hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

Nesep16:44:36
Soy, baba soyu
Mısır16:44:36
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
nadiren16:44:32
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
KUVVET16:44:31
Fiziksel güç, takat
Optimum16:44:19
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
çelim16:44:11
Güç, kuvvet
büyücek16:44:06
Biraz büyük, büyüğe yakın
öğreti16:44:05
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
SÖZLEŞME16:44:03
Sözleşmek işi
BİRİCİK16:43:48
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
Malik16:43:43
Sahip, iye
ölüm cezası16:43:41
bk. idam cezası
nükteci16:43:12
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
feshetmek16:43:08
Kapatmak, dağıtmak
ekinoks16:43:06
Gün gece eşitliği
girişimci16:43:04
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
mandalina16:43:02
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
kefaret16:42:46
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
Süs bitkisi16:42:44
Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki
jinekoloji16:42:38
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
merhum16:42:28
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
eğme16:42:05
Eğmek işi
raksetme16:42:05
Raksetmek işi
buke16:42:03
Güzel koku, rayiha
ibraz16:41:38
Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma
glikol16:41:21
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
açıklamak16:41:20
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
performans16:41:20
Başarım, takat sınırı
hava bilgisi16:41:10
Meteoroloji
efsun16:40:54
Büyü, sihir
tekzip16:40:53
Yalanlama
ZEHİRLEMEK16:40:44
Birine zararlı düşünceler, zararlı duygular aşılamak
samankapan16:40:43
Kehribar
emrivaki16:40:35
Oldu bitti, olup bitti
mutlak16:40:23
Salt
inat etmek16:40:22
direnmek, diretmek, ayak diremek
karşı sav16:40:12
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
kılmak16:40:09
(namaz için) Yerine getirmek
ebleh16:40:08
Akılsız, budala, alık
Amaç16:40:04
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
akış16:39:49
Akmak işi veya biçimi
sakal16:39:49
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
çömelme16:39:46
Çömelmek işi
GD16:39:44
Gadolinyum"un kısaltması
OMUZLUK16:39:34
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
Zorba16:39:34
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
kuruntu16:39:33
Yanlış ve yersiz düşünce
ahmak16:39:29
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
acuze16:39:20
Huysuz, çirkin, yaşlı kadın, cadı karı
mesel16:39:13
Örnek alınacak söz
latiflik16:39:08
Lâtif olma durumu
ORG16:39:07
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
AZGIN16:39:03
Azmış olan
Taş devri16:38:55
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
hoşa gitmek16:38:43
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
trakit16:38:40
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
buz16:38:25
Donarak katı duruma gelmiş su
hattatlık16:38:16
Hattat olma durumu
mevcudiyet16:38:15
Var olma, varlık, var oluş
soluk almak16:38:13
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
vatandaşlıktan çıkarılmak16:38:01
vatandaşlık haklarını elinden almak
imge16:37:46
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
bağ bıçağı16:37:45
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
Kanıt16:37:36
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
tüvana16:37:22
Kuvvetli, dinç, canlı
ufarak16:37:15
Biraz ufak
sayaç16:37:09
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
faydalı16:37:03
Yararlı
yamaç16:36:57
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
karaman16:36:52
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
bilinen16:36:45
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
korunga16:36:44
Yabanî yonca, tirfil
karamuk16:36:40
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
massetme16:36:31
Emme, içine çekme, soğurma
hesabını (kitabını) bilmek16:36:28
tutumlu olmak
jenerasyon16:36:06
Kuşak, nesil
Aşmak16:36:01
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
dolaş16:36:00
bk. sarmaş dolaş
çilli16:36:00
Çili olan
Belirsiz16:35:59
Belirli olmayan, gayrimuayyen
hafriyat16:35:57
Kazı
keleş16:35:46
Yiğit, cesur, bahadır
topluluk16:35:30
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
ŞLEMPE16:35:30
Tanelerin veya melasın fermantasyonundan veya damıtma yoluyla alkol alındıktan sonra çok sulu hâldeki lâpa
dağıtıcı16:35:28
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
Âmin16:35:18
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
Taş16:35:00
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
çağ16:34:54
Zaman parçası, vakit
güvercin16:34:52
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
fizik gücü16:34:49
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
çaylak16:34:49
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
filika16:34:43
Gemilerde bulundurulan sandal
abla16:34:33
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
KAFA16:34:30
Baş (özellikle insan başı), ser
Ceylan16:34:20
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
destan gibi16:34:14
uzun yazılmış (mektup)
aldatmak16:34:12
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
doğrulama16:34:08
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
köşe yazısı16:34:02
Fıkra
sergen16:34:02
Raf
ha bire16:34:01
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
Danışma16:33:59
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
tiran16:33:52
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
alçak gönüllülük16:33:34
Alçak gönüllü olma durumu
öz denetim16:33:32
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
İZİN16:33:31
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
doğaçtan16:33:30
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
Esmer16:33:28
Siyaha çalan buğday rengi
öreke16:33:21
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
Agel16:33:12
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
Perdelik16:33:07
Perde yapmaya elverişli kumaş
duşak16:33:00
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek
Korna16:33:00
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
nihilizm16:32:59
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
GÖNDERMEK16:32:49
Yetki vererek gitmesini sağlamak
iflâh16:32:49
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
elleme16:32:49
Ellemek işi
APOLET16:32:17
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
tartma16:32:12
Tartmak işi
ılkı16:32:12
bk. yılkı
kındıra16:31:57
Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu
sarsıntı16:31:55
Sarsılmak işi, birden sallanma
At donu16:31:55
Atın tüyünün rengi
Tıpa16:31:47
Tapa
yadsımak16:31:28
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
kuralsız16:31:27
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
tapınmak16:31:27
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
Veda16:31:26
Ayrılırken birbirine selâm ve esenlik dileme
yazmak16:31:25
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
Zerk16:31:22
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim