idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

idrak etmek08:13:36
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Bozgun08:13:35
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
evç08:13:30
En yüce yer
şiirsel08:13:29
Şiir niteliği olan
alyuvar08:13:25
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
değerbilirlik08:13:23
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
tuzağa düşmek08:13:20
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
kartvizit08:13:17
Kart (II)
RASYONEL08:13:12
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
LOKMAN RUHU08:13:10
Eter
av köpeği08:13:07
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
Yorum08:13:01
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
yer sakızı08:13:00
Bitüm
Nispet08:12:58
Oran
keder08:12:57
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
saçsız08:12:56
Saçı olmayan
ağ yatak08:12:55
Hamak
titiz08:12:47
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
ara bulma08:12:44
Anlaşmazlık durumunda bulunan kimseleri uzlaştırma işi
simgecilik08:12:43
Sembolizm
temsilci08:12:42
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
çöp08:12:41
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
zoka08:12:38
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
yıkılma08:12:37
Yıkılmak işi
boğa08:12:34
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
alıkoyma08:12:34
Alıkoymak işi
bir defada08:12:32
ara vermeksizin
tiran08:12:29
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
tirat08:12:26
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
tirsi08:12:24
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
perde08:12:21
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
tiraj08:12:19
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
fotoroman08:12:16
Bir metinle bir dizi fotoğraftan oluşan hikâye veya roman
üstü kapalı08:12:13
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
gündüzlü08:12:11
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
kıvrım08:12:05
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
alabalık08:12:03
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
lâmekân08:12:02
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
miraç08:12:00
Göğe çıkma
arkadaşlık08:11:57
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
Değiştirme08:11:57
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
SAĞRI08:11:55
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
şişe08:11:53
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
BEYZİ08:11:52
Yumurta biçiminde, söbe, oval
mağara bilimci08:11:50
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
FENİK08:11:45
Alman markının yüzde biri
en iyisi08:11:43
en çok tercih edilen
beraat etmek08:11:42
aklanmak, temize çıkmak
TÜZÜK08:11:40
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
şaşkın08:11:38
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
sesteş08:11:35
bk. sestaş
barometre08:11:32
Basınçölçer
proses08:11:30
Süreç
pilaki08:11:27
İçine soğan, sarımsak, maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek
mehter08:11:25
Mehterhane takımında görevli kimse
batış08:11:25
Batmak işi veya biçimi
yazıklar olsun08:11:22
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
alavere08:11:17
Bir şeyin elden ele geçmesi
seremoni08:11:15
Tören
NAS08:11:14
Açıklık, açık ve kesin yargı
kafiyesiz08:11:13
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
Vasat08:11:12
Orta
Mutluluk08:11:10
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
teessüf08:11:02
Acınma, yazıklanma, yerinme
Cihat08:11:00
Din uğruna yapılan savaş
ni08:10:59
Nikel"in kısaltması
oy çokluğu08:10:55
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
simetri08:10:53
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
EDEBİYAT08:10:50
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
gezeğen08:10:50
Çok gezen (kimse)
KAMU08:10:43
Hep, bütün
aptal aptal08:10:40
Aptal gibi, aptalca, aval aval
tıraş bıçağı08:10:37
Erkeklerin yüzlerindeki kılları kesmek için kullandıkları, çelikten yapılmış ince bıçak, jilet, ustura
müteahhit08:10:35
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
modernleşme08:10:32
Çağcıllaşma
abıhayat08:10:30
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
neden bilimi08:10:27
Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji
KATARAKT08:10:25
Ak su, ak basma, perde
ad bilimi08:10:22
Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen bilim dalı
BAĞLAÇ08:10:19
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
yaban koyunu08:10:17
Muflon
çarpılmak08:10:14
Çarpık duruma gelmek
ücret08:10:14
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
kervansaray08:10:12
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
KALDIRIM TAŞI08:10:09
Kaldırım döşemeye elverişli olan sert bir taş türü
MÜNEVVER08:10:01
Aydın
Güldürü08:09:59
Güldürme özelliği olan
YÖNTEM BİLİMİ08:09:52
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
cilbent08:09:45
Klâsör
facia08:09:45
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
Boylam08:09:35
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
bun08:09:30
Sıkıntı
lâedri08:09:30
Yazarı bilinmeyen, anonim
dekorasyon08:09:27
Dekor yapma işi
Metafor08:09:25
İstiare, ödünçleme
bahtiyarlık08:09:23
Bahtlı olma durumu, mutluluk
fark etmek08:09:20
görmek, seçmek
mübalâğa08:09:20
Abartma, abartı
teklif08:09:18
Birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme
teklik08:09:13
Tek, bir olma durumu
epidemi08:09:10
Salgın hastalık
Uzun08:09:07
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
ısıalan08:09:07
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
sevap08:09:06
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
süt şekeri08:09:03
bk. lâktoz
Enerji08:09:03
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
HALİS08:09:02
Katışık olmayan, katışıksız, saf
DİNAMO08:09:02
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
LATİFE08:09:01
Şaka
Lobi08:08:58
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
analitik08:08:56
Çözümlemeli
setir08:08:53
Bir şeyi örtme, gizleme
serin08:08:51
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
ince ses08:08:50
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
sergi08:08:48
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
şebabet08:08:46
Gençlik veya gençlik yılları
seren08:08:43
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
serap08:08:38
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
sesli08:08:35
Sesi olan, ses çıkaran
incir08:08:34
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
sekreter08:08:30
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
Uymaz08:08:27
Aykırı, başka türlü, mugayir
stajyerlik08:08:25
Stajyer olma durumu
DELGİ08:08:20
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
şaşırma08:08:19
Şaşırmak işi
ilerici08:08:19
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
kodes08:08:15
Tutuk evi, hapishane, karakol
ayrıntılı08:08:10
Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilâtlı, detaylı, mufassal
mahşer günü08:08:08
Kıyamet
tolga08:08:05
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer