göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

göksel23:47:13
Gökle ilgili, semavî
Deyim23:47:09
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
hakas23:47:08
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
sazcı23:47:06
Saz çalan kimse
çimdik23:46:59
Çimdiklemek işi
yola çıkmak23:46:48
araca binmek üzere yol üstünde durmak
müseddes23:46:36
Altıgen
kantaron23:46:31
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
şan23:46:22
Ün, san, şöhret
dumur23:45:30
Körelme
ilkbahar23:45:21
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
mintan23:45:20
Yakasız, uzun kollu erkek gömleği
lekecilik23:45:18
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
Kavuk23:45:14
İçi boş şey
AHALİ23:45:04
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı
AMA23:44:42
Görmez, kör
Tragedya23:44:39
Trajedi
Hamallık23:44:30
Hamalın yaptığı iş
birlikte23:44:19
Bir arada, beraberce
üryani23:44:18
İnce kabuklu bir tür erik
palamar23:44:10
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
kasıt23:44:09
Amaç, istek, maksat
karar vermek23:44:08
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
bibliyografi23:44:01
Bibliyografya
oynak23:43:23
Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli
övündürücü23:43:23
Övünmeye sebep olan, övünmeyi sağlayan
hısımlık23:43:21
Hısım olma durumu, karabet
kum çölü23:43:11
İnce kumla örtülü çöl
lâvtacılık23:43:10
Lâvtacının mesleği
Avustralyalı23:42:55
Avustralya kökenli olan (kimse)
zaruret23:42:46
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
gözetlemek23:42:40
Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek
NACAK23:42:35
Sapı kısa, küçük odun baltası
hanay23:42:35
İki ve daha çok katlı ev
coşkunluk23:42:34
Coşkun olma durumu veya coşkunca yapılan iş
ÖLÜMSÜZ23:42:24
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
ülkücü23:42:23
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
anamalcı23:42:22
Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran, anamal sahibi, sermayedar, kapitalist
benzetmek23:42:17
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
doğma23:42:15
Doğmak durumu
şiirsel23:41:54
Şiir niteliği olan
sözünden çıkmamak23:41:53
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
konvoy23:41:53
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
KÜT23:41:52
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
belgi23:41:47
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
genişletme23:41:20
Genişletmek işi
yarence23:41:18
Yaren gibi, yarene benzer
Lorentiyum23:41:10
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
tekdir23:41:04
Azarlama, paylama
sisli23:41:03
Üzerine sis inmiş olan, sislenmiş, bulanık
rehin etmek23:41:03
rehin olarak vermek
Kask23:41:02
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
gurbete çıkmak23:41:00
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
mecusi23:40:42
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
yansıtıcı23:40:31
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
yayılmacılık23:40:24
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
malum23:40:19
Bilinen, belli
raşitizm23:40:15
Çocuklarda kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı
yetkeli23:40:13
Yetkesi olan, otoriter
müstehcen23:40:08
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
nikbinlik23:39:43
İyimserlik, optimizm
naneli23:39:39
Nanesi olan
kalamar23:39:29
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
brezil23:39:29
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
saika23:39:25
Yıldırım
süyüm23:39:12
İğneye geçirilen bir sap iplik
iri kıyım23:38:53
İri kıyılmış
dirhem23:38:32
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
Vurdumduymazlık23:38:32
Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık
Dağ çayı23:38:31
bk. ada çayı
davranış23:38:20
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
Manen23:38:14
İç varlık bakımından, manevî yönden, maddeten karşıtı
yücelme23:38:05
Yücelmek işi, itilâ
MAAİLE23:38:04
Ailece, ev halkıyla birlikte
donatma23:37:57
Donatmak işi, teçhiz
sönük23:37:48
Sönmüş olan
kayağan23:37:15
Üzerinde kolaylıkla kayılan, kaypak
tuğra23:37:12
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
tersleme23:37:12
Terslemek işi
bakaç23:37:06
Dürbün
Cf23:36:48
Kaliforniyum"un kısaltması
gönderme23:36:42
Göndermek işi, irsal
pusu23:36:35
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
cesurca23:36:15
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
savsak23:36:09
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
SIVI23:35:55
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
ılgın23:35:49
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
Alkol23:35:47
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
meyilli23:35:39
Bir yana eğimi olan, eğik
yapmak23:35:32
iyilik veya kötülükte bulunmak
akmak23:35:30
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
slayt23:35:17
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
soluk almak23:34:57
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
voltmetre23:34:43
Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet
lâakal23:34:40
En azından, hiç olmazsa
tanzimat23:34:24
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
töre dışı23:34:13
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
TE23:33:59
Tellür"ün kısaltması
torun23:33:58
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
izale etmek23:33:56
yok etmek, gidermek
epeyce23:33:54
Oldukça, bir hayli
Dönence23:33:47
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
hüzün23:33:42
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
bağsız23:33:35
Bağı bulunmayan
neşriyat23:33:27
Yayın
tez elden23:33:10
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
norm23:33:01
Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum, düzgü
dekoratif23:32:30
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
heyecanlI23:32:28
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
hane23:32:21
Ev, konut
hamal23:31:25
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
tırtıkçı23:31:17
Yankesici, tırnakçı
işe yaramak (veya yaramamak)23:31:01
elverişli olmak
dahilik23:30:59
Dâhi olma durumu, deha
Cahil23:30:55
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
araşit23:30:54
Yer fıstığı
ıskarça23:30:36
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
protez23:30:34
Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılan yapma organ veya parça
galatıhis23:30:33
Duygu yanılması, yanılsama
cıva23:30:06
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
ana arı23:29:41
Arı beyi
havadar23:29:34
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
bemol23:29:33
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti
hav23:29:32
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
KIŞ23:29:17
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
Rafinaj23:29:15
Arıtım
çöğüncek23:29:03
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
asit23:28:36
Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız
konvansiyonel23:28:36
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
uyuzlaşma23:28:32
Uyuzlaşmak işi