eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

eriyik07:27:24
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
tellâllık07:25:58
Telâllın yaptığı iş
çuka07:25:52
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
elaman07:25:49
Bezginlik ve sızlanma anlatır
TAKSİRAT07:25:11
Kusurlar, suçlar
mal mülk07:25:09
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
trigonometri07:24:55
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
basıcı07:24:53
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
çalmak07:24:52
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
mumluk07:24:46
Mumu olan
tropizm07:24:26
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
pos07:23:46
(bıyık için) Gür ve uzun
kere07:23:04
Kez, yol, defa, sefer
d D07:23:02
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
miri07:22:59
Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik
gürz07:22:45
Silâh olarak kullanılan ağır topuz
Kolayca07:22:36
Oldukça kolay olan
tarlakoz07:22:21
Bir tür küçük manyat ağı
ketum07:21:55
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
geyik07:21:53
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
Yabani07:21:28
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
güç07:19:28
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
şaka etmek07:19:21
bir kimseye şaka yollu takılmak
anatomici07:18:25
Anatomi uzmanı
malaz07:18:05
Sulak yer
vernik07:18:03
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
muzip07:17:36
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
uyuzlaşma07:17:34
Uyuzlaşmak işi
deri07:17:31
İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü
kuramsal07:17:22
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
özensiz07:14:56
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
ÖZERKLİK07:14:15
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
zehirlemek07:13:20
Birine zararlı düşünceler, zararlı duygular aşılamak
gün ortası07:12:33
Öğle, öğle vakti
meyve ezmesi07:12:30
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
inilti07:12:29
İnleme sesi
taflan07:12:28
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
diyapozitif07:11:37
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
geometri07:11:33
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
nosyon07:10:37
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
birdenbire07:10:37
Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada
deyi07:10:35
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
kainat07:09:48
Evren
acemi çaylak07:09:43
Tecrübesiz, toy, beceriksiz
ifa etmek07:09:24
yapmak, yerine getirmek
gidiş geliş07:09:14
Trafik, seyrüsefer
temsilci07:07:32
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
Patiska07:06:58
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
Kuram07:06:48
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
beraat07:06:18
Aklanma
müessif07:06:18
Üzücü, üzüntü veren
adamak07:05:59
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
istimbot07:05:38
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
ELEZERLİK07:05:18
Sadizm
töre dışı07:05:16
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
halk avcılığı07:05:03
Demagoji
gut07:04:56
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
tifo07:04:44
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
çobanaldatan07:04:16
Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı (Caprimulgus europeus)
sonraki07:03:21
Sonra olan
sarih07:02:42
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
aldırışsız07:02:41
Aldırmaz, umursamayan
Vahi07:01:57
Boş, saçma
yuvgulama07:01:37
Yuvgulamak işi
hayranlık07:00:07
Hayran olma durumu
diyapozitif06:55:18
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
sağduyulu06:50:47
Sağduyusu olan
muhafaza etmek (veya edilmek)06:39:28
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
müessif06:29:38
Üzücü, üzüntü veren
mürdesenk06:13:13
Doğal kurşun oksit, PbO
salta06:11:51
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
normalüstü06:11:31
Olağan dışı
TARAFEYN06:09:08
İki taraf
çabucacık06:08:57
Çabucak, sür"atle
yaradılıştan06:08:52
Doğuştan, fıtraten
yosma06:08:42
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
dokunum06:08:37
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
fire06:08:33
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
temsilci06:08:11
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
almaşlı06:08:03
Almaş niteliği olan
pisboğaz06:07:59
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
sütnine06:07:52
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
Gani06:07:48
Zengin, varlıklı
libre06:07:33
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
seyir06:07:30
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
vacip06:07:20
Yapılması gerekli olan
mebus06:07:10
Milletvekili
alalama06:06:48
Alalamak işi, kamuflâj
ziraatçılık06:06:45
Tarımcılık
mola06:06:37
Yorgunluğu gidermek için duraklama
mine06:06:35
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
şaşaa06:06:32
Görkem, gösteriş, tantana
şaşma06:06:30
Şaşmak işi
gıdık06:06:27
Çene altı, gerdan
ayrışık06:06:14
Ayrışmış olan
menemen06:05:57
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
Müsavat06:05:53
Eşitlik, denklik
zorlukla06:05:45
Zor bir biçimde, güçlükle
namazsız06:05:39
Aybaşı durumunda olan (kadın)
esire06:05:34
Dişi tutsak
protaktinyum06:05:25
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
yan06:05:21
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
Bos06:05:07
bk. boy bos
NAm06:05:05
Ad
karanlık oda06:04:41
Fotoğraf camı banyosu, röntgen muayenesi gibi işlerin yapıldığı ışıksız oda
maymun06:04:35
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
nektar06:04:23
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
kaTlama06:04:16
Katlamak işi
kr06:04:09
Kripton"un kısaltması
ha06:04:04
İstek uyandırmak için kullanılır
it06:04:00
Köpek
is06:03:58
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
ve06:03:56
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
uz06:03:50
İyi, güzel
us06:03:45
Akıl
ra06:03:42
Radyum"un kısaltması
se06:03:40
Selenyum"un kısaltması
Uf06:03:14
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
Si06:03:10
Silisyum"un kısaltması
Rn06:03:08
Radon"un kısaltması
hamur06:03:04
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
halas06:03:02
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
hamsi06:03:00
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
halat06:02:58
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
halka06:02:56
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
habbe06:02:49
Tahıl tanesi, evin
be06:02:21
Berilyum"un kısaltması
cu06:02:18
Bakır"ın kısaltması
cl06:02:17
Klor`un kısaltması
au06:02:15
Altın"ın kısaltması