göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

nümayiş03:29:46
Gösteri
SORMACA03:29:02
Soruşturma, anket
sarman03:28:05
Azman, iri
sıkı düzen03:26:57
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
menkıbe03:25:14
Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
nezaketsiz03:24:50
Nazik olmayan
Son deyiş03:23:50
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
Agaragar03:22:24
Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir tür jelâtin, jeloz
örnek almak03:21:21
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
Sinirlilik03:20:59
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
diyagram03:20:57
Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik
Hint safranı03:20:54
Zerdeçal
zirai03:19:18
Tarımla ilgili, tarımsal
DEYİ03:19:11
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
istintak03:19:02
Sorgu
hırdavatçı03:18:08
Hırdavat satan kimse, nalbur
dua etmek03:15:42
Tanrı"ya yalvarmak
remiz03:15:01
Sembol, rumuz
kestirme03:12:43
Kestirmek işi
KESİM03:12:41
Kesmek işi
tulanî03:12:07
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
cin03:10:24
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
kırık çizgi03:10:23
Bir veya birkaç noktada doğrultu değiştiren çizgi
Çözümleme03:07:28
Çözümlemek işi
ağaç küpesi03:07:14
Hatmi
köşe yazısı03:06:35
Fıkra
gerili03:06:10
Gerilmiş olan
devam etmek (veya ettirmek)03:05:56
başlanmış bir işi sürdürmek
sarat03:04:46
Büyük delikli kalbur
arduaz03:04:46
Kayağan taş, kayrak
ahenk kaidesi03:04:38
bk. ünlü uyumu
vacip03:03:48
Yapılması gerekli olan
kolan03:02:03
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
boyutlandırma03:00:50
Boyutlandırmak işi
rakip02:57:39
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
namazsız02:54:32
Aybaşı durumunda olan (kadın)
ateh getirmek02:52:20
bunamak
kesintiye uğramak02:52:06
bir süre için durmak
baraka02:52:02
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
sarfınazar02:52:01
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
ütmek02:48:16
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
sahife02:48:15
Sayfa
genişlemek02:48:14
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
mükedder02:44:49
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
üşenç02:44:46
Üşenme, üşengeçlik
göçük02:44:41
Çökmüş, göçmüş (yer)
dolaş02:44:38
bk. sarmaş dolaş
lazut02:44:37
Mısır
matkap02:44:36
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
dek02:44:35
Düzen, hile
SIKI02:44:34
Dar
konuksever02:43:37
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
saklı02:42:03
Saklanmış olan
lu02:39:34
Lütesyum"un kısaltması
yaban pancarı02:38:29
Pazı (I)
Kengel02:38:18
Kenger
uyuşuk02:37:58
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
rahibe02:36:48
Kadın rahip
Dize02:35:14
Şiirin satırlarından her biri, mısra
Saray02:34:03
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
Defa02:33:45
Kez, kere
ab02:30:56
Su
düzenleme02:30:54
Düzenlemek işi
türel02:30:50
Türe ile ilgili olan, hukukî
ME02:30:45
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
soruşturma02:30:43
Soruşturmak işi
kilogram02:29:47
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
ardıç kuşu02:29:29
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
eziyet çekmek02:21:37
zahmet ve sıkıntıya uğramak
karne02:20:51
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
kurbağa02:16:58
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
ıslak02:16:51
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
insaflı02:10:59
İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
fahriye02:10:31
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
taravet02:10:27
Körpelik, tazelik
firkat02:09:06
Ayrılış, ayrılık
haşmet02:08:31
Görkem
altıntop02:08:14
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
isim02:07:49
Ad
meşin gibi02:07:32
kararmış ve sertleşmiş (insan derisi)
dalyan02:07:30
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
yezit02:07:22
Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz
holmiyum02:07:19
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
insiyak02:06:56
İçgüdü, sevkıtabiî
iskambil kâğıdı gibi devrilmek02:06:54
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
Kulunç02:06:50
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
zapt etmek02:06:46
zorla almak
taşa tutmak02:06:31
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
baş sağlığı dilemek02:06:25
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
marangoz02:06:22
Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta
entari02:06:13
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
BERİL02:06:08
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
zevat02:05:56
Kişiler, zatlar
itibarlı02:05:49
İtibarı, değeri olan, saygın
kelime hazinesi02:05:45
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
SON02:05:36
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
baş örtüsü02:05:29
bk. başörtü
çin gülü02:05:16
bk. kamelya
lr02:05:13
Lorentiyum"un kısaltması
akademisyen02:05:05
Akademi üyesi
Kürek02:05:00
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
kızıl ötesi02:04:53
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
no02:04:46
Nobelyum"un kısaltması
salkım ağacı02:04:37
Akasya
vekillik etmek02:02:17
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
gülgiller01:59:03
Çilek, armut, elma, badem gibi türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası
enerjik01:55:50
Enerji ile ilgili
kabahat01:54:37
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
say01:51:25
Çalışma, emek
zapt01:51:14
Zor kullanarak ele geçirme
diyalog01:50:51
Karşılıklı konuşma
vebal01:48:29
Günah
bağdaş kurmak01:47:14
bu biçimde oturmak
lökosit01:47:07
Akyuvar
çığır01:47:06
Çığın kar üzerinde açtığı iz
soytarılık01:46:37
Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık
tahta perde01:45:48
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
Kimya01:45:00
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
Payan01:44:00
Son, sonuç, nihayet
su taşkını01:43:06
bk. sel
kuşkuculuk01:42:59
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
seans01:42:49
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
söyleyiş01:42:04
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
rodyum01:41:59
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
pişman olmak01:41:32
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
EL ALTINDA01:41:00
kolayca alınabilecek yerde, hazırda
telâtin01:40:44
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
mahrum olmak01:40:29
yoksun kalmak
destek olmak01:40:16
güç sağlamak, yardımcı olmak
azerbaycanlı01:40:02
Azerbaycan halkından olan kimse