hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

hadise12:24:21
Olay
marifetli12:24:16
Ustalıklı, hünerli
sabır12:24:16
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
amberbaris12:24:12
Sarı çalı
özbekçe12:24:07
Özbek dili
yabanî ıspanak12:23:53
Pazı (I)
müreccah12:23:51
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, yeğ, yeğrek
fevkalade12:23:49
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
EMİRLİK12:23:38
Emir (II) olma durumu
şen12:23:33
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
şov12:23:14
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
Şer12:23:14
Kötülük, fenalık
BERBER12:23:05
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
ibra etmek12:22:59
aklamak
mistik12:22:58
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
branş12:22:47
(bilim için) Dal, kol
KABUL12:22:47
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
sonuç vermek12:22:45
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
KAMER12:22:26
Ay
duyguları açığa vurmak12:22:23
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
seçenek12:22:23
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
teminat12:22:22
Garanti, güvence
lekeli humma12:22:22
Tifüs
sıkılma12:22:21
Sıkılma işi
şedaraban12:22:16
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
TAKLİT12:22:14
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
çayır kuşu12:22:14
Tarla kuşu
gebre12:22:13
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
gondol12:22:12
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
KADER12:22:07
Alın yazısı, yazgı
kapasite12:22:05
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
dikit12:21:58
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
tahayyül12:21:52
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
arslan12:21:51
Aslan
yeğrek12:21:29
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
çuvaldız12:21:20
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
kıtır12:21:19
Uydurma söz, yalan
boşu boşuna12:21:16
Gereksiz yere, boşuna
Tanrısız12:20:54
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
toy12:20:42
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
plân12:20:39
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
meşgul12:20:34
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
monist12:20:30
Tekçi
Edevat12:20:21
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
Ecdat12:20:20
Dedeler, atalar
şah damarı12:20:18
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
monden12:19:29
Toplum yaşamı ile ilgili
Tepki12:19:28
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
fut12:19:26
30,480 cm"ye eşit olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, kadem. Çoğulu: fit
taş bilimi12:19:16
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
köy ihtiyar heyeti12:19:15
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
inkârcı12:19:15
İnkâr eden kimse
pepeme12:19:01
Pepe
egzersiz12:18:59
Alıştırma
Nitelikli12:18:58
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
mal12:18:57
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
yozlaşma12:18:45
Yozlaşmak işi, tereddi
tabaka12:18:45
Katman, kat
mahreç12:18:39
Çıkış yeri, çıkak
yem12:18:10
Hayvan yiyeceği
terbiyesiz12:18:09
Terbiyesi olmayan
TEFSİR ETMEK12:17:57
yorumlamak
Bilinmeyen12:17:56
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
TENCERE12:17:55
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)12:17:55
borcunu ödeyip bitirmek
dalgın12:17:53
Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşüncelere dalmış olan veya dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan, gafil
soru eki12:17:49
Soru kavramı veren mi eki
Kuşak12:17:49
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
reaksiyon12:17:37
Tepki, aksülâmel
CANLANDIRMA12:17:30
Canlandırmak işi
yatar koltuk12:17:28
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
jeloz12:17:19
bk. Agaragar
maslak12:17:17
Sürekli su akan boru
tıp tıp12:17:11
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
tutar12:17:09
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
tamir12:17:08
Onarma, onarım
tamam12:17:06
Bütün, tüm
baltalamak12:16:57
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
devim bilimi12:16:51
Dinamik
MUHTELİT12:16:49
Karma, karışık
beti12:16:47
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
düşüncesiz12:16:39
Düşüncesi olmayan
misket12:16:33
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
Opalin12:16:18
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
biblo12:16:09
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
hoş görmek (veya karşılamak)12:16:09
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
kıvrımlı12:16:09
Kıvrımı olan
uzlaştırıcı12:15:59
Uzlaşmayı sağlayan
anımsama12:15:59
Hatırlama
optimist12:15:59
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
toplum bilimi12:15:54
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
limonluk12:15:51
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
miskin12:15:42
Çok uyuşuk olan (kimse)
Ani12:15:41
Bir anda oluveren, apansız
MURDARİLİK12:15:41
Omurilik
tatmin12:15:37
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
bulut12:15:37
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
koşul12:15:36
Şart
blûcin12:15:30
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
alkali12:15:19
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
C12:15:08
Karbon"un kısaltması
kan kaybetmek12:14:56
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
MAKARA12:14:47
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
tanrıtanımazlık12:14:45
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
bir çırpıda12:14:44
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
BALIK12:14:44
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
sürahi12:14:38
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
migren12:14:05
Yarım baş ağrısı
stalagmit12:14:04
Dikit
bireysel12:14:03
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
kavkı12:13:50
bk. kabuk
öncesizlik12:13:47
Öncesi olma durumu, ezeliyet
testereli12:13:41
Testere biçiminde dişleri olan
didişme12:13:40
Didişmek işi
iffet12:13:05
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
konsül12:12:53
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
geçişme12:12:51
Geçişmek işi
Alan topu12:12:48
Tenis
müfrit12:12:42
Aşırı
istifa etmek12:12:41
(işinden) çekilmek
d D12:12:36
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
döl12:12:35
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
eş anlamlı12:12:34
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
azade12:12:32
Başıboş, erkin, serbest
ipçik12:12:25
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
pelesenk ağacı12:12:24
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
koruluk12:12:20
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
yorumlamak12:12:19
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
toplumsal12:12:17
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
Küme12:12:10
Tümsek biçimindeki yığın