etme (veya etme yahu)

1

şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir