fark etmek

1.görmek, seçmek
Cümle 1: Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti. - A. İlhan
anlamak, sezmek
Cümle 1: Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti. - T. Buğra
değişmek, başkalaşmak
ayırt etmek
Cümle 1: Konuşma kesilmiyor; şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim. - R. H. Karay

Son Arananlar

kavkı12:32:12
bk. kabuk
tüketici12:32:08
Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı
zamane12:32:04
Çağ, devir
sunucu12:31:56
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
pisik12:31:33
Kedi
aysar12:31:29
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
ses bilgisi12:31:21
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
idari12:31:18
Yönetimle ilgili, yönetimsel
idame12:31:14
Sürdürme, devam ettirme
MUHTIRA12:31:10
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
içtenlikli12:31:02
İçten, samimî
içtenlikle12:30:56
İçten bir biçimde, samimiyetle
hamur tahtası12:30:52
Üzerinde hamur açılan tekerlek biçiminde ve kısa ayaklı masa, yastağaç
DARILMAK12:30:48
Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek
üzere12:30:44
Şartı anlatır
ayla12:30:42
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
FON12:30:40
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
geçersiz12:30:36
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
söz gelişi12:30:35
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
baykuş12:30:28
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
misafirperverlik12:30:24
Konukseverlik
üstünkörü12:30:20
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
DEĞERLİ12:30:16
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
MASTI12:29:57
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
gözü görmemek12:29:56
görmez olmak
APALA12:29:49
Abla
TRAJEDİ12:29:45
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
meyan12:29:42
bk. meyan kökü
ahiret12:29:37
bk. ahret
yaygın yanlış12:29:33
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
agitato12:29:29
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
Keman yayı12:29:29
Kemana takılan ses vermeyi sağlayan tel
değişinim12:29:25
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
saz12:29:22
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
ince hastalık12:29:17
bk. ince hastalık
ahilik12:29:13
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
iliştirme12:29:09
İliştirmek işi
kireç söndürmek12:29:05
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
uygunluk12:28:53
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
etraflıca12:28:49
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
çıplak12:28:48
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
tendürüst12:28:41
Dinç, sağlam
Taraça12:28:34
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
Arife12:28:31
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
dizin12:28:30
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
dizel12:28:26
Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor
KANUN12:28:22
Yasa
mesire12:28:14
Gezinti yeri, gezilecek yer
harman dövmek12:28:01
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
HİLAL12:27:59
Ayça, yeni ay
ARDIL12:27:53
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
higrofil12:27:49
Nemcil
mestur12:27:45
Örtülü, kapalı, gizli
şedaraban12:27:41
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
baht12:27:39
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
yıldız çiçeği12:27:38
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
dibek12:27:37
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
dilim12:27:33
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
yönlendirme12:27:29
Yönlendirmek işi
KADIN12:27:25
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
dingi12:27:21
Bir çifte kürekli küçük patalya
dinek12:27:17
Dinlenmek için durulan yer
İçtenlik12:27:09
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
dikit12:27:05
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
dikiz12:27:01
Bakma, gözetleme, erkete
diken12:26:57
Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri
dikte12:26:53
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
HASIM12:26:49
Düşman, yağı
torunlar12:26:45
sonraki döller, kuşaklar
kamu yönetimi12:26:42
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
MEY12:26:40
Şarap
ŞLEMPE12:26:25
Tanelerin veya melasın fermantasyonundan veya damıtma yoluyla alkol alındıktan sonra çok sulu hâldeki lâpa
soytarı12:26:21
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
aralık12:26:17
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
yumuşak başlı12:26:13
Uysal, kolay yola gelen
İnilti12:26:05
İnleme sesi
yetinme12:25:57
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
İnikat12:25:53
Toplanma, birleşim
YABAN MERSİNİ12:25:42
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
manganez12:25:38
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
tüketmek12:25:30
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
AD12:25:27
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
serdengeçti12:25:22
Fedaî
Roman12:25:08
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
serenat12:25:04
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
Avunmak12:24:56
Oyalanmak; yetinmek
hayırlı12:24:52
Yararı, hayrı olan
YAĞMA12:24:44
Yağmak işi
sayıklama12:24:40
Sayıklamak işi
kromatik12:24:29
Renklerle ilgili, renkser
fizik gücü12:24:28
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
abdest12:24:27
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
Tetkik12:24:25
İnceleme
Ulema12:24:20
Bilginler
start12:24:05
Çıkış
ahval12:24:02
Durumlar, hâller, vaziyetler
kuruntulu12:24:01
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
orta boy12:23:57
Orta büyüklükte olan
küflüce12:23:45
bk. mantar hastalığı
çükündür12:23:37
Pancar
sıkıntılı12:23:33
Sıkıntısı olan
Berkelyum12:23:29
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
dogmacılık12:23:15
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
ATARDAMAR12:23:07
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
basım12:23:07
Bası sanatı, tabaat
atama12:23:05
Atamak işi, tayin
palet12:22:58
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
BİRİCİK12:22:56
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
beyanat12:22:45
Demeç, bildiri
baş başa kalmak12:22:44
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
KIRAAT12:22:40
Okuma
formasyon12:22:37
Biçimlenme
kalite çemberleri12:22:36
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
konkordato12:22:32
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
praseodim12:22:28
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
istifa etmek12:22:16
(işinden) çekilmek
Bozgunluk12:22:09
Bozgun
dostça12:22:09
Dosta yakışır (biçimde)
ömre bedel12:22:01
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
yardım etmek (veya yapmak)12:21:53
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
gönderi12:21:45
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
portörlük12:21:41
Portör olma durumu
imza12:21:33
Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret
cinnet12:21:29
Delilik
istatistik12:21:25
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
ÖLME12:21:24
Ölmek işi
SENELİK12:21:21
Yıllık
tıraşlı12:21:17
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
Yakıt12:21:06
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
Kelem12:20:43
Lâhana