fitneci

1.SıfatFitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu

Son Arananlar

teke tek06:26:15
Bire karşı bir
gözdağı06:25:02
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
Yığın06:22:17
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
İlelebet06:19:44
Sonsuzluğa değin, sürgit
ziraatçı06:19:33
Tarımcı
sessiz06:19:18
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
toyluk06:18:27
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
mizah06:14:42
Gülmece
gaye06:14:05
Amaç, hedef
Jargon06:11:07
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir06:11:02
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
çarpılmak06:08:56
Çarpık duruma gelmek
kalcı06:06:07
Kal işi yapan kimse
babi06:03:41
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
okuma yitimi06:03:40
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
Topla06:03:14
Üç parmaklı diren
savurgan06:02:52
Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif
çanak yalayıcı06:02:34
Dalkavuk
bibliyografi06:02:14
Bibliyografya
damar06:00:59
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
sik05:58:42
Erkeklik organı
kaybetmek05:58:41
Yenik düşmek, yenilmek
bohem05:58:16
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
ayı gülü05:57:23
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
arıklık05:55:58
Zayıflık, sıskalık
satıcı05:54:45
Alıcıya bir şey satan kimse
Hiççilik05:53:20
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
değişik05:53:17
Değiştirilmiş
hipotetik05:51:27
Varsayıma dayanan, varsayımlı, farazî
dizgin05:51:24
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
endüstriyel05:50:34
Endüstri ile ilgili, sınaî
simgecilik05:50:19
Sembolizm
batkı05:49:35
Batkınlık, iflâs
KUTSAMA05:49:34
Kutsamak işi, takdis
ısı yuvarı05:49:27
Sıcaklığın gittikçe yükseldiği 100-300 km yükseklikler arasındaki hava yuvarı katmanı, termosfer
yarma05:45:44
Yarmak işi
Tedhiş05:44:20
Korku salma, yıldırma, terör
ücret05:44:10
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
hacimli05:43:50
Hacmi olan, oylumlu
hesaplı05:43:39
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
sahne almak05:42:59
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
Sefih05:42:33
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
sataşma05:41:46
Sataşmak işi
bambu05:41:41
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
evlatlık05:41:33
Evlât olma durumu
METİN05:41:11
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
sefalet çekmek05:39:53
yoksul ve perişan yaşamak
geçişme05:39:52
Geçişmek işi
SIRNAŞIK05:39:15
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
bağlama05:39:04
Bağlamak işi
Mutaassıp05:38:58
Bağnaz
basınç05:38:49
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
ispalya05:38:36
Herek
resimlik05:38:19
Resim takmaya yarayan çerçeve
çımbar05:37:35
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç, çımbar
çiftlik kâhyası05:37:08
Çiftlik işlerini yöneten kimse
cariyelik etmek05:36:39
cariye gibi hizmet etmek
sürüm05:35:04
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
Kuralsız05:34:27
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
lüzumlu05:33:26
Gerek, gerekli, lâzım
betimleme05:33:13
Betimlemek işi, tasvir
direnç05:33:09
Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet
gram05:32:56
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
rot05:32:37
Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk
çiriş otu05:31:07
Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitki (Asphodelus)
tedavül05:29:56
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
RAHAT05:29:07
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
İTİCİ05:28:21
İtme işini yapan
izole05:26:41
Yalıtılmış, tecrit edilmiş
dakikane05:26:33
Tam zamanında, dakik olarak
yakmaç05:26:21
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
güdülenme05:25:52
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
linet05:25:50
Sürgün
fışkırık05:24:56
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
üzücü05:23:50
Üzüntü veren
duşak05:22:56
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek
Okuntu05:22:46
Çağrı kâğıdı, çağrılık, davetiye
rücu05:21:23
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
çekirge05:21:12
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
ceride05:17:32
Gazete
erosal05:15:51
Erosçu, erotik
şasi05:14:51
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
arıtma05:13:17
Arıtmak işi
Rumuz05:13:03
Sembol, simge, remiz
PİRİNÇ05:12:48
Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa)
sop05:12:21
bk. soy sop
şarabi05:12:18
Kırmızı şarap renginde olan
formalite05:11:19
Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem
zorbalık05:10:46
Zorba olma durumu
Köken05:10:41
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları
basamak05:09:34
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
cam gibi05:08:07
arkası görünen, saydam, şeffaf
cömertlik05:07:42
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
apraksi05:07:38
bk. işlev yitimi
yaraşıklı05:07:01
Yaraşan, uygun, yakışır
Çevirmen05:06:18
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
ekinoks05:06:03
Gün gece eşitliği
Ülke05:05:31
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
gusto05:05:07
Beğeni, zevk
bir tarafa bırakmak (veya koymak)05:04:38
önemsememek, benimsememek, ertelemek
şiirleştirme05:04:32
Şiirleştirmek işi veya durumu
KÜÇÜK05:02:20
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
rehavet05:02:06
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
AŞİYAN05:01:57
Kuş yuvası
CİNAYET05:01:05
Adam öldürme
başkalaşım05:00:32
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm
günü04:59:37
Kıskançlık, çekememezlik, haset
KAYNAK04:58:53
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
ayıraç04:58:52
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
Tak04:58:33
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
maceracılık04:58:12
Serüvencilik
ilik04:57:51
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
yazıklanma04:57:33
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
Hatun04:56:13
Kadın
yakma04:55:50
Yakmak işi
şüpheci04:55:12
Kuşkucu, septik
abartılı04:54:34
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
leçek04:54:24
Baş örtüsü, yün atkı
stabilize04:52:34
Düz duruma getirilmiş
-a / -e04:51:37
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
çeviri04:51:36
Dilden dile aktarma, çevirme, tercüme
Kocaman04:50:43
Çok iri, büyük, koca
risale04:50:10
Küçük kitap, broşür
kuruş04:48:48
Liranın yüzde biri değerinde Türk parası
genizsileşme04:48:07
Dudak ünsüzünün, geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi
vebal04:45:54
Günah
Komedi04:44:22
Güldürü
yakın dost04:43:42
İçten, samimî ve yalın kimse
Karındaş04:42:53
Kardeş
mezun04:41:52
İzin almış, izinli