isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

Çıkık00:15:37
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
noter00:15:19
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
Bildirme00:14:38
Bildirmek işi, beyan
Bildirge00:14:25
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
yıpranma00:14:12
Yıpranmak işi
AYRAN00:13:55
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
konuksever00:13:49
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
aktöre00:13:34
Ahlâk
vandal00:13:09
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
nikbinlik00:12:56
İyimserlik, optimizm
italik00:12:18
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
tün00:12:05
Gece
töz00:11:53
Kök, asıl, cevher
güreş00:11:13
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
yıpratma00:10:23
Yıpratmak işi
denizkulağı00:09:57
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 cm uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
tirit00:08:34
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
fotoroman00:08:09
Bir metinle bir dizi fotoğraftan oluşan hikâye veya roman
Şakuli00:07:56
Çekülle ilgili
Küçük00:07:34
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
kısa devre00:07:21
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
satranç00:07:08
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
siperlik00:06:53
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
amplifikatör00:06:40
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
gezici00:06:27
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
ustabaşı00:06:03
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
nilüfergiller00:05:10
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
bundan00:05:00
Bu zamirinin çıkma eki almış durumu
iş yeri00:04:32
Bir görevin yapıldığı yer
alacak verecek00:04:19
alış veriş ilişkisi
muşamba00:03:42
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez
sinema00:03:37
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
Aftos00:02:20
Oynaş, metres
şehevi00:01:55
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
Emik00:01:29
Emmekten çürüyen yer, emme izi
takı00:00:38
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
çeviri00:00:25
Dilden dile aktarma, çevirme, tercüme
dalavere23:59:59
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
sıkıntısı olmak23:58:44
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
sığınmak23:57:34
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
yapıncak23:56:43
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
Amerikan23:56:30
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
anestezi23:55:51
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
boy pos23:55:51
bk. boy bos
Ramazan Bayramı23:55:26
Şeker Bayramı
İŞVELİ23:55:13
Nazlı, cilveli, edalı
haber atlamak23:54:47
(gazetecilikte) bir haberi vaktinde yayımlayamamak
tereddüt etmek23:54:34
kararsız davranmak, duraksamak
aşağılanmak23:53:44
Aşağı duruma düşürülmek
başkalık23:52:15
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
mundar23:52:02
bk. murdar
sarılık23:51:31
Sarı olma durumu
işe yaramak (veya yaramamak)23:51:19
elverişli olmak
animasyon23:51:00
Canlandırma
örümcek23:50:50
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
Naçiz23:50:42
Değersiz, önemsiz
geçimsizlik23:50:11
Geçimsiz olma durumu
dindar23:49:54
Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
şanslı23:49:49
Talihi olan, talihli
üzerine titremek23:49:36
çok sevgi ve özen göstermek
keşşaf23:48:56
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
KORİNDON23:48:28
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
ümitleniş23:48:01
Ümitlenmek işi veya biçimi
sigorta23:47:48
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
varil23:47:23
Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
vapur23:46:45
Su buharı gücüyle çalışan gemi
cılız23:46:30
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
temizlenme23:46:06
Temizlenmek işi
ses aleti23:45:53
Ses aygıtı
bayrak direği23:45:12
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
yüksek ses23:44:41
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
resul23:44:03
Haberci
dağınık23:43:01
Geniş bir alana yayılmış olan
sadak23:42:20
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
vatandaşlıktan çıkarılmak23:42:07
vatandaşlık haklarını elinden almak
kulak altı bezi23:41:54
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
aşırı gitmek23:41:41
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
dairesel23:41:16
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
müşavir23:40:50
Danışman
liva23:40:49
Sancak
meşe23:40:37
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
Tenzih23:40:24
Arılama, kusur kondurmama
Tenkit23:39:33
Eleştirme, eleştiri
paşa23:38:54
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
azgın23:37:12
Azmış olan
turfanda23:36:46
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
olanaksız23:35:48
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
düzmece23:35:04
Gerçek olmayan, düzme, sahte
engebe23:34:38
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
şehnaz23:33:47
Klâsik Türk müziğinde bir makam adı
morina23:33:21
Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık (Gadus morrhua)
örümcekler23:32:56
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
reviş23:32:30
Gidiş, yürüyüş
ZEYBEK23:32:04
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
izhar23:29:44
Belirtme, gösterme, açığa vurma
öldürmek23:28:52
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
nafaka23:28:13
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
hayat dolu23:28:00
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
hoş görmek (veya karşılamak)23:27:47
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
ağılamak23:27:23
(bir şeye), Ağı katmak
nafile23:27:21
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
diğeri23:27:07
Ötekisi, başkası
met23:26:38
Gelgit olayında denizin kabarması
rezil23:25:37
Alçak, aşağılık
Cemal23:25:07
Yüz güzelliği
Cehre23:24:36
Pamuk, yün, ipek gibi şeyleri eğirip iplik durumuna getirmeye yarar araç, iğ
alkış23:24:23
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
YEMEK BORUSU23:23:42
Askerlikte yemeğin çıktığını bildirmek için çalınan boru
ilerleme23:22:37
İlerlemek işi
ilintileme23:22:24
İlintilemek işi veya durumu
yükün23:22:11
İyon
Lakap23:21:55
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
nakisa23:21:42
Eksiklik, kusur
kıvamlı23:21:03
Gereken kıvamı bulmuş olan
şeftali23:20:50
Gülgillerden, ılıman bölgelerde yetişen, 8-10 m yükseklikte, pembe renkli bir ağaç (Persica vulgaris)
olabilirlik23:20:29
Olasılık, ihtimal
ekipman23:20:24
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
foto23:19:58
Işık
kabakulak23:19:45
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
armağan23:19:38
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
kapari23:19:14
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
dayanma23:19:00
Dayanmak işi
buruk23:18:55
Burulmuş olan
sadakatsizlik23:18:47
Sadakatsiz olma durumu
monoton23:18:21
Tekdüze, yeknesak
ilerleyici23:17:29
İleri giden, ilerleyen
daltonizm23:16:51
Renk körlüğü
töre bilimi23:16:38
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
fay23:16:12
Kırık (III)
ZONA23:16:11
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık