hazır

1.SıfatBir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Cümle 1: Ben hazırım, isterseniz gidelim.
Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş
Cümle 1: Yemek hazır, buyurun.
Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı
Cümle 1: Hazır elbise. Hazır ayakkabı.
ZarfBaşına getirildiği fiilin bir fırsat sayıldığını anlatır
Cümle 1: Hazır yağmur kesilmişken çıkalım. Hazır gidiyorsun, onu da götür. Cümle 2: Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

alt karşıt20:09:20
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
düşürme20:09:05
Düşürmek işi
liberasyon20:08:23
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
ağaç mantarı20:08:15
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
son bulmak (veya sona ermek)20:07:54
bitmek, tükenmek
fek20:07:25
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
Sıfır20:07:07
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
leb20:06:59
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
el yazısı20:06:58
Elle yazılan yazı
bağ çubuğu20:06:43
Asma fidesi
bayat20:06:42
Taze olmayan
doğma büyüme20:06:15
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
KAMU20:06:11
Hep, bütün
Deniz mili20:05:25
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
Kesinlikle20:05:20
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
züppece20:05:16
Züppe (bir biçimde)
başkilise20:04:13
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
ilgi çekici20:03:07
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
iltifat20:03:01
Yüzünü çevirerek bakma
aritmetik işlem20:02:24
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
BÜTÜNSEL20:02:20
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
TELEKOMÜNİKASYON20:01:20
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
yen20:01:18
Giysi kolu
cilt20:01:12
Deri, ten
pis20:00:47
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
konteyner20:00:43
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
saydam resim20:00:42
Kolay anlaşılabilen resim
baskın20:00:14
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
göbek dansı20:00:01
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
gözü pek19:59:54
Korkusuz, yürekli, cesur
hayal etmek19:59:52
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
müstahzarat19:59:48
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
aslan sütü19:59:42
Rakı
yankılanma19:59:31
Yankılanmak işi veya durumu
palmiyegiller19:59:15
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
kararlılık19:59:10
Kararlı olma durumu, istikrar
eleştirmen19:58:49
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
SEKS19:58:42
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
Vücut19:58:05
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
SEDA19:58:05
Ses, sada
şifa bulmak19:57:48
iyi olmak, onmak
kuzu19:57:44
Koyun yavrusu
polis19:57:28
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
yedek lâstik19:57:26
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
Rekabet19:57:22
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
TULUMBA19:57:17
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
kapsama19:57:03
Kapsamak işi
Kazakça19:57:01
Kazak Türkçesi
merhum19:56:59
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
gerçeküstü19:56:57
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
aktüel19:56:52
Güncel, şimdiki
stilo19:56:44
Dolma kalem
sığır vebası19:56:38
Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü
yaban gülü19:56:34
Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki (Rosa canina)
Kontrat19:56:25
Sözleşme
ÇAPAÇUL19:56:23
Kılığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı
seyrüsefer19:56:21
Gidiş geliş, trafik
terennüm19:56:19
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
sancaktar19:56:08
Sancağı taşıyan kimse
İzinsiz19:56:06
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
yönetimsel19:56:04
Yönetimle ilgili, idarî
takma isim19:56:00
bk. takma ad
mariz19:55:51
Hastalıklı, hasta olan
maske19:55:45
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
masaj19:55:41
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
Feraset19:55:40
Anlayış, seziş, sezgi, zekâ
masif19:55:39
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
mason19:55:37
Masonluk derneği üyesi, farmason
zahit19:55:34
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
dostluk19:55:32
Dost olma durumu; dostça davranış
matuh19:55:30
Bunamış, bunak
BALDIR19:55:28
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
hakiki19:55:22
Gerçek
sonradan19:55:15
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
yer değiştirmek19:55:11
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek
gözenekli19:55:09
Gözenekleri olan
sistem19:55:01
bk. Dizge
üzülme19:54:59
Üzüntü duyma, teessür
tedricen19:54:57
Azar azar; giderek, gittikçe
özümleme19:54:42
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
adam akıllı19:54:41
bk. adamakıllı
us dışı19:54:37
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
ziyaretçi19:54:35
Ziyaret eden, ziyarete giden kimse, görüşmeci
kükürt19:54:31
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
çalılık19:54:31
Çalısı çokça olan yer
galeta19:54:27
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
belemir19:54:22
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
çekirdek19:54:20
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
ERMİN19:54:18
Kakım, as
Apar topar19:54:15
Telâş ve acele ile, yaka paça
yalancı safran19:54:11
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
göstermelik19:54:11
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
kallavi19:54:07
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
yoğunlaştırma19:53:58
Yoğunlaştırmak işi
gün batımı19:53:56
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
müminlik19:53:44
Mümin olma durumu
öncü19:53:40
Önde gidip haber ulaştıran kimse
yağış düzeni19:53:39
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
İtina19:53:37
Özen, ihtimam
romatizma19:53:35
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
Tiyatro19:53:30
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
kıç19:53:17
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
eğrelti otu19:53:10
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
alındı19:53:07
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
yepyeni19:53:02
Çok yeni, hiç kullanılmamış
Diriltme19:52:55
Dirilmesini sağlama, canlandırma
kuğu19:52:52
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
küflüce19:52:47
bk. mantar hastalığı
kırdırma19:52:42
Kırdırmak işi, ıskonta
sıkıntılı19:52:40
Sıkıntısı olan
evren doğumu19:52:25
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
Kampana19:52:23
Çan
cilacı19:52:21
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
bal özü19:52:21
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
gramofon19:52:19
Sesyazar, fonograf
ortalamak19:52:17
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
gündüz gözüyle19:52:15
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
yığılı19:52:11
Yığılmış olan
Sirk19:52:09
Eğitilmiş hayvanların ve cambazların akrobasi hareketleri yaptıkları genellikle kapalı yer
Kıymetli19:52:07
Değerli
Slav19:51:54
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
Soya19:51:51
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
tinselcilik19:51:26
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
ise19:51:22
silindir şapka19:51:21
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
tok19:51:16
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
şat19:51:14
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
şah19:51:12
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
şal19:51:09
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
şad19:51:06
Sevimli, neşeli