hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

hazır12:50:24
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
mantar hastalığı12:50:14
Mantar, küflüce
kırpıntı12:49:14
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
dağcılık12:49:03
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
ana kent12:48:41
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
güvenç12:48:38
Güvenme duygusu, itimat
SOYUTLAMA12:47:50
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
arılık12:47:22
Temizlik
aşılama12:47:21
Aşılamak işi
bellek kaybı12:47:19
Bellek yitimi
tabı12:47:17
Mizaç, huy, tabiat, karakter
isyankâr12:47:16
Baş kaldırıcı, isyancı
Ilgın12:47:15
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
İç çamaşırı12:47:11
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
gıdık12:47:10
Çene altı, gerdan
şebabet12:47:07
Gençlik veya gençlik yılları
Başarısız12:47:06
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
Mükemmel12:47:01
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
Çadır12:46:58
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
algı12:46:57
Kazanç, alacak
Elit12:46:54
Seçkin
Güvence12:46:52
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
et suyu12:46:51
İçinde et kaynatılmış su
vilâdî12:46:49
Doğuştan (olan)
alıştırma12:46:48
Alıştırmak işi
ölümsüz12:46:46
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
fark etmek12:46:45
görmek, seçmek
çapkın12:46:44
Geçici aşklar arkasında koşan
kumar oynamak12:46:43
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
Gündem12:46:42
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
kuramlaştırma12:46:42
Kuramlaştırmak işi
bızdık12:46:42
Ufak çocuk
hey12:46:40
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
Şifre12:46:38
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
beşer12:46:34
İnsanoğlu, insan
şile12:46:26
Mercan köşk
Büklük12:46:25
Akarsu kıyılarındaki verimli tarlalar, bük
FAZ12:46:24
Evre, safha
ME12:46:23
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
Emaret12:46:21
Emirlik, beylik
köşe taşı12:46:18
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
Dış alım12:46:11
İthalât
temaşa12:46:09
Hoşlanarak bakma
Kötülük12:46:06
Kötü olma durumu
k, K12:45:59
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
Meneviş12:45:56
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
Tek12:45:55
Eşi olmayan, biricik, yegâne
portörlük12:45:52
Portör olma durumu
hâlâ12:45:45
Babanın kız kardeşi
düzgülü12:45:44
Düzgüye uygun, normal
sürgülemek12:45:42
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
iptila12:45:42
Düşkünlük, tiryakilik
bakır12:45:41
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
Eli sıkı12:45:40
Çok tutumlu, cimri, pinti
kahraman12:45:40
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
sıdk12:45:39
Doğruluk, gerçeklik
muzır12:45:33
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
Hatıra12:45:32
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
yetiştirici12:45:31
Üretici, müstahsil
Göktürk12:45:28
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
boyutlandırma12:45:27
Boyutlandırmak işi
Dölüt12:45:22
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
gönderme12:45:17
Göndermek işi, irsal
PİŞMAN12:45:10
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
öncülük12:45:05
Öncü olma durumu
genç12:45:04
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
çomak12:45:03
Değnek
karo12:45:02
Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olan, orya
teğmen12:44:52
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
şet12:44:51
Sıkarak bağlama, sıkma
yaygın12:44:50
Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan
Guatr12:44:49
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
Yarın12:44:44
Bu günden sonra gelecek ilk gün
başlama12:44:42
Başlamak işi
badem şekeri12:44:42
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
kızak12:44:40
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
ÜRÜN12:44:39
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
delibaş12:44:39
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
Kap12:44:37
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
Cümle alem12:44:34
Herkes
BAKIR TAŞI12:44:30
Malakit
GÖRSEL12:44:28
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
MÜSTAHSİL12:44:25
Üretici, yetiştirici
Okumuş12:44:24
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
HEPATİT12:44:24
Sarılık
loğusa otu12:44:22
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
İLGA12:44:17
(varlığını) Kaldırma
Balaban12:44:15
İri, büyük
düşünce12:44:14
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
MÜŞFİK12:44:13
Sevecen, şefkatli
denizçakısı12:44:12
Yumuşakça
demir yolu12:44:10
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
mükedder12:44:03
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
salâh12:44:02
Düzelme, iyileşme, iyilik
sebat etmek (veya göstermek)12:44:00
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
şal örneği12:43:58
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
fiyatlı12:43:57
Fiyatı olan, pahalı
seçme12:43:47
Seçmek işi
HAK12:43:46
Tanrı"nın adlarından biri
aşağı12:43:43
Bir şeyin alt bölümü
GÜCÜMSEME12:43:40
Gücümsemek işi veya durumu
Çivit12:43:39
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
gerçekleştirme12:43:38
Gerçekleştirmek işi
Dövüşçü12:43:34
Dövüşen kimse
sülf12:43:33
Kükürt
meşin yuvarlak12:43:33
(futbolda) Top
Yapım12:43:32
Yapmak işi, inşa, imal
BASİT12:43:31
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
sAV12:43:26
İddia, tez
Sal12:43:25
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
sözü geçmek12:43:22
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
İlişkin12:43:21
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
KALİTE12:43:19
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
KAFASI DUMANLI12:43:18
Hafif sarhoş
Keskinleştirme12:43:15
Keskinleştirmek işi
firavunlaşma12:43:11
Firavunlaşmak işi
Büyük12:43:09
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
mikropsuzlandırma12:43:07
Mikropsuzlandırmak işi
İŞLEVCİLİK12:43:05
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
öğür12:43:03
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
donanım12:42:59
Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara gibi manevra araçları
metanet12:42:58
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
evrim12:42:56
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
farazî12:42:53
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
natır12:42:52
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
ÇEHRE12:42:46
Yüz, sima
titrek12:42:45
Titreyen
ağız kavafı12:42:41
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
dış deri12:42:38
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
bölgesel12:42:38
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan