hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

ev bark09:17:06
Ev, mülk
MEZAR09:17:05
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
MEZRA09:17:03
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
çelik çomak09:16:59
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
uyuma09:16:56
Uyumak durumu
maruz09:16:55
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
cicik09:16:54
İnsan veya hayvan memesi
Burun09:16:52
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
Burgu09:16:50
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
toplanma09:16:48
Toplanmak işi
tespih09:16:44
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
Dönek09:16:42
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
tastamam09:16:40
Çok uygun, tıpatıp
Akaret09:16:38
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
Yadsıma09:16:34
Yadsımak işi, inkâr
Bağırsak iltihabı09:16:32
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
Kaygana09:16:27
Omlet
samimiyet09:16:25
İçtenlik
köşe başı09:16:21
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
takıntı09:16:19
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
dolma kalem09:16:19
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
zekâ09:16:18
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
aracılık09:16:15
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
menü09:16:13
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
enderun09:16:11
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
Tesadüf09:16:09
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
METAL09:16:06
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
DELGİ09:16:04
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
ölçüyü kaçırmak09:16:00
yiyip içmekte veya davranışlarda aşırı gitmek
volfram09:15:58
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
parlatmak09:15:56
(içki için) İçmek
OPERASYON09:15:53
Ameliyat
kilise09:15:50
Hristiyan tapınağı
İHTAR09:15:48
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
Savurganlık09:15:46
Savurgan olma durumu veya savurganca davranış, tutumsuzluk, müsriflik, israf
nezaret09:15:43
Bakma, gözetme
muş09:15:39
Altı düz, küçük gezinti vapuru
beğenilir09:15:37
Beğenme duygusu veren, beğenilen
donanım09:15:35
Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara gibi manevra araçları
artırma09:15:34
Artırmak işi
geçinme09:15:33
Geçinmek işi
suçsuzluk09:15:32
Suç işlememiş olma durumu
benibeşer09:15:29
İnsan
yaban turpu09:15:27
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
Eleştiri09:15:24
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
alay geçmek09:15:22
alay etmek
Yenilgi09:15:19
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
KURŞUN09:15:17
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
asit fenik09:15:16
bk. fenol
hint kumaşı09:15:15
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
müsaade09:15:13
İzin, icazet, ruhsat
forsa09:15:11
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
Eski Çağ09:15:07
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
LANDO09:15:05
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
kör09:15:05
Görme duygusu olmayan, görmez
sahip çıkmak09:15:01
kendinin olduğunu ileri sürmek
yontu09:14:58
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
yonga09:14:56
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
yonca09:14:54
Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı (Trifolium)
Danışma09:14:50
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
yolak09:14:48
Patika
yolcu09:14:45
Yolculuğa çıkmış kimse
Açık sarı09:14:43
Sarının bir ton açığı
madenî para09:14:41
Altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. maddelerin alaşımından yapılan para, demir para
ATASÖZÜ09:14:39
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
tirfil09:14:35
Yabanî yonca, korunga, üçgül
tatlı su kefali09:14:33
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
SECCADE09:14:23
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
sözlü09:14:19
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
vefalı09:14:17
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
camız09:14:15
Manda, su sığırı, kömüş
üzmek09:14:13
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
renksemez09:14:13
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
ittifak09:14:08
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
istekli09:14:06
Bir şeye karşı isteği olan
maatteessüf09:14:04
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
yaftalama09:14:02
Yaftalamak işi veya durumu
inci çiçeği09:14:00
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)
penaltı09:13:56
Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortadan ve tam karşıdan on iki adım uzaklıktaki noktadan şutlanması
güç beğenir09:13:54
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
Muhtar09:13:52
Özerk
güvem eriği09:13:50
bk. akdiken
maranta09:13:49
Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca)
dört bir taraf (veya yan)09:13:47
her yan, bütün çevre
KES09:13:46
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
Umut09:13:45
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
danışman09:13:44
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
dram09:13:38
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
kara kalem09:13:37
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
dren09:13:36
Hendek
kapalı çarşı09:13:34
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
TEDAVİ09:13:30
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
termit09:13:26
bk. Akkarınca
Desise09:13:22
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
hafif uyku09:13:18
Derin olmayan, kolayca uyanılabilen uyku
BEYAZ09:13:15
Ak, kara karşıtı
gösteriş yapmak09:13:13
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
YÖNETİM YERİ09:13:12
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
gelişigüzel09:13:09
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
direngenlik09:13:08
Direngen olma durumu, inatçılık
canlanma09:13:04
Canlanmak işi
zayıflık09:13:02
Zayıf olma durumu
KAVRAM09:13:00
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
eglog09:12:56
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
Seyran09:12:55
Gezme, gezinme
FUTA09:12:52
İpekli peştamal
kara yosunu09:12:51
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
frank09:12:50
Fransız para birimi
kaptan09:12:48
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
gebre otu09:12:48
Sürekli yeşil kalan çalı görünümünde bir bitki (Capparis)
Makine yağı09:12:46
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
rezil09:12:41
Alçak, aşağılık
frigo09:12:39
Dondurulmuş krema
şoför09:12:35
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
AŞILAMA09:12:30
Aşılamak işi
alkış09:12:28
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
duma09:12:26
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
duba09:12:24
Yük taşımak veya köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı
vatansever09:12:19
Yurtsever kimse
dağıstanlı09:12:18
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
Değiştirme09:12:16
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
dama09:12:13
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
daha09:12:10
Şimdiye kadar, henüz
dara09:12:08
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
mezkur09:12:06
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
terfik09:12:04
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
danışıklı dövüş09:11:58
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
akılsız09:11:56
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
iğne yapmak (veya vurmak)09:11:51
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
zübde09:11:49
Özet, öz