ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

ince ses08:59:48
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
Salahiyet08:59:47
Yetki
sevecenlik08:59:44
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
karakteroloji08:59:40
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
alâmetifarikalı08:59:19
Alâmetifarikası olan
Oyalamak08:59:10
Vakit kazanmak için aldatmak
yara izi08:58:39
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
çok ortaklı08:58:34
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
mabet08:58:29
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
kapari08:57:59
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
SÜRDÜRÜM08:57:52
bk. abonman
bildiri08:57:43
Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
aymazlık08:57:37
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
baskı08:57:35
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
TEREKE08:57:35
Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt
Kavuştak08:57:09
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
Hamallık08:57:07
Hamalın yaptığı iş
içeri08:56:38
İç yan, iç bölüm
bezeme08:56:20
Süsleme, tezyin
cefa08:55:56
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
geometrik08:55:05
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
özür08:55:04
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
verimli08:54:32
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
orta yuvarlak08:54:06
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
ÖLÇÜ08:53:32
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
teşebbüs etmek08:53:29
girişmek, el atmak
MALİ08:53:28
Mal ve para ile ilgili, parasal
Tin08:52:49
Ruh
yürürlükten kaldırmak08:52:48
uygulanmaz duruma getirmek
amber balığı08:52:35
Balinagillerden, boyu 25 m"ye kadar çıkan, başı büyük, dişli, çok yırtıcı bir balık, ada balığı (Catodon macrocephalus)
gadolinyum08:52:33
Atom numarası 64, atom ağırlığı 156,9 olan, yüksek ısıda eriyen, birtakım tuzları bilinen, parlak gri renkte katı element. Kısaltması Gd
merdiven korkuluğu08:51:32
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
GÖNENÇ08:51:28
Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, refah
ökse kuşu08:51:10
Saka kuşu
zebra08:51:09
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
maatteessüf08:50:55
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
ara sıra08:50:30
Seyrek olarak, zaman zaman
genel kurul08:50:28
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
ÜSTSUBAY08:50:21
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
dağ aslanı08:50:15
Puma
Bürokrat08:49:34
Devlet dairesinde çalışan görevli
meczup08:49:27
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)08:49:25
borcunu ödeyip bitirmek
söz dinlemek (veya söz tutmak)08:49:24
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
SES YİTİMİ08:48:58
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
mücevher08:48:18
Değerli süs eşyası
makber08:48:02
Mezar, kabir, medfen
ut08:47:50
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
müessis08:47:49
Kurucu
gönlünce08:47:40
Dileğine uygun
tekrarlama08:47:37
Tekrarlamak işi
manasız08:47:22
Anlamsız
ALLIK08:47:14
Al olma durumu
imamlık08:47:02
İmam olma durumu
çocuk bakıcısı08:46:53
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
Öykü08:45:32
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
malumat08:45:26
Bilgi
arma08:44:38
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
kategori08:44:37
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
ELÇİLİK08:44:30
Elçi olma durumu
Gerekli08:44:00
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
uzatma08:43:56
Uzatmak işi, temdit
maval08:43:40
Yalan, uydurma söz
TECİL08:43:31
Erteleme
görüş ayrılığı08:43:22
Bir görüş veya düşüncede farklı değerlendirmede bulunma, farklı düşünme
saygın08:43:21
Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber
miskin08:43:18
Çok uyuşuk olan (kimse)
önerge08:43:13
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
yeniçeri ağası08:43:06
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
nazIr08:43:04
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
hafıza kaybı08:42:47
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
sığın08:41:37
Ala geyik
BAŞŞEHİR08:41:35
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
kuyruk sokumu kemiği08:41:25
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
mAna08:41:04
Anlam
akıl hastası08:41:03
Ruh hastası, deli
AG08:40:51
Gümüş"ün kısaltması
Tabiye08:40:12
Hazırlama, yerleştirme
öke08:40:12
Deha sahibi kimse, dahi
sanık08:40:10
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)08:39:16
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
kayıt08:38:47
Bir yere mal ederek deftere geçirme
ayıplama08:38:25
Ayıplamak işi, takbih
Dişli08:38:21
Dişleri olan
serbest vuruş08:38:02
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
muhabere08:37:32
Haberleşme, yazışma
öz eleştiri08:36:47
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
fauna08:36:26
Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy
Tahakküm08:36:18
Baskı, zorbalık, hükmetme
armut08:35:45
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
gayrimenkul08:35:21
Taşınmaz
öz saygı08:35:20
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
esmer08:34:52
Siyaha çalan buğday rengi
sitayiş08:34:21
Övme veya övgü
mümbit08:34:20
Verimli, bitek
ÜRÜN08:34:16
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
İMAN08:32:42
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
malûl08:32:31
Sakat (kimse)
Vesvese08:32:13
Şüphe, kuruntu, işkil
numara yapmak08:31:42
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
hamam kesesi08:31:31
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
LİNEER08:31:31
Çizgilerle ilgili olan
Neşter08:31:13
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
VERİ08:31:09
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
o denli08:31:00
Öyle, o kadar
ders çalışmak08:30:39
ders yapmak
arpa suyu08:30:34
Bira
manzume08:30:32
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
Kotlet08:29:27
Pirzola
serüvenci08:29:19
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
binici08:29:14
Binen
Sayımlama08:29:12
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
evet08:29:06
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
sataşmak08:28:48
Sarkıntılık etmek
ışın bilimi08:28:34
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
dinsiz08:28:22
Dinî inancı olmayan
BOMBOŞ08:28:20
Büsbütün, tamamen boş
mefkûre08:27:05
Ülkü, ideal
gelenekçi08:25:49
Geleneklere bağlı (kimse)
seçmeli yemek08:25:44
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
boğumlanma noktası08:25:26
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
başhekim08:25:15
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
yanardağ püskürmesi08:25:14
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
oklava08:25:09
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
kemik bilimi08:25:04
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
ONGUN08:24:26
Çok verimli, bol, eksiksiz
triportör08:23:55
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
can sıkıntısı08:23:29
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
KANAAT08:23:28
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
çarpık08:23:18
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş