fitneci

1.SıfatFitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu

Son Arananlar

akala21:11:25
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
başbuğ21:11:19
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
hay21:11:09
İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılır
parlamak21:11:03
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
Mevcut21:11:01
Var olan, bulunan
kurabiye21:11:01
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
kum21:11:01
Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü
devlet baba21:10:57
Devlet
aşüfte21:10:53
Oynak, açık saçık kadın, kokot
güreşçi21:10:53
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
Ofis21:10:35
İş yeri, daire, büro
tepe21:10:32
Bir şeyin en üstteki bölümü
çekingenlik21:10:05
Çekingen olma durumu
sacayağı21:09:49
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
patavatsızca21:09:41
Patavatsız (bir biçimde)
baklan21:09:39
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
portakal suyu21:09:35
Portakal sıkılarak elde edilen su
Helisel21:09:35
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
Muttarit21:09:25
Düzenli, tek düze
keler21:09:15
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
maymun balığı21:09:01
Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris)
gölgelik21:08:57
Gölge altında bulunan yer
Körelme21:08:49
Körelmek işi
orta hizmeti21:08:39
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
materyalizm21:08:25
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
vardiya21:08:21
Gemilerde beklenen nöbet
tımarlama21:08:09
Tımarlamak işi veya durumu
kaldırım21:07:59
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
kardinal21:07:55
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
Dirgen21:07:51
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
Neptün21:07:50
Güneş"e yakınlığı bakımından sekizinci olan gezegen
Karındaş21:07:47
Kardeş
hemen21:07:41
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
çiçeklik21:07:39
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
oranlama21:07:25
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
oyun alanı21:07:19
Maçların yapıldığı yer
durağan21:07:15
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
ayaklanma21:07:09
Ayaklanmak işi
küme bulut21:07:05
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
pelin21:06:59
Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium)
hükümranlık21:06:51
Egemenlik, hâkimiyet
karar vermek21:06:50
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
itham21:06:49
Suçlama, suçlu görme
nedensellik21:06:49
Nedensel olma durumu, illiyet
hassaslık21:06:48
Hassas olma durumu, hassasiyet
üretim araçları21:06:45
Üretim sürecinde kullanılan iş, araç ve gereçlerin bütünü
melamet21:06:43
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
KRON21:06:37
Çek para birimi
münasebat21:06:33
İlgiler, ilişkiler
kındıra21:06:33
Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu
hamam anası21:06:32
Kadınlar hamamında natırları yöneten kadın
tesir bırakmak21:06:27
kuvvetli bir biçimde etkilemek
götürme21:06:21
Götürmek işi
takma21:06:13
Takmak işi
aksülâmel21:06:07
Tepki, reaksiyon
alt kurul21:06:02
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
şakadan21:05:56
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
gebre21:05:40
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
BENCİLİK21:05:37
Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm
KILAVUZLUK21:05:27
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
gıpta21:05:25
İmrenme, imrenti
feyyaz21:05:19
Çok verimli, gür
barut21:05:17
Ateşli silâhla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı madde
ibrişim21:05:11
Kalınca bükülmüş ipek iplik
bühtan21:05:07
Kara çalma, iftira
i21:05:05
İyot"un kısaltması
mütearife21:05:03
Aksiyom, belit
delikli21:04:55
Deliği veya delikleri olan
çabuk21:04:47
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
tesadüf etmek21:04:43
rastlamak, rast gelmek
BATAKLIK GAZI21:04:39
Metan
yolluk21:04:27
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
taslamak21:04:23
Kendinde olmayan bir değeri varmış gibi göstermek
KANT21:04:17
Şeker ve limonla içilen sıcak su
aritmetik21:04:13
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
yoğunluk21:04:11
Yoğun bir maddenin özelliği
sterlin21:04:11
İngiliz lirası
kanunlaşma21:04:09
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
bayır21:04:01
Küçük yokuş
şüphecilik21:03:53
Kuşkuculuk, septisizm
bavul21:03:49
Yolculukta, içine eşya konulan büyük çanta
vade21:03:47
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
bıçak21:03:45
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
zenne21:03:33
Kadın (eşyası)
tutuk evi21:03:23
Tutukluların kapatıldığı yer, tevkifhane
MÜRAİ21:03:13
İkiyüzlü
tekil21:03:11
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
bekri21:03:07
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
niteleme21:03:05
Nitelemek işi
eşref21:03:03
Çok onurlu, çok şerefli
hıyanet21:02:57
Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet
telef21:02:53
Yok etme, öldürme
musevi21:02:49
Musa Peygamberin dininden olan kimse
Kuka21:02:47
Dantel veya nakış ipliği yumağı
muvasalat21:02:39
Bir yere ulaşma, varma
ŞEKİLSİZ21:02:37
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
damıtmak21:02:35
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
oflaz21:02:13
İyi, güzel, mükemmel
aspur21:02:05
Yalancı safran
şaşmaz21:02:03
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
yorgun21:02:01
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
beşer21:01:46
İnsanoğlu, insan
acı badem21:01:33
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
sancaktar21:01:32
Sancağı taşıyan kimse
güzün21:01:31
Güz mevsiminde
titreyiş21:01:30
Titremek işi veya biçimi
İzinsiz21:01:27
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
Sarp21:01:25
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
Sabi21:01:24
Küçük çocuk
Sara21:01:23
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik
Sair21:01:20
Başka, öteki, diğer
özengen21:01:18
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
Seçilmiş21:01:16
Seçerek ayrılmış
şad21:01:11
Sevimli, neşeli
şef21:01:10
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
şem21:01:07
Mum, balmumu
peşmelba21:01:06
Şeftalili, kremalı bir çeşit dondurma
ulusallık21:01:05
Milliyet, millîlik
ihtiraslı21:01:05
Aşırı istekli
Emirlik21:01:04
Emir (II) olma durumu
galeyan21:01:02
Kaynama
zihin yormak21:01:01
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
Kaynama21:01:01
Kaynamak işi
estamp21:00:59
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
resmikabul21:00:58
Kabul töreni
arkasından21:00:53
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
uyma21:00:53
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
sezyum21:00:50
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
asimile21:00:49
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır
alçak gönüllü21:00:47
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı