ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

telkin etmek11:14:39
aşılamak
Mısır11:14:18
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
KARARLI11:14:18
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
bozukluk11:14:03
Bozuk olma durumu
düşündeş11:14:02
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
öreke11:14:02
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
no11:13:40
Nobelyum"un kısaltması
işkil11:13:38
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
iskemle11:13:19
Arkalıksız sandalye
otorite11:13:18
Yetke, sulta, velâyet
dirgen11:13:18
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
yalı11:13:01
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
kopil11:13:00
Arsız sokak çocuğu
istismar11:13:00
İşletme, yararlanma
Kurutmalık11:13:00
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
riyala11:12:50
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
inhisar11:12:19
Tekel
balya11:12:19
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
zambakgiller11:12:19
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
arıtım evi11:12:14
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
akkirpani11:12:08
Ak, fakat kirli
SERZENİŞ11:12:01
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
çeşitlilik11:12:01
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
börtme11:11:50
Börtmek işi
toryum11:11:50
Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, 112,6 yoğunluğunda, 1700° C de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element. Kısaltması Th
şeref11:11:49
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
KORTEJ11:11:19
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
anevrizma11:11:19
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
Hindi11:11:18
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
haraç11:11:18
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
atardamar11:11:18
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
Anlayışlı11:10:59
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
randıman11:10:59
Verim
Yedek11:10:57
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
ANTİLOP11:10:51
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
kulluk kölelik11:10:38
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
Kripton11:10:38
Atom numarası 36, atom ağırlığı 83, 8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz.Kısaltması Kr
gammaz11:10:37
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
MÜRURUZAMAN11:10:20
Süre aşımı, zaman aşımı
itişip kakışmak11:10:20
birbirini itmek
kabahat11:10:19
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
taş yuvarı11:10:07
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
filoloji11:10:04
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
Acar11:10:00
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
mazhar olmak11:10:00
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
hatim11:09:59
Sona erdirme, bitirme
aldırış11:09:59
Aldırmak işi veya biçimi
çabucak11:09:58
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
MELEZ11:09:58
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
müennes11:09:57
Dişil
fail11:09:49
Eden, yapan, işleyen
jenerasyon11:09:46
Kuşak, nesil
gülüt11:09:42
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
nemli11:09:41
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
bindi11:09:30
Destek, hamil
tariz11:09:14
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
virüs11:08:58
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
KIRITKAN11:08:52
Her zaman kırıtan
tütün11:08:40
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
U dönüşü11:08:39
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
karış11:08:22
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
katı yürekli11:08:22
Acıması olmayan, acımasız
katot11:08:21
Eksi uç
başlık11:08:04
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
memurluk11:08:00
Memur olma durumu
geciktirme11:08:00
Geciktirmek işi, tehir
Sır11:07:59
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
aş evi11:07:59
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
Coşma11:07:58
Coşmak işi, galeyan
damla taş11:07:58
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
yazıcı11:07:42
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
kertik kertik11:07:41
Üzeri kertiklerle dolu
hayal etmek11:07:40
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
gösterme11:07:19
Göstermek işi
Arabalı vapur11:07:18
Arabaya taşıyan vapur, vapur, araba vapuru
dağ armudu11:07:18
Yabanî armut, ahlat
Seçkin11:07:17
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
yatırma11:07:17
Yatırmak işi
feshetme11:07:03
Feshetmek işi
boğulmak11:06:59
Havasızlıktan ölmek
bap11:06:59
Kapı
Akdarı11:06:58
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
Tıynet11:06:39
Yaradılış, huy, maya
teleferik11:06:20
Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt
desteklemek11:06:18
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
satım11:06:01
Satmak işi, satış
kabuğuna çekilmek11:06:01
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
var olmak11:06:00
sağ olmak, yaşamak
sinema sanatçısı11:05:59
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
yarıcı11:05:39
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
septisizm11:05:37
Kuşkuculuk, şüphecilik
yalamuk11:05:37
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
ebleh11:05:37
Akılsız, budala, alık
rakım11:05:36
Yükselti
dayandırma11:05:31
Dayandırmak işi
aşiret11:05:28
Oymak
İkiyüzlü11:05:22
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
TAM11:05:22
Eksiksiz, kesintisiz
aşinalık11:05:21
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
Becerikli11:05:12
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
şilep11:05:06
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
şikayet11:05:02
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
deyim11:05:00
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
şiirsel11:04:57
Şiir niteliği olan
istimbot11:04:55
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
keşşaf11:04:54
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
şalgam11:04:51
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
şaklaban11:04:49
Şen, şakacı ve güldürücü (kimse)
şakirt11:04:44
Öğrenci, çırak
ince11:04:38
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
Bağışlanma11:04:38
Bağışlanmak işi, affedilme
Tanı11:04:21
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
demevi11:04:20
Kanlı, kanı çok (insan)
derme çatma11:04:20
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
saklamak11:04:20
Kaybolmaması için gizli bir yere koymak
huysuz11:04:19
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
ivedili11:04:19
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
iblis11:04:19
Şeytan
baryum sülfat11:04:11
Baritin
sevecen11:03:58
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
bağnazlık11:03:58
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
yeleç11:03:57
Yeleğen, havadar
ima11:03:47
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
PEYNİR11:03:39
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
Yankıca11:03:28
Başka birinin kullandığı söz veya cümleleri anlamsız olarak yankı gibi tekrarlama, ekolâli
yurtlanma11:03:26
Yurtlanmak işi, iskân
çekingenlik11:03:19
Çekingen olma durumu
NESNE11:03:18
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
kepez11:03:17
Yüksek tepe, dağ
KAVİS11:03:00
Eğmeç, yay