idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

atom02:42:19
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
dibace02:41:08
Başlangıç, giriş, ön söz
mahallî idare02:34:15
bk. yerel yönetim
etme (veya etme yahu)02:33:25
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
azot02:31:44
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
azap02:31:18
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
acep02:31:05
Acaba
Bulgar02:30:14
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
kavak02:30:01
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
sefer02:29:36
Yolculuk
rezene02:29:23
Maydanozgillerden, 1-1,5 m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde parçalı hoş kokulu, baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki (Foeniculum vulgare)
böğürtlen02:28:44
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
SOMURTKAN02:26:38
Sürekli somurtan, asık suratlı
müşterek02:26:20
Ortak
devir02:25:21
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
karga02:24:56
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
bidar02:24:43
Uyanık, uyumayan
statik02:23:57
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
uydurma02:22:53
Uydurmak işi
kaydedici02:22:15
İmleç
Seslenmek02:22:15
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
kabuk02:21:49
Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş, sertçe bölüm, kışır
çekiç02:19:01
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
kitap açacağı02:18:05
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
Engel02:16:47
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
ödev02:16:34
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
nitel02:16:25
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
bir tutmak (veya bir görmek)02:16:09
eşit saymak, eşit görmek
İKİNCİ02:15:05
İki sayısının sıra sıfatı
neyzen02:14:39
Ney üfleyici, ney çalan kimse
Kadran02:14:26
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
Amel02:12:24
Yapılan iş, edim, fiil
veresiye02:12:11
Karşılığı sonra ödenmek üzere
geri çekilmek02:11:58
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
kaime02:11:31
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
tavsiye02:10:27
Öğütleme, yol gösterme
anons02:10:01
Duyuru, duyurma
ÇANGAL02:09:48
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
öpme02:09:10
Öpmek işi
paralı02:08:18
Parası çok olan, zengin (kimse)
SÜLÜN02:07:53
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
gözü açık02:07:20
Uyanık, becerikli
Yiğitlik02:06:54
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
peşrev02:06:20
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
affedilme02:05:42
Bağışlanma
Hentbol02:05:29
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
ay ağılı02:05:18
Ayın aylası, hale
bilet02:04:50
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
zarif02:04:22
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
bilge02:04:13
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
bitek02:04:00
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
durma02:03:33
Durmak durumu
eylem02:03:17
Eylemek işi, fiil, aksiyon
Destroyer02:02:16
Orta tonajda, yüksek hızlı savaş gemisi, muhrip
KUVVET02:02:03
Fiziksel güç, takat
iskambil kâğıdı gibi devrilmek02:01:50
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
bereketli02:01:37
Bol, verimli
otak02:00:58
bk. otağ
Asar02:00:32
Yapılar, eserler
baharatçı02:00:26
Baharat satan kimse
pomat02:00:18
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
spekülatör02:00:06
Vurguncu
Nevi01:59:52
Çeşit, cins, tür
Delgi01:58:52
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
özel01:58:21
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
kesilmek01:57:56
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
tenkit etmek01:57:46
eleştirmek
ikamet01:57:43
Bir yerde oturma eğleşme
KARAKTER01:54:50
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
epitelyum01:54:11
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
TULUMBA01:53:32
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
rh01:53:17
Rodyum"un kısaltması
hazcılık01:53:09
Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm
mera01:52:39
Çayırlık, otlak
mink01:52:10
bk. vizon
yüzey şekilleri01:51:10
Yer biçimleri, engebeler, avarız
Lenf01:50:43
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
Demek01:50:30
Söylemek, söz söylemek
karamsar01:50:04
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
araba araba01:49:51
Arabalar dolusu, birçok arabalarla
aktar01:49:25
Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân
itimat01:48:45
Güven, güvenç
sayım01:47:15
Saymak işi, tadat
heyulâ01:46:48
Korkunç hayal
kurban01:46:35
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
tezkireci01:46:31
Tezkereci
gedik01:45:36
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
takke01:44:44
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
takla01:44:30
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
OZAN01:42:58
Halk şairi
yer sıçanı01:42:32
Köstebek
seyrekleştirme01:41:42
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
naz01:41:26
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
balkon01:40:54
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
sosyoloji01:40:37
Toplum bilimi, içtimaiyat
madencilik01:40:08
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
Elmas01:39:55
Billûrlaşmış arı karbon
rulman01:39:30
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
FİYAKA01:39:17
Gösteriş, çalım, afi, caka
Kuka01:39:03
Dantel veya nakış ipliği yumağı
KALE01:38:50
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
pervane01:38:37
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
materyal01:37:53
Malzeme, gereç
yatıştırıcı01:37:14
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
ayaklanmak01:37:01
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
çevirme01:36:34
Çevirmek işi, tedvir
beyaz01:36:21
Ak, kara karşıtı
mayhoş01:35:41
Tadı şekerli ve az ekşi olan
kerem01:34:09
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
derinlik01:33:56
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
kesim01:33:43
Kesmek işi
kesit01:33:21
Bir şeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
kepez01:33:08
Yüksek tepe, dağ
zariflik01:32:33
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
yürüklük01:32:02
Yürük olma durumu
Krallık01:31:49
Kral olma durumu veya görevi
menafi01:31:07
Yararlar, faydalar
Takım01:30:53
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
Nimet01:29:57
İyilik, lütuf, ihsan
Anket01:29:31
Soruşturma, sormaca
koca01:29:17
Bir kadının eşi, zevç
sicim gibi01:29:04
damlaları arka arkaya gelip sicim gibi akan (yağmur, gözyaşı)
OCAK01:28:30
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
dayandırma01:28:04
Dayandırmak işi
ırk01:27:51
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
döküntü01:27:01
Dökülmüş, saçılmış şeyler
ortakçı01:26:49
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
Ambar01:26:35
Genellikle tahıl saklanan yer
Deyiş01:25:28
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
Festival01:24:50
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi