güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

yararcı00:45:12
Yarar peşinde koşan kimse
Dağ çayı00:44:58
bk. ada çayı
başarı göstermek (veya kazanmak)00:44:44
başarmak
dokümanter00:42:36
Belgesel
kuşatma00:42:24
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
şamatacı00:41:57
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
murdarlık00:41:09
Murdar olma durumu
nuranî00:40:59
Işıklı
balık baştan kokar00:40:09
bir işte aksaklığın başta olanlardan başladığını anlatır
eyvah00:38:54
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
sevgi beslemek00:37:59
sevgi duymak, sevmek
metot00:37:20
Yöntem
ayrı00:37:01
Yerleri bir olmayan
Yığın00:36:31
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
daralma00:36:26
Daralmak işi
genişletme00:36:14
Genişletmek işi
maltoz00:35:59
Nişastasının tam olmayan hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde
HİBE00:35:31
Bağışlama, bağış
denizhıyarları00:35:30
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
başyapıt00:35:05
Şaheser
gölgeli resim00:34:19
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
kulakçık00:34:03
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
perestiş00:33:23
Tapınma, taparcasına sevme
gedikli00:31:20
Gediği olan
köse00:30:05
Bıyığı, sakalı çıkmayan (erkek)
Hristiyanlık00:29:20
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
İHTİMAL00:28:59
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
mikroskop00:27:38
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
gözetmek00:27:33
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
özgül00:26:42
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
Uğur00:25:34
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
MÜLKİYET00:25:08
İyelik
tekin00:24:07
Boş, içinde kimse bulunmayan
literatür00:23:36
Edebiyat, yazın
döl eşi00:21:40
Etene, son, meşime
saldırgan00:20:56
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
Engel olmak00:20:25
önlemek, geciktirmek
Dadacılık00:19:41
Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı baş kaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm
lânolin00:18:35
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
acımtırak00:17:30
Acımsı
istibdat00:17:16
Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm
tank00:17:13
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
topaç00:15:16
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
yazı00:14:25
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
tanıtım00:14:23
Tanıtma
çatı00:14:20
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
MATEMATİK00:14:16
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
FIRÇA00:14:15
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
klâsör00:14:12
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, sıralaç
mil00:14:10
Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı
zekâ yeteneği00:14:09
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti
Ekleme00:14:09
Eklemek işi
pu00:14:06
Plütonyum"un kısaltması
Süpürge00:14:05
Süpürmeye yarayan araç
kapela00:14:05
Şapka
bölüm00:14:04
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
Set00:14:03
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
Şey00:14:00
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
çocuklar!00:13:59
arkadaşlar!
temaşa00:13:58
Hoşlanarak bakma
kapalı00:13:57
Kapanmış olan, açılmamış, mestur
cihat00:13:54
Din uğruna yapılan savaş
işmar00:13:53
El, göz veya baş ile yapılan işaret
Nemçe00:13:50
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
Özgün00:13:46
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
açıkağız00:13:45
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
düğme00:13:44
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
İSKERLET00:13:42
Dikenli salyangoz
Vahşi00:13:40
Yabanî
An00:13:38
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
Hafıza00:13:37
Bellek
yazılı emir00:13:35
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
ev00:13:33
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
naşir00:13:32
Yayan, saçan
Benzen00:13:28
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
TEMEL00:13:28
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
Karaca00:13:27
Rengi karaya yakın olan, esmer
vidanjör00:13:24
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
şal örneği00:13:23
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
lâf taşımak00:13:22
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
AKSİYON00:13:21
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
astasım00:13:19
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
Yıkık00:13:18
Yıkılmış olan, harap, viran
Şarkı söylemek00:13:13
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
çöplenme00:13:07
Çöplenmek işi
reglân00:13:05
Pelerinli bir çeşit palto
ÇİNKO00:13:01
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
iletişim00:13:00
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
Gürültücü00:12:59
Gürültü yapan veya gürültü çıkaran (kimse), velveleci
penaltı noktası00:12:59
Penaltı atışının yapıldığı nokta
ihtisap00:12:57
Belediye memurunun işi ve dairesi
lirik şiir00:12:55
Yunanlılarda lir eşliğinde okunan şiir
çöp00:12:54
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
sofist00:12:53
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
gelembe00:12:53
Koyun yatağı
sahil boyu00:12:52
Deniz kıyısı
çok geçmeden00:12:50
kısa bir süre sonra
ibrişim kurdu00:12:48
İpek böceği
hoşlaşma00:12:47
Hoşlaşmak durumu
nane00:12:40
Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, ıtırlı, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Mentha piperita)
zil00:12:38
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
sur00:12:36
Kale duvarı
öyle00:12:35
Onun gibi olan, ona benzer
sessiz harf00:12:33
Ünsüz
kısa devre00:12:28
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
çaresizlik00:12:26
Çaresiz olma durumu
kuzu00:12:24
Koyun yavrusu
kıymak00:12:21
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
kotarma00:12:20
Kotarmak işi
Cankurtaran00:12:20
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
manipülasyon00:12:18
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
yağış düzeni00:12:16
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
piket00:12:15
İki, üç veya dört kişi arasında ve 32 kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu
mart00:12:15
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
ana deniz00:12:13
Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz, okyanus, umman
tezhip00:12:09
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
sadaklı00:12:06
Sadağı olan
evren doğumu00:12:02
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
Kalem00:12:00
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
mayistra00:11:58
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
gerekme00:11:56
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
Belirli00:11:55
Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen
geçkin00:11:54
İhtiyarlamaya yüz tutmuş, geçmiş
ruba00:11:52
Giysi, giyecek
nihan00:11:51
Gizli
minare00:11:50
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
sükûnet00:11:48
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
ihvan00:11:48
Yakın dostlar, arkadaşlar
avlanma00:11:45
Avlanmak işi
fundalık00:11:44
Funda ile kaplanmış yer