iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

mahlukat22:30:29
Yaratıklar
yalak22:30:26
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
züğürt22:30:11
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
usanç22:30:07
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
ajans22:29:55
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
Buzul bilimi22:29:44
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
Vücut22:29:28
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
kalamata22:29:21
Bir tür etli ve büyük zeytin
sürüm22:29:15
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
kitap açacağı22:29:14
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
UN22:28:36
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
kız vermek22:28:21
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
OPERA22:28:16
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
kuru yemiş22:28:16
Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler
hidrojen22:28:14
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
saygıdeğer22:28:10
Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem
paralı22:28:06
Parası çok olan, zengin (kimse)
ekol22:28:00
Okul
selamlama22:27:59
Selâmlamak işi, selâm verme
sarman22:27:51
Azman, iri
CÜZAMLI22:27:47
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
gök bilimsel22:27:33
Gök bilimle ilgili, astronomik
renkleme22:27:31
Renklemek işi
Toplum22:27:24
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
zanlı22:27:08
Sanık
yabani gül22:26:34
bk. yaban gülü
hedef almak22:26:32
bk. nişan almak
kel22:26:25
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
tur22:26:14
Dolaşma
rahatsız22:26:13
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
saray çiçeği22:26:08
Hezaren
GRES22:26:07
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
asker olmak22:26:03
askerlik ödevine başlamak
koruyucu22:25:33
Korumak işini yapan, gözetici, hami
birlikte22:25:30
Bir arada, beraberce
Üçlü22:25:13
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
mideci22:24:57
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
vekillik etmek22:24:56
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
yağışsızlık22:24:55
Yağış olmama durumu, kuraklık
çok eşli22:24:50
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
sallamak22:24:32
Bir işi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, savsaklamak
saçma sapan konuşmak22:24:28
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
krom22:24:28
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
düzelmek22:24:16
Kötü, bozulmuş bir durumda iken düzenli duruma gelmek
Dansöz22:24:14
Dans etmeyi meslek edinen kadın
gücendirme22:24:09
Gücendirmek işi
vulva22:24:09
Ferç
özü sözü bir22:23:59
düşündüğü gibi söyleyen veya davranan
iyi hoş (ama)22:23:50
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
otel22:23:46
Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme
inkârcı22:23:45
İnkâr eden kimse
duyarsız22:23:39
Duyarlı olmayan
ayyar22:23:37
Dolandırıcı, hilekâr
yanlışlıkla22:23:37
Yanılarak, bilinmeyerek
sübye22:23:34
Mürekkep balığı
KABARTMA22:23:28
Kabartmak işi
mezat22:23:18
Artırma ile satış
gizemsel22:23:14
Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik
teneke22:22:49
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
ordu22:22:44
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
yemekaltı22:22:40
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
dokunuş22:22:35
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
rızk22:22:31
Yiyecek, içecek şey, azık
şiirleştirme22:22:31
Şiirleştirmek işi veya durumu
akaret22:22:15
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
rayiç22:21:57
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
dağ serçesi22:21:51
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
nova22:21:47
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
blûcin22:21:37
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
SAYLAV22:21:30
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Milletvekili, mebus
tazelik22:21:26
Taze olma durumu, körpelik, taravet
vergici22:21:23
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
evlilik22:21:15
Evli olma durumu
civanmert22:21:08
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
tek başına22:21:00
Kendi kendine, yalnız olarak
diren22:20:52
Dirgen
Ayar22:20:35
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
Agel22:20:31
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
tropikal22:20:28
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
Afet22:20:27
Doğanın sebep olduğu yıkım
smokin22:20:27
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi
Soyluluk22:20:24
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
övünek22:20:22
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
alçak gönüllülük22:20:11
Alçak gönüllü olma durumu
kuşkulu22:20:01
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli
itenek22:20:01
Piston
halayık22:19:55
Kadın köle, cariye
funda22:19:44
Süpürge otu
bağımsız22:19:25
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
malaklama22:19:22
Malaklamak işi
bununla birlikte22:19:21
Buna ek olarak
lamba22:19:21
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
Afis22:19:20
Gümüş balığının küçüğü
dövüş22:19:15
Dövmek işi veya biçimi
HURİ22:19:10
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
dalyan22:19:07
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
Bütün22:19:06
Eksiksiz, tam
çipura22:18:47
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
bordro22:18:40
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
beyin zarı22:18:25
Beyni üst üste saran zar, korteks
irat etmek22:18:21
söylemek
DOGMA22:18:21
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
iletişim ağı22:18:11
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
tıpkıçekim22:18:09
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
bilimsel toplantı22:18:08
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
asitölçer22:17:55
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
kabahatli22:17:51
Kabahati olan, kusurlu, suçlu, töhmetli
iğrenme22:17:47
İğrenmek işi
akarsu22:17:41
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
güçlük çıkarmak22:17:27
bir şeyin gerçekleşmesini engelleyici sebepler ileri sürmek
kilit22:17:22
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
Primitif22:17:11
İlkel, iptidaî
gevezelik22:17:02
Geveze olma durumu, lâfazanlık
ayırım22:16:59
Ayırmak işi
yardımcılık22:16:59
Yardımcı olma durumu
fideizm22:16:59
İnancılık, imaniye
yürütmek22:16:58
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
razı22:16:55
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
ticari22:16:54
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
ŞİŞKİNLİK22:16:53
Şişkin olma durumu
vatansızlık22:16:53
Vatansız olma durumu
murabıt22:16:39
Savaşçı derviş
karşılaştırma22:16:37
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
hayırlı22:16:19
Yararı, hayrı olan
bedirik22:16:18
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
Briket22:16:17
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
sütnine22:16:13
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
Hristiyanlık22:16:11
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
akıl22:16:03
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
Hamallık22:15:59
Hamalın yaptığı iş