eriyik

1.İsimİçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl

Son Arananlar

eriyik09:35:38
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
ekvatoral09:35:36
Ekvatorla ilgili eşleksel
kan kaybetmek09:35:35
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
eksiklik09:35:30
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
amudufıkarî09:35:26
Omurga kemiği, bel kemiği
bağsız09:35:26
Bağı bulunmayan
kapitone09:35:25
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
Sıkılmaz09:35:25
Sıkılması olmayan, utanmaz, yüzsüz
Avurt09:35:24
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
yufka09:35:23
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
dizem09:35:22
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
mütekait09:35:21
Emekli
tavuk balığı09:35:20
Mezgit
oha09:35:19
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
peleng09:35:13
Panter
ayakta09:35:12
Ayağa kalkmış durumda
kılıksız09:35:11
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
alay alay09:35:09
Kalabalık olarak, pek çok
son adam09:35:08
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
iş yapmak09:35:08
çalışmak
çağcıl09:35:07
(insan için) Çağın yeniliklerini benimseyen, ona göre davranan, asrî, modern
mukaddem09:35:06
Önce gelen, önceki
levrek09:35:05
Levrekgillerden, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balık (Labrax labrax)
nazenin09:35:04
Cilveli, nazlı
sulanma09:35:03
Sulanmak işi
iş yeri09:35:02
Bir görevin yapıldığı yer
yabani09:35:02
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
tiran09:35:01
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
drenaj09:34:57
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
enjeksiyon09:34:55
İğne yapma, iğne vurma
Pafta09:34:55
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
TÖRPÜ09:34:53
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
ticani09:34:51
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
FENOMEN09:34:50
Olay, olgu
atma09:34:47
Atmak işi
kabiliyetsiz09:34:46
Yeteneksiz
kandırmaca09:34:45
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
kızlık09:34:44
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
pepemelik09:34:43
Pepelik, rekâket
seyahat09:34:42
Gezi, yolculuk
yalanma09:34:42
Yalanmak işi
parlamak09:34:41
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
ara sıra09:34:40
Seyrek olarak, zaman zaman
muharrer09:34:36
Yazılmış, yazılı yazıya geçirilmiş
her zaman09:34:34
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
Tolga09:34:33
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
Akbaba09:34:31
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
buğdaygiller09:34:28
Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası
redif09:34:27
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
lakayt09:34:26
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
Uykusu hafif09:34:26
Küçük bir sesten hemen uyanan
ziraat09:34:13
Çiftçilik, tarım
eşit09:34:10
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
Buket09:34:08
Çiçek demeti
ayrık09:34:07
Ayrılmış
musiki09:34:06
Müzik
ocak başı09:34:05
Ocağın başında yemek yenilen yer
birun09:34:05
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
Çivi09:34:05
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
düğün yahnisi09:34:04
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
gök ada09:34:03
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
zor09:34:01
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
itaat etmek09:34:00
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
Avunmak09:34:00
Oyalanmak; yetinmek
kriminoloji09:33:58
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
Tayin09:33:57
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
akıntılı09:33:57
Akıntısı olan, eğik, meyilli
su bilimci09:33:56
Su bilimi uzmanı, hidrolog
çiğ09:33:56
Pişmemiş veya az pişmiş
tavşan dudağı09:33:50
Doğuştan yarık dudak
Güz09:33:45
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
protez09:33:42
Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılan yapma organ veya parça
sap09:33:32
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
saat dairesi09:33:28
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
pay09:33:26
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
bellek yitimi09:33:23
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
alıp vermek09:33:23
yürek çarpıntısı geçirmek
istikraz09:33:20
Ödünç alma, borçlanma
feshetmek09:33:18
Kapatmak, dağıtmak
Sevgi09:33:17
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
Damar09:33:14
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
metris09:33:13
Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper
asalaklık09:33:09
Asalak olanın durumu
tırmık09:33:09
Tırnak beresi
Dağ kırlangıcı09:33:09
Çobanaldatan, keçisağan
maddi09:33:08
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
sam yeli09:33:07
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
MÜEYYİDE09:33:06
Yaptırım, yaptırma gücü
Bitki09:33:06
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
Taklit09:33:04
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
iş bırakımcı09:33:03
İş bırakımı yapan kimse, grevci
Kulunç09:33:02
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
şeytan taşlama09:33:00
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
sopa09:33:00
Kalın değnek
idam cezası09:32:59
Ölüm cezası
Özür09:32:58
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
kertenkele09:32:55
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
kıt09:32:52
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
ay aydın, hesap belli09:32:49
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
Çürük09:32:47
Çürümüş olan
mum09:32:43
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
Alacak09:32:39
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
dişli09:32:36
Dişleri olan
barka09:32:35
Büyük sandal
tenkit etmek09:32:34
eleştirmek
evlilik dışı09:32:34
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
imgelem09:32:33
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
basıölçer09:32:31
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
kadın berberi09:32:28
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
Muhteva09:32:26
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
kaval09:32:26
Kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük
TUTMAK09:32:23
Ele geçirmek, yakalamak
körükleme09:32:23
Körükleme işi
SAKIRGA09:32:22
Kene
YAĞ09:32:21
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
giriş09:32:21
Girmek işi veya biçimi
asetat09:32:19
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
Dizemli09:32:18
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
ZİNDE09:32:16
Dinç, canlı, diri, sağlam
dimdik durmak09:32:15
tam dik durumda olmak
dinek09:32:13
Dinlenmek için durulan yer
bunalma09:32:09
Bunalmak işi
çarpılmak09:32:08
Çarpık duruma gelmek
solgun09:32:07
Rengini, tazeliğini, canlılığını veya parlaklığını yitirmiş olan, solmuş
havra09:32:06
Yahudi tapınağı, sinagog
gaza09:32:04
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
nadim09:32:03
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
ısırmak09:32:02
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
lâkaydî09:31:59
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
KAHRAMANLIK09:31:57
Kahraman olma durumu