göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

mürteci17:31:13
Yeni düzene karşı direnen gerici
az17:31:07
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
ses dalgaları17:31:04
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
ana deniz bilimi17:30:41
Oşinografi
ektilik17:30:36
Ekti olma durumu
yetmek17:30:32
Yeterli sebep olmak
resimlik17:30:23
Resim takmaya yarayan çerçeve
ANİDEN17:30:14
Ansızın, birdenbire
Besili17:30:04
Semiz, semirtilmiş
palyatif17:30:00
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
ikinci çağ17:29:55
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
kapıcı17:29:41
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
yığma17:29:37
Yığmak işi
Deneysel17:29:28
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
çocuk bakıcısı17:29:23
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
toz bulutu17:29:14
Havada oluşan yoğun toz
ŞAHSİYET17:29:00
Kişilik, belirgin özellik
kanat17:29:00
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
yuma17:28:56
Yumak işi veya durumu
niyet17:28:52
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
vasiyet17:28:51
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
Pelür17:28:33
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
yeti17:28:02
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
yaya17:27:53
Yürüyerek giden (kimse)
Antipatik17:27:35
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
enderun17:27:26
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
muamma17:27:08
Bilmece
El gün17:27:04
Başkaları, yabancılar
DilsiZ17:26:59
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
maraba17:26:50
Çiftçi
sefir17:26:50
Elçi
LİMONLUK17:26:31
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
MEZRA17:26:23
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
MEZRU17:26:18
Ekilmiş, ekili
ördekgiller17:26:09
Kısa bacaklı, perde ayaklı, süzgeç gagalı su kuşları familyası
muavin17:26:04
Yardımcı, yardım eden
zorunlu17:25:51
Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zarurî, mecburî, ıstırarî
ermeni17:25:41
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
yıkama17:25:32
Yıkamak işi
çıkrık17:25:18
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
Gündem17:25:09
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
atacılık17:25:04
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
Arınmak17:25:00
Katışıksız, arı duruma gelmek
Göreceli17:24:51
İzafî, bağıntılı, bağlı
keçisağan17:24:33
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
yaban havucu17:24:24
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
masa tenisi17:24:06
Masa topu
ŞEHİT17:23:54
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
alâkasız17:23:50
İlgisiz, ilgisi olmayan
kurtarma17:23:41
Kurtarmak işi
cinsellik17:23:28
Cinsel özelliklerin bütünü
göçüm17:23:14
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
kezzap17:23:09
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
Bakteri17:23:00
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
heyecanlI17:22:51
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
katı17:22:47
Sert, yumuşak karşıtı
SÜVARİ17:22:33
Atlı
mevcudiyet17:22:28
Var olma, varlık, var oluş
lazer17:22:24
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
kalibre17:22:06
Mermilerde, ateşli silâhlarda çap
börülce17:22:01
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
pekent17:21:48
Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel
idame etmek17:21:36
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
boğumlanma noktası17:21:14
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
firari17:21:09
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
yönelteç17:21:00
Direksiyon
mistisizm17:20:56
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
belleğini yitirmek17:20:51
bellek kaybına uğramak
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)17:20:42
borcunu ödeyip bitirmek
açık yeşil17:20:37
Yeşilin bir ton açığı
cariyelik etmek17:20:32
cariye gibi hizmet etmek
kan bilimci17:20:28
Kan bilimi uzmanı, hematolog
yeknesak17:20:23
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
ileri gelenler17:20:18
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
döşem17:20:14
Tesisat, donanım
nedime17:20:14
Hanım arkadaş
asker kaçağı17:20:05
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
KELİMESİ KELİMESİNE17:19:55
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
CANLICILIK17:19:46
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
SICAKKANLI17:19:42
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
Tanrıça17:19:37
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
Ütopya17:19:28
Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce
Avusturyalı17:19:18
Avusturya kökenli olan (kimse)
Akıncı17:18:57
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
bilfarz17:18:47
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
nüktedan17:18:43
Nükteci
cimri17:18:29
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
lekelenme17:18:24
Lekelenmek işi
töre dışı17:18:20
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
Atletizm17:18:15
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
grev17:18:06
İş bırakımı
gram17:18:02
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
gren17:17:57
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
grip17:17:49
Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateşle beliren, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza
makineli17:17:44
Makinesi olan, makine ile işleyen
lekelemek17:17:39
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
ev sineği17:17:35
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
yağlı kara17:17:34
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
Atıcı17:17:27
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
sofra örtüsü17:17:23
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
TAŞIMACILIK17:17:09
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
bilgi edinmek17:17:04
öğrenmek, bilgi almak
bağdaş kurmak17:17:00
bu biçimde oturmak
bunalma17:16:50
Bunalmak işi
öğrenci17:16:41
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
taşıt17:16:22
Taşıma aracı
KEVGİR17:16:06
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
almaşık17:15:49
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
öğretme17:15:35
Öğretmek işi
Türe17:15:23
Hak ve hukuka uygunluk, adalet
amberbaris17:15:18
Sarı çalı
taltif17:15:09
İyilik ederek gönül alma
teşvik17:15:02
İsteklendirme, özendirme
tiryak17:14:52
Bitkisel, hayvanî ve madenî maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir
arış17:14:48
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
yapık17:14:43
Belleme (II)
yapım17:14:38
Yapmak işi, inşa, imal
teşrin17:14:32
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
borak17:14:23
Bor (I)
hücre yutarlığı17:14:15
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
inlemek17:14:15
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
Eşit17:14:10
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
müzakere17:14:06
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
kırıtma17:14:01
Kırıtmak işi, cilve, işve
bozma17:13:47
Bozmak işi
sözlü17:13:43
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
ders17:13:29
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
vekillik17:13:10
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
delk17:13:03
Ovma, ovuşturma
debi17:12:59
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım