göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

göksel06:56:29
Gökle ilgili, semavî
bağımlılık06:56:23
Bağımlı olma durumu, tâbiiyet
şahsen06:55:42
Kendi (kendim, kendin...), bizzat
deprem bilimci06:54:43
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
çevirgeç06:51:43
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
abadî06:50:33
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
üzerine06:50:30
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
teneşir06:50:25
Ölü yıkanan kerevet, salacak
yalamuk06:48:34
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
üstünkörü06:48:25
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
uyluk kemiği06:45:24
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
gurup06:44:42
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
evrensel06:43:09
Evrenle ilgili
müminlik06:43:06
Mümin olma durumu
ehlidil06:42:45
Gönül eri, kalender, rint
ayaz06:42:40
Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk
çayır06:41:55
Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer
bostan06:40:37
Sebze bahçesi
aklıselim06:40:25
Sağduyu
boyun bükmek06:40:19
bk. boynunu bükmek
peridot06:39:35
Olivin
maslak06:38:44
Sürekli su akan boru
Yatak odası06:38:33
Yatmak için kullanılan oda
arsenik06:37:23
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
uhrevi06:36:08
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
o denli06:34:59
Öyle, o kadar
sıradanlık06:34:19
Sıradan olma durumu
şahane06:34:17
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
Kutup06:34:00
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
sivilce06:28:37
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
gram06:27:22
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
tropik06:26:52
Dönence (zamanı)
danışman06:25:45
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
bevliye06:25:13
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
yalandan06:23:37
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
kalaba06:23:35
Kalabalık
kovucuk06:21:42
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
ikame etmek06:21:40
yerine koymak
tarih06:20:49
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
sevmek06:20:43
Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
prosedür06:20:24
Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem
ÇİFTEHANE06:19:37
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
pısırık06:16:46
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
sepelek06:15:17
bk. sersem sepelek
tavsiye mektubu06:15:01
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
dolambaç06:13:22
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
kantarı belinde06:13:00
gözü açık, aldatılmaz
yaban pancarı06:12:16
Pazı (I)
BUĞDAY06:12:08
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
kabil06:11:42
Olabilir, mümkün
Felaketzede06:11:40
Felâkete uğramış
bitki bilimci06:11:01
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
atlatmak06:09:45
Savsaklamak
dük06:08:15
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
kiloton06:07:05
Değeri bin ton olan kütle birimi
tabii06:06:58
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
uyuşukluk06:03:44
Uyuşuk olma durumu
yüzgeç06:00:53
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
bahane bulmak05:58:58
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
ustalaşma05:57:38
Ustalaşmak durumu
livar05:56:19
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
suçsuz05:56:10
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
çalma05:55:18
Çalmak işi
ihale05:53:40
Bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene bırakma, eksiltme veya artırma
dışarı05:52:37
Dış çevre, dış yer, hariç
Belirtme05:52:22
Belirli kılma, görüş bildirme, tasrih
ayıklama05:52:04
Ayıklamak işi
hapis05:51:58
Bir yere kapatıp salıvermeme
not almak05:51:24
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
ılıkça05:51:14
Biraz ılık
çiğit05:50:47
Çekirdek, özellikle pamuk çekirdeği
bad05:49:55
Yel, rüzgâr
karşılaştırma05:49:01
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
yayım05:47:41
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
bulunma05:47:01
Bulunmak işi
temas05:46:34
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
kalay05:46:29
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn
vestiyer05:46:10
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
ÇİVİT05:46:06
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
av05:45:23
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
sallantı05:44:13
Sallanmak işi
fevrî05:43:50
Birdenbire, düşünmeden yapılan
ardiyeci05:43:40
Ardiye işleten kimse
inha05:41:53
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
Edevat05:40:18
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
SÜRÜ05:39:24
Evcil hayvanlar topluluğu
Açı05:38:05
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
taslak05:37:40
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
nane ruhu05:37:01
Nane yapraklarından çıkarılan esans
sensen05:36:50
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
kıvam05:36:44
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
okluk05:36:21
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
arjantin05:35:49
Büyük bira bardağı
Kutup Yıldızı05:35:19
Gök küresinin kutbuna en yakın olan küçükayı denilen takım yıldızın en ucunda bulunan, kuzeyi belirleyen, durağan yıldız, Demirkazık, Kuzey Yıldızı
rölyef05:34:53
Kabartma
karaciğer05:33:39
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
burçlar kuşağı05:33:08
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
c05:32:59
Karbon"un kısaltması
Lavman05:32:03
Kalın bağırsağı anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama
ilbay05:31:56
Vali
dik kafalı05:31:55
Dik başlı
söyletme05:31:15
Söyletmek işi
alaçam05:29:58
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
üretici05:29:16
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
Mülahham05:28:37
Şişman
karışıklık05:23:53
Karışık olma durumu, teşevvüş
dip05:23:29
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
iç evlilik05:23:02
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
ikaz etmek05:22:52
uyarmak, dikkat çekmek
GİZ05:20:24
Sır
iveğen05:19:58
İvecen
Gölge05:19:39
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
önem05:18:03
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
paralelkenar05:17:37
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen
bütünlük05:17:21
Bütün olma durumu
gadir05:16:54
Haksızlık etme, zarar verme
Pomakça05:16:42
Pomak dili
kenar semt05:15:22
bk. kenar mahalle
tıkama05:14:10
Tıkamak işi
belgin05:13:16
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
alıngan05:13:02
Aşırı duygulu, çabuk gücenen, kırılan
Bulaşma05:12:57
Bulaşmak işi
şema05:12:46
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
yapıştırma05:11:50
Yapıştırmak işi
süsleyici05:10:39
Süsleyen, dekoratif
ayı05:09:12
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
Islık05:08:23
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
Kaş05:08:16
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
SAPINÇ05:07:53
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
Sonbahar05:06:10
Güz