egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

metanetli20:21:12
Dayanıklı, metin
açığa vurmak20:21:05
belli etmek, ortaya çıkarmak
öğle20:20:56
Gün ortası
TEFTİŞ20:20:18
Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetleme, denetim, bakı
emlak20:16:38
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
maruz20:16:25
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
antika20:15:59
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
ser20:15:20
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
tesanüt20:15:15
Dayanışma, omuzdaşlık
Salacak20:14:57
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
maskara20:14:26
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
anlamdaş20:13:24
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
kıpırdak20:13:04
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
infilâk etmek20:12:59
patlamak
gusto20:12:40
Beğeni, zevk
lamise20:11:33
Dokunum
dolayı20:11:30
Dolay, çevre
tabii20:11:03
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
aşoz20:10:58
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
değişik20:10:44
Değiştirilmiş
savsaklama20:10:17
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
Kumandan20:10:06
Komutan
komşuluk20:10:01
Komşu olma durumu
personel20:09:53
Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü
kıyaslama20:09:47
Kıyaslamak işi, mukayese
Beyhude20:09:18
Boşuna
etkisizleştirme20:08:29
Etkisizleştirmek işi
Pasta20:08:29
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
Sakin20:05:17
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
kibarca20:05:02
Kibar bir insana yakışacak biçimde
teşkilat20:04:13
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
fiyakalı20:03:59
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
çenesi kuvvetli20:01:50
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
ani20:01:12
Bir anda oluveren, apansız
damar aktarma20:00:41
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
küflüce20:00:31
bk. mantar hastalığı
yo19:59:33
Hayır
Sezgi19:59:24
Sezme yeteneği, feraset
meleme19:59:16
Melemek işi
terbiyum19:58:39
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
elci19:58:15
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
Sayımlama19:56:43
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
köktenci19:56:22
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
kılkuyruk19:54:45
Ördekgillerden, uzunluğu 55-65 cm, kuyruğu sivri tüyleri ak yeşil, karışık, gagası, ayakları mavi bir kuş türü (Anas acuta)
tufan19:54:23
Nuh Peygamber zamanında yağdığı ve bütün dünyayı su baskını altında bıraktığı anlatılan şiddetli yağmur
rejisör19:54:23
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
dalgalanma19:53:40
Dalgalanmak işi
sis19:53:13
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
geçerlilik19:52:53
Geçerli olma durumu, geçerlik
tesadüf etmek19:51:50
rastlamak, rast gelmek
yağmur kuşu19:50:50
Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş (Charadrius fluvialis)
muhtar19:50:50
Özerk
harekete geçmek19:50:18
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
tümsek19:49:47
Küçük tepe
mücadele19:49:25
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
takke19:49:11
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
imtiyaz19:48:00
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
şüpheli19:47:26
Kuşkulu
kırıp dökmek19:46:59
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
ak Arap19:46:32
Arap sözcüğü "zenci" anlamına da geldiğinden asıl Arapların söz konusu olduğu anlatılmak istenirken kullanılır
b, B19:46:32
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
bariyer19:46:23
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
maşuk19:46:00
Sevilen, âşık olunan (erkek)
olefin19:45:56
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
takrir19:45:53
Yerleştirme, yerleştirilme
takdir19:45:08
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
musibet19:44:46
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
Yok19:44:11
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
düşsel19:43:59
Düş ile ilgili, hayalî
Kıymet19:43:18
Değer
Hiza19:42:50
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
nurlu19:42:42
Aydınlık, ışıklı, parlak
zaman dizini19:41:47
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
indiyum19:39:44
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
mantı19:39:13
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
nasir19:38:46
Nesir yazan, nesir ustası
Stat19:38:32
bk. stadyum
tansiyon19:38:27
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
despotluk19:38:07
Despot olma durumu, müstebitlik, istibdat, despotizm
akordeon19:38:01
Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak, metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı
belgin19:37:17
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
teklifsiz19:37:03
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
çatık19:35:31
Çatılmış olan
benlik19:34:55
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
yutak iltihabı19:32:25
Faranjit
NOKTA19:29:46
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
çözüm yolu19:28:29
Bir güçlüğü giderme çaresi
gondol19:27:56
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
demevi19:26:56
Kanlı, kanı çok (insan)
afiyet19:26:36
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
Tebliğ19:26:33
Bildirme, haber verme
Dövüşçü19:26:20
Dövüşen kimse
merhume19:25:52
Ölmüş Müslüman kadın
sirke19:24:43
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
ufarak19:23:30
Biraz ufak
setre19:23:15
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
ikamet19:23:12
Bir yerde oturma eğleşme
yatalak19:22:29
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
evren bilimi19:22:06
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
akrobatlık19:22:04
Cambazlık
arası olmamak19:21:48
geçinememek
çizi19:21:27
Çizgi
almaç19:21:13
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
prosedür19:21:01
Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem
radansa19:20:06
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
daima19:20:04
Her vakit, sürekli olarak
geçek19:20:01
Çok geçilen yer, işlek yol
amal19:19:42
İşler, işlemler
aşık olmak19:19:38
sevmek, tutulmak
güneş takvimi19:19:28
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
bağlama19:18:49
Bağlamak işi
ÇİFTEHANE19:18:41
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
manevra19:18:27
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
Anlaşmazlık çıkmak19:18:21
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
Nişanlanmak19:18:17
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
badire19:17:58
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
mücevher kutusu19:17:44
Mücevherlerin saklandığı küçük kapalı kutu
muhasara19:17:38
Kuşatma, sarma, çevirme
kese19:17:19
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
uskur19:15:33
Pervane
kükürt19:14:14
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
kuytu19:14:07
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
Yazıhane19:13:40
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
yüzücü19:13:25
Yüzme sporu yapan kimse
fötr19:12:44
Şapka, çanta, çiçek ve başka süs eşyası yapmak için kullanılan ince ve yumuşak keçe
mahrumiyet19:12:36
Yoksunluk
genel görünümlü19:12:17
Dıştan görünüşlü
Verimlilik19:12:03
Verimli olma durumu
aşağı yukarı19:11:58
Tama yakın, yaklaşık olarak
aptallık19:11:38
Aptal olma durumu veya aptalca iş