egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

egzersiz14:44:26
Alıştırma
elem14:44:26
Acı, üzüntü, dert, keder
Özel14:44:24
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
armatör14:44:23
Ticaret gemisi sahibi
salon14:44:22
Bir evin en geniş bölümü
babaanne14:44:20
(çocuğa göre) Babanın annesi
efsun14:44:16
Büyü, sihir
Gerginlik14:44:12
Gergin olma durumu
kızlık zarı14:44:08
Cinsel ilişkide bulunmamış kızların döl yolunu kısmen kapayan zar, himen
çıtçıt14:44:07
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
eder14:44:06
Fiyat, paha
ARAÇSIZ14:44:04
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
yırtıcı14:44:02
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
bütünlük14:44:00
Bütün olma durumu
yurttaş14:43:58
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
üsera14:43:56
Esirler, köleler
pısırık14:43:54
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
yükün14:43:50
İyon
kanık14:43:48
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
YANLI14:43:48
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
inkıta14:43:44
Kesilme, kesinti
nalayık14:43:43
Yakışıksız, hoş olmayan
ayarı bozuk14:43:40
Belli bir ayarı olmayan
ZİFAF14:43:38
Gerdeğe girme, gerdek
ezik14:43:36
Ezilmiş veya yassılmış
ithafname14:43:34
İthaf yazısı
hediye14:43:30
Armağan
aşırıcılık14:43:28
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
tenafür14:43:26
Kakışma, kakofoni
börk14:43:24
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
rahmet14:43:20
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
Hayır14:43:19
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
iç bulantısı14:43:14
Mide bulantısı
öğretim üyesi14:43:13
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
Deri14:43:12
İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü
Dadacı14:43:10
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
ümük14:43:08
Boğaz, gırtlak, imik
HEDİK14:43:06
Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır vb. şeyler
keten tohumu14:43:04
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
seyretme14:43:00
Seyretmek işi
felsefî14:42:52
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
muvazi14:42:51
Koşut, paralel
kesintiye uğramak14:42:50
bir süre için durmak
ÖZEN14:42:48
Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam
alüminyum taşı14:42:46
Boksit
orman14:42:46
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
selâtin14:42:41
Sultanlar
Mesaj14:42:40
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
ilişkin14:42:38
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
HİKAYE14:42:36
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
simetrisiz14:42:36
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
dalgalanma14:42:28
Dalgalanmak işi
arı kovanı14:42:24
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
art arda14:42:24
Birbirinin arkasından
basımcılık14:42:22
Basım evi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık
tavus kuşu14:42:21
bk. tavus
araşit14:42:16
Yer fıstığı
vicdanlı14:42:16
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
hikâyeci14:42:09
Hikâye yazan, öykücü
tesirsiz14:42:07
Etkisiz
OKÇU14:42:04
Ok yapan veya satan kimse
sürücü belgesi14:41:56
Taşıt sürücülerine, ilgililerce verilen araç kullanmada yeterli olmayı gösteren belge, yeterlik belgesi, ehliyetname, ehliyet
emir cümlesi14:41:53
Yüklemi emir kavramı veren cümle
ateh getirmek14:41:52
bunamak
geçersizlik14:41:51
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
İştiha14:41:51
İştah
eksilme14:41:48
Eksilmek işi, tenakus
kovculuk14:41:47
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
Lobi14:41:46
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
Devir14:41:41
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
mandolin14:41:31
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
lânet okumak14:41:25
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
emmeç14:41:20
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
pul kanatlılar14:41:15
Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı
Demek14:41:10
Söylemek, söz söylemek
konut14:41:05
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
avaz14:41:03
Yüksek ses, nara
prenses14:40:50
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
BERE14:40:41
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
Şalgam14:40:30
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
jeloz14:40:22
bk. Agaragar
santrozom14:40:20
Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plâzma kütlesi
teşhis etmek (veya koymak)14:40:18
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
yurtsever14:40:11
Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatanperver
limon14:40:09
Turunçgillerden, 3,5 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç (Citrus limonum)
linet14:40:07
Sürgün
çıkak14:40:05
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
şiar edinmek14:40:03
benimsemek, ilke olarak kabul etmek
AKLANMA14:39:59
Aklanmak işi
serseri14:39:59
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
Büro14:39:57
Çalışma odası, yazıhane
Ramazan Bayramı14:39:51
Şeker Bayramı
yaban nanesi14:39:49
Yabanî bir tür nane
KURTÇUK14:39:49
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
kitabe14:39:45
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
mübalağa etmek14:39:43
abartmak
atıcı14:39:41
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
AZARLAMA14:39:39
Azarlamak işi, paylama
Boks14:39:37
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
tekzip14:39:35
Yalanlama
ivedili14:39:34
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
kimlik belgesi14:39:33
Kimlik, hüviyet cüzdanı
alem14:39:31
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
başkumandan14:39:27
Başkomutan
gözetim14:39:25
Gözetme işi, nezaret
sepelek14:39:24
bk. sersem sepelek
aruz14:39:23
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
öğle14:39:21
Gün ortası
denizanası14:39:18
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz
İffetli14:39:15
İffettini koruyan, sili, afif
tuvalet14:39:13
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
arif14:39:13
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
konvansiyonel14:39:09
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
Aktivite14:39:08
Etkinlik
demet14:39:05
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
simsar14:39:03
Komisyoncu
tokuşma14:39:01
Tokuşmak işi
hakikatli14:38:55
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
İMAJ14:38:53
İmge
ön ek14:38:49
Bazı yabancı dillerde kelime kökünün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan ek: normal, anormal gibi
ılıman14:38:47
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
alim14:38:45
Bilgin
hakikaten14:38:41
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
yol almak14:38:41
yolda ilerlemek
birbiri14:38:39
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
KUŞ BİLİMİ14:38:37
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
bıçkı14:38:35
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
kamet14:38:35
Boy, endam
mekanizma14:38:33
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
düşkün14:38:32
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ