isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

ilginç13:25:08
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
ekşime13:25:03
Ekşimek işi
motamot13:24:53
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
elden ele13:24:50
Bir kişiden ötekine
ihanet etmek13:24:41
hainlik, kötülük etmek
ateh getirmek13:24:32
bunamak
BELİRTİ13:24:20
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
Görgüsüz13:24:17
Görgüsü olmayan
DÜŞMANLIK13:24:11
Düşman olma durumu
damla taşı13:24:08
Yapılarda süs unsuru olarak kullanılan damla biçiminde taş
rölyef13:24:02
Kabartma
Avantacı13:23:57
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
eğirme13:23:45
Eğirmek işi
Tahkim13:23:42
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
alabacak13:23:39
Ayağı sekili (at)
tunçlaşma13:23:33
Tunçlaşmak işi
soğutma13:23:21
Soğutmak işi
evren bilimi13:23:18
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
akamet13:23:10
Kısırlık, verimsizlik
düğün çorbası13:23:07
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
bekleme13:23:01
Beklemek işi
AMFİTEATR13:22:56
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
SAYLAV13:22:52
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Milletvekili, mebus
baba bucağı13:22:49
bk. baba ocağı
iyice13:22:44
İyiye yakın
çerçi13:22:41
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
altıncı his13:22:34
bk. altıncı duygu
benzeşmezlik13:22:29
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
ekü13:22:20
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
Çevirmen13:22:17
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
viran13:22:08
Yıkık, harap
derin13:22:05
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
derme13:22:02
Dermek işi
AYRINTILI13:21:58
Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilâtlı, detaylı, mufassal
derun13:21:55
İç, içeri, öz
Sanem13:21:52
Put
Sanma13:21:46
Sanmak işi
detay13:21:43
Ayrıntı
Salim13:21:35
Esen, sağlam
ÜSTÜNLÜK13:21:30
Üstün olma durumu, rüçhan
inisiyatif13:21:29
Öncecilik, üstünlük
restoran13:21:23
Lokanta
Kandırma13:21:20
Kandırmak işi
şah damarı13:21:14
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
şen olmak13:21:12
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
Miyar13:21:11
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
ENAYİ13:21:10
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
sıçrama tahtası13:21:08
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
GÖNÜL ERİ13:21:08
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
yöntem bilgisi13:21:04
Metot bilgisi
makarna13:21:01
İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılan yemek
TEDHİŞÇİLİK13:21:01
Tedhişçi olma durumu
Gözaltı13:20:58
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
nice13:20:46
Kaç, ne kadar
balabanlık13:20:43
Balaban olma durumu
aylıklı13:20:40
Aylık alan (kimse), maaşlı
Nitelik13:20:37
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
asamble13:20:31
Kurul
karşılaştırma13:20:28
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
nasip13:20:26
Birinin payına düşen şey
birebir13:20:22
Etkisi kesin olan
anlam13:20:10
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
sitrik asit13:20:07
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
derlemcilik13:20:04
Koleksiyonculuk
DOLDURMA13:20:01
Doldurmak işi
alabanda13:19:58
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
dedikodu13:19:46
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
HÜVİYET13:19:43
Kimlik
yatı13:19:37
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
bilgilendirme13:19:34
Bilgilendirmek işi veya durumu
anele13:19:31
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
anemi13:19:28
Kansızlık
mihanikî13:19:26
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
eğilim13:19:24
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
ebegümeci13:19:21
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
yabanıl13:19:18
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
melodik13:19:15
Melodi ile ilgili, ezgili
anevrizma13:19:12
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
ilerleme13:19:10
İlerlemek işi
retorik13:19:09
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
ATAK13:19:02
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
havali13:19:02
Çevre, yöre, dolay
kavaf13:18:56
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
kavas13:18:53
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
kaval13:18:50
Kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük
kavim13:18:47
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
İlan13:18:31
Duyuru
Tutacak13:18:25
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
dengeli13:18:12
Dengesi olan, muvazeneli
çirkin13:18:07
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
dalgalı akım13:18:04
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
yeniçerilik13:18:01
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
Gülüt13:17:54
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
seviyesiz13:17:51
Düzeyi, değeri düşük, bayağı olan
öncel13:17:48
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
önder13:17:42
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
gözetleyici13:17:39
Gözetlemek işini yapan (kimse)
öneze13:17:36
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
fideizm13:17:33
İnancılık, imaniye
aldırmazlık13:17:27
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
şeker fasulyesi13:17:20
Badıcı etli, tohumu yuvarlak ve beyaz bir tür fasulye
Keklik13:17:17
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
samsun13:17:11
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
kertik13:17:03
Kertilmiş olan
semavi13:16:56
Gökle ilgili, göğe ilişkin
gözlüklü13:16:53
Gözlük takmış olan, gözlük kullanan
vefasız13:16:47
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
semere13:16:38
Yemiş, meyve, ürün
kandilli küfür13:16:35
İşitilmedik, çok ağır bir sövgü
ASAL13:16:32
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
ARTI13:16:29
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
ARKA13:16:26
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
kestere13:16:22
Kitre
Rabbena13:16:19
Tanrı, Tanrım
yönetmenlik13:16:11
Yönetmen olma durumu
mahkum13:16:04
Hüküm giymiş, hükümlü
İMAR13:15:52
Bayındırlık
İLGA13:15:46
(varlığını) Kaldırma
İKAZ13:15:43
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
sayılma13:15:36
Sayılmak işi
mahlut13:15:31
Katışık
alaca karanlık13:15:16
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
İzbe13:15:13
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
yargıç13:15:10
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
köy muhtarı13:15:06
Köyü idare eden kimse, mutar
Ürem13:15:03
Faiz, getiri
kuru incir13:15:03
Özel olarak güneşte kurutulan incir
zirzop13:15:02
Delişmen, aklına eseni yapan
midilli13:15:01
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
ana bilim dalı13:14:52
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları