hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

çomak02:15:32
Değnek
TEPKİNLİK02:15:26
Tepki gösterme becerisi
radyatör02:15:18
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
statik02:15:16
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
inisiyatif02:15:14
Öncecilik, üstünlük
Hudut02:15:09
Sınır
Miras02:15:07
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
adetçe02:14:55
Sayı bakımından, sayıca
fiyat (veya değer) biçmek02:14:46
bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek
Proje02:14:44
Tasarlanmış şey, tasarı
restoran02:14:39
Lokanta
tükenmez kalem02:14:35
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
çopra02:14:32
Balık kılçığı
Miyar02:14:30
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
şah damarı02:14:14
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
çorap02:14:12
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
genişleme02:14:00
Genişlemek işi
yöntem bilgisi02:13:58
Metot bilgisi
Kıt02:13:51
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
makarna02:13:42
İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılan yemek
limon kabuğu gibi02:13:26
küçük ve biçimsiz (şapka)
kavaf02:13:13
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
niye02:13:12
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
yamaç02:13:12
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
ritmik02:13:11
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
ahmaklık02:13:07
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
nota02:12:51
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
nova02:12:44
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
eyyam02:12:28
Günler
kapalı çarşı02:12:23
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
belediye polisi02:12:21
Zabıta görevlisi
Hutbe02:12:02
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
naat02:11:51
Bir şeyin niteliklerini övme
naif02:11:46
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
naip02:11:44
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
nane02:11:39
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
nale02:11:37
İnleme, inilti
narh02:11:30
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
peşi sıra02:11:21
Arkasından, ardından, ardı sıra
nesi02:11:07
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
eytam02:11:00
Yetimler
Genellik02:10:58
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet
haç02:10:47
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
Alabaş02:10:47
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
ihtiyaç02:10:46
Gerekseme, gereksinme
yola çıkmak02:10:44
araca binmek üzere yol üstünde durmak
grafit02:10:42
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
ferman02:10:32
Buyruk, emir
askerlik02:10:28
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
GÖRÜNTÜ02:10:28
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
ziyaretçi02:10:28
Ziyaret eden, ziyarete giden kimse, görüşmeci
zorbalık02:10:27
Zorba olma durumu
tikel02:10:27
Cüzî, kısmî
yüz kızartıcı suç02:10:19
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
granit02:10:12
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
gramer02:10:10
Dil bilgisi
gereksiz02:09:58
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
açığa çıkarmak02:09:56
işinden çıkarmak
yanardağ ağzı02:09:21
Yanardağın tepesinde, yamacında veya eteğinde arka arkaya patlamalar ve püskürtmelerle oluşmuş huni biçiminde, çapı 1000 m den az, derinliği birkaç yüz m yi bulan delik, krater
emek02:09:12
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
argali02:09:08
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
güleç02:09:05
Her zaman gülümseyen, mütebessim
seyrekleşme02:08:36
Seyrekleşmek durumu
mitolojik02:08:03
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
aforoz02:08:01
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
koltuk altı02:07:50
Kolun omuzla birleştiği yerin altındaki çukurluk
bunalım02:07:45
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
sentez02:07:43
Birleşim
alçakça02:07:40
Oldukça alçak
ihtiraz02:07:36
Çekinme, sakınma
DİKİZ02:07:34
Bakma, gözetleme, erkete
şal02:07:28
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
demirli beton02:07:15
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
Dolma02:06:57
Dolmak işi
ihtisap02:06:50
Belediye memurunun işi ve dairesi
halojen02:06:48
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
haber atlamak02:06:44
(gazetecilikte) bir haberi vaktinde yayımlayamamak
Akdeniz humması02:06:25
Malta humması
takdimci02:06:15
Tanıtmacı
ümera02:06:09
Buyurucular, beyler, amirler
MÜTEAMMİM02:06:07
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
yurtsever02:05:37
Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatanperver
takrir02:05:30
Yerleştirme, yerleştirilme
Fariza02:05:17
Tanrı buyruğu
enflasyon02:05:12
Para şişkinliği
eğrelti otu02:05:06
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
gemi iskeleti02:05:01
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
susamak02:04:40
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
PIRNALLIK02:04:24
Pırnal çalılığı
kraça02:04:21
İstavrit balığının küçüğü
Brom02:04:03
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
açelya02:03:44
bk. açalya
pırnal02:03:37
Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı (Quercus ilex)
geçiştirmek02:03:35
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
yapılabilirlik02:03:33
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
Beri02:03:14
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
Bent02:03:10
Bağ, rabıt
Bile02:03:07
Birlikte
lirik02:02:46
Coşkun, ilhamla dolu
nanemolla02:02:44
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
sevme02:02:39
Sevmek işi
sevgi02:02:30
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
görevli02:02:28
Görevi olan, vazifeli
öpücük02:02:16
Öpme, öpüş, buse
Bulama02:02:16
Bulamak işi
İZ02:02:15
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
kavrayışlı02:02:15
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
kuşkuculuk02:02:14
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
cici02:02:14
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
Şehla02:02:14
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
sevda02:02:07
Güçlü sevgi, aşk
asalaklık02:01:56
Asalak olanın durumu
görelik02:01:53
Bağıntı, izafet
görenek02:01:48
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
setir02:01:45
Bir şeyi örtme, gizleme
fizibilite02:01:41
Yapılabilirlik
sergi02:01:37
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
fiş02:01:23
Prizden akım almaya yarayan araç
serin02:01:16
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
faşist02:01:07
Faşizm yanlısı olan (kimse, görüş vb.)
gözlükçülük02:01:00
Gözlük satma işi
değirmen02:00:58
Öğüten araç veya alet
gözetmen02:00:58
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
KOLEKSİYONCU02:00:58
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
sağır02:00:55
İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)
Maydanoz02:00:49
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
aylıklı02:00:44
Aylık alan (kimse), maaşlı
geçek02:00:33
Çok geçilen yer, işlek yol
geçit02:00:17
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
geçme02:00:14
Geçmek işi, mürur