ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

yürümek02:36:24
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
şehvet02:36:13
Cinsel istek, kösnü
Danimarkalı02:36:12
Danimarka halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
küre kuşağı02:35:54
bk. kuşak
kısaltma02:35:29
Kısaltmak işi, taksir
dağıtma02:34:31
Dağıtmak işi, tevzi etme
sıra02:34:11
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
kalker02:34:03
Kireç taşı
yağış02:34:02
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
alâkasız02:33:58
İlgisiz, ilgisi olmayan
kamet02:33:57
Boy, endam
akustik02:33:46
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)02:33:46
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
hitabe02:33:34
Söylev
benlik02:33:29
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
tebrik etmek02:33:25
kutlamak
bekleme02:33:12
Beklemek işi
mikyas02:32:37
Ölçek, ölçü
lokal02:32:00
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
KIYAS02:31:23
Bir tutma, denk sayma
dokunuş02:31:22
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
ünsüz benzeşmesi02:31:18
Yan yana gelen iki ünsüzün boğumlanma nitelikleri bakımından bir uyum içine girmesi: Anbar > ambar, çenber > çember
refah02:30:56
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
devlet02:30:33
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
Titreme02:30:29
Titremek işi
limitet02:30:12
Sınırlandırılmış, sınırlı
Haymatlos02:30:07
Vatansız
berhava02:29:42
Havaya verilmiş, uçurulmuş
yeterli02:29:25
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
ÇATI02:29:13
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
zeytin ezmesi02:29:05
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
ağaçkakan02:28:55
Serçegillerden, ağaç kurtları ile geçinen bir kuş (Picus)
yakışıksız02:28:53
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
YER BİLİMCİ02:28:45
Yer bilim uzmanı, jeolog
mahvetmek02:28:12
Bozup işe yaramaz duruma getirmek
yineletme02:27:58
Yineletmek işi
KOVUK02:27:58
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
neoplâzma02:27:57
Yeniden oluşan doku
sirayet02:27:51
(hastalık) Geçme, bulaşma
ruh bilimsel02:27:23
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
sevme02:26:59
Sevmek işi
ise02:26:58
miço02:26:32
Muço
Solungaç02:26:23
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
SUSAM YAĞI02:26:11
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
ortak olmak02:26:04
bir şeyi paylaşmak veya bir şeye katılmak
götürme02:25:53
Götürmek işi
haz02:25:49
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
ispermeçet balinası02:25:23
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
bravo02:25:08
Aferin, yaşa!
op02:25:07
bk. opus
deneyimli02:25:06
Deneyim kazanmış olan, tecrübeli
kızak02:24:38
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
müstehcen02:24:06
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
nanemolla02:24:04
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
karagöz02:24:02
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
Akdeniz mavisi02:23:54
Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü
bağlaşım02:23:36
Eşleme
Bağırsak02:23:27
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
lâedri02:23:08
Yazarı bilinmeyen, anonim
vesikalık02:22:59
Vesika için gerekli olan (şey)
mandater02:22:58
Mandacı
yedinci sanat02:21:51
Sinema
lenfosit02:21:26
Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi
dağıtılma02:21:19
Dağıtılmak işi
Çise02:20:50
İnce yağmur, çisenti
yuh02:20:48
Hoşnutsuzluk ve öfke anlatır, yuf
te02:20:42
Tellür"ün kısaltması
GELENEKSEL02:20:29
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
düşsel02:20:25
Düş ile ilgili, hayalî
tastamam02:20:00
Çok uygun, tıpatıp
füze02:19:58
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
atropin02:19:58
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
ressam02:19:57
Resim yapan sanatçı
pahal02:19:50
Ters, aksi
Ütopik02:19:45
Ütopyaya dayanan, ütopya ile ilgili
bağ budamak02:19:06
bağdaki üzüm kütüklerini budamak
üvey ana02:18:59
Öz olmayan anne, analık
tükenmez kalem02:18:55
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
yazıcı02:18:50
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
haşarı02:18:45
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
begonya02:18:42
Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çeşitleri bulunan sıcak ülke bitkisi (Begonia)
çamur02:18:05
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
çarşaf02:17:59
Yatağın üstüne serilen veya yorgan kaplanan bez örtü
çıtçıt02:17:40
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
gemi enkazı02:17:31
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
ümitsizlik02:17:30
Umutsuzluk
çabuk çabuk02:17:11
Çabuk olarak, ivedilikle
takınak02:17:10
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
MAZHARİYET02:16:53
Erişme, elde etme
avangart02:16:35
Öncü
iktifa02:16:34
Yetinme; kanma
zemberek otu02:16:12
Atkuyruğu
ilenç02:15:58
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
yaradılıştan02:15:23
Doğuştan, fıtraten
kan parası02:15:23
Diyet
tıkama02:14:52
Tıkamak işi
gericilik02:14:36
Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
Çorak02:14:31
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
yaya geçidi02:14:28
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
beriberi02:14:17
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
ara bulma02:13:46
Anlaşmazlık durumunda bulunan kimseleri uzlaştırma işi
çıkak02:13:29
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
hırdavatçı02:13:28
Hırdavat satan kimse, nalbur
akaç02:13:22
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru, oluk veya başka araç
sfenks02:13:18
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
Kehkeşan02:13:18
Samanuğrusu, Samanyolu
amblem02:13:14
Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, belirtke
vizon02:12:41
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
Ferment02:12:23
Maya, enzim
mahdut02:12:18
Çevrilmiş, sınırlanmış
TEMİZ YÜREKLİ02:12:05
İçi dışı bir olan, kalbi temiz olan
kadro02:11:52
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
büyüme02:11:33
Büyümek işi
lastik02:11:19
Kauçuktan yapılmış (şey)
Temizlenmek02:11:16
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
ego02:11:03
Ben
muğlâk02:10:59
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
Semptom02:10:55
Bulgu, araz
Patinaj02:10:47
Patenle kayma işi
naiplik02:10:35
Naip olma durumu, niyabet
bağa02:10:11
Kaplumbağa
SADAKAT02:10:02
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
KARAKAŞ02:10:00
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
sembolik02:09:58
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
beceriklilik02:09:58
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
kem02:09:57
Noksan, eksik
Ur02:09:46
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
karaman02:09:38
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
kilogram02:09:37
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)