eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

eriyik08:15:04
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
Belli08:15:03
Beli olan
sekreter08:14:58
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
seslenme08:14:47
Seslenmek işi
YAHUT08:14:37
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
betimleme08:14:20
Betimlemek işi, tasvir
haraplık08:14:19
Harap olma durumu, yıkkınlık
istizah etmek08:14:16
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
Tahlil08:13:48
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
hademe08:13:47
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
kart08:13:47
Gençliği ve körpeliği kalmamış
cimri08:13:42
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
yarar08:13:37
Yarayan, elverişli, uygun
emaylama08:13:36
Emaylamak işi
Baskı kalıbı08:13:32
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
Kucak08:13:31
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
dalavereci08:13:13
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
kandırmaca08:13:01
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
işkil08:12:40
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
Kalıcılık08:12:22
Kalıcı olma durumu
Anıt08:12:17
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
Ben08:12:03
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
gece bekçisi08:12:03
Bazı iş yerlerini, kuruluşları gece bekleyen kimse
Neşriyat08:12:02
Yayın
MARKA08:11:40
Resim veya harfle yapılan işaret
İsteka08:11:37
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
cam08:11:35
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
doğrulama08:11:28
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
ÖLÜ08:11:27
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
aza08:11:22
Organlar, vücut parçaları
kamuflaj08:11:07
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
Etki08:11:06
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
kadran08:10:58
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
yaban havucu08:10:57
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
Al08:10:53
Alüminyum"un kısaltması
lityum08:10:48
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
kök kırmızısı08:10:35
Kök boyası, alizarin
AZAR08:10:35
Paylama
AT08:10:29
Astatin"in kısaltması
Başşehir08:10:17
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
mir08:10:17
Baş, kumandan, amir
Vaaz08:10:13
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
YERME08:10:08
Yermek işi, zem
enterne08:10:07
Göz altında (olan)
kavmî08:10:07
Kavimle ilgili, etnik
basur08:09:58
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
alfabe08:09:52
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
ses birimi08:09:47
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
Savma08:09:42
Savmak işi
kendir08:09:18
Kenevir
karanlık08:09:12
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
alaca08:09:10
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
oylumlu08:08:55
Oylumu olan, hacimli
mecAL08:08:44
Güçlük, dinçlik, derman, takat
metal08:08:36
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
Engelsiz08:08:31
Engeli olmayan, mâniasız
doku08:08:26
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
kendi başına08:08:22
Kimseye sormadan
aziz08:08:20
Sevgide üstün tutulan, muazzez
vurma08:08:15
Vurmak işi
saflık08:08:14
Saf olma durumu; temizlik, arılık
örgü08:08:02
Örmek işi veya biçimi
merdiven korkuluğu08:07:59
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
Tabut08:07:51
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
içe yöneliklik08:07:38
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
Badi08:07:20
Ördek
AYAK TAKIMI08:07:13
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
buyurucu08:07:12
Buyruk, emir veren
tav08:07:02
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
Anma08:06:56
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
muşamba08:06:53
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez
yardakçılık08:06:47
Yardakçı olma durumu
radde08:06:43
Derece, kerte
önder08:06:42
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
Gizleme08:06:42
Gizlemek işi
yokluk08:06:38
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
kiniş08:06:36
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
Helezoni08:06:25
Sarmal, yılankavi, helisel
ebru08:06:20
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
Karaca08:06:02
Rengi karaya yakın olan, esmer
ant08:05:56
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
Derman08:05:54
Güç, takat, mecal
bitki bilimi08:05:46
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
TUHAF08:05:38
Alışılmamış, yabansı
gene08:05:33
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
şarkıcı08:05:15
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
sormaca08:05:07
Soruşturma, anket
ortaya çıkmak08:04:59
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
merih08:03:28
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
MURAT08:03:25
İstek, dilek
UZMAN08:03:18
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
velinimet08:03:04
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
vedia08:02:59
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
Resim08:02:57
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
göstermelik08:02:41
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
Maraba08:02:34
Çiftçi
porno08:02:29
Pornografik sözünün kısaltılmışı
Hekim08:02:24
İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilâçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip
sezyum08:02:22
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
Ayıraç08:02:19
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
Rekaket08:02:17
Kekemelik, pepemelik
Devinim08:02:14
Devinmek işi, hareket
derebeylik08:02:11
Derebeyi olma durumu
ortaya koymak08:02:09
herkesin görebileceği yere koymak
Özdeş08:02:04
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
yüz ölçümü08:02:01
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
Sulh08:01:59
Barış
dinlenme08:01:56
Dinlenmek işi, istirahat
dinlence08:01:54
Tatil
kandelâ08:01:53
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
takla böcekleri08:01:51
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
PATENT08:01:48
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
küflüce08:01:46
bk. mantar hastalığı
Hiççilik08:01:41
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
kırdırma08:01:40
Kırdırmak işi, ıskonta
gardiyan08:01:38
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
Heves08:01:35
İstek, eğilim, arzu, şevk
Kampana08:01:30
Çan
potas08:01:27
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
potin08:01:25
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
ASUDE08:01:22
Sessiz, rahat, sakin
tornalı08:01:20
Tornada işlenmiş
ha bire08:01:17
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
anatomi08:01:14
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
ağaç çileği08:01:12
Ahududu
koşalık08:01:07
Koşa olma durumu
ASKER08:01:05
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
Büz08:01:02
Künk
Aceleci08:00:59
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
Nesne08:00:57
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje