fitneci

1.SıfatFitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu

Son Arananlar

kütle08:29:44
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
fitneci08:29:44
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
MERKEZ08:29:43
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
yoğunlaştırma08:29:43
Yoğunlaştırmak işi
istim08:29:42
İslim
YÖNERGE08:29:42
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
ide08:29:41
bk. idea
çizme08:29:41
Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı
matbaa08:29:41
Basım evi
hikâye08:29:40
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
iliştirme08:29:40
İliştirmek işi
ÖLÜ08:29:39
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
zifafa girmek08:29:39
düğün gecesi eşiyle birlikte yatmak
AÇIKLIK08:29:38
Açık olma durumu
çember08:29:38
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
Gümüş08:29:37
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
kopuntu08:29:37
Kopmuş parça, diaspora
tehir etmek08:29:36
ertelemek
MAS08:29:35
Emme, emerek içine çekme, soğurma
yetiştirici08:29:35
Üretici, müstahsil
kin08:29:34
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
besleme kız08:29:34
Besleme
Yapı08:29:33
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
08:29:33
Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen
seçenek08:29:32
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
aval08:29:32
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
Mai08:29:30
Mavi
Üretim evi08:29:29
Fabrika
aşiyan08:29:28
Kuş yuvası
şaşmaz08:29:19
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
ruh hastası08:29:16
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
cicili bicili08:29:15
Göze çarpan süslerle bezenmiş
yolak08:28:54
Patika
yaratık08:28:51
Canlı, mahlûk
Sürekli08:28:51
Kesintisiz olarak süren, devamlı
yer elması08:28:50
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
pekent08:28:49
Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel
Sik08:28:48
Erkeklik organı
CİMRİ08:28:47
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
susuz08:28:46
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
tektonik08:28:46
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
sergilik08:28:45
Sergi yeri
masura08:28:42
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
fazilet08:28:40
Erdem
familya08:28:40
Aile
kan basıncı08:28:32
bk. tansiyon
bitap08:28:17
Bitkin, yorgun
OCAK08:27:51
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
sivilce08:27:49
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
şanslılık08:27:41
Talihli olma durumu
ziynet08:27:40
Süs, bezek
KAYAK08:27:40
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
şahin08:27:39
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
lântan08:27:39
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
abasız08:27:39
Abası olmayan, aba giymemiş olan
azınlık08:27:38
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
illet08:27:28
Hastalık
çatal ağız08:27:26
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
kayıp08:27:25
Yitme, yitim
uzanmak08:27:16
Gitmek
gözetim08:27:12
Gözetme işi, nezaret
Kadıköy taşı08:27:09
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
gönül borcu08:27:06
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
tesadüf etmek08:27:04
rastlamak, rast gelmek
duygudaşlık08:26:58
Aynı duyguları paylaşma
elem08:26:57
Acı, üzüntü, dert, keder
fasikül08:26:57
Cüz
kerpiç08:26:57
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
ÇATANA08:26:56
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
geçimsiz08:26:55
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
kendini beğenmek08:26:55
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
meleme08:26:51
Melemek işi
mebus08:26:51
Milletvekili
Konson08:26:50
Ünsüz
martaval08:26:50
Yalan, uydurma söz, palavra
Peki08:26:49
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
yaban kazı08:26:49
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
zahmetli08:26:48
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
GIYBET08:26:45
Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov
ağırbaşlı08:26:39
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
sapkınlık08:26:34
Sapkın olma durumu
yıllık08:26:32
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
teşekkül08:26:32
Belli bir varlık ve biçim kazanma
İhsas08:26:31
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
güvence akçesi08:26:31
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
KAMPANA08:26:30
Çan
rehber08:26:30
Kılavuz
çekirge kuşu08:26:29
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
BABA08:26:29
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
MAVERA08:26:28
Öte
pozitron08:26:28
Pozitif elektron
savma08:26:27
Savmak işi
gövde08:26:27
Bir şeyin asıl toplu bölümü
tahripkâr08:26:26
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
ilan etmek08:26:26
bir durumu yayım yoluyla duyurmak
uyuşmazlık08:26:25
Uyuşmama durumu
kılade08:26:25
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
krizolit08:26:25
Zebercet
balotaj08:26:24
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
Bucak08:26:24
Kenar, köşe, yer
besin08:26:23
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
SESTEŞ08:26:23
bk. sestaş
TAKOZ08:26:22
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
YANKI08:26:22
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
yeter sayı08:26:20
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
dolunay08:26:19
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
BELİRTİ08:26:19
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
Şuur08:26:18
Bilinç
asıl08:26:16
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
karamsar08:26:16
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
CERAHAT08:26:15
İrin
Fezleke08:26:11
Özet, hulâsa
Taviz08:26:06
Ödün, ödünleme
sorumluluk08:26:05
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
cihannüma08:26:01
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
Meşguliyet08:25:57
Meşgul olma, uğraşma durumu
var olmak08:25:53
sağ olmak, yaşamak
HURİ08:25:52
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
alkış08:25:47
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
akşam namazı08:25:47
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
MAKARA08:25:47
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
Halayık08:25:46
Kadın köle, cariye
eşkıya08:25:46
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
kara sevda08:25:45
Umutsuz ve güçlü aşk
bir çırpıda08:25:45
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
Meşin yuvarlak08:25:45
(futbolda) Top
akort08:25:42
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
pestil08:25:40
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
kamu yönetimi08:25:39
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
İLGEÇ08:25:36
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu