hadise

1 İsim

Olay

Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa