ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

ileri gelenler19:52:33
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
koyu19:52:22
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
kenar semt19:51:30
bk. kenar mahalle
ihtimal19:50:52
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
sıradanlık19:50:49
Sıradan olma durumu
insiyak19:50:41
İçgüdü, sevkıtabiî
kuyruk sokumu kemiği19:50:13
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
tebdilihava19:49:55
Hava değişimi
Paye19:49:35
Rütbe, derece aşama
ıslahat19:49:18
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
töre bilimi19:48:37
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
soy sop19:48:02
Bütün soy ve hısımlar
takma19:47:57
Takmak işi
muharrer19:47:39
Yazılmış, yazılı yazıya geçirilmiş
Kök boyası19:47:33
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
misilleme19:46:44
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
piyango19:46:31
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
güney19:46:12
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
aristokrasi19:46:07
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
vale19:45:49
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
yerindelik19:45:43
Yerinde olma durumu, isabet
merhamet19:44:23
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
yeterlik belgesi19:44:18
Uzmanlık belgesi, ehliyet
efelek19:44:09
Lâbada
nefis19:43:51
Öz varlık, kişilik
soyluluk19:43:47
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
Kiraz19:43:06
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
eşraf19:42:53
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
namazsız19:42:30
Aybaşı durumunda olan (kadın)
bezeme19:42:21
Süsleme, tezyin
cambaz19:41:56
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
verimsiz19:41:20
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
Dağ çayı19:40:11
bk. ada çayı
cevaz19:40:04
İzin, müsaade
HİSTERİ19:40:00
bk. isteri
tanıtmak19:39:24
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
yolluk19:39:06
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
iskarpela19:38:48
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
keratin19:38:12
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
yaman19:37:35
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
patak19:37:32
Dayak, kötek
isabet19:37:17
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
romantizm19:37:06
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
maroken19:36:59
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
yetingen19:36:38
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
T19:36:05
Trityum"un kısaltması
ishal19:35:47
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
tecrit19:35:29
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
etanol19:35:18
bk. alkol
ister19:35:11
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
Müstahkem19:34:53
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
helisel19:34:20
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
inan19:33:56
İnanmak işi
alay etmek19:33:20
bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak
uzlaştırma19:32:09
Uzlaştırmak işi
pedal19:31:52
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
boşluk19:31:34
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
idam19:31:16
Ölüm cezası
gayya19:30:17
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
kozalak19:29:15
Koza
isyankarlık19:28:42
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
atmak19:28:39
Bir şeyi yere doğru bırakmak
esenleme19:28:39
Esenlemek işi, selâm
belirtili19:27:13
Belirtisi olan
maarif19:26:43
Bilgi ve kültür
kişilik19:26:06
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
KURUL19:25:40
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
HALK OYLAMASI19:25:22
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
eşlem19:23:40
Kopya
Kalıt19:23:07
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
mahreç19:23:04
Çıkış yeri, çıkak
kara sevdalı19:22:26
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
dehliz19:22:17
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
yöntem bilimi19:21:24
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
canlandırmak19:21:20
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
Zn19:21:20
Çinko"nun kısaltması
feci19:20:52
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
sosyete19:20:47
Topluluk, toplum, cemiyet
kızma19:20:29
Kızmak işi
matafora19:20:11
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
harman dövmek19:19:24
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
paratoner19:18:41
Yıldırımsavar, şimşeksavar
komut19:17:37
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
KAME19:17:24
Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş
tiksinti19:17:06
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
mantar meşesi19:16:47
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
biçimcilik19:16:04
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
meyilli19:15:43
Bir yana eğimi olan, eğik
temek19:15:17
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
temiz19:14:58
Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, pak
tenis19:14:24
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
telef19:14:06
Yok etme, öldürme
Peki19:13:33
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
dekoratif19:13:29
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
evrensel19:13:29
Evrenle ilgili
epe19:12:48
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
geçmiş zaman19:12:40
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
nam19:11:56
Ad
kabiliyetsiz19:11:52
Yeteneksiz
gayri19:11:38
Başka, diğer
korkak19:11:21
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
cildiyeci19:10:56
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
gayda19:10:44
Üfleme düdüğü olan tulumlu bir çalgı
ipeka19:10:25
Altın kökü
gaile19:10:07
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
eğik19:08:47
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
AKSAK19:08:38
Aksayan, hafifçe topallayan
abuhava19:08:21
İklim
Tel19:08:18
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
saya19:07:44
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
deyi19:07:27
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
safa19:07:26
bk. sefa
teber19:05:59
Balta
tepke19:05:23
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
testi19:05:04
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
acı yitimi19:04:46
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
kafa dengi19:03:57
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
hipotetik19:03:10
Varsayıma dayanan, varsayımlı, farazî
süregelen19:02:53
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
uğurluk19:02:35
Maskot
samanyolu19:02:17
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
belleme19:01:44
Bellemek işi
zembil19:01:40
Hasırdan örülmüş saplı torba
harç19:01:18
Harcanan para, masraf
kit19:01:01
Macun
şefaat18:59:39
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
göz kamaştırmak18:58:43
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
Hami18:58:27
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
Denet18:58:23
Denetlemek işi, teftiş
esrime18:57:55
Sarhoş olma işi, gaşiy