göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

göksel07:51:47
Gökle ilgili, semavî
Cadde07:51:43
Şehir içinde ana yol
çingene07:51:40
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
ARTI07:51:35
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
teras07:51:27
Taraça
Fidan07:51:26
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
elde07:51:23
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
çam yeşili07:51:22
Çam yapraklarına benzer yeşilin bir tonu
gramer07:51:21
Dil bilgisi
ele geçmek07:51:21
yakalanmak
yaz07:51:19
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
HİZİP07:51:16
Bölük, kısım
hiciv07:51:14
Yergi
türel07:51:11
Türe ile ilgili olan, hukukî
resmî giysi07:51:03
Resmî elbise, üniforma
ceket07:51:02
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
Muadelet07:51:01
Eşitlik, denklik, eş değerlik
şifa bulmak07:51:01
iyi olmak, onmak
cıyaklama07:50:56
Cıyaklamak işi
BAĞ07:50:54
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
İNİKAS07:50:49
(ışık için) Yansıma, yansı
sıtmalanma07:50:49
Sıtmalanmak işi
tutumsuz07:50:46
Tutumlu olmayan, müsrif
emir07:50:41
Buyruk, komut
fezleke07:50:40
Özet, hulâsa
alakasız07:50:37
İlgisiz, ilgisi olmayan
oyun yazarlığı07:50:36
Oyun yazma işi
Küpeşte07:50:34
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
kadıköy taşı07:50:31
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
zararlı07:50:29
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
Damıtma07:50:28
Damıtmak işi, taktir
uzun hikâye07:50:27
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
AŞIRI07:50:27
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
kıymetlilik07:50:26
Değerlilik
laisizm07:50:23
Lâiklik
ısı yuvarı07:50:21
Sıcaklığın gittikçe yükseldiği 100-300 km yükseklikler arasındaki hava yuvarı katmanı, termosfer
hatırlatma07:50:15
Hatırlatmak durumu, anımsatma
soya çekim07:50:14
Kalıtım, irsiyet, veraset
nüsha07:50:14
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
İşsizlik07:50:09
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
krom07:50:03
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
gark07:50:02
(suya) Batma, batırma; boğulma
bağıntıcılık07:50:01
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
Toz bulutu07:49:56
Havada oluşan yoğun toz
oramiral07:49:53
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
adıl07:49:50
Zamir
etyemez07:49:45
Etyemezlikle ilgili
bambu07:49:45
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
hadise07:49:44
Olay
Materyalizm07:49:43
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
surat asmak07:49:42
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
kalkan bezi07:49:40
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
Ki07:49:37
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
SAĞLIKLI07:49:37
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
matriarkal07:49:35
Anaerkil
kiracı07:49:31
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
TANITMA07:49:26
Tanıtmak işi, takdim
REMEL07:49:25
Aruz ölçülerinden biri
ede07:49:21
Büyük erkek kardeş, ağabey
kuru temizleme07:49:20
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
Ot07:49:19
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
Arınmak07:49:17
Katışıksız, arı duruma gelmek
İSTENÇSİZ07:49:15
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
tababet07:49:14
Hekimlik
Menteşe07:49:13
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
müstahdem07:49:10
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
KARMAKARIŞIK07:49:08
Dağınık, düzensiz, çok karışık
üleş07:49:07
Pay
ozon07:49:03
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
salisilik asit07:49:03
Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi veya tatlı olabilen, 155° C de eriyen bir asit
savsaklama07:49:03
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
ZIMBIRTI07:48:59
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
bebek07:48:57
Meme veya kucak çocuğu
aterina07:48:52
Gümüş balığı
lop07:48:51
Yumuşak, yuvarlak ve irice
bağlaşık07:48:50
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
evren07:48:48
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
hint irmiği07:48:47
Sagu
muayyen07:48:46
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
şifon07:48:43
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
batiskaf07:48:42
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
bardacık07:48:35
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
görüşme yapmak07:48:35
tartışmak, müzakere etmek
Gönderme07:48:30
Göndermek işi, irsal
dolma kalem07:48:28
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
Orta07:48:26
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
Değersizlik07:48:25
Değersiz olma durumu
evropiyum07:48:21
Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız tuzları ve bir tek oksidi bulunan parlak gri renkte bir element.Kısaltması Eu
zemmetme07:48:21
Zemmetmek işi veya durumu
kavram07:48:16
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
İLKE07:48:15
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
boyama07:48:14
Boyamak işi
tefrika07:48:12
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
Resim07:48:12
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
ole07:48:08
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
tavsiye mektubu07:48:07
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
pislemek07:48:07
Pisletmek
satranç takımı07:48:03
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
taaffün etmek07:48:01
kokuşmak, pis kokmak
merhamet etmek07:48:00
acımak
çiçeklik07:47:59
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
Zemheri07:47:55
Kışın en şiddetli zamanı, kara kış
kabare07:47:55
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
menşe şahadetnamesi07:47:51
bk. köken belgesi
gösterişli07:47:49
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
festival07:47:47
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
ırki07:47:44
Irkla ilgili
kapalı07:47:43
Kapanmış olan, açılmamış, mestur
İstem07:47:43
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
Karaca07:47:39
Rengi karaya yakın olan, esmer
maslak07:47:37
Sürekli su akan boru
ateh07:47:36
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
kırlangıç07:47:32
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
kana07:47:29
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
Fıtrat07:47:27
Yaradılış, hilkat
KİSPET07:47:27
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
eflatun07:47:25
Açık mor renk
hapishane07:47:22
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
dokunma07:47:22
Dokunmak (I) işi, temas
Endam07:47:18
Vücut, beden, boy bos
APSE07:47:17
İrin birikimi, çıban
kara para07:47:15
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
tansiyon07:47:13
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
YÜZEY07:47:11
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
ladini07:47:11
Din dışı
mızrap07:47:07
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
DAĞ KEÇİSİ07:47:06
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
urgan07:47:05
Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat
ihsan07:47:04
İyilik etme, iyi davranma
mahremiyet07:47:04
Gizli olma durumu, gizlilik