güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

güzel yazı sanatı08:56:04
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
bronz08:56:00
Tunç
YAĞMA08:55:44
Yağmak işi
gülünç08:55:40
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
alacakarga08:55:37
Saksağan
telsiz telefon08:55:33
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
santimetre08:55:29
Bir metrenin yüzde biri (cm)
geveze08:55:26
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
mazhariyet08:55:20
Erişme, elde etme
model08:55:19
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
derdest etmek08:55:15
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
kaurit tutkalı08:55:13
Üre
hipotetik08:55:12
Varsayıma dayanan, varsayımlı, farazî
ha babam (veya ha babam ha)08:55:08
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
tilki üzümü08:55:04
İt üzümü
iletişim ağı08:55:01
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
bilardo08:54:57
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
Lösemi08:54:54
bk. kan kanseri
karnı geniş08:54:50
Gamsız, tasasız
Hiççilik08:54:46
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
KİMYON08:54:34
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
YÜZME HAVUZU08:54:15
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
seçici kurul08:54:11
bk. seçiciler kurulu
yalamak08:54:09
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
ESKİTME08:53:56
Eskitmek işi
uyurgezerlik08:53:52
Uyurgezer olma durumu
düzenek08:53:46
Mekanizma
düzenci08:53:42
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
haritacılık08:53:38
Haritacı olma durumu
operasyon08:53:35
Ameliyat
Kuruntu08:53:28
Yanlış ve yersiz düşünce
YAZINSAL08:53:20
Edebî
SENEVİ08:53:17
Yıllık
velvele08:53:13
Gürültü, bağrışma
muharrİR08:53:10
Yazar
ak sülümen08:53:03
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
Hediye08:52:59
Armağan
İrade08:52:55
İstek, dilek
buyruk08:52:52
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
ADALİ08:52:45
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
zahirî08:52:41
Görünen, görünürdeki
yanardağ püskürmesi08:52:38
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
aşırma08:52:37
Aşırmak işi
tan yeli08:52:25
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
ucube08:52:22
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
ANARŞİ08:52:22
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
tan yeri08:52:18
Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer
Atış08:52:15
Atmak işi veya biçimi
kara sevdalı08:52:08
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
meneviş08:52:04
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
tun08:51:57
Gizli yer, köşe bucak
kındıraç08:51:53
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
karyokinez08:51:47
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
saymaca08:51:43
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
kabul salonu08:51:39
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
Dudak08:51:36
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
Duruk08:51:32
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
nefes darlığı08:51:28
Solumada yaşanan sıkıntı
hapşırma08:51:25
Hapşırmak işi, aksırma
badana etmek (veya vurmak)08:51:21
badanalamak, badana yapmak
dalgıç08:51:17
Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam
fel08:51:14
Görüngü
mücadele08:51:10
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
İndirim08:51:06
Fiyatta yapılan değer düşürümü, tenzilât, iskonto
Maydanozgiller08:51:03
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
KILAĞI08:50:59
Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için, yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları, zağ
başköşe08:50:58
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
yağlı toprak08:50:55
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
kargaşalık08:50:53
Kargaşa durumu
bonbon08:50:52
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
Halk oylaması08:50:48
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
hassas08:50:42
Duyum ve duyguları algılayan
alın yazısı08:50:41
Yazgı, talih, kader, mukadderat
aşınma08:50:34
Aşınmak işi
vesile08:50:30
Sebep, bahane
Sınama08:50:27
Sınamak işi, deneme, tecrübe
pazartesi08:50:19
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
TİRSİ08:50:16
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
canlıcılık08:50:12
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
zarafet08:50:05
İncelik, güzellik, zariflik
söz etmek08:49:58
o şey üzerinde konuşmak
hoppalık08:49:55
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
ÖNERİ08:49:51
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
taş basması08:49:44
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
çanak yalayıcı08:49:40
Dalkavuk
ondüle08:49:37
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
af dilemek08:49:33
bağışlanmasını istemek
emir subayı08:49:29
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
mesaj08:49:28
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
pozitif bilim(ler)08:49:22
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
düzeyli08:49:19
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
dişbudak08:49:12
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
ağır canlı08:49:05
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
açık oturum08:48:55
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
daima08:48:54
Her vakit, sürekli olarak
lüzum08:48:51
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
ilgili08:48:47
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
ağılı böcek08:48:40
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
keçi yolu08:48:36
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
milliyetçilik08:48:35
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
kasık biti08:48:33
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
pey akçesi08:48:29
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
Arkadaş08:48:28
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
HİNT İRMİĞİ08:48:25
Sagu
yürütmek08:48:22
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
Hiççi08:48:18
Hiççilik yanlısı, nihilist
ithalât08:48:11
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
AYIRMA08:48:08
Ayırmak işi
Diyapozitif08:48:04
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
peşinat08:48:00
Peşin olarak verilen para, avans
kazançlı08:47:47
Kazanmış olan
kazaklık08:47:43
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
sesteş08:47:43
bk. sestaş
seslenme08:47:39
Seslenmek işi
lüfer08:47:36
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
fındık08:47:29
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
lügat08:47:26
Kelime, söz, sözcük
Hasse08:47:22
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
Benzeşmezlik08:47:18
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
azmanlaşma08:46:55
Azmanlaşmak işi
antipati08:46:45
Sevimsizlik, soğukluk
çoktan (veya çoktandır)08:46:41
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
lümen08:46:37
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
KÖKTEN08:46:34
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
naaş08:46:30
Ölen kimsenin vücudu, ceset
Hasis08:46:26
Cimri, pinti, kısmık
zift08:46:23
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
POLİTİK08:46:19
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
KAPİTAL08:46:15
Sermaye, ana mal
sevimlilik08:46:12
Sevimli olma durumu