iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

yıkanma21:02:10
Yıkanmak işi
yavru21:02:06
Yeni doğmuş hayvan veya insan
Dövüşçü21:02:05
Dövüşen kimse
Eyer21:01:42
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
CEFALI21:01:22
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
Radde21:00:55
Derece, kerte
ramak21:00:53
"Bir şeyin olmasına çok az kalmak" anlamına gelen ramak kalmak deyiminde geçer
gayr21:00:42
Başka kimse, başkası
cızırtı21:00:36
Cızırdama sesi
içtepi21:00:28
bk. tepi
tokat21:00:27
(insana) El içi ile vuruş
Yarı21:00:27
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
barınmak21:00:26
Doğa etkilerinden korunmak için kapalı bir yere sığınmak
korsan21:00:24
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
çekelez21:00:21
Sincap
Mazeretli21:00:11
Mazereti olan, mazur
Zorla21:00:05
Zor kullanarak, zecren; metazori
zihniyet21:00:04
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
Kaygana20:59:56
Omlet
ahiren20:59:49
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
d20:59:39
Döteryum"un kısaltması
olefin20:59:36
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
kuyruklu20:59:34
Kuyruğu olan
çanak yalayıcı20:59:34
Dalkavuk
ütopyacı20:59:30
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
muhtemelen20:59:28
Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak
telesine20:59:25
bk. telesinema
utanç20:59:24
Utanma duygusu, hicap
örümceksi20:59:22
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
otolit20:59:09
bk. işitme taşı
toplu tartışma20:59:08
Forum
zekâ20:58:52
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
şatır20:58:48
Neşeli, keyifli, şen
bülten20:58:44
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
haritacı20:58:43
Harita yapan kimse, kartograf
DUBARA20:58:40
Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
havacı20:58:36
Hava taşıtlarında görevli kimse
mahşer20:58:32
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
endüksiyon20:58:30
Tüme varım
İMA20:58:19
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
atropin20:58:14
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
çelişkili20:58:02
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
gövdelenmek20:58:00
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
Özenli20:57:51
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
naşir20:57:43
Yayan, saçan
sipsi20:57:36
Ağaç dallarından yapılan düdük
söz götürmez20:57:26
doğruluğu ve gerçekliği tartışılamayacak kadar açık olan, tersi savunulamayan
kısa devre20:57:25
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
piryol20:57:23
Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati
su testisi20:57:22
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
önem20:57:22
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
tarik20:57:21
Yol
yürürlükten kaldırmak20:57:20
uygulanmaz duruma getirmek
kallavi20:57:19
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
ekşime20:57:13
Ekşimek işi
Sindirim20:56:26
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
keres20:56:19
Büyük ve derin karavana
Üzgü20:56:18
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa
kürdi20:56:17
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
yorumlamak20:56:15
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
Kaybolma20:56:15
Kaybolmak işi
vezneci20:56:14
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
BEDAVACI20:56:03
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
bende20:56:01
Kul, köle
çoğulcu20:55:55
Çoğulculukla ilgili olan, plüralist: Çoğulcu görüş
Katıksız20:55:40
Katığı olmayan
yelli20:55:34
Yeli çok olan, rüzgârlı
şaful20:55:29
Bal konulan ufak tekne
garnizon20:55:16
Bir şehri savunan veya yalnız orada bulunan askerî birlikler
ateşler içinde20:55:05
(hasta) çok ateşli bir durumda
Psikoloji20:54:53
Ruh bilimi, ruhiyat
mayınlanma20:54:38
Mayınlanmak işi
mangan20:54:29
Manganez
kerestelik20:54:20
Kereste yapılmaya elverişli ağaç
Tarla kuşu20:54:18
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
kındıraç20:54:16
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
kiloton20:54:13
Değeri bin ton olan kütle birimi
bilginlik20:53:57
Bilgin olma durumu
yıldırak20:53:52
Süheyl
realite20:53:50
Gerçek, gerçeklik
beklenmedik20:53:40
Birdenbire, ansızın
ilerleyici20:53:39
İleri giden, ilerleyen
başkalaşım20:53:31
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm
bikes20:53:30
Kimsesiz
spesifik20:53:20
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
beniz20:53:18
Yüz rengi
TÜFEK20:53:16
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
Çoban20:53:05
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
belit20:52:53
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: "Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir
TEMETTÜ20:52:32
Kazanç
Etkinlik20:52:30
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
malama20:52:25
Samanla karışık tahıl
lös20:52:21
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
agitato20:52:15
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
kademsiz20:52:13
Uğursuz
anemon20:52:08
Dağ lâlesi
bark20:52:04
bk. ev bark
üst geçiş20:52:01
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
pelüş20:51:55
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
temsili20:51:54
Bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili
janr20:51:44
Çığır, tarz, cins
ağı otu20:51:40
Baldıran
simit20:51:36
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
sağlamak20:51:33
Elde etmek, sahip olmak
kamera20:51:22
Alıcı, fotoğraf makinesi
tenzil20:51:20
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma
tahsisat20:51:14
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
balkon20:51:12
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
inanca20:51:10
Güvence
simgecilik20:51:05
Sembolizm
yatılı20:51:03
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
kontrolörlük20:50:47
Denetçilik
Görme20:50:43
Görmek işi, rüyet
ithal20:50:41
İçine alma
Son deyiş20:50:37
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
menkul20:50:34
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
inan20:50:23
İnanmak işi
gözlüklü20:50:21
Gözlük takmış olan, gözlük kullanan
çöp20:50:17
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
Yalanlama20:50:07
Yalanlamak işi, tekzip
ikamet20:50:05
Bir yerde oturma eğleşme
derebeyi20:50:03
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
PRİMAT20:49:58
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
mahkûmiyet20:49:58
Hüküm giymiş olma durumu
ihtişam20:49:41
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
günebakan20:49:36
Ayçiçeği
tokuşma20:49:34
Tokuşmak işi
lafazan20:49:32
Geveze
akkor20:49:30
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
klips20:49:20
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb