fark etmek

1.görmek, seçmek
Cümle 1: Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti. - A. İlhan
anlamak, sezmek
Cümle 1: Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti. - T. Buğra
değişmek, başkalaşmak
ayırt etmek
Cümle 1: Konuşma kesilmiyor; şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim. - R. H. Karay

Son Arananlar

işlev02:56:58
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
alt bölüm02:56:50
Yazılarda bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, ayrım
ubudiyet02:56:16
Kölelik, kulluk
Bulaşma02:55:54
Bulaşmak işi
gravür02:55:52
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, kazıma resim
alıştırma02:55:37
Alıştırmak işi
çakı02:55:27
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
Avrupalı02:55:01
Avrupa"da yaşayan, Avrupa halkından olan kimse
tabaklık02:54:54
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
ah çekmek02:54:38
derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek
istibdat02:54:22
Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm
kıygınlık02:53:54
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
efemine02:53:52
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
böcek02:53:45
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
eşmek02:53:30
Araştırmak, incelemek
ebelik02:53:29
Ebe olma durumu veya ebenin yaptığı iş
yüzsüz02:53:22
Yüzü olmayan
belleğini yitirmek02:53:19
bellek kaybına uğramak
maymun balığı02:53:12
Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris)
höllük02:53:07
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
kravat02:53:04
Boyun bağı
tefrik02:52:56
Ayırma, ayırt etme
hüseynî02:52:45
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
barsam02:52:40
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
göbek02:52:33
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
etkileşim02:52:28
Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi
rasyon02:52:14
Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji ihtiyacını sağlayan toplam yem miktarı
Alem02:51:50
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
süregelen02:51:49
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
Uyluk02:51:48
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
müzekkere02:51:40
Bir iş için, herhangi bir üst makama yazılan yazı
çağı geçmek02:51:28
eskimek, dönemi veya modası geçmek
enberi02:51:18
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
gudde02:51:12
Bez, beze
Donanım02:51:06
Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara gibi manevra araçları
aba02:51:05
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
Temsil02:50:55
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
beğenmemek02:50:48
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
Yağı02:50:40
Düşman, hasım
ağlatı02:50:37
Trajedi
pirifanî02:50:32
İhtiyar (kimse)
yedirme02:50:30
Yedirmek işi
güvenceli02:50:25
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
beli02:50:17
Evet
cami02:49:45
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
Hasse02:49:18
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
kendini göstermek02:49:05
beğenilecek niteliklerini ortaya koymak
esrarlı02:49:04
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
konak02:48:51
Büyük ve gösterişli ev
deve kini02:48:33
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
çakal02:48:22
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
piyasa02:48:15
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
eğitimli02:48:12
Eğitim görmüş, eğitilmiş
heba02:48:03
Hiçbir işe yaramadan yok olma, boşa gitme
barlam02:47:59
bk. barlam
mikyas02:47:46
Ölçek, ölçü
mevzun02:47:42
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
değişinim02:47:37
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
roket02:47:35
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi
tenkit etmek02:47:31
eleştirmek
ekonomi yapmak02:47:26
tutumlu davranmak
berk02:47:24
Sert, katı
buat02:47:06
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
ŞEKİLSİZ02:47:04
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
TUTTURMAK02:46:55
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
posalanma02:46:50
Posalanmak işi
Evli02:46:43
Evlenmiş bulunan (kadın veya erkek)
ses aleti02:46:34
Ses aygıtı
değer biçmek02:46:33
bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak
kabil02:46:31
Olabilir, mümkün
jile02:46:17
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
ısı cam02:46:14
İki cam plâkanın çevresel olarak metal bir ara çıtası yardımıyla birbirine bağlanması temeline dayanan bir madde
annelik02:46:04
Anne olma niteliği veya durumu
krema02:46:03
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
şayia02:45:57
Yayılmış haber, yaygın söylenti
latifeci02:45:54
Şakacı
takdim edilmek (veya olunmak)02:45:47
sunulmak
maddeci02:45:42
Materyalist
esir02:45:39
Tutsak
kilermeni02:45:27
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
tehlike atlatmak02:45:22
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
anonsör02:45:03
bk. sunucu
İniltili02:44:49
İnleme sesiyle yüklü, inlemeli
önerge02:44:43
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
namaz niyaz02:44:37
İbadet
yankılanma02:44:35
Yankılanmak işi veya durumu
işçi sigortası02:44:33
bk. sosyal sigorta
bariz02:44:32
Açık, göze çarpan, belirgin
rebap02:44:22
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz
açık hava sineması02:44:03
Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanları kapalı sinema
Suvarma02:43:57
Suvarmak işi
çuka02:43:56
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
ağız kavgası02:43:46
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
ele geçmek02:43:36
yakalanmak
kısıtlama02:43:09
Kısıtlamak işi, hacir
insan bilimi02:43:09
Antropoloji
duymak02:43:06
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
zelil02:43:05
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
aşma02:43:02
Aşmak işi
zararda olmak02:42:57
alış verişte kâr elde edememek
kadavra02:42:46
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
sebat etmek (veya göstermek)02:42:45
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
çar02:42:44
Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen unvan
şenlik02:42:41
Şen olma durumu, şetaret
destanî02:42:12
Destan biçiminde yazılmış olan
KIRKI02:42:12
Kırkmak işi
saadet asrı02:42:10
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
fıkıh02:41:57
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
ateş02:41:54
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
kalorimetre02:41:50
Isıölçer
çavalye02:41:44
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
nakliyat02:41:31
Taşıma işleri, taşımacılık
Kukuletalı02:41:15
Kukuletası olan
haset02:41:03
Kıskançlık, çekememezlik, günü
algılayıcı02:40:55
Algı yetkisi olan
beddua etmek02:40:51
ilenmek, intizar etmek
ihtisap02:40:33
Belediye memurunun işi ve dairesi
baş kaldırmak02:40:24
ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek
hizaya getirmek02:40:15
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
şifa02:39:52
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
kail02:39:41
Söyleyen
inhilal02:39:20
Dağılma, bölünme, parçalanma
sala02:34:40
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
sabırlı02:34:31
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
beğenmek02:32:05
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
beğeni02:32:02
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
nısfiye02:30:10
Bir çeşit kısa ney
albinos02:28:10
Akşın
buluş02:25:42
Bulmak işi veya biçimi
kaşık02:24:12
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı