ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

ince ses10:36:17
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
laçka10:36:12
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
hoş geldiniz10:36:09
gelene söylenen esenleme sözü
dığan10:36:09
Yağ tavası
tramvay10:36:08
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
muhasip10:36:06
Sayman, muhasebeci
peşrev10:36:05
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
Hercai10:36:04
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
çalım10:36:04
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
yaşama gücü10:36:03
Hayatın zorluklarına karşı mücadele etme gücü veya kuvveti
öküzgözü10:36:01
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
hudut boyu10:35:58
Sınır boyu
Kongre10:35:56
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
Ukraynalı10:35:54
Ukrayna halkından olan kimse
San10:35:51
Ün, şan, şöhret
Ser10:35:48
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
Sam10:35:47
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
bilumum10:35:46
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
Saf10:35:45
Dizi, sıra
Sak10:35:44
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
aydınlık10:35:37
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
Domuz yağı10:35:33
Domuzdan çıkarılan yağ
çetin10:35:32
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
gayri10:35:30
Başka, diğer
ÇELLO10:35:30
Viyolonselin kısaltılmış adı
fatih10:35:29
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
mahallî10:35:29
Yöresel, yerel
tez elden10:35:23
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
VEBA10:35:22
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
ivecen10:35:22
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
ibra etmek10:35:20
aklamak
ZAT10:35:17
Kimse, kişi
Zil10:35:15
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
coşkun10:35:14
Coşmuş olan
vurdumduymaz10:35:12
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
Yol10:35:11
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
Yok10:35:08
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
ZAN10:35:06
Sanma, sanı
Çoluk çocuk10:35:05
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
aktris10:35:02
Kadın oyuncu
bölüntü10:35:00
Bölünmüş parça
harmaniye10:34:59
bk. harmani
sohbet10:34:57
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
apiko10:34:55
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması
neodim10:34:51
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
DAĞ10:34:49
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
yekûn10:34:47
Toplam
enfraruj10:34:46
Kızıl ötesi
doğuştan10:34:46
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
oy çokluğu10:34:41
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
Patlatma10:34:40
Patlatmak işi
kısaca10:34:38
Oldukça kısa, biraz kısa
dölüt10:34:31
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
kıstas10:34:27
Ölçüt
bilindik10:34:24
Bilinen
Ayaküstü10:34:20
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
OLDUBİTTİ10:34:18
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
dipnot10:34:17
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
duyguları açığa vurmak10:34:15
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
içindekiler10:34:14
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
değnek10:34:12
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
kaf10:34:09
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
hazır yemek10:34:08
Kısa sürede hazırlanan ve genellikle ayaküstü yenilen hafif yiyecek
kaz10:34:06
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
ukalâ10:34:05
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
kas10:34:03
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele
kav10:33:59
Kav mantarlarından kurutularak elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde
kap10:33:57
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
Özgün10:33:55
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
kes10:33:52
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
direnme10:33:50
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
kem10:33:46
Noksan, eksik
kum10:33:45
Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü
kul10:33:43
Tanrı"ya göre insan
kuz10:33:42
Gölgede kalan (yan)
ram10:33:42
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
kanunlaşma10:33:41
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
cüz10:33:40
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
huy10:33:37
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
hor10:33:34
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
Önceki10:33:33
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
hun10:33:33
Kan
Issız10:33:31
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
sonuç vermek10:33:31
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
haz10:33:30
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
his10:33:28
Duygu
hap10:33:25
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
hat10:33:22
Çizgi
övüngen10:33:21
Çok övünen, farfara
har10:33:19
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
hav10:33:17
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
Gri10:33:16
Kül rengi, boz
agu10:33:14
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
aga10:33:13
Ağa
Aşk olsun10:33:13
"Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildirir
afi10:33:11
Gösteriş, çalım, caka
aft10:33:10
Pamukçuk
ant10:33:08
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
aba10:33:04
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
adi10:33:02
Sıradan, hiçbir özelliği olmayan
ana10:33:01
Çocuğu olan kadın, anne
alt10:32:58
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
ani10:32:56
Bir anda oluveren, apansız
jargon10:32:56
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
alg10:32:53
Su yosunu
ala10:32:52
İyi, pek iyi
ahu10:32:49
Ceylan, karaca
ali10:32:47
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
İTKİ10:32:46
Tepi
aka10:32:45
Büyük kardeş, ağabey
ibrişim10:32:44
Kalınca bükülmüş ipek iplik
aks10:32:41
Dingil
zen10:32:39
Kadın
kel10:32:39
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
ayn10:32:37
Göz
renk renk10:32:37
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
men10:32:35
Yasaklama, izin vermeme
genişleme10:32:31
Genişlemek işi
şükran10:32:31
İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
neptünyum10:32:22
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
bopstil10:32:21
Züppece giyiniş biçimi
talimat10:32:18
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
dış deri10:32:17
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
kuzu eti10:32:16
Kesilmiş kuzunun parçalanıp satılan eti
iradeli10:32:11
İradeye dayanan, iradî
güzel sanatlar10:32:10
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
İç işleri10:32:08
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
talihli10:32:07
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
vefasızlık10:32:02
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
şöhretli10:32:01
Ünü olan, ünlü, tanınmış