itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

itibarî17:51:53
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
kara kış17:51:52
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
yerinden yönetim17:51:52
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
Lirik17:51:52
Coşkun, ilhamla dolu
koyu sarı17:51:51
Sarının bir ton koyusu
kan kanseri17:51:50
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
hoş görmek (veya karşılamak)17:51:49
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
sual17:51:46
Soru
bilgicilik17:51:45
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
Perdah17:51:43
Parlatma, parlaklık verme
münavebe ile17:51:41
nöbetleşe, nöbetle, sıra ile
lâfazanlık17:51:37
Gevezelik
kalsiyum fosfat17:51:35
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
Ceriha17:51:31
Yara
şehirli17:51:30
Şehir halkından olan, kentli
Yetersiz17:51:29
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
zehirleme17:51:27
Zehirlemek işi veya durumu
vesikalı17:51:26
Belgesi olan
çınlayış17:51:25
Çınlamak işi veya biçimi
tilki üzümü17:51:22
İt üzümü
teyze17:51:21
Annenin kız kardeşi
mercimek17:51:18
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
kan kaybetmek17:51:17
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
simge17:51:16
Sembol
Popülarite17:51:15
Halk tarafından sevilme, tutulma
Vekil17:51:14
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
talak17:51:12
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
uzlaştırıcı17:51:11
Uzlaşmayı sağlayan
çaput17:51:10
Eski bez parçası, paçavra
aba gibi17:51:09
(kumaş için) kaba ve kalın
kolçak17:51:08
Yalnız baş parmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven
devim bilimi17:51:08
Dinamik
eyer17:51:07
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
mersin balığı17:51:06
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
küme bulut17:51:05
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
kuş tüyü17:51:04
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
inisiyatif17:51:03
Öncecilik, üstünlük
kaya tuzu17:51:00
Doğada billûr durumunda bulunan tuz
cüzam17:51:00
Hansen basilinin sebep olduğu deri hastalığı
büsbütün17:50:54
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
yelölçer17:50:51
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
Kovma17:50:49
Kovmak işi
taş balığı17:50:48
İşkine balığına verilen bir ad
ufki17:50:47
Yatay
coşma17:50:46
Coşmak işi, galeyan
tatlı su ıstakozu17:50:45
Kerevit, kerevides
tenasüp17:50:42
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
Biçimsiz17:50:41
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
meyhane17:50:41
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
Vesvese17:50:39
Şüphe, kuruntu, işkil
Güvenilir17:50:38
Güven duygusu veren, güvenilen
İstenç17:50:37
İrade, istek
pırnal17:50:36
Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı (Quercus ilex)
kaliko17:50:34
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
kalıtım bilimi17:50:32
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
çavuş kuşu17:50:28
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
maun17:50:27
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
akraba17:50:23
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
ilkel17:50:22
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
riyazi17:50:18
Matematik, geometri gibi bilimlerle ilgili olan
mikrop17:50:14
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
trakit17:50:11
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
emir eri17:49:39
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
isteklenme17:49:34
İsteklenmek işi
YAŞIT17:49:09
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
züppeleşme17:49:08
Züppeleşmek işi veya durumu
İlik17:49:07
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
bekleme17:49:07
Beklemek işi
Acınma17:49:03
Acınmak işi
Cücük17:49:01
Filiz, tomurcuk
durgun17:48:23
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
kaliteli17:47:52
Nitelikli
Harcama17:47:49
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
TEKİT17:47:49
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
Tahakküm17:47:45
Baskı, zorbalık, hükmetme
GAYE17:47:19
Amaç, hedef
periton17:46:59
Karın zarı
lâsta17:45:57
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
tanık17:45:41
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
grafit17:45:10
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
Ambar17:45:09
Genellikle tahıl saklanan yer
mavimtırak17:45:08
Maviyi andıran
ses bilimi17:45:07
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
hamur17:44:56
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
salah17:43:35
Düzelme, iyileşme, iyilik
ortalama17:41:30
Ortalamak işi
meddücezir17:41:26
bk. gelgit
çakın17:41:22
bk. çakım
dokunuş17:41:17
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
akrobasi17:41:17
Cambazlık, akrobatlık
kaburga17:40:56
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
Asil17:40:08
Soylu
kalp kalbe karşıdır17:39:52
sevgi karşılıklıdır
uzak17:39:20
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
sezi17:38:28
Sezgi
EMTİA17:38:22
Mallar, satılacak şeyler
laiklik17:38:12
Lâik olma durumu, lâisizm
hususiyet17:37:48
Özellik
lokman ruhu17:37:39
Eter
Kehkeşan17:37:37
Samanuğrusu, Samanyolu
Sakırga17:37:12
Kene
pespaye17:37:07
Alçak, soysuz, aşağılık
yeri yurdu belirsiz17:36:49
belli bir yeri olmayan, serseri
körpe17:36:36
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
çapsız17:36:01
Çapı olmayan
ÇIKIŞ17:35:04
Çıkmak işi veya biçimi
cesaret vermek17:34:44
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
mum17:34:09
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
kat17:34:05
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
el uzluğu17:33:54
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
Çürük17:33:51
Çürümüş olan
namzet17:33:47
Aday
paralamak17:33:38
Yıpratıp eskitmek
çığır17:32:36
Çığın kar üzerinde açtığı iz
Şehla17:32:33
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
patika17:32:32
Keçi yolu, çığır
ailece17:32:31
Bütün aile birlikte
cenup17:32:30
Güney
iltizamcı17:31:29
Kesenekçi, mültezim
Makta17:31:00
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
idare etmek17:30:28
yönetmek, çekip çevirmek
bezginlik17:30:05
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
armut17:30:05
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
giderme17:29:41
Gidermek işi
ay balığı17:29:13
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
nazım birimi17:28:57
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
Feraset17:28:47
Anlayış, seziş, sezgi, zekâ
oturak17:28:00
Oturulacak yer veya şey
menkıbe17:27:13
Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
HAYAL KIRIKLIĞI17:26:30
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı