göksel

1.SıfatGökle ilgili, semavî

Son Arananlar

irade dışı02:11:01
İradesiz
hava akımı02:10:36
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
meşin yuvarlak02:10:34
(futbolda) Top
inanç02:10:30
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
uzaklık02:10:23
Uzak olma durumu, ıraklık
kişisel02:10:14
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
meclûp02:10:04
Tutkun
besin02:09:57
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
müteakiben02:09:49
Sonra, arkadan, ardı sıra
âşıktaşlık02:09:47
Karşılıklı sevişme, muaşaka
alışkı02:09:42
Yapılmaya alışılmış davranış
idam sehpası02:09:22
Darağacı
tahnit02:09:10
Ölüyü, bozulmaması için ilâçlama
salam02:08:27
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
dahilik02:08:25
Dâhi olma durumu, deha
susuzluk02:08:18
Susuz olma durumu, kuraklık
OKTANT02:07:55
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet
ŞİF02:07:42
Pamuk kozası
nizami02:07:23
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
konteyner02:07:23
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
o kadar02:07:17
aşırılık belirtir
ay parçası (gibi)02:06:04
(kadın veya kız için) çok güzel
mahrumiyet02:06:02
Yoksunluk
halhal02:05:07
Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik
nitrojen02:04:35
Azotun başka bir adı
fark etmek02:04:22
görmek, seçmek
oturma02:04:19
Oturmak işi
kıraat etmek02:04:12
okumak
şaheser02:03:57
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
TAVIR02:03:30
Durum, davranış, vaziyet, hâl
kovcu02:02:22
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
cevapsız02:02:18
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
aldatıcı02:02:04
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
oktav02:00:33
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
yükümlü02:00:20
Yükümü olan, mükellef
Omuzlu01:59:40
Omzu olan
maruz01:59:27
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
terlik01:57:59
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
öneze01:57:34
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
boa01:57:16
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
arış01:56:44
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
Görecilik01:56:07
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
mekkareci01:55:53
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
Sair01:55:46
Başka, öteki, diğer
Uğraş01:54:47
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
üzgü01:54:25
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa
utçu01:54:21
Ut yapan veya satan kimse
ateh01:54:15
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
merek01:54:05
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
güvey,-i01:53:51
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
kesin01:51:19
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
lenfa01:50:24
Lenf
mis01:50:06
Güzel kokulu bir madde
ALMANAK01:49:58
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
durma01:49:05
Durmak durumu
dikim01:47:40
Dikmek işi veya biçimi
harir01:47:02
İpek
güvercin01:47:01
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
tahsis01:46:45
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
eğitme01:45:37
Eğitmek işi, terbiye etme
yarık01:42:54
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
rop01:42:48
Çoğu tek parça kadın giysisi
vatandaşlıktan çıkarılmak01:42:12
vatandaşlık haklarını elinden almak
ima01:41:50
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
şile bezi01:41:30
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
karar vermek01:39:58
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
istavroz01:39:27
Haç
kesinlikle01:38:59
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
halaoğlu01:38:50
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
uzlaştırıcı01:38:41
Uzlaşmayı sağlayan
Cesaretli01:38:40
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
torba01:38:32
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
maraba01:38:22
Çiftçi
afili01:38:13
Gösterişli, çalımlı
klâvsen01:38:04
Klâvyeli ve telli bir çalgı
zaç yağı01:38:00
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
mefkure01:37:55
Ülkü, ideal
kürevi01:37:45
Küresel, toparlak
yaralanma01:37:27
Yaralanmak işi
iffet01:37:27
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
yalancı safran01:37:09
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
ihtiyaç01:36:42
Gerekseme, gereksinme
peşinat01:36:29
Peşin olarak verilen para, avans
nezretme01:36:13
Nezretmek işi veya durumu
malkar01:35:27
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
senevi01:34:43
Yıllık
dolma kalem01:34:25
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
eçhel01:33:32
Çok cahil, çok bilgisiz olan
Patlatma01:33:20
Patlatmak işi
öksüz01:32:41
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
foto01:32:24
Işık
doyum01:32:22
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
karaman01:32:15
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
pozitif elektrik01:32:05
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
su sığırı01:31:23
Manda
panzehir01:31:22
Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde, antidot
satıh01:31:21
Yüz, yüzey
leziz01:31:19
Tadı güzel, lezzetli
Ağrı01:31:15
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
gönül rahatlığı01:30:33
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
sayıca01:30:07
Sayı bakımından, adetçe
pinhan01:29:59
Gizli, saklı, gizlenmiş
aldırmaz01:29:49
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
çitme01:29:32
Çitmek işi
yetingen01:28:48
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
duymak01:28:33
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
teshir01:28:29
Büyüleme, büyü yapma
tastamam01:27:43
Çok uygun, tıpatıp
Kalıp01:27:30
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
istinatgah01:27:22
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
eder01:26:13
Fiyat, paha
sentetik01:25:27
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
sarman01:24:33
Azman, iri
meç01:24:09
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
HASILA01:23:27
Bir işten elde edilen sonuç
yeniçeri ağası01:22:25
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
Bloke01:22:10
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
lazanya01:21:50
Bir çeşit İtalyan makarnası
Neon01:21:35
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
şalak01:21:24
Büyümemiş karpuz
Şehvaniyet01:21:14
Şehvetli olma durumu, kösnüllük, erotizm
bağıt01:20:36
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
tertip01:20:33
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
ısıölçer01:20:23
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
et lokması01:19:55
Et yemeği
bir çırpıda01:19:39
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
iletişim ağı01:19:09
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
geyik01:18:54
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
belirsizlik01:18:30
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
kanepe01:17:13
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk