ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

barometre14:19:48
Basınçölçer
ayrılık14:19:46
Ayrı olma durumu
yonga14:19:45
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
mağara bilimci14:19:43
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
nazik14:19:36
Başkalarına karşı saygılı davranan
nazIr14:19:34
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
ÇARDAK14:19:31
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
cezalandırılma14:19:29
Cezalandırılmak işi
ALMANAK14:19:28
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
ricada bulunmak (veya birinden rica etmek)14:19:21
dilemek
okuma yitimi14:19:19
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
liken14:19:18
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
susamak14:19:17
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
ibibik14:19:15
Çavuş kuşu, hüthüt
Ekonomik14:19:14
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
onluk14:19:10
On birimden, on parçadan oluşan
kertenkeleler14:19:07
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
yurtsever14:19:05
Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatanperver
Pasaklı14:19:04
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
doğa ötesi14:19:03
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
eğrelti otu14:18:59
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
çamur deryası14:18:58
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
katiplik14:18:53
Sekreterlik, yazmanlık
ilâve14:18:48
Katma, ekleme, ulama, ek
haber bülteni14:18:47
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
liman14:18:46
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
semer14:18:39
Beygir, katır gibi hayvanlaırın sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan yastık
baraka14:18:37
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
Dize14:18:35
Şiirin satırlarından her biri, mısra
Dizi14:18:33
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
firavun14:18:32
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
çuval14:18:30
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
bardak14:18:26
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
saçak bulut14:18:25
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
iliştirme14:18:24
İliştirmek işi
barbut14:18:23
Zarla oynanan bir çeşit kumar
Külhanbeyi14:18:19
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
Tapu memuru14:18:19
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
dolambaçlı14:18:14
Dolambacı olan
kalıtım14:18:12
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
tahammül14:18:07
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
caba14:18:01
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
cani14:17:59
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
cenk14:17:57
Savaş, kavga
mizahi14:17:55
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
ceht14:17:53
Çaba, çabalama
celp14:17:52
Getirtme, kendi üzerine çekme
devlet bankası14:17:50
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
cins14:17:48
Tür, çeşit
ceza14:17:46
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
endüstri14:17:45
Sanayi
cebe14:17:44
Zırh
naz14:17:44
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
ciro14:17:41
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
cila14:17:39
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
tipik14:17:37
Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
tiraj14:17:36
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
titan14:17:34
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
kötülükçü14:17:30
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
tiran14:17:28
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
salınım14:17:27
Salınmak işi
rabıt14:17:26
Bağ, bağlama
süreyya14:17:25
Ülker
akbaba14:17:23
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
plâsman14:17:21
Yatırım
fırıldak14:17:15
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
Uyarı14:17:07
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
Kotlet14:16:59
Pirzola
gördek14:16:56
Acı balık
tasvir gibi14:16:52
çok güzel (kimse)
EHİL14:16:48
Topluluk, cemaat
ses uyumu14:16:44
Ünlü ve ünsüz uyumu
sebil14:16:39
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
peri bacası14:16:37
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
akılda tutmak14:16:37
unutmamak
sebze14:16:35
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
sebat14:16:33
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
dalgalı akım14:16:32
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
seans14:16:26
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
tanı14:16:23
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
hız14:16:15
Çabukluk, sür"at
iffetsiz14:16:15
İffetini korumayan, silisiz
muhakkak14:16:09
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
arıza yapmak14:16:05
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
noksanlık14:16:05
Noksan olma durumu, eksiklik
gale14:16:04
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
kiraz zamkı14:16:01
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
düşmanca14:15:55
Düşman gibi, düşmana yakışır biçimde
beynelmilel14:15:52
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
şişmanlık14:15:48
Şişman olma durumu
BALİĞ14:15:46
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
sonuç vermek14:15:40
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
sürekli14:15:38
Kesintisiz olarak süren, devamlı
öykünme14:15:33
Öykünmek işi, taklit
Civar14:15:29
Yöre, yakın yer, dolay
batış14:15:26
Batmak işi veya biçimi
ŞENLİK14:15:19
Şen olma durumu, şetaret
yangı14:15:18
İltihap
Vasat14:15:15
Orta
Cihat14:15:12
Din uğruna yapılan savaş
örtmek14:15:10
Kapamak
pilaki14:15:07
İçine soğan, sarımsak, maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek
yemenici14:15:03
Yemeni yapan veya satan kimse
arpacık14:15:03
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
tevazu14:15:01
Alçak gönüllülük
şırak14:14:57
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
kahraman14:14:55
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
sakil14:14:49
Ağır
sağ14:14:48
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
Akkarınca14:14:46
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
eksikli14:14:42
Kendisine bir şey gerekli olan, muhtaç
çıkma14:14:39
Çıkmak işi
çıkra14:14:35
Sık çalı
nakil14:14:30
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
yararlı olmak14:14:27
fayda sağlamak
nakit14:14:27
Para, akçe
zevksiz14:14:26
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
mönü14:14:25
bk. menü
bulunma14:14:21
Bulunmak işi
nahak14:14:19
Haksız, gereksiz
nahiv14:14:17
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
pervaz14:14:09
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
demirli beton14:14:04
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
halojen14:13:58
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
sermayeci14:13:57
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
bunalım14:13:54
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
zirai14:13:53
Tarımla ilgili, tarımsal
fiş14:13:50
Prizden akım almaya yarayan araç
tekzip14:13:48
Yalanlama
RADYUM14:13:48
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra