ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

dinamik16:33:01
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
MİDE16:32:51
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
üşengeç16:32:12
Çok üşenen, tembel
çentik16:32:03
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
Koru16:31:49
Bakımlı küçük orman
Rasıt16:31:43
Gözleyici
Kant16:31:34
Şeker ve limonla içilen sıcak su
Kaynama16:31:10
Kaynamak işi
aceleci16:30:42
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
körpe16:29:31
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
ağ torba16:29:16
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
nevazil16:28:52
Nezle, ingin, dumağı
esasen16:28:32
Başından, temelinden, kökeninden
akabe16:28:03
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
manzara16:27:37
Bakışı, dikkati çeken her şey
Uruk16:27:36
Soy, sülâle
inhisar16:27:18
Tekel
hakem16:25:26
Yargıcı
eşi manendi olmamak16:24:50
benzeri olmamak
MU16:24:23
bk. mı / mi
protesto16:23:42
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
kompres16:22:40
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
ikinci16:22:38
İki sayısının sıra sıfatı
vale16:22:31
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
aya16:21:16
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
tan16:21:15
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
son bulmak (veya sona ermek)16:21:09
bitmek, tükenmek
Bacak16:20:59
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
Sanem16:20:54
Put
uslu16:20:38
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
baştan başa16:19:43
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
k16:18:31
Potasyum"un kısaltması
Görelilik16:18:30
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
ders almak16:18:06
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
okluk16:17:48
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
kırgız16:16:57
Kırgızistan Cumhuriyeti"nde yaşayan, Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
kimsesiz16:16:56
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
Dokundurmak16:16:15
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
uyak16:15:57
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
aroma16:15:14
Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku
tef16:15:03
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
Aidat16:15:01
Ödenti
Ski16:14:36
Kayak
dingil16:14:35
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
tesir etmek16:14:21
etkilemek, etki yapmak
dermansız16:14:21
Gücü kalmamış, bitkin
misket16:13:56
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
lor16:13:54
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
vali16:13:21
Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay
metal16:12:35
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
buğdaygiller16:12:16
Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası
Zehirleme16:11:52
Zehirlemek işi veya durumu
hakikat16:11:46
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
Bağlılaşım16:11:36
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
Cilt16:11:23
Deri, ten
kiler16:10:58
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
ERİKA16:10:46
Süpürge otu
BATARYA16:10:09
En küçük topçu birliği
çobanlama16:09:58
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
pide16:09:30
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
buluğ16:09:25
Erin olma, baliğ olma, erinlik
tektonik16:09:06
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
Rab16:08:53
Tanrı
itici16:08:06
İtme işini yapan
almaş16:07:56
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
tekzip16:07:38
Yalanlama
TARIK16:07:36
Sabah yıldızı, Venüs
Memur16:07:05
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
pabucunu eline vermek16:06:34
kovmak
ilmek16:06:30
İlmik
uluslar arasıcılık16:06:15
Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
sosyal16:06:15
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
NOKTA16:05:56
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
bünye16:05:45
Vücut yapısı
sezyum16:05:20
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
tepe16:05:16
Bir şeyin en üstteki bölümü
patlamak16:05:16
Yırtılıp açılmak
aydınlatma16:05:01
Aydınlatmak işi
yara bere16:04:46
Yaralanma
elaman16:04:46
Bezginlik ve sızlanma anlatır
ara16:04:46
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
işkence16:04:35
Bir kimseye maddî veya manevî olarak yapılan aşırı eziyet
gitar16:04:21
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
Seslenme16:04:20
Seslenmek işi
köy ağası16:04:19
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
serüven16:04:14
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
katedral16:03:34
Baş kilise
tezyin16:03:25
Bezeme, süsleme, donama
ornitoloji16:02:52
Kuş bilimi
manevra16:02:26
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
köpek16:02:22
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
gıdık16:02:22
Çene altı, gerdan
kiloton16:02:13
Değeri bin ton olan kütle birimi
etkinleştirme16:01:34
Etkinleştirmek işi
anadut16:01:25
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba
ESATİR16:01:23
Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
tatbik16:00:10
Uygulama, pratik
helis15:59:56
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
filigran15:59:32
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
karşı koymak15:57:51
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
şarbon15:57:38
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
Eti15:57:21
Hitit
nazariye15:56:57
Kuram, teori
islam15:56:31
İslâmiyet
Peçe15:56:17
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
vestiyer15:55:57
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
çerçeve15:54:32
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
FİDYE15:53:44
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
muhtemel15:53:28
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
gizli15:53:16
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
PATLANGAÇ15:53:09
Kamış veya ağaç dalından yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk oyuncağı
Aldanmak15:52:54
Bir hileye, bir yalana kanmak
keçi mantarı15:52:47
bk. ak mantar
Esen15:52:46
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
Silindir15:52:43
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
mera15:52:32
Çayırlık, otlak
çağrılık15:52:29
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
Sanki15:52:10
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
Zenci15:51:59
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
ilmi15:50:56
Bilimsel
general15:50:21
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
kele15:49:08
Boğa, tosun
candan15:48:32
İçten, yürekten, gönülden, samimî
Kement15:47:44
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
çoğunlukla15:47:35
Çoğunluğa dayanılarak
ALMANAK15:46:52
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
hümanist15:46:51
İnsancıl
prenses15:46:48
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
kiracı15:46:16
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
Ilıca15:45:05
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı