iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

habis23:32:13
Kötü, alçak, soysuz (kimse)
BURCU23:31:45
Güzel koku, ıtır
adilâne23:31:45
Adalete uygun olarak, hakça
DANA23:31:43
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
çisenti23:31:11
Toz gibi ince yağan (yağmur)
bağlama23:30:52
Bağlamak işi
siperlik23:30:35
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
irtica23:29:40
Gericilik
Keman23:29:39
Yay
YAlnız23:29:02
Yanında başkaları bulunmayan
yabanî mercanköşk23:27:53
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
pürtüklü23:27:09
Pürtükleri olan
kesinti23:26:28
Kesilen parça, kırpıntı
yükselme23:25:43
Yükselmek işi, itilâ
mitolojik23:23:41
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
efendi23:23:41
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
bahane etmek23:22:48
herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek
küçültmek23:22:16
Değerini ve onurunu azaltmak
üzerine titremek23:22:08
çok sevgi ve özen göstermek
böbürlenmek23:22:07
çok böbürlenmek
ekü23:21:58
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
fevrî23:20:45
Birdenbire, düşünmeden yapılan
gösteriş yapmak23:20:38
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
ilk23:20:36
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
Ayak topu23:20:34
Futbol
müstemirren23:20:33
Ara vermeden, sürekli olarak
Sembolist23:20:21
Sembolizmle ilgili
etkilenme23:20:05
Etkilenmek işi
inal23:19:20
Kendisine inanılan kimse
elektrot23:19:05
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
yer mumu23:19:01
Petrol ve terebentin içinde eriyen, doğal hidrokarbonlardan oluşan bir tür mum, ozokerit
yoklama23:18:39
Yoklamak işi, kontrol
müstecir23:18:00
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
yazar23:17:58
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
yürüyüşe geçmek23:17:23
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
destur23:17:09
İzin, müsaade
Kahinlik23:16:54
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
engebe23:16:06
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
resesif23:15:42
Çekinik
paylama23:15:41
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
sinema tekniği23:15:08
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
tortu23:15:04
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
BAŞLIK23:15:03
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
SEYRÜSEFER23:14:51
Gidiş geliş, trafik
rakik23:14:44
İnce, narin
gövem eriği23:14:26
bk. akdiken
fundalık23:14:23
Funda ile kaplanmış yer
nazım23:14:18
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
Ağız23:14:01
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
tenis23:14:00
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
belemir23:14:00
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
kötülük23:13:20
Kötü olma durumu
bünye23:13:06
Vücut yapısı
aldırmaz23:12:58
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
yahni23:12:53
Kavrulmuş soğan ve salça ile pişirilen, sade veya sebzeli et yemeği
şahıs23:12:53
Kimse, kişi, zat
gayrı23:12:51
Artık, bundan böyle
musibet23:11:35
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
alış veriş23:11:20
Alım satım işi
ishal23:11:06
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
teşebbüs etmek23:10:55
girişmek, el atmak
ağırşak23:10:50
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
haşarı23:10:39
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
stabilize yol23:10:37
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
sınır ötesi23:10:14
Ülke sınırlarının dışı
ikame etmek23:10:01
yerine koymak
manalı23:09:18
Anlamlı
safra kesesi23:08:32
Öd kesesi
hindistan cevizi23:08:09
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
hava akımı23:08:08
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
yaban maydanozu23:07:33
Baldıranın maydanoza benzeyen bazı türlerine verilen ad
erken23:07:24
Zamanın ilerlememiş bir anında
kusma23:07:05
Kusmak işi, istifra
Küçücük23:06:58
Çok küçük
ispalya23:06:37
Herek
ŞİMŞEK23:06:36
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
ERGİ23:06:25
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
bataklık23:06:16
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
zaviye23:05:41
Köşe
rütbe23:05:29
Mertebe, derece, paye
piç etmek23:05:23
yapayım derken bozmak, çıkmaza sokmak
yükselmek23:05:22
Güçlenmek, şiddetlenmek
eviye23:05:20
Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne
bahadır23:05:14
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
dişillik23:05:08
Bazı dillerde kelimelerin dişil olma durumu
DENGE23:05:00
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
eş basınç23:04:55
Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği var sayılan eğri, izobar eğrisi
Lahos23:04:48
Hanigillerden, Akdeniz ve Ege"de yaşayan lezzetli bir balık, kaya hanisi
ciddiyetsiz23:04:45
Ciddiyeti olmayan, lâubali
yer sakızı23:04:40
Bitüm
mızrak23:04:37
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
amorf23:04:21
Biçimsiz
yaradan23:03:56
Tanrı
TEVKİFHANE23:03:49
Tutuk evi
YEĞLEME23:03:39
Yeğlemek işi, tercih
zafer23:03:34
Savaşta kazanılan başarı, utku
testereli23:02:32
Testere biçiminde dişleri olan
ayrıca23:02:20
Ayrı olarak
basketbol23:01:28
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
optik23:01:20
Görme ile ilgili olan
perhiz yapmak (veya etmek)23:01:15
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
tellür23:00:48
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
razı23:00:38
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
salkım23:00:36
Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş
sünnet etmek (veya yapmak)22:59:28
erkek çocukta erkeklik organının ucundaki deriyi çepeçevre kesmek
üç22:59:28
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
mıymıntı22:59:24
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
yeniçeri22:58:16
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
seramikçi22:57:50
Seramikle uğraşan kimse
NACAK22:57:41
Sapı kısa, küçük odun baltası
müdavim22:57:36
Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli
takanak22:57:29
Alacak, borç
Tatar çorbası22:57:19
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
seçici kurul22:57:18
bk. seçiciler kurulu
çalılık22:56:21
Çalısı çokça olan yer
fülûs22:56:20
Bakır para
dut kurusu22:56:14
Dutun kurutulması ile elde edilen kuru yemiş
İYİLİK22:55:55
İyi olma durumu, salâh
Huy22:55:31
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
Çekinme22:55:30
Çekinmek işi
pomat22:55:08
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
ifşa etmek22:54:31
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
üzgülü22:54:31
Üzgü veren, eziyetli
yeniçeri ocağı22:53:27
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
türev22:52:47
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
Fıtık22:52:01
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
genellikle22:51:53
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
peltek22:51:35
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
Arap22:51:18
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
arabi22:51:07
Araplarla ilgili, Araplara özgü olan