iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

matriarkal04:36:41
Anaerkil
Sayımlama04:36:24
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
ele avuca sığmamak04:35:20
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
binek04:34:49
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
kenara çekilmek04:34:22
artık hiçbir şeye karışmamak
deneyci04:34:07
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
mütalâa etmek04:33:56
okumak
temizlik04:33:28
Temiz olma durumu, saffet, nezafet
MUSANDIRA04:32:44
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
gözyaşı04:32:16
Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri
rabıt04:32:02
Bağ, bağlama
karagözcü04:32:01
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
ekmek04:31:21
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
şerit metre04:30:29
Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
kancık04:29:49
(hayvanlarda) Dişi
Çembalo04:27:11
Klâvsen
acemice04:25:39
Toyca, beceriksizce
Hükümdar04:21:36
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
kaypak04:21:21
Kayagan, kaygan
yıldız bilimci04:17:04
Yıldız bilimi ile uğraşan kimse, astronom
Başçık04:17:04
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
greyfurt04:16:59
Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana)
alaz04:15:40
Alev, yalaz
proleter04:14:59
Çalışan, emekçi
tasalanma04:09:14
Tasalanmak işi
doğru dürüst04:07:19
Tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız
alım04:02:20
Almak işi
ifşa04:00:35
Herhangi gizli bir şeyi, açığa çıkarma, yayma
patiska03:58:51
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
Beylik03:58:12
Bey olma durumu
aperitif03:57:59
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
bölgesel03:54:39
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
şifahî03:53:32
Ağızdan, sözlü
çakı03:51:16
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
utanmaz03:48:34
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
mavikantaron03:47:28
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
Sündürme03:46:44
Sündürmek işi
kerem03:44:52
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
sifon03:43:42
Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru
sorun03:43:37
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
farba03:43:22
Fırfır, farbala
kıtır03:43:07
Uydurma söz, yalan
tura03:42:35
Tuğra
döş03:41:51
Göğüs, bağır
bağımlılık03:41:44
Bağımlı olma durumu, tâbiiyet
kalımsız03:41:37
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
yoğaltım03:41:34
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
denizkızı03:41:33
Solunumları hem akciğerlerle, hem solungaçlarla olan, arka üyeleri olmayan, otçul amfibyumlar sınıfından bir hayvan
penaltı noktası03:41:26
Penaltı atışının yapıldığı nokta
cinsel03:41:25
bk. cinsî
çimdik03:41:25
Çimdiklemek işi
ayakkabı03:41:18
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek03:41:17
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
tendürüst03:41:15
Dinç, sağlam
mıstara03:41:14
bk. mastar
iç deniz03:41:12
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
kaypakça03:41:10
Biraz kaypak
tanzim03:41:07
Sıraya koyma, sıralama
töhmetli03:41:04
Suçlanmış
tandır03:41:02
Yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın
ısırmak03:40:59
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
otoban03:40:58
Otoyol
filozof03:40:56
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
pest03:40:56
Pes (II)
pay etmek03:40:55
bölüşmek, üleşmek
amin03:40:53
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
pigment03:40:51
Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde
kanı temizlenmek03:40:48
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
iskan03:40:47
Yurtlandırma, yerleştirme
araban03:40:46
Klâsik Türk müziğinde bir makam
nefiy03:40:43
Sürme, sürgüne gönderme
kuyruk sokumu03:40:42
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
Payanda03:40:36
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
tuval03:40:33
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
apraksi03:40:26
bk. işlev yitimi
biçimli03:40:19
Biçimi güzel olan, mevzun
inileme03:40:12
İnilemek işi
Kask03:40:07
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
Erbap03:40:05
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
armada03:40:03
Donanma
nahiv03:40:02
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
ahmaklık03:40:00
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
uygulanabilirlik03:39:55
Yapılabilirlik, fizibilite
sıra dışı03:39:54
Olağan dışı
emel03:39:47
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
ileti03:39:44
Bildirme yazısı, mesaj
birer03:39:43
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
korsan03:39:42
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
müştereken03:39:36
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
simetrik03:39:33
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
tarlakoz03:39:33
Bir tür küçük manyat ağı
romantizm03:39:32
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
Okul03:39:31
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
Font03:39:26
Dökme demir, pik (I)
berrak03:39:21
Duru, temiz, aydınlık, açık
aspur03:39:20
Yalancı safran
alev almak03:39:18
tutuşmak, yanmaya başlamak
erkan03:39:11
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
arkaizm03:39:09
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
pişti03:39:07
Bir çeşit iskambil oyunu, pastra
cesamet03:39:06
Büyüklük, irilik
barok03:39:02
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
lor03:39:01
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
sili03:39:00
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
sek03:38:59
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
bildirme kipleri03:38:47
Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi
Son03:38:46
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
arz talep kanunu03:38:44
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
kurallı03:38:44
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
mihnet çekmek03:38:40
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
seçmek03:38:37
Birine oy vererek bir göreve getirmek
sefer03:38:34
Yolculuk
ev bark03:38:31
Ev, mülk
alın03:38:28
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
VEHİM03:38:25
Kuruntu
ayın03:38:22
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
ferhane03:38:20
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
mehter03:38:19
Mehterhane takımında görevli kimse
klitoris03:38:11
Bızır
sucuk03:38:08
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
gark03:38:01
(suya) Batma, batırma; boğulma
dahra03:37:55
bk. tahra
adlandırma03:37:51
Adlandırmak işi
ikon03:37:48
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
varma03:37:47
Varmak işi
VONOZ03:37:46
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
tirfil03:37:35
Yabanî yonca, korunga, üçgül
rituel03:37:34
Ayin
Eksen03:37:33
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
abes03:37:30
Akla ve gerçeğe aykırı