idrak etmek

1

akıl erdirmek, anlamak, kavramak

Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner

erişmek, ulaşmak

Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.