eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

eriyik15:39:28
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
bahar15:39:20
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
küçük köprü15:38:55
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
süne15:38:51
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
takma15:38:24
Takmak işi
yoğunlukölçer15:38:20
Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre
özellik15:37:52
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
çadır15:37:46
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
limon esansı15:37:44
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
TEKİT15:37:33
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
niyaz etmek (veya eylemek)15:37:25
yalvarmak
açık pembe15:37:13
Pembenin bir ton açığı
ÜMİT ETMEK15:37:11
ummak, beklemek
şaka etmek15:36:37
bir kimseye şaka yollu takılmak
ab15:36:31
Su
paraka15:36:26
İğneli uzun balık oltası
rafineri15:36:25
Arıtım evi, tasfiyehane
sofistike15:36:20
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
halifelik15:36:19
Halifenin görevi, hilâfet
maden gazı15:36:00
Madende oluşan gaz
takt15:35:55
Yerinde konuşma veya davranma
böcekler15:35:55
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
sınai15:35:54
Sanayi ile ilgili
ocaklık15:35:53
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
âşıktaşlık15:35:52
Karşılıklı sevişme, muaşaka
mecburiyet15:35:51
Yükümlü, zorunlu olma durumu
çiroz15:35:49
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
Palas15:35:49
Lüks otel veya gösterişli yapı
hınç15:35:48
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
cehalet15:35:47
Bilgisizlik, bilmezlik
çakım15:35:45
Şimşek, çakın
kalın15:35:45
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
çükündür15:35:12
Pancar
görünüm15:35:08
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
akdiken15:34:21
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
Kuruluş15:34:03
Kurulma işi, yolu veya tarihi
Fosil15:32:38
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
Esin15:32:36
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
dönme15:32:26
Dönmek işi
sığdırma15:32:25
Sığdırmak işi
Genel15:32:24
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
anız15:32:23
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
galatıhis15:32:23
Duygu yanılması, yanılsama
kin15:31:45
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
mal15:31:05
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
ŞURA15:30:59
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
ilahiyatçı15:30:57
Tanrı bilimci, teolog
yepyeni15:30:55
Çok yeni, hiç kullanılmamış
egoizm15:30:43
Bencillik, hodbinlik
samani15:30:34
Saman rengi, açık sarı
taze15:30:26
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
mücahit15:30:07
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
ataman15:29:44
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
Yaz15:29:44
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
etene15:29:39
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
güneş takvimi15:29:28
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
Cam15:29:23
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
danışma15:29:14
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
pano15:29:13
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
Gerekli15:28:55
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
evcil15:28:25
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
roman15:28:14
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
gürültü15:28:08
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
Manivela15:28:06
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
mistisizm15:28:01
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
eskilik15:28:00
Eski olma durumu
gut15:27:57
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
Tema15:27:48
Aslî konu
Tin15:27:09
Ruh
dip15:26:50
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
TERBİYESİZ15:26:39
Terbiyesi olmayan
bey15:26:21
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
TEPKİNLİK15:26:20
Tepki gösterme becerisi
ulu15:26:02
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)15:26:01
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
yaşam felsefesi15:25:52
Hayat felsefesi
bas15:25:48
En kalın erkek sesi
tabiye15:25:48
Hazırlama, yerleştirme
yakışıksız15:25:40
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
fanfar15:25:26
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
zıt kutup15:25:25
Farklı durum ve yapıda olma
ıtriyat15:25:08
(sürünülecek) Güzel kokular
bar15:24:51
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
Saplantı15:24:34
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
NAKIS15:24:33
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
takva15:24:25
Günahtan sakınma, züht
ayn15:24:24
Göz
Meşin yuvarlak15:24:22
(futbolda) Top
ergen15:24:15
Ergenlik çağında olan
boğulmak15:24:14
Havasızlıktan ölmek
TarZ15:24:13
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
daraban15:24:09
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
yüzsüz15:22:58
Yüzü olmayan
mangan15:22:43
Manganez
Birinci15:22:29
Bir sayısının sıra sıfatı
İzbe15:22:12
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
Posta15:21:41
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
şita15:21:29
Kış
volt15:21:04
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
itme15:20:55
İtmek işi
Ağu15:20:26
Ağı
yapıştırıcı15:20:05
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
kazak15:20:00
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
karargah15:19:40
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
seziş15:19:12
Sezmek işi veya biçimi
istiare15:19:02
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
kopek15:18:37
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
yer sıçanı15:18:12
Köstebek
barınma15:18:07
Barınmak işi
element15:17:51
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
sergileme15:17:38
Sergilemek işi, teşhir
Babacıl15:17:28
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
muştu15:17:14
Sevindiren haber, sava, müjde
sürgü15:17:11
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
karnaval15:16:55
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
edevat15:16:31
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
tenzilat15:16:10
Fiyat indirimi, iskonto
izaz15:15:40
Ağırlama
baran15:15:37
Yağmur
çekemezlik15:15:20
bk. çekememezlik
tecil15:15:18
Erteleme
keşişhane15:15:02
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
devşirmek15:14:51
Katlamak, düzgün duruma getirmek
emir vermek15:14:49
buyurmak, buyruk vermek
araka15:14:35
İri taneli bezelye
nakletme15:14:33
Nakletmek işi
UYUM15:14:28
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
püskü15:14:24
bk. eski püskü
TUTMAK15:14:15
Ele geçirmek, yakalamak
tayfa15:14:06
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat