fark etmek

1.görmek, seçmek
Cümle 1: Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti. - A. İlhan
anlamak, sezmek
Cümle 1: Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti. - T. Buğra
değişmek, başkalaşmak
ayırt etmek
Cümle 1: Konuşma kesilmiyor; şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim. - R. H. Karay

Son Arananlar

fark etmek14:26:53
görmek, seçmek
koyu sarı14:25:56
Sarının bir ton koyusu
Baş çanağı14:25:35
Kafa tası
KAPLICA14:25:23
Ilıca
broş14:25:08
Kadınların takındıkları süs iğnesi
zıypak14:24:54
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
kul14:24:52
Tanrı"ya göre insan
mililitre14:24:45
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
Cüz14:24:39
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
DİASPORA14:24:25
Kopuntu
pafta14:24:11
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
pelte14:24:03
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
dördül14:23:56
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
pus14:23:42
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
kalkan bezi14:23:31
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
pos14:23:27
(bıyık için) Gür ve uzun
pof14:23:02
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
laisizm14:22:57
Lâiklik
bağıntı14:22:43
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
Yararsız14:22:28
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
inceltici14:22:20
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
çözme14:22:18
Çözmek işi
şahadetname14:22:06
Diploma, sertifika, bröve
çoğulcu14:22:05
Çoğulculukla ilgili olan, plüralist: Çoğulcu görüş
anlayışlı14:21:44
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
zan14:21:31
Sanma, sanı
yoz14:21:16
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
yen14:20:59
Giysi kolu
nüfus14:20:28
Kişi
boğaz14:20:01
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
boğma14:19:46
Boğmak işi
keyfiyet14:19:32
Nitelik
ofris14:19:17
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
Domuz yağı14:19:02
Domuzdan çıkarılan yağ
binici14:19:02
Binen
rehavet14:18:32
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
hurufat14:18:07
Harfler
emirber14:17:44
Emir eri
yaşlılık bilimi14:17:30
Geriatri
üzüm şekeri14:17:15
Glikoz
geyik dikeni14:16:49
bk. akdiken
birbirine katmak14:16:27
aralarını açmak, aralarını bozmak, olay çıkarmak
protaktinyum14:16:12
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
GÜREŞ14:15:57
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
ege14:15:33
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
simit14:15:28
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
bun14:15:18
Sıkıntı
buz14:15:02
Donarak katı duruma gelmiş su
manzume14:14:57
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
bok14:14:38
Dışkı
bet14:14:22
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
ığıl14:14:17
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
Eke14:14:07
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
bez14:13:52
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
MAHSUL14:13:44
Ürün
Bad14:13:38
Yel, rüzgâr
ima etmek14:13:22
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
Patırtı14:13:08
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
hesap14:12:53
Aritmetik
yergici14:12:52
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
heybe14:12:25
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
beyanat14:12:25
Demeç, bildiri
eğilimli14:11:46
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
Müstahkem14:11:24
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
ahşap14:11:10
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
kertik14:10:53
Kertilmiş olan
kararlaştırma14:10:45
Kararlaştırmak işi
laskine14:10:44
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
görüp gözetmek14:10:29
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
paylama14:10:11
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
lâden14:09:46
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
istihraç14:09:20
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
savaşımcı14:09:15
Savaşım veren kimse, mücadeleci
kavara14:09:05
Balı alınmış petek
göç etmek (veya eylemek)14:08:41
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
Kahinlik14:08:14
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
duygudaşlık14:08:00
Aynı duyguları paylaşma
cebire14:07:13
Kırık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri bezle kaplanan levha, süyek, koaptör
yararlanma14:06:55
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
yalınlık14:06:40
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
dayandırma14:06:16
Dayandırmak işi
Yaşlı14:06:07
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
diğerkam14:05:52
Özgeci, özgecil
Münebbih14:05:38
Uyarıcı
tiksinti14:05:22
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
kefen14:04:57
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
taret14:04:56
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
Muhasip14:04:54
Sayman, muhasebeci
monogami14:04:15
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
tahripkâr14:04:00
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
sahteci14:03:45
Düzmeci, sahtekâr
eşkal14:02:44
Biçimler, şekiller, kılık
istanbulin14:02:00
Tanzimat"tan Meşrutiyet"e kadar Türkiye"de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi
İç işleri14:01:45
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
imame14:01:34
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
hükümsüz14:01:19
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
mayın dökmek14:01:04
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
imece14:00:46
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
TUTTURGAÇ14:00:26
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
TEKLİF13:59:47
Birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme
kural13:59:38
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
kırat13:59:33
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
sibakusiyak13:59:18
bk. siyakusibak
sırça13:58:19
Cam
Şans13:58:05
Talih, baht, felek
mücevher13:57:50
Değerli süs eşyası
ölçüm13:57:42
Ölçmek işi
eziyet çekmek13:57:28
zahmet ve sıkıntıya uğramak
nemrut13:55:55
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
epitelyum13:55:47
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
kuru üzüm13:55:30
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
ücret13:55:15
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
Hicvetme13:55:12
Hicvetmek işi
süreğen13:55:00
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
Ağırca13:54:45
Oldukça ağır
General13:54:30
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
galaksi13:54:15
Gök adası
şarabi13:53:51
Kırmızı şarap renginde olan
dang13:53:50
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
alman gümüşü13:53:23
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
BİLGİLİ13:53:08
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
tutumluluk13:52:46
Tutumlu olma durumu
ateşe dayanıklı13:52:27
aşırı ısıdan zarar görmeyen
Maksimum13:52:16
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
merak13:52:13
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
alpaka13:52:01
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
şaheser13:51:35
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
lebalep13:51:19
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
Züppe13:51:04
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
HOŞUNA GİTMEK13:50:37
biri beğenmek