isyankârlık

1 İsim

İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik