iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

yürütüm14:54:21
Yürütmek işi
Birleme14:54:16
Bir etme, tek duruma getirme
Kısıt14:54:16
Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşlarınca kaldırılması
ratanya14:54:16
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
İCAZET14:54:06
İzin, onay, onaylama
Destek14:53:54
Dayanak, dayak
pir14:53:41
Yaşlı, koca, ihtiyar
düzenleyici14:53:40
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
kıtaat14:53:35
Kıtalar, ana karalar
nisyan14:53:30
Unutma
sabote14:53:21
Baltalama
olgunlaşmak14:53:12
(insanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
samankapan14:52:33
Kehribar
tanıt14:52:16
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
itap14:52:14
Paylama, azarlama
hamarat14:52:11
Ev işlerinde çok çalışan ve becerikli kadın
oniks14:52:10
Balgam taşı
bozulmak14:52:05
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
toplu tartışma14:52:00
Forum
Sin14:51:54
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
batik14:51:44
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
ağ torba14:51:37
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
REÇİNE14:51:36
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
Yakıt14:51:26
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
diyabet14:51:26
Şeker hastalığı, şeker
Ark14:51:16
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
pound14:51:15
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
dekor14:50:57
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
tenzil14:50:56
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma
Yarıyıl14:50:44
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
Vahi14:50:42
Boş, saçma
met14:50:34
Gelgit olayında denizin kabarması
ispiyoncu14:50:32
İspiyon
rüşvet almak14:50:19
rüşvet olarak verilen parayı veya malı kabul etmek
yutak14:50:19
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
arduaz14:50:15
Kayağan taş, kayrak
TEVKİFHANE14:50:14
Tutuk evi
gangliyon14:50:08
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
abadî14:50:03
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
kayırtma14:49:47
Kayırtmak işi
yapılı14:49:46
Yapısı herhangi bir nitelikte olan
müezzin14:49:43
Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan din görevlisi
KARAKTERİZE14:49:33
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
dizgici14:49:26
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
Mürai14:49:17
İkiyüzlü
Yapma14:49:05
Yapmak işi
Zeban14:49:00
Dil, lisan
nakdi14:48:43
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
Celse14:48:42
Oturum
şahitlik14:48:41
Tanıklık, şahadet
püskürük14:48:41
Yanardağın püskürmesiyle ortaya çıkan
Malarya14:48:34
Sıtma
kerpiç14:48:34
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
YÖN14:48:27
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
köy ihtiyar meclisi14:48:27
Köy ihtiyar heyeti
Font14:48:22
Dökme demir, pik (I)
otsu14:48:22
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
sert14:48:19
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
gevşek14:48:19
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
kısmi14:48:07
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
YÜK GEMİSİ14:47:53
Yük taşımak için yapılan özel gemi
bir zamanlar14:47:52
Zamanında, vaktiyle, eskiden
Su14:47:50
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
engelleyiş14:47:43
Engellemek işi veya biçimi
Bedel14:47:42
Değer, fiyat, kıymet
CET14:47:42
Dede, büyük baba, ata
Deha14:47:38
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
özden14:47:02
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
Şişman14:46:58
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
dergi14:46:51
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
Besili14:46:48
Semiz, semirtilmiş
amonyak14:46:38
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
şezlong14:46:37
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
artık14:46:37
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
Akarsu14:46:36
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
dizayn14:46:36
Çizim
erguvan14:46:35
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
SERGERDE14:46:35
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
muazzam14:46:34
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
teshin14:46:33
Isıtma
aysfild14:46:33
Buzla, bankiz
tirpitil14:46:32
bk. tirpidin
ALKA EVLİ14:46:31
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
güleç14:46:30
Her zaman gülümseyen, mütebessim
çivileme14:46:30
Çivilemek işi
lavaj14:46:20
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
kuruluşlar bütünü14:46:14
Kompleks
kaldırım14:46:11
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
Gerginlik14:46:09
Gergin olma durumu
yıkık14:46:06
Yıkılmış olan, harap, viran
MISRA14:46:05
Manzumenin satırlarından her biri, dize
asetat14:46:00
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
bostan14:45:35
Sebze bahçesi
ummak14:45:33
Sanmak, tahmin etmek
çizme14:45:27
Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı
yarılma14:45:09
Yarılmak işi
bağımlı14:45:08
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
karaman14:45:04
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
Gelgeç14:44:33
Yerli, temelli olmayan, geçici
sinema sanatçısı14:44:30
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
Tür14:44:23
Çeşit
ihtişam14:44:18
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
betisiz14:44:09
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
köz14:44:05
Küçük kor parçası
genel görünümlü14:44:03
Dıştan görünüşlü
LÜTUF14:44:03
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
fasulye14:43:59
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
fakülte14:43:48
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
HOŞUNA GİTMEK14:43:43
biri beğenmek
ağır14:43:19
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
esatirî14:43:02
Esatirle ilgili, esatire ait
tedricen14:43:00
Azar azar; giderek, gittikçe
yandaşlık14:42:42
Yandaş olma durumu, taraftarlık
sinsin14:42:32
Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunu
Mesnet14:42:26
Dayanak
tepkili uçak14:42:22
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
vandalizm14:42:17
Vandal olma yanlısı, vandallık
kesmik14:42:17
Kesilmiş sütün koyu bölümü
halk adamı14:42:12
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
peş peşe14:42:02
Birbiri ardından, arka arkaya
soysuz14:42:00
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
Peygamberlik14:41:57
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
karşı gelmek14:41:56
boyun eğmemek, baş kaldırmak
Humma14:41:56
Ateşli hastalık
sihirli14:41:56
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
ergene14:41:48
Maden yeri
para alım satımı14:41:14
Para değişimi
var14:41:06
Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı
eğreti almak14:41:03
ödünç almak
Zorlayıcı14:41:01
Zorlayan, mücbir