ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

mühürdar04:44:18
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
figür04:44:13
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
su kayağı04:44:04
Su üzerinde yapılan kayık sporu
tanrıtanımazlık04:43:55
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
işitme taşı04:43:54
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
dağıtma04:43:37
Dağıtmak işi, tevzi etme
çeşitli04:43:18
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
Gözlemci04:43:13
Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
kayırmak04:42:32
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
gereksinme04:42:04
Gereksinmek işi veya durumu
günebakan04:42:00
Ayçiçeği
sevişme04:41:55
Sevişmek işi
hüsün04:41:50
Güzellik
murabıt04:41:37
Savaşçı derviş
övüngen04:41:18
Çok övünen, farfara
mahcup04:41:04
Utangaç, sıkılgan
editör04:40:55
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
mahfuz04:40:32
Saklanmış, korunmuş, korunan, saklı
yandaşlık04:40:27
Yandaş olma durumu, taraftarlık
mahfel04:40:22
bk. mahfil
GÜNDELİKÇİ04:40:18
Gündelikle çalışan (kimse)
OLGUNLUK04:40:13
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
rıza04:39:55
Razı olma, isteme, istek
ertesi04:39:52
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
rızk04:39:41
Yiyecek, içecek şey, azık
varidat04:39:13
Akla gelen, içe doğan düşünce
TEPKİNLİK04:38:32
Tepki gösterme becerisi
Mirat04:38:23
Ayna
natür04:38:09
Tabiat, doğa
inisiyatif04:38:04
Öncecilik, üstünlük
kamacı04:37:50
Kama yapan veya satan (kimse)
ekonomi yapmak04:37:46
tutumlu davranmak
dayandırma04:37:41
Dayandırmak işi
terbiyum04:37:32
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
ağaçlıklı04:37:22
Ağaçları bol olan (yer)
Sağlama04:37:13
Sağlamak işi
YETERLİ04:37:08
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
çılgın04:37:03
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
bakkal04:36:58
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
bakire04:36:54
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
hayal oyunu04:36:49
Karagöz oyunu
sazlık04:36:44
Sazları (I) çok olan yer
Ordu04:36:35
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
cahilce04:36:31
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
Farklı04:35:54
Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
muteriz04:35:49
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
doktor04:35:44
Hekim
astsubay04:35:40
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
dokuma04:35:35
Dokumak işi, mensucat, tekstil
heyulâ04:35:30
Korkunç hayal
agreman04:35:26
Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı
sakın04:35:16
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
kurmay04:35:11
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
kurmak04:35:07
Hazırlamak
yükseklikölçer04:35:02
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
derme04:34:49
Dermek işi
derya04:34:44
Deniz
AYRINTILI04:34:39
Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilâtlı, detaylı, mufassal
Sanem04:34:35
Put
Sanma04:34:30
Sanmak işi
detay04:34:21
Ayrıntı
devim04:33:54
Devinim
devam04:33:45
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
devre04:33:36
Dönem
karne04:33:31
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
karma04:33:26
Karmak işi
yörük04:33:10
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
Saman04:33:07
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
kapak04:32:58
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
dekor04:32:50
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
dekar04:32:45
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
Bloke04:32:40
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
kavas04:32:26
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
kavim04:32:17
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
demir04:32:07
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
tehlikeli04:31:53
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
üşenme04:31:36
Üşenmek işi
pinpon04:31:13
Yaşlı, çökmüş
gümrükçü04:31:08
Gümrük görevlisi
çarşı04:31:04
Dükkânların bulunduğu alış veriş yeri
zerzevat04:30:59
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
arşın04:30:40
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
büklüm04:30:36
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
kontrast04:29:55
Karşıt, aykırı, zıt
bıldırcın04:29:46
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)
ilginç04:29:32
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
motamot04:29:23
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
nazikleşmek04:29:14
Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek
teşrifat04:29:00
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
karşılıklı yapraklar04:28:51
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
sosyoloji04:28:41
Toplum bilimi, içtimaiyat
etimoloji04:28:28
Köken bilimi
kalamata04:28:18
Bir tür etli ve büyük zeytin
ETAMİN04:28:06
Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş
muhtasar04:27:47
Kısaltılmış olan, kısa; özet
Lebiderya04:27:34
Deniz kenarı
Derman04:27:31
Güç, takat, mecal
portre04:27:29
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
kısıtlı04:27:24
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
beygir gücü04:27:20
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
çağırmak04:27:15
Binmek için bir araç istemek
cetvel04:26:38
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
Üçlü04:26:29
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
ilham kaynağı04:26:15
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
ipek böceği kelebeği04:25:33
Tırtıllarının ördüğü kozalardan ipek elde edilen kelebeklere verilen genel ad
ötleği04:25:23
Bir cins kartal
lamel04:25:21
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
STOK04:25:10
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
düzenleyici04:25:04
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
kaloma04:24:55
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
kezzap04:24:51
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
nostalji04:24:50
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
sibakusiyak04:24:46
bk. siyakusibak
kaliko04:24:27
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
Düşkünlük04:24:23
Düşkün olma durumu, iptilâ
tamamen04:23:42
Bütün olarak, büsbütün
GROSA04:23:41
On iki düzine
kalker04:23:37
Kireç taşı
kalkan04:23:32
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
sövgü04:23:13
Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür
üretici04:23:04
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
fideizm04:22:59
İnancılık, imaniye
öneri04:22:55
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
Acuze04:22:50
Huysuz, çirkin, yaşlı kadın, cadı karı
paralı04:22:41
Parası çok olan, zengin (kimse)
taşak04:22:36
Er bezi, erkeklik bezi, haya
önsel04:22:22
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
birincil04:22:08
Sırada, önemde ilk yeri alan, ana, temel, esas
koyu kahverengi04:21:46
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
salata04:21:46
Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon gibi maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek