ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

ağız13:33:38
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
ötürük13:33:37
İshal, sürgün, amel
kanat13:33:34
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
yedirip içmek13:33:33
beslemek
ilâh13:33:32
Tanrı
oruçlu13:33:31
Oruç tutan (kimse), niyetli
Ramazan Bayramı13:33:30
Şeker Bayramı
fen bilimi13:33:28
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
vesayet13:33:26
Vasilik
BÖKE13:33:25
Kahraman, güçlü kimse
Zalim13:33:24
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
münakale13:33:23
Ulaşım
Kurucu13:33:21
Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis
ölüm13:33:20
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
fabrika13:33:19
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
ödenti13:33:18
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
müthiş13:33:17
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
rakik13:33:15
İnce, narin
nebatat13:33:13
Bitkiler
rakip13:33:12
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
üçlü13:33:11
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
rahim13:33:11
Koruyan, acıyan, merhamet eden
gördek13:33:10
Acı balık
BRAVO13:33:09
Aferin, yaşa!
yedinci13:33:07
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
kitara13:33:06
bk. gitar
zahmetli13:33:05
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
takdir13:33:04
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
yatık yazı13:33:03
Yazı yönüne doğru eğik olan yazı
TAMİRAT13:33:01
Onarım
libas13:32:59
Giysi
bordro13:32:58
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
ihtisap13:32:54
Belediye memurunun işi ve dairesi
ihtisas13:32:53
Duygu
takvim13:32:51
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
yurtsever13:32:49
Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatanperver
Sanat13:32:48
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
taksir13:32:46
Kısaltma, kısma
empresyonizm13:32:44
İzlenimcilik
başmuharrir13:32:43
Başyazar, sermuharrir
amal13:32:41
İşler, işlemler
çiriş otu13:32:40
Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitki (Asphodelus)
yirmi13:32:37
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
musallat olmak13:32:35
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
Adeta13:32:34
Bayağı, basbayağı, hemen hemen, sanki
kırıp dökmek13:32:33
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
Fayda13:32:30
Yarar, kâr
çapulcu13:32:27
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
Periyodik13:32:24
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
temize çıkmak13:32:22
suçsuz olduğu anlaşılmak
alelıtlak13:32:21
Genel olarak
başkent13:32:19
Başşehir
buhar kazanı13:32:18
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
deyim13:32:15
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
orak ayı13:32:14
Temmuz
GETİRİ13:32:13
Faiz
Tifüs13:32:12
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma
Safha13:32:10
Evre
senevi13:32:06
Yıllık
ıska13:32:05
Boşa çıkarma, rast getirememe
BORA13:32:04
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
bir araya getirmek13:32:01
toplamak
Labada13:31:59
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
repertuar13:31:58
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
RUHİYAT13:31:57
Ruh bilimi, psikoloji
Zevksiz13:31:56
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
DEVİNİM13:31:54
Devinmek işi, hareket
asri13:31:52
Modern, çağcıl
azil13:31:51
Görevden alma
azim13:31:49
Bir işteki engelleri yenme kararı
azar13:31:47
Paylama
konvansiyonel13:31:46
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
bere13:31:45
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
Anlama13:31:44
Anlamak işi, vukuf
Fırça gibi13:31:43
dik, sık ve sert (saç, sakal)
Kesintisiz13:31:40
Aralıksız
Bilgece13:31:38
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
VALİDE13:31:36
Ana, anne
imitasyon13:31:35
Taklit, taklit etme
fersah13:31:34
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
eğrelti13:31:33
Eğrelti otu
gaye13:31:32
Amaç, hedef
çapraşık13:31:29
Karışık, dolaşık
Engelsiz13:31:28
Engeli olmayan, mâniasız
gönülsüz13:31:27
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
Beka13:31:25
Kalıcılık, ölmezlik
hatırat13:31:24
Anılar, andaç
yaban domuzu13:31:24
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
Bobin13:31:22
Makara
litre13:31:20
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
Kalp kası13:31:16
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
ayal13:31:11
Karı, eş
adak13:31:09
Adamak işi veya adanılan şey, nezir
adil13:31:07
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
aday13:31:04
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
acun13:31:02
Dünya
akim13:31:00
Kısır, verimsiz, döl veremeyen
seyek13:30:59
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
seyir13:30:58
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
payanda13:30:56
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
tütün rengi13:30:55
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
Hileci13:30:54
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
takdim etmek13:30:53
sunmak
selis13:30:53
Akıcı (söz)
şarkı söylemek13:30:52
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
uskur13:30:49
Pervane
kayaç13:30:47
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
gurbete çıkmak13:30:45
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
BarIndIrma13:30:44
Barındırmak işi
kuyumcu13:30:42
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
efemine13:30:41
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
ziyafet çekmek (veya vermek)13:30:39
konukları yemekli ağırlamak
Devasa13:30:38
Dev gibi, çok büyük
midilli13:30:36
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
İrin13:30:32
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
müstemirren13:30:31
Ara vermeden, sürekli olarak
Sinizm13:30:29
bk. Kinizm
ılıman13:30:28
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
abus13:30:27
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
yolculuk13:30:26
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
ÜRETEÇ13:30:25
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
Gözaltı13:30:22
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
nine13:30:21
Torunu olan kadın, büyük anne
nice13:30:20
Kaç, ne kadar
Dahil13:30:17
İç, içeri
girişimci13:30:16
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
imkânsız13:30:14
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
ebediyen13:30:12
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
paladyum13:30:11
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
samsun13:30:09
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad