göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

skeç04:10:51
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
yapay04:09:33
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
taciz04:09:32
Tedirgin etme, canını sıkma
emircik04:09:30
Yalıçapkını, iskele kuşu
İştiha04:09:00
İştah
barmen04:08:33
Bar tezgâhtarı
dışbükey04:08:31
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
Kınnap04:08:30
Sicim
karanlık oda04:08:26
Fotoğraf camı banyosu, röntgen muayenesi gibi işlerin yapıldığı ışıksız oda
PROSES04:07:32
Süreç
münzevi04:07:31
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
komünikasyon04:07:15
İletişim, haberleşme
derin uyku04:06:50
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
ders04:06:45
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
yıldız kümesi04:06:23
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
gerilme04:05:30
Gerilmek işi
eytişim04:05:28
Diyalektik
APALA04:05:10
Abla
katalizör04:05:06
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
mehaz04:04:45
(bir eser yazılırken başvurulan) Kaynak
klas04:03:21
Sınıf
İştahsızlık04:03:16
İştahsız olma durumu
hiç04:02:28
Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştirir
Kara çalmak04:02:16
birine iftira etmek
PERHİZ04:02:16
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
imtihan etmek04:02:09
bilgi derecesini ölçmek
kız kardeş04:01:15
Bir kimsenin, kendinden küçük, kendisiyle yaşıt olan kadın veya kız kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
cimri04:01:13
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
fedai04:00:42
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
HÜT04:00:15
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
mikoz04:00:13
Mantar
bağ bıçağı03:59:34
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
istihdaf03:59:06
Amaçlama, hedef alma
sürüp gitmek03:58:11
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
ittifak03:58:08
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
şe03:58:03
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
eşsiz03:57:16
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
sembolik03:57:12
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
ağırbaşlılık03:57:10
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
el uzluğu03:57:08
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
ciro03:57:07
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
HUYLANMA03:56:05
Huylanmak işi
şahitlik03:56:01
Tanıklık, şahadet
rezil03:55:58
Alçak, aşağılık
doymuş03:55:35
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
gelecekçi03:55:31
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
ateş açmak03:54:59
ateşli silâhla mermi atmaya başlamak
husus03:54:13
Konu, madde
müşavere03:54:08
Danışma, danış
tüccar03:54:05
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
TEKİT ETMEK03:54:03
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
taşıyıcı03:53:57
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
vız03:53:46
Böcek uçarken veya atılan bir şey hızla geçerken çıkan ses
dağcılık03:53:20
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
kare03:52:59
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
uymazlık03:52:46
Aykırılık, başkalık, mugayeret
apandis03:52:29
Kör bağırsağın ince bir parmak gibi olan son bölümü
lejyoner03:51:58
Lejyon asker
YALABIMA03:51:54
Yalabımak işi veya durumu
porno03:51:53
Pornografik sözünün kısaltılmışı
tevazu03:51:50
Alçak gönüllülük
abaküs03:51:38
Sayı boncuğu, çörkü
çırılçıplak03:51:27
Tamamen çıplak, çırçıplak
dipnot03:51:22
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
mahiye03:51:15
Aylık
Tanısızlık03:50:49
Tanınan, bilinen varlıkları, görme, işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu, agnozi
suret03:50:48
Görünüş, biçim
teşrif03:50:39
(bir yeri) Onurlandırma, şereflendirme
kırmızıbiber03:50:33
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
doğru doğru dosdoğru03:50:18
en doğrusu şudur ki
sıçramak03:50:11
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
jersey03:50:04
Sarı ve kahverenginden esmere kadar değişen renkte et tutmayan, kemikleri belirgin, sakin bakışlı bir kültür ırkı sığırı
Otonom03:49:59
Özerk, muhtar
barut rengi03:49:57
Koyu giri
Isıveren03:49:55
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
Kıstak03:49:51
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
Dağ çayı03:49:48
bk. ada çayı
süsleme sanatları03:48:44
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
çekingenlik03:48:44
Çekingen olma durumu
Savaş03:48:42
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
sulu zırtlak03:48:33
Oyunlarda kuralları bozup mızıkçılık eden, ağlayan, kaçan kimse
Kararlama03:48:27
Kararlamak işi
beraat03:47:41
Aklanma
patiska03:46:55
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
bant03:46:44
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
muafiyet03:46:43
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
çıkar03:46:43
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
böğürtlen03:46:41
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
Baykuş03:46:27
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
Semafor03:46:02
Demir yollarında gündüz mekanik olarak kırmızı bir kolla gece kırmızı ışıkla işaret veren âlet
dehşetli03:45:48
Korku veya ürküntü veren
ŞENLİK03:45:28
Şen olma durumu, şetaret
toplu taşıma03:45:23
Bir şehir halkının ulaşım ihtiyacının, çok sayıda insan taşımaya elverişli büyük taşıma araçlarıyla karşılanmasını sağlayan ulaşım sistemi
YARI03:45:08
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
türetme03:44:56
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
vagina03:44:42
Döl yolu, vajina
müteheyyiç03:44:40
Heyecana kapılmış, heyecanlı
d03:44:38
Döteryum"un kısaltması
çınlayış03:44:37
Çınlamak işi veya biçimi
Düşünsel03:44:37
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
atık03:44:33
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
taç yaprağı03:43:44
Tacı oluşturan yaprakçıklardan her biri
ispalya03:43:40
Herek
at gözlüğü03:42:56
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
Teşkil03:42:47
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
idefiks03:42:40
Saplantı, sabit fikir
boğa güreşi03:42:38
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
sonsuzlaşma03:42:06
Sonsuzlaşmak işi
askere alınmak03:41:59
askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek
balama03:41:07
Orta oyununda Rum tipi
peş peşe03:40:34
Birbiri ardından, arka arkaya
cıda03:40:33
Mızrak
nervürlü03:40:31
Nervürü olan
bilgilendirme03:40:26
Bilgilendirmek işi veya durumu
kudret hamamı03:40:23
Ilıca
Çiftçilik03:39:37
Çiftçi olma durumu
sarkıt03:39:25
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
ihtiyaç03:39:20
Gerekseme, gereksinme
ürolog03:39:10
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
icar03:37:25
Kira
Konson03:37:24
Ünsüz
Şeb03:37:23
bk. gece, ruz
yakıştırma03:37:21
Yakıştırmak işi
Karıştırıcı03:37:20
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
bezemeli03:37:09
Süslü, dekoratif
cinsi03:36:22
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
kanık03:35:45
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
megaton03:35:16
Bir milyon ton değerinde kütle birimi.Kısaltması Mt
yadırgama03:35:14
Yadırgamak işi
daluyku03:35:12
Derin uyku