ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

Öküzgözü08:25:24
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
hak ediş08:25:21
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
mabude08:25:21
Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilâhe
sümüksü zar08:25:17
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
totem08:25:17
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
muadil08:25:12
Eşit, denk, eş değer
Anafor08:25:11
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
ışın bilimi08:25:02
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
hürmet08:25:02
Saygı
akselerograf08:24:59
İvmeyazar
habitat08:24:56
Yerleşme, oturma
TUZLA08:24:55
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
usta08:24:54
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
serzenişte bulunmak08:24:52
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
Teşri08:24:49
Yasama
yardak08:24:46
(özellikle kötü işlerde) Yardım
imtina08:24:45
Kaçınma, sakınma, çekinme
gösteriş yapmak08:24:44
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
ağırkanlı08:24:43
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
hava akımı08:24:42
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
Katılma08:24:42
Katılmak işi
ara sıra08:24:41
Seyrek olarak, zaman zaman
garanti08:24:36
Güvence, inanca, teminat
inhisar08:24:32
Tekel
cilâlı08:24:30
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
meşgul etmek08:24:29
vaktini almak
düğürcük08:24:29
İnce bulgur
aziz08:24:29
Sevgide üstün tutulan, muazzez
çapulcu08:24:28
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
belginlik08:24:26
Belgin olma durumu, sarahat
grev08:24:24
İş bırakımı
ivedilikle08:24:22
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
deve dişi08:24:18
(nar, buğday vb. için) İri taneli
etiket08:24:17
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
tanıt08:24:17
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
kudret narı08:24:16
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
tanım08:24:10
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
usare08:24:08
Öz su
çam08:24:07
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
optik kaydırma08:24:02
Alıcının değişir odaklı merceğinin yakından uzağa veya uzaktan yakına doğru odaklanmasıyla elde edilen sonuç, zum
çak08:24:00
Yırtık, yarık
çay08:23:57
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
falan08:23:54
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
çap08:23:54
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
ÇÖMLEK08:23:51
Toprak tencere
velilik08:23:50
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
kasem08:23:45
Ant içme, yemin etme
tarihî eser08:23:44
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
BUZ DAĞI08:23:41
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
azar azar08:23:38
Süreyi uzatarak, yavaş yavaş, az az
konveksiyon08:23:34
Isı yayımı, iletim
Fin hamamı08:23:31
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
arter08:23:28
Atardamar
öteki08:23:24
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
artma08:23:21
Artmak işi
iribaş08:23:14
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
BECERİKSİZ08:23:11
Becerisi olmayan, usta olmayan
Zeka08:23:09
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
gidiş dönüş08:23:08
Gitme ve gelme (veya dönme)
tapu08:23:04
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
tasa08:23:01
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
tarz08:22:54
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
tamu08:22:51
Cehennem
tart08:22:48
Kovma, çıkarma
ordinat08:22:42
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
talk08:22:41
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
arttırmak08:22:38
Yükseltmek
tank08:22:38
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
tekin değil08:22:37
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
gelecek08:22:37
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
atıştırmalık08:22:30
Atıştırmaya yarayan
takt08:22:28
Yerinde konuşma veya davranma
taka08:22:25
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
Sprey08:22:19
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
BASTON08:22:18
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
iç hastalıkları uzmanı08:22:17
bk. dahiliyeci
uzun hikâye08:22:11
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
teşrifat08:22:10
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
saçmalama08:22:09
Saçmalamak işi
pasif08:22:08
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
pasaj08:22:05
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
pasta08:22:02
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
ağız kavafı08:22:00
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
Gülmece08:21:58
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
parya08:21:55
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
parti08:21:52
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
mersin balıkları08:21:48
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
Açık artırma08:21:46
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
alev almak08:21:45
tutuşmak, yanmaya başlamak
bilim kurgu08:21:40
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
patak08:21:39
Dayak, kötek
paten08:21:36
Buz üstünde kaymak için kullanılan, çoğunlukla tabanına, dar uzun bir çelik takılı ayakkabı
patis08:21:32
Patiskanın kısaltılmış şekli
Alışılmış08:21:26
Her zamanki, mutat
sinir hastalığı08:21:26
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
İTİKAT08:21:23
İnanma, inan
yar08:21:22
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
takaza08:21:21
Azarlama, başa kakma, serzeniş
blastula08:21:20
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
hararet08:21:19
Isı
dikili taş08:21:17
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
ataman08:21:16
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
salahiyetsiz08:21:16
Yetkisiz
atanma08:21:13
Bir göreve getirilme, tayin edilme
tahtaboş08:21:10
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
gayret etmek08:21:03
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
yasa koyucu08:21:00
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
zarar vermek08:20:54
kötülük etmek
tasvir etmek08:20:48
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
satımlık08:20:47
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
güz dönemi08:20:41
Güz ayları
Anaerkil08:20:37
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
BÜTÜNSEL08:20:34
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
ZEHİR08:20:32
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
ÇİZGİSEL08:20:31
Çizgi ile gösterilmiş
Hoş08:20:28
Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren
numunelik08:20:25
Örneklik
HAŞARI08:20:24
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
artımlı08:20:24
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
ilişkin08:20:23
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
Belgit08:20:23
Senet
Gözenek08:20:21
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
düş kırıklığı08:20:18
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
saygılı08:20:17
Saygısı olan, saygı gösteren, hürmetli
Kadın hastalıkları08:20:16
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
çirişli08:20:12
Çiriş sürülmüş
kesir08:20:11
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
venüs08:20:08
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
aritmetik işlem08:20:05
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
Azvay08:20:05
Sarısabır