ikiyzllk

Son Arananlar

ac覺mak04:49:00
Ac覺l覺, ar覺l覺 olmak
k覺rg覺n04:48:50
Bir kimseye g羹cenmi, g繹nl羹 k覺r覺lm覺 olan
k覺rg覺z04:48:46
K覺rg覺zistan Cumhuriyeti"nde yaayan, T羹rk soylu halk veya bu halktan olan kimse
Tediye04:48:34
Para vb.bir ey verme, 繹deme
firavunlama04:48:32
Firavunlamak ii
fos04:48:22
羹r羹k, temelsiz, bo, kof
fol04:48:14
Tavuun istenilen yere yumurtlamas覺 i癟in o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen ey
rubai04:47:43
Divan edebiyat覺nda d繹rt dizeden oluan ve belirli aruz kal覺plar覺 ile yaz覺lan iir, d繹rd羹l
ermek04:47:34
Yetiip dokunmak
zay覺flama04:47:32
Zay覺flamak ii veya durumu
baba buca覺04:47:26
bk. baba oca覺
k覺s覺tlamak04:47:22
Birini yasal yoldan mallar覺n覺 kullanmaktan yoksun b覺rakmak, k覺s覺t alt覺na almak, hacir alt覺na almak
EVEGEN04:46:59
襤vecen
bro04:46:56
Kad覺nlar覺n tak覺nd覺klar覺 s羹s inesi
癟覺04:46:49
Da覺n bir noktas覺ndan kopup yuvarlanan ve yuvarland覺k癟a b羹y羹yen kar k羹mesi
muhaberat04:46:45
Haberlemeler, haberleme dolay覺s覺yla yap覺lan yaz覺malar
襤nayet04:46:41
襤yilik, kayra, at覺fet, ihsan, l羹tuf
pasaj04:46:31
襤癟inde d羹kk璽nlar bulunan, 羹zeri kapal覺 veya a癟覺k 癟ar覺
parti04:46:20
Ortak d羹羹nce ve g繹r羹teki kiilerin oluturduklar覺 siyas簾 topluluk, f覺rka
parya04:46:16
Hindistan"da kast d覺覺 olanlara verilen ad
繹rnekleme04:45:56
rneklemek ii veya durumu
yasaklanma04:45:23
Yasaklanmak ii
YEM襤N04:45:19
Ant
G覺pta etmek04:44:50
imrenmek
transfer04:44:44
Bir yerden baka bir yere ta覺ma veya g繹t羹rme
s羹ne04:44:31
Yar覺m kanatl覺lardan, yumurtalar覺n覺 ekin yapraklar覺na b覺rakan, esmer renkli, zararl覺 b繹cek (Eurigaster integriceps)
s羹je04:44:27
Konu
gevemek04:44:26
繹z羹lmek
s羹lf04:44:24
K羹k羹rt
s羹et04:44:20
bk. podos羹et
alt tabaka04:44:16
Tabakalardan altta bulunan
tebrik etmek04:44:09
kutlamak
pili癟04:44:05
Tavuun k羹癟羹羹; erginlememi tavuk veya horoz
mader04:44:00
Ana, anne
sobe04:43:59
Genel olarak komaca, saklamba癟 vb. 癟ocuk oyunlar覺nda, ebeden 繹nce davran覺p daha 繹nce kararlat覺r覺lm覺 yere ula覺ld覺覺nda s繹ylenen s繹z
y覺ld覺z k羹mesi04:43:54
Ayn覺 tak覺mdan meydana gelen y覺ld覺z topluluu
CUMHURBAKANI04:43:53
Cumhuriyetle y繹netilen 羹lkelerde devlet bakan覺, reisicumhur
ge癟im04:43:52
Ge癟inmek ii, ge癟inme ara癟lar覺, ge癟inme, maiet
istizah etmek04:43:39
sorulan soruya a癟覺klay覺c覺 bilgi istemek, bir sorunun a癟覺klanmas覺n覺 istemek
ak覺l erdirmek04:43:30
anlamak, s覺rr覺n覺 癟繹zmek
ayland覺z04:43:26
Sedef otugillerden, Avrupa"ya in"den getirilmi, k覺sa zamanda yetiip boy att覺覺 i癟in bir g繹lge aac覺 olarak dikilen, k繹t羹 kokan bir aa癟, kokar aa癟 (Ailanthus glandulosa)
z覺ypak04:43:09
zerine bas覺ld覺覺nda kayan, kaygan
eziyet etmek04:42:58
zahmet ve s覺k覺nt覺 vermek, can覺n覺 yakmak
pagan04:42:44
ok tanr覺l覺 dinden olan (kimse)
pafta04:42:40
B羹y羹k harita, pl璽n veya modeli oluturan ayr覺 par癟alardan her biri
g繹羹s cerrahisi04:42:29
Cerrah簾nin g繹羹s i癟i organlar覺yla ilgili dal覺
ac覺rga04:42:12
Yaban turpu
p羹riten04:42:08
Kutsal kitaplar覺 yeniden ve deiik bir anlay覺la okumaya 繹zen g繹steren kat覺 presbiteryen
vatan haini04:42:02
Vatan覺n y羹ksek menfaatlerini hi癟e sayarak onun aleyhinde i g繹ren kimse
EK襤M04:42:00
ekmek ii
Aldanmak04:41:52
Bir hileye, bir yalana kanmak
harfiyen04:41:45
Harfi harfine, hi癟bir deiiklik yapmadan
inanmak04:41:38
Birini doru s繹zl羹 olarak bilmek, g羹venmek
badana04:41:31
Duvarlar覺 boyamak i癟in kullan覺lan suland覺r覺lm覺 kire癟 veya boya
kas覺mpat覺04:41:24
Birleikgillerden, 癟i癟ekleri iri, katmerli ve t羹rl羹 renkte, sonbahardan k覺a dein a癟an bir s羹s bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
menekegiller04:41:20
i癟ekleri ayr覺 ta癟 yaprakl覺 iki 癟enekli bitkiler familyas覺
tenzil璽t04:41:06
Fiyat indirimi, iskonto
gece k覺yafeti04:41:05
Gece giyilen elbise
pahal04:40:58
Ters, aksi
pampa04:40:47
G羹ney Amerika"daki bozk覺rlara verilen ad
Bozgunluk04:40:40
Bozgun
kullanma04:40:33
Kullanmak ii, istimal
palto04:40:26
Souk havalarda 繹b羹r giyeceklerin 羹st羹ne giyilen kal覺n kumatan giysi
dogmac覺l覺k04:40:22
ne s羹r羹len 繹reti ve ilkeleri eletirmeden doru olarak benimseyen ve benimsedii var say覺mlardan kat覺 bir y繹ntemle 繹nermeler t羹reten anlay覺, dogmatizm
g繹r羹n羹rde04:40:22
D覺tan bak覺nca, g繹r羹n羹e g繹re, ortada, meydanda
mavimt覺rak04:40:19
Maviyi and覺ran
puan04:40:17
eitli sporlarda kullan覺lan 繹l癟羹s羹 ve deeri deiken birim
tayyar04:40:12
U癟ucu
payam04:40:09
Badem
Hem de04:40:05
anlam覺 g羹癟lendirmek, bir veya daha 癟ok 繹geye bir bakas覺n覺n da eklendiini belirtmek i癟in kullan覺l覺r
laza04:40:04
Bal koymaya yarayan k羹癟羹k tekne
payen04:40:02
bk. pagan
a覺lamak04:40:00
(bir eye), A覺 katmak
tamam覺yla04:39:48
Tam olarak, b羹sb羹t羹n, k羹lliyen
destur04:39:36
襤zin, m羹saade
banazl覺k04:39:28
Banaz olma durumu, banazca davran覺, taassup
aa覺 yukar覺04:39:11
Tama yak覺n, yakla覺k olarak
baka癟04:39:08
D羹rb羹n
k覺癟04:38:43
Kuyruk sokumu b繹lgesi, popo, makat
macera04:38:26
Batan ge癟en ilgin癟 olay veya olaylar zinciri, ser羹ven, serg羹zet, avant羹r
d羹k羹nler evi04:38:20
al覺ma g羹c羹nden yoksun, kazanc覺 olmayan yoksul kimselerin bar覺nd覺r覺ld覺覺 toplumsal bir yard覺m kuruluu, dar羹l璽ceze
arkada kalanlar (veya arkadakiler)04:38:16
bir kimsenin 繹ld羹羹nde veya bir yere gittiinde geride b覺rakt覺覺 yak覺nlar覺
ark覺c覺04:38:07
ark覺 s繹yleyen, ark覺 s繹yleme yetenei olan veya meslei ark覺 s繹ylemek olan kimse, muganni, muganniye
fikir (veya birinin fikrini) almak04:38:06
(birinin) d羹羹ncesinden yararlanmak
bunalmak04:37:59
ok s覺k覺lmak, 癟ok tedirgin olmak
Vaha04:37:55
繹llerde 癟ou kez y羹ze 癟覺kan yer alt覺 sular覺n覺n yaratt覺覺 ve 繹nemi suyun niceliine bal覺 olarak deien tar覺m veya yerleme b繹lgesi
癟ipil04:37:51
(g繹z i癟in) Ar覺l覺 ve kirpikleri d繹k羹lm羹
d羹zg羹n04:37:37
Doru ve p羹r羹zs羹z, muntazam
mihnet04:37:34
S覺k覺nt覺, 羹z羹nt羹
yat kul羹b羹04:37:30
Yat癟覺l覺k sporunun gelimesini ve faaliyetini d羹zenleyen kurulu
natura04:37:23
襤nsan覺n yarad覺l覺 繹zellii
mandalina04:37:19
Turun癟gillerden, portakala 癟ok benzeyen bir aa癟 (Citrus nobilis)
g繹zetleme04:37:13
G繹zetlemek ii
dipnot04:37:06
Sayfa i癟inde ge癟en herhangi bir d羹羹nce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa alt覺na konulan a癟覺klama, haiye
Sal覺kl覺04:37:05
Sal覺k durumu iyi olan, salam; esen, s覺hhatli
denek04:36:58
Elde ta覺nacak incelikte d羹zg羹n aa癟, sopa
olas覺04:36:48
G繹r羹n羹e g繹re olaca覺 san覺lan, muhtemel, m羹mk羹n
Tabiye04:36:41
Haz覺rlama, yerletirme
yaygara04:36:24
Gereksiz olarak y羹ksek sesle ba覺r覺p 癟a覺rma
m羹ddet04:36:21
S羹re
kelime oyunu04:36:17
S繹zlerin 癟ok anlaml覺 olmas覺ndan veya benzerliklerinden yararlanarak yap覺lan n羹kte veya ayk覺r覺 anlamland覺rma
ilbay04:36:14
Vali
has覺r04:35:52
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle 繹r羹lm羹 taban veya tavan 繹rt羹s羹
akam04:35:52
G羹nd羹z羹n son ve gecenin ilk saatleri
Toptanc覺04:35:48
Toptan sat覺 yapan t羹ccar
se癟imlik04:35:34
Se癟me iine konu olma
ileti04:35:31
Bildirme yaz覺s覺, mesaj
arka (veya s覺rt) 癟evirmek04:35:14
eski ilgiyi g繹stermez olmak, yabanc覺 gibi davranmak
yelme04:35:07
Yelmek ii
fut04:35:01
30,480 cm"ye eit olan 襤ngiliz uzunluk 繹l癟羹 birimi, ayak, kadem. oulu: fit
far04:34:50
Ta覺tlar覺n 繹n b繹l羹m羹nde bulunan, uza覺 ayd覺nlatan g羹癟l羹 覺覺k verici
fal04:34:47
Gelecei 繹renmek, ans ve k覺smeti anlamak amac覺yla oyun k璽覺d覺, kahve telvesi, el ayas覺 gibi eylere bakarak anlam 癟覺karma
bay04:34:43
Paras覺, mal覺 癟ok olan, zengin (kimse)
fen04:34:40
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
bap04:34:33
Kap覺
bar04:34:29
Anadolu"nun dou ve kuzey b繹lgesinde, en 癟ok Artvin ve Erzurum y繹relerinde el ele tutuularak oynanan, a覺r ritmli bir halk oyunu
oktan04:34:22
Parafinler serisinden, bir癟ok izomerli doymu hidrokarb羹r (C8H18)
bad04:34:18
Yel, r羹zg璽r
cam04:34:15
Soda veya potas kat覺lm覺 silisli kumun atete eritilmesiyle yap覺lan sert, saydam ve 癟abuk k覺r覺l覺r cisim
癟eitli04:34:13
eidi 癟ok olan, t羹rl羹, m羹tenevvi
k覺smet04:34:07
Tanr覺"n覺n her kiiye uygun g繹rd羹羹 yaama durumu, nasip
繹z denetim04:34:04
Daha 繹nemli bir amaca ulaabilmek i癟in kiinin tepkilerini, davran覺lar覺n覺 veya baka amaca y繹nelme eilimini denetleyip k覺s覺tlamas覺
Felaketzede04:34:00
Fel璽kete uram覺
uzunlamas覺na04:33:55
Uzunluuna
analoji04:33:53
Benzeim, benzeme
yetimi04:33:47
Gereken nitelie veya olgunlua erimi
beygir04:33:40
At
deiken04:33:37
Deime 繹zellii g繹steren, 癟ok deien, deiebilir, karars覺z, deiici, m羹tehavvil
atafatl覺04:33:34
S羹sl羹 ve g繹sterili
sonu癟 vermek04:33:31
bir durumun salanmas覺na imk璽n salamak