hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

santur13:15:46
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
neodim13:15:41
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
dericilik13:15:36
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
mükellefiyet13:15:27
Yüküm, yükümlülük
kıyam13:15:23
Ayağa kalkma, ayakta durma
kıyye13:15:18
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
vesikalık13:15:10
Vesika için gerekli olan (şey)
şeker ağacı13:15:05
8-10 m yükseklikte bir ağaç (Hovenia dulcis)
itiyat13:15:05
Alışkanlık, huy
zorunlu olarak13:14:56
kendi isteğinin dışında
JAPON13:14:52
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
boylu boyunca13:14:47
Boyu uzanabildiği kadar, boyu uzunluğunca
yarıştırma13:14:39
Yarıştırmak işi
drama13:14:36
Dram
sanatkar13:14:35
Sanatçı
münasebet13:14:32
İlişik, ilişki, ilinti
münasebat13:14:21
İlgiler, ilişkiler
papaz13:14:16
Hristiyan din adamı
yükselti13:14:15
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
boşanma13:14:13
Boşanmak işi
inci taşı13:14:12
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
sıkı düzen13:14:03
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
faydasız13:13:55
Yararsız
orantılı13:13:50
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
yasaklanma13:13:45
Yasaklanmak işi
haraza13:13:41
Kavga, gürültü, karışıklık
harami13:13:36
Hırsız, haydut
VÜCUT ISISI13:13:36
Vücutta olması gereken normal ısı
üflemeli çalgı13:13:35
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
fars13:13:34
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
YEMİN13:13:21
Ant
mahreç13:13:20
Çıkış yeri, çıkak
yüz suyu13:13:13
Bir kimsenin onuru, haysiyeti
MEYUSİYET13:13:08
Umutsuzluk, karamsarlık
özet13:13:06
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
şehnaz13:13:06
Klâsik Türk müziğinde bir makam adı
GÖSTERİŞ13:13:05
Gösterme işi veya biçimi
saltanat13:13:00
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
CUMHURBAŞKANI13:12:57
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
ÇİRKİN13:12:56
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
üstün zekalı13:12:53
Üstün zekâya sahip olan
sipsi13:12:52
Ağaç dallarından yapılan düdük
nar balinası13:12:49
Narval
müselles13:12:48
Üçgen
itikat13:12:47
İnanma, inan
hafif uyku13:12:46
Derin olmayan, kolayca uyanılabilen uyku
kumaş13:12:42
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
Bambaşka13:12:41
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
buhar kazanı13:12:41
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
orospu13:12:38
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
paratoner13:12:29
Yıldırımsavar, şimşeksavar
pastoral13:12:24
Kır hayatını ve törelerini anlatan
MAAİLE13:12:20
Ailece, ev halkıyla birlikte
Akıntı13:12:07
Akmak işi
krater13:12:07
Yanardağ ağzı
sağır dilsiz13:12:02
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
mandalina13:11:57
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
duyguları açığa vurmak13:11:53
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
Ayaküstü13:11:50
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
gözetleme13:11:45
Gözetlemek işi
asa13:11:36
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
arp13:11:32
bk. harp (II)
meyhane13:11:31
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
arz13:11:27
Sunma
ari13:11:23
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
Fanatizm13:11:18
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
çak13:11:14
Yırtık, yarık
velilik13:11:09
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
müreccah13:11:08
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, yeğ, yeğrek
BUZ DAĞI13:11:04
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
ANONİM13:11:01
Adı sanı bilinmeyen
azar azar13:10:56
Süreyi uzatarak, yavaş yavaş, az az
konveksiyon13:10:51
Isı yayımı, iletim
teneffüs13:10:42
Solunum
aroma13:10:33
Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku
yaraştırma13:10:28
Yaraştırmak işi, tensip
Ekenek13:10:26
Ekilen yer, mezraa
düşürüm13:10:20
Düşürmek işi veya durumu
sıcakkanlılık13:10:11
Sıcak kanlı olma durumu
meşguliyet13:10:07
Meşgul olma, uğraşma durumu
yadımlama13:10:02
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
akıcılık13:09:54
Akıcı olma durumu
kalsiyum oksit13:09:40
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
Kimyacı13:09:36
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
sonsuz13:09:27
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
tasfiyehane13:09:22
Arıtım evi, rafineri
gülgiller13:09:16
Çilek, armut, elma, badem gibi türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası
yöneticilik13:09:05
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
polemik13:08:56
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
kara para13:08:42
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
marangozluk13:08:38
Marangozun işi
KERTENKELE13:08:33
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
aksakal13:08:29
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
RÜŞVETÇİ13:08:16
Rüşvet alarak iş gören kimse
körelme13:08:07
Körelmek işi
enöte13:08:05
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
imame13:07:53
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
imale13:07:50
Bir tarafa yatırma, eğme
KADEME13:07:49
Aşama, basamak
nişanlanma13:07:46
Nişanlamak işi
hükümsüz13:07:41
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
mayın dökmek13:07:37
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
İvedilik13:07:32
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
vücut yapmak13:07:28
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
imdat13:07:28
Tehlikede olana yapılan yardım
nişanlamak13:07:23
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
imece13:07:18
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
belen13:07:18
Bel
ancak13:07:14
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
anlamlı13:07:10
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
çekme13:07:05
Çekmek işi
görüngü bilimi13:07:00
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
Kıyı13:06:54
Kara ile suyun birleştiği yer
su testisi13:06:48
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
durgun13:06:47
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
çehre13:06:43
Yüz, sima
unutma13:06:38
Unutmak durumu
gidiş dönüş13:06:33
Gitme ve gelme (veya dönme)
mikropsuzlandırma13:06:29
Mikropsuzlandırmak işi
AMERİKA ARMUDU13:06:28
Defnegillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç (Persea gratissima)
ama13:06:27
Görmez, kör
Sirküler13:06:24
Genelge, tamim
paralamak13:06:20
Yıpratıp eskitmek
ortakçı13:06:17
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
bayındırlaştırma13:06:15
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
arkadaş olmak13:06:10
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
arabi13:06:05
Araplarla ilgili, Araplara özgü olan
araka13:06:01
İri taneli bezelye
arama13:05:56
Aramak işi, taharri
tekdüze13:05:50
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton