itibarî

1.İsimGerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Cümle 1: Kâğıt paranın değeri itibarîdir.

Son Arananlar

Limit02:15:55
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
köy ihtiyar meclisi02:15:54
Köy ihtiyar heyeti
revaçta olmak02:15:53
değerli, üstün veya geçerli olmak
şafak02:15:51
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
frekans02:15:46
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
gümüşlü02:15:42
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
dolgun02:15:41
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
nazariye02:15:37
Kuram, teori
melekler gibi02:15:36
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
yatıştırıcı02:15:34
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
Sezme02:15:28
Sezmek işi
mezarlık02:15:26
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
restore02:15:24
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
teneke02:15:22
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
keven02:15:16
Geven
yorumlama02:15:14
Yorumlamak işi
Sevap02:15:10
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
keton02:15:07
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
buzdolabı02:15:05
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
kışır02:15:04
Kabuk
adaleli02:15:03
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
ateşe dayanıklı02:14:59
aşırı ısıdan zarar görmeyen
TÜRK02:14:57
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
bütüncül02:14:54
Totaliter
kivi02:14:51
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
kilo02:14:48
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
kimi02:14:47
Birtakımı, bazısı
kils02:14:46
Kireç, sönmemiş kireç
vicdan02:14:43
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
almaş02:14:39
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
klas02:14:38
Sınıf
klor02:14:35
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
kofa02:14:34
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
komi02:14:32
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
kont02:14:30
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
kova02:14:28
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
koro02:14:27
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk
kain02:14:26
Bulunan, olan
koza02:14:24
İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak
kaim02:14:23
(başka bir şeyin yerine) Geçen
kani02:14:19
Kanmış, inanmış
kail02:14:18
Söyleyen
kana02:14:15
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
kara02:14:05
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
kare02:14:00
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
kast02:13:58
bk. kasıt
kere02:13:48
Kez, yol, defa, sefer
kefe02:13:47
Terazi gözlerinden her biri
kebe02:13:46
Kısa kepenek
kene02:13:42
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
hastalık02:13:40
Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyoloji görevlerinin bozulması durumu, sayrılık, maraz, esenlik karşıtı
pesek02:13:31
Diş kiri, diş pası
faka bastırmak02:13:28
aldatmak, tuzağa düşürmek
perde02:13:27
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
kertik kertik02:13:23
Üzeri kertiklerle dolu
Ehliyetsiz02:13:22
Yetersiz
yenilik02:13:20
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
yenilme02:13:19
Yenilmek (I,II) işi
yenilgi02:13:18
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
sütanne02:13:12
bk. sütana
kedersiz02:13:10
Acısız, üzüntüsüz
renk körlüğü02:13:08
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
Alkol02:12:57
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
OKTRUA02:12:55
Şehre giren şeylerden alınan vergi
Allah02:12:54
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
çizik02:12:47
Çizilmiş
çizim02:12:46
Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi
çizme02:12:45
Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı
çizgi02:12:43
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
MERKEZ02:12:38
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
külhanbeyi ağzı02:12:37
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
Çarpık02:12:35
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
hare02:12:29
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
bitkinlik02:12:24
Bitkin olma durumu
Latife02:12:21
Şaka
elmabaş02:12:17
Tepeli dalgıç
bumbar02:12:16
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
şe02:12:12
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
rüsup02:12:09
Tortu, çökel, çökelti
Öğretim02:12:08
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
zaruret02:12:07
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
bozgun02:12:05
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
bilgisiz02:12:03
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
irtisam02:12:00
Resmi çıkma, resmi çizilme
eseme02:11:59
bk. mantık
loğlama02:11:56
Loğlamak işi
oyun alanı02:11:55
Maçların yapıldığı yer
üvey anne02:11:48
Üvey ana
afetzede02:11:40
Afete uğramış, afet görmüş
baş sağlığı dilemek02:11:31
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
GÜNCEL02:11:29
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
Judo02:11:26
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
sarı02:11:20
Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakal rengi arasında olan renk, altının rengi
zeravent02:11:17
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
imparatorluk02:11:14
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
bahane02:11:12
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
kilometre02:11:09
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
Toygar02:11:04
Tarla kuşu
peçete02:10:57
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
başköşe02:10:55
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
damıtmak02:10:55
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
muhtemelen02:10:52
Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak
yaver02:10:51
Yardımcı
yarka02:10:41
Büyük piliç
yarak02:10:36
Silâh
uknum02:10:33
Asıl, unsur, hipostaz
ÖZEZERLİK02:10:31
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
hatalı02:10:26
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
ecnebi02:10:24
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
devlet02:10:23
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
deveci02:10:19
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
delibaş02:10:18
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
hilali02:10:16
Hilâl biçiminde
02:10:12
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
aritmetik02:10:07
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
müzevir02:10:04
Söz götürüp getiren, arabozan
karaciğer02:10:03
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
düzine02:10:02
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
Alaka02:09:58
İlgi
âşıktaşlık02:09:52
Karşılıklı sevişme, muaşaka
Sitem02:09:47
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
yüzücü02:09:46
Yüzme sporu yapan kimse
sığdırma02:09:44
Sığdırmak işi
lânet okumak02:09:43
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
doğa ötesi02:09:42
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
Anlık02:09:34
Kısa süren, bir an içinde olan
alogami02:09:32
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
iş güç02:09:28
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
deniz aynası02:09:26
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
koaptör02:09:23
Cebire