hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

asaleten atama03:12:09
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
bıçak03:12:03
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
sırtlan03:12:01
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
sırnaşık03:11:53
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
Kısıt03:11:28
Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşlarınca kaldırılması
GEÇİMLİLİK03:11:12
Geçimli olma durumu
maymunlar03:11:09
Omurgalı hayvanlardan, memeliler sınıfının etenliler alt sınıfına giren bir takım, primatlar
yazıt bilimi03:11:07
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
sunuş03:10:58
Sunmak işi veya biçimi
yaver03:10:57
Yardımcı
fasulye03:10:55
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
yapıştırma03:10:48
Yapıştırmak işi
ZIMBA03:10:48
Delgeç
sihirbaz03:10:47
Büyücü
yadigâr03:10:45
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
vuruşma03:10:42
Vuruşmak işi
Aksatma03:10:39
Aksatmak işi
vizon kürk03:10:39
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
vicdan03:10:36
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
vasiyet etmek03:10:33
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
Beyhude03:10:31
Boşuna
vantuz03:10:29
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
utanç03:10:26
Utanma duygusu, hicap
isabet03:10:17
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
titreme03:10:14
Titremek işi
feyezan03:10:12
Taşma, taşkın, seylâp
toplamak03:10:11
Devşirmek
toparlak03:10:07
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
Gündüz03:10:06
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, gece karşıtı
tirşe03:10:01
Yeşil ile mavi arası renk
diyalekt03:10:00
Lehçe
Ayılmak03:09:58
Aklı başına gelip gerçeği görmek
feyyaz03:09:49
Çok verimli, gür
yaralanma03:09:46
Yaralanmak işi
kaybetme03:09:43
Kaybetmek işi, yitirme
Doğan03:09:38
Kartalgillerden, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco)
tekaüt03:09:29
Emekliye ayrılma
tehirli03:09:23
Geciktirilmiş, ertelenmiş
kapkara03:09:21
Her yanı kara
bahis açmak (veya açılmak)03:09:16
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
tefrişat03:09:13
Döşeme işleri
MUHAFIZ03:09:13
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
bazal03:09:10
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
hisli03:09:00
Duygulu, içli
taşınmaz03:08:59
Taşınamayan
deniz kulağı03:08:57
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
taşralı03:08:56
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
hissi03:08:55
Duygusal
tavşan dudağı03:08:52
Doğuştan yarık dudak
kirletmek03:08:52
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
Kota03:08:36
Bir ülkede kontenjan sisteminden ithal edilecek malların çeşitlerini ve çeşit oranlarını veya miktarlarını gösteren liste
sarman03:08:34
Azman, iri
Kova03:08:33
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
sodyum karbonat03:08:28
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
sinek03:08:24
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
geçinmek03:08:22
Ölmek
KALP03:08:16
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
kurnazlık03:08:08
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
insanlık03:08:05
Bütün insanları içine alan varlık
sarıçalı03:08:01
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
sarık03:07:54
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
aerobik03:07:44
Hızlı müzik temposu eşliğinde yapılan, vücudun çevikliğine ve hareketliliğine dayanan bir tür jimnastik
BİZATİHİ03:07:38
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
patolojik03:07:35
Patoloji ile ilgili
doğaçtan03:07:28
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
samimi03:07:27
İçten, içtenlikle
aldanma03:07:25
Aldanmak işi
Kant03:07:19
Şeker ve limonla içilen sıcak su
Kama03:07:17
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
salta03:07:12
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
Kaza03:07:11
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
devin duyumu03:07:09
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
sakıncasız03:07:08
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
Kuşku03:07:05
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
alabora03:07:02
Geminin devrilecek kadar yan yatması
piç etmek03:06:54
yapayım derken bozmak, çıkmaza sokmak
saflık03:06:47
Saf olma durumu; temizlik, arılık
sayım03:06:46
Saymak işi, tadat
saf dışı etmek03:06:40
dizinin dışına çıkarmak
muhit03:06:32
Çevre, yöre
Kuma03:06:27
Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak
alivre03:06:18
Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan (satış)
rızk03:06:17
Yiyecek, içecek şey, azık
rıza göstermek03:06:11
razı olmak, onamak, uygun bulmak
şedit03:06:05
Yeğin, şiddetli
nane ruhu03:05:59
Nane yapraklarından çıkarılan esans
ru03:05:59
Rutenyum"un kısaltması
bando03:05:57
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
banal03:05:54
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
bamya03:05:48
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
bütünleme03:05:45
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
öfkeli03:05:37
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
baykuş03:05:34
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
Ödüncü03:05:29
Ödün veren, tavizci
numara03:05:26
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
rağbet görmek (veya kazanmak)03:05:23
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
rahibe03:05:20
Kadın rahip
rayiç fiyat03:05:20
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
VEJETARYEN03:05:17
Etyemez
pısırıklık03:05:11
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
ağız kavafı03:05:04
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
pırıltı03:04:59
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
pınar03:04:55
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
döşek03:04:54
Yatak
tarazlama03:04:48
Tarazlamak işi
püskül03:04:47
Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti
yalınlık03:04:46
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
diğerkam03:04:43
Özgeci, özgecil
püskü03:04:40
bk. eski püskü
bızdık03:04:34
Ufak çocuk
sakak03:04:32
Çene altı
Göre03:04:30
uygun, elverişli, için
tiksinti03:04:21
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
bühtan03:04:12
Kara çalma, iftira
Yorum03:04:07
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
sakız ağacı03:04:02
Antep fıstığıgillerden, kışın yaprak dökmeyen, meyvesi üzümsü ve yağlı, bodur bir ağaç (Pistacia lentiscus)
Muhatara03:03:56
Korku verici durum, tehlike
korporasyon03:03:53
Lonca
emzikli03:03:42
Emziği olan
KÖTÜMSER03:03:36
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
yakacak03:03:34
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak için yakılan madde, yakıt, mahrukat
Birtakım03:03:31
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
yakamoz03:03:26
Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı
uçucu03:03:24
Uçma yeteneği veya özelliği olan
Talih03:03:13
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
ifşa etmek03:03:11
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
mükemmel03:03:01
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
bedavadan03:03:00
Bedava olarak
KOSTAK03:02:57
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
kişilik03:02:54
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet