eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

renkser15:00:04
Renklerle ilgili olan, kromatik
yıkık14:59:51
Yıkılmış olan, harap, viran
Sohbet etmek14:59:50
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
kenef14:59:38
Ayak yolu
üvey ana14:59:35
Öz olmayan anne, analık
bulak14:59:21
Kaynak, pınar
kronik14:59:20
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
talak14:59:19
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
Tanrılık14:59:07
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
pata14:59:03
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
kusma14:59:00
Kusmak işi, istifra
terakki14:58:56
İlerleme, yükselme, gelişme
aktarmak14:58:48
Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
merhale14:58:47
Derece, basamak, aşama, evre
fikir14:58:41
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
amaç14:58:37
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
hınç14:58:36
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
yıldız kümesi14:58:36
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
w14:58:33
Volfram"ın kısaltması
etlik14:58:27
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
askıntı14:58:26
Başkalarının sırtından geçinen
şezlong14:58:17
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
laz14:58:17
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
HAZANDİDE14:58:15
Görmüş, geçirmiş
sintine14:58:09
Geminin içinde en alt bölüm
bozuk para14:58:04
Ufak birimlere ayrılmış para, ufaklık, bozuk
Tek14:57:56
Eşi olmayan, biricik, yegâne
mis14:57:37
Güzel kokulu bir madde
lobicilik14:57:37
Dalancılık
bucak14:57:35
Kenar, köşe, yer
şükür14:57:35
Tanrı"ya duyulan minneti dile getirme
bayraktar14:57:34
Bayrağı taşıyan kimse
YEĞLEME14:57:28
Yeğlemek işi, tercih
sözcü14:57:26
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
Post14:57:20
Tüylü hayvan derisi
sabote14:57:09
Baltalama
UN14:57:00
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
sonsuz14:56:57
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
hüseynî14:56:48
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
hattatlık14:56:42
Hattat olma durumu
Bahçe14:56:41
Sebze yetiştirilen yer, bostan
dinek14:56:33
Dinlenmek için durulan yer
hey14:56:32
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
sakim14:56:26
Bozuk, yanlış, eksik
berat14:56:17
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
Bayram14:55:51
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
içgüdüsel14:55:44
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
Hovarda14:55:43
Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse)
Yiyecek14:55:39
Yenmeye elverişli olan her şey
İÇTENSİZ14:55:35
İçten olmayan, samimiyetsiz
belirme14:55:33
Belirmek işi, tebellür etme
mihrace14:55:33
Hindistan"da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan
gönül14:55:32
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
kütük14:55:31
Kalın ağaç gövdesi
kalitesiz14:55:18
Niteliksiz
sokur14:55:16
Köstebek
hüküm14:55:11
Yargı
Sağlam14:54:55
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
muhakeme14:54:53
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
çeper14:54:42
Çit
gönülsüz14:54:39
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
abartı14:54:37
Abartma, mübalâğa
foto14:54:30
Işık
kendinden geçmek14:54:26
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
Gezgin14:53:59
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
orman kuşağı14:53:58
Sıralı ormanların oluşturduğu dizi, orman dizisi
naçar14:53:47
Çaresi olmayan, çaresiz
başkent14:53:46
Başşehir
halas14:53:44
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
akrobatlık14:53:43
Cambazlık
ekecek14:53:39
Tohum
PUSAT14:53:39
Araç
Konfeksiyon14:53:27
Hazır giyim eşyası
SOLUNUM14:53:19
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
Madik14:53:17
Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu
müspet ilimler14:53:13
Pozitif bilimler
otoban14:53:12
Otoyol
nalın14:53:00
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
manevi14:52:49
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
tarikat14:52:46
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
yirmi yaş dişi14:52:43
bk. akıl dişi
alaycılık14:52:42
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
demokrat14:52:22
Demokrasi yanlısı
toyca14:52:22
Toy (bir biçimde), toya yakışır (biçimde)
ulusallaştırma14:52:11
Millîleştirme
tekdir14:52:10
Azarlama, paylama
MEKANİZMA14:52:08
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
kalkan balığıgiller14:51:57
Denizlerin kumlu, çamurlu diplerinde yaşayan, yassı bedenli, kemikli balıklar familyası
kıyaslama14:51:54
Kıyaslamak işi, mukayese
nezir etmek14:51:24
bk. nezretmek
Yapmak14:51:23
iyilik veya kötülükte bulunmak
kendi14:51:18
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
bitek14:51:14
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
Hun14:51:05
Kan
dev gibi14:51:04
iri ve korkunç
kafi gelmek14:50:39
yetmek, yetişmek
ailece14:50:28
Bütün aile birlikte
makadam14:50:19
Kırılmış taş döşenip silindir geçirilerek yapılan yol
arkasından koşmak14:50:08
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
kampus14:49:50
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
Zabit14:49:39
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
dilim14:49:35
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
humma14:49:34
Ateşli hastalık
spazm14:49:24
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
mersin balıkları14:49:20
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
Irmak14:49:14
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
Belirli14:49:11
Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen
pay etmek14:49:08
bölüşmek, üleşmek
koordinat14:49:03
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
miralay14:48:52
Albay
temiz kâğıdı14:48:46
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
verit14:48:40
Siyah kan damarı, toplardamar
ravent14:48:36
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
mağara bilimi14:48:31
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
müseddes14:48:29
Altıgen
yabanî ıspanak14:48:18
Pazı (I)
çatak14:48:17
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
okyanus çukuru14:48:16
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
prizma14:48:15
Biçme
filozof14:48:12
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
güdeleme14:48:03
Güdelemek işi
Kalım14:48:01
Kalmak işi
OLAĞAN14:47:56
Sık sık olan, olagelen, tabiî
bildirme kipleri14:47:51
Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi
SÜRDÜRÜM14:47:47
bk. abonman
tavassut14:47:40
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
ahenk kaidesi14:47:37
bk. ünlü uyumu
muhtasar14:47:30
Kısaltılmış olan, kısa; özet
din14:47:22
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
santimetre14:47:17
Bir metrenin yüzde biri (cm)