itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

danışıklı dövüş15:39:02
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
YAZIM15:39:02
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
sepicilik15:38:57
Sepicinin işi, tabaklık, debagat
vücut ısısı15:38:48
Vücutta olması gereken normal ısı
batman15:38:38
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
karşıt anlamlı15:38:33
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
Lâtin çiçeği15:38:28
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
YAPMA15:38:19
Yapmak işi
enez15:38:14
Cılız, zayıf, güçsüz
enli15:38:09
Eni büyük olan, geniş
emmi15:37:54
Amca
elem15:37:49
Acı, üzüntü, dert, keder
elma15:37:45
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus)
remel15:37:35
Aruz ölçülerinden biri
sağgörü15:37:30
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
resen15:37:20
Kendi başına, kendiliğinden
resif15:37:15
Su düzeyindeki sıra kayalar
sıcakkanlılık15:37:15
Sıcak kanlı olma durumu
frank15:37:11
Fransız para birimi
hurda15:37:06
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
humma15:37:01
Ateşli hastalık
püskü15:36:56
bk. eski püskü
denetleme15:36:51
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
haset15:36:49
Kıskançlık, çekememezlik, günü
üflemeli15:36:37
Üflenerek çalınan (çalgı)
ıralama15:36:32
Iralamak işi
prens15:36:27
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
zurna15:36:22
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
kaşık15:36:11
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
ulusallaştırma15:36:08
Millîleştirme
şükretme15:36:03
Şükretmek işi
VARAN15:35:58
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
aklıselim15:35:53
Sağduyu
ARGAÇ15:35:40
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı
yoklama15:35:34
Yoklamak işi, kontrol
matris15:35:28
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
hasta bakıcılık15:35:23
Hasta bakıcı olma durumu
GAYR15:35:13
Başka kimse, başkası
zengin15:34:56
Parası, malı çok olan, varlıklı
Uykusu hafif15:34:55
Küçük bir sesten hemen uyanan
yuvarlak15:34:50
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
testereli15:34:41
Testere biçiminde dişleri olan
iskele kuşu15:34:25
Yalıçapkını, emircik
satranç taşı15:34:19
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
kargı15:34:14
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
hicret15:34:09
Göç
sahife15:34:04
Sayfa
yükleme15:33:45
Yüklemek işi, tahmil
DUMAN RENGİ15:33:40
Koyu kül rengi, füme
akla yakın15:33:35
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
sadrazam15:33:26
Osmanlı İmparatorluğunda başbakan
melankoli15:33:16
Kara sevda, malihulya
fahişe15:33:11
Orospu
yaya kaldırımı15:33:06
Caddelerin iki yanında yayalara ayrılmış yol
hikâyeci15:33:01
Hikâye yazan, öykücü
pelerin15:32:47
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
aort15:32:23
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
ılıman15:32:14
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
anot15:32:09
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
anut15:31:59
İnatçı, ayak direyici
amal15:31:54
İşler, işlemler
aman15:31:49
Yardım istendiğini anlatır
amca15:31:44
Babanın erkek kardeşi
amel15:31:39
Yapılan iş, edim, fiil
amip15:31:34
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
amme15:31:25
Halkın bütünü, kamu
amut15:31:11
Dikme, dik durumda
alet15:31:07
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
dâhilî deniz15:30:57
bk. iç deniz
bedava15:30:52
Karşılıksız, parasız, emeksiz
okyanus mavisi15:30:37
Koyu mavi
hareketli15:30:33
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
zulüm görmek15:30:18
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
bağırmak15:30:13
Kendini belli etmek
bağırsak15:30:04
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
kandırmak15:29:54
Aldatmak
öldürme15:29:49
Öldürmek işi
acıklı15:29:44
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
nakit para15:29:40
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
Çevgen15:29:15
Değnek
müstacel15:29:13
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
zümre15:29:06
Topluluk, takım, grup, camia
SEHVEN15:29:01
Yanlışlıkla
yaraya tuz biber ekmek15:28:56
bir derdin acısını çoğaltmak
mevta15:28:53
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
hapşırık15:28:51
Aksırık
zülal15:28:46
Saf, tatlı su
şuurlu15:28:32
Bilinçli
masara15:28:27
Küçük, dar yer veya hücre
zühre15:28:18
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs
vücutça15:28:13
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
uyanıklık15:28:08
Uyanık olma durumu
Müşteri15:28:08
Erendiz, Jüpiter
kapitalizm15:28:03
Anamalcılık
kapitalist15:27:58
Sermayedar, ana malcı
İZ15:27:53
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
dılak15:27:49
Bızır, klitoris
İl15:27:44
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
profesör15:27:39
Üniversitede ve yüksek öğretim kuruluşlarında en üst derecede olan öğretim üyesi
ELDİVEN15:27:34
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
yargıtay15:27:29
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
ya devlet başa ya kuzgun leşe15:27:24
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
etik15:27:19
Töre bilimi, ahlâk bilimi
hakaret15:27:14
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
payton15:27:10
Fayton
cezire15:27:05
(denizde) Ada
FERMENT15:27:00
Maya, enzim
Abartma15:26:55
Abartmak işi, mübalâğa
kehle15:26:54
Bit
parmaklık15:26:50
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
kamışçık15:26:41
Kuyumcuların kullandığı üfleç
asır15:26:31
Yüzyıl
kısım15:26:17
Avuç
Teorem15:26:12
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
asilzade15:26:07
Soylu
ingiliz15:26:02
İngiltere halkından olan kimse
HUYLANMA15:25:57
Huylanmak işi
ara açmak15:25:52
dostluğu bozmak, anlaşmazlığa yol açmak
emeklilik15:25:43
Emekli olma durumu, tekaütlük
dokuma tezgahı15:25:39
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
Memleket15:25:33
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
kâse15:25:27
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
KİŞİSEL15:25:23
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
saçmalama15:25:19
Saçmalamak işi
MAARİF15:25:09
Bilgi ve kültür
milattan sonra15:25:00
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
gözlükçü15:24:40
Gözlük satan veya onaran kimse
merdiven boşluğu15:24:31
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
yoksulluk15:24:21
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
Uyarlama15:24:16
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama