isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

isyankarlık07:47:28
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
buluşmak07:47:15
Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek
Mızmız07:46:58
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
kaybolmak07:46:54
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
MAHKEME07:46:46
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
Kiler07:46:30
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
İhtiyat07:45:37
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
erika07:45:11
Süpürge otu
tekamül07:45:09
Olgunluk, olgunlaşma
Saç07:44:50
Baş derisini kaplayan kıllar
HASSAS07:44:48
Duyum ve duyguları algılayan
besin07:44:47
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
yanmak07:44:26
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
Çekimci07:43:45
Yapımcı
Domuz07:43:45
Çift parmaklılardan eti ve yağı için beslenen evcil hayvan (Susacrofa domestica)
peltek07:43:44
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
operasyon07:43:43
Ameliyat
Batı07:43:39
Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün indi, garp
kredi mektubu07:43:36
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
soy ağacı07:43:07
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
fil dişi07:42:52
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
Söz07:42:28
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
Bağıl07:42:19
Görece, izafî
Manzum07:42:07
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
yordam07:42:06
Çeviklik, çabukluk
Allah07:42:04
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
istihare07:41:41
Bir inanışa göre, girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için abdest alıp dua okuyarak uyuma
totem07:41:40
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
karşı07:41:25
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
UYUM07:40:54
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
yaşlılık07:40:35
Yaşlı olma durumu
patırtılı07:40:34
Patırtısı olan
katman07:40:30
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
tadat07:40:17
Sayma, sayı
bazlama07:40:16
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
AZı07:40:15
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
Sürme07:39:42
Sürmek işi
Çehre07:39:41
Yüz, sima
az az07:39:40
Uzun süreli, yavaş yavaş
TEMEL07:39:39
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
kımıldama07:39:32
Kımıldamak, kımıldanmak işi
KIRAN07:39:25
Kırmak işini yapan (kimse)
güven07:39:09
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
sepetçi söğüdü07:38:37
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
Doğa ötesi07:38:15
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
sıfat-fiil07:37:47
Fiilden -an (-en), -r (-ır, -ir, -ur, -ür), -acak (-ecek) gibi eklerle türetilmiş isim ve sıfat görevinde kullanılan kelimeler, ortaç, partisip
irade yitimi07:37:43
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
hasır otu07:37:31
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
yürürlükte bulunmak07:37:28
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
LEH07:37:26
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
USANMA07:37:26
Usanmak durumu
hissetme07:37:19
Hissetmek işi
tarif etmek07:37:05
tanımlamak
Şehvaniyet07:37:02
Şehvetli olma durumu, kösnüllük, erotizm
Meşguliyet07:36:29
Meşgul olma, uğraşma durumu
ansızın07:36:25
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
takrir07:36:10
Yerleştirme, yerleştirilme
iltihaplı07:35:56
İltihabı olan, yangılı
maaş07:35:55
Aylık
yoğunlaç07:35:51
İçinde akımsız elektirik yükü biriktirilen cihaz, kondansatör
kuruntu07:35:50
Yanlış ve yersiz düşünce
ASLİ07:35:46
Temel olarak alınan, esas olan
Öte07:35:31
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
ırama07:35:15
Iramak işi
MUTA07:35:12
Veri
adam değilim07:35:11
herhangi bir durumun gerçekleşmemesi hâlinde, kendisinin insan sayılamayacağı anlamında kullanılan ant, göz dağı sözü
KUŞ BİLİMİ07:35:11
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
Haksızlık07:35:01
Haksız olma durumu
havaneli07:34:58
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
Sayı boncuğu07:34:57
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
başlamak07:34:51
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
Yemek07:34:27
Yemek yeme, karın doyurma işi
ALMAN GÜMÜŞÜ07:34:26
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
töhmet07:34:21
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
aşık olmak07:34:07
sevmek, tutulmak
pekiyi07:34:06
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
saçma sapan07:34:03
Çok tutarsız, çok saçma
Demek07:33:40
Söylemek, söz söylemek
ticaret gemisi07:33:36
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
bodoslama07:33:19
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
çanak07:32:52
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
isnat etmek07:32:47
dayandırmak
perhiz yapmak (veya etmek)07:32:47
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
ŞALVAR07:32:16
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
İRDELEME07:32:14
İrdelemek işi
inatçı07:32:13
Direngen, ayak direyici
leylak07:32:11
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
motorlu taşıt07:32:07
İnsan veya yük taşıyan iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad
bağnazlık07:31:36
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
ÖNCECİLİK07:31:26
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
Başlık07:31:18
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
müjde07:31:11
Sevindirici haber, muştu
FANİLA07:30:54
Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çamaşırı
milli07:30:41
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
YÖRESEL07:30:35
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
KİMİ ZAMAN07:30:32
Ara sıra, bazen
isyan07:30:31
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
ÇEŞİT07:30:07
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
nakdi07:30:07
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
BOR07:29:59
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
şehremaneti07:29:46
Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahallî yönetim
tek biçim07:29:31
Standart
Taraf07:29:20
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
cip07:29:15
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
mecazen07:29:07
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
kömbe07:28:56
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
konukçu07:28:55
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
bahis açmak (veya açılmak)07:28:33
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
istikbal07:28:23
Karşı çıkma, karşılama
ehemmiyetsiz07:28:10
Önemsiz
lama07:28:10
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
Üstün zeka07:27:56
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
mana 07:27:46
Anlam
Avusturyalı07:27:31
Avusturya kökenli olan (kimse)
rölativite07:27:30
Bağıntı, görelik, izafet
BALÇIK07:27:28
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil
güven mektubu07:27:27
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
köreşe07:27:26
Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka
hazır para07:27:26
Nakit, elde mevcut para, likit
vesayet07:27:23
Vasilik
PARS07:26:54
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
emir cümlesi07:26:50
Yüklemi emir kavramı veren cümle
nakız07:26:38
Bozma, çözme; kırma
Kusur07:26:36
Eksiklik, noksan, nakısa
bekar07:26:19
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
dolanma07:26:14
Dolanmak işi
ehemmiyet07:26:03
Önem
miyar07:25:49
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
en07:25:46
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
eylemlik07:25:33
Mastar