güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

İnik01:09:31
İnmiş, indirilmiş
tekrarlanma01:09:28
Tekrarlanmak işi
patavatsızca01:09:24
Patavatsız (bir biçimde)
Posa01:09:20
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
melal01:08:54
Can sıkıntısı, usanç
MEKANİK01:08:14
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
ciddiye almak01:08:00
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
TEVKİFHANE01:07:44
Tutuk evi
izhar01:07:33
Belirtme, gösterme, açığa vurma
önemli01:07:08
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
enstitü01:07:06
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
melez01:06:41
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
Kiraz01:06:35
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
Titan01:06:15
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
piramidal01:06:08
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
intihap01:06:01
Seçim, seçme
eyvallah01:05:23
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
kum fırtınası01:05:22
Çöllerde kumu havaya karıştıran kasırga
sabote01:05:06
Baltalama
nemrut01:05:03
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
küriyum01:04:52
Aktinitlerden, plütonyum 239 "un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96 atom ağırlığı 248 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Cm
bağdaş01:04:41
Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi
kitle01:04:35
İnsan topluluğu
çirkef01:04:22
Pis ve bulanık su
natamam01:04:19
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
logos01:03:58
bk. deyi
hasret çekmek01:03:55
özlem duymak
Seslenmek01:03:52
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
mazruf01:03:25
Zarf içine konmuş, zarflı
İmbik01:03:23
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
takma01:03:20
Takmak işi
ARITIM01:03:15
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
elemek01:03:00
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
melce01:02:39
Sığınak, barınak
iklim bilimci01:02:25
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
çilli01:02:07
Çili olan
kompres01:01:54
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
kutlama01:01:53
Kutlamak işi, tebrik
Eskimo01:01:38
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
kamufle01:01:35
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
faka basmak01:01:25
aldatılmak, tuzağa düşmek
tepetakla01:01:20
Başı aşağı gelecek biçimde, tepesi üstü
rehberlik01:01:14
Kılavuzluk
yelek01:01:07
Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
lota01:01:05
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
meleme01:01:03
Melemek işi
muazzam01:00:21
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
birleşim01:00:07
Birleşmek işi
farad00:59:56
Elektrik sığa birimi
ergen00:59:55
Ergenlik çağında olan
müştereken00:59:28
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
portföy00:59:26
Para cüzdanı
delirme00:59:23
Delirmek işi
bere00:59:17
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
varidat00:59:17
Akla gelen, içe doğan düşünce
papirüs00:59:15
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
birdenbire00:58:52
Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada
terane00:58:51
Ezgi, makam, nağme
larva00:58:47
Kurtçuk
memat00:58:43
Ölüm
İnsancıl00:58:39
İnsan seven
koskoca00:58:34
Çok büyük, muazzam
ley00:58:24
Rumen para birimi
zararda olmak00:58:17
alış verişte kâr elde edememek
facia00:58:16
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
dirsek00:58:06
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
killi00:57:58
İçinde kil bulunan
oy vermek (veya oyunu kullanmak)00:57:56
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
pestil00:57:50
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
engebesiz00:57:41
Engebesi olmayan
kahve00:57:31
Sıcak iklimlerde yetişen, kök boyasıgillerden bir ağaç (Coffea arabica)
sosyal00:57:07
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
dalamak00:56:59
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
sahil00:56:48
Kıyı, yaka, yalı
karmak00:56:44
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
insaf00:56:41
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
uygun bulmak00:56:35
yakışır, yaraşır görmek
netameli00:56:15
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
tenzil00:56:11
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma
Rahmetli00:56:10
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
bok00:56:08
Dışkı
Hatip00:56:07
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
rafineri00:55:39
Arıtım evi, tasfiyehane
Kavuk00:55:26
İçi boş şey
kataliz00:54:29
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
tatlı sülümen00:54:18
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
Yaymak00:54:00
Birçok kimseye duyurmak
karşı sav00:53:42
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
kovucuk00:51:47
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
anterit00:51:42
İnce bağırsak iltihabı
tan yeli00:47:19
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
oyuncu00:45:11
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
matah00:44:33
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
BÜYÜK00:43:28
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
Narval00:40:12
Atlas Okyanusunun Antartika bölgesinde yaşayan bir tür balina (Monodon monoceros)
batak00:40:12
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak
motorlu taşıt00:39:35
İnsan veya yük taşıyan iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad
asır00:39:20
Yüzyıl
izafiye00:37:20
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
santigram00:37:19
Bir gramın yüzde biri, bir desigramın onda biri (cgr)
mevzu00:35:27
Konu
inal00:35:11
Kendisine inanılan kimse
abes00:33:57
Akla ve gerçeğe aykırı
aman00:32:45
Yardım istendiğini anlatır
güneş takvimi00:29:38
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
ayıraç00:27:36
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
ÜZERLİK00:27:26
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
tantal00:27:15
Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000° C ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element. Kısaltması Ta
numara00:25:53
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
yığılma00:25:27
Yığılmak işi
Vezir00:25:21
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
merak00:24:43
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
abıhayat00:22:31
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
sağ00:21:18
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
us dışı00:21:00
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
seksi00:20:51
Cinsel çekiciliği olan
taktir00:20:35
Damıtma, imbikten çekme
tercüman00:20:30
Çevirici, dilmaç
itaatkâr00:20:02
Söz dinler, itaat eder, itaatli
hücre yutarlığı00:18:32
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
resul00:18:28
Haberci
eter00:18:22
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
ceviz içi00:17:58
Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan iç
bozukluk00:16:40
Bozuk olma durumu
vizon kürk00:16:22
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
evvelki00:15:49
Önce olan, önceki
yarence00:15:00
Yaren gibi, yarene benzer
komisyonculuk00:14:38
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
feza00:14:14
Uzay
Kukuletalı00:14:12
Kukuletası olan