itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

itibarî22:15:43
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
silah22:15:35
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
uygunluk22:15:32
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
meslektaş22:15:16
Aynı meslekten olan
isteklendirme22:14:51
İsteklendirmek işi, teşvik
bahtsız22:14:05
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
GENE22:12:57
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
elçilik uzmanı22:08:41
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
cazibeli22:08:10
Çekici, alımlı, albenili
bilici22:07:52
Bilen
sakin22:07:23
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
kural dışı22:06:24
bk. kural dışı
kani22:06:16
Kanmış, inanmış
seçkin22:05:31
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
çevirgeç22:04:12
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
eskiden22:01:56
Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema
AYRIKLI22:00:52
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
telâtin22:00:07
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
telâ22:00:01
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
tellür21:59:58
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
telli çalgılar21:59:56
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
nazikçe21:59:53
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
Şiraze21:59:52
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
erik21:59:51
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
anlama21:59:49
Anlamak işi, vukuf
anlam aykırılığı21:59:46
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
zelil etmek21:59:26
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
fazladan21:59:23
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
mektup21:58:34
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
neden21:58:13
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
kakım21:58:11
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin (Mustela erminea)
bağıntı21:58:00
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
düzen21:57:37
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
iç yüz21:57:23
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
avcı21:57:22
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
kuşluk21:57:20
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
seyelan21:56:54
Akma, akıntı
mazoşizm21:56:48
Eziyet ve acı ile cinsel zevk alma eğilimi, özezerlik
habbe21:56:10
Tahıl tanesi, evin
çoğul eki21:54:59
Çokluk eki
Patiska21:54:41
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
kayırma21:54:22
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
elgin21:53:59
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
tul21:53:41
Uzunluk
hususiyet21:53:34
Özellik
KAZIMA RESİM21:52:26
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
mars21:51:40
Merih gezegeni, Sakıt
PEKSİMET21:51:38
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
mevcut21:51:34
Var olan, bulunan
büyüme21:51:09
Büyümek işi
karasu21:51:00
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
yazı21:50:01
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
orta boy21:49:33
Orta büyüklükte olan
adıl21:48:41
Zamir
BATINİ21:48:32
Batıniye mezhebinden olan kimse
halk bilimi21:46:12
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
hürriyet21:46:01
Özgürlük
takdimci21:45:27
Tanıtmacı
tanrısızlık21:45:25
Tanrısız olma durumu
teşhir etmek21:45:21
göstermek
mütevazı21:45:17
Alçak gönüllü
renkli21:44:50
Rengi olan
hazar21:44:24
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
fitneci21:41:43
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
çivileme21:41:11
Çivilemek işi
müfekkire21:40:10
Düşünme yetisi veya gücü
od21:39:53
Ateş
au21:39:47
Altın"ın kısaltması
atletizm21:39:42
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
tutturma21:39:11
Tutturmak işi
ses uyumu21:38:26
Ünlü ve ünsüz uyumu
yazar21:37:52
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
iti21:37:39
İtici güç, ilham verici
kortej21:37:18
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
vecize21:36:51
Özdeyiş
milliyet21:35:45
Millete özgü olma durumu veya millî olma durumu, ulusallık
DARBE21:35:23
Vuruş, çarpış
GÖĞÜS21:34:25
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
tariz21:33:02
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
evsin21:32:34
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
camekan21:32:16
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
denizayısı21:29:54
1,5-2 m boyunda, uzun ve yumuşak tüylü postu beğenilen, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi (Arctocephalus ursinus)
hedef almak21:29:03
bk. nişan almak
soylu21:28:51
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
amonyum21:28:00
Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4)
mideci21:26:31
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
dörtlük21:26:02
Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
kil21:25:56
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
talihsiz21:25:16
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
lokanta21:24:35
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
çeviklik21:24:18
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
sponsorluk21:23:56
Sponsorun yaptığı iş
paraka21:23:54
İğneli uzun balık oltası
kaftan21:23:28
Çoğu ipek bir çeşit uzun, süslü üst giysisi
iflâh olmak21:23:23
onmak, düzelmek
parola21:23:19
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
adaleli21:22:55
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
bölümlendirme21:22:44
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
korelasyon21:21:27
Bağlılaşım
Gelecekçi21:20:51
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
TEÇHİZAT21:18:37
Donatmaya yarar şeyler, donatı
kevser gibi21:18:36
(içecekler için) tatlı, lezzetli
büyüklük hastalığı21:18:35
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
faizcilik21:18:06
Faizcinin işi, tefecilik
kamu yönetimi21:17:52
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
ayı balığı21:16:30
Fok
iç bükün21:16:17
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
yontu21:15:21
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
heves21:14:01
İstek, eğilim, arzu, şevk
pisik21:13:45
Kedi
trake21:13:10
Soluk borusu
atardamar21:12:44
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
rıza21:10:00
Razı olma, isteme, istek
hikayecilik21:09:59
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
Parapet21:09:33
Küpeşte, korkuluk
kanun21:09:23
Yasa
erteleme21:09:22
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
kimyacı21:09:04
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
erdenlik21:08:27
Bakirlik
Uyanık21:07:59
Uyanmış, uyumamış
yara açmak21:07:50
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
ardıç rakısı21:07:23
Cin
AYIP21:06:28
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
Gönderme belgesi21:05:11
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
köken21:05:07
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları
materyalizm21:04:58
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
otağ21:01:19
Büyük ve süslü çadır
zeka21:00:39
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
saniyelik20:59:51
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
azarlama20:59:47
Azarlamak işi, paylama