ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

ilk gösteri19:06:27
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
yağış19:06:13
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
sirke19:06:00
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
Bambu19:05:54
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
hedef almak19:05:52
bk. nişan almak
mızmızlık19:05:34
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
sunucu19:05:33
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
riziko19:05:31
Zarara uğrama tehlikesi
ölüm19:05:30
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
yeknesak19:04:47
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
çiçek bozuğu19:04:45
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
budala budala19:04:31
budala gibi, budalaca
namüsait19:04:28
Uygun olmayan, elverişsiz
uymazlık19:04:28
Aykırılık, başkalık, mugayeret
kardiyak19:04:20
Kalple ilgili
görenek19:04:06
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
Ziyan19:04:06
Zarar
mut19:03:50
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
Kask19:03:33
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
malakit19:03:21
Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı
engelleyiş19:03:19
Engellemek işi veya biçimi
tutucu19:03:17
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
Gazal19:03:08
Ceylân
opus19:03:06
Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri. Kısaltması Op
kulübe19:02:46
Kerpiç, saman veya ağaçtan yapılmış küçük, basit, ilkel ev
Termik19:02:18
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
kalantor19:02:06
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
çelim19:02:03
Güç, kuvvet
şeker19:01:43
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
maşallah19:01:36
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
çarpılmak19:01:36
Çarpık duruma gelmek
gözdağı19:00:45
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
itfa19:00:45
Söndürme
mutlulandırma19:00:36
Mutlulandırmak işi
kurgu19:00:32
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
Ansızın18:59:42
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
kısacası18:59:13
kısa söylemek gerekirse
tenakus18:59:07
Azalma, eksilme
mandıra18:58:47
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
lâkaydî18:58:43
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
Vurdumduymazlık18:58:29
Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık
mazgallı18:58:25
Mazgalları olan
akson18:58:17
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
tehlikesiz18:57:50
Tehlikesi olmayan
hadım18:57:39
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
konukluk18:57:36
Konuk olma durumu, misafirlik
ekenek18:57:23
Ekilen yer, mezraa
Mürit18:57:05
Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse
KERMEN18:57:00
Kale, germen
mahlûk18:56:33
Yaratık, yaratılmış
gizemcilik18:56:22
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
ikinci çağ18:56:19
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
Ütopya18:56:18
Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce
amade18:56:04
(bir işi) Yapmaya hazır
ferz18:55:57
Satranç oyununda vezir
ayyaş18:55:49
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
basılı18:55:47
Basılarak yerleştirilmiş
bakanlık18:55:36
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
SON18:55:34
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
dili tutulmak18:55:30
sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
Ulam18:55:18
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
TUFEYLİ18:55:15
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
k, K18:54:50
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
balsam18:54:35
Bazı ağaçlardan elde edilen, parfüm ve ilâçların yapımında kullanılan reçine, belsem
elzem18:54:25
Çok gerekli, vazgeçilmez
öğrenci yurdu18:54:19
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
İcap etmek18:54:19
gerekmek
Ramazan Bayramı18:54:18
Şeker Bayramı
abus18:54:02
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
kırma18:54:01
Kırmak işi
tahsil18:54:01
(para için) Alma, toplama
maymuncuk18:53:47
Küçük maymun
ditme18:52:58
Ditmek işi
beslenme bozukluğu18:52:54
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
gadir18:52:44
Haksızlık etme, zarar verme
tutkulu18:52:30
Tutkusu olan, ihtiraslı
gölgeli18:52:29
Gölge altında olan
yürekten18:52:29
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
inleyiş18:52:28
İnlemek işi veya biçimi
kaygısız18:52:27
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
meşakkat18:52:26
Güçlük, sıkıntı, zorluk
ağustos böceği18:52:26
Eş kanatlılardan, erkeği yazın karnının altındaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çıkaran bir böcek, orak böceği (Cicada plebeja)
gato18:52:25
Pasta, çörek
Kapalı hava18:52:24
Bulutlu hava
soru işareti18:52:23
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
razı18:52:18
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
iyimserlik18:52:01
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
bağlantısız18:51:59
Aralarında bağlantı bulunmayan
Kafiye18:51:53
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
ASUDE18:51:47
Sessiz, rahat, sakin
kamışçık18:51:45
Kuyumcuların kullandığı üfleç
cemaat18:51:41
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
Sürekli18:51:27
Kesintisiz olarak süren, devamlı
boyun borcu18:51:05
Yapılması gereken ödev, vecibe
Şem18:50:33
Mum, balmumu
çekicilik18:50:26
Çekici olma durumu, cazibe
mühim18:50:00
Önemli
müstekreh18:49:58
İğrenç
dilleşmek18:49:44
Dırlaşmak
HAVADAR18:49:43
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
Afiş18:49:43
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
tasfiye etmek18:49:42
arıtmak, temizlemek
dün18:49:34
Bugünden bir önceki gün
sığla18:49:24
Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sigala, günlük ağacı (Liquidambar orientalis)
müşterek18:49:23
Ortak
övünç18:49:06
Övünme, kıvanç, iftihar
dörtlük18:48:21
Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
inanca18:48:20
Güvence
SEYRÜSEFER18:48:19
Gidiş geliş, trafik
iane18:48:14
Yardım
gül18:47:57
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
kişi zamiri18:47:43
Kişilerin yerine kullanılan zamir
Ruhsal18:47:23
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
TİNSEL18:47:05
Ruhî
FABRİKA18:47:05
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
suare18:46:27
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
ayan18:44:58
İleri gelenler
biyoloji18:44:45
Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi
Damga18:44:40
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
Rahip18:44:34
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
bulmaca18:44:33
Çeşitli biçimlerde düzenlenen ve düşündürerek, aratarak buldurmayı amaç edinen oyun
atıfet18:43:57
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
sestaş18:43:39
Eş sesli, eş adlı, homonim
sarkıntılık18:43:37
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
pazarlama18:43:22
Pazarlamak işi
haşin18:42:42
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
örtü18:42:11
Örtmek için kullanılan şey
kolokyum18:42:09
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
dinamo18:42:06
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
Miza18:42:05
Kumarda ortaya sürülen para