itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

itibarî07:02:25
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
TEDAVİ ETMEK07:02:24
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
varışlılık07:02:21
Varışlı olma durumu, irfan
çocuk bakıcı07:02:19
bk. çocuk bakıcısı
içmece07:02:17
İçmeler
Varsayım07:02:14
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
numunelik07:02:12
Örneklik
Gizemli07:02:10
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
cihannüma07:02:07
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
yaka paça (götürmek)07:02:05
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek)
kertenkele07:02:04
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
salhane07:02:01
Kesim evi, kanara, mezbaha
Yayvan07:02:00
Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş
MERTEBE07:01:57
Aşama, derece, rütbe
yüksek okul07:01:55
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
su yatağı07:01:53
Su kaynağı
Bıkkınlık07:01:50
Çok bıkmış olma durumu
Saygı07:01:48
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
Latin çiçeği07:01:45
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
İlk örnek07:01:43
Kök tip
suflör07:01:41
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
asrî07:01:39
Modern, çağcıl
poliçe07:01:36
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
Zurna07:01:34
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
inhilal07:01:32
Dağılma, bölünme, parçalanma
Çöpleme07:01:29
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
ustalık07:01:27
Usta olma durumu
arabesk07:01:25
Arap üslûbunda olan (şey)
broşür07:01:22
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
tanıt07:01:20
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
saygısız07:01:15
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
tanık07:01:13
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
tanım07:01:11
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
oyalamak07:01:08
Vakit kazanmak için aldatmak
Haşiye07:01:06
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
Arnika07:01:04
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
yörük07:00:59
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
ölü yıkama07:00:57
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
sakaĞI07:00:55
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
Süslü07:00:52
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
SAKIZ RAKISI07:00:50
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
DAVRANIŞ07:00:48
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
Formen07:00:45
Ustabaşı
hatırlama07:00:43
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
idareci07:00:41
Yönetici
yıldız çiçeği07:00:38
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
yürürlükte olmak07:00:36
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
KÜÇÜK ÖNERME07:00:35
Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minor
Laf cambazı07:00:32
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
takma saç07:00:30
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
erkek anahtar07:00:28
Elektrikte veya makine alanında dişi yuvaya giren anahtar
DALAVERECİ07:00:25
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
çalgı aleti07:00:23
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
zeyreklik07:00:21
Anlayışlı, uyanık olma durumu, zekâ
kefillik07:00:19
Kefil olma durumu, kefalet
yurtluk07:00:19
Büyük ve zengin köşk, malikâne
uzmanlaşma07:00:18
Uzman durumuna gelme
limon kabuğu07:00:14
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
tamamıyla07:00:10
Tam olarak, büsbütün, külliyen
VEBA07:00:08
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
VEDA07:00:06
Ayrılırken birbirine selâm ve esenlik dileme
yer elması07:00:03
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
çiftlik07:00:01
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
nişanlı06:59:58
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
duyarsız06:59:48
Duyarlı olmayan
dahiliye06:59:45
(devlet yönetiminde) İç işleri
macera06:59:40
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
observatuvar06:59:36
Gözlem evi, rasathane
Tanrı kayrası06:59:27
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
kakavan06:59:23
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
Şimendifer06:59:18
Demir yolu
ŞEKİLSİZ06:59:16
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
Üvey ana06:59:11
Öz olmayan anne, analık
kategori06:59:09
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
aşağı düşmek06:59:03
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
yalaz06:58:56
Alev
çırnık06:58:54
Küçük boyda kayık
yaman06:58:51
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
Atışmak06:58:49
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
yalak06:58:45
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
evç06:58:42
En yüce yer
yalan06:58:40
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
yamak06:58:38
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
LOKMA06:58:35
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
yaban havucu06:58:27
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
abdesti kaçmak06:58:24
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
yahni06:58:21
Kavrulmuş soğan ve salça ile pişirilen, sade veya sebzeli et yemeği
yanak06:58:16
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
çoktan (veya çoktandır)06:58:14
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
yakin06:58:09
Sağlam, kesin bilgi
yabgu06:58:07
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
yaban06:58:02
İnsan yaşamayan ıssız yer
yafta06:58:00
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
emzikli06:57:56
Emziği olan
MEŞİME06:57:53
Döl yatağı
DENGE06:57:51
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
yaygaracı06:57:46
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
Kırıcı06:57:44
Kırmak işini yapan
bilinmeyen06:57:42
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
KENT06:57:39
Şehir
i06:57:33
İyot"un kısaltması
üst06:57:31
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
yakacak06:57:26
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak için yakılan madde, yakıt, mahrukat
ağılamak06:57:24
(bir şeye), Ağı katmak
KÖTÜMSER06:57:22
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
Birtakım06:57:19
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
özezer06:57:11
Özezerlikle ilgili olan, mazoşist
ecel şerbeti içmek06:57:05
ölmek
ak gözlü06:57:00
Gözlerinin rengi pek açık olan ve nazarının hemen değdiğine inanılan (kimse)
Milyar06:56:58
Milyon kere bin, 1.000.000.000
eşelek06:56:56
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
Günahlı06:56:53
Günahı olan
numune06:56:51
Örnek
tebdil06:56:49
Değiştirme
Silgi06:56:47
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
KULA06:56:44
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
ÜMİT06:56:42
Umma, beklenti, umut
cambaz06:56:37
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
Sinek06:56:33
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
GÜCÜMSEME06:56:30
Gücümsemek işi veya durumu
tebrik06:56:28
Kutlama
sömestr06:56:26
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
badana etmek (veya vurmak)06:56:23
badanalamak, badana yapmak
enflüanza06:56:19
Grip, ingin, paçavra hastalığı
denizçakısı06:56:16
Yumuşakça
ANLAK06:56:12
Zekâ
ANLAM06:56:07
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
müennes06:56:03
Dişil
yüzücü06:56:00
Yüzme sporu yapan kimse
sığdırma06:55:58
Sığdırmak işi