hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

ara sıra03:38:17
Seyrek olarak, zaman zaman
acar03:38:15
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
ya da03:38:03
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
özendirme03:38:02
Özendirmek durumu, işi, teşvik
Yapım03:37:56
Yapmak işi, inşa, imal
koyu sarı03:37:28
Sarının bir ton koyusu
kalkan03:36:38
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
zemberek03:36:10
Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay
Kanlı basur03:36:03
Dizanteri
hoşgörülü03:36:01
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
Kıskı03:34:51
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
FAYDALI03:34:47
Yararlı
meslek seçmek03:34:46
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
KIŞ03:33:48
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
DO03:33:28
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
Not03:32:18
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
Kabul odası03:31:44
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
sülük03:31:25
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
mağlubiyet03:31:22
Yenilme, yenilgi
Yıkıntı03:31:22
Yıkılma, yıkım, mahvolma
Isıalan03:31:13
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
DÜZ YAZI03:29:50
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
As03:29:49
Arsenik"in kısaltması
arefe03:29:26
bk. arife
yaradılıştan03:29:08
Doğuştan, fıtraten
çabucak03:28:54
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
bitek03:28:42
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
akvaryum03:28:18
Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının, su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği cam su kabı
öte beri03:28:17
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
Lokma03:28:16
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
Yarım03:28:15
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
us dışı03:28:15
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
kesenekçi03:28:14
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
YERGİ03:28:13
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
Gizemli03:27:22
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
keyfi kaçmak03:27:10
neşesi kalmamak
ulaşım03:27:09
Ulaşmak işi
dayak atmak03:27:06
dövmek, sopa ile dövmek
vakayiname03:25:38
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
çetin03:25:10
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
çekememe03:25:08
Çekememe işi veya durumu
masal âlemi03:24:37
Doğaüstü, gerçek dışı, ancak masallarda rastlanabilecek yerler için kullanılır
üzerine03:24:32
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
AZAP03:24:09
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
karşı gelmek03:24:01
boyun eğmemek, baş kaldırmak
itibaren03:23:08
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
Dayanıklılık03:23:06
Dayanıklı olma durumu, metanet
Devasa03:23:04
Dev gibi, çok büyük
mübarek03:23:02
Verimli, bereketli
neşet03:23:01
Çıkma, ileri gelme
çenebaz03:23:00
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
müsekkin03:22:59
Yatıştırıcı
HAVAİ FİŞEK03:22:58
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
penaltı03:22:57
Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortadan ve tam karşıdan on iki adım uzaklıktaki noktadan şutlanması
İlgisiz03:22:55
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
esintili03:22:54
Esintisi olan
döl yolu03:22:54
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vagina
İletişim03:22:53
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
Kumarcı03:22:51
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
MAS03:22:50
Emme, emerek içine çekme, soğurma
hasis03:22:49
Cimri, pinti, kısmık
Ha03:22:48
İstek uyandırmak için kullanılır
MANEVİYAT03:22:47
Maddî olmayan, manevî şeyler
hisse senedi03:22:46
Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, pay belgiti, aksiyon
Tarla kuşu03:22:44
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
el uzluğu03:22:04
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
lezbiyenizm03:22:03
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
bakkal03:22:02
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
görmemiş03:22:01
Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan
familya03:21:33
Aile
Dik03:20:58
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
kaynana03:19:57
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının annesi, kayın valide
ayırma03:19:42
Ayırmak işi
TEDİYE ETMEK03:19:41
ödemek
YAZIT03:19:40
Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe
YAĞMUR03:19:39
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
optik03:19:37
Görme ile ilgili olan
meşgul03:18:31
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
rıhtım03:17:58
Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
Sınırlı03:17:41
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
mahzen03:17:24
Yapılarda yer altı deposu
Bütünleme03:16:17
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
diğerkam03:16:06
Özgeci, özgecil
Onurlu03:15:49
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
rıza göstermek03:15:14
razı olmak, onamak, uygun bulmak
çok geçmeden03:14:36
kısa bir süre sonra
duyurum03:14:17
Duyurma işi
EĞLENCE03:14:15
Eğlenmek işi
Komedi03:14:14
Güldürü
OYDAŞ03:14:13
Aynı düşüncede, aynı inançta olan, hemfikir
çocuk bilimi03:14:12
Konu olarak çocuğu alıp her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
fark etmek03:14:10
görmek, seçmek
ruf03:13:45
Çatı, dam
ayrıklık03:13:29
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
magnezyum03:12:55
Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element. Kısaltması Mg
Dinleti03:12:41
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
bütün bütüne03:12:02
Bütün olarak, tamamıyla
yeniçeri ocağı03:12:00
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
skeç03:11:45
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
köşegen03:11:22
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
burgaç03:10:40
Anafor, girdap
BÖKE03:09:29
Kahraman, güçlü kimse
müteakiben03:09:28
Sonra, arkadan, ardı sıra
FIRFIR03:09:24
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
torba03:09:13
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
meymenetsiz03:08:09
Uğursuz
ÇAN03:06:59
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
yüzsüz03:06:57
Yüzü olmayan
Amme03:06:55
Halkın bütünü, kamu
TARIM03:06:41
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
yatır03:06:15
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
düzgü03:05:23
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
yazılı kâğıdı03:05:17
Yazılı sınavda kullanılan ve cevapların yazıldığı kâğıt
TAVSİYE03:05:12
Öğütleme, yol gösterme
Barındırma03:05:12
Barındırmak işi
edilgin03:04:53
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
skandal03:04:10
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
uçuculuk03:03:36
Uçucu olma durumu
taam03:02:55
Yemek, yiyecek
toparlak hesap03:02:44
Yuvarlak hesap
kan taşı03:00:55
Hematit
piston03:00:52
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
koalisyon03:00:34
Çeşitli güçlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan birlik
lalalık03:00:17
Lala olma durumu veya lalanın görevi
parıldayıcı02:59:46
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
ayna02:58:28
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
Satış02:58:27
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
ipek böceği kelebeği02:57:15
Tırtıllarının ördüğü kozalardan ipek elde edilen kelebeklere verilen genel ad
ÖNERME02:56:56
Önermek işi
Hastahane02:56:54
Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu