hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

acar22:23:23
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
aval22:23:21
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
avam22:23:18
Halkın aşağı tabakası
kaleme almak22:22:37
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
ankiloz22:22:25
Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaşması
ŞEHİT22:22:23
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
sebat22:22:20
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
sebze22:22:12
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
secde22:22:09
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
nahiye22:21:59
Bucak
ayva22:21:57
Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris)
kurander22:21:50
Hava akımı, cereyan
çiftlik kâhyası22:21:39
Çiftlik işlerini yöneten kimse
ayin22:21:36
Dinî tören, ibadet
ayet22:21:34
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
filiz22:21:33
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
biricik22:21:29
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
tan ağarmak (veya atmak)22:21:22
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
Barsak22:21:20
Bağırsak
yer sakızı22:21:14
Bitüm
vakitsiz22:21:10
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
ağız22:21:02
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
sarıçalı22:20:51
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
ağır22:20:48
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
Bağımsız22:20:37
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
not vermek22:20:35
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
uyuklama22:20:17
Uyuklamak durumu
mehil22:20:12
Bir işin bitirilmesi için tanınan ek süre, önel
bilgece22:20:09
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
uzlaştırma22:20:07
Uzlaştırmak işi
farfara22:20:04
Ağzı kalabalık, gürültücü
fikir danışmak22:20:00
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
hakikaten22:19:42
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
caz takımı22:19:36
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
selek22:19:23
Cömert, eli açık
Azrail22:19:21
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
selis22:19:09
Akıcı (söz)
öğle22:19:01
Gün ortası
fermeneci22:18:51
Fermene yapan veya satan kimse
lekeli22:18:44
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
takrir22:18:43
Yerleştirme, yerleştirilme
balıkçı22:18:40
Balık tutan veya satan kimse
denek22:18:34
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
elezer22:18:17
Sadist
yumuşakça22:18:08
Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan
kayırmak22:18:05
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
başmuharrir22:17:55
Başyazar, sermuharrir
hamakat22:17:53
Ahmaklık
kadın terzisi22:17:52
Kadın elbiseleri diken terzi
ürik asit22:17:49
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
tatlı su kayası22:17:35
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
sözün kısası22:17:30
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
dinamik22:17:27
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
taksir22:17:22
Kısaltma, kısma
Etnik22:17:19
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
seyek22:17:14
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
ihtilaf22:17:03
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
kitara22:16:58
bk. gitar
süit22:16:56
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
hücre yutarlığı22:16:55
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
sevme22:16:47
Sevmek işi
sevda22:16:45
Güçlü sevgi, aşk
Sahtekarlık22:16:38
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
setre22:16:32
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
selen22:16:29
Ses, haber, bilgi
ılkı22:16:26
bk. yılkı
semer22:16:21
Beygir, katır gibi hayvanlaırın sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan yastık
seksi22:16:13
Cinsel çekiciliği olan
seher22:16:08
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
sefil22:16:00
Sefalet çeken, yoksul
segah22:15:57
Klâsik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam
ağız dalaşı22:15:53
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
alma22:15:47
Almak işi
budama22:15:42
Budamak işi
akli22:15:34
Akılla ilgili, akla dayanan
akma22:15:31
Akmak işi
salya22:15:30
Ağızdan sızan tükürük
ÜRETEÇ22:15:15
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
tarator22:15:12
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
plaket22:15:07
Metalden, türlü biçimlerde yapılan, küçük, alçak kabartma levha
ahit22:14:59
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
ÇİGAN22:14:51
Çingene
yatık yazı22:14:48
Yazı yönüne doğru eğik olan yazı
fersah22:14:38
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
fersiz22:14:36
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
çapulcu22:14:23
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
başkumandan22:14:20
Başkomutan
çamur deryası22:14:17
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
faydalanma22:13:56
Yararlanma
Şehla22:13:51
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
DAİMİ22:13:43
Sürekli, kalıcı, temelli, gedikli
DOLANIM22:13:38
Tedavül, sirkülâsyon
buğday22:13:14
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
araf22:13:11
Cennet ile cehennem arasında bir yer
arma22:13:06
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
tarihî tiyatro22:12:58
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
arif22:12:47
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
beceriklilik22:12:23
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
Araştırma22:12:21
Araştırmak işi, taharri
Brom22:12:15
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
budist22:12:08
bk. Buddhist
kinin sülfatı22:12:03
Kinin
yoksunluk22:12:00
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
ısmarlamak22:11:42
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
ÇİĞ22:11:40
Pişmemiş veya az pişmiş
uymazlık22:11:34
Aykırılık, başkalık, mugayeret
fukara22:11:23
Yoksul, fakir, fıkara
payanda22:11:17
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
tiryakilik22:11:13
Tiryaki olma durumu, iptilâ
kalp çarpıntısı22:11:03
Kalbi veya kalbinin çalışması bozuk olan kimse
hakkaniyet22:10:57
Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
kavrayış22:10:44
Kavrama, anlama, algılama yetisi
izafi22:10:36
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
yazıcı22:10:35
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
şebabet22:10:26
Gençlik veya gençlik yılları
ülser22:10:14
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
taahhüt22:10:11
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
ilâve22:10:06
Katma, ekleme, ulama, ek
sesli22:10:00
Sesi olan, ses çıkaran
görünüşte22:09:56
Dıştan göründüğüne göre, görünene inanmak gerekirse, görünene bakılırsa
çelebi22:09:44
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
et lokması22:09:44
Et yemeği
senet22:09:41
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
Nebati22:09:40
Bitki ile ilgili, bitkisel
öngörülü22:09:21
Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş
figüratif22:09:13
Figürlü, figürcü
mestane22:09:11
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
DOKUNUM22:09:08
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
ziyafet çekmek (veya vermek)22:09:03
konukları yemekli ağırlamak
tamirat22:09:01
Onarım