güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

yığılma01:58:04
Yığılmak işi
devlet kuşu01:57:40
Umulmadık bir talih
çalmak01:57:36
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
kös01:57:32
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
Habis01:57:20
Kötü, alçak, soysuz (kimse)
kartel01:57:13
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
tırmık01:57:09
Tırnak beresi
fort pense01:56:38
Küçük başlı vidaları sıkmakta kullanılan özel bir alet
Oymak01:56:34
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
kazançlı01:55:40
Kazanmış olan
karaman01:55:33
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
vizyon01:54:54
Gösterim
haddini bilmek01:54:47
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
Süpürge01:54:35
Süpürmeye yarayan araç
karaasma01:54:24
Loğusa otu, zeravent
halsiz01:54:20
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
tenkit etmek01:54:08
eleştirmek
karaktersiz01:54:00
Karakteri kötü olan
gözlük01:53:45
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
Yarım kafiye01:53:37
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
dalkavukluk etmek01:52:58
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
üvez01:52:54
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
asal gazlar01:52:47
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
tetir01:52:23
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
isilik01:52:14
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
Don01:52:00
Giysi
z, Z01:51:42
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir
uygulamalı01:51:34
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
karavan01:51:15
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
cami01:50:33
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
kala01:50:29
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
yaylı01:50:25
Yayı olan
yaban eriği01:50:18
Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği
kıymak01:50:17
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
halaza01:50:09
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
haşere01:49:50
Böcek
noktalamak01:49:46
Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak
coğrafya01:49:38
Yeryüzünü fizikî, ekonomik, beşerî, siyasî, yönlerden inceleyen bilim
muhakkak01:49:30
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
ecnebi01:49:22
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
dalgalı01:49:15
Dalgası olan
deklanşör01:49:09
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
agraf01:49:07
Kanca, kopça
konuşma01:48:59
Konuşmak işi
formalite01:48:55
Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem
kayırmak01:48:51
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
şeker01:48:48
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
Küre01:48:36
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
klinik01:48:24
Hasta bakılan yer
tezek01:48:23
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
Yakında01:47:57
Yakın bir yerde
semender01:47:53
Semendergilerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (Salamandra)
muflon01:47:38
Yabanî koyun, argali
uşak01:47:26
Çocuk
kaside01:47:14
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
duyarsız01:47:12
Duyarlı olmayan
soğukluk01:46:59
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
çimdik01:46:12
Çimdiklemek işi
gedik01:45:38
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
kurs01:45:34
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
sultan01:45:26
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
aheste01:45:11
Yavaş, ağır
ayı gülü01:44:59
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
seçmeli01:44:55
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
pasif01:44:53
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
global01:44:40
Toptan, toplam
tanıtıcı01:44:32
Tanıtma işini yapan, tanıtan
Atatürkçülük01:44:28
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
mevcudiyet01:44:20
Var olma, varlık, var oluş
inanma01:44:16
İnanmak işi
hodbin01:44:01
Bencil, egoist
killi01:43:57
İçinde kil bulunan
Eleştiri01:43:53
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
kiliz01:43:49
Hasır otu, saz, kamış, kofa
alışılmamış01:43:42
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
fototaktizm01:43:34
Işığa göçüm
berat01:43:30
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
akordeon01:43:11
Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak, metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı
Komedi01:42:55
Güldürü
tarpan01:42:48
Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, çevik bir yaban atı (Equus gmelini)
medya01:42:44
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
fitil01:42:21
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
melon01:42:17
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka
müslümanlık01:41:54
Hz.Muhammed"in yaydığı din, İslâm dini, İslâmlık, İslâmiyet
yorgun argın01:41:23
Çok yorulmuş, gücü kalmamış olarak
denizcilik01:41:13
Denizlerde sefer yapma işi
bizatihi01:41:04
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
dağcı01:41:03
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
YARDIM01:41:00
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
Piston01:40:58
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
çekirge01:40:52
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
ihtiyaç01:40:37
Gerekseme, gereksinme
TATBİKİ01:40:31
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
ziyafet01:40:29
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
çığır01:40:25
Çığın kar üzerinde açtığı iz
periyodik01:40:14
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
çiçek bozuğu01:40:06
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
kuşkuculuk01:39:58
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
fiske01:39:46
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
DEVA01:39:27
İlâç, çare
vaziyet01:39:23
Konum
muhabbet01:39:19
Sevgi
seher01:39:04
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
mezat01:38:40
Artırma ile satış
kinci01:38:33
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
kinli01:38:25
Öç almak isteyen, kin tutan
kinin01:38:21
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
ırkçılık01:38:13
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
Fecir01:38:10
Tan vakti, gün ağarması
Enfiye01:37:54
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
ateist01:37:52
Tanrıtanımaz
ergen01:37:35
Ergenlik çağında olan
menfi01:37:27
Olumsuz
belik01:36:48
Saç örgüsü
fiili01:36:44
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
piyango01:36:13
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
denge kalası01:36:09
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
İleri01:36:05
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
çözülme01:35:42
Çözülmek işi
dağarcık01:35:38
Meşin torba
yakı01:35:35
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
dengeli01:35:19
Dengesi olan, muvazeneli
metan01:35:11
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
Dedektif01:35:10
bk. detektif
irdeleme01:35:10
İrdelemek işi
katman01:35:02
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
gayritabiî01:34:36
Doğa dışı, doğaya aykırı
Yaymak01:34:24
Birçok kimseye duyurmak
kaderci01:33:53
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
Söz dağarcığı01:33:49
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi