ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

ince ses07:49:50
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
küriyum07:49:50
Aktinitlerden, plütonyum 239 "un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96 atom ağırlığı 248 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Cm
ekşimek07:49:47
Mayalanmak
ruhi07:49:46
Ruhla ilgili, ruhsal
BÖN07:49:45
Budala, saf
hamile07:49:43
Gebe, yüklü, aylı
maruf07:49:34
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
çorap07:49:30
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
toz toprak07:49:27
Bulut hâlinde olan toz
beyincik07:49:25
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
elektrik07:49:25
Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü
Mizah07:49:21
Gülmece
fundalık07:49:18
Funda ile kaplanmış yer
buton07:49:16
Çalıştırmaya yarayan düğme
korunak07:49:15
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
cidal07:49:09
Savaşma, cenk
DURUM07:49:08
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
takım07:49:07
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
Eli sıkı07:49:07
Çok tutumlu, cimri, pinti
kan dolaşımı07:49:06
bk. dolaşım
HAYA07:49:05
Er bezi
sövme07:49:04
Sövmek işi, sövgü, küfretme
Giyecek07:49:02
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
müflis07:48:58
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
hint domuzu07:48:57
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
Utçu07:48:54
Ut yapan veya satan kimse
Dik07:48:52
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
Yalaz07:48:50
Alev
bağlaşım07:48:47
Eşleme
hamam07:48:45
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
HAMIZ07:48:42
Asit
sitem07:48:41
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
ellik07:48:40
Eldiven
İşaret07:48:40
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
ben07:48:38
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
valilik07:48:36
Vali olma durumu
07:48:33
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
asap07:48:31
Sinirler
Göl ayağı07:48:29
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
olanaklı07:48:28
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
veraset07:48:22
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
ÜLKE07:48:21
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
TELLİ BALIKÇIL07:48:21
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
zelzele07:48:20
Deprem
hile yapmak07:48:15
aldatmak
yuvgulama07:48:14
Yuvgulamak işi
destan gibi07:48:12
uzun yazılmış (mektup)
mandalina07:48:10
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
HOMOJEN07:48:08
Bağdaşık, mütecanis
Tır07:48:06
Treylerin kısaltılmış biçimi
Kutan07:48:05
Saka kuşu
bulunma07:48:01
Bulunmak işi
İrade07:47:58
İstek, dilek
inatçı07:47:58
Direngen, ayak direyici
labAda07:47:58
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
günebakan07:47:58
Ayçiçeği
kevgir07:47:56
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
VATAN07:47:54
Yurt
semptom07:47:52
Bulgu, araz
AYAK TAKIMI07:47:47
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
HİTABET07:47:45
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
Maydanoz07:47:45
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
ALTIN07:47:43
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
sömürmek07:47:40
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
tiryakilik07:47:38
Tiryaki olma durumu, iptilâ
lâktik asit07:47:35
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
Kerte07:47:29
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti
istifa etmek07:47:26
(işinden) çekilmek
namevcut07:47:26
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
VARSAYIM07:47:25
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
aklıselim07:47:24
Sağduyu
PEKMEZ07:47:22
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
mas07:47:19
Emme, emerek içine çekme, soğurma
heybet07:47:16
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
objektif07:47:16
Nesnel, afakî
antant07:47:13
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
incil07:47:05
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
süzgeç07:47:04
Sıvıları süzmeye yarayan araç
gece gündüz07:47:02
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
hovarda07:47:01
Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse)
Postacı07:47:00
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
İyileşme07:47:00
İyileşmek işi
şeffaf07:46:59
Saydam
Gösterge bilimi07:46:58
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
menü07:46:55
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
Dinlence07:46:51
Tatil
takanak07:46:49
Alacak, borç
maval07:46:47
Yalan, uydurma söz
kısa07:46:44
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
şelale07:46:42
Büyük çağlayan, çavlan
göz değmek07:46:42
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
ekşime07:46:42
Ekşimek işi
L07:46:41
Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösterir
Kesin07:46:41
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
cezir07:46:41
Kök
eş anlamlı07:46:40
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
şayia07:46:40
Yayılmış haber, yaygın söylenti
mantar hastalığı07:46:40
Mantar, küflüce
ele avuca sığmamak07:46:40
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
saadet asrı07:46:40
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
Sıhhat07:46:39
Sağlık, esenlik
fedai07:46:37
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
yardakçı07:46:35
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
evsiz barksız07:46:34
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
var olmak07:46:32
sağ olmak, yaşamak
denli07:46:27
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
laçka07:46:26
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
Sprey07:46:25
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
yurt bilgisi07:46:19
bk. yurttaşlık bilgisi
ceza07:46:18
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
uğursuz07:46:16
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
ortadan kaldırmak07:46:14
saklamak
hilesiz07:46:11
Hile yapmayan, düzen bilmeyen
kütle07:46:07
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
tirşe07:46:05
Yeşil ile mavi arası renk
ÇEPER07:46:02
Çit
öke07:46:01
Deha sahibi kimse, dahi
kurmay07:45:59
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
PAYE07:45:57
Rütbe, derece aşama
SERGEN07:45:57
Raf
çıldırma07:45:54
Çıldırmak işi
esprili07:45:52
Esprisi olan
eleştirme07:45:52
Eleştirmek işi, tenkit
tek hücreli07:45:52
Bir hücreli
görünüş07:45:52
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
haritacı07:45:51
Harita yapan kimse, kartograf
Baskı kalıbı07:45:51
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
varlıklı07:45:51
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
yufka yürekli07:45:51
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
Gök gürültüsü07:45:50
Gök gürlemesi