fark etmek

1.görmek, seçmek
Cümle 1: Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti. - A. İlhan
anlamak, sezmek
Cümle 1: Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti. - T. Buğra
değişmek, başkalaşmak
ayırt etmek
Cümle 1: Konuşma kesilmiyor; şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim. - R. H. Karay

Son Arananlar

fark etmek18:27:34
görmek, seçmek
Yağı18:27:30
Düşman, hasım
faizci18:27:28
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
mütedeyyin18:27:22
Dindar
abartılı18:27:10
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
güven18:27:04
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
İLGİ EKİ18:26:59
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
salahiyettar18:26:56
Yetkili
vuraç18:26:52
Tokaç, raket
İktisat18:26:46
Ekonomi
pb18:26:44
Kurşun"un kısaltması
yo18:26:39
Hayır
ar18:26:36
Argon"un kısaltması
ag18:26:34
Gümüş"ün kısaltması
ayaklanmak18:26:31
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
iktisap etmek18:26:29
kazanmak, edinmek
tersleme18:26:22
Terslemek işi
suçsuz18:26:19
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
antibiyotik18:26:14
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
miladi18:26:12
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
iğne ardı18:26:07
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
Kavuştak18:26:06
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
Maatteessüf18:26:04
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
MURABBA18:25:59
Dört şeyden oluşan, dörtlü
iftira etmek (veya atmak)18:25:58
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
koyu yeşil18:25:54
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
kemikli balıklar18:25:52
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı
alogami18:25:49
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
Hayırsever18:25:47
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
sağımlı18:25:44
Süt veren, sağmal
gencecik18:25:41
Çok genç
gülük18:25:38
Hindi
Afili18:25:34
Gösterişli, çalımlı
hayırhah18:25:34
İyilik dileyen, iyilik isteyen, iyicil, hayırsever
Simetrik18:25:24
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
kök boyası18:25:10
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
Tomar18:25:05
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
Broşür18:25:05
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
kaide18:24:58
Kural
Toz bulutu18:24:55
Havada oluşan yoğun toz
Yapma18:24:35
Yapmak işi
yetingen18:24:35
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
pozitif bilim(ler)18:24:33
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
ÖZGÜLLÜK18:24:23
Özgül olma durumu
hakas18:24:23
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
şiar18:24:20
Belgi
şile18:24:17
Mercan köşk
Es18:24:15
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
taş basması18:24:12
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
ZORUNLULUK18:24:07
Zorunlu olma durumu, zorunluk
gök yakut18:24:02
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
tahtelbahir18:24:00
Denizaltı
havra18:23:55
Yahudi tapınağı, sinagog
kürek kürek18:23:47
Kürekler dolusu, pek çok
lahana18:23:46
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
astatin18:23:45
Astat
hilkat18:23:42
Yaradılış, fıtrat
riayet18:23:40
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
SIVI18:23:39
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
SANI18:23:32
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
yırtık18:23:30
Yırtılmış olan
limon esansı18:23:27
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
varış18:23:25
Varmak durumu veya biçimi
ekli18:23:18
Eklenmiş olan, eki olan
kalın kafalı18:23:15
Geç veya güç anlayan, gabi
kimyevî18:23:14
Kimyasal
İktisap18:23:10
Kazanma, edinme, edinim
gübre18:23:07
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
yararsız18:23:07
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
telgraf18:23:05
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
inadına18:23:04
Terslik olsun diye
etiyopyalı18:23:02
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
zebercet18:23:00
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
takma isim18:22:59
bk. takma ad
karşılama18:22:58
Karşılamak işi, istikbal
Uskumru18:22:57
Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
Ak18:22:57
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
Şölen18:22:54
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
KARMAŞA18:22:54
Karmaşık olma durumu
güz18:22:53
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
Genel18:22:51
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
cüsseli18:22:31
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
şuur18:22:28
Bilinç
Boya18:22:27
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
liberasyon18:22:26
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
Çalım18:22:24
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
topal18:22:23
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
Akkarınca18:22:23
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
tirhandil18:22:13
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
salahiyet18:22:07
Yetki
çenebaz18:22:03
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
göbek18:22:01
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
avangart18:21:59
Öncü
münavebe18:21:58
Nöbetleşme, keşikleme
yangın bombası18:21:56
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
GAYRİ18:21:54
Başka, diğer
kokuşuk18:21:51
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
berraklık18:21:47
Berrak olma durumu, duruluk
kalak18:21:45
Burun, burun ucu
havuz18:21:44
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
kulak altı bezi18:21:40
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
SAYGINLIK18:21:37
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
şufa18:21:34
Ön alım
lâlettayin18:21:34
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
İçgüdü18:21:29
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
prestij18:21:26
Saygınlık, itibar
şura18:21:19
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
öfkeli18:21:18
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
güney18:21:17
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
uzay gemisi18:21:14
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
besihane18:21:01
Besi yapılan yer
hasat18:20:56
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
harabe18:20:55
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
bulamaç18:20:51
Sulu, cıvık hamur
minare kırması18:20:48
Çok uzun boylu (kimse)
bilgiçlik satmak (veya taslamak)18:20:45
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
nefyetme18:20:40
Nefyetmek işi
mikrop18:20:37
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
bardacık18:20:29
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
sabit fikir18:20:24
Saplantı
put18:20:24
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
el yazısı18:20:21
Elle yazılan yazı
koyu sarı18:20:12
Sarının bir ton koyusu
çanak18:20:11
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
çok ortaklı18:20:09
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
erdemli18:20:05
Erdemi olan, faziletli
dinlence18:20:03
Tatil
destek olmak18:20:02
güç sağlamak, yardımcı olmak
Bat18:20:01
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
Papaz18:20:00
Hristiyan din adamı