ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

ileri gelenler07:35:49
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
belirsizlik zamiri07:35:49
İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb
Yedinci sanat07:35:47
Sinema
hurufilik07:35:42
Kur"an"ın harflerinden birtakım anlam ve yargılar çıkaran bir mezhep
duygulu07:35:37
Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas
Gerici07:35:34
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
metafor07:35:26
İstiare, ödünçleme
irade yitimi07:35:26
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
Hile07:35:22
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
ŞEKİL07:35:17
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
zaten07:35:13
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
aksesuar07:35:09
Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
Do07:35:08
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
umutlu07:35:07
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
modernleşme07:35:07
Çağcıllaşma
sinir07:35:04
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
tepsi07:34:58
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
müzik07:34:56
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
uyma07:34:52
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
Dönmek07:34:48
Sınıfta kalmak
faka bastırmak07:34:43
aldatmak, tuzağa düşürmek
burgu07:34:43
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
yanılmak07:34:42
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
koku07:34:42
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
üye olmak07:34:41
bir kuruluşa üye olarak girmek
Su mermeri07:34:41
Kaymak taşı, albatr
demir07:34:40
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
Tırpan07:34:40
Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb. biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak
karşılık07:34:39
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
sinara07:34:39
Büyük zoka
bone07:34:38
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
ürperme07:34:38
Ürpermek durumu
KORKMAK07:34:37
Kaygı duymak, endişe etmek
tezat07:34:37
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
ergenlik07:34:33
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
ÇORAP07:34:32
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
Seçmeci07:34:32
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
balık yumurtası07:34:30
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
renkten renge girmek07:34:26
korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek, sıkılmak
korunak07:34:22
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
Yevmiye07:34:20
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
yasa07:34:17
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
ERİNÇ07:34:12
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
çok eşlilik07:34:08
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
merhametsiz07:34:04
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
Ruh bilimci07:34:04
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
Saçma sapan07:34:00
Çok tutarsız, çok saçma
Dedektif07:33:56
bk. detektif
dram07:33:51
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
işe yaramak (veya yaramamak)07:33:47
elverişli olmak
epizot07:33:40
Bir roman veya hikâyede ikinci derecede bir olay
iflâs anlaşması07:33:40
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
meslektaş07:33:39
Aynı meslekten olan
beze07:33:39
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
idam etmek07:33:39
verilen ölüm cezası hükmünü yerine getirmek
Kovma07:33:39
Kovmak işi
heves07:33:38
İstek, eğilim, arzu, şevk
zirve07:33:37
Doruk, tepe
Tek07:33:34
Eşi olmayan, biricik, yegâne
Abrama07:33:30
Abramak işi, idare
tutam07:33:26
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
tımar07:33:22
Yara bakımı
ark07:33:17
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
Mızıkçı07:33:13
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
helisel07:33:12
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
hint kamışı07:33:10
Bambu
Nadaslı07:33:09
Nadasa bırakılmış
belgeli07:33:05
Belgesi olan
Dış07:33:02
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
devin duyumu07:32:56
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
Geleneksel07:32:56
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
şık07:32:52
Güzel, zarif, modaya uygun
saadet asrı07:32:51
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
abuli07:32:49
İstenç yitimi, irade kaybı
FAAL07:32:48
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
VASİSTAS07:32:43
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
sadece07:32:35
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
tın07:32:31
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
kain07:32:31
Bulunan, olan
Katil07:32:27
İnsan öldüren kimse, cani
Kaya07:32:23
Büyük ve sert taş kütlesi
yanlı07:32:18
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
Mahkeme kararı07:32:14
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
Peki07:32:09
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
danışma07:32:05
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
kestere07:32:02
Kitre
mersingiller07:32:00
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
sapa07:31:57
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
gözü aç07:31:55
Doymak bilmeyen, aç gözlü
Verimli07:31:52
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
tandır kebabı07:31:48
Kuşbaşı et ve soğanla yapılan, tandırda pişirilen et yemeği
rehine07:31:36
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
hemen hemen 07:31:31
Nerede ise, az zaman sonra
İspiyoncu07:31:31
İspiyon
kumar oynamak07:31:27
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
07:31:19
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
TUHAF07:31:15
Alışılmamış, yabansı
temel önerme07:31:10
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
kamelya07:31:07
Çaygillerden, büyük, beyaz, pembe veya kırmızı renkte çiçekler açan, dayanıklı yapraklı bir bitki. Japon gülü. Çin gülü (Camellia japonica)
zelve07:31:06
Çift öküzünün boyunduruktan çıkmaması için boynunun iki yanından boyunduruğa, aşağıya doğru geçirilen çubuk
FAMİLYA07:31:06
Aile
dümbelek07:31:05
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
ihsan07:31:02
İyilik etme, iyi davranma
Yağı07:30:53
Düşman, hasım
Sözleşme07:30:49
Sözleşmek işi
Ceylan07:30:45
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
aklınca07:30:37
(küçümseme yollu) Düşüncesine göre, aklı sıra
Meyve07:30:33
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
GözEnek07:30:28
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz07:30:24
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
NOKTA07:30:16
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
cömertlik07:30:15
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
İÇİNDE07:30:12
Süresince, zarfında
mundar07:30:05
bk. murdar
kurk07:30:05
Kuluçka, gurk
Kerevet07:30:04
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
hafif07:30:04
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
iç yüz07:30:01
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
tel07:29:59
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
ahlak bilimi07:29:56
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
be07:29:55
Berilyum"un kısaltması
ardıç rakısı07:29:54
Cin
put07:29:51
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
töre dışıcılık07:29:48
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
sefahat07:29:47
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
Aklanma07:29:46
Aklanmak işi
Mızmız07:29:43
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
baki07:29:38
Sürekli, kalıcı, daimî
hazan07:29:34
Güz, sonbahar
kesmik07:29:30
Kesilmiş sütün koyu bölümü