itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

itibarî08:04:36
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
tasar08:04:28
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
hücre yutarlığı08:04:27
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
dize08:04:25
Şiirin satırlarından her biri, mısra
kararlama08:04:25
Kararlamak işi
bazilika08:04:24
Kral sarayı
sıkıntı08:04:24
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
su sığırı08:04:23
Manda
ALINTI08:04:23
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
kaşe08:04:22
Damga, mühür
tövbeler olsun (tövbeler tövbesi!)08:04:22
bir kimsenin herhangi bir işten çok pişman olarak tekrarlamama kararını aldığını anlatan bir söz
misket oyunu08:04:21
Bilyelerle oynanan oyun
08:04:21
Pişirilerek hazırlanan yemek
saklamak08:04:20
Kaybolmaması için gizli bir yere koymak
sayılma08:04:20
Sayılmak işi
haberci08:04:19
Haber getiren kimse, ulak
Şan08:04:17
Ün, san, şöhret
YERSİZ YURTSUZ08:04:17
Barınacak yeri olmayan
tutumluluk08:04:05
Tutumlu olma durumu
SAF08:03:52
Dizi, sıra
ataşe08:03:47
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
iç hastalıkları uzmanı08:03:40
bk. dahiliyeci
sepicilik08:03:15
Sepicinin işi, tabaklık, debagat
sahibe08:02:43
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
kürek08:02:19
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
ötleği08:01:27
Bir cins kartal
Geçmiş08:01:18
Geçmek işini yapmış
saadet asrı08:01:16
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
HAYALPEREST08:00:47
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
Ergen08:00:25
Ergenlik çağında olan
ihata08:00:24
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
yabani08:00:19
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
eyeri boş kalmak08:00:18
binicisi ölmek
KATİL08:00:17
İnsan öldüren kimse, cani
sual08:00:16
Soru
sıkıntılı08:00:15
Sıkıntısı olan
safra kesesi08:00:13
Öd kesesi
Yazı08:00:12
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
UYARMA08:00:11
Uyarmak işi, ihtar
İLAÇ08:00:10
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
özerklik08:00:09
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
Mal varlığı08:00:07
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
televizyon08:00:06
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
kılıksız08:00:05
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
yarık08:00:04
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
varis08:00:03
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
hafniyum08:00:03
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
yoğunlaç08:00:02
İçinde akımsız elektirik yükü biriktirilen cihaz, kondansatör
sürdürüm08:00:02
bk. abonman
garanti08:00:01
Güvence, inanca, teminat
kaçakçılık08:00:01
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
Dağ kırlangıcı08:00:00
Çobanaldatan, keçisağan
MUHTIRA08:00:00
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
istihlak07:59:58
Tüketim
yurt07:59:57
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
kik07:59:56
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
Arasat07:59:52
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
seyyal07:59:32
Akışkan
k07:59:18
Potasyum"un kısaltması
suskun07:59:12
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
gidiş geliş07:58:48
Trafik, seyrüsefer
Yazma07:58:45
Yazmak işi, tahrir
Terkip07:58:44
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
masaj07:58:43
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
duygudaşlık07:58:24
Aynı duyguları paylaşma
imtihan etmek07:58:23
bilgi derecesini ölçmek
felaket07:58:00
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
Uzmanlık07:58:00
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
artı uç07:57:13
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
horanta07:56:48
Aile halkı
şüphe07:56:39
Kuşku
damar tıkanıklığı07:54:58
Atardamar kanının pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma, amboli
nakit para07:54:26
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
NÜKTE07:54:18
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
ataerkil07:54:04
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
doğu bilimi07:54:03
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
sığınma07:53:15
Sığınmak işi, iltica
arif olan anlasın (veya anlar)07:52:45
herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenir
fakir07:51:45
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
iklimleme cihazı07:51:08
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
aynı07:51:01
Başkası değil, yine o
aymazlık07:50:55
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
Zirve07:50:53
Doruk, tepe
sonbahar07:50:53
Güz
aklan07:50:52
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
profesyonel07:50:50
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
aylaklık07:50:50
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
spiral07:50:49
Sarmal biçiminde olan
vazife görmek07:50:49
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
takunya07:50:48
Nalın
özelik07:50:48
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
PUSARIK07:50:47
Puslu, puslanmış, sisli
yeleken07:50:46
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
Kilogram07:50:46
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
mektup07:50:45
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
Tetkik07:50:45
İnceleme
ayet07:50:42
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
ayakkabı07:50:37
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
ayak diremek07:50:31
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
ayak07:50:24
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
ayıklama07:50:18
Ayıklamak işi
ayı balığı07:50:12
Fok
avunma07:50:06
Avunmak işi, teselli
avaz07:50:02
Yüksek ses, nara
beygir gücü07:49:59
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
sarih07:49:58
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
atom çekirdeği07:49:57
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
saygı07:49:57
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
görenek07:49:56
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
ateh07:49:53
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
oyun kâğıdı07:49:51
İskambil kâğıdı
ateşe dayanıklı07:49:50
aşırı ısıdan zarar görmeyen
ateş balığı07:49:47
Sardalye
değiş tokuş07:49:44
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
atama07:49:42
Atamak işi, tayin
özgünlük07:49:41
Özgün olma durumu, orjinallik
atacılık07:49:37
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
ataşelik07:49:31
Ataşe olma durumu veya makamı
Karakter07:49:22
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
Meleke07:49:20
Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık
atılgan07:49:10
Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan
atıl07:49:04
Tembel
atık07:48:57
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
atıfet07:48:50
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
at07:48:48
Astatin"in kısaltması
astigmat07:48:44
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
eder07:48:44
Fiyat, paha
ufuk07:48:41
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
taflan07:48:39
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
asitölçer07:48:36
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre