itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

tımarlama23:05:55
Tımarlamak işi veya durumu
nişanlı23:05:37
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
geçit23:05:32
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
ruzname23:05:20
Günlük olayların yazıldığı defter
kendini düşünmek23:04:51
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
kurtluca23:04:45
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
yanma23:04:44
Yanmak işi
beleş23:04:40
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
realizm23:04:23
Gerçekçilik
börülce23:04:17
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
Pozitif23:04:03
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
Delilik23:03:51
Deli olma durumu veya delice davranış
yükselteç23:03:48
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
nazari23:03:44
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
takim23:03:43
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
bando23:03:41
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
denek taşı23:03:38
Altın, gümüş gibi madenlerin ayarını anlamak için, sürtüldükleri bir tür taş, mihenk
Tren23:03:29
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
çavalye23:03:24
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
Kulunç23:02:58
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
Kurutmalık23:02:44
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
ismet23:02:32
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
zeveban23:02:27
Erime
rahmet23:01:56
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
Nükteli23:01:54
Nükte ile süslenmiş, nüktesi olan, esprili
renkleme23:01:50
Renklemek işi
itidalli23:01:28
Ölçülü, ılımlı, soğukkanlı, mutedil
balkan23:01:13
Sarp ve ormanlık sıra dağlar
mark23:00:51
Alman para birimi
masa23:00:48
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
mala23:00:42
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
otarsi23:00:18
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
toplardamar23:00:18
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
biçme23:00:17
Biçmek işi
nihai23:00:16
İşi sona erdiren, işi kesen, sonuncu
vurdumduymaz23:00:11
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
ıtnap23:00:04
Sözü boş yere uzatma
mühürdar22:59:46
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
candan22:59:40
İçten, yürekten, gönülden, samimî
peşinat22:59:36
Peşin olarak verilen para, avans
berkemal22:59:34
Mükemmel, pek iyi
hidrojen22:59:20
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
önel22:59:05
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
sahneye koymak22:59:01
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
hayalci22:58:53
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
yutak22:58:38
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
oksijen22:58:29
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
kampus22:58:20
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
kamyon22:58:14
Motorlu büyük yük taşıtı
sikke22:58:02
Madenî para
şaşırmak22:57:59
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
polis22:57:47
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
siyah22:57:39
Kara (II)
nefiy22:57:23
Sürme, sürgüne gönderme
istikraz22:57:08
Ödünç alma, borçlanma
tm22:57:07
Tulyum"un kısaltması
Terementi22:56:34
bk. terebentin
Babasız22:56:28
Babası ölmüş çocuk, yetim
potasyum22:56:19
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
Becerikli22:56:16
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
akılcı22:56:13
Akılcılıkla ilgili
otogar22:56:10
Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj
lekeli22:55:50
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
ABİS22:55:44
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
bakkal22:55:40
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
bakiye22:55:31
Artık, artan, kalan, geri kalan
kendi22:55:24
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
saparna22:54:41
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
felaket22:54:13
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
okyanus mavisi22:54:07
Koyu mavi
izzetinefis22:54:01
Onur, öz saygı
İdareli22:53:52
İdare etmesini bilen, iyi yöneten
Rapor22:53:28
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı
kaçamak22:53:08
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
metazori22:53:07
Zorla
monotonluk22:53:01
Tekdüzelik, yeknesaklık
fena değil (veya fena sayılmaz)22:52:58
oldukça iyi
kunt22:52:45
Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam
çotuk22:52:43
Dışarda kalmış ağaç kökü
hayvan22:52:19
Bitkilerden farklı olarak, duygu ve hareket yeteneği olan canlı yaratık
sermayedar22:52:18
Sermayesi olan
nedensel22:51:49
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
müspet22:51:46
Olumlu
yeğen22:51:18
Birine göre kardeşinin çocuğu
arabozan22:51:10
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
kesenekçi22:51:08
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
sema22:50:59
Gök, gökyüzü
maalmemnuniye22:50:49
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
Balkanlar22:50:46
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
rölativizm22:50:43
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
patlamak22:50:32
Yırtılıp açılmak
bal peteği22:50:29
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
tutarsız22:50:26
Tutarlı olmayan, insicamsız
ikame22:50:17
Yerine koyma, yerine kullanma
akşam22:50:10
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
yatalak22:50:07
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
kireç taşı22:49:49
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
orostopolluk22:49:37
Kurnazca iş, dalavere, dolap
zimmet22:49:35
Üstünde olan şey
Ayar22:49:22
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
refleks22:48:46
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, tepke, yansı
neşter22:48:34
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
çeri22:48:19
Asker
ACIMSI22:48:13
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
esnaf22:48:13
Küçük sermaye ve sanat sahibi
Ayık22:48:10
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
bodoslama22:47:53
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
ağartı22:47:38
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
beşeri22:47:35
İnsanoğlu ile ilgili
çile22:47:31
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
otoyol22:47:28
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
klişe22:47:26
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
mutena22:47:10
Özenilmiş, özenle yapılmış
Sümbül22:47:05
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
hava deliği22:47:03
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
mültezim22:46:53
Kesenekçi, kesimci
Konfeksiyon22:46:49
Hazır giyim eşyası
manidar22:46:21
Anlamlı olan, manalı
muhayyile22:46:08
Hayal etme gücü
yukarı22:46:03
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
alegorik22:46:00
Alegori ile ilgili
Rehabilitasyon22:45:48
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
gözleyici22:45:36
Gözlemci, müşahit, rasıt
imroz22:45:28
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
mahremiyet22:45:24
Gizli olma durumu, gizlilik
Kaynamak22:44:52
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
kontrolörlük22:44:16
Denetçilik
saklamak22:44:05
Kaybolmaması için gizli bir yere koymak
meltem22:43:37
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
ispanyol dansı22:43:31
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans