idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

jüt01:28:22
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
levazım01:27:02
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
KIraat etmek01:26:33
okumak
mızrak01:21:38
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
tırpana01:21:28
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
iyice01:21:19
İyiye yakın
belgesel01:19:28
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
kayrak01:17:55
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
kayırmak01:17:44
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
janjan01:17:24
Yanardöner, şanjan
nezir etmek01:16:15
bk. nezretmek
kibarca01:15:31
Kibar bir insana yakışacak biçimde
skandal01:15:25
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
HOŞLUK01:14:50
Hoş olma durumu, letafet
arzu etmek01:14:40
yürekten istemek
SOYGUNCULUK01:14:30
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
ÖZGÜ01:12:59
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
geçerlilik01:12:22
Geçerli olma durumu, geçerlik
lal01:09:22
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
Diploma01:08:33
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
Kaymakamlık01:07:31
Kaymakam olma durumu
amonyak01:05:07
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
Akıllıca01:05:02
Akla yakın, doğru olarak
kurtluca01:04:56
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
Parıltılı01:04:21
Parlaklığı olan, parıldayan, ışıltılı, yalabık
üzüm çekirdeği01:03:35
Üzümün özünde bulunan çekirdek
sümüksü01:02:37
Sümük özelliğinde olan, sümüğe benzer, sümük gibi
şaşırma01:02:29
Şaşırmak işi
balama01:02:20
Orta oyununda Rum tipi
caka01:02:17
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
tunçlaşma01:01:32
Tunçlaşmak işi
yolcu gemisi01:01:16
Yolcu taşımak üzere yapılmış deniz taşıtı
aport01:00:26
Avın veya kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için köpeğe verilen buyruk
halaoğlu00:59:21
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
Ceviz içi00:59:04
Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan iç
çağlar00:58:53
Çağlayan
Karılık00:58:35
Kadın olma durumu
ŞİİR00:58:31
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
Çekimci00:58:25
Yapımcı
De00:58:15
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
ekşime00:58:11
Ekşimek işi
bıdık00:57:56
Kısa ve tıknaz
tüvana00:57:51
Kuvvetli, dinç, canlı
aşı00:57:50
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
BUĞUR00:57:19
Buğra
ulusallaştırma00:57:16
Millîleştirme
ölmezlik00:57:14
Ölmez olma durumu, ölümsüzlük
bızdık00:57:11
Ufak çocuk
güya00:57:09
Sözde, sanki
Lösemi00:57:01
bk. kan kanseri
Çevre00:56:55
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
Kaymak00:56:50
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
salaş00:56:47
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
Eleman00:56:45
Öge, unsur
yalı00:56:37
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
kuruluşlar bütünü00:56:34
Kompleks
Mika00:56:32
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
pastırma00:56:27
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
do00:56:20
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
tatlı su kefali00:56:13
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
tarafsızlık00:56:11
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
İşsizlik00:56:09
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
nane00:56:05
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
Masa topu00:56:00
Kuralları tenisinkine benzeyen, masa üzerinde özel top ve raketlerle oynanan bir oyun,masa tenisi
çiçek tacı00:55:58
Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ
koşullu00:55:48
Şartlı, meşrut
şezlong00:55:44
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
Çizgi00:55:42
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
kötürüm00:55:39
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
geri dönmek00:55:33
geldiği yere gitmek
enterne00:55:29
Göz altında (olan)
mızıka00:55:26
Bando
sükûnet00:55:25
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
eleştirme00:55:23
Eleştirmek işi, tenkit
yarka00:55:20
Büyük piliç
baştankaragiller00:55:13
Omurgalı hayvanların, ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya
ehem00:55:11
Çok önemli
aziz00:55:07
Sevgide üstün tutulan, muazzez
teçhiz00:55:06
Donatma, donatım
tül00:55:06
Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma
rom00:55:05
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
Uyutucu00:55:03
Uyku veren, uyku getirici
balkon00:54:53
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
Mecburi00:54:51
Kaçınılmaz, zorunlu
eflâtun00:54:46
Açık mor renk
Nevi00:54:42
Çeşit, cins, tür
apışak00:54:40
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
Mançu00:54:39
Mançurya halkından olan kimse
devamlılık00:54:36
Devamlı olma durumu, süreklilik
kılmak00:54:33
(namaz için) Yerine getirmek
içkici00:54:29
İçki yapan veya satan kimse
mil00:54:28
Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı
sadakatli00:54:26
İçten bağlı, sadık
Karabaş00:54:17
Rahip, keşiş
eyyamcı00:54:14
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
probabilizm00:54:14
Olasıcılık
komedi00:54:06
Güldürü
Kurutmalık00:54:04
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
daluyku00:54:01
Derin uyku
AĞABEY00:53:59
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
Gömlek00:53:54
Vücudun üst kısmına giyilen ince kollu veya yarım kollu, yakalı giysi
tenafür00:53:52
Kakışma, kakofoni
Fare00:53:51
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
Çatışkı00:53:49
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
ali00:53:45
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
oramirallik00:53:43
Oramiral rütbesi
Vaha00:53:39
Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı ve önemi suyun niceliğine bağlı olarak değişen tarım veya yerleşme bölgesi
İNSAN00:53:37
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
elektrik üreteci00:53:33
Jeneratör
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)00:53:29
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
icabet00:53:26
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
çerge00:53:25
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
arzuhâlci00:53:23
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
Güçsüzlük00:53:20
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
şöhret00:53:16
Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün
ilk00:53:15
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
kına çiçeği00:53:13
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
meyve00:53:11
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
ilham kaynağı00:53:08
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
mısır unu00:53:02
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
İhya00:52:59
(yeniden) Canlandırma, diriltme
tepkili00:52:58
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
ekli00:52:57
Eklenmiş olan, eki olan
şerefsiz00:52:56
Şereften yoksun olan, onursuz
izahat00:52:54
Açıklamalar
etli00:52:49
İçinde et bulunan
dolar00:52:48
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
kefaleten00:52:47
Kefalet yoluyla
Madensel00:52:45
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
çizgi film00:52:44
Bir konuyla ilgili olarak kişilerinin hareketlerini belirtecek yolda art arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmi