fitneci

1.SıfatFitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu

Son Arananlar

fitneci09:14:23
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
argo09:14:22
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
uydurma09:14:19
Uydurmak işi
maruf09:14:17
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
bitim09:14:16
Bitmek işi
ayıklama09:14:13
Ayıklamak işi
funda09:14:13
Süpürge otu
anyon09:14:10
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
masum09:14:09
Suçsuz, günahsız
tabı09:14:07
Mizaç, huy, tabiat, karakter
akımtoplar09:14:07
Akü, akümülâtör
ihtikâr09:14:04
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
tespit etmek09:14:01
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
çaba göstermek09:13:56
bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak
hoşa gitmek09:13:56
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
düven09:13:53
Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç, döven
İHTİYAT09:13:52
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
alaca09:13:50
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
mutariza09:13:47
Yayayraç, parantez
şarkıcı09:13:44
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
patırtı09:13:44
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
yatalak09:13:41
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
deprem bilimci09:13:38
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
zimamdar09:13:35
Yönetici, iş başında bulunan kimse
GÜNEŞ09:13:35
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
muharrer09:13:32
Yazılmış, yazılı yazıya geçirilmiş
zıt kutup09:13:27
Farklı durum ve yapıda olma
gönlünce09:13:26
Dileğine uygun
akran09:13:26
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
biteviye09:13:26
Aynı biçimde, sürekli olarak
mahrum olmak09:13:23
yoksun kalmak
avuç dolusu09:13:21
(para için) Pek çok
oyun kâğıdı09:13:20
İskambil kâğıdı
karşı durmak09:13:17
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
utanma09:13:16
Utanmak durumu, teeddüp
yavan09:13:14
Yağı az
canavar09:13:11
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
arzu etmek09:13:09
yürekten istemek
filtreli09:13:08
Filtre takılmış olan
acımık09:13:05
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
vergici09:13:02
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
Uyumlu09:12:59
Uyumu olan, ahenkli, mevzun
el işi09:12:57
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
semere09:12:55
Yemiş, meyve, ürün
Kalıç09:12:52
Orak
anekdot09:12:49
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
kara elmas09:12:48
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
seçme09:12:41
Seçmek işi
yöntem bilgisi09:12:40
Metot bilgisi
Sindirim09:12:37
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
lâhana09:12:37
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
mankafa09:12:35
Anlayışsız, aptal
esasen09:12:35
Başından, temelinden, kökeninden
sepi09:12:32
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
üşengen09:12:32
bk. üşengeç
ANARŞİ09:12:29
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
fotoğrafçılık09:12:29
Fotoğraf çekme yöntemi
okuma09:12:25
Okumak işi, kıraat
balyoz09:12:22
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
izaz09:12:22
Ağırlama
Tekdüze09:12:18
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
buyuru09:12:18
Buyruk, emir
nazariye09:12:16
Kuram, teori
haber ajansı09:12:12
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
ağzı pek09:12:09
Sır vermeyen, ketum
arnika09:12:08
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
OKTANT09:12:05
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet
yağ bezi09:12:03
Yağ bezleri
izah09:11:59
Açıklama
Kaçak09:11:58
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
LAYİHA09:11:56
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
küme bulut09:11:55
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
sadır09:11:53
Göğüs, sine
teşkilat09:11:50
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
Tereddüt09:11:49
Kararsızlık, duraksama
çalgı aleti09:11:46
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
ponza09:11:44
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
Nisan09:11:42
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
Mürettiphane09:11:40
Bir basım evinde dizgicilerin çalıştığı bölüm
derleyip toplamak (veya toparlamak)09:11:39
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
hokka09:11:36
Metal, cam veya topraktan küçük kap
ilke09:11:33
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
MAGNEZYUM09:11:30
Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element. Kısaltması Mg
tabur09:11:27
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
vesikalık resim09:11:25
bk. vesikalık fotoğraf
temerrüt09:11:22
Dik kafalılık, kafa tutma
gurbete çıkmak09:11:22
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
idrak etmek09:11:19
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Dağ tavuğu09:11:16
bk. çil (I)
takla böcekleri09:11:15
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
BENEK09:11:13
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
mamur09:11:11
Bayındır
esans09:11:10
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
elastiki09:11:09
Esnek
saba rüzgârı09:11:05
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
paylama09:11:00
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
malik09:10:47
Sahip, iye
maile09:10:42
Aklan
ACELE ETMEK09:10:34
çabuk davranmak, ivmek
Maatteessüf09:10:30
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
Çelişki09:10:19
Çelişme, tenakuz
erginlik09:10:15
Ergin olma durumu, kemal, rüşt
erotik09:10:03
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
çardak09:10:03
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
tipik09:09:59
Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
takla böceği09:09:58
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
ev sineği09:09:43
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
civanmert09:09:41
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
diba09:09:37
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
yürürlükte olmak09:09:31
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
su testisi09:09:22
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
çıplak resim09:09:16
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
istim09:09:10
İslim
ziraatçı09:08:58
Tarımcı
tutkulu09:08:48
Tutkusu olan, ihtiraslı
yurt içi09:08:43
Yurt sınırları içinde olan
sporcu09:08:38
Sporla uğraşan (kimse)
üroloji09:08:31
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
Hapishane09:08:16
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
KRALİÇE09:08:05
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
coşmak09:07:57
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
Yaz yağmuru09:07:51
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
ışık09:07:28
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
döllenme09:07:20
Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın embriyon durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah
lüp09:07:14
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
başkalaşım09:07:09
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm
gözlüklü yılan09:07:02
Kobra
apaş09:06:57
Külhan beyi, kabadayı, hayta
ağızdan09:06:54
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
arıtma09:06:48
Arıtmak işi