güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

top sürme22:43:03
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
alfabe22:42:59
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
yeltek22:42:51
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
mistik22:42:50
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
hiddetli22:42:46
Kızgın, öfkeli
karamuk22:42:36
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
Zühal22:42:34
Sekendiz, Satürn
sahte22:42:32
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
çanak22:42:30
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
DEMOKRASİ22:42:27
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
çamur22:42:25
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
karıncayiyen22:42:25
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
gönül22:42:22
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
çalap22:42:17
Tanrı
virgül22:42:13
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
çalma22:42:13
Çalmak işi
çakal22:42:08
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
çalak22:42:04
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
Patent22:42:00
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
çekişme22:41:51
Çekişmek işi
tektonik22:41:47
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
nöbetleşme22:41:45
Nöbetleşmek işi
fa22:41:44
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
ge22:41:40
Germanyum"un kısaltması
en22:41:31
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
et22:41:18
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
br22:41:10
Brom elementinin kısaltması
bi22:41:05
Bizmut"un kısaltması
asabiye22:41:03
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
be22:41:01
Berilyum"un kısaltması
ca22:40:57
Kalsiyum"un kısaltması
ar22:40:45
Argon"un kısaltması
af22:40:41
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
ad22:40:37
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
ab22:40:32
Su
an22:40:28
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
al22:40:24
Alüminyum"un kısaltması
ak22:40:20
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
zıt kutup22:40:07
Farklı durum ve yapıda olma
İKİLİK22:39:59
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
beyyine22:39:46
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
aşoz22:39:42
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
nedamet22:39:33
Pişmanlık
spiral22:39:24
Sarmal biçiminde olan
yükümlü22:39:20
Yükümü olan, mükellef
KAYISI22:39:07
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
gömü22:39:00
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
nazır22:38:56
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
kekeleme22:38:30
Kekelemek işi
kaşmir22:38:22
İnce, sık bir tür yün
talihsiz22:38:00
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
Yağı22:37:56
Düşman, hasım
bariton22:37:48
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
baritin22:37:43
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
sorumluluk düşmek22:37:39
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
hüzünlü22:37:30
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
general22:37:26
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
pipi22:37:13
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
ÜFUL22:36:52
(yıldız için) Batma
kırpık22:36:39
Kırpılmış olan
hiçbir22:36:34
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
GEÇERSİZ22:36:26
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
baharatlı22:36:05
Baharatı olan
Kavga22:36:00
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
SİN22:35:44
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
hiçlik22:35:35
Hiç olma durumu
Katar22:35:31
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
kayrak22:35:27
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
Katil22:35:22
İnsan öldüren kimse, cani
cazip22:35:14
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
kaypak22:35:10
Kayagan, kaygan
zırhlı araç22:35:01
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
nilüfer22:34:49
Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi (Nymphea)
Dermansız22:34:45
Gücü kalmamış, bitkin
kaynak22:34:28
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
kırlangıç22:34:24
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
kalın22:34:19
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
kalıp22:34:15
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
au22:34:08
Altın"ın kısaltması
SEYİS22:34:06
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
stoacılık22:33:58
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
ihlas22:33:54
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
Gezgin22:33:50
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
ağız birliği22:33:45
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
üşenç22:33:41
Üşenme, üşengeçlik
doğulu22:33:29
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
cezalandırılma22:33:04
Cezalandırılmak işi
Dübbüasgar22:32:47
Küçük Ayı
sağımlı22:32:35
Süt veren, sağmal
YANLIŞ22:32:22
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
tavuk kümesi22:32:18
Tavukların korunması ve bakımı için yapılmış özel kümes
NABIZ22:31:35
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
mazhar22:31:31
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
mazlum22:31:26
Kendisine zulmedilen
Şecere22:31:14
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
gündüzlü22:31:10
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
el yatkınlığı22:31:08
İşe alışmış olma durumu, mümarese
cariyelik etmek22:31:08
cariye gibi hizmet etmek
belirteç22:30:57
Zarf
dokumacı22:30:49
Dokumacılık yapan kimse
Uzaklaşma22:30:45
Uzaklaşmak durumu
kaymak22:30:32
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
Sonuç22:30:11
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
itimatlı22:30:07
Güvenilir
pamuk elması22:30:02
Pamuk telleri ve tohumla dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi
ısırmak22:29:58
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
TIMAR22:29:50
Yara bakımı
komisyoncu22:29:35
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
Arife22:29:27
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
Partizan22:29:18
Partici
aykırı22:29:14
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
triportör22:29:01
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
oylum22:28:57
Hacim, cirim
tatbik22:28:48
Uygulama, pratik
kişiye özel22:28:40
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
Pamuk22:28:28
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
Pasak22:28:23
Kir
pervaz22:28:20
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
şart22:27:58
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
şasi22:27:50
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
şavk22:27:38
Işık
şano22:27:29
(tiyatroda) sahne
saniyelik22:27:25
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
ÇÖZGÜ22:27:19
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
şema22:27:07
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
şist22:27:03
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
amiyane22:26:56
Kibarca olmayan, bayağı
alaminüt22:26:51
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
Hipotez22:26:47
İpotez, varsayım, faraziye
berraklık22:26:40
Berrak olma durumu, duruluk