inanç

1.İsimBir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa
Birine duyulan güven, inanma duygusu
İnanılan şey, görüş, öğreti
Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç

Son Arananlar

mazı11:30:33
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
obruk11:30:32
İçbükey, mukaar, konkav
KIR11:30:27
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
cemile11:30:25
(kadın için) Güzel
ölçüp biçmek11:30:23
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
kail11:30:13
Söyleyen
orta saha11:30:11
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
yönlendirme11:30:09
Yönlendirmek işi
parafin11:30:08
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
sisli11:30:06
Üzerine sis inmiş olan, sislenmiş, bulanık
ÖDEME11:30:04
Ödemek işi, tediye
kanaatkar11:30:03
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
tereddüt etmek11:30:00
kararsız davranmak, duraksamak
posta treni11:29:58
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
erinme11:29:57
Erinmek işi veya durumu
Saygınlık11:29:55
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
iz11:29:50
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
hazakat11:29:46
(hekimler için) Ustalık, uzluk
trafik11:29:44
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
ÇERGİ11:29:43
bk. çerge
taş kömürü11:29:42
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
bunaklık11:29:42
Bunak olma durumu
çöplük11:29:34
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
töre dışıcılık11:29:31
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
su baskını11:29:28
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
kamış11:29:24
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
Kumsal11:29:22
Su kıyılarında oluşan kumlu yer, plâj
dalgalı akım11:29:19
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
kısıtlı11:29:17
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
limaki11:29:15
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
yazıt bilimi11:29:13
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
kitapçı11:29:12
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
ağaç sakızı11:29:10
Reçine
giderayak11:29:08
Gitme anında, gitmek üzere iken
tercüme11:29:06
(dilden dile) Çevirme
papaz11:29:04
Hristiyan din adamı
ağzı sıkı11:29:03
bk. ağzı pek
kıymık11:29:01
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
AKAÇLAMA11:29:01
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
sıradanlık11:29:00
Sıradan olma durumu
BIRAKIT11:28:59
Tereke
övgü11:28:58
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
Yetke11:28:56
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
HARİS11:28:54
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
verme11:28:53
Vermek işi
dış merkezli11:28:53
Dış merkezlikle ilgili olan
Yılgı11:28:52
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
Yarış11:28:51
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
molibden11:28:50
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
Kadın hastalıkları11:28:48
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
güçlük çıkarmak11:28:45
bir şeyin gerçekleşmesini engelleyici sebepler ileri sürmek
mezbelelik11:28:43
Çöplük, mezbele
lepra11:28:39
Cüzam
zaç yağı11:28:37
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
zenci11:28:34
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
erk11:28:33
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
ateş böceği11:28:32
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
tedvin11:28:30
Derleme
Kar11:28:29
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
şaibe11:28:28
Kir, leke
kalın kafalı11:28:26
Geç veya güç anlayan, gabi
oy birliği11:28:24
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
TASMA11:28:19
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
maile11:28:18
Aklan
gelberi11:28:17
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
Depo11:28:14
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
VOLKANİK11:28:11
Volkanla ilgili
istifa etmek11:28:09
(işinden) çekilmek
terfi etmek11:28:06
bir görevde derecesi yükselmek
GÜVEN11:28:03
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
Evliya11:27:59
Erenler, ermişler, veliler
düzlük11:27:59
Düz olma durumu
muhafız11:27:59
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
macera11:27:58
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
bağlaşım11:27:57
Eşleme
SES YİTİMİ11:27:53
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
böbrek üstü bezi11:27:49
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)
bamya tarlası11:27:49
Mezarlık
kartpostal11:27:48
Genellikle dik dörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli posta kartı, kart
ağrı kesici11:27:47
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
İhtiyar11:27:46
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
balıkçı11:27:44
Balık tutan veya satan kimse
riziko11:27:44
Zarara uğrama tehlikesi
çözüm yolu11:27:42
Bir güçlüğü giderme çaresi
danışma meclisi11:27:38
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
sarhoş11:27:32
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
HİZMET ERİ11:27:30
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
Muhakeme11:27:28
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
filtreli11:27:28
Filtre takılmış olan
erotik11:27:24
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
dem11:27:24
Soluk, nefes
uygar11:27:15
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
kan kaybetmek11:27:07
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
kaldırıcı11:27:05
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
olağan dışı11:27:00
Olağan olmayan, gayri tabiî
KADİFE11:26:54
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
yollama11:26:54
Yollamak işi
tavla11:26:53
At ahırı
lekeli humma11:26:51
Tifüs
basma11:26:51
Basmak işi
ebucehil karpuzu11:26:50
Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki, acı hıyar, acı elma, it hıyarı (Citrullus colocynthis)
Ur11:26:48
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
koku11:26:18
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
imroz11:26:08
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
zer11:26:07
Altın
millet11:26:07
Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
akya balığı11:26:05
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
kan taşı11:25:58
Hematit
Anlatı11:25:37
Hikâye etme, tahkiye
köşe atışı11:25:33
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
yurttaş11:25:32
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
Şarkı11:25:30
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
bir güzel11:25:16
Çok iyi, iyice
Yiğitçe11:25:02
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
meşin11:24:51
Sepilenmiş koyun derisi
DEVE DİKENİ11:24:47
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
gözetim11:24:24
Gözetme işi, nezaret
galaksi11:24:22
Gök adası
Ayı balığı11:24:12
Fok
bardacık11:24:08
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
Muhasip11:23:54
Sayman, muhasebeci
fettan11:23:45
Fitneli, karıştırıcı
emperyalist11:23:37
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
müzik salonu11:23:12
Müzik dinlenen geniş salon
sobe11:23:08
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
uyluk kemiği11:23:05
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
işlev yitimi11:22:52
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
etokrasi11:22:45
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
yönetim yeri11:22:21
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
buzul taş11:22:19
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren