güzel yazı sanatı

1.İsimHarflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Son Arananlar

Diyapozitif19:09:49
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
sessiz19:09:36
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
miraç19:08:48
Göğe çıkma
bediiyat19:07:38
Estetik bilimi, güzel sanatlar
cins19:06:42
Tür, çeşit
simit19:04:23
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
ilik19:04:01
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
Ringa19:03:41
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
bel kemeri19:03:17
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
restore etmek19:02:20
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
mızıka18:57:12
Bando
Kuaför18:54:58
Kadın berberi
kokuşuk18:54:22
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
cehalet18:53:50
Bilgisizlik, bilmezlik
TAUN18:53:35
Veba hastalığı
musamaha etmek18:53:05
hoşgörü ile davranmak
boksörlük18:52:17
Boksörün işi veya mesleği
adale18:52:15
Kas
metalsi18:51:56
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
ya18:50:19
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
bükün18:49:00
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
keyfiyet18:48:51
Nitelik
parazit18:48:01
Asalak
beti18:45:50
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
terkip etmek18:43:25
birleştirmek, bir araya getirmek
kuş bilimci18:42:12
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
demet18:38:36
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
samut18:37:50
Susan, suskun
çığırma18:36:36
Çığırmak işi
sibakusiyak18:36:26
bk. siyakusibak
çırnık18:36:11
Küçük boyda kayık
hırs18:35:39
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
müşavere18:35:19
Danışma, danış
sacayağı18:34:39
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
toplum bilimi18:34:25
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
sura18:34:11
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
harman savurmak18:34:10
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
bitiş18:33:36
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
Valf18:33:19
Vana
sahanlık18:33:15
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
vakayiname18:32:48
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
tatil18:32:45
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
zabıt18:32:13
Zapt
istihkak18:31:10
Hakkı olma, hak kazanma
yardımlaşma18:30:58
Yardımlaşmak işi
uzama18:30:55
Uzamak durumu
daha18:30:42
Şimdiye kadar, henüz
davet18:30:03
Çağrı, çağırma
ehlidil18:30:01
Gönül eri, kalender, rint
Medeni18:30:01
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
gabavet18:30:00
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
sancaktar18:29:53
Sancağı taşıyan kimse
takma isim18:29:46
bk. takma ad
ayrıca18:29:40
Ayrı olarak
kıç18:29:29
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
tasarruf etmek18:29:07
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
tebligat18:29:06
Bildirim
potas18:28:54
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
genişleme18:28:54
Genişlemek işi
oklava18:28:51
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
Kışlak18:28:43
Kışın barınılan yer
vandalizm18:28:37
Vandal olma yanlısı, vandallık
agrafi18:28:33
bk. yazma yitimi
koşalık18:28:32
Koşa olma durumu
üzüntülü18:28:28
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
zade18:28:22
Oğul, evlât
liberalizm18:28:21
Serbestlik
Besili18:28:20
Semiz, semirtilmiş
pomat18:28:14
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
ponza18:28:11
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
polis18:28:03
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
hücre yutarlığı18:27:58
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
yakınlık18:27:39
Yakın olma durumu
rasyonalizm18:27:32
Akılcılık, usçuluk
rasyonalist18:27:29
Akılcı, usçu
böbrek taşı18:27:21
Böbreklerde oluşan taş
geometrik18:27:16
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
sentetik18:27:13
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
Makbuz18:27:00
Alındı
anlamdaş18:26:58
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
transfer18:26:42
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
KAVGACI18:26:40
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
Turan18:26:30
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
kasık bağı18:26:28
Fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağ
Özdeş18:26:24
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
çiçek tozu18:26:13
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
yetenekli18:26:08
Yeteneği olan, kabiliyetli
PUSAT18:25:52
Araç
kusursuz18:25:51
Kusuru olmayan, mükemmel
galeta18:25:27
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
galyum18:25:24
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
ilerlemek18:25:17
(vakit için) Geçmek
mütalâa etmek18:25:13
okumak
normalüstü18:25:10
Olağan dışı
çelişkili18:25:08
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
gücendirme18:25:07
Gücendirmek işi
VERESE18:25:04
Mirasçılar
Sahipsiz18:24:59
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
Velilik18:24:57
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
YALABIMA18:24:39
Yalabımak işi veya durumu
arık18:24:31
Ark
çağlar18:24:14
Çağlayan
selis18:24:13
Akıcı (söz)
saba rüzgârı18:24:13
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
esim18:24:06
Yelin esişi
seslendirme18:23:56
Seslendirmek işi
kabine18:23:50
Bakanlar kurulu
alaycı18:23:48
Alay etme huyu olan, müstehzi
kimi zaman18:23:44
Ara sıra, bazen
Perçem18:23:40
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
çılgın18:23:33
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
çöpleme18:23:28
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
Ayni18:23:26
Gözle ilgili
ihtilaf18:23:15
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
Genişlik18:22:47
Geniş olma durumu
ahar18:22:41
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
trafo18:22:41
Transformatör sözünün kısaltılmışı
popüler18:22:38
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın18:22:34
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
memat18:22:33
Ölüm
trake18:22:29
Soluk borusu
kayırmak18:22:28
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
yankılanma18:22:23
Yankılanmak işi veya durumu
FİRARİ18:22:18
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
yoktan var etmek18:22:17
yaratmak, ortaya çıkarmak
kalp krizi18:22:09
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
dolu18:21:58
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
bedence18:21:41
Beden bakımından
isyan etmek18:21:39
ayaklanmak
yün18:21:33
Güzün kırkılan koyun tüyü