isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

isyankarlık07:47:02
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
gaza07:47:01
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
ÖRGÜT07:47:00
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
gale07:46:59
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
gayz07:46:57
Öfke, hınç
çığlık atmak (koparmak veya basmak)07:46:56
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
no07:46:55
Nobelyum"un kısaltması
garp07:46:55
Batı
gani07:46:51
Zengin, varlıklı
Temizlik07:46:49
Temiz olma durumu, saffet, nezafet
KILIÇ07:46:45
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
kesim evi07:46:45
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
golf07:46:43
Ufak bir topu özel sopalarla çelerek, değişik engelleri aşarak, belli bir deliğe sokmak amacıyla geniş, çimenlerle kaplı bir alanda, açık havada oynanan bir oyun
GERDANLIK07:46:43
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
bilgicilik07:46:39
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
gidi07:46:39
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
gibi07:46:37
O anda, tam o sırada, hemen arkasından
Verimsiz07:46:35
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
ateşli silâh07:46:35
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
ağız birliği etmek07:46:33
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
övünek07:46:31
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
sabahlık07:46:29
Sabahları yataktan kalkınca geçici olarak giyilen üstlük
kataliz07:46:27
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
katalog07:46:25
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
pederşahîlik07:46:21
Pederşahî olma durumu, ataerki
kabuğuna çekilmek07:46:19
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
kuyruk sokumu kemiği07:46:19
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
bırakmak07:46:17
Bir işi başka bir zamana ertelemek
gurk07:46:15
Kuluçka
övünce07:46:13
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet
müsekkin07:46:11
Yatıştırıcı
övünme07:46:09
Övünmek işi, kıvanç iftihar
riayet etmek07:46:06
uymak
Lakap07:46:06
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
şerir07:46:06
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
tanı07:46:05
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
eğretileme07:46:02
İstiare, iğretileme
gün doğusu07:46:01
Doğu
kayma07:46:00
Kaymak (II) işi
Atletizm07:46:00
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
gres07:45:57
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
karar07:45:56
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
grev07:45:55
İş bırakımı
Bağlılaşım07:45:55
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
grek07:45:53
Eski Yunanlı
gren07:45:51
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
gram07:45:49
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
billûr07:45:47
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
SEKTÖR07:45:45
Bölüm, kol, dal, kesim
hızlı07:45:43
Çabuk, seri, sür"atli
izale etmek07:45:41
yok etmek, gidermek
Mücevher07:45:39
Değerli süs eşyası
ZIMBIRTI07:45:37
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
şilte07:45:36
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
kayın valide07:45:35
Kaynana
medeni07:45:33
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
afgan07:45:31
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
iğreti07:45:31
bk. eğreti
yüz kızartıcı07:45:29
Utandırıcı, utanılacak
MORAL07:45:26
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
kazanmak07:45:23
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
FAL07:45:21
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
töre bilimi07:45:19
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
hasır otu07:45:17
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
riyolit07:45:17
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
LOGARİTMA07:45:12
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
PARA07:45:12
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
Kurulu07:45:11
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
gerçekleme07:45:10
Gerçeklemek işi, teyit
nisyan07:45:10
Unutma
İki07:45:10
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
Yağmur07:45:08
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
işsiz07:45:08
İşi olmayan
MÜMİN07:45:06
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
Değersiz07:45:05
Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz
keçi07:45:04
Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus)
tarator07:45:02
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
örgütleme07:44:58
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
zerdali07:44:56
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
istifade etmek07:44:55
yararlanmak
kan grubu07:44:54
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
aplike07:44:52
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
arzuhal07:44:51
Dilekçe, istida
berber07:44:51
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
boğa güreşi07:44:50
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
sövme07:44:43
Sövmek işi, sövgü, küfretme
belirlemek07:44:39
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
çiçek açmak (veya vermek)07:44:35
çiçeklenmek
tabiye07:44:34
Hazırlama, yerleştirme
Mavera07:44:33
Öte
Körpelik07:44:32
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
dağ keçisi07:44:31
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
yalancı öd ağacı07:44:31
Kalembek
polis noktası07:44:24
Polis görev yeri
pudra07:44:22
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
fikir yazısı07:44:20
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
AMAÇ07:44:20
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
pulcu07:44:18
Pul satan kimse
pulat07:44:15
Çelik
beriberi07:44:13
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
yükselme07:44:06
Yükselmek işi, itilâ
istek uyandırmak07:44:04
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
Fedakar07:44:04
Özverili
lâf taşımak07:44:03
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
atak yapmak07:44:02
akın yapmak, atılım yapmak
mübalâğalı07:43:59
Abartılı
özveri07:43:57
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
septisizm07:43:53
Kuşkuculuk, şüphecilik
kuş07:43:51
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
kumru07:43:51
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
üstlük07:43:49
Üst olma durumu
jenerasyon07:43:47
Kuşak, nesil
İkiyüzlülük07:43:45
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
EFELEK07:43:43
Lâbada
savunucu07:43:39
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
gözü açık07:43:37
Uyanık, becerikli
yaylı çalgılar07:43:35
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
DÜZEYSİZ07:43:35
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
Tıkaç07:43:32
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
Öşür07:43:30
Aşar, ondalık
gübre gazı07:43:30
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
HEY07:43:27
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
KIRMIZI07:43:26
Al, kızıl
Türkçe07:43:26
Genel Türk dili
çözgü07:43:21
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
tutturma07:43:19
Tutturmak işi
Devamlı07:43:18
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
yüzer top07:43:17
Şamandıra
bulaşma07:43:15
Bulaşmak işi
ikamet etmek07:43:13
bir yerde oturmak, eğleşmek