idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

elek18:58:27
Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb. ile yapılan araç
asetik18:58:11
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
kişiye özel18:58:01
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
nur yüzlü18:57:33
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
koloni18:56:43
Sömürge, müstemleke
pa18:56:37
Protaktinyum"un kısaltması
bay18:56:19
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
Zen18:55:49
Kadın
VEJETARYEN18:55:28
Etyemez
titan18:54:15
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
astat18:52:11
Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen yapay element. Kısaltması At
keder18:51:23
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
üslup18:51:22
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
türeme18:51:20
Türemek işi
sel18:51:12
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
ACI18:50:20
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
açık olmak18:50:20
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
korunak18:49:49
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
Uzun18:49:38
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
berraklık18:47:12
Berrak olma durumu, duruluk
Pencere18:46:02
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
adam akıllı18:45:50
bk. adamakıllı
tamzara18:45:37
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
Haydutluk18:43:01
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
hun18:42:40
Kan
umur18:42:34
Aldırış etme, önem verme
ORAN18:42:23
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
hayvanat bahçesi18:41:32
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
ilâhi18:41:28
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
nasıl18:41:12
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
ahmaklık18:41:10
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
terek18:39:14
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
havuz18:39:11
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
münşi18:39:08
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
hesaba almak (veya hesaba katmak)18:38:55
göz önünde bulundurmak, işini yürütürken o şeyi de düşünmek
ejderha18:38:46
bk. ejder
tuğamiral18:38:20
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
Patlatma18:38:20
Patlatmak işi
ahenk18:33:44
Uyum
sıkı18:31:59
Dar
yılışık18:31:04
Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye çalışan
züht18:30:55
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
işlemek18:30:47
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
da / de18:30:25
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
duba18:30:17
Yük taşımak veya köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı
ru18:29:08
Rutenyum"un kısaltması
tömbeki18:29:06
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
kümeleme18:29:05
Kümelemek işi
Kel18:27:28
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
hepsi18:26:36
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
neredeyse18:26:00
Kısa bir süre içinde, hemen hemen
halaoğlu18:25:47
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
çok geçmeden18:25:14
kısa bir süre sonra
toyluk18:24:41
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
Mermer18:23:05
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
yoz18:22:05
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
Nakşibendî18:21:46
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
Fazladan18:20:19
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
ÇARPIK18:20:02
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
kurs18:20:01
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
göz hapsi18:19:04
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
İNÇ18:18:29
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
mahiyet18:17:48
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
misafirhane18:16:34
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
medcezir18:15:55
bk. meddücezir, gelgit
tespih ağacı18:15:02
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
Tasarım18:14:09
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
yafta18:14:01
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
meşe18:13:14
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
çatlak18:12:44
Çatlamış olan
çekici18:12:17
Çekme işini yapan
yaylı18:11:57
Yayı olan
genelge18:11:10
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
cereme18:10:36
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme
ihram18:09:23
Eskiden Yunanlıların, Romalıların, günümüzde de Berberîlerin büründükleri geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi
töre bilimi18:08:50
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
kemalist18:08:36
Atatürkçü
Kader18:06:42
Alın yazısı, yazgı
ekin kargası18:06:20
Tüyleri parlak, kara ve erguvanî parıltılı bir tür karga (Corvus frugilefus)
tuğgeneral18:06:17
Orduda en küçük rütbeli general, liva
halk ozanı18:06:10
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
alegori18:06:01
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
ev18:05:58
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
üzüntülü18:03:33
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
ulu18:03:11
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
kudret narı18:02:24
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
gönül almak (veya gönlünü almak)18:02:23
sevindirmek
renk körlüğü18:02:22
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
beslenme bozukluğu18:02:09
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
yardımcı olmak18:02:04
yardımda bulunmak
şen şakrak18:02:03
Çok neşeli, şakrak
öğrenci kimliği18:01:53
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
güney karamanı18:01:52
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
güvey,-i18:01:50
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
Kürek kemiği18:01:45
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
ikici18:01:41
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
peşi sıra18:01:38
Arkasından, ardından, ardı sıra
manita18:01:35
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
düşkünler evi18:01:29
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)18:01:14
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
hayal etmek18:01:14
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
dişe diş18:01:13
iyi, kötü birşeyin karşılığını istemek
Özenmek18:01:10
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
tenazur18:01:08
Bakışım, simetri
dirlik18:01:03
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
ağ torba18:01:02
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
BAŞ18:00:58
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
dalga geçmek18:00:56
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
Yön18:00:51
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
tırıs18:00:45
Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü
Çıkış18:00:43
Çıkmak işi veya biçimi
Taş18:00:42
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
ay18:00:39
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
PERDE18:00:34
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
nesi18:00:29
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
işte18:00:26
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
18:00:24
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
zar18:00:19
İnce perde veya örtü
üstü kapalı18:00:13
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
yaban maydanozu18:00:13
Baldıranın maydanoza benzeyen bazı türlerine verilen ad
boy bos18:00:11
Vücudun yapısı bakımından biçimi
TAKIM18:00:09
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
İNEZE18:00:07
bk. eneze
İptida18:00:01
Başlangıç
türedi17:59:51
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
M17:59:49
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
tabu17:59:49
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
Çıta17:59:45
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
Moratoryum17:59:44
Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede, bölgede bir bölüm veya tüm borçlardaki ödeme zorunluğunun geri bırakılması
Aut17:59:44
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi