isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

segah00:55:40
Klâsik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam
fersah00:55:32
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
inek00:55:30
Dişi sığır
dişillik00:55:20
Bazı dillerde kelimelerin dişil olma durumu
Sakınma00:55:17
Sakınmak işi, içtinap
karaasma00:55:07
Loğusa otu, zeravent
TUTSAK00:55:02
Savaşta ele geçen düşman, esir
nakzetmek00:54:59
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
istizah00:54:57
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
azma00:54:47
Azmak işi
hürmet00:54:46
Saygı
sen00:54:44
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
sıyga00:54:34
Kip
hissetme00:54:32
Hissetmek işi
iyon00:54:29
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
izafiye00:54:27
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
kanava00:54:24
bk. kanaviçe
Asi00:54:21
Baş kaldıran, isyan eden
bakaya00:54:16
Kalıntılar
revir00:54:09
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
çatpat00:54:06
bk. çatapat
sonuç vermek00:54:04
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
dirayet00:54:01
Yetenek, beceriklilik, zekâ
özentisiz00:53:53
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
nafta00:53:49
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
Cilve00:53:46
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
balak00:53:38
bk. malak
hacimli00:53:33
Hacmi olan, oylumlu
izdivaç00:53:31
Evlenme
Beri00:53:31
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
imalat00:53:25
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
boran00:53:23
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
entari00:53:18
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
ÇAPAR00:53:16
Postacı, ulak
alev almak00:53:13
tutuşmak, yanmaya başlamak
stor00:53:11
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
tahrik00:53:05
Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma
Sirkat00:53:03
Çalma, hırsızlık
tm00:52:59
Tulyum"un kısaltması
dirim kurgu00:52:55
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
piyano00:52:53
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
ceket00:52:48
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
vesaik00:52:45
Belgeler, vesikalar
sataşmak00:52:43
Sarkıntılık etmek
mütemmim00:52:40
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
Bağlantılı00:52:38
Aralarında bağlantı bulunan, irtibatlı, rabıtalı
kayrak00:52:32
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
müspet00:52:27
Olumlu
uyurgezerlik00:52:24
Uyurgezer olma durumu
cevaz00:52:13
İzin, müsaade
filinta00:52:00
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
atmasyon00:51:57
Uydurma, palavra
İSİM00:51:49
Ad
Dudak00:51:44
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
boş yere00:51:39
Boşuna
ezel00:51:18
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
turunçgiller00:51:15
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
tirpitil00:51:07
bk. tirpidin
fizik00:50:54
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
allak00:50:53
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
koka00:50:50
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
çenebaz00:50:42
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
nahoş00:50:25
Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin
Ümitsiz00:50:19
Umutsuz
avutma00:50:12
Avutmak işi, teselli
Yunanca00:50:09
Yunan dili, Elence
raket00:50:07
Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lâstikle kaplanmış olan, uzunca saplı araç, vuraç
ACI00:49:49
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
hunnak00:49:42
Boğak, anjin
hoppalık00:49:37
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
yağış düzeni00:49:34
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
şenaat00:49:24
İğrençlik, kötülük, alçaklık
çıkar yol00:49:21
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
büyüme00:49:19
Büyümek işi
arttırma00:49:16
Arttırmak işi
kara yosunu00:49:04
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
brülör00:48:58
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
alındı00:48:55
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
istirahat00:48:47
Dinlenme, rahat etme
karakabarcık00:48:45
Kara yanık, yanıkara şarbon
müteşekkil00:48:44
Oluşmuş, meydana gelmiş
kumaşçı00:48:40
Kumaş fabrikası olan veya kumaş satan kimse
pastel00:48:37
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
kem00:48:27
Noksan, eksik
cilacı00:48:22
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
tombak00:48:12
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
külliye00:47:54
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
batış00:47:52
Batmak işi veya biçimi
yarışlık00:47:43
Pist
ARDİYE00:47:38
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
akordiyon00:47:35
bk. akordeon
AYRAN00:47:30
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
Tahkir00:47:25
Aşağılatma, onur kırma, onuruna dokunma
terkip00:47:22
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
DAH00:47:10
bk. deh
ahkam00:47:07
Yargılar, hükümler
arkeoloji00:47:05
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
kavat00:47:01
Yolsuz, yasa dışı veya gizli, cinsî birleşmelerde aracılık eden erkek, pezevenk
adaptör00:46:57
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
selinti00:46:52
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
usa vurma00:46:49
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
katmak00:46:39
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
minare00:46:34
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
raşitizm00:46:21
Çocuklarda kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı
anonsör00:46:16
bk. sunucu
temdit00:45:48
Uzatma, sürdürme
Gıpta00:45:39
İmrenme, imrenti
BAKLA00:45:29
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
yürek çarpıntısı00:45:26
Yüreğin sık ve hızlı vurması
teskin00:45:24
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
madensi00:45:16
Maden gibi olan
kanıt00:45:11
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
PARLATICI00:44:54
Parlatma özelliği olan (nesne), cilâ
aksetmek00:44:11
Evirmek, tersine çevirmek
Yönetici00:44:06
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
tutuşma00:43:47
Tutuşmak işi
blöf yapmak00:43:35
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
larva00:43:19
Kurtçuk
cihet00:43:14
Yön, yan, taraf
istanbulin00:43:11
Tanzimat"tan Meşrutiyet"e kadar Türkiye"de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi
analizci00:43:06
Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse
enek00:42:51
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
Abrama00:42:48
Abramak işi, idare
sanat eri00:42:43
bk. sanat adamı
müzakere00:42:38
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
topaç00:42:28
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
muvazene00:42:23
Denge
övünce00:42:08
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet
kısa devre00:42:05
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
göze00:42:00
Hücre