iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

fit23:07:56
Birini başkasına karşı kışkırtma
fok23:07:34
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
fol23:07:13
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
gen23:05:25
Geniş
gag23:04:31
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
gaz23:04:09
Tül
gem23:03:48
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
TRE23:02:37
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
Uca23:02:16
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
sokum23:01:54
Lokma
yazışma23:01:32
Yazışmak işi
şarabi23:01:23
Kırmızı şarap renginde olan
düşürüm23:01:06
Düşürmek işi veya durumu
telgraf23:00:46
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
ibra etmek23:00:29
aklamak
alg23:00:23
Su yosunu
nem23:00:01
Havada bulunan su buharı
deney tüpü22:59:26
Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru
ova22:59:18
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
ora22:58:57
O yer
yirmi yaş dişi22:58:43
bk. akıl dişi
kanara22:58:39
bk. kesim evi, mezbaha
üstünkörü22:58:32
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
yak22:58:27
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
yay22:58:05
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
boş inanç22:58:00
Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat
iftira etmek (veya atmak)22:57:49
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
yaz22:57:22
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
yat22:57:01
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
Antep fıstığıgiller22:56:49
Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya
yar22:56:39
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
FAZ22:56:18
Evre, safha
aceleci22:56:04
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
Dar22:55:56
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
DON22:55:35
Giysi
oy22:55:29
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
DAM22:55:13
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
DAL22:54:52
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
DAH22:54:30
bk. deh
Eke22:54:08
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
DEK22:53:47
Düzen, hile
ECE22:53:13
Güzel kadın, kraliçe
ERK22:52:51
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
BUZ22:52:30
Donarak katı duruma gelmiş su
Boy22:50:21
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
Bol22:49:59
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
Bit22:49:38
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
suskun22:49:25
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
Bey22:48:55
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
tezkire22:48:33
bk. tezkere
kama22:48:16
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
hepsi22:48:12
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
tedavül22:47:42
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
bazlama22:47:20
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
Cam22:45:09
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
CAN22:44:47
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
Cet22:44:26
Dede, büyük baba, ata
men22:43:51
Yasaklama, izin vermeme
Cop22:43:30
Kalın kısa değnek
Cin22:43:08
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
Aut22:42:47
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
Ata22:42:25
Baba
Asi22:41:48
Baş kaldıran, isyan eden
Ask22:41:05
bk. asklı
Arz22:40:43
Sunma
Aza22:40:22
Organlar, vücut parçaları
Ark22:39:12
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
Ada22:38:51
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
Ani22:38:29
Bir anda oluveren, apansız
Ant22:38:08
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
Alp22:37:46
Yiğit, kahraman
Nur22:37:06
Aydınlık, ışık, parıltı
NAN22:36:43
Ekmek
tecrübe etmek22:36:06
denemek, sınamak
NET22:36:00
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
ORG22:35:38
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
çayır kuşu22:35:17
Tarla kuşu
KAZIMA RESİM22:34:55
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
iktifa22:33:24
Yetinme; kanma
ehemmiyetsiz22:33:02
Önemsiz
GALAKSİ22:32:19
Gök adası
itici22:32:07
İtme işini yapan
öncelikle22:31:36
Öne alınarak, daha önce olarak
güvenirlik22:30:31
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
kağıt22:29:48
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
pespaye22:29:26
Alçak, soysuz, aşağılık
voleybol22:28:43
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
reddetme22:27:39
Reddetmek işi
TUTAMAK22:25:05
Tutamaç
beklenmedik22:24:47
Birdenbire, ansızın
haykırış22:24:25
Haykırmak işi veya biçimi
gri22:23:04
Kül rengi, boz
kurabiye22:22:13
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
dul22:21:49
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
duo22:21:27
İki ses veya iki müzik
ima22:21:05
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
iye22:20:00
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
ben22:19:17
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
bay22:18:49
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
bat22:18:27
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
bap22:18:06
Kapı
bas22:17:44
En kalın erkek sesi
ban22:17:22
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
bar22:16:32
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
bal22:16:11
Özellikle bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp, kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
bad22:15:41
Yel, rüzgâr
talk22:15:07
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
Pof22:14:58
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
Pik22:14:22
Dökme demir, font
Yoz22:13:31
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
kıtlık22:12:47
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
büyüklenme22:12:26
Kendini büyük gösterme, kibir
refika22:12:04
Eş, karı, zevce
behişt22:11:42
Cennet, uçmak
olguculuk22:11:09
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
kazein22:10:47
Sütte bulunan protein maddesi
ruh hastası22:10:04
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
şirin22:08:16
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
mehteran22:08:02
Mehterler
düzenlilik22:07:54
Düzenli olma durumu
SADAKAT22:07:11
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
köy ihtiyar heyeti22:06:49
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
mukaddes22:06:27
Kutsal
bakanak22:05:31
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
SİKLON22:05:06
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
bakalit22:04:44
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
aşağı görmek22:04:22
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
sağduyulu22:02:38
Sağduyusu olan
Sav22:01:54
İddia, tez
San22:01:20
Ün, şan, şöhret