ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

satır16:21:40
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
aşar16:21:38
Ondalık
Zalim16:21:34
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
talip16:21:32
İsteyen, istekli
tarazlama16:21:26
Tarazlamak işi
hurda16:21:26
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
müstemleke16:21:13
Sömürge
bazilika16:21:12
Kral sarayı
Geçimlik16:21:11
Yiyecek parası, nafaka
ayırtı16:20:41
Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans
FİYAKA16:20:30
Gösteriş, çalım, afi, caka
üçleme16:20:21
Üçlemek işi
vesikalık resim16:20:16
bk. vesikalık fotoğraf
benlik16:20:10
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
buluş16:20:09
Bulmak işi veya biçimi
e mi?16:20:02
olur mu?
lokanta16:19:45
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
rıza göstermek16:19:36
razı olmak, onamak, uygun bulmak
kasık16:19:29
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
Battaniye16:19:15
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
ÇALIŞMA16:19:08
Çalışmak işi, emek, say
kızıl16:18:59
Parlak kırmızı renk
İNATÇI16:18:59
Direngen, ayak direyici
özenti16:18:58
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
adil16:18:54
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
özelik16:18:50
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
adlandırma16:18:48
Adlandırmak işi
kelek16:18:42
Olgunlaşmamış ham kavun
serbestlik16:18:39
Serbest olma durumu
hamam böceğigiller16:18:23
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
kuru erik16:18:23
Eriğin kurutulmuşu
patolojik16:18:21
Patoloji ile ilgili
Tatsız16:18:19
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
dengeli16:17:59
Dengesi olan, muvazeneli
yumuşak yüzlülük16:17:51
Yüzü tutmaz olma durumu
uluslar arası16:17:44
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
Terör16:17:39
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
at gözlüğü16:17:37
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
Müsavat16:17:31
Eşitlik, denklik
inkılap16:17:22
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
yatak16:17:17
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
ŞİFRE16:17:16
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
genel görünümlü16:17:02
Dıştan görünüşlü
yola çıkmak16:17:01
araca binmek üzere yol üstünde durmak
yoksun16:16:57
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
Sayımlama16:16:51
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
örümceksi16:16:37
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
çözülme16:16:32
Çözülmek işi
Kabarma16:16:20
Kabarmak işi
zebercet16:16:18
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
dış deri16:16:14
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
Ensiz16:16:08
Eni küçük olan, dar
nefiy16:16:04
Sürme, sürgüne gönderme
müjdeleme16:16:02
Muştulama
yağmurluk16:15:59
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
kaloma16:15:59
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
YÖN16:15:57
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
Enser16:15:56
Büyük çivi, ekser
alaca16:15:50
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
himmet16:15:23
Yardım, kayırma
pancar16:15:03
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
alman16:14:51
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
halk ağzı16:14:43
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
ören16:14:39
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane
ihtikâr16:14:38
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
öpme16:14:33
Öpmek işi
özek16:14:27
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
küresel16:14:18
Küre ile ilgili olan
İnhisar16:14:15
Tekel
hesap etmek16:14:05
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
fesatçı16:14:03
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
uğut16:13:53
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
çilekeşlik16:13:43
Çilekeş olma durumu
Rivayet16:13:39
Söylenti
miralay16:13:38
Albay
KORİDOR16:13:32
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek
reyhan16:13:26
Fesleğen
vikaye16:13:14
Koruma, esirgeme, gözetme
SABAH YELİ16:13:04
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
tehlikesiz16:13:03
Tehlikesi olmayan
bezginlik16:13:02
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
doldurulma16:13:01
Doldurulmak işi
kaybedilme16:12:56
Kaybedilmek işi
geri dönmek16:12:50
geldiği yere gitmek
balkon16:12:48
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
CEFALI16:12:44
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
karanlık oda16:12:33
Fotoğraf camı banyosu, röntgen muayenesi gibi işlerin yapıldığı ışıksız oda
spekülatör16:12:18
Vurguncu
Zorunlu16:12:05
Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zarurî, mecburî, ıstırarî
belirsiz16:11:53
Belirli olmayan, gayrimuayyen
KİRA16:11:51
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
ishal16:11:40
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
elaman16:11:37
Bezginlik ve sızlanma anlatır
neşriyat16:11:16
Yayın
eş biçim16:11:12
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
Yığılmak16:11:05
Çok sayıda birikmek toplanmak
doku bozukluğu16:11:03
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
patavatsızca16:10:51
Patavatsız (bir biçimde)
bedir16:10:33
Dolunay, ayın on dördü
dalamak16:10:21
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
cedre16:10:12
Guatr, guşa
işaret16:10:10
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
telepati16:10:08
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
bende16:10:02
Kul, köle
acep16:09:55
Acaba
belen16:09:50
Bel
beyin zarı16:09:49
Beyni üst üste saran zar, korteks
Hoş16:09:30
Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren
abuli16:09:28
İstenç yitimi, irade kaybı
barbut16:09:28
Zarla oynanan bir çeşit kumar
yolsuzluk16:09:22
Yolsuz olma durumu
tava16:09:22
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
sıkıntısı olmak16:09:12
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
algılama16:09:07
Algılamak işi, idrak etme
boyama16:08:57
Boyamak işi
flavta16:08:54
Flüt
karşıtçıllık16:08:52
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
kile16:08:52
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
vasiyetname16:08:33
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
kestane16:08:24
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
gerek16:08:23
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
SEDİR16:08:18
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan
GECE YANIĞI16:08:12
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
dogmatik16:08:06
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
ağırşak16:07:55
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
KİMSESİZ16:07:50
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
Tümör16:07:44
bk. ur
Açı16:07:38
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
bakire16:07:32
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
bakiye16:07:26
Artık, artan, kalan, geri kalan