hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

eksibe19:30:52
Kum yığını, kumul
konteyner19:30:26
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
fulya19:30:24
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
asitölçer19:29:38
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
ispanyol dansı19:29:12
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
Becerikli19:29:06
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
beşli19:28:40
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
simgecilik19:27:18
Sembolizm
amber19:27:18
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
sop19:27:12
bk. soy sop
bili19:27:07
Bilgi, malûmat
Mecra19:27:01
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
badem şekeri19:26:53
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
varyasyon19:26:38
Çeşitleme
haşiş19:26:28
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
biye19:26:14
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
rızk19:26:03
Yiyecek, içecek şey, azık
köpürme19:25:38
Köpürmek işi
topaç19:25:15
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
reel19:25:08
Gerçek
tentene19:25:02
Dantel, dantelâ
yenici19:24:53
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
ABİS19:24:23
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
soy sop19:23:47
Bütün soy ve hısımlar
ödemek19:23:45
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
Karakul19:23:42
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
rasat19:23:30
Gözlem
pazarlamacı19:22:57
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
isilik19:22:46
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
viyak19:22:30
Bebeğin ağlarken çıkardığı ses
kerkenez19:22:20
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
pis19:22:18
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
halaza19:21:54
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
eklem bacaklılar19:21:53
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı
trafik19:21:39
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
sivrisinek19:21:09
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
sövme19:21:07
Sövmek işi, sövgü, küfretme
cadde19:20:53
Şehir içinde ana yol
bilgiç19:20:52
Bilgili kimse
beti19:20:41
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
baba19:20:29
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
refakat19:20:19
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
turta19:19:57
Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta çeşidi
Karakol19:19:41
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
spor19:19:25
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
Terlik19:19:03
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
sıtma bilimi19:18:54
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
Eksiklik19:18:48
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
kabiliyet19:18:37
Yetenek
utma19:18:37
Utmak işi
mükafat19:18:32
Ödül
Alelacele19:18:17
Çok acele ederek, çarçabuk, ivedilikle
bellek19:17:53
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
LOGARİTMA19:17:52
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
kadavra19:17:51
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
almak19:17:38
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
kuralsız19:17:24
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
balyoz19:17:21
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
kamara19:17:15
Gemilerde oda
Seki19:16:57
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
balkan19:16:42
Sarp ve ormanlık sıra dağlar
filika19:16:29
Gemilerde bulundurulan sandal
vantuz19:16:16
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
Baryum19:15:56
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
zihaf19:15:48
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
ailece19:15:44
Bütün aile birlikte
arıtıcı19:15:43
Arıtma özelliği olan
paralık19:15:37
Herhangi bir para değerinde olan
kiliz19:15:27
Hasır otu, saz, kamış, kofa
tuzla19:15:24
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
Bildirme19:15:13
Bildirmek işi, beyan
müteyakkız19:15:09
Uyanık, tetikte, sak
sükût19:15:02
Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik
arz talep kanunu19:15:00
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
Bağırsak iltihabı19:15:00
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
konuk19:14:50
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
konak19:14:39
Büyük ve gösterişli ev
kopya19:14:34
Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi
emin19:14:17
İnanılır, güvenilir
dalga19:13:49
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
perakende19:13:45
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
yerici19:13:31
Yeren, yermek işini yapan
tane19:13:09
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
hun19:12:59
Kan
im19:12:50
İşaret
ödeşmek19:12:47
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak
zerzevat19:12:37
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
aksata19:12:30
"alma ve verme" Alış veriş
olefin19:12:27
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
bereleme19:12:19
Berelemek işi
velvele19:12:14
Gürültü, bağrışma
dönme19:11:51
Dönmek işi
dağ armudu19:11:49
Yabanî armut, ahlat
semender19:11:26
Semendergilerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (Salamandra)
pusma19:11:19
Pusmak işi
ÇATANA19:11:18
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
kirpi19:11:10
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
takva19:10:47
Günahtan sakınma, züht
astronot19:10:35
Uzay adamı
Zer19:10:26
Altın
sutaşı19:10:04
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
periton19:10:01
Karın zarı
cevapsız19:09:51
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
tasarruf etmek19:09:50
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
ortakçı19:09:45
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
nevale19:09:34
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
Bildirim19:09:32
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
Hatun19:09:31
Kadın
humma19:09:16
Ateşli hastalık
surat asmak19:08:40
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
SANAYİ19:08:39
Ham maddeler işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, endüstri
akar19:08:25
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
Kolayca19:08:19
Oldukça kolay olan
akak19:08:17
Akarsu yatağı, yatak, mecra
mahdut19:08:00
Çevrilmiş, sınırlanmış
mahrut19:07:43
Koni
amal19:07:38
İşler, işlemler
Hars19:07:29
Tarla sürme
kaşkariko19:07:24
Oyun, dolap, düzen
fermeneci19:05:42
Fermene yapan veya satan kimse
alinazik19:05:33
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
utanç duymak19:05:32
utanmak
acınmak19:05:21
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
not vermek19:05:05
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek19:05:02
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
yara izi19:04:55
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
defin19:04:51
(ölüyü) Gömme
sismoloji19:04:42
Deprem bilimi
idam sehpası19:04:37
Darağacı
alçak19:04:30
Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı