ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

TIMAR22:22:36
Yara bakımı
mürailik22:22:12
İkiyüzlülük
filoloji22:19:41
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
yer yuvarlağı22:18:23
Üstünde yaşadığımız gök cismi
kantaron22:17:48
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
gergef22:16:51
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
alaza22:14:58
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
alpinist22:14:06
Dağcı
vesile bulmak22:11:55
sebep yaratmak, bahane göstermek
DOLAMBAÇLI22:06:05
Dolambacı olan
kilise22:03:24
Hristiyan tapınağı
yandaş22:02:39
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
tirfil22:02:24
Yabanî yonca, korunga, üçgül
memurluk22:02:20
Memur olma durumu
ölçünlü22:02:15
Standart
fışkırık22:01:12
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
keyifli22:00:40
Keyfi yerinde, neşeli
müntahip21:58:09
Seçmen
giyme21:55:35
Giymek işi
jale21:53:45
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
vermek21:51:55
Bırakmak veya bağışlamak
öykünce21:47:52
Fabl
bölüştürme21:46:06
Bölüştürmek işi
ZENCİ21:45:26
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
şampiyona21:43:55
Şampiyonluk yarışması
kritik21:42:51
Tehlikeli, endişe veren (durum)
manipülasyon21:42:35
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
müteakiben21:42:00
Sonra, arkadan, ardı sıra
metal yatak21:41:39
Özü, temeli metalden oluşan yatak
tarik21:39:55
Yol
esatirî21:39:28
Esatirle ilgili, esatire ait
neden bilimi21:38:10
Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji
onluk21:37:08
On birimden, on parçadan oluşan
misal21:33:21
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
beklemek21:30:39
Karşılaşılması ihtimali bulunmak
asker olmak21:30:35
askerlik ödevine başlamak
utçu21:30:28
Ut yapan veya satan kimse
despot21:21:51
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
dizgici21:20:17
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
betimleme21:19:47
Betimlemek işi, tasvir
günahsız21:18:35
Günahı veya suçu olmayan
san21:18:01
Ün, şan, şöhret
sarık21:14:15
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
rastlantı21:13:27
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
eksi uç21:13:21
Elektrikli ayrıştırmada sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı, katot
tavlı21:13:07
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
İpek21:11:25
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
poşu21:09:59
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
altıncı his21:01:09
bk. altıncı duygu
fırtına kuşu21:01:04
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
ürolog21:00:11
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
fonem20:59:46
Ses birimi
uzlaştırma20:59:34
Uzlaştırmak işi
metanet20:57:39
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
organ20:57:12
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
yalancı safran20:53:34
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
Yasak20:52:28
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
üst deri20:50:40
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
yezit20:49:16
Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz
Anlık20:48:49
Kısa süren, bir an içinde olan
teklik20:48:03
Tek, bir olma durumu
kitapçı20:47:22
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
fakülte20:43:50
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
binek20:41:23
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
koyacak20:41:23
İçine öte beri koymaya yarayan şey
mülayim20:41:22
Uygun, hoş görülebilir
ağırbaşlı20:41:14
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
olguculuk20:40:00
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
temayül20:38:45
Bir tarafa eğilme, meyletme
KISKAÇ20:38:09
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
özgünlük20:37:59
Özgün olma durumu, orjinallik
pısırık20:37:11
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
Adana kebabı20:34:06
Kıymasına bolca acı biber katılarak hazırlanan şiş köfte
hara20:33:27
At üretilen çiftlik, aygır deposu
genizsileşme20:31:38
Dudak ünsüzünün, geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi
materyalizm20:31:03
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
hayati20:30:40
Hayatla ilgili
talak20:30:07
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
öküz20:30:02
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
bilet20:29:52
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
vuru20:29:32
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
dingil20:28:51
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
cambazhane20:28:46
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
fail20:28:32
Eden, yapan, işleyen
Veli20:28:31
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
DİNAR20:27:59
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
nükteci20:27:38
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
balsam20:27:11
Bazı ağaçlardan elde edilen, parfüm ve ilâçların yapımında kullanılan reçine, belsem
öte beri20:26:59
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
yelkenli gemi20:26:51
Yelkenle yürütülen gemi
etme (veya etme yahu)20:26:43
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
balans20:26:02
Denge, muvazene
inkârcı20:25:29
İnkâr eden kimse
rulo20:24:49
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
bakı20:24:49
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
çekül20:24:15
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
akik20:23:42
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
Koca20:23:33
Bir kadının eşi, zevç
ekici20:23:28
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
intihap20:23:19
Seçim, seçme
fatihane20:22:38
Fatih gibi, fatihe benzercesine
kel kâhya20:22:23
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
edebiyat bilimi20:22:18
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
AFET20:22:03
Doğanın sebep olduğu yıkım
yanarca20:21:42
Meşale
lüle taşı20:21:11
Deniz köpüğü
özengen20:20:58
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
yol boyu20:20:53
Kara yolunda kenar
Mantıklı20:20:08
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
değişinim20:20:08
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
yaralanmak20:18:32
Gücenmek, incinmek, kırılmak
anlam aykırılığı20:18:30
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
yalaza20:18:29
bk. yalaz
berk20:17:45
Sert, katı
akma20:17:24
Akmak işi
Kocaman20:17:02
Çok iri, büyük, koca
süzme20:16:45
Süzmek işi
çizgilik20:16:27
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
dalama20:16:24
Dalamak işi
KITAL20:16:14
Vuruşma, birbirini öldürme
Bağışlanma20:16:09
Bağışlanmak işi, affedilme
yanal20:16:00
Yanda olan, yana düşen
dalgakıran20:15:22
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
zembil20:15:08
Hasırdan örülmüş saplı torba
tedavül20:14:57
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
camekan20:14:32
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
darlık20:14:31
Dar olma durumu
oyum20:14:17
Oymak işi
ıtriyat20:14:06
(sürünülecek) Güzel kokular
muhteris20:13:58
Hırslı