egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

Delil13:34:25
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
MAZHARİYET13:34:18
Erişme, elde etme
Benzeşme13:33:29
Benzeşmek işi
om13:33:03
Kemiklerin toparlak ucu
müneccim13:32:45
Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog
lâbirent13:32:22
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
TOMBUL13:32:21
Şişman, şişkin, dolgun
kan dolaşımı13:32:08
bk. dolaşım
plânetaryum13:31:41
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
sağgörü13:31:41
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
galat13:31:16
Yanlış (kelime veya söz)
kötüleme13:31:11
Kötülemek işi
gam13:30:29
Tasa, kaygı, üzüntü
çocuk bilimi13:30:27
Konu olarak çocuğu alıp her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
sarı humma13:29:49
bk. sarı humma
İnam13:29:35
Emanet, vedia
Akıllıca13:29:34
Akla yakın, doğru olarak
kör bağırsak13:29:33
Kalın bağırsağın ilk parçası
refakat13:29:16
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
badana etmek (veya vurmak)13:28:32
badanalamak, badana yapmak
Medeni13:28:09
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
Gezme13:28:06
Gezmek işi, seyran
klinometre13:27:48
Eğimölçer
şekil13:27:36
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
çengel takmak13:27:35
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
Arap tavşanı13:27:25
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
AM13:27:09
Amerikyum"un kısaltması
pop13:27:03
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
bilgi işlem13:26:59
Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi
ÖDEME13:26:38
Ödemek işi, tediye
öküz damı13:26:32
Öküz ahırı
Karışım13:26:14
Karışmış olanın durumu
müteessir olmak13:26:13
üzülmek
yalabık13:26:12
Parlak, parıltılı, ışıltılı
GÜYA13:26:11
Sözde, sanki
YANKI BİLİMİ13:26:02
Akustik
mihnet13:25:36
Sıkıntı, üzüntü
yönetim yeri13:25:34
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
Stronsiyum13:25:33
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
ÖLÜMCÜL13:25:18
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
dilli13:24:01
Konuşkan, sürekli ve tatlı konuşan
Sumer13:23:29
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
Toraman13:23:26
Tombul, iri yapılı, genç irisi
KARŞILAŞMA13:23:25
Karşılaşmak işi
AÇIÖLÇER13:23:24
bk. iletki
kara kalem13:23:24
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
tarikat13:23:23
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
Dokuma13:23:22
Dokumak işi, mensucat, tekstil
desibel13:23:21
İşitme duyarlığını ölçmekte kullanılan bir âlet
Aniden13:23:20
Ansızın, birdenbire
monopol13:23:19
Tekel
Vuraç13:23:16
Tokaç, raket
dizem13:23:15
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
nevzat13:23:13
Yeni doğan çocuk
Semafor13:22:22
Demir yollarında gündüz mekanik olarak kırmızı bir kolla gece kırmızı ışıkla işaret veren âlet
zayi13:22:13
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
ışın bilimi13:22:13
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
üflemeli çalgı13:21:40
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
satış13:21:21
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
üst üste13:21:17
Birbiri arkasından
Fars13:21:16
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
çiy13:20:29
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
mevcudiyet13:19:53
Var olma, varlık, var oluş
KAHRAMANLIK13:19:48
Kahraman olma durumu
BİLGİLİ13:19:47
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
öğretim üyesi13:19:43
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
keçiboynuzu13:19:38
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
yok olmak13:18:38
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
MEYUS13:17:50
Üzgün
zihin yormak13:17:40
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
abstre13:17:06
Soyut, somut karşıtı, mücerret
sancaktar13:16:59
Sancağı taşıyan kimse
teshir13:16:59
Büyüleme, büyü yapma
salatalık13:16:42
Hıyar
İtki13:16:23
Tepi
kaş13:16:08
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
Mürettiphane13:15:50
Bir basım evinde dizgicilerin çalıştığı bölüm
GÜNCE13:15:47
Günlük (I)
Atçılık13:15:46
Soy at yetiştiriciliğinde yapılan at koşuları, at sergileri gibi çalışmalar
geçme13:15:28
Geçmek işi, mürur
yer yuvarlağı13:15:18
Üstünde yaşadığımız gök cismi
yâd etmek13:14:34
anmak, hatırlamak
derebeylik13:14:33
Derebeyi olma durumu
umursamaz13:14:33
Umursamayan, aldırış etmeyen
avunç13:13:44
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
anakonda13:13:39
Boğagillerden tropikal Güney Amerika"da yaşayan, avını sararak ve sıkarak öldüren yılan (Eunectes murinus)
el âlem13:12:52
Herkes, el gün, yabancılar
sülümen13:11:36
Ak sülümen
gelişigüzel13:11:27
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
Mibzer13:11:09
Tohum ekme aleti
İLETKİ13:11:08
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
vesaik13:11:06
Belgeler, vesikalar
çerçeve13:11:05
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
beraberlik13:11:02
Birlikte olma durumu
uyarlaç13:11:01
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
GÜLÜT13:11:00
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
vurdumduymaz13:10:45
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
Verimlilik13:10:18
Verimli olma durumu
kabak13:09:46
Kabakgillerden, birçok türleri olan bir bitki (Cucurbita)
darmadağınık13:09:44
Darmadağın olmuş
göç etmek (veya eylemek)13:09:42
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
SU YOSUNU13:09:42
Su yosunlarından, klorofilli bitki, alg
ulaşma13:09:27
Ulaşmak durumu
MEVSİM13:08:43
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
Ebabil13:08:42
Dağ kırlangıcı, keçisağan
mutena13:08:41
Özenilmiş, özenle yapılmış
DAM13:08:20
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
açık kahverengi13:08:19
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
ita13:08:16
Verme, ödeme
Isıalan13:08:11
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
teklik13:08:01
Tek, bir olma durumu
nalân13:08:00
İnleyici, inleyen
YAŞAMA GÜCÜ13:07:58
Hayatın zorluklarına karşı mücadele etme gücü veya kuvveti
Akı13:07:57
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
parlaklık13:07:56
Parlak olma durumu, revnak
Civar13:07:55
Yöre, yakın yer, dolay
çentmek13:07:54
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
bataklık baykuşu13:07:52
Baykuşgiller familyasından, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü, ishak kuşu (Asio flammeus)
dışarı13:07:51
Dış çevre, dış yer, hariç
örselemek13:07:50
Gücünü azaltmak, canlılığını gidermek, sarsmak
pişekar13:07:49
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
ÖRGÜTLÜ13:07:48
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
Temel önerme13:07:47
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
Muhtelif13:07:45
Zıt, birbirini tutmayan
barınma13:07:32
Barınmak işi
tesri13:07:24
Çabuklaştırma, hızlandırma
uzmanlaşma13:07:17
Uzman durumuna gelme
birbirine katmak13:06:27
aralarını açmak, aralarını bozmak, olay çıkarmak
ilâm13:05:35
Bildirme, anlatma
normalüstü13:05:28
Olağan dışı