idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

profesör23:33:29
Üniversitede ve yüksek öğretim kuruluşlarında en üst derecede olan öğretim üyesi
TİRSİ23:32:54
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
ESKİ ESERLER23:31:33
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
tahtelbahir23:30:24
Denizaltı
galeta23:29:41
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
rızk23:29:27
Yiyecek, içecek şey, azık
bulaşmak23:28:59
(hastalık) Geçmek, sirayet etmek
zararsız23:27:53
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
Muvazene23:27:42
Denge
tahrik23:27:25
Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma
SİKLON23:27:25
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
baba evi23:27:18
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
kum fırtınası23:27:00
Çöllerde kumu havaya karıştıran kasırga
İdareci23:26:08
Yönetici
cehri23:26:05
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
greyfurt23:25:24
Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana)
Aniden23:24:24
Ansızın, birdenbire
GÖRÜNTÜ23:24:00
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
yağışsızlık23:22:52
Yağış olmama durumu, kuraklık
fizibilite23:22:06
Yapılabilirlik
fellik fellik23:21:55
Telâşla, koşuşturmayla
Zodyak23:21:15
Gök küresinde, tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıldığı kuşak, burçlar kuşağı
tekerlek pabucu23:21:10
Arabaların, yokuş inerken hızlanmalarını önlemek için, tekerlek altına sürülen ve arabaya zincirle bağlı bulunan demir parçası
Özenmek23:21:09
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
zaç yağı23:21:07
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
se23:20:54
Selenyum"un kısaltması
BAĞIRMA23:20:46
Bağırmak işi
araya girmek23:19:53
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
taahhütname23:18:39
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
bildiri23:17:32
Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
Birleştirme23:17:13
Birleştirmek işi veya durumu
fon23:17:12
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
kömbe23:17:11
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
birincil23:17:09
Sırada, önemde ilk yeri alan, ana, temel, esas
yamalı23:17:05
Yama vurulmuş, yama ile onarılmış olan
sızıltı23:16:15
Sızlanma, yakınma, şekva, şikâyet
menü23:15:34
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
polonyum23:15:12
Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element. Kısaltması Po
mastı23:14:24
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
SKANDİYUM23:14:05
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
Rimel23:14:02
Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara
kanaatkarlık23:13:12
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
züppece23:13:08
Züppe (bir biçimde)
Gani23:13:03
Zengin, varlıklı
ürküntü23:12:56
Ürkme duygusu, tevahhuş
kasiyer23:12:56
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
TASVİP23:12:52
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
İlgi23:12:45
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
kravat23:12:18
Boyun bağı
arafat23:12:03
Mekke"nin doğusunda, hacıların, kurban bayramının arife günü toplandıkları tepe
danışma23:11:34
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
folklorik23:10:59
Halk bilimi ile ilgili
dikdörtgen23:10:53
Açıları dik olan paralel kenar
kazıklanma23:10:51
Kazıklanmak işi
çopur23:10:46
Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan, aşırı çiçek bozuğu olan (kimse)
ok23:10:32
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
ümitsizlik23:09:18
Umutsuzluk
tutuşturma23:08:43
Tutuşturmak işi
saçma sapan konuşmak23:08:33
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
dantel23:08:04
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
kaygana23:07:34
Omlet
yaban havucu23:07:22
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
masura23:07:17
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
tütsülük23:05:29
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
sarmal23:05:04
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
Pozitif23:04:36
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
Toprak23:03:19
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
acar23:03:17
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
yepyeni23:02:53
Çok yeni, hiç kullanılmamış
taşıt23:02:52
Taşıma aracı
kara yağız23:02:49
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
turşu suyu23:02:35
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
çekme23:01:14
Çekmek işi
Zabıtname22:59:38
Tutanak
görünüş22:59:28
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
kanuni22:58:43
Yasaya uygun, yasal, yasalı
KOVUK22:58:20
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
naziklik22:58:05
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
acımık22:58:00
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
san22:57:51
Ün, şan, şöhret
samaryum22:57:48
Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunur element. Kısaltması Sm
ETAMİN22:57:34
Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş
kimüs22:55:36
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
posa22:55:07
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
kuma22:54:50
Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak
kutuplanma22:54:30
Kutuplanmak işi, polârizasyon
Anlak22:53:29
Zekâ
Akıntı22:53:23
Akmak işi
Koma22:51:43
Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmasıyla beliren derin dalgınlık durumu
toplum22:50:46
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
batkınlık22:50:44
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, iflâs
beytülmal22:49:03
Devlet hazinesi
vasıta22:48:55
Araç
Kıt22:48:27
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
müjdeleme22:47:06
Muştulama
soysuz22:46:52
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
karate22:46:46
Ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş yöntemi
uyuşma22:46:43
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
Kamış22:46:42
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
traksiyon22:45:21
Çekim
seramik22:45:09
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
müteşebbis22:44:16
Girişken, girişimci
kaynak22:44:06
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
beçene22:43:52
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
kurşun rengi22:43:33
Kurşunun rengi, koyu kül rengi
basket22:41:24
Basketbolda kazanılan sayı
ZORLA22:41:22
Zor kullanarak, zecren; metazori
boksörlük22:41:07
Boksörün işi veya mesleği
çıban22:40:36
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
eşkin22:40:18
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
çoban22:40:17
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
kıskanç22:39:47
Kıskanma huyunda olan
füme22:38:48
Duman rengi
sintine22:37:49
Geminin içinde en alt bölüm
otalamak22:37:46
Otamak
Eril22:36:56
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
Etüt22:36:52
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
uyarıcı22:35:14
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
şaheser22:34:58
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
Boya22:34:47
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
TEDAVİ22:34:46
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
massetme22:34:38
Emme, içine çekme, soğurma
Sürüm22:33:55
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
Tekaüt22:33:45
Emekliye ayrılma
layık22:33:40
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan
yabani ıspanak22:33:21
Pazı (I)
renkli22:33:16
Rengi olan
boylu22:33:10
Boyu olan
SIÇAN22:33:06
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
HENDEK22:32:59
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur