hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

Sıfır20:44:04
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
umma20:44:02
Ummak durumu
yemek20:43:34
Yemek yeme, karın doyurma işi
Kandela20:43:33
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
ifşa20:42:36
Herhangi gizli bir şeyi, açığa çıkarma, yayma
onaylama20:41:36
Onaylamak işi, tasdik
abaşo20:41:35
Alt, alttaki, aşağı
ilânihaye20:39:55
Sonsuza kadar
kuyruk20:39:43
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
şor20:35:42
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
paydaşlık20:35:41
Paydaş olma durumu, iştirak
şişmanca20:33:34
Oldukça şişman, biraz şişman
seçimlik20:33:25
Seçme işine konu olma
solukluk20:32:37
Soluk olma durumu
gerekli görmek20:32:33
yapılması icap etmek
kılade20:30:58
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
gözleme20:28:07
Gözlemek işi, tarassut
orkinos20:26:57
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
bükün20:21:15
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
oğlan20:17:14
Erkek çocuk
uygun gelmek20:17:05
yakışmak, yaraşmak
onluk20:16:52
On birimden, on parçadan oluşan
ons20:16:37
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
Düşsel20:13:17
Düş ile ilgili, hayalî
leğen20:13:17
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
serüvenci20:13:15
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
kaşe20:09:16
Damga, mühür
dayanamamak20:08:10
katlanamamak, sabredememek
neden bilimi20:07:44
Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji
yapım eki20:06:30
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
lisans20:06:27
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
lökosit20:05:41
Akyuvar
Obelisk20:05:39
Dikili taş
eper20:05:39
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
tutsak20:03:20
Savaşta ele geçen düşman, esir
Esirlik20:01:32
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
despotluk20:00:12
Despot olma durumu, müstebitlik, istibdat, despotizm
aft20:00:01
Pamukçuk
ayn19:59:42
Göz
öbürü19:59:01
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
Kaderci19:58:50
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
heykel19:58:27
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
Yayvan19:56:19
Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş
böbrek19:55:22
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
belirten19:54:55
Tamlayan
iftiracı19:54:35
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
mahlep19:54:14
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
hemşire19:53:56
Kız kardeş, bacı
faizcilik19:52:38
Faizcinin işi, tefecilik
sene19:52:01
Yıl
Yapı19:50:44
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
Kasten19:50:36
Kasıtla, bile bile ve isteyerek
ateist19:44:27
Tanrıtanımaz
düzenlilik19:34:54
Düzenli olma durumu
semt19:30:26
Yan, taraf, cihet
pulat19:28:07
Çelik
çimdik19:27:41
Çimdiklemek işi
kara kehribar19:27:40
Süs eşyası yapımında kullanılan parlak, siyah linyit, oksidiyon taşı
Allah19:26:28
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
Kumru19:26:18
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
içindekiler19:24:47
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
iltifat19:24:47
Yüzünü çevirerek bakma
sümüksü zar19:23:16
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
feryat figan19:22:39
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
tabaklanma19:22:09
Tabaklanma işi
ferman19:22:07
Buyruk, emir
ARAKA19:19:35
İri taneli bezelye
düşürme19:19:35
Düşürmek işi
ince bağırsak19:19:34
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
düğün19:18:33
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence
hususiyet19:18:20
Özellik
vale19:17:51
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
biriktirme19:16:49
Biriktirmek işi, tasarruf
bevliyeci19:16:00
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
kadem19:15:05
Ayak, adım
yaratıcı19:14:41
Yaratma yeteneği olan
formasyon19:14:13
Biçimlenme
bir çırpıda19:14:08
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
rica19:13:50
Dileyiş, dileme, dilek
jersey19:13:49
Sarı ve kahverenginden esmere kadar değişen renkte et tutmayan, kemikleri belirgin, sakin bakışlı bir kültür ırkı sığırı
bedaheten19:10:17
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
laskine19:09:22
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
Teker19:05:27
Tekerlek
yaşlanma19:05:19
Yaşlanmak işi
vuruş19:05:14
Vurmak işi veya biçimi
mezar19:04:48
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
sayıca19:03:08
Sayı bakımından, adetçe
zorluk19:02:58
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
Tasfiye19:02:20
Arıtma, ayıklama, temizleme
heybe19:01:10
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
dünya19:00:22
Üstünde yaşadığımız gök cismi
elek18:58:27
Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb. ile yapılan araç
asetik18:58:11
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
kişiye özel18:58:01
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
nur yüzlü18:57:33
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
koloni18:56:43
Sömürge, müstemleke
pa18:56:37
Protaktinyum"un kısaltması
bay18:56:19
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
Zen18:55:49
Kadın
VEJETARYEN18:55:28
Etyemez
titan18:54:15
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
astat18:52:11
Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen yapay element. Kısaltması At
keder18:51:23
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
üslup18:51:22
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
türeme18:51:20
Türemek işi
sel18:51:12
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
ACI18:50:20
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
açık olmak18:50:20
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
korunak18:49:49
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
Uzun18:49:38
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
berraklık18:47:12
Berrak olma durumu, duruluk
Pencere18:46:02
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
adam akıllı18:45:50
bk. adamakıllı
tamzara18:45:37
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
Haydutluk18:43:01
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
hun18:42:40
Kan
umur18:42:34
Aldırış etme, önem verme
ORAN18:42:23
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
hayvanat bahçesi18:41:32
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
ilâhi18:41:28
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
nasıl18:41:12
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
ahmaklık18:41:10
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
terek18:39:14
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
havuz18:39:11
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
münşi18:39:08
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
hesaba almak (veya hesaba katmak)18:38:55
göz önünde bulundurmak, işini yürütürken o şeyi de düşünmek
ejderha18:38:46
bk. ejder
tuğamiral18:38:20
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
Patlatma18:38:20
Patlatmak işi
ahenk18:33:44
Uyum