eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

öge23:42:33
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
irtisam23:42:27
Resmi çıkma, resmi çizilme
praseodim23:42:23
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
koloni23:42:23
Sömürge, müstemleke
eseme23:42:20
bk. mantık
ivme23:42:18
İvmek işi
SİNCAP23:42:16
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
loğlama23:42:14
Loğlamak işi
örf23:42:10
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
rahatlama23:41:59
Rahatlamak işi
çamgiller23:41:55
Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, lâdin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası
itap23:41:53
Paylama, azarlama
itfa23:41:47
Söndürme
arıza23:41:44
Engebe
velespit23:41:37
Bisiklet
ekvator23:41:35
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
göç etmek (veya eylemek)23:41:20
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
itme23:41:18
İtmek işi
inak23:41:16
Dogma
yedek lastik23:41:14
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
edimsel23:41:12
Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarılı karşıtı
orta saha23:41:10
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
üvey anne23:41:05
Üvey ana
inek23:40:57
Dişi sığır
tekzip etmek23:40:55
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
derinlemesine23:40:44
Çok ayrıntılı olarak
tanıtmak23:40:42
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
açıkgöz23:40:38
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
inal23:40:34
Kendisine inanılan kimse
iris23:40:32
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
irin23:40:30
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
ayıplama23:40:12
Ayıplamak işi, takbih
ince23:40:11
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
inci23:40:00
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
ipka23:39:56
Yerinde, önceki durumunda bırakma
inik23:39:52
İnmiş, indirilmiş
oryantalist23:39:43
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
rezil23:39:43
Alçak, aşağılık
çuka23:39:43
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
hapşırık23:39:43
Aksırık
ipek23:39:41
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
inme23:39:37
İnmek işi
ricacı23:39:34
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
şikayet23:39:32
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
rüesa23:39:30
Başkanlar
imza23:39:28
Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret
semahat23:39:20
Cömertlik, iyilikseverlik
izah etmek23:39:13
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
cingöz23:39:05
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
lekecilik23:39:03
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
koskocaman23:39:01
Çok büyük, çok iri, muazzam
GÜNCEL23:38:56
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
insan bilimci23:38:48
Antropolog
zat23:38:47
Kimse, kişi
imal23:38:46
Ham maddeyi işleyip mal üretme
imek23:38:35
bk. ek fiil
Tanrı kayrası23:38:31
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
söyletme23:38:27
Söyletmek işi
maksat23:38:27
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
frank23:38:27
Fransız para birimi
sıcaklık23:38:26
Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
azim23:38:26
Bir işteki engelleri yenme kararı
hararet23:38:22
Isı
şen olmak23:38:14
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
Judo23:38:10
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
PROSTAT23:37:59
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
zorunluluk23:37:57
Zorunlu olma durumu, zorunluk
kozalak23:37:55
Koza
ticani23:37:49
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
tasalanma23:37:44
Tasalanmak işi
ilik23:37:40
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
ticari23:37:38
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
hara23:37:34
At üretilen çiftlik, aygır deposu
Üvey ana23:37:25
Öz olmayan anne, analık
illa23:37:19
İlle
Fıtık23:37:17
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
toplum bilimi23:37:11
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
bahane23:37:07
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
izlenim23:37:05
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
tur atmak23:37:03
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
Çoğalma23:36:56
Çok duruma gelme, artma
yalak23:36:31
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
insansı23:36:28
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
yelalim23:36:28
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
kilometre23:36:25
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
zirkonyum23:36:23
Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element. Kısaltması Zr
ikiz23:36:19
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
esrik23:36:17
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
Yaslanma23:36:15
Yaslanmak (I, II) işi
yalan23:36:11
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
TEHLİKELİ23:36:09
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
Kibar23:36:08
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
piyano23:36:06
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
esrar23:36:02
Gizler, sırlar
Aşı boyası23:36:00
İçine karışan demir hidroksit miktarına göre pas sarısı, kızıl veya koyu esmer renk almış gevrek kil
izafiye23:35:55
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
piyade23:35:53
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
iham23:35:47
Kuruntuya düşürme
yanma23:35:45
Yanmak işi
varİs23:35:34
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
MESKEN23:35:32
Konut, ikametgâh
yanak23:35:18
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
çılgın23:35:17
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
çıkmaz23:35:13
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
sefine23:35:11
Gemi
nuhuset23:35:09
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, kötü, berbat
kındıra23:35:03
Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu
yaban havucu23:34:55
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
mideci23:34:49
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
korkusuz23:34:40
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
idea23:34:38
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
lekende23:34:34
Kaba dikiş
toptan23:34:27
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
azarlanma23:34:21
Azarlanmak işi, paylanma
abdesti kaçmak23:34:19
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
TOMBUL23:34:14
Şişman, şişkin, dolgun
yük asansörü23:34:10
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
toprak23:34:08
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
Kilim23:34:06
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
Kiler23:34:04
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
boşluk23:33:52
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
bilgilik23:33:50
Ansiklopedi
Kimya23:33:46
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
rüsup23:33:40
Tortu, çökel, çökelti
ibis23:33:38
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
beğenmek23:33:33
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
Tiftik23:33:29
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
malul23:33:28
Sakat (kimse)
acun23:33:28
Dünya
takvim23:33:27
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem