isyankarlık

1.İsimİsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik

Son Arananlar

isyankarlık07:48:46
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
milel07:48:45
Milletler, uluslar
mikos07:48:43
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
ekipman07:48:41
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
turta07:48:39
Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta çeşidi
Pirzola07:48:38
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
GÜVEN07:48:37
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
boşa çıkarmak07:48:36
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
sayı göstergesi07:48:35
Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, skorbort
tutku07:48:34
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
tutar07:48:32
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
Ahretlik07:48:31
Besleme kız
vizon07:48:31
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
tutya07:48:30
Çinko
KIVILCIM07:48:30
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
baba07:48:28
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
berk07:48:27
Sert, katı
SU TAVUĞU07:48:25
Su tavuğugillerden, gri, kızıl karışımı tonda, benekli veya çizgili tüyleri olan bir kuş (Fulica atra)
orman07:48:25
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
müşabih07:48:24
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
kokulu kiraz07:48:23
bk. idris ağacı
hazan07:48:22
Güz, sonbahar
emanet07:48:22
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
Figüratif07:48:22
Figürlü, figürcü
pelerin07:48:21
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
TASVİP07:48:20
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
niteliksiz07:48:19
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
Defa07:48:18
Kez, kere
parasızlık07:48:15
Parasız olma durumu
güzel sanatlar07:48:15
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
cömertlik07:48:14
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
AMERİKA ARMUDU07:48:13
Defnegillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç (Persea gratissima)
vurma çalgılar07:48:12
Davul, zil, timbal, tef gibi vurularak çalınan çalgılar
memnu07:48:12
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
düze07:48:10
bk. doz
tek hücreli07:48:07
Bir hücreli
Kardeş07:48:06
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
dolambaçlı07:48:05
Dolambacı olan
şal örneği07:48:04
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
KUTUR07:48:02
(daire ve kürede) Çap
HÜTHÜT07:48:01
Çavuş kuşu, ibibik
Efsane07:47:59
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
Edat07:47:57
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
Edep07:47:56
Toplum töresine uygun davranma, incelik
lamise07:47:55
Dokunum
çağrılık07:47:54
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
püskül07:47:53
Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti
Mibzer07:47:52
Tohum ekme aleti
seyyar07:47:50
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
tehdit07:47:49
Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözdağı
selâm vermek07:47:48
selâmlamak
irticalen07:47:46
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
rüya07:47:45
Düş
kantarı belinde07:47:45
gözü açık, aldatılmaz
devingen07:47:45
Hareketli, müteharrik
mürdesenk07:47:44
Doğal kurşun oksit, PbO
meşgul07:47:43
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
uyuşkan07:47:41
Herkesle veya her şeyle kolayca uyuşabilen
meşime07:47:40
Döl yatağı
meşhur07:47:39
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
elli07:47:38
Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı, 50, L
Pesimist07:47:38
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
sarfınazar07:47:37
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
alan korkusu07:47:36
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
ola07:47:36
acaba, sahi, bulunabilir
polemikçi07:47:35
Polemik yapan kimse
Karın zarı07:47:34
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
GÜNCELLİK07:47:34
Güncel olma durumu, aktüalite
sıfır07:47:33
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
kendi adına07:47:32
salt kendi için, kendisi hesabına
karakteristik07:47:31
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
üye olmak07:47:30
bir kuruluşa üye olarak girmek
Hatırat07:47:29
Anılar, andaç
Tekaüt07:47:27
Emekliye ayrılma
ahır07:47:26
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
nesnelcilik07:47:25
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
Zayıf07:47:24
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
yalman07:47:23
Eğik, eğinik, mail
mürdüm07:47:22
Mürdüm eriği
kâfi gelmek07:47:21
yetmek, yetişmek
trakit07:47:20
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
doğrulama07:47:19
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
Namlı07:47:19
Ünlü, tanınmış
ithafname07:47:16
İthaf yazısı
Zarafet07:47:16
İncelik, güzellik, zariflik
tanıma07:47:15
Tanımak işi
istençsiz07:47:13
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
bunaltı07:47:12
Sıkıntı, iç sıkıntısı
yağcı07:47:12
Yağ çıkaran veya satan kimse
İSTERİ07:47:11
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
Agaragar07:47:11
Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir tür jelâtin, jeloz
pekmez07:47:09
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
çalışılma07:47:09
Çalışılmak işi
berabere kalmak07:47:08
(oyun, yarışma için) takımlar aynı sayıyı almak veya denk gelmek, başa baş kalmak, başa baş gelmek
yemekaltı07:47:07
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
söz07:47:06
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
süs07:47:05
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
fücceten07:47:04
Birdenbire, ansızın (ölmek)
Nezaket07:47:04
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
koyacak07:47:03
İçine öte beri koymaya yarayan şey
diğer07:47:02
Başka, özge, öteki, öbür
limon sarısı07:47:02
Limon kabuğunun rengi
Menafi07:47:01
Yararlar, faydalar
süspansiyon07:47:00
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu
ÇORAP07:46:59
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
ıskarta07:46:59
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
latifeci07:46:57
Şakacı
antilop07:46:56
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
reddetme07:46:55
Reddetmek işi
ENZİM07:46:55
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
mükedder07:46:55
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
etki07:46:54
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
livar07:46:54
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
etap07:46:54
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
kuron07:46:53
Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama
HUYLANMA07:46:52
Huylanmak işi
ara açmak07:46:51
dostluğu bozmak, anlaşmazlığa yol açmak
REMEL07:46:50
Aruz ölçülerinden biri
asker olmak07:46:48
askerlik ödevine başlamak
yanardağ patlaması07:46:46
Yanardağın püskürmeye başlaması
Siyahi07:46:45
Zenci, fellah
falyanos07:46:45
Yunus balığının iri bir türü
Müteşebbis07:46:44
Girişken, girişimci
lokavt07:46:43
İş verenin işçileri topluca işten uzaklaştırma veya işten çıkarma kararı
Tomurmak07:46:42
Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak
Sardalye07:46:36
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
akla yakın07:46:35
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
hatır07:46:34
Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl
Şahsiyet07:46:33
Kişilik, belirgin özellik
kaşif07:46:30
Bulucu