hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

Yarı Final14:53:41
Sona kalacak iki takımı belli eden karşılaşmalar
büyülü14:53:40
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
hamarat14:53:33
Ev işlerinde çok çalışan ve becerikli kadın
zahit14:53:22
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
müsrif14:53:18
Tutumsuz, savurgan
üst üste14:53:13
Birbiri arkasından
nikap14:53:05
Yüz örtüsü, peçe
krizantem14:53:02
Kasımpatı
yıldız kümesi14:53:00
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
münakale14:52:57
Ulaşım
pirifanî14:52:47
İhtiyar (kimse)
kıtlık14:52:37
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
BROŞÜR14:52:32
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
OLA14:52:07
acaba, sahi, bulunabilir
sataşmak14:52:05
Sarkıntılık etmek
ÇAP14:51:59
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
Cop14:51:56
Kalın kısa değnek
birsam14:51:49
Sanrı, halüsinasyon
Gözlem14:51:47
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
iltizam etmek14:51:39
keseneğe almak
yaban koyunu14:51:38
Muflon
YATIRIM14:51:37
Yatırmak işi
bebecik14:51:26
Küçük veya acınacak durumda olan bebek
Amerika tavşanı14:51:25
Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla)
Yüzme havuzu14:51:12
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
YER14:51:06
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
Uçucu14:51:02
Uçma yeteneği veya özelliği olan
ansızın14:50:41
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
spiral14:50:41
Sarmal biçiminde olan
brom14:50:33
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
aşağılanmak14:50:31
Aşağı duruma düşürülmek
yıldız falcısı14:50:29
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
geleneksel14:50:22
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
pintilik14:50:21
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
saat camı14:50:17
Saat kadranı ve rakamlarını dış etkilerden koruyan özel yapılmış cam
soğutma14:50:11
Soğutmak işi
kontrat14:50:09
Sözleşme
balabanlık14:50:06
Balaban olma durumu
birlikte14:50:01
Bir arada, beraberce
lâlanga14:49:56
Yağda kızartılarak, üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısı
çıkra14:49:56
Sık çalı
rahatsızlık14:49:49
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
Gökyüzü14:49:41
Göğün görünen yüzeyi, sema
güz dönemi14:49:31
Güz ayları
tesis14:49:29
Yapma, kurma, temelini atma
dış yüz14:49:24
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
yapak14:49:19
bk. yapağı
baltalamak14:49:17
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
yapıştırma14:49:08
Yapıştırmak işi
kaleme almak14:49:03
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
hız14:49:01
Çabukluk, sür"at
aşırıcılık14:48:54
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
okuyucu14:48:49
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
ak yel14:48:44
Güneyden esen rüzgâr, lodos
KÜÇÜK ÖNERME14:48:39
Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minor
Liman14:48:37
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
yapıncak14:48:26
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
başkatip14:48:24
Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı, başyazman
Formen14:48:12
Ustabaşı
terek14:48:10
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
Sinirli14:48:08
İçinde sinir bulunan
engelleyiş14:48:06
Engellemek işi veya biçimi
pelesenk ağacı14:47:59
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
siyaset14:47:53
Politika, siyasa
zirai14:47:41
Tarımla ilgili, tarımsal
ağıtçı14:47:39
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
Aftos14:47:35
Oynaş, metres
hokka14:47:26
Metal, cam veya topraktan küçük kap
İNLEMEK14:47:21
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
meral14:47:19
Maral, dişi geyik
Tanrı kayrası14:47:18
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
Kınnap14:46:54
Sicim
tezgah14:46:52
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
okazyon14:46:51
Fırsat
Fantastik14:46:42
Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî
ZİYA14:46:36
Işık, aydınlık
konu14:46:33
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
araba araba14:46:14
Arabalar dolusu, birçok arabalarla
sam yeli14:46:11
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
Dübbüasgar14:46:07
Küçük Ayı
imroz14:46:02
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
yüzsüzce14:45:52
Utanmaz, sıkılmaz (bir biçimde)
kiralık ev14:45:21
Kiralanmak üzere hazırlanmış olan ev
Küçük tansiyon14:45:14
Kanın beyin içindeki basıncı
valilik14:45:11
Vali olma durumu
bilfarz14:45:11
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
mihnet14:45:05
Sıkıntı, üzüntü
menü14:45:04
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
Domuz yağı14:45:02
Domuzdan çıkarılan yağ
surat asmak14:44:59
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
Majör14:44:57
Büyük, önemli
KUMANDA14:44:55
Komuta
NİSPET14:44:52
Oran
yüzgeç14:44:49
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
reflektör14:44:42
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
afşar14:44:36
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
KIRKI14:44:31
Kırkmak işi
maksimum14:44:31
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Kek14:44:01
Yumurta, un ve şekerden, genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao vb. konularak yapılan, fırında pişirilen tatlı çörek
uzay adamı14:44:00
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
güç14:43:57
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
keyfi14:43:56
İsteğe bağlı olan
alamana14:43:53
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
çatı kirişi14:43:51
Bir ucu tavanın üstüne bindirilen ve üzerine kiremit altı tahtalarının kaplandığı ana kiriş
çatpat14:43:49
bk. çatapat
İLGİ14:43:48
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
Kullanış14:43:45
Kullanmak işi veya biçimi
tetanos14:43:37
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma
ÇIPLAK14:43:36
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
Fark14:43:33
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
AnlAşılmaz14:43:23
Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlâk
akrabalık14:43:18
Akraba olma durumu
pelteklik14:43:15
Peltek olma durumu, peltek konuşma
kestane kargası14:43:07
bk. alakarga
Tıpkı14:43:03
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
siftinlik14:43:00
Adî, bayağı, berbat
PATLANGAÇ14:42:56
Kamış veya ağaç dalından yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk oyuncağı
sıpa14:42:50
Eşek yavrusu
apışak14:42:50
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
telepati14:42:38
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
sınırlı sayı14:42:36
Sonsuz değerli olmayan sayı
tereddüt etmek14:42:21
kararsız davranmak, duraksamak
Sezme14:42:20
Sezmek işi
venüs14:42:19
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
yapım eki14:42:18
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
muhaceret14:42:15
Göç, göçme
Batık14:42:14
(gemi için) Batmış
suvare14:42:02
bk. Suare
doğal14:41:59
Tabiî
sinir hastalığı14:41:56
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı