hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

hadise05:19:21
Olay
krizantem05:19:20
Kasımpatı
basınç05:19:08
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
sadak05:19:06
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
muavin05:18:54
Yardımcı, yardım eden
marina05:18:53
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
Astronomi05:18:49
Gök bilimi, felekiyat
delk05:18:47
Ovma, ovuşturma
debi05:18:45
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
dede05:18:43
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
sırf05:18:29
Salt, ancak, sadece, yalnız
sırt05:18:27
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
Tepkili05:18:23
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
tercih05:18:20
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
mezhep05:18:18
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
ittifak05:18:16
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
istekli05:18:12
Bir şeye karşı isteği olan
Aymak05:18:08
Gerçeği anlamak
münakaşa05:18:03
Tartışma
temsili05:17:59
Bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili
amortisör05:17:57
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
bakaç05:17:53
Dürbün
bedevi05:17:51
Çölde, çadırda yaşayan göçebe
cebir05:17:46
Zor, zorlayış
inadı tutmak05:17:40
çok direnmek
ama ne05:17:38
ne hoş
dere05:17:24
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
Babayiğit05:17:21
Güçlü kuvvetli
hacimli05:17:19
Hacmi olan, oylumlu
dert05:17:17
Üzüntü
bozulmak05:17:11
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
Şümul05:17:02
İçine alma, kaplama, kapsama
kotarma05:16:58
Kotarmak işi
savaşımcı05:16:50
Savaşım veren kimse, mücadeleci
eglog05:16:47
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
doğrultu05:16:40
Yön, istikamet
kimüs05:16:38
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
kamutay05:16:31
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu
frigo05:16:10
Dondurulmuş krema
metropol05:16:06
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
butaforcu05:15:56
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan uzman
bezgin05:15:48
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
spesiyalite05:15:44
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
serpme05:15:29
Serpmek işi
in gibi05:15:22
dar ve karanlık (yer)
atmasyon05:15:16
Uydurma, palavra
lemis05:15:07
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
lento05:15:01
Bir parçanın ağır çalınacağını anlatır
diri05:14:49
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
dide05:14:40
Göz
desibel05:14:32
İşitme duyarlığını ölçmekte kullanılan bir âlet
numara yapmak05:14:23
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
temadi05:13:53
Sürme, sürüp gitme, uzama
yapıştırma05:13:46
Yapıştırmak işi
dağcılık05:13:44
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
kötücül05:13:42
Kötülük isteyen (kimse)
namaz seccadesi05:13:38
Üzerinde namaz kılınan seccade
Sermaye05:13:25
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
kavela05:13:23
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
genişletme05:13:21
Genişletmek işi
yarı karanlık05:13:15
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
baklan05:12:54
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
aşamalı05:12:52
Aşaması olan, kademeli
işaret etmek05:12:48
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
direngenlik05:12:46
Direngen olma durumu, inatçılık
nısıf05:12:39
Yarı, yarım
Aygır05:12:37
Damızlık erkek at
açacak05:12:31
Açmaya yarayan araç
tellâl çağırtmak05:12:27
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
asma kilit05:12:18
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
kandırmak05:12:16
Aldatmak
misel05:12:14
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
sayfa05:12:10
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
nepotist05:11:54
Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran
Püren05:11:46
Süpürge otu
pelin05:11:36
Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium)
böylece05:11:34
Tam böyle, bu biçimde
çok05:11:33
Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
Yapıcı05:11:29
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
keçisağan05:11:25
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
simgesel05:11:23
Sembolik
eşya05:11:16
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
Şalter05:11:12
Bir devredeki elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, çevirgeç
BALIKÇIL05:11:10
Balıkla beslenen, balık yiyen
le05:11:01
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
saika05:10:57
Yıldırım
apışak05:10:55
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
keres05:10:53
Büyük ve derin karavana
marazi05:10:53
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
sanma05:10:49
Sanmak işi
telâtin05:10:40
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
çıkıntı05:10:32
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
çıkrık05:10:29
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
tekelci05:10:27
Tekel kuran ve bu tekeli kabul ettiren, inhisarcı
nefes nefese kalmak05:10:25
soluğu tıkanacak gibi olmak
gübre gazı05:10:24
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
italyanca05:10:21
Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya"da konuşulan dil
ölçüp biçmek05:10:10
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
yalancı öd ağacı05:10:01
Kalembek
tereddütlü05:09:59
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
kanıklık05:09:39
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
kancık05:09:39
(hayvanlarda) Dişi
serhat05:09:30
Sınır boyu
Irkçılık05:09:26
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
tergal05:09:09
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
Feza05:08:43
Uzay
serdar05:08:39
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
örgensel05:08:35
Örgenle ilgili, organik, uzvî
rol05:08:13
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
gün ortası05:08:07
Öğle, öğle vakti
bedhah05:08:05
Kötülük isteyen, kötü yürekli
bohçacı05:08:00
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
teğmen05:07:52
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
üniversite05:07:40
Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu
aralamak05:07:25
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
yoldaş05:07:23
Yol arkadaşı
parasız pulsuz05:07:11
Yoksul, züğürt
Abaza05:07:06
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
enjektör05:06:49
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
uyuşma05:06:45
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
DEĞERLİ KAĞIT05:06:40
Kapsadığı hak, senede bağlı olan, senetsiz ileri sürülebilmesine imkân olmayan kâğıt
ılgın05:06:39
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
İlginç05:06:38
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
entelektüel05:06:34
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
sirke05:06:21
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
Gümüş05:06:19
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
hafifseme05:06:17
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
mantar bilimi05:06:00
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
muaccel05:05:58
Acele olunmuş
uyuşturucu madde05:05:56
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde