güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

alüminyum taşı06:03:27
Boksit
kartel06:03:27
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
maslahat06:03:24
İş, önemli iş, mesele
ERK06:03:23
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
eğimölçer06:02:45
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
hezeyan06:02:44
Saçmalama
OLGUN06:02:13
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
yaraşıklı06:02:10
Yaraşan, uygun, yakışır
dağarcık06:02:09
Meşin torba
misilleme06:02:07
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
entelekt06:02:06
Akıl, zihin, idrak, anlık
kol06:02:03
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
çalışkan06:01:31
Çok çalışkan, çalışmayı seven, faal
sonsuzlaşma06:01:05
Sonsuzlaşmak işi
profesyonel06:01:02
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
Vakit06:00:46
Zaman
binek06:00:12
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
muvaffak olmak06:00:11
başarmak, başarılı olmak; becermek
varil06:00:10
Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
killi05:59:57
İçinde kil bulunan
ses aleti05:59:56
Ses aygıtı
ortam05:59:53
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
büyük mağaza05:59:52
Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer
telve05:59:27
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
spor05:57:52
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
perende05:57:48
Havada çark gibi dönerek atılan takla
YAYIMCI05:57:03
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
davete icabet etmek05:55:09
çağrılı olduğu yere gitmek
tedrisat05:50:46
Öğretim
Turna05:46:56
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
mastara05:46:24
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
ığıl ığıl05:46:22
Ağır ağır, yavaş yavaş
dirsek05:45:52
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
KISKAÇ05:45:51
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
atanma05:45:38
Bir göreve getirilme, tayin edilme
ayaklı05:44:59
Ayağı olan
MAKİ05:43:49
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
hakiki05:43:49
Gerçek
tetik bulunmak (veya tetikte bulunmak)05:43:49
uyanık ve dikkatli olmak
metelik05:43:38
On para değerinde olan sikke
vapur05:43:05
Su buharı gücüyle çalışan gemi
biçimci05:42:03
Biçimcilik yanlısı olan (kimse)
herhangi bir05:41:30
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
Erken05:40:56
Zamanın ilerlememiş bir anında
Kırıcı05:40:56
Kırmak işini yapan
sebze05:40:46
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
HÜT05:40:27
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
heyecan05:40:24
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
örgün05:40:03
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
KARIŞIK05:40:01
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
ÇERGİ05:39:23
bk. çerge
yumurta hücresi05:39:06
bk. oosfer
İhtilal05:38:40
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
fanatik05:38:19
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
karha05:37:57
bk. ülser
kürar05:37:25
Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri bitkisel zehir
tıntın05:36:25
Boş, bomboş
ilahiyat05:35:32
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
avutma05:34:25
Avutmak işi, teselli
kusmak05:34:18
Reddetmek
basılı05:34:00
Basılarak yerleştirilmiş
koloni05:33:49
Sömürge, müstemleke
Japon05:32:57
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
müteessir olmak05:32:49
üzülmek
Salat05:32:48
Namaz
yürüklük05:32:24
Yürük olma durumu
denet05:31:51
Denetlemek işi, teftiş
enflasyon05:31:42
Para şişkinliği
Zambiyalı05:31:41
Zambiya halkından olan kimse
hükümsüzlük05:31:20
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik
gizemcilik05:30:53
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
vekillik etmek05:30:38
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
kitle05:30:36
İnsan topluluğu
danışma meclisi05:30:34
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
küriyum05:30:33
Aktinitlerden, plütonyum 239 "un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96 atom ağırlığı 248 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Cm
Aşk olsun05:30:28
"Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildirir
duyma05:30:05
Duymak durumu
lâmekân05:30:03
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
parlatma05:29:47
Parlatmak işi
Lirik05:29:47
Coşkun, ilhamla dolu
Resesif05:29:30
Çekinik
ALIŞ05:29:27
Almak işi veya biçimi
rafineri05:29:19
Arıtım evi, tasfiyehane
temas05:28:38
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
incitme05:28:32
İncitmek işi
bat05:28:18
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
muvafakat05:27:35
Uygun görme, onama, kabul etme
zıt anlamlı05:27:26
karşıt anlamlı
dilinme05:27:25
Dilinmek işi
meydana gelmek05:27:23
olmak, oluşmak
Eşlik05:27:21
Eş olma durumu
Nebat05:26:54
Bitki
Kutup05:26:49
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
PARS05:26:44
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
aksiseda05:26:37
Yankı
palaska05:26:19
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
bağsız05:26:19
Bağı bulunmayan
Trajik05:25:20
Trajedi ile ilgili
tabut05:24:50
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
bununla birlikte05:24:44
Buna ek olarak
yoz05:24:43
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
kırat05:24:27
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
kolombiyum05:23:29
Niyobyum
kara05:23:28
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
Ot05:23:27
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
iltifat05:23:26
Yüzünü çevirerek bakma
kahvehane05:23:25
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
dığan05:22:44
Yağ tavası
tanıma05:21:30
Tanımak işi
kanmak05:21:28
(tatlı sözlere) Aldanmak
koyar05:21:28
İki akarsuyun birleştiği yer
kukla05:21:05
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
alımlı05:20:52
Alımı olan, çekici, cazibeli
piyade05:19:46
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
cuma gecesi05:19:43
Perşembeyi cumaya bağlayan gece
plâsman05:19:22
Yatırım
antrepo05:18:58
Gümrüklere gelmiş ticarî eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye
FETRET05:18:38
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
kuş tüyü05:18:27
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
kaybedilme05:16:34
Kaybedilmek işi
örtmece05:16:18
Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun biçimde anlatılması, edebikelâm
çuka05:16:16
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
incir05:15:52
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
Rodyum05:15:52
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
lime05:15:28
Parça
açıkağız05:15:10
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
okyanus çukuru05:15:10
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
kuvvet05:15:09
Fiziksel güç, takat
arık05:15:07
Ark
kazanç05:15:06
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü