iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

guttasyon05:17:31
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
büyülü05:16:26
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
alabora05:16:00
Geminin devrilecek kadar yan yatması
SİKLON05:15:56
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
kacak05:15:50
bk. kap kacak
muhacir05:15:42
Göçmen
voltmetre05:15:04
Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet
mafevk05:15:00
Üst aşamada bulunan
izah05:14:58
Açıklama
bereketli05:14:54
Bol, verimli
çuvaldız05:14:32
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
çizim05:14:23
Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi
Lüks05:14:21
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
rutin05:14:09
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
İstekli05:13:50
Bir şeye karşı isteği olan
dokunma05:13:46
Dokunmak (I) işi, temas
yalvar yakar olmak05:13:46
çok yalvarmak
nar çiçeği05:13:46
Parlak kırmızı renk
oligarşi05:13:23
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
ufarak05:13:18
Biraz ufak
senet05:13:08
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
benzeme05:13:07
Benzemek işi
rahip05:12:51
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
çalışılma05:12:34
Çalışılmak işi
yeknesaklık05:12:20
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
sömürge05:11:22
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
billurlu05:11:02
İçinde billûr bulunan
saat camı05:10:59
Saat kadranı ve rakamlarını dış etkilerden koruyan özel yapılmış cam
kadavra05:10:43
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
hektar05:10:37
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
mersin balığı05:10:24
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
fasulye05:10:22
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
kesenekçi05:10:15
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
keçe05:10:05
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
merhum05:09:57
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
dayanıksız05:09:45
Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz
hesap özeti05:09:39
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
hattatlık05:09:33
Hattat olma durumu
çalı kuşu05:09:30
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
fotoğrafçılık05:09:13
Fotoğraf çekme yöntemi
güncelik05:08:42
Günce yazılan defter, muhtıra
Burgu05:08:00
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
pekiyi05:07:59
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
germen05:07:17
Kale, kermen
hünnap05:06:56
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
Kesinlik05:05:41
Kesin olma durumu veya kesin davranış, kat"iyet
ikbal05:05:31
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
çöpleme05:04:41
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
sarnıç05:03:47
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
start05:01:56
Çıkış
stant05:01:54
At yarışlarında seyirci tribünü
kötülemek05:00:55
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
kik05:00:51
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
şamata04:59:21
Gürültü, patırtı
sergi04:59:21
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
çis04:58:57
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
gönderi04:58:42
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
kaşık04:58:26
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
KATARAKT04:58:06
Ak su, ak basma, perde
ayak04:58:03
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
ELDİVEN04:56:51
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
tabldot04:56:44
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
belginlik04:55:29
Belgin olma durumu, sarahat
repertuar04:55:13
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
ihsan etmek (veya buyurmak)04:55:13
bağışta bulunmak, bağışlamak
çanak yalayıcı04:55:13
Dalkavuk
rum04:54:54
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
gövdelenmek04:52:42
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
daha04:52:37
Şimdiye kadar, henüz
atabek04:52:30
bk. atabey
güney04:52:29
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
hazcı04:51:42
Hazcılık ile ilgili olan
pelteklik04:51:11
Peltek olma durumu, peltek konuşma
muazzam04:50:59
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
mebus04:50:36
Milletvekili
ferda04:50:03
Erte, yarın, yarınki
vesikalık resim04:49:45
bk. vesikalık fotoğraf
katılma04:49:40
Katılmak işi
badana04:47:14
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
kakmacılık04:47:10
Kakmacı olma durumu
fideizm04:46:15
İnancılık, imaniye
puşt04:44:47
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
sığırtmaç04:44:46
Sığır güden kimse, sığır çobanı
TEMLİK04:44:04
Mülk olarak verme
lazım04:43:49
Gerek, gerekli
ekol04:43:27
Okul
boşanma04:43:16
Boşanmak işi
içtinap04:41:44
Sakınma, çekinme, kaçınma
cesur04:41:40
Yürekli, cesaretli
yumuşak yüzlülük04:41:05
Yüzü tutmaz olma durumu
Hortlak04:40:49
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
kütük04:40:17
Kalın ağaç gövdesi
nim04:40:05
Yarı
amberbaris04:39:04
Sarı çalı
kanma04:38:37
Kanmak işi
çirişli04:38:29
Çiriş sürülmüş
zabıta04:38:12
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
kalp çarpıntısı04:37:19
Kalbi veya kalbinin çalışması bozuk olan kimse
cer04:36:57
Çekme, sürükleyerek götürme
romantizm04:36:28
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
çekme04:35:12
Çekmek işi
sfenks04:32:23
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
gerici04:31:47
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
yetişmiş04:31:26
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
itibarlı04:30:57
İtibarı, değeri olan, saygın
muvasalat04:30:47
Bir yere ulaşma, varma
dinlemek04:28:39
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
varlık04:28:18
Var olma durumu, mevcudiyet
mihrak04:28:17
Odak
mükellef04:27:48
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
asap04:27:48
Sinirler
lakerda04:27:37
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
abes04:27:21
Akla ve gerçeğe aykırı
sövme04:27:20
Sövmek işi, sövgü, küfretme
vazgeçmek04:27:19
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
sten04:26:48
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
resimsi04:26:45
Resme özgü olan, resme benzeyen
yatırma04:26:38
Yatırmak işi
kal04:25:56
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
akkor04:25:16
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
islam hukuku04:25:06
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
epitel04:24:15
bk. epitelyum
yanlışlık04:23:58
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
sura04:23:22
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
Zabit04:23:17
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
posta treni04:23:13
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
teber04:23:11
Balta
sucuk04:21:57
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
Bloke04:20:38
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
mihver04:20:25
Eksen