hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

koket13:10:43
Yosma
köy muhtarı13:10:21
Köyü idare eden kimse, mutar
yararlanılma13:10:17
Yararlanılmak durumu
düşey13:10:11
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
dolandırıcı13:10:05
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
vesikalık fotoğraf13:10:02
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
yansızlık13:09:59
Yansız olma durumu, tarafsızlık
müdür13:09:52
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
gurultu13:09:51
Guruldama sesi
nefes nefese13:09:48
Soluyarak, soluk soluğa
ahlat13:09:34
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
yatık yazı13:09:33
Yazı yönüne doğru eğik olan yazı
sulu zırtlak13:09:25
Oyunlarda kuralları bozup mızıkçılık eden, ağlayan, kaçan kimse
asabiyet13:09:19
Sinirlilik, asabî yapılı olma
çuvaldız13:09:15
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
satır başı13:09:14
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
frekans13:09:14
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
pervaz13:08:46
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
Alt13:08:46
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
zaman dizini13:08:45
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
filigran13:08:43
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
GÜNDELİKÇİ13:08:42
Gündelikle çalışan (kimse)
koyu13:08:40
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
yurtlandırma13:08:28
Yurtlandırmak işi, iskân
utangaç13:08:24
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
tekrar13:08:13
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
yer yağı13:08:12
Petrol
vukuf13:08:03
Anlama, bilme, bilgi
araklama13:07:39
Araklamak işi, çalma, aşırma
Umman13:07:27
Ana deniz, okyanus
taaffün13:07:11
Kokuşma, pis kokma
genişlemek13:07:09
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
tenkitçilik13:07:03
Eleştiricilik
dizgici13:07:03
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
bilici13:06:54
Bilen
denetim13:06:52
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
Rabıta13:06:30
Bağlayan şey, bağ
zevat13:06:23
Kişiler, zatlar
eylemlik13:06:15
Mastar
zamane13:06:09
Çağ, devir
mısır13:06:02
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
modernleşme13:05:58
Çağcıllaşma
alfabetik katalog13:05:54
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
kıyâm13:05:53
Ayağa kalkma, ayakta durma
dahra13:05:44
bk. tahra
abıhayat13:05:27
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
ornatma13:05:21
Ornatmak işi, ikame etme
Benzeşme13:05:11
Benzeşmek işi
Bal13:05:11
Özellikle bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp, kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
miladi13:05:10
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
üzücü13:05:09
Üzüntü veren
akü13:05:07
Akümülâtörün kısaltılmış adı
yem13:05:02
Hayvan yiyeceği
horanta13:05:02
Aile halkı
ÜRETEÇ13:05:01
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
ustalıkla13:05:01
Ustaca
köken bilimsel13:04:54
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
yüklemek13:04:38
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
kelifit13:04:38
Hidratlı doğal magnezyum silikat
beğenme13:04:37
Beğenmek işi
çağlar13:04:28
Çağlayan
soğan çiçeği13:04:27
Fulya
itaat etmek13:04:11
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
pergel13:04:11
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
Çabuk13:04:01
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
sınav13:03:58
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
çalı kuşu13:03:46
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
karha13:03:43
bk. ülser
KISIRLAŞTIRMA13:03:43
Kısırlaştırmak işi
büzüktaş13:03:38
Kafa dengi arkadaş, kafadar
protesto13:03:37
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
geriş13:03:31
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
toprak kölesi13:03:29
Toprağa bağlı köle
serpmek13:03:15
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
Kapalı hava13:03:13
Bulutlu hava
TEDHİŞÇİLİK13:03:01
Tedhişçi olma durumu
lağım13:02:43
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
sancaktar13:02:42
Sancağı taşıyan kimse
gönül hoşluğu13:02:32
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
KÜÇÜK ÖNERME13:02:30
Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minor
tahta perde13:02:23
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
konuşmak13:02:16
Söylev vermek, konuşma yapmak
sözlü13:02:05
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
göz kamaştırmak13:02:04
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
bodoslama13:02:00
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
TEORİ13:01:58
Kuram, nazariye
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)13:01:58
çok geniş olmak
dağıtıcı13:01:57
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
menemen13:01:51
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
okapi13:01:51
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
kuru temizleyici13:01:50
Kuru temizleme yapan kimse
seziş13:01:47
Sezmek işi veya biçimi
sorkun13:01:42
Sepetçi söğüdü
kaknem13:01:31
Çirkin, huysuz
azımsama13:01:22
Azımsamak işi
örtü13:01:16
Örtmek için kullanılan şey
inadı tutmak13:01:15
çok direnmek
kazmaç13:00:47
bk. kazaratar
aside13:00:32
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
skandiyum13:00:28
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
öz yapı13:00:28
Karakter
Flâman13:00:27
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
defin13:00:20
(ölüyü) Gömme
mazhar olmak13:00:04
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
basım evi13:00:03
Bası işi yapılan yer, matbaa
realizm12:59:57
Gerçekçilik
aksiseda12:59:39
Yankı
ZONA12:59:37
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık
MAHALLİ12:59:33
Yöresel, yerel
ereksel12:59:32
Erek niteliğinde olan
kazein12:59:32
Sütte bulunan protein maddesi
mütevazi12:59:30
Birbirine paralel olan
rikkatli12:59:22
Duygulu, sevecen
yelken12:59:18
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
keten tohumu12:59:14
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
olumsuzluk eki12:59:09
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
kandil12:59:00
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
böbrek taşı12:58:55
Böbreklerde oluşan taş
İHTAR12:58:36
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
daraban12:58:26
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
GÜVENÇ12:58:25
Güvenme duygusu, itimat
midilli12:58:12
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
ekseriyet12:58:10
Çoğunluk, çokluk
havan12:58:06
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
deniz yosunu12:58:05
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
bar12:57:57
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
uyarlaç12:57:52
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
Mesnet12:57:51
Dayanak
kabil12:57:35
Olabilir, mümkün
rahatına bakmak12:57:34
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak