güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

güzel yazı sanatı13:14:59
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
HİLE13:14:47
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
gemi ızgarası13:14:02
Üstünde gemi yapılan büyük kızak
zıpır13:13:41
Delişmen
Balkanlar13:13:24
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
süs bitkisi13:12:46
Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki
görüntü13:12:22
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
ovuşturma13:12:16
Ovuşturmak işi
vakayiname13:12:16
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
sarf13:12:07
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
teskere13:12:05
Sedye
kolluk13:11:56
Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet
hepatit13:11:50
Sarılık
arıza13:11:49
Engebe
mekkareci13:11:47
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
SOLUNUM13:11:46
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
ses birimi13:11:33
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
zariflik13:10:37
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
dokumacı13:10:32
Dokumacılık yapan kimse
AYAK13:10:28
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
tasdik etmek13:09:26
doğrulamak
iflâh13:09:25
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
de13:09:19
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
haset etmek13:08:40
kıskanmak, çekememek, günülemek
anlaşılan13:08:18
anlaşıldığına göre, galiba
ihsan etmek (veya buyurmak)13:07:48
bağışta bulunmak, bağışlamak
aylık13:07:04
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
SEVİMSİZLİK13:06:41
Sevimsiz olma durumu
körükleme13:06:33
Körükleme işi
ilerici13:06:27
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
Kalıntı13:05:39
Artıp kalan şey, bakiye
yabancı13:05:38
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
Salat13:05:28
Namaz
NAME13:04:10
Mektup
zorba13:03:57
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
Duygu13:03:27
Duyularla algılama, his
anatomi13:03:16
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
göğüs cerrahisi13:03:12
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
takdim edilmek (veya olunmak)13:03:00
sunulmak
öyle13:02:44
Onun gibi olan, ona benzer
kök kırmızısı13:02:34
Kök boyası, alizarin
sepilenme13:02:27
Sepilenmek işi
yüzde yüz13:02:06
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
akran13:02:02
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
Kabiliyet13:01:33
Yetenek
dehşet13:01:31
Bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı
karşılıklı yapraklar13:01:30
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
deve dişi13:01:29
(nar, buğday vb. için) İri taneli
Kötüleme13:01:28
Kötülemek işi
HİSTERİ13:01:27
bk. isteri
sayman13:01:26
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
bağlılık13:01:18
Bağlı olma durumu, merbutiyet
ÜZERLİK13:00:45
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
TARİHSEL13:00:44
Tarihî
Dermansız13:00:26
Gücü kalmamış, bitkin
yükseklik13:00:24
Yüksek olma durumu
ÇALIŞMA13:00:23
Çalışmak işi, emek, say
kokar ağaç12:59:43
Uzak doğuda yetişen, pis kokulu, büyük ağaç (Ailantthus)
tevettür12:59:41
Gergin duruma gelme, gerilme
İşte12:58:58
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
ölü yıkama12:58:25
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
domino12:58:15
Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyun
Kestirme12:58:13
Kestirmek işi
buluş12:57:58
Bulmak işi veya biçimi
karaktersizlik12:57:30
Güvenilir karakteri olmama durumu
SEVECEN12:57:17
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
feribot12:57:16
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
yafta12:56:47
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
ŞAKA12:56:43
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
klân12:56:42
Boy
toparlak12:56:41
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
Geçerli12:56:35
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber
batma12:56:26
Batmak işi
sefih12:55:56
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
vadi12:55:54
İki dağ arasındaki geçit, koyak
döllenme12:55:47
Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın embriyon durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah
yanılmak12:55:45
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
ödün12:55:43
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
kiraya vermek12:55:11
kira karşılığında vermek, icara vermek
cebir12:55:10
Zor, zorlayış
ruba12:55:08
Giysi, giyecek
körükleyici12:54:33
Kışkırtıcı
şişkinlik12:54:07
Şişkin olma durumu
KİMSE12:54:07
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
öke12:54:06
Deha sahibi kimse, dahi
DELİL12:53:51
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
zıt kutup12:53:42
Farklı durum ve yapıda olma
solaklık12:53:27
Solak olma durumu
sakınma12:52:28
Sakınmak işi, içtinap
düdüklü12:52:24
Düdüğü olan
Maydanozgiller12:52:23
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
ravent12:52:22
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
Cüz12:52:18
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
step12:52:17
Bozkır
Hicap12:52:14
Utanma, utanç, sıkılma
rituel12:52:10
Ayin
kevser gibi12:51:43
(içecekler için) tatlı, lezzetli
Alım12:51:37
Almak işi
İstanbul efendisi12:51:31
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
Kay12:51:23
Yağmur, yaz yağmuru
SERÜVEN12:51:21
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
başpehlivan12:50:54
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
güdeleme12:50:48
Güdelemek işi
Islık12:50:47
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
korunga12:50:36
Yabanî yonca, tirfil
kıymık12:50:29
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
sestaş12:50:16
Eş sesli, eş adlı, homonim
tuş12:48:26
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
KARA KIŞ12:48:04
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
Seyyar12:48:02
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
İÇİNDE12:47:31
Süresince, zarfında
TASMA12:47:29
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
yığılma12:47:27
Yığılmak işi
senkronizasyon12:47:18
Eşleme
şişmanca12:47:00
Oldukça şişman, biraz şişman
katmerli12:46:50
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
uncu12:46:33
Un satan kimse
Lipit12:46:26
Her tür organik yağa verilen ad
ekskavatör12:46:20
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
CAR12:46:05
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
katarakt12:45:55
Ak su, ak basma, perde
bedavacı12:45:28
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
gözden geçirmek12:44:57
okumak
Belirlemek12:44:54
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
eleştirmen12:44:53
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
harcama12:44:11
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
drahoma12:44:00
Gelinin güveye verdiği para veya mal
rant12:43:51
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
Madik12:43:49
Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu
meşelik12:43:38
Meşe korusu veya meşe ormanı