ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

ileri gelenler08:17:54
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
istida08:17:53
Dilekçe, arzuhal
Zembil08:17:52
Hasırdan örülmüş saplı torba
babacan08:17:50
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
Kıstak08:17:47
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
deniz kazı08:17:45
Akbaş
gır08:17:41
Söz, lâkırdı
vida08:17:38
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
türkuaz08:17:37
Yeşile çalan mavi renkte değerli bir taş, firuze
kiliz08:17:36
Hasır otu, saz, kamış, kofa
süslü08:17:36
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
hazırlık08:17:36
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
volt08:17:31
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
MALZEME08:17:29
Gereç, materyal
bütünleşme08:17:27
Bütünleşmek işi
HİLYE08:17:24
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
naşir08:17:17
Yayan, saçan
çorak08:17:14
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
fikrisabit08:17:14
Saplantı, idefiks
cerrahi08:17:13
Cerrahlıkla ilgili
bulutsu08:17:13
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
bediiyat08:17:12
Estetik bilimi, güzel sanatlar
yazgıcı08:17:12
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
Ağı çiçeği08:17:09
Zakkum
Azık08:17:07
Yiyecek, besin, gıda
tepke08:17:05
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
Şöhret08:17:04
Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün
keçi postu08:17:00
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
remil08:16:59
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
tepsi08:16:58
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
köle08:16:54
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
çiftlik kâhyası08:16:53
Çiftlik işlerini yöneten kimse
tepir08:16:51
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
testi08:16:49
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
suflör08:16:49
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
mal08:16:48
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
baç08:16:47
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
tepki08:16:45
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
ardiye08:16:43
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
tesis08:16:41
Yapma, kurma, temelini atma
tesir08:16:38
Etki
cilacı08:16:35
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
mazruf08:16:31
Zarf içine konmuş, zarflı
teras08:16:27
Taraça
tavsiye mektubu08:16:26
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
yedek lâstik08:16:25
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
terfi08:16:23
(derecesi, makamı) Yükselme
epope08:16:16
Destan
çokluk08:16:11
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
katliam08:16:05
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
el ayası08:16:00
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
loğusa otu08:15:58
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
esim08:15:56
Yelin esişi
avutma08:15:56
Avutmak işi, teselli
sıralaç08:15:55
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
Baharatlı08:15:55
Baharatı olan
göğüs kemiği08:15:54
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
Afis08:15:53
Gümüş balığının küçüğü
yegane08:15:53
Biricik, tek
değer biçmek08:15:52
bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak
kılır08:15:52
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
kişilik08:15:51
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
ÖDÜNÇ08:15:51
İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla (alınan veya verilen)
KARA BULUT08:15:51
Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus
yükselti08:15:44
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
iflâh olmak08:15:39
onmak, düzelmek
kaplumbağa08:15:38
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
Muharrir08:15:36
Yazar
Haritacı08:15:29
Harita yapan kimse, kartograf
döş08:15:24
Göğüs, bağır
fasulye08:15:19
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
GÖLET08:15:19
Gölek
departman08:15:17
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
doğaç08:15:14
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
İÇ08:15:13
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
SAKSAĞAN08:15:12
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
devinim08:15:10
Devinmek işi, hareket
sakız08:15:09
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
dekoratif08:15:03
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
atraksiyon08:15:01
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
nikâh08:14:59
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
karamsarlık08:14:57
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
verev08:14:54
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
dâhilî08:14:46
İçle ilgili
terek08:14:34
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
Muhabere08:14:33
Haberleşme, yazışma
terki08:14:32
Eyerin arka bölümü
tetik08:14:30
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
nakil etmek08:14:27
bk. nakletmek
kavrayışlı08:14:24
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
tevzi08:14:23
Dağıtma, üleştirme
aktinit08:14:19
Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plûtonyum, amerikyum, küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı
tevil08:14:17
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
tevsi08:14:15
Genişletme, yayma
MÜHÜR08:14:15
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
YETKİLİ08:14:13
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
kardeş08:14:13
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
çalı kuşu08:14:12
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
hayran08:14:09
Çok beğenen, hayranlık duyan
burjuva08:14:08
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
KÖŞE08:14:06
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
MUADELET08:14:01
Eşitlik, denklik, eş değerlik
hasret08:13:59
Özlem
küpeşte08:13:59
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
Osmanlı08:13:55
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
BELGİT08:13:54
Senet
işlik orun08:13:52
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
despot08:13:48
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
limon sarısı08:13:46
Limon kabuğunun rengi
poşu08:13:44
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
şistleşme08:13:43
Şistleşmek işi veya durumu
benibeşer08:13:43
İnsan
çarpılmak08:13:43
Çarpık duruma gelmek
gölge balığı08:13:41
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
Çıkarma08:13:40
Çıkarmak işi
teşhis ve intak08:13:40
Cansızları canlandırma ve konuşmayan varlıkları konuşturma
emirberlik08:13:39
Emirber olma durumu, emirberin işi
akşın08:13:38
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
gazel08:13:37
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
gazap08:13:33
Öfke, kızgınlık, hiddet
gazal08:13:31
Ceylân
şezlong08:13:29
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
Başarısızlık08:13:29
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
düşey08:13:28
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
OLAĞAN08:13:26
Sık sık olan, olagelen, tabiî
gayda08:13:24
Üfleme düdüğü olan tulumlu bir çalgı
gayya08:13:21
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
kaya balığı08:13:20
Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık (Gobius gobius)
HIZLI08:13:15
Çabuk, seri, sür"atli
yaşlanma08:13:13
Yaşlanmak işi