iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

iyilik09:39:16
İyi olma durumu, salâh
yüzük09:39:12
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
merkeziyet09:39:04
Merkeziyetçilik
sorumluluk düşmek09:38:59
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
üzüm asması09:38:59
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
Ülke09:38:59
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
mahviyet09:38:50
Alçak gönüllülük
su09:38:42
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
makine yağı09:38:42
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
Alagarson09:38:39
Kısa kesilmiş saç
vasat09:38:36
Orta
alma09:38:35
Almak işi
caba09:38:34
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
rab09:38:34
Tanrı
pürtüklü09:38:29
Pürtükleri olan
yemlik09:38:29
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
naşir09:38:28
Yayan, saçan
kalp krizi09:38:28
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
hüviyet09:38:27
Kimlik
yelken09:38:27
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
üstü kapalı09:38:26
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
sipariş09:38:26
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
yelloz09:38:19
(kadın için) Ahlâksız, hafifmeşrep, şıllık
ÇAĞLAYAN09:38:04
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
KALÇA09:37:54
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
sem09:37:53
Zehir, ağı
Babayiğit09:37:53
Güçlü kuvvetli
Oran09:37:52
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
gedikli09:37:44
Gediği olan
kamarot09:37:37
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
bilerek09:37:22
isteyerek, kasten
ÇEVİKLİK09:37:22
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
teskere09:37:14
Sedye
ZAĞLI09:37:08
Kılağılı
germen09:37:07
Kale, kermen
fermejüp09:37:07
Çıtçıt
tamirat09:37:05
Onarım
milli09:37:04
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
aşağı09:37:04
Bir şeyin alt bölümü
lânetlenme09:37:03
Lânetlenmek işi
kürek kürek09:36:59
Kürekler dolusu, pek çok
piket09:36:58
İki, üç veya dört kişi arasında ve 32 kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu
nısfiye09:36:58
Bir çeşit kısa ney
saman09:36:57
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
Kürek kemiği09:36:57
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
DEHA09:36:56
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
kalpak09:36:56
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
lütesyum09:36:55
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu
surat09:36:52
Yüz, çehre
tahta perde09:36:45
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
yaraya tuz biber ekmek09:36:44
bir derdin acısını çoğaltmak
lemis09:36:43
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
susuz09:36:37
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
uluslar arası09:36:24
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
esenlik09:36:24
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
koz09:36:24
Ceviz
Başkent09:36:23
Başşehir
arlanma09:36:22
Arlanmak işi
kusur09:36:19
Eksiklik, noksan, nakısa
terfi09:36:15
(derecesi, makamı) Yükselme
duman rengi09:36:15
Koyu kül rengi, füme
hemşire09:36:13
Kız kardeş, bacı
DÜZLÜK09:36:11
Düz olma durumu
İçtenlikle09:36:06
İçten bir biçimde, samimiyetle
yılan09:36:03
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
KALİTE09:35:56
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
şeytan09:35:54
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
yâd etmek09:35:54
anmak, hatırlamak
Vali09:35:53
Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay
pürüzalır09:35:52
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
demokrat09:35:51
Demokrasi yanlısı
orkide09:35:41
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
müdür09:35:29
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
mugayir09:35:06
Uymaz, aykırı
madensel09:35:05
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
antant09:35:03
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
köşe başı09:35:02
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
Tıkaç09:34:59
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
Sadistlik09:34:59
Sadist olma durumu
Nan09:34:58
Ekmek
mühimmat09:34:54
Savaş gereçleri, cephane
CEFALI09:34:53
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
hint bademi09:34:52
Kakao
vezin09:34:52
Tartı
orkestra09:34:52
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
mısra09:34:52
Manzumenin satırlarından her biri, dize
Hareketli09:34:51
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
mesaj09:34:49
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
hemencecik09:34:44
Çarçabuk, anında
özgecilik09:34:36
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
Mecazen09:34:33
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
pıhtı09:34:15
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
Kalça kemiği09:34:15
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
taahhüt09:34:15
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
VAZİFE09:34:14
Ödev
bütünlemek09:34:10
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
Özgü09:34:10
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
tarla faresi09:34:09
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
püskürme09:34:09
Püskürmek işi
söz etmek09:34:07
o şey üzerinde konuşmak
uçurum09:33:59
Dik ve derin yamaç
ağırşak09:33:49
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
meblağ09:33:48
Para miktarı, tutar
akan yıldız09:33:47
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
monogami09:33:42
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
eğrelti otu09:33:34
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
AŞIRI09:33:34
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
bölüştürme09:33:34
Bölüştürmek işi
akıl hastahanesi09:33:33
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
gürlük09:33:28
Gür olma durumu
yapağı09:33:10
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
alaycılık09:33:10
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
ataman09:33:09
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
müfteri09:33:08
Karacı, kara çalan, iftiracı
Aylık09:33:07
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
DİLÜVİYUM09:33:06
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
boyun borcu09:33:06
Yapılması gereken ödev, vecibe
yatık yazı09:33:05
Yazı yönüne doğru eğik olan yazı
fırfır09:33:03
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
yağız09:32:50
Esmer
but09:32:42
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
maderşahî09:32:41
Anaerkil, matriarkal
bukağı09:32:40
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
hiciv09:32:39
Yergi
özellikle09:32:39
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
şeb09:32:34
bk. gece, ruz
besleme kız09:32:27
Besleme
Birinci09:32:24
Bir sayısının sıra sıfatı
kazanım09:32:23
Kazanmak işi
dalgalı akım09:32:22
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım