iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

sıkı düzen16:20:21
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
acımık16:20:20
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
Kabile16:20:19
Ebe
şişmanlık16:20:18
Şişman olma durumu
şarap bardağı16:20:17
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
hizaya getirmek16:20:07
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
çıkmaz16:20:05
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
gözlükçü16:19:59
Gözlük satan veya onaran kimse
GÖRÜNTÜLÜK16:19:56
Ekran
hanende16:19:53
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
sözün kısası16:19:49
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
müstehase16:19:43
Fosil, taşıl
öküz arabası16:19:40
Öküz koşulmuş araba
kudret narı16:19:37
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
araba araba16:19:36
Arabalar dolusu, birçok arabalarla
tıknaz16:19:27
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
Şap16:19:18
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
külli16:19:05
Bütüne ve genele ilişkin
eflatun16:19:02
Açık mor renk
miço16:18:56
Muço
gemi ızgarası16:18:52
Üstünde gemi yapılan büyük kızak
kızlık16:18:49
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
zorlama16:18:45
Zorlanmak işi, zecir
melek16:18:42
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
muaşeret16:18:36
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
Armoni16:18:33
Türlü sesler arasında sağlanan uyum
ses bilgisi16:18:32
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
Deyim16:18:32
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
çıkıntı16:18:30
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
oksijen16:18:24
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
ayartı16:18:19
Baştan çıkarma
çiftçi16:18:13
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
iç bulantısı16:18:10
Mide bulantısı
mikos16:18:09
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
enikonu16:18:07
İyiden iyiye, iyice
haya16:17:59
Er bezi
postiş16:17:56
Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
ateşkes16:17:55
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
geçişme16:17:50
Geçişmek işi
insanlık16:17:45
Bütün insanları içine alan varlık
Mihrap16:17:38
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
akümülatör16:17:37
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar
röportaj16:17:33
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
kekeme16:17:32
Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, keke
tekalif16:17:28
Teklifler
tutukluluk16:17:23
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
pişman olmak16:17:14
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
iktidarsızlık16:17:10
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
aksam16:16:57
Kısımlar
mercan16:16:56
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
demir pası16:16:56
Demirde oluşan pas
Cilâlı Taş Devri16:16:55
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri
Muhatara16:16:55
Korku verici durum, tehlike
mimarlık16:16:50
Mimar olma durumu
yaralanma16:16:49
Yaralanmak işi
miri16:16:49
Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik
kaybetme16:16:45
Kaybetmek işi, yitirme
feyyaz16:16:42
Çok verimli, gür
akıl hastahanesi16:16:37
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
BİLYE16:16:32
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
yontu16:16:26
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
su tavuğugiller16:16:22
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
keskin16:16:16
Çok kesici, iyi kesen
yıkkın16:16:12
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
boğan otu16:16:04
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
gürültülü patırtılı16:15:56
Çok gürültülü ve karışık
kendi16:15:56
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
bilimsel16:15:53
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
soğuma16:15:50
Soğumak işi
YILDIRIM16:15:47
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
diftong16:15:43
İkili ünlü
ahir16:15:43
Son, sonraki, ahır
yatıştırma16:15:40
Yatıştırmak işi
Avantaj16:15:39
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
alım16:15:33
Almak işi
ipeka16:15:27
Altın kökü
yaratık16:15:22
Canlı, mahlûk
betisiz16:15:22
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
agaragar16:15:21
Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir tür jelâtin, jeloz
akıl erdirmek16:15:15
anlamak, sırrını çözmek
dalgın16:15:13
Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşüncelere dalmış olan veya dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan, gafil
kalım16:15:12
Kalmak işi
mudi16:15:06
Emanet bırakan kimse
ahenk kaidesi16:15:03
bk. ünlü uyumu
piknik alanı16:15:01
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
pergel16:15:00
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
Lonca16:15:00
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
Romen16:14:58
Roma halkından olan kimse
rakım16:14:52
Yükselti
İTİKAT16:14:50
İnanma, inan
rölativizm16:14:47
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
irtisam16:14:44
Resmi çıkma, resmi çizilme
alafranga saat16:14:42
Günü 24 saat sayarak, günün başlayışını gece yarısı 01 olarak kabul eden saat sistemi
vasıta16:14:41
Araç
eseme16:14:28
bk. mantık
üvey anne16:14:17
Üvey ana
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)16:14:12
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
afetzede16:14:12
Afete uğramış, afet görmüş
oy vermek (veya oyunu kullanmak)16:14:08
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
neşriyat16:14:08
Yayın
baş sağlığı dilemek16:14:03
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
nefrit16:13:58
Böbrek iltihabı
eper16:13:58
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
Judo16:13:52
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
sakıncasız16:13:48
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
ay parçası (gibi)16:13:46
(kadın veya kız için) çok güzel
Japon16:13:37
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
KAYIRMA16:13:34
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
lokomotif16:13:29
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
antik16:13:24
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
sürgülemek16:13:18
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
oyun alanı16:13:13
Maçların yapıldığı yer
müellefat16:13:09
Yazılı eserler
bazen16:13:07
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
arslan16:13:04
Aslan
bavul16:13:01
Yolculukta, içine eşya konulan büyük çanta
mandıra16:13:00
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
müteşekkil16:13:00
Oluşmuş, meydana gelmiş
ruhani16:12:59
Ruhla ilgili
bayat16:12:56
Taze olmayan
selâset16:12:54
Akıcılık
seçmeli yemek16:12:50
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
kilermeni16:12:48
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
meyve bahçesi16:12:46
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
bağdaş16:12:44
Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi
yapmacık16:12:39
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
denemek16:12:36
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
deve kuşu16:12:31
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
maral16:12:29
Dişi geyik, meral
rahman16:12:26
Herkese, her canlıya merhamet eden Tanrı