hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

ora00:06:00
O yer
çekme00:05:26
Çekmek işi
oyma00:05:14
Oymak işi
iğrenç00:05:00
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
örgütleme00:03:58
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
şişkin00:03:17
Şişmiş, şişirilmiş
bıçak00:03:06
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
pabucunu eline vermek00:02:22
kovmak
sakın00:02:06
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
ilâhi00:01:28
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
arz talep kanunu00:01:09
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
iştihar00:00:47
Ün salma, tanınma
kokoz00:00:09
Parası olmayan, züğürt
KALÇA23:59:48
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
aylaklık etmek23:59:36
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
elastik23:59:33
Elastikî
İKİLİK23:59:21
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
öğretmen23:59:15
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
vole23:58:53
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
cemile23:58:50
(kadın için) Güzel
iflâh23:58:48
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
göğüs kafesi23:58:22
Vücutta omurganın, kaburgaların ve göğüs kemiğiyle bunları saran kasların oluşturduğu yürek ve akciğerleri koruyan boşluk
hüzün23:58:06
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
dışarı23:58:02
Dış çevre, dış yer, hariç
ikmal23:57:34
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
loğusa humması23:57:32
Albastı
SÖZÜM ONA23:57:23
Sanki, öylesine, güya
gözetmen23:57:03
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
dılak23:56:11
Bızır, klitoris
tekke23:55:58
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
ağlatı23:55:28
Trajedi
fek23:55:28
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
dertli23:54:38
Derdi olan
fırıldak23:54:32
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
su altı işleri23:54:09
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
Netice23:53:06
Sonuç
marul23:53:04
Birleşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen bir bitki (Lactuca sativa)
KIDEM23:52:56
Bir görevde rütbece eskilik
belit23:51:35
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: "Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir
müstahzar23:51:23
Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
münhal23:50:45
Boş olan, açık bulunan (memuriyet vb.), boş, açık
özge23:50:31
Başka
ANLAŞMA23:50:27
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
uskumrugiller23:50:26
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
nişasta23:50:26
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
İmbik23:50:20
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
Şapşal23:50:09
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
yaraştırma23:49:57
Yaraştırmak işi, tensip
aklı sıra23:49:47
aklınca, sandığına göre, düşünüşüne göre, umduğuna göre
Karşılaşmak23:49:10
(iki sporcu veya iki takım için) Yarışmak
lef etmek23:48:34
bk. leffetmek
Tanıtma23:48:29
Tanıtmak işi, takdim
eş değer23:48:25
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
ATEŞ23:48:15
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
yarım küre23:48:14
İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası
bakliyat23:48:12
Baklagillerden elde edilen ürün
ihtişam23:47:43
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
ceride23:47:35
Gazete
endüstri23:47:16
Sanayi
karaasma23:47:14
Loğusa otu, zeravent
kızıl23:46:46
Parlak kırmızı renk
güzide23:46:44
Seçkin, seçilmiş, seçme
aganta23:46:43
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
acemaşiran23:46:35
Klâsik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri
mukaddime23:46:27
Ön söz
folklorik23:46:10
Halk bilimi ile ilgili
istifa23:46:04
Kendi isteğiyle görevden ayrılma
onarma23:45:18
Onarmak işi
iskele kuşu23:45:15
Yalıçapkını, emircik
şimşek çakmak23:45:10
şimşek oluşmak
bölge23:45:08
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
biblo23:44:59
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
çetrefilli23:44:45
Karışık ve anlaşılması güç olan
tugay23:44:34
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
abanoz23:43:36
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
görevden almak23:43:34
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
bet23:43:21
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
tiryakilik23:43:17
Tiryaki olma durumu, iptilâ
elem23:43:10
Acı, üzüntü, dert, keder
hiççi23:43:04
Hiççilik yanlısı, nihilist
İzbe23:42:41
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
kavat23:42:41
Yolsuz, yasa dışı veya gizli, cinsî birleşmelerde aracılık eden erkek, pezevenk
ışıldak23:42:38
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
sonuç vermek23:41:54
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
divik23:41:53
Akkarınca, termit
yaftalamak23:41:36
Yafta asmak
komşuluk23:41:31
Komşu olma durumu
Tanısızlık23:41:17
Tanınan, bilinen varlıkları, görme, işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu, agnozi
tanıtma yazısı23:41:08
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
nazım birimi23:41:06
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
SAĞANAK23:41:04
Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
yakıt23:40:49
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
mobil23:40:47
Hareketli
ASLİ23:39:52
Temel olarak alınan, esas olan
satır23:39:18
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
şeref23:39:12
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
örgensel23:39:00
Örgenle ilgili, organik, uzvî
vekilharçlık23:38:58
Vekilharç olma durumu
çocuk bilimi23:38:56
Konu olarak çocuğu alıp her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
kız vermek23:38:52
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
TÜF23:38:51
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
ele avuca sığmamak23:38:45
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
yağcılık etmek23:38:35
bk. yağ çekmek
MAKİ23:38:34
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
üretim araçları23:38:06
Üretim sürecinde kullanılan iş, araç ve gereçlerin bütünü
izale etmek23:38:01
yok etmek, gidermek
Komprador23:37:56
Aracı
anilin23:37:52
Benzenden türeyen bir amin
kebe23:37:47
Kısa kepenek
sulu boya23:37:37
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
pompalama23:37:31
Pompalamak işi
sonradan23:37:20
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
uzo23:37:06
Yunan rakısı
sadakatsiz23:37:02
Sadık olmayan
narkozcu23:36:59
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
yarıcı23:36:47
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
Ayılmak23:36:42
Aklı başına gelip gerçeği görmek
Peşin hüküm23:36:40
Ön yargı
tahakkuk etmek23:36:39
gerçekleşmek
BAKLA23:36:19
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
emsal23:36:15
Benzerler
vay23:36:08
Şaşma anlatır
cenk23:36:07
Savaş, kavga
sima23:35:53
Yüz, çehre
kayma23:35:51
Kaymak (II) işi
Millilik23:35:50
Millî olma durumu
Ki23:35:42
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
suvare23:35:33
bk. Suare
başlamak23:35:27
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
REZALET23:35:26
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik