fitneci

1.SıfatFitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu

Son Arananlar

sıkılma17:06:26
Sıkılma işi
KAHRAMANLIK17:06:23
Kahraman olma durumu
çadır17:06:15
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
çalma17:05:59
Çalmak işi
kuruntu etmek17:05:42
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
işlemek17:05:24
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
şist17:05:07
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
özenti17:04:44
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
şile17:04:33
Mercan köşk
rehin17:04:26
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
özengen17:04:15
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
çöğüncek17:04:02
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
sakaf17:03:49
Çatı, dam
cismanî17:03:11
Cisimle, bedenle ilgili
Parça17:03:07
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
refakat etmek17:02:53
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
Açık deniz17:02:19
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
Flüt17:02:15
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
virgül17:02:01
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
ulumak17:01:44
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
filtreli17:01:32
Filtre takılmış olan
ihtifal17:01:28
Anma töreni
vinç17:01:27
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
hamur tatlısı17:01:16
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
meslekî17:00:52
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
boş inanç17:00:35
Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat
Uyma17:00:17
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
haraç17:00:00
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
ANSIZIN16:59:57
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
Bakış16:59:42
Bakmak işi veya biçimi
kesenekçi16:59:39
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
doğaçtan16:59:39
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
itibar etmek16:59:08
saygı göstermek, saymak değer vermek
anaç16:57:59
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
özentisiz16:57:24
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
fermejüp16:57:07
Çıtçıt
or16:56:32
Ordu kelimesinin kısaltması
devim bilimi16:56:27
Dinamik
tm16:56:15
Tulyum"un kısaltması
ru16:55:58
Rutenyum"un kısaltması
din adamı16:55:53
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
nikâhsız16:55:41
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
pb16:55:39
Kurşun"un kısaltması
nikâh16:55:28
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
lâakal16:55:11
En azından, hiç olmazsa
Çıta16:55:05
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
alâkasız16:54:48
İlgisiz, ilgisi olmayan
yılan16:54:46
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
Su yolu16:54:36
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
ornatma16:54:36
Ornatmak işi, ikame etme
geçerli16:54:21
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber
yazgı16:54:13
Bütün olmakta ve olacak olanları önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, alın yazısı, kader, mukadderat
alıp vermek16:53:57
yürek çarpıntısı geçirmek
levha16:53:53
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
İsviçreli16:53:53
İsviçre halkından olan (kimse)
ardiye16:53:48
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
aldatıcı16:53:26
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
iftira16:53:04
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
bileme16:52:52
Bilemek işi
yaygı16:52:47
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
tasvip16:52:16
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
Ok16:51:51
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
ne olursa olsun16:51:48
her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda
Kesit16:50:17
Bir şeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
nedamet16:50:14
Pişmanlık
kalsiyum fosfat16:49:56
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
hüzünlü16:49:12
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
baldız16:48:55
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
felaket16:48:52
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
yasama meclisi16:48:38
Yasama organı, parlâmento
haddini bilmek16:48:16
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
göz altı kremi16:47:59
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
ameliyat16:47:41
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
makineli tüfek16:47:26
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
PARA16:45:49
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
yasaklama16:45:47
Yasaklamak işi
gammaz16:45:42
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
kabarık16:45:36
Kabarmış olan
koordinasyon16:45:33
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
Vazgeçme16:45:31
Vazgeçmek durumu
ademoğlu16:45:29
İnsan denilen yaratıkların hepsi
tıraşlı16:45:27
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
cinsel16:45:18
bk. cinsî
elâstik16:45:16
Elastikî
avuç içi16:45:09
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
reis bey16:45:07
bk. başkan
meşrubat16:45:03
İçilecek şeyler, içecekler
bonbon16:45:01
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
toplama16:44:59
Toplamak işi
telsiz telefon16:44:56
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
müstakim16:44:52
Doğru, doğruluktan şaşmayan
bundan böyle16:44:49
bundan sonra
öncü16:44:47
Önde gidip haber ulaştıran kimse
Ailecek16:44:43
Ailece
kazıklanma16:44:41
Kazıklanmak işi
portföy16:44:38
Para cüzdanı
baharatçı16:44:36
Baharat satan kimse
haysiyet16:44:34
Değer, saygınlık, itibar
lehçe16:44:32
Polonya dili
peltek16:44:29
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
tatlı su kefali16:44:27
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
ŞLEMPE16:44:21
Tanelerin veya melasın fermantasyonundan veya damıtma yoluyla alkol alındıktan sonra çok sulu hâldeki lâpa
aykırılık16:44:19
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
Saik16:44:16
Sebep
ARAÇSIZ16:44:14
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
doku bozukluğu16:44:12
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
yenici16:44:03
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
düşüncesiz16:43:58
Düşüncesi olmayan
marifetli16:43:56
Ustalıklı, hünerli
adaptör16:43:54
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
rasyonalizm16:43:50
Akılcılık, usçuluk
asitölçer16:43:48
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
sıraya koymak16:43:45
düzenlemek, sıralamak
rasyonalist16:43:43
Akılcı, usçu
ısın16:43:39
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
istikamet16:43:37
Doğrultu, yön
Sprey16:43:34
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
CASUS16:43:32
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
matematiksel16:43:30
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
montaj16:43:28
Kurgu
Sinolog16:43:26
Sinoloji bilgini
benzeri16:43:23
Benzerlik gösteren, benzer
dolunay16:43:21
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
atıştırmalık16:43:19
Atıştırmaya yarayan
panama16:43:17
Orta Amerika"da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka
süpürge16:43:13
Süpürmeye yarayan araç
benzeme16:43:10
Benzemek işi
Helen16:43:08
Grek
lekelenmek16:43:06
Kötü tanınmak
manzara16:43:04
Bakışı, dikkati çeken her şey