hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

histerik05:23:36
bk. isterik
kartvizit05:22:52
Kart (II)
camadan05:22:46
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
rafya05:22:33
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
rakik05:21:54
İnce, narin
rakip05:21:48
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
raket05:21:41
Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lâstikle kaplanmış olan, uzunca saplı araç, vuraç
rahim05:21:09
Koruyan, acıyan, merhamet eden
yetkisiz05:20:56
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
tekabül05:20:43
Karşılıklı olma, karşılama
geçiştirmek05:19:45
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
sentez05:19:19
Birleşim
seremoni05:18:30
Tören
gramer05:17:15
Dil bilgisi
bozgun05:16:59
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
granit05:16:36
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
cesurca05:16:11
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
gördek05:15:13
Acı balık
kalsiyum05:13:54
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
düzensiz05:13:47
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
grena05:13:41
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
mühtedi05:08:25
Dönme
hoca05:07:54
Müslümanlıkta din görevlisi
rölyef05:07:34
Kabartma
müstehcen05:07:01
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
çekiştirme05:06:35
Çekiştirmek işi
akort05:06:28
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
çılgın05:05:55
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
üniversal05:05:50
Evrensel
bakire05:05:36
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
Radde05:05:29
Derece, kerte
Yarıcı05:04:40
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
yerey05:04:37
Yeryüzünden bir parça, arazi
feshetme05:04:16
Feshetmek işi
pençe05:03:44
Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
yaka05:02:51
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
tefrika05:01:38
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
vesile bulmak04:58:29
sebep yaratmak, bahane göstermek
sergüzeşt04:58:16
Serüven, macera
mefahir04:56:31
Övünülecek şeyler, övünceler
selâmet04:56:05
Esen olma durumu, esenlik
delice04:55:47
Davranışları aşırı, deli gibi olan
çobanlama04:55:45
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
selâset04:55:39
Akıcılık
siftah04:53:42
(bir şey satıp veya satın alıp) Alış verişe başlama
lotus04:53:36
Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad
lokal04:52:57
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
ALAVERE04:52:50
Bir şeyin elden ele geçmesi
övünç04:52:44
Övünme, kıvanç, iftihar
tesahup04:52:37
Benimseme, sahip çıkma
kadinne04:51:59
bk. kadınnine
Taze04:49:02
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
nd04:48:04
Neodim"in kısaltması
kıymetlilik04:43:51
Değerlilik
vurgun04:43:31
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
pelteklik04:42:59
Peltek olma durumu, peltek konuşma
meltem04:41:53
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
meze04:40:43
İçki içilirken yenilen yiyecek
itenek04:38:01
Piston
samsun04:37:30
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
TALİ04:37:24
İkinci derecede olan, ikincil
aidiyet04:36:02
Ait olma durumu, ilişkinlik
kıpırdak04:35:56
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
birlikte04:35:29
Bir arada, beraberce
düzelmek04:34:45
Kötü, bozulmuş bir durumda iken düzenli duruma gelmek
Acem04:33:23
İranlı
müsrif04:32:50
Tutumsuz, savurgan
cesaret vermek04:30:25
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
ölet04:29:47
Öldürücü hastalık salgını, kıran
Islatma04:29:02
Islatmak işi
göz merceği04:27:56
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
gece kuşu04:27:42
Gece gezmesini seven kimse
öpme04:27:30
Öpmek işi
tek tanrıcı04:27:10
Tek tanrıcılığa inanan (kimse), monoteist
Terementi04:26:44
bk. terebentin
kesilmek04:26:24
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
emekli olmak04:26:11
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
daraban04:26:09
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
ikamet04:25:45
Bir yerde oturma eğleşme
Piramit04:25:32
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
nakletmek04:25:25
Anlatmak, aktarmak
potasyum04:25:19
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
denizhıyarları04:25:05
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
hukuki04:24:26
Hukuk ile ilgili, tüzel
otogar04:24:13
Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj
otoyol04:24:00
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
gelberi04:23:53
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
kalın04:23:01
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
etraf04:22:29
Yanlar, taraflar
çift04:21:18
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
abartmasız04:20:12
Abartılmamış, abartmadan, mübalâğasız
amansız04:19:26
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
seren04:19:22
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
cepken04:16:13
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
asuman04:16:07
Gök, gökyüzü
çimdik04:15:29
Çimdiklemek işi
tereddüt etmek04:14:46
kararsız davranmak, duraksamak
pusmak04:14:38
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
yassı balıklar04:13:49
Kemikli balıklar takımı
piknikçi04:13:42
Piknik yapmayı seven kimse
Olgun04:12:37
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
slogan04:12:31
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
elaman04:12:24
Bezginlik ve sızlanma anlatır
kimlik belgesi04:11:39
Kimlik, hüviyet cüzdanı
kuvvetsiz04:11:07
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
hüccet04:11:00
Belgit
İterbiyum04:10:02
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
sofistike04:09:49
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
Selvi04:09:17
bk. servi
Selam04:09:10
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
atomik04:08:57
Atomla ilgili olan
ispanyol04:08:44
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
Sekiz04:08:12
Yediden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 8 VII
kefir04:08:05
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
havaneli04:07:52
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
menkul04:06:54
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
menisk04:06:47
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
janr04:06:21
Çığır, tarz, cins
makedonyalı04:06:08
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
jant04:05:48
Taşıtlarda, lâstiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit
detektif04:05:09
Gizli polis, polis hafiyesi
feragat etmek04:05:06
hakkından vazgeçmek, el çekmek
utanç04:05:02
Utanma duygusu, hicap
aleksi04:04:55
Okuma yitimi
jile04:04:49
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
mehterhane04:04:42
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
radon04:03:19
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
oksijen04:01:37
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
şaşırmak04:01:20
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
spesiyal04:01:17
Özel, belli bir özelliği olan