göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

göksel12:50:24
Gökle ilgili, semavî
başkomutan12:50:22
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
zarar vermek12:50:09
kötülük etmek
niyaz12:50:07
Yalvarma, yakarma
kurs12:50:01
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
çupra12:50:00
bk. çopra
dairesel12:49:56
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
alegorik12:49:54
Alegori ile ilgili
dalgır12:49:43
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
çuka12:49:40
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
altın sarısı12:49:36
Altın rengini andıran
evaze12:49:35
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
TOPLUM12:49:34
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
çuha çiçeği12:49:33
İki çeneklilerden, çok yıllık, değişik renkli çiçekleri ve rozet yaprakları olan, dere kenarlarında da yetişen bir süs bitkisi
çopra12:49:23
Balık kılçığı
uyuşma12:49:21
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
ağırlanma12:49:18
Ağırlanmak işi
çokluk12:49:13
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
sayıklama12:49:12
Sayıklamak işi
çokça12:49:07
Çok olarak
el yatkınlığı12:48:57
İşe alışmış olma durumu, mümarese
çok ayaklılar12:48:51
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
aylı12:48:46
Üzerinde ay biçimi bulunan
eseme12:48:46
bk. mantık
çocuklar!12:48:46
arkadaşlar!
çocuk bezi12:48:41
Bebeklerin altına bağlanan bez
rina12:48:38
Tırpana
kötek12:48:36
Baston, sopa
çobanlama12:48:36
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
SESLENME12:48:35
Seslenmek işi
İNDİVİDÜALİZM12:48:34
Bireycilik
seza12:48:31
Uygun, yaraşır, bir şeye değer
üst üste12:48:31
Birbiri arkasından
albenili12:48:30
Alımlı, çekici, cazibeli
çoğunlukla12:48:23
Çoğunluğa dayanılarak
çoğulcu12:48:11
Çoğulculukla ilgili olan, plüralist: Çoğulcu görüş
ARABA VAPURU12:48:09
Arabalı vapur
çoğu12:48:00
Çoğu zaman, çok defa
çekememezlik12:47:53
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
çizmek12:47:47
Resmini yapmak, resmetmek
çizgili12:47:39
Üzerinde çizgi bulunan
çizgi film12:47:32
Bir konuyla ilgili olarak kişilerinin hareketlerini belirtecek yolda art arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmi
çivit mavisi12:47:17
Çivit rengindeki mavi
Suçlama12:47:15
Suçlamak işi, itham
tamah12:47:12
Aç gözlülük, hırs
sorumlu12:47:11
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
balkır12:47:11
Parıltı
Netice12:47:10
Sonuç
trata12:47:09
Torbalı balık ağı
çividi12:47:03
Çivit renginde olan
uyarı12:47:00
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
halay12:46:59
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
çitlembik12:46:56
Kara ağaçgillerden, mercimekten az büyük, buruk lezzette meyvesi olan bir ağaç, melengiç (Celtis)
aşağı yukarı12:46:49
Tama yakın, yaklaşık olarak
Yüce Divan12:46:48
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
kuyruklular12:46:39
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
ağartı12:46:35
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
alageyik12:46:34
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
çiroz12:46:29
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
PAY12:46:23
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
mars12:46:20
Merih gezegeni, Sakıt
çirişli12:46:15
Çiriş sürülmüş
çilli12:46:02
Çili olan
çil12:45:46
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
çiftteker12:45:37
Bisiklet
çalacak12:45:34
Yoğurt mayası
çiftlik12:45:23
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
çift12:45:17
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
çiğ12:45:11
Pişmemiş veya az pişmiş
evre12:45:02
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
çiçek bozuğu12:44:57
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
imtihan12:44:44
Sınav
kasaplık12:44:34
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
çevre bilimci12:44:28
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
sınıfta kalmak12:44:22
başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa geçemeyerek aynı sınıfta yeniden okumak
Adi12:44:15
Sıradan, hiçbir özelliği olmayan
mimarlık12:44:12
Mimar olma durumu
gönüllü12:44:11
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
ırgat12:44:03
Tarım işçisi, rençber
İlkbahar12:44:02
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
çevirgeç12:43:55
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
ekose12:43:41
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
NEDENSEL12:43:23
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
Şiar12:43:21
Belgi
çerçeve12:43:11
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
çeper12:43:07
Çit
çepçevre12:43:02
bk. çepeçevre
kapelâ12:42:58
Şapka
körpe12:42:57
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
çentme12:42:55
Çentmek işi
çentik açmak12:42:50
çentik oluşturmak
çenesi düşük12:42:37
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
çene çalmak12:42:26
gevezelik etmek
muşmula12:42:23
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
hulâsa12:42:22
Özet, fezleke
çelimsiz12:42:13
Güçsüz, nahif
çelim12:42:06
Güç, kuvvet
Bizmut12:42:04
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
çelebi12:41:49
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
çekmece12:41:43
Masa, dolap gibi şeylerin dışarıya çekilen gözü, çekme
amfibi12:41:42
İki yaşayışlı
çekme12:41:37
Çekmek işi
Saçmalama12:41:36
Saçmalamak işi
Ho12:41:34
Holmiyum"un kısaltması
çekirge12:41:33
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
buluşma12:41:29
Buluşmak işi
deşifre12:41:21
Çözülmüş, açıklanmış
çekiliş12:41:21
Çekilme işi
sıva12:41:17
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
göz alıcı12:40:56
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
çekecek12:40:55
Ayakkabı ile topuk arasına sokularak, ayağın ayakkabıya kolay girmesini sağlayan, maden, boynuz ve plâstik maddeden yapılmış alet
çekül12:40:50
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
yontulma12:40:44
Yontulmak işi
AKÇA YEL12:40:41
Güneydoğudan esen yel, keşişleme
Tabut12:40:40
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
çeşitli12:40:39
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
çeşit çeşit12:40:33
Çeşitli olan, türlü türlü
DEF12:40:31
bk. tef
SÖBE12:40:25
Biçimi yumurta gibi olan, beyzî, oval
TATBİKİ12:40:24
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
stor12:40:22
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
stabilize yol12:40:15
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
çay demlemek12:40:15
bk. demlemek
çatma12:40:11
Çatmak işi
inceleyici12:40:09
İnceleyen, araştırma yapan (kimse), müdekkik
damla12:40:08
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
bir araya getirmek12:40:01
toplamak
çatı örtüsü12:39:58
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
çarpan balığı12:39:51
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
çarnaçar12:39:25
İster istemez