hatırlanma

1.İsimHatırlanmak durumu, anımsanma

Son Arananlar

hatırlanma09:16:05
Hatırlanmak durumu, anımsanma
kötü kişi olmak09:16:01
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
gümrük kanunu09:15:58
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
Eşik09:15:50
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
kurma09:15:48
Kurmak işi
iğreti09:15:47
bk. eğreti
enberi09:15:40
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
tahsis09:15:39
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
meşk09:15:34
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
güney karamanı09:15:32
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
bulgur09:15:31
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
varma09:15:28
Varmak işi
Niyaz09:15:26
Yalvarma, yakarma
karanfilgiller09:15:26
İki çeneklilerden, örnek bitkisi karanfil olan, çöven, karamuk, sabun otu ve benzeri cinsleri içine alan bir familya
YÜK09:15:23
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
yatar koltuk09:15:22
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
difteri09:15:20
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
GÖRSEL09:15:18
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
kelimesi kelimesine09:15:15
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
celp09:15:14
Getirtme, kendi üzerine çekme
getirimli09:15:09
Getirimi olan
mecazen09:15:07
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
yığma09:14:56
Yığmak işi
muvaffakiyetli09:14:52
Başarılı
kılır09:14:49
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
ibare09:14:49
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
gen09:14:47
Geniş
Irak09:14:44
Uzak
mühlet vermek09:14:42
(bir iş veya borç için) belirli bir süre tanımak
umursamazlık09:14:41
Umursamama, aldırış etmeme durumu
uzvi09:14:40
Organik
biraz09:14:36
Kısa bir süre için
esasi09:14:31
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, asal
Yazı bilgisi09:14:29
El yazısından, yazının karakter ve duygularını anlamayı amaç edinen inceleme yöntemi, grafoloji
HAİNLİK09:14:29
Hain olma durumu veya haince davranış
üstüne oturmak09:14:25
bk. üzerine oturmak
alegorik09:14:23
Alegori ile ilgili
güney09:14:19
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
akıl09:14:18
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
Hareketli09:14:17
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
maişet09:14:14
Geçim, geçinme
Periton09:14:14
Karın zarı
sülük09:14:13
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
değişken09:14:13
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
lehim09:14:12
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
Tepke09:14:08
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
şufa09:14:06
Ön alım
GAYR09:14:03
Başka kimse, başkası
Nehir09:14:01
Irmak
düşkün09:13:58
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
sinik09:13:58
Sinmiş, yılmış, pusmuş
küs09:13:50
Küsmüş, dargın
Casus09:13:48
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
Şakımak09:13:46
(şarkı, şiir için) söylemek
Arda09:13:44
İşaret olarak yere dikilen çubuk
HAVAİ FİŞEK09:13:42
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
göbek dansı09:13:39
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
Eli açık09:13:39
Parasını ve malını esirgemeyen, cömert, bonkör
mekruh09:13:37
İğrenç, tiksindirici
trança09:13:35
İzmaritgillerden, özellikle sıcak denizlerde yaşayan, pullu, esmer renkli, beyaz etli, kemikli bir balık
izin09:13:30
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
poli09:13:29
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
aba09:13:24
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
ruzname09:13:21
Günlük olayların yazıldığı defter
küstüm otu09:13:20
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
Macun09:13:20
Hamur kıvamına getirilmiş madde
öç09:13:19
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
esaret09:13:17
Kölelik, tutsaklık, esirlik
güzergah09:13:16
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
güreş09:13:13
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
incitmek09:13:09
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
yaratıcılık09:13:04
Yaratma yeteneği
orkide09:13:04
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
geleneksel09:13:03
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
yassı balıklar09:13:02
Kemikli balıklar takımı
müzik09:13:00
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
Söndürme09:13:00
Söndürmek işi
Mücahit09:12:59
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
ustalaşma09:12:57
Ustalaşmak durumu
Av köpeği09:12:55
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
KRON09:12:53
Çek para birimi
doğuştan09:12:49
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
bakış açısı09:12:49
Bir olayda, konuyu, düşünceyi belirli bir yönden inceleme, görüş açısı
SARAKA09:12:48
Alay, istihza
heba09:12:45
Hiçbir işe yaramadan yok olma, boşa gitme
hilali09:12:44
Hilâl biçiminde
Laboratuvar09:12:43
Bilimsel ve teknik araştırmalar, çalışmalar için gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu yer
akılda tutmak09:12:41
unutmamak
sığır09:12:40
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
ART09:12:39
Arka, geri
kısa09:12:38
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
yürürlükte olmak09:12:38
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
müfrit09:12:36
Aşırı
Baskı kalıbı09:12:34
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
kıran09:12:29
Kırmak işini yapan (kimse)
zayıf09:12:27
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
manto09:12:25
Kadın paltosu
İYİLEŞME09:12:24
İyileşmek işi
görelik09:12:23
Bağıntı, izafet
öncesiz09:12:22
Zamanda başlangıcı olmayan, ezeli
gerçeklik09:12:20
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
münakale09:12:19
Ulaşım
yaralı09:12:18
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
koordinasyon09:12:15
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
İftar09:12:13
Oruç açma, oruç bozma
kömbe09:12:13
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
EDEBİYAT09:12:11
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
ondüle09:12:09
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
saray çiçeği09:12:08
Hezaren
Zirve09:12:06
Doruk, tepe
ORANLA09:12:01
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
düz yazı09:12:00
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
oklava09:11:58
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
sargın09:11:58
İçten, yükekten
sinirsel09:11:58
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
astronomi09:11:54
Gök bilimi, felekiyat
but09:11:50
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
nokta09:11:46
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
İkiyüzlülük09:11:45
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
alkalik09:11:45
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
Uyku sersemliği09:11:43
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
acı badem09:11:42
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
ebet09:11:40
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
şüpheli09:11:38
Kuşkulu
pasata09:11:37
Bir tür kumar oyunu
sığır eti09:11:36
Sığırdan elde edilen, besleyici bir kırmızı et türü
sebze09:11:34
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
Zehir09:11:32
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
alan korkusu09:11:31
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
kaba sıva09:11:29
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva