inanç

1.İsimBir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa
Birine duyulan güven, inanma duygusu
İnanılan şey, görüş, öğreti
Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç

Son Arananlar

güfte23:16:15
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
aşiyan23:16:08
Kuş yuvası
kuyumculuk23:16:02
Kuyumcunun işi ve zanaatı, mücevhercilik
LEGORN23:15:52
Yumurta verimi çok, genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı
ılıca23:15:46
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
şip23:15:45
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
Atışmak23:15:40
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
TEDAVİ23:15:32
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
mentol23:15:31
Nane kokusu
çiftteker23:15:31
Bisiklet
beyit23:15:28
Ev
atabek23:15:25
bk. atabey
DUVAR23:15:17
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
İhtiyarlamak23:15:08
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
doğrusu23:15:03
Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki
Zabit23:15:00
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
arefe23:14:57
bk. arife
sevdalı23:14:55
Sevdaya tutulmuş olan, tutkun, vurgun, aşık
Fena23:14:50
İyi nitelikte olmayan, kötü
saparna23:14:47
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
mezbelelik23:14:40
Çöplük, mezbele
asker olmak23:14:31
askerlik ödevine başlamak
erdemli23:14:30
Erdemi olan, faziletli
deniz23:14:24
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
yorumlama23:14:22
Yorumlamak işi
demokrat23:14:17
Demokrasi yanlısı
yardımcı olmak23:14:15
yardımda bulunmak
ABİS23:14:13
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
Emir23:14:13
Buyruk, komut
ithafname23:13:57
İthaf yazısı
sözleşme yapmak23:13:56
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
nihan23:13:51
Gizli
kuzin23:13:44
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
yumurta23:13:38
Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre
çığırma23:13:34
Çığırmak işi
mahcup olmak23:13:28
utanmak
KEVGİR23:13:23
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
icat23:13:22
Yeni bir şey yaratma, bulma
kefaret23:13:19
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
Alçalma23:13:15
Alçalmak işi, inme
rasathane23:13:13
Gözlem evi, observatuvar
toplu konut23:13:08
Önceden plânlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımlarıyla ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü
dört23:13:08
Dört sayısının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 4, lV
perestiş23:13:07
Tapınma, taparcasına sevme
DEĞER23:13:06
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
sahici23:13:06
Sahte olmayan, gerçek, yapma karşıtı
yarenlik etmek23:13:05
ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek
Akrep23:13:02
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
din23:13:00
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
ULAK23:12:59
Haberci, haber veren kimse
ÇALIŞMA23:12:57
Çalışmak işi, emek, say
Hayat23:12:51
Yaşam, dirim
YÜKSELTİ23:12:45
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
peruk23:12:43
bk. peruka
logo23:12:24
Arma
darülâceze23:12:21
Düşkünler evi
Ab23:12:20
Su
düve23:12:18
Boğaya gelmemiş, 1-2 yaşında dişi sığır
Ezinç23:12:15
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
kurs23:12:08
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
kabuk23:12:05
Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş, sertçe bölüm, kışır
üretim araçları23:12:04
Üretim sürecinde kullanılan iş, araç ve gereçlerin bütünü
hakiki23:12:02
Gerçek
NİSAİYE23:12:01
Kadın hastalıkları, jinekoloji
ikmal23:12:00
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
Esrar23:11:58
Gizler, sırlar
Esik23:11:51
Çukur yer
samanyolu23:11:50
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
teslim olmak23:11:49
üstün bir güç karşısında mücadeleden vazgeçip yenilgiyi kabul etmek
meta23:11:43
Mal, ticaret malı
mücerret23:11:31
Soyut
yiv23:11:27
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
ateş balığı23:11:23
Sardalye
hoyrat23:11:16
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
bikarar23:11:12
Kararsız, tereddütlü
çevre23:11:08
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
Bir solukta23:11:04
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
Hile23:11:02
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
tekel bayii23:10:59
Tekel ürünlerini satan iş yeri
Karındaş23:10:58
Kardeş
Parıltı23:10:56
Parıldama, göze çarpan parlaklık
İletişim araçları23:10:55
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
kapalı yer korkusu23:10:54
Dar ve kapalı yerlerde duyulan kaygı veya korku, klostrofobi
tutkun23:10:52
Gönül vermiş, meftun, meclûp
tozlaşma23:10:51
Tozlaşmak işi
korunga23:10:43
Yabanî yonca, tirfil
batkı23:10:39
Batkınlık, iflâs
karşılık23:10:39
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
tohum23:10:38
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
kesme işareti23:10:36
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
savsak23:10:35
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
pupa23:10:34
Geminin arkası, kıç
merkezkaç23:10:33
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
monist23:10:29
Tekçi
özengen23:10:27
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
yoksun olmak23:10:24
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
periyot23:10:20
Dönem
dolaylı anlatmak23:10:16
anıştırmak, ima etmek
fanatik23:10:11
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
çabuk çabuk23:10:09
Çabuk olarak, ivedilikle
EVLEK23:10:08
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
oturak23:10:04
Oturulacak yer veya şey
Drenaj23:10:02
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
Yüz suyu23:10:01
Bir kimsenin onuru, haysiyeti
kendinden geçmek23:10:00
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
kıl keçisi23:09:56
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
akıl hastası23:09:47
Ruh hastası, deli
acınacak23:09:44
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
böbrek üstü bezi23:08:30
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)
Çorak23:07:56
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
sorumluluk23:07:11
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
YAMAK23:06:54
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
topuk kemiği23:06:11
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
öteki23:04:28
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
yürürlükten kaldırmak23:04:16
uygulanmaz duruma getirmek
kadir23:04:11
Değer, kıymet
Deneyimsiz23:02:55
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
demir pası23:02:47
Demirde oluşan pas
tahayyül etmek23:00:22
hayal etmek
Dilenci22:59:46
Geçimini dilenerek sağlayan (kimse)
serbest bırakmak22:57:26
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
lekeli22:57:09
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
toptan22:56:18
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
RAKKAS22:55:58
Sarkaç, pandül
sülümen22:55:58
Ak sülümen
aksam22:55:04
Kısımlar
ikram etmek22:54:51
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
Lafazan22:54:43
Geveze
stadyum22:54:19
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
Katkısız22:52:35
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf