hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

kültür18:59:24
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
rekonstrüksiyon18:59:22
Yeniden kurma
muşta18:59:20
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
şatafat18:59:15
Süs ve gösteriş
doktrin18:59:00
Öğreti
inat etmek18:58:56
direnmek, diretmek, ayak diremek
Hadim18:58:52
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
kapuçin18:58:44
Lâtin çiçeği
Öte18:58:29
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
supara18:58:27
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
boyun bağı18:58:23
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
ümit18:58:17
Umma, beklenti, umut
tekaütlük18:58:09
Emeklilik
asal gazlar18:58:05
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
davet18:58:02
Çağrı, çağırma
kalem kutusu18:57:48
İçinde kalem bulunan küçük kutu
madde18:57:46
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
Kuşak18:57:45
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
belirsizlik18:57:44
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
celep18:57:42
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
örümceksi18:57:42
Örümcek ağı gibi ince ve seyrek dokulu olan
çükündür18:57:38
Pancar
öbek öbek18:57:25
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
formen18:57:02
Ustabaşı
pes18:56:57
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
kısa çizgi18:56:41
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
tedrisat18:56:33
Öğretim
su bitkileri18:56:29
Tek hücreli veya hücre toplulukları olan, suya uyum gösteren, Schizomycetes sınıfından, suda yaşayan bitki ve hayvanların ölülerinde saprofit ve su canlılarında parazit olarak yaşayan su bitkileri
zarar18:56:28
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
şilte18:56:27
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
korkaklık18:56:12
Korkak olma durumu
kudret hamamı18:56:08
Ilıca
yürürlükte bulunmak18:55:55
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
emlik18:55:54
Emme dönemindeki küçük çocuk
gerçeküstücülük18:55:50
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
CİNAYET18:55:34
Adam öldürme
Kampanya18:55:30
(politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) Belirli bir süredeki etkinlik dönemi
yirmi yaş dişi18:55:27
bk. akıl dişi
gerçekleşme18:55:17
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
tırınk18:55:13
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
BAĞIŞLAMA18:55:11
Bağışlamak işi, affetme, af
eneme18:55:07
Enemek işi
füzen18:54:58
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
ziynet18:54:54
Süs, bezek
çetin18:54:50
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
icabet18:54:50
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
mirasyedi18:54:30
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
azalma18:54:18
Azalmak işi, eksilme, tenakus
TEOLOJİ18:54:10
İlâhiyat, tanrı bilimi
paralık18:54:06
Herhangi bir para değerinde olan
resmi elbise18:54:02
Üniforma
tedricen18:53:58
Azar azar; giderek, gittikçe
klişe18:53:49
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
Nasıl18:53:48
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
yığın bulut18:53:43
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
borazan18:53:39
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
çekişme18:53:38
Çekişmek işi
karın zarı iltihabı18:53:35
bk. karın zarı yangısı
kalıtım bilimi18:53:31
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
potas18:53:28
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
sermayesizlik18:53:27
Sermayesiz olma durumu
tevatür18:53:23
Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti
işitme18:53:18
İşitmek işi
insansı18:53:11
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
yararlık18:53:06
Yararlı çalışma
Kösnül18:53:02
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
gönderi18:52:58
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
sofist18:52:54
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
KATKI18:52:53
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
çok geçmeden18:52:50
kısa bir süre sonra
sıkılma18:52:44
Sıkılma işi
portörlük18:52:42
Portör olma durumu
cinnet18:52:35
Delilik
tıraşlı18:52:23
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
Rabıta18:52:05
Bağlayan şey, bağ
serdengeçti18:51:59
Fedaî
Yemlik18:51:52
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
serenat18:51:20
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
üzengi18:51:16
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
AKSAMA18:51:12
Aksamak işi
Avunmak18:51:06
Oyalanmak; yetinmek
gagalı memeli18:51:01
Tek deliklilerin gagalı memeliler familyasından, vücudu yumuşak tüylerle kaplı, eti yenen, Avustralya ve Tasmanya ırmaklarında yaşayan bir memeli türü, ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)
mestur18:50:57
Örtülü, kapalı, gizli
tevil18:50:53
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
tuhaflık18:50:51
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
aylak18:50:40
İşsiz, boş gezen, avare
hayırlı18:50:33
Yararı, hayrı olan
gülünç18:50:29
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
telsiz telefon18:50:13
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
MANŞET18:50:12
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
hoş geldiniz18:50:07
gelene söylenen esenleme sözü
sansasyonel18:50:00
Güçlü heyecan yaratan
işret18:49:56
İçki
hipotetik18:49:47
Varsayıma dayanan, varsayımlı, farazî
ilerleyiş18:49:42
İlerlemek işi veya biçimi
derdest etmek18:49:37
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
olgunlaşmak18:49:30
(insanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
takdir etmek (veya eylemek)18:49:30
beğenmek
santimetre18:49:30
Bir metrenin yüzde biri (cm)
çengel takmak18:49:27
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
gelenekçi18:49:23
Geleneklere bağlı (kimse)
müstağni18:49:12
Elinde olanla yetinen, doygun
kesik18:49:09
Kesilmiş olan
kele18:49:09
Boğa, tosun
donatı18:49:03
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
emsal18:48:56
Benzerler
Koşuk18:48:51
Nazım, manzume
yetkilendirme18:48:50
Yetkilendirmek işi veya durumu
üşengeç18:48:47
Çok üşenen, tembel
oturum18:48:43
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
görmezden gelmek18:48:39
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
İFTİRA18:48:39
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
yalıtma18:48:34
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
aktüel18:48:32
Güncel, şimdiki
yoz18:48:27
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
eğitme18:48:26
Eğitmek işi, terbiye etme
muayyen18:48:24
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
gülgiller18:48:21
Çilek, armut, elma, badem gibi türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası
tıraş18:48:15
(sakal, bıyık, kıl için) Dibinden kesme, kazıma, yülüme
tömbeki18:48:10
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
manikür18:47:58
Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı
büsbütün18:47:40
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
resmikabul18:47:10
Kabul töreni
ressamlık18:47:09
Ressam olma durumu
suflör18:47:05
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
üstüne18:47:04
İlişkin, üzerine, dair
Düşkün18:47:00
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
volfram18:46:48
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
kafiyesiz18:46:46
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
trampa18:46:45
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas