gümüşlü

1 Sıfat

Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan