iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

iyilik22:43:49
İyi olma durumu, salâh
arap22:43:29
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
mahrem22:43:26
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
gönyeleme22:43:11
Gönyelemek işi
evrensel22:42:55
Evrenle ilgili
karışma22:42:09
Karışmak işi
muhatara22:42:07
Korku verici durum, tehlike
Arlı22:42:06
Namuslu, utangaç, sıkılgan
nümayiş22:41:54
Gösteri
oluşturma22:41:42
Oluşturmak işi
bayrak direği22:41:36
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
şapşal22:41:28
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
karagözcü22:41:20
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
Bakış22:39:52
Bakmak işi veya biçimi
Bağlılık22:39:44
Bağlı olma durumu, merbutiyet
basket yapmak22:39:02
basketbolda sayı kazanmak
Elçi22:38:40
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
şenlikli22:38:09
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
dok22:36:43
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
yeri yurdu belirsiz22:36:42
belli bir yeri olmayan, serseri
velinimet22:36:42
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
çevirmen22:36:33
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
lağım döşemi22:36:28
bk. kanalizasyon
katre22:36:11
Damla, damlayan şey
toplamak22:35:20
Devşirmek
Üzengi22:35:01
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
İleri22:34:47
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
münavebe22:34:38
Nöbetleşme, keşikleme
vesika22:33:27
Belge
konuşmacı22:33:18
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
diyet22:33:15
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
yegane22:33:10
Biricik, tek
BAŞARISIZLIK22:33:08
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
Portekizce22:32:42
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
ilgi çekici22:32:30
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
el yatkınlığı22:32:09
İşe alışmış olma durumu, mümarese
Çocuk22:31:55
Küçük yaştaki oğlan veya kız
esrimek22:30:48
Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek
Semizleme22:30:27
Semizlemek durumu
kameriye22:30:14
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
bağlantısız22:30:07
Aralarında bağlantı bulunmayan
dolambaçlı22:30:05
Dolambacı olan
parselâsyon22:29:45
Parselleme
kural22:28:32
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
muallâk22:27:48
Asılmış, asılı
Yağız22:26:39
Esmer
Maznun22:26:18
Sanık
uluslar arası22:25:23
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
yakarı22:25:07
bk. yakarış
Aydınlık22:24:57
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
arma22:24:24
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
bulutsu22:24:11
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
Yöntem22:24:08
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
semahat22:23:31
Cömertlik, iyilikseverlik
ova22:23:23
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
batak çulluğu22:22:42
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
rahatına bakmak22:22:31
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
sine22:22:09
Göğüs
din22:21:57
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
hepatit22:21:46
Sarılık
acımak22:21:43
Acılı, ağrılı olmak
kalan22:20:53
Kalmak işini yapan
dayanıklı22:20:49
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
boy atmak22:20:49
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
imtiyaz22:20:25
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
au22:19:36
Altın"ın kısaltması
sübjektivist22:19:26
Öznelci
yasal22:17:48
Yasalara uygun, kanunî, legal
KOPÇA22:17:43
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
TEKSTİL22:17:42
Dokuma
Dövüş22:16:43
Dövmek işi veya biçimi
kusur22:16:38
Eksiklik, noksan, nakısa
yanarca22:16:06
Meşale
cağ22:15:44
Parmaklık, korkuluk
sakla samanı, gelir zamanı22:15:37
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
ÜZere22:14:42
Şartı anlatır
çözüm yolu22:14:23
Bir güçlüğü giderme çaresi
nominatif22:14:06
Yalın durum
Ski22:12:26
Kayak
Gösteri22:12:06
İlgi, dikkat çekmek için, bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun
kalantor22:11:41
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
tenasüp22:11:08
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
Atık22:10:57
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
kusmak22:09:54
Reddetmek
örtüsüz22:09:39
Örtüsü olmayan
terbiyesiz22:09:02
Terbiyesi olmayan
koyu yeşil22:08:46
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
yirmi yaş dişi22:08:14
bk. akıl dişi
TEPİ22:07:58
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
iktisat22:07:35
Ekonomi
yenici22:07:10
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
rakım22:06:55
Yükselti
YUNANCA22:06:50
Yunan dili, Elence
sıradanlık22:06:12
Sıradan olma durumu
çomak22:05:56
Değnek
durmadan22:05:54
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
etkin22:04:17
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
meşkuk22:03:39
Şüphe uyandıran, şüpheli
Döşeme22:02:21
Döşemek işi
okuyucu22:02:16
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
üye olmak22:02:16
bir kuruluşa üye olarak girmek
yakarış22:01:59
Yakarmak işi veya biçimi
HEKİMLİK22:01:23
Hekimin yaptığı iş
Me22:01:22
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
Köken bilimi22:01:17
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
İSTEM22:00:52
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
Mera22:00:43
Çayırlık, otlak
İkiyüzlü22:00:00
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
denge kalası21:59:26
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
İTA21:59:25
Verme, ödeme
hüzün21:59:20
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
İklimleme cihazı21:59:20
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
akciğer21:59:14
Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ
YAZINSAL21:59:05
Edebî
nasip21:58:59
Birinin payına düşen şey
fena değil (veya fena sayılmaz)21:58:45
oldukça iyi
Yara21:58:45
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
kanun maddesi21:58:43
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
itimatlı21:58:35
Güvenilir
patron21:58:26
Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni
kalp acısı21:57:55
Büyük üzüntü
KOMODİN21:57:10
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot
nedime21:57:03
Hanım arkadaş
zalimce21:56:15
Acımasız (olarak), acımasız (bir biçimde), acımasızca, zalimane
üstün zekâ21:55:43
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
peşmelba21:55:25
Şeftalili, kremalı bir çeşit dondurma
IŞIKLI21:55:15
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
Anlayışsız21:54:29
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
erg21:54:01
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
sığırcık21:53:45
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)