göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

rakik15:09:27
İnce, narin
ılıkça15:09:22
Biraz ılık
raket15:09:19
Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lâstikle kaplanmış olan, uzunca saplı araç, vuraç
rakım15:09:13
Yükselti
çenesi düşük15:09:12
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
rahvan15:09:05
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
rahne15:08:55
Gedik, yarık
ağırkanlı15:08:54
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
rahmet15:08:51
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
rahatsızlık15:08:44
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
rahatsız15:08:38
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
HIRS15:08:36
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
rahatlık15:08:32
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
tipik15:08:30
Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
fodul15:08:15
Üstünlük taslayan, kibirlenen
radyatör15:08:11
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
Tabii15:08:05
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
radyasyon15:08:00
Işınım
radde15:07:57
Derece, kerte
radansa15:07:53
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
yakın dost15:07:48
İçten, samimî ve yalın kimse
rağbet görmek (veya kazanmak)15:07:39
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
kenar mahalle15:07:15
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
rıhtım15:06:40
Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
rüsup15:06:05
Tortu, çökel, çökelti
CERİHA15:05:56
Yara
SOĞURMA15:05:30
Soğurmak işi, emme, massetme
senarist15:05:27
Senaryo yazarı, senaryocu
rüşvet vermek15:05:20
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
rüşvet15:05:16
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
ayyuk15:05:13
Göğün en yüksek yeri
rölâtif15:05:07
Bağıntılı, izafî, nispî
putrel15:05:01
Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş
pusu15:04:49
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
pupa15:04:44
Geminin arkası, kıç
Asılsız15:04:36
Doğru olmayan, temelsiz, dayanaksız, köksüz (haber)
pulcu15:04:35
Pul satan kimse
pudralık15:04:25
Pudra kutusu
pu15:04:21
Plütonyum"un kısaltması
provizyon15:04:14
Bir çekin para olarak karşılığı
prosedür15:04:10
Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem
prometyum15:04:06
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
Yönetici15:04:01
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
proleter15:04:01
Çalışan, emekçi
toplum bilimi15:03:55
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
profesyonel15:03:53
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
problem15:03:46
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
probabilizm15:03:38
Olasıcılık
YENGİ15:03:35
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
primat15:03:33
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
Şakul15:03:27
Çekül
pozitron15:03:25
Pozitif elektron
damga15:03:24
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
pozitif elektrik15:03:20
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
pound15:03:06
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
potasyum15:02:53
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
potansiyel farkı15:02:40
bk. gerilim
portföy15:02:34
Para cüzdanı
Girdap15:02:32
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
portatif15:02:26
Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar
portakal suyu15:02:19
Portakal sıkılarak elde edilen su
öykünce15:02:13
Fabl
portörlük15:02:13
Portör olma durumu
emirber15:02:11
Emir eri
popo15:02:07
Kaba et, kıç
popüler15:02:00
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
polo15:01:55
Çevgen
politikacı15:01:45
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
vatandaş15:01:41
Yurttaş
TÖREN15:01:38
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim
politika yapmak15:01:38
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
polis15:01:34
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
poli15:01:29
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
polargı15:01:16
Polarıcı
podösüet15:01:10
Yumuşak, yüzü ince havlı bir tür deri, süet
poşu15:01:05
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
pli15:00:59
Kumaş, kâğıt vb.de bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
plazma15:00:43
Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı
plâk15:00:38
Metal yaprak, plâka
pizzicato15:00:33
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
Abaza15:00:30
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
piyango15:00:24
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
İkindi15:00:19
Öğle ile akşam arasındaki süre
piyade15:00:18
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
pınar15:00:17
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
piton15:00:13
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
Deniz yeli15:00:09
İmbat
pislemek15:00:08
Pisletmek
umacı14:59:59
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
pisin14:59:57
Yüzme havuzu
pisik14:59:52
Kedi
pisi14:59:48
(çocuk dilinde) Kedi
pisboğaz14:59:43
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
pis14:59:39
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
pirzola14:59:34
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
pirifanî14:59:25
İhtiyar (kimse)
pirüpak14:59:19
Tertemiz, lekesiz
pipi14:59:15
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
pinpon14:59:05
Yaşlı, çökmüş
pingpong14:59:01
Masa topu, masa tenisi
pinel14:58:53
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
pilot14:58:48
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
piliç14:58:43
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
pilaki14:58:38
İçine soğan, sarımsak, maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek
pil14:58:34
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
pike14:58:14
Kabartmalı pamuklu kumaş
pişti14:58:06
Bir çeşit iskambil oyunu, pastra
Fırça gibi14:58:01
dik, sık ve sert (saç, sakal)
pişme14:58:01
Pişmek işi
anıtsal14:57:57
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
HUYLANMA14:57:52
Huylanmak işi
peygamber çiçeği14:57:50
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
pestil14:57:40
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
pest14:57:36
Pes (II)
yaşlılık bilimi14:57:34
Geriatri
pespaye14:57:32
Alçak, soysuz, aşağılık
peso14:57:26
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
pervaz14:57:21
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
tarımsal14:57:17
Tarımla ilgili, ziraî
perukar14:57:16
Berber
peruk14:57:06
bk. peruka
permanant14:57:01
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
Muhrip14:56:56
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
peridot14:56:55
Olivin
Varsayımsal14:56:44
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
peri14:56:43
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal dışı varlık
MOLEKÜL14:56:43
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
perestişkâr14:56:38
Taparcasına seven, tapınan
Kalıtsal14:56:28
Kalıtımsal, ırsî
perakende14:56:25
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan