gözde

1 Sıfat

Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)

Cümle 1: Türkü tabiî o zamanlar en gözde bir meslek olan ve kızının kabul ettiği 'Kâtibim' türküsü ile biterdi. - H. E. Adıvar

İsim

Önemli bir kimsenin beğendiği kadın