fark etmek

1.görmek, seçmek
Cümle 1: Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti. - A. İlhan
anlamak, sezmek
Cümle 1: Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti. - T. Buğra
değişmek, başkalaşmak
ayırt etmek
Cümle 1: Konuşma kesilmiyor; şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim. - R. H. Karay

Son Arananlar

fark etmek14:14:59
görmek, seçmek
sözünün eri olmak14:14:48
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
koleksiyonculuk14:14:45
Koleksiyoncunun yaptığı iş
miktar14:14:39
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
sağduyulu14:14:22
Sağduyusu olan
serbest bırakmak14:14:17
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
suret14:14:11
Görünüş, biçim
gereksiz14:14:09
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
astronomi14:14:05
Gök bilimi, felekiyat
yanardağ14:14:04
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
kasıt14:13:54
Amaç, istek, maksat
tombala14:13:48
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
MÜSTEVİ14:13:43
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
narh14:13:32
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
züppece14:13:20
Züppe (bir biçimde)
cengel14:13:17
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
DE14:13:16
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
yarışmacı14:13:15
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
Partizan14:13:09
Partici
cennet kuşu14:13:03
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
buhran geçirmek14:12:46
bunalım geçirmek
çultar14:12:41
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
taş balığı14:12:35
İşkine balığına verilen bir ad
ebediyen14:12:35
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
motorin14:12:30
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
popo14:12:25
Kaba et, kıç
harap14:12:24
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
ağız birliği14:12:18
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
Düşkü14:12:11
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
teferruatlı14:12:01
Ayrıntılı
açıkağız14:11:59
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
Sorgu14:11:45
Sormak işi
köprü yol14:11:39
Vadiler, koyaklar veya derin dere yatakları üzerine kurulan ve beton direkleri üzerinde duran kara yolu köprüsü, viyadük
Sb14:11:33
Antimon"un kısaltması
gübre14:11:22
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
La14:11:20
Lântan"ın kısaltması
gır14:11:17
Söz, lâkırdı
dağınık14:11:16
Geniş bir alana yayılmış olan
anaerkil14:11:15
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
Eleştirmen14:11:11
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
Destansı14:11:05
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
SAVA14:10:48
Haber
piç14:10:44
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
Ölmüş14:10:43
Ölen, ölü olan
SIVI14:10:37
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
uğurlu14:10:31
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
Hayırsever14:10:25
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
meslekî14:10:23
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
B14:10:17
Bor"un kısaltması
Sayımlama14:10:14
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
beşbıyık14:10:08
İri muşmula
vesayet14:09:54
Vasilik
çoğalma14:09:51
Çok duruma gelme, artma
saparta14:09:49
Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık
sepetçi14:09:47
Sepet yapan veya satan kimse
lakırdı14:09:46
Söz
diş14:09:46
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
Bukalemun14:09:45
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
velûr14:09:44
Kadife
UNUTMA14:09:44
Unutmak durumu
Cilveli14:09:40
Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr
jüpiter14:09:40
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
mahlul14:09:38
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
TEKDÜZE14:09:36
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
afoni14:09:36
bk. Ses yitimi
batma14:09:35
Batmak işi
melekler gibi14:09:35
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
deniz yosunu14:09:19
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
VEHİM14:09:12
Kuruntu
Babacıl14:09:06
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
Âmin14:08:34
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
zıvana14:08:25
İki ucu açık küçük boru
puşt14:08:14
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
halk ağzı14:08:00
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
çeviklik14:07:49
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
zorlu14:07:43
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
aşikâre14:07:42
Açıkça, belli ederek, saklamadan
ENAYİ14:07:36
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
ikametgah14:07:35
İkamet edilen, oturulan yer, konut
radika14:07:13
Yaprakları salata olarak yenen baharlı, çok yıllık bir bitki (Taraxacum officinale)
süsleyici14:07:08
Süsleyen, dekoratif
onmak14:07:01
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
betimleme14:06:59
Betimlemek işi, tasvir
İŞSİZ14:06:59
İşi olmayan
maymun14:06:46
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
atasözü14:06:27
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
hakuran14:06:25
Kumru
şita14:06:14
Kış
bel kemeri14:06:01
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
öz saygı14:05:59
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
etiyopyalı14:05:53
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
iç mimar14:05:47
Bir yapının içini süsleyen, düzenleyen ve döşeyen sanatçı, dekoratör
erinme14:05:37
Erinmek işi veya durumu
mümas14:05:30
Dokunan, temas eden
imalathane14:05:19
Ham maddelerin işlenerek, mal olarak piyasaya sürülecek duruma getirildiği iş yeri, yapım evi
havra14:05:07
Yahudi tapınağı, sinagog
he14:04:56
Helyum"un kısaltması
pakt14:04:41
Antlaşma
kaliko14:04:38
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
nikel kaplama14:04:37
Nikelâj
yetingen14:04:31
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
üşenç14:04:09
Üşenme, üşengeçlik
Aksi14:03:57
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
gencecik14:03:53
Çok genç
Şart14:03:48
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
yutak iltihabı14:03:47
Faranjit
duyarsız14:03:46
Duyarlı olmayan
bobin14:03:36
Makara
mart14:03:35
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
VURMA14:03:35
Vurmak işi
apansız14:03:24
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
sormaca14:03:18
Soruşturma, anket
esrarengiz14:03:12
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
tutumluluk14:03:01
Tutumlu olma durumu
yükleme durumu14:02:50
bk. belirtme durumu
kepaze14:02:39
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
ulumak14:02:28
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
yansı14:02:18
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
karın zarı14:02:06
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
besihane14:02:00
Besi yapılan yer
yazma yitimi14:01:55
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
ulusal14:01:43
Millî
nakzetmek14:01:37
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
Reis14:01:35
Başkan, ser
ussal14:01:30
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
lamekan14:01:28
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
badi14:01:24
Ördek
loğusa otu14:01:23
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
tal14:01:23
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
gönül bağı14:01:17
Sevgi bağı, duygusal ilişki