fitneci

1.SıfatFitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu

Son Arananlar

değinme03:09:46
Değinmek işi, temas
mahalle çapkını03:05:19
Beceriksiz çapkın
bombeli02:58:33
Şişkinliği, kabarıklığı olan
önem02:56:41
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
Bektaşî02:55:48
Hacı Bektaş Veli"nin tarikatına girmiş olan kimse
Köktencilik02:55:23
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
kaybetmek02:50:07
Yenik düşmek, yenilmek
pısırıklık02:48:09
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
burgaç02:45:21
Anafor, girdap
Kuşku02:42:41
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
marangoz02:42:33
Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta
sömürme02:41:48
Sömürmek işi
şeytani02:41:30
Şeytanca
MURAHHAS02:39:31
Delege
dekoratif02:36:27
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
tahripkâr02:36:11
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
asılı02:35:51
Asılmış olan
cızırtı02:34:51
Cızırdama sesi
hap02:34:49
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
kışla02:34:22
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
atropin02:28:52
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
letafet02:24:32
Güzellik, hoşluk
tanıklık02:23:35
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
simgesel02:17:28
Sembolik
albinos02:14:30
Akşın
köşe yazısı02:12:23
Fıkra
slâlom02:12:21
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
zırhlı02:10:50
Zırh giymiş veya zırh kaplanmış
zeytinyağlı yemek02:09:48
Zeytinyağı ile pişirilen yemeklere verilen ad
elleme02:09:37
Ellemek işi
ahşa02:09:11
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
sergileme02:08:36
Sergilemek işi, teşhir
apış02:07:58
Butların iç tarafı, iki bacak arası
Fasikül02:07:27
Cüz
usta02:07:23
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
ÜSTÜN02:07:06
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
nezaret02:07:01
Bakma, gözetme
sürur02:06:54
Sevinç
Papaz02:06:51
Hristiyan din adamı
fişeklik02:06:50
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
şımarık02:05:49
Şımarmış, şımartılmış
uyarmak02:05:39
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
harcırah02:05:19
Yolluk
avangart02:04:08
Öncü
METALİK02:03:50
Madensel, madenle ilgili
eğri büğrü02:03:23
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
çenebaz02:02:56
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
ram02:02:50
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
kanton02:01:08
İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri
Müdevver02:01:03
Yuvarlak
buhurluk02:00:16
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
menisk02:00:11
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
araştırma görevlisi01:59:17
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
GALİZ01:57:56
Kaba ve çirkin, iğrenç
sahneye koymak01:57:52
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
yurt bilgisi01:57:14
bk. yurttaşlık bilgisi
rokoko01:54:56
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
cilbent01:53:22
Klâsör
Kebere01:53:04
Gebre otu
kayma01:51:51
Kaymak (II) işi
sepetçi01:51:03
Sepet yapan veya satan kimse
karaman01:48:42
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
İSTİBAT01:48:13
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
Pusu01:48:12
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
vız gelip tırıs gitmek01:47:47
hiç önemsememek, aldırış etmemek
UFUK01:46:46
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
sabit fikir01:46:45
Saplantı
amorf01:46:28
Biçimsiz
Yapmak01:46:10
iyilik veya kötülükte bulunmak
zorluk01:45:48
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
görece01:45:44
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
açıkça01:45:30
Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde
inkişaf01:45:02
Gelişme, gelişim
MAHİR01:44:20
Becerikli
lamise01:44:05
Dokunum
sınıflama01:43:56
Bölümleme, tasnif
cerahat01:43:47
İrin
KUŞ01:43:29
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
bayan01:43:21
Hanım yerine kullanılan bir unvan
sulta01:43:00
Yetke, otorite
salik01:42:58
Bir yola giren, bir yolda giden
havali01:42:54
Çevre, yöre, dolay
cami01:42:51
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
Lafazan01:42:39
Geveze
yıpratmak01:41:29
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
ufunet01:41:10
Pis koku
eğiklik01:41:03
Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil
HUYLANMA01:40:13
Huylanmak işi
antropoloji01:39:24
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
Yele01:39:18
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
ARAŞTIRMA01:38:56
Araştırmak işi, taharri
Asar01:38:55
Yapılar, eserler
ayyar01:37:59
Dolandırıcı, hilekâr
TARIK01:37:25
Sabah yıldızı, Venüs
mermi01:37:16
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
vezinli01:37:11
Tartılı
hokka01:37:04
Metal, cam veya topraktan küçük kap
çalışma odası01:36:58
İçinde iş yapılan oda
alyuvar01:36:56
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
natıka01:36:44
Düşünüp söyleme yeteneği
alfabe sırası01:36:40
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
maçuna01:36:38
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası
Endeks01:36:19
İndeks
ÖĞRENCİ01:36:08
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
LENF01:36:00
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
darı01:35:50
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
fazla01:35:49
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
bağlaşık01:35:47
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
barak01:35:25
Tüylü, kıllı çuha, kebe
tahsisat01:35:05
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
yer bilimi01:34:03
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
ortalık01:33:54
Bulunulan yer, çevre
ağaç01:33:39
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
avantür01:33:28
Serüven, macera
azot01:33:14
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
KAMBUR01:32:56
Bel kemiğinin, göğüs kemiğinin eğrilmesi veya raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek
köse01:32:16
Bıyığı, sakalı çıkmayan (erkek)
filigran01:32:08
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
idare etmek01:31:59
yönetmek, çekip çevirmek
üşengeçlik01:31:53
Üşengeç olma durumu, tekâsül
nova01:31:51
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
Bahadır01:31:50
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
Yaratımcı01:31:34
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
budamak01:31:20
Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dallarını kesmek
otalama01:30:57
Otalamak işi
mafevk01:30:55
Üst aşamada bulunan
Nakşibendî01:30:40
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
pahalı01:30:29
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
iltizam01:30:17
Kayırma, bir tarafı tutma
Akvarel01:29:51
Sulu boya resim