eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

mankafa03:00:54
Anlayışsız, aptal
enstitü03:00:11
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
sıkılgan02:56:52
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
el birliği etmek02:56:29
birlikte davranmak, dayanışmak
monogami02:54:25
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
parça02:54:15
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
Direksiyon02:53:59
Motorlu araçlarda, araca istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, yönelteç
raksetme02:53:02
Raksetmek işi
palto02:53:00
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
zıt anlamlı02:51:47
karşıt anlamlı
yitim02:49:37
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
milliyet02:49:07
Millete özgü olma durumu veya millî olma durumu, ulusallık
yaz02:48:15
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
kortej02:47:28
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
can02:43:30
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
bit yeniği02:42:59
Bir işin gizli kalmış kötü ve aksak yanı, kuşkulu bir nokta
birlikte02:41:54
Bir arada, beraberce
Yahudi02:41:28
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
bando02:40:10
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
Nevi02:40:09
Çeşit, cins, tür
sıygı02:39:49
Hacim
Onama02:38:26
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
Cam02:35:50
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
amme02:35:41
Halkın bütünü, kamu
tenzil02:35:13
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma
nakzetmek02:33:54
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
volkan02:33:50
Yanardağ
çuka02:32:30
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
AHRAZ02:32:29
Dilsiz, sağır ve dilsiz
iman02:32:13
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
Düşünsel02:31:45
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
bulut02:31:31
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
kıtaat02:31:19
Kıtalar, ana karalar
kontrolör02:30:59
Denetçi
radon02:30:52
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
itaat02:30:11
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
balsam02:28:55
Bazı ağaçlardan elde edilen, parfüm ve ilâçların yapımında kullanılan reçine, belsem
bilek02:28:39
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
türedi02:28:21
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
DİNAR02:28:06
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
kıyamet02:28:00
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
topuk kemiği02:27:18
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
talan02:26:57
Yağma, çapul
İBRA02:24:30
Aklama, temize çıkarma
sabık02:24:22
Geçen, önceki, eski
müspet02:24:17
Olumlu
Anlaşmazlık çıkmak02:24:13
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
YOLMA02:23:40
Yolmak işi
ziyafet çekmek (veya vermek)02:22:49
konukları yemekli ağırlamak
cesamet02:22:48
Büyüklük, irilik
hane02:22:30
Ev, konut
çiroz02:21:28
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
kıvam02:21:25
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
BEDAHETEN02:21:05
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
takatuka02:20:51
Gürültü patırtı
japon02:20:03
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
tortu02:19:06
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
imlâ02:17:53
Yazım
sessizce02:17:46
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
toptan02:17:29
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
danışıklı02:16:54
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
tam02:16:49
Eksiksiz, kesintisiz
ebediyen02:16:31
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
ortaya çıkmak02:16:11
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
delibaş02:15:32
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
kuru02:14:26
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
çirkef02:13:20
Pis ve bulanık su
çabucacık02:12:34
Çabucak, sür"atle
küllü su02:12:09
İçinde kül eritilip süzülerek elde edilen su
acuze02:11:43
Huysuz, çirkin, yaşlı kadın, cadı karı
Abla02:10:28
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
deneyim02:10:25
Tecrübe
belgesel02:09:21
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
güler yüz02:09:08
İçten ve yapmacıksız, yumuşak, okşayıcı davranış
çizi02:07:59
Çizgi
Ayrıcalıksız02:07:58
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
KÖTÜMSER02:07:01
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
tanıtmak02:05:04
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
pamuk ipliği02:03:32
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
Alaka02:03:27
İlgi
epe02:03:10
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
kuvars02:03:09
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
keler02:02:49
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
muaf02:02:34
Bağışlanmış, affedilmiş
yalvarış yakarış02:02:05
Çok yalvarma, bin bir rica
ayna02:00:44
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
kankan02:00:10
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
müzmin02:00:07
Uzun süreli, süreğen, kronik
kumar ebesi01:59:32
Kumar oynatan kimse veya kumarcı
eline çabuk01:59:23
Çabuk iş gören
devre01:57:53
Dönem
eğlendiri01:57:42
Gülmece, mizah
kaydedici01:57:40
İmleç
mızmızlık01:57:33
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
Hristiyanlık01:57:32
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
yarı yarıya01:55:40
Yarısı kadar
yeter01:55:13
İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
Tereyağı01:54:29
Sütten çıkarılan taze yağ
Salat01:54:28
Namaz
flavta01:54:24
Flüt
alabacak01:51:37
Ayağı sekili (at)
anterit01:51:08
İnce bağırsak iltihabı
müstaceliyet01:50:50
İvedilik
Ev01:50:30
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
çorak01:50:27
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
idam01:48:25
Ölüm cezası
dalgalı akım01:48:11
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
bakkam01:47:01
bk. bakam
derme01:46:29
Dermek işi
Tomar01:45:27
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
düğün çorbası01:45:21
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
JURNAL01:44:52
Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı
kayırtma01:44:46
Kayırtmak işi
Temizlenmek01:43:55
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
özü sözü bir01:43:38
düşündüğü gibi söyleyen veya davranan
eyyam ağası01:43:20
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
sadakatsiz01:43:07
Sadık olmayan
çelim01:43:02
Güç, kuvvet
bedavadan01:40:53
Bedava olarak
metelik01:39:59
On para değerinde olan sikke
Kelepir01:38:46
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
memnuiyet01:38:31
Yasak olma, yasak edilme durumu
saat01:38:19
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
izam01:38:17
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
yelek01:38:15
Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
anot01:38:12
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
izafiyet01:37:57
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
güverte01:37:47
Gemide ambar ve kamaraların üstü
mihver01:37:39
Eksen
Mendirek01:36:33
Dalgakıranla yapılmış liman