ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

İNCE AĞRI04:19:16
Verem
varagele04:19:06
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
tela04:18:47
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
acar04:18:27
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
heyulâ04:17:37
Korkunç hayal
teçhiz04:17:30
Donatma, donatım
buat04:17:19
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
maceracılık04:17:11
Serüvencilik
mikrometre04:15:12
Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop gibi optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet
Armut kurusu04:14:44
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
Başkalık04:13:43
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
sedef otu04:12:29
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
meşe04:12:28
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
KARI04:12:21
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
kurander04:12:13
Hava akımı, cereyan
duyarlı04:11:34
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
etik04:11:33
Töre bilimi, ahlâk bilimi
Matara04:11:29
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
düzenbaz04:11:25
Düzenci, hileci
erdenlik04:10:49
Bakirlik
ektilik04:10:41
Ekti olma durumu
ışın bilimi04:09:40
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
tenzilât04:09:39
Fiyat indirimi, iskonto
KÖŞK04:09:26
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
sirk04:09:08
Eğitilmiş hayvanların ve cambazların akrobasi hareketleri yaptıkları genellikle kapalı yer
zıngıldama04:09:00
Zıngıldamak işi veya durumu
su sığırı04:08:52
Manda
Düşünsel04:08:24
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
tersane04:05:06
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
Çit04:03:53
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
Dayanak04:02:32
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
rokoko04:00:37
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
eğitimli03:59:37
Eğitim görmüş, eğitilmiş
hamle03:59:20
İleri atılma, atılım
AŞ EVİ03:56:35
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
yerleşke03:55:32
Kampus
tek tanrıcı03:53:23
Tek tanrıcılığa inanan (kimse), monoteist
biçimli03:52:48
Biçimi güzel olan, mevzun
taş balığı03:52:34
İşkine balığına verilen bir ad
köy ihtiyar heyeti03:50:08
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
maderşahîlik03:41:45
Anaerki
Getirimci03:41:33
Getirim sağlayan şey veya kimse
kaygısız03:39:34
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
krater03:37:51
Yanardağ ağzı
mehterhane03:37:45
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
Suçlama03:36:29
Suçlamak işi, itham
değiş03:35:43
Değmek işi veya biçimi
Denk03:34:32
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
sahteci03:33:17
Düzmeci, sahtekâr
Yenilgi03:32:49
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
dolambaç03:27:39
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
finalizm03:27:00
bk. erekçilik
gittikçe03:26:44
Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
yer fıstığı03:25:30
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
Tomar03:24:28
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
senet03:24:24
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
virgül03:24:08
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
sıpa03:24:03
Eşek yavrusu
Hatıra03:23:36
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
ahşap03:23:24
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
bulut03:23:16
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
BUĞDAY03:23:10
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
oy çokluğu03:22:09
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
Şer03:22:06
Kötülük, fenalık
şeb03:21:58
bk. gece, ruz
loğusa humması03:21:40
Albastı
alınmak03:20:39
Elde edilmek
tercih03:20:35
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
izmihlal03:20:17
Yıkılma, çökme
LEGORN03:19:40
Yumurta verimi çok, genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı
Ukraynalı03:19:34
Ukrayna halkından olan kimse
şölen03:19:33
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
astronomik03:18:37
Gök bilimiyle ilgili olan
elli03:18:21
Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı, 50, L
Yüzeysel03:17:58
Yüzey ile ilgili, sathî
GİDİŞ03:17:00
Gitmek işi
ersatz03:16:05
bk. erzatz
Çekici03:15:29
Çekme işini yapan
ayaklanmak03:15:13
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
İÇTEN03:14:48
Yürekten, candan, samimî
kıt03:14:33
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
avare03:14:31
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
ağırlık03:14:24
Ağır olma durumu
saygı03:13:57
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
AĞIRLAMA03:13:40
Ağırlamak işi, ikram, izaz
zıhlama03:13:22
Zıhlamak işi veya durumu
iftihar03:12:13
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
Çakıl yol03:11:39
Çakıl taşları ile döşenmiş yol
sövgü03:11:06
Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür
taban03:11:05
Ayağın alt yüzü
gelin teli03:10:43
Gelinlerin başlarına takılan, parlak, uzun, ince gümüş tel
nanemolla03:10:15
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
gökyüzü03:09:12
Göğün görünen yüzeyi, sema
ÇELİŞİK03:08:15
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
özgüllük03:07:17
Özgül olma durumu
ÜZÜNTÜ03:07:15
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
sosyete03:06:40
Topluluk, toplum, cemiyet
başarılı03:06:31
Başarı gösteren, muvaffakıyetli
genizsi03:05:54
Genzel
anten03:04:23
Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz
cedre03:04:14
Guatr, guşa
ati03:03:43
Gelecek
Klişe03:03:35
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
avuç (veya el) açmak03:02:15
dilenmek, para istemek, yardım istemek
Yumruk03:00:46
Parmakların kapanmasıyla elin aldığı biçim
Opus03:00:40
Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri. Kısaltması Op
bulaşık makinesi02:59:30
Bulaşık yıkamaya yarayan alet
vefa02:59:08
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
Kullanış02:58:08
Kullanmak işi veya biçimi
Reva02:57:43
Yakışır, yerinde, uygun
bilye02:57:04
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
derlemcilik02:57:02
Koleksiyonculuk
Dara02:56:29
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
tırmık02:53:07
Tırnak beresi
bellik02:52:52
İşaret, marka
kapak02:52:25
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
muvazeneli02:52:20
Dengeli, ölçülü
ikramiye02:52:14
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
bakışımlı02:51:55
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
ensesi kalın02:51:54
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
doğaçlama02:51:48
Doğaçlamak işi
ahlak dışıcılık02:51:26
Ahlâk bilimine aykırı davranma
dağ02:50:39
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
trafikçi02:50:33
Trafik polisi
DÜZEN02:50:10
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
Kuruntucu02:48:58
Sürekli kuruntuya kapılan (kimse), işkilli, müvesvis
selamlama02:48:19
Selâmlamak işi, selâm verme
kurumsal02:48:16
Kurumla ilgili
Cila02:48:05
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
kıç02:47:57
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat