hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

hazır19:02:04
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
MURAT18:58:18
İstek, dilek
set18:57:51
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
kırmak18:57:42
İri parçalara ayırmak
çiçeklik18:52:45
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
tefsir18:52:18
Yorumlama
kukla18:52:17
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
tayin etmek18:51:46
kararlaştırmak
mihaniki18:51:40
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
taklit18:50:42
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
çatlak18:48:04
Çatlamış olan
tükenmişlik18:47:46
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
monopol18:47:26
Tekel
sefil18:46:45
Sefalet çeken, yoksul
Bellek18:46:44
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
tak18:46:40
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
w18:45:46
Volfram"ın kısaltması
cihan18:44:11
Evren, âlem
dünya18:43:33
Üstünde yaşadığımız gök cismi
kanto18:43:28
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
seyrek18:41:13
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
nitelik18:40:42
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
Oran18:36:55
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
engebe18:36:33
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
Batar18:34:35
Zatürree
peşmelba18:32:20
Şeftalili, kremalı bir çeşit dondurma
hevesli18:30:14
Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli
nakdi18:29:07
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
cazibeli18:28:04
Çekici, alımlı, albenili
Dengeleyici18:26:57
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
retorik18:26:47
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
suskun18:24:07
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
yüreklilik18:23:40
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
kopça18:22:08
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
Süzmek18:20:57
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
iç evlilik18:17:57
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
karışma18:14:51
Karışmak işi
deneyci18:14:14
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
mesele18:13:01
Sorun
sıçrama tahtası18:12:37
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
aklan18:12:01
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
erotik18:10:48
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
huysuzluk18:09:58
Huysuz olma durumu
pa18:09:51
Protaktinyum"un kısaltması
ardiye18:09:01
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
ilerlemek18:08:37
(vakit için) Geçmek
Egoist18:07:47
Bencil, hodbin
Seyyar Satıcı 18:05:21
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
ses seda18:04:54
Haber, iz, alâmet, belirti
sıkıntılı18:04:44
Sıkıntısı olan
eşlik etmek18:03:04
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
tarla18:02:15
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
tesir etmek18:01:01
etkilemek, etki yapmak
stabilize yol17:59:31
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
boğaz17:59:24
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
iftira etmek (veya atmak)17:59:15
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
hafif17:59:05
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
fener17:58:42
Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
sop17:58:42
bk. soy sop
Fasıl17:58:22
Bölüm, kısım, devre
barok17:56:43
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
Pop17:56:07
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
istical17:55:42
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
gemi iskeleti17:55:13
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
taflan17:54:28
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
endam17:54:00
Vücut, beden, boy bos
aferin17:53:46
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
gebre otu17:52:46
Sürekli yeşil kalan çalı görünümünde bir bitki (Capparis)
sadaka17:52:40
Dilenciye verilen para
vatan17:51:46
Yurt
tekelci17:51:43
Tekel kuran ve bu tekeli kabul ettiren, inhisarcı
taş yuvarı17:51:37
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
mezar17:51:34
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
taltif17:51:31
İyilik ederek gönül alma
tersane17:51:25
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
omuzluk17:49:39
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
Önem17:49:24
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
uyarım17:48:41
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
Ate17:43:45
Ateist
mastar17:43:26
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
yenilgi17:43:19
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
Mecal17:43:09
Güçlük, dinçlik, derman, takat
AMA17:42:44
Görmez, kör
keşif kolu17:42:41
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
Dingin17:42:26
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
zer17:42:18
Altın
varidat17:42:11
Akla gelen, içe doğan düşünce
yay17:41:56
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
yurtluk17:37:11
Büyük ve zengin köşk, malikâne
potansiyel17:36:59
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
rabıt17:35:04
Bağ, bağlama
yorgun argın17:34:15
Çok yorulmuş, gücü kalmamış olarak
kaburga17:33:57
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
Bulgar17:30:36
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
korku17:30:34
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
voleybol17:29:21
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
arkadaşlık17:26:17
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
doğaçlama tiyatro17:26:01
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
gece gündüz17:23:29
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
dize17:22:05
Şiirin satırlarından her biri, mısra
tahsildar17:19:49
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
kalın17:19:45
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
dağ aslanı17:18:59
Puma
canavar düdüğü17:15:10
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
yazışma17:15:03
Yazışmak işi
gök bilimi17:14:13
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
konuşmak17:10:27
Söylev vermek, konuşma yapmak
şebabet17:10:21
Gençlik veya gençlik yılları
teferruatlı17:09:16
Ayrıntılı
mutaassıp17:07:13
Bağnaz
üryani17:06:38
İnce kabuklu bir tür erik
gösterge17:04:06
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
nişan17:04:03
İşaret, iz, belirti, alâmet
karamsarlık17:02:57
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
davet etmek17:02:37
çağırmak
sabi17:01:00
Küçük çocuk
şarkı17:00:27
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
dikiz16:59:07
Bakma, gözetleme, erkete
kısmık16:58:25
Cimri, pinti, hasis
bilgicilik16:58:08
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
görüntü16:56:38
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
flora16:56:08
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
sergen16:55:48
Raf
bütünlük16:55:14
Bütün olma durumu
şüheda16:51:21
Şehitler
terbiyeli16:51:03
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
muhayyile16:50:29
Hayal etme gücü
kalas16:47:32
Kalın biçilmiş uzun tahta
cımbız16:47:13
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
yanma16:44:30
Yanmak işi