iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

bilinen13:03:37
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
epik13:03:34
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
mahreç13:03:08
Çıkış yeri, çıkak
şaheser13:03:01
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
NAZENİN13:02:57
Cilveli, nazlı
Ölçülü13:02:44
Ölçüsü alınmış, ölçülmüş
diğer13:02:43
Başka, özge, öteki, öbür
atmosfer13:01:57
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
tapa13:01:38
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
repertuar13:00:10
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
Yersiz13:00:02
Barınacak yeri olmayan
savunucu12:59:48
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
virane12:58:01
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
intihap12:57:32
Seçim, seçme
Mütekait12:57:19
Emekli
soku12:56:08
Taş dibek
azimli12:55:56
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
kapçık meyve12:55:18
Meşe palamudu, ceviz gibi açılmayan, tek taneli kuru meyve
parantez12:55:15
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
RUJ12:54:58
Dudak boyası
cankurtaran sandalı12:54:53
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
KRON12:54:03
Çek para birimi
fonksiyon12:53:52
İşlev
topluca12:53:51
Toplu olarak
baş kaldırma12:53:48
baş kaldırmak işi, isyan
koyacak12:53:42
İçine öte beri koymaya yarayan şey
illegal12:53:26
Yasa dışı, yasaya aykırı
hunhar12:53:21
Kana susamış, kan dökücü
çekyat12:53:13
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
tela12:52:49
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
ser12:52:46
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
kışla12:52:28
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
İnorganik12:52:27
Cansız olan
Derkenar12:52:12
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
İKİNCİL12:52:11
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
üzüm suyu12:52:03
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
üye12:51:56
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
üst12:51:53
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
ivecenlik12:51:49
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
ümitsizlik12:51:46
Umutsuzluk
özveri12:51:43
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
özgüllük12:51:37
Özgül olma durumu
örgün12:51:25
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
önde gelmek12:51:23
önemli durumda olmak
ön12:51:19
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
çıkak12:51:07
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
öneriş12:51:04
Önermek işi veya biçimi
çözüm12:51:02
Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal
çözücü12:50:57
Çözmek işini yapan
çözme12:50:55
Çözmek işi
ha bire12:50:52
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
eter12:50:52
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
fermeneci12:50:51
Fermene yapan veya satan kimse
çöp12:50:41
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
çoğu kez12:50:34
Birçok kere, defalarca
çoğaltma12:50:29
Çoğaltmak işi
ÖZ12:50:26
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
Çoğunluk12:50:19
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
kontratak12:50:18
Karşı akın, karşı saldırı
yanılgı12:50:05
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
yakarış12:50:01
Yakarmak işi veya biçimi
vizon kürk12:49:58
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
damıtıcı12:49:54
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
ulu orta12:49:46
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
tekme12:49:30
Ayakla vuruş
tavşan dudağı12:49:24
Doğuştan yarık dudak
takla böceği12:49:21
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
açığa çıkmak12:49:17
belli olmak, anlaşılmak
sığla12:49:16
Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sigala, günlük ağacı (Liquidambar orientalis)
amiyane12:49:16
Kibarca olmayan, bayağı
yöreselleşme12:49:16
Yöreselleşmek işi
kayın peder12:49:14
Kaynata
sınırlı ortaklık12:49:07
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
sıcaklık12:49:05
Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
süreyazar12:49:00
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
süregelen12:48:58
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
sükût12:48:48
Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik
sükûnet12:48:45
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
söğüş12:48:37
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
sövme12:48:30
Sövmek işi, sövgü, küfretme
ATARDAMAR12:48:25
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
ses çıkarmamak (veya etmemek)12:48:08
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
sanatkâr12:48:02
Sanatçı
sanal12:47:59
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
sanı12:47:56
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
buğday12:47:55
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
samimiyet12:47:50
İçtenlik
salık vermek12:47:48
haber vermek
salâh bulmak12:47:45
düzelmek, iyileşmek, onmak
salvo12:47:40
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
12:47:37
Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen
salkım ağacı12:47:32
Akasya
meşin yuvarlak12:47:29
(futbolda) Top
tatlı sülümen12:47:27
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
göz değmek12:47:26
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
düşkünler evi12:47:20
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
operatör12:47:15
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
ondüle12:47:13
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
oma12:47:03
Kalça kemiği
om12:46:58
Kemiklerin toparlak ucu
oluşma12:46:56
Oluşmak işi, teşekkül
olumsuzluk12:46:53
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
zaruri12:46:48
Mecburî, zorunlu, gerekli
mutlu12:46:46
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
mutabakat12:46:38
Uyuşma, anlaşma, itilâf
minnettarlık12:46:34
Minnettar olma durumu, şükran
minare kırması12:46:27
Çok uzun boylu (kimse)
kefenlik12:46:21
Kefen olarak kullanılmaya elverişli (bez)
menü12:46:20
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
mekanikçi12:46:06
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
meddücezir12:45:56
bk. gelgit
eşelek12:45:54
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
alt karşıt12:45:49
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
bakış12:45:41
Bakmak işi veya biçimi
kepaze12:45:38
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
metro12:45:38
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
kararsız12:45:32
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
karamsarlık12:45:17
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
kanık12:45:12
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
jüri12:44:52
Seçiciler kurulu, seçici kurul
kaçakçılık12:44:43
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
kiliz12:44:37
Hasır otu, saz, kamış, kofa
işlik orun12:44:37
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
işitme12:44:25
İşitmek işi
işaretleme12:44:17
İşaretlemek işi
iş merkezi12:44:10
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
içmece12:44:08
İçmeler
yüksek ses12:44:02
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
içine almak12:43:54
kapsamak
isyancı12:43:47
Baş kaldırıcı (kimse), asi