hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

hadise08:40:41
Olay
HAVAİ08:40:41
Hava ile ilgili, havada bulunan
Sanı08:40:39
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
müsteşrik08:40:38
Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist
il08:40:37
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
zürafa08:40:34
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
Avusturyalı08:40:33
Avusturya kökenli olan (kimse)
SAKIRGA08:40:30
Kene
Alfabe08:40:29
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
YAMA08:40:28
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
teknikçi08:40:27
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
SÜLÜN08:40:26
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
soru08:40:24
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
eti08:40:23
Hitit
kitap açacağı08:40:21
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
insanlık08:40:15
Bütün insanları içine alan varlık
maşala08:40:13
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
anevrizma08:40:11
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
kekre08:40:10
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
REMEL08:40:07
Aruz ölçülerinden biri
tutacak08:40:05
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
gece kıyafeti08:40:04
Gece giyilen elbise
hamur08:40:02
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
çavmak08:40:01
Dağılıp yayılmak, saçılmak
ÖNEL08:40:01
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
koaptör08:40:00
Cebire
eğiklik08:39:59
Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil
Öküz08:39:58
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
Hükümran08:39:57
Egemen
gramofon08:39:55
Sesyazar, fonograf
baba bucağı08:39:54
bk. baba ocağı
rahatsız08:39:52
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
dülger08:39:50
Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse
destroyer08:39:49
Orta tonajda, yüksek hızlı savaş gemisi, muhrip
Geri08:39:48
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
IZGARA08:39:48
Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
İç işleri08:39:47
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
Sabit08:39:45
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
ARABA08:39:44
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
ME08:39:43
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
uzak doğu08:39:42
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
Hadim08:39:40
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
ALA08:39:39
İyi, pek iyi
Ringa08:39:38
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
İMAR08:39:37
Bayındırlık
Hırs08:39:36
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
Korkuluk08:39:35
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
kitap08:39:34
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
yüceltme08:39:32
Yüceltmek işi, yükseltme
ases08:39:29
Gece bekçisi
dağlı08:39:28
Dağlık bölge halkından olan
öz08:39:27
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
bidayet08:39:24
Başlama, başlangıç
Tekrar08:39:23
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
ALLIK08:39:22
Al olma durumu
görev08:39:21
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
yörük çadırı08:39:18
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
Talimat08:39:16
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
indiyum08:39:15
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
revaçta olmak08:39:14
değerli, üstün veya geçerli olmak
ÜŞENME08:39:11
Üşenmek işi
pas08:39:10
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
Gemi08:39:08
Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine
Hediye08:39:07
Armağan
Favori08:39:05
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
ket08:39:04
Engel
meşin08:39:00
Sepilenmiş koyun derisi
zedelemek08:38:58
Zarar vermek
SOFA08:38:56
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
İKA08:38:55
Yapma, etme
tendürüst08:38:54
Dinç, sağlam
Poşu08:38:53
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
hudut boyu08:38:51
Sınır boyu
nükteci08:38:50
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
BOĞA GÜREŞİ08:38:45
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
talihsizlik08:38:41
Talihsiz olma durumu, talihi olmama durumu, şanssızlık, bahtsızlık
altın kökü08:38:39
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
cihan08:38:38
Evren, âlem
akik08:38:37
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
ifşaat08:38:34
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
renk renk08:38:33
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
uğraşı08:38:32
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
sükût08:38:31
Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik
tekin değil08:38:27
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
yönelteç08:38:26
Direksiyon
anket yapmak08:38:25
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
YATAY08:38:25
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
Onur08:38:24
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
sürüklemek08:38:23
Akarsu için, götürmek
mal varlığı08:38:22
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
görececilik08:38:21
Görecilik
NÜFUS08:38:18
Kişi
karha08:38:17
bk. ülser
övünce08:38:15
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet
genizsi08:38:14
Genzel
diyagram08:38:14
Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik
çiriş08:38:14
Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir toz
müstahzarat08:38:13
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
minare08:38:13
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
Hiza08:38:10
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
DOĞAL08:38:07
Tabiî
bohem08:38:05
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
Ayırmak08:38:04
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
kimse08:38:00
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
spor08:37:59
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
pilot08:37:58
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
bakanlar kurulu08:37:56
Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, hükûmet
kuron08:37:55
Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama
Kertenkele08:37:55
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
Yenileme08:37:54
Yenilemek, yeniden yapmak işi
sultan08:37:52
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
dolayı08:37:50
Dolay, çevre
kahin08:37:49
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
intizamsız08:37:46
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
getiri08:37:44
Faiz
saflık08:37:43
Saf olma durumu; temizlik, arılık
şiryan08:37:42
Atardamar
spazm08:37:40
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
İstanbul efendisi08:37:39
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
hedef08:37:38
Nişan alınacak yer
ÖDÜN08:37:38
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
sari08:37:34
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
Sığa08:37:34
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, kapasite
baş başa kalmak08:37:33
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
tesir bırakmak08:37:32
kuvvetli bir biçimde etkilemek
Abaza08:37:31
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
TANIK08:37:29
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
güvenlik görevlisi08:37:28
Güvenliği sağlamakla görevli kimse
yörünge08:37:27
Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek
TEDHİŞ08:37:22
Korku salma, yıldırma, terör