fark etmek

1.görmek, seçmek
Cümle 1: Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti. - A. İlhan
anlamak, sezmek
Cümle 1: Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti. - T. Buğra
değişmek, başkalaşmak
ayırt etmek
Cümle 1: Konuşma kesilmiyor; şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim. - R. H. Karay

Son Arananlar

çitme08:45:55
Çitmek işi
çalışılma08:45:55
Çalışılmak işi
Ho08:45:54
Holmiyum"un kısaltması
KURAM08:45:53
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
kıyıcılık08:45:53
Kıyıcı olma durumu
öğrenim belgesi08:45:53
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
Maymuncuk08:45:52
Küçük maymun
VERGİ08:45:52
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
kırmızı08:45:51
Al, kızıl
uyuzlaşma08:45:50
Uyuzlaşmak işi
Şaşırtıcı08:45:50
Şaşırtma niteliği olan, şaşırtan
çit08:45:49
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
jüri08:45:49
Seçiciler kurulu, seçici kurul
tırınk08:45:48
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
yarış08:45:47
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
YAŞAMA08:45:45
Yaşamak işi
BİLİRKİŞİ08:45:42
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
TUNÇ08:45:42
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
-a / -e08:45:41
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
Neşriyat08:45:38
Yayın
alâkasız08:45:36
İlgisiz, ilgisi olmayan
çis08:45:36
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
w08:45:34
Volfram"ın kısaltması
ehemmiyet08:45:34
Önem
MERDİVEN08:45:32
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
YÜZÜK08:45:30
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
Bay08:45:28
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
eğme08:45:27
Eğmek işi
değişinim08:45:26
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
Değiş tokuş08:45:25
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
çiriş08:45:24
Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir toz
yargıç08:45:23
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
ayı08:45:22
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
uzay üssü08:45:21
Uzay istasyonu
özet08:45:19
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
İş güç08:45:18
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
Alüvyon08:45:16
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
Ziyan08:45:16
Zarar
KORİDA08:45:15
Boğa güreşi
ekşime08:45:14
Ekşimek işi
hata08:45:12
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
Doğu08:45:12
Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık
lântan08:45:11
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
dılak08:45:10
Bızır, klitoris
sestaş08:45:08
Eş sesli, eş adlı, homonim
kerevet08:45:08
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
yazı08:45:07
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
gök adası08:45:06
bk. gök ada
Biber08:45:06
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
buğra08:45:05
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
al kan08:45:03
Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parajin
AB08:45:01
Su
elemek08:45:01
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
KENT08:45:00
Şehir
çin gülü08:45:00
bk. kamelya
değiş08:45:00
Değmek işi veya biçimi
karagöz08:44:59
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
Benzeşme08:44:58
Benzeşmek işi
açılma08:44:57
Açılmak işi
F08:44:56
Flüor"un kısaltması
danışıklı08:44:55
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
Raca08:44:55
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
müteessif08:44:54
Üzülen, acınan, yerinen, esef eden
çimen08:44:54
Kendiliğinden yetişmiş çim
keten tohumu08:44:52
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
İHTAR08:44:52
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
malama08:44:51
Samanla karışık tahıl
tutku08:44:51
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
ses bilgisi08:44:51
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
entari08:44:51
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
MATEMATİK08:44:51
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
batak çulluğu08:44:49
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
ateh getirmek08:44:49
bunamak
Akaret08:44:48
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
GEÇERSİZ08:44:48
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
çilekeşlik08:44:46
Çilekeş olma durumu
şeffaf08:44:44
Saydam
düğün08:44:43
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence
polemikçi08:44:43
Polemik yapan kimse
çile08:44:42
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
Ağırca08:44:42
Oldukça ağır
Uçak08:44:42
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
savaş08:44:40
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
işte08:44:38
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
REMEL08:44:36
Aruz ölçülerinden biri
gaz08:44:36
Tül
or08:44:35
Ordu kelimesinin kısaltması
çiğe08:44:35
Ceviz veya badem içi
Soylu08:44:35
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Ağırbaşlı08:44:34
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
motif08:44:33
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
şaka kaldırmak08:44:33
şakaya dayanmak, katlanmak
işret08:44:33
İçki
İhtiyat08:44:32
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
maddiyat08:44:31
Madde ile ilgili şeyler
İkindi08:44:31
Öğle ile akşam arasındaki süre
hademe08:44:30
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
MALİ08:44:29
Mal ve para ile ilgili, parasal
çiçeklik08:44:28
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
denizkızı08:44:28
Solunumları hem akciğerlerle, hem solungaçlarla olan, arka üyeleri olmayan, otçul amfibyumlar sınıfından bir hayvan
Don08:44:25
Giysi
boyun bükmek08:44:24
bk. boynunu bükmek
BASKI08:44:23
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
bollaşma08:44:22
Bollaşmak işi veya durumu
ara bozucu08:44:21
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
EVLİYA08:44:21
Erenler, ermişler, veliler
Ac08:44:20
Aktinyum"un kısaltması
Şile08:44:17
Mercan köşk
Sahipsiz08:44:17
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
ekskavatör08:44:16
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
örümcekler08:44:16
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
çiçek açmak (veya vermek)08:44:16
çiçeklenmek
yemenici08:44:16
Yemeni yapan veya satan kimse
Beğenme08:44:15
Beğenmek işi
dergâh08:44:13
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
baştan08:44:12
başından alarak, bir kez daha, yeniden
arttırma08:44:10
Arttırmak işi
Sınav08:44:09
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
Gösterme08:44:08
Göstermek işi
mefhum08:44:07
Kavram
argüman08:44:06
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
çevre08:44:04
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
geçmez akçe08:44:03
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
yılkı08:44:03
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
Değiştirme08:44:02
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
boksörlük08:44:00
Boksörün işi veya mesleği
Cetvel08:43:59
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
turnagözü08:43:58
Berrak ve parlak sarı
nar balinası08:43:57
Narval
tavuk08:43:57
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)