isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

baz12:18:31
Temel, esas
bas12:18:26
En kalın erkek sesi
tarım coğrafyası12:18:19
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
pertavsız12:18:14
Büyüteç
takip etmek12:18:08
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
üst geçiş12:18:02
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
Ceriha12:17:53
Yara
gerçeküstücü12:17:52
Gerçeküstücülükten yana olan (kimse)
manalı12:17:51
Anlamlı
ilân12:17:49
Duyuru
Gözlem evi12:17:42
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
Gelir12:17:34
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
Ahiret12:17:33
bk. ahret
tahril12:17:29
Çizgi
üstüne oturmak12:17:28
bk. üzerine oturmak
uyma12:17:26
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
akü12:17:23
Akümülâtörün kısaltılmış adı
karşıtlık12:17:23
Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, kontrast
Başkent12:17:04
Başşehir
Aromatik12:16:57
Hoş kokulu, aromalı
Tediye12:16:56
Para vb.bir şey verme, ödeme
üzüntü12:16:55
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
üvendire12:16:53
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
payton12:16:48
Fayton
Şimendifer12:16:48
Demir yolu
Düzgü12:16:46
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
reklam12:16:40
Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol
dığan12:16:40
Yağ tavası
hal12:16:39
Çözme, çözülme; eritme; karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
cebire12:16:36
Kırık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri bezle kaplanan levha, süyek, koaptör
kayık12:16:33
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
adam12:16:29
İnsan
Yürürlük12:16:27
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
Önerme12:16:24
Önermek işi
tedirgin12:16:23
Rahatı, huzuru kaçmış
husumet12:16:20
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
bilici12:16:20
Bilen
arıtıcılık12:16:10
Arıtma işi
engebesiz12:16:06
Engebesi olmayan
lef etmek12:16:00
bk. leffetmek
ima etmek12:15:44
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
Ders12:15:39
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
heybe12:15:38
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
heykel12:15:36
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
özek doku12:15:27
Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima
öncelikle12:15:21
Öne alınarak, daha önce olarak
Rabbena12:15:14
Tanrı, Tanrım
güvenirlik12:15:10
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
ödün vermek12:15:01
ödünle uzlaşma sağlamak
omnivor12:14:55
Hem et hem ot ile beslenen canlı
satürn12:14:54
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
rahat12:14:50
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
deri12:14:43
İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü
Vezir12:14:42
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
KOPÇA12:14:42
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
arınma12:14:41
Temizlenme
tropik kuşu12:14:41
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
üre12:14:39
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
Azrail12:14:37
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
güney karamanı12:14:31
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
Örme12:14:30
Örmek işi
Malzeme12:14:30
Gereç, materyal
baş örtüsü12:14:28
bk. başörtü
virane12:14:25
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
kovan12:14:23
Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık
KAFİYE12:14:15
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
yayla12:14:14
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
haber bülteni12:14:13
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
izhar12:14:09
Belirtme, gösterme, açığa vurma
halifelik12:14:03
Halifenin görevi, hilâfet
blöf yapmak12:13:59
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
Kar12:13:45
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
TAL12:13:40
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
gömgök12:13:38
Her yanı mavi, masmavi
TRE12:13:34
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
misal12:13:33
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
Uca12:13:28
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
Ulu12:13:25
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
Udi12:13:24
Ut çalan çalgıcı, utçu
Olanak12:13:18
Yararlanılan uygun şart, imkân
çıplak12:13:04
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
aykırı12:13:01
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
Hamile12:12:58
Gebe, yüklü, aylı
Arap tavşanı12:12:55
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
remi12:12:54
İskambillerle oynanan bir tür oyun
yayımcı12:12:52
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
lezzet12:12:47
Ağız yoluyla alınan tat
yakarış12:12:43
Yakarmak işi veya biçimi
yakarış12:12:43
Yakarmak işi veya biçimi
rabıt12:12:40
Bağ, bağlama
gümüş balığıgiller12:12:40
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
çilek12:12:39
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
komisyon12:12:36
Alt kurul, encümen, komite
ZİNDE12:12:35
Dinç, canlı, diri, sağlam
kireç taşı12:12:34
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
kovmak12:12:30
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
mevzun12:12:29
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
unvan12:12:23
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
paspal12:12:20
Çok kepekli un
olta iğnesi12:12:19
Olta takımının ucuna takılan ve biçimlerine göre değişik adlarla anılıp esas balığın yakalanmasında kullanılan küçük çengel
Melez12:12:19
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
alp12:12:17
Yiğit, kahraman
fatura12:12:11
Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası
minare12:12:07
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
Mevcut12:12:03
Var olan, bulunan
bellek12:12:01
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
ali12:12:00
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
eşarp12:11:59
Baş örtüsü
sefer12:11:56
Yolculuk
aks12:11:54
Dingil
çeviklik12:11:52
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
aka12:11:48
Büyük kardeş, ağabey
mütemekkin12:11:46
Yerleşmiş olan, yerleşik
ahu12:11:42
Ceylan, karaca
ahi12:11:37
Ahilik ocağından olan kimse
MORAL12:11:26
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
nim12:11:25
Yarı
palavra12:11:21
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
mercimek12:11:21
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
tahminî12:11:14
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
Oya12:11:07
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
sinir hastalığı12:10:56
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
bulaşma12:10:56
Bulaşmak işi
matafora12:10:55
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
rölâtivite12:10:55
Bağıntı, görelik, izafet
KÖŞE12:10:49
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
alçak gönüllü12:10:49
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
üst bitken12:10:49
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
püskül12:10:47
Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti
kasatura12:10:40
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak