ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

almaşık20:22:57
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
dünya20:22:53
Üstünde yaşadığımız gök cismi
dere20:22:52
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
ikebana20:22:47
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi
debi20:22:46
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
balotaj20:22:40
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
atropin20:22:37
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
haysiyetli20:22:35
Değeri, saygınlığı olan
şiirleştirme20:22:31
Şiirleştirmek işi veya durumu
lenfa20:22:28
Lenf
lento20:22:26
Bir parçanın ağır çalınacağını anlatır
çöp20:22:21
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
sürüngen20:22:18
Sürüngenlerden olan (hayvan)
türel20:22:14
Türe ile ilgili olan, hukukî
gönül bağı20:22:08
Sevgi bağı, duygusal ilişki
apraksi20:21:59
bk. işlev yitimi
ekecek20:21:54
Tohum
güç beğenir20:21:47
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
lüle taşı20:21:44
Deniz köpüğü
Arter20:21:42
Atardamar
Sahtekarlık20:21:41
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
REZİLLİK20:21:35
Rezil olma durumu, rezalet
anîden20:21:34
Ansızın, birdenbire
teşvik20:21:29
İsteklendirme, özendirme
borda20:21:20
Geminin veya kayığın yanı
boran20:21:19
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
borak20:21:18
Bor (I)
lümen20:21:16
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
SANTROZOM20:21:16
Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plâzma kütlesi
müdahale etmek20:21:15
karışmak, araya girmek, el atmak
bir tutmak (veya bir görmek)20:21:11
eşit saymak, eşit görmek
şampiyona20:21:06
Şampiyonluk yarışması
kötülük etmek (veya yapmak)20:20:58
kötü davranmak, zarar vermek
durukluk20:20:53
Duruk olma durumu
yuma20:20:46
Yumak işi veya durumu
sözleşme yapmak20:20:33
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
etalon20:20:32
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
etamin20:20:31
Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş
dolar20:20:29
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
tertip20:20:21
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
janjan20:20:20
Yanardöner, şanjan
tercih20:20:18
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
ittifak20:20:17
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
birleştirme20:20:16
Birleştirmek işi veya durumu
Aymak20:20:13
Gerçeği anlamak
Desise20:20:08
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
aşamalı20:20:00
Aşaması olan, kademeli
gösteriş yapmak20:19:59
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
direngenlik20:19:57
Direngen olma durumu, inatçılık
adama20:19:55
Adamak işi
TEHLİKELİ20:19:50
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
hasır otu20:19:38
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
koleksiyoncu20:19:37
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
YALABIMAK20:19:27
Şimşek çakmak
kapalı çarşı20:19:26
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
flama20:19:26
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
körükleme20:19:25
Körükleme işi
nısıf20:19:21
Yarı, yarım
dikkat20:19:20
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
FERT20:19:20
Birey
korku20:19:19
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
müselles20:19:15
Üçgen
ersatz20:19:10
bk. erzatz
VEKTÖR20:19:07
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi
ıncalız20:19:03
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
vurgunculuk20:19:01
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
safha20:18:54
Evre
otçu20:18:48
Köylerde hekimlik yapan kimse
sakin20:18:47
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
vefalı20:18:44
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
revan20:18:36
Giden, yürüyen
rezil20:18:32
Alçak, aşağılık
alaycılık20:18:31
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
mahkûmiyet20:18:26
Hüküm giymiş olma durumu
şoför20:18:26
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
kilometre20:18:26
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
Celse20:18:24
Oturum
diğer20:18:23
Başka, özge, öteki, öbür
mezkur20:18:19
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
terkip20:18:16
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
TEDAVİ20:18:14
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
enberi20:18:10
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
bedbin20:18:06
Kötümser, karamsar, pesimist
adese20:18:02
Mercek
yapıştırma20:17:57
Yapıştırmak işi
dağcılık20:17:56
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
kayırıcı20:17:43
Kayıran, koruyan, iltimasçı
çabalama20:17:42
Çabalamak işi
bildiri20:17:38
Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
devir20:17:36
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
marazi20:17:34
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
enjektör20:17:23
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
eter20:17:18
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
etap20:17:17
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
mikos20:17:12
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
sıkıntı vermek20:17:10
tedirgin etmek, bunaltmak
milel20:17:08
Milletler, uluslar
milat20:17:07
İsa peygamber"in doğduğu gün
milis20:17:05
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
el sıkmak20:17:04
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
replik20:17:00
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
DUBARA20:16:59
Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
ilerlemek20:16:58
(vakit için) Geçmek
yapıştırıcı20:16:57
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
da / de20:16:48
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
fire20:16:47
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
rende20:16:40
Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
kavela20:16:36
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
müteessir olmak20:16:34
üzülmek
uyuşma20:16:30
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
sahra20:16:29
Kır
sahte20:16:28
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
apışak20:16:25
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
saika20:16:24
Yıldırım
sanal20:16:23
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
sanma20:16:22
Sanmak işi
vicdan20:16:20
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
şile20:16:18
Mercan köşk
oyma20:16:14
Oymak işi
SEHVEN20:16:09
Yanlışlıkla
yaraya tuz biber ekmek20:16:08
bir derdin acısını çoğaltmak
hapşırık20:16:07
Aksırık
edepli20:16:03
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
rulman20:16:01
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
kefiye20:15:58
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
ekol20:15:56
Okul
ekli20:15:55
Eklenmiş olan, eki olan
ehem20:15:53
Çok önemli
Püren20:15:49
Süpürge otu
mililitre20:15:46
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)