hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

ozansı15:44:13
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
kurutma kabı15:44:11
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
gönenç15:44:07
Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, refah
Rastık15:44:05
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
fücceten15:44:02
Birdenbire, ansızın (ölmek)
limon sarısı15:44:01
Limon kabuğunun rengi
intizam15:44:00
Düzenli, düzgün olma
süspansiyon15:43:58
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu
yakın dost15:43:50
İçten, samimî ve yalın kimse
tasvip etmek15:43:47
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
gök bilimci15:43:46
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
güneğik15:43:44
Hindiba
tuzla15:43:43
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
tuzcu15:43:42
Tuz satan kimse
tuzak15:43:41
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
permanant15:43:40
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
rahibe15:43:40
Kadın rahip
nezaketsiz15:43:39
Nazik olmayan
Güvenlik15:43:37
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
Farsça15:43:37
İran devletinin resmî dili
veçhe15:43:36
Yön
sessiz sedasız15:43:35
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
yangın15:43:29
Zarara yol açan büyük ateş
dik kafalı15:43:28
Dik başlı
GÜNCE15:43:24
Günlük (I)
temiz yüreklilik15:43:15
Temiz yürekli olma durumu
iklim bilimci15:43:14
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
Fikir15:43:10
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
niyabet15:43:09
Naiplik
İlerleme15:43:07
İlerlemek işi
Uslu15:43:07
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
atkı15:43:03
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
tasarı15:43:02
Bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey; olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje
bone15:43:01
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
bono15:42:59
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
ruh hastası15:42:58
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
karyola15:42:56
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
Eldiven15:42:55
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
havsala15:42:54
Kuş kursağı
kaybolmak15:42:53
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
dolaysız15:42:51
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
Yaban kazı15:42:50
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
Şapşal15:42:48
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
barbata15:42:46
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
gezinti15:42:45
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
jaluzi15:42:44
İçeriden görülmeksizin dışarıyı görmeyi sağlayan, şerit biçiminde metal veya plâstik levhalardan yapılmış bir tür pencere kapama düzeni, şerit perde
devamlılık15:42:43
Devamlı olma durumu, süreklilik
hezaren15:42:40
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
dul kalmak15:42:38
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
ilerlemek15:42:37
(vakit için) Geçmek
göt15:42:36
Anüs
zinhar15:42:36
Sakın, asla, olmasın!
vatandaşlıktan çıkarılmak15:42:35
vatandaşlık haklarını elinden almak
kulak altı bezi15:42:34
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
aşırı gitmek15:42:33
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
DEVA15:42:32
İlâç, çare
DEHA15:42:31
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
cömertlik15:42:29
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
albenili15:42:26
Alımlı, çekici, cazibeli
leş15:42:23
Kokmuş hayvan ölüsü
düze15:42:21
bk. doz
yatırma15:42:21
Yatırmak işi
pestil15:42:18
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
Bildirge15:42:18
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
kapitülâsyon15:42:16
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
söyleyiş15:42:15
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
yıpranma15:42:13
Yıpranmak işi
memnunluk15:42:13
Kıvanma, kıvanç
imal etmek15:42:12
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
ibadethane15:42:10
İbadet edilen yer, tapınak
AYRAN15:42:09
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
AYMAZ15:42:07
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
klips15:42:05
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
nikbinlik15:42:01
İyimserlik, optimizm
ağu15:41:56
Ağı
lazım15:41:55
Gerek, gerekli
bellek kaybı15:41:51
Bellek yitimi
sıfatlaştırma15:41:49
Sıfatlaştırmak işi
konaklama15:41:48
Konaklamak işi
Karakul15:41:45
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
Karakol15:41:43
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
yüksek15:41:34
Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan
reviş15:41:32
Gidiş, yürüyüş
Nazlanma15:41:30
Nazlanmak işi
kötürüm15:41:28
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
başyapıt15:41:18
Şaheser
TARAFEYN15:41:16
İki taraf
eylemlik15:41:15
Mastar
erbaş15:41:14
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
Bahçe15:41:12
Sebze yetiştirilen yer, bostan
HUYLANMA15:41:11
Huylanmak işi
ara açmak15:41:10
dostluğu bozmak, anlaşmazlığa yol açmak
REMEL15:41:09
Aruz ölçülerinden biri
ıskarta15:41:08
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
emeklilik15:41:07
Emekli olma durumu, tekaütlük
Fransiyum15:41:07
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr
üsera15:41:06
Esirler, köleler
Memleket15:41:05
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
iskambil kâğıdı15:41:03
İskambil
yarışlık15:41:02
Pist
antimon15:41:01
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
Tümce15:41:00
Cümle
Merih15:40:59
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
atölye15:40:58
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
Evrim15:40:56
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
Mesel15:40:55
Örnek alınacak söz
Çıkık15:40:54
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
iz sürmek15:40:52
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
latiflik15:40:52
Lâtif olma durumu
ölümsüzlük15:40:50
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
kaknem15:40:45
Çirkin, huysuz
blöfçü15:40:43
Blöf yapan (kimse)
kakule15:40:41
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
BİR YANA15:40:36
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
bilimci15:40:32
Bilgin
bilinen15:40:31
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
atıfet15:40:30
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
her zaman15:40:29
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
düzmeci15:40:26
Düzme şeyler yapan, sahteci, sahtekâr
mütevazı15:40:26
Alçak gönüllü
düzmece15:40:25
Gerçek olmayan, düzme, sahte
örnek almak15:40:24
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
kiraz zamkı15:40:23
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
kısaltma15:40:19
Kısaltmak işi, taksir
kaygılı15:40:16
Kaygısı olan, üzüntülü
yanmak15:40:15
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
muaşeret15:40:11
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
yoğunlukölçer15:40:11
Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre
düzen kurmak15:40:11
işler duruma getirmek
bitevi15:40:06
bk. biteviye