göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

göksel16:59:02
Gökle ilgili, semavî
iktifa etmek16:58:53
yetinmek; kanmak
imale etmek16:58:44
eğmek, çevirmek
MAKİ16:58:25
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
müzikhol16:58:24
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
gerzek16:58:24
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
trake16:58:12
Soluk borusu
dörtlük16:58:05
Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
akkuş16:57:58
Atmaca, yırtıcı bir kuş
KARARSIZ16:57:43
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
tan ağarmak (veya atmak)16:57:29
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
başkaldırı16:57:20
Ayaklanma, isyan
Emniyet16:57:20
Güvenlik
şat16:56:54
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
Ayırım16:56:48
Ayırmak işi
kokpit16:56:43
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
geçmiş zaman16:56:17
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
efektif16:56:09
Banknot ve metal sikke
a16:56:06
Seslenme bildirir
güzün16:55:49
Güz mevsiminde
Hiza16:55:44
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
öyle16:54:44
Onun gibi olan, ona benzer
Kurban Bayramı16:54:44
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
LATEKS16:54:44
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
ibadethane16:54:38
İbadet edilen yer, tapınak
yanşama16:54:26
Yanşamak işi veya durumu
kabala16:54:14
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
kımkım16:54:13
Ağır ağır konuşan (kimse)
çile16:54:08
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
mars16:54:04
Merih gezegeni, Sakıt
Uf16:53:47
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
m16:53:15
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
b, B16:53:10
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
görünüm16:52:37
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
söz (veya lâf) altında kalmamak16:52:12
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
Olumlu16:51:57
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
klas16:51:56
Sınıf
sıkılgan16:51:50
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
okuma yitimi16:51:34
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
ULUSAL16:51:02
Millî
hacimli16:50:57
Hacmi olan, oylumlu
PİPET16:50:54
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
kodes16:50:46
Tutuk evi, hapishane, karakol
katalepsi16:50:33
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
yürütüm16:50:32
Yürütmek işi
yayla16:48:57
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
animizm16:48:53
Canlıcılık
Post16:48:52
Tüylü hayvan derisi
çengel takmak16:48:49
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
barka16:48:47
Büyük sandal
su16:48:37
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
sıtmalanma16:48:14
Sıtmalanmak işi
bez16:47:58
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
kırba16:47:19
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
verev16:47:18
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
terfi etmek16:47:17
bir görevde derecesi yükselmek
tehir16:47:01
Sonraya bırakma, erteleme
muvasala16:46:30
Gidip gelme imkânı, ulaşım, erişim
Titreşim16:46:28
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
MÜLGA16:46:23
Varlığı kaldırılan, kapatılan
burgaç16:46:08
Anafor, girdap
tuğ16:44:56
Sorguç
İTFA16:44:52
Söndürme
uzak16:44:52
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
tutarık16:44:51
bk. tutarak
Tıynet16:44:20
Yaradılış, huy, maya
nükte16:43:19
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
Sprey16:43:11
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
eyvallah16:42:59
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
beyyine16:42:58
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
saklanma16:42:56
Saklanmak işi
Düşünsel16:42:55
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
akrobasi16:42:55
Cambazlık, akrobatlık
kendi başına16:42:54
Kimseye sormadan
gır16:42:53
Söz, lâkırdı
fotoğraf makinesi16:42:53
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
yaşlılık bilimi16:42:53
Geriatri
uzlaştırıcı16:42:46
Uzlaşmayı sağlayan
etken16:42:46
Etki yapan (her şey), müessir, faktör
ŞEKİL16:42:43
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
akrabalık16:42:43
Akraba olma durumu
klân16:42:33
Boy
karış16:42:14
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
hikmet16:42:13
Bilgelik
US16:41:48
Akıl
Ten16:41:46
İnsan vücudunun dış yüzü
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır16:41:22
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
Bakışımsız16:41:18
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
ayan16:41:14
İleri gelenler
karşılıklı yapraklar16:41:10
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
YİYECEK16:40:54
Yenmeye elverişli olan her şey
orkestra16:40:05
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
Kudretli16:39:55
Gücü olan, güçlü
kuyruk16:39:21
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
pabuç16:39:05
Ayakkabı
KARAKTER16:38:59
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
çıkar16:38:39
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
SAVUNMA16:38:25
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
fotokopi16:38:21
Tıpkıçekim, eşçekim
düşündeş16:38:10
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
püskürtü16:38:06
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
telepati16:37:29
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
farika16:37:20
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
lâvanta çiçeği16:37:15
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
zayıflık16:36:56
Zayıf olma durumu
Kolayca16:36:33
Oldukça kolay olan
kışır16:36:25
Kabuk
muallâk16:36:24
Asılmış, asılı
kontak açmak16:36:21
bir taşıtın motorunu çalıştırmak için kontak anahtarını çevirerek elektrik devresini açmak
Pulluk16:36:12
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
Çise16:35:50
İnce yağmur, çisenti
imkansız16:35:34
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
gri16:35:34
Kül rengi, boz
abanoz16:35:27
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
Koku16:35:03
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
ifşa etmek16:35:03
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
önemli16:35:02
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
eşlem16:34:58
Kopya
gardiyan16:34:41
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
iftiracı16:34:04
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
Uzlaşma16:33:52
Uzlaşmak durumu, uyuşma
art düşünce16:33:28
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
sabırlı16:33:21
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
vandal16:33:03
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
öğrenci16:32:55
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
alşimi16:32:54
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
TÜRDEŞ16:32:46
Türleri bir olan, mütecanis
değişim16:31:12
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
gerçeküstücülük16:31:04
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
sahiplik16:30:43
Sahip olma durumu, iyelik