iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

iyilik20:01:37
İyi olma durumu, salâh
yar20:01:35
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
sınırsız20:01:34
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
vekilharç20:01:32
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
Sayım20:01:06
Saymak işi, tadat
nötr20:00:53
Tarafsız, yansız
taraftar20:00:20
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
sepilenme19:59:06
Sepilenmek işi
üç19:59:06
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
Göl19:58:43
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
KALPAK19:58:33
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
tanıklık19:57:15
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
Meşru19:56:46
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
doğruluk19:56:46
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
İnorganik19:56:44
Cansız olan
gözenek19:56:33
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
içine almak19:56:31
kapsamak
tezat19:56:12
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
ayrı19:56:10
Yerleri bir olmayan
TAL19:55:58
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
elif19:55:57
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
yalanma19:55:48
Yalanmak işi
KUŞ19:55:40
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
İR19:55:33
İridyum"un kısaltması
takoz19:55:31
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
yalamuk19:55:19
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
Bıkma19:55:18
Bıkmak işi
bilyeli19:54:50
Bilyesi olan
Parçacık19:54:38
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
fırıldak19:54:34
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
ürperme19:54:25
Ürpermek durumu
gülüt19:54:25
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
karışıklık19:54:18
Karışık olma durumu, teşevvüş
Tuhaf19:53:57
Alışılmamış, yabansı
notalama19:53:52
Notalamak işi
Akrabalık19:53:40
Akraba olma durumu
esintili19:53:18
Esintisi olan
sert19:53:06
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
hınç19:53:04
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
aziZ19:53:04
Sevgide üstün tutulan, muazzez
IŞIK19:52:56
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
jet19:52:54
Tepkili uçak
sine19:52:53
Göğüs
japon19:52:34
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
zeyrek19:52:20
Anlayışlı, uyanık, zeki
derhal19:51:59
Hemen çabucak
zümrüdüanka19:51:55
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
meleş19:51:28
İki kuzulu koyun
skor19:51:26
Durum veya sonuç
yöre19:51:23
Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal
SİMÜLTANE19:51:21
Aynı anda olan, eş zamanlı
sima19:50:57
Yüz, çehre
Katılım19:50:53
Katılmak işi, iştirak
Taşınabilir19:50:48
Taşınması mümkün olan
BAKMA19:50:48
Bakmak işi
kebir19:50:45
Büyük, ulu
ifşaat19:50:43
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
BOŞUNA19:50:35
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
slip19:49:59
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
soya19:49:30
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
Şakacı19:49:16
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
nazenin19:49:14
Cilveli, nazlı
figür19:49:14
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
GÜNAH19:48:53
Dince suç sayılan iş veya davranış
İyicene19:48:43
Tam olarak, adamakıllı
delirme19:48:42
Delirmek işi
döl19:48:41
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
hapşırma19:48:41
Hapşırmak işi, aksırma
denizanası19:48:28
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz
Zeban19:48:06
Dil, lisan
âlim19:47:56
Bilgin
Fayda19:47:56
Yarar, kâr
kara sevdalı19:47:29
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
sefil19:47:29
Sefalet çeken, yoksul
sakınca19:47:20
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
bamya19:47:19
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
tencere19:47:00
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
katman19:46:57
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
TURP19:46:44
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
TUTU19:46:28
Rehin, ipotek
rakım19:45:31
Yükselti
nükte yapmak19:45:31
nükteli söz söylemek
İhtilal19:45:30
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
arakıye19:45:16
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
Sormaca19:45:01
Soruşturma, anket
kavim19:44:21
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
Karasu19:44:03
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
gayritabiî19:44:01
Doğa dışı, doğaya aykırı
servet19:43:50
Varlık, zenginlik, mal mülk
GİRANBAHA19:43:47
Pahada ağır, değerli
güdeleme19:43:41
Güdelemek işi
obruk19:43:31
İçbükey, mukaar, konkav
araşit19:43:30
Yer fıstığı
Ola19:42:44
acaba, sahi, bulunabilir
çevirgeç19:42:33
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
Tarla kuşu19:41:44
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
Mabet19:41:28
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
müstemleke19:41:08
Sömürge
Koca19:40:43
Bir kadının eşi, zevç
sevda19:40:42
Güçlü sevgi, aşk
kısırlaştırma19:40:17
Kısırlaştırmak işi
MİZAN19:39:40
Terazi
hadım19:39:21
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
belirtilen19:38:41
Tamlanan
kendinden19:37:49
Kendi aklından, kendi kendine
kalamar19:37:41
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
uyuşma19:37:31
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
itiyat19:37:12
Alışkanlık, huy
zabit19:37:12
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
üfleç19:37:09
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
efendi19:37:08
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
seretan19:37:08
Yengeç
Puluçluk19:37:05
Puluç olma durumu, ananet
nalayık19:36:51
Yakışıksız, hoş olmayan
siyasetçi19:36:43
Politikacı
musibet19:36:33
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
hijyen19:35:53
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
yatak örtüsü19:35:44
Yatağın üzerine serilen örtü
Engelleme19:35:31
Engellemek işi
içtinap19:35:21
Sakınma, çekinme, kaçınma
zamir19:35:15
İç yüz, iç
Orak19:34:57
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
KISKA19:34:55
Arpacık soğanı
leş19:34:16
Kokmuş hayvan ölüsü
mükafat19:33:48
Ödül
yardak19:33:33
(özellikle kötü işlerde) Yardım
masif19:33:31
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
metanetli19:33:26
Dayanıklı, metin
düzenleyici19:33:18
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
hesabını (kitabını) bilmek19:33:13
tutumlu olmak