göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

göksel21:03:47
Gökle ilgili, semavî
Esirlik21:02:48
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
ihtiyar olmak21:02:35
yaşlanmak
mersin21:02:28
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
açığa vurmak20:59:24
belli etmek, ortaya çıkarmak
Zil20:58:19
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
tok20:57:56
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
ALMANAK20:57:18
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)20:56:36
çok geniş olmak
arpacık soğanı20:56:31
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
DÜNYA20:56:28
Üstünde yaşadığımız gök cismi
tat20:55:00
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
ücra20:54:18
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
kuru kafa20:53:08
Baş iskeleti
hamaylı20:53:06
bk. hamail
bitki bilimci20:52:53
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
kapuska20:52:44
Etli lâhana yemeği
külli20:52:38
Bütüne ve genele ilişkin
erzatz20:52:35
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
ağlatı20:52:26
Trajedi
bağırıp çağırmak20:52:21
öfkeyle bağırmak
etyemez20:51:40
Etyemezlikle ilgili
patent hakkı20:51:35
İmalât izni
dericilik20:50:59
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
belleğini yitirmek20:50:28
bellek kaybına uğramak
Ateşçi20:50:16
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
buz20:49:52
Donarak katı duruma gelmiş su
Sözcü20:49:13
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
idari20:49:03
Yönetimle ilgili, yönetimsel
sözlük20:49:01
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
nizami20:48:56
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
homonim20:48:13
Eş adlı, eş sesli
gaddarca20:46:51
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
rahvan20:42:42
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
taka20:42:28
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
Makas20:41:36
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
lös20:41:17
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
LEKE20:37:17
Kirliliği gösteren iz
sakak20:36:52
Çene altı
ORTALAMA20:34:25
Ortalamak işi
dayak atmak20:33:17
dövmek, sopa ile dövmek
mersin balığı20:33:08
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
naiplik20:32:51
Naip olma durumu, niyabet
barka20:31:49
Büyük sandal
doğulu20:30:46
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
ay parçası (gibi)20:30:42
(kadın veya kız için) çok güzel
başhekim20:28:00
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
gömü20:26:19
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
Kazanım20:25:35
Kazanmak işi
rehavet20:25:15
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
tahra20:23:06
Bir tür eğri budama bıçağı
cengâver20:22:06
Savaşçı
yürek20:20:28
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
UFUK20:20:27
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
manasız20:20:16
Anlamsız
servet20:19:36
Varlık, zenginlik, mal mülk
pigme20:18:05
Boy ortalaması 150 cm altında olan Afrika kökenli bir zenci topluluğun bireyi
vefasızlık20:17:10
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
traksiyon20:16:11
Çekim
bilindik20:14:50
Bilinen
parlak20:14:43
Parlayan, ışıldayan
çabucak20:13:37
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
mevkuf20:13:18
Vakfedilmiş
ayı gülü20:12:42
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
cedre20:12:31
Guatr, guşa
Yüz kalıbı20:11:30
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
delege20:11:17
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
nazenin20:11:03
Cilveli, nazlı
pekmez kaynatmak20:08:33
pekmez yapmak
budunsal20:08:23
Kavmî, etnik
idam sehpası20:07:02
Darağacı
ulussever20:06:49
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
takım erki20:06:46
Oligarşi
HARABE20:04:30
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
akvaryum20:02:02
Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının, su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği cam su kabı
KUL20:01:48
Tanrı"ya göre insan
Fasıl20:01:40
Bölüm, kısım, devre
haset20:01:03
Kıskançlık, çekememezlik, günü
fos20:00:33
Çürük, temelsiz, boş, kof
matematiksel19:59:07
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
Yurt19:58:59
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
pampa19:58:45
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
mirasyedi19:57:54
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
damar tıkanıklığı19:57:09
Atardamar kanının pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma, amboli
sadaka19:56:38
Dilenciye verilen para
güzel duyuculuk19:55:54
Estetikçilik, estetizm
erdenlik19:55:53
Bakirlik
buluşma19:54:31
Buluşmak işi
Yüreklilik19:54:21
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
drenaj19:53:58
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
eziyet çekmek19:53:57
zahmet ve sıkıntıya uğramak
nüfuz19:53:44
(içine) Geçme
müspet19:53:11
Olumlu
demirli beton19:53:07
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
uzlet19:53:02
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
Ham madde19:52:28
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
çiftçi19:51:36
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
penaltı19:51:33
Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortadan ve tam karşıdan on iki adım uzaklıktaki noktadan şutlanması
sezgili19:51:09
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
taşkınlık19:50:50
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
zümre19:50:47
Topluluk, takım, grup, camia
şarkı19:49:40
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
nikbinlik19:48:44
İyimserlik, optimizm
Saç19:48:19
Baş derisini kaplayan kıllar
Derli toplu19:47:51
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
sahibe19:47:15
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
abartılı19:46:30
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
sura19:45:09
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
çivileme19:43:58
Çivilemek işi
giray19:43:42
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
bağdaş kurmak19:41:10
bu biçimde oturmak
TeYze19:40:32
Annenin kız kardeşi
Korkunç19:39:08
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
KAyra19:38:57
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
kayıtsız19:38:45
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
başkent19:37:24
Başşehir
ağız kavgası19:37:13
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
sığınma19:36:34
Sığınmak işi, iltica
anıt mezar19:35:59
Görkemli, anıtsal mezar
gülme19:34:47
Gülmek işi
yalancı öd ağacı19:32:49
Kalembek
öpme19:32:37
Öpmek işi
ivecenlik19:32:14
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
iticilik19:30:38
İtici olma durumu
yalnız başına19:30:35
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
karaca19:30:30
Rengi karaya yakın olan, esmer
çıldırma19:30:25
Çıldırmak işi
cenah19:30:22
Kuş kanadı
eskime19:30:19
Eskimek işi
filozof19:30:16
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof