isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

isyankarlık11:07:59
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
cankurtaran sandalı11:07:57
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
harman dövmek11:07:56
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
Deneyimsiz11:07:50
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
kırtasiyeci11:07:46
Kırtasiye satan kimse
ZEKA11:07:37
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
uyarma11:07:36
Uyarmak işi, ihtar
BAŞLANGIÇ11:07:26
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
baş başa kalmak11:07:26
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
ÖLÜ11:07:25
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
bakanlar kurulu11:07:08
Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, hükûmet
çavuş kuşu11:06:59
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
BADEM11:06:57
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
kontralto11:06:56
Kadın seslerinin en kalını
ayıklama11:06:50
Ayıklamak işi
ses çıkarmamak (veya etmemek)11:06:48
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
doğa11:06:46
Tabiat
Rasıt11:06:46
Gözleyici
yalak11:06:45
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
anne11:06:45
Çocuğunu dünyaya getiren kadın
ULUSAL11:06:29
Millî
permeçe11:06:17
Yedek olarak kullanılan ince halat
Meclis11:06:16
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
okur11:06:15
Okuyan kimse, okuyucu, kari
koyacak11:06:11
İçine öte beri koymaya yarayan şey
ağırbaşlılık11:06:09
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
salgı11:06:07
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
iltifat11:06:06
Yüzünü çevirerek bakma
eşitlik11:06:04
İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet
misyon11:06:04
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
Deniz yosunu11:05:56
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
sahteci11:05:56
Düzmeci, sahtekâr
karıştırıcı11:05:51
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
Tatar11:05:48
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
bir çırpıda11:05:47
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
klân11:05:47
Boy
salisen11:05:45
Üçüncü olarak
tarla faresi11:05:39
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
boz11:05:33
Açık toprak rengi
alelâde11:05:25
Her zaman görülen, olağan
bahtiyar11:05:20
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
zıypak11:05:12
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
TATBİKİ11:05:07
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
heyet11:05:07
Kurul
dengeli11:05:07
Dengesi olan, muvazeneli
hükümdar11:05:06
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
İRADE DIŞI11:04:58
İradesiz
kuş bilimi11:04:57
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
DOST11:04:57
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
ayaklık11:04:51
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
iş yeri11:04:40
Bir görevin yapıldığı yer
yer11:04:26
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
çivit mavisi11:04:26
Çivit rengindeki mavi
Solak11:04:25
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
Hadım etmek11:04:18
kısırlaştırmak, enemek
didişme11:04:16
Didişmek işi
mekkareci11:04:15
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
imek11:04:14
bk. ek fiil
aydınlanmak11:04:14
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
kemancı11:04:13
Keman yapan veya çalan kimse
yüzeysel11:04:12
Yüzey ile ilgili, sathî
İŞ BIRAKIMI11:04:02
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
düzenlilik11:03:45
Düzenli olma durumu
karşılıksız11:03:40
Karşılığı olmayan
şarap bardağı11:03:38
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
olan oldu11:03:37
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
matine11:03:36
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
ZENCİ11:03:34
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
Bürüme11:03:33
Bürümek işi
KRONİK11:03:14
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
idareci11:03:11
Yönetici
tutumluluk11:03:10
Tutumlu olma durumu
peşinat11:03:10
Peşin olarak verilen para, avans
agaragar11:03:07
Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir tür jelâtin, jeloz
mazbut11:03:06
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
BİLGİLİ11:03:06
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
atkı11:03:05
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
kınnap11:02:58
Sicim
elastikiyet11:02:57
Esneklik
Rica11:02:55
Dileyiş, dileme, dilek
keşişhane11:02:54
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
arslan11:02:49
Aslan
ağı otu11:02:49
Baldıran
cam gibi11:02:43
arkası görünen, saydam, şeffaf
SANCAK11:02:42
Bayrak, liva
taraftar11:02:40
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
Bağcık11:02:39
Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ
ana deniz bilimi11:02:38
Oşinografi
tarihî eser11:02:38
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
ayrıcalık11:02:34
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
kepazeLİK11:02:24
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
su borusu11:02:24
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
Bit11:02:20
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
sihirbaz11:02:19
Büyücü
briket11:02:17
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
Krezol11:02:15
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
satır başı11:02:14
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
adam değilim11:02:14
herhangi bir durumun gerçekleşmemesi hâlinde, kendisinin insan sayılamayacağı anlamında kullanılan ant, göz dağı sözü
koyu gri11:02:10
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
eksin11:02:05
Anyon
hafriyat11:02:04
Kazı
Kumandan11:02:04
Komutan
yatay11:02:02
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
irtisam11:02:01
Resmi çıkma, resmi çizilme
Tedavi etmek11:02:00
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
kredi11:01:58
Borç ödemede güvenilir olma durumu
dikim11:01:56
Dikmek işi veya biçimi
Henüz11:01:56
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
iri kıyım11:01:55
İri kıyılmış
önsel11:01:55
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
Yıkıntı11:01:55
Yıkılma, yıkım, mahvolma
alçalma11:01:55
Alçalmak işi, inme
Menfaat11:01:54
Yarar, çıkar, kâr, fayda
Deli11:01:54
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
permanant11:01:54
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
Piramit11:01:54
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
istenç yitimi11:01:53
bk. irade yitimi
müracaat11:01:53
Başvuru
lezzetli11:01:52
Tadı güzel
Bile11:01:47
Birlikte
rantabilite11:01:44
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
dörtlü11:01:43
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
zahire11:01:42
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
aşırılık11:01:40
Aşırı olma durumu
MAT11:01:36
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
BEL11:01:34
İşaret
Kurt11:01:31
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
Sandal11:01:30
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
Dul11:01:29
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
dirim kurgu11:01:29
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik