inanç

1.İsimBir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa
Birine duyulan güven, inanma duygusu
İnanılan şey, görüş, öğreti
Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç

Son Arananlar

saye05:51:48
Gölge
dessas05:51:45
Düzenci, entrikacı
hindi05:50:57
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
hapishane05:50:54
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
Siyahi05:50:34
Zenci, fellah
pus05:50:06
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
trafik05:49:59
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
dizmek05:49:50
Yan yana veya üst üste sıralamak
alenen05:49:48
Açıktan açığa, herkesin gözü önünde, herkesin içinde, gizlemeden, açıkça
apansız05:49:44
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
zebercet05:49:29
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
anamal05:49:12
Sermaye, kapital
esir05:48:38
Tutsak
selef05:44:26
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
yer bilimi05:44:03
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
olanaksızlık05:39:38
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
Zevç05:38:29
Kadının nikâhlandığı erkek, koca, eş
üniversal05:33:12
Evrensel
tombulca05:33:09
Oldukça tombul, biraz tombul
af05:32:25
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
insicam05:32:24
Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
Tepke05:32:15
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
gizemcilik05:31:29
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
Sadece05:23:26
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
Nale05:18:28
İnleme, inilti
paladyum05:18:24
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
işsiz05:12:25
İşi olmayan
Müslüman adam05:07:45
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
dürzü05:04:21
Ağır bir hakaret ve küfür sözü olarak kullanılır
güzün05:02:38
Güz mevsiminde
yaralamak05:02:29
Gücendirmek, incitmek, kırmak
takdir05:02:08
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
elöpen05:01:37
Kertenkele
meydana gelmek05:00:45
olmak, oluşmak
tanrıcılık04:56:56
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
tıp04:56:53
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
ikircikli04:56:15
İşkilli
sezon04:55:17
Mevsim
şark04:54:00
Doğu
düğürcük04:53:35
İnce bulgur
anemon04:53:09
Dağ lâlesi
sevici04:52:34
Eş cinsel kadın
Orkestra04:51:43
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
emeklilik04:51:13
Emekli olma durumu, tekaütlük
Giyim04:50:39
Giymek işi
indirgeme04:49:43
İndirgemek işi, irca
bakımsız04:49:24
Özen gösterilmemiş, bakılmamış
içgüdü04:48:41
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
paylaşmak04:47:52
Katılmak
şüphe etmek04:46:33
kuşkulanmak
daralma04:45:42
Daralmak işi
erimek04:44:09
Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek
ceza04:42:33
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
teselli bulmak04:42:16
avunmak
hata04:40:09
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
tuğra04:39:37
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
Kol04:39:22
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
kervan04:39:20
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
taslamak04:39:17
Kendinde olmayan bir değeri varmış gibi göstermek
birikim04:39:14
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
katra04:39:11
bk. katre
antet04:39:04
Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, başlık
le04:38:57
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
elekten geçirmek04:38:47
elemek
stenografi04:38:33
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
nagehan04:38:31
Ansızın, birdenbire, ani olarak
durdurma04:38:30
Durdurmak işi
emlik04:38:29
Emme dönemindeki küçük çocuk
Utku04:38:18
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
yansıtıcı04:38:11
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
kurnazlık04:37:59
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
muazzam04:37:57
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
betisiz04:37:47
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
yardak04:37:34
(özellikle kötü işlerde) Yardım
dığan04:37:28
Yağ tavası
alındı04:37:25
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
doğa ötesi04:36:49
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
dokümanter04:36:37
Belgesel
amonyum04:36:34
Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4)
çevre bilimci04:36:27
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
savaşçı04:36:24
Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip
kameriye04:36:21
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
yerini tutmak04:36:08
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
japon04:36:02
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
anıştırma04:35:54
Anıştırmak işi
ifşaat04:35:51
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
sürüngen04:35:41
Sürüngenlerden olan (hayvan)
hissikablelvuku04:35:22
Ön sezi
milis04:35:18
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
çabuk çabuk04:35:06
Çabuk olarak, ivedilikle
muafiyet04:34:54
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
parça parça04:34:47
Parçalanmış bir durumda, lime lime
proleter04:34:44
Çalışan, emekçi
teeddüp04:34:27
Utanma, sıkılma
dereden tepeden konuşmak04:34:25
gelişigüzel konuşmak, rastgele konular üzerinde konuşmak
misk04:34:19
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
aksetme04:34:13
Aksetmek işi
süslenmek04:34:03
Süslemek işine konu olmak
Mecburi04:33:26
Kaçınılmaz, zorunlu
seyir04:33:23
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
hayvan04:33:18
Bitkilerden farklı olarak, duygu ve hareket yeteneği olan canlı yaratık
güçsüzlük04:32:35
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
görececilik04:32:08
Görecilik
arkadaş olmak04:31:58
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
direnme04:31:49
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
çenesi düşük04:31:41
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
terslik04:31:33
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
acemi04:31:30
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
aylı04:30:12
Üzerinde ay biçimi bulunan
geçmez04:29:44
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
başıboşluk04:28:59
Başıboş olma durumu
dayanamamak04:28:29
katlanamamak, sabredememek
sınırlama04:28:05
Sınırlamak işi
patırtılı04:27:50
Patırtısı olan
kızlık zarı04:27:29
Cinsel ilişkide bulunmamış kızların döl yolunu kısmen kapayan zar, himen
sofistike04:27:08
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
paralık04:26:22
Herhangi bir para değerinde olan
agu04:25:58
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
ondalık sayı04:24:40
Payda olarak 10 veya 10"un herhangi bir kuvvetini alan kesirli sayı
Aktinyum04:24:29
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
imtina04:23:38
Kaçınma, sakınma, çekinme
kuşatılma04:23:34
Kuşatılmak işi
lavaj04:23:10
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
eytişim04:22:21
Diyalektik
düğün04:21:55
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence
ev bark04:21:42
Ev, mülk
kokurdan04:21:29
Kalkerli ve karstik özelliği ağır basan yerlerde çukurlukları bol, engebeli arazi
ulussever04:20:55
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
beçene04:20:02
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
Karafatma04:16:45
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)