itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

sele12:26:36
Yayvan sepet
varsayım12:26:35
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
niteliksiz12:26:28
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
pinel12:26:21
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
bemol12:26:21
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti
SEVİMSİZLİK12:26:18
Sevimsiz olma durumu
peş peşe12:26:12
Birbiri ardından, arka arkaya
Kazı12:26:04
Bir yeri kazma işi, hafriyat
Yayılma12:25:54
Yayılmak işi, intişar
Akıncı12:25:53
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
nakil12:25:45
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
ağlama12:25:42
Ağlamak işi
sakınma12:25:41
Sakınmak işi, içtinap
Düşünsel12:25:40
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
uzun boylu12:25:39
Boyu uzun olan
mutedil12:25:39
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
mayın12:25:38
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
arık12:25:37
Ark
bilmek12:25:36
Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
Güven yazısı12:25:31
Güven mektubu
MİRAT12:25:30
Ayna
püskürük12:25:19
Yanardağın püskürmesiyle ortaya çıkan
kırık çizgi12:25:12
Bir veya birkaç noktada doğrultu değiştiren çizgi
yakışıksız12:25:00
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
ŞEKİLSİZ12:24:56
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
Coşku12:24:49
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
Kalp12:24:44
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
Emare12:24:44
Belirti, iz, ipucu
ağzı pek12:24:38
Sır vermeyen, ketum
akbaba12:24:34
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
e mi?12:24:28
olur mu?
döl eşi12:24:23
Etene, son, meşime
açılma12:24:22
Açılmak işi
içerme12:24:12
İçermek işi, tazammun, ihtiva
madenî12:24:08
Madensel, madenle ilgili
paylaşmak12:24:06
Katılmak
Çekinik12:24:03
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
Orta Doğu12:24:00
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, S. Arabistan, Irak ve İran"ı içine alan ülkelere verilen ad
benbencilik12:23:58
Benbenci olma durumu
Meclis12:23:56
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
organik12:23:53
Organlarla ilgili, uzvî
Getiri12:23:52
Faiz
GARİP12:23:45
Kimsesiz, zavallı
bütün bütün12:23:44
Büsbütün
uzay üssü12:23:42
Uzay istasyonu
tahlili12:23:40
Çözümlemeli
direnme12:23:40
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
Yönerge12:23:28
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
mazi12:23:23
Geçmiş
İKAME12:23:21
Yerine koyma, yerine kullanma
ÇEVİK12:23:18
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
Küre12:23:15
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
AZOT12:23:08
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
İLİŞKİ12:23:05
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
akbaş12:23:02
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
AMA12:22:55
Görmez, kör
alaca karanlık12:22:54
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
hamal12:22:53
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
alışmak12:22:52
Yadırgamaz duruma gelmek
kendir12:22:52
Kenevir
ayakkabı12:22:50
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
küsmek12:22:47
Görevini yerine getirememek
alt karşıt12:22:44
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
hey12:22:41
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
akraba çıkmak12:22:38
önceden tanışmadan veya bilmeden konuşarak akraba olduklarını anlamak
CİHAN12:22:35
Evren, âlem
makyajcı12:22:32
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
uykusu hafif12:22:32
Küçük bir sesten hemen uyanan
lr12:22:29
Lorentiyum"un kısaltması
elemge12:22:26
Çile durumundaki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için, üzerine geçirilen kafes dolap biçimindeki hafif ve bir eksen üzerinde dönen araç
TAVİZ12:22:25
Ödün, ödünleme
Özel12:22:24
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
İnandırma12:22:23
İnandırmak işi
hırslanma12:22:23
Hırslanmak işi
gözaltına almak12:22:21
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
afakan12:22:20
bk. hafakan
nadas12:22:18
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
sırlı12:22:16
Sır sürülmüş, sırı olan
MANİFATURACI12:22:13
Manifatura eşyası satan kimse
Eskimoca12:22:08
Eskimo dili
ulaşma12:22:05
Ulaşmak durumu
ÜNİTE12:22:03
Birlik, birleşmiş olma durumu
Çorak12:22:02
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
ÇAYIRLIK12:22:00
Çayırı olan yer
Sözde12:21:58
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
yeri yurdu belirsiz12:21:57
belli bir yeri olmayan, serseri
tıkama12:21:53
Tıkamak işi
Künk12:21:50
Pişmiş toprak veya çimentodan yapılmış kalın su borusu
Eşya12:21:50
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
Bilinç kaybı12:21:46
Hafıza yitimi
sürdürme12:21:45
Sürdürmek işi
güvenirlik12:21:43
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
acul12:21:40
Tez canlı, içi tez, ivecen
çırılçıplak12:21:37
Tamamen çıplak, çırçıplak
teşri12:21:36
Yasama
SEVGİLİ12:21:35
Sevgi ve bağlılık duyulan
bezek12:21:35
Süs, ziynet
Melal12:21:30
Can sıkıntısı, usanç
aracılık etmek12:21:28
bir işin çözümünde araya girerek yardım etmek, tavassut etmek
İRADE DIŞI12:21:26
İradesiz
sürgülemek12:21:24
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
Yerinme12:21:22
Yerinmek işi, teessüf
YAVŞAN OTU12:21:22
Sıracagillerden, mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki (Artemisia)
Motif12:21:17
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
Nesnel12:21:16
Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
kültürlü12:21:11
Kültürü gelişmiş olan
uzak doğu12:21:10
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
ilişkin12:21:10
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
dış beslenme12:21:08
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
yaya yolu12:21:06
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
doküman12:20:59
Belge, vesika
ZOKA12:20:59
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
kuvars12:20:58
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
asuman12:20:57
Gök, gökyüzü
Uçucu12:20:57
Uçma yeteneği veya özelliği olan
rantabl12:20:55
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
şirin12:20:53
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
öbek12:20:52
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
baskı kalıbı12:20:52
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
Gece bekçisi12:20:48
Bazı iş yerlerini, kuruluşları gece bekleyen kimse
yegâne12:20:46
Biricik, tek
Zenginlik12:20:45
Zengin ve varlıklı olma durumu
Başkent12:20:43
Başşehir
tarihsel12:20:41
Tarihî
BULAŞICI12:20:39
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
vah12:20:37
Acıma, yakınma anlatır
üzüm asması12:20:33
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
altes12:20:32
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı
Yufka12:20:31
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
ihtida12:20:29
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma