ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

zelil02:38:46
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
maharetli02:38:41
Eli işe yatkın, becerikli, usta
GÜN02:38:25
Güneş
Etkisiz02:38:21
Etkisi olmayan, tesirsiz
hudut02:38:16
Sınır
Astronot02:38:12
Uzay adamı
köy02:38:10
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
eğretileme02:38:06
İstiare, iğretileme
üşengen02:37:58
bk. üşengeç
Ayrık02:37:55
Ayrılmış
höl02:37:54
Yaşlık, nem
kamet02:37:54
Boy, endam
florya02:37:52
bk. flurya
dramatik02:37:51
Sahne oyununa özgü olan
tadat02:37:47
Sayma, sayı
kadim dost02:37:44
Eski dost
vezin02:37:43
Tartı
kızıl02:37:41
Parlak kırmızı renk
ateşe dayanıklı02:37:30
aşırı ısıdan zarar görmeyen
ehem02:37:24
Çok önemli
satranç takımı02:37:21
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
müellefat02:37:00
Yazılı eserler
eğitim02:36:56
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
normal02:36:51
Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü
Mektepli02:36:32
Okula giden (kimse), öğrenci
uzmanlaşma02:36:30
Uzman durumuna gelme
konvansiyon02:36:29
Anlaşma
telafi02:36:10
Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma
vulva02:36:01
Ferç
hatırlanma02:35:58
Hatırlanmak durumu, anımsanma
reel02:35:55
Gerçek
palan02:35:53
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
itfa02:35:51
Söndürme
grekoromen02:35:49
Belden aşağısını tutmamak ve ayaklarla oyun yapmamak gibi kuralları olan güreş türü
Şehbender02:35:47
Konsolos
zencefilgiller02:35:40
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
emay02:35:38
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
MISRA02:35:33
Manzumenin satırlarından her biri, dize
yanıt02:35:29
Cevap
fol02:35:27
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
eşkenar02:35:14
Kenarları eşit olan
fiyatlandırma02:35:13
Fiyatlandırmak işi
vole02:35:09
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
ilişkin02:35:06
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
nilüfergiller02:35:02
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
fuar02:35:01
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
ayyar02:34:58
Dolandırıcı, hilekâr
lazer02:34:55
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
ambalâj yapmak02:34:54
(bir şeyi) bu gibi maddelerle paketlemek, sandıklamak
cesaretsiz02:34:48
Yüreksiz
kakule02:34:45
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
akbalık02:34:11
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
sıkıntısı olmak02:34:01
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
baş belâsı02:33:54
Sıkıntı, üzüntü veren
FİYAKA02:33:53
Gösteriş, çalım, afi, caka
Yaren02:33:49
Arkadaş, yakın, dost
Kullanmak02:33:45
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
fatih02:33:43
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
Öğüt02:33:43
Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat
Sınır boyu02:33:41
Ülke sınırları
azim02:33:39
Bir işteki engelleri yenme kararı
lider02:33:16
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
yasa02:33:14
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
ÖNERME02:33:12
Önermek işi
İdeal02:33:10
Ülkü, mefkûre
Rekabet02:33:08
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
kompleks02:33:03
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık
riayet etmek02:33:00
uymak
aslan gibi02:32:50
boylu boslu, güçlü ve yakışıklı
rehin02:32:47
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
aşağı almak02:32:46
devirmek, yıkmak
Lezzet02:32:43
Ağız yoluyla alınan tat
değer düşürme02:32:41
Fiyatını indirme, değerini aşağıya çekme
yetkinlik02:32:39
Yetkin olma durumu, olgunluk, kemal, mükemmeliyet
mühendis02:32:32
Mühendislik mesleğinden olan kimse
büklüm02:32:13
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
TOPLUM02:32:06
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
okazyon02:32:04
Fırsat
ceza02:32:03
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
Belirtme02:32:01
Belirli kılma, görüş bildirme, tasrih
nişasta02:31:57
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
salahiyetsiz02:31:42
Yetkisiz
iç hastalıkları02:31:41
bk. dahiliye
yakmaç02:31:40
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
ortalamak02:31:36
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
zihaf02:31:27
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
kişizade02:31:25
Soylu
ufarak02:31:22
Biraz ufak
Nüktedan02:31:21
Nükteci
ahır02:31:20
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
BATIN02:31:15
Karın
niyet etmek02:31:10
bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek
abluka02:31:05
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
boşlama02:31:04
Boşlamak işi, ihmal
paçalı02:31:02
Herhangi bir biçimde paçası olan
rahne02:31:01
Gedik, yarık
temizleme02:30:54
Temizlemek işi
amip02:30:50
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
salisilik asit02:30:49
Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi veya tatlı olabilen, 155° C de eriyen bir asit
topallama02:30:46
Topallamak işi
ZABIT02:30:39
Zapt
yengeç02:30:37
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
laktaz02:30:36
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
kemlik02:30:35
Kötülük
Molibden02:30:33
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
Guatr02:30:30
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
utarit02:30:28
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
avar02:30:22
Kuzeydoğu Kafkasya"da Dağıstan Federe Cumhuriyeti"nde yaşayan halk
derece derece02:30:07
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
cedre02:30:05
Guatr, guşa
toryum02:30:03
Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, 112,6 yoğunluğunda, 1700° C de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element. Kısaltması Th
stor02:30:01
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
serap02:29:59
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
yolsuzluk02:29:56
Yolsuz olma durumu
agraf02:29:55
Kanca, kopça
mukallit02:29:50
Taklitçi
ebegümeci02:29:29
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
taraça02:29:29
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
Mazeret02:29:25
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
testereli02:29:18
Testere biçiminde dişleri olan
patriarkal02:29:08
Ataerkil
yağmurluk02:29:03
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
dimağ02:28:56
Beyin
nakzetmek02:28:46
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
ustalaşma02:28:45
Ustalaşmak durumu
zeval02:28:28
Yok olma, yok edilme
boylamasına02:28:25
Boyu doğrultusunda
gölgeli02:28:12
Gölge altında olan
azamet02:27:46
Ululuk, büyüklük
yalamuk02:27:26
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk