hadise

1.İsimOlay
Cümle 1: Bir gece evvelki hâdiseyi unutmak mümkün müydü? - P. Safa

Son Arananlar

sakal20:09:10
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
süslü püslü20:09:08
Göze çarpacak derecede süslü
eleştirme20:08:56
Eleştirmek işi, tenkit
kinestezi20:07:56
Devin duyum
kesek20:07:55
Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça
Çizgi20:07:40
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
Sulu20:07:24
Suyu olan, içinde su bulunan
ajans20:07:23
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
basmakalıp20:06:36
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
eskime20:05:41
Eskimek işi
inme inmek20:05:25
(vücudun bir yerinde) hareket ve hissetme kalmamak, felç gelmek
GÖZGÜ20:05:22
Ayna
Maksat20:04:10
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
iğreti20:03:48
bk. eğreti
kovan20:03:25
Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık
püskürtü20:03:07
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
idare kandili20:01:03
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
bamya20:00:14
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
mart20:00:02
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
Partizan19:59:55
Partici
çığ19:59:40
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
boyun borcu19:59:21
Yapılması gereken ödev, vecibe
lik19:59:13
bk. -lık / -lik
metazori19:58:14
Zorla
romanyalı19:58:07
Romanya halkından olan kimse
şale19:57:57
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
Spesiyal19:57:55
Özel, belli bir özelliği olan
seçimlik19:56:34
Seçme işine konu olma
optik19:53:38
Görme ile ilgili olan
alto19:53:07
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
hususiyet19:53:07
Özellik
karabuğdaygiller19:52:32
Taçsız iki çeneklilerden, ravent, kuzukulağı, kurtpençesi, çobandeğneği ve karabuğday gibi sapları boğumlu, çiçekleri başak veya salkım durumunda bazı türleri hekimlikte kullanılan bitkileri içinde toplayan bir familya
hep birden19:51:54
Toplu olarak
doğuştan19:51:42
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
SAKİL19:51:39
Ağır
Biri19:51:30
Bir tanesi
balama19:51:28
Orta oyununda Rum tipi
mürdüm eriği19:51:25
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
istifade19:50:56
Yararlanma, faydalanma
Kahinlik19:50:24
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
YAVŞAN OTU19:50:02
Sıracagillerden, mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki (Artemisia)
veznedar19:49:52
Vezneci
üleştirilme19:49:30
Üleştirilmek işi
yardımlaşma19:48:33
Yardımlaşmak işi
hiç19:48:33
Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştirir
zılgıt19:48:08
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
müşabih19:47:56
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
dış beslenme19:47:22
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
Gökyüzü19:47:08
Göğün görünen yüzeyi, sema
ilgi göstermek19:46:24
ilgisini esirgememek, belli etmek
romantizm19:45:49
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
ışkın19:45:45
Bir ravent türü
sanat eri19:45:41
bk. sanat adamı
misafir odası19:45:36
Evlerde konukların alındığı oda
Amerika tavşanı19:45:31
Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla)
şan19:45:27
Ün, san, şöhret
haşiş19:44:51
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
Neme gerek19:44:48
Neme lâzım
uzatma19:44:27
Uzatmak işi, temdit
nükleer enerji19:44:22
Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji
mantar bilimi19:44:06
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
edik19:44:05
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
futbol19:44:03
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
Ongun19:44:01
Çok verimli, bol, eksiksiz
Sarat19:43:40
Büyük delikli kalbur
bilgiçlik19:43:08
Bilgiç olma durumu
İta amiri19:42:59
Ödemeye yetkili kimse
ağız kavafı19:42:28
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
yaltaklık19:41:33
Yaltak olma durumu veya yaltakça davranış, dalkavukluk, tabasbus
başlangıç19:41:27
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
aritmetik işlem19:41:24
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
nebi19:41:06
Peygamber, savacı
düşüncesiz19:40:52
Düşüncesi olmayan
güldürücü19:40:27
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
açıktan19:40:26
Bir yerin uzağından
ekvatoral19:40:02
Ekvatorla ilgili eşleksel
katılım19:40:02
Katılmak işi, iştirak
gibi19:40:01
O anda, tam o sırada, hemen arkasından
somut19:39:56
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
AKIŞKAN19:39:46
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
yer sıçanı19:39:40
Köstebek
üzerine almak19:39:26
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
HİLYE19:39:19
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
geçme19:39:08
Geçmek işi, mürur
Ay ışığı19:38:56
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
esaret19:38:29
Kölelik, tutsaklık, esirlik
Dil bilimci19:38:23
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
bildirge19:37:40
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
götürme19:37:33
Götürmek işi
yaban asması19:37:19
Akasma
sayaç19:37:10
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
çaydanlık19:36:48
İçinde çay pişirilen kap
lerzan19:36:43
Titrek
bornoz19:36:36
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
Katil19:36:26
İnsan öldüren kimse, cani
bira19:36:24
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
BAKANLAR KURULU19:36:17
Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, hükûmet
Otomatik19:36:15
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
Evgin19:36:02
Öncelikle yapılması gereken, ivedili, müstacel
şase19:35:59
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
ökse19:35:57
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
uymak19:35:48
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
dişil19:35:23
Bazı dillerde dişi sayılan (kelime), müennes
gezinti19:35:17
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
sümüksü19:35:11
Sümük özelliğinde olan, sümüğe benzer, sümük gibi
Tespihçi19:35:09
Tespih yapan veya satan kişi
ruz19:35:06
Gün
avcı19:34:56
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
ziyade19:34:56
Çok, daha çok, daha fazla
intak19:34:27
Konuşturma söyletme
KULLANILMIŞ19:34:26
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
gayret19:34:16
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
iç hastalıkları19:34:03
bk. dahiliye
otokontrol19:33:29
Öz denetim
sapan19:33:25
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
terilen19:33:25
İngiltere"de üretilen sentetik lif, tergal
ressam19:33:23
Resim yapan sanatçı
nadas19:33:22
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
kavmi19:33:13
Kavimle ilgili, etnik
asık suratlı19:33:11
Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüşlü yüzü olan
kontenjan19:33:10
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
tembellik19:32:55
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
mintan19:32:27
Yakasız, uzun kollu erkek gömleği
ego19:32:05
Ben
içine almak19:31:56
kapsamak
yöntemli19:31:51
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
maşer19:31:41
İnsan topluluğu, toplum
üç beyaz19:30:28
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
yoksun19:30:17
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
yağış düzeni19:27:43
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı