ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

ilk gösteri22:03:54
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
müfettiş22:03:40
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
Tibet sığırı22:03:36
bk. Tibet öküzü, yak
budala22:03:07
Zekâca geri
animato22:02:54
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
götürme22:02:53
Götürmek işi
tövbeler olsun (tövbeler tövbesi!)22:02:52
bir kimsenin herhangi bir işten çok pişman olarak tekrarlamama kararını aldığını anlatan bir söz
masumluk22:02:41
Masum olma durumu, masumiyet
efelek22:02:40
Lâbada
İÇBÜKEY22:02:34
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
yol boyu22:02:29
Kara yolunda kenar
sıyga22:02:29
Kip
öke22:02:20
Deha sahibi kimse, dahi
ego22:01:42
Ben
noksan22:01:28
Eksik, eksiklik, kusur
Kutup22:01:04
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
fetiş22:01:00
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
dilekçe22:00:56
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
sınırlı ortaklık22:00:19
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
üzüm suyu21:59:59
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
tebrik21:59:52
Kutlama
çakı21:59:39
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
irin21:59:37
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
im21:59:18
İşaret
kist21:59:16
İçi koloit veya yağ gibi sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu patolojik torba
çok eşli21:59:09
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
krom21:58:52
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
gafil21:57:54
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
Sonsuz21:57:30
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
boyunduruk21:56:55
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
kırıtma21:56:25
Kırıtmak işi, cilve, işve
YıldIz21:56:08
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
Tebliğ21:55:59
Bildirme, haber verme
tuhaflık21:55:39
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
Harmani21:55:30
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
döşem21:55:11
Tesisat, donanım
varlık bilimi21:54:30
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
Makam21:54:01
Mevki, kat, yer
Kampana21:53:52
Çan
ortak yönetim21:53:51
Koalisyon
nevale21:53:51
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
köşegen21:53:40
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
potin21:53:38
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
hasat21:53:17
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
örümceksi21:52:59
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
araya girmek21:52:03
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
asit fenik21:51:28
bk. fenol
tadımlık21:51:15
Bir şeyin tadına bakmaya yeter (miktar)
mut21:51:05
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
Rahmetli21:50:46
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
şarabi21:50:43
Kırmızı şarap renginde olan
solocu21:50:34
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
istençli21:50:31
İradeyle yapılan, iradî
devasa21:50:27
Dev gibi, çok büyük
dumur21:50:27
Körelme
ÇAM SAKIZI21:50:14
Çam ağacından çıkarılan reçine
elmabaş21:50:04
Tepeli dalgıç
ahlak bilimi21:50:01
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
ağzı kalabalık21:49:53
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
meyane21:49:42
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
editör21:48:45
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
ticaret gemisi21:48:42
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
Kurum21:48:36
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
Hint kumaşı21:47:48
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
bir zaman21:47:24
Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle
kefalet21:47:22
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
GÖZGÜ21:47:18
Ayna
fatalite21:46:57
Alın yazısı, yazgı, kader
çevgen21:46:25
Değnek
kalan21:46:18
Kalmak işini yapan
mehteran21:46:06
Mehterler
desimetre21:46:00
Bir metrenin onda biri, dm
aya21:45:54
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
göreceli21:45:49
İzafî, bağıntılı, bağlı
töhmet21:45:47
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
elezer21:45:41
Sadist
turta21:45:35
Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta çeşidi
kılade21:45:28
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
interferometre21:45:23
Girişimölçer
İRDELEME21:44:52
İrdelemek işi
çarçabuk21:44:51
Pek çabuk, çabucacık, hemencecik, tez elden
esire21:43:02
Dişi tutsak
huni21:43:01
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
of21:42:49
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
iklim bilimi21:42:47
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
kötülük etmek (veya yapmak)21:42:28
kötü davranmak, zarar vermek
ÜZME21:42:08
Üzmek işi
dalgalanma21:41:44
Dalgalanmak işi
ELZEM21:41:14
Çok gerekli, vazgeçilmez
ifade etmek21:40:55
anlatmak
mor ötesi21:40:25
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
kompozisyon21:39:54
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
ÇİNKO21:39:45
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
sözde21:39:38
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
yarar21:39:25
Yarayan, elverişli, uygun
nepotist21:39:21
Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran
sahil21:39:08
Kıyı, yaka, yalı
iskambil21:39:07
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
yalan dolan21:38:41
Gerçek olmayan birçok söz
sipariş21:38:38
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
cerrahi21:38:22
Cerrahlıkla ilgili
asil21:38:16
Soylu
kesenekçi21:37:52
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
akrobasi21:37:37
Cambazlık, akrobatlık
tahlil21:37:21
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
Kurucu21:37:09
Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis
kerevet21:36:56
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
pişman olmak21:36:24
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
kan taşı21:35:52
Hematit
abartılı21:35:33
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
töre dışı21:35:08
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
Pesimist21:33:55
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
amele21:33:32
İşçi, emekçi
malkar21:33:28
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
AKAÇLAMA21:33:28
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
yonga21:33:21
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
gönüllü21:33:20
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
kandil21:32:24
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
AZAR21:32:15
Paylama
Yobazlık21:32:05
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
ÜSTSUBAY21:31:33
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
Dağınık21:31:18
Geniş bir alana yayılmış olan
jile21:30:19
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
pabucunu eline vermek21:30:17
kovmak
alan korkusu21:30:14
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
hücre yutarlığı21:30:12
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
kutu21:30:10
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
üretim21:29:50
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
ferment21:29:39
Maya, enzim
mg21:29:23
Magnezyum"un kısaltması