ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

SÜZGEÇ19:42:33
Sıvıları süzmeye yarayan araç
harap19:42:11
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
Şerefli19:42:00
Onurlu
hesap19:41:38
Aritmetik
aktinyum19:41:17
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
şale19:41:06
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
Tart19:40:54
Kovma, çıkarma
kımıldama19:40:43
Kımıldamak, kımıldanmak işi
pars19:40:32
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
tülbent19:40:10
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
VEHİM19:39:59
Kuruntu
manalandırma19:39:48
Manalandırmak işi
Atlas19:39:37
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
nisan19:39:04
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
Saygın19:38:46
Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber
ameliye19:38:42
Yapılan iş, işlem
Rumuz19:38:31
Sembol, simge, remiz
oymak19:38:09
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
suflör19:38:00
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
element19:37:37
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
Su yuvarı19:37:35
Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar, su küre, hidrosfer
nar çiçeği19:36:27
Parlak kırmızı renk
kasılma19:36:22
Kasılmak işi, büzülme, takallus
eski eserler19:36:22
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
ateşli silâh19:36:11
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
hararet19:36:09
Isı
gerçeküstü19:35:49
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
ceza atışı19:35:44
Ceza vuruşu
Paspas19:35:38
Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plâstik vb. den yapılmış yüzü tırtıklı silecek
akademisyen19:35:27
Akademi üyesi
Tin19:34:21
Ruh
amatör19:34:00
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
telgraf19:33:58
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
istatistik19:33:33
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
isteklendirici19:33:22
İstek uyandıran, teşvikkâr
seksapel19:33:01
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
KARA KIŞ19:32:33
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
üleştirme19:32:27
Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi
hilecilik19:32:05
Hileci olma durumu, hilekârlık
ispirtolu19:31:33
İspirtosu olan
puan19:31:22
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
süreğen19:31:11
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
ANAYASA19:31:00
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
çarpan19:30:48
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
su baskını19:30:15
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
coşmak19:30:04
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
KAK19:29:43
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
mıhlama19:29:30
Mıhlamak işi
dermatoloji19:29:18
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
velvele19:29:07
Gürültü, bağrışma
koşum19:28:56
Araba hayvanının kayış takımı
SADAKAT19:28:21
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
kaldırım19:27:51
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
akkirpani19:26:35
Ak, fakat kirli
hasret çekmek19:26:28
özlem duymak
ustalıkla19:26:23
Ustaca
zaman aşımı19:26:12
Süre aşımı, müruruzaman
sıkılma19:25:50
Sıkılma işi
tuğrakeş19:25:39
Osmanlı İmparatorluğunda ferman, berat ve başka resmî belgelere tuğra çekmekle görevli kimse
Amerika tavşanı19:24:55
Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla)
tahsil görmek19:24:44
yüksek öğrenimde bulunmak
koyu sarı19:24:33
Sarının bir ton koyusu
nitel19:24:22
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
onbaşılık19:24:11
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
TABURE19:23:49
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
bitirim yeri19:23:34
Kumarhane
İnikat19:23:06
Toplanma, birleşim
kilometre19:22:21
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
övgücü19:22:12
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
günü19:22:10
Kıskançlık, çekememezlik, haset
GÜZ19:21:56
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
Sembolist19:21:55
Sembolizmle ilgili
varış19:21:01
Varmak durumu veya biçimi
Yel19:20:50
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
patlama19:20:49
Patlamak işi
doğal19:20:39
Tabiî
tekerrür19:20:07
Tekrarlanma
NAKIS19:19:56
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
fos19:19:45
Çürük, temelsiz, boş, kof
güney19:19:34
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
Kalp19:19:28
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
TE19:19:23
Tellür"ün kısaltması
çektiri19:19:01
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
etiket19:18:50
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
ortak yaşama19:18:39
Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu
yetingen19:18:17
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
konvertisör19:18:05
Değiştirgeç
bilâr19:17:32
Katranlı kıldan yapılan ve kalafat işlerinde kullanılan bir tür macun
BİCİLİ19:17:21
bk. cicili bicili
şahitlik19:17:13
Tanıklık, şahadet
mafevk19:16:27
Üst aşamada bulunan
çaydanlık19:16:04
İçinde çay pişirilen kap
politika yapmak19:15:31
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
halen19:14:59
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
soku19:14:37
Taş dibek
nar balinası19:14:27
Narval
Aks19:14:26
Dingil
ÜSKÜRE19:14:15
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
Küçük Asya19:14:04
Anadolu
hava deliği19:13:53
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
cüsseli19:13:38
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
birbirine katmak19:13:15
aralarını açmak, aralarını bozmak, olay çıkarmak
miktar19:12:57
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
hamaylı19:12:18
bk. hamail
görüşme yapmak19:12:13
tartışmak, müzakere etmek
kızıl19:11:51
Parlak kırmızı renk
ağı19:11:19
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
keskin19:11:08
Çok kesici, iyi kesen
otopark19:10:34
Motorlu taşıtların belli bir süre için bırakıldığı yer
asker tayını19:10:03
Erlere verilen azık
özentisiz19:09:51
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
Tel19:09:40
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
Ton19:09:29
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
popo19:08:57
Kaba et, kıç
zengin19:08:35
Parası, malı çok olan, varlıklı
asillik19:08:10
Asil olma durumu, asalet
tezek19:08:02
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
Tutu19:07:29
Rehin, ipotek
19:07:18
bk. mı / mi
çöğüncek19:06:56
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
genetik19:06:45
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
amca19:06:01
Babanın erkek kardeşi
rekabet19:05:50
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
Galibiyet19:05:17
Yenme, yengi
sitem etmek19:05:07
bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmek
ditme19:04:56
Ditmek işi
Süzmek19:04:52
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
gizlicilik19:04:45
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
müteessir olmak19:04:12
üzülmek
GAR19:04:01
Yolcu ve eşya ulaşımını sağlamak için demir yolu ile ilgili birçok kuruluşun bulunduğu yer