idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

Genel19:01:34
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
karasakız19:00:12
Zift
fiyatlandırma18:58:50
Fiyatlandırmak işi
fütürizm18:58:09
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
hantal18:58:07
Kocaman, iri, kaba
etçiller18:57:37
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
İşkilli18:54:58
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
özerk18:53:45
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
Frengi18:53:13
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
maharetli18:51:59
Eli işe yatkın, becerikli, usta
yazgıcılık18:51:47
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
muvasala18:51:39
Gidip gelme imkânı, ulaşım, erişim
galeyan18:51:33
Kaynama
ihtiraslı18:51:25
Aşırı istekli
resmikabul18:51:23
Kabul töreni
derdest etmek18:51:22
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
zihin yormak18:51:20
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
estamp18:51:18
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
müessif18:51:13
Üzücü, üzüntü veren
ıstaka18:51:08
bk. isteka
Şimdi18:51:08
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
kimyager18:51:05
Kimyacı
Şimal18:51:03
Kuzey
İcap etmek18:51:00
gerekmek
kötürüm olmak (veya kalmak)18:50:57
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
PEYNİR18:50:55
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
kadırga18:50:50
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
sabit olmak18:50:47
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
bedence18:50:44
Beden bakımından
bohça18:50:42
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
Telakki18:50:39
Anlayış, görüş
isyan etmek18:50:34
ayaklanmak
OYLUMLU18:50:31
Oylumu olan, hacimli
MUHTEL18:50:29
Düzeni bozulmuş, bozuk
isilik18:50:26
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
başlıca18:50:13
En önemli, başta gelen
Apar topar18:50:11
Telâş ve acele ile, yaka paça
terkip18:50:09
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
gücendirme18:50:06
Gücendirmek işi
stilo18:50:03
Dolma kalem
yeğ18:50:01
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
maydanozgiller18:49:58
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
zıt gitmek18:49:47
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
yer yuvarlağı18:49:42
Üstünde yaşadığımız gök cismi
kaçak18:49:24
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
kabadayılık18:49:21
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
kazıklı18:49:16
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
Salahiyetli18:49:14
Yetkili
vazıyet18:49:06
El koyma
krizalit18:48:59
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
gammaz18:48:46
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
baştankara18:48:43
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
Nebati18:48:40
Bitki ile ilgili, bitkisel
meşelik18:48:34
Meşe korusu veya meşe ormanı
şefaat18:48:32
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
tıkaç18:48:30
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
serpantin18:48:25
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
metafizik18:48:22
Doğa ötesi, fizik ötesi
Kullanış18:48:20
Kullanmak işi veya biçimi
fatihane18:48:15
Fatih gibi, fatihe benzercesine
yetenekli18:48:09
Yeteneği olan, kabiliyetli
seslendirme18:48:04
Seslendirmek işi
varaka18:47:56
Kâğıt, yazılı kâğıt
Saka18:47:46
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
Sair18:47:38
Başka, öteki, diğer
Saik18:47:36
Sebep
özengen18:47:33
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
hasbıhal18:47:28
Söyleşi, sohbet
rabıt18:47:25
Bağ, bağlama
tıpa18:47:22
Tapa
sembolik18:47:20
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
matador18:47:17
Boğa güreşçisi, toreador
oy birliği18:47:07
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
koleksiyon18:46:59
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
sancaktar18:46:46
Sancağı taşıyan kimse
İzinsiz18:46:44
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
güzün18:46:39
Güz mevsiminde
takma isim18:46:34
bk. takma ad
romatizma18:46:29
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
arkasından18:46:21
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
atgiller18:46:11
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
kallavi18:46:09
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
yoğunlaştırma18:45:58
Yoğunlaştırmak işi
müstakim18:45:53
Doğru, doğruluktan şaşmayan
KAMPANA18:45:40
Çan
alındı18:45:35
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
yepyeni18:45:30
Çok yeni, hiç kullanılmamış
Diriltme18:45:27
Dirilmesini sağlama, canlandırma
kuğu18:45:17
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
daluyku18:45:12
Derin uyku
düşüncesiz18:45:02
Düşüncesi olmayan
özbekçe18:44:52
Özbek dili
izolasyon18:44:47
Yalıtım, tecrit
inkâr18:44:42
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
İNLEMEK18:44:39
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
para canlısı18:44:33
Paraya düşkün, para gözlü
bat18:44:30
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
adaptör18:44:27
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
oymacı18:44:17
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
müesses18:44:14
Kurulu, kurulmuş
Çentik18:44:02
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
yanıltı18:43:51
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
haksızlık18:43:49
Haksız olma durumu
şat18:43:46
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
şad18:43:44
Sevimli, neşeli
şem18:43:38
Mum, balmumu
delikli boncuk (veya taş) yerde kalmaz18:43:37
az çok işe yarayan her şeyin isteklisi bulunur
şek18:43:33
Şüphe
şet18:43:30
Sıkarak bağlama, sıkma
şey18:43:28
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
şip18:43:23
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
şom18:43:20
Uğursuzluk
mercek18:43:12
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
start18:43:02
Çıkış
stand18:42:57
bk. stant
panama18:42:52
Orta Amerika"da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka
orostopolluk18:42:49
Kurnazca iş, dalavere, dolap
lekelenmek18:42:44
Kötü tanınmak
usul18:42:30
Kökler, asıllar
manzara18:42:29
Bakışı, dikkati çeken her şey
potin18:42:26
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
Sahipsiz18:42:19
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
pound18:42:16
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
Puan18:42:09
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
Puro18:42:04
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
yurdu18:42:01
İğnenin deliği
tornalı18:41:59
Tornada işlenmiş
ASUDE18:41:56
Sessiz, rahat, sakin
bitki bilimci18:41:46
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
fitneci18:41:41
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu