eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

eriyik08:49:18
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
takunya08:49:16
Nalın
samimi08:49:14
İçten, içtenlikle
sıtma bilimi08:49:13
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
Mağara08:49:13
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
istihraç08:49:13
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
alpaka08:49:13
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
tabir08:49:12
Deyiş, anlatım, ifade
dığan08:49:12
Yağ tavası
ilgi çekici08:49:12
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
maymun08:49:07
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
vinç08:49:05
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
ERİN08:48:59
Döl verme yetkinliğine eren, baliğ
Üzüm08:48:56
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
etçiller08:48:54
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
ağ torba08:48:53
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
Turna08:48:52
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
ongun08:48:52
Çok verimli, bol, eksiksiz
tenkit08:48:52
Eleştirme, eleştiri
hazır para08:48:48
Nakit, elde mevcut para, likit
samanyolu08:48:47
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
ağı08:48:45
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
yük arabası08:48:43
Yük taşıyan araba
HOŞUNA GİTMEK08:48:40
biri beğenmek
Benzeşme08:48:37
Benzeşmek işi
huysuz08:48:35
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
ön çalışma08:48:30
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
şaheser08:48:27
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
lebalep08:48:22
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
havale08:48:19
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
zengin08:48:16
Parası, malı çok olan, varlıklı
havali08:48:11
Çevre, yöre, dolay
çapul08:48:08
Yağma, talan, plâçka
çapar08:48:06
Postacı, ulak
alt dudak08:48:03
Dudaklardan altta bulunanı
Züppe08:48:00
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
nektar08:47:57
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
evsiz barksız08:47:55
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
yarış kayığı08:47:52
Kayık yarışları için yapılan kayık
tuğgeneral08:47:47
Orduda en küçük rütbeli general, liva
Kanca08:47:44
Bir şey çekmeye yarar ucu demir çengelli çubuk
hars08:47:43
Tarla sürme
yüz yüze08:47:41
Karşı karşıya
Kanal08:47:31
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
ulusal08:47:29
Millî
uygulama08:47:23
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
Kanat08:47:20
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
destekleme08:47:18
Desteklemek işi
zerzevat08:47:17
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
kare08:47:16
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
kok08:47:16
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
HILTAR08:47:16
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
genişlik08:47:15
Geniş olma durumu
kaTlama08:47:15
Katlamak işi
top sürme08:47:07
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
Kalem08:47:04
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
kazanım08:47:02
Kazanmak işi
eşek dikeni08:46:56
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
kalın ses08:46:53
Titreşim sayısı az olan
Rica08:46:51
Dileyiş, dileme, dilek
Risk08:46:46
Riziko
anlamak08:46:40
Sorup öğrenmek
hısım08:46:40
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
kaymak taşı08:46:38
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
kontralto08:46:35
Kadın seslerinin en kalını
gönül bağı08:46:32
Sevgi bağı, duygusal ilişki
Kamer08:46:29
Ay
yeltek08:46:27
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
papağanlar08:46:24
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
aferist08:46:21
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)08:46:19
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
Kabus08:46:16
Karabasan
kasatura08:46:10
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
bağsız08:46:08
Bağı bulunmayan
sıkılma08:46:02
Sıkılma işi
dilekçe08:46:00
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
Zühal08:45:57
Sekendiz, Satürn
ÜLKE08:45:51
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
kalın08:45:49
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
alışık olmak08:45:46
alışkanlık durumuna gelmek
kırlangıç08:45:43
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
gözden geçirmek08:45:41
okumak
kişi08:45:38
İnsan, kimse, şahıs
ilgisiz08:45:35
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
Sivilce08:45:32
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
Reis08:45:30
Başkan, ser
kalım08:45:27
Kalmak işi
kalıt08:45:24
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
keser08:45:22
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
arıtıcı08:45:22
Arıtma özelliği olan
kalıp08:45:16
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
kulak altı bezi08:45:08
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
çamur08:45:00
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
Lokanta08:44:57
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
salacak08:44:55
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
BİLGİLİ08:44:52
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
püskürtücü08:44:49
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
İSTEM08:44:44
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
küre kuşağı08:44:41
bk. kuşak
ermiş08:44:39
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
APAREY08:44:36
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
uygunluk08:44:34
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
çalap08:44:33
Tanrı
ısı yayımı08:44:30
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
niyaz etmek (veya eylemek)08:44:25
yalvarmak
örgü08:44:22
Örmek işi veya biçimi
Kader08:44:20
Alın yazısı, yazgı
çakal08:44:17
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
çalak08:44:14
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
canlandırma08:44:10
Canlandırmak işi
politika yapmak08:44:09
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
ÜFUL08:44:03
(yıldız için) Batma
alçak gönüllülük08:43:53
Alçak gönüllü olma durumu
kontratak08:43:50
Karşı akın, karşı saldırı
sabah yeli08:43:47
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
inşa etmek08:43:45
kurmak, yapmak
REHA08:43:42
Kurtuluş, kurtulma
veto08:43:41
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
mis08:43:41
Güzel kokulu bir madde
Cüzamlı08:43:40
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
ortakçı08:43:40
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
içeri08:43:40
İç yan, iç bölüm
tek tanrıcı08:43:40
Tek tanrıcılığa inanan (kimse), monoteist
oba08:43:40
Göçebelerin konak yeri
teori08:43:40
Kuram, nazariye
Patika08:43:39
Keçi yolu, çığır
evla08:43:39
Daha iyi, yeğ
kara sevdalı08:43:39
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
organizma08:43:39
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
algılayıcı08:43:39
Algı yetkisi olan