göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

göksel12:42:16
Gökle ilgili, semavî
maznun12:42:11
Sanık
akıllıca12:42:07
Akla yakın, doğru olarak
baldır12:42:02
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
laiklik12:42:01
Lâik olma durumu, lâisizm
oylum12:41:58
Hacim, cirim
akselerograf12:41:50
İvmeyazar
NAHAK12:41:46
Haksız, gereksiz
bağlaç12:41:41
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
NAMLI12:41:37
Ünlü, tanınmış
mazbut12:41:32
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
zorlamak12:41:27
Üstelemek, ısrar etmek
baştan başa12:41:23
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
tatbik12:41:18
Uygulama, pratik
TİFÜS12:41:14
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma
dilek12:41:09
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
kişiye özel12:41:04
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
kepenek12:40:59
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
ilgi eki12:40:55
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
değerli12:40:51
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
Birçok12:40:46
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
etilen12:40:42
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
mümas12:40:37
Dokunan, temas eden
mühim12:40:33
Önemli
kanun12:40:30
Yasa
ANADOLU12:40:28
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
etiket12:40:15
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
SÜS12:40:00
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
İRADE12:39:56
İstek, dilek
müstahsil12:39:54
Üretici, yetiştirici
prematüre12:39:47
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
MÜSTEVİ12:39:42
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
dağıtılma12:39:29
Dağıtılmak işi
Hamız12:39:21
Asit
dejenere olmak12:39:08
soysuzlaşmak, yozlaşmak
maşrık12:38:59
Doğu
Kaside12:38:54
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
çoban köpeği12:38:45
Sürüyü koruyan iri cins köpek
merdane12:38:41
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
mahiyet12:38:36
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
büyük baba12:38:24
Annenin veya babanın babası, dede
Çarpıntı12:38:19
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
halaoğlu12:38:15
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
DİLSİZ12:38:10
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
Hercai menekşe12:38:04
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor)
tuğamiral12:37:59
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
KÖSELE12:37:55
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
mafevk12:37:50
Üst aşamada bulunan
YOZLAŞMAK12:37:46
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
ca12:37:41
Kalsiyum"un kısaltması
cl12:37:36
Klor`un kısaltması
ba12:37:32
Baryum"un kısaltması
Zafer Bayramı12:37:31
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
be12:37:27
Berilyum"un kısaltması
cu12:37:23
Bakır"ın kısaltması
ce12:37:18
Seryum"un kısaltması
at12:37:13
Astatin"in kısaltması
au12:37:09
Altın"ın kısaltması
as12:37:04
Arsenik"in kısaltması
ar12:37:00
Argon"un kısaltması
az12:36:55
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
ac12:36:50
Aktinyum"un kısaltması
an12:36:46
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
ag12:36:41
Gümüş"ün kısaltması
af12:36:37
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
am12:36:32
Amerikyum"un kısaltması
ab12:36:23
Su
ak12:36:19
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
al12:36:14
Alüminyum"un kısaltması
ah12:36:09
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
nd12:36:05
Neodim"in kısaltması
on12:36:00
Dokuzdan bir artık
oy12:35:51
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
op12:35:46
bk. opus
os12:35:41
Osmiyum"un kısaltması
ot12:35:37
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
kulak altı bezi12:35:36
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
od12:35:32
Ateş
om12:35:28
Kemiklerin toparlak ucu
töre dışı12:35:23
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
cankurtaran12:35:22
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
le12:35:20
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
lr12:35:17
Lorentiyum"un kısaltması
ok12:35:14
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
mi12:35:13
bk. mı / mi
lu12:35:10
Lütesyum"un kısaltması
me12:35:07
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
boşu boşuna12:35:06
Gereksiz yere, boşuna
Yönetimsel12:35:04
Yönetimle ilgili, idarî
Seyahat12:35:01
Gezi, yolculuk
KUŞ YUVASI12:34:59
Kuşun içinde barındığı yer
ENDÜSTRİ12:34:58
Sanayi
dolaş12:34:56
bk. sarmaş dolaş
ŞERİK12:34:55
Ortak
ŞERİT12:34:53
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
biçimcilik12:34:52
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
özentisiz12:34:50
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
tavsiye mektubu12:34:50
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
Siyahi12:34:48
Zenci, fellah
Zambiyalı12:34:46
Zambiya halkından olan kimse
ipotekli12:34:45
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
limitet12:34:43
Sınırlandırılmış, sınırlı
ikincil12:34:42
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
mafsal12:34:40
Eklem
tam sayı12:34:37
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
kahverengi12:34:36
Kavrulmuş kahvenin rengi
Yitik12:34:34
Yitmiş olan, kayıp, zayi
Optimum12:34:33
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
GÖZETME12:34:31
Gözetmek işi
Kestirme12:34:30
Kestirmek işi
Uzmanlık12:34:26
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
takdim edilmek (veya olunmak)12:34:23
sunulmak
güvem eriği12:34:22
bk. akdiken
saman rengi12:34:20
Açık, soluk sarı renk
ölü yıkama12:34:17
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
ara bulucu12:34:15
Uzlaştıran kimse, uzlaştırıcı
olgunlaşmak12:34:14
(insanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
kalcı12:34:12
Kal işi yapan kimse
İktisap12:34:11
Kazanma, edinme, edinim
ustalıkla12:34:09
Ustaca
tayin etmek12:34:08
kararlaştırmak
güzel12:34:08
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
keçi yolu12:34:06
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
mütedeyyin12:34:03
Dindar
su tavuğu12:34:02
Su tavuğugillerden, gri, kızıl karışımı tonda, benekli veya çizgili tüyleri olan bir kuş (Fulica atra)
güven12:34:00
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
abartılı12:33:59
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
KEFİLLİK12:33:57
Kefil olma durumu, kefalet
faizci12:33:54
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
mobilya12:33:53
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble