itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

itibarî07:13:01
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Sayı boncuğu07:12:58
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
name07:12:58
Mektup
General07:12:58
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
Belirgin07:12:58
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
semavî07:12:57
Gökle ilgili, göğe ilişkin
Nezir07:12:54
Adak
dirice07:12:45
Biraz diri
yirmi yaş dişi07:12:45
bk. akıl dişi
fitneci07:12:45
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
ressamlık07:12:40
Ressam olma durumu
aklamak07:12:40
Başarılı gösterilmek, değerli olarak nitelendirilmek
HOŞUNA GİTMEK07:12:40
biri beğenmek
tabı07:12:40
Mizaç, huy, tabiat, karakter
darbımesel07:12:37
Atasözü, atalar sözü
vites kutusu07:12:37
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
Görecelik07:12:33
Görece olma durumu
kardiyak07:12:31
Kalple ilgili
aldırış07:12:28
Aldırmak işi veya biçimi
Yılgı07:12:27
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
Köktencilik07:12:24
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
Barış07:12:23
Barışmak işi
ak gözlü07:12:23
Gözlerinin rengi pek açık olan ve nazarının hemen değdiğine inanılan (kimse)
ELZEM07:12:23
Çok gerekli, vazgeçilmez
İsyankarlık07:12:23
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
denizçakısı07:12:23
Yumuşakça
birleşim07:12:16
Birleşmek işi
parapet07:11:58
Küpeşte, korkuluk
sarfınazar etmek07:11:48
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
iman07:11:48
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
peki07:11:39
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
sağlamlaştırma07:11:38
Sağlamlaştırmak işi
mendelevyum07:11:37
Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957"de yapma olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md
takip etmek07:11:36
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
muhteviyat07:11:34
İçindekiler
Aşağı07:11:30
Bir şeyin alt bölümü
Cihannüma07:11:26
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
havuç07:11:18
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
gök adası07:11:13
bk. gök ada
İftar07:11:12
Oruç açma, oruç bozma
çılgın07:10:58
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
fersizlik07:10:55
Fersiz olma durumu
ebegümeci07:10:53
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
geçersizlik07:10:53
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
hidrokarbon07:10:52
Karbon ve hidrojen birleşiği
değnek07:10:52
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
ıtır07:10:51
Güzel koku
alçı taşı07:10:49
Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips
HAVAİ07:10:49
Hava ile ilgili, havada bulunan
nebati07:10:41
Bitki ile ilgili, bitkisel
ERGİ07:10:40
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
müptela07:10:35
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
BAŞKALDIRI07:10:31
Ayaklanma, isyan
saat dairesi07:10:31
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
ÖLÇÜT07:10:30
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
DEFİNE07:10:29
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
kapalı yer korkusu07:10:28
Dar ve kapalı yerlerde duyulan kaygı veya korku, klostrofobi
geniş07:10:28
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
Yumuşak07:10:27
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
EZGİ07:10:27
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
etraflıca07:10:15
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
kölçer07:10:13
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
biblo07:10:07
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
bulaşıcı hastalık07:09:55
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
çekelez07:09:54
Sincap
tartı07:09:54
Tartmak işi veya biçimi
Başlık07:09:54
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
safra kesesi07:09:54
Öd kesesi
havalandırma07:09:51
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
FAL07:09:51
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
plâsman07:09:49
Yatırım
ihtimal07:09:45
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
anka07:09:34
Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka
basit07:09:32
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
katabolizma07:09:24
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
döşeme07:09:23
Döşemek işi
feragat etmek07:09:22
hakkından vazgeçmek, el çekmek
kare07:09:22
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
içitim07:09:19
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
merdiven korkuluğu07:09:14
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
CEZRİ07:09:14
Köklü, kökten, temelden, radikal
alakasız07:09:11
İlgisiz, ilgisi olmayan
realist07:08:57
Gerçekçi
yargı07:08:57
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
ÇÖZGÜ07:08:56
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
Yayılma07:08:55
Yayılmak işi, intişar
Kışkırtma07:08:55
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
Emirlik07:08:49
Emir (II) olma durumu
kirletme07:08:49
Kirletmek işi
torun07:08:49
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
Şarbon07:08:49
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
Resital07:08:47
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
İlgili07:08:46
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
okul07:08:45
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
Tekdüze07:08:39
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
kurutma kabı07:08:25
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
SİHİRBAZ07:08:24
Büyücü
Eğe07:08:08
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
yani07:08:07
Sözün kısası, doğrusu
hale07:08:06
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
motif07:07:57
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
akıllıca07:07:52
Akla yakın, doğru olarak
hediye07:07:52
Armağan
hazcı07:07:47
Hazcılık ile ilgili olan
ufkî07:07:41
Yatay
Sevecen07:07:41
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
meclûp07:07:40
Tutkun
yanılmak07:07:33
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
köken bilimi07:07:32
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
taşıma07:07:32
Taşımak işi
ses aleti07:07:32
Ses aygıtı
çekirge kuşu07:07:30
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
An07:07:24
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
E07:07:22
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
İSTEM07:07:21
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
şeffaf07:07:21
Saydam
elti07:07:21
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
ÇAĞLAYAN07:07:21
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
bölgesel07:07:20
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
çözülme07:07:20
Çözülmek işi
kavram07:07:20
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
alınmak07:07:20
Elde edilmek
lâktik asit07:07:20
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
muvasalat07:07:20
Bir yere ulaşma, varma
şalak07:07:10
Büyümemiş karpuz
küriyum07:07:00
Aktinitlerden, plütonyum 239 "un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96 atom ağırlığı 248 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Cm
üstü kapalı07:07:00
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
hissiz07:07:00
Duygusuz
lazım07:06:49
Gerek, gerekli
TEFSİR ETMEK07:06:45
yorumlamak