iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

Gümüş Balığı16:21:27
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
kalamar16:21:26
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
demet16:21:24
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
PLATO16:21:23
Yayla
orak16:21:22
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
mestur16:21:22
Örtülü, kapalı, gizli
Şişman16:21:08
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
MEVKİ16:21:07
Yer, mahal
müşkülpesent16:21:06
Güç beğenen, titiz
olupbitti16:21:04
Oldubitti, emrivaki
BALIK YUMURTASI16:20:53
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
ökse16:20:38
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
valilik16:20:04
Vali olma durumu
hakikaten16:19:47
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
Bağrışma16:19:34
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
seyrekleşme16:19:33
Seyrekleşmek durumu
MAKSAT16:19:32
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
hayırlı16:19:32
Yararı, hayrı olan
İstikrarlı16:19:31
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
sıkıntı vermek16:19:27
tedirgin etmek, bunaltmak
şufa hakkı16:19:26
bk. ön alım hakkı
dökme16:19:25
Dökmek işi
mahrum olmak16:19:24
yoksun kalmak
Çitmek16:19:23
Kumaştaki deliği örerek kapamak
sebat16:19:10
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
ahlak16:19:06
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
yumuşak16:19:05
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
Özenli16:19:03
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
övgü16:19:01
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
üstün zekâlı16:18:41
Üstün zekâya sahip olan
materyal16:18:41
Malzeme, gereç
16:18:27
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
OKAR16:18:15
Telli balıkçıl
Yaba16:18:09
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı
beyin16:18:04
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
Derkenar16:17:44
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
örtünme16:17:35
Örtünmek işi
malaga16:17:31
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
Dize16:17:30
Şiirin satırlarından her biri, mısra
tebrik16:17:29
Kutlama
kalıtım bilimi16:17:29
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
algılayıcı16:17:28
Algı yetkisi olan
kulakçık16:17:24
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
KANIT16:17:22
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
yerini tutmak16:17:11
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
ihanet16:17:10
Hıyanet, hainlik
mezbele16:16:58
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
blöfçü16:16:57
Blöf yapan (kimse)
rahmet16:16:56
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
ana yön16:16:55
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
orta oyunu16:16:54
Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan, halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu
Mevcut16:16:38
Var olan, bulunan
idmansız16:16:37
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
Ameliyat16:16:34
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
uyuşuk uyuşuk16:16:30
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
ÖGE16:16:29
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
HAYTA16:16:25
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
Turna16:16:08
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
ifrit16:16:06
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
İrsiyet16:16:04
Soya çekim, kalıtım, veraset
ORTA16:16:03
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
YIR16:16:02
Ezgi, türkü, nağme
Sefir16:16:01
Elçi
şimendifer16:15:52
Demir yolu
vezinli16:15:52
Tartılı
alan topu16:15:50
Tenis
bikarar16:15:48
Kararsız, tereddütlü
bakkam16:15:47
bk. bakam
anot16:15:46
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
KÖRÜKLEME16:15:37
Körükleme işi
arak16:15:37
Ter
cemile16:15:16
(kadın için) Güzel
Kınnap16:15:13
Sicim
katlanma16:15:08
Katlanmak işi
Bozuk16:14:52
Bozulmuş olan
MÜSAADE16:14:34
İzin, icazet, ruhsat
KESİK16:14:33
Kesilmiş olan
teşkil16:14:32
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
ramazan16:14:31
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
dışkı16:14:28
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
hareketli16:14:27
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
atmaca16:13:27
Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş (Accipiter nisus)
destan16:13:22
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
Varidat16:13:21
Akla gelen, içe doğan düşünce
berlam16:13:18
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
koru16:13:17
Bakımlı küçük orman
şer16:13:06
Kötülük, fenalık
isteklendirme16:12:36
İsteklendirmek işi, teşvik
duman rengi16:12:35
Koyu kül rengi, füme
belirsizlik16:12:34
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
ÖZGÜLLÜK16:12:33
Özgül olma durumu
Sinagog16:12:07
Yahudi tapınağı, havra
resmî16:12:06
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
permanant16:11:49
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
meymenetsizlik16:11:49
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
düzgülü16:11:48
Düzgüye uygun, normal
Harcama16:11:47
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
tutumlu16:11:46
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
hırpalamak16:11:16
Dövmek
Engel olmak16:11:11
önlemek, geciktirmek
nutuk16:11:05
Söz, konuşma
hususiyet16:10:35
Özellik
bütün16:10:19
Eksiksiz, tam
hakem16:10:17
Yargıcı
arı beyi16:10:10
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
lise16:10:09
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
çalgı16:10:09
Müzik aleti, enstrüman
nazım birimi16:10:08
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
İNİKAS16:09:41
(ışık için) Yansıma, yansı
pigme16:09:21
Boy ortalaması 150 cm altında olan Afrika kökenli bir zenci topluluğun bireyi
Fani16:09:20
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
ladin16:09:16
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
seyir16:09:02
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
kaput16:08:48
Asker paltosu
Sürdürme16:08:34
Sürdürmek işi
acırga16:08:26
Yaban turpu
Taş devri16:08:25
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
yüzeysel16:08:25
Yüzey ile ilgili, sathî
hesap özeti16:08:24
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
hayvan bilimci16:08:24
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
Parola16:08:23
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
Valf16:08:23
Vana
BOLLUK16:08:14
Bol olma durumu
bizatihi16:08:14
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
Kıstak16:08:13
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
telif hakkı16:08:11
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
evrensel16:07:25
Evrenle ilgili
süreğen16:07:13
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
rölâtivite16:07:01
Bağıntı, görelik, izafet
hakimiyet16:06:52
Egemenlik