ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

tekst20:10:03
Metin (I)
toka20:09:59
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
çenebaz20:09:58
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
Arak20:09:52
Ter
batıl inanç20:09:48
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
haddini bilmek20:09:46
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
bilgisayar20:09:45
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
SELAM20:09:38
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
yaşam öyküsü20:09:36
Hayat hikâyesi
yerleşim alanı20:09:35
Yerleşim merkezi
kilit20:09:34
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
biricik20:09:33
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
SET20:09:22
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
naif20:09:13
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
yeleken20:09:12
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
patlamak20:09:11
Yırtılıp açılmak
rint20:09:08
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
hakuran20:09:07
Kumru
Doğaçlama20:09:03
Doğaçlamak işi
Yalaz20:09:01
Alev
Hicap20:08:58
Utanma, utanç, sıkılma
avanaklık20:08:56
Avanak olma durumu, avanakça davranış
hobi20:08:55
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
şale20:08:53
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
musallat20:08:52
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
önce20:08:49
İlk olarak, başlangıçta
parlak20:08:48
Parlayan, ışıldayan
portakal20:08:46
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
Sıkılmaz20:08:43
Sıkılması olmayan, utanmaz, yüzsüz
inzivaya çekilmek20:08:41
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
dönüş20:08:40
Dönmek işi veya biçimi
mensucat20:08:37
Dokuma, dokumalar, tekstil
yayım20:08:33
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
hayta20:08:32
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
lektör20:08:32
(üniversitede) Okutman
Glokom20:08:30
Karasu (göz hastalığı)
canavar20:08:21
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
Hastahane20:08:20
Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu
hipodrom20:08:14
Yunan ve Roma"da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer
ihale20:08:07
Bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene bırakma, eksiltme veya artırma
gölcük20:08:06
Küçük göl
ÇAYIRLIK20:08:05
Çayırı olan yer
rast20:08:05
Doğru
FENOMEN20:07:57
Olay, olgu
zinhar20:07:53
Sakın, asla, olmasın!
Oyuk20:07:46
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
GAYE20:07:43
Amaç, hedef
Hollândalı20:07:37
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
göç20:07:36
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
vasi20:07:31
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
Pulculuk20:07:28
Pul satma işi
asılı20:07:21
Asılmış olan
Araştırma20:07:09
Araştırmak işi, taharri
mihnet çekmek20:07:04
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
sel20:06:58
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
tanzim20:06:57
Sıraya koyma, sıralama
haşlanma20:06:54
Haşlanmak işi
mudi20:06:53
Emanet bırakan kimse
teşrif20:06:47
(bir yeri) Onurlandırma, şereflendirme
Toplaç20:06:44
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
üvendire20:06:38
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
pipi20:06:07
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
şehnaz20:05:43
Klâsik Türk müziğinde bir makam adı
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)20:05:37
çok geniş olmak
kullanma20:05:32
Kullanmak işi, istimal
iteleme20:05:28
İtelemek işi
sifilis20:05:27
bk. frengi
hacim20:05:23
Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı
kanun yoluyla20:04:55
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
OMUZLUK20:04:30
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
kandırmaca20:04:26
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
ortaklık20:03:26
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
tayt20:03:25
Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir tür pantolon
nevale20:03:24
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
iş bırakımcı20:03:22
İş bırakımı yapan kimse, grevci
cümle bilgisi20:03:19
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
iyiye çekmek20:02:01
bir düşünce veya olayı olumlu yönüyle değerlendirmek
nümayiş20:01:38
Gösteri
ağızdan dolma20:00:56
(top veya tüfek için) Namlusu ağzından doldurulan
masal âlemi20:00:55
Doğaüstü, gerçek dışı, ancak masallarda rastlanabilecek yerler için kullanılır
tadımlık20:00:55
Bir şeyin tadına bakmaya yeter (miktar)
üroloji20:00:52
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
Ravent20:00:51
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
Birleme20:00:46
Bir etme, tek duruma getirme
numara yapmak20:00:43
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
hezaren20:00:41
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
cura20:00:27
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
İvedilik20:00:27
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
dikte20:00:15
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
akış20:00:13
Akmak işi veya biçimi
tüf19:59:48
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
ekü19:59:47
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
zemberek19:59:40
Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay
YARLIGAMA19:59:40
Yarlıgamak işi, mağfiret
azalma19:59:32
Azalmak işi, eksilme, tenakus
ülkücü19:59:31
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
düşman19:58:37
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
tombala19:58:32
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
bayrak direği19:58:30
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Bakışımsız19:58:27
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
çengel takmak19:58:24
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
latifeci19:58:22
Şakacı
salahiyet19:58:21
Yetki
kamara19:58:17
Gemilerde oda
kemancı19:58:05
Keman yapan veya çalan kimse
övmek19:57:44
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
öğretim bilgisi19:57:42
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
daltonizm19:57:41
Renk körlüğü
sütlü19:57:35
İçinde süt bulunan, sütle yapılan
hakça19:57:34
Doğrulukla
enez19:57:30
Cılız, zayıf, güçsüz
meymenetsizlik19:57:25
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
cadde19:57:24
Şehir içinde ana yol
bağlaşma19:57:05
Bağlaşmak işi, ittifak
kalender19:56:54
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
seziş19:56:54
Sezmek işi veya biçimi
ekme19:56:48
Ekmek işi
ZAMK19:56:39
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
akak19:56:36
Akarsu yatağı, yatak, mecra
sınırlı sorumluluk19:56:20
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
Göl ayağı19:56:19
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
durgu19:56:04
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
dörtnala kaldırmak19:55:27
dörtnal koşturmaya başlamak
Yapma dil19:55:22
Sun"î dil
şehremaneti19:55:07
Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahallî yönetim
tambura19:55:04
Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
agitato19:54:52
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
özgül ağırlık19:54:48
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı
MEYDAN19:54:45
Alan, saha
başlık vermek19:54:45
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek