hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

hadise14:15:06
Olay
tevsi14:15:04
Genişletme, yayma
Tanrılık14:15:03
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
kaynakça14:15:02
Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi
tevil14:14:58
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
taklit etmek14:14:58
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
damar aktarma14:14:55
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
börülce14:14:52
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
Damla14:14:48
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
sevap14:14:45
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
bozuk14:14:44
Bozulmuş olan
bütünlemek14:14:39
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
pervane gibi14:14:39
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
akademi14:14:37
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
Ekonomi14:14:28
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
pöç14:14:20
Kuyruksokumu kemiği
YELKENLİ14:13:58
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
eğirmen14:13:53
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
satımlık14:13:47
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
güz dönemi14:13:42
Güz ayları
Aynen14:13:38
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
mecusi14:13:37
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
Anaerkil14:13:36
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
Kazakça14:13:28
Kazak Türkçesi
antik14:13:28
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
arterit14:13:25
Atardamar bozukluğu
kokuşuk14:13:19
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
muta14:13:18
Veri
tamir etmek14:13:12
onarmak
kepenek14:13:08
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
gelecek zaman14:13:05
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
ca14:13:03
Kalsiyum"un kısaltması
çürük14:13:03
Çürümüş olan
beden eğitimi14:13:02
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
SABAH YELİ14:12:59
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
kurban14:12:57
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
galip14:12:57
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
Egzama14:12:57
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
DÖŞEMECİ14:12:52
Döşeme yapan (kimse)
sapa14:12:48
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
harabat14:12:48
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
numunelik14:12:46
Örneklik
kolik14:12:38
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
Eğsi14:12:33
Ucu yanmış odun, köseği
yalıçapkını14:12:28
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
hissiyat14:12:28
Duygular, sezişler
açıktan14:12:13
Bir yerin uzağından
asrî14:12:12
Modern, çağcıl
haber almak14:12:08
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
sifilis14:12:01
bk. frengi
Latin çiçeği14:12:01
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
yaban domuzu14:11:50
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
boşaltma14:11:44
Boşaltmak işi
rıhtım14:11:43
Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
Bor14:11:29
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
Bay14:11:18
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
ÜS14:11:17
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
imkânsızlık14:11:17
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
Gözde14:11:05
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
TAFLAN14:10:55
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
çabalanma14:10:54
Çabalanmak işi
slogan14:10:52
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
YÖRESEL14:10:35
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
alageyik14:10:31
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
nemli14:10:30
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
kasık biti14:10:28
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
Doğaçlama14:10:24
Doğaçlamak işi
hurufat14:10:18
Harfler
kolaylık14:09:59
Kolay olma durumu
BAZUKA14:09:51
Roketatar
tersi14:09:44
bk. Tirsi
teras14:09:39
Taraça
Tanrı kayrası14:09:34
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
terfi14:09:33
(derecesi, makamı) Yükselme
parlamak14:09:31
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
delgi14:09:30
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
iplik14:09:29
Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb.dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri
nevroz14:09:29
bk. Sinirce
terek14:09:27
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
terki14:09:22
Eyerin arka bölümü
terim14:09:16
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
dişi14:09:12
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
çilekeşlik14:09:11
Çilekeş olma durumu
terme14:09:11
Bir tür yaban turpu
SAFRA14:09:02
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
doymuş14:09:00
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
monotip14:08:58
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
nakil etmek14:08:51
bk. nakletmek
dilsiz14:08:50
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
tetik14:08:50
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
dilek14:08:48
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
tetir14:08:47
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
denizhıyarları14:08:41
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
dayamak14:08:31
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
sicim14:08:27
Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
civanmert14:08:25
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
dekoratif14:08:19
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
galat14:08:16
Yanlış (kelime veya söz)
cevaz14:08:14
İzin, müsaade
TUTTURMAK14:08:11
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
cesaretsiz14:08:10
Yüreksiz
bıçkı14:08:02
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
burç14:07:57
Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı
muvaffak olmak14:07:54
başarmak, başarılı olmak; becermek
Esrarkeş14:07:53
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
boşanmak14:07:51
(hayvan) Başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
boksörlük14:07:48
Boksörün işi veya mesleği
maddiyat14:07:46
Madde ile ilgili şeyler
nikel kaplama14:07:45
Nikelâj
bitme14:07:42
Bitmek işi
billûr gibi14:07:41
çok duru, çok temiz (su)
biteviyelik14:07:36
Aynı biçimde sürüp gitme durumu
Ruh bilimci14:07:33
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
gadir14:07:32
Haksızlık etme, zarar verme
bilet14:07:27
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
bedavacı14:07:14
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
bambu14:07:11
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
başkilise14:07:11
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
ZAĞLI14:07:10
Kılağılı
yazma yitimi14:07:08
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
bası14:07:04
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
bağ budamak14:07:03
bağdaki üzüm kütüklerini budamak
esrime14:06:59
Sarhoş olma işi, gaşiy
baritin14:06:54
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
objektif14:06:53
Nesnel, afakî
Şapka14:06:52
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
aşma14:06:49
Aşmak işi
MUTLU14:06:48
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
balık yumurtası14:06:46
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
bozuk para14:06:42
Ufak birimlere ayrılmış para, ufaklık, bozuk