fitneci

1.SıfatFitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu

Son Arananlar

Mest18:18:30
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
enli18:18:14
Eni büyük olan, geniş
savca18:18:13
İddianame
k, K18:17:50
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
Arşiv18:17:43
Belgelik
yülüme18:17:20
Yülümek işi, tıraş
çöplük18:17:19
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
peçe18:16:42
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
derme çatma18:16:34
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
ıstakoz18:16:14
Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, sevilen beyaz eti için avlanan, iri bir böcek (Homarus vulgaris)
yak18:16:13
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
dayandırma18:15:54
Dayandırmak işi
namuslu18:15:49
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
İKLİM18:15:32
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
mahalli18:15:24
Yöresel, yerel
hatırlatma18:15:13
Hatırlatmak durumu, anımsatma
tümür18:15:09
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
kusursuz18:14:31
Kusuru olmayan, mükemmel
yeniden18:14:15
Gene, yine, bir daha, tekrar
DELGİ18:13:57
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
anaç18:13:54
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
salisen18:13:52
Üçüncü olarak
anasır18:13:09
Unsurlar, ögeler
sözünün eri olmak18:12:57
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
kast18:12:46
bk. kasıt
göz merceği18:12:44
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
Kazan18:12:29
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
Pamuk ipliği18:12:28
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
ergilik18:12:26
Ergi durumu
tababet18:12:00
Hekimlik
MÜESSİR18:11:34
Dokunaklı
manipülasyon18:11:33
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
araya girmek18:11:32
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
ilan18:11:20
Duyuru
dolandırıcı18:11:09
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
vurucu18:10:56
Vuran, silâh attığında hedefini vuran
etiket18:10:47
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
bireşim18:10:28
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
paten18:10:02
Buz üstünde kaymak için kullanılan, çoğunlukla tabanına, dar uzun bir çelik takılı ayakkabı
pelin18:10:00
Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium)
pelte18:09:36
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
penis18:09:13
Erkeklik organı
doru18:09:06
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
BAĞLAÇ18:08:50
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
hınç18:08:19
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
yenilik18:08:18
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
hava18:08:18
Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
kurdeşen18:07:57
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
insan bilimci18:07:53
Antropolog
mastar18:07:29
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
hara18:07:17
At üretilen çiftlik, aygır deposu
mineral bilimi18:06:53
Mineral ve billûrlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, mineroloji
ığıl ığıl18:06:38
Ağır ağır, yavaş yavaş
Dağ tavuğu18:06:37
bk. çil (I)
yele18:06:35
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
adak18:06:21
Adamak işi veya adanılan şey, nezir
yağmurluk18:06:14
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
koşul18:06:00
Şart
tutar18:05:32
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
damıtmak18:05:31
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
elektrot18:05:21
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
çapullama18:05:08
Çapullamak işi
mukavele18:05:06
Sözleşme
bir zaman18:04:35
Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle
örf18:04:11
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
değersizlik18:03:55
Değersiz olma durumu
uzlaştırma18:03:54
Uzlaştırmak işi
enez18:03:51
Cılız, zayıf, güçsüz
iskan18:03:48
Yurtlandırma, yerleştirme
YEĞNİSEME18:03:31
Hafifseme, istihfaf
ishal18:03:25
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
kasıtlı18:03:02
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
Zorlayış18:03:01
Zorlamak işi veya biçimi
Zambiyalı18:02:57
Zambiya halkından olan kimse
tefessüh18:02:28
Çürüme, bozulma, kokuşma
şüpheli18:02:22
Kuşkulu
yahu18:02:13
Hey, bana bak, baksana" anlamında
şuurlu18:02:07
Bilinçli
şaklaban18:01:50
Şen, şakacı ve güldürücü (kimse)
arıza18:01:28
Engebe
ergen18:01:11
Ergenlik çağında olan
Domuz yağı18:01:08
Domuzdan çıkarılan yağ
yaka18:00:46
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
sevap kazanmak (veya işlemek)18:00:45
hayırlı bir davranışta bulunmak
mikyas18:00:36
Ölçek, ölçü
düşürüm18:00:33
Düşürmek işi veya durumu
Ham madde18:00:24
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
Rahip18:00:22
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
mehteran18:00:12
Mehterler
Müneccim17:59:55
Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog
esim17:59:39
Yelin esişi
Kiraz elması17:59:34
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
ab17:59:33
Su
nakışçı17:59:04
Nakış yapan kimse
Kutlama17:59:02
Kutlamak işi, tebrik
vites kutusu17:59:01
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
müstehase17:58:58
Fosil, taşıl
kudret narı17:58:54
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
Bildirme17:58:53
Bildirmek işi, beyan
bilinçsiz17:58:22
Bilinci olmayan, bilinçle yapılmayan, şuursuz
valiz17:58:17
Elde taşınabilir küçük çanta
madencilik17:58:12
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
carcur17:58:12
bk. şarjör
ekvator17:57:59
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
yasa17:57:51
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
hünerli17:57:46
Hüneri olan (kimse)
Cam17:57:45
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
muvasalat17:56:50
Bir yere ulaşma, varma
rina17:56:39
Tırpana
abadî17:56:35
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
İZİN17:56:23
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
fındık faresi17:56:03
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
NE17:55:52
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
sadme17:55:47
Çarpışma, tokuşma, vurma
tutkulu17:55:38
Tutkusu olan, ihtiraslı
eneze17:55:37
Enez
Acımasızlık17:55:35
Acımaz olma durumu, merhametsizlik, zulüm
ender17:55:34
Çok az, çok seyrek
tahripkâr17:55:30
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
enkaz17:55:27
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
manej17:55:26
At eğitimi
teknikçi17:55:23
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
mania17:55:21
Engel
patriarkal17:55:20
Ataerkil
mabut17:55:16
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
göstermelik17:55:09
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
anut17:55:06
İnatçı, ayak direyici
kallavi17:55:05
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
yoğunlaştırma17:55:02
Yoğunlaştırmak işi
yaya geçidi17:54:56
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm