ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

maraba06:32:09
Çiftçi
döneç06:31:15
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
Bir06:31:07
Sayıların ilki
TUGAY06:31:00
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
istihza etmek06:30:56
alay etmek, alaya almak
genlik06:30:44
Genişlik
tekalif06:30:31
Teklifler
kemre06:30:01
Gübre, tezek
karbon06:29:58
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
fahriye06:29:32
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
zemmetme06:29:23
Zemmetmek işi veya durumu
karavaş06:29:17
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
vatvat06:29:07
Dağ kırlangıcı
gezmen06:29:05
Gezgin
trafo06:29:02
Transformatör sözünün kısaltılmışı
seramik06:29:00
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
direnç06:28:39
Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet
danışma meclisi06:28:23
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
dirilik06:28:14
Diri olma durumu
dirilme06:28:12
Dirilmek işi
finalizm06:27:43
bk. erekçilik
TOZLUK06:27:31
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
termit06:26:55
bk. Akkarınca
fok06:26:41
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
GALİZ06:25:26
Kaba ve çirkin, iğrenç
güdeleme06:25:11
Güdelemek işi
Ayırmak06:24:39
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
yaftalama06:24:25
Yaftalamak işi veya durumu
ekecek06:24:18
Tohum
Kargıma06:23:29
Kargımak işi, lânet
adama06:23:07
Adamak işi
yosma06:22:45
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
aruz06:21:30
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
arma06:21:22
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
azar06:20:59
Paylama
konsolos06:20:46
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
takaza06:20:39
Azarlama, başa kakma, serzeniş
fersiz06:20:24
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
güney karamanı06:20:20
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
düğüm06:20:11
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
kışır06:20:03
Kabuk
dibace06:19:43
Başlangıç, giriş, ön söz
mestane06:19:17
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
taklit etmek06:19:03
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
tiryakilik06:18:48
Tiryaki olma durumu, iptilâ
avlanma06:18:39
Avlanmak işi
kaide06:18:26
Kural
kamet06:18:09
Boy, endam
kazma06:17:37
Kazmak işi
kömür kalem06:17:19
bk. füzen
kayma06:17:07
Kaymak (II) işi
Sahip06:17:05
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
derin06:17:00
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
güverte06:16:39
Gemide ambar ve kamaraların üstü
alaten06:16:33
Cüzamlı, abraş
sarsıntı06:16:31
Sarsılmak işi, birden sallanma
adam akıllı06:15:05
bk. adamakıllı
animizm06:14:19
Canlıcılık
bankiz06:14:16
Buzla
animato06:14:12
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
balaban06:14:06
İri, büyük
nankörlük06:14:03
Nankör olma durumu
megaloman06:13:48
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
mimarlık06:13:46
Mimar olma durumu
İştiyak06:13:31
Göreceği gelme, özleme
kani06:13:27
Kanmış, inanmış
kebe06:12:42
Kısa kepenek
dahiliyeci06:12:11
İç hastalıkları uzmanı
esrik06:11:58
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
yalak06:11:45
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
naneli06:11:33
Nanesi olan
yaman06:11:32
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
pirzola06:11:22
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
çoktan (veya çoktandır)06:11:17
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
emel06:11:15
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
yakin06:11:08
Sağlam, kesin bilgi
yayma06:10:54
Yaymak işi
muhtemelen06:10:41
Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak
yaver06:10:38
Yardımcı
yapay06:10:32
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
delikli06:10:23
Deliği veya delikleri olan
öbür dünya06:10:07
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
teflon06:10:05
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
abstre06:09:53
Soyut, somut karşıtı, mücerret
Güvenilir06:09:14
Güven duygusu veren, güvenilen
kılıksız06:09:10
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
kimyager06:09:08
Kimyacı
yıkkın06:08:51
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
işaretleme06:08:13
İşaretlemek işi
kemalist06:08:10
Atatürkçü
demek06:08:09
Söylemek, söz söylemek
tekst06:08:02
Metin (I)
içine atmak06:08:00
sıkıntısını kimseye belli etmemek
epe06:07:54
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
Kin06:07:36
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
but06:07:34
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
duyarsız06:07:30
Duyarlı olmayan
kak06:07:21
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
çiftlik06:07:06
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
eza06:07:01
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
aşağı yukarı06:06:59
Tama yakın, yaklaşık olarak
deh06:06:41
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
dem06:06:38
Soluk, nefes
ege06:06:32
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
kik06:06:20
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
kof06:06:05
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
lastik06:06:04
Kauçuktan yapılmış (şey)
kot06:06:03
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
Azvay06:06:00
Sarısabır
informatik06:06:00
Bilişim
İKLİMLEME06:05:58
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
kor06:05:54
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
matafora06:05:41
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
içkici06:05:20
İçki yapan veya satan kimse
kesiş06:05:04
Kesmek işi veya biçimi
D06:04:52
Döteryum"un kısaltması
ayşekadın06:04:49
Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye
komedi06:04:48
Güldürü
uyarmak06:04:43
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
kulak06:04:17
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
ağırlanma06:04:08
Ağırlanmak işi
dinleme06:04:02
Dinlemek işi
ciddi06:03:47
Şaka olmayan, gerçek
nedensel06:03:43
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
kinetik06:03:20
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
realite06:03:18
Gerçek, gerçeklik
bilgilendirme06:02:45
Bilgilendirmek işi veya durumu
ayrışık06:02:01
Ayrışmış olan
kamga06:01:43
Yonga
çerçi06:01:02
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf