hurda

1 Sıfat

Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş

İşe yarayamayacak derecede bozulup sakatlanmış, zarar görmüş

İsim

Eski maden parçası