itibarî

1 İsim

Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca

Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.