hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

hazır08:20:52
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Tefsir08:20:52
Yorumlama
onluk08:20:51
On birimden, on parçadan oluşan
ömre bedel08:20:51
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
marka08:20:49
Resim veya harfle yapılan işaret
örgensel08:20:49
Örgenle ilgili, organik, uzvî
LOKMAN RUHU08:20:45
Eter
gün doğusu08:20:42
Doğu
budist08:20:42
bk. Buddhist
şufa08:20:42
Ön alım
Şalter08:20:41
Bir devredeki elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, çevirgeç
karışık08:20:41
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
Devasa08:20:41
Dev gibi, çok büyük
Şasi08:20:38
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
dokuma tezgahı08:20:36
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
akyuvar08:20:35
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
kapsamlı08:20:29
Kapsamı olan
tecil etmek08:20:28
ertelemek
dirhem08:20:28
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
KOM08:20:26
Ağıl, davar ağılı
kimi zaman08:20:25
Ara sıra, bazen
ısmarlamak08:20:23
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
İzbe08:20:22
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
Öz yapı08:20:19
Karakter
yemek listesi08:20:18
Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri
astronomik08:20:10
Gök bilimiyle ilgili olan
amelî08:20:08
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
bir çırpıda08:20:08
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
bisikletçi08:19:57
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
pabucunu eline vermek08:19:43
kovmak
Gösterme08:19:37
Göstermek işi
sakat08:19:31
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
çözülme08:19:26
Çözülmek işi
takma ad08:19:25
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
Geçmiş08:19:22
Geçmek işini yapmış
sinir bilimi08:19:16
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
teşrif08:19:11
(bir yeri) Onurlandırma, şereflendirme
fiyat (veya değer) biçmek08:19:06
bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek
Babacıl08:19:01
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
ökleme08:18:58
Küçük işletmelerde, hayvanların yere çakılan bir kazığa uzun bir iple bağlanarak belirli bir daire içerisinde otlamalarına izin verilen ve bu alandaki yem tamamen otlandıktan sonra kazığın yeri değiştirilmek suretiyle devam edilen bir otlatma sistemi
DİL BİLGİSİ08:18:57
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
Riayet08:18:54
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
gömgök08:18:47
Her yanı mavi, masmavi
tehir etmek08:18:46
ertelemek
leylâk08:18:43
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
Destan08:18:42
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
KURNAZ08:18:40
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
KART08:18:39
Gençliği ve körpeliği kalmamış
Deneysel08:18:36
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
tüysüz08:18:26
Tüyü olmayan
görülmemiş08:18:26
O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
köşe atışı08:18:21
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
HASTA08:18:18
Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan (kimse, hayvan)
sofra örtüsü08:18:10
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
masum08:17:59
Suçsuz, günahsız
dikdörtgen08:17:57
Açıları dik olan paralel kenar
Tün08:17:43
Gece
tasfiyehane08:17:38
Arıtım evi, rafineri
denizkulağı08:17:30
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 cm uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
Artı08:17:24
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
anlatma08:17:09
Anlatmak işi
yaygın yanlış08:17:07
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
taban08:16:56
Ayağın alt yüzü
yücelik08:16:35
Yüce olma durumu, ulviyet
Duyma08:16:32
Duymak durumu
REHBER08:16:22
Kılavuz
şaşırıp kalmak08:16:20
çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek
Meyve08:16:20
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
büyük aile08:16:20
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
şarki08:16:17
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
demir ağacı08:16:16
İki çeneklilerden, ana yurdu Avustralya olan bir evcikli veya iki evcikli bir ağaç (Casuarina)
vernik08:16:12
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
Rahat08:16:06
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
ATALET08:16:05
Tembellik
meşgul08:15:48
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
kinci08:15:40
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
İNDEKS08:15:36
Dizin
Yüce Divan08:15:26
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
garip08:15:25
Kimsesiz, zavallı
yara08:15:22
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
kene08:15:19
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
paha08:15:18
Değer, fiyat
dadacılık08:15:16
Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı baş kaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm
enberi08:15:15
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
Yırtık08:15:09
Yırtılmış olan
HUSUS08:15:06
Konu, madde
aygır deposu08:14:54
Aygırların bakıldığı büyük ahır
Lirik08:14:53
Coşkun, ilhamla dolu
güvenç08:14:51
Güvenme duygusu, itimat
EL08:14:43
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
manisa lalesi08:14:41
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
GÜLLE08:14:41
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
Samimi08:14:40
İçten, içtenlikle
ANA08:14:39
Çocuğu olan kadın, anne
isnat08:14:38
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
budun bilimci08:14:37
Budun bilimi uzmanı, etnolog
BOLLUK08:14:37
Bol olma durumu
İTİDAL08:14:35
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
uyuklama08:14:34
Uyuklamak durumu
Bir solukta08:14:33
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
üzerine08:14:33
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
BARINDIRMA08:14:32
Barındırmak işi
teali08:14:27
Yükselme, yücelme
layık olmak08:14:17
hak kazanmış olmak
Çelik08:14:16
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
TANE08:14:15
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
piknik08:14:12
Kırda yenen yemek
ayaklı08:14:11
Ayağı olan
seciye08:14:02
Yaradılış, huy, karakter
zıh08:13:16
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
iri kıyım08:13:15
İri kıyılmış
emaylama08:13:15
Emaylamak işi
varlık bilimi08:13:13
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
kabuğuna çekilmek08:13:12
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
Billursu08:13:10
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
Teskere08:13:09
Sedye
bitki örtüsü08:13:08
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
müessif08:13:07
Üzücü, üzüntü veren
yalvar yakar olmak08:13:07
çok yalvarmak
adam akıllı08:13:06
bk. adamakıllı
KESİM08:13:06
Kesmek işi
YOZLAŞMAK08:12:58
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
KAZIMA RESİM08:12:55
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
izlek08:12:54
Keçi yolu, patika
ilerleyici08:12:48
İleri giden, ilerleyen
İsteka08:12:47
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
nispeten08:12:45
Göre, kıyaslayarak, oranla
damla taşı08:12:43
Yapılarda süs unsuru olarak kullanılan damla biçiminde taş
katalpa08:12:33
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
işaret parmağı08:12:33
Elde, baş parmaktan sonraki parmak, şahadet parmağı, gösterme parmağı