ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

feci03:06:30
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
çarpılmak03:05:29
Çarpık duruma gelmek
müspet03:05:19
Olumlu
kavuklu03:05:13
Kavuk giymiş
beriki03:05:08
Beride olan
dalan03:04:28
Lobi
çitileme03:02:45
Çitilemek işi
kalkan03:02:19
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
Ölçülü03:01:55
Ölçüsü alınmış, ölçülmüş
portatif03:00:10
Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar
mikroskop02:59:56
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
Papalık02:59:28
Papanın makamı veya görevi
kasır02:58:46
Köşk
emanet bırakmak (veya vermek)02:57:53
bir eşyayı veya parayı koruma işini yapan kimseye veya bir yere vermek
kemal02:57:38
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
fakir fukara02:57:06
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
çizmek02:56:19
Resmini yapmak, resmetmek
ÇAPAÇUL02:55:32
Kılığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı
incitmek02:55:28
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
zemberek otu02:55:23
Atkuyruğu
patlayıcı02:55:23
Patlama özelliği olan (madde)
niye02:52:54
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
ikame02:51:39
Yerine koyma, yerine kullanma
Ayrıntı02:50:47
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
SAVUNMA02:50:38
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
zoraki02:49:53
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
çabalama kaptan ben gidemem02:48:50
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
sesleme02:48:43
Seslemek işi veya durumu
muğlâk02:48:35
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
aydınlatma02:48:31
Aydınlatmak işi
kaydetme02:48:07
Kaydetmek işi
nedim02:47:56
Arkadaş, yakın dost
kaban02:47:37
Dik yokuş
pirifanî02:47:32
İhtiyar (kimse)
bekri02:47:00
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
nargile02:46:54
Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağlayan araç
akak02:46:09
Akarsu yatağı, yatak, mecra
itaatli02:45:29
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
mal etmek02:45:13
bir değer karşılığında sahip olmak
çırılçıplak02:45:10
Tamamen çıplak, çırçıplak
Müddet02:45:00
Süre
kivi02:44:39
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
ö02:44:32
Tikinme veya bıkma anlatır
tıpkıçekim02:44:30
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
TARİHSEL02:44:19
Tarihî
yegane02:43:57
Biricik, tek
pazarlık02:43:23
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
dereden tepeden konuşmak02:43:01
gelişigüzel konuşmak, rastgele konular üzerinde konuşmak
mimarlık02:42:50
Mimar olma durumu
necat02:42:27
Kurtuluş
yenici02:42:16
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
amirlik02:42:15
Amir olma durumu
elden02:40:49
Aracısız olarak, kendisi tarafından
TALYUM02:40:43
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
kıyıcılık02:40:39
Kıyıcı olma durumu
çene çalmak02:40:03
gevezelik etmek
varış02:40:00
Varmak durumu veya biçimi
kısa kafalı02:39:38
Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal
enlem02:39:36
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
Yalpalamak02:38:52
Kararsızlık içinde kalarak ne yapacağını bilmemek
atletizm02:38:13
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
harman dövmek02:37:20
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
zeamet02:36:44
Tımar
görk02:36:21
Güzellik, gösteriş
dövme02:36:04
Dövmek işi
zapt02:35:33
Zor kullanarak ele geçirme
müstahzarat02:35:20
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
yasa dışı02:34:47
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
öncülük02:34:44
Öncü olma durumu
kakaç02:34:31
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
aşoz02:34:18
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
Sürme02:34:14
Sürmek işi
nasır02:33:57
En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
Esik02:33:56
Çukur yer
imge02:33:53
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
YAPIM02:33:31
Yapmak işi, inşa, imal
Bağışıklık02:33:17
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
KESİNTİ02:33:15
Kesilen parça, kırpıntı
DEĞME02:33:12
Değme işi, temas
dilber02:33:04
Alımlı, güzel (kadın)
Font02:32:59
Dökme demir, pik (I)
büyü yapmak02:32:57
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
Felaketzede02:32:50
Felâkete uğramış
cam gibi02:32:45
arkası görünen, saydam, şeffaf
refakat etmek02:32:40
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
nafi02:32:36
Yararlı, kazançlı
ekşime02:32:36
Ekşimek işi
KAbir02:32:34
Mezar, sin
övünek02:32:34
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
ag02:32:31
Gümüş"ün kısaltması
MUADELET02:32:23
Eşitlik, denklik, eş değerlik
evla02:32:17
Daha iyi, yeğ
İç çamaşırı02:32:13
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
uygun gelmek02:32:10
yakışmak, yaraşmak
telsiz telefon02:31:47
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
muntazaman02:31:13
Düzenli olarak
fakih02:31:13
Fıkıh bilgini
BAYINDIRLIK02:31:05
Bayındır olma durumu, ümran
piryol02:30:43
Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati
Trent02:30:26
Eğilim
ret02:30:24
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
mal mülk02:30:05
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
berat02:30:04
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
minnettarlık02:30:00
Minnettar olma durumu, şükran
bardacık02:29:55
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
kervansaray02:29:27
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
bütünlemek02:29:14
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
terfi etmek02:29:12
bir görevde derecesi yükselmek
averaj02:28:59
Ortalama
tarumar02:28:37
Dağınık, karışık, perişan
ambalâj yapmak02:28:26
(bir şeyi) bu gibi maddelerle paketlemek, sandıklamak
karnivor02:28:21
Et obur, et yiyen canlı
kuyruk sokumu02:28:07
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
ekecek02:28:00
Tohum
bad02:27:48
Yel, rüzgâr
tarım coğrafyası02:27:31
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
kari02:27:31
Okuyucu, okur
içgüdüsel02:27:25
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
bıçkın02:27:19
Külhanbeyi, kabadayı
Molekül02:27:17
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
toprak kölesi02:27:10
Toprağa bağlı köle
Karındaş02:27:05
Kardeş
laz02:26:58
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
merkezi02:26:52
Merkezde olan, merkezi oluşturan
yirmi yaş dişi02:26:49
bk. akıl dişi
satranç taşı02:26:43
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
katılma02:26:40
Katılmak işi
dalgınlık02:26:37
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
zatülcenp02:26:28
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
sohbet02:26:24
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl