egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

egzersiz08:06:10
Alıştırma
DEYİ08:06:08
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
beylik08:06:05
Bey olma durumu
Kompetan08:06:05
Uzman, yetkili
kusurlu08:06:02
Kusuru olan
karakterize etmek08:06:01
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
damdan düşer gibi (düşercesine)08:06:00
(söz için) birdenbire ve yersiz olarak
seyretme08:05:58
Seyretmek işi
yalancı safran08:05:56
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
tirit08:05:56
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
tirsi08:05:54
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
fotoroman08:05:52
Bir metinle bir dizi fotoğraftan oluşan hikâye veya roman
muhafız08:05:51
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
KEMANCI08:05:47
Keman yapan veya çalan kimse
FENİK08:05:45
Alman markının yüzde biri
ardiye08:05:43
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
yer adı bilimi08:05:41
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
derdest08:05:39
Yakalama, tutma, ele geçirme
sesteş08:05:37
bk. sestaş
ayrılık08:05:35
Ayrı olma durumu
muhtemel olmak08:05:33
umulmak, beklenmek
barometre08:05:33
Basınçölçer
TÜZÜK08:05:30
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
arduaz08:05:28
Kayağan taş, kayrak
kötülükçü08:05:26
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
İSKERLET08:05:25
Dikenli salyangoz
süreyya08:05:24
Ülker
elâstikî08:05:22
Esnek
akbaba08:05:20
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
alın08:05:18
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
çete08:05:16
Ordu birliklerinden olmayan silâhlı küçük birlik
olasılık08:05:16
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
ÖNCECİLİK08:05:13
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
yönetim yeri08:05:09
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
gönül borcu08:05:09
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
güldeste08:05:07
Antoloji
konser08:05:06
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
tropik08:05:05
Dönence (zamanı)
yele08:05:04
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
tabansız08:05:01
Tabanı olmayan
arttırmak08:04:57
Yükseltmek
vesayet08:04:54
Vasilik
Engelleme08:04:52
Engellemek işi
iffetsiz08:04:51
İffetini korumayan, silisiz
tatbikat08:04:49
Uygulama
MAYALANMA08:04:46
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
Baharatlı08:04:44
Baharatı olan
NÜANS08:04:42
Ayırtı, çalar, fark
Şaka08:04:42
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
en iyisi08:04:40
en çok tercih edilen
DALAVERE08:04:38
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
sahtekâr08:04:35
Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci
Bütüncül08:04:33
Totaliter
başkatip08:04:31
Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı, başyazman
resmî giysi08:04:29
Resmî elbise, üniforma
gönül hoşluğu08:04:27
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
eskiden08:04:27
Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema
öveç08:04:25
İki üç yaşındaki erkek koyun
saman rengi08:04:23
Açık, soluk sarı renk
sarfınazar etmek08:04:22
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
müeddep08:04:19
Uslu, terbiyeli, edepli
Memeliler08:04:17
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
ÇERGİ08:04:15
bk. çerge
Reseptör08:04:13
Almaç
ocaklık08:04:11
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
atılgan08:04:09
Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan
sünepe08:04:07
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
sınırsız08:04:05
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
ilahiyatçı08:04:03
Tanrı bilimci, teolog
kilidi küreği olmamak08:03:58
(her şeyi) açıkta bulunmak, kilitli yere saklanmamış olmak
yılankavi08:03:56
Dolambaçlı, dolanarak giden
kıyacı08:03:50
Cinayet işleyen kimse, cani
Bambaşka08:03:48
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
soylu08:03:47
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Uyarı08:03:46
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
aracılık08:03:43
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
su yosunu08:03:42
Su yosunlarından, klorofilli bitki, alg
sonradan08:03:42
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
KARŞI ÇIKMAK08:03:40
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
SAHİ08:03:38
Gerçekten, gerçek olarak
şimendifer08:03:36
Demir yolu
esneklik08:03:34
Esnek olma durumu, elâstikiyet
erdenlik08:03:32
Bakirlik
ZANAAT08:03:30
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
gözaltına almak08:03:28
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
bistro08:03:26
İçkili kahve, küçük lokanta
rahne08:03:23
Gedik, yarık
rahip08:03:21
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
rağbet görmek (veya kazanmak)08:03:21
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
elden ele geçmek08:03:19
bir şey sahip değiştirmek
yetkisiz08:03:17
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
rafya08:03:13
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
uzlaştırıcı08:03:11
Uzlaşmayı sağlayan
Etene08:03:09
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
şeref08:03:08
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
kara yağız08:03:07
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
mekanikçi08:03:05
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
konsolos08:03:03
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
ihtifal08:03:01
Anma töreni
ERMİŞ08:02:59
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
takaza08:02:57
Azarlama, başa kakma, serzeniş
taklit08:02:55
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
yedirme08:02:52
Yedirmek işi
Dolambaçlı08:02:49
Dolambacı olan
mobil08:02:47
Hareketli
pençe08:02:45
Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
geri çekilme08:02:41
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
rodyum08:02:39
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
uyuşkan08:02:37
Herkesle veya her şeyle kolayca uyuşabilen
meşime08:02:35
Döl yatağı
meşhur08:02:33
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
histerik08:02:30
bk. isterik
patolojik08:02:30
Patoloji ile ilgili
çınlayış08:02:28
Çınlamak işi veya biçimi
mağara bilimci08:02:26
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
YUNANLI08:02:24
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
tahsil08:02:22
(para için) Alma, toplama
tahsis08:02:20
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
tahrik08:02:18
Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma
tahril08:02:16
Çizgi
tahrir08:02:14
Yazma, kitabet, kompozisyon
hür08:02:12
Özgür
ramak08:02:12
"Bir şeyin olmasına çok az kalmak" anlamına gelen ramak kalmak deyiminde geçer
müthiş08:02:10
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
askere alınmak08:02:07
askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek
rakik08:02:05
İnce, narin
rakip08:02:03
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
Bilgili08:02:01
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
icraat08:01:55
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
ihtiyat08:01:53
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma