iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

pelüş18:10:37
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
yarenlik18:10:32
Yakın arkadaşlık, muhabbet
örümcekler18:10:31
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
savsak18:10:30
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
HOŞUNA GİTMEK18:10:27
biri beğenmek
tortu18:10:25
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
topak18:10:18
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
hayat arkadaşı18:10:13
Eş, karı kocadan her biri
bülten18:10:10
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
vikont18:10:08
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
ORTA18:09:49
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
ORUN18:09:46
Özel yer
yaya kaldırımı18:09:36
Caddelerin iki yanında yayalara ayrılmış yol
tek biçim18:09:28
Standart
başka biri18:09:26
diğer bir kimse
Rivayet18:09:21
Söylenti
tanrısal18:09:18
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
Roman dilleri18:09:11
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
ambalâj yapmak18:09:08
(bir şeyi) bu gibi maddelerle paketlemek, sandıklamak
aydınlatma18:09:01
Aydınlatmak işi
Ulaşım18:09:00
Ulaşmak işi
temize çıkarmak (veya çıkartmak)18:08:57
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
yapık18:08:56
Belleme (II)
bellik18:08:56
İşaret, marka
YİNE18:08:52
bk. gene
sükût18:08:49
Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik
ağız kavgası18:08:48
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
ansızın18:08:45
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
makbuz18:08:43
Alındı
vikaye18:08:36
Koruma, esirgeme, gözetme
müstecir18:08:31
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
siyah18:08:31
Kara (II)
kalıplaşmış18:08:21
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
öyle18:08:11
Onun gibi olan, ona benzer
Motif18:08:08
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
Bilim18:07:56
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
klinker18:07:54
Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü
erinlik18:07:47
Erin olma durumu, bulûğ
ariyet18:07:41
Eğreti, ödünç
bağ bıçağı18:07:40
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
hazire18:07:38
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
Usanma18:07:32
Usanmak durumu
idrar18:07:15
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
GÖRKEM18:07:08
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
güvensizlik18:07:00
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
fultaym18:06:53
Tam gün
heyelan18:06:50
Toprak kayması, kayşa, göçü
ONGUN18:06:40
Çok verimli, bol, eksiksiz
oksijen18:06:38
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
Denet18:06:30
Denetlemek işi, teftiş
nakil vasıtası18:06:25
Taşıma aracı, taşıt
kaba kuvvet18:06:23
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
antipati18:06:15
Sevimsizlik, soğukluk
değişik18:06:07
Değiştirilmiş
Tıpkı18:06:05
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
VETERİNER18:06:04
Hayvan hastalıkları hekimi, baytar
kırçıl18:06:02
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
yelek18:05:50
Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
yenme18:05:47
Yenmek (I,II) işi
YARALI18:05:44
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
konsolos18:05:40
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
sinsi18:05:34
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
natıka18:05:27
Düşünüp söyleme yeteneği
OYDAŞ18:05:26
Aynı düşüncede, aynı inançta olan, hemfikir
DUMAN RENGİ18:05:23
Koyu kül rengi, füme
akdiken18:05:21
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
uygarlaşma18:05:05
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
pul kanatlılar18:05:03
Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı
sedir18:05:01
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan
Alüvyon18:04:56
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
Sedye18:04:50
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
kurk18:04:49
Kuluçka, gurk
Kızılderili18:04:48
Amerika yerlilerine verilen ad
olağanüstü18:04:46
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
saçmalama18:04:45
Saçmalamak işi
tahkim etmek18:04:43
sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek
Lider18:04:37
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
kurgu18:04:34
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
kök boyasıgiller18:04:34
Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, meyveleri zeytinsi olan ve kahve ağacı, kök boyası, kınakına, yoğurt otu, altın kökü gibi birçok cinsleri ve bunlara bağlı dört bin kadar türü içine alan bir familya
batiskaf18:04:27
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
parçalı18:04:24
Birden çok parçadan oluşmuş
Kilosikl18:04:22
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
pas18:04:21
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
KESİM18:04:15
Kesmek işi
mika18:04:14
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
aksan18:04:11
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
yenilme18:04:06
Yenilmek (I,II) işi
okluk18:03:58
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
çözümleyici18:03:55
Çözümlemek işini yapan kimse
kulluk18:03:50
Kul olma durumu, kölelik
mail18:03:43
Eğilimi olan
şiirsel18:03:40
Şiir niteliği olan
Kıvılcım18:03:29
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
anîde18:03:24
Hemencecik, bir anda, birden
Orya18:03:18
Karo
OKUL18:03:15
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
şevki kırılmak18:02:53
isteği, hevesi kalmamak
silâh18:02:53
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
filtreli18:02:48
Filtre takılmış olan
rebap18:02:35
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz
aktif18:02:32
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
ürolog18:02:28
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
etkincilik18:02:26
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
olan18:02:26
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
tekrarlama18:02:24
Tekrarlamak işi
verdi18:02:19
Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı
tenkit18:01:53
Eleştirme, eleştiri
CO18:01:44
Kobalt`ın kısaltması
erinç18:01:40
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
Direktif18:01:37
Yönerge, talimat
ceride18:01:22
Gazete
alaz18:01:22
Alev, yalaz
filozof18:01:08
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
belit18:00:56
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: "Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir
kumul18:00:53
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
belen18:00:48
Bel
belce18:00:43
İki kaş arası
malkar18:00:38
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
dizgici18:00:38
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
lüzumlu18:00:35
Gerek, gerekli, lâzım
içtinap18:00:31
Sakınma, çekinme, kaçınma
koşa18:00:22
Çift, eş, ikiz
koşu18:00:20
Koşarak yapılan yarış
salepgiller18:00:12
Güzel çiçekli, vanilya, orkide, venüsçarığı, salep gibi bitkileri kapsayan, tek çenelilerden bir familya
candan18:00:09
İçten, yürekten, gönülden, samimî
tenzil17:59:59
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma
tozlaşma17:59:51
Tozlaşmak işi
sahne almak17:59:47
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
oy vermek (veya oyunu kullanmak)17:59:41
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
ajans17:59:38
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş