hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

hazır07:55:10
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
adetçe07:55:06
Sayı bakımından, sayıca
tibet öküzü07:55:04
Yak, Tibet sığırı
CÜMLE ALEM07:55:01
Herkes
ikon07:54:59
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
dizgin07:54:52
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
şaful07:54:50
Bal konulan ufak tekne
bariz07:54:47
Açık, göze çarpan, belirgin
kendini beğenmek07:54:45
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
BEDAHETEN07:54:41
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
sınıflama07:54:40
Bölümleme, tasnif
büyüleme07:54:35
Büyülemek işi
alalama07:54:33
Alalamak işi, kamuflâj
Müsvedde07:54:31
Yazı taslağı, karalama
gayya07:54:29
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
kürt07:54:27
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
cendere07:54:25
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
al kan07:54:24
Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parajin
saray07:54:22
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
Karşılaşmak07:54:20
(iki sporcu veya iki takım için) Yarışmak
metazori07:54:13
Zorla
iyelik07:54:12
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
ŞAİR07:54:10
Şiir söyleyen veya yazan kimse
WC07:54:06
Ayak yolu
hayat dolu07:54:04
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
Özerk07:54:02
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
Yat07:54:01
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
nesim07:53:59
Hafif yel, esinti
taşra07:53:57
Bir ülkenin başşehri veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık
irs07:53:53
Kalıtım, soya çekim
ini07:53:48
Kayın birader
ipeka07:53:47
Altın kökü
evsiz barksız07:53:43
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
ağzı sıkı07:53:41
bk. ağzı pek
dokunum07:53:40
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
surat asmak07:53:36
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
bir bir07:53:36
bk. hepyek
Azerbaycanlı07:53:34
Azerbaycan halkından olan kimse
MEKANİK07:53:33
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
vesikalık fotoğraf07:53:31
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
mira07:53:27
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
Edinim07:53:26
Kazanma, iktisap
makineli07:53:22
Makinesi olan, makine ile işleyen
salik07:53:20
Bir yola giren, bir yolda giden
ha babam (veya ha babam ha)07:53:19
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
balhane07:53:17
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
mikrobiyolog07:53:15
Mikrobiyoloji uzmanı
Tanrılık07:53:13
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
Erbap07:53:12
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
terilen07:53:11
İngiltere"de üretilen sentetik lif, tergal
dâhiliye07:53:08
(devlet yönetiminde) İç işleri
ana arı07:53:04
Arı beyi
HİLECİ07:53:01
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
allame07:52:57
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
konut07:52:55
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
avuç içi07:52:52
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
kan taşı07:52:50
Hematit
icabet07:52:48
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
genişleme07:52:46
Genişlemek işi
kendinden geçmek07:52:45
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
Mest07:52:43
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
ayırtı07:52:41
Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans
ineç07:52:39
Tekne
leb07:52:37
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
katılım07:52:36
Katılmak işi, iştirak
pisboğaz07:52:34
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
apse07:52:30
İrin birikimi, çıban
Ebet07:52:27
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
müstağni07:52:25
Elinde olanla yetinen, doygun
ışıklanma07:52:22
Işıklanmak işi
delilik07:52:18
Deli olma durumu veya delice davranış
çöplenme07:52:16
Çöplenmek işi
mekanikçi07:52:15
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
STATOSİST07:52:11
Statolitlerin içinde bulunduğu kesecik
irade kaybı07:52:10
bk. irade yitimi
Hint bademi07:52:08
Kakao
mağara bilimi07:52:06
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
zincirleme07:52:04
Zincirlemek işi veya durumu
moren07:52:02
Buzul taş
amplifikatör07:52:01
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
lağım döşemi07:51:59
bk. kanalizasyon
sınır07:51:57
İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut
buhar kazanı07:51:56
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
tamir07:51:55
Onarma, onarım
portakal07:51:53
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
yüzme havuzu07:51:52
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
durgun07:51:50
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
öksüz07:51:48
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
Müsavi07:51:45
Eşit, denk
konkav07:51:43
İçbükey, obruk, mukaar
maharetli07:51:41
Eli işe yatkın, becerikli, usta
Bozulma07:51:39
Bozulmak işi
nehir07:51:38
Irmak
hipostaz07:51:35
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
Muta07:51:34
Veri
çaprazlama07:51:32
Çapraz olarak, makaslama
koyu sarı07:51:30
Sarının bir ton koyusu
iltizam etmek07:51:27
keseneğe almak
ZÜRRİYET07:51:23
Döl, soy sop, sulp
anzarot07:51:22
Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla)
Art07:51:20
Arka, geri
alegori07:51:20
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
bal peteği07:51:18
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
lafazan07:51:15
Geveze
kondansatör07:51:15
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
mütevazı07:51:09
Alçak gönüllü
Hukuki07:51:07
Hukuk ile ilgili, tüzel
leylak07:51:07
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
gösteri07:51:06
İlgi, dikkat çekmek için, bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun
sağduyulu07:51:04
Sağduyusu olan
açığa çıkmak07:51:02
belli olmak, anlaşılmak
yavan07:51:01
Yağı az
MEZBAHA07:50:59
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
dil tutukluğu07:50:59
Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü
öşür07:50:57
Aşar, ondalık
fodul07:50:55
Üstünlük taslayan, kibirlenen
baykuş07:50:54
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
tavlı07:50:52
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
sermayeci07:50:50
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
Zeka07:50:48
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
he07:50:47
Helyum"un kısaltması
soylu07:50:46
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
tekil07:50:45
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
MURAHHAS07:50:41
Delege
hiç değilse (veya hiç olmazsa)07:50:40
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
Ay ışığı07:50:40
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
ülke07:50:38
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
iftihar etmek07:50:37
kıvanç duymak, övünmek
Amirce07:50:36
Amire yakışır biçimde, amir gibi
sınır taşı07:50:34
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde