ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

DAVRANIŞ01:39:08
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
peki01:39:06
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
elastik01:38:59
Elastikî
pano01:38:55
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
Mihver01:38:46
Eksen
sefir01:38:46
Elçi
paso01:38:44
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
pare01:38:31
Parça, kısım
bazlama01:38:13
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
kontralto01:37:58
Kadın seslerinin en kalını
türk01:37:56
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
tıraşlı01:37:55
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
GÜNCE01:37:55
Günlük (I)
bibliyografya01:37:54
Kaynaklar, kaynakça
paslanma01:37:53
Paslanmak işi
tektonik01:37:42
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
Deniz yeli01:37:15
İmbat
hayırlı01:37:13
Yararı, hayrı olan
kelli felli01:37:06
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
kazak01:36:46
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
rantabl01:36:41
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
açıklama01:36:39
Açıklamak işi, izah
kişi01:36:35
İnsan, kimse, şahıs
haset etmek01:36:31
kıskanmak, çekememek, günülemek
Edward Gorey01:36:26
H. G. Wells, T. S. Eliot gibi yazarların kitaplarına illüstrasyonlar yapan, 1925 Doğumlu Ünlü ABD"li illütstratör, yazar,şair.
Kenevir01:36:23
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
başvuru01:36:12
Başvurmak işi, müracaat
ÜFUL01:35:59
(yıldız için) Batma
cahil01:35:56
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
masal01:35:51
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
canan01:35:51
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
Ölmüş01:35:48
Ölen, ölü olan
firavun01:35:46
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
allık01:35:45
Al olma durumu
köşe bucak01:35:40
Göze çarpmayan yer
değer düşürümü01:35:33
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
atılganlık01:35:32
Atılgan olma durumu
kasık biti01:35:32
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
rüzgar gülü01:35:25
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
sucuk01:35:20
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
yürekli01:35:14
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
koleksiyonculuk01:35:12
Koleksiyoncunun yaptığı iş
mikyas01:35:06
Ölçek, ölçü
böbrek01:35:00
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
pikap01:35:00
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
misket01:34:59
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
göt01:34:57
Anüs
gül01:34:51
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
abat01:34:50
Bayındır, mamur
bezeme01:34:47
Süsleme, tezyin
çakın01:34:46
bk. çakım
poli01:34:45
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
pipi01:34:36
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
pide01:34:31
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
soruşturma01:34:29
Soruşturmak işi
hesap etmek01:34:18
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
muktedir01:34:18
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
ocak01:34:09
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
sapak01:34:01
Sapaklığı olan
içindekiler01:33:52
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
kiril alfabesi01:33:43
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
havalandırma01:33:38
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
dığan01:33:36
Yağ tavası
namazsız01:33:36
Aybaşı durumunda olan (kadın)
nedensel01:33:32
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
Bağnaz01:33:32
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
taş bilimi01:33:30
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
ilbay01:33:28
Vali
maymun01:33:16
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
cennet kuşu01:33:13
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
yük arabası01:33:10
Yük taşıyan araba
havale01:32:51
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
nektar01:32:38
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
tuğgeneral01:32:35
Orduda en küçük rütbeli general, liva
yaratıcılık01:32:19
Yaratma yeteneği
kaTlama01:32:16
Katlamak işi
eşek dikeni01:32:05
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
arıklık01:32:02
Zayıflık, sıskalık
askeri01:31:57
Askerlikle ilgili, askere özgü
Kubbealtı01:31:56
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
teneffüs01:31:51
Solunum
CİMBAKUKA01:31:50
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
münteha01:31:34
Son
yazıklanma01:31:31
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
umutlu01:31:21
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
kilometre01:31:13
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
gidip gelme01:31:12
Gidiş, dönüş
ses aleti01:31:11
Ses aygıtı
kuka01:31:10
Dantel veya nakış ipliği yumağı
tiramola01:31:10
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
kornea01:30:57
Gözde saydam tabaka
ut01:30:53
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
şamatacı01:30:53
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
gülgiller01:30:45
Çilek, armut, elma, badem gibi türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası
anacıl01:30:22
Anasına düşkün (çocuk)
döşeme01:30:20
Döşemek işi
MURAHHAS01:30:17
Delege
yazıt bilimi01:30:14
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
tropik kuşu01:30:06
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
sakıncalı01:30:02
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
avar01:29:55
Kuzeydoğu Kafkasya"da Dağıstan Federe Cumhuriyeti"nde yaşayan halk
eşkenar01:29:51
Kenarları eşit olan
karizmatik01:29:48
Büyüleyici, etkileyici
meşin gibi01:29:42
kararmış ve sertleşmiş (insan derisi)
bununla birlikte01:29:33
Buna ek olarak
salık vermek01:29:32
haber vermek
nazım01:29:20
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
Partizan01:29:14
Partici
ÖZGÜLLÜK01:29:13
Özgül olma durumu
yaya geçidi01:29:08
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
fa01:29:05
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
de01:28:54
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
er01:28:46
Erbiyum"un kısaltması
muzaffer01:28:29
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
cu01:28:28
Bakır"ın kısaltması
cl01:28:22
Klor`un kısaltması
nane ruhu01:28:07
Nane yapraklarından çıkarılan esans
az01:28:04
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
ag01:28:01
Gümüş"ün kısaltması
belirme01:28:01
Belirmek işi, tebellür etme
af01:27:58
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
kolalı01:27:57
İçinde kola bulunan
kesif01:27:55
Yoğun
basmak01:27:54
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
Sprey01:27:53
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
Abd01:27:36
Kul
FAYDA01:27:30
Yarar, kâr
sağımlı01:27:24
Süt veren, sağmal
akıl dışı01:27:23
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
Mukavele01:27:22
Sözleşme