egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

halka06:32:21
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
kuşpalazı06:31:23
Difteri
büyüklenme06:29:28
Kendini büyük gösterme, kibir
malakit06:29:01
Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı
şile06:28:12
Mercan köşk
abanoz06:26:50
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
nitrojen06:25:39
Azotun başka bir adı
sepi06:24:00
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
yaralama06:23:20
Yaralamak işi
Engelli06:22:03
Engeli olan, mânialı
stalaktit06:20:14
Sarkıt
dijital06:18:27
Sayısal
muhtasar06:16:49
Kısaltılmış olan, kısa; özet
onat06:16:39
Özenli, düzgün, uygun
butafor06:16:25
Oyun için gerekli sahne eşyası
isabet06:16:08
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
AKROMATİK06:16:05
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
büyük atardamar06:16:04
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
cebirsel06:16:02
Cebirle ilgili
Hint keneviri06:15:57
Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir (Cannabis sativa)
aldatmaca06:15:41
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
kunt06:15:36
Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam
lutr06:15:21
Su samuru
menemen06:15:09
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
zahir06:14:05
Açık, belli
Dermansız06:13:49
Gücü kalmamış, bitkin
film06:13:44
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
saparna06:13:11
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
katedral06:13:05
Baş kilise
taşınmaz06:12:51
Taşınamayan
melânkolik06:12:33
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
alinazik06:12:27
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
maltoz06:09:37
Nişastasının tam olmayan hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde
hesapçı06:09:10
Hesabını iyi bilen, tutumlu
ısıölçer06:09:09
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
Olay06:09:01
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
sekene06:08:55
Bir yerde oturanlar, sakinler
günebakan06:08:40
Ayçiçeği
şatır06:08:30
Neşeli, keyifli, şen
tozlaşma06:08:20
Tozlaşmak işi
muaflık06:07:14
Muaf olma durumu
esnaf06:06:22
Küçük sermaye ve sanat sahibi
züppece06:02:37
Züppe (bir biçimde)
mala06:02:35
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
havaneli06:02:00
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
HAZANDİDE06:01:53
Görmüş, geçirmiş
himmet06:01:40
Yardım, kayırma
Civcivlik06:01:31
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
Kurutmalık06:01:20
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
eş biçim06:00:54
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
mezarlık06:00:29
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
unutturma06:00:21
Unutturmak işi
nevroz06:00:14
bk. Sinirce
yaylım06:00:08
Yayılmak, dağılmak işi
Kaynamak05:59:32
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
ülkücü05:58:58
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
fuaye05:58:57
Bir gösteri veya toplantı binasında, temsil veya toplantı aralarında kullanılan dinlenme yeri
otoklâv05:58:03
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
parçalamak05:57:25
Birliği bozmak amacıyla bölmek
küreyve05:55:12
Yuvar
maske05:55:05
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
kısmet05:55:03
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
caba05:54:37
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
cezai05:54:04
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
umacı05:53:37
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
ziyafet çekmek (veya vermek)05:53:32
konukları yemekli ağırlamak
kırmak05:52:49
İri parçalara ayırmak
tirpitil05:52:41
bk. tirpidin
peşrev05:51:12
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
şarki05:51:03
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
milis05:49:44
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
maşer05:49:20
İnsan topluluğu, toplum
sütanne05:48:03
bk. sütana
KORİNDON05:46:56
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
mahvetmek05:46:51
Bozup işe yaramaz duruma getirmek
cemre05:46:29
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
piyasa05:46:21
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
meymenetsizlik05:45:56
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
aşma05:45:27
Aşmak işi
mevlit05:45:25
Doğma, doğum
yaka05:45:22
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
SECCADE05:45:16
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
cevapsız05:44:48
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
haritacılık05:42:12
Haritacı olma durumu
efe05:41:42
Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
zr05:40:56
Zirkonyum"un kısaltması
olgunlaşma05:38:39
Olgunlaşmak işi
uyarlaç05:37:29
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
ayniyat05:35:53
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
güvence akçesi05:34:27
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
nervür05:33:37
Bir veya iki milimlik pli
EMRE MUHARRER SENET05:33:29
İçinde yazılı olan paranın gene onda yazılı kimseye veya onun göstereceği birine ödenmesi gereken buyruğa yazılı senet
rot05:32:20
Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk
kral05:30:38
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
alaysı05:30:21
Alaya benzer, ciddî olmayan
İzlenimcilik05:26:00
Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
balyoz05:25:57
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
bakire05:25:44
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
maişet05:24:53
Geçim, geçinme
bireycilik05:23:13
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
maalmemnuniye05:22:40
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
kibir05:22:34
Büyüklük, ululuk
gamsele05:22:32
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
nadaslı05:22:06
Nadasa bırakılmış
aksiseda05:22:02
Yankı
pekent05:21:57
Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel
temin05:21:30
Korkusunu giderme, inanç verme
uyarıcı05:21:23
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
görünüm05:21:18
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
abaküs05:21:09
Sayı boncuğu, çörkü
adaleli05:20:23
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
gülme05:20:11
Gülmek işi
hikâye etmek05:18:46
ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
tımarlama05:18:08
Tımarlamak işi veya durumu
üşenç05:17:55
Üşenme, üşengeçlik
Balkanlar05:17:50
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
Ku05:17:10
Kurçatovyum"un kısaltması
makyajcı05:16:05
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
uyarım05:15:29
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
uhrevi05:15:14
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
inileme05:15:09
İnilemek işi
etokrasi05:15:05
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
damızlık05:10:55
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
varlık05:10:54
Var olma durumu, mevcudiyet
samba05:10:22
Bir çeşit Brezilya dansı
rahvan05:10:20
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
tabiye05:10:19
Hazırlama, yerleştirme
HUYLANMA05:09:51
Huylanmak işi
sahlep05:09:45
Salep
terslik05:09:44
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik