egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

özgeci20:59:58
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
MERT20:59:47
Yiğit
koyu kırmızı20:59:46
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
maharet20:59:40
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
sürüp gitmek20:59:35
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
yerinde20:59:32
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
başat20:59:31
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
TEZYİN20:59:20
Bezeme, süsleme, donama
lastik20:59:17
Kauçuktan yapılmış (şey)
Dağ çayı20:59:11
bk. ada çayı
çalı kuşu20:59:09
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
Aşmak20:59:08
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
vazıyet20:59:06
El koyma
YER FISTIĞI20:58:58
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
ay ağılı20:58:49
Ayın aylası, hale
büyük anne20:58:37
Annenin veya babanın annesi, nine
analoji20:58:36
Benzeşim, benzeşme
aylandız20:58:28
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
iradeli20:58:24
İradeye dayanan, iradî
ali20:58:19
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
aks20:58:18
Dingil
futbol20:58:16
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
Canlandırıcı20:58:15
Canlılık veren, canlılık kazandıran
teminat20:58:13
Garanti, güvence
ölçüm20:58:07
Ölçmek işi
cesametli20:58:06
Kocaman, iri
bahane bulmak20:58:03
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
analitik20:57:57
Çözümlemeli
SİHİRBAZ20:57:54
Büyücü
mamure20:57:44
Bayındır yer, bayındırlık
hükmî20:57:36
Hükümle ilgili, tüzel
Yüz20:57:30
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
Yük20:57:27
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
görüp gözetmek20:57:26
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
çekirge kuşu20:57:24
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
Atatürkçülük20:57:23
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
mal etmek20:57:20
bir değer karşılığında sahip olmak
tokaç20:57:17
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
şatır20:57:15
Neşeli, keyifli, şen
narkoz20:57:14
İlâçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu
UMUM20:56:59
Bütün, hep, tüm, kamu
hakçası20:56:55
Doğrusu, doğru olanı
istavrit20:56:53
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
Kuram20:56:50
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
yoklama20:56:49
Yoklamak işi, kontrol
gemi iskeleti20:56:46
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
ÖĞRETİ20:56:44
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
Dirhem20:56:43
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
yürüklük20:56:40
Yürük olma durumu
sanat eri20:56:37
bk. sanat adamı
cumhurbaşkanı20:56:34
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
hediye etmek20:56:30
armağan olarak vermek
ataşelik20:56:27
Ataşe olma durumu veya makamı
DERİNLİK20:56:23
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
ezoterik20:56:21
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, içrek
lambada20:56:18
Güney Amerika"da yapılan bir dans
karşı koymak20:56:14
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
performans20:56:11
Başarım, takat sınırı
pısırıklık20:56:10
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
Fanatizm20:56:04
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
tekke20:55:58
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
ego20:55:52
Ben
ege20:55:50
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
ede20:55:49
Büyük erkek kardeş, ağabey
epe20:55:46
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
erg20:55:43
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
bul20:55:42
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
bun20:55:40
Sıkıntı
bos20:55:37
bk. boy bos
rantçı20:55:36
Rant işiyle uğraşan kimse
bet20:55:36
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
bin20:55:33
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
bir20:55:31
Sayıların ilki
bel20:55:30
İşaret
bez20:55:28
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
bey20:55:27
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
narıbeyza20:55:27
Akkor
bat20:55:25
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
bas20:55:22
En kalın erkek sesi
başbuğ20:55:21
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
şifon20:55:19
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
nısfiye20:55:12
Bir çeşit kısa ney
dikkatli20:55:10
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
şilte20:55:09
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
FABRİKA20:55:02
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
kandilli20:55:00
Kandili olan
bakanlık20:54:56
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
münafık20:54:51
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
iyot20:54:50
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
iyon20:54:47
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
hayat ağacı20:54:45
Soy ağacı, soy kütüğü
nabekâr20:54:45
Yararsız, işe yaramaz
vesikalık resim20:54:42
bk. vesikalık fotoğraf
şahıs20:54:30
Kimse, kişi, zat
sergerde20:54:23
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
p20:54:21
Fosfor"un kısaltması
w20:54:20
Volfram"ın kısaltması
t20:54:18
Trityum"un kısaltması
Müslüman adam20:54:17
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
yürüyüşe geçmek20:54:15
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
AZı20:54:15
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
silindir şapka20:54:11
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
atlas20:54:09
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
şüphecilik20:54:08
Kuşkuculuk, septisizm
Ilım20:53:56
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
vurguncu20:53:51
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
cibilliyet20:53:41
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
henüz20:53:39
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
son vermek20:53:36
bitirmek, sona erdirmek
lâfız20:53:35
Söz, kelime
sansasyonel20:53:26
Güçlü heyecan yaratan
klinker20:53:23
Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü
bağ bıçağı20:53:21
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
dev gibi20:53:20
iri ve korkunç
Unutma20:53:11
Unutmak durumu
Raspa20:53:08
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
hırslı20:53:00
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
işte20:52:56
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
kıl20:52:56
Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan ipliksi uzantı
karalama20:52:55
Karalamak işi
KUŞ20:52:52
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
delikli20:52:51
Deliği veya delikleri olan
Okur20:52:49
Okuyan kimse, okuyucu, kari
şarki20:52:46
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
yer elması20:52:43
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
bakkal20:52:42
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
Olan20:52:40
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
Olay20:52:39
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
iskele kelepçesi20:52:34
İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
kara yolu20:52:33
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol