iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

iyilik04:02:31
İyi olma durumu, salâh
talaş04:01:55
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
HILTAR04:01:04
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
filolojik04:01:04
Filoloji ile ilgili
akbalık03:58:47
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
kurak03:58:45
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
KAYISI03:58:42
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
bonbon03:58:40
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
TUZLA03:58:21
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
mecus03:57:09
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
Vurgu03:56:58
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
hergele03:56:50
Bineğe veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü
aptallık03:56:46
Aptal olma durumu veya aptalca iş
nizami03:55:41
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
eş değer03:54:23
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
GAYRI03:53:06
Artık, bundan böyle
kurutma03:52:05
Kurutmak işi
fena03:52:00
İyi nitelikte olmayan, kötü
hassaslık03:51:37
Hassas olma durumu, hassasiyet
alabalık03:51:32
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
mevsuf03:51:29
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
katlanma03:51:27
Katlanmak işi
içindekiler03:51:07
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
DİRENÇ03:50:45
Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet
bulgur03:50:08
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
sena03:49:14
Övme
bireysellik03:48:46
Birey olma olgusu
TEKRARLAMA03:48:20
Tekrarlamak işi
sefa03:47:35
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
ince bağırsak03:46:13
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
etkin03:45:07
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
zedelemek03:45:06
Zarar vermek
ful03:45:03
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
etken03:44:43
Etki yapan (her şey), müessir, faktör
saykal03:43:35
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ
emzik03:43:15
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
büyülü03:41:51
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
giray03:41:15
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
asamble03:40:25
Kurul
saye03:39:15
Gölge
duyum03:38:55
Haber, istihbarat
Yaşıt03:36:40
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
bezme03:34:38
Bezmek işi
tazyik03:34:04
Basınç
öz deyiş03:33:29
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
TEFSİR ETMEK03:33:14
yorumlamak
amudî03:32:47
Dikey, dikine, dik
dolaylı anlatmak03:32:01
anıştırmak, ima etmek
Edinim03:31:49
Kazanma, iktisap
FAHRİ03:31:46
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
yolak03:31:38
Patika
yıl aşırı03:31:38
Birer yıl ara ile
odacı03:31:38
Resmî kuruluşlarda, iş yerlerinde, temizlik ve getir, götür işlerine bakan görevli, hizmetli, hademe, müstahdem
Ayakucu03:31:31
Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiği doğrultudaki alt yön
Serzeniş03:31:21
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
fesh etmek03:31:16
bk. feshetmek
peri03:30:41
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal dışı varlık
ısıtma03:29:49
Isıtma işi, teshin
Şaban03:29:38
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
karbondioksit03:29:32
Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0°C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)
delice03:28:38
Davranışları aşırı, deli gibi olan
yurt03:28:10
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
Düşkünlük03:28:07
Düşkün olma durumu, iptilâ
sürdürüm03:28:03
bk. abonman
stor03:28:01
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
soğuk03:27:58
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
stil03:27:31
Üslûp, biçem, tarz
ceviz içi03:27:16
Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan iç
Bayındırlık03:27:12
Bayındır olma durumu, ümran
homonim03:27:09
Eş adlı, eş sesli
bağırmak03:27:05
Kendini belli etmek
bağlı03:26:54
Bir bağ ile tutturulmuş olan
baryum sülfat03:26:49
Baritin
açı03:26:25
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
açar03:26:18
Anahtar
aylaklık03:26:07
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
soda03:25:59
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
utangaç03:25:52
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
Yıkım03:25:50
Yıkmak işi
arılık03:25:49
Temizlik
Vazgeçme03:25:01
Vazgeçmek durumu
Maatteessüf03:24:38
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
akademi03:24:37
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
po03:24:25
Polonyum"un kısaltması
li03:24:20
Lityum "un kısaltması
zr03:24:03
Zirkonyum"un kısaltması
salacak03:23:45
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
suret03:23:38
Görünüş, biçim
hemencecik03:23:23
Çarçabuk, anında
aktif03:23:15
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
özgecilik03:23:13
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
mal etmek03:22:53
bir değer karşılığında sahip olmak
Palas03:22:29
Lüks otel veya gösterişli yapı
Panik03:22:24
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
işlem03:22:19
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
vuraç03:22:15
Tokaç, raket
Hayırsever03:22:12
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
gencecik03:22:05
Çok genç
Payan03:22:02
Son, sonuç, nihayet
ESATİR03:21:55
Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
lüfergiller03:21:50
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
serdar03:21:43
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
ERİNÇ03:21:40
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
taşikardi03:21:17
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
yelli03:21:15
Yeli çok olan, rüzgârlı
çalma03:20:33
Çalmak işi
çalak03:20:21
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
inşa etmek03:20:15
kurmak, yapmak
Bambaşka03:20:12
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
REHA03:20:07
Kurtuluş, kurtulma
tektonik03:20:05
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
ilmiye03:19:56
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
hattat03:19:51
El yazısı çok güzel olan sanatçı
gerili03:19:22
Gerilmiş olan
Sadistlik03:19:10
Sadist olma durumu
münşi03:19:08
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
lokal03:19:00
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
parasız03:18:33
Parası olmayan
çamur03:18:21
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
tuğ03:18:14
Sorguç
ARABALIK03:18:02
Araba konulan yer, garaj
Nakşibendî03:18:00
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
sulak03:17:48
Suyu olan, suyu bol
Mizaç03:17:33
Huy, yaradılış, tabiat
fotoğraf makinesi03:17:21
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
yumuşatmalık03:16:51
Amortisör
sunak03:16:37
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
kambiyo03:16:01
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
kabul etmek03:15:56
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
teessüf03:15:54
Acınma, yazıklanma, yerinme