formasyon

1 İsim

Biçimlenme

Belirli bir düzeyde eğitim görme, yetişme