inanç

1.İsimBir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa
Birine duyulan güven, inanma duygusu
İnanılan şey, görüş, öğreti
Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç

Son Arananlar

megaloman19:15:26
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
felaket19:15:20
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
Kan19:14:44
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
muhafaza etmek (veya edilmek)19:13:18
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
sık19:12:44
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
file19:12:32
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
kerevet19:11:18
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
olası19:10:58
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
aya19:10:28
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
havan19:08:56
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
çabalanma19:08:02
Çabalanmak işi
ahlakçı19:07:57
Ahlâk konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse
bir araya gelmek19:07:36
bir yerde toplanmak, buluşmak
kimyevî19:07:08
Kimyasal
kaşbastı19:06:58
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
sinir sistemi19:06:32
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
vuru19:05:00
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
çirişli19:04:58
Çiriş sürülmüş
Ayni19:03:21
Gözle ilgili
sulama19:02:30
Sulamak işi
TEDBİR19:01:36
Önlem
taş basmacı19:01:22
Taş basması ile uğraşan kimse
KAVGACI19:00:42
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
karasu18:59:20
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
mezarlık18:57:06
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
karamuk18:56:27
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
Çürük18:52:56
Çürümüş olan
boy18:51:56
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
testereli18:50:38
Testere biçiminde dişleri olan
GAYRI18:49:18
Artık, bundan böyle
Yapmak18:48:14
iyilik veya kötülükte bulunmak
mukallit18:47:16
Taklitçi
Karındaş18:47:11
Kardeş
milimetre18:46:23
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
orta yuvarlak18:45:13
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
firak18:44:03
Ayrılış, ayrılık
amenna18:42:59
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
efor18:40:03
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
softa18:39:56
Medrese öğrencisi
Reis18:38:46
Başkan, ser
akıntı18:37:27
Akmak işi
savaşım18:36:01
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
kayın peder18:34:25
Kaynata
kandilli18:33:54
Kandili olan
kuyruk18:33:29
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
şom18:33:28
Uğursuzluk
stant18:33:25
At yarışlarında seyirci tribünü
şor18:33:21
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
mercan18:33:21
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
kuruntulu18:33:19
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
stand18:33:18
bk. stant
kapsama18:33:15
Kapsamak işi
Pakt18:33:14
Antlaşma
Paha18:33:10
Değer, fiyat
sert tabaka18:33:08
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
yetenekli18:33:06
Yeteneği olan, kabiliyetli
dişleme18:32:58
Dişlemek işi
mantar ağacı18:32:56
Turunçgillerden, kerestesi çok gözenekli, süngerimsi, açık sarı renkli bir ağaç (Phelloderidron amurerıse)
mertek18:32:55
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık
Ailecek18:32:54
Ailece
velespit18:32:54
Bisiklet
volkanik18:32:53
Volkanla ilgili
peleng18:32:52
Panter
mersin18:32:46
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
şad18:32:45
Sevimli, neşeli
şef18:32:43
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
şem18:32:41
Mum, balmumu
şek18:32:41
Şüphe
galeyan18:32:29
Kaynama
estamp18:32:26
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
zihin yormak18:32:25
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
müşahhas18:32:16
Somut, konkre
derebeylik18:32:14
Derebeyi olma durumu
yakınlık18:32:09
Yakın olma durumu
diyecek18:32:08
Söylenecek söz
ulviyet18:32:05
Yücelik
sıraya koymak18:32:05
düzenlemek, sıralamak
şal18:32:00
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
Suna18:31:57
Erkek ördek
gönder18:31:56
Bayrak çekilen direk
akordiyon18:31:55
bk. akordeon
ispiyoncu18:31:55
İspiyon
potansiyel18:31:51
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
belirsizlik zamiri18:31:46
İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb
iskele kuşu18:31:44
Yalıçapkını, emircik
benbencilik18:31:43
Benbenci olma durumu
etyemez18:31:42
Etyemezlikle ilgili
kolhoz18:31:41
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
zanlı18:31:40
Sanık
istikamet18:31:38
Doğrultu, yön
gizli18:31:36
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
gizil18:31:32
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
tambura18:31:31
Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
boydaş18:31:23
Aynı boyda olan
yeğ18:31:19
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
baykuşgiller18:31:15
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
normalüstü18:31:14
Olağan dışı
hasbıhal18:31:10
Söyleşi, sohbet
Derkenar18:31:08
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
terennüm18:31:04
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
matador18:31:03
Boğa güreşçisi, toreador
şat18:31:01
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
sezyum18:30:56
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
atgiller18:30:53
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
bedence18:30:52
Beden bakımından
yün18:30:43
Güzün kırkılan koyun tüyü
Saka18:30:39
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
solüsyon18:30:36
Çözelti
Diriltme18:30:35
Dirilmesini sağlama, canlandırma
kıç18:30:32
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
alındı18:30:31
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
daluyku18:30:30
Derin uyku
yepyeni18:30:26
Çok yeni, hiç kullanılmamış
Sima18:30:23
Yüz, çehre
özengen18:30:20
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
Şey18:30:09
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
baharatçı18:30:09
Baharat satan kimse
peltek18:30:07
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
Şap18:30:05
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
sedef otu18:30:00
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
sorguya çekmek18:29:57
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
Şov18:29:55
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
METİN18:29:53
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
tinselcilik18:29:52
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
kancık18:29:48
(hayvanlarda) Dişi
ahiren18:29:47
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
varaka18:29:29
Kâğıt, yazılı kâğıt
Akım18:29:28
Akmak işi
agitato18:29:24
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
coşmak18:29:18
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak