isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

Bol22:36:39
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
Bir22:36:33
Sayıların ilki
Cin22:36:25
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
Cop22:36:22
Kalın kısa değnek
Lezzetli22:36:20
Tadı güzel
Ask22:36:16
bk. asklı
Ahu22:36:13
Ceylan, karaca
ALA22:35:59
İyi, pek iyi
burunduruk22:35:48
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
Duş22:35:43
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
Uranüs22:35:39
Güneş"e uzaklık sırasında yedinci olan ve Güneş çevresindeki dolanımını 84 yılda tamamlayan gezegen
sepilenme22:35:22
Sepilenmek işi
doküman22:35:16
Belge, vesika
helis22:35:13
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
tabaklama22:35:09
Tabaklamak işi
zilli maşa22:35:01
Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı
ziyadesiyle22:34:36
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
kapıcı22:34:31
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
engebesiz22:34:28
Engebesi olmayan
tezkere22:34:19
Pusula
imgesel22:34:09
İmge ile ilgili, hayalî
aktöre22:34:09
Ahlâk
hesap22:34:05
Aritmetik
ordinat22:34:02
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
laskine22:33:33
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
müteşebbis22:33:27
Girişken, girişimci
dogmatik22:33:24
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
pahal22:33:11
Ters, aksi
nefiy22:33:09
Sürme, sürgüne gönderme
mukim22:33:07
(bir yerde, bir evde) Oturan, eğleşen, ikamet eden
ehemmiyetsiz22:32:36
Önemsiz
kötülemek22:32:34
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
fazilet22:32:27
Erdem
murdarlık22:32:14
Murdar olma durumu
özgürlük22:32:13
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
iş yeri22:32:04
Bir görevin yapıldığı yer
homonim22:31:52
Eş adlı, eş sesli
ateşperest22:31:44
Ateşe tapan
iyileştirme22:31:36
İyileştirmek işi, ıslah
epeyce22:31:35
Oldukça, bir hayli
boy atmak22:31:32
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
Akaju22:31:30
Maun
muaflık22:31:29
Muaf olma durumu
kandırılma22:31:24
Kandırılmak işi
deneyim22:31:12
Tecrübe
hıyanet22:30:27
Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet
iş yapmak22:30:19
çalışmak
jinekolog22:30:10
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
sünepe22:30:04
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
muhteviyat22:29:55
İçindekiler
restorasyon22:29:36
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
yakışıksız22:29:21
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
küfür22:29:18
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
mandıra22:29:04
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
asliye22:28:44
Temel, esas
abanoz22:28:41
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
binek22:28:21
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
TarZ22:28:02
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
yabanıl22:28:01
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
malzeme22:27:30
Gereç, materyal
embriyon22:26:57
Oğulcuk, rüşeym
kelifit22:26:48
Hidratlı doğal magnezyum silikat
emaye22:26:18
Üzeri emayla kaplanmış olan
gidip gelme22:26:12
Gidiş, dönüş
E22:26:11
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
B22:26:08
Bor"un kısaltması
İMAJ22:26:02
İmge
M22:25:56
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
H22:25:51
Hidrojen"in kısaltması
pırnal22:25:43
Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı (Quercus ilex)
doğurgan22:25:28
Çok doğuran
işkence22:25:25
Bir kimseye maddî veya manevî olarak yapılan aşırı eziyet
çağrışım22:25:19
Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatması
lamise22:25:16
Dokunum
el koymak22:24:56
bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek
muamma22:24:54
Bilmece
başlık vermek22:24:53
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
otalamak22:24:39
Otamak
karyola22:24:20
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
eşlem22:24:19
Kopya
bilumum22:24:11
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
eşkin22:24:05
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
türedi22:23:48
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
amansız22:23:43
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
belirtili22:23:35
Belirtisi olan
KAHİNLİK22:23:30
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
üst bitken22:23:23
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
irdeleme22:23:01
İrdelemek işi
değersizlik22:22:36
Değersiz olma durumu
bıkmak22:22:30
Dayanamaz duruma gelmek
Devamlı22:22:25
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
içitim22:22:16
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
reosta22:22:15
Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer
söz vermek22:22:11
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
bul22:22:01
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
tayin edilmek22:21:54
atanmak
şirret22:21:33
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
avunma22:21:28
Avunmak işi, teselli
yaraşıklı22:20:50
Yaraşan, uygun, yakışır
ayak diremek22:20:33
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
malama22:20:05
Samanla karışık tahıl
e mi?22:19:57
olur mu?
setre22:19:56
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
kral22:19:56
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
entari22:19:54
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
NEŞİDE22:19:41
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
metres22:19:39
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
Yürüyüş22:19:35
Yürümek işi veya biçimi
imaret22:19:31
İmarethane
gelin22:19:20
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
eylemlik22:19:10
Mastar
İstatistik22:19:02
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
çiy22:18:56
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
çil22:18:53
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
ajitasyon22:18:53
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
çal22:18:50
Taşlık yer, çıplak tepe
kemane22:18:31
Keman ve kemençe yayı
manzum22:17:59
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
Frengi22:17:35
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
tasarruf etmek22:17:33
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
kahvehane22:17:27
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
nezretme22:17:24
Nezretmek işi veya durumu
İrs22:17:13
Kalıtım, soya çekim
natürmort22:16:38
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
mayınlanma22:16:27
Mayınlanmak işi
arkadaş olmak22:16:12
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
palaska22:16:10
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
yıkık22:15:45
Yıkılmış olan, harap, viran
gebre22:15:34
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
faka bastırmak22:15:19
aldatmak, tuzağa düşürmek