göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

çalışma odası21:24:20
İçinde iş yapılan oda
domates21:23:37
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
kayırtma21:23:17
Kayırtmak işi
n21:23:15
Azot"un kısaltması
Kaybolma21:22:52
Kaybolmak işi
yalaza21:22:29
bk. yalaz
kuğu21:22:06
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
çabucacık21:21:23
Çabucak, sür"atle
peruka21:21:22
Takma saç
üniversal21:21:10
Evrensel
seyyare21:21:02
Gezegen
baba evi21:20:54
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
domuz21:20:51
Çift parmaklılardan eti ve yağı için beslenen evcil hayvan (Susacrofa domestica)
uzunluk21:19:53
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
YORUM21:19:49
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
müntahip21:19:34
Seçmen
optikçi21:19:22
Gözlükçü
tebligat21:19:20
Bildirim
doğrultu21:19:03
Yön, istikamet
ömre bedel21:19:03
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
Onur21:18:56
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
kafa dengi21:18:32
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
lâkaydî21:18:13
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
Cilt21:17:34
Deri, ten
Terapi21:17:24
İyileştirme, sağaltım, tedavi
Cildiyeci21:17:03
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
tatlı su kefali21:17:01
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
yelölçer21:16:58
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
bütünleşme21:16:54
Bütünleşmek işi
taahhütname21:16:46
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
RAKKASE21:16:41
Raksı meslek edinmiş kadın
buluğ çağı21:16:40
Ergenlik çağı
anma21:16:38
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
ÜRETEÇ21:16:06
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
Çekingen21:15:46
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
raksetme21:15:17
Raksetmek işi
ifade21:15:15
Anlatım
lezyon21:15:02
bk. doku bozukluğu
yay21:15:00
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
kurbağa21:14:58
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
TUMBA21:14:48
Alt üst (etme, olma)
erişim21:14:25
Erişmek işi
BÜYÜMEK21:13:59
Yetişmek
gezeğen21:13:59
Çok gezen (kimse)
anif21:13:37
Sert, kaba
baş örtüsü21:13:26
bk. başörtü
Pencere21:13:26
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
ılkı21:13:17
bk. yılkı
organizma21:13:02
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
sorkun21:12:57
Sepetçi söğüdü
güdülenme21:12:53
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
tanıtmak21:12:47
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
Tarif21:12:30
Tanım
harekete geçmek21:11:41
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
tezkireci21:11:27
Tezkereci
yasama21:11:26
Yasa koyma, teşri
mükemmellik21:11:21
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
yalman21:11:10
Eğik, eğinik, mail
çatana21:11:09
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
rayba21:10:42
Pürüzalır
kaknem21:10:28
Çirkin, huysuz
Viyola21:10:07
Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto
Yunak21:09:56
Yıkanılan yer, hamam
ısırmak21:09:51
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
dayandırma21:09:09
Dayandırmak işi
yılık21:08:59
Çarpık, eğri (ağız)
paralelizm21:08:35
Koşutçuluk
aşırılık21:08:34
Aşırı olma durumu
d D21:08:12
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
iktidar21:07:36
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
lâktik asit21:07:23
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
Kibrit21:07:08
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
ebonit21:06:57
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
yoksul21:06:23
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
inzivaya çekilmek21:06:22
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
dilber21:05:51
Alımlı, güzel (kadın)
nakız21:05:39
Bozma, çözme; kırma
bedhah21:05:24
Kötülük isteyen, kötü yürekli
bütçe21:04:08
Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge
nazır21:04:00
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
TUTTURMAK21:04:00
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
veçhe21:03:58
Yön
doğrusu21:03:49
Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki
gereksizlik21:03:30
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
beslenme bozukluğu21:03:17
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
rende21:03:04
Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
kişi21:02:32
İnsan, kimse, şahıs
ordinat21:02:24
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
ezkaza21:02:21
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
Yedi21:02:19
Altıdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam 7, VII
geçinme21:02:18
Geçinmek işi
mirasyedi21:01:52
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
sestaş21:01:46
Eş sesli, eş adlı, homonim
Analitik21:01:42
Çözümlemeli
voyvoda21:01:42
Osmanlıların Eflâk ve Buğdan beylerine verdikleri unvan
kâhin21:01:17
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
sataşma21:00:43
Sataşmak işi
Kantaron21:00:19
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
gezegenler arası21:00:18
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
lâvanta çiçeği20:59:51
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
yaylım20:59:49
Yayılmak, dağılmak işi
rami20:59:31
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
bahtı açık olmak20:59:28
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
Koruma20:59:27
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
kekeç20:59:23
Kekeme
iteleme20:59:21
İtelemek işi
Uz iletişim20:58:57
Sembol, haber, yazı, resim veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik veya başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, yayımı veya alınması, telekomünikasyon
çiroz20:58:49
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
GAYRİ20:58:45
Başka, diğer
Zoka20:58:33
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
arpacık soğanı20:58:26
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
teklik20:58:25
Tek, bir olma durumu
bedava20:58:23
Karşılıksız, parasız, emeksiz
gato20:57:57
Pasta, çörek
Yedinci20:57:54
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
top sürmek20:57:39
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
durgunluk20:57:34
Durgun olma durumu
şüheda20:57:32
Şehitler
sicim gibi20:57:24
damlaları arka arkaya gelip sicim gibi akan (yağmur, gözyaşı)
uğursuzluk20:57:22
Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet
dalalet20:57:17
Sapınç, sapkınlı, doğru yoldan ayrılmak
kadirşinas20:57:17
Değerbilir, iyilikbilir
karşı durmak20:57:14
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
ŞAŞKIN20:57:07
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
mazı20:57:05
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
erinç20:57:04
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
zerk etmek20:56:59
bir sıvıyı şırınga vb. ile vermek, içitmek
kansız20:56:33
Kanı olmayan
Susuzluk20:56:30
Susuz olma durumu, kuraklık
soruşturma20:56:21
Soruşturmak işi