isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

yüksek ses06:42:09
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
öğretici06:41:59
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
kesafet06:41:54
Çokluk, sıklık
TUZLA06:41:40
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
kültürlü06:41:36
Kültürü gelişmiş olan
TUTUM06:41:20
Tutulan yol, davranış
Ahu06:41:13
Ceylan, karaca
ARI06:41:05
Temiz, münezzeh
behişt06:40:23
Cennet, uçmak
olguculuk06:40:15
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
dogmatik06:39:35
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
Orkestra06:39:10
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
ağzı sıkı06:39:06
bk. ağzı pek
kazein06:38:48
Sütte bulunan protein maddesi
bağa06:38:40
Kaplumbağa
Görüngü06:38:21
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
Had06:38:18
Sınır, uç
tiran06:37:45
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
sinema sanatçısı06:37:40
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
ima etmek06:37:36
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
tezkere06:37:25
Pusula
mukaddes06:37:14
Kutsal
bakalit06:37:06
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
belirme06:37:02
Belirmek işi, tebellür etme
bakanak06:36:59
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
umarsız06:36:55
Çaresiz
TEHİR06:36:47
Sonraya bırakma, erteleme
teflon06:36:44
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
ivecenlik06:36:32
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
ecel şerbeti içmek06:36:21
ölmek
satış06:35:51
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
TAKILGAN06:35:40
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
çaprazlama06:35:36
Çapraz olarak, makaslama
etüt06:35:32
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
inşa06:35:31
Yapı kurma, yapı yapma, kurma
beynelmilelcilik06:35:17
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
üçgen06:35:10
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
isteklendirici06:35:02
İstek uyandıran, teşvikkâr
küfür06:34:58
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
mandıra06:34:55
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
aktör06:34:51
Erkek oyuncu
Nesiç06:34:40
Doku
hele06:34:22
"Sonunda" anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılır
derdest etmek06:34:09
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
nişane06:33:58
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
tören06:33:54
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim
yöresel06:33:43
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
tın06:33:32
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
İhtiyar06:33:07
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
ordinat06:33:03
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
tezkire06:32:55
bk. tezkere
İhtilal06:32:37
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
kesinlikle06:32:28
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
sınırlı sorumluluk06:32:25
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
evrak06:32:18
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
mutlaka06:31:59
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
karargâh06:31:36
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
Şiraze06:31:29
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
Özlem06:31:10
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
desigram06:31:02
Bir gramın onda biri, dg
nazım06:30:34
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
ameliyat06:30:23
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
HİTİT06:30:11
M. Ö. XX.-XII. yüzyıllar arasında Anadolu"da, XII-VIII. yüzyıllar arasında Hatay ve Kuzey Suriye"de devletler kurmuş olan eski bir ulus, Eti
erozyon06:29:48
Aşınma; itikâl
Gönül borçlusu06:29:37
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
KALICILIK06:29:30
Kalıcı olma durumu
Şark06:29:11
Doğu
banal06:29:07
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
ulviyet06:28:52
Yücelik
iptida06:28:37
Başlangıç
tasarlama06:28:18
Tasarlamak işi
nedensel06:27:48
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
Ekzotermik06:27:33
Isı veren
kıtlık06:26:33
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
pastırma06:26:26
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
faizcilik06:26:02
Faizcinin işi, tefecilik
güney karamanı06:25:52
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
biçimsel06:25:44
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
Sanskrit06:25:40
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
paydaşlık06:25:36
Paydaş olma durumu, iştirak
Renkli06:25:33
Rengi olan
fonksiyon06:25:29
İşlev
taksalı06:25:16
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
aptal06:25:12
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
taşlamak06:25:08
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
viroloji06:25:01
Virüsleri inceleyen bilim dalı
açılma06:24:57
Açılmak işi
nizami06:24:46
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
namuslu06:24:38
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
ihtisap06:24:38
Belediye memurunun işi ve dairesi
mevlit06:24:31
Doğma, doğum
mevkuf06:24:24
Vakfedilmiş
mesame06:24:16
Gözenek
gayrimüslim06:24:15
Müslüman olmayan
hazakat06:24:12
(hekimler için) Ustalık, uzluk
Ayrıcalık06:23:57
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
raks06:23:25
Dans
raca06:23:21
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
telaşlı06:22:54
Telâş eden, telâşa düşen
hissiz06:22:51
Duygusuz
öreke06:22:39
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
kermen06:22:25
Kale, germen
molekül06:22:23
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
MANİFATURACI06:22:22
Manifatura eşyası satan kimse
buzul bilimi06:22:18
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
müptela06:22:14
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
vasilik06:21:37
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
sefaret06:21:17
Elçilik, sefarethane
basın06:21:06
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
kördüğüm06:20:37
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
Geveze06:20:33
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
Yer06:20:01
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
Ramazan Bayramı06:19:49
Şeker Bayramı
daralma06:19:46
Daralmak işi
lâsta06:19:35
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
yüzgeç06:19:13
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
başgarson06:19:09
Garsonların başı, metrdotel
tayyare06:18:55
Uçak
görünüm06:18:42
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
Yaban kazı06:18:39
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
evcil06:18:35
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
küsküt06:18:31
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
suyolu06:18:16
Sutaşı
seyfiye06:18:12
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
VEFASIZ06:17:53
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
bicili06:17:42
bk. cicili bicili
billurlu06:17:19
İçinde billûr bulunan
usul06:17:08
Kökler, asıllar
utma06:16:48
Utmak işi
voleybol06:16:18
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu