göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

göksel09:38:51
Gökle ilgili, semavî
doğru09:38:38
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
baritin09:38:37
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
hak ediş09:38:37
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
İştiha09:38:36
İştah
yaraya tuz biber ekmek09:38:35
bir derdin acısını çoğaltmak
ALELITLAK09:38:34
Genel olarak
Dolma09:38:28
Dolmak işi
Tırtıl09:38:23
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
bireysellik09:38:15
Birey olma olgusu
baraj09:38:09
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
kılağı09:38:09
Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için, yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları, zağ
ötücü kuşlar09:38:08
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
kedersiz09:38:07
Acısız, üzüntüsüz
09:38:06
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
güvenlik görevlisi09:38:05
Güvenliği sağlamakla görevli kimse
çimdik09:38:05
Çimdiklemek işi
himaye etmek09:38:04
korumak, kayırmak, gözetmek
avukat09:38:03
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
katılım09:38:02
Katılmak işi, iştirak
edilgin09:38:01
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
mersingiller09:38:00
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
tuzla09:37:59
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
barut rengi09:37:58
Koyu giri
kontratak09:37:58
Karşı akın, karşı saldırı
ÜSTSUBAY09:37:43
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
doğru doğru dosdoğru09:37:39
en doğrusu şudur ki
ara buluculuk09:37:37
Uzlaştırıcılık
Maatteessüf09:37:36
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
garipseme09:37:36
Garipsemek işi
beklenti09:37:35
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
uygunluk09:37:34
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
karanlık09:37:33
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
kan taşı09:37:33
Hematit
eşek dikeni09:37:32
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
çeviklik09:37:32
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
rantabl09:37:31
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
kalıt09:37:31
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
irmik09:37:30
Sert buğdaydan elde edilen, taneleri iri, glütence zengin un
tiksindirici09:37:30
Tiksinilecek durumda olan, menfur
cura09:37:29
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
itibarlı09:37:28
İtibarı, değeri olan, saygın
tepir09:37:25
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
soğukkanlılık09:37:24
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
taslak09:37:24
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
güçsüz09:37:19
Gücü olmayan, âciz
dizem09:37:09
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
ikaz09:37:06
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
Aralıksız09:37:03
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
tahakkuk etmek09:37:02
gerçekleşmek
güleç09:36:58
Her zaman gülümseyen, mütebessim
özellikle09:36:57
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
kurutma09:36:43
Kurutmak işi
resesif09:36:42
Çekinik
yangın bombası09:36:41
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
irfan09:36:41
Bilme, anlama, sezme, kültür
yeni dünya09:36:39
Amerika ana karası
kaba kuvvet09:36:37
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
kabil09:36:35
Olabilir, mümkün
makas09:36:33
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
mertlik09:36:29
Yiğitlik, erkeklik
dikizci09:36:24
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
kıvrım09:36:23
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
AMİL09:36:21
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
şaki09:36:17
Haydut, eşkıya
izzetinefis09:36:12
Onur, öz saygı
gönüllü09:36:08
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
işsiZ09:36:07
İşi olmayan
akışkanlık09:35:55
Akışkan olma durumu
arslan09:35:49
Aslan
uzam09:35:44
Algılanan nesnelerin temel niteliği
revaç09:35:38
Geçerli ve değerli olma, sürüm
sonradan09:35:34
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
meslek09:35:22
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
itap09:35:18
Paylama, azarlama
emniyet09:35:17
Güvenlik
muafiyet09:35:17
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
Hafıza09:35:08
Bellek
Safha09:35:00
Evre
trakunya09:34:57
bk. çarpan balığı
ova09:34:57
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
ölçünlü09:34:54
Standart
çevirgeç09:34:52
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
balık yumurtası09:34:48
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
ince hastalık09:34:42
bk. ince hastalık
kötü kötü düşünmek09:34:42
üzüntülü düşüncelere dalmak
talih kuşu09:34:40
İyi talih
ERİYİK09:34:37
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
vakayiname09:34:37
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
eş değer09:34:34
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
bel kemiği09:34:32
Omurga
kırçıl09:34:08
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
İsmet09:33:47
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
sığır09:33:46
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
zulüm görmek09:33:30
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
Terör09:33:25
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
nişan yüzüğü09:33:21
Nişan halkası
geçek09:33:13
Çok geçilen yer, işlek yol
kamuoyu09:32:59
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
eyyamcı09:32:52
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
badem içi09:32:43
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
orman kuşağı09:32:41
Sıralı ormanların oluşturduğu dizi, orman dizisi
ahşa09:32:36
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
ahlak bilimi09:32:27
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
çinko09:32:27
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
adama09:32:22
Adamak işi
hayranlık09:32:20
Hayran olma durumu
fücceten09:32:20
Birdenbire, ansızın (ölmek)
gamsele09:32:09
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
YAŞIT09:32:07
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
avuç dolusu09:31:57
(para için) Pek çok
deneyimsiz09:31:57
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
spor09:31:56
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
Seyahat09:31:52
Gezi, yolculuk
Acar09:31:52
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
gülme09:31:48
Gülmek işi
kalorimetre09:31:47
Isıölçer
sinirlilik09:31:43
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
TEMLİK09:31:42
Mülk olarak verme
övüngen09:31:37
Çok övünen, farfara
kapela09:31:32
Şapka
TUTTURMAK09:31:32
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
CİNSİYET09:31:27
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
mercimek09:31:27
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
boşlama09:31:26
Boşlamak işi, ihmal
alabora09:31:22
Geminin devrilecek kadar yan yatması
şal örneği09:31:22
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
çıkar09:31:16
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
lâyık olmak09:31:07
hak kazanmış olmak
mutaassıp09:31:03
Bağnaz