isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

mugayeret03:39:35
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
rakı03:39:27
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
küllü su03:39:18
İçinde kül eritilip süzülerek elde edilen su
küçük köprü03:39:10
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
betimleme03:38:54
Betimlemek işi, tasvir
açığa vurmak03:38:53
belli etmek, ortaya çıkarmak
yurtsal03:38:28
Yurtla ilgili, vatanî
ifşa etmek03:38:19
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
söz (veya lâf) altında kalmamak03:38:11
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
otalamak03:37:46
Otamak
bıçak03:37:21
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
veto03:36:55
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
baç03:36:39
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
sessizce03:36:22
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
ağızotu03:36:13
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
çevre03:36:05
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
fos03:35:56
Çürük, temelsiz, boş, kof
gag03:35:39
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
giz03:35:31
Sır
duo03:35:22
İki ses veya iki müzik
hat03:35:14
Çizgi
gır03:34:48
Söz, lâkırdı
birdenbire03:34:29
Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada
fırın03:34:23
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
ateşperest03:33:58
Ateşe tapan
iyileştirme03:33:49
İyileştirmek işi, ıslah
kandırılma03:33:32
Kandırılmak işi
Kıstak03:33:15
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
seans03:33:04
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
deneyim03:32:50
Tecrübe
yaralama03:32:08
Yaralamak işi
tarafsızlık03:31:59
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
şüphecilik03:31:42
Kuşkuculuk, septisizm
banal03:31:25
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
çevirgeç03:31:17
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
bamya03:31:17
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
bakar03:30:51
Öküz, sığır
bahis03:30:34
Konuşulan şey, konu
Gömme03:30:00
Gömmek işi
kibrit03:29:35
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
konuşmak03:29:18
Söylev vermek, konuşma yapmak
emzikli03:29:09
Emziği olan
ağılamak03:28:53
(bir şeye), Ağı katmak
arzu duymak03:28:36
birine veya bir şeye karşı istek duymak
kişilik03:27:45
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
gösterişçi03:27:33
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
şeker03:27:29
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
Tanışıklık03:27:03
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
şerif03:26:46
Kutsal, şerefli
basur03:26:38
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
basma03:26:20
Basmak işi
bariz03:26:12
Açık, göze çarpan, belirgin
beyincik03:26:03
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
sığdırma03:25:55
Sığdırmak işi
yüzücü03:25:47
Yüzme sporu yapan kimse
lekelenme03:25:46
Lekelenmek işi
Doğru03:25:21
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
meç03:24:13
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
tutkun03:24:04
Gönül vermiş, meftun, meclûp
boğma03:23:38
Boğmak işi
simgesel03:23:30
Sembolik
astar03:23:13
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
sıyga03:23:02
Kip
enine boyuna03:22:36
gösterişli, iri yarı
mültezim03:22:19
Kesenekçi, kesimci
yay gibi03:22:11
eğri
19 Mayıs03:21:46
Atatürk"ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
sililik03:20:56
Sili olma durumu, arılık, temizlik
sofra03:20:48
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
insaf03:20:39
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
KISSA03:20:05
Hikâye, fıkra
dilinme03:19:40
Dilinmek işi
jeoloji03:19:06
Yer bilimi
Gösteriş03:18:24
Gösterme işi veya biçimi
KALABALIK03:18:15
Çok sayıda insan topluluğu
emirber03:17:16
Emir eri
Ayçiçeği03:16:28
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
bolarma03:16:26
Bolarmak işi veya durumu
gök evi03:15:52
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
beyanname03:15:35
Bildirge
Devamlı03:15:18
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
GİZLİ03:15:01
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
Mesela03:14:11
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
tiftik keçisi03:13:57
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
tekst03:13:54
Metin (I)
tekir03:13:37
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
cibilliyet03:12:21
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
Yaymak03:12:04
Birçok kimseye duyurmak
tiyatro03:11:47
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
pöç03:11:13
Kuyruksokumu kemiği
tasarlamak03:11:05
(bir taşın, bir ağacın) Kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak
çak03:10:47
Yırtık, yarık
çay03:10:39
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
artma03:09:56
Artmak işi
iribaş03:09:47
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
mikropsuzlandırma03:09:23
Mikropsuzlandırmak işi
Sirküler03:09:14
Genelge, tamim
paralamak03:09:05
Yıpratıp eskitmek
Vitrin03:08:30
Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen
kıtal03:08:22
Vuruşma, birbirini öldürme
kısmi03:08:06
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
astasım03:07:58
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
refleks03:07:49
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, tepke, yansı
karateci03:07:40
Karate yapan kimse
tenya03:07:32
Şerit
bezzazlık03:07:14
Kumaş satma işi, manifaturacılık
tecim03:06:58
Ticaret
küfe03:06:24
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
ataman03:05:49
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
ayıklama03:05:41
Ayıklamak işi
sultanlık03:05:32
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
nakliyat03:05:15
Taşıma işleri, taşımacılık
terme03:04:58
Bir tür yaban turpu
doğaç03:04:41
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
GÖREV03:04:32
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
galip03:04:15
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
gaile03:04:07
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
Yazı03:03:33
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
inkârcı03:03:21
İnkâr eden kimse
yorgan03:03:16
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
yordam03:03:07
Çeviklik, çabukluk
Yönelme03:02:58
Yönelmek işi
aroma03:02:24
Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku
düşürüm03:02:16
Düşürmek işi veya durumu
sıcakkanlılık03:02:07
Sıcak kanlı olma durumu
antropoloji03:01:16
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
cebirsel03:00:59
Cebirle ilgili
MURAT03:00:50
İstek, dilek
astigmat03:00:42
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
öykü03:00:16
Ayrıntılarıyla anlatılan olay