isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

çaprazlama09:28:49
Çapraz olarak, makaslama
yük arabası09:28:28
Yük taşıyan araba
ceket09:28:23
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
kenar09:28:11
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
Türkçe09:28:07
Genel Türk dili
uluslar arasıcılık09:28:03
Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
yabgu09:28:00
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
seferi09:28:00
Yolculukla ilgili olan
sebzevat09:27:59
Sebzeler, zerzevat
yafta09:27:58
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
mezra09:27:57
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
REHBER09:27:57
Kılavuz
yakin09:27:56
Sağlam, kesin bilgi
KOLAYLIK09:27:55
Kolay olma durumu
iare09:27:55
Eğreti verme, ödünç verme
ibra09:27:54
Aklama, temize çıkarma
yaygaracı09:27:53
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
ibre09:27:52
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
imge09:27:51
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
görüp gözetmek09:27:50
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
akıl almak09:27:49
danışmak, görüş almak
karşı durmak09:27:48
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
imha09:27:47
Ortadan kaldırma, yok etme
imza09:27:47
Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret
yelkenli09:27:46
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
inha09:27:45
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
iane09:27:44
Yardım
imal09:27:44
Ham maddeyi işleyip mal üretme
imam09:27:43
Cemaate namaz kıldıran kimse
bulgur09:27:42
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
imik09:27:41
Boğaz, gırtlak
iade09:27:40
Alınmış bir şeyi geri verme
ilik09:27:39
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
imek09:27:38
bk. ek fiil
kozalak09:27:37
Koza
imaj09:27:37
İmge
fındık faresi09:27:36
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
lu09:27:29
Lütesyum"un kısaltması
hınç09:27:18
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
GENE09:27:01
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
siyah09:26:38
Kara (II)
iman09:26:20
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
bulgar09:26:19
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
ilke09:26:18
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
İşsiz güçsüz09:26:18
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
yakma09:26:16
Yakmak işi
DEMET09:26:15
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
ayniyat09:26:15
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
sayım vergisi09:26:14
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
yalaz09:26:13
Alev
aşina09:26:13
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
yürürlükte olmak09:26:12
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
ima etmek09:26:11
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
çökelti09:25:52
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
averaj09:25:52
Ortalama
polarıcı09:25:47
Işığı polarmaya yarayan alet
kurban09:25:32
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
doğalcılık09:25:00
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
mutabakat09:24:16
Uyuşma, anlaşma, itilâf
Bangladeşli09:24:15
Bangladeş halkından olan kimse
ardıç rakısı09:23:39
Cin
illa09:23:38
İlle
Açıklık09:23:37
Açık olma durumu
bilmiş09:23:19
Her şeyi bilir geçinen, bilgiçlik taslayan
gayrimenkul09:23:00
Taşınmaz
ERMİN09:22:53
Kakım, as
ilmi09:22:21
Bilimsel
cebirsel09:22:06
Cebirle ilgili
leçe09:21:55
Taşlı tarla
harekete geçmek09:21:21
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
tekaüt09:21:07
Emekliye ayrılma
MUZIR09:21:04
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
lota09:21:04
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
hidrosiyanik09:21:03
Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)
ilim09:21:03
Bilim
solgun09:21:01
Rengini, tazeliğini, canlılığını veya parlaklığını yitirmiş olan, solmuş
ayakçı09:21:01
Ayak işlerinde kullanılan kimse
izafiye09:21:00
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
cesaret vermek09:20:59
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
posta treni09:20:59
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
Çoğalma09:20:56
Çok duruma gelme, artma
illi09:20:55
Nedensel
cariye09:20:53
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
cemile09:20:53
(kadın için) Güzel
harabat09:20:51
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
gelişim09:20:50
Gelişmek işi, serpilip büyüme
cinsiyet09:20:47
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
Şarbon09:20:46
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
değişiklik09:20:45
Değişik olma durumu
azarlanma09:20:45
Azarlanmak işi, paylanma
lokman ruhu09:20:44
Eter
ışınım09:20:43
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
savunma09:20:43
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
skeç09:20:41
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
Havari09:20:40
Yardımcı
GETİRİM09:20:39
Getirme işi
lokomotif09:20:38
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
uskumru09:20:37
Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
at gözlüğü09:20:37
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
yarışmacı09:20:36
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
kenarlık09:20:34
Kenar bölümünü oluşturan şey
kımız09:20:33
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
amerika armudu09:20:32
Defnegillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç (Persea gratissima)
övgücü09:20:31
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
gelişme09:20:30
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
kısa kafalı09:20:30
Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal
KILKAPAN09:20:29
Kehribar
OLDUBİTTİ09:20:28
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
ticani09:20:27
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
ticari09:20:27
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
KAPI09:20:23
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
empoze09:20:23
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
doğa ötesi09:19:40
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
Delgi09:19:25
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
fizik gücü09:19:13
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
m09:19:05
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
diplomat09:18:55
Uluslar arası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse
yalım09:18:46
Alev
kandilli09:18:20
Kandili olan
AYAKTAŞ09:17:49
Arkadaş, yoldaş; hempa
teleferik09:17:18
Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt
Fıstık09:17:15
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
koket09:17:01
Yosma
tutak09:16:51
Bir şeyin tutulacak yeri
çekyat09:16:47
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
ayçiçeği09:16:31
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
bereketli09:16:13
Bol, verimli
tutuk evi09:15:13
Tutukluların kapatıldığı yer, tevkifhane
erişte09:15:13
Kesilip kurutulmuş hamur, ev makarnası
özelik09:15:12
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği