güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

eksilme06:33:50
Eksilmek işi, tenakus
klâvsenci06:33:08
Klâvsen çalan kimse
genç06:30:57
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
yazık06:29:00
Herkesi üzebilecek şey, günah
süreklilik06:28:05
Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
Kadran06:27:08
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
güç mevkide kalmak06:24:16
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
letafet06:23:20
Güzellik, hoşluk
orijin06:21:26
Soy sop
büyülü06:18:31
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
bunalım06:18:29
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
pus06:16:42
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
İCAZET06:09:49
İzin, onay, onaylama
Öfke06:07:29
Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap
İncil06:07:29
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
uyuşuk uyuşuk06:00:36
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
tesirli06:00:17
Etkili
Cahil05:59:56
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Bayağı05:59:47
Aşağılık, pespaye
yığılı05:58:27
Yığılmış olan
Berkelyum05:55:44
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
nehari05:51:41
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
yalınlık05:50:50
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
yeterlik05:50:01
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
ziraatçı05:48:14
Tarımcı
kuyruk05:46:21
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
kazıklanma05:40:29
Kazıklanmak işi
tar05:39:06
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
maharetli05:38:33
Eli işe yatkın, becerikli, usta
mersin05:37:35
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
kopil05:34:59
Arsız sokak çocuğu
Bulgar05:34:58
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
tenezzül05:34:53
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
sel05:31:52
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
Kullanış05:28:59
Kullanmak işi veya biçimi
tinselcilik05:28:59
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
şek05:27:03
Şüphe
limon kabuğu gibi05:22:11
küçük ve biçimsiz (şapka)
Yenge05:19:26
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
bazen05:19:06
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
ARAÇSIZ05:18:58
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
Suna05:18:45
Erkek ördek
daluyku05:18:34
Derin uyku
kaleme almak05:18:26
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
lekelenmek05:18:19
Kötü tanınmak
düz05:18:02
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
dün05:18:00
Bugünden bir önceki gün
Helen05:17:44
Grek
neoplazma05:17:20
Yeniden oluşan doku
şefaat05:17:08
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
Sprey05:17:01
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
varide05:16:46
Gelen şey
kadırga balığı05:16:30
bk. ispermeçet balinası
düzelme05:16:15
Düzelmek durumu
matador05:16:13
Boğa güreşçisi, toreador
kallavi05:15:57
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
yoğunlaştırma05:15:53
Yoğunlaştırmak işi
Ailecek05:15:44
Ailece
temizlik05:15:42
Temiz olma durumu, saffet, nezafet
velespit05:15:41
Bisiklet
zararsız05:15:40
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
ibibik05:15:37
Çavuş kuşu, hüthüt
tahin rengi05:15:34
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
tedirgin etmek05:15:32
rahatını, huzurunu kaçırmak
sorguya çekmek05:15:31
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
dışbükey05:15:19
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
krizalit05:15:15
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
baştankara05:15:13
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
metafizik05:15:03
Doğa ötesi, fizik ötesi
serpantin05:14:58
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
Isırgan05:14:57
Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica)
yetenekli05:14:55
Yeteneği olan, kabiliyetli
galeri05:14:46
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
Apar topar05:14:43
Telâş ve acele ile, yaka paça
gücendirme05:14:38
Gücendirmek işi
normalüstü05:14:35
Olağan dışı
baykuşgiller05:14:32
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
sembolik05:14:27
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
galeyan05:14:24
Kaynama
ihtiraslı05:14:23
Aşırı istekli
Kaynama05:14:21
Kaynamak işi
estamp05:14:15
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
etkisiz05:14:13
Etkisi olmayan, tesirsiz
ateşli silâh05:14:02
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
hırçın05:13:53
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
lâfazanlık05:13:51
Gevezelik
müesses05:13:48
Kurulu, kurulmuş
kötürüm olmak (veya kalmak)05:13:42
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
pislik05:13:29
Kir
bedence05:13:18
Beden bakımından
düşünmek05:13:15
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
Erişkin05:12:59
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
şip05:12:27
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
şom05:12:22
Uğursuzluk
mermer05:12:14
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
kapsama05:12:13
Kapsamak işi
merhum05:12:08
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
takibat05:11:46
Kovuşturma
koyu mavi05:11:22
Mavinin bir ton koyusu
erzatz05:11:02
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
civanmert05:11:00
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
Sahipsiz05:10:41
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
panter05:10:39
Pars
tahayyül05:10:38
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
mütalâa etmek05:10:33
okumak
kırdırma05:10:27
Kırdırmak işi, ıskonta
evren doğumu05:10:23
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
mürettip05:10:14
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
öncelikle05:10:07
Öne alınarak, daha önce olarak
antoloji05:10:01
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
adaptör05:09:58
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
maruf05:09:35
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
mariz05:09:33
Hastalıklı, hasta olan
maske05:09:28
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
iyimserlik05:09:22
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
dikme05:09:14
Dikmek işi
adisyon05:09:08
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
Cüppe05:09:01
bk. cübbe
At donu05:08:50
Atın tüyünün rengi
romatizma05:08:40
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
eğrelti otu05:08:28
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
alındı05:08:27
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
ağırkanlı05:08:24
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
sivilce05:08:22
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
yakınlık05:08:03
Yakın olma durumu
diyecek05:08:00
Söylenecek söz
sıraya koymak05:07:59
düzenlemek, sıralamak
rasyonalist05:07:56
Akılcı, usçu
rasyonalizm05:07:54
Akılcılık, usçuluk
geometrik05:07:48
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî