idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

GERDANLIK11:07:41
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
Artı11:07:40
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
karışma11:07:34
Karışmak işi
teorisyen11:05:57
Kuramcı
Tutanak11:05:14
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
CEFALI11:04:59
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
y11:04:52
İtriyum"un kısaltması
kabine11:04:39
Bakanlar kurulu
dallama11:04:28
Dallamak işi
takibat11:04:16
Kovuşturma
lika11:04:14
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
aziZ11:04:02
Sevgide üstün tutulan, muazzez
müteessif11:03:30
Üzülen, acınan, yerinen, esef eden
mas11:03:09
Emme, emerek içine çekme, soğurma
düşman 11:03:02
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
niteliksiz11:02:08
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
başmuharrir11:02:02
Başyazar, sermuharrir
sezyum11:01:52
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
insancıl11:01:36
İnsan seven
üretim biçimi11:01:35
Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemelerden (kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.) her biri
abartılı11:01:24
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
iyi hal11:01:21
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl
Sam11:01:04
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
mezar11:01:01
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
âciz11:00:20
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
rodeo11:00:10
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
çarpan balığı10:59:39
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
namus10:59:08
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
açık elli10:58:46
Cömert
rotil10:58:44
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
leylak10:58:12
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
lider10:57:55
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
gözden çıkarmak10:57:46
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
uyuşmazlık10:57:30
Uyuşmama durumu
Dizi10:57:23
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
ibis10:57:15
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
dokundurma10:56:44
Dokundurmak işi
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)10:56:42
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
ortalık10:55:29
Bulunulan yer, çevre
dönüşüm10:55:09
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
kıya10:54:36
Adam öldürme suçu, cinayet
Ayla10:54:33
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
hakimlik10:54:16
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
müdafi10:53:49
Savunucu
Abaza10:53:28
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
mevzi10:53:08
Yer, mahal
cehennem10:52:36
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
Rekaket10:52:31
Kekemelik, pepemelik
Kekeme10:52:15
Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, keke
otoyol10:51:54
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
nikbinlik10:51:47
İyimserlik, optimizm
değişik10:51:02
Değiştirilmiş
lekeli10:50:36
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
kaybetme10:50:20
Kaybetmek işi, yitirme
kamu yönetimi10:50:02
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
güdü10:49:56
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
Ünlü10:49:49
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
amorf10:48:54
Biçimsiz
laçka10:48:36
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
ÜSLUP10:48:34
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
Beyin10:47:59
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
ineç10:47:41
Tekne
TELLİ BALIKÇIL10:47:23
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
star10:47:23
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
Direktif10:47:14
Yönerge, talimat
içki10:47:05
İçinde alkol bulunan içecek
acul10:46:47
Tez canlı, içi tez, ivecen
Duygusal10:46:43
Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî
Kin10:46:10
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
DİYAR10:46:03
Ülke
hitap10:46:02
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
kopça10:45:54
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
Muvazene10:45:06
Denge
rastlantı10:44:51
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
fevkalade10:44:44
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
tıklım tıklım10:44:41
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
MORULA10:44:23
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
nakdi10:44:15
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
temsilci10:44:14
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
çoğaltma10:44:06
Çoğaltmak işi
kesilme10:44:02
Kesilmek işi
gelecekçilik10:43:58
Fütürizm
anorak10:43:51
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
Uydu10:43:44
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
kamuoyu10:43:39
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
bel kemiği10:43:21
Omurga
zina10:43:04
Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki
zedelemek10:43:03
Zarar vermek
hele10:42:59
"Sonunda" anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılır
dizgici10:42:55
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
tansiyon10:42:45
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
müsvedde10:42:37
Yazı taslağı, karalama
carcur10:42:34
bk. şarjör
Çözümlemeli10:42:27
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
ahlak bilimi10:42:18
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
sümük doku10:42:09
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
damıtıcı10:42:05
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
kaliforniyum10:42:05
Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element. Kısaltması Cf
kik10:42:05
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
yanardağ püskürmesi10:42:00
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
bereleme10:41:33
Berelemek işi
Gidiş10:41:24
Gitmek işi
göksel10:41:15
Gökle ilgili, semavî
şapka10:41:10
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
enflasyon10:40:48
Para şişkinliği
inadına10:40:30
Terslik olsun diye
yıkıntı10:40:21
Yıkılma, yıkım, mahvolma
dağıstanlı10:40:13
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
mevsuf10:40:10
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
antre10:40:06
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
Pekmez10:40:05
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
anlayışlı10:40:04
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
arz derecesi10:39:55
bk. enlem
çeviklik10:39:46
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
döşem10:39:37
Tesisat, donanım
pamuk taş10:39:28
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
kast10:39:23
bk. kasıt
emir subayı10:39:19
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
aksata10:39:02
"alma ve verme" Alış veriş
oyun kurucu10:39:01
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
ararot kamışı10:38:58
Maranta
sabotaj10:38:52
Baltalama
rahibe10:38:43
Kadın rahip
meyhane10:37:58
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
çizim10:37:52
Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi
lisans10:37:49
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
ince ayrım10:37:40
En küçük ayrıntısına kadar inme, çalar, nüans
arjantin10:37:38
Büyük bira bardağı
Desise10:37:35
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
kuşatma10:37:32
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata