fitneci

1 Sıfat

Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu