ikiyzllk

Son Arananlar

pampa18:02:29
G羹ney Amerika"daki bozk覺rlara verilen ad
et癟il18:00:14
Genellikle etle beslenen, et obur
muhtar17:57:23
zerk
minkale17:57:00
襤letki
MEY17:56:32
arap
mesafe17:56:13
Ara, uzakl覺k
dileme17:55:35
Dilemek ii
didar17:55:28
Y羹z, 癟ehre
takla b繹cei17:55:23
K覺n kanatl覺lardan, s覺rt羹st羹 癟evrildiinde g繹s羹ndeki 繹zel bir organ覺n yard覺m覺yla takla atarak d羹zg羹n durma yeteneinde olan ve tel kurdu denilen kurt癟uklar覺 dolay覺s覺yla 繹nem ta覺yan b繹cek (Agriotes lineatus)
Deneyimsiz17:55:14
Deneyimi olmayan, tecr羹besiz
darbe17:55:07
Vuru, 癟arp覺
CEVAP17:54:54
Bir soruya, bir istee, bir s繹z veya yaz覺ya verilen kar覺l覺k, yan覺t
CEPHE17:54:50
(yap覺larda) Y羹z, alna癟
c17:54:24
Karbon"un k覺saltmas覺
bulut17:54:07
Atmosferdeki su damlac覺klar覺 ve buz taneciklerinin g繹r羹lebilir younluk kazanmas覺yla oluan, bi癟imleri, y羹kseklikleri ve yol a癟t覺klar覺 hava olaylar覺yla birbirinden ayr覺lan y覺覺nlar
buket17:54:01
i癟ek demeti
Boy17:53:42
Bir eyin taban覺 ile en y羹ksek noktas覺 aras覺ndaki uzakl覺k
arz17:53:34
Sunma
arpa suyu17:53:23
Bira
antre17:53:05
Bir yap覺da girip ge癟ilen yer, methal
s覺cak17:52:54
Yakmayacak derecede 覺s覺s覺 olan, yakmayacak kadar 覺s覺 veren, souk kar覺t覺
alay17:52:42
Herhangi bir t繹rende veya g繹steride yer alan topluluk
Aks17:52:17
Dingil
Ahlak17:52:00
Bir toplum i癟inde kiilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulunduklar覺 davran覺 bi癟imleri ve kurallar覺
adilane17:51:39
Adalete uygun olarak, hak癟a
Pay17:51:03
Birden fazla kii aras覺nda b繹l羹羹lm羹 bir b羹t羹nden, bu kiilerin her birine d羹en b繹l羹m, hisse
Oluk17:50:42
Bir eyin akmas覺na yarayan 羹st yan覺 a癟覺k boru
Nur17:50:20
Ayd覺nl覺k, 覺覺k, par覺lt覺
Nida17:50:15
a覺rma, ba覺rma, seslenme
Nesir17:49:47
Dilin s繹z dizimi kurallar覺na uygun olarak kullan覺lan anlat覺m bi癟imi, manzum olmayan s繹z ve yaz覺, d羹z yaz覺
Nesep17:49:44
Soy, baba soyu
Nema17:49:39
B羹y羹me, gelime, 癟oalma
Nafi17:49:13
Yararl覺, kazan癟l覺
NAS17:48:52
A癟覺kl覺k, a癟覺k ve kesin yarg覺
mukavemet17:48:36
Dayanma, kar覺 durma, kar覺 koyma, direnme, direni, dayan覺rl覺k
Misina17:48:18
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat 癟ekilmi, deiik kal覺nl覺kta iplik
Milli17:48:08
Milletle ilgili, millete 繹zg羹, ulusal
yaban nanesi17:48:07
Yaban簾 bir t羹r nane
Mersiye17:47:51
A覺t
Mektup17:47:49
Bir ey haber vermek, bir ey sormak veya istemek i癟in, birine 癟ounlukla posta yoluyla g繹nderilen, zarfa konulmu yaz覺l覺 k璽覺t, name
MUM17:47:31
Bir fitilin 羹zerine erimi bal mumu, i癟 ya覺, stearik asit veya parafin d繹k羹l羹p genellikle silindir bi癟iminde dondurulan ince, uzun 覺覺k arac覺
mekan17:47:10
Yer, bulunulan yer
Lup17:47:02
B羹y羹te癟
KURT17:46:11
K繹pekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaayan, gri sar覺 renkli, y覺rt覺c覺, et癟il memeli hayvan (Canis lupus)
Kurnaz17:46:02
Kolay kanmayan, bakalar覺n覺 kand覺rmas覺n覺 ve ufak tefek oyunlarla amac覺na erimesini beceren, a癟覺kg繹z
Kuka17:45:50
Dantel veya nak覺 iplii yuma覺
KUDRET17:45:42
G羹癟, erk, erke, iktidar
Koyak17:45:34
襤ki da覺n aras覺nda kalan b羹y羹k 癟ukur, vadi
kement17:45:04
Hayvanlar覺 yakalamak i癟in kullan覺lan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
Kari17:44:49
Okuyucu, okur
Karaca17:44:46
Rengi karaya yak覺n olan, esmer
CEREYAN17:44:32
Bir y繹ne doru akma, ak覺, ak覺nt覺
Bulmaca17:44:08
eitli bi癟imlerde d羹zenlenen ve d羹羹nd羹rerek, aratarak buldurmay覺 ama癟 edinen oyun
briket17:43:51
Linyit ve k繹m羹r tozundan bas覺n癟la elde edilen yak覺t
Bol17:43:42
襤癟ine girecek eyin boyutlar覺ndan daha b羹y羹k veya geni olan, dar kar覺t覺
birlik17:43:28
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
bilmece17:43:25
Bir eyin ad覺n覺 anmadan, niteliklerini 羹st羹 kapal覺 s繹yleyerek o eyin ne olduunu bulmay覺 dinleyene veya okuyana b覺rakan oyun, muamma
Bilgelik17:43:16
Bilge olma durumu ve nitelii
berkelyum17:43:04
Atom numaras覺 97, atom a覺rl覺覺 294 olan, amerikyum veya k羹ryumdan elde edilen yapay element. K覺saltmas覺 Bk
tam17:42:53
Eksiksiz, kesintisiz
tal17:42:47
K繹k, sap ve yaprak eklinde farkl覺lamam覺 bir bitkinin yaama ve b羹y羹me organ覺
soy17:42:28
Manzum s繹z
Sos17:42:21
Baz覺 yemeklerin 羹zerine d繹k羹len, domates, baharat gibi eylerle yap覺lan terbiye
SOFA17:41:58
Evlerde oda kap覺lar覺n覺n a癟覺ld覺覺 geni癟e yer, hol
serap17:41:48
Atmosferde 覺覺k 覺覺nlar覺n覺n k覺r覺lmas覺ndan doan ve 癟繹llerde kolayl覺kla g繹zlemi yap覺labilen optik yan覺lma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su y羹zeyinden yans覺yormu gibi, cisimle birlikte ters g繹r羹nt羹n羹n oluumu, 覺lg覺n, yalg覺n, pusar覺k
SENATO17:41:43
Eski Roma"da 繹zellikle soylulardan oluan y繹neticiler meclisi
SEDEF17:41:33
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlar覺n覺n kabuunda bulunan sedef癟ilikte kullan覺lan, p覺r覺lt覺l覺, beyaz, sert bir madde
paylat覺rma17:41:26
Paylat覺rmak ii
Riyaziye17:41:11
Matematik
RAFADAN17:40:47
Kaynar suda kabuu ile az piirilmi (yumurta), alakok
Radon17:40:36
Atom numaras覺 86, atom a覺rl覺覺 222 olan, radyum tuzunun su ile ilenmesinden, hidrojen ve oksijenle kar覺覺m durumunda elde edilen, boru yard覺m覺yla s覺v覺 hava i癟inden ge癟irilerek kar覺覺mdan ayr覺lan radyoaktif element. K覺saltmas覺 Rn
REY17:40:25
Oy
Primitif17:40:02
襤lkel, iptida簾
Pey17:39:32
Bir s繹zlemede taraflardan birinin 繹b羹r羹ne iten caymayaca覺n覺 belirtmek amac覺yla 繹nceden verdii g羹vence paras覺
a覺z dala覺17:38:51
A覺z kavgas覺, kar覺l覺kl覺 at覺ma, bar覺ma, dil dala覺
M襤ZAH17:38:49
G羹lmece
ROSTO17:38:48
Haland覺ktan sonra veya dorudan doruya k覺zart覺larak piirilen, dilim dilim kesilen et
Ayr覺k17:38:46
Ayr覺lm覺
plasman17:38:45
Yat覺r覺m
galeyan17:38:43
Kaynama
ihtirasl覺17:38:42
A覺r覺 istekli
resmikabul17:38:40
Kabul t繹reni
estamp17:38:37
Metal, tahta vb.羹zerine kaz覺ld覺ktan sonra bas覺lan resim
optimist17:38:35
Yarad覺l覺覺 gerei her eyin iyi yan覺n覺 g繹rme eiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist kar覺t覺
etkisiz17:38:32
Etkisi olmayan, tesirsiz
genizsileme17:38:30
Dudak 羹ns羹z羹n羹n, geniz 羹ns羹z羹ne d繹nmesi. T羹rk癟ede ve T羹rk leh癟elerinde b sesinin m sesine d繹nmesi gibi
civelek17:38:28
Canl覺, neeli ve sokulgan
alan korkusu17:38:27
Baz覺 kiilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duyduklar覺 羹rkeklik hastal覺覺, agorafobi
benzeri17:38:25
Benzerlik g繹steren, benzer
benzeme17:38:21
Benzemek ii
at覺t覺rmal覺k17:38:19
At覺t覺rmaya yarayan
pancar17:38:18
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
oymac覺17:38:16
Oyma ileri yapan sanat癟覺, hakk璽k
m羹essis17:38:11
Kurucu
m羹esses17:38:09
Kurulu, kurulmu
m羹essif17:38:08
z羹c羹, 羹z羹nt羹 veren
imal17:38:06
Kuzey
kimyager17:38:05
Kimyac覺
k繹t羹r羹m olmak (veya kalmak)17:38:03
yal覺l覺k veya sakatl覺k sebebiyle y羹r羹yememek
galeri17:38:02
Bir yap覺n覺n bir癟ok b繹l羹mlerini ayn覺 katta birbirine balayan i癟ten veya d覺tan yap覺lm覺 geni ge癟it
galeta17:37:59
F覺r覺nda iyice piirilerek kurutulan 癟eitli bi癟imde peksimet
belemir17:37:56
Orta Anadolu"da tarlalarda yetien, 癟i癟ekleri mavimsi renkte bir y覺ll覺k bir bitki, peygamber 癟i癟ei, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
Apar topar17:37:54
Tel璽 ve acele ile, yaka pa癟a
bal覺ca17:37:53
En 繹nemli, bata gelen
ye17:37:51
Daha iyi, daha 羹st羹n, daha uygun, m羹reccah
g羹cendirme17:37:50
G羹cendirmek ii
hasb覺hal17:37:48
S繹ylei, sohbet
normal羹st羹17:37:47
Olaan d覺覺
rab覺t17:37:45
Ba, balama
baykugiller17:37:44
B羹y羹kl羹kleri 癟eitli olan kukumav, puhu gibi y覺rt覺c覺 kular覺 i癟ine alan kular familyas覺
sembolik17:37:41
Sembolle ilgili, sembol niteliinde olan, simgesel
matador17:37:39
Boa g羹re癟isi, toreador
m羹stacel17:37:37
Acele yap覺lmas覺 gereken, ivedi, evgin
ka癟ma17:37:35
Ka癟mak ii, firar
kaz覺kl覺17:37:32
Kaz覺覺 olan, kaz覺kla desteklenmi olan
k羹lhanbeyi17:37:29
Kendilerine 繹zg羹 giyini ve konuma bi癟imleri olan, argo kullanan, ba覺bo, haylaz delikanl覺, kabaday覺, serseri, hayta, k羹lhan簾, apa
besleme k覺z17:37:28
Besleme
ALI17:37:19
Almak ii veya bi癟imi
k羹fl羹ce17:37:17
bk. mantar hastal覺覺
k覺rd覺rma17:37:16
K覺rd覺rmak ii, 覺skonta
lanetlenme17:37:14
L璽netlenmek ii
bununla birlikte17:37:13
Buna ek olarak
s覺k覺nt覺l覺17:37:11
S覺k覺nt覺s覺 olan
B襤LLUR17:37:10
Baz覺 cisimlerin ald覺klar覺 geometrik bi癟im
yeterlik17:37:07
Bir ii yapma g羹c羹n羹 salayan 繹zel bilgi, ehliyet
EZG襤17:37:02
Belli bir kurala g繹re 癟覺kar覺lan ve kulakta haz uyand覺ran ses dizisi, name, melodi
din癟17:37:00
G羹c羹 ve sal覺k durumu yerinde, canl覺, zinde, tend羹r羹st, t羹vana
B襤R襤C襤K17:36:57
Ei, benzeri, ikincisi olmayan ve 癟ok sevilen, tek, yeg璽ne
Aa17:36:54
K覺rl覺k kesimde geni topraklar覺 olan, s繹z羹 ge癟en, varl覺kl覺 kimse
Au17:36:49
A覺