itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

itibarî15:07:33
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
ha15:07:04
İstek uyandırmak için kullanılır
münasip15:06:51
Uygun, yerinde
roketatar15:06:32
Öz itmeli mermi atan, zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silâh
idari15:05:50
Yönetimle ilgili, yönetimsel
defin15:05:19
(ölüyü) Gömme
şufa15:05:16
Ön alım
Söz dağarcığı15:04:44
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
Hale15:04:44
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
gardiyan15:04:39
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
ağzına kadar15:04:34
boş yeri kalmayacak biçimde
Ayla15:04:22
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
esenleme15:04:04
Esenlemek işi, selâm
mücahit15:02:46
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
babi15:02:32
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
mümas15:02:06
Dokunan, temas eden
başköşe15:01:49
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
Yok15:01:28
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
kalkan15:01:07
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
ağa15:00:38
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
lenfosit14:59:31
Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi
abaşo14:58:55
Alt, alttaki, aşağı
revir14:58:35
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
köşe atışı14:58:32
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
söz karışıklığı14:58:28
Bir kelimenin yerine bir başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, kelime karışıklığı, parafazi
nihan14:58:23
Gizli
iyi etmek14:58:14
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
yarma14:57:30
Yarmak işi
Teskere14:56:55
Sedye
turfanda14:56:44
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
hüngür hüngür14:55:10
Yüksek sesle ve hıçkıra hıçkıra
lüle14:55:08
Bükülmüş, dürülmüş şey
işaret parmağı14:55:08
Elde, baş parmaktan sonraki parmak, şahadet parmağı, gösterme parmağı
biçimsel14:55:07
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
ÖNEL14:55:06
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
Süre14:55:05
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
yaraştırma14:55:04
Yaraştırmak işi, tensip
zehap14:55:03
Sanma, sanı, zannetme
yığın14:55:02
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
name14:55:01
Mektup
mars14:55:00
Merih gezegeni, Sakıt
Bilgin14:54:59
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
randevu14:54:58
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
çıplak resim14:54:52
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
sığınma14:54:45
Sığınmak işi, iltica
ırkçı14:52:55
Irkçılık yanlısı olan (kimse)
Peşin hüküm14:52:36
Ön yargı
körpe14:52:30
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
Çıkık14:52:26
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
yaylım ateş14:52:25
Birden çok ateşli silâhın aynı zamanda ateş etmesi
primat14:51:40
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
Ayçiçeği14:51:20
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
KAYIN14:50:57
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
yanardağ püskürmesi14:50:34
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
AÇIK OTURUM14:49:04
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
kaTlama14:49:03
Katlamak işi
kuş tüyü14:49:02
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
yakınlık14:49:00
Yakın olma durumu
Peynir14:48:59
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
öncülük14:48:57
Öncü olma durumu
bağlaşık14:48:56
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
killi14:48:55
İçinde kil bulunan
maksimum14:48:43
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
işkilli14:48:22
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
İKTİSATÇI14:48:07
Ekonomi uzmanı, ekonomist
araştırma görevlisi14:46:46
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
iyi niyet14:46:27
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
Çoğu kez14:45:25
Birçok kere, defalarca
LOKANTA14:44:55
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
talih14:44:15
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
Hukuk14:44:14
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
Unvan14:43:31
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
İdil14:43:00
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
Geri14:42:54
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
Yapma dil14:42:53
Sun"î dil
şakkadak14:42:03
Beklenmedik bir zamanda, birdenbire, ansızın
arz14:41:44
Sunma
iş güç sahibi14:41:43
Bir işi, bir görevi olan
nurani14:41:28
Işıklı
Ölüm14:40:42
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
Dara14:40:11
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
kör14:39:17
Görme duygusu olmayan, görmez
san14:39:16
Ün, şan, şöhret
SICAKKANLI14:39:03
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
riyolit14:38:17
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
fatih14:38:07
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
Mızrap14:38:07
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
münhal14:37:54
Boş olan, açık bulunan (memuriyet vb.), boş, açık
DANTEL14:37:53
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
ceset14:37:40
Ölü vücut, naaş
üstüne14:37:37
İlişkin, üzerine, dair
kronik14:37:18
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
cariyeniz (veya cariyeleri)14:35:48
eskiden, söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlar tarafından "ben" zamiri yerine kullanılırdı
mitolojik14:35:47
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
inci taşı14:35:46
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
Tahakküm14:35:45
Baskı, zorbalık, hükmetme
ZEHİR14:35:39
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
ZEKA14:35:38
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
ab14:35:37
Su
ÜZÜLME14:35:37
Üzüntü duyma, teessür
GÜCÜMSEME14:35:36
Gücümsemek işi veya durumu
ÇAPAÇUL14:35:15
Kılığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı
sair14:35:15
Başka, öteki, diğer
faiz14:32:54
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
balıkçı14:32:33
Balık tutan veya satan kimse
değim14:32:22
Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye hak kazandıran durumu, liyakat
bitkisel14:31:12
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
sayrı14:30:17
Hasta
özerk14:29:23
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
Özlü14:28:52
Özü olan, öz bölümü çokça olan
kurcalamak14:28:30
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
mukaddes14:27:51
Kutsal
kısmık14:27:16
Cimri, pinti, hasis
MİNKALE14:27:15
İletki
elzem14:26:28
Çok gerekli, vazgeçilmez
ÇİFTÇİ14:26:17
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
askerî ataşe14:26:17
Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman
Üzüm14:26:04
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
tuval14:24:56
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
saydam resim14:23:20
Kolay anlaşılabilen resim
güvercin14:23:15
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
amansız14:23:12
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
üzüm suyu14:23:11
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
su geçirmez14:23:10
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
Beğenilmek14:23:09
Sevilmek, hoşa gitmek
şirpençe14:23:05
Deri altı hücre dokusunun ve yağ bezlerinin iltihaplanmasından oluşan, genişlediğinde çok tehlikeli olabilen, stafilokokların sebep olduğu bir kan çıbanı, kızıl yara
Kesinlikle14:22:49
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
Nezle14:22:33
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
LAYIK14:21:13
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan
çalı dikeni14:21:00
bk. karaçalı