ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

kontenjan03:00:00
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
tesirsiz02:59:45
Etkisiz
dişleme02:59:44
Dişlemek işi
koşut02:59:43
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
Şarklı02:59:38
Doğulu, garplı karşıtı
nobran02:59:17
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
Trent02:59:12
Eğilim
PIRLANTA02:59:11
Birçok façetası olacak biçimde yontulmuş foyasız parlak elmas
vale02:59:06
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
Bağıl02:59:05
Görece, izafî
kavurma02:59:03
Kavurmak işi
SECCADE02:59:00
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
kaydedici02:58:57
İmleç
derya02:58:53
Deniz
Fin hamamı02:58:46
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
alay etmek02:58:45
bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak
Rahmetli02:58:26
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
yaban mersini02:58:13
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
KAZIMA02:58:08
Kazımak işi
lamise02:58:00
Dokunum
siyasetçi02:57:59
Politikacı
işlik02:57:58
Atölye
havacı02:57:58
Hava taşıtlarında görevli kimse
dalama02:57:44
Dalamak işi
lap02:57:25
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
gözlükçü02:57:17
Gözlük satan veya onaran kimse
kefe02:57:04
Terazi gözlerinden her biri
bozuk çalmak02:56:38
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
Fiyonk02:56:37
Kelebek biçiminde bağlanmış kurdele vb
zihniyet02:56:17
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
dehliz02:56:16
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
prenses02:56:01
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
asillik02:55:59
Asil olma durumu, asalet
cangıl02:55:59
bk. cengel
balhane02:55:51
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
Erozyon02:55:48
Aşınma; itikâl
kâhin02:55:28
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
fasulye02:55:20
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
mahiye02:55:12
Aylık
kataliz02:54:58
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
sadaka02:54:25
Dilenciye verilen para
tükürüğünü yutmak02:54:12
imrenip ağzı sulanmak
küpe02:54:11
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
pabuç02:54:10
Ayakkabı
anevrizma02:54:05
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
Tuhaf02:54:03
Alışılmamış, yabansı
raksetme02:54:02
Raksetmek işi
yurt içi02:53:49
Yurt sınırları içinde olan
ödünç02:53:41
İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla (alınan veya verilen)
kilidi küreği olmamak02:53:30
(her şeyi) açıkta bulunmak, kilitli yere saklanmamış olmak
külliye02:53:03
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
Aşama sırası02:52:52
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
Giyim02:51:42
Giymek işi
çekirdek02:51:35
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
Saf dışı02:51:31
Dizi dışı
mikos02:51:23
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
kenar semt02:51:12
bk. kenar mahalle
bölüm02:51:07
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
vay02:51:06
Şaşma anlatır
baliğ02:51:03
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
tavsif02:50:20
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
kaba saba02:49:50
Görgüsüz
giyinik02:48:48
Giyinmiş olan
kazmaç02:48:48
bk. kazaratar
yük vagonu02:48:47
Yük taşımada kullanılan vagon
abartı02:47:55
Abartma, mübalâğa
Vazgeçme02:47:44
Vazgeçmek durumu
misafir ağırlamak02:47:36
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
moral02:47:18
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
yaprak sigarası02:47:16
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
ilk gösteri02:47:15
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
firez02:47:14
Ekin
depolama02:47:13
Depolamak işi
TAŞÇI02:47:12
Taş yontan, satan veya taş ocağından taş çıkaran kimse
ocak başı02:46:54
Ocağın başında yemek yenilen yer
Kasır02:46:38
Köşk
MASTI02:46:12
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
heykel02:45:52
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
mesaha02:45:46
Yeri ölçme
prematüre02:45:41
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
Gemi02:45:37
Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine
irkilme02:45:26
İrkilmek işi
netameli02:45:26
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
anlamlı02:45:25
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
merdane02:45:17
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
içrek02:44:36
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
ayakçı02:44:34
Ayak işlerinde kullanılan kimse
maddi02:44:33
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
eşelek02:44:26
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
ibre02:44:00
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
tapınma02:43:59
Tapınmak işi
Orkestra02:43:49
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
eşekkulağı02:43:27
Karakafes
KARLI02:43:16
Üstünde kar bulunan
sinameki02:42:32
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
kazak02:42:27
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
pano02:42:27
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
DERİNLİK02:42:22
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
amberbaris02:42:13
Sarı çalı
uyma02:42:10
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
sabit olmak02:42:00
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
alıkoyma02:41:47
Alıkoymak işi
kumaşçı02:41:43
Kumaş fabrikası olan veya kumaş satan kimse
solocu02:41:36
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
paydaş02:41:31
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
badem ezmesi02:41:24
Ezilmiş bademle yapılan şekerleme
kucaklamak02:41:02
Kucağına almak, kucağında taşımak
bunaltı02:40:46
Sıkıntı, iç sıkıntısı
öge02:40:29
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
trok02:40:09
Değiş, trampa, mal değişi
nesne02:39:57
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
Matador02:39:51
Boğa güreşçisi, toreador
antoloji02:39:47
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
dev02:39:38
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
kapuska02:38:40
Etli lâhana yemeği
muteriz02:38:25
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
salep02:38:16
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
kizir02:38:00
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
parasız02:37:56
Parası olmayan
Tapu memuru02:37:49
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
kalite çemberleri02:37:45
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
ılgım02:36:19
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
ongunluk02:36:14
Ongun olma durumu, mutluluk, bolluk, bereket, feyiz, saadet
dalya02:36:09
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
istihare02:35:41
Bir inanışa göre, girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için abdest alıp dua okuyarak uyuma
YÜKLEME02:35:28
Yüklemek işi, tahmil
razı02:34:40
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
Yas02:34:32
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
dirice02:34:24
Biraz diri
karbonlu02:34:18
Birleşiminde karbon bulunan