fark etmek

1.görmek, seçmek
Cümle 1: Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti. - A. İlhan
anlamak, sezmek
Cümle 1: Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti. - T. Buğra
değişmek, başkalaşmak
ayırt etmek
Cümle 1: Konuşma kesilmiyor; şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim. - R. H. Karay

Son Arananlar

Görecelik14:45:18
Görece olma durumu
ALKA EVLİ14:45:18
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
ödünç alma14:45:18
ödünçleme
Özseverlik14:45:18
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
Veya14:44:59
Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılır
gayret14:44:58
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
emirber14:44:40
Emir eri
dönüştürücü14:44:39
Dönüştüren
ilgisiz14:44:06
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
nakız14:43:40
Bozma, çözme; kırma
Atatürkçü14:43:39
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
tasvip etmek14:43:39
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
frank14:43:33
Fransız para birimi
ikna14:43:32
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
efelek14:43:32
Lâbada
mail14:43:32
Eğilimi olan
kerkenez14:43:32
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
Mor14:43:32
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
senato14:43:32
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
izafiye14:43:31
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
taraf14:43:31
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
madeni14:43:18
Madensel, madenle ilgili
öbürü14:42:45
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
bezzazlık14:42:39
Kumaş satma işi, manifaturacılık
bedii14:42:37
Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen
girişim14:42:19
Bir işe girişme, teşebbüs
mor ötesi14:42:19
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
tembellik etmek14:42:19
tembelce davranmak
mükafat14:42:18
Ödül
Demek14:42:00
Söylemek, söz söylemek
UZMAN14:41:59
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
ensesi kalın14:41:41
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
niyaz etmek (veya eylemek)14:41:40
yalvarmak
şakadan14:41:23
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
AĞZINA KADAR14:40:55
boş yeri kalmayacak biçimde
cebir14:40:50
Zor, zorlayış
tozluk14:40:37
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
Vakit14:39:58
Zaman
fizik ötesi14:39:58
Doğa ötesi
son vermek14:39:57
bitirmek, sona erdirmek
çekiştirme14:39:56
Çekiştirmek işi
ığıl14:39:38
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
kadın berberi14:39:38
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
yıl aşırı14:39:38
Birer yıl ara ile
evsin14:39:30
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
uğurluk14:39:00
Maskot
Hadim14:39:00
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
lambada14:38:59
Güney Amerika"da yapılan bir dans
ılıkça14:38:59
Biraz ılık
harekete geçmek14:38:57
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
arşın14:38:39
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
kalıplaşmış14:38:38
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
OBJEKTİF14:38:18
Nesnel, afakî
özden14:38:17
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
örtme14:37:59
Örtmek işi
muadele14:37:58
Eşitlik, beraberlik, denklik
anestezi14:37:57
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
tevettür14:36:17
Gergin duruma gelme, gerilme
Ilıca14:36:16
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
pişman14:35:50
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
maruf14:35:40
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
yengeç14:35:39
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
tahmin etmek14:35:39
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
lezzetli14:35:21
Tadı güzel
yarı karanlık14:35:19
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
kırım14:35:17
Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam
kavat14:35:12
Yolsuz, yasa dışı veya gizli, cinsî birleşmelerde aracılık eden erkek, pezevenk
gafil14:34:38
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
Hücum14:34:37
Saldırma, saldırı, saldırış
kilometre14:34:37
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
Titreşim14:34:37
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
DENİZKIZI14:34:20
Solunumları hem akciğerlerle, hem solungaçlarla olan, arka üyeleri olmayan, otçul amfibyumlar sınıfından bir hayvan
vaaz14:34:20
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
tahta14:34:17
Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç
karşı durmak14:34:01
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
sıçrama14:34:00
Sıçramak işi
kapak14:33:59
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
sömürge14:33:20
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
utma14:33:19
Utmak işi
asa14:33:16
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
lânetlenme14:32:59
Lânetlenmek işi
ibre14:32:56
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
töre dışı14:32:39
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
apışak14:32:39
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
BAR14:32:38
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
özbekçe14:32:37
Özbek dili
ilbay14:32:37
Vali
turna14:32:33
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
ahşa14:32:32
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
başkomutan14:32:32
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
perukar14:32:32
Berber
kesmik14:29:25
Kesilmiş sütün koyu bölümü
iğdiş etmek14:29:16
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
salt14:29:12
Yalnız, sadece, tek, sırf
aydınlanmak14:28:25
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
hattatlık14:27:48
Hattat olma durumu
SERGEN14:27:39
Raf
büyü14:26:59
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı
öz saygı14:26:39
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
kazan14:26:38
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
Si14:26:38
Silisyum"un kısaltması
ayak diremek14:26:04
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
At donu14:26:03
Atın tüyünün rengi
teeddüp14:24:26
Utanma, sıkılma
yülüme14:22:58
Yülümek işi, tıraş
yarışmacı14:22:57
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
altıncı his14:22:47
bk. altıncı duygu
karşı koymak14:22:46
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
semiz14:22:46
Şişman
dizel14:22:16
Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor
şişkin14:22:15
Şişmiş, şişirilmiş
İcap14:21:42
Gerek, gereklik, ister, lüzum
Romen14:21:36
Roma halkından olan kimse
bıyık14:20:55
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
kenar14:18:59
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
kavmî14:16:52
Kavimle ilgili, etnik
kontrol14:16:41
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
restoran14:15:19
Lokanta
faal14:15:18
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
silâh14:15:02
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
Baş çanağı14:15:01
Kafa tası
ırakgörür14:15:01
Dürbün
eğitici14:15:00
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
İMAJ14:15:00
İmge
rekonstrüksiyon14:14:20
Yeniden kurma
astatin14:14:20
Astat
köy14:14:12
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
varidat14:13:53
Akla gelen, içe doğan düşünce
alacak14:10:08
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
DESTAN14:10:07
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope