ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

ya22:16:45
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
bin22:16:36
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
munis22:16:29
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
dümbelek22:16:20
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
ak22:16:08
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
vaki22:15:59
Olan, olmuş
vadi22:15:49
İki dağ arasındaki geçit, koyak
çotuk22:15:39
Dışarda kalmış ağaç kökü
anlatmak22:15:28
İnandırmak, belirtmek
evcil hayvan22:15:21
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
keçiboynuzu22:15:14
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
yobazlık22:15:13
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
balet22:14:34
Bale yapan erkek sanatçı
jet22:14:25
Tepkili uçak
Boy22:14:03
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
saflık22:13:56
Saf olma durumu; temizlik, arılık
KUŞATMAK22:13:52
Çevrelemek, çokça bulunmak
boş inanç22:13:26
Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat
fora22:12:40
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
geçişme22:12:07
Geçişmek işi
abidevi22:12:00
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
gösteriş yapmak22:11:59
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
bariyer22:11:45
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
kurnazlık22:11:41
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
bakışımlı22:11:32
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
coşku22:11:27
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
beriberi22:11:10
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
Zarf22:10:59
Kap, kılıf, sarma
bunaklık22:10:46
Bunak olma durumu
örümcek22:10:42
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
deccal22:10:37
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
anonim şirket22:10:32
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
hayat22:10:27
Yaşam, dirim
ürküntü22:09:01
Ürkme duygusu, tevahhuş
trake22:08:52
Soluk borusu
erendiz22:08:50
Jüpiter, Müşteri
hak ediş22:08:48
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
hırdavatçı22:08:47
Hırdavat satan kimse, nalbur
epifit22:08:43
Üst bitken
patis22:08:17
Patiskanın kısaltılmış şekli
savaşım22:07:56
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
zannetme22:07:55
Zannetmek durumu
taç22:07:52
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
zapt22:07:46
Zor kullanarak ele geçirme
delik22:07:16
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
sahne almak22:07:02
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
soy22:07:02
Manzum söz
konsül22:06:52
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
kaba kuvvet22:06:52
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
revaçta olmak22:06:52
değerli, üstün veya geçerli olmak
yetmek22:06:40
Yeterli sebep olmak
Ferah22:06:22
Bol, geniş
yarışlık22:06:21
Pist
nadiren22:06:17
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
sunuş22:06:01
Sunmak işi veya biçimi
talika22:05:50
Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası
kadirşinas22:05:46
Değerbilir, iyilikbilir
karfiçe22:05:41
Orta boy demir çivi
adap22:05:41
Töre
beniz22:05:34
Yüz rengi
ödev22:04:41
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
mütereddit22:04:17
Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli kimse
ticari22:04:16
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
Gayzer22:03:54
Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak, kaynaç
sarık22:03:51
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
emlak22:03:50
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
gazete22:03:32
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
muhtelif22:03:31
Zıt, birbirini tutmayan
Kösnül22:03:21
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
el alışkanlığı22:02:52
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
bina22:02:48
Yapı
diba22:02:04
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
daim22:01:59
Sürekli, sonsuz
merih22:01:58
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
deri22:01:55
İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü
ispermeçet balinası22:01:51
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
muadele22:01:27
Eşitlik, beraberlik, denklik
nihale22:01:22
Sofrada kullanılan sahan altlığı
afsun22:01:15
Büyü, füsun
delege22:01:04
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
tabansız22:00:53
Tabanı olmayan
kıtlık22:00:39
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
beşli22:00:37
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
lop22:00:15
Yumuşak, yuvarlak ve irice
sebat etmek (veya göstermek)21:59:52
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
kakırtı21:58:16
Kuru şeylerin birbirine sürtünmesinden veya kırılmasından çıkan ses
Manita21:57:53
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
FON21:57:40
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
yolcu21:57:31
Yolculuğa çıkmış kimse
yosma21:57:22
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
iskele kuşu21:57:18
Yalıçapkını, emircik
valiz21:56:48
Elde taşınabilir küçük çanta
vacip21:56:42
Yapılması gerekli olan
gönülsüz21:56:40
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
varma21:56:34
Varmak işi
varak21:56:29
Yaprak
sazcı21:56:21
Saz çalan kimse
şen21:56:09
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
dağ evi21:55:56
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
mühlet21:55:50
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
mürdüm21:55:46
Mürdüm eriği
bebek21:55:35
Meme veya kucak çocuğu
habbe21:55:28
Tahıl tanesi, evin
REZONANS21:55:09
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
kocasız21:55:08
Kocası olmayan (kadın)
yalıçapkını21:55:00
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
tecrübesiz21:54:58
Tecrübesi olmayan
krizalit21:54:46
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
suare21:54:37
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
bakır21:54:33
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
sayfa21:54:32
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
gönül almak (veya gönlünü almak)21:54:29
sevindirmek
yazılı emir21:54:23
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
kişilik21:54:21
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
sadak21:53:58
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
sakin21:53:54
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
liyakat21:53:49
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
esir21:53:49
Tutsak
ayakkabı21:53:36
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
yemekaltı21:53:24
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
anlamdaş21:53:14
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
terakkiperver21:53:12
İlerici
tomruk21:52:54
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
perukar21:52:32
Berber
Gömme21:52:15
Gömmek işi
seyyar21:51:39
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
yıkama21:51:28
Yıkamak işi
samur21:51:27
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
yangın21:51:19
Zarara yol açan büyük ateş
gülme21:51:14
Gülmek işi