güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

Yengeç01:11:45
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
ahkam01:11:44
Yargılar, hükümler
vandal01:11:00
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
aidiyet01:10:49
Ait olma durumu, ilişkinlik
Rabıtalı01:10:43
Düzgün, düzenli
tombul01:10:26
Şişman, şişkin, dolgun
Üstelik01:09:55
Üste verilen şey
cer01:09:51
Çekme, sürükleyerek götürme
mezgit01:09:38
Mezgitgillerden, Avrupa ve Türkiye denizlerinde yaşayan, uzun vücutlu, büyük ağızlı, eti lezzetli bir balık, tavuk balığı (Gadus merlangus)
ak yel01:09:13
Güneyden esen rüzgâr, lodos
DEVA01:08:48
İlâç, çare
Bahçe01:08:31
Sebze yetiştirilen yer, bostan
boğulmak01:08:25
Havasızlıktan ölmek
VASİSTAS01:08:22
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
öykünme01:08:13
Öykünmek işi, taklit
gizemcilik01:08:04
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
satış01:08:04
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
eprime01:07:11
Eprimek işi
münasip01:07:09
Uygun, yerinde
gayrimüslim01:07:09
Müslüman olmayan
Mevcut01:06:21
Var olan, bulunan
tokyo01:06:13
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
atak01:05:55
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
övgücü01:05:51
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
peşkir01:05:30
(genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş) Havlu
Deri01:05:16
İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü
Ders01:04:30
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
karın01:04:12
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
prezidyum01:03:46
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
kötürüm01:03:37
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
muhtelit01:03:37
Karma, karışık
uzay gemisi01:03:30
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
yeniçeri ağası01:03:29
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
tasvir gibi01:03:21
çok güzel (kimse)
kafi gelmek01:03:08
yetmek, yetişmek
kuru meyve01:02:22
Yaş meyvenin kurutulmuşu
kesiş01:02:21
Kesmek işi veya biçimi
desimetre01:01:42
Bir metrenin onda biri, dm
PREHİSTORYA01:01:12
Tarih öncesi
yanmak01:01:03
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
karınca01:00:54
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
gözleyici01:00:41
Gözlemci, müşahit, rasıt
cami01:00:19
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
kaba düzen01:00:18
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
uğursuzluk01:00:16
Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet
Resital01:00:10
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
belde00:59:50
Şehir
Afili00:59:25
Gösterişli, çalımlı
sınırlama00:58:52
Sınırlamak işi
rahatlama00:58:38
Rahatlamak işi
tespit etmek00:58:08
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
köy ağası00:57:59
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
esas00:57:42
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
radde00:57:28
Derece, kerte
aside00:57:23
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
rahim00:57:10
Koruyan, acıyan, merhamet eden
uyarıcı00:56:22
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
ŞİF00:56:11
Pamuk kozası
korku00:55:19
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
renk körlüğü00:55:05
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
çavuş kuşu00:55:00
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
vites00:54:57
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
Göre00:54:47
uygun, elverişli, için
kekre00:54:46
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
krema00:54:18
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
Kam00:54:18
bk. şaman
sureta00:54:16
Görünüşe göre, görünüşte
kıvam00:54:10
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
alaza00:53:53
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
kaynak suyu00:53:51
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
lâmba karpuzu00:53:50
Işığı yumuşatmak için lâmbalara geçirilen, mat camdan, basık vazo biçiminde nesne
patırtılı00:53:47
Patırtısı olan
bellek00:53:44
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
Lorentiyum00:53:43
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
vizon00:53:42
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
Tepkili uçak00:53:25
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
toplam00:53:19
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
örtünme00:52:47
Örtünmek işi
esasen00:52:22
Başından, temelinden, kökeninden
etkisiz00:52:13
Etkisi olmayan, tesirsiz
DALKAVUK00:51:56
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
mustatil00:51:53
Dikdörtgen
POZİSYON00:51:24
Bir şeyin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum
karayanık00:51:20
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
oluk00:51:17
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
tekçi00:51:15
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
otoklâv00:51:14
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
cızırtı00:51:00
Cızırdama sesi
asla00:50:44
Hiçbir zaman, hiçbir biçimde
hayvan bilimci00:50:26
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
yalamak00:50:21
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
fesat00:50:04
Bozukluk
terslik00:50:01
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
Zulmet00:49:53
Karanlık
pazarlamacı00:49:21
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
bakımlı00:49:04
İyi bakılmış, üzerinde iyi çalışılmış
tekil00:48:44
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
Yok00:48:43
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
yazılı emir00:48:15
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
Araştırma00:48:09
Araştırmak işi, taharri
yoldaş00:47:59
Yol arkadaşı
Yakıt00:47:58
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
acemce00:47:57
Farsça
asimile00:47:54
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır
pafta00:47:53
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
anıtkabir00:47:41
Atatürk"ün mezarı
tart00:47:39
Kovma, çıkarma
Cari00:47:33
Akan
dış alım00:47:33
İthalât
öğle00:47:24
Gün ortası
kabahatli00:47:08
Kabahati olan, kusurlu, suçlu, töhmetli
Kilosikl00:46:54
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
ibiş00:46:36
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
ziraatçı00:46:16
Tarımcı
Sudak00:45:57
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
maalmemnuniye00:45:56
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
YAZINSAL00:45:50
Edebî
bopstil00:45:32
Züppece giyiniş biçimi
vatan haini00:45:22
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
zemberek00:45:21
Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay
tifo00:45:20
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
keşkek00:45:03
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
mikrop00:44:56
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
emare00:44:51
Belirti, iz, ipucu
ahval00:44:46
Durumlar, hâller, vaziyetler
hoşlanma00:44:33
Hoşlanmak işi
gerçekleme00:44:25
Gerçeklemek işi, teyit
cevher00:44:24
Bir şeyin özü, maya, gevher
Analıkızlı00:44:19
Salça, tuz, su, bulgur ve kıymanın yoğrularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile pişirilmesiyle hazırlanan yemek
İRİ00:44:10
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan