ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

ince ses11:12:40
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
tartışma11:12:40
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
VERİM11:12:30
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
talih kuşu11:12:16
İyi talih
GÜNEŞ11:12:07
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
sonda11:12:06
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
akdarı11:11:35
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
yufka yürekli11:11:34
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
ladin11:11:32
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
KARIŞIK11:11:30
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
ÖLÇEK11:11:26
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
yüz suyu11:11:16
Bir kimsenin onuru, haysiyeti
bilerek11:11:12
isteyerek, kasten
hukuki11:10:48
Hukuk ile ilgili, tüzel
yokluk11:10:37
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
Muhakeme11:10:34
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
bestekar11:10:31
Besteci
Dönence11:10:18
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
ses çıkarmamak (veya etmemek)11:10:15
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
yararsız11:10:14
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
ongun11:10:13
Çok verimli, bol, eksiksiz
kötülükçü11:10:11
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
kestane11:09:58
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
artırım11:09:36
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
ebonit11:09:35
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
zahit11:09:35
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
kaim11:09:34
(başka bir şeyin yerine) Geçen
Özellik11:09:33
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
Yevmiye11:09:33
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
atomik11:09:33
Atomla ilgili olan
taş balığı11:09:32
İşkine balığına verilen bir ad
kız kardeş11:09:19
Bir kimsenin, kendinden küçük, kendisiyle yaşıt olan kadın veya kız kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
tınlama11:09:12
Tınlamak işi
açıölçer11:09:12
bk. iletki
anonim şirket11:08:58
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
patırtılı11:08:57
Patırtısı olan
zimmet11:08:52
Üstünde olan şey
Arabozan11:08:52
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
Toplantı11:08:52
Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
SIKI11:08:44
Dar
damla taş11:08:23
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
ekâbir11:08:23
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
ya Allah11:08:22
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
primitif11:08:22
İlkel, iptidaî
Alim11:08:16
Bilgin
formalite11:08:05
Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem
DİASPORA11:08:01
Kopuntu
tanıma11:08:00
Tanımak işi
tahsil görmek11:07:43
yüksek öğrenimde bulunmak
avare11:07:42
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
önel11:07:32
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
cildiyeci11:07:32
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
SOYUTLAMA11:07:31
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
cumhur11:07:31
Halk
Haksız11:07:22
Hak ve adalete uygun olmayan
RİAYET11:07:15
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
cezalandırılma11:07:06
Cezalandırılmak işi
ele geçirmek11:07:01
yakalamak
mukavele11:06:57
Sözleşme
ateh11:06:39
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
yüz ölçümü11:06:30
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
MANİFATURACI11:06:26
Manifatura eşyası satan kimse
kulakçık11:06:16
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
rüşvet almak11:06:08
rüşvet olarak verilen parayı veya malı kabul etmek
bağırsak solucanı11:06:07
Ortalama 25 cm boyunda, insanların, özellikle çocukların bağırsaklarında asalak olarak yaşayan yuvarlak solucan, askarit
iğdiş11:06:06
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
alalama11:06:06
Alalamak işi, kamuflâj
tulûat tiyatrosu11:05:57
Önceden yazılmış metne dayanmayan, taslağı önceden kararlaştırılmış olan halk tiyatrosu
meta11:05:54
Mal, ticaret malı
Kusur11:05:54
Eksiklik, noksan, nakısa
Gariplik11:05:51
Garip olma durumu, garabet
Etkinlik11:05:46
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
buz11:05:39
Donarak katı duruma gelmiş su
sima11:05:36
Yüz, çehre
tav11:05:31
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
ateh getirmek11:05:28
bunamak
apse11:05:26
İrin birikimi, çıban
Ana fikir11:05:21
Belirli bir konuda bir yazının temeli olan düşünce
bayram11:05:16
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
Olay11:04:56
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
sn11:04:51
Kalay"ın kısaltması
mükemmel11:04:46
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
et11:04:45
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
amudufıkarî11:04:32
Omurga kemiği, bel kemiği
salâh bulmak11:04:24
düzelmek, iyileşmek, onmak
Yıldırım11:04:24
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
Atılım11:04:23
İleri atılma, atılma işi
damga11:04:23
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
mekan11:04:20
Yer, bulunulan yer
Hitam11:04:08
Son, bitim
KEHLE11:04:05
Bit
Akıllıca11:04:03
Akla yakın, doğru olarak
zehirleme11:03:50
Zehirlemek işi veya durumu
GERÇEKTEN11:03:50
Gerçek olarak, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki
rahatsızlık11:03:49
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
Pak11:03:48
Temiz
zorba11:03:45
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
merkep11:03:40
Eşek
simetri11:03:35
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
doğacılık11:03:28
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
ağız11:03:27
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
bitkisel11:03:25
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
korumak11:03:10
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
uyruk11:02:59
Bir devletin yönetimi altında olma durumu
asillik11:02:52
Asil olma durumu, asalet
beklenti11:02:17
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
hamak11:02:07
İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ yatak
fizik11:01:36
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
eşlek11:01:27
Ekvator
resen11:01:24
Kendi başına, kendiliğinden
tavsiye mektubu11:01:23
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
mahrum olmak11:01:22
yoksun kalmak
hissedar11:01:22
Hissesi olan, paydaş
ayrıntılara inmek11:01:21
bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak
yazma yitimi11:01:10
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
VARSAyım11:01:00
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
villa11:00:45
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
ESKRİM11:00:44
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, kılıç oyunu
boşanma11:00:44
Boşanmak işi
koza11:00:43
İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak
ESKİ PÜSKÜ11:00:43
Çok eski; iyice eski (şeyler)
susamak11:00:28
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
desenleme11:00:12
Desenlemek işi
elde etmek11:00:10
bir şeye sahip olmak
REY11:00:03
Oy
Çiy10:59:59
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
hint kirazı10:59:59
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
bölme10:59:49
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
rantabl10:59:38
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
güvenme10:59:34
Güven duyma, güveni olma