hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

yüzgeç16:57:57
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
usanç16:57:50
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
TAYYARE16:57:45
Uçak
urban16:57:31
Çöl Arapları
ESİRGEME16:57:23
Esirgemek işi, himaye, vikaye
urba16:57:19
Giysi
yafta16:57:18
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
ziyan16:57:17
Zarar
uranyum16:57:14
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
pul kanatlılar16:57:14
Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı
Gamsız16:57:07
Üzüntüsü olmayan
unutma16:57:04
Unutmak durumu
uncu16:57:00
Un satan kimse
umut16:56:52
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
edat16:56:50
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
Smaç16:56:45
Voleybolde yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vurmak
utçu16:56:44
Ut yapan veya satan kimse
CAR16:56:39
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
SALDIRMA16:56:33
Saldırmak işi
umur16:56:32
Aldırış etme, önem verme
aksine16:56:14
Tersine
umar16:56:10
Çare
filiz16:56:06
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
Cılız16:56:00
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
ulviyet16:55:57
Yücelik
ARNİKA16:55:52
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
iyi16:55:44
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
Cihaz16:55:43
Aygıt, alet, takım
uluslar arasıcılık16:55:41
Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
ulusallaştırma16:55:36
Millîleştirme
OY16:55:31
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
çöplenme16:55:31
Çöplenmek işi
ulusal16:55:29
Millî
ulusçuluk16:55:19
Milliyetçilik
ulus16:55:09
Millet
ulum16:55:00
Bilimler, ilimler
ulu orta16:54:51
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
TÜLBENT16:54:46
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
KEL16:54:45
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
ulu16:54:43
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
ulama16:54:37
Ulamak işi
Yer fıstığı16:54:32
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
ulah16:54:24
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
MUTA16:54:22
Veri
korku16:54:21
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
ulaşmak16:54:17
Elde etmek, erişmek
uhrevi16:54:11
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
Ezinç16:54:10
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
KORKULUK16:54:04
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
uhdesinde olmak16:54:01
üstünde olmak, sorumluluğu altında olmak
ufunet16:53:55
Pis koku
dağ evi16:53:52
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
Aksiyon16:53:49
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
HÜT16:53:49
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
ufuk çizgisi16:53:48
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
rahatlama16:53:47
Rahatlamak işi
İffet16:53:38
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
ufarak16:53:33
Biraz ufak
ucube16:53:26
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
He16:53:22
Helyum"un kısaltması
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)16:53:19
çok geniş olmak
Kanun16:53:19
Yasa
DÖRTLÜ16:52:57
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
yalaza16:52:52
bk. yalaz
uğurluk16:52:52
Maskot
İTİCİ16:52:36
İtme işini yapan
uçuculuk16:52:34
Uçucu olma durumu
u16:52:22
Uranyum"un kısaltması
tuzağa düşmek16:52:10
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
Po16:52:02
Polonyum"un kısaltması
tuz16:52:01
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
nargile tütünü16:51:51
Tömbeki
mikropsuzlandırma16:51:49
Mikropsuzlandırmak işi
HALK BİLİMİ16:51:47
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
tutumsuz16:51:45
Tutumlu olmayan, müsrif
ölçme16:51:35
Ölçmek işi
tutuk16:51:33
Akıcı, rahat konuşamayan
keyfi16:51:18
İsteğe bağlı olan
yağlı16:51:15
Üzerinde veya içinde yağı olan
tutuşturmak16:51:13
Karşısındakinin isteyip istemediğini düşünmeksizin ansızın vermek
tutuşturma16:51:08
Tutuşturmak işi
uydu16:51:00
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
tutsaklık16:50:42
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
yönetim16:50:42
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
kancık16:50:36
(hayvanlarda) Dişi
çocuk bakıcısı16:50:35
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
ergen16:50:35
Ergenlik çağında olan
tutkun olmak16:50:30
âşık olmak, sevdalanmak
çeşit çeşit16:50:30
Çeşitli olan, türlü türlü
tutkulu16:50:24
Tutkusu olan, ihtiraslı
İPUCU16:50:22
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
tutarlık16:50:17
Uygunluk, insicam
Kapalı hava16:50:16
Bulutlu hava
aktif16:50:15
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
fotoğraf16:50:13
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
tutarak16:50:10
Ruh hastalığı nöbeti
Sam16:50:08
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
tutarık16:50:03
bk. tutarak
tutar16:49:56
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
hamur tahtası16:49:51
Üzerinde hamur açılan tekerlek biçiminde ve kısa ayaklı masa, yastağaç
HÜZÜNLÜ16:49:50
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
ŞARAP16:49:50
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
tutamaç16:49:48
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
kayırıcı16:49:47
Kayıran, koruyan, iltimasçı
yetinme16:49:47
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
turta16:49:34
Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta çeşidi
ruhsatname16:49:30
Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin, ruhsat
CET16:49:24
Dede, büyük baba, ata
yöntem bilimi16:49:21
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
turfanda16:49:12
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
tura16:49:06
Tuğra
ANDAÇ16:48:58
Ajanda
turşu suyu16:48:52
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
Semiz16:48:49
Şişman
özgeci16:48:48
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
turşu16:48:45
Tuzlu suda veya sirkede bırakılarak özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve
EroZyon16:48:40
Aşınma; itikâl
külâh16:48:39
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
tur atmak16:48:35
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
SAKIZ16:48:21
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
esrarlı16:48:19
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
tunçlaşma16:48:18
Tunçlaşmak işi
GÖZ16:48:14
Görme organı
tun16:48:12
Gizli yer, köşe bucak
Ehliyetsiz16:48:09
Yetersiz
çepçevre16:48:08
bk. çepeçevre
tulyum16:47:54
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
Tüzük16:47:54
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
doyum16:47:46
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
dahi16:47:39
"Bile" anlamında şart bildiren fiillerden sonra gelerek şartın geçerli olmadığını bildirir