itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

itibarî19:51:36
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
ortada19:50:43
görünür yerde, göz önünde
deterjan19:50:31
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
Hala19:50:29
Babanın kız kardeşi
KARA KIŞ19:50:28
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
limon esansı19:50:18
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
fütursuzca19:49:51
Önemsemeyerek, aldırmayarak
mümtaz19:49:47
Seçkin
lastik19:49:22
Kauçuktan yapılmış (şey)
Lüks19:49:02
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
zevat19:48:41
Kişiler, zatlar
Irak19:48:31
Uzak
yeryüzü19:48:21
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
iç bükün19:47:51
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
inkar19:47:22
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
aceleci19:46:42
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
insan19:46:22
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
arabalık19:46:12
Araba konulan yer, garaj
zenne19:46:01
Kadın (eşyası)
GEVEZE19:45:42
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
keşke19:45:31
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
Didişmek19:45:07
Geçimini sağlamak amacıyla güç şartlarda çalışmak, uğraşmak
zor alım19:45:02
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
kestane kargası19:44:43
bk. alakarga
karnından konuşmak (veya söylemek)19:44:11
işitilemeyecek kadar alçak sesle söylemek
Yarı19:43:43
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
dallama19:43:32
Dallamak işi
MİZAH19:43:01
Gülmece
hiç değilse (veya hiç olmazsa)19:42:59
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
denizcilik19:42:58
Denizlerde sefer yapma işi
postiş19:42:56
Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
patriarkal19:42:38
Ataerkil
poliçe19:42:32
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
kelime hazinesi19:42:21
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
astar19:41:41
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
şaşmaz19:41:31
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
HÜT19:40:41
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
tabaklık19:40:31
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
Sıklık19:39:52
Sık olma durumu
düşman19:39:45
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
papura19:39:41
İki çift öküzle çekilen ağır saban
açar19:39:38
Anahtar
içmece19:39:31
İçmeler
döş19:39:01
Göğüs, bağır
cehri19:38:11
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
GÜREŞ19:38:01
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
iftihar etmek19:37:49
kıvanç duymak, övünmek
yetkili19:37:31
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
yerinden yönetim19:37:14
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
ESİRGEME19:37:09
Esirgemek işi, himaye, vikaye
uzaklaştırmak19:36:59
Çıkarmak, ayırmak
hırçın19:36:50
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
üstü kapalı19:36:48
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
EŞ BASINÇ19:36:39
Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği var sayılan eğri, izobar eğrisi
kaynata19:36:38
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
portörlük19:36:36
Portör olma durumu
kira19:36:32
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
dijital19:36:31
Sayısal
pısırıklık19:36:28
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
yılkı19:36:18
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
kızıl ötesi19:36:07
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
liyakat19:35:58
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
aplike19:35:11
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
avukat19:34:44
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
müracaat19:34:14
Başvuru
şirket19:34:04
Ortaklık
görenek19:33:37
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
bir çırpıda19:33:23
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
Şarkı19:32:53
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
gaile19:32:33
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
HIZLI19:32:10
Çabuk, seri, sür"atli
bulaşıcı hastalık19:31:36
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
limon kabuğu gibi19:31:09
küçük ve biçimsiz (şapka)
ALIŞKI19:30:17
Yapılmaya alışılmış davranış
geçimini doğrultmak19:30:06
geçinmek için para kazanmak
ilahi19:29:46
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
rical19:29:30
Erkekler
his19:29:26
Duygu
Yedinci sanat19:29:04
Sinema
kararsızlık19:28:56
Kararsız olma durumu, tereddüt
müzikhol19:28:35
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
budunsal19:27:45
Kavmî, etnik
ışın bilimi19:27:36
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
akselerograf19:27:15
İvmeyazar
teğet19:27:06
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
düğürcük19:27:05
İnce bulgur
Yeni19:26:05
Kullanılmamış olan
ısıtma19:26:04
Isıtma işi, teshin
Aç gözlü19:26:03
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
arkasından19:26:03
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
maişet19:25:53
Geçim, geçinme
tamlayan19:25:32
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
dok19:25:22
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
tahayyül etmek19:25:12
hayal etmek
sura19:24:55
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
depreşme19:24:49
Depreşmek durumu
çalgı aleti19:24:42
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
VALF19:24:31
Vana
imece19:24:01
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
kırat19:23:31
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
kaygısız19:23:30
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
tabi19:22:51
Bağımlı
yetimlik19:22:25
Yetim olma durumu
Ferment19:22:05
Maya, enzim
eşkıya19:22:04
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
Arıtma19:21:00
Arıtmak işi
Yalnız19:20:59
Yanında başkaları bulunmayan
zulmetme19:20:46
Zulmetmek işi veya durumu
öğrenim belgesi19:20:28
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
cakacı19:19:59
Caka yapmayı seven
paçal19:19:30
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
mertek19:19:27
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık
KÜÇÜK19:19:25
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
başhekim19:19:24
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
BAKLA19:18:52
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
inleyiş19:18:23
İnlemek işi veya biçimi
ER19:18:20
Erbiyum"un kısaltması
sanma19:18:18
Sanmak işi
palan19:18:13
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
ufarak19:18:07
Biraz ufak
provizyon19:18:05
Bir çekin para olarak karşılığı
KOMOT19:17:58
Komodin
dölüt19:17:53
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
kadırga19:17:38
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
öykünme19:16:49
Öykünmek işi, taklit
zorba19:16:44
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
süit19:16:32
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
tanıtma yazısı19:16:03
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
saflık19:15:43
Saf olma durumu; temizlik, arılık
zina19:15:12
Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki