ikiyzllk

Son Arananlar

farenjit14:02:41
Yutak iltihab覺, hunnak, anjin
yenik d羹mek14:02:40
yenilmek, mal羶p olmak
l璽net okumak14:02:36
bir kimsenin Tanr覺"n覺n merhametinden mahrum kalmas覺n覺 dilemek
kilogram14:02:33
Uluslar aras覺 bin graml覺k a覺rl覺k birimi, kilo (kg)
k羹st羹m otu14:02:30
Baklagillerden, dokunulduunda yapraklar覺 p繹rs羹yen bir bitki, k羹seen (Mimosa pudica)
bozuk14:02:28
Bozulmu olan
ta pamuu14:02:23
Asbest
Ongun14:02:22
ok verimli, bol, eksiksiz
pestil14:02:20
襤nce yufka bi癟iminde kurutulmu meyve ezmesi
gaza14:02:17
襤sl璽m dinini korumak veya yaymak amac覺yla M羹sl羹man olmayanlara kar覺 yap覺lan sava, kutsal sava
Yal覺tkan14:02:15
Elektrik iletkenlii s覺f覺r veya 癟ok zay覺f olan (cisim veya madde), izol璽t繹r
Fanti14:02:11
襤skambil oyunlar覺nda olan, bacak, veya vale adlar覺yla bilinen k璽覺t
F襤NAL14:02:05
Sona eren, biten
Canland覺r覺c覺14:02:01
Canl覺l覺k veren, canl覺l覺k kazand覺ran
KARA BULUT14:01:53
Koyu esmer renkte b羹y羹k yamur bulutu, nimbus
Zorla14:01:52
Zor kullanarak, zecren; metazori
hasis14:01:51
Cimri, pinti, k覺sm覺k
tibet 繹k羹z羹14:01:50
Yak, Tibet s覺覺r覺
avant羹r14:01:48
Ser羹ven, macera
al覺ml覺14:01:47
Al覺m覺 olan, 癟ekici, cazibeli
derme 癟atma14:01:44
Geliig羹zel toplanm覺, aralar覺nda uygunluk bulunmayan
tasal覺14:01:43
Tasas覺 olan, kayg覺l覺
Semere14:01:43
Yemi, meyve, 羹r羹n
tabanl覺k14:01:41
zerinde raylar覺n yerletirildii, enine konmu olan aa癟, beton veya demir par癟a
uursuzluk14:01:38
Baz覺 olaylarda g繹r羹len ve insana k繹t羹l羹k getirdiine inan覺lan belirti veya baz覺 nesnelerde var olduuna inan覺lan g羹癟, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, eamet
yaz覺klar olsun14:01:36
羹z羹nt羹 ve k覺naman覺n 癟okluunu anlat覺r
dada14:01:33
Erkek karde
tak覺nl覺k14:01:33
Tak覺n olma durumu veya tak覺nca davran覺
zem14:01:16
Bir kimseyi k繹t羹leme, yerme, yergi
cins14:01:09
T羹r, 癟eit
komuta14:00:57
Asker簾 birlii ve onunla ilgili ileri y繹netme g繹revi, kumanda
bitki 繹rt羹s羹14:00:53
Bir b繹lgede yetien bitkilerin topu, bitey, flora
otonom14:00:42
zerk, muhtar
BAYRAKTAR14:00:34
Bayra覺 ta覺yan kimse
SARHO14:00:31
Alkoll羹 i癟ki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
idare14:00:29
Y繹netme, y繹netim, 癟ekip 癟evirme
veresiye14:00:29
Kar覺l覺覺 sonra 繹denmek 羹zere
ikiz14:00:18
Bir doumda d羹nyaya gelen iki (karde)
m羹krim14:00:14
襤kram eden, konuksever, ikramc覺, a覺rlayan
kad覺nlar hamam覺14:00:02
Herkesin ayn覺 anda ve y羹ksek sesle konumas覺yla 癟ok g羹r羹lt羹 edilen yerler i癟in s繹ylenir
ar覺k13:59:59
Ark
eza13:59:43
zme, s覺k覺nt覺 verme, 羹zg羹
hukuki13:59:37
Hukuk ile ilgili, t羹zel
kalyon13:59:34
Yelkenle ve k羹rekle yol alan sava gemilerinin en b羹y羹羹
tinselcilik13:59:32
Evrenin ger癟einin manev簾 nitelikte olduunu, insan ve 繹teki varl覺klar覺n hepsinin fiziksel yap覺dan ayr覺 ve ba覺ms覺z bir ruh簾 yap覺s覺 bulunduunu ileri s羹ren g繹r羹, spirit羹alizm
keik13:59:31
S覺ra, n繹bet
at覺l13:59:25
Tembel
antika13:59:21
Eski 癟alardan kalma eser veya tarih簾 deeri olan eski eya
nezaret13:59:14
Bakma, g繹zetme
yerine getirmek13:59:00
istenileni, gerekeni yapmak
karar13:58:57
Bir i veya sorun hakk覺nda d羹羹n羹lerek verilen kesin yarg覺
iyon13:58:49
Bir veya daha 癟ok elektron kazanm覺 veya yitirmi bir atom veya bir atom grubundan olumu elektrik y羹kl羹 par癟ac覺k, y羹k羹n
topluca13:58:36
Toplu olarak
erguvan13:57:58
Baklagillerden, efl璽tunla k覺rm覺z覺 aras覺 renkte 癟i癟ek a癟an, g羹zel bir s羹s aac覺 (Cercis siliquastrum)
ie13:57:51
S覺v覺lar覺n, 繹zellikle de i癟kilerin konulduu camdan yap覺lm覺, dar a覺zl覺 uzun kap
kalitesiz13:57:40
Niteliksiz
giderek13:57:03
Yava yava, derece derece, gittik癟e, tedrici olarak, tedricen
tatbikat13:56:57
Uygulama
tatula13:56:51
Patl覺cangillerden, 癟i癟ekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir y覺ll覺k ve otsu bir bitki; kaslar覺n kas覺lmas覺n覺 giderdii i癟in hekimlikte kullan覺l覺r
zambakgiller13:56:38
Bir 癟eneklilerden, 癟idem, l璽le, soan, p覺rasa, zambak gibi bitkileri i癟ine alan bir familya
Paylama13:56:31
Paylamak ii, azarlama, tekdir, tevbih
edinme13:56:30
Edinmek ii, kazanma, iktisap
merdiven boluu13:56:29
ok katl覺 evlerde bulunan merdivenler 癟evresinde bulunan boluk
Dejenere13:56:29
Soysuz
k繹r羹 k繹r羹ne13:56:27
Davran覺覺n覺n gerek癟esini ve nas覺l sonu癟lanaca覺n覺 bilmeden, d羹羹n羹p ta覺nmadan
d羹nya alem13:56:26
Herkes, b羹t羹n insanlar
vole13:56:20
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, s覺癟rayarak aya覺n 羹st羹 veya raket ile vurma
muhayyer13:56:09
Beenilmediinde geri verilmek art覺yla al覺nan (eya vb), se癟mece
yenilme13:56:08
Yenilmek (I,II) ii
ay覺klamak13:55:59
Bir g繹revde gereksiz g繹r羹lenleri iinden ay覺rmak
Fedakar13:55:57
zverili
l璽akal13:55:54
En az覺ndan, hi癟 olmazsa
bahsetme13:55:53
Bahsetmek ii
b羹rokrasi13:55:52
K覺rtasiyecilik
Dikkatli13:55:45
Dikkat eden, 繹zen g繹steren (kimse)
A13:55:27
Piirilerek haz覺rlanan yemek
F覺r癟a gibi13:55:21
dik, s覺k ve sert (sa癟, sakal)
saz airi13:55:18
Saz 癟alarak iirler, deyiler ve destanlar s繹yleyen halk sanat癟覺s覺, ozan覺
Akaju13:55:17
Maun
deifre13:55:15
繹z羹lm羹, a癟覺klanm覺
kat覺l覺m13:54:58
Kat覺lmak ii, itirak
Omurilik13:54:57
Omurga i癟inde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluan sinir dokusu, murdar ilik
resim13:54:49
Varl覺klar覺n, doadaki g繹r羹n羹lerinin kalem, f覺r癟a gibi ara癟larla k璽覺t, bez vb. 羹zerinde yap覺lan bi癟imleri
taya13:54:42
Dad覺
irtisam13:54:33
Resmi 癟覺kma, resmi 癟izilme
Problem13:54:31
Teoremler veya kurallar yard覺m覺yla 癟繹z羹lmesi istenen soru
destansal13:54:29
Destanla ilgili destana 繹zg羹
ge癟mi zaman13:54:28
Fiilin belirttii zaman kavram覺n覺n, i癟inde bulunduu zamandan 繹nceye ait olmas覺. T羹rk癟ede bu zaman belirli ge癟mi ve belirsiz ge癟mi olarak iki t羹rl羹d羹r: Ali geldi, Ahmet bu havada 襤stanbul "a gidip gelmi gibi
hariciye13:54:25
(devlet y繹netiminde) D覺 ileri
tezyin etmek13:54:03
bezemek, s羹slemek, donamak
bir tarafa b覺rakmak (veya koymak)13:54:00
繹nemsememek, benimsememek, ertelemek
mutab覺k13:53:58
Birbirine uyan, aralar覺nda anlamazl覺k olmayan
panteon13:53:55
Yunanl覺 ve Romal覺lar覺n en b羹y羹k tap覺naklar覺na verdikleri ad
t羹kenmez kalem13:53:32
Ucunda k羹癟羹k bir bilyas覺 bulunan ve i癟i 繹zel bir m羹rekkeple dolu ince bir borucuktan oluan bir kalem t羹r羹, t羹kenmez
mineral bilimi13:53:31
Mineral ve bill羶rlarla, onlar覺n fiziksel ve kimyasal 繹zelliklerini inceleyen bilim, mineroloji
erit metre13:53:28
Bezden yap覺lm覺, sar覺lmaya uygun metre
himaye etmek13:53:25
korumak, kay覺rmak, g繹zetmek
teneke13:53:15
Yumuak 癟elikten yap覺lm覺 羹zeri kalay kapl覺 ince sac
ak覺l hastas覺13:53:07
Ruh hastas覺, deli
k羹meleme13:53:04
K羹melemek ii
beslenme bozukluu13:53:02
Baz覺 organ ve dokularda veya organizman覺n b羹t羹n羹nde ekil veya 癟al覺ma d羹zensizlii meydana getiren, bir veya birka癟 beslenme g繹revinin bozulmas覺
beniz13:52:59
Y羹z rengi
seans13:52:58
Mesleini veya sanat覺n覺 yapan bir kimsenin yan覺nda, o kimsenin mesleiyle ilgili bir i i癟in harcanan s羹re
hulasa13:52:40
zet, fezleke
aralamak13:52:26
Aral覺kl覺 duruma getirmek, seyrekletirmek
haks覺z yere13:52:24
Haks覺z olarak, hak etmedii h璽lde
alt覺nc覺13:52:19
Alt覺 say覺s覺n覺n s覺ra s覺fat覺, s覺rada beinciden sonra gelen
g羹nl羹k aac覺13:52:12
Asya"n覺n s覺cak b繹lgelerinde (Styrax) ve Afrika"da yetien (Boswelia) t羹rlerinden g羹nl羹k 癟覺kar覺lan deiik cinste aa癟lara verilen ortak ad
hamsi13:52:03
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Bat覺 Avrupa k覺y覺lar覺nda avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir bal覺k (Engraulis encrasicholus)
yer s覺癟an覺13:52:02
K繹stebek
kavasya13:51:59
Ac覺 aa癟
boyun borcu13:51:56
Yap覺lmas覺 gereken 繹dev, vecibe
kesafet13:51:54
okluk, s覺kl覺k
ibadethane13:51:48
襤badet edilen yer, tap覺nak
remil13:51:45
Kumda birtak覺m 癟izgiler 癟izerek fala bakma
beyt羹lmal13:51:39
Devlet hazinesi
ekspoze13:51:36
Bir yere sunulan bildiri 繹zeti
hab13:51:15
Uyku
繹rt羹l羹13:51:04
rt羹s羹 olan
bilgi edinmek13:50:37
繹renmek, bilgi almak
deerlendirme13:50:27
Deerlendirmek ii, k覺ymetlendirme
tatl覺 su 覺stakozu13:50:22
Kerevit, kerevides
TELEK13:50:08
Kular覺n g繹vde, kanat ve kuyruunda bulunan, u癟ma, 繹rt羹 ve kuyruk telekleri olarak 羹癟e ayr覺lan, 癟eitli renklerde kal覺n eksenli t羹y
i癟i sigortas覺13:50:06
bk. sosyal sigorta
SADAKA13:49:56
Dilenciye verilen para
癟繹羹ncek13:49:39
Dayanma noktas覺 ortada olan kald覺ra癟, tahterevalli
HCRE B襤L襤M襤13:49:27
Biyolojinin, h羹crenin yap覺, g繹rev, 癟oalma ve hayat覺yla ilgili dal覺, g繹ze bilimi, sitoloji
aklama belgesi13:49:17
Alacak verecek kalmad覺覺n覺 g繹steren belge, ibraname
m羹temadiyen13:49:12
Ara vermeden, s羹rekli olarak, biteviye
Turun癟giller13:48:59
Sedef otugillerin, turun癟, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini i癟ine alan bir alt familyas覺, narenciye