itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

itibarî08:43:57
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
mal edinmek08:43:53
kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak
KIRITKAN08:43:51
Her zaman kırıtan
alüminyum08:43:47
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
bal mumu08:43:41
Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımsı madde
ağaç mantarı08:43:39
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
kavuşmak08:43:36
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
Mevcut08:43:31
Var olan, bulunan
Perçem08:43:29
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
yazı08:43:28
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
akliye08:43:25
Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
Yük treni08:43:19
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
Halk oylaması08:43:19
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
dinsel08:43:18
Dinî
Şamdan08:43:08
Üzerine mum yerleştirilen destek
damıtıcı08:43:03
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
TEVKİFHANE08:42:56
Tutuk evi
sarhoş olmak08:42:55
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
Özgü08:42:54
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
yaya kaldırımı08:42:53
Caddelerin iki yanında yayalara ayrılmış yol
onluk08:42:52
On birimden, on parçadan oluşan
kırpıntı08:42:38
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
ciddiyet08:42:37
Ciddîlik, ağırbaşlılık
taş balığı08:42:35
İşkine balığına verilen bir ad
Silindir08:42:32
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
maron08:42:31
Kestane rengi
kesiş08:42:28
Kesmek işi veya biçimi
naziklik08:42:27
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
ölçüm08:42:26
Ölçmek işi
Gazal08:42:23
Ceylân
bedii08:42:22
Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen
bulucu08:42:21
Bir şeyi bulan, bir buluş yapan kimse, kâşif
alık08:42:19
Akılsız, sersem, budala, ebleh
bir araya getirmek08:42:18
toplamak
muştu08:42:15
Sevindiren haber, sava, müjde
kabine08:42:14
Bakanlar kurulu
cihannüma08:42:11
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
keski08:42:09
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
k08:42:04
Potasyum"un kısaltması
kepek08:42:03
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
balak08:42:01
bk. malak
neyzen08:42:00
Ney üfleyici, ney çalan kimse
Alaşım08:41:55
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
yunanca08:41:54
Yunan dili, Elence
riayet etmek08:41:53
uymak
hiç değilse (veya hiç olmazsa)08:41:52
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
Biber08:41:48
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
NİTELİK08:41:46
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
Çehre08:41:41
Yüz, sima
ilgi08:41:37
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
çukur08:41:37
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
GERDEK08:41:36
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
kabala08:41:35
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
İKİ08:41:24
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
yaramaz08:41:18
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
ayyaş08:41:15
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
gürültülü patırtılı08:41:14
Çok gürültülü ve karışık
Araç08:41:13
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne
Objektif08:41:07
Nesnel, afakî
dürbün08:41:05
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
TRAJEDİ08:41:04
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
ısıölçer08:41:03
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
mürailik08:41:02
İkiyüzlülük
Ilıca08:41:01
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
kellik08:41:00
Kel olma durumu
yeniçeri ağası08:41:00
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
mahşer08:40:55
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
övgü08:40:47
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
Boğa08:40:47
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
kendinden08:40:45
Kendi aklından, kendi kendine
yaşlılık08:40:33
Yaşlı olma durumu
yatak örtüsü08:40:31
Yatağın üzerine serilen örtü
MENEVİŞ08:40:30
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
özellikle08:40:29
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
çevirme08:40:27
Çevirmek işi, tedvir
sapaklık08:40:23
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
normal08:40:16
Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü
Hikaye08:40:06
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
ıskarta08:40:06
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
Nikah08:40:02
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
Nimet08:39:56
İyilik, lütuf, ihsan
DAİMİ08:39:53
Sürekli, kalıcı, temelli, gedikli
elzem08:39:52
Çok gerekli, vazgeçilmez
dert ortağı08:39:50
Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri
sazlık08:39:46
Sazları (I) çok olan yer
Ağ tabaka08:39:44
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
KİLİM08:39:41
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
bağlaşık08:39:39
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
rejisör08:39:33
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
ACİL08:39:25
İvedi, ivedili
yüreksiz08:39:24
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)08:39:16
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
kıtlık08:39:15
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
birinci08:39:10
Bir sayısının sıra sıfatı
birlik olmak08:39:04
bir işi yapmak için anlaşmak
Lama08:38:58
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
alfabe sırası08:38:56
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
takma ad08:38:53
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
OLAĞAN08:38:52
Sık sık olan, olagelen, tabiî
katman08:38:51
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
Lise08:38:47
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
takma08:38:46
Takmak işi
Hatun08:38:45
Kadın
hitit08:38:41
M. Ö. XX.-XII. yüzyıllar arasında Anadolu"da, XII-VIII. yüzyıllar arasında Hatay ve Kuzey Suriye"de devletler kurmuş olan eski bir ulus, Eti
kros08:38:38
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
basamak08:38:36
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
süsleyici08:38:35
Süsleyen, dekoratif
sarih08:38:35
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
selâmet08:38:30
Esen olma durumu, esenlik
yağ08:38:25
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
İdareli08:38:21
İdare etmesini bilen, iyi yöneten
LEKE08:38:19
Kirliliği gösteren iz
bağıllık08:38:17
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
kül rengi08:38:13
Odunun yanmasıyla oluşan, külün akla kara arasındaki rengi, gri
sarman08:38:11
Azman, iri
Resim08:38:05
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
eğe08:38:02
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
Öküz arabası08:37:51
Öküz koşulmuş araba
hoş geldiniz08:37:45
gelene söylenen esenleme sözü
Sahtekarlık08:37:37
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
buluş08:37:36
Bulmak işi veya biçimi
üç boyutlu film08:37:34
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
kabul salonu08:37:31
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
kom08:37:30
Ağıl, davar ağılı
Taşlı08:37:29
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
Süpürge08:37:22
Süpürmeye yarayan araç
Ansızın08:37:17
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
Söylemek08:37:11
Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
dokümanter08:37:10
Belgesel
tesri08:37:09
Çabuklaştırma, hızlandırma