hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

imalât10:55:43
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
emperyalist10:55:43
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
yarı10:55:42
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
kurbağa10:55:40
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
Yengeç dönencesi10:55:39
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
dehşetli10:55:39
Korku veya ürküntü veren
SARA10:55:32
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik
SAVA10:55:26
Haber
dâhilî10:55:22
İçle ilgili
değişik10:55:17
Değiştirilmiş
restore10:55:16
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
tayin edilmek10:55:15
atanmak
fen10:55:15
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
Yumuşak10:55:08
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
uçuculuk10:55:08
Uçucu olma durumu
çekelez10:55:07
Sincap
çiftlik kâhyası10:55:06
Çiftlik işlerini yöneten kimse
Gamsız10:55:05
Üzüntüsü olmayan
Orak10:55:05
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
SABA10:54:58
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
Genellikle10:54:53
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
otoklâv10:54:52
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
elçilik uzmanı10:54:52
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
kilit dili10:54:50
Kilidin anahtarla sürülen parçası
Beğenme10:54:49
Beğenmek işi
açar10:54:48
Anahtar
acımık10:54:46
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
yırtık10:54:45
Yırtılmış olan
Şölen10:54:39
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
konteyner10:54:33
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
muhacir10:54:28
Göçmen
teskin10:54:28
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
başkomutan10:54:19
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
parIltI10:54:13
Parıldama, göze çarpan parlaklık
izafi10:54:12
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
ongun10:54:02
Çok verimli, bol, eksiksiz
SEKS10:54:01
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
Sayı boncuğu10:54:00
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
yer biçimleri10:53:42
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
Çakım10:53:35
Şimşek, çakın
iklim10:53:25
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
yufka yürekli10:53:24
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
esenleme10:53:23
Esenlemek işi, selâm
yurt içi10:53:13
Yurt sınırları içinde olan
ikmal10:53:10
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
sömestr10:53:00
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
nur yüzlü10:52:55
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
oramiral10:52:49
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
ecel şerbeti içmek10:52:40
ölmek
ayrıklık10:52:28
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
kriminoloji10:52:25
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
polargı10:52:25
Polarıcı
SICAKKANLI10:52:24
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
Renkser10:52:17
Renklerle ilgili olan, kromatik
Dogma10:52:10
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
dizgici10:52:10
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
aldırmaz10:52:03
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
ekran10:51:52
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
FAYANS10:51:51
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
tutumluluk10:51:47
Tutumlu olma durumu
reddetme10:51:39
Reddetmek işi
iskambil kâğıdı gibi devrilmek10:51:27
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
tanrıcılık10:51:23
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
Çarpıcı10:51:23
Etkili
LEGATO10:51:22
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
çocuklar!10:51:22
arkadaşlar!
bilim kurgu10:51:21
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
ZEHİRLENMEK10:51:21
Zararlı düşünceler edinmek
benzeşmezlik10:51:20
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
baryum sülfat10:51:19
Baritin
yer adı bilimi10:51:00
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
bilinç10:50:57
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
inadına10:50:54
Terslik olsun diye
ark10:50:50
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
GECE YANIĞI10:50:50
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
Kumarcı10:50:47
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
Yaratıcı10:50:40
Yaratma yeteneği olan
cambaz10:50:35
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
Cop10:50:34
Kalın kısa değnek
geçersiz10:50:33
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
Balta10:50:33
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
Bakir10:50:27
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
komedyen10:50:15
Güldürülerde oynayan oyuncu
klasik10:50:02
Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan
kıyıcı10:49:58
Kıymak işini yapan kimse
manevî10:49:57
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
Tabir10:49:56
Deyiş, anlatım, ifade
ANTRAKT10:49:54
Ara
anlam aykırılığı10:49:54
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
nefiy10:49:48
Sürme, sürgüne gönderme
enteresan10:49:45
İlgi çekici, ilginç
lekeli humma10:49:32
Tifüs
ayırma10:49:21
Ayırmak işi
GEÇİMSİZ10:48:56
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
LİTERATÜR10:48:48
Edebiyat, yazın
kaymakam10:48:43
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
karşılaştırmak10:48:40
Kişi veya nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek
r, R10:48:37
Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir
jüt10:48:28
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
çoban köpeği10:48:15
Sürüyü koruyan iri cins köpek
yerinde10:48:14
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
dua10:48:10
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
darlık10:48:08
Dar olma durumu
YOKLUK10:47:50
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
sözlü10:47:49
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
haylaz10:47:48
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
hoşgörürlük10:47:47
Hoşgörü ile davranma durumu
tasalanma10:47:46
Tasalanmak işi
siyasetçilik10:47:45
Siyasetçinin işi
kezzap10:47:45
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
töre dışıcılık10:47:43
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
esnasında10:47:41
Sırasında, olduğu anda
Merasim10:47:40
Tören
mızmızlık10:47:39
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
mantık10:47:39
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
TARLA10:47:36
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
Global10:47:26
Toptan, toplam
Gönül rahatlığı10:47:19
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
keten tohumu10:47:08
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
tefrişat10:47:07
Döşeme işleri
aldatmak10:47:07
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
HÜKÜMDARLIK10:47:07
Hükümdar olma durumu
İPOTEK10:47:06
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
parçalı10:47:05
Birden çok parçadan oluşmuş
meşakkat10:47:05
Güçlük, sıkıntı, zorluk
batı10:47:04
Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün indi, garp
artı uç10:47:03
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
Bürokrat10:47:03
Devlet dairesinde çalışan görevli
rakam10:47:02
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
SÜMTER10:47:02
Kırmızımtırak, küçük taneli sert buğday