ilk gösteri

1.İsimSahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer

Son Arananlar

yörük çadırı10:58:36
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
alan korkusu10:58:32
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
bilfarz10:58:29
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
iktibas10:58:25
Ödünç alma
afakan10:58:22
bk. hafakan
tutacak10:58:19
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
ağaç küpesi10:58:15
Hatmi
tutanak10:58:12
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
Kongre10:58:05
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
kurlağan10:57:59
Etyaran
afacan10:57:52
Zeki ve yaramaz (çocuk)
iktisap10:57:49
Kazanma, edinme, edinim
yer değiştirme10:57:45
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
kışkırtıcı10:57:42
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
glikol10:57:39
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
basıölçer10:57:32
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
iktiran10:57:29
Yaklaşma
sağuculuk10:57:25
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
etkin10:57:19
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
tutarak10:57:16
Ruh hastalığı nöbeti
araban10:57:12
Klâsik Türk müziğinde bir makam
çarpan balığı10:57:09
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
gemi yatağı10:57:06
Gemileri korumaya elverişli koy
hava bilgisi10:56:56
Meteoroloji
GÜLMECE10:56:52
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
arafat10:56:46
Mekke"nin doğusunda, hacıların, kurban bayramının arife günü toplandıkları tepe
uyuşukluk10:56:45
Uyuşuk olma durumu
emrivaki10:56:36
Oldu bitti, olup bitti
rakkas10:56:33
Sarkaç, pandül
yara izi10:56:29
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
volfram10:56:26
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
cansız10:56:22
Canını yitirmiş, ölmüş
Gelişme10:56:19
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
dünya ahret kardeşim olsun10:56:16
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
saz şairi10:56:12
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
yaban mersini10:56:09
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
gümüş10:56:05
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
BROŞÜR10:56:02
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
iskambil kâğıdı10:55:58
İskambil
gümüş balığıgiller10:55:55
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
dizel10:55:48
Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor
yetersiz10:55:45
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
denizcilik10:55:41
Denizlerde sefer yapma işi
yazmak10:55:35
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
saman rengi10:55:32
Açık, soluk sarı renk
icazet10:55:32
İzin, onay, onaylama
çükündür10:55:28
Pancar
Bağlılaşım10:55:26
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
ASBEST10:55:25
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
musluk10:55:24
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
yalan dolan10:55:21
Gerçek olmayan birçok söz
su baskını10:55:18
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
öbek öbek10:55:14
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
rüzgar gülü10:55:11
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
nehari10:55:04
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
vezirlik10:55:01
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
EZGİ10:54:57
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
yeterlik10:54:54
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
topallama10:54:51
Topallamak işi
yanardağ patlaması10:54:47
Yanardağın püskürmeye başlaması
ANALİZ ETMEK10:54:41
Çözümlemek, tahlil etmek
İDARE LAMBASI10:54:37
İdare kandili
Örnek10:54:34
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
çabukluk10:54:24
Çabuk olma durumu hız, sür"at
Muhasip10:54:23
Sayman, muhasebeci
Kuşatma10:54:18
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
yabanî mercanköşk10:54:14
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
uluslar arası10:54:11
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
kan bilimci10:53:59
Kan bilimi uzmanı, hematolog
serüvenci10:53:49
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
Avuç10:53:43
Elin iç tarafı
uzlaşmalı10:53:37
Aralarında uzlaşma bulunan
birtakım10:53:25
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
sarhoş olmak10:53:20
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
buzul taş10:53:19
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren
güç beğenir10:53:15
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
hoşlanma10:53:07
Hoşlanmak işi
rüşvet vermek10:53:01
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
gözlük10:52:54
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
sulama10:52:41
Sulamak işi
larva10:52:34
Kurtçuk
Gurultu10:52:22
Guruldama sesi
geçmiş zaman sıfat-fiili10:52:12
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
sahip olmak10:52:04
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
global10:51:58
Toptan, toplam
afili10:51:56
Gösterişli, çalımlı
Bor10:51:51
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
özet10:51:44
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
rüşvet10:51:39
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
SÜVARİ10:51:32
Atlı
alternatif10:51:27
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
mevcudiyet10:51:25
Var olma, varlık, var oluş
lazer10:51:18
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
lazut10:51:12
Mısır
oyuncu10:51:05
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
lagar10:50:59
Zayıf, çelimsiz, etsiz
ALKA EVLİ10:50:52
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
ladin10:50:46
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
pizzicato10:50:33
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
komutan10:50:24
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
lamba10:50:17
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
ıtırlı10:50:11
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
âdet olmak10:50:05
öteden beri yapılır olmak
girişik bezeme10:49:52
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
lanet10:49:46
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
lamel10:49:39
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
üvey ana10:49:33
Öz olmayan anne, analık
tanıştırma10:49:26
Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon
KOMOT10:49:21
Komodin
Laisizm10:49:13
Lâiklik
rütbesiz10:49:09
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
BEZELYE10:49:04
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
kural dışı10:48:58
bk. kural dışı
asil10:48:54
Soylu
kaçakçılık10:48:51
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
üzüm asması10:48:24
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
ıslahat10:48:05
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
atlas10:47:52
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
semender10:47:48
Semendergilerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (Salamandra)
uyku sersemliği10:47:44
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
restore etmek10:47:38
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
iletki10:47:31
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
güldürü10:47:25
Güldürme özelliği olan
liyakat10:47:18
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
açık deniz10:47:12
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
kontratak10:47:10
Karşı akın, karşı saldırı
GÜLDESTE10:47:05
Antoloji
Mağlup10:46:53
Yenilen, yenik düşen
Mağara10:46:40
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
Basamak10:46:27
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri