göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

OBJE19:46:21
Nesne
kabaca19:46:16
Kaba bir biçimde
karnivor19:46:10
Et obur, et yiyen canlı
uslu19:46:09
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
kreasyon19:46:03
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
sınai19:45:52
Sanayi ile ilgili
kamacı19:45:51
Kama yapan veya satan (kimse)
ürik asit19:45:49
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
star19:45:34
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
cahilce19:45:23
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
süslenmek19:45:07
Süslemek işine konu olmak
zannetme19:45:01
Zannetmek durumu
başarım19:44:54
Elde edilen bir başarı
KRİZ19:44:54
Bunalım, buhran
Türemiş19:44:54
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
fiş19:44:53
Prizden akım almaya yarayan araç
KISSA19:44:50
Hikâye, fıkra
yirmi yaş dişi19:44:44
bk. akıl dişi
sındı19:44:30
Makas
ricacı19:44:22
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
kaşık19:44:19
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
linyit19:44:19
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
kapkara19:44:16
Her yanı kara
ALKİL19:44:09
Alkol kökü
muzaffer19:44:03
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
bilici19:43:58
Bilen
koyu pembe19:43:42
Pembenin bir ton koyusu
duyum19:43:32
Haber, istihbarat
açı19:43:25
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
var19:43:20
Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı
astasım19:43:19
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
terme19:43:07
Bir tür yaban turpu
celep19:42:57
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
nakil etmek19:42:55
bk. nakletmek
tetik19:42:49
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
tetir19:42:43
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
tevsi19:42:36
Genişletme, yayma
tevil19:42:30
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
hasret19:42:18
Özlem
yüklemek19:42:14
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
kıyafet19:42:14
Kılık
DALAVERECİ19:42:13
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
öncel19:41:57
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
pirüpak19:41:53
Tertemiz, lekesiz
vazıyet19:41:26
El koyma
hırpalamak19:41:08
Dövmek
DÖRTLÜ19:40:58
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
niteliksiz19:40:49
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
kefaleten19:40:38
Kefalet yoluyla
FELSEFE19:40:37
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
zimmet19:40:36
Üstünde olan şey
asetat19:40:19
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
bilirkişi19:39:52
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
MUADELET19:39:41
Eşitlik, denklik, eş değerlik
imdat19:39:17
Tehlikede olana yapılan yardım
göz merceği19:38:21
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
SUÇ19:38:11
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
telif hakkı19:38:05
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
mimlenme19:37:43
Mimlenmek işi
kına çiçeği19:37:42
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
tasnif19:37:42
Bölümleme, sınıflama
akılcı19:37:37
Akılcılıkla ilgili
kurtulmalık19:37:21
Tutsak veya rehine olan birini kurtarmak için verilen para, fidye, fidyeinecat
Antep fıstığıgiller19:37:13
Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya
oktan19:36:53
Parafinler serisinden, birçok izomerli doymuş hidrokarbür (C8H18)
çatışkı19:36:51
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
otoray19:36:39
Ray üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı
Bulma19:36:35
Bulmak işi
İstiskal19:36:28
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
mutena19:36:27
Özenilmiş, özenle yapılmış
taarruz19:36:10
Saldırı
zafiyet19:36:01
Arıklık, zayıflık
misk19:35:48
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
şaşma19:35:45
Şaşmak işi
mudi19:35:36
Emanet bırakan kimse
ilgeç19:35:33
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
holmiyum19:35:30
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
kademsiz19:35:27
Uğursuz
Maden19:35:25
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
HİBE19:35:25
Bağışlama, bağış
öykü19:35:25
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
ases19:35:20
Gece bekçisi
cesaretsiz19:35:19
Yüreksiz
aşoz19:35:18
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
pirina19:35:17
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
19:34:51
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
sepet topu19:34:45
Basketbol
kerih19:34:42
Tiksindirici, iğrenç
kesek19:34:34
Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça
Düşünsel19:34:32
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
şeker19:34:26
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
dolma19:34:26
Dolmak işi
Tahta19:34:15
Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç
Selam19:34:14
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
SÜMTER19:33:53
Kırmızımtırak, küçük taneli sert buğday
mısır unu19:33:51
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
kenef19:33:38
Ayak yolu
eğitici19:33:35
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
inme19:33:35
İnmek işi
Cesaretli19:33:26
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
tokuşma19:33:25
Tokuşmak işi
Hademe19:33:25
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
kekre19:33:23
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
alçalma19:33:18
Alçalmak işi, inme
ahlak19:33:09
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
iskan19:32:57
Yurtlandırma, yerleştirme
nakliyat19:32:53
Taşıma işleri, taşımacılık
nihilizm19:32:53
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
FENİK19:32:52
Alman markının yüzde biri
istif19:32:48
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
seslendirme19:32:45
Seslendirmek işi
ister19:32:42
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
VASİSTAS19:32:39
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
HİSTERİ19:32:25
bk. isteri
ingiliz19:32:23
İngiltere halkından olan kimse
bıçak19:32:21
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
Ümitsiz19:32:16
Umutsuz
süre aşımı19:32:16
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
ARKALIK19:32:15
Ev içinde giyilen kolsuz, kalınca bir tür kısa hırka
vacip19:32:05
Yapılması gerekli olan
tortul19:32:04
Tortu niteliğinde olan
kofa19:31:55
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
nd19:31:44
Neodim"in kısaltması
bahis19:31:22
Konuşulan şey, konu
ivedili19:31:21
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
ufak tefek19:31:02
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
zehirleme19:30:59
Zehirlemek işi veya durumu
vecibe19:30:53
Ödev, boyun borcu
hint kertenkelesi19:30:52
İguana
Doyum19:30:29
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat