hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

KAF16:38:12
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
vezneci16:38:06
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
kandırmaca16:38:05
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
merkeziyet16:38:00
Merkeziyetçilik
oha16:37:59
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
göksel16:37:56
Gökle ilgili, semavî
başkatip16:37:47
Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı, başyazman
Ketal16:37:41
Çirişli bir çeşit parlak bez
diplomat16:37:39
Uluslar arası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse
güvem eriği16:37:38
bk. akdiken
müspet16:37:30
Olumlu
dilekçe16:37:30
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
zeytinyağlı yemek16:37:26
Zeytinyağı ile pişirilen yemeklere verilen ad
biçici16:37:13
Biçmek işini yapan (kimse)
haram16:37:09
Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan
saadet asrı16:37:07
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
kase16:37:06
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
itmek16:37:04
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
AL16:37:01
Alüminyum"un kısaltması
ÜLGER16:36:56
Kadife, şeftali vb. nin üzerinde bulunan ince tüy
asım16:36:54
Asma işi
Babacıl16:36:52
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
Mesela16:36:45
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
uyurgezerlik16:36:39
Uyurgezer olma durumu
Dolma16:36:35
Dolmak işi
delişmen16:36:27
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
aklınca16:36:22
(küçümseme yollu) Düşüncesine göre, aklı sıra
anarşi16:36:20
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Mutedil16:36:12
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
Deneysel16:36:10
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
klips16:36:02
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
Dirgen16:36:01
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
Budun16:35:56
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim
ihmal etmek16:35:41
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
ses aleti16:35:38
Ses aygıtı
üvey baba16:35:30
Öz olmayan baba, babalık
ahlâkçılık16:35:26
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
katiplik16:35:17
Sekreterlik, yazmanlık
madrabaz16:35:16
Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri, yerinden getirerek toptan satan kimse
Bulma16:35:13
Bulmak işi
etik16:35:02
Töre bilimi, ahlâk bilimi
iç lâstik16:35:00
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
karavana16:34:57
En çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, çok miktarda yiyecek alan, kenarları dik, derince metal kap
su düzeyi16:34:56
Su yüksekliğinin durumu
veya16:34:54
Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılır
akaju16:34:45
Maun
Lityum16:34:44
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
cezve16:34:39
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
asalaklık16:34:37
Asalak olanın durumu
İzinsiz16:34:35
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
abaşo16:34:23
Alt, alttaki, aşağı
pupa16:34:15
Geminin arkası, kıç
ayı gülü16:34:11
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
mahrukat16:34:04
Yakacak, yakıt
SOYADI16:34:01
Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı
Osmanlı Türkçesi16:33:51
XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu"da ve Osmanlı Devleti"nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın ağır baskısı altında kalan Türk diline verilen ad
kıtaat16:33:49
Kıtalar, ana karalar
güreşçi16:33:45
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
sililik16:33:35
Sili olma durumu, arılık, temizlik
koyu kır16:33:30
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
şen16:33:24
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
Aymak16:33:18
Gerçeği anlamak
Kasvetli16:33:15
İç sıkıcı, sıkıntılı
zindan16:33:11
Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer
Bilgelik16:33:09
Bilge olma durumu ve niteliği
aval16:33:08
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
seksiyon16:33:06
Bölüm
teğet16:33:00
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
mürdüm eriği16:32:56
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
paraflama16:32:53
Paraflamak işi veya durumu
primitivizm16:32:52
İlkelcilik
kaba sakal16:32:47
Gür ve geniş sakallı
yenmek16:32:46
Tutmak, bastırmak
rum16:32:43
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
Kazaen16:32:41
Kazara
ezkaza16:32:33
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
Yoğurt16:32:30
Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı süt ürünü
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)16:32:24
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
KALBUR16:32:20
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
ayırıcı16:32:16
Ayırma özelliği veya gücü olan
kötürüm olmak (veya kalmak)16:32:14
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
güvenli16:32:14
Güven verici, emniyetli, emin
bitirim yeri16:32:07
Kumarhane
maneviyat16:32:05
Maddî olmayan, manevî şeyler
görk16:32:03
Güzellik, gösteriş
yakma16:32:01
Yakmak işi
GAZETE16:31:59
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
gelin16:31:59
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
yaftayı yapıştırmak16:31:49
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
urban16:31:48
Çöl Arapları
inha16:31:39
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
yatırma16:31:33
Yatırmak işi
ameli16:31:31
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
yük katarı16:31:27
Yük treni, marşandiz
iblis16:31:25
Şeytan
Uf16:31:15
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
halim selim16:31:13
Yumuşak ve doğru (kimse)
gri16:31:09
Kül rengi, boz
vakayiname16:31:09
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
dondurma16:31:06
Dondurmak işi
rom16:31:03
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
lağım döşemi16:30:51
bk. kanalizasyon
Başarı16:30:49
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
karamuk16:30:49
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
serak16:30:47
Dik yerlerden inen buzullarda, derin yarılmalar sebebiyle buz parçalarının koparak aşağıya düşmesi
çerge16:30:32
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
yelkenleri suya indirmek16:30:29
direnmekten vazgeçip karşısındakinin dediğini benimsemek, kabul etmek
borak16:30:28
Bor (I)
aşlık16:30:27
Aş yapmak için hazırlanan ve saklanan şeyler
verimsizlik16:30:20
Verimsiz olma durumu
anı16:30:18
Hatıra
ak kan yangısı16:30:16
Adenit
beğenilir16:30:15
Beğenme duygusu veren, beğenilen
Titiz16:30:13
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
fikstür16:30:10
Yarışmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
diyapozitif16:30:09
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
gagalı memeli16:30:08
Tek deliklilerin gagalı memeliler familyasından, vücudu yumuşak tüylerle kaplı, eti yenen, Avustralya ve Tasmanya ırmaklarında yaşayan bir memeli türü, ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)
ana yön16:30:03
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
iskambil kağıdı16:29:59
İskambil
akış16:29:57
Akmak işi veya biçimi
tirat16:29:57
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
SEHVEN16:29:53
Yanlışlıkla
ölü doğum16:29:46
Bebeğin ölü doğması durumu
şişmanlama16:29:38
Şişmanlamak işi
RAKKAS16:29:32
Sarkaç, pandül
gereği gibi16:29:24
nasıl olması gerekli ise öyle
aforoz16:29:22
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
samur16:29:20
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
Güney16:29:18
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
şen olmak16:29:09
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak