isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

süzgeç19:32:21
Sıvıları süzmeye yarayan araç
tamlama19:32:13
Bir adın anlam yönünden tam belirtilmesi için, bir başka addan, zamirden veya sıfattan yardım görmesi, terkip: Evin kapısı. Bizim evimiz. Karlı dağlar gibi
Okuma19:31:50
Okumak işi, kıraat
Maymun19:31:49
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
ihtifal19:31:48
Anma töreni
beze19:31:35
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
güm19:31:30
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
faka bastırmak19:31:26
aldatmak, tuzağa düşürmek
besleme kız19:31:08
Besleme
beğenmek19:31:00
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
açık elli19:30:58
Cömert
iktisap etmek19:30:24
kazanmak, edinmek
kendinden geçmek19:30:18
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
melce19:30:12
Sığınak, barınak
HAYTA19:29:48
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
şikâr19:29:34
Av
atma19:29:29
Atmak işi
ortada19:29:25
görünür yerde, göz önünde
savan19:28:39
Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim
menekşe19:28:29
Menekşegillerden, bir veya çok yıllık otsu bitki (Viola tricolor)
ana yön19:28:02
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
Alp19:27:44
Yiğit, kahraman
kirli19:27:35
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
İyot19:27:34
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
gecikilme19:27:27
Gecikilmek durumu
palamar19:27:26
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
geoit19:26:57
Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır
öğrenim belgesi19:26:36
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
lenger19:26:29
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
tatlı su Frengi19:26:18
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
tutuşma19:25:41
Tutuşmak işi
baykuşgiller19:25:17
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
akış19:24:45
Akmak işi veya biçimi
batur19:24:15
Bahadır
geçme19:23:28
Geçmek işi, mürur
soya19:23:27
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
beklenmedik19:22:52
Birdenbire, ansızın
Okuntu19:22:47
Çağrı kâğıdı, çağrılık, davetiye
KULAÇ19:22:44
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
çatma19:22:09
Çatmak işi
tehi19:21:47
Boş
belirtili19:21:33
Belirtisi olan
perişan19:21:32
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
uzay gemisi19:21:31
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
düve19:21:28
Boğaya gelmemiş, 1-2 yaşında dişi sığır
izci19:21:18
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
zarar etmek19:20:43
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
Taviz19:20:18
Ödün, ödünleme
üzüm çekirdeği19:20:13
Üzümün özünde bulunan çekirdek
DÖNGEL19:20:04
Muşmula
amele19:19:53
İşçi, emekçi
ölçü19:19:21
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
kızıl ötesi19:19:16
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
ÖZ19:19:07
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
DORUK19:18:24
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
hülle19:18:16
Medenî Kanunun kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi
GAR19:18:14
Yolcu ve eşya ulaşımını sağlamak için demir yolu ile ilgili birçok kuruluşun bulunduğu yer
forvet19:17:58
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
ibaret19:17:56
Oluşan, meydana gelen
marangoz mengenesi19:17:51
Tutkallanmış veya işlenecek olan tahtaların tutturulduğu kıskaç
Şatafatsız19:17:36
Süssüz ve gösterişsiz
oktan19:17:34
Parafinler serisinden, birçok izomerli doymuş hidrokarbür (C8H18)
YAŞAMA19:17:30
Yaşamak işi
dümen19:17:11
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
konaklama19:16:54
Konaklamak işi
alamana19:16:27
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
idrar19:16:19
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
alâminüt19:16:18
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
bedaheten19:16:12
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
metil19:16:08
Yapısında metil kökü bulunan birleşikleri adlandırmakta kullanılan ön ek
Çembalo19:16:07
Klâvsen
komünikasyon19:16:04
İletişim, haberleşme
berabere bitmek19:16:01
(oyun, yarışma) takımların aynı sayıyı almasıyla sonuçlanmak
yüz kızartıcı suç19:15:36
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
Çağrışım19:15:26
Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatması
ehemmiyet19:15:16
Önem
Makta19:15:10
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
hisli19:14:14
Duygulu, içli
neredeyse19:14:14
Kısa bir süre içinde, hemen hemen
Dıştan19:14:09
Aslında olmayıp sonradan ve dışarının etkisiyle ortaya çıkan (düşünceler)
şişmanlık19:14:02
Şişman olma durumu
terfik19:14:01
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
tinselcilik19:14:00
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
ağılamak19:13:59
(bir şeye), Ağı katmak
roba19:13:56
Giysi, giyecek
cinsel19:13:56
bk. cinsî
bakar19:13:55
Öküz, sığır
orta19:13:36
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
şart kipi19:13:25
bk. şartlı birleşik zaman
Yazı bilgisi19:13:22
El yazısından, yazının karakter ve duygularını anlamayı amaç edinen inceleme yöntemi, grafoloji
karafa19:13:15
Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi
kara kalem19:13:05
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
Azık19:12:59
Yiyecek, besin, gıda
MİBZER19:12:58
Tohum ekme aleti
Sivilce19:12:57
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
gönülsüz19:12:34
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
Evlat19:11:49
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
Çember19:11:43
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
Birçoğu19:11:11
Çok sayıda olan kimse veya şey
NEMLİ19:10:39
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
aracılık19:10:21
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
BORÇ19:10:02
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
günahlı19:09:49
Günahı olan
Sembolist19:09:48
Sembolizmle ilgili
muvafakat19:09:44
Uygun görme, onama, kabul etme
had19:09:44
Sınır, uç
olağanüstü19:09:33
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
barometre19:09:28
Basınçölçer
ima19:09:24
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
aforoz19:09:15
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
gösterge bilimi19:09:13
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
bağıt19:08:45
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
rodyum19:08:24
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
öküz damı19:07:59
Öküz ahırı
ürperti19:07:33
Ürperme duygusu veya durumu
mutlulandırma19:07:32
Mutlulandırmak işi
kaldırıcı19:07:30
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
iskele kuşu19:06:45
Yalıçapkını, emircik
ERGENE19:06:41
Maden yeri
agrafi19:06:23
bk. yazma yitimi
sınırsız19:06:22
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
BAN19:06:14
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
temiz kâğıdı19:06:09
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
dinamik19:06:07
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
Neme gerek19:05:59
Neme lâzım
Gezinme19:05:48
Gezinmek işi, seyran
TESADÜFEN19:05:40
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
sessiz sedasız19:04:19
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
münteha19:04:18
Son
kürek kemiği19:04:07
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik