ikiyzllk

Son Arananlar

H襤SSE18:04:56
Pay
CAN18:03:07
襤nsan ve hayvanlarda yaamay覺 salad覺覺na ve 繹l羹mle v羹cuttan ayr覺ld覺覺na inan覺lan madde d覺覺 varl覺k
e anlaml覺18:03:02
Anlamlar覺 ayn覺 veya birbirine 癟ok yak覺n olan (kelimeler), anlamda, m羹teradif, sinonim
MACERACI18:03:00
襤lgin癟 ve tehlikeli olaylar覺 g繹ze alan, maceraperest
oturak18:02:57
Oturulacak yer veya ey
ine yapmak (veya vurmak)18:02:54
ine ile v羹cuda s覺v覺 bir il璽癟 vermek
Yele18:02:51
At, aslan gibi baz覺 hayvanlar覺n ensesinde veya boynunda bulunan uzun k覺llar
Makbuz18:02:46
Al覺nd覺
geni zaman18:02:44
Fiilin her zaman yap覺ld覺覺n覺, yap覺lmakta olduunu veya yap覺laca覺n覺 belirten zaman. T羹rk癟ede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Bala-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
Hasse18:02:39
Bir 癟eit pamuklu kuma, patiska
mastara18:02:36
A癟覺 繹l癟me cetveli, iletki, m覺stara
kiral覺k ev18:02:34
Kiralanmak 羹zere haz覺rlanm覺 olan ev
ebet18:02:31
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
ehli18:02:29
Evcil
terakki etmek18:02:22
ilerlemek
burun otu18:02:19
Burna 癟ekilen t羹t羹n, enfiye
Jargon18:02:17
Dar bir 癟er癟eveye 繹zg羹 dil, argo
羹z羹nt羹18:02:14
Olmas覺 istenilmeyen olaylardan doan ruh tedirginlii, teess羹r
bitki 繹rt羹s羹18:02:11
Bir b繹lgede yetien bitkilerin topu, bitey, flora
temsilci18:02:09
Hak ve g繹rev bak覺m覺ndan birinin veya bir topluluun ad覺na davranan (kimse), m羹messil
bask覺 kal覺b覺18:02:04
Kitap kaplar覺na s羹slemeler basmak i癟in kullan覺lan kal覺p
nak覺癟覺18:02:04
Nak覺 yapan kimse
Uydurma18:02:01
Uydurmak ii
bitkin18:01:59
G羹c羹 t羹kenmi olan, 癟ok yorgun
g繹n羹l borcu18:01:56
Yap覺lan iyilie kar覺 kendini bor癟lu sayma, minnet, minnettarl覺k, 羹kran
EMANET18:01:54
Korunmak i癟in birine veya bir yere b覺rak覺lan eya, kimse vb., inan, vedia
pen癟e18:01:51
Y覺rt覺c覺 hayvanlar覺n 繹n ayaklar覺n覺n parmaklar覺yla t覺rnaklar覺
uskur18:01:47
Pervane
epilog18:01:45
Bir eserin sonu癟 b繹l羹m羹
para canl覺s覺18:01:44
Paraya d羹k羹n, para g繹zl羹
cakac覺18:01:41
Caka yapmay覺 seven
g繹lge18:01:36
Saydam olmayan bir cisim taraf覺ndan 覺覺覺n engellenmesiyle 覺覺kl覺 yerde oluan karanl覺k
l璽ktik asit18:01:35
Eki s羹tte ve bitkilerin 癟ounda bulunan asit alkol, s羹t asidi
kay覺s覺 kurusu18:01:34
Kurutulmu kay覺s覺
bayram18:01:31
Mill簾 veya din簾 bak覺mdan 繹nemi olan ve kutlanan g羹n veya g羹nler
aylak18:01:29
襤siz, bo gezen, avare
beriberi18:01:26
Genellikle Uzak Dou 羹lkelerinde B vitamini eksikliinden ileri gelen bir hastal覺k
al癟ak g繹n羹ll羹l羹k18:01:24
Al癟ak g繹n羹ll羹 olma durumu
elti18:01:19
Karde kar覺lar覺ndan her birinin 繹tekine g繹re ad覺
z襤nde18:01:17
Din癟, canl覺, diri, salam
Tecrit18:01:14
Ay覺rma, ayr覺 bir tarafta tutma
munsap18:01:12
Kavuan
asal18:01:09
Bal覺ca, temel niteliinde olan, esas簾
akla yatk覺n18:01:07
uygun, ak覺ll覺ca, makul
germanyum18:01:04
Atom numaras覺 32, atom a覺rl覺覺 72,6 ve younluu 5,46 olan, 937,4簞 C de eriyen, kalay ve silisyumu and覺r覺r, az rastlan覺r bir element. K覺saltmas覺 Ge
telesinema18:00:59
Bir sinema filmini televizyonda g繹stermeye yarayan cihaz
mehur18:00:57
nl羹, tan覺nm覺, herkes癟e bilinen, ang覺n
uzlat覺r覺c覺18:00:54
Uzlamay覺 salayan
uyukan18:00:52
Herkesle veya her eyle kolayca uyuabilen
Cimri18:00:49
Elindeki paray覺 harcamaya k覺yamayan
yaban koyunu18:00:47
Muflon
teess羹r18:00:46
z羹lme, 羹z羹nt羹
kaput bezi18:00:44
Pamuktan d羹z dokuma, Amerikan bezi
ya devlet baa ya kuzgun lee18:00:41
sonunda b羹y羹k bir baar覺ya ulamak i癟in yok olma tehlikesi bile g繹ze al覺n覺r
Bilirkii18:00:39
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlamazl覺覺 癟繹z羹mlemek i癟in kendisine bavurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
kay覺t defteri18:00:36
Kay覺t yap覺lan defter
Banliy繹18:00:34
Genellikle oturma alan覺 niteliinde olan, ehir merkezinden uzakta veya s覺n覺rlar覺na yak覺n yerlerde bulunan ehir y繹resi, 癟evre, dolay
d繹n羹t羹r羹c羹18:00:31
D繹n羹t羹ren
tanr覺tan覺maz18:00:28
Tanr覺n覺n varl覺覺n覺 ink璽r eden, ateist
y羹z y羹ze18:00:17
Kar覺 kar覺ya
tarafs覺z18:00:15
Hi癟bir d羹羹nceyi, inanc覺 paylamayan, tutmayan, yans覺z
KAMUFLAJ18:00:12
rtme, saklama, gizleme, pe癟eleme, alalama
milimetre18:00:10
Metrenin binde birine eit uzunluk 繹l癟羹 birimi (mm)
YARAIR18:00:07
L璽y覺k, uygun
M襤DE18:00:05
Omurgal覺larda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak ba覺rsa覺 aras覺nda besinlerin sindirime haz覺r duruma getirildii omurgas覺z hayvanlarda sindirim kanal覺n覺n bu b繹lgeye kar覺l覺k olan par癟as覺
襤hya18:00:02
(yeniden) Canland覺rma, diriltme
ateh18:00:00
Bunama, bunakl覺k, ihtiyarl覺k y羹z羹nden al覺k duruma gelme
Kal覺m17:59:57
Kalmak ii
istintak17:59:54
Sorgu
癟irkin17:59:52
G繹ze veya kulaa ho gelmeyen, g羹zel kar覺t覺
yetkilendirme17:59:49
Yetkilendirmek ii veya durumu
fayton17:59:47
Tek k繹r羹kl羹, d繹rt tekerlekli, genellikle 癟ift atl覺 binek arabas覺, payton
yoksunluk17:59:44
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
s羹lfat17:59:39
S羹lf羹rik asidin tuzu veya esteri
adet17:59:36
Bir kimsenin yapmaya al覺m覺 olduu ey, al覺k覺
bo s繹z17:59:34
Bir d羹羹nce anlatmayan, l璽f olsun diye s繹ylenmi s繹z
繹d羹nc羹17:59:31
d羹n veren, tavizci
h羹km簾 ahsiyet17:59:27
T羹zel kiilik
telafi17:59:25
K繹t羹 bir etkiyi veya sonucu baka bir etki ile yok etme, kar覺lama, yerine koyma
Apse17:59:22
襤rin birikimi, 癟覺ban
d羹羹r羹lme17:59:19
D羹羹r羹lmek ii veya durumu
mutsuz17:59:17
Mutlu olmayan, bedbaht
Atmosfer17:59:14
Yeri veya herhangi bir g繹k cismini saran gaz tabakas覺, gaz yuvar覺
Ba覺ms覺z17:59:12
Davran覺lar覺n覺, tutumunu, giriimlerini herhangi bir g羹c羹n etkisinde kalmadan d羹zenleyebilen, h羹r, 繹zg羹r, m羹stakil
nail17:59:09
Erimi, ele ge癟irmi, baarm覺, kazanm覺, ulam覺
duyumsamazl覺k17:59:05
Duygusuzluk; az ve yava tepki g繹steren, bunun sonucu duyguland覺r覺c覺 sebeplere kar覺 ilgisiz kalan insan覺n nitelii
kinin s羹lfat覺17:59:02
Kinin
deniz17:58:57
Yer kabuunun 癟ukur b繹l羹mlerini kaplayan, birbiriyle balant覺l覺, tuzlu su k羹tlesi
s覺zlanma17:58:55
S覺zlanmak ii; yak覺nmak, ik璽yet, ekva, tazallum
ambar17:58:52
Genellikle tah覺l saklanan yer
繹retim g繹revlisi17:58:49
niversitelerde 繹retim 羹yesi bulunmayan dersler i癟in ge癟ici veya s羹rekli olarak g繹revlendirilen, ders veren ve uygulama yapt覺ran kimse
癟in g羹l羹17:58:36
bk. kamelya
ermilik17:58:01
Ermi olma durumu, evliyal覺k, velilik
rikkat17:57:07
襤ncelik, naziklik
ince s覺va17:56:03
Kaba s覺va 羹zerine ince kum ve 癟imento kar覺覺m覺yla yap覺lan d羹zg羹n s覺va
koleksiyon17:55:00
renme, yarar salama veya zevk amac覺yla bir araya getirilmi ve 繹zelliklerine g繹re s覺n覺flara ayr覺lm覺 nesnelerin b羹t羹n羹
ipak17:54:17
Birden, 癟abucak, hemencecik, derhal
ahane17:53:05
H羹k羹mdarla ilgili, h羹k羹mdara 繹zg羹 olan
ALAVERE17:52:27
Bir eyin elden ele ge癟mesi
ARASIZ17:50:45
S羹rekli olarak, arkas覺 kesilmeden, ara vermeden, m羹stemirren, vira
emekli olmak17:49:44
belirli bir s羹re 癟al覺t覺ktan sonra kanun ile salanan haklardan yararlanarak g繹revinden ayr覺lmak, teka羹t olmak
cin fikirli17:49:43
ok anlay覺l覺, 癟ok kurnaz, zeki
g羹venilirlik17:48:26
G羹venilir olma durumu
taret17:48:12
Gemilerde veya kalelerde, top癟u mevzilerinde topun makine b繹l羹m羹n羹 ve top癟ular覺 koruyacak bi癟imde yap覺lm覺 z覺rhl覺 kule
y繹netim yeri17:47:30
Kamu veya 繹zel kurum veya kurulular覺n y繹netildii merkez
yeri yurdu belirsiz17:46:12
belli bir yeri olmayan, serseri
ful17:45:25
Tak覺rangillerden, bir癟ok t羹rleri bulunan aa癟癟覺k ve bunun g羹zel kokulu beyaz 癟i癟ei (Casmin sambac)
mahlut17:45:16
Kat覺覺k
resmi17:45:04
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
rafine17:43:29
襤ncelmi, ince, ar覺t覺lm覺, saflat覺r覺lm覺
cezri17:42:23
K繹kl羹, k繹kten, temelden, radikal
hitabet17:42:04
Etkili s繹z s繹yleme sanat覺, s繹z sanat覺
da ser癟esi17:42:01
Ser癟egillerden, orman ve bah癟elerde yaayan s覺rt覺 kahverengi, karn覺 k羹l rengi ve beyaz olan bir t羹r ser癟e (Passer montanus)
g繹zl羹k癟羹l羹k17:41:49
G繹zl羹k satma ii
amata17:41:38
G羹r羹lt羹, pat覺rt覺
覺覺klanma17:37:43
I覺klanmak ii
gerek癟e17:37:09
Gerektirici sebep, esbab覺mucibe
fecir17:36:35
Tan vakti, g羹n aarmas覺
komuta17:36:31
Asker簾 birlii ve onunla ilgili ileri y繹netme g繹revi, kumanda
iskambil17:36:30
Bir y羹z羹nde say覺lar veya resimler bulunan, 癟eitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun k璽覺d覺
riyazi17:35:48
Matematik, geometri gibi bilimlerle ilgili olan
yalan dolan17:35:44
Ger癟ek olmayan bir癟ok s繹z
繹z su17:34:35
Bitki ve hayvan dokular覺nda bulunan s覺v覺lara verilen ad, usare
g羹lme17:34:26
G羹lmek ii
saklanma17:33:37
Saklanmak ii
vurgun17:33:11
Birine veya bir eye vurulmu, balanm覺, sevmi olan, sevdal覺, 璽覺k
izin17:32:46
Bir ey yapmak i癟in verilen veya al覺nan 繹zg羹rl羹k, m羹saade, ruhsat, icazet, mezuniyet
ALLAH17:31:37
K璽inatta var olan her eyin yarat覺c覺s覺, koruyucusu olduuna ve tek olduuna inan覺lan y羹ce ve 羹st羹n varl覺k, Yaradan, Tanr覺, Rab, Mevl璽
melisa17:29:31
Oul otu
UFUK17:29:19
ek羹l羹n g繹sterdii dikey 癟izgi ile g繹zlemci 羹zerinden ge癟en d羹zlem, g繹z erimi