idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

vareste kalmak23:04:16
kurtulmak
müzakere23:04:06
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
taassup23:04:04
Bağnazlık
tanzimat23:03:57
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
elbet23:03:54
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
çapulcu23:03:52
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
lise23:03:48
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
geçicilik23:03:34
Geçici olma durumu
babi23:03:27
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
Lodos23:03:25
Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel
gerilme23:03:18
Gerilmek işi
beleş23:03:05
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
enerjik23:03:01
Enerji ile ilgili
makferlan23:02:55
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto
her zaman23:02:49
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
şartlanmak23:02:47
Önceden belirlenmiş şartlara göre uyarlanmak, koşullanmak
alıp vermek23:02:40
yürek çarpıntısı geçirmek
nebi23:02:36
Peygamber, savacı
koltukluk23:02:28
Terden, giysinin lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilen parça, subra
korluk23:02:23
Kor olma durumu
limonata23:02:21
Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet
yarılma23:02:17
Yarılmak işi
meşgul olmak23:02:01
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
basıcı23:01:55
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
koskoca23:01:53
Çok büyük, muazzam
mehil müddeti23:01:51
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
larva23:01:45
Kurtçuk
saçak23:01:43
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
cemile23:01:38
(kadın için) Güzel
çerçeve23:01:36
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
fit23:01:32
Birini başkasına karşı kışkırtma
kadinne23:01:20
bk. kadınnine
irtisam23:01:20
Resmi çıkma, resmi çizilme
termit23:01:14
bk. Akkarınca
kelebek23:00:57
Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
Nisan23:00:49
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
asa23:00:44
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
kanava23:00:32
bk. kanaviçe
evlat23:00:26
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
sokak23:00:24
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
sineklik23:00:22
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
Kuka23:00:18
Dantel veya nakış ipliği yumağı
çingene23:00:00
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
KOSTAK22:59:55
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
anacıl22:59:47
Anasına düşkün (çocuk)
gece gündüz22:59:39
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
hara22:59:31
At üretilen çiftlik, aygır deposu
sofra bezi22:59:29
Sofranın altına serilen yaygı
merhamet22:59:26
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
sünnet22:59:22
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
mükellefiyet22:59:20
Yüküm, yükümlülük
nesnelcilik22:59:16
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
Salat22:59:06
Namaz
uygun olmak22:58:52
bağdaşmak
afyon22:58:46
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
ispirto22:58:43
Etil alkol
TEPKİNLİK22:58:40
Tepki gösterme becerisi
insiyak22:58:39
İçgüdü, sevkıtabiî
derun22:58:10
İç, içeri, öz
grev22:57:46
İş bırakımı
veziriazam22:57:44
Sadrazam
sıkıştırıcı22:57:35
Sıkıştırma işini yapan âlet
nispi22:57:33
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
polemik22:57:27
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
kurak22:57:24
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
tevzi22:57:23
Dağıtma, üleştirme
kabuğuna çekilmek22:57:15
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
mikos22:57:15
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
kalem kutusu22:57:13
İçinde kalem bulunan küçük kutu
KRALİYET22:57:12
Krallık
su bilimci22:57:00
Su bilimi uzmanı, hidrolog
kubbe22:56:58
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
Kari22:56:46
Okuyucu, okur
asalet22:56:37
Soyluluk
tutarak22:56:31
Ruh hastalığı nöbeti
Tenkit22:56:29
Eleştirme, eleştiri
deşifre22:56:25
Çözülmüş, açıklanmış
nesil22:56:24
Göbek, kuşak
maslak22:56:13
Sürekli su akan boru
sessizce22:56:04
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
akma22:56:04
Akmak işi
barlam22:55:58
bk. barlam
filika22:55:56
Gemilerde bulundurulan sandal
agorafobi22:55:29
bk. alan korkusu
kapitalizm22:55:25
Anamalcılık
çentmek22:55:23
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
kutu22:55:10
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
sit22:55:08
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
hariç22:55:03
Dış, dışarı
bilerek22:55:03
isteyerek, kasten
alfabetik katalog22:54:54
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
sefer22:54:53
Yolculuk
arama22:54:49
Aramak işi, taharri
kezzap22:54:39
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
parlatmak22:54:33
(içki için) İçmek
karun22:54:31
Din kitapları ve efsanelerde geçen, çok zengin olduğu söylenen kişi
mühendis22:54:29
Mühendislik mesleğinden olan kimse
ıstakoz22:54:27
Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, sevilen beyaz eti için avlanan, iri bir böcek (Homarus vulgaris)
kolaylıkla22:54:18
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
sezon22:54:18
Mevsim
ovma22:54:10
Ovmak işi
KONUŞMA22:54:03
Konuşmak işi
kasaba22:54:02
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
irat etmek22:54:00
söylemek
sütnine22:53:59
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
Latif22:53:58
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
ekşimek22:53:58
Mayalanmak
uygun22:53:56
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
yük asansörü22:53:54
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
tandır22:53:53
Yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın
kemane22:53:53
Keman ve kemençe yayı
eylem22:53:51
Eylemek işi, fiil, aksiyon
fermene22:53:51
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
indirme22:53:49
İndirmek işi
geçmez22:53:47
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
allah22:53:39
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
modem22:53:35
Bilgi işlem
kavlince22:53:33
Kavline göre, sözüne bakarak
barsam22:53:29
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
zikretme22:53:27
Zikretmek işi veya durumu
çiftlik22:53:24
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
turfanda22:53:22
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
illi22:53:18
Nedensel
desenleme22:53:16
Desenlemek işi
Adamakıllı22:53:14
Gereğinden çok, iyice
ofris22:53:12
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
munis22:53:02
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
munsap22:52:59
Kavuşan
kireç22:52:57
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
rafya22:52:56
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)