inanç

1.İsimBir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa
Birine duyulan güven, inanma duygusu
İnanılan şey, görüş, öğreti
Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç

Son Arananlar

yağlı kara21:22:32
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
Memba21:22:27
Kaynak, pınar
kandil yağı21:22:21
Kötü cins zeytinyağı
Kanı21:22:09
İnanılan düşünce, kanaat
bazuka21:22:07
Roketatar
janr21:22:04
Çığır, tarz, cins
adale21:22:03
Kas
yemek listesi21:21:58
Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri
kirletme21:21:56
Kirletmek işi
minyatür21:21:28
Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı
dolandırıcı21:21:20
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
Kuruluş21:21:16
Kurulma işi, yolu veya tarihi
rulman21:21:14
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
sada21:21:14
bk. seda
yarılma21:21:11
Yarılmak işi
bilmece21:21:09
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
KUTUPLANMA21:21:08
Kutuplanmak işi, polârizasyon
Badminton21:21:00
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
araba21:20:42
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
abonelik21:20:30
Abone veya aboneler için kullanılabilecek kadar olan
EVLEK21:20:15
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
çavuş21:20:12
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
nihale21:20:10
Sofrada kullanılan sahan altlığı
demir21:20:08
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
ısıalan21:19:59
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
bulgu21:19:48
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
mirat21:19:46
Ayna
YARAŞIR21:19:26
Lâyık, uygun
boylamasına21:19:12
Boyu doğrultusunda
kucaklamak21:19:10
Kucağına almak, kucağında taşımak
müdafaa etmek21:19:09
savunmak, korumak
talih kuşu21:19:03
İyi talih
bestekar21:19:00
Besteci
macar21:18:59
Macaristan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
AÇIKLAMA21:18:55
Açıklamak işi, izah
Çıngırak21:18:52
Küçük çan
keşşaf21:18:52
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
Rica21:18:49
Dileyiş, dileme, dilek
halay21:18:48
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
KITAL21:18:43
Vuruşma, birbirini öldürme
töhmetli21:18:19
Suçlanmış
Sik21:17:59
Erkeklik organı
mürailik21:17:53
İkiyüzlülük
lu21:17:47
Lütesyum"un kısaltması
kötüleme21:17:39
Kötülemek işi
koruk21:17:38
Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm
çiriş21:17:38
Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir toz
Seren21:17:26
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
Arkaç21:17:15
Ağıl
pazarlık21:17:11
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
fevk21:17:06
Üst, yukarı
Karaca21:16:58
Rengi karaya yakın olan, esmer
bilgiçlik21:16:45
Bilgiç olma durumu
av kuşu21:16:37
Avlanılan kuş
ırki21:16:31
Irkla ilgili
güneştopu21:16:29
bk. Acem lâlesi
telif hakkı21:16:07
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
piket21:16:07
İki, üç veya dört kişi arasında ve 32 kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu
badem ezmesi21:16:06
Ezilmiş bademle yapılan şekerleme
mazruf21:16:00
Zarf içine konmuş, zarflı
tefekkür21:15:41
Düşünme, düşünüş
şor21:15:37
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
müessese21:15:30
Kuruluş, kurum (I)
META21:15:23
Mal, ticaret malı
parasızlık21:15:22
Parasız olma durumu
uzun boylu21:15:16
Boyu uzun olan
hoyrat21:15:10
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
USTA21:14:42
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
brıçka21:14:14
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
ücra21:14:14
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
bizar21:14:01
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
yani21:13:56
Sözün kısası, doğrusu
tepkime21:13:55
Tepkimek işi
basiret21:13:45
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
Allah rahmet eylesin21:13:30
ölüleri hayırla anmak için söylenir
filet21:13:16
Derinliği aynı olan sığ su alanı
serpmek21:13:10
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
temayüz21:13:10
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
imtiyaz21:13:04
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
Lup21:12:54
Büyüteç
yasak aşk21:12:20
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
tun21:12:13
Gizli yer, köşe bucak
özellikle21:12:04
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
tilki üzümü21:11:59
İt üzümü
kanunlaşma21:11:38
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
aşinalık21:11:33
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
karaşın21:11:32
Esmer, sarışın karşımı
kurumlu21:11:30
Kurum (II) tutmuş olan
element21:11:25
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
ana vatan21:11:24
Ana yurt
bono21:11:08
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
şeytan taşlama21:10:53
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
gusto21:09:37
Beğeni, zevk
nizam21:09:32
Düzen
kuramlaştırma21:09:31
Kuramlaştırmak işi
sünnet21:09:14
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
kıl keçisi21:09:09
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
yakma21:09:05
Yakmak işi
pisin21:08:47
Yüzme havuzu
değişken21:08:42
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
yetimlik21:08:37
Yetim olma durumu
totemcilik21:08:35
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
gurbet21:08:34
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
grekoromen21:08:33
Belden aşağısını tutmamak ve ayaklarla oyun yapmamak gibi kuralları olan güreş türü
bekletme21:08:32
Bekletmek işi
zeamet21:08:10
Tımar
taktir21:07:55
Damıtma, imbikten çekme
sepelek21:07:39
bk. sersem sepelek
rahne21:07:36
Gedik, yarık
töz21:07:35
Kök, asıl, cevher
kahya21:07:18
Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse
lekelenmek21:06:28
Kötü tanınmak
Monist21:06:21
Tekçi
çizik21:06:17
Çizilmiş
uygun olmak21:06:11
bağdaşmak
bunalma21:05:49
Bunalmak işi
Pire otu21:05:48
Yaklaşık 25-50 cm yükseklikte, parçalı yapraklı, otsu bir bitki (Tanacetum coccineum)
korun21:05:47
Üst derinin en dış tabakası
fikir danışmak21:05:47
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
lebalep21:05:46
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
ifrit21:05:31
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
bezekçi21:05:28
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
yararlı kılmak21:05:26
fayda sağlayan ve üretken duruma getirmek
İLGİ EKİ21:05:23
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
buna21:05:22
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
katmak21:05:18
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
cilacı21:05:06
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
belen21:05:01
Bel
Kınnap21:04:58
Sicim
müracaat21:04:50
Başvuru