göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

pusu20:40:32
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
mikrop20:40:27
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
mikyas20:40:12
Ölçek, ölçü
anagram20:40:03
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime
Yetenek20:40:02
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
astrofizik20:40:00
Gök fiziği
böbrek20:39:38
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
güm20:39:20
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
peso20:39:08
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
kap20:38:51
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
pano20:38:51
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
paso20:38:44
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
sulta20:38:30
Yetke, otorite
sulak20:38:19
Suyu olan, suyu bol
hakçası20:38:17
Doğrusu, doğru olanı
SİYASAL20:38:16
Politika ile ilgili, siyasî, politik
samsun20:38:16
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
roket20:38:05
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi
kuluçka20:37:47
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
salamura20:37:35
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
tez20:37:28
Çabuk olan, süratli
teessür20:37:17
Üzülme, üzüntü
tahtelbahir20:36:56
Denizaltı
kambiyo20:36:52
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
şiar20:36:37
Belgi
oklava20:36:36
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
Çember20:36:18
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
muvaffak olmak20:36:15
başarmak, başarılı olmak; becermek
omaca20:35:58
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
hektometre20:35:54
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
kürek kürek20:35:49
Kürekler dolusu, pek çok
haya20:35:33
Er bezi
Kovma20:35:30
Kovmak işi
hazine20:35:30
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
buzçözer20:35:28
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
badana20:35:16
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
mülk20:35:12
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
şenlikli20:35:08
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
Direksiyon20:35:07
Motorlu araçlarda, araca istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, yönelteç
dilemek20:35:00
Biri için bir dilekte bulunmak
vulva20:34:50
Ferç
yürekler acısı20:34:46
çok acıklı
durum20:34:35
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
lekelemek20:34:15
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
asetik asit20:34:00
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
kara baht20:33:58
Kara yazı
baritin20:33:56
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
sorumluluk düşmek20:33:53
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
gizlicilik20:33:46
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
pelesenk ağacı20:33:45
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
anonsör20:33:44
bk. sunucu
kalıcı20:33:41
Sürekli, daimi, geçici karşıtı
VOLKAN20:33:26
Yanardağ
tanıtlama20:33:26
Tanıtlamak işi, ispatlama
müteyakkız20:33:23
Uyanık, tetikte, sak
hüzünlü20:33:14
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
serbest bırakmak20:33:11
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
nahiv20:33:10
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
uzay gemisi20:33:04
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
kuşkulu20:33:04
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli
VAZİFE20:32:43
Ödev
puşt20:32:38
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
yaşlılık20:32:38
Yaşlı olma durumu
anka20:32:22
Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka
donatı20:32:20
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
gübre20:32:06
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
Çıkık20:32:03
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
biçme20:31:58
Biçmek işi
güncelik20:31:54
Günce yazılan defter, muhtıra
ustalıkla20:31:49
Ustaca
etimoloji20:31:39
Köken bilimi
emay20:31:34
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
salahiyettar20:31:34
Yetkili
itikal20:31:34
Aşınma, erozyon
yabanî mercanköşk20:31:33
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
mobilya20:31:28
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
akala20:31:23
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
sık20:31:22
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
salahiyetsiz20:31:13
Yetkisiz
abartmasız20:31:13
Abartılmamış, abartmadan, mübalâğasız
fütüvvet20:31:10
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
şeker20:31:04
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
Toplam20:31:01
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
canavar20:30:53
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
esefle20:30:49
Üzülerek, acınarak
medcezir20:30:44
bk. meddücezir, gelgit
sazcı20:30:41
Saz çalan kimse
geri zekâlı20:30:35
Zekâ düzeyi gelişmemiş
Muço20:30:31
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
tabanca20:30:23
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
takas20:30:22
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
ATLAS20:30:20
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
nim20:30:18
Yarı
muştu20:30:18
Sevindiren haber, sava, müjde
Güven yazısı20:30:17
Güven mektubu
ego20:30:16
Ben
dayanıksız20:30:12
Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz
harmoni20:30:03
Armoni
alkali20:30:00
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
zıt kutup20:29:54
Farklı durum ve yapıda olma
ebonit20:29:47
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
eşey20:29:37
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
beyyine20:29:36
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
köstere20:29:36
Tahta rendesi
Lâtin çiçekleri20:29:27
bk. Lâtin çiçeği
aşoz20:29:22
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
tekrar20:29:13
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
nedamet20:29:01
Pişmanlık
gelgit20:28:53
Boşuna gidip gelme
aba20:28:50
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
yumuşatmalık20:28:39
Amortisör
had20:28:35
Sınır, uç
Bozgunluk20:28:34
Bozgun
yükümlü20:28:32
Yükümü olan, mükellef
öbürü20:28:27
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
SİLİSYUM20:28:21
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
zembil20:28:15
Hasırdan örülmüş saplı torba
gangster20:28:12
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
Göl ayağı20:28:06
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
gömü20:27:54
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
dargın20:27:38
Darılmış olan, küskün
sömürge20:27:32
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
ihmal20:27:25
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
ihlas20:27:19
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
yıldız çiçeği20:27:15
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
sarf20:27:12
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
tutuşma20:27:11
Tutuşmak işi
koygun20:27:09
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
zeravent20:27:06
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
doğulu20:26:59
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı