idrak etmek

1.akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Cümle 1: Yaşamak onun için sadece, tahminlerinin doğru çıkışını idrak etmek demektir. - H. Taner
erişmek, ulaşmak
Cümle 1: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik.

Son Arananlar

sadme01:48:26
Çarpışma, tokuşma, vurma
muadele01:47:44
Eşitlik, beraberlik, denklik
piç etmek01:47:07
yapayım derken bozmak, çıkmaza sokmak
sesleme01:46:17
Seslemek işi veya durumu
yenici01:46:06
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
eşsiz01:45:52
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
Madagaskarlı01:45:41
Madagaskar halkından olan
izolasyon01:44:07
Yalıtım, tecrit
bamya01:43:38
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
hakikat01:42:38
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
bilgiç01:41:41
Bilgili kimse
Paspas01:38:54
Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plâstik vb. den yapılmış yüzü tırtıklı silecek
mürekkep01:38:05
Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde
Emaye01:37:31
Üzeri emayla kaplanmış olan
manzara01:37:10
Bakışı, dikkati çeken her şey
cezalandırılma01:35:22
Cezalandırılmak işi
daltonizm01:33:54
Renk körlüğü
imparator01:33:50
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
manej01:33:18
At eğitimi
izci01:31:29
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
gammaz01:31:14
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
papağangiller01:30:03
Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu gibi sıcak ülke kuşlarını içine alan familya
kıtaat01:28:51
Kıtalar, ana karalar
au01:27:51
Altın"ın kısaltması
pahal01:27:41
Ters, aksi
maddecilik01:26:30
Materyalizm
dikkatli01:26:19
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
hemen01:24:13
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
kaşbastı01:24:11
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
vazgeçmek01:21:17
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
bulak01:20:52
Kaynak, pınar
oma01:20:11
Kalça kemiği
hesap özeti01:19:37
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
ipotekli01:18:51
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
tarz01:15:41
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
balkon01:15:41
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
karasakız01:15:03
Zift
maharetli01:12:13
Eli işe yatkın, becerikli, usta
sivilce01:07:26
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
ponza01:07:03
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
dar01:05:24
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
doğru doğru dosdoğru01:05:23
en doğrusu şudur ki
sevimlilik01:04:35
Sevimli olma durumu
Tar01:02:37
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
siyahi00:59:39
Zenci, fellah
testi00:58:11
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
görünürde00:57:52
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
Düşürülme00:56:43
Düşürülmek işi veya durumu
karina00:55:31
Gemi omurgası
puma00:52:17
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
keşkek00:51:41
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
civanmert00:50:46
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
güneş doğmak00:49:13
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
potansiyel00:46:39
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
Burgu00:45:42
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
lagos00:43:53
bk. lâhos
töz00:43:22
Kök, asıl, cevher
parlamak00:40:53
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
müdavim00:40:16
Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli
baskı altında tutmak00:40:02
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
komşu00:39:04
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
kötürüm olmak (veya kalmak)00:38:32
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
omurga00:38:31
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
tokaç00:38:27
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
gevşemek00:38:21
Çözülmek
dük00:38:11
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
oy birliği00:37:44
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
deccal00:37:26
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
hapşırma00:37:22
Hapşırmak işi, aksırma
kıpti00:37:15
Mısır halkından olan kimse
askeriye00:37:00
Askerlik
düzelme00:36:44
Düzelmek durumu
Dokunma00:36:43
Dokunmak (I) işi, temas
ondüle00:36:26
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
dişbudak00:36:14
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
kriter00:35:56
Ölçüt, kıstas
albüm00:35:44
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
MAHİR00:35:26
Becerikli
riskli00:35:23
Riski olan
Bürüme00:35:17
Bürümek işi
kuzen00:35:12
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
şor00:35:08
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
iskelet00:35:00
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
kapuska00:34:54
Etli lâhana yemeği
HAREKET00:34:48
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
cıva00:34:46
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
duygusuz00:34:43
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
yanıltı00:34:25
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
yaptırım00:34:21
Yaptırmak işi
KAY00:34:20
Yağmur, yaz yağmuru
ayakkabı00:34:14
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
sert tabaka00:34:05
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
belemir00:34:02
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
hasbıhal00:33:55
Söyleşi, sohbet
orostopolluk00:33:51
Kurnazca iş, dalavere, dolap
düşürmek00:33:46
Değerini, fiyatını indirmek
yazmak00:33:44
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
tinselcilik00:33:34
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
şat00:33:32
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
rituel00:33:17
Ayin
provizyon00:33:16
Bir çekin para olarak karşılığı
ilgisizlik00:33:05
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
cebir00:32:55
Zor, zorlayış
buhar00:32:43
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
kam00:32:41
bk. şaman
çektiri00:32:33
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
yerici00:32:31
Yeren, yermek işini yapan
zade00:32:25
Oğul, evlât
zait00:32:23
Çoğaltan, artıran
zayi00:32:20
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
kasten00:31:48
Kasıtla, bile bile ve isteyerek
imgesel00:31:45
İmge ile ilgili, hayalî
şebnem00:31:38
Çiy
bezemeli00:31:37
Süslü, dekoratif
Diriltme00:31:30
Dirilmesini sağlama, canlandırma
arıtma00:31:28
Arıtmak işi
menkul00:31:11
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
sunucu00:30:56
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
pikap00:30:46
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
pilot00:30:45
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
koyu kahverengi00:30:40
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
cenap00:30:32
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
cenah00:30:30
Kuş kanadı
Kaynama00:30:23
Kaynamak işi
resmikabul00:30:21
Kabul töreni
iyilik etmek (veya yapmak)00:30:18
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
etraflıca00:30:10
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
akrabalık00:30:00
Akraba olma durumu
sınırlı sayı00:29:57
Sonsuz değerli olmayan sayı
KALEM00:29:51
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç