idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

idrak etmek08:04:18
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
ders almak08:04:14
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
Sektör08:04:07
Bölüm, kol, dal, kesim
lehçe08:04:04
Polonya dili
AYRIKLI08:03:56
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
ulum08:03:54
Bilimler, ilimler
yahudi08:03:51
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
krallık08:03:50
Kral olma durumu veya görevi
Rasıt08:03:49
Gözleyici
tavuk balığı08:03:48
Mezgit
meczup08:03:35
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
doğaçlama tiyatro08:03:33
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
alivre08:03:31
Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan (satış)
duvar resmi08:03:30
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
KAYAK08:03:15
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
şiirsel08:03:08
Şiir niteliği olan
küs08:03:08
Küsmüş, dargın
yükseltme08:03:04
Yükseltmek işi
atmosfer basıncı08:03:01
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
hücre yutarlığı08:02:58
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
şahap08:02:47
Akan yıldız, ağma
surat08:02:24
Yüz, çehre
dam08:02:22
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
terbiye08:02:17
Eğitim
Kadıköy taşı08:02:03
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
Şakacı08:01:58
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
yayım08:01:51
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
koşutçuluk08:01:50
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
kazıklı humma08:01:45
Tetanos
dağcılık08:01:45
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
iğne deliği gibi08:01:42
küçücük
çınlayış08:01:41
Çınlamak işi veya biçimi
allık08:01:40
Al olma durumu
Nişan08:01:40
İşaret, iz, belirti, alâmet
çığırtkan08:01:39
Çağırtkan
fasıla08:01:39
Aralık, ara, kesinti
nüfus bilimi08:01:38
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
Bulgar08:01:37
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
uyum08:01:35
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
yatısız08:01:34
Geceleri kalınıp yatılmayan
meşgul etmek08:01:33
vaktini almak
güven duymak08:01:30
güvenmek, inanmak
tıraş bıçağı08:01:24
Erkeklerin yüzlerindeki kılları kesmek için kullandıkları, çelikten yapılmış ince bıçak, jilet, ustura
KARAKTERİZE ETMEK08:01:22
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
çırak08:01:21
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
surat asmak08:01:21
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
Müstahkem08:01:19
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
SEVGİLİ08:01:19
Sevgi ve bağlılık duyulan
yanlışlık08:01:18
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
üfleç08:01:17
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
Umman08:01:17
Ana deniz, okyanus
boy bos08:01:14
Vücudun yapısı bakımından biçimi
ayrılış08:01:11
Ayrılmak işi veya biçimi
beylik08:01:05
Bey olma durumu
alındı08:00:47
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
mektup08:00:45
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
hesaba almak (veya hesaba katmak)08:00:41
göz önünde bulundurmak, işini yürütürken o şeyi de düşünmek
muamele08:00:41
Davranma, davranış
esefle08:00:40
Üzülerek, acınarak
At08:00:35
Astatin"in kısaltması
fayton08:00:33
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
pasaj08:00:28
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
tahayyül08:00:28
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
adisyon08:00:09
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
PREHİSTORYA08:00:05
Tarih öncesi
billûr gibi08:00:05
çok duru, çok temiz (su)
ulusçuluk08:00:03
Milliyetçilik
yolsuz07:59:55
Yolu olmayan
lotus07:59:42
Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad
Ayırtı07:59:38
Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans
Bulma07:59:37
Bulmak işi
matara07:59:37
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
Stadyum07:59:36
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
nakil vasıtası07:59:35
Taşıma aracı, taşıt
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)07:59:34
çok geniş olmak
cezve07:59:28
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
kıyıcı07:59:27
Kıymak işini yapan kimse
hareket etmek07:59:06
yola gitmek, yola çıkmak
uzay07:59:05
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
ırki07:59:04
Irkla ilgili
Çıktı07:59:03
Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı
YERSİZ YURTSUZ07:58:40
Barınacak yeri olmayan
bili07:58:09
Bilgi, malûmat
ısı yayımı07:58:08
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
berlam07:58:07
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
gönül bağı07:58:04
Sevgi bağı, duygusal ilişki
nida07:57:59
Çağırma, bağırma, seslenme
Divit07:57:55
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
Değişim07:57:43
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
POTANSİYEL07:57:42
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
ödüncü07:57:42
Ödün veren, tavizci
ÖNCECİLİK07:57:41
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
çük07:57:32
Erkeklik organı
iş yapmak07:57:31
çalışmak
vatan haini07:57:30
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
kokpit07:57:29
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
kira07:57:29
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
adetçe07:57:29
Sayı bakımından, sayıca
cicili bicili07:57:27
Göze çarpan süslerle bezenmiş
müzikal07:57:22
Müzikle ilgili
apış arası07:57:22
İki bacağın arasında kalan yer
getirim07:57:21
Getirme işi
teknikçi07:57:19
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
blöfçü07:57:18
Blöf yapan (kimse)
zülal07:57:17
Saf, tatlı su
buz07:57:16
Donarak katı duruma gelmiş su
ömür07:57:15
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
melânkolik07:57:02
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
dağ tavuğu07:56:55
bk. çil (I)
hassas07:56:19
Duyum ve duyguları algılayan
Dil bilimi07:56:16
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
ısrar etmek07:56:13
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
fink07:56:12
"Hiçbir şeye aldırmadan gönlünce gezip eğlenmek" anlamına gelen fink atmak deyiminde geçer
geometri07:56:04
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
bankamatik07:56:02
Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine
fettan07:55:57
Fitneli, karıştırıcı
onat07:55:46
Özenli, düzgün, uygun
kallavi07:55:45
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
gizil07:55:45
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
Kongre07:55:44
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
geri zekâlı07:55:43
Zekâ düzeyi gelişmemiş
yırtıcı hayvan07:55:43
Vahşî hayvan
EKİN07:55:42
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
İfa07:55:42
Bir işi yapma, yerine getirme
facia07:55:41
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
berzah07:55:39
Kıstak, dar dil
alkolik07:55:39
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
ergime07:55:38
Ergimek işi, zeveban
depreşme07:55:38
Depreşmek durumu
tamamlama07:55:37
Tamamlamak işi, itmam