idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

idrak etmek12:40:16
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
çamur deryası12:40:05
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
nasip12:39:52
Birinin payına düşen şey
iş güç12:39:38
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
ikaz etmek12:39:17
uyarmak, dikkat çekmek
branş12:39:15
(bilim için) Dal, kol
hissedar12:38:59
Hissesi olan, paydaş
y12:38:55
İtriyum"un kısaltması
ana bilim dalı12:38:50
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
takla böceği12:38:48
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
itki12:38:46
Tepi
toprak rengi12:38:26
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
barınak12:38:18
Barınılacak yer, melce
eleştirmen12:37:58
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
civar12:37:55
Yöre, yakın yer, dolay
DAL12:37:53
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
embriyon12:37:52
Oğulcuk, rüşeym
DÜZEYSİZ12:37:49
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
pahalı12:37:37
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
Erendiz12:37:26
Jüpiter, Müşteri
mazhar olmak12:37:25
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
halaoğlu12:37:20
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
şehircilik12:37:00
Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı
esenleme12:36:44
Esenlemek işi, selâm
Puro12:36:34
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
Ödüncü12:36:34
Ödün veren, tavizci
yaylı araba12:36:14
Yaylı
inadına12:36:13
Terslik olsun diye
Okçu12:36:08
Ok yapan veya satan kimse
içeri12:35:57
İç yan, iç bölüm
teşekkül12:35:46
Belli bir varlık ve biçim kazanma
inek12:35:42
Dişi sığır
kurtluca12:35:28
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
Deniz yeli12:35:19
İmbat
orta saha12:34:57
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
üst geçiş12:34:31
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
İŞVELİ12:34:27
Nazlı, cilveli, edalı
ağaç küpesi12:34:24
Hatmi
Fosil12:34:15
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
12:34:12
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
kuyruk sokumu kemiği12:34:11
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
tadat12:34:11
Sayma, sayı
enfiye12:34:08
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
işitme taşı12:34:06
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
gönderme belgesi12:34:05
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
icar12:34:05
Kira
kuyruk sokumu12:33:44
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
ikincil12:33:44
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
onat12:33:40
Özenli, düzgün, uygun
ibis12:33:39
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
konveksiyon12:33:29
Isı yayımı, iletim
kerkes12:33:17
Akbaba
ibne12:33:13
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
İkram12:33:12
Konuğu ağırlama
arzu duymak12:32:56
birine veya bir şeye karşı istek duymak
perende12:32:54
Havada çark gibi dönerek atılan takla
deneyimli12:32:47
Deneyim kazanmış olan, tecrübeli
TABU12:32:31
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
karşı sav12:32:25
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
horanta12:32:21
Aile halkı
alan12:32:21
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
umarsız12:32:08
Çaresiz
mukavele12:32:05
Sözleşme
yazma12:31:55
Yazmak işi, tahrir
evaze12:31:44
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
gök adası12:31:33
bk. gök ada
geçimlilik12:31:16
Geçimli olma durumu
Karo12:30:46
Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olan, orya
bilimsel toplantı12:30:28
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
kiralama12:30:20
Kiralamak işi
ararot kamışı12:30:12
Maranta
kandilli12:29:56
Kandili olan
tasdik etmek12:29:44
doğrulamak
telli çalgılar12:29:37
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
Konukçu12:29:30
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
Kent12:29:28
Şehir
cansız12:29:02
Canını yitirmiş, ölmüş
Olay12:29:00
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
mankafa12:28:40
Anlayışsız, aptal
sevi12:28:40
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk
rayiç fiyat12:28:38
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
abdest12:28:34
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
sohbet etmek12:28:17
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
gönenç12:27:58
Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, refah
Malarya12:27:58
Sıtma
ortalama12:27:55
Ortalamak işi
peygamber çiçeği12:27:41
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
ezgi12:27:08
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
hoşluk12:27:06
Hoş olma durumu, letafet
dalaş12:26:19
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
mültezim12:26:15
Kesenekçi, kesimci
çokluk12:25:47
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
kanunlaşma12:25:20
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
materyalizm12:25:08
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
İNDİRİM12:24:51
Fiyatta yapılan değer düşürümü, tenzilât, iskonto
Yabansı12:24:42
Alışılmamış bir durumda olan, garip, acaip, tuhaf
hazır kahve12:24:25
Neskafe
basım evi12:24:24
Bası işi yapılan yer, matbaa
x12:23:52
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
keçi yolu12:23:50
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
s12:23:50
Kükürt"ün kısaltması
E12:23:34
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
sığır vebası12:23:17
Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü
Krezol12:23:15
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
hitap12:23:04
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
şerit12:22:59
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
nar çiçeği12:22:56
Parlak kırmızı renk
Baş çanağı12:22:51
Kafa tası
ak gözlü12:22:41
Gözlerinin rengi pek açık olan ve nazarının hemen değdiğine inanılan (kimse)
tebdil12:22:39
Değiştirme
olanak12:22:34
Yararlanılan uygun şart, imkân
isyan etmek12:22:29
ayaklanmak
hindi12:22:24
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
vamp12:22:17
Erkek peşinde koşan kadın, serüvene düşkün kadın
yüzeysel12:22:13
Yüzey ile ilgili, sathî
avokado12:22:08
Amerikan armudu (Persea americana)
ANLAM12:22:03
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
mensucat12:22:02
Dokuma, dokumalar, tekstil
defetme12:21:56
Defetmek işi
cet12:21:54
Dede, büyük baba, ata
MÜNASEBET12:21:44
İlişik, ilişki, ilinti
iş bırakımı12:21:42
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
Zımbırtı12:21:39
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
lazanya12:21:34
Bir çeşit İtalyan makarnası
yay gibi12:21:30
eğri
ÜZÜNTÜ12:21:27
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
KARMAŞA12:21:22
Karmaşık olma durumu
yankesici12:21:19
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
Akrep12:21:16
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
narkozcu12:21:11
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman