idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

KUŞ BİLİMİ15:20:54
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
iç bulantısı15:20:49
Mide bulantısı
harfi harfine15:20:49
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
gök yakut15:20:44
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
yüklemek15:20:39
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
edisyon15:20:37
Basım
lâf15:20:36
Söz, lâkırdı
mecnun15:20:36
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
EDİM15:20:35
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
Şarkı söylemek15:20:35
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
ZEYREKLİK15:20:34
Anlayışlı, uyanık olma durumu, zekâ
orijinal15:20:34
Özgün
krizolit15:20:31
Zebercet
var olmak15:20:29
sağ olmak, yaşamak
Isıl15:20:26
Isı ile ilgili, termik
Ödün15:20:22
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
izole etmek15:20:19
yalıtmak
yalancı safran15:20:14
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
ölçünlü15:20:10
Standart
müsteşrik15:20:05
Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist
yolluk15:20:04
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
çağa15:20:01
Çocuk, bebek
renkölçer15:20:00
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
eylemlik15:19:59
Mastar
Ararot15:19:58
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
Uydu15:19:53
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
bahtı açık olmak15:19:51
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
aktüel15:19:48
Güncel, şimdiki
sağlıklı15:19:48
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
amaç15:19:46
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
saraka15:19:44
Alay, istihza
akım15:19:42
Akmak işi
böbrek taşı15:19:41
Böbreklerde oluşan taş
şezlong15:19:40
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
lüzum15:19:40
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
mükedder15:19:40
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
Kuru soğuk15:19:39
Yağışsız havadaki sert soğuk
alacakarga15:19:39
Saksağan
dantel15:19:38
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
baryum sülfat15:19:36
Baritin
kelem15:19:26
Lâhana
metafor15:19:18
İstiare, ödünçleme
bahtı açılmak15:19:16
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
kelepir15:19:16
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
ahval15:19:16
Durumlar, hâller, vaziyetler
nektar15:19:15
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
karnından konuşan15:19:14
bk. vantrilok
savma15:19:06
Savmak işi
lâfız15:19:05
Söz, kelime
sofa15:19:04
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
yapılabilirlik15:19:03
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
işkal15:19:03
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
MEZRAA15:19:01
bk. mezra
işkil15:19:00
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
Yükselti15:18:59
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
mukabil15:18:59
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
lobicilik15:18:58
Dalancılık
abdesti kaçmak15:18:58
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
dinlence15:18:58
Tatil
içten15:18:57
Yürekten, candan, samimî
antre15:18:53
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
pulcu15:18:51
Pul satan kimse
müvellidülma15:18:44
Hidrojen
haberci15:18:44
Haber getiren kimse, ulak
GEÇİMSİZ15:18:41
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
lutr15:18:41
Su samuru
frekans15:18:39
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
kapari15:18:38
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
Tanrıça15:18:36
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
akan yıldız15:18:36
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
lânetlemek15:18:35
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
pelteklik15:18:35
Peltek olma durumu, peltek konuşma
Geçici15:18:33
Çok sürmeyen
gümüşlü15:18:31
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
ozansı15:18:30
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
mayınlanma15:18:28
Mayınlanmak işi
Mekanik15:18:27
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
okyanus çukuru15:18:26
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
ululuk15:18:26
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
Damıtıcı15:18:25
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
tenzih15:18:23
Arılama, kusur kondurmama
Rabbena15:18:23
Tanrı, Tanrım
ara yerde15:18:23
arasında, arada
Uzuv15:18:22
Organ, üye
gevşek15:18:21
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
mezarlık15:18:18
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
EROZYON15:18:16
Aşınma; itikâl
SAKIRGA15:18:15
Kene
münafık15:18:14
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
keven15:18:13
Geven
teneke15:18:11
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
SÖBE15:18:06
Biçimi yumurta gibi olan, beyzî, oval
yalım15:18:03
Alev
melekler gibi15:18:01
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
güdüm15:18:01
Yönetmek işi, idare
kehle15:18:00
Bit
sardalye15:17:56
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
tufeyli15:17:56
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
kılık kıyafet15:17:53
Üst baş ve dış görünüş
hicret15:17:50
Göç
balçık15:17:45
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil
lamise15:17:43
Dokunum
ses yitimi15:17:38
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
intak15:17:37
Konuşturma söyletme
GEREKSİZ15:17:35
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
Fanti15:17:35
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
HAYDUT15:17:34
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
kantarı belinde15:17:28
gözü açık, aldatılmaz
ara bozucu15:17:27
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
sınırsız15:17:25
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
ilahiyatçı15:17:23
Tanrı bilimci, teolog
Udi15:17:20
Ut çalan çalgıcı, utçu
yürürlükten kalkmak15:17:20
uygulamadan kalkmak
tüccar15:17:19
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
yayılmacılık15:17:18
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
konuksever15:17:17
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
av köpeği15:17:15
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
YÜK GEMİSİ15:17:12
Yük taşımak için yapılan özel gemi
yıkılma15:17:10
Yıkılmak işi
bidon15:17:09
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
şifon15:17:09
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
hesap uzmanı15:17:08
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
idame15:17:07
Sürdürme, devam ettirme
el kitabı15:17:07
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
öpücük15:17:05
Öpme, öpüş, buse
kılgı15:17:05
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
Şehir15:17:02
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent
futa15:17:02
İpekli peştamal
hizip15:16:59
Bölük, kısım
lekeli humma15:16:58
Tifüs