ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

ince ses16:46:15
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
ası16:46:02
Asmak işi
ayaklanmak16:44:56
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
gül16:44:49
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
Beraberinde16:44:15
yanında
yürütme16:44:13
Yürütmek işi
Oğulcuk16:43:37
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
ide16:43:05
bk. idea
PATİKA16:43:01
Keçi yolu, çığır
İLGİ16:41:49
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
toz toprak16:39:48
Bulut hâlinde olan toz
Miras16:39:19
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
ithalat16:38:25
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
corum16:38:13
Balık akını
çitme16:38:05
Çitmek işi
muhtelit16:37:55
Karma, karışık
hiç değilse (veya hiç olmazsa)16:37:10
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
şarap fıçısı16:37:01
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
akıtma16:36:50
Akıtmak işi
eleme16:36:03
Elemek işi
elaman16:35:12
Bezginlik ve sızlanma anlatır
celal16:34:36
Büyüklük, ululuk
ibadethane16:33:50
İbadet edilen yer, tapınak
ayakçak16:33:29
Merdiven, merdiven basamağı
dik başlı16:33:13
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
tavla16:32:48
At ahırı
Civciv16:31:23
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
ifşa etmek16:31:19
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
gelin çiçeği16:31:15
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
harmani16:30:02
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
çeki16:28:01
Tartı
vuslat16:27:08
(sevgiliye) Kavuşma
muktedir16:27:07
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
AKLANMA16:26:49
Aklanmak işi
Bağırma16:26:22
Bağırmak işi
Açısal16:26:21
Açı ile ilgili
itimat etmek16:26:21
güvenmek
Seyyar Satıcı16:26:13
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
mühim16:25:52
Önemli
Akrep16:25:41
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
Levha16:25:40
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
klişe16:25:37
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
semiz otugiller16:25:32
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, semiz otu, ipek çiçeği gibi bitkileri içine alan familya
çağ dışı16:25:32
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
ya da16:25:31
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
Öpücük16:25:30
Öpme, öpüş, buse
yönetme16:25:28
Yönetmek işi
Pafta16:25:26
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
Semiz16:25:24
Şişman
teşrifatçı16:25:12
Resmî günlerde tören ve çağrılarda çağrılıları kurallara göre karşılamakla ve ağırlamakla görevli kimse
derleyip toplamak (veya toparlamak)16:25:03
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
gergef16:25:00
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
Nadaslı16:24:56
Nadasa bırakılmış
Yüce Divan16:24:52
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
çocuk yuvası16:24:46
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
AMERİKA ELMASI16:24:39
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
kerime16:24:23
(saygılı konuşmada) Kız evlât
geçek16:24:22
Çok geçilen yer, işlek yol
mutlu olmak16:24:14
mutluluk duymak, bahtiyar olmak
yıldırılma16:23:47
Yıldırmak işi
da / de16:23:27
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
KÖTÜ16:23:16
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
mahviyet16:23:10
Alçak gönüllülük
patriarkal16:22:34
Ataerkil
parite16:22:33
İki ülke parasının karşılıklı değeri
can sıkıntısı16:22:25
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
Üst16:22:21
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
Atölye16:22:16
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
şimşek16:22:07
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
güdü16:21:54
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
cüz16:21:43
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
Sayman16:21:21
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
tavsiye16:20:45
Öğütleme, yol gösterme
sebat etmek (veya göstermek)16:20:29
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
grena16:20:28
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
çamur deryası16:19:25
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
kaba düzen16:19:13
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
saldırgan16:19:11
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
uza devim16:19:06
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
bakışımlı16:18:45
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
GÖÇ16:18:22
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
ters16:18:21
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
delişmen16:18:20
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
menenjit16:18:16
Ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma, ense katılaşması, sayıklama gibi belirtilerle ortaya çıkan beyin zarları iltihabı
Pulculuk16:17:45
Pul satma işi
Dönem16:17:36
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
eksikli16:17:13
Kendisine bir şey gerekli olan, muhtaç
kamu personeli16:17:03
Devlet hizmetinde çalışan kişiler
fire16:16:52
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
aciz16:16:34
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
vurma16:16:22
Vurmak işi
beğenmemek16:15:57
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
barata16:15:35
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
akımtoplar16:15:27
Akü, akümülâtör
senatör16:15:21
Senato üyesi
mürteci16:15:20
Yeni düzene karşı direnen gerici
çay16:15:12
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
sağlamlık16:15:06
Sağlam olma durumu
Statik16:15:04
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
tokaç16:14:59
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
alayiş16:14:55
Gösteriş, göz kamaştırma
kül16:14:16
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
laso16:13:53
Kement
rağbet16:13:33
İstek, arzu
Işın bilimci16:13:32
Işın bilimi uzmanı, radyolog
yön16:13:08
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
DİLÜVİYUM16:12:30
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
bilgisayar16:12:20
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
varma16:12:10
Varmak işi
eleştirmen16:11:47
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
beddua16:11:15
İlenme, ilenç
görüp gözetmek16:11:08
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
çıkış16:10:59
Çıkmak işi veya biçimi
koyu pembe16:10:44
Pembenin bir ton koyusu
piç16:10:40
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
kamil16:10:38
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
medeniyet16:10:32
Uygarlık
etme (veya etme yahu)16:10:12
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
Safra16:10:02
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
İrat16:09:56
Gelir
kısa16:09:24
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
adap16:09:19
Töre
afi16:08:57
Gösteriş, çalım, caka
heybet16:08:43
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
ön16:08:25
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
İRİDYUM16:08:15
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
duygudaşlık16:07:07
Aynı duyguları paylaşma
izmaritgiller16:06:59
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
Fikir16:06:19
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
SKİ16:04:57
Kayak