güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

alçaklık16:05:50
Alçak olma durumu
Gereksinim16:05:43
İhtiyaç
totemcilik16:05:39
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
kök boyası16:05:37
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
sililik16:05:31
Sili olma durumu, arılık, temizlik
EKONOMİ16:05:22
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
insan16:05:06
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
uygun görmek16:05:00
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
terim16:04:55
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
öykü16:04:50
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
doymuş16:04:46
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
Yönetim16:04:40
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
ahiretlik16:04:26
bk. ahretlik
Asker kaçağı16:04:23
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
KÖŞE16:04:10
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
eksiklik16:04:09
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
tevil16:04:04
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
çekememezlik16:03:34
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
SAKİL16:03:28
Ağır
tediye16:03:22
Para vb.bir şey verme, ödeme
takdimci16:03:21
Tanıtmacı
kadana16:03:16
Bir cins iri at
KOMPETAN16:02:59
Uzman, yetkili
direşken16:02:49
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
birinci olmak16:02:46
başta gelmek, önde gelmek
akademi16:02:33
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
dağıstanlı16:02:33
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
deşifre16:02:27
Çözülmüş, açıklanmış
ALMAN16:02:20
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
argon16:02:02
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
Yankı16:01:56
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
İşkilli16:01:50
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
yaraştırma16:01:44
Yaraştırmak işi, tensip
fistül16:01:38
Akarca
teneffüs16:01:32
Solunum
Samimiyet16:01:28
İçtenlik
derleyip toplamak (veya toparlamak)16:01:26
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
su taşkını16:01:24
bk. sel
Yetişkin16:01:15
Yetişmiş, olgunlaşmış
düşürüm16:01:03
Düşürmek işi veya durumu
meyane16:00:58
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
sıcakkanlılık16:00:57
Sıcak kanlı olma durumu
gözdağı16:00:57
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
çeviklik16:00:50
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
pozitif16:00:30
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
terkip16:00:30
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
PARÇA PARÇA16:00:28
Parçalanmış bir durumda, lime lime
çözüm yolu16:00:25
Bir güçlüğü giderme çaresi
boyun borcu16:00:23
Yapılması gereken ödev, vecibe
üstesinden gelmek16:00:20
başarmak, becermek
UZAKLIK16:00:14
Uzak olma durumu, ıraklık
atardamar16:00:02
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
istirahat15:59:50
Dinlenme, rahat etme
gelecek bilimi15:59:48
Fütüroloji
KARA KIŞ15:59:26
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
ETSİZ15:59:20
Eti olmayan
yalıçapkını15:59:11
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
Ferdi15:59:10
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
Realizm15:59:08
Gerçekçilik
meslek seçmek15:59:02
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
rastlantı15:58:55
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
kaderci15:58:41
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
Zeybek15:58:30
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
Kullanışlı15:58:28
Rahatça kullanılabilen
adaptasyon15:58:24
Uyarlama
Doğaçlama15:58:04
Doğaçlamak işi
hint bademi15:58:01
Kakao
koyu pembe15:57:56
Pembenin bir ton koyusu
Kilogram 15:57:54
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
elbette15:57:50
Elbet
emircik15:57:38
Yalıçapkını, iskele kuşu
dilinme15:57:26
Dilinmek işi
biteviye15:56:55
Aynı biçimde, sürekli olarak
yorgun15:56:55
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
anamalcılık15:56:49
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
yordam15:56:42
Çeviklik, çabukluk
kelime vurgusu15:56:27
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
sal yarışı15:56:25
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
değer düşürümü15:56:22
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
kaldırıcı15:56:16
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
serüven15:56:10
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
materyal15:56:04
Malzeme, gereç
BAĞIŞLAMA15:55:55
Bağışlamak işi, affetme, af
şifahane15:55:53
Hastahane
Boyun15:55:51
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
antropoloji15:55:43
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
kaymakamlık15:55:37
Kaymakam olma durumu
yeryüzü15:55:25
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
Bizmut15:55:19
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
kokoroz15:54:49
Mısır
karagöz15:54:41
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
MEDENİYET15:54:29
Uygarlık
çaylak15:54:15
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
atraksiyon15:54:11
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
sanat eseri15:54:01
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
Belediye15:53:55
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
epeyce15:53:38
Oldukça, bir hayli
Üvey anne15:53:35
Üvey ana
dana derisi15:53:29
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
Dokunaklı15:53:23
Etkili, insanın içine işleyen, müessir
zayıflama15:53:10
Zayıflamak işi veya durumu
sayıca15:53:04
Sayı bakımından, adetçe
muhaberat15:52:58
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
billurlu15:52:57
İçinde billûr bulunan
tanıtma yazısı15:52:52
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
zıypak15:52:46
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
Lapina15:52:40
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
Cüz15:52:34
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
pagan15:52:28
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
kullanılmış15:52:21
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
ırgat15:52:18
Tarım işçisi, rençber
pafta15:52:15
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
kenar15:52:14
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
akıl hastası15:52:03
Ruh hastası, deli
araba araba15:51:54
Arabalar dolusu, birçok arabalarla
ARMADA15:51:51
Donanma
incitici15:51:45
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
yaralama15:51:39
Yaralamak işi
tarafsızlık15:51:21
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
tereddüt etmek15:51:15
kararsız davranmak, duraksamak
stabilize yol15:51:12
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
yarı yarıya15:51:09
Yarısı kadar
uzaklaştırmak15:51:03
Çıkarmak, ayırmak
İÇKİ15:50:58
İçinde alkol bulunan içecek
Sıklık15:50:57
Sık olma durumu
temelli15:50:55
Herhangi bir nitelikte temeli olan
incitmek15:50:42
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
zor alım15:50:38
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
çalışılma15:50:32
Çalışılmak işi
kefaleten15:50:13
Kefalet yoluyla