hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

patolojik16:52:44
Patoloji ile ilgili
saadet asrı16:52:42
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
fatalite16:52:32
Alın yazısı, yazgı, kader
inançsız16:52:28
İnancı olmayan, imansız, itikâtsız
yayılmacılık16:52:23
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
te16:52:11
Tellür"ün kısaltması
içeri16:52:10
İç yan, iç bölüm
İlahe16:51:55
Tanrıça
acele16:51:51
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
kelime oyunu16:51:50
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
KALDIRAÇ16:51:49
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
RAHLE16:51:48
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
Kıymet16:51:43
Değer
wc16:51:32
Ayak yolu
kenef16:51:29
Ayak yolu
AŞILAMA16:51:28
Aşılamak işi
musluk16:51:26
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
geri çevirmek16:51:25
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
fındık16:51:14
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
Çarpıcı16:51:13
Etkili
fahriye16:51:12
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
asaleten atama16:51:06
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
silindir16:50:59
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
bir tutmak (veya bir görmek)16:50:50
eşit saymak, eşit görmek
tenkitçilik16:50:49
Eleştiricilik
TEMLİK16:50:46
Mülk olarak verme
kankan16:50:46
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
acı yitimi16:50:33
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
karşıtçıllık16:50:33
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
zıt anlamlı16:50:25
karşıt anlamlı
hazcılık16:50:20
Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm
fazilet16:50:04
Erdem
EMEK16:49:51
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
Battaniye16:49:48
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
Seyahat16:49:47
Gezi, yolculuk
Okul16:49:45
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
ardıç16:49:45
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
endişe16:49:41
Düşünce
yaban kedisi16:49:39
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
Kolayca16:49:28
Oldukça kolay olan
tariz16:49:22
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
MAARİF16:49:18
Bilgi ve kültür
onursal16:49:15
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
terkip16:49:09
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
Kaynamak16:48:45
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
kız16:48:43
Dişi çocuk
yazıcı16:48:40
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
Başlık16:48:33
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
gedik16:48:25
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
jeloz16:47:23
bk. Agaragar
KESİK16:47:21
Kesilmiş olan
merih16:47:11
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
Çoban yıldızı16:47:10
Venüs, Çulpan
süreyazar16:46:51
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
şeftali16:46:48
Gülgillerden, ılıman bölgelerde yetişen, 8-10 m yükseklikte, pembe renkli bir ağaç (Persica vulgaris)
kitapçı16:46:44
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
ajitasyon16:46:36
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
YOLMA16:46:35
Yolmak işi
sultan16:46:19
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
yunan16:46:11
Yunanistan halkından olan kimse
misak16:45:51
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
sorun16:45:45
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
saray çiçeği16:45:45
Hezaren
etilalkol16:45:24
bk. alkol
söyleme16:45:22
Söylemek işi
tecil16:45:13
Erteleme
varlık bilimi16:45:03
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
varlık16:44:59
Var olma durumu, mevcudiyet
taam16:44:54
Yemek, yiyecek
maden gazı16:44:52
Madende oluşan gaz
ayakyolu16:44:51
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet
olan16:44:49
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
gizem16:44:25
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
satın alma16:44:20
Satın almak işi
Tekinsiz16:44:10
Tekin olmayan, uğursuz
okutman16:44:09
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
tutanak16:44:01
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
Açık mavi16:44:00
Mavinin bir ton açığı
medrese16:43:59
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
döner16:43:58
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
lamba16:43:45
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
Kemankeş16:43:41
Ok atıcı, okçu
zarara uğramak16:42:57
kötü bir durumla karşılaşmak
Bucak16:42:56
Kenar, köşe, yer
hadise16:42:49
Olay
sahteci16:42:35
Düzmeci, sahtekâr
anımsama16:42:34
Hatırlama
Nüans16:42:33
Ayırtı, çalar, fark
cici16:42:32
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
gergin16:42:31
Gerilmiş durumda olan
yer elması16:42:30
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
ZEMHERİ16:42:25
Kışın en şiddetli zamanı, kara kış
dallama16:42:11
Dallamak işi
sazangiller16:42:05
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
binek atı16:42:04
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
TEOLOJİ16:41:42
İlâhiyat, tanrı bilimi
harman dövmek16:41:39
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
Arabalı vapur16:41:24
Arabaya taşıyan vapur, vapur, araba vapuru
senarist16:41:15
Senaryo yazarı, senaryocu
bıyık16:41:01
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
icraat16:40:50
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
bulaşıcı hastalık16:40:47
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
beli16:40:44
Evet
alaylı16:40:42
Erlikten yetişmiş subay
gizil16:40:42
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
raksetme16:40:42
Raksetmek işi
Aşı boyası16:40:41
İçine karışan demir hidroksit miktarına göre pas sarısı, kızıl veya koyu esmer renk almış gevrek kil
kopya16:40:29
Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi
içerik16:40:21
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
hakiki16:40:06
Gerçek
Çehre16:40:05
Yüz, sima
nevruz16:39:16
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
ahlaklı16:39:11
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
kenarlık16:39:06
Kenar bölümünü oluşturan şey
evsin16:39:06
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
miras16:39:05
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
Çizgi16:38:53
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
ürpermek16:38:34
Korkmak
Tazyik16:38:34
Basınç
kainat16:38:31
Evren
basıölçer16:38:23
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
Çise16:38:14
İnce yağmur, çisenti
takım erki16:37:58
Oligarşi
boyun16:37:58
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
KALİTE16:37:50
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
ruh bilimcilik16:37:39
Özellikle din, sanat, ahlâk gibi olayları tek yanlı olarak yalnızca ruh bilimsel açıdan inceleme ve açıklama, psikolojizm
terilen16:37:24
İngiltere"de üretilen sentetik lif, tergal
çöplük16:37:20
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
karsak16:37:19
Köpekgillerden, soluk kahve rengi, karnı beyaz tüylü, kısa kulaklı, postundan kürk yapılan bir memeli türü (Vulpes corsac)
göç etmek (veya eylemek)16:37:19
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek