isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

çam sakızı01:11:04
Çam ağacından çıkarılan reçine
DONANMA01:10:58
Donanmak işi
mütenasip01:10:44
Orantı, oranlı, uygun
mitoloji01:10:38
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
NARIBEYZA01:10:25
Akkor
kıymetlilik01:09:11
Değerlilik
böcek01:09:07
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
İKA01:09:02
Yapma, etme
özellikle01:09:01
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
dirlik01:08:47
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
osuruk01:08:43
Yellenme
asıl01:08:39
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
idare01:08:31
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
İÇBÜKEY01:08:05
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
kin01:07:47
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
İCAZET01:07:30
İzin, onay, onaylama
delişmen01:07:27
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
PUSARIK01:07:27
Puslu, puslanmış, sisli
birli01:07:22
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
kuşpalazı01:07:09
Difteri
İçtenlikle01:07:08
İçten bir biçimde, samimiyetle
Deyiş01:06:13
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
HİBE01:06:01
Bağışlama, bağış
Zenci01:05:57
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
Fırça01:05:57
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
Köken bilimi01:05:13
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
söğüş01:05:12
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
laka01:04:57
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
bedavadan01:04:34
Bedava olarak
ağma01:03:27
Ağmak işi
AZINLIK01:03:03
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
Kuş01:02:26
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
Uçarı01:02:23
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
MUTLULUK01:02:21
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
verem01:02:21
Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen Koch basilinin yol açtığı ateşli ve bulaşıcı bir hastalık, tüberküloz
yahudilik01:01:28
Yahudi olma durumu, Musevîlik
zarar01:00:57
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
gösterme01:00:42
Göstermek işi
asım01:00:38
Asma işi
asıltı00:59:51
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
zelve00:58:39
Çift öküzünün boyunduruktan çıkmaması için boynunun iki yanından boyunduruğa, aşağıya doğru geçirilen çubuk
başat00:56:34
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
mayhoş00:56:25
Tadı şekerli ve az ekşi olan
gururlu00:56:24
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
çorap00:56:07
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
kefaret00:55:53
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
Seryum00:55:51
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
mafevk00:54:39
Üst aşamada bulunan
Zevksiz00:54:09
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
delme00:53:32
Delmek işi
müşabih00:53:29
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
tanıma00:53:15
Tanımak işi
pervaz00:53:07
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
para00:52:18
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
temek00:50:29
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
Ham00:50:02
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
vermek00:49:57
Bırakmak veya bağışlamak
kontak00:49:20
Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dokunması, temas
alakarga00:49:11
Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü, kestane kargası (Garrulus glandarius)
cankurtaran00:48:58
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
müstebit00:48:53
Hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan, zorba, despot
yalancı öd ağacı00:48:40
Kalembek
Üvey anne00:48:39
Üvey ana
nosyon00:48:10
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
tahrip etmek00:47:18
yıkmak, kırıp dökmek, bozmak
Tarla kuşu00:46:29
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
münakale00:46:06
Ulaşım
alavere00:46:02
Bir şeyin elden ele geçmesi
alçakça00:46:01
Oldukça alçak
direşme00:45:56
Direşmek işi, sebat
ata00:44:20
Baba
pusula00:43:56
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
dolay00:43:45
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
İZLENİM00:43:34
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
pazarlama00:43:07
Pazarlamak işi
onarma00:42:42
Onarmak işi
kadın berberi00:40:38
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
pikap00:39:52
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
metot00:39:49
Yöntem
merhametsiz00:39:13
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
kavrayış00:38:55
Kavrama, anlama, algılama yetisi
istenç00:38:22
İrade, istek
taşa tutmak00:37:48
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
ucube00:37:05
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
Bangladeşli00:36:49
Bangladeş halkından olan kimse
pervane00:36:49
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
sezon00:35:51
Mevsim
fücceten00:35:09
Birdenbire, ansızın (ölmek)
Karafatma00:35:06
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
mecburiyet00:34:32
Yükümlü, zorunlu olma durumu
cilâlı00:34:28
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
ÇELİŞİK00:33:45
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
Apse00:33:36
İrin birikimi, çıban
Mıh00:33:30
Büyük çivi
kaydedici00:33:14
İmleç
Asker kaçağı00:31:35
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
KOCAMAN00:31:33
Çok iri, büyük, koca
temiz yüreklilik00:31:26
Temiz yürekli olma durumu
turnagözü00:30:55
Berrak ve parlak sarı
keçisağan00:30:37
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
helezon00:28:46
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
hınç00:27:21
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
zayıflama00:26:51
Zayıflamak işi veya durumu
AKIMTOPLAR00:26:43
Akü, akümülâtör
yunanca00:25:29
Yunan dili, Elence
Yansıma00:22:24
Yansımak işi
mayalanma00:22:05
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
mayalanma00:22:05
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
ACELE ETMEK00:21:51
çabuk davranmak, ivmek
Çapraz00:21:44
Eğik olarak birbiriyle kesişen
ALAY00:21:39
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
toplu00:21:37
Topu olan
etyemez00:19:15
Etyemezlikle ilgili
zarfçı00:19:10
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
vecize00:19:08
Özdeyiş
seme00:18:44
Sersem, ahmak, alık
konser00:18:36
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
taşlık00:18:29
Taşı bol, taşlı (yer)
merhametli00:18:23
Acıması olan, merhamet eden
yüreklilik00:17:32
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
geçen00:17:06
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
irsi00:17:05
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
bonbon00:17:03
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
yatalak00:16:54
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
Isın00:16:19
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
ivecenlik00:16:09
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
pestil00:15:45
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
satrançlı00:15:44
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
toksikomani00:15:29
Uyuşturucu madde tutkunluğu
Tekaüt00:15:26
Emekliye ayrılma