eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

ak sülümen22:15:00
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
yoğaltım22:13:55
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
tıpkıçekim22:13:24
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
kiraz22:13:18
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
yurtsal22:13:13
Yurtla ilgili, vatanî
gayritabiî22:12:41
Doğa dışı, doğaya aykırı
negatif22:11:51
Olumsuz, menfi
mal mülk22:11:27
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
arkaizm22:10:51
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
firari22:10:13
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
GEÇİMLİLİK22:09:36
Geçimli olma durumu
iyelik22:08:22
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
yapmacık22:03:27
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
afili22:01:44
Gösterişli, çalımlı
kuş kirazı22:01:36
Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)
zapt etmek22:01:26
zorla almak
mevzu22:00:59
Konu
ihmal etmek22:00:22
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
NİKAH21:59:42
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
afyon21:58:29
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
sahne almak21:57:15
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
Ödüncü21:56:09
Ödün veren, tavizci
dekar21:56:01
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
mutlu olmak21:55:19
mutluluk duymak, bahtiyar olmak
Ana kent21:55:02
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
tan yeri21:54:47
Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer
ululuk21:54:28
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
refakat etmek21:53:51
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
Anıt21:53:12
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
ılıcak21:53:06
Az ılık, ılıkça
yurt bilgisi21:51:06
bk. yurttaşlık bilgisi
BASİT21:51:00
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
doğru21:50:55
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
bağırsak askısı21:50:55
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
kırmak21:50:44
İri parçalara ayırmak
Petek21:50:39
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
SOL21:50:33
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
Ehlidil21:50:29
Gönül eri, kalender, rint
harman savurmak21:49:00
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
toz bulutu21:48:43
Havada oluşan yoğun toz
tutarak21:48:38
Ruh hastalığı nöbeti
poşu21:47:11
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
Pik21:47:00
Dökme demir, font
Seçmeli yemek21:46:37
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
Pot21:45:38
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
mandıra21:45:21
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
kandilli küfür21:44:57
İşitilmedik, çok ağır bir sövgü
ateşli21:44:49
Ateşi olan
Temsil21:44:22
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
tefeci21:44:04
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
SIR21:43:58
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
cümle bilgisi21:43:49
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
Uykusu hafif21:43:46
Küçük bir sesten hemen uyanan
Ayazma21:42:55
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar
yay21:42:19
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
Hey21:41:53
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
afazi21:41:53
bk. söz yitimi
tirşe21:41:16
Yeşil ile mavi arası renk
gittikçe21:40:39
Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
MUADELET21:39:30
Eşitlik, denklik, eş değerlik
sataşma21:39:28
Sataşmak işi
çabucacık21:39:26
Çabucak, sür"atle
Hicvetme21:38:20
Hicvetmek işi
meyve içi21:38:12
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
masraflı21:38:05
Çok masraf gerektiren, pahalıya çıkan
azı21:36:58
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
istizah etmek21:36:16
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
Yahut21:35:44
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
BEK21:35:06
Sert, katı; sağlam
termometre21:34:18
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
sürgülemek21:33:43
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
kari21:33:33
Okuyucu, okur
hatırat21:33:21
Anılar, andaç
darbımesel21:33:16
Atasözü, atalar sözü
Soy21:33:16
Manzum söz
kahve parası21:32:44
Bahşiş
dudak boyası21:32:03
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
yarma21:31:54
Yarmak işi
Enayi21:31:39
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
KAFASI DUMANLI21:31:31
Hafif sarhoş
BAŞLANGIÇ21:31:07
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
gurk21:30:49
Kuluçka
maçuna21:30:40
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası
temin etmek21:30:38
korkusunu gidermek, güven vermek
Tin21:30:21
Ruh
fosil21:28:58
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
Yan21:28:50
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
taltif21:27:45
İyilik ederek gönül alma
niyet21:27:41
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
BAĞNAZ21:27:08
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
yatışmak21:26:56
(coşku, sinir, korku için) Etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek
linet21:26:26
Sürgün
tolga21:25:50
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
uzman21:25:50
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
ceviz21:24:33
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
uygulanabilirlik21:23:27
Yapılabilirlik, fizibilite
kasetçalar21:23:00
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
Zerzevat21:22:32
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
meczup21:21:45
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
cicik21:21:36
İnsan veya hayvan memesi
RAYİHA21:20:59
Koku, güzel koku
SET21:20:10
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
zabıtname21:19:45
Tutanak
giysi21:19:44
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır
Sam21:19:41
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
delâlet21:19:22
Kılavuzluk, aracılık
ön alım hakkı21:19:13
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
yükselme 21:19:08
Yükselmek işi, itilâ
çam sakızı21:18:58
Çam ağacından çıkarılan reçine
süzme21:18:57
Süzmek işi
Sadistlik21:18:50
Sadist olma durumu
Barınak21:18:30
Barınılacak yer, melce
pastırma21:18:26
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
mutasavvıf21:17:18
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
şifre21:17:09
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
yükseltme21:16:41
Yükseltmek işi
teshin21:15:26
Isıtma
Hami21:14:54
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
KUL21:14:15
Tanrı"ya göre insan
lâsta21:13:55
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
metfen21:13:28
Mezar, kabir, sin, makber
masumluk21:12:59
Masum olma durumu, masumiyet
Talih21:12:57
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
Küt21:12:44
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
yer mumu21:12:39
Petrol ve terebentin içinde eriyen, doğal hidrokarbonlardan oluşan bir tür mum, ozokerit
sakız rakısı21:12:29
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
Erk21:12:23
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
aşırmak21:11:53
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
reglân21:11:45
Pelerinli bir çeşit palto
Koz21:11:32
Ceviz