hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

hazır18:30:47
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
batkın18:29:53
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
soprano18:29:44
Kadın veya genç erkek çocuklarda en ince ses
ha bire18:26:08
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
sermayeci18:25:46
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
çenesi düşük18:22:42
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
mutat18:21:17
Alışılmış, alışılan
laz18:16:34
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
havuz18:14:04
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
lik18:10:28
bk. -lık / -lik
küfür18:09:21
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
imtiyaz18:07:41
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
mihnet çekmek18:04:54
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
temizleme18:04:38
Temizlemek işi
çatana18:04:27
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
Yakıt18:03:37
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
sağlamlık18:03:00
Sağlam olma durumu
aldatmak18:02:30
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
ca18:01:00
Kalsiyum"un kısaltması
filika17:53:48
Gemilerde bulundurulan sandal
yürürlükte olmak17:53:37
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
Veya17:53:03
Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılır
korkunç17:52:54
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
zarf17:52:00
Kap, kılıf, sarma
kolan17:50:13
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
enjeksiyon17:46:12
İğne yapma, iğne vurma
dalgakıran17:45:11
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
kadınsı17:44:03
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
yok olmak17:42:51
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
askeri17:42:05
Askerlikle ilgili, askere özgü
satım17:39:53
Satmak işi, satış
burjuva17:39:52
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
Israr17:39:49
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
tarih17:39:47
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
HAYAL KIRIKLIĞI17:39:45
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
Terbiye17:39:12
Eğitim
KART17:38:46
Gençliği ve körpeliği kalmamış
Bağıl17:37:59
Görece, izafî
sabıkalı17:37:25
Sabıkası olan
kuzgunkılıcı17:35:05
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
manalandırma17:34:15
Manalandırmak işi
sirken17:32:26
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
satir17:31:58
Yergi
kın17:31:43
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
mıknatıs17:31:30
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
kolaylıkla17:29:09
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
GENE17:28:51
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
DAĞ KEÇİSİ17:26:37
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
Derin uyku17:26:23
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
umar17:26:15
Çare
dizin17:25:14
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
ERDEM17:25:00
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
ETOL17:24:56
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
EVREN17:24:37
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
FUTA17:24:05
İpekli peştamal
fak17:23:49
Tuzak, kapan
hey17:23:27
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
kara bulut17:23:11
Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus
KATMAN BULUT17:22:54
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
KARI17:22:50
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
kari17:22:47
Okuyucu, okur
şırınga yapmak17:22:38
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
KAVGA17:21:58
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
kanca17:21:01
Bir şey çekmeye yarar ucu demir çengelli çubuk
Karakterize17:20:57
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
kerata17:19:53
Karısı tarafından aldatılan erkek
Kurtulma17:19:46
Kurtulmak işi
kuruntu17:19:34
Yanlış ve yersiz düşünce
kusurlu17:19:27
Kusuru olan
Kutup17:19:14
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
Kuvvetsiz17:19:09
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
LOK17:18:46
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
madun17:17:35
Alt aşamada bulunan
YETİŞKİN17:16:56
Yetişmiş, olgunlaşmış
Vurguncu17:16:55
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
gazel17:16:47
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
beleş17:16:18
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
kame17:16:08
Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş
KUTUR17:15:41
(daire ve kürede) Çap
nane ruhu17:11:11
Nane yapraklarından çıkarılan esans
açacak17:11:08
Açmaya yarayan araç
Baston17:10:13
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
lame17:08:24
Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan (kumaş) veya metal parlaklığı verilmiş (deri)
utanma duygusu17:08:02
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
nesnelcilik17:07:58
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
trakit17:06:59
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
alpinist17:05:55
Dağcı
kirtil17:05:44
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
aguş16:57:06
Kucak
fok16:55:48
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
deli16:54:28
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
sodyum klorür16:54:00
Tuz
uzama16:53:30
Uzamak durumu
el ayası16:50:24
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
şeker ağacı16:49:42
8-10 m yükseklikte bir ağaç (Hovenia dulcis)
açığa vurmak16:48:22
belli etmek, ortaya çıkarmak
keşişleme16:41:15
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
avunma16:37:04
Avunmak işi, teselli
Yay16:31:19
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
fitneci16:31:09
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
KISIR16:30:57
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
liet16:30:55
Şarkı
sevici16:29:49
Eş cinsel kadın
nedamet16:29:39
Pişmanlık
kolay16:28:52
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
bağırsak askısı16:27:31
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
Becerikli16:26:52
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
vukuf16:23:34
Anlama, bilme, bilgi
kazara16:21:43
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
sembol16:21:28
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
tahripkâr16:20:55
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
geyik dikeni16:20:49
bk. akdiken
Fonetik16:20:34
Ses bilgisi
uhrevi16:20:05
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
kepazeLİK16:20:04
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
tarazlama16:19:53
Tarazlamak işi
Sübvansiyon16:19:04
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
kısmi16:18:31
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
palto16:17:54
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
sepi16:17:07
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
suare16:16:46
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
Popülarite16:15:17
Halk tarafından sevilme, tutulma
Yasak16:13:33
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
prematüre16:13:12
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
abadî16:11:06
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
film16:10:05
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
zinhar16:08:01
Sakın, asla, olmasın!
tansiyon16:07:23
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
Asılmak16:06:59
Bir yere tutunup sarkmak
inileme16:06:21
İnilemek işi