isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

tahrik23:51:16
Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma
böbrek23:51:12
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
parıltı23:51:06
Parıldama, göze çarpan parlaklık
yüklenme23:50:49
Yüklenmek işi
Mesnet23:50:49
Dayanak
Yapıcı23:50:48
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
lafazan23:50:48
Geveze
Davranmak23:50:45
Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
becermek23:50:44
Bir şeyi kullanılmaz duruma getirmek, bozmak, kirletmek
bayi23:50:13
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
devasa23:50:12
Dev gibi, çok büyük
Mikrofon23:50:12
Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç
inilti23:49:49
İnleme sesi
şile bezi23:49:48
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
paradigma23:49:47
Dizi
tanzim etmek23:49:44
sıralamak
Kusma23:49:42
Kusmak işi, istifra
incir kuşu23:49:31
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
engelleyiş23:49:27
Engellemek işi veya biçimi
rantabl23:49:17
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
Atletizm23:49:15
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
ANLIK23:48:28
Kısa süren, bir an içinde olan
sakal23:47:59
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
aba gibi23:47:52
(kumaş için) kaba ve kalın
emmeç23:47:50
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
kalp krizi23:47:27
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
mayistra23:47:25
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
prensip23:47:04
İlke, umde
basık23:47:01
Basılmış, yassılaşmış
mantıksal23:46:52
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
acımasızca23:46:52
Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, zalimce, zalimane
Güldürü23:46:49
Güldürme özelliği olan
kelime23:46:37
Anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük
Tasvir23:46:35
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
bembeyaz23:46:26
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
devam etmek (veya ettirmek)23:46:24
başlanmış bir işi sürdürmek
zirzop23:46:23
Delişmen, aklına eseni yapan
günlük23:46:23
O günkü, o günle ilgili
MAL23:46:19
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
varsayım23:45:55
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
SADİST23:45:53
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
Aksine23:45:53
Tersine
ortalamak23:44:28
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
iyon23:44:10
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
DÜZELTME23:44:02
Düzeltmek işi, tashih
İnancılık23:44:01
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
ilerici23:43:52
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
KÖLELİK23:43:30
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
tirbuşon23:42:16
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
Saten23:42:13
Atlas
uza devim23:42:07
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
sfenks23:41:44
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
kabala23:41:12
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
Cici23:40:57
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
İri23:40:47
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
başhekim23:40:40
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
mayasıl23:39:55
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama
Birey23:39:47
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
marangoz mengenesi23:39:43
Tutkallanmış veya işlenecek olan tahtaların tutturulduğu kıskaç
şebnem23:39:41
Çiy
Aktar23:39:40
Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân
kaba saba23:39:39
Görgüsüz
Al23:39:38
Alüminyum"un kısaltması
diploma23:39:30
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
esintili23:39:28
Esintisi olan
Masal23:39:21
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
kasem23:39:16
Ant içme, yemin etme
bibliyografi23:39:07
Bibliyografya
asbest yünü23:39:06
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
bağnaz23:39:04
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
şalak23:39:04
Büyümemiş karpuz
Temizlenmek23:39:04
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
demokrat23:38:54
Demokrasi yanlısı
y23:38:53
İtriyum"un kısaltması
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır23:38:50
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
hektar23:38:08
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
TARAK23:37:59
Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturmaya yarayan dişli araç
layık23:36:43
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan
cürüm23:36:21
Suç
ılımlılık23:36:20
Ilımlı olma durumu, mutedillik
Verimsiz23:36:15
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
ringa23:36:13
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
dalgakıran23:35:50
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
üşenme23:35:49
Üşenmek işi
BALİĞ23:35:48
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
buluşmak23:35:46
Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek
çultar23:35:30
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
zatülcenp23:35:27
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
kıt23:35:26
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
kromatik23:35:25
Renklerle ilgili, renkser
neon23:35:14
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
yılankavi23:34:34
Dolambaçlı, dolanarak giden
anlayışsız23:34:26
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
Cüzamlı23:34:22
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
KASİYER23:34:14
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
alacakarga23:33:48
Saksağan
ZULÜM23:33:46
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
uysal23:33:37
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
Yeni ay23:33:26
Ayça, hilâl
yürütmek23:33:13
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
ACEMLEŞME23:33:03
Acemleşmek durumuna gelmek
Gizleme23:32:49
Gizlemek işi
yirmi yaş dişi23:32:43
bk. akıl dişi
mersiye23:32:26
Ağıt
hava parası23:32:19
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
adil23:32:06
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
yaban havucu23:31:23
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
haraç23:30:41
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
kıyye23:30:39
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
verev23:30:38
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
konvansiyonel23:30:15
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
Dejenere23:30:00
Soysuz
bühtan23:29:57
Kara çalma, iftira
çember23:29:28
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
lamel23:29:19
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
içmece23:28:57
İçmeler
Henüz23:28:31
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
karabaş23:28:07
Rahip, keşiş
sahra23:28:00
Kır
hazım23:27:37
Sindirme, sindirim
yılmaz23:27:28
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
kurçatovyum23:26:00
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
berhava23:25:15
Havaya verilmiş, uçurulmuş
Hareket23:25:10
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
Yargıç23:24:39
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
hayvan bilimi23:24:24
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
satrançlı23:24:02
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
uzaklaştırma23:23:55
Uzaklaştırmak işi
müdevver23:23:35
Yuvarlak
ankiloz23:22:39
Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaşması