fark etmek

1.görmek, seçmek
Cümle 1: Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti. - A. İlhan
anlamak, sezmek
Cümle 1: Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti. - T. Buğra
değişmek, başkalaşmak
ayırt etmek
Cümle 1: Konuşma kesilmiyor; şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim. - R. H. Karay

Son Arananlar

kaşkariko04:30:19
Oyun, dolap, düzen
elik04:30:13
Dağ keçisi, yaban keçisi
eğmeç04:30:07
Kavis
parasız04:30:03
Parası olmayan
başarı göstermek (veya kazanmak)04:29:54
başarmak
yanıt04:29:53
Cevap
tafta04:29:51
Bir tür sert, ipekli kumaş
kraça04:29:33
İstavrit balığının küçüğü
yay gibi04:29:17
eğri
duygudaş04:29:13
Bir konuda duyguları başkası ile aynı olan
bakliyat04:28:52
Baklagillerden elde edilen ürün
start04:28:49
Çıkış
cariyelik04:28:45
Cariye olma durumu
matbu04:28:43
Basılı, basılmış
ALKİL04:28:41
Alkol kökü
Rekor04:28:40
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
Mikrofon04:28:27
Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç
izam04:28:22
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
teşekkül04:28:22
Belli bir varlık ve biçim kazanma
istem04:28:18
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
kazıklı04:28:13
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
YASMIK04:28:06
Mercimek
MONARŞİ04:28:02
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
bağdaş kurmak04:27:58
bu biçimde oturmak
ulum04:27:44
Bilimler, ilimler
pervane balığı04:27:40
Ay balığı
güreş mayosu04:27:37
Güreşirken, güreşçilerin giydiği özel mayo
Dosya04:27:36
Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü
Sakınca04:27:31
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
pay04:27:29
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
kuluçka04:27:28
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
sodyum fosfat04:26:57
Eczacılıkta, hekimlikte kullanılan fosforik asidin sodyumlu tuzu (NaH2, NaHPO4, Na3PO4)
Aynen04:26:53
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
salep04:26:51
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
Bilim04:26:49
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
ruz04:26:43
Gün
sahaf04:26:40
Genellikle eski kitap alıp satan kitapçı
yavaş yavaş04:26:34
Azar azar ağır ağır
boci04:26:29
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
yivaçar04:26:28
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta
boşanma04:26:24
Boşanmak işi
beyaz04:26:22
Ak, kara karşıtı
boş04:26:13
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
men04:26:05
Yasaklama, izin vermeme
menajer04:26:00
Menecer
istek uyandırmak04:25:59
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
mevzi04:25:59
Yer, mahal
zor alım04:25:57
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
ECDAT04:25:48
Dedeler, atalar
harman dövmek04:25:43
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
manas04:25:29
Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)
KİMYON04:25:29
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
reosta04:25:28
Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer
üniversal04:25:21
Evrensel
rint04:25:13
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
korun04:24:59
Üst derinin en dış tabakası
kestane şekeri04:24:43
Kestanenin şeker şerbeti içinde kaynatılmasıyla yapılan şekerleme
ikon04:24:40
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
anlatım04:24:40
Anlatmak işi
KISIRLAŞTIRMA04:24:39
Kısırlaştırmak işi
eksi04:24:36
Çıkarma işleminde " - " işaretinin adı, nakıs
San04:24:33
Ün, şan, şöhret
tutuk evi04:24:30
Tutukluların kapatıldığı yer, tevkifhane
rekonstrüksiyon04:24:25
Yeniden kurma
şüheda04:24:24
Şehitler
LAYİHA04:24:23
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
batıl inanç04:24:09
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
Disk04:24:07
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
kaim04:24:03
(başka bir şeyin yerine) Geçen
kaynakça04:23:58
Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi
dut04:23:54
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
Şehvaniyet04:23:36
Şehvetli olma durumu, kösnüllük, erotizm
bilinçli04:23:34
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
GÜMÜŞ04:23:31
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
KIRAN04:23:24
Kırmak işini yapan (kimse)
sığın04:23:18
Ala geyik
ulema04:23:05
Bilginler
ara sıra04:23:03
Seyrek olarak, zaman zaman
tavuk balığı04:23:01
Mezgit
Yar04:22:57
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
ehram04:22:56
Mısır firavunlarının piramit biçimindeki mezarlarına verilen ad
yalaza04:22:55
bk. yalaz
kebir04:22:48
Büyük, ulu
nalayık04:22:39
Yakışıksız, hoş olmayan
cila04:22:37
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
saflık04:22:35
Saf olma durumu; temizlik, arılık
düzenlilik04:22:33
Düzenli olma durumu
hikâyeci04:22:32
Hikâye yazan, öykücü
aslan sütü04:22:22
Rakı
mazgallı04:22:20
Mazgalları olan
müstakim04:22:13
Doğru, doğruluktan şaşmayan
Sini04:22:12
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
Uyutucu04:22:10
Uyku veren, uyku getirici
sözlü04:22:09
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
cenin04:22:06
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
Garez04:22:05
bk. garaz
Bütünleme04:22:04
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
güneş saati04:22:02
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
Aymak04:21:56
Gerçeği anlamak
vay04:21:53
Şaşma anlatır
Sudak04:21:52
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
pot04:21:41
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
tasvir gibi04:21:40
çok güzel (kimse)
mutat04:21:37
Alışılmış, alışılan
soytarılık04:21:36
Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık
OKUR04:21:35
Okuyan kimse, okuyucu, kari
deniz aynası04:21:32
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
kusturucu04:21:30
Kusturan, kusmaya yol açan
zelil04:21:28
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
doküman04:21:18
Belge, vesika
arıtma ünitesi04:21:16
Doğal gaz üretim kuyularından toplama hatlarıyla gelen gazın içerisindeki hidrojen sülfür, karbondioksit ve su buharo gibi hidrokarbon bileşiği olmayan gazlarla, hidrokarbon kondanstlarının tabiî gazdan ayrıldığı birim
itiyat04:21:14
Alışkanlık, huy
hitan04:21:09
Sünnet etme
BALKON04:21:08
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
eksikli04:21:05
Kendisine bir şey gerekli olan, muhtaç
gönderme04:21:04
Göndermek işi, irsal
puma04:21:01
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
mukavele yapmak04:20:50
sözleşmek
Kapsama04:20:47
Kapsamak işi
konuşkan04:20:46
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
bati04:20:45
Yavaş, ağır
sefalet çekmek04:20:43
yoksul ve perişan yaşamak
Flâman04:20:42
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
imik04:20:41
Boğaz, gırtlak
baskı resim04:20:36
Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim
amorf04:20:30
Biçimsiz
yerleşke04:20:29
Kampus
eyeri boş kalmak04:20:28
binicisi ölmek
akait04:20:05
Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü veya bunları toplayan kitap
muadil04:19:58
Eşit, denk, eş değer