inanç

1.İsimBir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa
Birine duyulan güven, inanma duygusu
İnanılan şey, görüş, öğreti
Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç

Son Arananlar

ihram04:50:39
Eskiden Yunanlıların, Romalıların, günümüzde de Berberîlerin büründükleri geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi
taşınma04:50:28
Taşınmak işi
tırmık04:50:15
Tırnak beresi
protaktinyum04:50:14
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
burgaç04:50:09
Anafor, girdap
kuru meyve04:50:07
Yaş meyvenin kurutulmuşu
yandaş04:49:54
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
kuzu eti04:49:36
Kesilmiş kuzunun parçalanıp satılan eti
alçak gönüllülük04:49:27
Alçak gönüllü olma durumu
örnek almak04:48:43
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
PRASEODİM04:48:36
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
bodoslama04:48:36
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
tecim04:48:32
Ticaret
ihsan04:47:30
İyilik etme, iyi davranma
yalıçapkını04:46:43
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
KARGA04:46:41
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
kullanma04:46:19
Kullanmak işi, istimal
kete04:46:02
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
bozuk çalmak04:45:46
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
övüngen04:45:32
Çok övünen, farfara
eyeri boş kalmak04:45:29
binicisi ölmek
belik04:45:24
Saç örgüsü
etik04:44:59
Töre bilimi, ahlâk bilimi
dilli04:44:48
Konuşkan, sürekli ve tatlı konuşan
ılıkça04:44:46
Biraz ılık
vicdan04:44:45
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
kulaç 04:44:39
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
ahenksiz04:44:25
Uyumsuz, düzensiz
Lâtin04:44:11
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
dopdolu04:43:45
Büsbütün dolu
vefa04:42:59
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
havaî04:42:34
Hava ile ilgili, havada bulunan
sıradanlık04:41:55
Sıradan olma durumu
mankafa04:41:46
Anlayışsız, aptal
açılış04:41:20
Açılmak işi veya biçimi
teeddüp04:41:19
Utanma, sıkılma
güçlü04:40:53
Gücü olan
hayal04:40:01
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
bezgin04:39:51
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
gece gündüz04:39:49
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
iffetsiz04:39:48
İffetini korumayan, silisiz
MEŞİN04:39:47
Sepilenmiş koyun derisi
Eş biçim04:39:46
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
neşet04:39:43
Çıkma, ileri gelme
bohçacı04:38:23
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
TEFSİR ETMEK04:38:16
yorumlamak
ayşekadın04:37:29
Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye
SELAM04:37:28
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
puan04:37:07
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
yaralanma04:36:52
Yaralanmak işi
tufeyli04:35:51
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
merdiven04:35:35
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
el birliği04:35:35
Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
söz yitimi04:35:34
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
salaş04:35:34
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
çipura04:35:15
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
AF04:35:10
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
sevdalı04:35:03
Sevdaya tutulmuş olan, tutkun, vurgun, aşık
izhar04:34:54
Belirtme, gösterme, açığa vurma
on paralık04:34:45
Değeri çok az veya değersiz, hiç
Bağrışma04:34:45
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
möble04:33:44
Mobilya
Süvari04:33:39
Atlı
çorak04:33:36
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
itişip kakışmak04:32:54
birbirini itmek
içine atmak04:32:33
sıkıntısını kimseye belli etmemek
SAVUNMA04:31:52
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
ağustos böceği04:31:40
Eş kanatlılardan, erkeği yazın karnının altındaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çıkaran bir böcek, orak böceği (Cicada plebeja)
çevik04:31:28
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
Arife04:31:13
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
düğme04:30:08
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
sümsük04:30:03
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
ÜN04:30:00
Ses
bağlaşık04:29:37
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
görelik04:28:40
Bağıntı, izafet
TAKRİR04:28:39
Yerleştirme, yerleştirilme
sipariş04:28:37
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
posta treni04:28:20
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
öncelikle04:28:00
Öne alınarak, daha önce olarak
anif04:27:28
Sert, kaba
SEDEF04:27:28
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
yardımlaşma04:27:19
Yardımlaşmak işi
refah04:27:18
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
Acımasızca04:26:52
Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, zalimce, zalimane
kafa04:25:47
Baş (özellikle insan başı), ser
piknik04:25:41
Kırda yenen yemek
uçak alanı04:25:13
bk. alan
düğüm04:25:07
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
patent hakkı04:25:07
İmalât izni
gönül04:25:04
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
trigonometri04:24:40
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
Mania04:24:33
Engel
segah04:24:13
Klâsik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam
NOKTA04:23:46
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
MÜTEREDDİT04:23:40
Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli kimse
Erbap04:23:35
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
müspet04:23:31
Olumlu
Romen rakamları04:23:26
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
atılganlık04:23:14
Atılgan olma durumu
Göktürk04:22:57
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
irtica04:22:44
Gericilik
Tespit04:22:31
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Hare04:22:22
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
baç04:22:04
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
cehre04:21:56
Pamuk, yün, ipek gibi şeyleri eğirip iplik durumuna getirmeye yarar araç, iğ
metre kare04:21:41
Kenarı bir metre olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi (kısaltması m3)
yakışıksız04:21:34
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
CUNDA04:21:31
Yatay serenlerin her iki başı
tavlı04:21:09
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
tövbeler olsun (tövbeler tövbesi!)04:20:45
bir kimsenin herhangi bir işten çok pişman olarak tekrarlamama kararını aldığını anlatan bir söz
baskı altında tutmak04:20:34
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
mızrak04:20:26
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
zarar görmek04:20:08
kötü sonuca uğramak
eğimölçer04:20:03
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
KISKAÇ04:19:44
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
ayı04:19:35
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
TEDHİŞÇİLİK04:19:26
Tedhişçi olma durumu
beriki04:19:22
Beride olan
zemberek otu04:19:18
Atkuyruğu
Cihet04:19:15
Yön, yan, taraf
derman04:19:09
Güç, takat, mecal
kan kaybetmek04:19:08
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
Çıta04:18:50
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
PREHİSTORYA04:18:44
Tarih öncesi
akış04:18:23
Akmak işi veya biçimi
Çetele04:18:22
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
sıkıntısız04:18:20
Sıkıntısı olmayan
kavuşmak04:18:08
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
Hüner04:18:01
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
Lâtin çiçekleri04:17:59
bk. Lâtin çiçeği