ince ses

1.İsimTitreşim sayısı çok olan ses; tiz ses

Son Arananlar

Suna04:47:03
Erkek ördek
kurallı04:45:44
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
kaşkol04:45:38
Boyun atkısı
kadıköy taşı04:43:12
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
bahtı açık04:43:05
Talihli
iktidarsızlık04:42:20
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
ihtiraslı04:41:52
Aşırı istekli
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)04:40:04
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
güneş tutulması04:39:46
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
şevki kırılmak04:39:42
isteği, hevesi kalmamak
Milyar04:39:41
Milyon kere bin, 1.000.000.000
Birsam04:39:23
Sanrı, halüsinasyon
görüp gözetmek04:38:44
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
nur04:37:46
Aydınlık, ışık, parıltı
Sumer04:37:31
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
gölge balığı04:37:16
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
Sarp04:34:53
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
dördül04:31:24
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
doymuş04:31:09
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
cezalandırılma04:30:25
Cezalandırılmak işi
bıçkı04:29:26
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
burç04:29:08
Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı
bulamaç04:28:52
Sulu, cıvık hamur
boşanmak04:28:27
(hayvan) Başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
biçimli04:28:10
Biçimi güzel olan, mevzun
Yavaşça04:28:04
Oldukça yavaş, usulca
şasi04:26:23
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
topak04:26:14
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
Ku04:26:13
Kurçatovyum"un kısaltması
başarı göstermek (veya kazanmak)04:25:47
başarmak
bağlaşık04:24:50
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
bağ budamak04:24:39
bağdaki üzüm kütüklerini budamak
Alg04:23:57
Su yosunu
balık yumurtası04:23:06
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
kameriye04:23:00
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
gebre otugiller04:21:56
Gebre otu gibi bitkileri kapsayan familya
atıl04:20:38
Tembel
anlam aykırılığı04:19:00
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
lezbiyenizm04:17:54
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
dış çevre04:17:48
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi
hamam takımı04:15:41
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
FANİLA04:14:27
Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çamaşırı
keser04:14:06
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
çobanlama04:13:03
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
köpük04:12:34
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
selenyum04:12:31
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
dalamak04:11:28
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
lös04:11:25
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
linyit04:11:12
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
urağan04:08:51
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
mil04:06:49
Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı
astsubay04:06:45
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
tahra04:05:41
Bir tür eğri budama bıçağı
protesto04:04:45
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
kere04:04:02
Kez, yol, defa, sefer
yorgan04:03:17
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
kaçamak04:02:59
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
TOP04:02:57
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
figür04:02:42
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
ekşimek04:01:56
Mayalanmak
muharrik04:00:03
Hareketini sağlayan, harekete gelen
miralay03:59:49
Albay
iyon03:59:17
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
büyük atardamar03:58:15
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
reflektör03:57:11
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
Çoğalma03:56:34
Çok duruma gelme, artma
yığın03:55:36
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
takip03:55:05
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
polemik03:53:30
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
tarih öncesi03:51:55
Yazının bulunmasından önceki çağlar
ivedilikle03:48:48
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
departman03:48:30
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
hasır03:45:16
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
Atış03:44:56
Atmak işi veya biçimi
alem03:35:34
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
TİKSİNME03:29:46
Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
garaz03:25:43
Hedef, amaç, maksat
an03:22:09
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
keratin03:18:48
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
avara03:16:40
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması
ufak tefek03:16:08
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
kayıt03:15:37
Bir yere mal ederek deftere geçirme
Semizleme03:14:40
Semizlemek durumu
Muttarit03:13:40
Düzenli, tek düze
imalâthane03:12:57
Ham maddelerin işlenerek, mal olarak piyasaya sürülecek duruma getirildiği iş yeri, yapım evi
yük03:12:24
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
zaruret03:11:23
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
Yöntem03:10:53
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
MATEMATİK03:09:16
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
yanarca03:08:02
Meşale
imha03:07:42
Ortadan kaldırma, yok etme
karavana03:06:06
En çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, çok miktarda yiyecek alan, kenarları dik, derince metal kap
Kerem03:06:02
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
zımbırtı03:04:31
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
peruk03:02:56
bk. peruka
kıtlık03:02:54
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
esnaf03:01:20
Küçük sermaye ve sanat sahibi
kule02:58:11
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
dikkat02:58:09
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
ayıklama02:57:15
Ayıklamak işi
nevruz02:57:06
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
cesamet02:57:01
Büyüklük, irilik
kala02:56:22
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
kertenkele02:55:32
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
olay02:53:57
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
biçimci02:53:56
Biçimcilik yanlısı olan (kimse)
afetzede02:53:24
Afete uğramış, afet görmüş
yurtlanma02:52:59
Yurtlanmak işi, iskân
empoze02:52:52
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
gerilme02:51:59
Gerilmek işi
devletçi02:51:16
Devletçilik yanlısı
toparlak02:50:45
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
kent02:47:42
Şehir
NET02:47:26
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
çipil02:47:02
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
SAVA02:46:21
Haber
manej02:45:35
At eğitimi
konç02:44:53
Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm
kenarlık02:44:21
Kenar bölümünü oluşturan şey
hipnoz02:42:35
Uyku, ipnos
Yön02:41:44
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
icat02:40:40
Yeni bir şey yaratma, bulma
vana02:40:28
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
enflüanza02:39:36
Grip, ingin, paçavra hastalığı
izah02:39:04
Açıklama
istihraç02:37:28
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
cebire02:36:42
Kırık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri bezle kaplanan levha, süyek, koaptör
kumar oynamak02:35:52
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
yabgu02:32:08
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
ama ne02:31:36
ne hoş