fark etmek

1.görmek, seçmek
Cümle 1: Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti. - A. İlhan
anlamak, sezmek
Cümle 1: Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti. - T. Buğra
değişmek, başkalaşmak
ayırt etmek
Cümle 1: Konuşma kesilmiyor; şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim. - R. H. Karay

Son Arananlar

fark etmek08:19:27
görmek, seçmek
nakarat08:19:23
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
tatbikat08:19:14
Uygulama
denek08:19:12
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
denli08:19:00
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
Sayısal08:18:48
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
Uydurma08:18:36
Uydurmak işi
Dans08:18:24
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
sıvacı08:17:54
Duvarları sıvayan kimse
okyanus08:17:42
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
sırt08:17:35
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
hemşire08:17:29
Kız kardeş, bacı
özsever08:17:17
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
hiddet08:17:04
Öfke, kızgınlık
toprak köleliği08:16:58
Toprağa bağlı kölelik düzeni
DOLANIM08:16:52
Tedavül, sirkülâsyon
çavuş08:16:41
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
valide08:16:39
Ana, anne
Büyükayı08:16:36
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
kamufle etmek08:16:29
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
Bozma08:16:26
Bozmak işi
amut08:16:14
Dikme, dik durumda
âlim08:16:02
Bilgin
alaZ08:15:50
Alev, yalaz
boşamak08:15:48
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
âciz08:15:38
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
hısımlık08:15:26
Hısım olma durumu, karabet
Bulama08:15:14
Bulamak işi
masumluk08:15:12
Masum olma durumu, masumiyet
sekendiz08:15:01
Satürn, Zühal
Nezle08:14:53
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
Yetme08:14:49
Yetmek işi
kanama08:14:47
Kanamak işi, nezif
kanava08:14:35
bk. kanaviçe
kanata08:14:23
Ağzı geniş tek kulplu su kabı
betisiz08:14:22
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
CEVİZ08:14:05
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
taaffün etmek08:13:59
kokuşmak, pis kokmak
takanak08:13:59
Alacak, borç
Su samuru08:13:55
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
ALACAK08:13:47
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
kopça08:13:35
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
Düşündeş08:13:29
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
süheyl08:13:04
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
Sarat08:12:47
Büyük delikli kalbur
Dayanışma08:12:34
Dayanışmak işi, tesanüt
FESLEĞEN08:12:22
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
balık08:12:10
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
BERRİ08:12:08
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
kitapçı08:11:58
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
isteklendirme08:11:56
İsteklendirmek işi, teşvik
kakao08:11:45
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
yük gemisi08:11:33
Yük taşımak için yapılan özel gemi
nebatat08:11:21
Bitkiler
Hileci08:10:33
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
tiryakilik08:10:20
Tiryaki olma durumu, iptilâ
palyatif08:10:18
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
kıyamet08:09:50
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
GÖRGÜSÜZ08:09:44
Görgüsü olmayan
su taşkını08:09:39
bk. sel
Devrim08:09:32
Çevrilme, katlanma, bükülme
izafi08:09:20
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
belgesel08:08:53
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
nüfus bilimi08:08:41
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
iftihar etmek08:08:28
kıvanç duymak, övünmek
anasır08:08:26
Unsurlar, ögeler
retorik08:08:23
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
yat kulübü08:08:11
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
müfteri08:07:59
Karacı, kara çalan, iftiracı
baharat08:07:46
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
olefin08:07:29
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
garaz08:07:11
Hedef, amaç, maksat
iyon08:07:09
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
Nesil08:06:58
Göbek, kuşak
kaymak taşı08:06:35
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
galsame08:06:23
Solungaç
ZEN08:06:15
Kadın
nakdi08:06:14
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
Bayağı08:06:11
Aşağılık, pespaye
KARAKTERİZE ETMEK08:06:09
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
aka08:05:48
Büyük kardeş, ağabey
Tırpana08:05:24
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
Fars08:05:21
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
Alüminyum08:05:11
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
ıstırap08:04:59
Acı
yapıştırma08:04:44
Yapıştırmak işi
maiyet08:04:07
Üst görevlinin yanında bulunan kimseler
başkumandan08:04:07
Başkomutan
muvazene08:03:39
Denge
duyum yitimi08:03:25
bk. anestezi
hesaplı08:03:03
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
bereketli08:02:51
Bol, verimli
yarence08:02:38
Yaren gibi, yarene benzer
Ayak08:02:26
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
öküz damı08:02:26
Öküz ahırı
orta yuvarlak08:02:20
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
Ayar08:02:14
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
Ayan08:02:02
İleri gelenler
Agel08:01:26
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
geri çekilmek08:01:13
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
Mibzer08:01:01
Tohum ekme aleti
EVRE08:00:49
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
maymuncuk08:00:41
Küçük maymun
soluk borusu08:00:26
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
yemenici08:00:25
Yemeni yapan veya satan kimse
seremoni08:00:13
Tören
Uysal08:00:00
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
averaj07:59:43
Ortalama
kapsamlı07:59:36
Kapsamı olan
rafine07:59:30
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
Gösterişli07:59:18
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
niteliksiz07:59:06
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
yılık07:58:53
Çarpık, eğri (ağız)
amplifikatör07:58:41
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
nazar07:58:18
Bakış, bakma, göz atma
müstahsil07:58:15
Üretici, yetiştirici
Giderayak07:58:06
Gitme anında, gitmek üzere iken
ARGAÇLAMA07:57:54
Argaçlamak işi
düşkünlük07:57:46
Düşkün olma durumu, iptilâ
Baryum07:57:42
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
töre dışıcılık07:57:29
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
vakitsiz07:57:17
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
pound07:57:05
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
görüntü07:57:03
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
YARIŞ KAYIĞI07:56:49
Kayık yarışları için yapılan kayık
muvaffakiyet07:56:47
Başarı
yarış07:56:37
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
telli balıkçıl07:56:36
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
ağıl07:56:24
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
SIĞIN07:56:21
Ala geyik