egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

Alize05:38:34
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
OKTRUA05:38:32
Şehre giren şeylerden alınan vergi
ELZEM05:38:26
Çok gerekli, vazgeçilmez
deniz kulağı05:38:21
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
esnaf05:38:19
Küçük sermaye ve sanat sahibi
esire05:38:16
Dişi tutsak
bilgisiz05:38:06
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
funda05:38:03
Süpürge otu
itap05:37:52
Paylama, azarlama
çamgiller05:37:49
Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, lâdin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası
pepeme05:37:46
Pepe
kındıraç05:37:43
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
anatomi05:37:38
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
isal05:37:35
Ulaştırma
yüzsüz05:37:33
Yüzü olmayan
isim05:37:30
Ad
yarım küre05:37:28
İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası
Fars05:37:22
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
e mi?05:37:21
olur mu?
itme05:37:16
İtmek işi
boyun bağı05:37:14
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
Sayrı05:37:09
Hasta
altıpatlar05:37:04
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
anadut05:36:52
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba
ananet05:36:36
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
anamal05:36:27
Sermaye, kapital
ayrıca05:36:25
Ayrı olarak
yakamoz05:36:17
Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı
mahrumiyet05:36:17
Yoksunluk
numune05:36:08
Örnek
mezhep05:36:08
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
KURT05:36:00
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
Sinir05:35:50
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
GÜCÜMSEME05:35:40
Gücümsemek işi veya durumu
cambaz05:35:38
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
balık tutmak05:35:36
balığı avlamak
tebrik05:35:33
Kutlama
abonman05:35:30
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
hamam takımı05:35:19
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
ANLAK05:35:16
Zekâ
besleme kız05:35:08
Besleme
eza05:35:08
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
kendi05:35:07
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
kılıksız05:35:01
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
taslamak05:33:57
Kendinde olmayan bir değeri varmış gibi göstermek
koaptör05:33:47
Cebire
ubudiyet05:33:18
Kölelik, kulluk
şerif05:33:08
Kutsal, şerefli
limonata05:32:56
Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet
iskarpela05:32:51
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
elbet05:32:31
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
nefes05:32:27
Soluk
doymaz05:32:03
Doymak bilmeyen, aç gözlü
banal05:31:56
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
sardalye05:31:53
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
yemenici05:31:45
Yemeni yapan veya satan kimse
balak05:31:43
bk. malak
balar05:31:40
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
bahis05:31:27
Konuşulan şey, konu
tanrısal05:31:26
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
mazı05:31:07
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
asude05:30:46
Sessiz, rahat, sakin
enine boyuna05:30:44
gösterişli, iri yarı
Muhrip05:30:40
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
teğmen05:30:33
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
aldırış etmemek05:30:24
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
sıkma05:30:20
Sıkmak işi
ingin05:30:08
Çevresine göre alçakta bulunan, münhat
kurdeşen05:29:58
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
incik05:29:52
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
tevzi05:29:39
Dağıtma, üleştirme
tevil05:29:37
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
esenlikli05:29:35
Esenliği olan
efelenme05:29:33
Efelenmek işi
Önemli05:29:22
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
barometre05:29:17
Basınçölçer
çisenti05:29:10
Toz gibi ince yağan (yağmur)
Aşmak05:29:02
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
askılık05:29:00
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
dekorcu05:28:44
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
çaba göstermek05:28:43
bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak
azalma05:28:27
Azalmak işi, eksilme, tenakus
güvercin05:28:09
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
MARAZA05:28:06
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
smaçör05:27:49
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
irdeleme05:27:28
İrdelemek işi
Sübvansiyon05:27:25
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
devşirmek05:27:04
Katlamak, düzgün duruma getirmek
değersizlik05:27:03
Değersiz olma durumu
öğretici05:27:03
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
yazgıcı05:26:40
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
tepsi05:26:23
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
itiyat05:26:15
Alışkanlık, huy
testi05:26:13
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
tersi05:26:03
bk. Tirsi
terfi05:26:01
(derecesi, makamı) Yükselme
terek05:25:58
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
terki05:25:56
Eyerin arka bölümü
terme05:25:53
Bir tür yaban turpu
Vakar05:25:16
Ağırbaşlılık
Lonca05:25:10
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
tahtaboş05:25:00
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
zarar vermek05:24:48
kötülük etmek
yakın dost05:24:45
İçten, samimî ve yalın kimse
konum05:24:44
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
ensiz05:24:38
Eni küçük olan, dar
boğma05:24:35
Boğmak işi
İ05:24:23
İyot"un kısaltması
Mesela05:24:06
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
RENYUM05:24:03
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
MEVDUAT05:23:46
Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat
Meslek05:23:38
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
tekir05:23:33
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
kalp çarpıntısı05:23:09
Kalbi veya kalbinin çalışması bozuk olan kimse
berkelyum05:23:07
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
HAİNLİK05:23:06
Hain olma durumu veya haince davranış
su geçirmez05:23:06
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
batkı05:22:24
Batkınlık, iflâs
natura05:22:15
İnsanın yaradılış özelliği
boşluk05:22:13
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
ÜZERLİK05:22:02
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
gag05:21:42
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
kurabiye05:21:37
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
dut05:21:34
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
vefa05:21:08
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
zarfçı05:20:58
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
volt05:20:43
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
vole05:20:40
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
yeterlik belgesi05:20:01
Uzmanlık belgesi, ehliyet
pusma05:19:59
Pusmak işi