idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

kâr etmemek01:01:33
yararı olmamak, etki yapmamak
salt01:00:58
Yalnız, sadece, tek, sırf
judo01:00:41
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
jinekoloji01:00:27
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
tansiyon00:59:38
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
jüri00:59:38
Seçiciler kurulu, seçici kurul
izmihlal00:59:14
Yıkılma, çökme
izhar00:58:56
Belirtme, gösterme, açığa vurma
izahat00:58:33
Açıklamalar
izah00:58:27
Açıklama
izafiyet00:58:22
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
izafiye00:58:16
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
matkap00:58:15
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
koşum00:58:10
Araba hayvanının kayış takımı
akış00:57:27
Akmak işi veya biçimi
iyi etmek00:57:06
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
itmek00:56:49
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
itimat etmek00:56:28
güvenmek
ithal00:55:42
İçine alma
pirzola00:55:28
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
italyanca00:55:18
Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya"da konuşulan dil
italik00:55:10
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
itaatli00:55:04
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
itaat etmek00:54:58
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
istihdaf00:54:03
Amaçlama, hedef alma
TEPKİNLİK00:53:59
Tepki gösterme becerisi
istihbarat00:53:57
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
istenç00:53:04
İrade, istek
zirai00:51:43
Tarımla ilgili, tarımsal
ücra00:51:08
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
nazikleşmek00:51:05
Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek
körü körüne00:51:00
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
atacılık00:50:59
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
Engin00:50:55
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
irrasyonel00:50:54
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
döl yolu00:50:34
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vagina
irat00:50:30
Gelir
irap00:50:25
Düzgün konuşma
akkor00:50:22
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
kavim00:50:21
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
siper00:50:20
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
kiniş00:50:16
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
ipotek etmek00:50:10
rehinde bırakmak, rehine koymak
ipka00:50:05
Yerinde, önceki durumunda bırakma
intizamlı00:49:36
Düzgün, düzenli
altın kökü00:49:31
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
intiba00:49:12
İzlenim
intaniye00:49:02
Mikropla bulaşan hastalıklar
insanlık etmek00:48:41
insana yaraşır biçimde davranmak
bidayet00:48:11
Başlama, başlangıç
seremoni00:48:01
Tören
inek00:46:39
Dişi sığır
indirimli00:46:30
Fiyatında değer düşürümü yapılmış, tenzilâtlı, ıskontolu
mahrem00:46:11
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
incir00:46:06
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
TARİHSEL00:45:20
Tarihî
düğün00:45:18
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence
inal00:45:06
Kendisine inanılan kimse
in gibi00:44:53
dar ve karanlık (yer)
imkân vermek00:44:18
uygun şart veya durum sağlamak
aks00:44:07
Dingil
imha00:44:02
Ortadan kaldırma, yok etme
çavuş00:44:01
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
karık00:43:58
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
imge00:43:51
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
imece00:43:42
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
imal00:43:19
Ham maddeyi işleyip mal üretme
peşkir00:43:18
(genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş) Havlu
limaki00:43:15
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
zilli00:43:13
Zili olan, üstünde zili bulunan
Tramvay00:43:12
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
KOVUK00:43:05
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
ilhak00:42:25
Katma, bağlama, ekleme
ilaveli00:41:30
Eki olan
vatvat00:41:25
Dağ kırlangıcı
saltanat00:41:23
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
Partizan00:41:07
Partici
iklim bilimci00:40:38
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
ihvan00:40:14
Yakın dostlar, arkadaşlar
ihtiva00:40:00
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
mahdut00:39:14
Çevrilmiş, sınırlanmış
pigme00:39:00
Boy ortalaması 150 cm altında olan Afrika kökenli bir zenci topluluğun bireyi
iflâs anlaşması00:38:50
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
putperestlik00:38:35
Puta tapma durumu, fetişizm
idefiks00:38:15
Saplantı, sabit fikir
yoktan var etmek00:38:02
yaratmak, ortaya çıkarmak
yan tutmak00:37:25
yanlardan yalnızca birini desteklemek, yansız davranmamak
icra00:36:43
Yapma, yerine getirme, (bir işi) yürütme
patentinin altına almak00:36:42
egemenliği altına almak
icat00:36:39
Yeni bir şey yaratma, bulma
ibrişim00:36:19
Kalınca bükülmüş ipek iplik
ibret00:36:15
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
ibra etmek00:35:51
aklamak
KIDEM00:35:46
Bir görevde rütbece eskilik
ibnelik00:35:32
İbne olma durumu
iare00:35:18
Eğreti verme, ödünç verme
ırki00:35:15
Irkla ilgili
iştihar00:34:56
Ün salma, tanınma
çıkrıkçı00:34:41
Çıkrık yapıp satan kimse
Ündeş00:34:37
Benzer sesle biten söz veya cümle
tevkif etmek00:34:13
tutuklamak
lökosit00:33:28
Akyuvar
işinin adamı00:33:27
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
işgal00:33:21
Bir yeri ele geçirme
dışlama00:33:10
Dışlamak işi
iş yeri00:33:08
Bir görevin yapıldığı yer
aksiseda00:33:04
Yankı
ahu00:32:52
Ceylan, karaca
helen00:32:26
Grek
müstahzarat00:32:17
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
00:32:10
Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen
içki00:31:54
İçinde alkol bulunan içecek
akraba00:31:43
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
muganniye00:31:38
Şarkıcı kadın
ziyade00:31:31
Çok, daha çok, daha fazla
ıstakoz00:31:12
Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, sevilen beyaz eti için avlanan, iri bir böcek (Homarus vulgaris)
ilânihaye00:30:12
Sonsuza kadar
gevşemek00:29:59
Çözülmek
huzursuz00:29:54
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
huy00:29:31
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
vız00:29:22
Böcek uçarken veya atılan bir şey hızla geçerken çıkan ses
fekül00:29:13
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
ÜZMEK00:29:12
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
r, R00:29:11
Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir
müstemleke00:29:09
Sömürge
yüzgeç00:29:06
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
kudret narı00:29:05
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
hurda00:28:51
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
Nesnel00:28:47
Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
diskjokey00:28:41
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse