ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

ince ses10:28:49
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
belirsizlik10:28:17
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
güz10:28:15
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
eğitici10:28:02
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
KLÜZ10:27:28
Kısık
ispirto10:27:08
Etil alkol
ağı çiçeği10:26:38
Zakkum
ufunet10:26:20
Pis koku
Sayı boncuğu10:25:53
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
hatalı10:25:30
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
Arnika10:25:22
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
kan bilimi10:25:09
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
İRONİ10:25:09
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
eğitimci10:24:58
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
mükellefiyet10:24:57
Yüküm, yükümlülük
sıvı10:24:49
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
Açıölçer10:24:43
bk. iletki
gevşek10:24:32
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
sarma10:24:30
Sarmak işi
GÜVENÇ10:24:16
Güvenme duygusu, itimat
laisizm10:24:06
Lâiklik
karanlık10:23:54
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
lavaj10:23:46
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
ilaç10:23:44
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
ulusallaştırma10:23:29
Millîleştirme
armut10:23:29
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
laskine10:23:15
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
düzenleme10:23:13
Düzenlemek işi
Süpürge otu10:22:40
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
infilâk etmek10:22:24
patlamak
seyyar satıcı10:21:54
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
beyyine10:20:57
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
gelin çiçeği10:20:50
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
tababet10:20:25
Hekimlik
yöntem bilimi10:20:11
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
trafo10:20:05
Transformatör sözünün kısaltılmışı
rejisör10:19:49
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
nesil10:19:46
Göbek, kuşak
yarlık10:18:57
Hükümdar buyruğu, ferman
yıldırımkıran10:18:03
Yıldırımsavar
seyyare10:18:00
Gezegen
Sinolog10:17:29
Sinoloji bilgini
yurttaş10:17:15
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
candan10:16:24
İçten, yürekten, gönülden, samimî
giderek10:16:17
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedrici olarak, tedricen
seslenme10:15:54
Seslenmek işi
sınır10:15:46
İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut
tahlil10:14:30
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
iri yarı10:14:24
İri yapılı
müsabaka10:14:12
Yarış, yarışma, karşılaşma
prizma10:13:55
Biçme
ön çalışma10:13:19
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
bütünlük10:12:59
Bütün olma durumu
gösteriş10:12:47
Gösterme işi veya biçimi
Özen10:12:32
Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam
yerleştirme10:12:23
Yerleştirmek işi
fesh etmek10:11:59
bk. feshetmek
bariyer10:11:32
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
kepazeLİK10:11:15
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
manevra10:10:27
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
protesto10:09:57
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
le10:09:40
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
tutuşma10:09:38
Tutuşmak işi
daz10:09:15
Saçı dökülmüş (baş), dazlak
ilahiyatçı10:08:33
Tanrı bilimci, teolog
Antre10:08:28
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
pipet10:08:07
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
emik10:07:41
Emmekten çürüyen yer, emme izi
tabaklık10:07:30
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
niyaz10:07:18
Yalvarma, yakarma
tasarruf etmek10:07:12
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
sürgen doku10:06:37
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
notalama10:05:56
Notalamak işi
üzerine titremek10:05:22
çok sevgi ve özen göstermek
Çözümlemeli10:05:06
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
arıtım evi10:04:59
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
borak10:04:49
Bor (I)
muhasebe10:04:34
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
abuli10:03:27
İstenç yitimi, irade kaybı
kaya keleri10:03:22
Bukalemun
himaye etmek10:02:55
korumak, kayırmak, gözetmek
EKSKAVATÖR10:02:31
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
bayındır10:02:12
(yer için) Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur
ekşimek10:01:48
Mayalanmak
destan10:01:45
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
Ayı balığı10:01:24
Fok
pey10:01:22
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
vatvat09:59:53
Dağ kırlangıcı
yaya yolu09:59:47
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
serseri09:59:09
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
cet09:58:38
Dede, büyük baba, ata
methal09:58:31
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
ases09:58:07
Gece bekçisi
ejderha09:58:06
bk. ejder
tediye etmek09:57:56
ödemek
çok eşlilik09:56:44
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
klavsen09:56:35
Klâvyeli ve telli bir çalgı
aksata09:54:59
"alma ve verme" Alış veriş
denizçakısı09:54:58
Yumuşakça
gıdık09:54:26
Çene altı, gerdan
verimsiz09:53:55
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
taife09:53:48
bk. tayfa
indeks09:53:34
Dizin
cansız09:53:05
Canını yitirmiş, ölmüş
oranlı09:53:04
Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin
vesaik09:52:41
Belgeler, vesikalar
Bağırma09:52:35
Bağırmak işi
köktencilik09:52:35
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
resmilik09:52:34
Resmî olma durumu, resmiyet
lâpacı09:52:12
Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan
içeri09:52:12
İç yan, iç bölüm
galatıhis09:51:53
Duygu yanılması, yanılsama
mertebe09:51:45
Aşama, derece, rütbe
evlilik dışı09:51:22
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
üniversite09:51:09
Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu
sinir hastalığı09:50:56
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
sermayedar09:50:51
Sermayesi olan
TEPKİNLİK09:50:47
Tepki gösterme becerisi
pis09:50:15
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
gemi adamı09:49:35
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
vakitsiz09:49:15
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
nikah09:49:13
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
cengel09:49:03
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
fetiş09:48:56
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
cazip09:48:46
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
çeviklik09:48:04
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
nakışçı09:47:45
Nakış yapan kimse
ahlak bilimi09:47:36
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
Ayni09:47:11
Gözle ilgili
binek atı09:46:36
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at