hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

hadise09:43:09
Olay
BAKI09:42:55
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
ANAYASA09:42:50
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
aktinyum09:42:41
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
ulusallaştırma09:42:41
Millîleştirme
ÜSTSUBAY09:42:35
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
Sıçramak09:42:31
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
Yönlendirme09:42:21
Yönlendirmek işi
fıtraten09:42:20
Doğuştan, yaradılışı gereğince
sadır09:42:19
Göğüs, sine
yatık yazı09:42:15
Yazı yönüne doğru eğik olan yazı
elbette09:42:11
Elbet
çizgilik09:42:10
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
TEMLİK09:42:01
Mülk olarak verme
çağrı09:41:34
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
materyal09:41:33
Malzeme, gereç
tepi09:40:32
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
ayrı09:40:30
Yerleri bir olmayan
yalın durum09:40:26
İsim soyundan kelimenin taşıdığı kavramı bildirme durumu, Türkçede bu durumda ek kullanılmaz, mücerret, nominatif
fodla09:40:18
Çoğunlukla imaretlerde yoksullara verilen kepekli undan yapılmış pideye benzer bir tür ekmek
reha09:40:12
Kurtuluş, kurtulma
gür09:40:01
Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran
sakın09:39:17
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
umde09:38:52
İlke, prensip
İnsanlık09:38:30
Bütün insanları içine alan varlık
TÜF09:38:21
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
algılama09:38:09
Algılamak işi, idrak etme
Metafor09:37:53
İstiare, ödünçleme
sakız09:37:52
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
açı ölçüm09:37:24
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
göğüs kafesi09:37:19
Vücutta omurganın, kaburgaların ve göğüs kemiğiyle bunları saran kasların oluşturduğu yürek ve akciğerleri koruyan boşluk
öncü09:37:10
Önde gidip haber ulaştıran kimse
stabilize yol09:36:56
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
Tepke09:36:47
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
Kalıp09:36:45
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
in09:36:30
İndiyum"un kısaltması
mütemmim09:36:26
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
akı09:36:24
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
hisse09:36:24
Pay
gren09:36:22
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
CEZİRE09:36:09
(denizde) Ada
savaşım09:36:03
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
kocabaşı09:35:58
Köy ihtiyar heyetinin başı, muhtar
Yozlaşma09:35:55
Yozlaşmak işi, tereddi
Hamle09:35:44
İleri atılma, atılım
makedonyalı09:35:44
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
kurtarma gemisi09:35:42
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
gereksiz09:35:39
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
re09:35:27
Renyum"un kısaltması
ablukaya almak09:35:25
bk. abluka etmek
oluşma09:35:16
Oluşmak işi, teşekkül
yaşam biçimi09:35:06
Hayat tarzı
dağ lâlesi09:35:05
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
me09:35:01
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
Şark09:34:55
Doğu
medya09:34:52
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
Isırgın09:34:50
İsilik
aktar09:34:48
Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân
azamet09:34:44
Ululuk, büyüklük
nd09:34:29
Neodim"in kısaltması
felek09:34:29
Gök, gökyüzü, sema
yırtıcı09:34:24
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
hapis09:34:22
Bir yere kapatıp salıvermeme
DÖKME DEMİR09:34:18
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
CEMİYET09:34:17
Dernek
polarıcı09:34:07
Işığı polarmaya yarayan alet
bülten09:34:02
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
düğme09:33:57
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
Ağız09:33:47
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
müze09:33:42
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
nezaketsiz09:33:40
Nazik olmayan
aşarî09:33:37
Ondalık
cilalı09:33:32
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
fermiyum09:33:28
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
çalacak09:33:25
Yoğurt mayası
döşemecilik09:33:11
Döşeme yapma işi
Çarpıcı09:33:04
Etkili
Gönül09:33:00
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
bununla birlikte09:32:52
Buna ek olarak
nervürlü09:32:49
Nervürü olan
karaca09:32:42
Rengi karaya yakın olan, esmer
Üstelik09:32:38
Üste verilen şey
sınırsız09:32:34
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
görgü kuralları09:32:29
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
BASİT09:32:29
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
öğrenci yurdu09:32:26
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
önemsizlik09:32:16
Önemsiz olma durumu
DEMOKRASİ09:32:15
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
spiker09:32:10
Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse
İzolasyon09:32:07
Yalıtım, tecrit
alın09:32:04
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
öç09:32:03
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
müstahzarat09:31:59
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
akrobatlık09:31:54
Cambazlık
el âlem09:31:44
Herkes, el gün, yabancılar
PARADİGMA09:31:39
Dizi
sevme09:31:36
Sevmek işi
yeter sayı09:31:32
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
Kahramanlık09:31:28
Kahraman olma durumu
menekşegiller09:31:24
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
av köpeği09:31:20
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
önem09:31:14
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
iş yapmak09:31:10
çalışmak
ince hastalık09:31:05
bk. ince hastalık
Sekiz09:30:59
Yediden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 8 VII
Güya09:30:58
Sözde, sanki
itenek09:30:53
Piston
birbirine katmak09:30:49
aralarını açmak, aralarını bozmak, olay çıkarmak
BOĞAZ09:30:40
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
Armut kurusu09:30:39
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
POTANSİYEL09:30:36
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
sığdırma09:30:35
Sığdırmak işi
Rüşvet vermek09:30:33
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
gök ada09:30:33
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
İzlenim09:30:31
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
oyum09:30:30
Oymak işi
dükkan09:30:27
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
bulutsu09:30:24
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
ferhane09:30:21
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
arıza yapmak09:30:18
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
TUNÇ09:30:15
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
Aldatmak09:30:13
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
Beygir09:30:12
At
Tespit09:30:09
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Görecelik09:30:05
Görece olma durumu
karaman09:30:01
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
KALLEM09:29:58
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
güvenceli09:29:53
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
Özseverlik09:29:49
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
seferi09:29:44
Yolculukla ilgili olan