hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

hadise15:02:08
Olay
ÇAPA15:01:47
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
ikaz etmek15:00:41
uyarmak, dikkat çekmek
fonetikçi14:58:23
Ses bilgisi ile uğraşan, ses bilgisi uzmanı
vole14:58:12
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
yemişli14:57:42
Yemişi olan, meyve veren
uza duyum14:57:41
Telepati
AYAK TAKIMI14:57:31
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
savsaklama14:57:18
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
14:57:11
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
mekkareci14:56:43
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
yazılı kâğıdı14:55:53
Yazılı sınavda kullanılan ve cevapların yazıldığı kâğıt
tekçi14:55:23
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
bap14:55:13
Kapı
bıkkınlık14:55:09
Çok bıkmış olma durumu
Çağdaş14:55:05
Aynı çağda yaşayan, muasır
ermek14:54:55
Yetişip dokunmak
şen olmak14:54:44
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
İçinde14:54:44
Süresince, zarfında
akbaba14:54:24
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
REÇİNE14:54:21
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
gagalı memeli14:53:50
Tek deliklilerin gagalı memeliler familyasından, vücudu yumuşak tüylerle kaplı, eti yenen, Avustralya ve Tasmanya ırmaklarında yaşayan bir memeli türü, ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)
BESTE14:53:49
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
örtüsüz14:53:45
Örtüsü olmayan
asetik asit14:53:29
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
karşıt14:53:13
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
kontrolörlük14:53:02
Denetçilik
emiş14:52:57
Emmek işi veya biçimi
döşemelik14:52:43
Yapılarda tabana döşemek için kullanılan (gereç)
aşık14:52:36
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
taç yaprağı14:52:30
Tacı oluşturan yaprakçıklardan her biri
harabat14:52:29
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
Tanrısız14:52:20
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
Flâman14:52:07
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
bağ bıçağı14:51:44
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
kakıma14:51:33
Kakımak işi
UÇURUM14:51:23
Dik ve derin yamaç
tasma14:51:17
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
ırakgörür14:51:14
Dürbün
süsleme14:51:14
Süslemek işi, bezeme, tezyin
AYMAZ14:51:06
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
sümsük14:51:04
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
ÖZGE14:51:00
Başka
kocabaşı14:50:37
Köy ihtiyar heyetinin başı, muhtar
üstüvane14:50:36
Silindir
azarlanma14:50:36
Azarlanmak işi, paylanma
Yemin14:50:21
Ant
ERGANUN14:50:17
Org
başörtü14:50:13
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
yapıştırma14:50:03
Yapıştırmak işi
martaval14:49:58
Yalan, uydurma söz, palavra
riyaziyeci14:49:51
Matematikçi, matemetik öğretmeni
bağımsız14:49:26
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
askılık14:49:09
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
KRİZ14:49:01
Bunalım, buhran
gayya14:48:49
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
ÇİGAN14:48:44
Çingene
yetişkin14:48:36
Yetişmiş, olgunlaşmış
biblo14:48:35
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
TEORİK14:48:25
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
Yoğurt14:48:13
Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı süt ürünü
mazoşizm14:48:13
Eziyet ve acı ile cinsel zevk alma eğilimi, özezerlik
tokyo14:48:01
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
değişik14:47:55
Değiştirilmiş
akılcılık14:47:55
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
Mat14:47:51
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
veznedar14:47:51
Vezneci
Cücük14:47:32
Filiz, tomurcuk
müdevver14:47:13
Yuvarlak
Mezar14:47:13
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
rüzgâr14:47:07
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
direme14:47:02
Diremek işi
argüman14:46:57
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
aptallık14:46:47
Aptal olma durumu veya aptalca iş
mersin balığı14:46:43
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
puluç14:46:32
Cinsel gücü olmayan (erkek)
sisli14:46:29
Üzerine sis inmiş olan, sislenmiş, bulanık
Kalsiyum14:46:28
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
kenar14:46:25
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
FİRAR14:46:23
Kaçma, kurtulma
kalıtım14:46:21
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
Konser14:46:17
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
dans14:46:14
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
hikmetli14:46:13
Bilgece
görülmemiş14:46:09
O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
br14:46:05
Brom elementinin kısaltması
Komprador14:46:02
Aracı
sargı14:45:58
Esnek bir maddeden yapılmış uzun, dar ve ince şerit
ramazan14:45:56
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
Nazi14:45:54
Nazizm yanlısı (kimse)
Mücahit14:45:48
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
hipnoz14:45:43
Uyku, ipnos
Klarnet14:45:41
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
şeker14:45:39
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
he14:45:36
Helyum"un kısaltması
saray14:45:33
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
sos14:45:29
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
keyfi14:45:22
İsteğe bağlı olan
dirilik14:45:20
Diri olma durumu
mızıkçı14:45:08
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
bok atmak14:45:07
(birine) leke sürmek, kara çalmak
safra14:45:04
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
Sayı14:44:57
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
memurluk14:44:56
Memur olma durumu
site14:44:52
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
iyimser14:44:48
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
Fiil14:44:43
İş, davranış
AŞILAMA14:44:37
Aşılamak işi
Gelincik14:44:37
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
kap14:44:33
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
Yaya14:44:31
Yürüyerek giden (kimse)
parlatma14:44:25
Parlatmak işi
Yiyicilik14:44:25
Yiyici olma durumu, irtikâp
Çekinik14:44:22
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
tıklım tıklım14:44:21
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
HEDEF14:44:19
Nişan alınacak yer
kitap14:44:17
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
doygun14:44:13
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
metot14:44:13
Yöntem
bezgin14:44:07
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
aldatmak14:44:06
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
oy birliği14:44:04
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
maymunlar14:44:04
Omurgalı hayvanlardan, memeliler sınıfının etenliler alt sınıfına giren bir takım, primatlar
saya14:44:01
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
Bilinmeyen14:44:00
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
kertik14:43:56
Kertilmiş olan
Kirmen14:43:53
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
APOLET14:43:52
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
tezhip14:43:46
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
alıç14:43:44
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)