inanç

1.İsimBir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa
Birine duyulan güven, inanma duygusu
İnanılan şey, görüş, öğreti
Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç

Son Arananlar

av kuşu10:56:38
Avlanılan kuş
sterlin10:56:35
İngiliz lirası
Taşkın10:56:33
Taşmış bir durumda olan
ya devlet başa ya kuzgun leşe10:56:31
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
uzunluk10:56:28
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
HATIRLAMA10:56:28
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
gözenekli10:56:27
Gözenekleri olan
Emaret10:56:26
Emirlik, beylik
Pasaklı10:56:22
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
GÖZYAŞI10:56:19
Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri
koskoca10:56:15
Çok büyük, muazzam
hamam böceğigiller10:56:14
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
amal10:56:14
İşler, işlemler
informatik10:56:13
Bilişim
denemek10:56:12
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
huzur10:56:09
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
mikos10:56:07
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
eş değer10:56:06
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
Leb10:56:06
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
kainat10:56:04
Evren
ÇEŞME10:56:04
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
lahmacun10:56:03
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
yükümlü10:56:00
Yükümü olan, mükellef
Babayiğit10:55:59
Güçlü kuvvetli
koyun10:55:59
Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries)
kap10:55:55
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
virüs10:55:54
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
her daim10:55:53
Her zaman, daima
husus10:55:51
Konu, madde
bariton10:55:50
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
giriş10:55:49
Girmek işi veya biçimi
gerginlik10:55:47
Gergin olma durumu
Makbuz10:55:45
Alındı
Yazgı10:55:40
Bütün olmakta ve olacak olanları önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, alın yazısı, kader, mukadderat
şarkı10:55:38
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
üflemeli10:55:35
Üflenerek çalınan (çalgı)
Ayıplama10:55:33
Ayıplamak işi, takbih
zurna10:55:31
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
hukuk10:55:26
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
füze10:55:26
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
tahripkâr10:55:14
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
Dingil10:55:09
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
VESTİYER10:55:07
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
feryat figan10:55:02
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
TALİH10:54:52
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
ısı yayımı10:54:50
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
REHA10:54:50
Kurtuluş, kurtulma
Dayanaklı10:54:42
Dayanağı olan
füzen10:54:41
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
bateri10:54:38
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul
GİZ10:54:35
Sır
öğrenim belgesi10:54:30
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
uyarlanma10:54:27
Uyarlanmak işi
polemikçi10:54:26
Polemik yapan kimse
kanyon10:54:25
Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar boğaz, kapuz
İletişim araçları10:54:19
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
zom10:54:18
Olgun (kimse)
çöp10:54:17
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
aşağı görmek10:54:17
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
toka10:54:16
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
ekti10:54:13
Her yiyeceği canı çeken
tenzih etmek10:54:11
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
ekme10:54:11
Ekmek işi
liga10:54:06
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
enir10:53:58
Bir tür yaban mersini
enez10:53:56
Cılız, zayıf, güçsüz
çevre bilimci10:53:54
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
klasör10:53:50
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, sıralaç
Dinsiz10:53:46
Dinî inancı olmayan
tekin değil10:53:46
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
iltimaslı10:53:44
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
Soya çekim10:53:40
Kalıtım, irsiyet, veraset
hüküm vermek10:53:38
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
tanzim10:53:34
Sıraya koyma, sıralama
VASAT10:53:32
Orta
nakil etmek10:53:31
bk. nakletmek
şamata10:53:28
Gürültü, patırtı
şamama10:53:26
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
Davetiye10:53:24
Davet için yazılan kâğıt
çöplük10:53:22
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
çoğu10:53:19
Çoğu zaman, çok defa
galeri10:53:19
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
aktinit10:53:09
Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plûtonyum, amerikyum, küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı
sessiz sedasız10:53:07
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
veçhe10:53:05
Yön
trol10:53:02
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
dolanma10:52:59
Dolanmak işi
taş yuvarı10:52:54
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
ince ses10:52:53
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
dik kafalı10:52:51
Dik başlı
GÜNCE10:52:49
Günlük (I)
satı10:52:44
Satmak işi, satış
parasız10:52:38
Parası olmayan
berabere kalmak10:52:35
(oyun, yarışma için) takımlar aynı sayıyı almak veya denk gelmek, başa baş kalmak, başa baş gelmek
Nem10:52:35
Havada bulunan su buharı
ütopyacı10:52:34
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
yemekaltı10:52:33
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
süs10:52:29
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
mıknatıs10:52:22
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
çok seslilik10:52:21
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
Gizleme10:52:17
Gizlemek işi
tefekkür10:52:17
Düşünme, düşünüş
terakkiperver10:52:15
İlerici
çığırtkan10:52:15
Çağırtkan
Görecilik10:52:13
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
yargıtay10:52:13
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
erinme10:52:12
Erinmek işi veya durumu
derebeyi10:52:09
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
türkü10:52:05
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
yanardağ püskürmesi10:52:01
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
beçene10:52:01
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
şerefsiz10:52:00
Şereften yoksun olan, onursuz
emsal10:52:00
Benzerler
tartma10:51:59
Tartmak işi
BİRİCİK10:51:59
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
sıhhat10:51:58
Sağlık, esenlik
DEMİURGOS10:51:58
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
yuvarlak10:51:58
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
mürebbi10:51:57
Eğitici
meyve ezmesi10:51:57
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
yara açmak10:51:55
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
Uykusu hafif10:51:53
Küçük bir sesten hemen uyanan
beğenilir10:51:51
Beğenme duygusu veren, beğenilen
emanet10:51:51
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
köstebek10:51:50
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
testereli10:51:48
Testere biçiminde dişleri olan
ekabir10:51:46
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
matbaa10:51:44
Basım evi
satranç taşı10:51:40
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
tannan10:51:38
Tınlayan, çınlayan