itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

İlik02:42:16
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
ir02:41:46
İridyum"un kısaltması
fakirlik02:41:20
Yoksulluk
derbent02:41:08
İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz
Tesirli02:40:22
Etkili
zambakgiller02:40:13
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
süslenmek02:39:16
Süslemek işine konu olmak
Aşure ayı02:38:51
Muharrem ayı
Helyum02:37:47
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
lâmekân02:37:41
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
DEĞNEKÇİ02:37:19
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
Dosya02:36:06
Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü
rahne02:35:16
Gedik, yarık
İLİŞTİRME02:34:22
İliştirmek işi
olanaklı02:32:11
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
kına çiçeği02:31:59
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
dudak boyası02:31:44
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
yaralanmak02:31:26
Gücenmek, incinmek, kırılmak
Zühre02:30:25
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs
Onay02:30:08
Uygun bulma, tasdik
mukabil02:29:45
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
Düşürülme02:29:34
Düşürülmek işi veya durumu
şia02:29:14
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
uncu02:29:03
Un satan kimse
münşi02:28:53
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
otalamak02:28:38
Otamak
zamklı02:28:30
Üstüne zamk sürülmüş
LÖK02:28:29
Bir tür erkek deve
Rayiha02:28:29
Koku, güzel koku
Anıtsal02:28:16
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
ETKİNLİK02:28:04
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
i02:28:00
İyot"un kısaltması
şüheda02:27:43
Şehitler
sabit olmak02:26:35
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
söyleme02:26:18
Söylemek işi
aktariye02:26:15
Aktarın sattığı şeyler
aşamalı02:26:07
Aşaması olan, kademeli
Sohbet02:25:59
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
alım satım02:25:35
Satın alma ve satma işi, alış veriş
alev almak02:25:33
tutuşmak, yanmaya başlamak
beşeriyet02:24:39
İnsanlık, insanoğulları
münteha02:24:37
Son
af02:24:05
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
salahiyetsiz02:23:52
Yetkisiz
anımsama02:23:43
Hatırlama
yaralamak02:23:43
Gücendirmek, incitmek, kırmak
Mühresenk02:23:24
Alaca somaki, balgam taşı
janjan02:22:50
Yanardöner, şanjan
BOZUK02:22:43
Bozulmuş olan
ibraname02:22:36
Aklama belgesi
samur02:22:31
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
acele etmek02:22:31
çabuk davranmak, ivmek
alenen02:22:22
Açıktan açığa, herkesin gözü önünde, herkesin içinde, gizlemeden, açıkça
sinir sistemi02:22:19
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
ponza02:21:48
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
karaltı02:21:43
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
ortada02:21:37
görünür yerde, göz önünde
salt02:21:36
Yalnız, sadece, tek, sırf
tepeli dalgıç02:21:33
Dalgıç kuşlarından, başında kara tüylerden bir tepelik bulunan, sazlık göllerde yaşayan bir kuş, elma baş (Podiceps cristatus)
halita02:21:31
Alaşım
Amblem02:21:23
Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, belirtke
mercan02:21:23
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
hediye etmek02:21:20
armağan olarak vermek
ALÇI02:21:18
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
marangoz mengenesi02:21:10
Tutkallanmış veya işlenecek olan tahtaların tutturulduğu kıskaç
lento02:20:49
Bir parçanın ağır çalınacağını anlatır
Kıymetli02:20:48
Değerli
etkincilik02:20:46
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
İnhisar02:20:31
Tekel
cins02:20:31
Tür, çeşit
raptiye02:20:28
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
RAKİBE02:20:26
Kadın rakip
bor02:20:22
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
ima02:20:14
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
varmak02:20:13
Belli bir duruma veya düzeye gelmek
ASMALIK02:19:58
Asma için ayrılmış yer veya toprak
hizmetli02:19:55
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
birsam02:19:46
Sanrı, halüsinasyon
mason locası02:19:39
Çeşitli derecelerdeki masonlardan oluşan gruplardan her biri
iklimleme02:19:32
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
riyakarlık02:19:20
İkiyüzlülük, müraîlik
gür02:19:19
Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran
Zorlayıcı02:19:13
Zorlayan, mücbir
acur02:19:03
bk. ajur
kılkuyruk02:18:58
Ördekgillerden, uzunluğu 55-65 cm, kuyruğu sivri tüyleri ak yeşil, karışık, gagası, ayakları mavi bir kuş türü (Anas acuta)
böyle02:18:56
Bunun gibi, buna benzer
Tahsisat02:18:55
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
reglân02:18:50
Pelerinli bir çeşit palto
Lapina02:18:43
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
ibiş02:18:36
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
kitle02:18:30
İnsan topluluğu
TURP02:18:23
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
ucube02:18:17
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
Buhran02:18:03
Bunalım, bunluk, kriz
topluluk02:17:53
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
realite02:17:52
Gerçek, gerçeklik
kırgız02:17:50
Kırgızistan Cumhuriyeti"nde yaşayan, Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
Helisel02:17:43
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
kalcı02:17:37
Kal işi yapan kimse
Amor02:17:31
Bir çeşit kumaş
milimetre02:17:31
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
eylemlik02:17:28
Mastar
cari02:17:26
Akan
denklik02:17:08
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
Eleman02:17:06
Öge, unsur
market02:17:03
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
tanınmış02:17:02
Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan
yanmak02:16:56
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
Duyarsızlık02:16:53
Duyarsız olma durumu
yeniçeri ocağı02:16:50
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
ÇÖPLÜK02:16:43
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
Kestirme02:16:35
Kestirmek işi
politikacı02:16:31
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
açıkağız02:16:18
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
kestane02:16:14
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
hece02:16:12
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
narkozcu02:15:55
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
reaya02:15:49
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
madeni para02:15:33
Altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. maddelerin alaşımından yapılan para, demir para
karamuk02:15:33
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
butaforcu02:15:25
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan uzman
İnanç02:15:21
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
ezici02:14:31
Ezmek işini yapan
optikçi02:13:16
Gözlükçü
Yaş02:11:55
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
mayi02:11:16
Sıvı
lüp02:10:44
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
Zodyak02:10:14
Gök küresinde, tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıldığı kuşak, burçlar kuşağı
abanî02:09:56
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
pestil02:09:02
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi