hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

hazır02:32:38
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
sezmek02:32:04
Anlamak, fark etmek
izolasyon02:31:53
Yalıtım, tecrit
iyilik etmek (veya yapmak)02:31:42
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
imal etmek02:31:16
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
dinlemek02:31:05
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
yutak02:30:58
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
mason02:30:36
Masonluk derneği üyesi, farmason
antant kalmak02:29:26
anlaşmak, uzlaşmak
keşkek02:29:19
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
beslenme bozukluğu02:29:10
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
koltuk02:28:53
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
MİHENK02:28:42
Denek taşı
dinek02:28:30
Dinlenmek için durulan yer
dikme02:28:13
Dikmek işi
mirasyedi02:27:58
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
tahrikçi02:27:47
Tahrik eden kimse
misilleme02:27:36
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
vidanjör02:27:21
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
rh02:27:14
Rodyum"un kısaltması
tanzim etmek02:27:03
sıralamak
Sinolog02:26:48
Sinoloji bilgini
monden02:26:45
Toplum yaşamı ile ilgili
hilâl gibi02:26:34
ince ve düzgün (kaş)
arınma02:26:20
Temizlenme
karizmatik02:26:16
Büyüleyici, etkileyici
parçalama02:26:12
Parçalamak işi, parçalara ayırma
paylaştırma02:25:58
Paylaştırmak işi
bisiklet02:25:50
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
Karafatma02:25:25
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
giray02:25:18
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
ağrı sızı02:24:52
Rahatsızlık veren acı, sancı
temiz kâğıdı02:24:20
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
gönder02:23:58
Bayrak çekilen direk
benzeme02:23:54
Benzemek işi
ZULÜM02:23:25
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
düz02:22:40
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
dük02:22:29
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
sabit olmak02:21:59
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
omurga02:21:52
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
güçsüz düşmek02:21:44
gücü yetmemek
rasyonalist02:21:08
Akılcı, usçu
birikim02:20:03
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
kasadar02:19:56
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
Erişkin02:19:48
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
külek02:19:41
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
rün02:19:30
Rünik yazıdaki harflerin her biri
kümes02:19:23
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
vesika02:19:08
Belge
vesait02:19:04
Araçlar, vasıtalar
ölçünlü02:18:34
Standart
para alım satımı02:18:30
Para değişimi
Amerika tavşanı02:18:26
Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla)
saadet02:18:15
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
masarika02:18:04
Bağırsakları tutan karın iç zarı
yadırgama02:18:01
Yadırgamak işi
kramp02:17:50
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
metaloit02:17:42
Metalsi
ender02:17:21
Çok az, çok seyrek
Karahindiba02:17:14
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
kurtarma gemisi02:16:59
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
Kuzey Kutbu02:16:43
İki kutuptan ekvatorun kuzey tarafında yer alan kutup bölgesi
şiir defteri02:16:36
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
paralık02:15:57
Herhangi bir para değerinde olan
hakiki02:15:46
Gerçek
sonradan02:15:38
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
ALIŞ02:14:35
Almak işi veya biçimi
potas02:13:51
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
Ekenek02:13:31
Ekilen yer, mezraa
Sergen02:12:45
Raf
PARA02:12:19
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
ferdi02:12:15
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
uzay üssü02:12:04
Uzay istasyonu
helyum02:10:47
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
ele geçirmek02:10:14
yakalamak
yaban eriği02:10:03
Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği
karşılık vermek02:09:55
(küçük büyüğüne) karşı gelmek
uhdesinde olmak02:09:51
üstünde olmak, sorumluluğu altında olmak
piyes02:09:22
Oynanmak için yazılmış eser, tiyatro eseri veya oyunu, oyun
ritmik02:09:11
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
pisin02:09:00
Yüzme havuzu
erginlik02:08:37
Ergin olma durumu, kemal, rüşt
mevduat02:08:18
Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat
lös02:08:08
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
hamaset02:07:13
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
gizem02:06:55
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
gizil02:06:51
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
dönme02:06:47
Dönmek işi
direk02:06:05
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
herkes02:03:44
İnsanların bütünü
LÜK02:03:26
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
Arlı02:03:07
Namuslu, utangaç, sıkılgan
SOYADI02:03:03
Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı
malak02:01:49
Manda yavrusu
İrilik02:01:26
İri olma durumu
boyunduruk02:01:01
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
eş sesli02:00:52
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
TİTREK02:00:45
Titreyen
tedrisat02:00:26
Öğretim
ziraatçı02:00:00
Tarımcı
yurt içi01:59:49
Yurt sınırları içinde olan
itilâ01:59:38
Yükselme, yücelme
çektiri01:59:23
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
o kadar01:59:12
aşırılık belirtir
kokuşmak01:59:08
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
Alagarson01:58:53
Kısa kesilmiş saç
emlik01:58:30
Emme dönemindeki küçük çocuk
emtia01:58:19
Mallar, satılacak şeyler
Birleme01:57:45
Bir etme, tek duruma getirme
barbunya01:57:13
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
akıl erdirmek01:57:12
anlamak, sırrını çözmek
intiha01:56:23
Son, sona erme, sonu gelme
butik01:56:16
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
bitaraf01:55:58
Yansız, tarafsız
TAYYARE01:55:21
Uçak
leylak01:54:47
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
kürar01:54:20
Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri bitkisel zehir
çengel01:53:23
Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
cıva01:53:16
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
01:52:51
Çıplak
Mihrap01:52:41
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
tapınmak01:51:46
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
insansı01:51:20
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
KİMYON01:50:49
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
seçici kurul01:50:38
bk. seçiciler kurulu
kerkenez01:50:23
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
korkaklık01:49:28
Korkak olma durumu
eyyamcı01:49:22
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
cinsel01:49:10
bk. cinsî
tebrik01:48:38
Kutlama