egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

egzersiz22:09:48
Alıştırma
atmosfer basıncı22:09:45
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
ÇAPUT22:09:43
Eski bez parçası, paçavra
TESADÜFEN22:09:38
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
rakım22:09:34
Yükselti
içmece22:09:29
İçmeler
Belirti22:09:27
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
Nem22:09:20
Havada bulunan su buharı
anevrizma22:09:16
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
sakınca22:09:15
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
tarlanın taşlısı, karının (veya kadının) saçlısı22:09:13
kadının saçlısı, tarlanın taşlısı halk arasında daha yeğ tutulur
özür dilemek22:09:12
özrünü ileri sürerek bir işi yapmayı istememek, bir işten bağışlanmasını istemek
gerçeğe aykırı22:09:11
Gerçeğe uymayan, hilâfıhakikat
kamyonet22:09:06
1500 kilogram yük taşıyan küçük kamyon, pikap
hint kamışı22:08:57
Bambu
BASİRET22:08:54
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
Şehvet22:08:52
Cinsel istek, kösnü
buğra22:08:47
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
ARGAÇLAMA22:08:46
Argaçlamak işi
saadet22:08:46
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
demeç22:08:40
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
nişanlamak22:08:38
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
belirtken22:08:31
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
çığ22:08:15
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
Feshetme22:08:04
Feshetmek işi
ileri uç oyuncusu22:07:59
Futbolda ileri uçta oynayan sporcu, golcü
elan22:07:58
Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha
incik22:07:42
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
incil22:07:40
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
incir22:07:38
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
yarıştırma22:07:31
Yarıştırmak işi
kalıtımsal22:07:24
Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, ırsî
ORGAZM22:07:22
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
Havadar22:07:19
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
Gürültücü22:07:17
Gürültü yapan veya gürültü çıkaran (kimse), velveleci
aşağı görmek22:07:13
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
sunuş22:07:10
Sunmak işi veya biçimi
kaypakça22:07:07
Biraz kaypak
fasulye22:07:05
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
GÖZGÜ22:07:01
Ayna
dış borç22:06:56
Devlet bütçesine, kamu veya özel kesime dış ülkelerden kredi yoluyla sağlanan para
personel22:06:49
Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü
çözüm yolu22:06:46
Bir güçlüğü giderme çaresi
akvarel22:06:42
Sulu boya resim
ALMAN22:06:32
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
ACEMLEŞME22:06:30
Acemleşmek durumuna gelmek
elleme22:06:27
Ellemek işi
aysberg22:06:25
Buz dağı
değer analizi22:06:23
Bir ürünün her parçasının veya ekonomik işlemin her basamağının sistemli bir biçimde analiz edilip, katma değerinin hesaplanması ve maliyetle ilişkisinin meydana çıkarılması işi
Kıvanç22:06:15
Övünç, iftihar
dikiz etmek (veya geçmek)22:06:13
dikizlemek
tasarruf22:06:12
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
lehçe bilimi22:06:11
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
dekorcu22:06:08
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
oyun yazarlığı22:06:06
Oyun yazma işi
varlık bilimi22:05:59
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
vilâdî22:05:54
Doğuştan (olan)
çalımlı22:05:49
Gösterişli, kurumlu
dana derisi22:05:47
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
seyyare22:05:41
Gezegen
asık suratlı22:05:39
Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüşlü yüzü olan
yerine getirmek22:05:12
istenileni, gerekeni yapmak
atabek22:05:05
bk. atabey
padişah22:05:02
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
belkili22:04:57
Olasılı, muhtemel
türeme22:04:55
Türemek işi
belirtili22:04:50
Belirtisi olan
sop22:04:36
bk. soy sop
tiz22:04:34
İnce, keskin (ses)
Devamlı22:04:32
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
Çiçek tozu22:04:29
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
bozuk çalmak22:04:20
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
ilişki22:04:13
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
aft22:04:10
Pamukçuk
zebra22:04:08
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
kukla oyunu22:04:06
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
kontrol22:03:58
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
itibarlı22:03:56
İtibarı, değeri olan, saygın
gut22:03:54
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
batıl22:03:51
Doğru ve haklı olmayan
eyyam22:03:51
Günler
mir22:03:46
Baş, kumandan, amir
YILANKAVİ22:03:44
Dolambaçlı, dolanarak giden
manasız22:03:42
Anlamsız
Dokunaklı22:03:37
Etkili, insanın içine işleyen, müessir
müracaat22:03:33
Başvuru
klinker22:03:33
Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü
tezat22:03:31
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
pak22:03:23
Temiz
Helyum22:03:14
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
Japon bezi22:03:11
Japonya"da üretilen bir bez
cemile22:03:10
(kadın için) Güzel
Sarkaç22:03:08
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
dun22:03:07
Alçak, aşağı, aşağılık
methiye22:03:03
Övgü
koygun22:03:01
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
DEFA22:02:51
Kez, kere
ŞÜPHE22:02:46
Kuşku
sınai22:02:44
Sanayi ile ilgili
rop22:02:37
Çoğu tek parça kadın giysisi
Belgi22:02:34
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
trafik22:02:32
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
mültezim22:02:27
Kesenekçi, kesimci
radansa22:02:23
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
Dağ çayı22:02:20
bk. ada çayı
SİNAGOG22:02:18
Yahudi tapınağı, havra
har22:02:13
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
akselerograf22:02:01
İvmeyazar
astasım22:01:59
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
agu22:01:42
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
saykal22:01:33
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ
tart22:01:30
Kovma, çıkarma
beyanname22:01:28
Bildirge
ustalık22:01:23
Usta olma durumu
KALABALIK22:01:19
Çok sayıda insan topluluğu
karmaşık22:01:14
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
eşmek22:01:09
Araştırmak, incelemek
azimli22:01:05
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
höllük22:01:02
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
sırça22:00:55
Cam
keşik22:00:48
Sıra, nöbet
Keskinleştirme22:00:46
Keskinleştirmek işi
mütehavvil22:00:43
Değişken, kararsız
güldürücü22:00:37
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
mut22:00:35
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
broş22:00:28
Kadınların takındıkları süs iğnesi
belgegeçer22:00:26
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
hudut boyu22:00:21
Sınır boyu
işaretleme22:00:19
İşaretlemek işi
averaj22:00:16
Ortalama