hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

hadise07:31:44
Olay
EZİYET07:31:44
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
habbe07:31:43
Tahıl tanesi, evin
tor07:31:43
Sık gözlü ağ
ba07:31:42
Baryum"un kısaltması
şedit07:31:41
Yeğin, şiddetli
Tane07:31:41
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
ima etmek07:31:40
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
masarif07:31:40
Giderler, masraflar
verimsizlik07:31:39
Verimsiz olma durumu
ORMAN SARMAŞIĞI07:31:38
Ak asma
lokanta07:31:38
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
Kösnül07:31:37
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
koca07:31:37
Bir kadının eşi, zevç
başkalaşma07:31:36
Başkalaşmak işi
DANGALAK07:31:36
Akılsız, düşüncesiz
çiğ07:31:34
Pişmemiş veya az pişmiş
homonim07:31:34
Eş adlı, eş sesli
Ölümsüz07:31:33
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
Yerel07:31:33
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
sakaĞI07:31:32
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
zan07:31:31
Sanma, sanı
damıtma07:31:21
Damıtmak işi, taktir
hokka07:31:12
Metal, cam veya topraktan küçük kap
mezarlık07:31:11
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
AKILLI07:31:09
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
nisan07:31:08
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
mahrut07:31:08
Koni
siyasetçi07:31:08
Politikacı
yetişme07:31:00
Yetişmek işi
DUYUMSAMAZLIK07:30:58
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
rıza göstermek07:30:57
razı olmak, onamak, uygun bulmak
alelâde07:30:51
Her zaman görülen, olağan
Yarın07:30:49
Bu günden sonra gelecek ilk gün
pisboğaz07:30:43
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
gündelikçi07:30:39
Gündelikle çalışan (kimse)
gözlemci07:30:38
Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
dost07:30:37
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
ara sıra07:30:37
Seyrek olarak, zaman zaman
lâlettayin07:30:36
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
yele07:30:36
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
inorganik kimya07:30:36
Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı
Temas07:30:33
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
defnetme07:30:30
Defnetmek işi, gömme
kontrol07:30:29
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
tanzim etmek07:30:25
sıralamak
abıhayat07:30:18
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
dönüşüm07:30:04
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
yandaş07:30:02
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
çapsız07:29:50
Çapı olmayan
batın07:29:48
Karın
KISIR07:29:41
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
Özgü07:29:28
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
BİLMECE07:29:26
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
Sağgörü07:29:20
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
iletişim ağı07:29:19
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
rüzgar gülü07:28:58
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
Kuşak07:28:52
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
görecelik07:28:52
Görece olma durumu
Ondalık07:28:45
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
EL ALTINDA07:28:45
kolayca alınabilecek yerde, hazırda
Zeveban07:28:44
Erime
Güven yazısı07:28:39
Güven mektubu
Meclis07:28:38
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
Akçe07:28:37
Küçük gümüş para
Elemek07:28:37
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
DÖNGEL07:28:26
Muşmula
hatırlama07:28:20
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
İSTEME07:28:19
İstemek işi
pekmez toprağı07:28:18
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
orta oyunu07:28:09
Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan, halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu
saya07:28:08
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
fekül07:28:08
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
velilik07:28:07
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
TAKUNYA07:28:06
Nalın
Terlik07:28:06
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
sarkıntılık07:28:05
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
tövbekâr07:28:05
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
ÇOBAN07:28:04
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
taş balığı07:28:04
İşkine balığına verilen bir ad
kitap ehli07:28:03
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
taraça07:28:02
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
teşebbüs07:28:02
Girişim, girişme
gece kuşu07:28:01
Gece gezmesini seven kimse
anlaşma07:28:01
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
sonradan07:28:00
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
kurcalamak07:28:00
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
buke07:27:59
Güzel koku, rayiha
sarma07:27:58
Sarmak işi
halen07:27:57
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
İktibas07:27:57
Ödünç alma
Yakışıklı07:27:56
(erkek için) Güzel, gösterişli
çakı07:27:56
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
kimyager07:27:55
Kimyacı
Arapça07:27:55
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
hüseynî07:27:54
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
Bağlantı07:27:53
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
Nişanlanma07:27:53
Nişanlamak işi
tereddüt07:27:52
Kararsızlık, duraksama
ders almak07:27:49
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
Av07:27:46
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
bıkkınlık07:27:29
Çok bıkmış olma durumu
YANSIMA07:27:29
Yansımak işi
kayma07:27:28
Kaymak (II) işi
Dönek07:27:28
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
bölüntü07:27:27
Bölünmüş parça
bütünlemek07:27:27
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
ekspoze07:27:26
Bir yere sunulan bildiri özeti
gerçeklik07:27:25
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
ÖZERK07:27:24
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
taraf07:27:24
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
cer07:27:23
Çekme, sürükleyerek götürme
BALIKÇIL07:27:23
Balıkla beslenen, balık yiyen
tezyin etmek07:27:22
bezemek, süslemek, donamak
çoğu07:27:21
Çoğu zaman, çok defa
alaycı07:27:21
Alay etme huyu olan, müstehzi
sıhhat07:27:21
Sağlık, esenlik
Çoğunluk07:27:20
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
atfetme07:27:20
Atfetmek işi, isnat
ışıltı07:27:20
Hafif ışık
eten07:27:19
Etene
hayat arkadaşı07:27:19
Eş, karı kocadan her biri
ortalık07:27:18
Bulunulan yer, çevre
YAŞAM07:27:18
Hayat
takınak07:27:17
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
çadır07:27:16
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
yol yordam07:27:16
Davranış veya yapım kuralları
yatkınlık07:27:15
Yatkın olma durumu
bireycilik07:27:15
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
adale07:27:14
Kas