inanç

1.İsimBir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa
Birine duyulan güven, inanma duygusu
İnanılan şey, görüş, öğreti
Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç

Son Arananlar

Peşin13:28:35
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
Kulunç13:28:28
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
idrak13:28:13
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
Hicap13:28:06
Utanma, utanç, sıkılma
kondansatör13:28:00
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
Sıradan13:27:52
Herhangi bir, bayağı, alelâde
DANIŞIKLI DÖVÜŞ13:27:38
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
kurtarma gemisi13:27:19
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
hristiyan13:26:41
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
lökosit13:26:31
Akyuvar
üvez13:26:22
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
diskotek13:26:13
Plâk, ses bandı koleksiyonu
asılı13:26:08
Asılmış olan
done13:25:55
bk. veri
kinli13:25:41
Öç almak isteyen, kin tutan
Renk13:25:37
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
ahşap13:25:37
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
cetvel13:25:33
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
rehine13:25:29
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
fizyoloji13:25:28
Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı
bati13:25:06
Yavaş, ağır
Egzama13:24:48
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
yeterlik13:24:41
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
maden kömürü13:24:37
Taş kömürü
cani13:24:32
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
ergin13:24:13
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
Ters13:23:59
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
vasıta13:23:55
Araç
cümle bilgisi13:23:50
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
şerare13:23:48
Kıvılcım, çakım, çakın
dalkavukluk etmek13:23:36
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
topaç13:23:31
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
rayiç13:23:25
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
Me13:23:08
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
fütürizm13:23:08
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
zom13:22:53
Olgun (kimse)
emzik13:22:48
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
komutan13:22:48
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
kotlama13:22:43
Kotlamak işi
beşer13:22:43
İnsanoğlu, insan
inik13:22:23
İnmiş, indirilmiş
kalımlı13:22:21
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
hasım13:22:17
Düşman, yağı
mirasyedi13:21:45
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
mantar özü13:21:35
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
içitim13:21:35
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
dair13:21:30
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
Asar13:21:23
Yapılar, eserler
çelik çomak13:21:22
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
damla13:21:15
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
çil13:21:08
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
ağırşak13:21:02
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
fücceten13:21:02
Birdenbire, ansızın (ölmek)
alayiş13:20:57
Gösteriş, göz kamaştırma
DİNAR13:20:50
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
seçenek13:20:47
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
müjde13:20:43
Sevindirici haber, muştu
gerçeğe aykırı13:19:58
Gerçeğe uymayan, hilâfıhakikat
mezkur13:19:45
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
yaban ördeği13:19:42
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
kepaze13:18:53
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
sulak13:18:51
Suyu olan, suyu bol
kaşmir13:18:51
İnce, sık bir tür yün
taşıt13:18:41
Taşıma aracı
hususî13:18:36
Özel
Vurgu13:18:12
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
beynelmilel13:18:10
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
kripton13:18:02
Atom numarası 36, atom ağırlığı 83, 8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz.Kısaltması Kr
tecrübe etmek13:18:00
denemek, sınamak
tarihî eser13:17:35
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
cinsel13:17:32
bk. cinsî
Saydam13:17:15
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
yönetici13:17:10
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
yeryüzü13:16:47
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
Sağlam13:16:14
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
meymenet13:16:08
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
iç hastalıkları13:15:47
bk. dahiliye
ümitli13:15:37
Umutlu
alt13:15:34
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
ussal13:15:32
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
çabuk13:15:32
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
rütbesiz13:15:18
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
intihal13:14:53
Aşırma
MAAİLE13:14:53
Ailece, ev halkıyla birlikte
sızlama13:14:46
Sızlamak işi
telve13:14:45
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
rezil13:14:29
Alçak, aşağılık
YÜZERGEZER13:14:17
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
DORUK13:13:28
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
bit13:13:27
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
mililitre13:12:59
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
İdmansız13:12:57
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
Savurganlık13:12:56
Savurgan olma durumu veya savurganca davranış, tutumsuzluk, müsriflik, israf
seyreltme13:12:53
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
kitapsever13:12:50
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
birebir13:12:48
Etkisi kesin olan
Makta13:12:48
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
DANA13:12:46
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
fiyat (veya değer) biçmek13:12:37
bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek
yekûn13:12:30
Toplam
ahiret13:12:14
bk. ahret
dun13:11:57
Alçak, aşağı, aşağılık
beğenmemek13:11:30
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
yabansı13:11:27
Alışılmamış bir durumda olan, garip, acaip, tuhaf
salâhiyetli13:11:19
Yetkili
mitoloji13:11:09
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
Zeban13:11:03
Dil, lisan
sergen13:10:58
Raf
ÖKSE13:10:54
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
dâhiliye13:10:52
(devlet yönetiminde) İç işleri
talihli13:10:52
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
katkı13:10:49
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
itimatlı13:10:49
Güvenilir
yazıcı13:10:44
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
duyguları açığa vurmak13:10:33
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
ötürük13:10:20
İshal, sürgün, amel
şikayet13:10:14
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
aykırı düşmek13:09:56
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
talih kuşu13:09:44
İyi talih
dümbelek13:09:44
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
iktidarsızlık13:09:39
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
üvey ana13:09:39
Öz olmayan anne, analık
Arabozan13:09:38
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
staj13:09:14
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
sanki13:09:11
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
gram13:09:10
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
YILDIRIM13:09:05
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
sarih13:09:00
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
kadınlar hamamı13:09:00
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
eleme13:08:55
Elemek işi