hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

köpük03:20:20
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
lüzum03:20:18
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
lügat03:20:17
Kelime, söz, sözcük
açık artırma03:20:15
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
ırama03:20:08
Iramak işi
intizar03:20:07
Bekleme, gözleme
anüs03:19:56
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
Bellek03:19:53
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
mastar03:19:52
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
paylaşma03:19:51
Paylaşmak işi
töre dışı03:19:45
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
röportaj03:19:41
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
ıralama03:19:29
Iralamak işi
buat03:19:24
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
buse03:19:22
Öpücük, öpme, öpüş
buna03:19:21
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
çarnaçar03:19:17
İster istemez
boci03:19:09
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
bono03:19:08
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
bone03:19:06
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
karyola03:19:04
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
biye03:19:00
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
Alışkınlık03:18:59
Alışkın olma durumu, alışkanlık
beri03:18:57
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
berk03:18:54
Sert, katı
beti03:18:53
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
beka03:18:52
Kalıcılık, ölmezlik
bati03:18:47
Yavaş, ağır
bant03:18:44
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
bani03:18:43
Kurucu
baha03:18:42
Paha
temaşa03:18:27
Hoşlanarak bakma
dikim evi03:18:23
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
meşhur03:18:22
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
histerik03:18:21
bk. isterik
camadan03:18:11
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
kartvizit03:18:07
Kart (II)
modernleşme03:18:01
Çağcıllaşma
hacimli03:18:00
Hacmi olan, oylumlu
abıhayat03:17:56
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
çarpılmak03:17:52
Çarpık duruma gelmek
BAĞLAÇ03:17:50
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
sıhhatli03:17:41
Sağlıklı
göçme03:17:38
Göçmek işi
gına03:17:33
Zenginlik, bolluk
farenjit03:17:24
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
Posta03:17:14
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
umursamazlık03:17:09
Umursamama, aldırış etmeme durumu
grafit03:17:08
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
süreyazar03:17:07
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
nanemolla03:17:06
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
görelik03:17:03
Bağıntı, izafet
görenek03:17:02
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
ilâhi03:17:01
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
katiplik03:17:00
Sekreterlik, yazmanlık
likit03:16:55
Sıvı, akışkan
tahsisat03:16:51
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
çatık03:16:46
Çatılmış olan
entertip03:16:45
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
libas03:16:44
Giysi
KEMRELEME03:16:41
Gübrelemek işi
Bobin03:16:39
Makara
bilirkişi03:16:37
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
litre03:16:31
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
livar03:16:29
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
sezon03:16:28
Mevsim
hücre yutarlığı03:16:26
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
seyek03:16:25
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
sevme03:16:21
Sevmek işi
feri03:16:20
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
buluşMA03:16:15
Buluşmak işi
mürteci03:16:13
Yeni düzene karşı direnen gerici
etkincilik03:16:04
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
ektilik03:15:57
Ekti olma durumu
yetmek03:15:56
Yeterli sebep olmak
boy atmak03:15:48
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
tirhandil03:15:47
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
hektar03:15:46
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
ürtiker03:15:32
Kurdeşen
kundak03:15:22
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
hayat dolu03:15:21
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
KALLEŞ03:15:20
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
uygulanabilirlik03:15:14
Yapılabilirlik, fizibilite
Zevk03:15:12
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
yıkık dökük03:15:11
Harabe, eski
nafile03:15:09
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
şırınga03:15:04
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
tıraş03:15:03
(sakal, bıyık, kıl için) Dibinden kesme, kazıma, yülüme
kan grubu03:14:45
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
ispati03:14:40
İskambil kâğıdında sinek
üşniye03:14:36
Su yosunları
resif03:14:35
Su düzeyindeki sıra kayalar
revak03:14:31
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
revir03:14:30
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
diğer03:14:25
Başka, özge, öteki, öbür
dren03:14:19
Hendek
kapalı çarşı03:14:17
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
alkış03:14:13
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
vatansever03:14:09
Yurtsever kimse
pulculuk03:14:06
Pul satma işi
disk03:14:02
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
dide03:13:58
Göz
dolu03:13:55
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
doru03:13:52
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
dama03:13:51
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
Bildirim03:13:47
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
kapitülâsyon03:13:45
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
imal etmek03:13:42
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
söyleyiş03:13:41
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
klips03:13:32
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
açıktan03:13:26
Bir yerin uzağından
nikbinlik03:13:24
İyimserlik, optimizm
tüm03:13:16
Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı
tür03:13:14
Çeşit
töz03:13:11
Kök, asıl, cevher
yıpratma03:13:08
Yıpratmak işi
sefarethane03:13:03
Elçilik
YARLIGAMA03:13:00
Yarlıgamak işi, mağfiret
aykırı düşmek03:12:59
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
yelölçer03:12:58
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
epifit03:12:48
Üst bitken
Uyarı03:12:46
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
esneklik03:12:43
Esnek olma durumu, elâstikiyet
ipekli03:12:42
İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş)
Kadın hastalıkları03:12:39
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
Civar03:12:38
Yöre, yakın yer, dolay
proses03:12:34
Süreç
batış03:12:33
Batmak işi veya biçimi
örtmek03:12:27
Kapamak
yemenici03:12:26
Yemeni yapan veya satan kimse