ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

ileri gelenler09:18:06
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
damdan düşer gibi (düşercesine)09:18:03
(söz için) birdenbire ve yersiz olarak
Pınar09:17:56
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
kara kalem09:17:44
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
flâvta09:17:44
Flüt
seslenme09:17:43
Seslenmek işi
Şık09:17:42
Güzel, zarif, modaya uygun
haç09:17:42
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
DENİZKIZI09:17:41
Solunumları hem akciğerlerle, hem solungaçlarla olan, arka üyeleri olmayan, otçul amfibyumlar sınıfından bir hayvan
sığınmacı09:17:40
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
armağan09:17:39
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
ebedî09:17:37
Sonsuz, ölümsüz
ele geçmek09:17:33
yakalanmak
nükteci09:17:30
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
birleşim09:17:25
Birleşmek işi
tül09:17:22
Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma
Vantuz09:17:22
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
münşi09:17:17
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
acı yitimi09:17:08
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
Ho09:17:07
Holmiyum"un kısaltması
korunma09:17:06
Korunmak işi
DANTEL09:17:06
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
tahin rengi09:17:06
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
usa vurma09:17:05
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
bulanık09:17:05
Bulanmış olan, duru olmayan
görünürde09:17:04
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
paylaşma09:17:04
Paylaşmak işi
usare09:17:04
Öz su
abıhayat09:17:04
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
ifrit09:17:03
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
Bizmut09:17:02
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
kilometre09:17:01
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
üç09:17:01
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
anlam aykırılığı09:17:00
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
külâh09:16:59
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
satış09:16:59
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
kavkı09:16:58
bk. kabuk
Anlatım09:16:58
Anlatmak işi
Uçak09:16:57
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
patiska09:16:57
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
ağırlanma09:16:56
Ağırlanmak işi
marifet09:16:56
Ustalık, hüner, uzmanlık
Asabiyet09:16:55
Sinirlilik, asabî yapılı olma
Tıpatıp09:16:54
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
Erdem09:16:40
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
Doğa09:16:40
Tabiat
manisa lalesi09:16:35
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
çükündür09:16:34
Pancar
MAT09:16:33
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
nişanlamak09:16:27
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
kaside09:16:26
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
kliring09:16:07
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
adap09:16:03
Töre
kainat09:16:03
Evren
ağız dalaşı09:16:02
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
geçimlilik09:15:59
Geçimli olma durumu
Dürüst09:15:58
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
kaz09:15:57
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
kapsama09:15:56
Kapsamak işi
kitapçı09:15:55
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
taşınma09:15:54
Taşınmak işi
kayme09:15:37
Kâğıt para, kaime
sitayiş09:15:34
Övme veya övgü
dökümcülük09:15:19
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
samimi09:14:58
İçten, içtenlikle
TEKİT09:14:53
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
DAYAK09:14:48
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
kütle09:14:22
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
Kimyacı09:14:16
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
KAYMAK TAŞI09:14:06
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
muvakkaten09:14:04
Az bir zaman süresince, geçici olarak, eğreti olarak
hokkabaz09:13:58
El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse
zerrin09:13:57
Altından yapılmış
enlem09:13:49
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
tekel09:13:48
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
Mihver09:13:48
Eksen
netameli09:13:45
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
zeval09:13:45
Yok olma, yok edilme
dolay09:13:25
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
teraküm09:13:24
Birikme, yığılma
ev sineği09:13:24
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
AM09:13:23
Amerikyum"un kısaltması
özel ulak09:13:23
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
örneklik09:13:23
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
mestur09:13:22
Örtülü, kapalı, gizli
ölçek09:13:22
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
harmani09:13:22
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
bazlama09:13:21
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
ABİS09:13:21
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
Patent09:13:20
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
Dik09:13:20
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
lâgar09:13:13
Zayıf, çelimsiz, etsiz
kuyu09:13:06
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
sağ esen09:12:57
Sağlıkla, esenlikle
kabarık09:12:52
Kabarmış olan
koyacak09:12:50
İçine öte beri koymaya yarayan şey
Küçücük09:12:42
Çok küçük
Yöntem09:12:33
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
özgül ağırlık09:12:28
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı
işlevcilik09:12:24
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
kete09:12:22
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
İLKEL09:12:22
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
zedelemek09:12:16
Zarar vermek
yakarma09:12:13
Yakarmak işi
ehlidil09:12:12
Gönül eri, kalender, rint
takdir etmek (veya eylemek)09:12:12
beğenmek
SENEVİ09:11:59
Yıllık
çıtçıt09:11:48
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
arz derecesi09:11:48
bk. enlem
göç etmek (veya eylemek)09:11:47
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
kayısı kurusu09:11:44
Kurutulmuş kayısı
Çapsız09:11:43
Çapı olmayan
ığıl09:11:37
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
Çiftçi09:11:32
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
EĞİRMEN09:11:26
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
örtünme09:11:25
Örtünmek işi
kitabe09:11:17
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
zeytin09:11:17
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
şarkıcı09:11:17
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
dılak09:11:16
Bızır, klitoris
gibi09:11:16
O anda, tam o sırada, hemen arkasından
uykusu hafif09:11:16
Küçük bir sesten hemen uyanan
karın zarı iltihabı09:11:15
bk. karın zarı yangısı
tazyik09:11:15
Basınç
yen09:11:14
Giysi kolu
RAFADAN09:11:14
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
pazarlık09:11:13
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
sezyum09:11:13
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
meslek seçmek09:11:12
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
meşime09:11:12
Döl yatağı