isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

URAN12:06:46
Teknik, sanayi, endüstri
maceracı12:06:44
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
kuş tüyü12:06:44
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
derdest etmek12:06:41
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
ödünç alma12:06:40
ödünçleme
gönül eri12:06:38
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
valilik12:06:36
Vali olma durumu
tören12:06:35
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim
TUTSAK12:06:32
Savaşta ele geçen düşman, esir
UMUM12:06:30
Bütün, hep, tüm, kamu
düzenbaz12:06:27
Düzenci, hileci
Uzak12:06:25
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
salıverilme12:06:23
Salıverilmek işi
Uydu12:06:21
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
Kırmızı12:06:18
Al, kızıl
baskı12:06:16
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
bahtsız12:06:15
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
TOPLULUK12:06:12
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
tekrar etmek12:06:10
yeni baştan söylemek veya yapmak
İcraat12:06:09
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
karşılık12:06:07
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
Cehennem12:06:05
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
soya çekim12:06:03
Kalıtım, irsiyet, veraset
kelime hazinesi12:06:01
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
şakacı12:06:00
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
Uyak12:05:58
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
HAMAM BÖCEĞİ12:05:57
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
Ağ tabaka12:05:55
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
immünoloji12:05:53
Bağışıklık bilimi
Değişim12:05:50
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
tam sayı12:05:48
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
yumuşak yüzlülük12:05:43
Yüzü tutmaz olma durumu
KORKMAK12:05:41
Kaygı duymak, endişe etmek
devlet baba12:05:41
Devlet
ERİN12:05:40
Döl verme yetkinliğine eren, baliğ
ince hastalık12:05:38
bk. ince hastalık
kılıç oyunu12:05:37
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
yanılgı12:05:35
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
LİRA12:05:33
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi
camIz12:05:30
Manda, su sığırı, kömüş
MAHLEP12:05:26
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
MAHLUL12:05:25
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
telli çalgılar12:05:23
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
Kapan12:05:20
Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak
GEÇERSİZ12:05:19
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
Ruam12:05:17
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
Ürem12:05:14
Faiz, getiri
Tekrarlama12:05:12
Tekrarlamak işi
İFRAZAT12:05:10
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
harp okulu12:05:08
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
SİN12:05:06
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
Kavga12:05:05
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
kayrak12:05:03
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
Sır12:05:02
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
Katil12:04:59
İnsan öldüren kimse, cani
nilüfer12:04:56
Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi (Nymphea)
zırhlı araç12:04:54
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
kaypak12:04:53
Kayagan, kaygan
HÜCRE BİLİMİ12:04:51
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
12:04:50
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
Dermansız12:04:47
Gücü kalmamış, bitkin
öncesizlik12:04:45
Öncesi olma durumu, ezeliyet
af12:04:43
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
ac12:04:41
Aktinyum"un kısaltması
Ülke12:04:40
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
ag12:04:38
Gümüş"ün kısaltması
ak12:04:35
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
am12:04:33
Amerikyum"un kısaltması
al12:04:32
Alüminyum"un kısaltması
ah12:04:30
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
ni12:04:29
Nikel"in kısaltması
na12:04:27
Sodyum"un kısaltması
no12:04:25
Nobelyum"un kısaltması
on12:04:24
Dokuzdan bir artık
nd12:04:22
Neodim"in kısaltması
op12:04:21
bk. opus
ok12:04:19
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
od12:04:17
Ateş
os12:04:16
Osmiyum"un kısaltması
or12:04:14
Ordu kelimesinin kısaltması
lu12:04:13
Lütesyum"un kısaltması
la12:04:11
Lântan"ın kısaltması
me12:04:09
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
lr12:04:08
Lorentiyum"un kısaltması
mg12:04:06
Magnezyum"un kısaltması
atlatmak12:04:05
Savsaklamak
kr12:04:05
Kripton"un kısaltması
mi12:04:03
bk. mı / mi
mo12:04:01
Molibden"in kısaltması
hu12:04:00
"Neredesin!, bana bak" anlamında daha çok kadınlar tarafından kullanılan seslenme sözü
in12:03:58
İndiyum"un kısaltması
ha12:03:57
İstek uyandırmak için kullanılır
parafin12:03:56
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
is12:03:55
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
it12:03:53
Köpek
il12:03:52
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
salahiyettar12:03:50
Yetkili
İLGİ EKİ12:03:49
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
ÖDÜNÇ12:03:47
İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla (alınan veya verilen)
ucube12:03:45
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
mobilya12:03:44
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
salahiyetsiz12:03:42
Yetkisiz
sık12:03:40
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
Katarakt12:03:39
Ak su, ak basma, perde
kemikli balıklar12:03:34
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı
ömür12:03:33
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
minare kırması12:03:31
Çok uzun boylu (kimse)
diş taşı12:03:29
Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka
bilinçli12:03:28
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
dolaşım12:03:25
Dolaşmak işi
satürn12:03:23
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
sazcı12:03:21
Saz çalan kimse
Muço12:03:20
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
medcezir12:03:18
bk. meddücezir, gelgit
işlevcilik12:03:17
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
sinirli12:03:13
İçinde sinir bulunan
ATLAS12:03:10
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
Amerikan bezi12:03:08
bk. amerikan
Akılsal12:03:06
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
niş12:03:03
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
zıt kutup12:03:01
Farklı durum ve yapıda olma
yürürlükte bulunmak12:02:59
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
acemi çaylak12:02:57
Tecrübesiz, toy, beceriksiz
İKİLİK12:02:55
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
ihsan12:02:54
İyilik etme, iyi davranma
baş örtüsü12:02:50
bk. başörtü
NARIBEYZA12:02:48
Akkor
boğulma12:02:48
Boğulmak işi
yükümlü12:02:47
Yükümü olan, mükellef
Düalist12:02:44
İkici, ikicilik yanlısı