güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

ÖLÇÜ22:16:22
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
Sam22:15:32
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
fihrist22:14:37
İçindekiler
harman savurmak22:13:42
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
şip22:09:47
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
ifrit22:09:35
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
çıkrıkçı22:09:06
Çıkrık yapıp satan kimse
öğür22:08:43
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
it22:04:53
Köpek
periyot22:04:26
Dönem
dölüt22:02:34
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
açık kahverengi22:01:02
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
düzenlilik21:59:01
Düzenli olma durumu
merkezkaç21:58:53
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
hünnap21:56:23
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
üniversal21:56:21
Evrensel
şart21:56:11
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
Verimlilik21:54:26
Verimli olma durumu
riyala21:53:27
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
hava deliği21:52:06
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
büyüleme21:49:52
Büyülemek işi
kuru temizleyici21:49:30
Kuru temizleme yapan kimse
Kongre21:48:21
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
TUTAMAK21:47:06
Tutamaç
Şehir21:46:28
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent
yelloz21:46:11
(kadın için) Ahlâksız, hafifmeşrep, şıllık
mahviyet21:45:16
Alçak gönüllülük
Sayı21:45:12
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
nispeten21:44:59
Göre, kıyaslayarak, oranla
Abat21:44:32
Bayındır, mamur
yelken21:44:21
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
şiar21:42:57
Belgi
dakikane21:42:33
Tam zamanında, dakik olarak
kur21:37:42
Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
pusmak21:36:59
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
palanga21:36:44
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
taş yuvarı21:36:39
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
durmadan21:36:34
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
bezekçi21:34:15
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
karanlık oda21:33:20
Fotoğraf camı banyosu, röntgen muayenesi gibi işlerin yapıldığı ışıksız oda
on21:33:05
Dokuzdan bir artık
cangıl21:31:29
bk. cengel
hayır21:31:27
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
ROSTO21:31:21
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
kaleme almak21:30:57
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
baykuşgiller21:30:52
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
sembolik21:30:49
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
bağırıp çağırmak21:30:40
öfkeyle bağırmak
yarışma21:30:39
Yarışmak işi, müsabaka
sesleme21:30:35
Seslemek işi veya durumu
temiz kâğıdı21:30:29
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
yün21:30:14
Güzün kırkılan koyun tüyü
dün21:30:07
Bugünden bir önceki gün
civelek21:29:57
Canlı, neşeli ve sokulgan
mürailik21:29:55
İkiyüzlülük
müşahhas21:29:52
Somut, konkre
Çelişki21:29:43
Çelişme, tenakuz
mercan21:29:41
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
genizsileşme21:29:21
Dudak ünsüzünün, geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi
Allah rahmet eylesin21:29:03
ölüleri hayırla anmak için söylenir
DÜŞÜNÜŞ21:29:01
Düşünmek işi veya biçimi, mütalâa
pürtüklü21:28:55
Pürtükleri olan
hak ediş21:28:31
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
KONUŞMA21:28:05
Konuşmak işi
akvaryum21:27:26
Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının, su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği cam su kabı
düşürmek21:27:20
Değerini, fiyatını indirmek
denizcilik21:27:13
Denizlerde sefer yapma işi
çükündür21:27:08
Pancar
Berkelyum21:27:06
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
Erozyon21:26:49
Aşınma; itikâl
reislik21:26:40
Başkanlık
tepkili21:26:36
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
üzere21:26:33
Şartı anlatır
elyaf21:26:29
Lifler, teller
ferhane21:26:06
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
Sunma21:25:55
Sunmak işi
tırtıkçı21:25:46
Yankesici, tırnakçı
BAKIŞ21:25:33
Bakmak işi veya biçimi
Erguvani21:25:24
Eflâtunla kırmızı arası renk
PASAK21:25:20
Kir
telsiz telefon21:25:11
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
kriket21:25:05
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
çizgilik21:25:03
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
idame21:24:47
Sürdürme, devam ettirme
cana yakın21:24:42
Sevimli
ideal21:24:35
Ülkü, mefkûre
elmas21:24:24
Billûrlaşmış arı karbon
imtihan21:24:11
Sınav
drahoma21:24:07
Gelinin güveye verdiği para veya mal
tek eşli21:24:04
Eşi bir tek olan, monogam
güneş tacı21:23:44
Güneş atmosferinin alevli bölümü
kuduz21:23:42
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
elgin21:23:30
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
ÖNERİ21:23:11
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
cevap21:22:56
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
elden21:22:38
Aracısız olarak, kendisi tarafından
mektepli21:22:33
Okula giden (kimse), öğrenci
Sirkat21:22:22
Çalma, hırsızlık
veznedar21:22:20
Vezneci
hayat ağacı21:22:17
Soy ağacı, soy kütüğü
çıkarcı21:22:12
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
öbür21:21:47
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
Eğik21:21:44
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
esenleşme21:21:14
Esenleşmek işi, selâmlaşma
istida21:20:54
Dilekçe, arzuhal
yarım küre21:20:48
İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası
Sarkaç21:19:59
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
antoloji21:19:34
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
lezyon21:19:18
bk. doku bozukluğu
Om21:19:16
Kemiklerin toparlak ucu
tamamen21:19:15
Bütün olarak, büsbütün
hastahane21:19:13
Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu
boyun eğmek21:18:52
isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak
supara21:18:37
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
harmoni21:18:31
Armoni
yadırgama21:18:23
Yadırgamak işi
çamaşır21:18:20
İç giysisi
eskime21:18:18
Eskimek işi
elvan21:17:54
Renkler
muafiyet21:17:37
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
Çare21:17:26
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
sezmek21:17:24
Anlamak, fark etmek
kaygısız21:17:24
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
karmak21:17:19
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
karbon21:17:16
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
cühela21:17:13
Bilgisizler, cahiller
karate21:17:04
Ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş yöntemi
süt şekeri21:16:47
bk. lâktoz
budunsal21:16:39
Kavmî, etnik
lagos21:16:26
bk. lâhos