ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

yalaka21:08:17
Dalkavuk
afat21:07:13
Afetler, belâlar, kıranlar
İrsiyet21:06:10
Soya çekim, kalıtım, veraset
yan21:05:53
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
HIZLI21:05:35
Çabuk, seri, sür"atli
tenzilât21:05:34
Fiyat indirimi, iskonto
kavlince21:04:32
Kavline göre, sözüne bakarak
polemikçi21:04:02
Polemik yapan kimse
mangal21:03:53
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
adam akıllı21:03:52
bk. adamakıllı
müfrit21:03:52
Aşırı
avukat21:02:34
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
mükemmellik21:00:45
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
semahat21:00:43
Cömertlik, iyilikseverlik
alegori20:59:45
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
dalgalı akım20:59:35
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
yal20:59:15
Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek
Bütün20:59:09
Eksiksiz, tam
nişanlı20:59:07
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
samut20:59:06
Susan, suskun
yumuşatmalık20:59:05
Amortisör
pervane20:59:03
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
lise20:58:11
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
Müdevver20:57:56
Yuvarlak
bitki bilimi20:57:55
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
batman20:57:25
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
carcur20:56:43
bk. şarjör
çekinik20:56:23
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
yağış düzeni20:55:53
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
gülük20:54:43
Hindi
delirme20:54:09
Delirmek işi
hassas20:54:05
Duyum ve duyguları algılayan
kifayet20:52:44
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
dahra20:51:56
bk. tahra
basbayağı20:51:56
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
Aykırılık20:51:44
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
Korku20:51:05
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
kanaatkar20:50:20
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
koşucu20:50:18
Koşuya katılan yarışçı
mahcup20:50:01
Utangaç, sıkılgan
alışkı20:49:59
Yapılmaya alışılmış davranış
dalgakıran20:49:33
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
derebeyi20:49:26
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
direngen20:48:45
Direnen, inatçı, anut, muannit
lota20:48:44
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
çevren20:48:36
Ufuk, göz erimi
rasyonalist20:48:33
Akılcı, usçu
ÇAPAÇUL20:48:30
Kılığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı
Ayar20:47:45
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
parlaklık20:47:01
Parlak olma durumu, revnak
atak yapmak20:46:36
akın yapmak, atılım yapmak
değer vermek20:46:34
değerli saymak, önem vermek
Sorgu20:46:07
Sormak işi
kışla20:46:05
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
kişizade20:45:55
Soylu
lezbiyen20:45:24
Eşcinsel, sevici kadın
kırsal20:44:52
Kır ile ilgili
ressamlık20:43:28
Ressam olma durumu
yapıncak20:42:51
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
beygir gücü20:42:06
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
teorik20:42:04
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
darbe20:41:08
Vuruş, çarpış
tarz20:40:26
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
Su kabı20:40:18
Su koymaya yarayan kap
ergen20:39:18
Ergenlik çağında olan
yaratılış20:39:08
Yaratılmak işi veya biçimi
sessiz yürüyüş20:38:50
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
kokpit20:38:35
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
gıyaben20:38:33
Kendi yokken, ortada olmaksızın
EĞİRMEN20:37:46
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
geri dönmek20:36:43
geldiği yere gitmek
Belirti20:36:32
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
natuk20:36:16
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
mangan20:35:45
Manganez
hizmetçi20:34:35
Hizmet gören kimse
Hükmi20:34:33
Hükümle ilgili, tüzel
taşımak20:34:19
Üstünde bulundurmak
Tenzih20:33:06
Arılama, kusur kondurmama
ora20:33:03
O yer
ehli20:32:59
Evcil
diskjokey20:32:34
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
fiil20:32:33
İş, davranış
aracılığıyla20:32:17
Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla
miyokart20:31:55
Kalp kası
ishak kuşu20:31:10
Bataklık baykuşu
karıştırıcı20:31:03
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
leziz20:30:26
Tadı güzel, lezzetli
Samimiyet20:29:49
İçtenlik
aşağılık20:29:32
Aşağı olma durumu, adilik
inkılap20:28:39
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
Tün20:27:09
Gece
Kurtulma20:26:06
Kurtulmak işi
vesika20:25:45
Belge
olumsuzluk20:25:35
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
ocaklık20:25:16
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
blöfçü20:24:26
Blöf yapan (kimse)
koku20:24:25
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
Kuruntucu20:23:36
Sürekli kuruntuya kapılan (kimse), işkilli, müvesvis
batik20:23:19
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
kuş bilimci20:23:15
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
balaban20:20:04
İri, büyük
ARGAÇLAMA20:19:42
Argaçlamak işi
ÇEYİZ20:19:27
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
vantilâtör20:18:44
Kapalı bir yerin sıcak ve durgun havasını dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet
istihraç20:18:25
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
MUHTEL20:16:15
Düzeni bozulmuş, bozuk
çok geçmeden20:16:03
kısa bir süre sonra
baba bucağı20:16:00
bk. baba ocağı
ŞAH20:15:56
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
mor ötesi20:14:37
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
GÖRÜNTÜ20:14:30
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
ara bulma20:14:26
Anlaşmazlık durumunda bulunan kimseleri uzlaştırma işi
iddia20:14:18
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
kalp acısı20:14:07
Büyük üzüntü
kilit20:13:33
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
YARDIM20:13:28
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
kitap20:13:24
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
cahil kalmak20:13:19
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
övünce20:13:09
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet
açık sözlü20:12:51
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
gülgiller20:12:47
Çilek, armut, elma, badem gibi türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası
girişken20:12:14
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
kirtil20:12:10
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
YANSIZ20:12:05
Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bîtaraf
aşikâre20:11:42
Açıkça, belli ederek, saklamadan
kadirşinas20:11:37
Değerbilir, iyilikbilir
KORİNDON20:11:28
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
vacip20:11:23
Yapılması gerekli olan
alkalik20:11:10
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
akılda tutmak20:11:06
unutmamak