fark etmek

1.görmek, seçmek
Cümle 1: Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti. - A. İlhan
anlamak, sezmek
Cümle 1: Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti. - T. Buğra
değişmek, başkalaşmak
ayırt etmek
Cümle 1: Konuşma kesilmiyor; şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim. - R. H. Karay

Son Arananlar

fark etmek19:11:55
görmek, seçmek
plân19:11:55
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
kurumlu19:11:44
Kurum (II) tutmuş olan
lokomotif19:11:39
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
ÜZME19:10:53
Üzmek işi
sarahat19:10:48
Açık, belli, anlaşılır olma durumu
ordu komutanı19:10:39
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
faraza19:10:34
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
cilâ19:10:33
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
Görücü19:10:32
Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye giden kimse, dünür
kamet19:10:23
Boy, endam
masarika19:10:23
Bağırsakları tutan karın iç zarı
gizlicilik19:10:19
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
bumbar19:10:18
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
dolar19:10:04
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
belirleme19:09:52
Belirlemek işi, tayin
sardalye19:09:38
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
BOY19:09:19
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
didişme19:09:03
Didişmek işi
ilkah19:08:58
Dölleme, döllenme
zen19:08:58
Kadın
inşa etmek19:08:57
kurmak, yapmak
denklik19:08:46
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
statü19:08:43
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
teçhiz19:08:24
Donatma, donatım
çalap19:08:05
Tanrı
ödeşme19:07:48
Ödeşmek işi
azil19:07:47
Görevden alma
kız istemek19:07:35
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
ana yurt19:07:28
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
uca19:07:20
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
kısa19:06:53
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
ceylânca19:06:50
Ceylân gibi, ceylâna uygun biçimde
restore19:06:39
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
termometre19:06:32
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
batarya19:06:28
En küçük topçu birliği
kala19:06:03
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
kürek kürek19:06:02
Kürekler dolusu, pek çok
MÜSAADE19:06:01
İzin, icazet, ruhsat
smokin19:05:31
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi
yerli19:05:30
Taşınamayan, başka yere götürülemeyen
reform19:05:30
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat
mahreç19:05:20
Çıkış yeri, çıkak
Sak19:05:19
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
şen şakrak19:05:15
Çok neşeli, şakrak
babi19:05:14
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
yaşlılık19:05:14
Yaşlı olma durumu
kovan19:05:13
Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık
geçim19:05:13
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
Matbuat19:04:54
Basın
kaybetmek19:04:18
Yenik düşmek, yenilmek
tınlama19:03:58
Tınlamak işi
edip19:03:43
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
sitem19:03:11
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
seyretmek19:02:37
Bir olaya karışmadan bakmak
açkı19:01:49
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
çevren19:01:48
Ufuk, göz erimi
kurabiye19:01:27
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
yaradan19:01:27
Tanrı
Müşkülpesent19:01:25
Güç beğenen, titiz
AKÇA YEL19:01:24
Güneydoğudan esen yel, keşişleme
eylemli19:01:16
Eylem durumunda olan, amelî, fiilî
çetin19:01:08
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
HALİS19:01:06
Katışık olmayan, katışıksız, saf
Ocak19:00:42
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
düşkünler evi19:00:32
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
şirinlik19:00:30
Şirin olma durumu, sevimlilik
koyu kır18:59:47
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
zıt anlamlı18:59:40
karşıt anlamlı
rekonstrüksiyon18:59:40
Yeniden kurma
Özet18:59:38
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
beraberinde18:59:25
yanında
İdil18:59:20
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
hantal18:59:16
Kocaman, iri, kaba
vurguncu18:59:10
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
teselli etmek (veya vermek)18:59:04
avutmak, avundurmak
İNÇ18:58:46
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
mikrop18:58:21
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
oyun yazarlığı18:58:07
Oyun yazma işi
mağrur18:57:49
Kurumlu, gururlu
Gariplik18:57:47
Garip olma durumu, garabet
TUTTURMAK18:57:36
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
devam etmek (veya ettirmek)18:57:25
başlanmış bir işi sürdürmek
tabir18:57:14
Deyiş, anlatım, ifade
Zarf18:56:29
Kap, kılıf, sarma
cariyelik etmek18:56:16
cariye gibi hizmet etmek
pas18:55:39
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
spor18:55:33
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
yedek18:55:07
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
gülüş18:55:06
Gülmek işi veya biçimi
lakırdı18:54:28
Söz
leçek18:54:24
Baş örtüsü, yün atkı
girişimci18:54:13
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
hemşire18:54:06
Kız kardeş, bacı
değerbilirlik18:53:56
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
akreditif18:53:19
Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan kredi
eksikli18:53:18
Kendisine bir şey gerekli olan, muhtaç
Ot18:53:16
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
tellal18:53:13
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
EREK18:53:11
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
Düşünsel18:52:58
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
KUTUP18:52:57
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
portföy18:52:44
Para cüzdanı
nişan yüzüğü18:52:29
Nişan halkası
tarpan18:52:29
Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, çevik bir yaban atı (Equus gmelini)
krizolit18:51:58
Zebercet
Yenge18:51:56
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
vurdumduymaz18:51:54
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
AYMA18:51:52
Aymak işi
Bulaşma18:51:37
Bulaşmak işi
Hüsran18:51:37
Zarar, ziyan
alaysı18:51:18
Alaya benzer, ciddî olmayan
kibrit18:51:02
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
keşke18:50:47
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
kuru meyve18:50:43
Yaş meyvenin kurutulmuşu
kum otu18:50:27
Uyuz otu
PİRİNÇ18:49:58
Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa)
hürmetli18:49:12
Saygılı
manas18:49:07
Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)
Allah rahmet eylesin18:48:46
ölüleri hayırla anmak için söylenir
arıtıcı18:48:46
Arıtma özelliği olan
Kulun18:48:22
Doğumdan altı ay sonra kadar olan erkek veya dişi at veya eşek yavrusu
fotoğraf18:48:13
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
Pelerin18:48:09
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
rüzgarlı18:47:42
Yel esen, yelin estiği, yelli
ÇELİŞİK18:47:31
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
çarpık18:47:30
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
idea18:47:25
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
nişanlanmak18:47:15
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
reklam18:46:48
Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol