güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

RAHLE06:32:19
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
ihtida06:32:13
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
sıla06:32:12
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
murakabe06:32:10
Denetleme, denetim
ifrit06:32:10
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
inkişaf06:32:08
Gelişme, gelişim
edepli06:32:07
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
sesli06:32:06
Sesi olan, ses çıkaran
fişek06:32:04
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
bikes06:32:03
Kimsesiz
bulmak06:32:02
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
kusturucu06:32:01
Kusturan, kusmaya yol açan
sataşma06:32:00
Sataşmak işi
Matem06:31:58
Yas
KARIMA06:31:48
Karımak işi
ergen06:31:41
Ergenlik çağında olan
Bulma06:31:35
Bulmak işi
virgül06:31:32
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
belirmek06:31:22
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
aplike06:31:21
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
karina06:31:18
Gemi omurgası
lobicilik06:31:02
Dalancılık
ekipman06:31:02
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
aldatıcı06:31:00
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
kapari06:30:58
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
kamulaştırma06:30:57
Kamulaştırmak işi, istimlâk
barok06:30:47
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
tekil06:30:43
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
tahsildar06:30:41
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
pingpong06:30:38
Masa topu, masa tenisi
ispirto06:30:22
Etil alkol
tümür06:29:58
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
sırf06:29:54
Salt, ancak, sadece, yalnız
adaptör06:29:52
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
züğürt06:29:41
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
yakınlaşma06:29:34
Yakınlaşmak işi
etyaran06:29:19
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
konsey06:29:12
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
titreme06:29:03
Titremek işi
müzisyen06:28:59
Müzikçi, müzik sanatçısı
fatalite06:28:57
Alın yazısı, yazgı, kader
lisan06:28:55
Dil, zeban
azim06:28:52
Bir işteki engelleri yenme kararı
satın alma06:28:52
Satın almak işi
filet06:28:38
Derinliği aynı olan sığ su alanı
ereksel06:28:35
Erek niteliğinde olan
itham06:28:32
Suçlama, suçlu görme
Yıkım06:28:27
Yıkmak işi
dericilik06:28:26
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
karadul06:28:22
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
bakar06:28:19
Öküz, sığır
HALKOYU06:28:16
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
dolanma06:28:07
Dolanmak işi
uranyum06:27:57
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
apak06:27:51
Çok ak
yok olmak06:27:47
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
medet06:27:39
Yardım, imdat
hap06:27:27
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
kundaklama06:27:11
Kundaklamak işi
yalan atmak (veya kıvırmak)06:27:04
yalan söylemek
bile06:26:58
Birlikte
domino06:26:52
Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyun
kömür kalem06:26:34
bk. füzen
baran06:26:28
Yağmur
et kesimi06:26:18
Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, apukurya
çilek06:26:13
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
meyal06:26:06
bk. hayal meyal
LİNEER06:26:02
Çizgilerle ilgili olan
tüketim06:25:51
Tüketmek işi
tomruk06:25:48
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
hamile06:25:47
Gebe, yüklü, aylı
ihtisap06:25:35
Belediye memurunun işi ve dairesi
pergel06:25:31
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
dük06:25:25
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
hahnyum06:25:19
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
alacak verecek06:25:16
alış veriş ilişkisi
salahiyettar06:25:13
Yetkili
tenakuz06:25:02
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
hoppa06:24:56
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
krema06:24:53
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
kuş bilimci06:24:52
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
tamamlama06:24:47
Tamamlamak işi, itmam
çil06:24:39
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
dun06:24:35
Alçak, aşağı, aşağılık
mehtap06:24:22
Ay ışığı
derlemcilik06:24:15
Koleksiyonculuk
narenciye06:24:12
Turunçgiller
kuzen06:24:06
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
santra06:24:01
Orta, orta alan, merkez
sayeban06:23:59
Gölgelik
isilik06:23:53
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
Engelli06:23:50
Engeli olan, mânialı
varagele06:23:43
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
sentetik06:23:34
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
MARAZA06:23:21
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
SÜMTER06:23:15
Kırmızımtırak, küçük taneli sert buğday
Fasıla06:23:12
Aralık, ara, kesinti
Yalanlama06:23:09
Yalanlamak işi, tekzip
alafranga06:22:59
Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı
piyon06:22:43
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
nihale06:22:39
Sofrada kullanılan sahan altlığı
darılma06:22:37
Darılmak işi
Kota06:22:26
Bir ülkede kontenjan sisteminden ithal edilecek malların çeşitlerini ve çeşit oranlarını veya miktarlarını gösteren liste
sanat eri06:22:24
bk. sanat adamı
ispiyonlama06:22:07
İspiyonlamak işi
ilinti06:22:04
İki şey arasında ilgi, ilişki
soysuz06:22:01
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
harnup06:21:58
Keçiboynuzu
dolu06:21:56
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
desenleme06:21:51
Desenlemek işi
haber bülteni06:21:50
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
fideizm06:21:38
İnancılık, imaniye
genellikle06:21:37
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
bohem06:21:34
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
Papalık06:21:34
Papanın makamı veya görevi
kosmos06:21:24
bk. kozmos
abril06:21:21
Nisan, april
teşhis06:21:18
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
eğrelti otu06:21:15
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
altıncı06:21:10
Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen
suflör06:21:08
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
beşeriyet06:21:02
İnsanlık, insanoğulları
gayya06:20:59
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
Kullanışlı06:20:52
Rahatça kullanılabilen
kırma06:20:46
Kırmak işi
cumhur06:20:39
Halk
emzikli06:20:16
Emziği olan
yular06:20:03
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
termos06:20:00
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
bundan böyle06:19:53
bundan sonra