ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

zahirî13:20:45
Görünen, görünürdeki
tecil13:20:40
Erteleme
Beceri13:20:38
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
tebaa13:20:35
Uyruklu
mehterbaşı13:20:33
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
hamule13:20:32
Yük
hüviyet13:20:30
Kimlik
teber13:20:30
Balta
gergef13:20:28
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
renk körü13:20:25
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
teyel13:20:22
Seyrek ve eğreti dikiş
hoyratça13:20:17
Kaba (bir biçimde)
Çiğnenmek13:20:15
İşgal altına alınmak
alet13:20:10
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
tezat13:20:10
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
tezek13:20:05
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
değiş13:20:05
Değmek işi veya biçimi
ömre bedel13:20:04
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
üretim13:20:03
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
RESEPTÖR13:20:03
Almaç
sınav13:20:00
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
burjuva13:20:00
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
sövme13:19:58
Sövmek işi, sövgü, küfretme
Osmanlı13:19:57
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
şekilci13:19:57
Alışılmış kural, tutum veya davranış dışına çıkamayan, biçimci, formaliteci, formalist
el koymak13:19:51
bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek
MUADELET13:19:50
Eşitlik, denklik, eş değerlik
emirberlik13:19:47
Emirber olma durumu, emirberin işi
düşme13:19:40
Düşmek işi
limon sarısı13:19:37
Limon kabuğunun rengi
düşey13:19:35
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
dayıoğlu13:19:32
Dayının oğlu, dayızade
viran13:19:31
Yıkık, harap
sıva13:19:30
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
poşu13:19:30
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
Pa13:19:29
Protaktinyum"un kısaltması
bakıcı13:19:28
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
gazel13:19:27
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
entari13:19:22
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
buhar13:19:20
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
bataklık gazı13:19:18
Metan
metfen13:19:13
Mezar, kabir, sin, makber
alışık13:19:07
Herhangi bir duruma alışmış olan
yazıklar olsun13:19:06
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
sıcak13:19:05
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
Ayar13:19:04
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
Mürai13:19:03
İkiyüzlü
Mürit13:19:01
Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse
meteor13:18:58
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
fazladan13:18:55
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
niye13:18:43
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
tente13:18:42
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
almak13:18:42
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
kınnap13:18:41
Sicim
tenya13:18:40
Şerit
Ezgili13:18:39
Ezgisi olan, melodik
tenha13:18:37
Yalnız,tek
TOPLUM13:18:37
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
badi13:18:35
Ördek
tenis13:18:35
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
ilginç13:18:34
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
bezzazlık13:18:32
Kumaş satma işi, manifaturacılık
teali13:18:30
Yükselme, yücelme
taşınma13:18:25
Taşınmak işi
tecim13:18:21
Ticaret
terme13:18:18
Bir tür yaban turpu
Kerem13:18:18
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
doymuş13:18:16
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
Yönetim13:18:12
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
tetir13:18:09
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
erbaş13:18:08
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
KÖŞE13:18:06
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
geçimlilik13:18:06
Geçimli olma durumu
kapı13:18:06
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
katı13:18:04
Sert, yumuşak karşıtı
tevzi13:18:04
Dağıtma, üleştirme
Nine13:18:02
Torunu olan kadın, büyük anne
tevsi13:18:01
Genişletme, yayma
hasret13:17:52
Özlem
olanaklı13:17:49
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
tan ağarmak (veya atmak)13:17:45
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
Avantaj13:17:44
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
soğuma13:17:42
Soğumak işi
vasiyet etmek13:17:41
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
musevi13:17:39
Musa Peygamberin dininden olan kimse
aba altından değnek (sopa) göstermek13:17:38
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
ŞETARET13:17:37
Sevinç, şenlik, neşe
azımsama13:17:35
Azımsamak işi
fiyat13:17:34
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
kaplumbağa yürüyüşü13:17:32
Çok ağır yürüyüş
ESATİR13:17:31
Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
Rasıt13:17:29
Gözleyici
iş yapmak13:17:24
çalışmak
ilişki13:17:19
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
KEPEZ13:17:15
Yüksek tepe, dağ
ilişik13:17:14
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
Ensiz13:17:14
Eni küçük olan, dar
yaşlanmak13:17:12
leziz13:17:11
Tadı güzel, lezzetli
İştirak13:17:10
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
yeryüzü13:17:09
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
kaya keleri13:17:08
Bukalemun
antropoloji13:17:07
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
YAPMA13:17:06
Yapmak işi
tembellik etmek13:17:06
tembelce davranmak
veçhe13:17:05
Yön
kaymakamlık13:17:02
Kaymakam olma durumu
terfi13:16:51
(derecesi, makamı) Yükselme
terek13:16:49
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
terki13:16:46
Eyerin arka bölümü
terim13:16:44
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
KARA BULUT13:16:41
Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus
Ambar13:16:40
Genellikle tahıl saklanan yer
balyoz13:16:39
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
yegane13:16:38
Biricik, tek
DUMAN RENGİ13:16:31
Koyu kül rengi, füme
kaplumbağa13:16:31
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
kuyumculuk13:16:28
Kuyumcunun işi ve zanaatı, mücevhercilik
Toplanma13:16:26
Toplanmak işi
LOGARİTMA13:16:23
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
gadir13:16:17
Haksızlık etme, zarar verme
ALTIN13:16:14
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
bahadır13:16:12
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
Üzgün13:16:09
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
ALAY13:16:07
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
ŞLEMPE13:16:06
Tanelerin veya melasın fermantasyonundan veya damıtma yoluyla alkol alındıktan sonra çok sulu hâldeki lâpa
kız istemek13:16:05
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
ZAĞLI13:16:05
Kılağılı
yığılı13:16:04
Yığılmış olan
kısa13:16:03
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı