iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

iyilik08:34:04
İyi olma durumu, salâh
Düalist08:34:04
İkici, ikicilik yanlısı
vurma çalgılar08:34:04
Davul, zil, timbal, tef gibi vurularak çalınan çalgılar
italik08:34:03
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
arabozanlık08:33:49
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
zembil08:33:41
Hasırdan örülmüş saplı torba
klakson08:33:26
Korna
Alaka08:33:20
İlgi
gangster08:33:19
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
fonetik08:33:11
Ses bilgisi
erinlik08:33:10
Erin olma durumu, bulûğ
Tenezzüh08:33:03
Gezinti
tezyin08:32:56
Bezeme, süsleme, donama
tezhip08:32:48
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
tezene08:32:44
Mızrap, çalgıç
hasta08:32:42
Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan (kimse, hayvan)
şavk08:32:38
Işık
hasep08:32:30
Kişisel özellikler, nitelikler
maral08:32:30
Dişi geyik, meral
beşli08:32:22
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
Udi08:32:18
Ut çalan çalgıcı, utçu
görevden almak08:32:07
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
ANADOLU08:32:00
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
Erteleme08:31:57
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
SÜS08:31:54
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
ba08:31:42
Baryum"un kısaltması
be08:31:35
Berilyum"un kısaltması
mezarlık08:31:30
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
cu08:31:27
Bakır"ın kısaltması
ca08:31:19
Kalsiyum"un kısaltması
eşek08:31:13
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
cl08:31:12
Klor`un kısaltması
iş bırakımı08:31:11
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
au08:31:07
Altın"ın kısaltması
at08:31:06
Astatin"in kısaltması
ag08:31:01
Gümüş"ün kısaltması
ab08:30:54
Su
am08:30:46
Amerikyum"un kısaltması
ah08:30:38
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
köktenci08:30:33
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
nd08:30:31
Neodim"in kısaltması
ara bozucu08:30:19
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
Rumuz08:30:16
Sembol, simge, remiz
TUNÇ08:30:01
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
deniz ataşesi08:29:53
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
kara yosunu08:29:45
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
badminton08:29:37
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
tutsaklık08:29:22
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
KENDİR08:29:12
Kenevir
YANLIŞ08:29:07
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
tatula08:28:53
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
pasaklı08:28:46
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
amatör08:28:38
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
varlık08:28:38
Var olma durumu, mevcudiyet
Dernek08:28:21
Toplantı, düğün
şedit08:28:18
Yeğin, şiddetli
Işıklı08:28:16
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
tatmin08:28:08
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
NABIZ08:27:59
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
Gıpta08:27:57
İmrenme, imrenti
mazhar08:27:53
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
NADAN08:27:49
Bilgisiz, cahil
İLİNEK08:27:47
Bir şeye mecbur olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz
kahve parası08:27:39
Bahşiş
yaygı08:27:36
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
mazlum08:27:26
Kendisine zulmedilen
NAKIS08:27:18
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
baldır08:27:10
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
baldız08:27:05
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
akıllıca08:26:57
Akla yakın, doğru olarak
yeğen08:26:55
Birine göre kardeşinin çocuğu
NAHAK08:26:52
Haksız, gereksiz
mazbut08:26:37
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
zer08:26:30
Altın
Soru08:26:30
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
derde derman olmak08:26:29
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
Ot08:26:20
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
Lr08:26:13
Lorentiyum"un kısaltması
Me08:26:07
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
Mu08:26:00
bk. mı / mi
Ke08:25:52
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
Kr08:25:46
Kripton"un kısaltması
US08:25:39
Akıl
taviz08:25:31
Ödün, ödünleme
Hg08:25:31
Cıva"nın kısaltması
Rn08:25:22
Radon"un kısaltması
kaçınma08:25:17
Kaçınmak işi
Uf08:25:12
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
SU08:25:05
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
kobalt08:24:57
Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşî renkte bir element. Kısaltması Co
Si08:24:46
Silisyum"un kısaltması
ağaçlıklı08:24:39
Ağaçları bol olan (yer)
gömü08:24:38
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
ödün vermek08:24:34
ödünle uzlaşma sağlamak
SEYİS08:24:33
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
stoacılık08:24:28
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
üstsubay08:24:20
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
gök yakut08:24:13
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
çağlar08:24:08
Çağlayan
Çember08:24:05
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
murahhas08:23:58
Delege
Hipotez08:23:56
İpotez, varsayım, faraziye
taş basması08:23:48
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
eskiz08:23:42
Taslak
avangart08:23:33
Öncü
misak08:23:29
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
EMTİA08:23:25
Mallar, satılacak şeyler
zorluk08:23:19
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
Kaparo08:23:16
Pey akçesi
BAYINDIRLIK08:23:08
Bayındır olma durumu, ümran
uçurum08:22:53
Dik ve derin yamaç
dumağı08:22:45
Nezle, ingin, zükâm, nevazil
abdesti kaçmak08:22:44
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
beşbıyık08:22:38
İri muşmula
Bomboş08:22:30
Büsbütün, tamamen boş
gürültü08:22:30
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
fanatik08:22:18
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
zariflik08:22:17
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
Kararsız08:22:11
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
harabe08:22:04
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
Karakterize08:22:03
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
kılık kıyafet08:21:55
Üst baş ve dış görünüş
layiha08:21:46
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
geyik dikeni08:21:42
bk. akdiken
ORANLA08:21:39
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
bandocu08:21:31
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
Destansı08:21:23
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
kule08:21:21
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
sitrik asit08:21:20
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
İNDİVİDÜALİZM08:21:15
Bireycilik