göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

göksel11:43:47
Gökle ilgili, semavî
nice11:43:44
Kaç, ne kadar
niza11:43:39
Çekişme, bozuşma, kavga
Tel11:43:37
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
kurmay11:43:33
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
stator11:43:31
Duruk
radyatör11:43:29
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
hadım etmek11:43:17
kısırlaştırmak, enemek
Üretim evi11:43:15
Fabrika
riyazi11:43:13
Matematik, geometri gibi bilimlerle ilgili olan
radika11:43:11
Yaprakları salata olarak yenen baharlı, çok yıllık bir bitki (Taraxacum officinale)
ay balığı11:43:08
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
riyala11:43:08
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
dövme11:43:02
Dövmek işi
YİNE11:43:02
bk. gene
sözünün eri olmak11:43:01
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
keşişleme11:42:58
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
utçu11:42:56
Ut yapan veya satan kimse
bidon11:42:53
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
kalender11:42:50
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
Yarıcı11:42:46
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
babayani11:42:40
Gösterişi ve özentisi olmayan
siyah beyaz11:42:36
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
bitap11:42:34
Bitkin, yorgun
aymazlık11:42:31
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
bitme11:42:29
Bitmek işi
kuvars11:42:27
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
bitim11:42:23
Bitmek işi
naneli11:42:21
Nanesi olan
kaşbastı11:42:19
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
Uranüs11:42:18
Güneş"e uzaklık sırasında yedinci olan ve Güneş çevresindeki dolanımını 84 yılda tamamlayan gezegen
bitek11:42:14
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
Kirmen11:42:12
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
Birlik11:42:02
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
ele geçmek11:42:02
yakalanmak
greyfurt11:41:56
Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana)
müdafaa etmek11:41:54
savunmak, korumak
teselli11:41:46
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
dalama11:41:45
Dalamak işi
yüklemek11:41:41
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
bilet11:41:38
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
bilek11:41:36
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
sakız11:41:34
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
bilir11:41:23
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
bikes11:41:21
Kimsesiz
narh11:41:19
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
tamir11:41:17
Onarma, onarım
nato11:41:15
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
nazi11:41:12
Nazizm yanlısı (kimse)
oğul otu11:41:10
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
neon11:41:08
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
nebi11:41:04
Peygamber, savacı
eytam11:41:00
Yetimler
neva11:40:57
Ses, ahenk, nağme
Humma11:40:53
Ateşli hastalık
tebliğ11:40:47
Bildirme, haber verme
tek11:40:41
Eşi olmayan, biricik, yegâne
tembih11:40:35
Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı
Sakınma11:40:31
Sakınmak işi, içtinap
KİSPET11:40:29
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
eğitme11:40:22
Eğitmek işi, terbiye etme
Güven11:40:20
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
elektrik üreteci11:40:18
Jeneratör
dağ aslanı11:40:11
Puma
yadigar11:40:07
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
taaffün11:39:53
Kokuşma, pis kokma
avuç dolusu11:39:51
(para için) Pek çok
sırlı11:39:47
Sır sürülmüş, sırı olan
devlet başkanı11:39:45
Devletin başında bulunan kimse
müstehcen11:39:42
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
bahsetme11:39:40
Bahsetmek işi
Orta Doğu11:39:38
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, S. Arabistan, Irak ve İran"ı içine alan ülkelere verilen ad
ana bilim dalı11:39:36
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
TEKİT ETMEK11:39:36
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
müstehase11:39:34
Fosil, taşıl
hint biberi11:39:30
Kırmızı biber
BÜYÜMEK11:39:23
Yetişmek
ayrık11:39:19
Ayrılmış
Bumbar11:39:03
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
retorik11:38:57
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
çelişki11:38:55
Çelişme, tenakuz
Hudut11:38:47
Sınır
ihmalkâr11:38:45
Savsak, ihmalci
adetçe11:38:43
Sayı bakımından, sayıca
tav11:38:40
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
Balkanlar11:38:34
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
çopra11:38:32
Balık kılçığı
tükenmez kalem11:38:30
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
geçen11:38:27
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
TÜRDEŞ11:38:26
Türleri bir olan, mütecanis
ebediyet11:38:20
Sonsuzluk
KOLEKSİYONCU11:38:18
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
ebediyen11:38:15
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
bankaya yatırmak11:38:13
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
MELODİ11:38:11
Ezgi
gözlükçülük11:38:07
Gözlük satma işi
geçek11:38:02
Çok geçilen yer, işlek yol
mevzu11:38:01
Konu
etkileşim11:38:01
Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi
KARMAŞA11:38:00
Karmaşık olma durumu
çabalama kaptan ben gidemem11:38:00
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
DÜZENLİ11:37:56
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
fıtraten11:37:54
Doğuştan, yaradılışı gereğince
beşeri11:37:48
İnsanoğlu ile ilgili
CILKAVA11:37:42
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
dokunuş11:37:39
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
botanik11:37:37
Bitki bilimi, nebatat
bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)11:37:37
çıkar sağlanabilecek yeri veya şeyi bilmek veya bulmak
davet etmek11:37:35
çağırmak
harman savurmak11:37:33
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
birebir11:37:29
Etkisi kesin olan
deve dikeni11:37:26
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
SARIŞIN11:37:21
Sarı saçlı ve ak tenli kimse
derlemcilik11:37:17
Koleksiyonculuk
mala11:37:14
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
üzerinde11:37:08
... ile ilgili, üzerine
akaret11:37:06
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
alize11:37:05
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
yangı11:37:02
İltihap
akarsu11:37:00
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
Lehçe11:36:58
Polonya dili
akarca11:36:53
Kemik veremi
turnagözü11:36:45
Berrak ve parlak sarı
İspanyol müziği11:36:43
İspanyollara özgü bir tür müzik
kaolin11:36:38
Arı kil
pazarlamacı11:36:36
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
ŞİMDİ11:36:32
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
doğalcılık11:36:24
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
bakraç11:36:14
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
bit yeniği11:36:10
Bir işin gizli kalmış kötü ve aksak yanı, kuşkulu bir nokta