ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

erdenlik15:58:27
Bakirlik
Güven yazısı15:58:20
Güven mektubu
genç15:57:55
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
Konukçu15:56:52
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
yağlı toprak15:56:39
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
İddia15:56:00
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
kalıplaşmış15:55:31
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
uza devim15:55:31
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
forsa15:55:12
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
teklif etmek15:54:24
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
düzgün15:54:13
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
taşlık15:53:29
Taşı bol, taşlı (yer)
inan15:53:27
İnanmak işi
layık15:53:16
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan
sürgüne göndermek15:52:30
ceza olarak bir yere sürmek
harmani15:52:22
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
mekanikçilik15:52:03
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
kışkırtma15:51:29
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
bedavadan15:51:21
Bedava olarak
temin etmek15:50:09
korkusunu gidermek, güven vermek
komut15:49:30
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
Kalite15:49:17
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
ekose15:49:03
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
asgarî15:47:17
En az, en aşağı, en azından, en düşük
biraz15:44:58
Kısa bir süre için
entrika15:44:43
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
elek15:43:51
Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb. ile yapılan araç
geri çekilme15:43:05
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
bilmeden15:41:41
bilmeyerek
TEMLİK15:40:44
Mülk olarak verme
öğrenim belgesi15:40:35
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
ekşimik15:40:27
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
taş yuvarı15:40:05
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
çevre bilimci15:38:46
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
oyun15:38:11
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
kovucuk15:38:00
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
alın yazısı15:37:47
Yazgı, talih, kader, mukadderat
tesadüf etmek15:37:29
rastlamak, rast gelmek
ılıkça15:37:07
Biraz ılık
muhayyile15:36:23
Hayal etme gücü
istihbarat15:36:21
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
TEPKİNLİK15:36:09
Tepki gösterme becerisi
ülkücülük15:35:22
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
kameriye15:34:41
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
rehber15:34:30
Kılavuz
tesir bırakmak15:33:55
kuvvetli bir biçimde etkilemek
dil bilimi15:33:18
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
baş başa kalmak15:32:44
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
a15:32:11
Seslenme bildirir
tungsten15:32:09
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
dev gibi15:31:44
iri ve korkunç
töre bilimi15:31:38
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
Yangın bombası15:31:32
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
kanun hükmünde kararname15:31:31
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
Yüz kalıbı15:31:26
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
piyango15:31:20
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
netameli15:30:53
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
ÖNDELİK15:30:33
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
Müşkülpesent15:30:26
Güç beğenen, titiz
kliring15:30:20
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
fideizm15:30:13
İnancılık, imaniye
Etene15:29:54
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
iskan15:29:47
Yurtlandırma, yerleştirme
bağıntı15:29:21
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
sivrisinek15:29:08
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
arık15:29:08
Ark
ibraz15:28:35
Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma
karık15:28:09
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
vuraç15:27:49
Tokaç, raket
Göz erimi15:27:42
Ufuk
ayrıntı15:27:29
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
Neme gerek15:27:16
Neme lâzım
seçmeli yemek15:27:10
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
posta treni15:27:05
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
itfa15:27:03
Söndürme
aksi15:26:56
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
zannetme15:26:50
Zannetmek durumu
SANKİ15:26:29
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
İzleme15:26:28
İzlemek işi, takip
ÇAĞLAYAN15:26:26
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
kireç taşı15:26:25
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
şerit metre15:26:19
Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
Font15:26:02
Dökme demir, pik (I)
derbeder15:25:39
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
ilhak15:25:39
Katma, bağlama, ekleme
tepke15:25:38
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
Mühim15:25:38
Önemli
Çıplaklık15:25:35
Çıplak olma durumu
kakül15:25:34
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
münakaşa15:25:33
Tartışma
umacı15:25:33
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
Allah rahmet eylesin15:25:32
ölüleri hayırla anmak için söylenir
eylemlik15:25:31
Mastar
BAYINDIRLIK15:25:12
Bayındır olma durumu, ümran
payton15:25:10
Fayton
kademeli15:23:23
Aşamalı, basamaklı
ana deniz bilimi15:23:15
Oşinografi
aşırma15:22:35
Aşırmak işi
aydınlanmak15:22:24
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
çalma15:22:18
Çalmak işi
gazino15:22:11
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
yazılı15:21:22
Yazılmış olan, muharrer
uyurgezerlik15:21:08
Uyurgezer olma durumu
kalıtımsal15:21:04
Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, ırsî
pamuk taş15:20:01
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
Anaerkil15:19:22
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
kural dışı15:16:00
bk. kural dışı
gayrı15:15:09
Artık, bundan böyle
ESKİ PÜSKÜ15:14:57
Çok eski; iyice eski (şeyler)
kafi gelmek15:14:56
yetmek, yetişmek
tesis15:14:56
Yapma, kurma, temelini atma
uyumsuz15:14:23
Uyumu olmayan, ahenksiz
ussal15:12:01
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
dergi15:10:25
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
kavrayış15:09:07
Kavrama, anlama, algılama yetisi
ressamlık15:06:35
Ressam olma durumu
müstakim15:05:31
Doğru, doğruluktan şaşmayan
bağırsak askısı15:05:30
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
terane15:03:32
Ezgi, makam, nağme
sümük doku15:03:05
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
küflüce15:02:54
bk. mantar hastalığı
oramiral15:01:33
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
merhamet etmek15:01:22
acımak
tela15:01:13
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
bilgece15:01:12
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
AYRIKLI14:59:48
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
mevzu14:59:12
Konu
idare etmek14:58:48
yönetmek, çekip çevirmek
Xe14:58:01
Ksenon"un kısaltması
ürkme14:56:48
Ürkmek durumu, tevahhuş