göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

şehevi14:55:46
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
kolaylıkla14:55:17
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
iç yüz14:55:11
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
inilmek14:54:47
İnmek işi yapılmak
güya14:54:43
Sözde, sanki
salgı14:54:21
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
cilacı14:54:12
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
nobelyum14:54:11
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
aside14:54:06
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
anamalcılık14:53:57
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
akılcı14:53:51
Akılcılıkla ilgili
havacı14:53:48
Hava taşıtlarında görevli kimse
yabani gül14:53:47
bk. yaban gülü
istihza14:53:47
Gizli veya ince alay
uygarlık14:53:31
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
görevli14:53:27
Görevi olan, vazifeli
bilgilendirme14:53:19
Bilgilendirmek işi veya durumu
GÜZEL14:53:07
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
yer bilimi14:52:56
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
Dank14:52:38
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
yaşlanmak14:52:34
mütevazı14:52:23
Alçak gönüllü
inan14:52:15
İnanmak işi
Genetik14:51:50
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
Eğlence14:51:47
Eğlenmek işi
Eğiklik14:51:42
Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil
Elçilik14:51:39
Elçi olma durumu
özgül14:50:51
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
öncecilik14:50:38
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
önce14:50:35
İlk olarak, başlangıçta
ÇİGAN14:50:13
Çingene
ustabaşı14:49:47
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
tüze14:49:39
Hukuk
bura14:49:38
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
Ambar14:49:25
Genellikle tahıl saklanan yer
taflan14:49:22
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
taam14:49:17
Yemek, yiyecek
taahhüt14:49:11
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
taş basmacı14:49:10
Taş basması ile uğraşan kimse
yurttaş14:49:08
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
taaffün14:49:07
Kokuşma, pis kokma
tüvana14:49:04
Kuvvetli, dinç, canlı
oyun alanı14:48:48
Maçların yapıldığı yer
minnettarlık14:48:37
Minnettar olma durumu, şükran
meşbu14:48:35
Dolmuş, dolu
kafa14:48:25
Baş (özellikle insan başı), ser
zorlama14:48:24
Zorlanmak işi, zecir
iri yarı14:48:23
İri yapılı
düşmanca14:48:06
Düşman gibi, düşmana yakışır biçimde
doğa bilimci14:48:04
Tabiatın çeşitli özellikleri üzerinde çalışan, araştırma yapan, tabiatçı
baş örtüsü14:47:43
bk. başörtü
baş sağlığı dilemek14:47:39
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
basınç14:47:32
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
aç gözlülük14:47:25
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
kısa devre14:47:24
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
aydınlanmak14:47:23
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
aydın14:47:21
Işık alan, ışıklı, aydınlık
altıntop14:47:01
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
tirpitil14:46:55
bk. tirpidin
hümanist14:46:54
İnsancıl
HEDİK14:46:52
Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır vb. şeyler
karakteristik14:46:52
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
alım satım14:46:48
Satın alma ve satma işi, alış veriş
Tanrısız14:46:31
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
MONARŞİ14:46:20
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
kraliyet14:46:19
Krallık
kast14:46:14
bk. kasıt
Görelilik14:46:00
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
ilgi göstermek14:45:53
ilgisini esirgememek, belli etmek
ayırmaç14:45:53
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
damıtıcı14:45:48
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
GÖZYAŞI14:45:47
Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri
şakadan14:45:33
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
GÖRMEZ14:45:30
Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âmâ
aşırılık14:45:19
Aşırı olma durumu
müteheyyiç14:45:13
Heyecana kapılmış, heyecanlı
söz14:44:46
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
tutumlu14:44:43
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
mısra14:44:18
Manzumenin satırlarından her biri, dize
kasık14:44:17
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
lüle14:44:16
Bükülmüş, dürülmüş şey
mühimmat14:43:53
Savaş gereçleri, cephane
Gut14:42:33
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
itikal14:42:32
Aşınma, erozyon
kıskançlık14:42:25
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
Vana14:42:11
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
yer elması14:42:08
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
ihvan14:42:07
Yakın dostlar, arkadaşlar
ihtikâr14:42:01
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
Gam14:41:52
Tasa, kaygı, üzüntü
Ağırca14:41:39
Oldukça ağır
Pandül14:41:17
Sarkaç, rakkas
bulutsu14:41:11
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
deyiş14:40:47
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
mefkure14:40:33
Ülkü, ideal
rus14:40:12
Rusya Federasyonu"nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse
bahtı açık olmak14:40:12
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
ortam14:40:11
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
kaknem14:40:03
Çirkin, huysuz
boşalma14:39:21
Boşalmak işi, inhilâl
anadolu14:39:15
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
MUHTELİT14:39:11
Karma, karışık
şarkıcı14:39:03
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
ZAĞLI14:39:02
Kılağılı
münafık14:38:58
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
tüzel14:38:50
Tüze ile ilgili, hukukî
Od14:38:17
Ateş
maşallah14:37:46
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
istihraç14:37:27
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
Mercanköşk14:37:10
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın14:36:46
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
aklamak14:36:27
Başarılı gösterilmek, değerli olarak nitelendirilmek
şifahane14:36:27
Hastahane
niş14:36:22
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
Varidat14:36:21
Akla gelen, içe doğan düşünce
boyut14:36:17
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
çaput14:35:23
Eski bez parçası, paçavra
kele14:35:20
Boğa, tosun
tarlakoz14:35:16
Bir tür küçük manyat ağı
TEHLİKELİ14:35:07
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
bencilik14:35:01
Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm
et suyu14:34:41
İçinde et kaynatılmış su
askerlik14:34:00
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
Velilik14:33:39
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
bahtı açık14:33:35
Talihli
yanılmak14:33:10
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
Akdarı14:33:09
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
argon14:33:00
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
isnat14:32:34
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
kutlama14:32:28
Kutlamak işi, tebrik