inanç

1.İsimBir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa
Birine duyulan güven, inanma duygusu
İnanılan şey, görüş, öğreti
Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç

Son Arananlar

akla yatkın11:50:08
uygun, akıllıca, makul
inanç11:50:08
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
DİL11:50:06
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
avukat11:50:05
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
ahiretlik11:50:01
bk. ahretlik
avunma11:49:58
Avunmak işi, teselli
gittikçe11:49:58
Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
epope11:49:57
Destan
katliam11:49:52
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
şirket11:49:51
Ortaklık
loğusa otu11:49:49
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
Uykusu hafif11:49:48
Küçük bir sesten hemen uyanan
kuru temizleme11:49:47
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
HIZLI11:49:44
Çabuk, seri, sür"atli
ölçü11:49:43
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
broşür11:49:40
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
Zurna11:49:39
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
poliçe11:49:37
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
dogma11:49:36
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
saygısız11:49:34
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
Süslü11:49:30
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
migren11:49:29
Yarım baş ağrısı
çelim11:49:26
Güç, kuvvet
çelik11:49:24
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
çeper11:49:23
Çit
çevre11:49:21
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
çetin11:49:19
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
Düzenbaz11:49:17
Düzenci, hileci
Briket11:49:15
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
bitirim11:49:14
Çok hoşa giden (kimse, yer)
tatlı11:49:12
Şeker tadında olan
yer değiştirme11:49:11
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
rota11:49:08
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
DİZEMLİ11:49:05
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
Temel önerme11:49:04
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
rint11:48:57
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
vasistas11:48:55
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
Öz su11:48:52
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
reha11:48:48
Kurtuluş, kurtulma
renk11:48:47
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
keyifli11:48:46
Keyfi yerinde, neşeli
remi11:48:44
İskambillerle oynanan bir tür oyun
Dokundurma11:48:42
Dokundurmak işi
reva11:48:40
Yakışır, yerinde, uygun
rami11:48:39
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
rate11:48:38
Büyük fare
rast11:48:36
Doğru
içindekiler11:48:35
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
lenfa11:48:26
Lenf
niteleme belirteci11:48:25
Niteleme zarfı
ekonomik11:48:23
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
Donuk11:48:22
Parlaklığı olmayan, mat
ruhi11:48:19
Ruhla ilgili, ruhsal
eğitim11:48:19
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
ruba11:48:18
Giysi, giyecek
noksan11:48:17
Eksik, eksiklik, kusur
rulo11:48:16
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
Birinci11:48:12
Bir sayısının sıra sıfatı
cephane11:48:11
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
faaliyet11:48:08
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
kariyer11:48:05
Meslek, uzmanlık
evrensel11:48:04
Evrenle ilgili
çaprazlama11:48:03
Çapraz olarak, makaslama
varlık11:47:57
Var olma durumu, mevcudiyet
Cinsiyet11:47:53
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
aldatmak11:47:52
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
tıp tıp11:47:50
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
inat11:47:49
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
fiziksel11:47:43
Fizikle ilgili olan
Berri11:47:41
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
altıntop11:47:40
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
tetir11:47:34
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
tevzi11:47:33
Dağıtma, üleştirme
drenaj11:47:30
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
habitat11:47:25
Yerleşme, oturma
Müessese11:47:24
Kuruluş, kurum (I)
yapı11:47:24
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
Yabancı11:47:23
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
nakliyat11:47:20
Taşıma işleri, taşımacılık
bombeli11:47:16
Şişkinliği, kabarıklığı olan
münasebat11:47:15
İlgiler, ilişkiler
tire11:47:14
Dikişte kullanılan pamuk ipliği
tarz11:47:11
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
rant11:47:10
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
teke11:47:09
Keçinin erkeği
tepe11:47:07
Bir şeyin en üstteki bölümü
rutin11:47:05
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
talimat11:47:01
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
belleğini yitirmek11:47:00
bellek kaybına uğramak
bopstil11:46:58
Züppece giyiniş biçimi
haykırış11:46:50
Haykırmak işi veya biçimi
inan11:46:48
İnanmak işi
yaban domuzu11:46:47
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
BAYAĞI11:46:43
Aşağılık, pespaye
Ses bilgisi11:46:42
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
menekşegiller11:46:38
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
FAVORİ11:46:35
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
Bitki bilimi11:46:34
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
cilâ11:46:32
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
gece kıyafeti11:46:30
Gece giyilen elbise
afgan11:46:25
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
çizgili11:46:25
Üzerinde çizgi bulunan
YUFKA YÜREKLİ11:46:24
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
beygir11:46:23
At
şatafatlı11:46:21
Süslü ve gösterişli
annelik11:46:15
Anne olma niteliği veya durumu
Ada11:46:12
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
Durmadan11:46:08
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
Alp11:46:07
Yiğit, kahraman
mihver11:46:05
Eksen
natura11:46:04
İnsanın yaradılış özelliği
hısım akraba11:46:03
Yakın ve uzak bütün akrabalar
ötücü kuşlar11:46:01
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
GÖZLEM11:46:00
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
ÜZERLİK11:45:57
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
açık yeşil11:45:56
Yeşilin bir ton açığı
terbiyesiz11:45:55
Terbiyesi olmayan
Teşhis11:45:53
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
harekete geçmek11:45:52
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
sözünün eri olmak11:45:51
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
sakat olmak11:45:47
sakatlanmak
çiğde11:45:46
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
dünya alem11:45:44
Herkes, bütün insanlar
Aracı11:45:43
Uzlaştıran, anlaşma sağlayan kimse
umursamaz11:45:42
Umursamayan, aldırış etmeyen
Durum11:45:40
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
badana11:45:39
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
yek11:45:38
Bir, tek
yal11:45:36
Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek
Fin11:45:35
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse