eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

eriyik08:58:12
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
Rastgele08:58:12
Herhangi bir, gelişigüzel
bozgun08:58:08
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
havarî08:57:52
Yardımcı
sabahlık08:57:40
Sabahları yataktan kalkınca geçici olarak giyilen üstlük
halsiz08:57:11
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
rahman08:57:04
Herkese, her canlıya merhamet eden Tanrı
Hiççilik08:57:00
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
Partizan08:57:00
Partici
anlayışlı08:56:44
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
namevcut08:56:18
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
içeri08:55:45
İç yan, iç bölüm
Afis08:55:16
Gümüş balığının küçüğü
köşe atışı08:53:34
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
ağzı kalabalık08:53:30
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
dağ aslanı08:53:23
Puma
Vilayet08:53:09
İl
SES YİTİMİ08:53:05
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
sr08:52:37
Stronsiyum"un kısaltması
hücre yutarlığı08:52:31
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
acınacak08:52:23
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
Bahir08:51:33
Deniz
saf dışı etmek08:51:31
dizinin dışına çıkarmak
mana08:50:58
Anlam
doğu bilimi08:50:14
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
müstahsil08:49:47
Üretici, yetiştirici
dulda08:49:42
Yağmur, güneş ve rüzgârın etkileyemediği gizli, kuytu yer, siper
çığırtkan08:49:38
Çağırtkan
sadist08:47:22
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
ŞIMARIK08:47:21
Şımarmış, şımartılmış
Totem08:47:14
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
susuzluk08:47:01
Susuz olma durumu, kuraklık
ahali08:47:00
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı
Nesiç08:46:38
Doku
abartı08:46:34
Abartma, mübalâğa
hesap08:46:30
Aritmetik
08:45:29
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
altın08:45:23
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
mayistra08:44:45
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
doyurma08:44:42
Doyurmak işi
lerzan08:43:44
Titrek
Geleneksel08:43:38
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
Tavsiye08:43:32
Öğütleme, yol gösterme
yetiştirmek08:43:18
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
CİLVE08:43:17
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
BİCİLİ08:43:14
bk. cicili bicili
parti08:42:59
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
dazlak08:41:44
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
tutumlu08:41:32
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
oğlak08:41:31
Zodyakta Yay ile Kova arasındaki burç, Cedi. bk. Zodyak
mertlik08:40:30
Yiğitlik, erkeklik
eşmek08:39:53
Araştırmak, incelemek
metafizik08:39:52
Doğa ötesi, fizik ötesi
biçimli08:39:34
Biçimi güzel olan, mevzun
gevşek08:39:32
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
hint kamışı08:39:30
Bambu
vız gelip tırıs gitmek08:39:29
hiç önemsememek, aldırış etmemek
sevinme08:39:11
Sevinmek işi
Beceri08:38:29
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
aydınlatıcı08:38:25
Aydınlık verici
sebil08:38:13
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
yakın08:37:25
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
ŞEKİLSİZ08:37:21
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
kayın birader08:37:12
Kayın (II)
HİLESİZ08:36:28
Hile yapmayan, düzen bilmeyen
Mâşuk08:36:26
Sevilen, âşık olunan (erkek)
A08:36:25
Seslenme bildirir
ağılı08:36:21
İçinde ağı bulunan, zehirli
Örs08:36:17
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
İKTİSATÇI08:36:16
Ekonomi uzmanı, ekonomist
Ağı08:36:14
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
Işıklı08:36:14
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
Ana08:36:11
Çocuğu olan kadın, anne
Kış08:36:10
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
Takıntılı08:36:09
Takıntısı olan
Yıldız08:36:08
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
koleksiyon08:36:07
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
ayyaş08:36:06
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
F08:36:05
Flüor"un kısaltması
ÖZGE08:36:04
Başka
atımcı08:36:03
Pamuğu, yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, hallaç
pişman08:36:02
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
manevî08:36:01
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
Dövüşçü08:36:00
Dövüşen kimse
ÇIKIŞ08:35:59
Çıkmak işi veya biçimi
SİM08:35:58
Gümüş
haksızlık08:35:57
Haksız olma durumu
Sözlük08:35:57
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
Faydasız08:35:56
Yararsız
tatsız08:35:55
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
TERLİK08:35:54
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
EVLİYA08:35:53
Erenler, ermişler, veliler
GÖREV08:35:52
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
Anıt08:35:51
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
Kısa çizgi08:35:50
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
paylaşma08:35:49
Paylaşmak işi
dolaşım08:35:49
Dolaşmak işi
Ayrıcalıksız08:35:48
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
doğa08:35:47
Tabiat
EDİNİM08:35:46
Kazanma, iktisap
akil08:35:45
Akıllı
arıtıcılık08:35:43
Arıtma işi
Yakarış08:35:42
Yakarmak işi veya biçimi
NAMAZ08:35:41
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
lânet08:35:40
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
silâh08:35:39
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
Gidi08:35:38
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
ÇALIM08:35:37
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
ZAN08:35:36
Sanma, sanı
kürdi08:35:35
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
tarihî08:35:34
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
mağara bilimi08:35:34
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
atlıkarınca08:35:33
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
pedagojik08:35:32
Pedagoji veya eğitimle ilgili olan, eğitimsel
haksızlık etmek08:35:31
adalete aykırı davranmak, gadretmek
kaos08:35:29
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
Mançu08:35:29
Mançurya halkından olan kimse
Aptal08:35:27
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
Düzgün08:35:26
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
uygulamalı08:35:25
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
bardacık08:35:24
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
Ürkek08:35:23
Çok ürken
yaşam felsefesi08:35:22
Hayat felsefesi
müfekkire08:35:21
Düşünme yetisi veya gücü
geçersizlik08:35:20
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
geçimini doğrultmak08:35:19
geçinmek için para kazanmak
Ilım08:35:18
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
damacı08:35:17
Dama oyuncusu
olta08:35:15
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
teşrif08:35:14
(bir yeri) Onurlandırma, şereflendirme