fitneci

1.SıfatFitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu

Son Arananlar

alaya almak04:56:26
alay etmek, eğlenmek
şüheda04:56:25
Şehitler
Sandal04:56:24
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
Klarnet04:56:23
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
tefessüh04:56:22
Çürüme, bozulma, kokuşma
güvem eriği04:56:08
bk. akdiken
dünya alem04:56:01
Herkes, bütün insanlar
derince04:56:00
Biraz derin
telâtin04:55:49
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
alafranga04:55:39
Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı
doru04:55:38
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
merkep04:55:29
Eşek
diktacılık04:55:25
Dikta yanlısı olma durumu
tümsek04:55:24
Küçük tepe
fenalık04:54:27
Kötülük, şer
benibeşer04:54:24
İnsan
Karabaş04:54:19
Rahip, keşiş
ötücü04:54:07
Güzel öten, ötüşü güzel olan
YAZMA04:54:01
Yazmak işi, tahrir
köşe bucak04:53:51
Göze çarpmayan yer
pişman olmak04:53:41
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
acur04:52:16
bk. ajur
Makale04:52:08
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
periyot04:52:06
Dönem
yığışım04:52:04
Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera
samut04:51:58
Susan, suskun
Simge04:51:49
Sembol
salak04:51:46
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
itimatlı04:51:46
Güvenilir
aşure04:51:45
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
nail04:51:44
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
ara buluculuk04:51:43
Uzlaştırıcılık
katmerli04:51:43
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
pat04:51:41
Yassı, basık
orkide04:51:40
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
Eşik04:51:37
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
Hollândalı04:51:20
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
imale etmek04:51:11
eğmek, çevirmek
Temizlenmek04:51:09
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
tevzi04:50:23
Dağıtma, üleştirme
barlam04:50:09
bk. barlam
Kılavuz04:49:59
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
gözde04:49:58
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
tatar ağası04:49:52
Posta görevi yapan tatarların amiri
Zihinsel04:49:33
Zihinle ilgili, zihnî
yardımlaşma04:49:31
Yardımlaşmak işi
hurufilik04:49:29
Kur"an"ın harflerinden birtakım anlam ve yargılar çıkaran bir mezhep
anlama04:49:27
Anlamak işi, vukuf
boğulma04:48:56
Boğulmak işi
kayma04:48:18
Kaymak (II) işi
bölge04:48:13
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
kahya04:48:03
Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse
meridyen04:47:58
Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire
damıtmak04:47:32
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
oldubitti04:47:30
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
yaygın04:47:26
Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan
behişt04:47:24
Cennet, uçmak
eşit04:47:05
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
arı kovanı04:45:54
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
şimdi04:45:52
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
yanardağ püskürmesi04:45:50
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
alfa04:45:46
Yunan alfabesinin birinci harfi
arındırma04:44:30
Arındırmak işi
mürebbi04:44:28
Eğitici
sürücü04:44:17
Hayvan, at arabası ve motorlu taşıt süren kimse, şoför
ısırgan04:44:16
Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica)
tire04:44:11
Dikişte kullanılan pamuk ipliği
deste04:44:03
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
tavsif04:43:54
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
türel04:43:49
Türe ile ilgili olan, hukukî
ilham04:43:48
Esin
İranlı04:43:46
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
serak04:43:32
Dik yerlerden inen buzullarda, derin yarılmalar sebebiyle buz parçalarının koparak aşağıya düşmesi
doktrin04:43:31
Öğreti
terebentin04:43:05
Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi
eğlenme04:42:01
Eğlenmek işi
Dış04:42:00
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
Gözaltı04:41:59
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
kavrama04:41:50
Kavramak işi, anlama, algılama
Avurt04:41:49
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
şuurlu04:41:29
Bilinçli
mihrace04:41:26
Hindistan"da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan
yağışsızlık04:41:24
Yağış olmama durumu, kuraklık
akciğer04:41:22
Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ
Ündeş04:41:21
Benzer sesle biten söz veya cümle
hazire04:40:22
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
kan grubu04:40:21
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
tüysüz04:40:10
Tüyü olmayan
hüküm vermek04:40:09
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
ÇARPIM04:40:08
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
nifak04:39:27
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
bitkinlik04:39:11
Bitkin olma durumu
Ga04:38:52
Galyum"un kısaltması
Uygun04:38:34
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
Onarım04:38:08
Onarmak işi, tamirat, tamir
yaranmak04:38:07
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
tike04:38:02
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
sayı farkı04:37:53
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
lebalep04:37:43
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
KAYIP04:37:37
Yitme, yitim
farad04:37:12
Elektrik sığa birimi
tulanî04:37:07
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
anif04:36:51
Sert, kaba
yazı makinesi04:36:51
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
Miras04:36:50
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
daralma04:36:49
Daralmak işi
SABAH04:36:49
Gündüzün, günün başlangıcı
temize çıkarmak (veya çıkartmak)04:36:48
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
arış04:36:44
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
Yücelik04:36:41
Yüce olma durumu, ulviyet
uygar04:36:15
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
yetinme04:36:14
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
yün04:36:01
Güzün kırkılan koyun tüyü
ardıç04:35:16
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
cenin04:34:18
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
hayırhah04:34:11
İyilik dileyen, iyilik isteyen, iyicil, hayırsever
panel04:34:10
Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, toplu görüşme, açık oturum
çöl04:34:09
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
etek04:34:07
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
gezinti04:34:04
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
İntihal04:34:03
Aşırma
mebus04:34:02
Milletvekili
stilo04:34:00
Dolma kalem
Limit04:33:57
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
OLAĞAN04:33:56
Sık sık olan, olagelen, tabiî
Bi04:33:49
Bizmut"un kısaltması
TİFÜS04:33:41
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma
Halkçılık04:33:31
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
rüesa04:33:29
Başkanlar
ÇAYIRLIK04:33:28
Çayırı olan yer