ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

dairesel18:51:34
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
keşikleme18:51:34
Almaş, münavebe
bitişken18:51:14
Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan (dil), iltisakî
marina18:50:03
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
peso18:50:01
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
ihracat18:50:00
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
balama18:49:23
Orta oyununda Rum tipi
duvar resmi18:49:19
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
yetkisiz18:49:16
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
baştankara18:48:54
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
görgülü18:48:54
Görgüsü olan
el yazısı18:48:53
Elle yazılan yazı
İHTİRAS18:48:38
Aşırı, güçlü istek
Vakit18:48:34
Zaman
Taş devri18:48:05
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
lüle18:47:18
Bükülmüş, dürülmüş şey
ana cadde18:46:53
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
rüzgâr18:45:43
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
KILKAPAN18:45:43
Kehribar
skandal18:45:39
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
Buzul18:45:08
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
dalgalı18:45:02
Dalgası olan
kotlet18:44:52
Pirzola
sagu18:44:48
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
büyücek18:44:23
Biraz büyük, büyüğe yakın
göçebe18:44:18
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
mestane18:44:14
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
Otonom18:44:10
Özerk, muhtar
ıssız kalmak18:44:00
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
iğrenme18:43:19
İğrenmek işi
kuşluk18:43:00
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
devam18:42:44
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
şırınga yapmak18:42:44
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
yapmacık18:42:36
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
mal mülk18:42:32
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
malihulya18:42:28
Kara sevda
mersin balıkları18:42:27
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
keder18:42:21
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
is18:41:57
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
temayüz18:41:54
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
resmî giysi18:41:37
Resmî elbise, üniforma
müptela18:41:19
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
kereste18:41:06
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
bayağılık18:40:44
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
pagan18:40:02
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
cankurtaran18:40:02
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
Tak18:39:45
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
iş kazası18:39:18
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
İLGA18:39:05
(varlığını) Kaldırma
zirzop18:39:05
Delişmen, aklına eseni yapan
haritacılık18:38:17
Haritacı olma durumu
yıkıntı18:38:16
Yıkılma, yıkım, mahvolma
kabaca18:37:39
Kaba bir biçimde
akımtoplar18:37:25
Akü, akümülâtör
dâhilî deniz18:37:17
bk. iç deniz
şatır18:37:14
Neşeli, keyifli, şen
görmezden gelmek18:37:10
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
yarenlik etmek18:37:09
ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek
uzaklaştırmak18:37:07
Çıkarmak, ayırmak
parasız pulsuz18:36:58
Yoksul, züğürt
fayton18:36:36
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
OK18:36:21
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
yatırma18:36:18
Yatırmak işi
ıralama18:36:16
Iralamak işi
kadar18:36:03
Büyüklüğünde, genişliğinde
gudde18:35:49
Bez, beze
sarf18:35:45
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
lambada18:35:34
Güney Amerika"da yapılan bir dans
inşa18:35:30
Yapı kurma, yapı yapma, kurma
zümre18:35:07
Topluluk, takım, grup, camia
şase18:35:06
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
kovucuk18:34:52
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
reviş18:34:31
Gidiş, yürüyüş
dolambaç18:34:30
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
foto18:34:24
Işık
ayrışık18:34:19
Ayrışmış olan
telsiz telefon18:34:09
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
bülten18:34:07
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
18:33:52
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
sanrı18:33:51
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
tecim18:33:36
Ticaret
maslak18:33:35
Sürekli su akan boru
çenebaz18:33:25
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
yırtıcı hayvan18:33:24
Vahşî hayvan
kesme işareti18:33:07
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
laçka18:33:05
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
Avurt18:32:59
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
Kudretli18:32:12
Gücü olan, güçlü
bez18:31:51
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
demir yolu18:31:47
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
yakınma18:31:46
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
Müslüman18:31:46
İslâm dininden olan kimse
Tahrir18:31:37
Yazma, kitabet, kompozisyon
supara18:31:20
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
bilgilik18:31:16
Ansiklopedi
avutma18:31:15
Avutmak işi, teselli
kurs18:30:47
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
örf18:30:40
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
şe18:30:39
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
yatalak18:30:29
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
teke18:30:19
Keçinin erkeği
Zafer Bayramı18:30:16
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
tekabül etmek18:30:13
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
ihtiraslı18:30:07
Aşırı istekli
dokunma18:29:48
Dokunmak (I) işi, temas
belleten18:29:33
Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi
arı18:29:19
Temiz, münezzeh
yayımcı18:29:19
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
meteor18:29:18
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
kısmi18:29:14
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
azık18:29:10
Yiyecek, besin, gıda
ketum18:28:53
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
Saik18:28:46
Sebep
reflektör18:28:13
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
DUYGU18:28:03
Duyularla algılama, his
folklorik18:27:55
Halk bilimi ile ilgili
HİLYE18:27:48
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
mefhum18:27:31
Kavram
iz sürmek18:27:29
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
hazırlık18:27:07
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
kuruluş18:26:54
Kurulma işi, yolu veya tarihi
eli ayağı dolaşmak18:26:52
şaşırmak, telâşlanmak
emel18:26:45
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
tuhafiyeci18:26:30
Tuhafiye satan kimse
mermi18:26:29
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
cl18:26:28
Klor`un kısaltması
ÜS18:26:14
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
serseri18:26:13
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
teşvik etmek18:26:02
isteklendirmek, özendirmek
Kızılderili18:25:48
Amerika yerlilerine verilen ad