egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

çabalama kaptan ben gidemem03:50:04
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
lahza03:48:22
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
içit03:45:56
İçilecek şey
mevsuf03:45:52
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
barka03:45:21
Büyük sandal
Türkiye Türkçesi03:45:21
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
sefalet çekmek03:44:09
yoksul ve perişan yaşamak
çımbar03:43:29
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç, çımbar
Ziyan olmak03:42:52
boşuna harcanmak, zarar görmek
Kafatası03:41:21
İnsanda ve omurgalılarda içinde beyin bulunan, başın kemik bölümü
cerrah03:40:55
Operatör
Galibiyet03:40:46
Yenme, yengi
KATRE03:40:28
Damla, damlayan şey
Asil03:40:24
Soylu
obje03:40:16
Nesne
tahmis03:40:14
Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç mısra katılması durumu, beşleme
Hayırsever03:39:50
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
beyaz cam03:39:29
Televizyon ekranı
beynelmilel03:39:23
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
Dara03:39:17
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
araban03:39:15
Klâsik Türk müziğinde bir makam
as03:39:07
Arsenik"in kısaltması
zer03:39:03
Altın
keyfiyet03:38:59
Nitelik
kürevi03:38:52
Küresel, toparlak
mühim03:38:46
Önemli
ibne03:38:31
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
Müstahkem03:38:30
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
san03:38:23
Ün, şan, şöhret
bahtsız03:38:09
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
yedirme03:37:51
Yedirmek işi
Islak03:37:08
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
aksiyon03:36:30
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
deniz03:36:15
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
Yarışlık03:36:11
Pist
Muhteva03:35:48
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
genellikle03:35:46
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
mahiye03:35:44
Aylık
kılıf03:34:20
Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap
şiraze03:34:08
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
Ailecek03:34:00
Ailece
takdimci03:33:56
Tanıtmacı
omurga03:33:36
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
Okumuş03:33:11
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
Turan03:32:53
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
Bulaşma03:32:15
Bulaşmak işi
özellik03:32:10
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
adam akıllı03:31:10
bk. adamakıllı
boyun borcu03:30:48
Yapılması gereken ödev, vecibe
teceddüt03:30:46
Yenileşme, yenilik
GROSA03:30:22
On iki düzine
sarkıntılık03:30:22
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
Problem03:30:10
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
etkinleştirme03:30:05
Etkinleştirmek işi
mücahit03:29:58
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
düşüncesiz03:29:53
Düşüncesi olmayan
natür03:29:44
Tabiat, doğa
gevşeklik03:29:15
Gevşek olma durumu
telkin03:28:53
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
aksu03:28:51
Gözdeki billûr cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük, ak basma, perde, katarakt
taht03:28:49
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
deneme03:28:45
Denemek işi, sınama, tecrübe
tereddüt etmek03:28:44
kararsız davranmak, duraksamak
la03:28:41
Lântan"ın kısaltması
DEFA03:28:33
Kez, kere
protaktinyum03:28:21
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
acul03:28:17
Tez canlı, içi tez, ivecen
celse03:28:17
Oturum
Verme03:28:13
Vermek işi
toygar03:28:09
Tarla kuşu
hastahane03:28:01
Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu
umum03:27:57
Bütün, hep, tüm, kamu
İMRENME03:27:52
İmrenmek işi, gıpta
dil bilgisi03:27:51
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
anket03:27:49
Soruşturma, sormaca
kâinat03:27:48
Evren
zaman dizini03:26:57
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
abat03:26:11
Bayındır, mamur
dev03:25:40
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
lama03:25:32
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
Salat03:25:26
Namaz
dikine03:24:55
Dikey olarak, diklemesine
lam03:24:55
Arap alfabesinde l harfinin adı
sındı03:24:10
Makas
KABADAYI03:24:04
Korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
mangal03:23:47
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
spot03:23:19
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
otonomi03:23:15
Özerklik, muhtariyet
yayma03:22:50
Yaymak işi
ilaveli03:21:51
Eki olan
gülük03:21:48
Hindi
geçim03:21:30
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
abla03:21:23
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
asap03:21:20
Sinirler
zeytin03:20:33
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
Tutuşma03:19:28
Tutuşmak işi
yakın03:19:19
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
aleni03:18:39
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
açıktan açığa03:18:13
Belirgin olarak, göz göre göre
tek biçim03:18:06
Standart
talaş03:17:34
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
mentol03:17:26
Nane kokusu
Orak03:17:09
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
temdit03:16:43
Uzatma, sürdürme
Evgin03:16:26
Öncelikle yapılması gereken, ivedili, müstacel
Yalgın03:16:02
Ilgım, pusarık, serap
ayça03:15:59
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
yasaklama03:15:34
Yasaklamak işi
aklınca03:13:21
(küçümseme yollu) Düşüncesine göre, aklı sıra
eş yükselti03:13:01
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
gerekçe03:12:30
Gerektirici sebep, esbabımucibe
toparlak03:11:51
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
içeri03:11:47
İç yan, iç bölüm
AF03:11:24
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
musallat olmak03:10:38
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
ÇÖKELEK03:10:30
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
körpe03:10:07
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
namuslu03:10:02
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
üflemeli03:09:40
Üflenerek çalınan (çalgı)
vahi03:09:35
Boş, saçma
koyu gri03:09:32
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
nispeten03:09:30
Göre, kıyaslayarak, oranla
Şart03:09:04
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
namussuz03:08:53
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
süslü03:08:34
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
kulak kepçesi03:08:22
Sesi toplayarak orta kulağa göndermeye yarayan, kulağın, yarım daire biçimindeki bölümü
ödüllendirme03:08:09
Ödüllendirmek işi
Stat03:07:04
bk. stadyum
sıkıştırıcı03:06:41
Sıkıştırma işini yapan âlet
Emme03:06:37
Emmek işi