iyilik

1.İsimİyi olma durumu, salâh
İsimKarşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye
Cümle 1: İyilikle, tatlı dille, sessizliğiyle bu kadınları çekip çevirmişti. - H. E. Adıvar Cümle 2: Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem. - N. Cumalı
İsimSağlığı yerinde olma durumu, esenlik
Cümle 1: İyilik haberlerinizi aldım.
İsimYarar veya elverişlilik, nimet
Cümle 1: Okumanın şu iyiliği de var ki...

Son Arananlar

enfiye17:54:50
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
hoyratça17:53:03
Kaba (bir biçimde)
sunak17:52:47
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
yaraştırma17:52:26
Yaraştırmak işi, tensip
Alfa17:51:54
Yunan alfabesinin birinci harfi
SAH17:51:08
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
Edat17:51:04
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
güvem eriği17:50:53
bk. akdiken
Pafta17:49:21
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
bunaltma17:49:03
Bunaltmak işi
döndürme17:48:51
Döndürmek işi, irca, tahvil
hamlaç17:47:28
Üfleç
yasin17:47:22
Kur"an surelerinden biri
mabude17:46:42
Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilâhe
baskı17:45:09
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
MERKEZ17:43:42
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
Soyutlama17:43:40
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
Bölme17:43:20
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
Kuru17:43:18
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
Aşık17:42:39
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
irkilme17:42:11
İrkilmek işi
fedai17:41:43
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
yayılma17:41:35
Yayılmak işi, intişar
imroz17:39:48
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
yatkınlık17:39:46
Yatkın olma durumu
imamlık17:37:52
İmam olma durumu
Ataerkil17:37:20
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
NA17:37:02
Sodyum"un kısaltması
Tekerlek17:36:59
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
DİPLOMA17:36:47
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
bahşetme17:36:34
Bahşetmek işi
SAKLAMA17:36:27
Saklamak işi
hey17:36:26
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
genetik17:36:15
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
raks17:36:11
Dans
pUT17:36:07
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
müdafi17:36:04
Savunucu
jenerasyon17:35:53
Kuşak, nesil
pis17:34:39
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
VEDA17:34:00
Ayrılırken birbirine selâm ve esenlik dileme
yeni17:33:14
Kullanılmamış olan
İstim17:32:45
İslim
Şiraze17:31:23
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
TÜRDEŞ17:28:34
Türleri bir olan, mütecanis
boşluk17:28:19
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
Alt17:25:50
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
ŞUUR17:25:23
Bilinç
ŞERİK17:25:21
Ortak
üzüm şekeri17:24:51
Glikoz
bağa17:24:41
Kaplumbağa
genç17:24:35
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
oğlan17:24:16
Erkek çocuk
ortaokul17:24:13
Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan üç yıllık orta öğretim okulu
münteha17:24:06
Son
mümas17:24:04
Dokunan, temas eden
iyileştirme17:23:31
İyileştirmek işi, ıslah
hatırlatma17:23:22
Hatırlatmak durumu, anımsatma
doğru doğru dosdoğru17:23:14
en doğrusu şudur ki
arıza yapmak17:23:06
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
Yığılma17:22:53
Yığılmak işi
bıçkı17:22:49
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
yükselme17:22:39
Yükselmek işi, itilâ
halay17:22:30
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
falya17:21:23
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
perakende17:19:22
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
pesimist17:19:12
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
Korna17:18:15
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
otoklâv17:17:58
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
güzel yazı sanatı17:17:56
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
olanaklı17:17:55
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
Dalkavukluk17:16:54
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
REHA17:16:54
Kurtuluş, kurtulma
komşu17:16:28
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
zıypak17:14:47
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
uyuşukluk17:14:19
Uyuşuk olma durumu
hepsi17:13:38
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
materyal17:12:32
Malzeme, gereç
ruz17:11:24
Gün
kilit17:09:23
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
öldürmek17:06:52
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
nem17:06:01
Havada bulunan su buharı
ALEMDAR17:05:57
Bayrağı veya sancağı taşıyan, bayraktar, sancaktar
kolorimetre17:05:56
Renkölçer
değer düşürümü17:02:08
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
tutarık17:01:23
bk. tutarak
haset17:01:14
Kıskançlık, çekememezlik, günü
kemalist17:00:16
Atatürkçü
cennet kuşu16:58:42
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
Tavuk16:58:38
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
onur16:57:24
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
AMERİKA ELMASI16:55:35
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
bozmak16:54:02
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
dayıoğlu16:53:15
Dayının oğlu, dayızade
sala16:52:48
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
karagözcü16:52:26
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
toplamak16:51:51
Devşirmek
fasulye16:51:44
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
rumuz16:50:17
Sembol, simge, remiz
esans16:48:12
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
taşikardi16:47:52
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
sosyete16:47:51
Topluluk, toplum, cemiyet
mola16:46:59
Yorgunluğu gidermek için duraklama
misafir ağırlamak16:46:58
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
erden16:46:54
Bakir
KOKU16:45:17
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
kesmik16:44:46
Kesilmiş sütün koyu bölümü
fen bilimi16:44:30
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
yörük16:41:48
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
inha16:41:40
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
doğma büyüme16:40:55
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
sodyum klorür16:40:13
Tuz
op16:38:59
bk. opus
hiciv16:38:14
Yergi
Sorun16:37:57
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
Tane16:37:05
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
arıza16:36:45
Engebe
kırsal16:36:39
Kır ile ilgili
doyum16:33:34
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
turfanda16:32:58
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
KALE16:29:28
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
zabitan16:25:49
Subaylar
arama16:24:58
Aramak işi, taharri
teklif etmek16:24:29
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
dörtnala kaldırmak16:24:28
dörtnal koşturmaya başlamak
po16:23:37
Polonyum"un kısaltması
zamir16:21:43
İç yüz, iç
Cahil16:21:43
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Asi16:21:33
Baş kaldıran, isyan eden
b, B16:20:33
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
karasu16:19:15
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum