ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

tükenmişlik20:00:28
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
yıpratma20:00:21
Yıpratmak işi
Hüsran20:00:13
Zarar, ziyan
renk körü20:00:10
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
alaçam20:00:08
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
artı uç20:00:05
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
tatlı su kayası20:00:05
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
atfetme19:59:59
Atfetmek işi, isnat
nişan yüzüğü19:59:56
Nişan halkası
gökyüzü mavisi19:59:54
Açık mavi
izmarit19:59:53
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
doğa19:59:52
Tabiat
SEYİS19:59:48
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
Allah rahmet eylesin19:59:27
ölüleri hayırla anmak için söylenir
itmek19:59:26
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
vahşi hayvan19:59:25
Ehlîleştirilmemiş hayvan, yabanî hayvan
ALEV19:59:23
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
çıkma19:59:22
Çıkmak işi
hakan19:59:21
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
pepemelik19:59:20
Pepelik, rekâket
uçak alanı19:59:14
bk. alan
sebil19:59:13
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
Ok19:59:02
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
b, B19:58:52
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
spot19:58:45
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
vecibe19:58:44
Ödev, boyun borcu
serzeniş19:58:43
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
algılayıcı19:58:42
Algı yetkisi olan
kirpi19:58:39
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
vetire19:58:29
Süreç
TUTTURMAK19:58:14
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
uzak doğu19:57:52
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
KOSTAK19:57:51
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
Gece19:57:40
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
epitelyum19:57:39
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
yağ bezi19:57:35
Yağ bezleri
Medüz19:57:27
Denizanası
alaycı19:57:25
Alay etme huyu olan, müstehzi
borç almak19:57:21
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
cüzdan19:57:05
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
şefaat etmek19:57:02
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
Papaz19:57:01
Hristiyan din adamı
NİYOBYUM19:56:51
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
Fonoloji19:56:23
Ses bilimi
hiciv19:56:12
Yergi
haç19:55:50
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
FAZ19:55:49
Evre, safha
tabii19:55:38
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
ak19:55:27
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
taş pamuğu19:55:26
Asbest
icra19:55:21
Yapma, yerine getirme, (bir işi) yürütme
işlev19:55:21
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
şaşmaz19:55:11
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
haber ajansı19:55:10
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
akçe19:55:07
Küçük gümüş para
İyicene19:55:04
Tam olarak, adamakıllı
Yalın19:55:03
Alev
Esaret19:55:03
Kölelik, tutsaklık, esirlik
kuru yemiş19:55:00
Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler
kirletme19:54:35
Kirletmek işi
Ofis19:54:33
İş yeri, daire, büro
mariz19:54:32
Hastalıklı, hasta olan
damla taş19:54:20
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
püriten19:53:45
Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya özen gösteren katı presbiteryen
sümük19:53:45
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
yurdu19:53:40
İğnenin deliği
inal19:53:28
Kendisine inanılan kimse
Emtia19:53:26
Mallar, satılacak şeyler
Ölmezlik19:53:24
Ölmez olma durumu, ölümsüzlük
kol19:52:57
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
usçuluk19:52:50
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
çekirge kuşu19:52:49
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
arsız19:52:40
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
hay19:52:39
İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılır
Orkestra19:52:39
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
tahrikçi19:52:36
Tahrik eden kimse
aşağılanmak19:52:35
Aşağı duruma düşürülmek
Tanrı aşkına19:52:32
Allah aşkına
umut vermek19:52:25
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
PATLANGAÇ19:51:59
Kamış veya ağaç dalından yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk oyuncağı
seçmeli yemek19:51:58
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
bok atmak19:51:55
(birine) leke sürmek, kara çalmak
gözden çıkarmak19:51:53
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
Palas19:51:52
Lüks otel veya gösterişli yapı
maşuka19:51:47
Sevilen, âşık olunan (kadın)
başkumandan19:51:46
Başkomutan
kürsü19:51:44
Kalabalığa karşı söz söyleyenlerin üzerine çıktıkları yüksekçe yer
beriberi19:51:28
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
yün19:51:19
Güzün kırkılan koyun tüyü
Ilım19:51:03
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
enir19:50:58
Bir tür yaban mersini
ruhsatname19:50:55
Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin, ruhsat
MIZRAP19:50:48
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
ŞETARET19:50:48
Sevinç, şenlik, neşe
güzergah19:50:45
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
atmosfer basıncı19:50:44
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
yır19:50:40
Ezgi, türkü, nağme
benzetme19:50:25
Benzetmek işi
kertik kertik19:50:22
Üzeri kertiklerle dolu
dava19:50:18
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
tahra19:50:16
Bir tür eğri budama bıçağı
bölüşme19:50:13
Bölüşmek işi
uzlaşmalı19:50:10
Aralarında uzlaşma bulunan
tatlı su kefali19:50:09
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
tabure19:50:03
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
temerrüt19:50:01
Dik kafalılık, kafa tutma
gezegenler arası19:50:00
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
aruz19:49:57
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
bakanak19:49:56
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
müşavir19:49:56
Danışman
karşıt anlamlı19:49:55
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
yer yağı19:49:52
Petrol
permanant19:49:50
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
tosun19:49:49
Burulmuş erkek dana
giriş19:49:48
Girmek işi veya biçimi
kesinti19:49:46
Kesilen parça, kırpıntı
hayat arkadaşı19:49:44
Eş, karı kocadan her biri
Çiğnenmek19:49:43
İşgal altına alınmak
İÇ19:49:35
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
Madensel19:49:32
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
mürdüm eriği19:49:17
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
sayısal19:49:13
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
kova19:49:12
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
makam19:49:09
Mevki, kat, yer
zehirlenmek19:49:07
Zararlı düşünceler edinmek
nostalji19:49:06
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
derde derman olmak19:49:06
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
eleştirme19:49:06
Eleştirmek işi, tenkit
iliştirme19:48:56
İliştirmek işi
bediiyat19:48:47
Estetik bilimi, güzel sanatlar