fark etmek

1.görmek, seçmek
Cümle 1: Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti. - A. İlhan
anlamak, sezmek
Cümle 1: Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti. - T. Buğra
değişmek, başkalaşmak
ayırt etmek
Cümle 1: Konuşma kesilmiyor; şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim. - R. H. Karay

Son Arananlar

mühlet06:32:58
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
Takdim06:32:56
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
yobazlık06:32:54
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
gangster06:32:53
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
Dayak06:32:49
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
renkleme06:32:41
Renklemek işi
güvenli06:32:36
Güven verici, emniyetli, emin
iz06:32:35
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
bala06:32:35
Yavru, çocuk
eylem06:32:34
Eylemek işi, fiil, aksiyon
adese06:32:32
Mercek
Ayaklık06:32:30
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
cife06:32:28
Leş
müstebit06:32:27
Hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan, zorba, despot
sürme06:32:26
Sürmek işi
müzik bilimi06:32:24
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
sarih06:32:23
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
takma isim06:32:23
bk. takma ad
yurt içi06:32:19
Yurt sınırları içinde olan
kasırga06:32:18
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
Hristiyan06:32:16
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
tas06:32:15
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
ince ses06:32:15
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
BENGİ SU06:32:14
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
hünnapgiller06:32:11
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
uzunçalar06:32:04
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
Temelsiz06:32:03
Temeli olmayan
Erin06:32:00
Döl verme yetkinliğine eren, baliğ
TESPİH06:31:51
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
MANİFATURACI06:31:47
Manifatura eşyası satan kimse
HAYAL06:31:44
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
mercan06:31:43
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
Hamallık06:31:40
Hamalın yaptığı iş
müdafaa06:31:36
Savunma, koruma
köşe yazısı06:31:34
Fıkra
paratoner06:31:33
Yıldırımsavar, şimşeksavar
şano06:31:29
(tiyatroda) sahne
SÜRÜ06:31:27
Evcil hayvanlar topluluğu
zerdali06:31:27
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
sobe06:31:24
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
Remiz06:31:24
Sembol, rumuz
plato06:31:19
Yayla
karşılıksız06:31:17
Karşılığı olmayan
Rehine06:31:16
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
tropikal06:31:13
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
telaşlı06:31:12
Telâş eden, telâşa düşen
isteklendirici06:31:11
İstek uyandıran, teşvikkâr
sulu06:31:10
Suyu olan, içinde su bulunan
kalkan bezi06:31:08
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
nazaran06:31:07
Göre, oranla, kıyasla
gelgit06:31:06
Boşuna gidip gelme
lef06:31:05
İçine sokma, iliştirme
rokoko06:31:04
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
camekan06:31:00
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
Kaynamak06:30:59
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
ispir06:30:57
At veya araba uşağı
paça06:30:53
Pantolon, don, şalvar gibi giyeceklerde bacakların çıktığı aşağı bölüm
Yedek06:30:52
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
delme06:30:51
Delmek işi
Denetçi06:30:51
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
konukluk06:30:50
Konuk olma durumu, misafirlik
beygir06:30:49
At
aslan gibi06:30:46
boylu boslu, güçlü ve yakışıklı
mektep06:30:44
Okul
ekvatoral06:30:40
Ekvatorla ilgili eşleksel
düz yazı06:30:40
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
vaki06:30:39
Olan, olmuş
Çalma06:30:39
Çalmak işi
Güvenlik06:30:37
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
TE06:30:34
Tellür"ün kısaltması
süreç06:30:33
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
zarar06:30:32
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
ÜZÜLME06:30:30
Üzüntü duyma, teessür
PALMİYE06:30:28
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
ÜZERLİK06:30:27
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
hayal etmek06:30:25
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
pulat06:30:25
Çelik
dâhilî deniz06:30:24
bk. iç deniz
Tozluk06:30:22
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
mültezim06:30:18
Kesenekçi, kesimci
sütnine06:30:17
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
Boya06:30:16
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
Talyum06:30:11
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
hesapçı06:30:08
Hesabını iyi bilen, tutumlu
VEDA06:30:08
Ayrılırken birbirine selâm ve esenlik dileme
drenaj06:30:07
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
kurtluca06:30:03
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
Metal06:30:03
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
çivit otu06:30:01
Baklagillerden, yapraklarından çivit çıkarılan bitki türü (İndigofera)
dun06:29:59
Alçak, aşağı, aşağılık
bilgisayar06:29:56
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
İlk Çağ06:29:54
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
AYNEN06:29:54
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
Meslek06:29:51
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
taam06:29:49
Yemek, yiyecek
ızbandut06:29:45
Görünüşü ve davranışı ile korku veren (iri yarı adam)
maval06:29:43
Yalan, uydurma söz
marangozluk06:29:40
Marangozun işi
Süpürge06:29:39
Süpürmeye yarayan araç
pepe06:29:37
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
tersine06:29:33
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
Uğurlu06:29:28
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
hipostaz06:29:26
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
KORİNDON06:29:22
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
güfte06:29:21
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
nebati06:29:19
Bitki ile ilgili, bitkisel
Tanıtım06:29:17
Tanıtma
uzun etek06:29:16
Eteği uzun olan giysi, maksi
Öldürme06:29:14
Öldürmek işi
tezgah06:29:10
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
Savaş06:29:09
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
satranç tahtası06:29:06
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
askeri06:28:59
Askerlikle ilgili, askere özgü
Ayıplama06:28:58
Ayıplamak işi, takbih
koygun06:28:55
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
Soysuzluk06:28:52
Soysuz olma durumu veya soysuzca davranış
Saygı06:28:45
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
Dikey06:28:39
Dik olarak
GAR06:28:34
Yolcu ve eşya ulaşımını sağlamak için demir yolu ile ilgili birçok kuruluşun bulunduğu yer
x06:28:33
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
Coşkulu06:28:33
Coşkusu olan
dalaşma06:28:32
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
ibis06:28:31
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
yazışma06:28:30
Yazışmak işi
ÇEPER06:28:30
Çit
kontak06:28:22
Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dokunması, temas
KİŞİZADE06:28:19
Soylu
kadırga06:28:11
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
illet06:28:09
Hastalık
Bacak06:28:06
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü