ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

ilk gösteri18:56:53
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
ortaya koymak18:56:50
herkesin görebileceği yere koymak
SES18:56:46
Kulağın duyabildiği titreşim
Ray18:56:37
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
yelken açmak18:56:33
yola çıkmak için hareket etmek
Akdarı18:56:28
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
yürek18:56:24
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
yağmur bulutu18:56:20
Atmosferde nem yüklü bulutlar
Ekzotermik18:56:11
Isı veren
muhtıra18:56:06
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
Namaz18:56:02
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
Transformatör18:55:58
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
Tar18:55:49
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
koyu sarı18:55:40
Sarının bir ton koyusu
haysiyet18:55:40
Değer, saygınlık, itibar
mazeret18:55:36
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
yankı bilimi18:55:27
Akustik
AŞIRI18:55:22
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
Mihaniki18:55:18
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
suçlu18:55:14
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim
fal18:55:06
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
kıygınlık18:55:05
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
Kurşun18:55:01
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
kalafat18:54:52
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
fakfon18:54:47
Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım
sofu18:54:43
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
dirgen18:54:39
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
yapım evi18:54:34
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
yakın18:54:25
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
ipotek etmek18:54:21
rehinde bırakmak, rehine koymak
gülle18:54:12
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
general18:54:08
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
kadınlar hamamı18:54:03
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
müteyakkız18:53:59
Uyanık, tetikte, sak
üşenç18:53:55
Üşenme, üşengeçlik
istiare18:53:52
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
cezalandırılma18:53:50
Cezalandırılmak işi
IZGARA18:53:46
Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
Dübbüasgar18:53:37
Küçük Ayı
hüthüt18:53:28
Çavuş kuşu, ibibik
Ulvi18:53:23
Yüce
ABRAŞ18:53:02
Alaca benekli
pozisyon18:53:01
Bir şeyin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum
DOMİNANT18:52:53
Hâkim, başta gelen, egemen, başat
ibra etmek18:52:49
aklamak
Yitik18:52:44
Yitmiş olan, kayıp, zayi
puan18:52:40
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
yelalim18:52:39
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
mikser18:52:36
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
GERMANYUM18:52:31
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
Tanrıça18:52:24
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
FAMİLYA18:52:18
Aile
İnsancıl18:52:14
İnsan seven
DÖŞEMECİ18:52:09
Döşeme yapan (kimse)
Kavmi18:52:05
Kavimle ilgili, etnik
yer yuvarlağı18:52:01
Üstünde yaşadığımız gök cismi
Katar18:52:01
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
te18:51:56
Tellür"ün kısaltması
babacan18:51:48
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
Lâtin çiçekleri18:51:47
bk. Lâtin çiçeği
kansız18:51:43
Kanı olmayan
Küpeşte18:51:38
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
HUSUSİ18:51:34
Özel
Donanma18:51:30
Donanmak işi
Papaz18:51:25
Hristiyan din adamı
ameliyat18:51:08
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
ifrit18:51:05
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
salık vermek18:51:03
haber vermek
teşhir etmek18:50:59
göstermek
yoğunluk18:50:43
Yoğun bir maddenin özelliği
erkeklik18:50:42
Erkek olma durumu
mağara bilimi18:50:38
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
PAYLAMA18:50:34
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
sürgün18:50:21
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
barış18:50:08
Barışmak işi
Büyükayı18:50:04
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
işlev yitimi18:49:55
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
kopuntu18:49:55
Kopmuş parça, diaspora
EL ALTINDA18:49:50
kolayca alınabilecek yerde, hazırda
düz yazı18:49:46
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
aktinyum18:49:42
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
gümüş balığıgiller18:49:37
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
viroloji18:49:33
Virüsleri inceleyen bilim dalı
dağıstanlı18:49:31
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
Sözcük18:49:28
Kelime
tarikat18:49:24
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
HİLEKAR18:49:19
Hileci
bildirim18:49:15
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
bildirge18:49:11
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
mütareke18:49:06
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
sari18:49:02
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
kurumlu18:48:57
Kurum (II) tutmuş olan
Cinayet18:48:53
Adam öldürme
fatura18:48:49
Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası
sapa18:48:44
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
falan18:48:40
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
KAKIŞMA18:48:35
Kakışmak işi
yansımak18:48:31
Anlaşılmak, belli olmak
çavmak18:48:26
Dağılıp yayılmak, saçılmak
TUHAF18:48:22
Alışılmamış, yabansı
koşma18:48:18
Koşmak işi
antlaşma18:48:13
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
tepkime18:48:09
Tepkimek işi
etmen18:48:09
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
müşteri18:48:04
Erendiz, Jüpiter
Damla hastalığı18:48:00
Gut
tozluk18:47:55
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
damıtıcı18:47:49
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
duvar18:47:44
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
ayşekadın18:47:40
Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye
KEŞİŞLEME18:47:35
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
şipşak18:47:23
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
bilyeli yatak18:47:14
Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
kanun yoluyla18:47:10
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
tezkireci18:47:05
Tezkereci
kasım18:47:01
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
Sadist18:46:53
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
dağıtılma18:46:48
Dağıtılmak işi
merdane18:46:44
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
iflâh18:46:40
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
açık18:46:35
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
fizik ötesi18:46:26
Doğa ötesi
spazm18:46:19
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
ANAYASA18:46:02
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
ŞAKA18:45:41
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
taşlık18:45:30
Taşı bol, taşlı (yer)
akaçlama18:45:26
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
nüfuz18:45:21
(içine) Geçme
suyolu18:45:17
Sutaşı
eş basınç18:45:05
Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği var sayılan eğri, izobar eğrisi