ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

ince ses10:38:21
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
kıran10:38:20
Kırmak işini yapan (kimse)
naif10:38:18
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
mezgitgiller10:38:16
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
kıpti10:38:13
Mısır halkından olan kimse
Boş söz10:38:07
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
kızak10:37:59
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
canavar düdüğü10:37:56
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
kızma10:37:56
Kızmak işi
mükellefiyet10:37:50
Yüküm, yükümlülük
kıyye10:37:46
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
kıyas10:37:43
Bir tutma, denk sayma
kıyam10:37:40
Ayağa kalkma, ayakta durma
vesikalık10:37:37
Vesika için gerekli olan (şey)
münasebet10:37:23
İlişik, ilişki, ilinti
münasebat10:37:20
İlgiler, ilişkiler
tike10:37:17
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
pazarlama10:37:14
Pazarlamak işi
toka10:37:11
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
tava10:37:05
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
tarh10:37:02
Çıkarma
devam etmek (veya ettirmek)10:36:54
başlanmış bir işi sürdürmek
düzgün10:36:49
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
piknik10:36:47
Kırda yenen yemek
bitirim10:36:46
Çok hoşa giden (kimse, yer)
natura10:36:43
İnsanın yaradılış özelliği
ister istemez10:36:37
Zorunlu olarak, elinde olmadan
haydutluk10:36:31
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
gezinti10:36:30
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
Teşhis10:36:28
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
terbiyesiz10:36:25
Terbiyesi olmayan
feragat10:36:19
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
Aracı10:36:13
Uzlaştıran, anlaşma sağlayan kimse
çiğde10:36:10
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
ayraç10:36:03
Yay ayraç
umursamaz10:36:00
Umursamayan, aldırış etmeyen
badana10:35:57
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
kötücül10:35:55
Kötülük isteyen (kimse)
MANASIZ10:35:54
Anlamsız
rezalet10:35:48
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
bir daha10:35:42
bir kez daha
smokin10:35:36
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi
Avurt10:35:33
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
İletişim araçları10:35:27
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
Yardım10:35:23
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
kazmaç10:35:20
bk. kazaratar
ders almak10:35:18
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
mazruf10:35:16
Zarf içine konmuş, zarflı
yayın10:35:14
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
görecelik10:35:11
Görece olma durumu
süje10:35:08
Konu
yayık10:35:05
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
süet10:35:02
bk. podosüet
sülf10:34:59
Kükürt
SIRADAN10:34:52
Herhangi bir, bayağı, alelâde
saltanat10:34:46
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
çörek10:34:43
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
GAF10:34:40
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
Giz10:34:37
Sır
sakırga10:34:28
Kene
Müsadere10:34:24
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
İntikam10:34:22
Öç
çaşıt10:34:21
Casus
haddini bilmek10:34:18
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
Dua10:34:12
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
kum balığı10:34:11
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
kuruntu etmek10:34:09
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
taş basması10:34:04
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
Bit10:34:01
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
Bal10:33:58
Özellikle bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp, kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
yemek odası10:33:57
Yemek yenilen oda, salamanje
Bas10:33:55
En kalın erkek sesi
tabanca10:33:53
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
mantar hastalığı10:33:52
Mantar, küflüce
Cam10:33:49
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
Cop10:33:43
Kalın kısa değnek
Cet10:33:39
Dede, büyük baba, ata
Cin10:33:36
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
Ask10:33:33
bk. asklı
Yaşam10:33:30
Hayat
Ata10:33:27
Baba
Asi10:33:24
Baş kaldıran, isyan eden
Ate10:33:21
Ateist
Arz10:33:18
Sunma
Ani10:33:15
Bir anda oluveren, apansız
Aza10:33:11
Organlar, vücut parçaları
Ada10:33:05
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
Ant10:33:02
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
Alp10:32:59
Yiğit, kahraman
Ahu10:32:56
Ceylan, karaca
Alt10:32:53
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
NEMLİ10:32:50
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
hüzün10:32:43
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
sofa10:32:32
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
tesadüf etmek10:32:31
rastlamak, rast gelmek
poli10:32:28
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
Uzay10:32:10
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
Uyku10:32:07
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
Uyak10:32:04
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
Uydu10:32:01
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
Uslu10:31:58
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
Usta10:31:54
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
benlik10:31:51
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
eksibe10:31:40
Kum yığını, kumul
jimnastik10:31:38
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
Nida10:31:33
Çağırma, bağırma, seslenme
zararsız10:31:32
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
inorganik kimya10:31:30
Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı
alamana10:31:27
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
yer yağı10:31:24
Petrol
lahuti10:31:21
İlâhî, Tanrısal
kripton10:31:18
Atom numarası 36, atom ağırlığı 83, 8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz.Kısaltması Kr
Roman dilleri10:31:10
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
göt10:31:07
Anüs
Nara10:31:04
Haykırma, bağırma
Nazi10:31:01
Nazizm yanlısı (kimse)
lahika10:30:58
Ek
istikbal10:30:50
Karşı çıkma, karşılama
ambalâj yapmak10:30:46
(bir şeyi) bu gibi maddelerle paketlemek, sandıklamak
yerindelik10:30:43
Yerinde olma durumu, isabet
Nema10:30:43
Büyüme, gelişme, çoğalma
Nevi10:30:40
Çeşit, cins, tür
tanıtım10:30:37
Tanıtma
talip10:30:31
İsteyen, istekli
taife10:30:27
bk. tayfa
tahin10:30:19
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
tahra10:30:16
Bir tür eğri budama bıçağı
tahta10:30:12
Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç
uzunluk10:30:09
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
Mide10:30:06
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası