hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

Söz dağarcığı14:17:19
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
meslek14:17:17
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
baba bucağı14:16:57
bk. baba ocağı
çile14:16:56
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
KADIN14:16:34
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
ahraz14:16:33
Dilsiz, sağır ve dilsiz
agitato14:16:11
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
bitirim14:15:56
Çok hoşa giden (kimse, yer)
uçurum14:15:52
Dik ve derin yamaç
rütbesiz14:15:41
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
Yoğunluk14:15:38
Yoğun bir maddenin özelliği
abiye14:15:18
Bayanların özel gecelerde giydiği şık giysi veya tuvalet
beklenmedik14:14:52
Birdenbire, ansızın
harmoni14:14:46
Armoni
sarılık14:14:32
Sarı olma durumu
dekorasyon14:14:31
Dekor yapma işi
nüfus14:14:31
Kişi
aksine14:14:30
Tersine
dermatoloji14:14:28
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
ücret14:14:04
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
yüz ölçümü14:14:02
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
sözsüz oyun14:14:01
bk. pantomim
karşıtçı14:13:57
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
ağrı kesici14:13:51
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
mermer14:13:48
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
aşağılama14:13:48
Aşağılamak işi
rehavet14:13:40
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
lika14:13:35
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
rekaket14:13:26
Kekemelik, pepemelik
Bürokrat14:13:19
Devlet dairesinde çalışan görevli
kontrol etmek14:13:19
denetlemek
kaziye14:13:12
Önerme
adalet 14:13:09
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
tuhaflık14:13:08
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
Feshetme14:12:56
Feshetmek işi
kurk14:12:56
Kuluçka, gurk
SECCADE14:12:42
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
evcil hayvan14:12:41
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
seher14:12:36
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
alyuvar14:12:24
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
benlik14:12:20
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
tura14:12:20
Tuğra
yakınlık14:11:19
Yakın olma durumu
alto14:11:14
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
esenleme14:11:10
Esenlemek işi, selâm
SARIŞIN14:11:00
Sarı saçlı ve ak tenli kimse
gag14:10:39
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
Bilinç14:10:35
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
talihsizlik14:10:35
Talihsiz olma durumu, talihi olmama durumu, şanssızlık, bahtsızlık
tenakuz14:10:34
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
fiske14:10:24
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
devingen14:10:14
Hareketli, müteharrik
ağsı14:10:13
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
teşebbüs etmek14:10:09
girişmek, el atmak
basmak14:09:56
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
borç14:09:33
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
Hicap14:09:18
Utanma, utanç, sıkılma
eğitimci14:09:14
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
tavşan14:09:08
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
acı badem14:09:02
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
selen14:08:56
Ses, haber, bilgi
kibar14:08:56
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
mizah14:08:54
Gülmece
kazaklık14:08:36
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
kod14:08:33
bk. kot
kalıplaşmış14:08:02
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
olan oldu14:08:02
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
hazcılık14:08:01
Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm
alp14:07:59
Yiğit, kahraman
resmi14:07:51
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
ilmiye14:07:50
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
nane ruhu14:07:42
Nane yapraklarından çıkarılan esans
romatizma14:07:20
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
asıltı14:06:18
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
kunduz14:06:17
Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan (Castor fiber)
ucube14:06:16
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
memba14:06:15
Kaynak, pınar
PLANET14:06:02
Gezegen
Uf14:06:02
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
fidan14:05:55
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
çıngırak14:05:53
Küçük çan
tatlı su kefali14:05:53
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
sorumluluk14:05:11
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
cihaz14:04:55
Aygıt, alet, takım
MANTAR BİLİMİ14:04:55
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
oy çokluğu14:04:45
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
TENTENE14:04:31
Dantel, dantelâ
gübre gazı14:04:17
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
sınıflama14:04:14
Bölümleme, tasnif
baklan14:04:13
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
romantizm14:04:13
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
KUŞATMAK14:04:12
Çevrelemek, çokça bulunmak
DİLÜVİYUM14:04:12
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
yüzer top14:04:11
Şamandıra
İşsiz güçsüz14:04:03
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
şufa14:03:59
Ön alım
ezel14:03:35
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
köşegen14:03:27
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
götürme14:03:27
Götürmek işi
ecel teri14:03:26
"Çok korkmak, çok sıkılmak veya bunalım geçirmek" anlamında ecel teri (veya terleri) dökmek deyiminde geçer
gölge14:03:23
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
Beyhude14:03:10
Boşuna
ergi14:02:58
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
Alaycı14:02:43
Alay etme huyu olan, müstehzi
saçma sapan konuşmak14:02:43
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
ibiş14:02:30
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
kuyu14:02:29
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
yanlı14:02:28
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
arakıye14:02:22
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
eski eserler14:02:14
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
vuruşma14:02:14
Vuruşmak işi
sağ14:02:08
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
yaban havucu14:02:07
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
Sanma14:02:00
Sanmak işi
Bedir14:01:57
Dolunay, ayın on dördü
sağlık ocağı14:01:53
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
Mükedder14:01:37
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
Kobalt14:01:34
Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşî renkte bir element. Kısaltması Co
iç lâstik14:01:27
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
dizgin14:01:22
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
Kaynama14:00:58
Kaynamak işi
TAHLİL14:00:52
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
tandem14:00:51
İki kişilik bisiklet
SENEVİ14:00:43
Yıllık
Ürkek14:00:42
Çok ürken
macera14:00:41
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
münakale14:00:40
Ulaşım
varil14:00:11
Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
atraksiyon14:00:11
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
kıyıcı14:00:10
Kıymak işini yapan kimse