güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

örnek olmak13:15:57
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
Aykırılık13:15:52
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
noter13:15:39
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
kaparo13:15:34
Pey akçesi
kapari13:15:32
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
kapela13:15:29
Şapka
fışkırık13:15:14
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
kargagiller13:15:11
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
kapris13:15:04
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
bazıları (veya bazısı)13:14:56
birtakımı, kimisi
kapsam13:14:54
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
kaptan13:14:51
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
yelken balığı13:14:49
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
romantizm13:14:43
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
rağbet13:14:38
İstek, arzu
Özürlü13:14:36
Özrü olan
aziZ13:14:34
Sevgide üstün tutulan, muazzez
uzama13:14:28
Uzamak durumu
CEZRİ13:14:26
Köklü, kökten, temelden, radikal
ÇATANA13:14:18
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
uzluk13:14:13
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
uzlet13:14:10
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
Dinlenme13:14:05
Dinlenmek işi, istirahat
Dinlence13:14:03
Tatil
kaybetmek13:13:58
Yenik düşmek, yenilmek
ispati13:13:53
İskambil kâğıdında sinek
sarık13:13:42
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
müsteşrik13:13:32
Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist
katı yürekli13:13:30
Acıması olmayan, acımasız
ürolog13:13:30
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
kriminoloji13:13:27
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
renk körü13:13:24
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
İkram13:13:22
Konuğu ağırlama
ZOKA13:13:10
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
sekizli13:13:05
Kendinde sekiz sayısı bulunan
Vade13:13:04
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
vajina13:13:02
bk. vagina
Dostça13:13:00
Dosta yakışır (biçimde)
Dövme13:13:00
Dövmek işi
klarnet13:12:57
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
Bucak13:12:47
Kenar, köşe, yer
cirim13:12:45
Hacim, oylum
sakar13:12:34
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
sahan13:12:32
İçinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi şeyler pişirilen, derinliği az metal kap
sakaf13:12:29
Çatı, dam
sahne13:12:27
İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer
sahil13:12:24
Kıyı, yaka, yalı
sahte13:12:21
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
sahra13:12:19
Kır
grekoromen13:12:16
Belden aşağısını tutmamak ve ayaklarla oyun yapmamak gibi kuralları olan güreş türü
nektar13:12:16
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
Yeni Dünya aslanı13:12:04
Puma
öz eleştiri13:12:02
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
yavşak13:12:02
Bit yavrusu, sirke
yavru13:11:59
Yeni doğmuş hayvan veya insan
yasak13:11:55
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
biat etmek13:11:49
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
yarışmacı13:11:48
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
bekçi13:11:46
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
yalıçapkını13:11:46
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
zevksiz13:11:44
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
yalıtım13:11:41
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
vesikalık resim13:11:34
bk. vesikalık fotoğraf
Haberleşme13:11:34
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
varışlılık13:11:31
Varışlı olma durumu, irfan
Yengeç dönencesi13:11:29
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
dazlak13:11:26
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
varlık13:11:21
Var olma durumu, mevcudiyet
utangaç13:11:17
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
ulusallık13:11:13
Milliyet, millîlik
yaraya tuz biber ekmek13:11:09
bir derdin acısını çoğaltmak
neşe13:10:59
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
Ferah13:10:54
Bol, geniş
mersin balığı13:10:52
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
tezkere13:10:50
Pusula
havlı13:10:49
Havı olan
Yaz13:10:46
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
tesirli13:10:44
Etkili
tertemiz13:10:42
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
temek13:10:39
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
arkeoloji13:10:34
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
teflon13:10:32
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
aylaklık13:10:31
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
Maral13:10:29
Dişi geyik, meral
Maraz13:10:26
Hastalık, illet
tavassut13:10:24
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
Maron13:10:23
Kestane rengi
Makta13:10:08
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
süregelen13:10:05
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
kalın ses13:10:03
Titreşim sayısı az olan
lekelenme13:10:01
Lekelenmek işi
söyleme13:09:57
Söylemek işi
töre dışı13:09:55
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
Nokta13:09:51
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
grek13:09:48
Eski Yunanlı
sorunsal13:09:48
Çözümü belli olmayan
gren13:09:45
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
siyasetçilik13:09:43
Siyasetçinin işi
sistem13:09:38
bk. Dizge
lekelemek13:09:33
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
semizlik13:09:31
Semiz olma durumu, tav, semen
sarı humma13:09:29
bk. sarı humma
sofra örtüsü13:09:28
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
OPERASYON13:09:25
Ameliyat
saltanat13:09:24
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
parlatmak13:09:23
(içki için) İçmek
bezekçi13:09:22
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
rota13:09:21
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
Savurganlık13:09:20
Savurgan olma durumu veya savurganca davranış, tutumsuzluk, müsriflik, israf
İHTAR13:09:15
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
kilise13:09:13
Hristiyan tapınağı
Haksızlık13:09:10
Haksız olma durumu
nezaret13:09:07
Bakma, gözetme
utanç13:09:06
Utanma duygusu, hicap
zorbalık13:09:03
Zorba olma durumu
rakım13:09:02
Yükselti
muş13:09:00
Altı düz, küçük gezinti vapuru
rahatsızlık13:08:59
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
YANLIŞ13:08:53
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
dakikane13:08:52
Tam zamanında, dakik olarak
pasta13:08:46
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
İPTİDAİ13:08:33
İlkel
otoklâv13:08:32
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
otarsi13:08:29
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
nişanlı13:08:23
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
ni13:08:17
Nikel"in kısaltması
valiz13:08:10
Elde taşınabilir küçük çanta
vacip13:08:07
Yapılması gerekli olan
netameli13:08:04
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
nesiç13:08:02
Doku