fitneci

1.SıfatFitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu

Son Arananlar

duyuru11:24:01
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
emir11:24:01
Buyruk, komut
çal11:23:59
Taşlık yer, çıplak tepe
Aşiret11:23:59
Oymak
okuma11:23:58
Okumak işi, kıraat
TEDBİR11:23:57
Önlem
yağcı11:23:56
Yağ çıkaran veya satan kimse
maşuk11:23:55
Sevilen, âşık olunan (erkek)
egoizm11:23:55
Bencillik, hodbinlik
aza11:23:50
Organlar, vücut parçaları
İsyankar11:23:41
Baş kaldırıcı, isyancı
kerih11:23:41
Tiksindirici, iğrenç
kırmak11:23:32
İri parçalara ayırmak
MÜSAADE11:23:32
İzin, icazet, ruhsat
yemenici11:23:29
Yemeni yapan veya satan kimse
PAZARLIK11:23:29
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
iade11:23:27
Alınmış bir şeyi geri verme
mihnet11:23:27
Sıkıntı, üzüntü
BARINDIRMA11:23:27
Barındırmak işi
Egoist11:23:26
Bencil, hodbin
iğrenç11:23:24
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
müsavi11:23:20
Eşit, denk
eğitimcilik11:23:17
Eğitimci olma durumu eğitme işi veya eğitimcinin görevi
övünek11:23:12
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
övmek11:23:11
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
salvo11:23:11
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
Kesintisiz11:23:09
Aralıksız
iyi hoş (ama)11:23:09
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
kablo11:23:04
Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile sarılı bulunan metal tel
hükmî şahsiyet11:23:03
Tüzel kişilik
Örme11:23:00
Örmek işi
kom11:22:59
Ağıl, davar ağılı
sinemacı11:22:58
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
konuşkan11:22:53
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
sodyum klorür11:22:53
Tuz
meşin yuvarlak11:22:52
(futbolda) Top
yapım11:22:49
Yapmak işi, inşa, imal
boğan otu11:22:48
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
kaide11:22:47
Kural
yardım11:22:37
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
bilârdo11:22:31
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
baldır11:22:31
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
iaşe11:22:30
Yedirip içirme, besleme, bakma
öncelikle11:22:29
Öne alınarak, daha önce olarak
ılımlı11:22:28
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
müellefat11:22:18
Yazılı eserler
keçiboynuzu11:22:17
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
kenar semt11:22:16
bk. kenar mahalle
APAZLAMA11:22:15
Apazlamak işi
kalker11:22:15
Kireç taşı
özel11:22:13
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
sigorta11:22:06
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
akreditif11:22:05
Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan kredi
karagözcü11:22:04
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
el yatkınlığı11:21:55
İşe alışmış olma durumu, mümarese
şapka işareti11:21:54
bk. şapka
GARİP11:21:47
Kimsesiz, zavallı
kalın11:21:46
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
aşırma11:21:46
Aşırmak işi
kupür11:21:45
Kesik
üye olmak11:21:44
bir kuruluşa üye olarak girmek
font11:21:43
Dökme demir, pik (I)
zavallı11:21:39
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
Düzme11:21:38
Düzmek işi
Üzgün11:21:26
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
tarh11:21:25
Çıkarma
barsam11:21:23
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
bilhassa11:21:22
Hele, her şeyden önce, başta, özellikle, en çok, mahsus
benimseme11:21:21
Benimsemek işi, sahip çıkma, tesahup
Avanta11:21:20
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
duma11:21:19
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
kalinos11:21:18
Levreğe benzer bir balık
gaddar11:21:17
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
cesaretsiz11:21:17
Yüreksiz
Fikir11:21:13
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
pamuk elması11:21:12
Pamuk telleri ve tohumla dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi
hacimli11:21:12
Hacmi olan, oylumlu
tekâmül11:21:11
Olgunluk, olgunlaşma
otorite11:21:11
Yetke, sulta, velâyet
duyma11:21:10
Duymak durumu
devlet adamı11:21:09
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
Ask11:21:08
bk. asklı
konteyner11:20:43
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
füze11:20:42
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
mutariza11:20:41
Yayayraç, parantez
haber bülteni11:20:41
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
seziş11:20:40
Sezmek işi veya biçimi
ev bark11:20:38
Ev, mülk
istikbal11:20:24
Karşı çıkma, karşılama
şerefsiz11:20:21
Şereften yoksun olan, onursuz
CİHAN11:20:21
Evren, âlem
arnavut11:20:17
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
Yerme11:20:17
Yermek işi, zem
aralamak11:20:14
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
yılan11:20:13
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
hesabını (kitabını) bilmek11:20:10
tutumlu olmak
yetmek11:20:09
Yeterli sebep olmak
nazım birimi11:20:09
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
sentez11:20:08
Birleşim
iş kazası11:20:08
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
nüfus11:19:59
Kişi
çalı dikeni11:19:58
bk. karaçalı
kertik kertik11:19:44
Üzeri kertiklerle dolu
arka arkaya11:19:42
Hemen birbirinin arkasından, art arda
ne11:19:40
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
siyah beyaz11:19:38
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
dalkavukluk11:19:30
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
Mesaj11:19:26
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
amelî11:19:14
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
arpacık11:19:12
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
sefa11:19:11
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
dikili taş11:19:11
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
Figüratif11:19:07
Figürlü, figürcü
entel11:18:58
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
üvey baba11:18:58
Öz olmayan baba, babalık
ağız kavgası11:18:56
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
usta11:18:55
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
üşengeçlik11:18:46
Üşengeç olma durumu, tekâsül
Enöte11:18:46
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
yelalim11:18:45
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
emir subayı11:18:41
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
sükûnet11:18:41
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
tüfek11:18:36
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
stronsiyum11:18:32
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
çavmak11:18:31
Dağılıp yayılmak, saçılmak
yakınlık11:18:29
Yakın olma durumu
mefhum11:18:29
Kavram
sutaşı11:18:28
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
usçu11:18:28
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
Otlak11:18:27
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera