hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

mevzuubahis01:09:17
Konu olan, söz konusu; adı geçen, sözü geçen
defnetme01:09:14
Defnetmek işi, gömme
esirlik01:08:02
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
menşe01:07:56
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
telafi01:07:53
Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma
NEDENSEL01:07:52
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
Bezginlik01:07:50
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
tıraş01:07:49
(sakal, bıyık, kıl için) Dibinden kesme, kazıma, yülüme
buton01:07:47
Çalıştırmaya yarayan düğme
kadın berberi01:07:31
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
Kerim01:07:27
Soylu, asil
yabancı dil01:06:52
Ana dilin dışında olan dillerden her biri
boynuz01:06:51
Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
faydalanma01:06:47
Yararlanma
tellâl01:06:46
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
kesir01:05:16
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
yineletme01:04:27
Yineletmek işi
kuşatılma01:04:26
Kuşatılmak işi
seyrekleşme01:04:23
Seyrekleşmek durumu
İspermeçet01:04:20
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
çörek01:04:15
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
Yaratımcı01:03:24
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
dikme01:03:21
Dikmek işi
koygun01:03:16
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
SAVUNMA01:03:15
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
keven01:02:04
Geven
EDİM01:00:55
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
şiar01:00:52
Belgi
cızırtı01:00:51
Cızırdama sesi
mıhlamak01:00:47
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
Oya01:00:46
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
aktivite01:00:24
Etkinlik
OBJEKTİF00:59:13
Nesnel, afakî
efemine00:58:51
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
UZMAN00:58:17
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
haşiş00:58:09
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
tamamlamak00:57:32
Bitirmek
mineral00:57:27
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
tatbik00:56:27
Uygulama, pratik
kayak00:55:13
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
gurk00:54:43
Kuluçka
papirüs00:53:51
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
Ten00:53:50
İnsan vücudunun dış yüzü
güzide00:53:47
Seçkin, seçilmiş, seçme
aracılık00:53:38
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
Hal00:53:37
Çözme, çözülme; eritme; karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
KART00:53:31
Gençliği ve körpeliği kalmamış
PURO00:53:23
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
Kadana00:53:21
Bir cins iri at
darmadağınık00:53:20
Darmadağın olmuş
Denetim00:51:55
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
hüküm00:51:42
Yargı
buat00:51:25
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
noter00:51:22
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
hoşa gitmek00:51:20
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
toraman00:51:10
Tombul, iri yapılı, genç irisi
göre00:50:29
uygun, elverişli, için
ESKİ ESERLER00:50:28
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
Neme gerek00:50:22
Neme lâzım
Manen00:50:20
İç varlık bakımından, manevî yönden, maddeten karşıtı
Olta00:50:14
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
şarkıcı00:50:12
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
sevap00:50:11
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
afi00:50:08
Gösteriş, çalım, caka
Getirimci00:50:07
Getirim sağlayan şey veya kimse
salaş00:49:56
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
TANRIÇA00:49:45
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
zamanında00:49:30
Eskiden
hazır para00:49:28
Nakit, elde mevcut para, likit
ortak00:49:27
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
kodaman00:49:24
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
UZAKLIK00:49:11
Uzak olma durumu, ıraklık
konsantre00:49:10
Yoğunlaştırılmış, yoğun
ayıplama00:48:39
Ayıplamak işi, takbih
EroZyon00:47:44
Aşınma; itikâl
daralma00:47:23
Daralmak işi
paralık00:45:52
Herhangi bir para değerinde olan
çentik açmak00:44:46
çentik oluşturmak
badana00:44:01
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
ümit etmek00:43:43
ummak, beklemek
abidevi00:43:41
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
gelembe00:43:27
Koyun yatağı
süreli00:42:52
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
boru çiçeği00:42:28
Çan çiçeği
kalıplaşmış00:42:02
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
kavat00:41:42
Yolsuz, yasa dışı veya gizli, cinsî birleşmelerde aracılık eden erkek, pezevenk
incik00:41:21
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
fırın00:41:20
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
Sorun00:41:19
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
çabalama kaptan ben gidemem00:41:12
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
vatansever00:40:42
Yurtsever kimse
zemmetme00:40:06
Zemmetmek işi veya durumu
nihilist00:39:24
Nihilizm yanlısı
çömelme00:39:19
Çömelmek işi
oğulcuk00:39:02
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
matador00:38:43
Boğa güreşçisi, toreador
burç00:38:42
Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı
sesteş00:38:35
bk. sestaş
değnek00:38:32
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
amblem00:38:24
Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, belirtke
sermayesizlik00:38:22
Sermayesiz olma durumu
Kazı00:37:57
Bir yeri kazma işi, hafriyat
sihirli00:37:03
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
karışım00:37:03
Karışmış olanın durumu
darlık00:37:02
Dar olma durumu
zemberek otu00:36:26
Atkuyruğu
karavaş00:36:16
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
köşe başı00:35:45
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
kof00:35:37
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
azınlık00:34:57
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
ıslahat00:34:56
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
tanzim etmek00:34:21
sıralamak
büyüme00:34:14
Büyümek işi
ciddiyet00:33:47
Ciddîlik, ağırbaşlılık
otopark00:33:46
Motorlu taşıtların belli bir süre için bırakıldığı yer
stalaktit00:33:44
Sarkıt
HAYA00:33:42
Er bezi
sezon00:33:24
Mevsim
iştihar00:31:24
Ün salma, tanınma
Kolçak00:31:14
Yalnız baş parmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven
kaim00:30:53
(başka bir şeyin yerine) Geçen
öreke00:30:38
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
hristiyan00:30:14
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
masa00:29:52
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
Mitos00:29:50
bk. mit
Çarpıntı00:29:21
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
tasvir00:29:09
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
telek00:28:31
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
zilli maşa00:28:27
Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı
gına00:28:18
Zenginlik, bolluk