idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

sağgörülü19:52:39
Sağgörüsü olan, basiretli
varsıl19:52:28
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
doğma büyüme19:52:22
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
rasatçı19:52:17
Gözlemci
paralamak19:52:13
Yıpratıp eskitmek
Süs19:52:12
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
anofel19:51:45
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis)
seyek19:51:44
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
oy vermek (veya oyunu kullanmak)19:51:32
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
pir19:50:48
Yaşlı, koca, ihtiyar
peştemal19:50:44
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
klasik19:50:43
Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan
ekecek19:50:21
Tohum
rücu19:50:11
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
renk renk19:50:05
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
iç deniz19:50:05
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
REZONANS19:49:59
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
erotik19:49:25
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
pu19:49:16
Plütonyum"un kısaltması
höl19:49:01
Yaşlık, nem
19:48:57
bk. mı / mi
ra19:48:48
Radyum"un kısaltması
Taş devri19:48:24
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
lezyon19:48:19
bk. doku bozukluğu
ivmeyazar19:48:01
Bir hareketin ivmesini çizerek belirleyen araç, akselerograf
ordino19:47:43
Bir poliçenin arkasına ciro edildiği kişiye ödenmesi için yazılan havale emri
dikte19:47:30
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
raunt19:47:23
bk. dönem
ovuşturma19:46:40
Ovuşturmak işi
takdir19:46:25
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
yönelteç19:46:12
Direksiyon
mesele19:45:47
Sorun
yardımlaşma19:45:40
Yardımlaşmak işi
inkılap19:44:26
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
selek19:44:25
Cömert, eli açık
boşamak19:44:24
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
Hahnyum19:44:11
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
kaybedilme19:43:49
Kaybedilmek işi
faka basmak19:43:46
aldatılmak, tuzağa düşmek
nişanlı19:43:44
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
sulanma19:43:41
Sulanmak işi
Haritacı19:43:25
Harita yapan kimse, kartograf
kiliz19:42:54
Hasır otu, saz, kamış, kofa
blöfçü19:42:46
Blöf yapan (kimse)
tropik19:42:37
Dönence (zamanı)
Balta19:42:24
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
tor19:42:24
Sık gözlü ağ
SÜLÜN19:42:20
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
dalya19:42:11
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
yürürlükte olmak19:42:10
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
Aromatik19:41:39
Hoş kokulu, aromalı
jale19:41:28
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
hısım akraba19:41:16
Yakın ve uzak bütün akrabalar
kadercilik19:40:45
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
enek19:39:44
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
Kulun19:38:41
Doğumdan altı ay sonra kadar olan erkek veya dişi at veya eşek yavrusu
korumak19:38:38
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
yığışım19:38:22
Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera
yoğun19:38:00
Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif
şiirleştirme19:37:57
Şiirleştirmek işi veya durumu
yıpratma19:37:45
Yıpratmak işi
sebil19:37:24
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
ANLIK19:37:07
Kısa süren, bir an içinde olan
harmaniye19:36:52
bk. harmani
patriarkal19:36:43
Ataerkil
akış19:36:39
Akmak işi veya biçimi
bilgelik19:36:36
Bilge olma durumu ve niteliği
soğutma19:36:21
Soğutmak işi
sıfatlaştırma19:36:17
Sıfatlaştırmak işi
burhan19:35:56
Kanıt
izafiye19:35:18
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
olgucu19:35:17
Olguculukla ilgili olan, pozitivist
Buddhist19:35:14
Buddhizm dininden olan kimse
ruhban19:35:13
Rahipler
varlıklı19:35:12
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
akarca19:35:09
Kemik veremi
kefir19:35:08
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
cip19:35:06
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
YALABIMAK19:34:52
Şimşek çakmak
devşirmek19:34:47
Katlamak, düzgün duruma getirmek
tasarruf etmek19:34:44
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
söz19:34:26
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
nihilizm19:34:21
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
kül19:34:17
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
ayni19:33:02
Gözle ilgili
acele etmek19:32:20
çabuk davranmak, ivmek
hantal19:32:14
Kocaman, iri, kaba
içit19:31:43
İçilecek şey
uşkun19:30:50
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
kravat19:30:41
Boyun bağı
kanaviçe19:30:38
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
yankıca19:30:37
Başka birinin kullandığı söz veya cümleleri anlamsız olarak yankı gibi tekrarlama, ekolâli
adapte etmek19:30:00
uyarlamak
küreyve19:29:52
Yuvar
yaratım19:29:32
Özel yetenekle ortaya konulan eser veya nesne, kreasyon
ufuk çizgisi19:28:52
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
parite19:28:38
İki ülke parasının karşılıklı değeri
selinti19:28:31
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
zikretme19:28:28
Zikretmek işi veya durumu
Arasat19:28:27
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
kerime19:28:00
(saygılı konuşmada) Kız evlât
arz etmek19:27:30
sunmak
doğru dürüst19:27:14
Tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız
yürütmek19:27:09
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
TUTU19:27:01
Rehin, ipotek
işe yaramak (veya yaramamak)19:26:57
elverişli olmak
sığırtmaç19:26:36
Sığır güden kimse, sığır çobanı
tezkere19:26:26
Pusula
kuzu19:26:17
Koyun yavrusu
iti19:26:02
İtici güç, ilham verici
kaslı19:25:32
Kasları gelişmiş olan, adaleli
ziyadesiyle19:24:22
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
eyvallah19:24:22
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
huni19:24:21
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
kuru üzüm19:24:15
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
lef19:23:55
İçine sokma, iliştirme
Kısıt19:23:33
Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşlarınca kaldırılması
sarıçalı19:23:07
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
pedal19:22:53
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
derdest19:22:46
Yakalama, tutma, ele geçirme
Sağlama19:22:43
Sağlamak işi
insaf19:22:34
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
kumarhane19:22:32
Kumar oynanan yer
zanaat19:22:16
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
gönül hoşluğu19:21:44
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
kuşkuculuk19:21:27
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
demevi19:21:15
Kanlı, kanı çok (insan)
yakı19:21:13
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
ONARIM19:20:46
Onarmak işi, tamirat, tamir
ama ne19:20:27
ne hoş