inanç

1.İsimBir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Cümle 1: Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi. - H. Taner
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
Cümle 1: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. - Anayasa
Birine duyulan güven, inanma duygusu
İnanılan şey, görüş, öğreti
Cümle 1: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. - N. Ataç

Son Arananlar

inanç09:38:12
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
ağız kavafı09:38:07
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
Vakıa09:38:06
Olgu
çıkarma09:38:01
Çıkarmak işi
zabıtname09:38:01
Tutanak
DEFA09:37:57
Kez, kere
Şehvet09:37:55
Cinsel istek, kösnü
yamalı09:37:53
Yama vurulmuş, yama ile onarılmış olan
BAKIŞ09:37:50
Bakmak işi veya biçimi
ne olursa olsun09:37:50
her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda
TÜCCAR09:37:49
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
İstenç09:37:47
İrade, istek
benzeri09:37:46
Benzerlik gösteren, benzer
ağaçkakan09:37:43
Serçegillerden, ağaç kurtları ile geçinen bir kuş (Picus)
U09:37:42
Uranyum"un kısaltması
boy bos09:37:41
Vücudun yapısı bakımından biçimi
somurtkan09:37:40
Sürekli somurtan, asık suratlı
müessif09:37:39
Üzücü, üzüntü veren
kaz09:37:38
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
son bulmak (veya sona ermek)09:37:36
bitmek, tükenmek
pusmak09:37:35
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
ŞAKACI09:37:35
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
denizanası09:37:32
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz
haşmet09:37:29
Görkem
üzgülü09:37:28
Üzgü veren, eziyetli
kokmuş09:37:28
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
Liman09:37:26
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
kafa09:37:24
Baş (özellikle insan başı), ser
salamandra09:37:24
Semender
ilmi09:37:23
Bilimsel
çam yeşili09:37:23
Çam yapraklarına benzer yeşilin bir tonu
zeka09:37:23
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
af dilemek09:37:22
bağışlanmasını istemek
mayın dökmek09:37:21
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
Yığılma09:37:21
Yığılmak işi
BİKİR09:37:18
Kızlık, erdenlik
erinç09:37:18
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
hedef almak09:37:17
bk. nişan almak
sırt09:37:16
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
Done09:37:15
bk. veri
gerek09:37:15
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
grip09:37:14
Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateşle beliren, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza
laso09:37:13
Kement
barsam09:37:10
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
Tosun09:37:08
Burulmuş erkek dana
ceza atışı09:37:08
Ceza vuruşu
İLGA09:37:08
(varlığını) Kaldırma
hoppa09:37:06
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
siyaset09:37:04
Politika, siyasa
mezru09:37:03
Ekilmiş, ekili
takdir etmek (veya eylemek)09:37:02
beğenmek
çığlık atmak (koparmak veya basmak)09:37:01
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
berlam09:37:00
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
tamlayan09:36:59
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
makam09:36:59
Mevki, kat, yer
lalezar09:36:59
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
baskı kalıbı09:36:56
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
işlem09:36:55
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
ekim09:36:54
Ekmek işi
kadro09:36:53
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
rıza göstermek09:36:53
razı olmak, onamak, uygun bulmak
dikiz09:36:52
Bakma, gözetleme, erkete
iyi hal09:36:50
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl
dahi09:36:49
"Bile" anlamında şart bildiren fiillerden sonra gelerek şartın geçerli olmadığını bildirir
bilirkişi raporu09:36:46
Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor
Duyarga09:36:44
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
durgun09:36:44
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
yediveren09:36:42
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
üretme09:36:39
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
hafakan09:36:39
Sıkıntı, çarpıntı
ardınca09:36:37
Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra
aplike09:36:37
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
İdarehane09:36:36
Gazete, dergi gibi yayım kurumlarında yazı işlerine bakılan yer, yönetim yeri
felaket09:36:34
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
dans09:36:33
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
hep09:36:33
Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, bütün, tüm olarak
VASATİ09:36:33
Orta, ortalama
İSTİBAT09:36:30
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
karaltı09:36:28
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
bahane bulmak09:36:25
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
lam09:36:25
Arap alfabesinde l harfinin adı
hile yapmak09:36:24
aldatmak
yeri yurdu belirsiz09:36:24
belli bir yeri olmayan, serseri
pesimist09:36:23
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
nakletme09:36:22
Nakletmek işi
kobalt09:36:22
Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşî renkte bir element. Kısaltması Co
sözlü09:36:22
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
hercai09:36:18
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
Mesele09:36:17
Sorun
esim09:36:17
Yelin esişi
eyvah09:36:14
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
VERİ09:36:13
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
manzume09:36:12
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
kenar09:36:12
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
portföy09:36:11
Para cüzdanı
umma09:36:11
Ummak durumu
ÇERGİ09:36:10
bk. çerge
dil tutukluğu09:36:09
Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü
derebeyi09:36:09
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
ayakçak09:36:08
Merdiven, merdiven basamağı
mübarek09:36:07
Verimli, bereketli
mışıl mışıl09:36:06
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
derici09:36:05
Dericilik yapan kimse
yadsımak09:36:04
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
samimi09:36:03
İçten, içtenlikle
CILIZ09:36:03
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
darbımesel09:36:02
Atasözü, atalar sözü
kolik09:36:01
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
sofist09:36:01
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
geniş zaman09:36:00
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
kalantor09:36:00
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
uçurum09:35:59
Dik ve derin yamaç
siyasi09:35:58
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
koyu lâcivert09:35:57
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
öğle uykusu09:35:57
Genellikle öğle yemeğinden sonraki kısa süreli uyku
sahne09:35:56
İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer
medreseli09:35:55
Medrese öğrencisi
Seryum09:35:55
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
dang09:35:54
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
PIRILTI09:35:53
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
Devamlı09:35:53
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
barmen09:35:52
Bar tezgâhtarı
olağanüstü hâl09:35:52
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
odun09:35:50
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
AYRILIK09:35:49
Ayrı olma durumu
sabit09:35:45
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
Raks09:35:45
Dans
Germanyum09:35:42
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
Tır09:35:42
Treylerin kısaltılmış biçimi
NAZENİN09:35:41
Cilveli, nazlı