göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

sinirlilik05:04:02
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
leb04:41:51
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
nazir04:22:26
Benzer, eş, örnek
Petek04:15:08
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
kaderci04:11:44
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
hediye04:10:20
Armağan
nar04:05:28
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
detektif04:05:20
Gizli polis, polis hafiyesi
Albay04:03:27
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
Ce03:41:01
Seryum"un kısaltması
İŞ03:27:58
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
ama03:27:48
Görmez, kör
başarılı03:26:56
Başarı gösteren, muvaffakıyetli
emanet etmek03:21:47
bir şeyi veya bir kimseyi birine veya bir yere korumak için bırakmak
emzik03:21:41
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
ege03:21:37
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
sabo03:21:31
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
rantçı03:21:18
Rant işiyle uğraşan kimse
PRES03:20:55
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
muş03:20:47
Altı düz, küçük gezinti vapuru
salamura03:20:37
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
teğet03:20:29
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
Özdek03:20:07
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
demek03:19:33
Söylemek, söz söylemek
yetiştirmek03:19:31
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
model03:19:13
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
salt03:18:59
Yalnız, sadece, tek, sırf
elveda03:18:51
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
anket yapmak03:18:37
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
Yan03:18:23
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
Hangi03:18:21
İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
benzetme03:18:19
Benzetmek işi
sobe03:18:15
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
ruf03:17:55
Çatı, dam
iptila03:17:45
Düşkünlük, tiryakilik
Korucu03:17:21
Orman veya kır bekçisi
dolu03:17:17
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
gövde03:17:15
Bir şeyin asıl toplu bölümü
parlak03:16:27
Parlayan, ışıldayan
Soysuzluk03:16:23
Soysuz olma durumu veya soysuzca davranış
YANSICA03:16:11
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
piç03:16:09
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
kolluk03:15:53
Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet
Dönmek03:15:41
Sınıfta kalmak
bakmak03:15:39
Aramak
kuzgun03:15:11
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
iktifa03:15:09
Yetinme; kanma
Yemek03:15:01
Yemek yeme, karın doyurma işi
karaasma03:14:53
Loğusa otu, zeravent
potasyum03:14:11
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
kuyu03:14:09
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
yağlı03:13:59
Üzerinde veya içinde yağı olan
emmeç03:13:55
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
oy birliği ile03:13:53
oylamaya katılan bütün üyeler aynı yönde birleşerek
seçmek03:13:43
Birine oy vererek bir göreve getirmek
fişeklik03:13:39
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
Harika03:13:01
Yaradılışın ve imkânların üstünde nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran (şey)
ortaokul03:12:53
Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan üç yıllık orta öğretim okulu
oyma03:12:47
Oymak işi
Kısa03:12:37
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
palavracı03:12:03
Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı
tefeci03:12:01
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
Eylem03:11:57
Eylemek işi, fiil, aksiyon
kısmet03:11:45
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
giriş03:11:35
Girmek işi veya biçimi
TEM03:11:31
Tema
kervan03:11:21
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
doğru dürüst03:11:19
Tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız
LOKMA03:11:17
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
kömür03:11:05
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
süyüm03:11:03
İğneye geçirilen bir sap iplik
dar03:10:49
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
kaide03:10:41
Kural
devir03:10:37
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
TRE03:09:59
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
bira03:09:37
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
tuş03:09:15
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
cami03:09:03
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
Hafif03:08:55
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
mezhep03:08:49
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
kundak03:08:31
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
peşrev03:08:21
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
hünnap03:08:07
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
sit03:08:03
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
apsis03:07:59
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
satranç03:07:43
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
mürur03:07:31
Geçme, bir taraftan girip diğer taraftan çıkma
elebaşı03:07:15
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
iltifat03:07:13
Yüzünü çevirerek bakma
buz03:07:03
Donarak katı duruma gelmiş su
eser03:06:57
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
kıl03:06:49
Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan ipliksi uzantı
kükürt03:06:39
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
tenezzül03:06:35
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
aktarmak03:06:21
Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
piyon03:06:09
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
karış03:06:05
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
demode03:05:31
Modası geçmiş olan
Birinci03:05:21
Bir sayısının sıra sıfatı
uzanmak03:05:17
Gitmek
ciddi03:05:13
Şaka olmayan, gerçek
Kaybolma03:05:03
Kaybolmak işi
müzik03:05:01
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
Kuru03:04:51
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
bırakmak03:04:43
Bir işi başka bir zamana ertelemek
roba03:04:39
Giysi, giyecek
kur03:04:31
Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
kıymak03:04:21
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
kırlangıç03:03:55
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
kavruk03:03:53
Kavrulmuş olan
mesele03:03:51
Sorun
yatkınlık03:03:49
Yatkın olma durumu
Dübbüasgar03:03:26
Küçük Ayı
Boyut03:03:23
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
öyle03:03:17
Onun gibi olan, ona benzer
kadro03:03:13
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
katalog03:03:07
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
sala03:03:05
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
tezkire03:02:55
bk. tezkere
kemer03:02:51
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
tik03:02:31
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
göbek03:02:23
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
yalamak03:02:21
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
sema03:02:05
Gök, gökyüzü
bulmak03:02:01
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
teflon03:01:59
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
Çatı03:01:55
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
ÜZERLİK03:01:53
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
yetkeli03:01:49
Yetkesi olan, otoriter
OYUN03:01:29
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence