inanç

1.İsimBir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa
Birine duyulan güven, inanma duygusu
İnanılan şey, görüş, öğreti
Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç

Son Arananlar

inanç10:41:15
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
yanarca10:40:56
Meşale
rüesa10:40:37
Başkanlar
otoriter10:40:35
Yetkeli, otoriteli
bağır10:40:33
Göğüs
Şakacı10:40:05
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
kumar oynamak10:39:54
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
susuzluk10:39:50
Susuz olma durumu, kuraklık
Roman dilleri10:39:28
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
italyanca10:39:23
Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya"da konuşulan dil
sakın10:39:20
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
gemi adamı10:39:20
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
çarpan10:39:09
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
protesto10:38:58
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
hücum10:38:37
Saldırma, saldırı, saldırış
öğütücü diş10:38:26
Azı dişi, azı
doğaçtan10:37:50
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
bevliye10:37:36
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
acur10:37:19
bk. ajur
zebra10:37:18
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
kavis10:36:57
Eğmeç, yay
bílgi10:36:57
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
akıl dışı10:36:41
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
çiçek tozu10:36:33
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
kahve10:36:23
Sıcak iklimlerde yetişen, kök boyasıgillerden bir ağaç (Coffea arabica)
dogmacılık10:36:20
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
ararot kamışı10:35:45
Maranta
Sumer10:35:33
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
ezilmiş10:35:23
Ezik duruma gelmiş
gözleme10:35:11
Gözlemek işi, tarassut
büyük aile10:34:25
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
DÜALİZM10:34:17
İkicilik
bad10:34:00
Yel, rüzgâr
manisa lalesi10:33:57
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
ekin iti10:33:55
Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse
çayhane10:33:48
Çay evi
minyatür10:33:31
Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı
serenat10:33:21
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
ŞİDDETLİ10:33:19
Zorlu, sert
zerk10:33:13
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
BÖYLECE10:32:53
Tam böyle, bu biçimde
zümrüdüanka10:32:47
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
kısır10:32:43
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
demir10:32:37
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
basit10:32:16
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
tanzim10:32:02
Sıraya koyma, sıralama
blastula10:31:58
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
gülümseme10:31:45
Hafifçe gülme, tebessüm
Üçgül10:31:44
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
Dilek10:31:39
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
fezleke10:31:34
Özet, hulâsa
Tanışıklık10:31:34
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
komünikasyon10:31:23
İletişim, haberleşme
Süpürge otu10:31:22
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
folklorik10:30:48
Halk bilimi ile ilgili
CANLANDIRMA10:30:26
Canlandırmak işi
Evliya10:30:03
Erenler, ermişler, veliler
solüsyon10:29:50
Çözelti
payda10:29:46
Bayağı kesirlerde birimin kaç eşit parçaya bölünmüş olduğunu gösteren sayı, mahreç; payda, payın altına yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır
Alametifarika10:29:40
Bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka
sitem etmek10:28:55
bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmek
hakikatli10:28:44
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
yatay10:28:31
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
plasenta10:28:02
Etene, son, meşime
Karafatma10:28:02
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
işlev yitimi10:27:43
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
menengiç10:27:21
bk. melengiç
tek başına10:27:08
Kendi kendine, yalnız olarak
çekemezlik10:27:06
bk. çekememezlik
komşu10:26:59
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
lâkayt10:26:59
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
öğrenci kartı10:26:58
Bir kimsenin öğrenci olduğunu gösterir belge
erdenlik10:26:38
Bakirlik
umursamaz10:26:27
Umursamayan, aldırış etmeyen
sabo10:26:25
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
vajina10:26:02
bk. vagina
tepki10:25:59
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
kantar10:25:45
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
meşgale10:25:40
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
tevsi10:25:36
Genişletme, yayma
BAKI10:25:26
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
acı acı10:25:25
Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde
İR10:25:24
İridyum"un kısaltması
HİNDİBA10:25:22
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
Gönlünce10:25:21
Dileğine uygun
katma10:24:17
Katmak işi, ilhak
ayşekadın10:23:44
Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye
arif10:23:43
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
kavga etmek10:23:38
birbiriyle atışmak, dövüşmek
ZİRKONYUM10:23:37
Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element. Kısaltması Zr
kaşık10:23:18
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
MENEVİŞ10:23:13
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
alan korkusu10:23:12
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
GAZETE10:23:08
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
havas10:22:26
Nitelikler, özellikler
mo10:22:22
Molibden"in kısaltması
kar sapanı10:21:58
Kayarken kayak uçlarını birbirine yaklaştırma, arka uçlarını ise birbirinden uzaklaştırmayla sağlanan frenleme durumu
Japon10:21:54
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
hafiye10:21:53
Özel soruşturmalarla edindiği bilgileri ilgililere ileten kimse, detektif
barındırma10:21:28
Barındırmak işi
vurma10:21:10
Vurmak işi
alman gümüşü10:21:09
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
megaton10:20:51
Bir milyon ton değerinde kütle birimi.Kısaltması Mt
KİŞİSEL10:20:20
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
Alaysı10:19:46
Alaya benzer, ciddî olmayan
ışınım10:19:42
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
satranç10:19:36
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
tutumluluk10:19:26
Tutumlu olma durumu
kirletmek10:19:17
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
hayvan bilimi10:19:08
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
ACEMLEŞME10:19:07
Acemleşmek durumuna gelmek
aguş10:18:23
Kucak
selâm vermek10:18:17
selâmlamak
kavşak10:18:15
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
ekseriyet10:18:12
Çoğunluk, çokluk
kuytu10:18:06
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
yedek10:17:50
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
kepenek10:17:47
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
yamaklık10:17:28
Yamak olma durumu
kadınsılık10:17:27
Kadınsı olma durumu
habitat10:17:26
Yerleşme, oturma
fesleğen10:16:38
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
SR10:16:15
Stronsiyum"un kısaltması
gerçekten10:16:12
Gerçek olarak, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki
samimi10:16:09
İçten, içtenlikle
Ashap10:15:50
Sahipler
ekspoze10:15:44
Bir yere sunulan bildiri özeti
tezene10:15:12
Mızrap, çalgıç
Temaşa10:14:39
Hoşlanarak bakma
SEM10:14:33
Zehir, ağı