eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

muntazaman23:29:02
Düzenli olarak
ilk gösteri23:28:50
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
mikoz23:27:11
Mantar
alınmak23:25:49
Elde edilmek
ateşkes23:25:40
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
YAVRU23:23:23
Yeni doğmuş hayvan veya insan
deniz kızı23:23:15
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
ajanda23:21:55
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
uygulamalı23:21:45
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
cengâver23:20:14
Savaşçı
bunalım23:19:34
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
rikkatli23:19:30
Duygulu, sevecen
iftira etmek (veya atmak)23:18:35
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
içeri23:15:49
İç yan, iç bölüm
beklenti23:15:12
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
ertesi23:15:02
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
yörük çadırı23:13:25
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
döl23:12:52
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
alışmak23:12:05
Yadırgamaz duruma gelmek
kazaratar23:10:15
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
okutman23:10:08
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
ifşa etmek23:08:49
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
kalın23:07:39
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
çarpık23:06:47
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
BÖYLECE23:06:13
Tam böyle, bu biçimde
sarkıt23:04:49
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
göbek dansı23:03:22
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
DALKAVUK23:01:42
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
bağlantısız23:01:01
Aralarında bağlantı bulunmayan
memorandum22:59:58
Muhtıra, nota
kötü kişi olmak22:58:43
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
yöreselleşme22:58:02
Yöreselleşmek işi
tasarruf etmek22:56:36
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
Tutuklu22:56:20
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
kimlik22:54:13
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
numune22:52:18
Örnek
spesiyalite22:52:18
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
sırtlan22:51:54
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
Beyaz22:51:28
Ak, kara karşıtı
lens22:51:16
Mercek
tercih22:50:30
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
siyasetçi22:50:24
Politikacı
kalp acısı22:49:38
Büyük üzüntü
cinsiyet22:48:55
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
fevkalade22:48:33
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
palto22:48:13
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
geyik dikeni22:47:57
bk. akdiken
yetenekli22:47:41
Yeteneği olan, kabiliyetli
suret22:46:15
Görünüş, biçim
Suna22:46:04
Erkek ördek
mermer kireci22:45:44
Mermerden yapılmış kireç
fatihane22:45:28
Fatih gibi, fatihe benzercesine
yoksun olmak22:45:12
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
kuyruk22:42:56
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
tahin rengi22:41:36
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
tedirgin etmek22:41:19
rahatını, huzurunu kaçırmak
olanaksız22:41:03
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
şey22:40:38
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
Kampana22:40:15
Çan
fütursuzca22:39:59
Önemsemeyerek, aldırmayarak
mürettebat22:39:43
Gemi, uçak gibi taşıtlarda iş başındaki görevli olan kişiler
yapağıcı22:39:37
Yün ve yapağı alıp satan kimse
yazman22:39:16
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
erzatz22:39:00
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
yazmak22:38:44
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
panter22:38:28
Pars
Hekim22:38:11
İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilâçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip
nezaret22:38:04
Bakma, gözetme
oymacı22:37:55
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
zararsız22:37:10
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
gevşeklik22:36:54
Gevşek olma durumu
fener22:36:38
Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
gerilim22:36:22
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
mütemmim22:36:14
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
KANUN22:36:05
Yasa
ask22:36:00
bk. asklı
dibek22:35:49
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
velespit22:35:12
Bisiklet
orostopolluk22:34:56
Kurnazca iş, dalavere, dolap
sezyum22:33:38
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
Masumiyet22:33:34
Masumluk
judo22:32:09
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
söz22:31:44
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
memba22:31:28
Kaynak, pınar
Pakt22:31:11
Antlaşma
sesleme22:30:52
Seslemek işi veya durumu
Tiyatro22:29:30
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
seyahat22:29:09
Gezi, yolculuk
yuvarlak22:28:23
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
cebire22:28:19
Kırık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri bezle kaplanan levha, süyek, koaptör
mania22:28:02
Engel
mamur22:27:46
Bayındır
havlu22:27:43
Kurulanmaya yarar havlı bez
kot22:27:16
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
anestezi22:25:45
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
mıhlamak22:25:39
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
müzisyen22:25:23
Müzikçi, müzik sanatçısı
misket22:24:40
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
davranmak22:24:28
Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
yetersiz22:24:24
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
bulgur22:23:19
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
MAKARA22:23:06
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
ulak22:22:49
Haberci, haber veren kimse
olumsuz22:22:35
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
matem22:22:16
Yas
kusursuz22:21:57
Kusuru olmayan, mükemmel
ayyar22:20:54
Dolandırıcı, hilekâr
gündelikçi22:20:37
Gündelikle çalışan (kimse)
istida22:20:21
Dilekçe, arzuhal
eleji22:19:08
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
çocuk bilimi22:18:51
Konu olarak çocuğu alıp her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
ilgisizlik22:18:18
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
silindir22:18:02
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
cezai22:17:29
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
mayna22:17:13
Yelken indirme, fora karşıtı
iskelet22:17:06
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
KALLEŞ22:16:58
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
cin fikirli22:15:50
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
iş bilimi22:15:33
İnsanın işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların bütünü, ergonomi
Korkunç22:15:00
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
icazet22:13:45
İzin, onay, onaylama
denizcilik22:12:42
Denizlerde sefer yapma işi
nehari22:12:25
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
enflasyon22:12:15
Para şişkinliği
etyemez22:12:09
Etyemezlikle ilgili
protesto22:10:49
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
denklik22:10:37
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
insan bilimi22:09:28
Antropoloji
yararlık22:09:11
Yararlı çalışma
karasu22:08:54
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum