eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

fütürizm02:04:13
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
GÖRGÜLÜ02:03:54
Görgüsü olan
Damla hastalığı02:03:42
Gut
gemilik02:03:42
Gemi yapılan yer, tersane
zıhlama02:03:39
Zıhlamak işi veya durumu
pırıltı02:03:38
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
meslekî02:03:25
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
görüş açısı02:03:20
Bir şeyi görebilme alanı
can sıkıntısı02:03:10
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
bağın02:02:56
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
adcılık02:02:41
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
temiz kâğıdı02:02:29
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
kesit02:02:20
Bir şeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
KAPİTAL02:02:20
Sermaye, ana mal
li02:02:03
Lityum "un kısaltması
pelemir02:02:02
bk. belemir
grafit02:01:59
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
uçak alanı02:01:53
bk. alan
halaza02:01:39
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
düşünme02:01:27
Düşünmek durumu, tefekkür
Önceki02:01:27
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
tezyin etmek02:01:23
bezemek, süslemek, donamak
kamacı02:01:18
Kama yapan veya satan (kimse)
serhat02:01:09
Sınır boyu
konuk evi02:00:58
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
Uyuşturucu02:00:52
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
arı02:00:43
Temiz, münezzeh
ilçe02:00:40
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
kat yuvarı02:00:27
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
tuzağa düşmek02:00:25
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
Bangladeşli02:00:21
Bangladeş halkından olan kimse
kriminoloji02:00:20
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
rol01:59:56
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
acemi01:59:49
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
samur01:59:44
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
dakika01:59:43
Bir saatlik zamanın altmışta biri
imtina01:59:25
Kaçınma, sakınma, çekinme
çepeçevre01:59:23
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
efsane01:59:07
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
yapıncak01:59:00
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
fildişi01:58:49
Fil dişinin donuk beyaz rengi
salam01:58:47
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
padişahlık01:58:44
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
özgüllük01:58:42
Özgül olma durumu
zaman birimi01:58:38
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
fikir (veya birinin fikrini) almak01:58:35
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
baharat01:58:21
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
kıymak01:58:11
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
belirten01:58:10
Tamlayan
eleştirme01:58:01
Eleştirmek işi, tenkit
makarna01:58:00
İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılan yemek
spor01:57:59
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
asonans01:57:57
Yarım kafiye, her dizenin sonunda gelen, aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama şeklinde uyak
top sürme01:57:55
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
GAREZ01:57:54
bk. garaz
cura01:57:47
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
naz01:57:45
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
ŞEKİLSİZ01:57:43
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
İDMAN01:57:40
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
Tedavi etmek01:57:38
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
berrak01:57:36
Duru, temiz, aydınlık, açık
dış çevre01:57:32
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi
Som01:57:20
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan
şakirt01:57:20
Öğrenci, çırak
kanepe01:57:14
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
müzakere01:57:12
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
ayn01:57:11
Göz
anif01:57:10
Sert, kaba
güvenceli01:57:07
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
ban01:57:06
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
katalizör01:57:03
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
kumarhane01:57:00
Kumar oynanan yer
gözlükçü01:56:57
Gözlük satan veya onaran kimse
muhakkak01:56:57
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
tescil01:56:56
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
irsi01:56:56
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
dolanmak01:56:50
Gelişigüzel gezmek
tombul01:56:42
Şişman, şişkin, dolgun
lâkaydî01:56:41
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
giderme01:56:39
Gidermek işi
simetrik01:56:38
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
Hane01:56:33
Ev, konut
fark01:56:32
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
korumak01:56:29
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
övünek01:56:28
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
trol01:56:26
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
LİRA01:56:25
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi
Tapu memuru01:56:19
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
isim01:56:17
Ad
sarımsak01:56:15
Zambakgillerden, 25-100 cm yükseklikte, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğan biçimli sürgünlerinde kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum)
sayaç01:56:15
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
OBJE01:56:13
Nesne
ÇEYİZ01:56:10
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
matris01:56:09
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
falihayır01:55:53
İyiye yorulur olgu
ipeka01:55:41
Altın kökü
sem01:55:37
Zehir, ağı
ocaklık01:55:34
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
YAYIMCI01:55:28
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
terakki01:55:27
İlerleme, yükselme, gelişme
imgelem01:55:26
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
hab01:54:57
Uyku
Haymatlos01:54:42
Vatansız
cüzdan01:54:34
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
titan01:54:33
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
sayeban01:54:32
Gölgelik
turşu suyu01:54:29
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
faaliyet01:54:14
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
cima01:53:56
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
migren01:53:53
Yarım baş ağrısı
ezoterik01:53:49
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, içrek
sevda01:53:34
Güçlü sevgi, aşk
KÜT01:53:29
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
sek01:53:23
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
kesif01:52:52
Yoğun
tellâl01:52:51
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
hümanist01:52:45
İnsancıl
hasır otu01:52:32
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
ezilmiş01:52:04
Ezik duruma gelmiş
Halk01:51:59
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
sallama01:51:53
Sallamak işi
laçka01:51:47
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
levent01:51:46
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
slâlom01:51:43
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
BAKANLIK01:51:41
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
ziynet01:51:32
Süs, bezek
eviye01:51:13
Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne
iplik01:51:13
Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb.dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri
tevil01:51:02
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
hafifseme01:50:56
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf