isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

iğreti12:03:53
bk. eğreti
sipariş12:03:52
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
kala12:03:52
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
imge12:03:51
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
incitmek12:03:49
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
inkârcı12:03:47
İnkâr eden kimse
jimnastik12:03:42
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
kısa devre12:03:38
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
Mühim12:03:37
Önemli
kaşıkçı12:03:35
Kaşık yapan veya satan kimse
kafiyesiz12:03:33
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
kafkasyalı12:03:31
Kafkasya halkından olan (kimse)
kakıma12:03:30
Kakımak işi
kamuoyu12:03:28
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
kapasite12:03:24
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
karasakız12:03:23
Zift
karbonlu12:03:21
Birleşiminde karbon bulunan
malî yıl12:03:18
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
kement12:03:17
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
kerkes12:03:16
Akbaba
kolombiyum12:03:14
Niyobyum
koygun12:03:09
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
lazım12:03:05
Gerek, gerekli
meleme12:03:05
Melemek işi
mantar meşesi12:03:05
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
dolap12:03:05
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
lezzetli12:03:03
Tadı güzel
makam12:03:01
Mevki, kat, yer
manika12:03:00
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca
faka basmak12:02:58
aldatılmak, tuzağa düşmek
maroken12:02:58
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
mecus12:02:56
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
SAKİL12:02:55
Ağır
merkeziyet12:02:54
Merkeziyetçilik
mukabil12:02:51
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
murdar12:02:49
Kirli, pis
bir çokları12:02:46
çok sayıda olan (kimse veya şey)
elverişsiz12:02:42
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
oy birliği12:02:42
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
ümitsiz12:02:40
Umutsuz
Olay12:02:39
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
mihver12:02:39
Eksen
Fırça gibi12:02:35
dik, sık ve sert (saç, sakal)
PEY AKÇESİ12:02:35
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
ardiyeci12:02:35
Ardiye işleten kimse
iktiran12:02:33
Yaklaşma
permanant12:02:31
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
rün12:02:28
Rünik yazıdaki harflerin her biri
reaksiyon12:02:24
Tepki, aksülâmel
riskli12:02:23
Riski olan
ruhban12:02:21
Rahipler
pençe12:02:19
Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
savma12:02:17
Savmak işi
serdengeçti12:02:16
Fedaî
tamirat12:02:12
Onarım
mazı12:02:10
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
tekin12:02:07
Boş, içinde kimse bulunmayan
telif hakkı12:02:05
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
tepki12:02:03
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
terbiye12:02:02
Eğitim
uçan top12:01:58
Voleybol
vasilik12:01:55
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
vay12:01:53
Şaşma anlatır
yığılmak12:01:48
Çok sayıda birikmek toplanmak
Kapitalist12:01:48
Sermayedar, ana malcı
yan12:01:46
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
züğürt12:01:39
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
üvendire12:01:35
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
zoraki12:01:34
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
apsis12:01:34
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
bütünleme12:01:26
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
sınırlı sayı12:01:06
Sonsuz değerli olmayan sayı
EPOPE12:00:46
Destan
şakacı12:00:46
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
İFLAS12:00:45
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
Kevser12:00:45
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
evcil12:00:45
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
menemen12:00:10
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
kasırga12:00:05
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
güleç11:59:56
Her zaman gülümseyen, mütebessim
şifon11:59:50
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
Bakır11:59:50
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
Ferman11:59:48
Buyruk, emir
SONRAKİ11:59:46
Sonra olan
ay evi11:59:35
Ayla
İdareli11:59:34
İdare etmesini bilen, iyi yöneten
merdane11:59:23
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
mızrap11:59:17
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
birader11:59:14
Erkek kardeş
çapar11:59:10
Postacı, ulak
beygir gücü11:59:10
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
asılsız11:59:05
Doğru olmayan, temelsiz, dayanaksız, köksüz (haber)
hristiyan11:58:57
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
tespih ağacı11:58:49
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
hile yapmak11:58:41
aldatmak
lepra11:58:38
Cüzam
fistül11:58:38
Akarca
Bade11:58:33
Şarap, içki
gayrimenkul11:58:25
Taşınmaz
köken11:58:24
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları
öpücük11:58:07
Öpme, öpüş, buse
Gelincik11:58:07
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
Şehla11:57:59
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
Neme gerek11:57:51
Neme lâzım
asit fenik11:57:49
bk. fenol
durdurma11:57:38
Durdurmak işi
yön11:57:37
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
Ahilik11:57:37
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
ases11:57:20
Gece bekçisi
damıtma11:57:04
Damıtmak işi, taktir
arpa11:57:01
Buğdaygillerden, taneleri ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki (Hordeum vulgare)
fütursuzca11:57:00
Önemsemeyerek, aldırmayarak
posa11:56:49
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
yukarı11:56:38
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
Zabıtname11:56:38
Tutanak
RAFİNAJ11:56:37
Arıtım
deha11:56:36
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
Gündüz11:56:35
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, gece karşıtı
gürgen11:56:28
Gürgengillerden, Karadeniz kıyılarındaki ormanlarımızda çok yetişen, kerestesi beğenilen bir ağaç (Carpinus betulus)
zİnde11:56:23
Dinç, canlı, diri, sağlam
büklüm11:56:22
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
o denli11:56:15
Öyle, o kadar
yoklama11:56:11
Yoklamak işi, kontrol
azap11:56:07
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
nato11:56:03
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
ruh çöküntüsü11:56:03
Ruhsal sıkıntı ve bunalım
mühürcü11:56:03
Mühür kazıyan kimse
migren11:56:03
Yarım baş ağrısı
anlam aykırılığı11:56:02
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
Maşuk11:56:02
Sevilen, âşık olunan (erkek)