itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

itibarî22:54:05
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
gelecekçi22:53:51
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
facia22:53:25
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
Zabıt22:53:12
Zapt
meşhur22:52:27
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
asetik asit22:52:07
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
GÖZGÜ22:52:04
Ayna
belleme22:51:57
Bellemek işi
yer sakızı22:51:44
Bitüm
fasikül22:51:21
Cüz
Tel22:51:08
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
Önem22:50:58
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
çoğu22:50:45
Çoğu zaman, çok defa
şamdan22:50:33
Üzerine mum yerleştirilen destek
Güvenlik22:50:10
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
ibik22:49:51
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
tahsildar22:49:25
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
abuli22:49:03
İstenç yitimi, irade kaybı
zembil otu22:48:41
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
Papağan22:48:12
Papağangillerden olan kuşlara verilen ad
Helisel22:48:11
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
GÜYA22:47:55
Sözde, sanki
ilahiyatçı22:47:40
Tanrı bilimci, teolog
traksiyon22:47:11
Çekim
şişmanlık22:46:39
Şişman olma durumu
Ket22:46:19
Engel
gelenek22:46:16
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
YAŞLANMAK22:45:57
niyaz etmek (veya eylemek)22:45:56
yalvarmak
yatılı22:45:50
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
mihnet çekmek22:45:37
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
sürekli22:45:24
Kesintisiz olarak süren, devamlı
ayrımlı22:45:02
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
hoşgörürlük22:44:28
Hoşgörü ile davranma durumu
iç bulantısı22:44:18
Mide bulantısı
yapıncak22:44:06
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
yalıtım22:43:40
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
Başıboş22:43:28
Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan
Boks22:43:18
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
Zalim22:43:05
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
Zabit22:42:53
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
börtme22:42:31
Börtmek işi
iyi hal22:42:22
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl
yuvgulama22:42:08
Yuvgulamak işi
sayfa22:41:56
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
kamil22:41:45
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
kabus22:41:23
Karabasan
elbette22:41:20
Elbet
ceylân bakışlı22:40:55
Süzgün ve tatlı bakışlı
Sabit22:40:30
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
yamuk22:40:23
Bir yana doğru eğik olan
engebesiz22:40:19
Engebesi olmayan
takla22:40:17
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
ESASİ22:40:07
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, asal
lutr22:39:44
Su samuru
sıtmalanma22:39:43
Sıtmalanmak işi
işsiz22:39:17
İşi olmayan
öğür22:38:53
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
yürütüm22:38:46
Yürütmek işi
HİSTOLOJİ22:38:23
Doku bilimi
yüreksiz22:38:00
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
AYÇA22:37:15
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
Faktör22:37:10
Etken, etmen
rahman22:36:39
Herkese, her canlıya merhamet eden Tanrı
Körelme22:36:39
Körelmek işi
isale22:36:38
Akıtma
ZANAAT22:35:45
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
bilgin22:34:53
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
arşın22:33:45
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
genişlemek22:32:57
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
tıpkı22:32:34
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
zarif22:31:28
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
kesintisiz22:30:12
Aralıksız
gereklik22:29:49
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
balya22:29:47
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
takvim22:29:26
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
ince yapılı22:29:03
Narin, nazik, zayıf
cazibeli22:28:39
Çekici, alımlı, albenili
yaslanma22:27:19
Yaslanmak (I, II) işi
görececilik22:27:18
Görecilik
makarna22:26:55
İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılan yemek
nida22:26:39
Çağırma, bağırma, seslenme
sitrik asit22:26:21
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
Akkuş22:25:33
Atmaca, yırtıcı bir kuş
jelâtin22:25:10
Daha çok hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik ve kıkırdak gibi dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde
Ilımlı22:24:42
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
utçu22:24:31
Ut yapan veya satan kimse
neva22:24:07
Ses, ahenk, nağme
taban22:24:07
Ayağın alt yüzü
temadi22:23:36
Sürme, sürüp gitme, uzama
ilişki kurmak22:22:59
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
eğirme22:22:34
Eğirmek işi
Suvarma22:22:09
Suvarmak işi
semer22:21:46
Beygir, katır gibi hayvanlaırın sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan yastık
değinme22:21:36
Değinmek işi, temas
müslüman22:21:23
İslâm dininden olan kimse
katalizör22:21:00
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
amal22:20:27
İşler, işlemler
Cari22:20:12
Akan
menajer22:19:49
Menecer
derme22:19:26
Dermek işi
küfür küfür22:18:26
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
baba bucağı22:18:14
bk. baba ocağı
Örs22:18:14
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
kontratak22:18:03
Karşı akın, karşı saldırı
avare22:17:25
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
kitara22:17:20
bk. gitar
lobicilik22:16:56
Dalancılık
adalet22:16:50
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
arma22:16:33
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
araz22:16:10
Belirtiler
zılgıt22:15:56
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
mahlas22:15:46
Bir kimsenin ikinci adı
hunhar22:15:23
Kana susamış, kan dökücü
sıkıntı vermek22:15:00
tedirgin etmek, bunaltmak
dalyan22:14:36
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
Ehram22:14:13
Mısır firavunlarının piramit biçimindeki mezarlarına verilen ad
yandaşlık22:13:55
Yandaş olma durumu, taraftarlık
yayma22:13:50
Yaymak işi
KOLEKSİYONCU22:13:32
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
ebediyet22:13:09
Sonsuzluk
geçek22:12:45
Çok geçilen yer, işlek yol
geçim22:12:22
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
geçit22:11:59
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
lehçe22:11:48
Polonya dili
yüzsüz22:11:35
Yüzü olmayan
KILIÇ22:11:19
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
helezon22:11:01
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
faydalanma22:10:44
Yararlanma
mutaassıp22:10:20
Bağnaz