eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

eriyik06:05:38
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
bedirik06:05:35
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
nadas06:05:21
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
nadim06:05:14
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
bulunma06:04:52
Bulunmak işi
bordro06:04:45
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
nasir06:04:17
Nesir yazan, nesir ustası
bornoz06:04:09
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
canlılık06:04:07
Canlı olma durumu
osuruk06:04:02
Yellenme
natuk06:03:41
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
iri yarı06:02:36
İri yapılı
hayat dolu06:02:15
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
salik06:01:54
Bir yola giren, bir yolda giden
salep06:01:40
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
salah06:01:33
Düzelme, iyileşme, iyilik
salta06:01:25
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
samut06:01:18
Susan, suskun
ziraat06:00:35
Çiftçilik, tarım
zülal06:00:33
Saf, tatlı su
ürkme06:00:15
Ürkmek durumu, tevahhuş
diskotek06:00:13
Plâk, ses bandı koleksiyonu
yüz yüze05:59:58
Karşı karşıya
üremi05:59:56
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
anorak05:59:51
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
kısaltma05:59:36
Kısaltmak işi, taksir
kaygılı05:59:31
Kaygısı olan, üzüntülü
sığınmak05:59:16
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
böcekler05:59:14
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
neşir05:59:12
Yayma, dağıtma, saçma
tahsis05:59:10
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
livar05:58:41
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
cariyelik etmek05:58:28
cariye gibi hizmet etmek
Kongre05:58:24
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
tutarak05:58:17
Ruh hastalığı nöbeti
pintilik05:58:13
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
Çetele05:58:08
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
bütünlemek05:58:00
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
epeyce05:57:53
Oldukça, bir hayli
yaralanmak05:57:51
Gücenmek, incinmek, kırılmak
sahne almak05:57:47
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
üstüne05:57:42
İlişkin, üzerine, dair
ibadet05:57:38
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
komposto05:57:36
Hoşaf
Flâman05:57:13
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
sinemacı05:57:09
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
piknik05:57:07
Kırda yenen yemek
etme05:57:05
Etmek işi
asık05:56:58
Somurtkan
mitos05:56:54
bk. mit
Ağrı05:56:49
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
denizkulağı05:56:40
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 cm uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
düzen kurmak05:56:36
işler duruma getirmek
muaşeret05:56:34
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
ihtiyaç05:56:06
Gerekseme, gereksinme
KABARTMA05:56:03
Kabartmak işi
kokmuş05:55:55
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
dört bir taraf (veya yan)05:55:46
her yan, bütün çevre
Kesenek05:55:21
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
yaslanmak05:55:16
Güvenmek
icmal05:55:09
Özet, kısaltma
piyango05:55:05
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
tirbuşon05:55:03
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
Bulgu05:54:54
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
güdeleme05:54:52
Güdelemek işi
müdevver05:54:47
Yuvarlak
feri05:54:38
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
ferz05:54:34
Satranç oyununda vezir
foto05:54:21
Işık
kabakulak05:54:19
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
ürküntü05:54:14
Ürkme duygusu, tevahhuş
trake05:54:05
Soluk borusu
trafo05:54:03
Transformatör sözünün kısaltılmışı
cümle05:53:59
Dizge, sistem
yama05:53:43
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
yani05:53:41
Sözün kısası, doğrusu
yahu05:53:38
Hey, bana bak, baksana" anlamında
yara05:53:34
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
vasilik05:53:30
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
paralel05:53:17
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
tavlı05:53:11
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
donma05:53:04
Donmak işi
etalon05:53:02
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
dolar05:53:00
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
madun05:52:51
Alt aşamada bulunan
tercih05:52:40
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
Aymak05:52:36
Gerçeği anlamak
tergal05:52:27
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
terfik05:52:22
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
yadsımak05:52:09
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
güleç05:52:07
Her zaman gülümseyen, mütebessim
uyuşma05:51:56
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
imgesel05:51:50
İmge ile ilgili, hayalî
iyelik05:51:39
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
kalinis05:51:36
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
metis05:51:34
Kırma, azma, melez
güç mevkide kalmak05:51:29
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
merak05:51:27
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
mesel05:51:22
Örnek alınacak söz
noter05:51:14
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
kapari05:51:09
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
hezeyan05:51:03
Saçmalama
emaret05:50:54
Emirlik, beylik
dik başlı05:50:43
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
masara05:50:34
Küçük, dar yer veya hücre
zühre05:50:32
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs
feldspat05:50:25
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
akılsız05:50:21
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
denetleme05:50:16
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
Asılmak05:50:07
Bir yere tutunup sarkmak
dalga05:50:05
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
bel ağrısı05:50:01
Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı
kepez05:50:01
Yüksek tepe, dağ
ütopyacı05:49:52
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
amiral05:49:45
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
bunaltı05:49:39
Sıkıntı, iç sıkıntısı
süt05:49:30
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
tefekkür05:49:28
Düşünme, düşünüş
terakkiperver05:49:21
İlerici
sarahaten05:49:17
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
abece05:49:12
bk. alfabe
abuli05:49:06
İstenç yitimi, irade kaybı
sebatkar05:49:03
Direşken, sebatlı
anlama05:49:01
Anlamak işi, vukuf
teksir05:48:39
Çoğaltma
dekorasyon05:48:33
Dekor yapma işi
epidemi05:48:09
Salgın hastalık
görevli05:48:01
Görevi olan, vazifeli
liken05:47:54
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
Bozma05:47:52
Bozmak işi