ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

ilk gösteri14:48:28
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
kalafat14:48:24
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
yönlendirme14:48:18
Yönlendirmek işi
lanetli14:47:59
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
bilinçaltı14:47:55
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur
firez14:47:55
Ekin
yağlı toprak14:47:48
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
tahmis14:47:45
Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç mısra katılması durumu, beşleme
Hay14:47:41
İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılır
İp merdiven14:47:38
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
radon14:47:38
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
ÜMİT ETMEK14:47:33
ummak, beklemek
cazibeli14:47:16
Çekici, alımlı, albenili
Liparit14:47:15
Riyolit
ispir14:46:56
At veya araba uşağı
genel görünüm14:46:45
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
tanıt14:46:32
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
cezri14:46:31
Köklü, kökten, temelden, radikal
yasak aşk14:46:03
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
itina14:45:50
Özen, ihtimam
mavimtırak14:45:49
Maviyi andıran
kestane kargası14:45:40
bk. alakarga
GÖRE14:45:38
uygun, elverişli, için
nefiy14:45:35
Sürme, sürgüne gönderme
ısrar14:45:29
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
iskemle14:45:12
Arkalıksız sandalye
halas14:45:07
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
satrançlı14:44:55
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
sensen14:44:50
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
titr14:44:46
Ad, unvan, etiket
muhtıra14:44:42
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
iş güç sahibi14:44:16
Bir işi, bir görevi olan
SENATO14:44:15
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
beğenilir14:44:09
Beğenme duygusu veren, beğenilen
denemek14:44:06
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
racon14:43:45
Yol, yöntem, usul
büyü14:43:26
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı
deizm14:43:23
Tanrı"yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş
minyon14:43:21
İnce, küçük, sevimli, cici, çıtı pıtı
apaçıklık14:43:20
Apaçık olma durumu
duygudaş14:42:47
Bir konuda duyguları başkası ile aynı olan
kuru erik14:42:46
Eriğin kurutulmuşu
baskül14:42:41
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
dantel14:42:20
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
itizar14:41:34
Özür dileme
futa14:40:52
İpekli peştamal
yazmak14:40:38
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
ödemek14:40:36
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
hilali14:39:32
Hilâl biçiminde
yardak14:39:22
(özellikle kötü işlerde) Yardım
TECİL14:39:21
Erteleme
Duruk14:39:17
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
ana bilim dalı14:38:32
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
salamura14:38:25
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
agâh14:38:05
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
samani14:38:03
Saman rengi, açık sarı
besihane14:37:57
Besi yapılan yer
ürkü14:37:46
Topluluğu saran ortak korku, panik
koltuk14:37:43
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
KADEME14:37:42
Aşama, basamak
nişanlanmak14:37:18
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
civar14:36:40
Yöre, yakın yer, dolay
kahve14:36:34
Sıcak iklimlerde yetişen, kök boyasıgillerden bir ağaç (Coffea arabica)
imek14:36:24
bk. ek fiil
barındırma14:36:21
Barındırmak işi
akşın14:36:16
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
ebediyet14:36:02
Sonsuzluk
buzul taş14:35:26
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren
bilimci14:35:18
Bilgin
balkan14:35:06
Sarp ve ormanlık sıra dağlar
Koşuk14:34:46
Nazım, manzume
Kara kehribar14:34:38
Süs eşyası yapımında kullanılan parlak, siyah linyit, oksidiyon taşı
işmar14:34:36
El, göz veya baş ile yapılan işaret
Baliğ14:34:35
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
toksikomani14:34:35
Uyuşturucu madde tutkunluğu
asansör14:34:30
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
balık baştan kokar14:34:29
bir işte aksaklığın başta olanlardan başladığını anlatır
farenjit14:34:15
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
akaju14:33:52
Maun
namaz niyaz14:33:42
İbadet
PATIRTI14:33:34
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
Kalıtsal14:33:33
Kalıtımsal, ırsî
epe14:33:16
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
teessüf14:33:00
Acınma, yazıklanma, yerinme
merkez14:32:46
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
köken bilimsel14:32:46
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
göçebe14:32:26
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
çerkez14:32:25
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
altıntop14:31:47
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
arnika14:31:47
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
enik14:31:29
Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu, encik
sevinme14:31:24
Sevinmek işi
lazım14:31:19
Gerek, gerekli
Solungaç14:30:50
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
lokal14:30:46
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
rehavet14:30:38
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
Taam14:30:37
Yemek, yiyecek
ZULÜM14:30:37
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
se14:30:26
Selenyum"un kısaltması
Yanak14:29:51
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
babaanne14:29:41
(çocuğa göre) Babanın annesi
Büsbütün14:29:26
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
üşengen14:29:16
bk. üşengeç
asap14:29:09
Sinirler
mililitre14:29:06
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
Konuşmacı14:28:36
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
fahriye14:28:33
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
kamacı14:28:25
Kama yapan veya satan (kimse)
Avutmak14:28:17
Oyalamak
gurur14:28:15
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
sinir bilimi14:28:13
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
faşist14:28:06
Faşizm yanlısı olan (kimse, görüş vb.)
YİYECEK14:27:55
Yenmeye elverişli olan her şey
ıska14:27:35
Boşa çıkarma, rast getirememe
imtihan14:27:23
Sınav
nârıbeyza14:27:19
Akkor
alkış14:27:11
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
hristiyan14:27:01
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
genellik14:26:58
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet
bahtsız14:26:55
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
taklitçi14:26:55
Bir şeyin benzerini yapan kimse
şehvanî14:26:27
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
Salık14:26:26
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
blöf14:26:21
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
AST14:26:20
Alt
müellefat14:26:18
Yazılı eserler
itilaf14:25:56
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
olumsuz14:25:54
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
destekleme14:25:01
Desteklemek işi
gök evi14:24:45
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum