iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

iyilik07:09:40
İyi olma durumu, salâh
mekân07:09:28
Yer, bulunulan yer
çerge07:09:21
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
varma07:09:20
Varmak işi
iflâh olmak07:09:12
onmak, düzelmek
elastikiyet07:09:05
Esneklik
âdet07:09:02
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
gaddarca07:09:02
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
maşuk07:09:00
Sevilen, âşık olunan (erkek)
kendi07:08:51
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
ödeme07:08:46
Ödemek işi, tediye
Doğaçlama07:08:46
Doğaçlamak işi
içe kapanıklık07:08:46
İçe kapanık olma durumu
dinginlik07:08:42
Dingin olma durumu, durgunluk, sükûnet
Bahadır07:08:42
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
müjde07:08:40
Sevindirici haber, muştu
Emekli07:08:37
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
Mısır turnası07:08:36
İbis
Mıh07:08:28
Büyük çivi
tevil07:08:26
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
Menfaat07:08:25
Yarar, çıkar, kâr, fayda
Hamallık07:08:21
Hamalın yaptığı iş
Ağaç çileği07:08:17
Ahududu
Makine07:08:17
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
mantar meşesi07:08:08
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
nedime07:08:08
Hanım arkadaş
börtme07:08:04
Börtmek işi
cıva07:08:03
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
ÜFUL07:08:01
(yıldız için) Batma
tahlili07:07:58
Çözümlemeli
hile07:07:57
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
dövüşken07:07:56
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
mideci07:07:51
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
sirke07:07:42
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
anasır07:07:42
Unsurlar, ögeler
yılan gömleği07:07:31
Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deri
gevezelik07:07:23
Geveze olma durumu, lâfazanlık
DENİZKIZI07:07:18
Solunumları hem akciğerlerle, hem solungaçlarla olan, arka üyeleri olmayan, otçul amfibyumlar sınıfından bir hayvan
çizgilik07:07:17
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
KÜME07:07:02
Tümsek biçimindeki yığın
bildirme kipleri07:07:02
Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi
Muhasip07:07:01
Sayman, muhasebeci
dinsiz07:06:36
Dinî inancı olmayan
sintine07:06:20
Geminin içinde en alt bölüm
kasadar07:06:17
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
bencillik07:06:15
Bencil olma durumu, hodbinlik, egoistlik, egoizm
DEF07:06:14
bk. tef
şifre07:06:12
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
ikaz07:06:07
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
aptallık07:06:05
Aptal olma durumu veya aptalca iş
YILLIK07:05:59
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
çalışma odası07:05:57
İçinde iş yapılan oda
kızlık07:05:56
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
ÇARESİZ07:05:36
Çaresi bulunmayan, onulmaz
göç07:05:34
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
kayme07:05:32
Kâğıt para, kaime
süreyya07:05:21
Ülker
EMNİYET07:05:16
Güvenlik
sAV07:05:09
İddia, tez
gerçekleştirme07:05:07
Gerçekleştirmek işi
taş levreği07:04:59
Gölge balığı
ümera07:04:54
Buyurucular, beyler, amirler
sabır07:04:51
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
koyu sarı07:04:46
Sarının bir ton koyusu
dağcılık07:04:37
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
TIMAR07:04:37
Yara bakımı
haç07:04:33
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
soya07:04:32
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
tatbiki07:04:26
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
Cin07:04:25
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
Aşama07:04:21
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
Müsavat07:04:21
Eşitlik, denklik
eğimli07:04:10
Eğimi olan
keşif kolu07:04:01
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
Danışma07:03:54
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
mesafe07:03:50
Ara, uzaklık
ses çıkarmamak (veya etmemek)07:03:48
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
DEVE DİKENİ07:03:48
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
Kavgacı07:03:41
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
düz yazı07:03:40
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
şaka07:03:38
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
orak ayı07:03:37
Temmuz
işaret sıfatı07:03:37
bk. gösterme sıfatı
dağ bayır07:03:36
İnişli çıkışlı yer, kır
kozmos07:03:33
Evren
duman07:03:32
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
Göktürk07:03:26
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
beceriklilik07:03:25
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
isyankâr07:03:21
Baş kaldırıcı, isyancı
soğurma07:03:21
Soğurmak işi, emme, massetme
ılıkça07:03:18
Biraz ılık
Şebnem07:03:17
Çiy
sihirbazlık07:03:11
Büyücülük
ay evi07:03:06
Ayla
derde derman olmak07:03:05
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
Tanısızlık07:03:05
Tanınan, bilinen varlıkları, görme, işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu, agnozi
izolasyon07:03:02
Yalıtım, tecrit
Dizin07:03:02
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
ilgi eki07:03:01
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
Enöte07:03:01
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
avara07:02:57
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması
kanunsuzluk07:02:57
Yasaya aykırılık, yasasızlık
saz şairi07:02:51
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
AĞI07:02:51
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
çekme07:02:47
Çekmek işi
küreyve07:02:34
Yuvar
imkânsız07:02:23
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
titreşim07:02:16
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
televizyon07:02:12
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
Karşılaşma07:02:06
Karşılaşmak işi
kinestezi07:02:02
Devin duyum
tanınmış07:01:57
Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan
üst bitken07:01:44
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
07:01:41
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
cibilliyet07:01:34
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
SADAKAT07:01:16
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
adapte07:01:15
Uyarlanmış
Yazman07:01:14
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
Dermansız07:01:11
Gücü kalmamış, bitkin
üzme07:01:03
Üzmek işi
isale07:00:53
Akıtma
materyalist07:00:39
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
hikâye07:00:34
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
simetri07:00:28
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
ılkı07:00:16
bk. yılkı
abstre07:00:09
Soyut, somut karşıtı, mücerret
Mest07:00:09
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
akıl hastası07:00:00
Ruh hastası, deli
baldır bacak06:56:24
Açık saçık görülen kadın bacağı
Parola06:45:10
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz