hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

yalak01:42:06
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
riyakâr01:42:05
İkiyüzlü, yüze gülen, müraî
şamata01:42:04
Gürültü, patırtı
sefil01:41:57
Sefalet çeken, yoksul
körlük01:41:48
Kör olma durumu
nişangah01:41:45
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
Tomurmak01:41:41
Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak
insiyak01:41:39
İçgüdü, sevkıtabiî
havali01:41:33
Çevre, yöre, dolay
siper01:41:26
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
gadolinyum01:41:25
Atom numarası 64, atom ağırlığı 156,9 olan, yüksek ısıda eriyen, birtakım tuzları bilinen, parlak gri renkte katı element. Kısaltması Gd
vuslat01:41:23
(sevgiliye) Kavuşma
birikim01:41:20
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
tekzip01:41:15
Yalanlama
italik01:41:08
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
kan kaybetmek01:41:05
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
Vezir01:41:04
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
kurbağa01:41:03
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
yalın durum01:41:01
İsim soyundan kelimenin taşıdığı kavramı bildirme durumu, Türkçede bu durumda ek kullanılmaz, mücerret, nominatif
lokomotif01:40:59
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
HURİ01:40:44
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
koro01:40:42
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk
turizm01:40:36
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
katalpa01:40:33
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
RAKİBE01:40:31
Kadın rakip
hakikatli01:40:29
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
tikel01:40:27
Cüzî, kısmî
takip01:40:14
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
Ayırmak01:40:13
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
Asla01:40:11
Hiçbir zaman, hiçbir biçimde
duyurmak01:40:10
İlân etmek
yemenici01:40:08
Yemeni yapan veya satan kimse
amip01:40:05
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
kurak01:39:59
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
racon01:39:58
Yol, yöntem, usul
tümsekli01:39:57
Tümseği olan
Elçilik01:39:56
Elçi olma durumu
tekzip etmek01:39:55
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
kesim01:39:54
Kesmek işi
ekipman01:39:50
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
hamiş01:39:47
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
kazein01:39:45
Sütte bulunan protein maddesi
manas01:39:44
Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)
Cop01:39:43
Kalın kısa değnek
hazır01:39:41
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
bağdaş kurmak01:39:36
bu biçimde oturmak
ZORLA01:39:31
Zor kullanarak, zecren; metazori
abluka01:39:20
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
tencere01:39:13
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
patlamak01:39:12
Yırtılıp açılmak
çarpılmak01:39:10
Çarpık duruma gelmek
rahmet01:39:08
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
asma01:39:05
Asmak işi
İZLENİM01:39:04
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
dünya ahret kardeşim olsun01:38:51
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
statolit01:38:47
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
fal01:38:46
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
sana01:38:39
Sen zamirinin yönelme durumu
karışım01:38:35
Karışmış olanın durumu
uğursuzluk01:38:33
Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet
tahammül01:38:14
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
arka arkaya01:38:10
Hemen birbirinin arkasından, art arda
dalga geçmek01:38:07
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
Tez01:38:03
Çabuk olan, süratli
aşırmak01:38:02
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
yaşLI01:37:58
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
İris01:37:55
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
ticani01:37:50
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
hainlik01:37:45
Hain olma durumu veya haince davranış
kudret narı01:37:32
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
LANDO01:37:31
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
hicap01:37:31
Utanma, utanç, sıkılma
ikbal01:37:30
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
Besleme01:37:25
Beslemek işi
fesat01:37:23
Bozukluk
gözde01:37:21
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
zabit01:37:19
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
Kaya01:37:14
Büyük ve sert taş kütlesi
ramazan01:37:08
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
nakarat01:37:07
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
süresiz01:37:02
Süresi belirli olmayan
baraj01:37:00
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
rıhtım01:36:52
Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
İŞLEVCİLİK01:36:51
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
tespit etmek01:36:48
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
vacip01:36:47
Yapılması gerekli olan
Roman01:36:45
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
suçlama01:36:38
Suçlamak işi, itham
malihulya01:36:30
Kara sevda
seher01:36:27
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
kuytu01:36:24
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
tarpan01:36:23
Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, çevik bir yaban atı (Equus gmelini)
saygılı01:36:19
Saygısı olan, saygı gösteren, hürmetli
anıştırma01:36:18
Anıştırmak işi
Bile01:36:14
Birlikte
cesaret vermek01:36:12
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
bazı01:36:10
Birtakım, kimi
aymazlık01:36:06
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
arka çıkmak01:36:00
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
önerge01:35:59
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
zararsız01:35:53
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
cımbız01:35:50
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
temize çıkmak01:35:44
suçsuz olduğu anlaşılmak
Saka01:35:38
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
tantana01:35:35
Görkem, şaşaa
yaklaşık değer01:35:22
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
talimat01:35:19
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
No01:35:08
Nobelyum"un kısaltması
neon01:35:03
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
şiir defteri01:34:53
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
temaşa01:34:36
Hoşlanarak bakma
çekingen01:34:34
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
evrak01:34:21
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
vasiyet01:34:18
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
kopil01:34:17
Arsız sokak çocuğu
lâvanta çiçeği01:34:16
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
mukaddime01:34:09
Ön söz
kutlu01:34:03
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
KRAL01:33:59
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
cins01:33:57
Tür, çeşit
natuk01:33:48
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
örgü01:33:46
Örmek işi veya biçimi
cip01:33:43
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
çamaşır01:33:41
İç giysisi
Kuruluş01:33:38
Kurulma işi, yolu veya tarihi
hayran01:33:31
Çok beğenen, hayranlık duyan
orkestra01:33:30
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
UZAKLIK01:33:29
Uzak olma durumu, ıraklık
MEYUS01:33:26
Üzgün
sipsi01:33:23
Ağaç dallarından yapılan düdük