güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

yüksek okul13:32:01
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
organ13:32:00
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
içine kapanmak (veya içine çekilmek)13:31:59
çevresindeki kişilerle ilgi kurmamak, duygularını kimseye açmamak
rezil13:31:39
Alçak, aşağılık
nutku tutulmak13:30:59
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
mahluk13:30:42
Yaratık, yaratılmış
indirgeme13:30:42
İndirgemek işi, irca
lik13:30:41
bk. -lık / -lik
babalanmak13:30:41
Diklenmek, kabadayıca davranmak
Alık13:30:41
Akılsız, sersem, budala, ebleh
nim13:30:05
Yarı
Bozkır13:29:51
Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step
iflâs anlaşması13:29:40
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
boşamak13:29:39
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
müstear13:29:24
Eğreti olarak alınmış, takma
projektör13:29:06
Işıldak
vali13:29:01
Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay
kazı bilimci13:29:00
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
DALAVERECİ13:28:59
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
İdareci13:28:42
Yönetici
iare13:28:41
Eğreti verme, ödünç verme
KEHRİBAR13:28:40
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
esrik13:28:40
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
çekingen13:28:22
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
çorap13:27:44
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
k, K13:27:43
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
hala13:27:04
Babanın kız kardeşi
düşkün13:27:04
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
temaşa13:26:41
Hoşlanarak bakma
sığdırma13:26:39
Sığdırmak işi
TABANCA13:26:25
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
okuma13:26:21
Okumak işi, kıraat
murabba13:26:21
Dört şeyden oluşan, dörtlü
midi13:26:20
Orta
bir tutmak (veya bir görmek)13:26:20
eşit saymak, eşit görmek
koyacak13:26:20
İçine öte beri koymaya yarayan şey
Ölmüş13:26:20
Ölen, ölü olan
EVLEK13:26:18
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
peştemal13:26:08
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
çocuk bakıcısı13:26:07
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
santra13:26:07
Orta, orta alan, merkez
pabuç13:26:04
Ayakkabı
lâsta13:25:40
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
darlık13:25:39
Dar olma durumu
maddecilik13:25:37
Materyalizm
model13:25:26
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
ilerici13:25:21
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
kırsal13:25:20
Kır ile ilgili
zeyrek13:25:12
Anlayışlı, uyanık, zeki
Net13:25:02
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
kazanç13:24:41
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
hısım13:24:40
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
ceylân bakışlı13:24:24
Süzgün ve tatlı bakışlı
urgan13:24:03
Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat
şiryan13:24:01
Atardamar
maddeci13:23:42
Materyalist
işkence13:23:41
Bir kimseye maddî veya manevî olarak yapılan aşırı eziyet
Kestirme13:23:41
Kestirmek işi
belce13:23:22
İki kaş arası
Tümör13:23:22
bk. ur
yükselme13:23:21
Yükselmek işi, itilâ
mantar özü13:23:21
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
emir13:23:01
Buyruk, komut
hobi13:22:41
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
damar aktarma13:22:20
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
Cilveli13:22:16
Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr
ezik13:22:05
Ezilmiş veya yassılmış
yürek çarpıntısı13:22:05
Yüreğin sık ve hızlı vurması
Nazlı13:21:51
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
OKYANUS13:21:44
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
TEŞRİ13:21:44
Yasama
FUTA13:21:39
İpekli peştamal
payam13:21:20
Badem
yalancı13:21:19
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
kaput13:21:04
Asker paltosu
Albeni13:21:04
Alım, çekicilik, cazibe
kurutma kabı13:21:03
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
MÜŞFİK13:21:03
Sevecen, şefkatli
cömertlik13:20:41
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
daim13:20:41
Sürekli, sonsuz
yırtıcı hayvan13:20:40
Vahşî hayvan
HİMAYE13:20:36
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
suret13:20:35
Görünüş, biçim
kurgusal13:20:35
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
sinir bilimi13:20:31
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
Nicelik13:20:25
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
akdarı13:20:03
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
karabaş13:20:03
Rahip, keşiş
maşrapa13:19:42
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
yük hayvanı13:19:42
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
seda13:19:29
Ses, sada
dokunulmazlık13:19:21
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
tez elden13:19:21
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
başkumandan13:19:20
Başkomutan
ince13:19:14
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
gömgök13:19:10
Her yanı mavi, masmavi
metfen13:19:02
Mezar, kabir, sin, makber
Eklem13:19:01
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
Sanskrit13:18:43
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
Rn13:18:43
Radon"un kısaltması
nakit para13:18:42
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
kalender13:18:30
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
Uçak13:18:29
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
lastik ağacı13:18:29
Kauçuk
masara13:18:21
Küçük, dar yer veya hücre
üvendire13:18:20
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
Kapasite13:18:00
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
biteviye13:17:42
Aynı biçimde, sürekli olarak
üçlü13:17:42
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
katmak13:17:41
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
YAD13:17:41
Yabancı
gurbet13:17:40
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
horanta13:17:22
Aile halkı
sessiz13:17:22
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
sürahi13:17:22
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
sebatsız13:17:21
Sebat etmeyen
arıtım evi13:17:03
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
izale13:16:43
Yok etme, giderme
Hiççilik13:16:42
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
şaki13:16:42
Haydut, eşkıya
Ümitsiz13:16:42
Umutsuz
izah13:16:28
Açıklama
saçsız13:16:19
Saçı olmayan
uyuşma13:16:00
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
ağılamak13:16:00
(bir şeye), Ağı katmak
esenlikli13:15:41
Esenliği olan
MAFSAL13:15:41
Eklem
ferah13:15:40
Bol, geniş
zirzop13:15:23
Delişmen, aklına eseni yapan
mal edinmek13:15:23
kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak