eriyik

1 İsim

İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl