ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

ince ses12:19:21
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
Sağlama12:19:20
Sağlamak işi
YETERLİ12:19:15
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
hayal oyunu12:19:12
Karagöz oyunu
ararot kamışı12:19:09
Maranta
baklan12:19:09
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
çılgın12:19:06
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
bakkal12:19:03
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
bakkam12:19:01
bk. bakam
sazlık12:18:58
Sazları (I) çok olan yer
şayia12:18:55
Yayılmış haber, yaygın söylenti
ah çekmek12:18:52
derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek
bakire12:18:49
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
dalalet12:18:47
Sapınç, sapkınlı, doğru yoldan ayrılmak
bedel12:18:44
Değer, fiyat, kıymet
kamacı12:18:43
Kama yapan veya satan (kimse)
Yürek12:18:33
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
soğukkanlılık12:18:30
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
taşkın12:18:29
Taşmış bir durumda olan
bekri12:18:28
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
bekar12:18:25
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
dalamak12:18:22
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
telepati12:18:16
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
PLASMAN12:18:16
Yatırım
kadın12:18:06
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
vesile bulmak12:18:00
sebep yaratmak, bahane göstermek
gerdanlık12:17:57
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
YUNAK12:17:55
Yıkanılan yer, hamam
sekili12:17:47
Sekisi olan
mazhar olmak12:17:44
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
difteri12:17:36
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
tozlaşma12:17:34
Tozlaşmak işi
Tarla kuşu12:17:29
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
Komprador12:17:26
Aracı
enterne12:17:23
Göz altında (olan)
bende12:17:15
Kul, köle
bengi12:17:13
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
dahice12:17:07
Dâhiye yakışır (biçimde)
bulaşıcı12:17:04
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
taş balığı12:17:02
İşkine balığına verilen bir ad
bemol12:17:01
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti
zıhlama12:16:59
Zıhlamak işi veya durumu
menşur12:16:52
Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş
belit12:16:48
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: "Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir
belik12:16:45
Saç örgüsü
belen12:16:43
Bel
belde12:16:40
Şehir
belce12:16:37
İki kaş arası
faziletli12:16:34
Erdemli
TUHAFİYECİ12:16:26
Tuhafiye satan kimse
malama12:16:23
Samanla karışık tahıl
malaga12:16:20
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
malafa12:16:18
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
çarpış12:16:15
Çarpmak işi veya biçimi
cızırtı12:16:12
Cızırdama sesi
ÇİFTEHANE12:16:09
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
hüküm12:16:01
Yargı
darmadağınık12:15:59
Darmadağın olmuş
pusula12:15:54
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
Kusurlu12:15:51
Kusuru olan
bölük12:15:48
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
dansöz12:15:45
Dans etmeyi meslek edinen kadın
başarısızlığa uğramak12:15:42
başarısız olmak
ONCA12:15:40
Ona göre, onun düşüncesince
Mükemmel12:15:37
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
Başarı12:15:28
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
Alüvyon12:15:23
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
uskumrugiller12:15:20
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
Okul12:15:17
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
şarap12:15:14
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
Varyant12:15:14
Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol, yan yol
şarki12:15:11
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
bakaya12:15:09
Kalıntılar
Ofis12:15:03
İş yeri, daire, büro
şahap12:15:00
Akan yıldız, ağma
KUDRET HELVASI12:14:57
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
şahsi12:14:52
Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, özlük
dış çevre12:14:47
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi
yem borusu12:14:44
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
gururlu12:14:44
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
müteheyyiç12:14:41
Heyecana kapılmış, heyecanlı
seans12:14:38
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
vagina12:14:34
Döl yolu, vajina
beyin12:14:31
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
Ülker12:14:28
Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya
beyan12:14:25
Söyleme, bildirme
vesveseli12:14:19
İşkilli, şüpheci
Altın kökü12:14:14
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
güreşçi12:14:11
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
alev kırmızısı12:14:08
Alev rengi
keşişhane12:14:03
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
otoriter12:14:00
Yetkeli, otoriteli
kalorimetre12:13:53
Isıölçer
ablatya12:13:49
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
ana vatan12:13:46
Ana yurt
Toraman12:13:44
Tombul, iri yapılı, genç irisi
amudufıkarî12:13:41
Omurga kemiği, bel kemiği
Felsefeci12:13:38
Felsefe incelemeleri yapan kimse
okyanus çukuru12:13:35
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
menisk12:13:28
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
Sebep12:13:25
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
menkul12:13:21
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
kendi12:13:15
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
kenef12:13:12
Ayak yolu
değerbilir12:13:09
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
anacıl12:13:06
Anasına düşkün (çocuk)
eksi uç12:13:05
Elektrikli ayrıştırmada sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı, katot
Alfabetik12:13:04
Alfabe sırasına göre dizilmiş
kelam12:13:01
Söz
keler12:12:58
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
kelek12:12:55
Olgunlaşmamış ham kavun
kelik12:12:52
Eski ayakkabı
malkar12:12:49
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
OKUYUCU12:12:47
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
yük hayvanı12:12:41
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
burgaç12:12:38
Anafor, girdap
İçerme12:12:35
İçermek işi, tazammun, ihtiva
buyruğu altına girmek12:12:30
bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak
haşin12:12:28
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
örtmece12:12:22
Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun biçimde anlatılması, edebikelâm
kavuştak12:12:19
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
Muttarit12:12:15
Düzenli, tek düze
pirüpak12:12:12
Tertemiz, lekesiz
itaatli12:12:07
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
bilginlik12:12:04
Bilgin olma durumu
yaban koyunu12:12:01
Muflon
teminat12:11:57
Garanti, güvence
başlama12:11:52
Başlamak işi
abonelik12:11:49
Abone veya aboneler için kullanılabilecek kadar olan
Bilgelik12:11:46
Bilge olma durumu ve niteliği