ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

ensesi kalın06:06:08
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
sergi evi06:06:02
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
mürteci06:05:58
Yeni düzene karşı direnen gerici
bilim kurgu06:05:57
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
rh06:05:55
Rodyum"un kısaltması
isteksiz06:05:50
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
metafizik06:05:50
Doğa ötesi, fizik ötesi
gölet06:05:48
Gölek
dergi06:05:45
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
hınç06:05:39
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
çevirgeç06:05:37
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
dam06:05:26
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
tababet06:05:04
Hekimlik
eşkıya06:04:59
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
zebercet06:04:58
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
kıvanç06:04:48
Övünç, iftihar
görevli06:04:47
Görevi olan, vazifeli
netameli06:04:46
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
kıpırdak06:04:45
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
PAZARLIK06:04:41
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
yöntemli06:04:39
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
kuşkulandırma06:04:37
Kuşkulandırmak işi
sürücü06:04:35
Hayvan, at arabası ve motorlu taşıt süren kimse, şoför
cambazlık06:04:34
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
naif06:04:31
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
müntahip06:04:28
Seçmen
her zaman06:04:24
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
kesir06:04:11
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
TEPİ06:04:11
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
şırınga06:04:08
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
açık sözlü06:04:07
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
yurttaş06:04:06
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
kötülemek06:04:04
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
sunuş06:04:01
Sunmak işi veya biçimi
Avutmak06:03:54
Oyalamak
kuşkusuz06:03:51
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
muazzam06:03:50
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
yiğitlik06:03:42
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
hafifseme06:03:35
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
jinekolog06:03:28
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
röportaj06:03:27
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
çıkrıkçı06:03:18
Çıkrık yapıp satan kimse
popo06:03:17
Kaba et, kıç
lahana06:03:14
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
soluk almak06:03:13
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
taksir06:03:06
Kısaltma, kısma
su baskını06:03:05
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
gübre06:02:53
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
töre dışı06:02:50
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
düğün çorbası06:02:47
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
aşüfte06:02:45
Oynak, açık saçık kadın, kokot
püskül06:02:38
Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti
kebere06:02:32
Gebre otu
hüsnüyusuf06:02:31
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
briç06:02:21
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
bura06:02:14
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
ikna06:02:10
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
kerevet06:02:08
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
namazsız06:01:59
Aybaşı durumunda olan (kadın)
sıhhat06:01:46
Sağlık, esenlik
amal06:01:44
İşler, işlemler
üstesinden gelmek06:01:41
başarmak, becermek
voltamper06:01:41
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
mersingiller06:01:33
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
kontrolör06:01:27
Denetçi
kurnazlık06:01:24
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
vesveseli06:01:17
İşkilli, şüpheci
fosfor06:01:16
Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, 1,83 yoğunluğunda, zehirli bir element. Kısaltması P
gelenekçi06:00:42
Geleneklere bağlı (kimse)
Fak06:00:36
Tuzak, kapan
sezgili06:00:22
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
çözümleyici06:00:20
Çözümlemek işini yapan kimse
bari06:00:19
Keşke
kale06:00:19
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
rate06:00:18
Büyük fare
Akala06:00:08
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
esnek05:59:53
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
delice05:59:19
Davranışları aşırı, deli gibi olan
iç lâstik05:58:56
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
turşu suyu05:58:23
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
meymenetsizlik05:58:21
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
revani05:57:25
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
melamet05:57:20
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
kermen05:57:15
Kale, germen
ok05:57:00
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
tatlı su ıstakozu05:56:51
Kerevit, kerevides
İHTİYARLAMA05:56:49
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
latin05:56:45
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
kilim05:56:33
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
yurtlandırma05:56:32
Yurtlandırmak işi, iskân
kacak05:56:25
bk. kap kacak
ketum05:56:25
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
kovan otu05:56:23
Oğul otu
tamamen05:56:09
Bütün olarak, büsbütün
karşılık vermek05:56:06
(küçük büyüğüne) karşı gelmek
bayrak direği05:56:04
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
ecel şerbeti içmek05:56:02
ölmek
üzüm suyu05:55:50
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
Ayçiçeği05:55:48
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
örf05:55:37
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
referandum05:55:37
Halk oylaması
ibadet etmek05:55:35
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
Ayı balığı05:55:32
Fok
kavrayış05:55:31
Kavrama, anlama, algılama yetisi
katma05:55:28
Katmak işi, ilhak
Tereyağı05:55:21
Sütten çıkarılan taze yağ
Acımasızlık05:55:19
Acımaz olma durumu, merhametsizlik, zulüm
geniş zaman05:55:16
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
erdenlik05:55:15
Bakirlik
meymenetsiz05:55:13
Uğursuz
sağlamlık05:55:06
Sağlam olma durumu
ekalliyet05:54:50
Azınlık
toprak kölesi05:54:49
Toprağa bağlı köle
hayran05:54:48
Çok beğenen, hayranlık duyan
Belirsiz05:54:45
Belirli olmayan, gayrimuayyen
milimetre05:54:39
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
diyalog05:54:36
Karşılıklı konuşma
türev05:54:16
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
top sürmek05:54:10
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
ananas05:53:34
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
sinema sanatçısı05:53:33
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
daltonizm05:52:53
Renk körlüğü
direk05:52:39
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
STOK05:52:23
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
tecim05:52:01
Ticaret
bulunma05:50:25
Bulunmak işi
gece kıyafeti05:50:16
Gece giyilen elbise
kavuşmak05:50:16
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
galoş05:49:55
Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı
KAZİYE05:49:42
Önerme