idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

seviyesiz05:39:01
Düzeyi, değeri düşük, bayağı olan
gözetleyici05:38:58
Gözetlemek işini yapan (kimse)
defnetme05:38:52
Defnetmek işi, gömme
öneze05:38:49
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
öneri05:38:46
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
kızıl05:38:45
Parlak kırmızı renk
fideizm05:38:42
İnancılık, imaniye
gına gelmek05:38:38
usanmak, bıkmak
taşak05:38:29
Er bezi, erkeklik bezi, haya
nominatif05:38:23
Yalın durum
birincil05:38:17
Sırada, önemde ilk yeri alan, ana, temel, esas
salata05:38:13
Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon gibi maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek
mersin balıkları05:38:10
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
SAPINÇ05:38:01
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
kavlıç05:37:52
Fıtık
beynelmilel05:37:46
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
el koymak05:37:43
bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek
İdrak05:37:40
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
pinhan05:37:37
Gizli, saklı, gizlenmiş
geçimini doğrultmak05:37:34
geçinmek için para kazanmak
sağır05:37:18
İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)
Maydanoz05:37:15
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
karşılaştırma05:37:06
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
VESAYET05:36:59
Vasilik
deve dikeni05:36:56
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
birebir05:36:53
Etkisi kesin olan
önemli05:36:50
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
iskambil kâğıdı gibi devrilmek05:36:47
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
taslama05:36:41
Taslamak işi
avunç05:36:22
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
nispeten05:36:16
Göre, kıyaslayarak, oranla
yardımsever05:36:07
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
batarya05:36:04
En küçük topçu birliği
çiçek dürbünü05:35:56
bk. kaleydoskop
GİDİŞ05:35:53
Gitmek işi
ekleme05:35:44
Eklemek işi
abstre05:35:41
Soyut, somut karşıtı, mücerret
mal edinmek05:35:25
kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak
yenileme05:35:22
Yenilemek, yeniden yapmak işi
etimoloji05:35:19
Köken bilimi
Mendirek05:35:16
Dalgakıranla yapılmış liman
TAVŞANKULAĞI05:35:07
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
muhtasar05:35:03
Kısaltılmış olan, kısa; özet
vatandaş05:34:57
Yurttaş
çaba göstermek05:34:51
bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak
ekü05:34:48
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
temize çıkmak05:34:33
suçsuz olduğu anlaşılmak
hava basıncı05:34:30
Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet
imparator05:34:17
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
iktifa etmek05:33:53
yetinmek; kanmak
Tartımlı05:33:50
bk. dizemli
meymenet05:33:47
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
İdare05:33:44
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
kan bilimi05:33:41
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
hareket etmek05:33:38
yola gitmek, yola çıkmak
üst bitken05:33:35
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
filigran05:33:32
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
bencil05:33:29
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
bizar05:33:25
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
çekiç05:33:21
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
dalyan05:33:17
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
mersin balığıgiller05:33:08
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
nakisa05:32:57
Eksiklik, kusur
elektrik üreteci05:32:53
Jeneratör
KANAMA05:32:44
Kanamak işi, nezif
tabı05:32:41
Mizaç, huy, tabiat, karakter
dimdik05:32:37
Çok dik (olarak)
engelsiz05:32:10
Engeli olmayan, mâniasız
berrak05:32:04
Duru, temiz, aydınlık, açık
pigment05:32:01
Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde
kafiyesiz05:31:49
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
Göçüşme05:31:42
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
faydalanma05:31:36
Yararlanma
olağanüstü hâl05:31:27
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
meclis05:31:21
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
kafa dengi05:30:55
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
komodin05:30:50
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot
ANA BABA05:30:47
Ana ile babanın oluşturduğu birlik
sepelek05:30:38
bk. sersem sepelek
belirleme05:30:35
Belirlemek işi, tayin
teşhis ve intak05:30:22
Cansızları canlandırma ve konuşmayan varlıkları konuşturma
amfor05:30:10
İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi
amele05:30:01
İşçi, emekçi
amber05:29:55
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
nine05:29:46
Torunu olan kadın, büyük anne
basmakalıp05:29:40
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
şah damarı05:29:24
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
Mizan05:29:21
Terazi
limon kabuğu gibi05:29:09
küçük ve biçimsiz (şapka)
niye05:28:57
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
hürriyet05:28:54
Özgürlük
eyyam05:28:51
Günler
nova05:28:45
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
Huzur05:28:41
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
Hutbe05:28:38
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
milis05:28:30
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
ayrık05:28:26
Ayrılmış
kıyıcı05:28:10
Kıymak işini yapan kimse
bit yeniği05:28:07
Bir işin gizli kalmış kötü ve aksak yanı, kuşkulu bir nokta
temmuz05:28:04
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
yolsuzluk05:28:01
Yolsuz olma durumu
Kültür05:27:58
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
yakalanmak05:27:55
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
tembih05:27:51
Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı
Sakınca05:27:48
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
temadi05:27:45
Sürme, sürüp gitme, uzama
kalender05:27:42
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
kuvars05:27:36
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
naneli05:27:33
Nanesi olan
Uranüs05:27:30
Güneş"e uzaklık sırasında yedinci olan ve Güneş çevresindeki dolanımını 84 yılda tamamlayan gezegen
yasak aşk05:27:20
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
Çekingen05:27:14
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
pazarlamacı05:27:11
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
turnagözü05:27:03
Berrak ve parlak sarı
mayistra05:26:57
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
yangı05:26:51
İltihap
arma05:26:48
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
grena05:26:36
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
fikir danışmak05:26:33
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
farfara05:26:30
Ağzı kalabalık, gürültücü
dibace05:26:23
Başlangıç, giriş, ön söz
caz takımı05:26:20
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
kahpe05:26:05
Orospu
kahve05:26:02
Sıcak iklimlerde yetişen, kök boyasıgillerden bir ağaç (Coffea arabica)
beğeni05:25:49
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
kaime05:25:44
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
tavsiye05:25:37
Öğütleme, yol gösterme
otama05:25:29
Otamak işi, tedavi
kanma05:25:25
Kanmak işi
şarap bardağı05:25:22
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak