egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

üst üste06:11:22
Birbiri arkasından
cimrilik06:11:13
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
Tekel06:11:01
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
travers06:10:59
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
tutumluluk06:10:56
Tutumlu olma durumu
sual06:10:56
Soru
fidanlık06:10:48
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
Ameliyat06:10:47
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
kucaklamak06:10:47
Kucağına almak, kucağında taşımak
onmak06:10:45
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
Ündeş06:10:41
Benzer sesle biten söz veya cümle
fark etmek06:10:40
görmek, seçmek
mümas06:10:27
Dokunan, temas eden
Muhteva06:10:22
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
YETERLİ06:10:17
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
b, B06:10:16
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
tecrit etmek06:10:15
herkesten veya her şeyden ayırmak, bir kenara koymak
yüzeysel06:10:15
Yüzey ile ilgili, sathî
sahneye koymak06:10:12
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
balya06:10:10
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
biat06:09:51
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
izlek06:09:49
Keçi yolu, patika
azaltma06:09:46
Azaltmak işi
nargile tütünü06:09:43
Tömbeki
ele geçirmek06:09:39
yakalamak
semender06:09:33
Semendergilerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (Salamandra)
doçent06:09:32
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
tatlı su Frengi06:09:20
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
dolaylı anlatmak06:09:12
anıştırmak, ima etmek
kuşku06:09:09
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
kaydedici06:09:04
İmleç
eş anlamlı06:09:03
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
danışma meclisi06:09:02
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
lâlettayin06:08:58
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
yalınlık06:08:56
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
el yazısı06:08:54
Elle yazılan yazı
Deneysel06:08:45
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
su sığırı06:08:41
Manda
Büro06:08:38
Çalışma odası, yazıhane
rüsup06:08:37
Tortu, çökel, çökelti
entrika06:08:36
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
bambu06:08:24
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
Zorlayıcı06:07:49
Zorlayan, mücbir
kocasız06:07:44
Kocası olmayan (kadın)
idefiks06:07:41
Saplantı, sabit fikir
küresel06:07:17
Küre ile ilgili olan
amenajman06:06:57
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
öğretim görevlisi06:06:45
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
harf06:06:42
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
meyilli06:06:26
Bir yana eğimi olan, eğik
ensesi kalın06:06:08
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
sergi evi06:06:02
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
mürteci06:05:58
Yeni düzene karşı direnen gerici
bilim kurgu06:05:57
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
rh06:05:55
Rodyum"un kısaltması
isteksiz06:05:50
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
metafizik06:05:50
Doğa ötesi, fizik ötesi
gölet06:05:48
Gölek
dergi06:05:45
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
hınç06:05:39
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
çevirgeç06:05:37
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
dam06:05:26
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
tababet06:05:04
Hekimlik
eşkıya06:04:59
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
zebercet06:04:58
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
kıvanç06:04:48
Övünç, iftihar
görevli06:04:47
Görevi olan, vazifeli
netameli06:04:46
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
kıpırdak06:04:45
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
PAZARLIK06:04:41
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
yöntemli06:04:39
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
kuşkulandırma06:04:37
Kuşkulandırmak işi
sürücü06:04:35
Hayvan, at arabası ve motorlu taşıt süren kimse, şoför
cambazlık06:04:34
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
naif06:04:31
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
müntahip06:04:28
Seçmen
her zaman06:04:24
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
kesir06:04:11
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
TEPİ06:04:11
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
şırınga06:04:08
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
açık sözlü06:04:07
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
yurttaş06:04:06
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
kötülemek06:04:04
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
sunuş06:04:01
Sunmak işi veya biçimi
Avutmak06:03:54
Oyalamak
kuşkusuz06:03:51
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
muazzam06:03:50
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
yiğitlik06:03:42
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
hafifseme06:03:35
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
jinekolog06:03:28
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
röportaj06:03:27
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
çıkrıkçı06:03:18
Çıkrık yapıp satan kimse
popo06:03:17
Kaba et, kıç
lahana06:03:14
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
soluk almak06:03:13
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
taksir06:03:06
Kısaltma, kısma
su baskını06:03:05
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
gübre06:02:53
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
töre dışı06:02:50
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
düğün çorbası06:02:47
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
aşüfte06:02:45
Oynak, açık saçık kadın, kokot
püskül06:02:38
Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti
kebere06:02:32
Gebre otu
hüsnüyusuf06:02:31
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
briç06:02:21
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
bura06:02:14
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
ikna06:02:10
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
kerevet06:02:08
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
namazsız06:01:59
Aybaşı durumunda olan (kadın)
sıhhat06:01:46
Sağlık, esenlik
amal06:01:44
İşler, işlemler
üstesinden gelmek06:01:41
başarmak, becermek
voltamper06:01:41
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
mersingiller06:01:33
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
kontrolör06:01:27
Denetçi
kurnazlık06:01:24
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
vesveseli06:01:17
İşkilli, şüpheci
fosfor06:01:16
Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, 1,83 yoğunluğunda, zehirli bir element. Kısaltması P
gelenekçi06:00:42
Geleneklere bağlı (kimse)
Fak06:00:36
Tuzak, kapan
sezgili06:00:22
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
çözümleyici06:00:20
Çözümlemek işini yapan kimse
bari06:00:19
Keşke
kale06:00:19
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
rate06:00:18
Büyük fare
Akala06:00:08
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
esnek05:59:53
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
delice05:59:19
Davranışları aşırı, deli gibi olan
iç lâstik05:58:56
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
turşu suyu05:58:23
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su