ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

ilk gösteri12:44:01
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
mısır unu12:43:57
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
gözlükçü12:43:51
Gözlük satan veya onaran kimse
yoksulluk12:43:45
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
erat12:43:39
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)12:43:33
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
idrak etmek12:43:33
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
ETOL12:43:27
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
EPER12:43:21
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
ocaklık12:43:15
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
kar sapanı12:43:08
Kayarken kayak uçlarını birbirine yaklaştırma, arka uçlarını ise birbirinden uzaklaştırmayla sağlanan frenleme durumu
Yemiş12:43:02
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
Ağabey12:42:56
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
KAYIP12:42:47
Yitme, yitim
nârıbeyza12:42:44
Akkor
parıldayıcı12:42:28
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
NESNE12:42:23
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
ayıp12:42:22
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
Susamak12:42:16
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
fikir yazısı12:42:10
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
levazım12:42:04
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
isnat etmek12:41:57
dayandırmak
sofra12:41:47
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
klavsen12:41:45
Klâvyeli ve telli bir çalgı
reçineli12:41:41
Özünde reçine bulunduran
engebe12:41:39
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
esas12:41:24
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
meşgul olmak12:41:20
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
aşağı yukarı12:41:14
Tama yakın, yaklaşık olarak
temel12:41:13
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
eskilik12:41:08
Eski olma durumu
AZAMET12:41:02
Ululuk, büyüklük
sınıf12:40:55
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
duygudaşlık12:40:54
Aynı duyguları paylaşma
titan12:40:49
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
kural dışı12:40:46
bk. kural dışı
üzüntü12:40:43
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
tiran12:40:37
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
yük treni12:40:31
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
unutmak12:40:25
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
kına çiçeği12:40:18
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
eriklik12:40:17
Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi
hulasa12:40:07
Özet, fezleke
saray çiçeği12:40:01
Hezaren
sıhhat12:39:54
Sağlık, esenlik
damla12:39:49
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
ana yurt12:39:48
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
puluçluk12:39:42
Puluç olma durumu, ananet
tevazu12:39:21
Alçak gönüllülük
manşet12:39:14
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
vesayet12:39:03
Vasilik
muadil12:38:54
Eşit, denk, eş değer
Fosil12:38:51
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
ilerici12:38:45
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
Boya12:38:45
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
PEKMEZ TOPRAĞI12:38:38
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
Boks12:38:32
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
gönülsüz12:38:26
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
budala budala12:38:20
budala gibi, budalaca
vesikalı12:38:14
Belgesi olan
sevgi12:38:01
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
DALKAVUK12:37:55
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
sepet12:37:49
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
paye12:37:45
Rütbe, derece aşama
öğrenci kimliği12:37:43
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
periyot12:37:41
Dönem
uygarlık12:37:26
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
meyilli12:37:10
Bir yana eğimi olan, eğik
kalça kemiği12:37:08
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
güvence akçesi12:37:08
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
seçmek12:36:50
Birine oy vererek bir göreve getirmek
PİŞMANLIK12:36:44
Pişman olma durumu, nedamet
randıman12:36:41
Verim
ciddiyet12:36:38
Ciddîlik, ağırbaşlılık
tetanos12:36:38
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma
yayılmacılık12:36:31
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
lokman ruhu12:36:28
Eter
yapım evi12:36:22
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
mütekait12:36:15
Emekli
korkuluk12:36:03
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
matara12:35:59
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
TEKİNSİZ12:35:54
Tekin olmayan, uğursuz
FONEM12:35:53
Ses birimi
GRES12:35:40
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
kısım12:35:17
Avuç
bolluk12:35:02
Bol olma durumu
fetiş12:34:59
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
rikkatli12:34:53
Duygulu, sevecen
imkân12:34:47
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
senevi12:34:41
Yıllık
alakok12:34:29
Rafadan
BERRAK12:34:28
Duru, temiz, aydınlık, açık
zekâ12:34:22
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
İzbe12:34:11
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
sövgü12:33:59
Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür
üretici12:33:53
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
kısmî12:33:47
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
restoran12:33:40
Lokanta
Mizan12:33:34
Terazi
şamdan12:33:28
Üzerine mum yerleştirilen destek
balabanlık12:33:17
Balaban olma durumu
nine12:33:11
Torunu olan kadın, büyük anne
müşavir12:32:53
Danışman
Tibet sığırı12:32:45
bk. Tibet öküzü, yak
MAKSAT12:32:41
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
ÜLKÜ12:32:37
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
tüf12:32:31
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
töz12:32:20
Kök, asıl, cevher
caba12:32:08
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
köken bilimci12:32:08
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
malûm12:32:02
Bilinen, belli
TELEK12:31:56
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
İDARE12:31:50
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
Aygır12:31:43
Damızlık erkek at
Evre12:31:37
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
Evet12:31:31
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
belirmek12:31:25
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
saksağan12:31:19
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
Dernek12:31:06
Toplantı, düğün
açık sarı12:31:00
Sarının bir ton açığı
ısıalan12:30:25
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
damat12:30:19
Güvey
damar12:30:13
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
dalan12:30:06
Lobi
dalga12:30:00
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
daimi12:29:54
Sürekli, kalıcı, temelli, gedikli
tenafür12:29:47
Kakışma, kakofoni
Boylam12:29:41
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
bütün12:29:35
Eksiksiz, tam
Erkin12:29:29
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest