ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

imrenme13:24:04
İmrenmek işi, gıpta
tan yeli13:23:49
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
OLANAK13:23:27
Yararlanılan uygun şart, imkân
sakız rakısı13:23:20
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
örtme13:23:17
Örtmek işi
TEMLİK13:22:45
Mülk olarak verme
mor13:22:35
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
müşkül13:22:19
Güç, zor, çetin
tulanî13:22:11
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
kemikli13:21:43
Kemiği olan veya çok kemiği olan
taş balığı13:21:36
İşkine balığına verilen bir ad
utku13:21:30
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
Acınma13:21:24
Acınmak işi
Hüviyet13:21:21
Kimlik
soylu13:21:18
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
dua13:21:10
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
niteliksiz13:21:02
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
Atılım13:20:39
İleri atılma, atılma işi
NAKIS13:20:38
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
kitara13:20:36
bk. gitar
ıslahat13:20:32
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
NEZLE13:20:19
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
SIĞIRDİLİ13:20:15
Sığır diligillerden, 30-60 cm yükseklikte, tüylü, çok yıllık ve otsu bir bitki, öküz dili (Anchusa officinalis)
müzikhol13:20:03
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
Konukçu13:20:00
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
Bitkin13:19:50
Gücü tükenmiş olan, çok yorgun
yüz kızartıcı suç13:19:34
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
Fikir13:19:34
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
Narval13:19:20
Atlas Okyanusunun Antartika bölgesinde yaşayan bir tür balina (Monodon monoceros)
asfalt13:19:12
Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm
ZİYAN13:17:28
Zarar
Çevirmen13:17:20
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
DİSPROSYUM13:17:18
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy
Tasfiye13:16:23
Arıtma, ayıklama, temizleme
istinat13:16:21
Dayanma, yaslanma
ancak13:16:09
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
telâ13:16:08
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
FAKTÖR13:16:04
Etken, etmen
şiir defteri13:15:10
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
evsiz barksız13:14:51
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
Tasar13:14:37
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
Yardımcı13:14:35
Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan (kimse vb.), muavin, muin, yaver
dilemma13:14:28
İkilem
tente13:14:17
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
İlgisizlik13:14:05
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
Vuraç13:14:04
Tokaç, raket
sözünün eri olmak13:14:03
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
MUŞMULA13:13:38
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
Yıkık13:13:31
Yıkılmış olan, harap, viran
ışıklı13:13:14
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
OBJEKTİF13:13:13
Nesnel, afakî
YANSIMA13:13:03
Yansımak işi
garaz (veya garez) bağlamak13:12:52
birine karşı düşmanlık beslemek
DEMİURGOS13:12:43
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
doğru doğru dosdoğru13:12:42
en doğrusu şudur ki
düşkün13:12:30
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
Ten13:12:12
İnsan vücudunun dış yüzü
akrep13:12:07
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
aldırmazlık13:12:03
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
YAŞAM13:12:03
Hayat
Sağgörü13:11:59
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
Papalık13:11:58
Papanın makamı veya görevi
hisli13:11:37
Duygulu, içli
arsa13:11:22
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
ister istemez13:11:16
Zorunlu olarak, elinde olmadan
kabahat13:11:16
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
endişe13:10:49
Düşünce
engebeli13:10:47
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
Alıntı13:10:30
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
ağırlama13:10:28
Ağırlamak işi, ikram, izaz
taaccüp13:10:27
Şaşma
çizgi13:10:19
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
ÖNERME13:10:18
Önermek işi
Paşa13:09:53
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
burjuva13:09:52
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
bonkör13:09:46
İyi yürekli
kilit dili13:09:45
Kilidin anahtarla sürülen parçası
şef13:09:39
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
heyelan13:09:30
Toprak kayması, kayşa, göçü
ifrit13:09:21
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
DİZİN13:09:18
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
Ülke13:08:46
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
Gönderme belgesi13:08:20
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
lor13:08:11
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
Terkip13:08:09
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
taşıt13:08:04
Taşıma aracı
13:07:54
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
çekiç13:07:48
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
Ant13:07:42
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
KARŞIT13:07:30
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
logo13:07:26
Arma
KAYIK13:07:11
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
Alüvyon13:07:07
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
güldürü13:07:04
Güldürme özelliği olan
gözdağı13:06:50
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
kıyıcılık13:06:39
Kıyıcı olma durumu
ağızdan dolma13:06:37
(top veya tüfek için) Namlusu ağzından doldurulan
MÜRAİ13:06:33
İkiyüzlü
VAZİFE13:06:31
Ödev
bıdık13:06:28
Kısa ve tıknaz
uşkun13:06:26
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
telif hakkı13:06:16
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
YARGI13:06:11
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
Yansız13:06:07
Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bîtaraf
köşe taşı13:06:00
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
Ebedi13:05:59
Sonsuz, ölümsüz
DANIŞIKLI DÖVÜŞ13:05:51
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
SÜSLEME13:05:42
Süslemek işi, bezeme, tezyin
fütursuzca13:05:40
Önemsemeyerek, aldırmayarak
sepet topu13:05:39
Basketbol
sözlük13:05:34
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
doğa13:05:22
Tabiat
delibaş13:05:11
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
üzerinde durmak13:04:54
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
neon lâmbası13:04:53
Neon tüpü kullanılarak yapılan aydınlatma aracı
OD13:04:46
Ateş
kenar13:04:36
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
bilgece13:04:20
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
tas13:04:16
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
NİNE13:04:15
Torunu olan kadın, büyük anne
İLGİ13:04:15
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
monden13:04:15
Toplum yaşamı ile ilgili
Yanlış13:04:02
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
Bağırsak iltihabı13:04:01
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
KÖŞE13:03:51
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
Fasıl13:03:38
Bölüm, kısım, devre
Sinek13:03:36
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
İLKEL13:03:35
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
nane13:03:27
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
YILLIK13:03:14
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan