ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

ilk gösteri17:59:35
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
Birden17:58:44
Bir defada, hepsi bir arada
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır17:57:51
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
firar etmek17:56:12
kaçmak
taziye17:56:00
Baş sağlığı dileme
-a / -e17:54:48
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
Avunmak17:54:44
Oyalanmak; yetinmek
pederşahi17:54:29
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
askılık17:54:19
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
uygarlık17:54:00
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
tevahhuş17:52:57
Ürkme, ürküntü
muvakkat17:51:57
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
müstakim17:51:52
Doğru, doğruluktan şaşmayan
batma17:49:37
Batmak işi
Birleşme17:49:20
Birleşmek işi
fiili17:49:19
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
sıkıntı17:48:44
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
tespit17:48:17
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bütüncül17:48:17
Totaliter
MAUN17:47:48
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
belirtken17:46:47
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
Uz iletişim17:45:11
Sembol, haber, yazı, resim veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik veya başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, yayımı veya alınması, telekomünikasyon
baş başa kalmak17:45:03
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
CEZİRE17:44:56
(denizde) Ada
telsiz17:44:51
Teli olmayan
AKÇA YEL17:44:48
Güneydoğudan esen yel, keşişleme
Fistan17:44:19
Giysi
mayası bozuk17:44:16
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
Dengeli17:44:12
Dengesi olan, muvazeneli
kayma17:44:07
Kaymak (II) işi
armatür17:43:31
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
kalem kutusu17:43:29
İçinde kalem bulunan küçük kutu
Müşkülpesent17:43:14
Güç beğenen, titiz
efemine17:42:11
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
düzenci17:42:02
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
bağıntılılık17:41:51
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
Muttarit17:41:25
Düzenli, tek düze
sekreter17:41:18
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
okar17:41:05
Telli balıkçıl
yol boyu17:41:00
Kara yolunda kenar
KONUŞMA17:40:01
Konuşmak işi
ağzı kalabalık17:39:28
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
Japon17:38:45
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
cariyeniz (veya cariyeleri)17:37:16
eskiden, söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlar tarafından "ben" zamiri yerine kullanılırdı
BAĞLANTI17:37:06
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
atıştırmalık17:36:58
Atıştırmaya yarayan
sürgü17:36:52
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
müsait17:36:23
Uygun, elverişli
Kazan17:35:15
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
17:35:03
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
çocuk yuvası17:34:47
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
suçlama17:34:21
Suçlamak işi, itham
bezenmek17:34:06
Kendini bezemek, süslenmek
Cüppe17:33:55
bk. cübbe
okuma yitimi17:33:04
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
selis17:31:49
Akıcı (söz)
içmek17:31:25
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
erotik17:30:37
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
ergen17:30:20
Ergenlik çağında olan
kazaklık17:30:15
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
ARABALIK17:29:20
Araba konulan yer, garaj
mevkuf17:28:44
Vakfedilmiş
çokluk17:28:44
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
folklor17:28:40
Halk bilimi
Horlama17:28:09
Horlamak işi (I) (II)
derli toplu17:27:36
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
taahhüt17:27:35
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
isyankarlık17:27:27
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
fırıldak çiçeği17:27:06
Çarkıfelek
çenesi düşmek17:25:09
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
gösterişçi17:24:59
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
kiriş17:24:57
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
BEDDUA17:24:42
İlenme, ilenç
ölçme17:24:23
Ölçmek işi
Desise17:23:51
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
hakikatli17:23:43
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
zr17:23:41
Zirkonyum"un kısaltması
kalburdan geçirmek17:22:34
kalbur yardımıyla ayırmak, elemek
tanıdık çıkmak17:22:30
önceden birbirlerini tanımış olmak, tanış olmak
aklan17:21:52
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
riyakarlık17:21:50
İkiyüzlülük, müraîlik
İptida17:20:38
Başlangıç
çizgilik17:20:08
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
ortak yönetim17:20:03
Koalisyon
müreffeh17:19:28
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
düğün çorbası17:19:08
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
icraat17:17:28
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
anot17:17:09
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
dokunma17:16:57
Dokunmak (I) işi, temas
Kıskı17:15:08
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
İLKEL17:15:06
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
Tanrı kayrası17:15:05
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
yenme17:13:38
Yenmek (I,II) işi
fiş17:13:15
Prizden akım almaya yarayan araç
yararcı17:12:51
Yarar peşinde koşan kimse
ikna17:11:30
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
Nakşibendî17:10:54
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
kırkma17:10:24
Kırkmak işi
bağlaç17:10:21
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
yetkilendirme17:09:52
Yetkilendirmek işi veya durumu
Pelür17:08:56
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
Özellik17:08:42
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
sözlük17:08:39
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
Bilinç kaybı17:08:38
Hafıza yitimi
Sağlık17:08:36
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
reddetme17:08:13
Reddetmek işi
alışkınlık17:07:55
Alışkın olma durumu, alışkanlık
tosun17:07:50
Burulmuş erkek dana
bağlı olmak17:07:43
tâbi bulunmak
iffetli17:06:59
İffettini koruyan, sili, afif
Ağrı17:06:50
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
çıkıntılı17:06:34
Çıkıntısı olan
müslüman17:06:29
İslâm dininden olan kimse
imal17:06:20
Ham maddeyi işleyip mal üretme
DRAM17:06:04
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
Atatürkçülük17:05:59
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
pena17:05:57
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
İşsiz17:05:38
İşi olmayan
Ilım17:05:31
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
bücür17:05:29
Ufak tefek ve kısa boylu, bodur (kimse)
keşişhane17:05:26
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
NİKEL17:05:21
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
İftar17:05:18
Oruç açma, oruç bozma
Amnezi17:05:17
Hafıza kaybı, bellek yitimi
çözücü17:05:12
Çözmek işini yapan
UÇURUM17:05:07
Dik ve derin yamaç
Noksan17:05:06
Eksik, eksiklik, kusur
aşırmak17:05:03
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
kevser17:04:59
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
ayakçak17:04:57
Merdiven, merdiven basamağı