inanç

1.İsimBir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa
Birine duyulan güven, inanma duygusu
İnanılan şey, görüş, öğreti
Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç

Son Arananlar

karşıtçıllık22:59:29
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
pısırıklık22:59:25
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
Araz22:58:57
Belirtiler
nişanlamak22:58:22
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
metilen22:58:19
Metanın iki hidrojen atomunu yitirmesiyle türeyen bir kök (CH2)
zekâ yeteneği22:57:45
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti
arena22:57:38
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
Uskumru22:55:52
Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
prizma22:55:14
Biçme
C22:54:57
Karbon"un kısaltması
alıkonulma22:53:50
Alıkonulmak işi
frekans22:53:25
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
kamacı22:53:23
Kama yapan veya satan (kimse)
testi22:53:19
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
geri çekilmek22:53:09
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
ayin22:51:50
Dinî tören, ibadet
mütevazi22:51:43
Birbirine paralel olan
akarca22:51:15
Kemik veremi
Mars22:51:13
Merih gezegeni, Sakıt
DEDEKTİF22:50:28
bk. detektif
bitim22:50:11
Bitmek işi
Zeveban22:49:54
Erime
mark22:49:38
Alman para birimi
lavabo22:49:02
Üzerinde sıcak ve soğuk su muslukları bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya
mahrum22:48:59
Yoksun
yegâne22:48:18
Biricik, tek
Nazlı22:48:13
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
ağız kavafı22:47:46
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
denemek22:47:06
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
Etkinlik22:46:12
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
ÇANGAL22:46:07
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
tenha22:45:59
Yalnız,tek
kemik bilimi22:45:48
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
megaton22:45:45
Bir milyon ton değerinde kütle birimi.Kısaltması Mt
perva22:45:43
Çekinme, sakınma, korku
narh22:44:25
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
saklanma22:44:02
Saklanmak işi
çekememezlik22:42:38
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
cadaloz22:42:31
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
Yaymak22:40:41
Birçok kimseye duyurmak
linyit22:35:38
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
astronot22:34:56
Uzay adamı
soğuma22:34:19
Soğumak işi
elezer22:33:47
Sadist
Cani22:33:41
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
kaygana22:33:22
Omlet
içine atmak22:33:12
sıkıntısını kimseye belli etmemek
Resimleme22:33:00
Resimlemek işi
mazbata22:32:38
Tutanak
tevsi22:32:37
Genişletme, yayma
mahfel22:32:31
bk. mahfil
kurtulmak22:32:05
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
tellâllık22:31:48
Telâllın yaptığı iş
yatırma22:29:18
Yatırmak işi
basbayağı22:28:57
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
bütün bütüne22:27:37
Bütün olarak, tamamıyla
evlenme22:27:37
Evlenmek işi, izdivaç
ACIMSI22:26:12
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
oyalamak22:24:15
Vakit kazanmak için aldatmak
eczacılık22:20:28
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
tarafsızlık22:18:28
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
Fedakar22:17:27
Özverili
kuşpalazı22:17:25
Difteri
sarkıntılık22:16:07
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
hükmî şahsiyet22:14:28
Tüzel kişilik
gıdık22:11:41
Çene altı, gerdan
artık22:11:30
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
sefillik22:11:30
Yoksulluk
Yobazlık22:11:29
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
YAPI22:10:12
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
geçişme22:09:53
Geçişmek işi
cebirsel22:09:34
Cebirle ilgili
plânetaryum22:08:25
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
esrarengiz22:07:51
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
iğrenç22:06:16
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
sedef otu22:05:35
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
Şap22:05:21
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
Pres22:05:13
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
vandalizm22:05:08
Vandal olma yanlısı, vandallık
maharetli22:04:58
Eli işe yatkın, becerikli, usta
kazıklanma22:04:55
Kazıklanmak işi
manifesto22:04:41
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
entrika22:04:36
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
potas22:04:27
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
potin22:04:24
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
oklava22:04:21
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
ASUDE22:04:18
Sessiz, rahat, sakin
Kışlak22:04:02
Kışın barınılan yer
kolluk22:03:59
Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet
maske22:03:54
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
celep22:03:18
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
geçiş22:03:10
Geçmek işi veya biçimi
hol22:02:57
Sofa
üstelik22:02:45
Üste verilen şey
yakmaç22:02:37
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
ferhane22:02:22
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
kalp acısı22:02:13
Büyük üzüntü
üzere22:02:05
Şartı anlatır
bul22:01:53
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
fizik gücü22:01:44
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
kıl22:01:11
Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan ipliksi uzantı
Perdah22:00:55
Parlatma, parlaklık verme
Rodyum22:00:52
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
üvez22:00:28
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
türetme22:00:00
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
TEMLİK21:59:54
Mülk olarak verme
bitişken21:59:51
Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan (dil), iltisakî
Tabii21:59:06
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
paraka21:58:44
İğneli uzun balık oltası
parlak21:58:33
Parlayan, ışıldayan
sevimlilik21:58:14
Sevimli olma durumu
sevmek21:58:06
Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
mihnet çekmek21:58:03
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
POLİTİK21:58:01
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
İskoçyalı21:57:58
İskoç halkından olan kimse, İskoç
inat etmek21:57:52
direnmek, diretmek, ayak diremek
çoktan (veya çoktandır)21:57:33
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
kezzap21:57:27
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
Tafra21:57:22
Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten atma
top sürmek21:57:20
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
Bakteri21:57:14
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
münavebe ile21:57:11
nöbetleşe, nöbetle, sıra ile
yönelteç21:57:00
Direksiyon
içmek21:56:44
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
antipati21:56:32
Sevimsizlik, soğukluk
guttasyon21:56:15
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
ratıp21:55:56
Yaş, nemli
içten21:55:51
Yürekten, candan, samimî
sülümen21:55:46
Ak sülümen
öğrenci belgesi21:55:35
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge