itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

itibarî04:16:13
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
yanlışlık04:15:55
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
yarım kafiye04:15:01
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
başbuğ04:14:21
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
kefalet04:14:21
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
doğuştan04:14:17
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
Fırfır04:13:32
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
kötü kötü düşünmek04:13:14
üzüntülü düşüncelere dalmak
kızıl04:12:02
Parlak kırmızı renk
ASLİ04:11:22
Temel olarak alınan, esas olan
Cemal04:11:12
Yüz güzelliği
İnsancıl04:09:23
İnsan seven
çember04:09:17
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
vesikalık fotoğraf04:09:14
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
taşa tutmak04:09:03
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
tatlı su Frengi04:08:58
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
can sıkıntısı04:08:58
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
andaç04:08:52
Ajanda
Cüz04:08:40
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
şiar04:08:20
Belgi
şeytani04:08:16
Şeytanca
şeytan taşlama04:08:10
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
sınav04:07:56
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
serbest bırakmak04:07:43
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
sabır04:07:41
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
mimarlık04:07:36
Mimar olma durumu
milliyetçilik04:07:26
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
istek uyandırmak04:07:18
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
başkomutan04:07:05
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
başarı04:07:02
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
anıt04:06:59
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
TEFSİR ETMEK04:06:49
yorumlamak
Kalıtım04:06:38
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
Cücük04:06:35
Filiz, tomurcuk
kompleks04:06:23
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık
balak04:05:22
bk. malak
tedavül04:04:33
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
Arapça04:03:25
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
peri bacası04:02:59
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
Yedek04:02:31
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
BAĞIŞ04:02:11
Bağışlamak işi veya biçimi
ılıkça04:01:56
Biraz ılık
Keşiş04:01:26
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
KAFİYE03:59:45
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
Fıtık03:59:40
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
devletçi03:59:31
Devletçilik yanlısı
SEM03:58:20
Zehir, ağı
direme03:56:26
Diremek işi
edi03:54:49
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
barata03:54:35
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
gerçeküstü03:54:00
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
silâh03:53:59
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
NEŞİDE03:53:25
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
hava akımı03:52:02
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
ortaklık03:51:45
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
Tavır03:51:35
Durum, davranış, vaziyet, hâl
geçmez akçe03:51:26
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
şirket03:50:45
Ortaklık
tabaklanma03:50:37
Tabaklanma işi
viroloji03:50:36
Virüsleri inceleyen bilim dalı
sezon03:50:27
Mevsim
artma03:50:14
Artmak işi
bağlaşık03:49:38
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
hür03:49:35
Özgür
nazikçe03:49:31
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
İnorganik03:48:21
Cansız olan
ev sineği03:48:20
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
atıştırmalık03:48:19
Atıştırmaya yarayan
eylül03:48:05
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
seslem03:47:13
Hece
muhakeme03:47:00
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
zinde03:46:58
Dinç, canlı, diri, sağlam
azalma03:46:45
Azalmak işi, eksilme, tenakus
mikropsuzlandırma03:45:03
Mikropsuzlandırmak işi
belgelik03:44:33
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
teknik03:44:09
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
derebeylik03:43:47
Derebeyi olma durumu
Aktivite03:42:57
Etkinlik
arıza yapmak03:42:22
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
güney03:40:49
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
dedikodu03:40:39
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
uyarlaç03:40:08
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
ahit03:40:07
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
kuşkusuz03:39:40
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
zürriyet03:39:40
Döl, soy sop, sulp
şuurlu03:39:13
Bilinçli
sarkıntılık03:39:13
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
yatkın03:38:48
Bir yana eğilmiş, yatık
engelleme03:38:29
Engellemek işi
sert03:38:01
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
teklifsiz03:37:45
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
maddiyat03:37:30
Madde ile ilgili şeyler
bankaya yatırmak03:36:05
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
Meşru03:35:41
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
sili03:35:35
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
Kompetan03:35:30
Uzman, yetkili
Sekreter03:35:27
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
fütürizm03:35:10
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
tarım coğrafyası03:34:22
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
civar03:34:21
Yöre, yakın yer, dolay
çark03:33:55
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
çentmek03:33:55
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
Dağ keçisi03:33:35
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
makineli03:33:14
Makinesi olan, makine ile işleyen
behişt03:33:13
Cennet, uçmak
Geyik03:31:24
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
Kan03:30:42
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
meşgul03:30:01
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
ZEKİ03:28:22
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
İstiskal03:28:19
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
milel03:28:08
Milletler, uluslar
sızılı03:27:37
Sızısı olan
yağ bezi03:27:36
Yağ bezleri
sofra bezi03:27:14
Sofranın altına serilen yaygı
deste03:26:10
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
bir çırpıda03:25:59
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
YETİ03:25:29
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
araya girmek03:24:09
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
yaraşıklı03:24:08
Yaraşan, uygun, yakışır
Gündem03:23:58
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
mukavele03:23:17
Sözleşme
inkılap03:22:38
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
Rahip03:21:48
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
Devinim03:19:49
Devinmek işi, hareket
müteşebbis03:19:48
Girişken, girişimci
yaftalama03:19:22
Yaftalamak işi veya durumu
ANADOLU03:18:16
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
UYGUN03:17:07
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
cıyaklama03:16:17
Cıyaklamak işi
Tak03:16:11
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses