ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

Egzersiz03:14:18
Alıştırma
Ser03:14:04
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
Sepet03:14:00
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
sefir03:13:38
Elçi
kuyruk sokumu03:13:00
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
önem vermek03:12:59
değer vermek, önemli saymak
Ağırlaşmak03:12:59
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
ussal03:12:54
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
motorin03:12:34
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
YARAR03:12:22
Yarayan, elverişli, uygun
renkölçer03:12:20
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
Vahi03:11:37
Boş, saçma
sıfatlaştırma03:11:33
Sıfatlaştırmak işi
Uygar03:10:56
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
monotip03:10:40
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
sıçrama03:08:39
Sıçramak işi
mantar bilimi03:08:24
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
TOPRAK03:07:54
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
Toplam03:07:50
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
baş sağlığı dilemek03:07:47
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
Ton03:07:36
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
asır03:07:27
Yüzyıl
alçak03:07:22
Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı
Tez03:07:05
Çabuk olan, süratli
TAKSİRAT03:06:58
Kusurlar, suçlar
pişekar03:06:31
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
tenor03:06:25
En tiz erkek sesi
GEÇİMSİZ03:06:21
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
nalın03:06:12
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
tel03:05:59
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
hazır yemek03:05:31
Kısa sürede hazırlanan ve genellikle ayaküstü yenilen hafif yiyecek
orak03:05:30
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
PROSTAT03:04:57
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
Ateşçi03:04:47
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
Saçak03:04:43
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
tarh etmek03:04:27
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
ORUN03:04:27
Özel yer
erkete03:04:22
Dikiz
İleri03:03:52
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
kardeş03:03:42
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
alâkadar03:02:16
İlgili, ilgili bulunulan
Mihrak03:01:34
Odak
Mihrace03:01:32
Hindistan"da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan
hır03:01:06
Kavga, dalaş
Sak03:01:05
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
lâvanta çiçeği03:01:01
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
slip03:00:56
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
Sadistlik03:00:55
Sadist olma durumu
Sadece03:00:50
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
zift03:00:46
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
askıntı03:00:40
Başkalarının sırtından geçinen
Sabit03:00:37
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
ozansı03:00:04
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
fırfır02:59:49
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
dalamak02:59:30
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
deniz ataşesi02:58:45
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
eser02:58:38
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
kara yosunu02:58:35
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
çekelez02:57:24
Sincap
Medüz02:56:14
Denizanası
fol02:55:44
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
adi02:55:36
Sıradan, hiçbir özelliği olmayan
akdiken02:55:36
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
sem02:55:29
Zehir, ağı
selenyum02:55:25
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
aydınlanmak02:55:24
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
itibar02:55:23
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
gösteriş yapmak02:55:18
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
SAVA02:55:05
Haber
katliam02:54:51
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
biye02:54:42
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
alaminüt02:54:41
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
kutsal02:54:41
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
ölet02:54:33
Öldürücü hastalık salgını, kıran
faydalanma02:54:33
Yararlanma
SARMAL02:54:20
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
ölçüyü kaçırmak02:54:19
yiyip içmekte veya davranışlarda aşırı gitmek
örümcekler02:53:54
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
hissetme02:53:47
Hissetmek işi
tınlama02:53:38
Tınlamak işi
Revan02:53:22
Giden, yürüyen
Başarısızlık02:53:21
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
derviş02:53:09
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
elti02:53:05
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
yele02:52:58
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
Ruh02:52:50
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
agrafi02:52:49
bk. yazma yitimi
yelli02:52:45
Yeli çok olan, rüzgârlı
dayandırma02:52:41
Dayandırmak işi
erim02:52:40
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
gülle02:51:52
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
kötü kötü düşünmek02:51:18
üzüntülü düşüncelere dalmak
özgüllük02:51:13
Özgül olma durumu
kavi02:51:12
Dayanıklı, güçlü, zorlu
dolaylı anlatmak02:51:07
anıştırmak, ima etmek
tanı02:50:47
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
muktedir02:50:46
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
petek02:50:39
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
belce02:50:37
İki kaş arası
kırtasiyeci02:50:29
Kırtasiye satan kimse
pervaz02:50:24
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
TARLA02:50:22
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
Parapet02:50:17
Küpeşte, korkuluk
MAFSAL02:50:03
Eklem
yazıcı02:49:53
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
KARA BULUT02:49:42
Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus
ortaya çıkmak02:49:24
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
hissi02:48:55
Duygusal
VEHİM02:48:26
Kuruntu
zeamet02:48:25
Tımar
pergel02:48:08
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
c02:47:36
Karbon"un kısaltması
lehçe bilimi02:47:35
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
yer değiştirme02:47:26
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
ETKEN02:47:21
Etki yapan (her şey), müessir, faktör
değiştirgeç02:47:15
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
madensi02:46:59
Maden gibi olan
yoksunluk02:46:18
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
sinir hastası02:46:03
Sinir hastalığına tutulmuş olan, nevropat
açıktan02:45:46
Bir yerin uzağından
SİYASAL02:45:41
Politika ile ilgili, siyasî, politik
demevi02:45:35
Kanlı, kanı çok (insan)
fit02:45:32
Birini başkasına karşı kışkırtma
badana02:45:32
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
ikilem02:45:30
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassim, dilemma: Fatih"in, babası II. Murat"a yolladığı bir haber güzel bir ikilem örneğidir
açık elli02:44:41
Cömert
kalamar02:44:34
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
tahammül02:44:24
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
fotoroman02:44:24
Bir metinle bir dizi fotoğraftan oluşan hikâye veya roman
telâtin02:43:40
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi