fitneci

1.SıfatFitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu

Son Arananlar

tamir etmek19:23:29
onarmak
abıhayat19:23:25
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
Ödeme19:23:20
Ödemek işi, tediye
sorkun19:23:14
Sepetçi söğüdü
koyu kırmızı19:23:09
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
köklü aile19:23:02
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
elan19:23:01
Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha
nevzat19:22:44
Yeni doğan çocuk
soytarı19:22:41
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
tezgâh19:22:32
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
antant kalmak19:22:31
anlaşmak, uzlaşmak
şavk19:22:22
Işık
anapara19:22:22
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
iftihar etmek19:22:18
kıvanç duymak, övünmek
yerine koymak19:22:11
gibi görmek, saymak
tur19:22:06
Dolaşma
KONTROL19:22:04
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
öz19:22:00
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
galibiyet19:22:00
Yenme, yengi
tarafsızlık19:21:59
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
özek doku19:21:59
Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima
kadınsılık19:21:54
Kadınsı olma durumu
KASIMPATI19:21:46
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
Ayak topu19:21:25
Futbol
mu19:21:23
bk. mı / mi
ender19:21:23
Çok az, çok seyrek
kalite çemberleri19:21:20
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
sarahaten19:21:13
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
vatansever19:21:00
Yurtsever kimse
maden19:20:59
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
cilt19:20:57
Deri, ten
ters19:20:57
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
işe yaramak (veya yaramamak)19:20:57
elverişli olmak
karabatak19:20:43
Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax)
Si19:20:31
Silisyum"un kısaltması
üzüm kurusu19:20:24
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
Orkestra19:20:15
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
acemice19:20:14
Toyca, beceriksizce
basak19:20:09
Merdiven
bariz19:20:04
Açık, göze çarpan, belirgin
celal19:19:58
Büyüklük, ululuk
bahis19:19:54
Konuşulan şey, konu
Kuaför19:19:53
Kadın berberi
şatır19:19:52
Neşeli, keyifli, şen
Yarı19:19:52
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
ekli19:19:44
Eklenmiş olan, eki olan
bibliyograf19:19:44
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
Göçüşme19:19:38
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
kadınsı19:19:22
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
SANI19:19:22
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
gülmece19:19:21
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
sürdürme19:19:16
Sürdürmek işi
divan19:19:13
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
payanda19:18:57
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
sunuş19:18:42
Sunmak işi veya biçimi
itme19:18:38
İtmek işi
kriz19:18:37
Bunalım, buhran
aşık kemiği19:18:37
Aşık
düşürülme19:18:26
Düşürülmek işi veya durumu
methiye19:18:17
Övgü
eğreti vermek19:18:11
ödünç vermek
kaldırıcı19:18:05
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
ZALİM19:18:05
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
firez19:17:56
Ekin
uygun19:17:46
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
obur19:17:39
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
mumluk19:17:33
Mumu olan
gelgeç19:17:33
Yerli, temelli olmayan, geçici
İdeal19:17:29
Ülkü, mefkûre
ceset19:17:23
Ölü vücut, naaş
gezmen19:17:17
Gezgin
alabacak19:17:14
Ayağı sekili (at)
MEMNU19:17:10
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
seramik19:17:07
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
DİŞ19:17:04
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
Yangın bombası19:17:00
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
nikbin19:16:57
İyimser, optimist
pelemir19:16:52
bk. belemir
ifşaat19:16:41
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
kotlet19:16:26
Pirzola
mukayese19:16:20
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
ekin19:16:19
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
üniversal19:16:18
Evrensel
hindistan cevizi19:16:16
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
gulden19:16:11
Florin
İKİ19:16:03
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
sınıflama19:16:00
Bölümleme, tasnif
çividi19:15:55
Çivit renginde olan
nihai19:15:53
İşi sona erdiren, işi kesen, sonuncu
tıp tıp19:15:40
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
AGAH19:15:37
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
At donu19:15:36
Atın tüyünün rengi
arkadaş olmak19:15:35
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
arena19:15:30
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
amirlik19:15:25
Amir olma durumu
argon19:15:25
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
kıskanç19:15:23
Kıskanma huyunda olan
uyarlanma19:15:20
Uyarlanmak işi
fek19:15:15
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
gut19:15:10
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
madde19:15:00
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
duo19:14:59
İki ses veya iki müzik
aşüfte19:14:54
Oynak, açık saçık kadın, kokot
oryantal19:14:49
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
Nizamname19:14:44
Tüzük
kadavra19:14:39
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
tuş19:14:34
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
İntizam19:14:29
Düzenli, düzgün olma
roman19:14:23
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
zemin19:14:23
Taban, döşeme, yer
polemikçi19:14:21
Polemik yapan kimse
Gönül19:14:21
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
rotil19:14:18
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
müstekreh19:14:13
İğrenç
içit19:14:03
İçilecek şey
Çentik19:14:03
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
koyu19:14:02
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
düşürüm19:14:02
Düşürmek işi veya durumu
bülten19:13:59
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
gayrı19:13:54
Artık, bundan böyle
animasyon19:13:53
Canlandırma
fistül19:13:53
Akarca
içitim19:13:53
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
armut19:13:47
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
yeter sayı19:13:42
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
TOPLULUK19:13:22
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
hint domuzu19:13:19
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
pervasızca19:13:16
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
hafniyum19:13:12
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
saye19:13:12
Gölge