ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

ilk gösteri15:10:50
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
radyum15:10:49
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
erdenlik15:10:47
Bakirlik
kandil15:10:47
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
köpek15:10:44
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
lağım15:10:41
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
saçma15:10:39
Saçmak işi
ZAMAN15:10:37
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
oyun15:10:36
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
oyma15:10:34
Oymak işi
nümayiş15:10:32
Gösteri
KUVVET15:10:31
Fiziksel güç, takat
salıverme15:10:28
Salıvermek işi
Yassı15:10:26
Yayvan ve düz
Tanısızlık15:10:24
Tanınan, bilinen varlıkları, görme, işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu, agnozi
kaldırıcı15:10:24
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
hisseli15:10:23
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
kendini düşünmek15:10:21
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
samimi15:10:19
İçten, içtenlikle
fırka15:10:18
İnsan topluluğu
çıkış15:10:16
Çıkmak işi veya biçimi
Kırık15:10:14
Kırılmış olan
meclis15:10:13
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
dağ serçesi15:10:11
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
orijinal15:10:09
Özgün
Kavrama15:10:08
Kavramak işi, anlama, algılama
AĞIR15:10:06
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
cehalet15:10:04
Bilgisizlik, bilmezlik
kesintisiz15:10:03
Aralıksız
hahnyum15:10:01
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
aşırılık15:09:55
Aşırı olma durumu
nesi15:09:53
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
çağırmak15:09:51
Binmek için bir araç istemek
allak15:09:50
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
amorti etmek15:09:47
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
Engin15:09:45
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
FİDYE15:09:43
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
müsait15:09:37
Uygun, elverişli
cetvel15:09:35
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
AZAR15:09:28
Paylama
Ödül15:09:24
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
AZOT15:09:22
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
realist15:09:20
Gerçekçi
donama15:09:18
Süsleme, tezyin
Samimiyet15:09:15
İçtenlik
ÖLÜM15:09:09
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
Eksiksiz15:09:01
Eksiği olmayan, tam, tamam
NEODİM15:08:57
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
lota15:08:56
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
istihare15:08:52
Bir inanışa göre, girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için abdest alıp dua okuyarak uyuma
yıldırımkıran15:08:49
Yıldırımsavar
alan15:08:46
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
kendini beğenmek15:08:46
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
karşılıklı15:08:43
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
güvey,-i15:08:39
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
sürüngen15:08:36
Sürüngenlerden olan (hayvan)
sembol15:08:34
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
şişmanca15:08:33
Oldukça şişman, biraz şişman
düven15:08:31
Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç, döven
Primitif15:08:29
İlkel, iptidaî
Kalıç15:08:28
Orak
berrak15:08:26
Duru, temiz, aydınlık, açık
sponsorluk15:08:21
Sponsorun yaptığı iş
pigment15:08:18
Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde
berkemal15:08:15
Mükemmel, pek iyi
leçe15:08:12
Taşlı tarla
Ana yol15:08:08
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
engerek15:08:06
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
hazire15:08:05
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
Bacaksız15:08:03
Bacağı olmayan
uzun boylu15:07:57
Boyu uzun olan
Zemheri15:07:55
Kışın en şiddetli zamanı, kara kış
Terementi15:07:53
bk. terebentin
lorentiyum15:07:51
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
zaman zarfı15:07:49
Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf
asansör15:07:46
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
ünlem15:07:45
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
mikroplu15:07:43
Mikrobu olan, mikropla buluşan, intanî
kendinden geçmek15:07:41
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
rubidyum15:07:35
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
mürdüm eriği15:07:32
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
anagram15:07:30
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime
Dil bilgisi15:07:29
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
Takaza15:07:27
Azarlama, başa kakma, serzeniş
malî yıl15:07:21
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
kanaatkar15:07:18
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
kayıt defteri15:07:16
Kayıt yapılan defter
Hadım etmek15:07:13
kısırlaştırmak, enemek
ığıl15:07:10
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
otolit15:07:06
bk. işitme taşı
potasyum15:07:05
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
absürt15:07:03
Saçma
hukuki15:07:01
Hukuk ile ilgili, tüzel
elastiki15:07:00
Esnek
Özümleme15:06:58
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
kıyıcılık15:06:56
Kıyıcı olma durumu
otoyol15:06:55
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
öç almak (veya öcünü almak)15:06:53
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
müze15:06:50
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
koordinat15:06:48
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
mülk15:06:46
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
Lantan15:06:43
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
çekelez15:06:40
Sincap
Müsavi15:06:38
Eşit, denk
nosyon15:06:36
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
vasiyetname15:06:33
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
kinestezi15:06:31
Devin duyum
SOMURTKAN15:06:25
Sürekli somurtan, asık suratlı
nesir15:06:21
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
nesim15:06:20
Hafif yel, esinti
güçsüzLÜK15:06:15
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
reybî15:06:12
Şüpheci
amansız15:06:10
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
kalori15:06:07
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
nostalji15:06:05
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
Düşkünlük15:06:02
Düşkün olma durumu, iptilâ
mehteran15:05:57
Mehterler
aşık olmak15:05:55
sevmek, tutulmak
düzen15:05:52
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
düzey15:05:50
Bir yüzeyin veya bir noktanın nispî yüksekliği ve o yükseklikten geçtiği var sayılan düzlem, seviye
düzme15:05:49
Düzmek işi
ADAY15:05:47
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
ADAK15:05:45
Adamak işi veya adanılan şey, nezir
Yunan15:05:44
Yunanistan halkından olan kimse
ADET15:05:42
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
Yarış15:05:39
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
leke15:05:35
Kirliliği gösteren iz
tentene15:05:30
Dantel, dantelâ
konuk evi15:05:29
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
burunduruk15:05:25
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa