eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

eriyik18:37:52
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
hava parası18:37:48
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
ödüllendirme18:37:25
Ödüllendirmek işi
tungsten18:37:12
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
hüzünlü18:36:59
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
kuralcı18:36:46
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
kat yuvarı18:36:33
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
takdim edilmek (veya olunmak)18:36:20
sunulmak
sepet topu18:36:06
Basketbol
ölü yıkama18:35:54
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
din adamı18:35:46
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
yılan18:35:14
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
ödüncü18:35:11
Ödün veren, tavizci
çukurluk18:34:37
Çukur olma durumu
müdür18:34:24
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
orkide18:34:07
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
ÜRÜN18:33:54
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
kükürt18:33:41
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
koket18:33:38
Yosma
münşi18:33:28
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
hemencecik18:33:15
Çarçabuk, anında
ikinci18:33:07
İki sayısının sıra sıfatı
OD18:32:49
Ateş
ticaret gemisi18:32:38
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
Oy18:32:21
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
atanma18:32:09
Bir göreve getirilme, tayin edilme
Or18:32:05
Ordu kelimesinin kısaltması
Ot18:31:52
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
Ok18:31:38
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
Zambiyalı18:31:26
Zambiya halkından olan kimse
kızgın18:31:21
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
MÜNASEBET18:31:21
İlişik, ilişki, ilinti
Om18:31:12
Kemiklerin toparlak ucu
maden kömürü18:30:59
Taş kömürü
ilahiyat18:30:46
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
aylaklık etmek18:30:28
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
gözden çıkarmak18:30:18
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
deve kuşu18:30:11
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
aksata18:29:52
"alma ve verme" Alış veriş
aksama18:29:39
Aksamak işi
eskitmek18:29:24
Yaşlandırmak
viyak18:29:23
Bebeğin ağlarken çıkardığı ses
fiili18:28:53
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
EMTİA18:28:50
Mallar, satılacak şeyler
iğrenç18:28:49
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
iflâh18:28:44
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
Kaparo18:28:43
Pey akçesi
uçurum18:28:15
Dik ve derin yamaç
simgecilik18:28:13
Sembolizm
büyük aile18:28:00
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
Tanrısız18:27:42
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
meşgul18:27:40
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
riayet18:27:32
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
RÜZGAR18:27:29
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
bozulma18:27:04
Bozulmak işi
hız18:26:57
Çabukluk, sür"at
cezir18:26:51
Kök
alakalı18:26:24
İlgili
ra18:26:12
Radyum"un kısaltması
ru18:25:59
Rutenyum"un kısaltması
taflan18:25:56
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
düşünür18:25:56
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
sb18:25:41
Antimon"un kısaltması
pu18:25:33
Plütonyum"un kısaltması
gayrimenkul18:25:29
Taşınmaz
pa18:25:26
Protaktinyum"un kısaltması
pe18:25:18
P harfinin adı
pb18:25:11
Kurşun"un kısaltması
müesses18:25:09
Kurulu, kurulmuş
don18:25:03
Giysi
xe18:24:58
Ksenon"un kısaltması
yo18:24:45
Hayır
Em18:24:32
İlâç, merhem
arterit18:24:27
Atardamar bozukluğu
KISIRLIK18:24:26
Kısır olma durumu
ağ torba18:24:08
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
ÖLÇÜN18:23:59
Standart
sevi18:23:58
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk
lebalep18:23:54
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
şaheser18:23:41
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
As18:23:28
Arsenik"in kısaltması
Az18:23:15
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
aksiseda18:23:11
Yankı
Örgüt18:23:05
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
pamuk taş18:22:51
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
Kamer18:22:47
Ay
UNSUR18:22:29
Öge, ilke, uknum, eleman
Reis18:22:03
Başkan, ser
ısırmak18:21:50
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
Oyun yazarı18:21:37
Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı
pamuk elması18:21:24
Pamuk telleri ve tohumla dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi
piliç18:21:09
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
kefalgiller18:20:50
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
belirleme18:20:50
Belirlemek işi, tayin
hanay18:20:45
İki ve daha çok katlı ev
riayet etmek18:20:24
uymak
neoplâzma18:20:11
Yeniden oluşan doku
süslü18:20:07
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
Uf18:19:58
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
RE18:19:45
Renyum"un kısaltması
Rn18:19:37
Radon"un kısaltması
teselli18:19:32
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
SR18:19:30
Stronsiyum"un kısaltması
güncellik18:19:28
Güncel olma durumu, aktüalite
öneri18:19:26
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
Si18:19:12
Silisyum"un kısaltması
Po18:18:59
Polonyum"un kısaltması
Sn18:18:46
Kalay"ın kısaltması
folklorik18:18:44
Halk bilimi ile ilgili
ZN18:18:31
Çinko"nun kısaltması
teferruat18:18:27
Ayrıntılar
nikel kaplama18:18:05
Nikelâj
ziraat18:17:43
Çiftçilik, tarım
sipsi18:17:41
Ağaç dallarından yapılan düdük
köprü yol18:17:33
Vadiler, koyaklar veya derin dere yatakları üzerine kurulan ve beton direkleri üzerinde duran kara yolu köprüsü, viyadük
çöküntü hendeği18:17:25
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
eğirme18:17:18
Eğirmek işi
hazan18:17:00
Güz, sonbahar
Ruh bilimci18:17:00
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
peruk18:16:49
bk. peruka
öncesizlik18:16:43
Öncesi olma durumu, ezeliyet
şart18:16:40
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
tezgah18:16:21
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
GÖZ PINARI18:16:08
Gözün burun tarafındaki ucu
şair18:15:55
Şiir söyleyen veya yazan kimse
hırs18:15:41
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
şaki18:15:28
Haydut, eşkıya
nişan yüzüğü18:15:13
Nişan halkası
Lenger18:15:06
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
mitoloji18:15:01
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim