inanç

1 İsim

Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma

Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner

Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat

Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa

Birine duyulan güven, inanma duygusu

İnanılan şey, görüş, öğreti

Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç