gen

1 Sıfat

Geniş

Üçgen, dörtgen gibi geometri terimlerinde "kenarlı" anlamıyla kullanılmıştır

2 Sıfat

Bir süre sürülmeyerek boş bırakılmış (tarla)

Cümle 1: Yurdumuzun neresinde işlenmemiş bir parça toprak, gen bir tarla görsem seni anarım. - N. Cumalı

3 İsim

İçinde bulunduğu hücre veya organizmada özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge

Cümle 1: Eşref Şefik, köklü bir İstanbul ailesinin genleri ile bu akıcı konuşma diline egemendi. - H. Taner