egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

egzersiz14:48:38
Alıştırma
hediye14:48:22
Armağan
meşgul etmek14:48:09
vaktini almak
ekecek14:48:03
Tohum
uçuculuk14:47:59
Uçucu olma durumu
mikser14:47:58
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
dikme14:47:50
Dikmek işi
Payanda14:47:50
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
belirsizlik zamiri14:47:49
İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb
muta14:47:49
Veri
Saman14:47:48
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
hellim14:47:48
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
minakop14:47:47
Gölge balığı, taş levreği
Bulvar14:47:47
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
takunya14:47:46
Nalın
sintine14:47:45
Geminin içinde en alt bölüm
dağıtıcı14:47:44
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
tel14:47:43
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
ders almak14:47:38
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
restore etmek14:47:20
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
isyankarlık14:47:14
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
İç14:47:06
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
dik başlı14:47:01
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
derinleştirme14:47:00
Derinleştirmek durumu, tamik
özlü söz14:46:50
Gereksiz ayrıntılardan arınmış söz
ricada bulunmak (veya birinden rica etmek)14:46:47
dilemek
minare kırması14:46:46
Çok uzun boylu (kimse)
tamzara14:46:45
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
Oryantal14:46:43
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
YILANKAVİ14:46:36
Dolambaçlı, dolanarak giden
hav14:46:24
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
miyaz14:46:14
Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk
amerikan14:45:45
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
MERKEZ14:45:44
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
rulo14:45:43
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
basmak14:45:41
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
şikayet14:45:40
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
sebat etmek (veya göstermek)14:45:39
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
Riyaziye14:45:38
Matematik
temiz kâğıdı14:45:38
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
maça14:45:37
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
DÖŞEMECİ14:45:36
Döşeme yapan (kimse)
paladyum14:45:24
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
tavsiye etmek14:45:14
bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek
harabe14:44:52
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
motel14:44:50
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
nilüfer14:44:49
Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi (Nymphea)
maron14:44:48
Kestane rengi
KUL14:44:47
Tanrı"ya göre insan
Bando14:44:47
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
foto14:44:47
Işık
glokom14:44:46
Karasu (göz hastalığı)
Çıkış14:44:46
Çıkmak işi veya biçimi
kiliz14:44:44
Hasır otu, saz, kamış, kofa
Kireç taşı14:44:43
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
amin14:44:42
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
İlk örnek14:44:41
Kök tip
Çarşı14:44:40
Dükkânların bulunduğu alış veriş yeri
arpacık soğanı14:44:39
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
izolasyon14:44:39
Yalıtım, tecrit
Nesir14:44:38
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
imtina14:44:38
Kaçınma, sakınma, çekinme
parçalama14:44:37
Parçalamak işi, parçalara ayırma
katman bulut14:44:28
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
edevat14:44:05
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
akıtma14:43:51
Akıtmak işi
üslûp14:43:50
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
Domestik14:43:37
Evcil
göt14:43:36
Anüs
nitelikli işçi14:43:36
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
taflan14:43:34
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
çılgın14:43:33
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
telek14:43:29
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
acaba14:43:00
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatır
bilici14:42:56
Bilen
göz altı kremi14:42:55
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
kapitone14:42:42
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
çözücü14:42:41
Çözmek işini yapan
utma14:42:41
Utmak işi
Tohum14:42:39
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
sağlamlaştırma14:42:37
Sağlamlaştırmak işi
Memur14:42:37
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
uyarmak14:42:36
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
pudralık14:42:35
Pudra kutusu
KROKİ14:42:34
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
Ceylan14:42:33
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
DÜŞÜNÜŞ14:42:32
Düşünmek işi veya biçimi, mütalâa
lokanta14:42:24
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
ergime14:42:21
Ergimek işi, zeveban
Ad çekme14:41:55
Ad çekmek işi, kur"a
ümitsizlik14:41:40
Umutsuzluk
vezin14:41:40
Tartı
BESTE14:41:39
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
sürgit14:41:39
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
performans14:41:37
Başarım, takat sınırı
aldırış etmemek14:41:35
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
MISRA14:41:34
Manzumenin satırlarından her biri, dize
daltonizm14:41:33
Renk körlüğü
heybet14:41:28
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
fındık14:41:04
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
Hor14:40:38
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
LEKTÖR14:40:36
(üniversitede) Okutman
otoban14:40:35
Otoyol
Amel14:40:35
Yapılan iş, edim, fiil
HABER14:40:34
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
İniltili14:40:33
İnleme sesiyle yüklü, inlemeli
giderayak14:40:32
Gitme anında, gitmek üzere iken
ipeka14:40:32
Altın kökü
MUZIR14:40:31
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
morina14:40:30
Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık (Gadus morrhua)
düşçü14:40:29
Sürekli hayal kuran, hayalperest
ahenk14:40:20
Uyum
İLGİ EKİ14:40:16
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
LİSTE14:40:14
Alt alta yazılmış şeylerin bütünü
karşı durmak14:40:12
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
sığın14:40:01
Ala geyik
şebabet14:39:56
Gençlik veya gençlik yılları
yarışma14:39:55
Yarışmak işi, müsabaka
rayiç fiyat14:39:53
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
portakal14:39:32
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
gençlik14:39:30
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
DANTEL14:39:28
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
pazarlık14:39:11
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
sıfat-fiil14:39:10
Fiilden -an (-en), -r (-ır, -ir, -ur, -ür), -acak (-ecek) gibi eklerle türetilmiş isim ve sıfat görevinde kullanılan kelimeler, ortaç, partisip
imkan14:39:10
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
limon esansı14:38:53
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
Delta14:38:49
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
şişmanlık14:38:29
Şişman olma durumu
iç bulantısı14:38:29
Mide bulantısı
Bumbar14:38:28
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı