itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

danışman14:17:55
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
salt14:17:22
Yalnız, sadece, tek, sırf
tercih14:17:07
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)14:17:06
demeç vermek
üzüntülü14:16:58
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
kontenjan14:16:49
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
zafer14:16:41
Savaşta kazanılan başarı, utku
Felsefe14:16:11
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
varyasyon14:15:48
Çeşitleme
güvenceli14:15:34
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
YARIŞ KAYIĞI14:14:49
Kayık yarışları için yapılan kayık
sucuk14:14:12
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
esatirî14:13:53
Esatirle ilgili, esatire ait
kitap açacağı14:13:49
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
ÖTE14:13:04
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
kurutma14:12:51
Kurutmak işi
köşe başı14:12:49
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
sinirlilik14:12:45
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
çatma14:12:32
Çatmak işi
-a / -e14:12:16
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
havali14:12:07
Çevre, yöre, dolay
UFUK14:11:50
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
toyluk14:11:46
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
ilahiyat14:11:42
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
demode14:11:25
Modası geçmiş olan
Alfabetik14:11:25
Alfabe sırasına göre dizilmiş
Çiğnenmek14:11:23
İşgal altına alınmak
necaset14:11:12
Pislik
gemi yatağı14:11:03
Gemileri korumaya elverişli koy
İranlı14:10:50
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
ölümsüz14:10:18
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
it14:10:10
Köpek
düşürme14:10:01
Düşürmek işi
İNÇ14:08:28
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
dev14:08:26
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
çatana14:08:20
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
Birçok14:08:11
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
tarla faresi14:08:02
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
mahrem14:07:43
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
şımarık14:07:40
Şımarmış, şımartılmış
hırçın14:07:35
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
elekten geçirmek14:07:24
elemek
ya devlet başa ya kuzgun leşe14:07:17
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
yüreksiz14:07:03
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
DOLAYLI14:06:33
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
gümrük kanunu14:06:26
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
mÜjde14:06:12
Sevindirici haber, muştu
Kalıtım14:06:11
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
Serbest14:06:10
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
döl14:06:08
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
TOPRAK14:06:07
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
macun14:06:04
Hamur kıvamına getirilmiş madde
Nebat14:06:02
Bitki
yazmak14:06:00
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
ağıtçı14:05:59
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
Çözümleme14:05:40
Çözümlemek işi
ALELITLAK14:05:18
Genel olarak
ÖLÇÜT14:04:42
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
Pres14:04:41
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
kesme işareti14:04:39
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
Başkan14:04:38
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
dökme14:04:37
Dökmek işi
Ağa14:04:36
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
mağlûp etmek14:04:33
yenmek
soydaş14:04:32
Soyları bir olan, türdeş, hemcins
Ermiş14:04:31
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
burun14:04:28
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
Izgara14:04:27
Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
baba evi14:04:26
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
paylaşmak14:04:25
Katılmak
Atatürkçü14:04:23
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
Keder14:04:21
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
SANCAK14:04:20
Bayrak, liva
zamane14:04:19
Çağ, devir
Seziş14:04:17
Sezmek işi veya biçimi
TERAZİ14:04:16
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
ün14:04:15
Ses
asker tayını14:04:14
Erlere verilen azık
yardımcılık14:04:13
Yardımcı olma durumu
avuç14:04:12
Elin iç tarafı
billur14:04:11
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
cuma14:03:54
Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün
cehalet14:03:22
Bilgisizlik, bilmezlik
KARARSIZ14:03:06
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
pervin14:03:00
Ülker yıldızı
spekülâsyon14:02:54
Kurgu
GERÇEKÇİLİK14:02:52
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
ahlak dışıcılık14:02:51
Ahlâk bilimine aykırı davranma
hür14:02:49
Özgür
AYAK TAKIMI14:02:48
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
Hafif14:02:47
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
ekseriya14:02:46
Çoğunlukla, çokluk, çoğu kez
noktalamak14:02:43
Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak
Hasta14:02:42
Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan (kimse, hayvan)
çalmak14:02:41
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
keçe14:02:40
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
su tavuğugiller14:02:39
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
SALGIN14:02:37
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
patlama14:01:24
Patlamak işi
MONARŞİ14:01:19
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
karabaş14:01:16
Rahip, keşiş
âdet olmak14:01:15
öteden beri yapılır olmak
Doğa ötesi14:01:14
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
İLÇE14:01:12
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
zeki14:01:11
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
ansızın14:01:10
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
yakı14:01:09
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
geçmiş zaman sıfat-fiili14:01:06
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
hint kirazı14:01:05
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
abraş14:01:04
Alaca benekli
lezzet14:01:03
Ağız yoluyla alınan tat
üst üste14:01:02
Birbiri arkasından
paralel14:00:42
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
havalandırma13:59:58
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
kaptan13:59:45
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
kural dışı13:59:42
bk. kural dışı
Yakında13:59:41
Yakın bir yerde
Altın kökü13:59:39
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
BAKANLIK13:59:37
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
Şarkı söylemek13:59:36
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
memur13:59:35
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
kan grubu13:59:33
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
Dalkavuk13:59:32
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
Akümülatör13:59:30
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar
sahil boyu13:59:29
Deniz kıyısı
tahttan indirmek13:59:28
hükümdarlığına son vermek
kilise13:59:26
Hristiyan tapınağı
SEKTÖR13:59:25
Bölüm, kol, dal, kesim
yapım13:59:23
Yapmak işi, inşa, imal
işaret etmek13:59:22
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek