ileri gelenler

1.İsimBir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
Cümle 1: Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar. - M. Ş. Esendal

Son Arananlar

GÜNEŞ00:14:32
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
GÜNCE00:14:20
Günlük (I)
GÜMÜŞ00:14:07
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
GÜLDESTE00:14:00
Antoloji
GÖZETME00:13:22
Gözetmek işi
GÖZ ALICI00:13:16
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
Sevinç00:12:41
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
GÖRÜNTÜ00:12:24
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
GÖNÜL ERİ00:12:08
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
Frikik00:11:52
Serbest vuruş
baraka00:11:44
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
Fonoloji00:11:31
Ses bilimi
Fin00:11:20
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Fidan00:10:58
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
Festival00:10:44
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
Fes00:10:37
Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık
Fedai00:09:53
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
Fasikül00:09:31
Cüz
Fantastik00:08:58
Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî
Falez00:08:46
bk. yalı yar
FON00:08:13
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
FIRKA00:08:06
İnsan topluluğu
FIRFIR00:07:59
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
FERT00:07:41
Birey
acemi00:07:21
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
FAZ00:07:16
Evre, safha
FAYDASIZ00:07:09
Yararsız
Ezgili00:05:17
Ezgisi olan, melodik
Eyer00:04:39
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
Etkili00:04:02
Etkisi olan, tesirli, müessir
Esik00:02:47
Çukur yer
Ergin00:01:33
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
Erbaş00:01:28
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
Enva00:01:20
Türler, çeşitler
Enser00:01:04
Büyük çivi, ekser
Enik00:00:57
Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu, encik
Engelsiz00:00:43
Engeli olmayan, mâniasız
Engel00:00:37
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
gölge balığı00:00:25
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
Encümen00:00:09
Yarkurul, komisyon, komite
Emniyet23:59:53
Güvenlik
Emik23:59:41
Emmekten çürüyen yer, emme izi
Emekçi23:59:35
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
Emaye23:59:30
Üzeri emayla kaplanmış olan
Ekmek23:58:28
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
Ekşimtırak23:58:22
Az ekşi
Ejderha23:58:16
bk. ejder
Edinim23:57:51
Kazanma, iktisap
ETSİZ23:56:51
Eti olmayan
beraberlik23:56:48
Birlikte olma durumu
ETME23:56:28
Etmek işi
değinme23:56:13
Değinmek işi, temas
ETAMİN23:56:03
Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş
ESKİ PÜSKÜ23:55:49
Çok eski; iyice eski (şeyler)
ESKİ ESERLER23:55:42
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
ERMİN23:55:25
Kakım, as
ERKEK23:55:12
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
ERGENE23:54:57
Maden yeri
TAVIR23:54:54
Durum, davranış, vaziyet, hâl
ERDEM23:54:37
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
nöbetleşme23:54:07
Nöbetleşmek işi
EPOPE23:54:03
Destan
EPER23:53:55
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
erbap23:53:50
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
ENAYİ23:53:35
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
EKSPER23:52:37
Bilirkişi, uzman
EKRAN23:52:23
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
divik23:52:06
Akkarınca, termit
teselli bulmak23:51:50
avunmak
bindi23:51:33
Destek, hamil
EGEMENLİK23:51:23
Egemen olma durumu
Kantaron23:51:22
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
ECE23:51:02
Güzel kadın, kraliçe
Eğretileme23:50:19
İstiare, iğretileme
Eğilimli23:50:13
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
Duyulma23:49:23
Duyulmak durumu
Durup dururken23:48:43
gereği veya sebebi yokken
Drenaj23:48:20
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
Dosya23:48:13
Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü
Dostça23:48:08
Dosta yakışır (biçimde)
Doruk23:48:03
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
Domuz23:47:55
Çift parmaklılardan eti ve yağı için beslenen evcil hayvan (Susacrofa domestica)
Domestik23:47:48
Evcil
Doğa23:46:26
Tabiat
Dirsek23:45:31
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
Dinsiz23:44:48
Dinî inancı olmayan
Din23:44:35
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
Dikili taş23:44:06
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
Diken23:43:57
Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri
Dibek23:43:49
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
Deyim23:43:35
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
Deyiş23:43:29
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
Devir23:43:22
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
Deva23:43:07
İlâç, çare
Dernek23:42:41
Toplantı, düğün
Derkenar23:42:31
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
Dengeli23:41:50
Dengesi olan, muvazeneli
Deneysel23:41:44
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
ana yurt23:41:42
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
Denet23:41:26
Denetlemek işi, teftiş
Demir yolu23:41:13
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
Dedikoducu23:40:33
Çok dedikodu yapan
Dayanaklı23:39:26
Dayanağı olan
çayır kuşu23:39:25
Tarla kuşu
Davranmak23:39:13
Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
cebir23:39:08
Zor, zorlayış
üstesinden gelmek23:38:47
başarmak, becermek
Dank23:38:45
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
gerilme23:38:41
Gerilmek işi
Ensiz23:37:42
Eni küçük olan, dar
Yeni Dünya aslanı23:37:29
Puma
karşı sav23:36:57
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
DON23:36:30
Giysi
sürgit23:36:02
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
elden ele geçmek23:35:51
bir şey sahip değiştirmek
Spesiyal23:35:34
Özel, belli bir özelliği olan
fiyat23:35:24
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
DOĞAL23:35:23
Tabiî
riyaziye23:34:34
Matematik
ademoğlu23:34:23
İnsan denilen yaratıkların hepsi
DENİZ YOSUNU23:34:21
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
DEFİNE23:33:43
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
DEF23:33:35
bk. tef
DAVET23:32:15
Çağrı, çağırma
DASİT23:31:55
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
inandırma23:31:47
İnandırmak işi
DARILMAK23:31:41
Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek
DALGIR23:31:05
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
Dış alım23:30:05
İthalât
Düzenek23:28:09
Mekanizma