göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

kırat06:58:37
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
azize06:56:06
Ermiş kadın
vesait06:55:58
Araçlar, vasıtalar
ferdi06:55:52
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
dayak atmak06:54:20
dövmek, sopa ile dövmek
divik06:53:37
Akkarınca, termit
gizem06:53:08
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
sup06:51:36
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
şinanay06:50:09
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
höl06:48:01
Yaşlık, nem
cahilce06:46:21
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
nifak06:46:20
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
benbencilik06:45:03
Benbenci olma durumu
pupa06:43:36
Geminin arkası, kıç
karina06:42:33
Gemi omurgası
antika06:39:22
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
Yaprak06:34:40
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
hengâme06:31:36
Patırtı, gürültü, kavga
dirim06:31:11
Hayat, yaşam
monist06:30:46
Tekçi
iletişim ağı06:29:32
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
antant06:20:56
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
Afis06:20:00
Gümüş balığının küçüğü
buhur06:19:05
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
kolera06:12:10
Şiddetli sürgün ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık
Feribot06:11:33
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
çok ayaklılar06:09:46
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
cümle06:06:15
Dizge, sistem
FENOMEN06:05:27
Olay, olgu
çiroz05:54:16
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
yal05:51:52
Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek
muvafakat05:51:18
Uygun görme, onama, kabul etme
mirasyedi05:45:32
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
aksiseda05:45:20
Yankı
çıkrık05:44:25
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
kumarhane05:42:40
Kumar oynanan yer
düşme05:40:58
Düşmek işi
direk05:36:28
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
göstermelik05:32:35
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
müvellidülma05:28:19
Hidrojen
dönme05:27:53
Dönmek işi
fütürizm05:27:26
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
sızlama05:26:00
Sızlamak işi
pul05:24:20
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
karaim05:24:08
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
paralık05:23:07
Herhangi bir para değerinde olan
stant05:22:21
At yarışlarında seyirci tribünü
yutak05:21:40
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
bazlama05:21:31
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
pos05:18:38
(bıyık için) Gür ve uzun
kataliz05:16:01
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
çarpan05:12:38
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
BAN05:10:21
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
maruf05:10:07
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
paraka04:59:19
İğneli uzun balık oltası
lüzum04:55:00
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
kuzen04:54:29
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
potas04:53:13
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
BAKMA04:52:14
Bakmak işi
Özdeş04:52:08
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
zararda olmak04:50:53
alış verişte kâr elde edememek
kemikli04:50:38
Kemiği olan veya çok kemiği olan
pikap04:46:23
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
yaptırım04:45:23
Yaptırmak işi
tersane04:40:41
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
fatalite04:38:00
Alın yazısı, yazgı, kader
erotik04:29:40
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
basmak04:28:46
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
yılmaz04:28:28
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
vezirlik04:27:02
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
devingen04:26:10
Hareketli, müteharrik
yular04:25:05
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
çocuk bezi04:24:53
Bebeklerin altına bağlanan bez
istismar04:24:46
İşletme, yararlanma
oligarşi04:24:03
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
APAZLAMA04:23:11
Apazlamak işi
akılcılık04:19:57
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
ilenç04:18:40
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
milimetre04:15:33
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
Birleme04:12:07
Bir etme, tek duruma getirme
liboş04:10:00
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
öğretmen04:07:59
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
içtinap04:04:11
Sakınma, çekinme, kaçınma
reislik04:02:54
Başkanlık
hasbıhal03:54:33
Söyleşi, sohbet
aklan03:43:43
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
NE03:43:09
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
hamaset03:39:44
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
mescit03:33:11
Cami
nitelikli işçi03:29:59
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
hanım03:29:45
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
pilot03:25:14
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
nehari03:25:14
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
kireç söndürmek03:24:47
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
mezgitgiller03:23:19
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
zamklı03:22:49
Üstüne zamk sürülmüş
seslendirme03:20:19
Seslendirmek işi
düşey03:20:02
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
provizyon03:16:45
Bir çekin para olarak karşılığı
parlak03:13:52
Parlayan, ışıldayan
Karafatma03:12:32
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
bağıntı03:07:14
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
çiriş otu03:06:59
Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitki (Asphodelus)
hobi03:06:35
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
Tıkaç03:04:05
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
karyokinez03:02:44
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
galeri03:02:40
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
masal03:00:54
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
aşırmak03:00:18
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
türetme02:55:43
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
Abaza02:52:15
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
pak02:51:34
Temiz
kesilmek02:49:11
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
ceren02:49:10
Ceylan
yaslanmak02:47:45
Güvenmek
lakerda02:45:31
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
onursal02:45:19
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
gerçekleşme02:37:51
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
hırçın02:36:55
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
sert tabaka02:36:38
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
yolsuz02:36:01
Yolu olmayan
departman02:30:17
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
şat02:30:05
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
gider02:29:13
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
02:29:06
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
düşçü02:23:43
Sürekli hayal kuran, hayalperest
sirken02:21:36
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
ermeni02:18:50
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
denklik02:18:40
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
us02:13:44
Akıl