eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

müstekreh19:40:21
İğrenç
A19:40:20
Seslenme bildirir
yeğen19:40:16
Birine göre kardeşinin çocuğu
kötü kişi olmak19:40:12
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
Cambaz19:40:09
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
terakki19:40:04
İlerleme, yükselme, gelişme
seçenek19:39:51
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
müptela19:39:49
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
mülhakat19:39:46
Bir bütüne katılanlar, ekler
probabilizm19:39:45
Olasıcılık
teşhis etmek (veya koymak)19:39:39
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
manken19:39:35
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
möble19:39:34
Mobilya
belgeli19:39:32
Belgesi olan
maharet19:39:30
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
kavasya19:39:26
Acı ağaç
Zurna19:39:16
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
lerzan19:39:15
Titrek
yakınma19:39:10
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
paralellik19:39:01
Paralel olma durumu, koşutluk
laktaz19:38:57
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
lânolin19:38:53
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
kurutma19:38:31
Kurutmak işi
ılkı19:38:30
bk. yılkı
kurumlu19:38:23
Kurum (II) tutmuş olan
ıra19:38:16
Seciye, karakter
kuru incir19:38:15
Özel olarak güneşte kurutulan incir
optimum19:38:11
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
istem19:38:03
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
sünnet19:38:02
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
adamotu19:37:55
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
klinker19:37:50
Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü
ELZEM19:37:47
Çok gerekli, vazgeçilmez
bayram19:37:36
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
kesilmek19:37:26
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
Belge19:37:14
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
kertik19:37:08
Kertilmiş olan
kemer19:37:00
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
FALYANOS19:36:58
Yunus balığının iri bir türü
öldürmek19:36:57
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
kemankeş19:36:57
Ok atıcı, okçu
stalagmit19:36:53
Dikit
Zorunlu19:36:53
Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zarurî, mecburî, ıstırarî
taşınmaz19:36:49
Taşınamayan
kehribar19:36:45
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
keyifli19:36:42
Keyfi yerinde, neşeli
eşya19:36:41
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
kefir19:36:40
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
inan19:36:28
İnanmak işi
faka bastırmak19:36:20
aldatmak, tuzağa düşürmek
kertik kertik19:36:16
Üzeri kertiklerle dolu
kayınço19:36:12
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
yenilik19:36:12
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
SEVİMSİZ19:36:08
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
esnaf19:36:03
Küçük sermaye ve sanat sahibi
katlanma19:36:03
Katlanmak işi
optimal19:35:59
En elverişli durum, optimum
bilgisiz19:35:55
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
karamsar19:35:53
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
sürgülemek19:35:51
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
ESKRİM19:35:47
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, kılıç oyunu
men19:35:42
Yasaklama, izin vermeme
nezretme19:35:34
Nezretmek işi veya durumu
kalafat19:35:17
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
kalıplaşmış19:35:08
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
kalori19:35:08
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
kaim19:35:03
(başka bir şeyin yerine) Geçen
zelil etmek19:35:01
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
kadavra19:34:57
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
kadınsılık19:34:52
Kadınsı olma durumu
fiyatlandırma19:34:47
Fiyatlandırmak işi
kadife19:34:43
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
kabine19:34:42
Bakanlar kurulu
Denetim19:34:39
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
Fulya19:34:35
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
kaba saba19:34:31
Görgüsüz
demode19:34:23
Modası geçmiş olan
kıygınlık19:34:10
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
yorumlamak19:34:06
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
kırtasiyeci19:34:01
Kırtasiye satan kimse
çak19:33:57
Yırtık, yarık
kılıksız19:33:53
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
Frengi19:33:45
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
küreyve19:33:44
Yuvar
kültürlü19:33:38
Kültürü gelişmiş olan
küfür küfür19:33:33
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
damıtmak19:33:33
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
küfür19:33:29
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
armatör19:33:28
Ticaret gemisi sahibi
beceri19:33:22
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
jile19:32:52
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
Gereksinim19:32:52
İhtiyaç
göç etmek (veya eylemek)19:32:43
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
paralamak19:32:40
Yıpratıp eskitmek
ofris19:32:37
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
izomer19:32:37
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
rasathane19:32:33
Gözlem evi, observatuvar
istihza etmek19:32:18
alay etmek, alaya almak
huni19:32:14
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
istifa etmek19:32:10
(işinden) çekilmek
tayyar19:32:06
Uçucu
isteklendirici19:32:02
İstek uyandıran, teşvikkâr
beka19:32:02
Kalıcılık, ölmezlik
müennes19:32:02
Dişil
Temizlenmek19:31:58
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
ispanyol19:31:55
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
fiziksel19:31:49
Fizikle ilgili olan
kozalak19:31:41
Koza
irkilme19:31:34
İrkilmek işi
arter19:31:33
Atardamar
nur19:31:24
Aydınlık, ışık, parıltı
irşat19:31:23
Doğru yolu gösterme, uyarma
itap19:31:20
Paylama, azarlama
belirsiz19:31:18
Belirli olmayan, gayrimuayyen
kurallı19:31:16
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
ingiliz19:31:07
İngiltere halkından olan kimse
HAYA19:31:05
Er bezi
yalak19:31:04
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
el yazması19:31:00
Yazma kitap
ince bağırsak19:30:59
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
boğma19:30:55
Boğmak işi
inanca19:30:55
Güvence
iris19:30:51
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
ilke19:30:50
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
heybet19:30:47
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
ilinti19:30:45
İki şey arasında ilgi, ilişki
kazein19:30:43
Sütte bulunan protein maddesi
Kereste19:30:39
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
Kırıcı19:30:35
Kırmak işini yapan
ikmal19:30:29
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme