ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

referandum02:15:29
Halk oylaması
sili02:15:19
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
site02:15:14
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
skor02:15:06
Durum veya sonuç
slip02:15:01
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
sopa02:14:48
Kalın değnek
etokrasi02:14:45
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
soru02:14:43
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
soda02:14:40
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
sobe02:14:37
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
sure02:14:16
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
sura02:14:08
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
ŞEHİT02:13:44
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
parçalamak02:13:43
Birliği bozmak amacıyla bölmek
kımıldama02:13:39
Kımıldamak, kımıldanmak işi
deniz ataşesi02:11:50
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
saçak bulut02:11:20
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
salık vermek02:11:14
haber vermek
hırs02:10:53
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
yakalanmak02:10:45
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
bilgilendirme02:10:31
Bilgilendirmek işi veya durumu
omuz02:10:23
Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm
olma02:10:20
Olmak işi veya durumu
şüphe etmek02:10:12
kuşkulanmak
onat02:10:08
Özenli, düzgün, uygun
ığıl02:09:45
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
lutr02:09:06
Su samuru
müvellidülma02:09:01
Hidrojen
yelalim02:08:29
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
lame02:08:20
Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan (kumaş) veya metal parlaklığı verilmiş (deri)
poşet02:07:35
Küçük torba
bitek02:06:41
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
zirzop02:06:28
Delişmen, aklına eseni yapan
Kavrama02:06:23
Kavramak işi, anlama, algılama
METRES02:05:59
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
nispeten02:05:48
Göre, kıyaslayarak, oranla
kademsiz02:05:40
Uğursuz
manifesto02:05:33
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
pelüş02:05:29
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
üroloji02:05:14
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
ışıldak02:05:00
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
İstanbul efendisi02:04:57
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
Baryum02:04:51
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
SEKTE02:04:45
Durma, kesentiye uğrama, kesilme, durgu
amorf02:04:36
Biçimsiz
medrese02:04:26
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
otolit02:04:11
bk. işitme taşı
otoban02:04:10
Otoyol
karşılıksız02:04:00
Karşılığı olmayan
layık02:03:52
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan
muhayyile02:03:33
Hayal etme gücü
kokulu kiraz02:03:17
bk. idris ağacı
telaş02:03:15
Herhangi bir sebeple acelecilik
jant02:03:08
Taşıtlarda, lâstiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit
aleksi02:03:02
Okuma yitimi
mehterhane02:03:00
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
Pişman02:02:53
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
birikme02:02:50
Toplanıp yığılma
çağcıl02:02:45
(insan için) Çağın yeniliklerini benimseyen, ona göre davranan, asrî, modern
aruz02:02:33
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
İYE02:02:29
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
farika02:02:26
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
topuk kemiği02:01:55
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
erzak02:01:53
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
asaleten atama02:01:51
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
cemile02:01:44
(kadın için) Güzel
HİLYE02:01:28
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
iltica02:01:22
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
sessizce02:01:17
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
ağızotu02:01:16
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
besleme kız02:01:11
Besleme
köy ihtiyar heyeti02:01:07
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
mukaddes02:01:01
Kutsal
bakalit02:01:00
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
natür02:00:43
Tabiat, doğa
inisiyatif02:00:41
Öncecilik, üstünlük
restoran02:00:36
Lokanta
Miyar02:00:35
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
makarna02:00:26
İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılan yemek
kendinden geçmek02:00:19
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
naat02:00:17
Bir şeyin niteliklerini övme
pianta02:00:03
Ayakkabının alt kenarı
tınlama01:59:42
Tınlamak işi
Bidar01:59:37
Uyanık, uyumayan
kıraç01:59:24
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
desenleme01:59:11
Desenlemek işi
gelecekçilik01:59:05
Fütürizm
rengarenk01:59:03
Çeşitli renkleri olan, renk renk
kain01:58:56
Bulunan, olan
komi01:58:55
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
mehter01:58:54
Mehterhane takımında görevli kimse
acun01:58:50
Dünya
abla01:58:49
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
amal01:58:48
İşler, işlemler
dericilik01:58:43
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
sorumluluk düşmek01:58:31
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
musallat01:58:19
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
saklık01:58:18
Uyanıklık, teyakkuz
kompresör01:58:07
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
viyak01:58:01
Bebeğin ağlarken çıkardığı ses
çavalye01:57:59
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
zeytin ezmesi01:57:34
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
bağıntıcılık01:57:28
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
müzik bilimi01:57:14
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
mahremiyet01:57:13
Gizli olma durumu, gizlilik
akala01:57:06
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
bakkal01:57:01
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
kamacı01:57:00
Kama yapan veya satan (kimse)
birlik olmak01:56:57
bir işi yapmak için anlaşmak
kerestelik01:56:56
Kereste yapılmaya elverişli ağaç
inal01:56:52
Kendisine inanılan kimse
imal01:56:51
Ham maddeyi işleyip mal üretme
ilik01:56:44
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
hava deliği01:56:32
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
tulûat01:56:31
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
prematüre01:56:30
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
mücerret01:56:28
Soyut
KAYIRMA01:56:21
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
astasım01:56:10
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
ululama01:55:54
Ululamak işi
yorgan01:55:54
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
ARMADA01:55:45
Donanma
aksakal01:55:38
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
marangozluk01:55:37
Marangozun işi
kavasya01:55:32
Acı ağaç
nişanlanma01:55:18
Nişanlamak işi
zooloji01:55:01
Hayvan bilimi
affedilme01:54:51
Bağışlanma
uyluk kemiği01:54:36
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
KOLEKSİYONCU01:54:30
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse