ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

bahtı açık11:27:21
Talihli
fen bilimi11:27:20
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
gereç11:27:18
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
Üstüvane11:27:06
Silindir
şüheda11:27:05
Şehitler
tanıştırma11:27:04
Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon
hulâsa11:27:02
Özet, fezleke
salâh bulmak11:26:57
düzelmek, iyileşmek, onmak
Ala11:26:56
İyi, pek iyi
ressam11:26:55
Resim yapan sanatçı
çalışkan11:26:52
Çok çalışkan, çalışmayı seven, faal
alüfte11:26:50
İffetsiz, oynak, cilveli (kadın)
gürültü patırtı11:26:49
Kavga, gürültü
ALACAK11:26:48
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
sınırlama11:26:38
Sınırlamak işi
MİLLİ11:26:36
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
Keman11:26:36
Yay
maymun balığı11:26:33
Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris)
İNSAN11:26:31
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
ağaç sakızı11:26:25
Reçine
r, R11:26:22
Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir
canını vermek11:26:21
kendini feda etmek
malî yıl11:26:19
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
Çiy11:26:10
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
hükümranlık11:26:04
Egemenlik, hâkimiyet
oymacı11:26:02
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
Tohum11:26:02
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
kıtık11:26:01
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
bir tarafa bırakmak (veya koymak)11:25:59
önemsememek, benimsememek, ertelemek
böbrek11:25:49
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
Fıstık11:25:47
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
misafir ağırlamak11:25:46
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
çöğüncek11:25:43
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
meymenet11:25:42
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
bekçi11:25:40
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
harç11:25:37
Harcanan para, masraf
süzgeç11:25:31
Sıvıları süzmeye yarayan araç
kolaylıkla11:25:30
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
VEKİL11:25:30
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
çeşitlilik11:25:27
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
Düş11:25:23
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
sınıflandırma11:25:21
Bölümlendirme
yarışmacı11:25:19
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
İSPİR11:25:18
At veya araba uşağı
sacayağı11:25:10
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
Yoğaltım11:25:09
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
yedek lâstik11:25:01
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
kaldırım11:24:51
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
yarışma11:24:47
Yarışmak işi, müsabaka
boğaz11:24:32
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
telkin etmek11:24:31
aşılamak
koşum11:24:27
Araba hayvanının kayış takımı
ölü doğum11:24:24
Bebeğin ölü doğması durumu
yıkanma11:24:22
Yıkanmak işi
ZATİ11:24:18
Zaten
yanılmak11:24:14
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
galoş11:24:13
Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı
teselli bulmak11:24:10
avunmak
güldürücü11:24:08
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
iyi hoş (ama)11:24:06
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
tıntın11:24:05
Boş, bomboş
kırlangıç balığı11:24:04
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
cüsseli11:24:03
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
yapmacık11:23:59
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
kılade11:23:48
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
PRİMAT11:23:47
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
yöntemli11:23:45
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
DANIŞIKLI DÖVÜŞ11:23:43
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
Cihannüma11:23:35
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
drahoma11:23:34
Gelinin güveye verdiği para veya mal
teşhis11:23:31
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
rüzgarlı11:23:29
Yel esen, yelin estiği, yelli
hamam böceğigiller11:23:27
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
göz kamaştırmak11:23:26
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
Demeç11:23:25
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
Çitmek11:23:24
Kumaştaki deliği örerek kapamak
yalız11:23:23
(kas için) Düz ve parlak
Kızgınlık11:23:16
Kızgın, ısınmış olma durumu
akü11:23:12
Akümülâtörün kısaltılmış adı
çiçek11:23:02
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
işitme taşı11:22:45
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
mafiş11:22:43
Yok, kalmadı
nervür11:22:41
Bir veya iki milimlik pli
tavuk balığı11:22:37
Mezgit
mükrim11:22:36
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
Antep fıstığıgiller11:22:35
Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya
iç bulantısı11:22:33
Mide bulantısı
yaban kazı11:22:31
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
Rasıt11:22:30
Gözleyici
üşniye11:22:27
Su yosunları
karşıtlık11:22:26
Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, kontrast
halsiz11:22:17
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
leğen11:22:15
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
akaç11:22:10
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru, oluk veya başka araç
SEKİ11:22:09
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
SUYOLU11:22:02
Sutaşı
AKLAMA11:22:02
Aklamak işi, ibra
sabırlı11:22:00
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
ZİRVE11:21:59
Doruk, tepe
kuaför11:21:58
Kadın berberi
masa örtüsü11:21:55
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
şist11:21:51
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
kımız11:21:49
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
ELDİVEN11:21:47
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
teğmen11:21:34
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
İspanyol müziği11:21:33
İspanyollara özgü bir tür müzik
HİZİP11:21:32
Bölük, kısım
vekilharçlık11:21:26
Vekilharç olma durumu
saygın11:21:25
Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber
nazlanma11:21:16
Nazlanmak işi
her ihtimale karşı11:21:15
her türlü olasılığı düşünerek
Nefer11:21:13
Derecesi olmayan asker, er
öznellik11:21:10
Öznel olma durumu, sübjektivite, nesnellik karşıtı
sakıngan11:21:10
Sakınarak davranan, ihtiyatlı, ihtiyatkâr
İhmalkar11:21:07
Savsak, ihmalci
hatır11:21:04
Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl
Meblağ11:21:01
Para miktarı, tutar
alaycı11:20:51
Alay etme huyu olan, müstehzi
kımıldama11:20:49
Kımıldamak, kımıldanmak işi
NEZİR11:20:46
Adak
cilalı11:20:45
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
Mahkeme kararı11:20:44
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
gurbete çıkmak11:20:40
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
orantılı11:20:38
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
ece11:20:37
Güzel kadın, kraliçe
podösüet11:20:34
Yumuşak, yüzü ince havlı bir tür deri, süet
Zihinsel11:20:32
Zihinle ilgili, zihnî
kürsü11:20:29
Kalabalığa karşı söz söyleyenlerin üzerine çıktıkları yüksekçe yer
TAŞÇI11:20:27
Taş yontan, satan veya taş ocağından taş çıkaran kimse
büyük atardamar11:20:26
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar