ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

reçine06:56:27
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
kavrayışlı06:56:17
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
beygir gücü06:55:54
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
ötücü06:55:44
Güzel öten, ötüşü güzel olan
Fason06:55:44
Kesim
ornitoloji06:55:28
Kuş bilimi
KESEDAR06:55:23
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
kıvam06:54:38
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
sinizm06:54:05
bk. Kinizm
ihata06:54:04
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
kefalgiller06:54:04
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
kargış06:54:01
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
sayım vergisi06:53:48
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
arzuhâlci06:53:27
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
altıpatlar06:53:01
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
Dübbüasgar06:53:00
Küçük Ayı
salahiyetsiz06:52:54
Yetkisiz
ay ağılı06:52:30
Ayın aylası, hale
TAKOZ06:52:27
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
iklimleme cihazı06:52:06
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
zelzele06:51:52
Deprem
tüze06:51:47
Hukuk
Katman06:51:30
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
büyüklük hastalığı06:51:29
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
kavim06:50:26
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
cisim06:50:25
Maddenin biçim almış durumu
sathî06:50:17
Yüzeysel, üstünkörü
görüşme06:49:47
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
madencilik06:49:43
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
ölet06:49:28
Öldürücü hastalık salgını, kıran
kırmızıbiber06:49:27
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
Eritmek06:48:17
Harcayıp tüketmek
bilgiçlik satmak (veya taslamak)06:48:14
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
Enser06:48:01
Büyük çivi, ekser
ısrar etmek06:47:45
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
nikelli06:47:42
Birleşiminde nikel bulunan
deniz aynası06:47:31
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
kaka06:47:10
(çocuk dilinde) Kötü, çirkin
Apar topar06:47:09
Telâş ve acele ile, yaka paça
yetkisiz06:46:58
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
tümel kavram06:46:29
Kapsamına aldığı bütün nesneleri gösteren kavram
uykuya dalmak06:46:21
rahat, derin bir şekilde uyumak
şoset06:46:20
Kısa çorap
yaban asması06:46:06
Akasma
ihtiraz06:46:00
Çekinme, sakınma
Fiyonk06:45:58
Kelebek biçiminde bağlanmış kurdele vb
dokuma tezgahı06:45:58
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
seyir06:45:46
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
halojen06:45:31
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
egzotik06:45:15
Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş, yabancıl
havra06:45:13
Yahudi tapınağı, sinagog
sonuçsuz06:45:12
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
omlet06:44:56
Çırpılmış yumurta, peynir, kıyma, mantar vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek, kaygana
çarpışma06:44:52
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
gudde06:43:56
Bez, beze
savma06:43:48
Savmak işi
kuz06:43:41
Gölgede kalan (yan)
Musiki06:43:37
Müzik
kıtık06:43:36
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
doğalcılık06:43:27
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
tülbent06:43:16
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
doku bilimci06:42:13
Doku bilimiyle uğraşan kimse, bilgin
nişane06:42:12
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
çaylak06:41:59
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
bilyeli06:41:47
Bilyesi olan
batur06:40:36
Bahadır
kaybetmek06:40:27
Yenik düşmek, yenilmek
Karılık06:40:24
Kadın olma durumu
sataşma06:40:17
Sataşmak işi
yurttaş06:40:10
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
saka kuşu06:39:59
bk. saka
Tatar çorbası06:39:55
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
Cari06:39:49
Akan
mübalâğa06:39:46
Abartma, abartı
mütearife06:39:36
Aksiyom, belit
tel06:39:36
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
güldürü06:39:35
Güldürme özelliği olan
emzikli06:39:34
Emziği olan
Brom06:39:34
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
antipatik bulmak06:39:34
sevimsiz bulmak, kanı kaynamamak
serbest bırakmak06:39:30
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
ALMAN GÜMÜŞÜ06:39:24
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
ARALIKSIZ06:39:18
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
göz altı kremi06:39:17
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
gani06:38:05
Zengin, varlıklı
Tıpa06:38:03
Tapa
böcekler06:37:50
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
alındı06:37:46
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
aşağı06:36:30
Bir şeyin alt bölümü
beygir06:36:18
At
bilfarz06:36:14
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
Bucak06:36:07
Kenar, köşe, yer
kapatma06:36:02
Kapatmak işi
İmale06:35:45
Bir tarafa yatırma, eğme
yutak06:35:39
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
eyyam06:35:20
Günler
ulumak06:35:20
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
kapitülâsyon06:35:17
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
telsiz06:35:11
Teli olmayan
pound06:35:10
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
Abrama06:35:06
Abramak işi, idare
sakıncalı06:34:28
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
övüngen06:34:08
Çok övünen, farfara
toka06:34:05
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
eğik06:34:03
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
Ate06:33:54
Ateist
yepelek06:33:49
İnce yapılı, zarif, narin
kıyıcılık etmek06:33:44
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
ayıplama06:33:38
Ayıplamak işi, takbih
davulcu06:33:04
Davul çalan kimse
feri06:32:52
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
gale06:32:14
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
ardak06:31:29
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
Katana06:31:22
bk. kadana
YAMAK06:30:13
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
yumuşaklık06:30:12
Yumuşak olma durumu
karateci06:30:00
Karate yapan kimse
ziraatçı06:30:00
Tarımcı
rafya06:29:59
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
sezgili06:29:57
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
tenkit etmek06:29:55
eleştirmek
iyi hal06:29:49
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl
insanlık etmek06:29:42
insana yaraşır biçimde davranmak
koskocaman06:29:20
Çok büyük, çok iri, muazzam
en iyisi06:29:19
en çok tercih edilen
Tespit06:28:41
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
merkeziyetçilik06:28:29
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
harcıâlem06:28:07
Herkesin alabileceği, herkesin kullanabileceği, herkesin işine yarayan, her keseye uygun
sessiz sedasız06:28:03
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
tüylü06:27:57
Tüyü olan