idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

tl04:06:00
Talyum"un kısaltması
ilhan04:05:59
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
kekeleme04:05:59
Kekelemek işi
üzücü04:05:56
Üzüntü veren
Kıstak04:02:27
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
Çulluk04:02:26
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
saçak bulut03:55:44
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
öykü03:55:30
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
hatırlanma03:55:29
Hatırlanmak durumu, anımsanma
şenlikli03:55:29
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
korunma03:54:03
Korunmak işi
gedik03:52:51
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
No03:52:12
Nobelyum"un kısaltması
şehevi03:50:47
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
indirgeme03:50:33
İndirgemek işi, irca
göz kamaştırmak03:49:37
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
öncesizlik03:48:09
Öncesi olma durumu, ezeliyet
papa03:47:35
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
kaliforniyum03:45:08
Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element. Kısaltması Cf
temek03:42:05
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
taşikardi03:42:05
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
akıl almak03:42:05
danışmak, görüş almak
deterjan03:38:08
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
nifak03:37:54
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
entari03:36:57
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
el yatkınlığı03:36:56
İşe alışmış olma durumu, mümarese
duyumsama03:34:59
Duyumsamak durumu
serbest bırakmak03:34:49
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
elveda03:34:48
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
incitme03:34:05
İncitmek işi
nisan03:34:04
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
fidanlık03:34:04
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
ÖLÜMCÜL03:34:03
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
çeşitlilik03:33:09
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
yemeni03:32:49
Yemen ülkesine ait
Gerici03:31:07
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
asuman03:30:12
Gök, gökyüzü
lokal03:30:12
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
mehter takımı03:30:11
Mehterhane
Kuruluş03:29:47
Kurulma işi, yolu veya tarihi
han03:29:47
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
süsen03:28:06
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
taş levreği03:28:06
Gölge balığı
Mutedil03:28:00
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
lu03:21:22
Lütesyum"un kısaltması
taşımak03:18:46
Üstünde bulundurmak
muaflık03:18:46
Muaf olma durumu
atılganlık03:18:44
Atılgan olma durumu
afi03:18:26
Gösteriş, çalım, caka
köpük03:17:23
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
BAYINDIRLIK03:14:30
Bayındır olma durumu, ümran
açıkça03:13:01
Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde
kaşkariko03:12:51
Oyun, dolap, düzen
sefa03:12:47
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
havalandırma03:09:23
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
şakımak03:08:52
(şarkı, şiir için) söylemek
esrarlı03:08:48
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
Yönelme03:07:44
Yönelmek işi
gelgeç03:07:27
Yerli, temelli olmayan, geçici
koyu sarı03:07:26
Sarının bir ton koyusu
bağın03:07:25
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
afife03:06:28
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
koyu03:06:05
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
koruluk03:05:18
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
kel03:05:18
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
Tabiye03:05:16
Hazırlama, yerleştirme
nükteci03:02:12
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
pena03:01:23
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
gönderi03:01:22
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
faraza03:01:20
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
üzüm03:01:19
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
Kale03:01:19
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
tandem02:57:41
İki kişilik bisiklet
muhalif02:56:50
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
Hayırsever02:55:29
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
Medüz02:55:29
Denizanası
haşin02:55:28
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
insansı02:55:27
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
ataman02:54:47
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
bahane02:54:46
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
dokunulmazlık02:54:46
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
mekanikçilik02:54:29
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
çaylak02:54:26
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
ASLİ02:54:08
Temel olarak alınan, esas olan
gergin02:54:05
Gerilmiş durumda olan
matuh02:53:56
Bunamış, bunak
ponza02:52:57
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
korkmak02:52:52
Kaygı duymak, endişe etmek
kimi02:52:30
Birtakımı, bazısı
cilacı02:52:27
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
zor alım02:52:27
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
tepe02:52:10
Bir şeyin en üstteki bölümü
sınav02:52:10
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
Karafatma02:52:09
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
nemli02:52:09
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
Mecburi02:52:08
Kaçınılmaz, zorunlu
kimüs02:51:50
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
hayranlık02:51:48
Hayran olma durumu
germe02:51:46
Germek işi
klas02:51:27
Sınıf
pide02:51:06
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
arifane02:51:06
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
Diyet02:49:16
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
arsenik02:48:07
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
asi02:48:07
Baş kaldıran, isyan eden
aside02:48:06
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
asit fenik02:48:06
bk. fenol
beraat02:45:48
Aklanma
asliye02:45:23
Temel, esas
resimsi02:44:31
Resme özgü olan, resme benzeyen
Temel02:44:27
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
öbür dünya02:44:26
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
duygudaşlık02:44:25
Aynı duyguları paylaşma
KILKAPAN02:44:23
Kehribar
kurlağan02:43:59
Etyaran
DENİZ BİLİMİ02:41:49
Ana deniz bilimi, oşinografi
fok02:41:48
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
ithaf02:40:27
(birinin) Adına sunma, armağan etme
rağbet02:40:25
İstek, arzu
parsel02:39:59
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
sis02:39:41
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
Kışlak02:39:41
Kışın barınılan yer
yaralanma02:39:41
Yaralanmak işi
aplike02:38:49
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
zemin02:38:38
Taban, döşeme, yer
zaruret02:38:24
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
suçlu02:37:29
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim
saadetle02:36:51
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
sıkılma02:36:12
Sıkılma işi
süre02:35:34
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet