fark etmek

1.görmek, seçmek
Cümle 1: Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti. - A. İlhan
anlamak, sezmek
Cümle 1: Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti. - T. Buğra
değişmek, başkalaşmak
ayırt etmek
Cümle 1: Konuşma kesilmiyor; şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim. - R. H. Karay

Son Arananlar

Badminton13:53:44
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
fark etmek13:53:44
görmek, seçmek
nısıf13:53:44
Yarı, yarım
ayakçı13:53:42
Ayak işlerinde kullanılan kimse
bende13:53:42
Kul, köle
mübalâğalı13:53:41
Abartılı
efsun13:53:41
Büyü, sihir
paçavra13:53:40
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
tavassut13:53:40
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
fetiş13:53:39
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
YÖRESEL13:53:38
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
savsama13:53:38
Savsaklama, ihmal
cenaze duası13:53:37
Cenaze defnedilirken okunan dua
tartma13:53:37
Tartmak işi
HİTİT13:53:37
M. Ö. XX.-XII. yüzyıllar arasında Anadolu"da, XII-VIII. yüzyıllar arasında Hatay ve Kuzey Suriye"de devletler kurmuş olan eski bir ulus, Eti
ZİR13:53:36
Alt, aşağı
derdest13:53:35
Yakalama, tutma, ele geçirme
perva13:53:35
Çekinme, sakınma, korku
rüsup13:53:34
Tortu, çökel, çökelti
dulluk13:53:33
Dul olma durumu
KAVŞAK13:53:32
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
Dengeleyici13:53:32
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
ahenk kaidesi13:53:31
bk. ünlü uyumu
karnı geniş13:53:30
Gamsız, tasasız
mader13:53:30
Ana, anne
gelecek bilimi13:53:29
Fütüroloji
vücutça13:53:28
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
sazangiller13:53:28
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
epik13:53:28
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
BAŞKALDIRI13:53:26
Ayaklanma, isyan
söz etmek13:53:25
o şey üzerinde konuşmak
narıbeyza13:53:25
Akkor
hesap özeti13:53:24
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
karaciğer13:53:24
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
Hafıza kaybı13:53:23
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
güldürücü13:53:23
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
atmaca13:53:22
Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş (Accipiter nisus)
şahap13:53:21
Akan yıldız, ağma
Diyapozitif13:53:21
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
amaç13:53:20
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
kasık biti13:53:20
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
münafık13:53:19
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
tadımlık13:53:19
Bir şeyin tadına bakmaya yeter (miktar)
kabadayılık13:53:19
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
Toptancı13:53:18
Toptan satış yapan tüccar
abdesti kaçmak13:53:17
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
cife13:53:17
Leş
bohçacı13:53:16
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
lazut13:53:15
Mısır
ipek matı13:53:15
Cilâ veya vernikle ağaç üzerinde oluşturulan, ipeği andıran yarı parlak görünüş
manevi13:53:15
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
kayık13:53:14
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
Anlak13:53:13
Zekâ
hortlak13:53:13
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
Ağıl13:53:12
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
nardin13:53:10
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
enformasyon13:53:10
Danışma, tanıtma
güvensizlik13:53:10
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
Lens13:53:09
Mercek
berrak13:53:09
Duru, temiz, aydınlık, açık
anorak13:53:09
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
kurnazlık13:53:08
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
sahife13:53:08
Sayfa
eş yükselti13:53:07
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
zülal13:53:06
Saf, tatlı su
Islık13:53:06
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
tavlı13:53:05
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
baştabiplik13:53:04
Başhekimlik
Şetaret13:53:04
Sevinç, şenlik, neşe
cıvata13:53:04
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
çuha çiçeği13:53:03
İki çeneklilerden, çok yıllık, değişik renkli çiçekleri ve rozet yaprakları olan, dere kenarlarında da yetişen bir süs bitkisi
santur13:53:03
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
Şaban13:53:03
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
karşı durmak13:53:02
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
kodes13:53:02
Tutuk evi, hapishane, karakol
yükselteç13:53:01
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
Coşma13:53:00
Coşmak işi, galeyan
yağlı kara13:52:59
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
satın alma13:52:59
Satın almak işi
zamklı13:52:58
Üstüne zamk sürülmüş
İmkan13:52:58
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
metal bilimi13:52:57
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
isteklendirme13:52:56
İsteklendirmek işi, teşvik
Madagaskarlı13:52:56
Madagaskar halkından olan
Yapağı13:52:55
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
sekizli13:52:54
Kendinde sekiz sayısı bulunan
yılan derisi13:52:53
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
emaylama13:52:53
Emaylamak işi
süyek13:52:52
bk. cebire
mania13:52:51
Engel
duygudaşlık13:52:50
Aynı duyguları paylaşma
eriyik13:52:50
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
yoğaltım13:52:49
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
düzen kurmak13:52:49
işler duruma getirmek
zina13:52:48
Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki
yaban asması13:52:47
Akasma
fistül13:52:45
Akarca
ahret13:52:45
Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı"ya hesap vereceği yer, öbür dünya
Tasvir13:52:44
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
bağlantısız13:52:43
Aralarında bağlantı bulunmayan
EDİNİM13:52:43
Kazanma, iktisap
aman13:52:42
Yardım istendiğini anlatır
çıkrık13:52:41
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
lânetlenme13:52:41
Lânetlenmek işi
buruk13:52:40
Burulmuş olan
ağız birliği etmek13:52:40
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
Etene13:52:39
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
muhtemel olmak13:52:38
umulmak, beklenmek
aşama13:52:38
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
gulden13:52:38
Florin
vatan haini13:52:37
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
seciye13:52:37
Yaradılış, huy, karakter
Değersizlik13:52:36
Değersiz olma durumu
Karyokinez13:52:35
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
rüşvet yemek13:52:34
bir işi yapmak için birinden rüşvet almak
çenesi düşük13:52:34
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
trakit13:52:33
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
hakikatli13:52:32
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
pasata13:52:32
Bir tür kumar oyunu
gravür13:52:31
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, kazıma resim
yerleştirme13:52:30
Yerleştirmek işi
ATASÖZÜ13:52:30
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
kriminoloji13:52:30
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
üstesinden gelmek13:52:29
başarmak, becermek
zayi13:52:28
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
Nüsha13:52:28
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
Tutuşma13:52:27
Tutuşmak işi
müeddep13:52:27
Uslu, terbiyeli, edepli
erat13:52:26
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
esmer13:52:26
Siyaha çalan buğday rengi