egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

pişme03:33:25
Pişmek işi
iti03:33:08
İtici güç, ilham verici
eneme03:33:07
Enemek işi
kazıklanma03:33:03
Kazıklanmak işi
pu03:32:50
Plütonyum"un kısaltması
bıçak03:32:42
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
KANIT03:32:21
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
boci03:32:14
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
samimiyet03:32:05
İçtenlik
çipura03:30:56
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
gücenme03:30:55
Gücenmek işi
Haris03:30:39
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
tirsi03:30:33
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
ekli03:30:31
Eklenmiş olan, eki olan
okyanus03:30:26
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
Şakul03:29:58
Çekül
ibre03:29:49
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
burma03:29:47
Burmak işi
brülör03:29:44
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
fiyakalı03:29:37
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
sevda03:29:33
Güçlü sevgi, aşk
umursamaz03:29:31
Umursamayan, aldırış etmeyen
SUSAM03:29:30
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
yetenekli03:29:21
Yeteneği olan, kabiliyetli
ceza evi03:29:21
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
Papalık03:29:20
Papanın makamı veya görevi
çerçeve03:29:13
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
ölü yıkayıcı03:29:08
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
az03:28:55
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
lehim03:28:44
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
mükrim03:28:42
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
sevgi beslemek03:28:41
sevgi duymak, sevmek
meral03:28:04
Maral, dişi geyik
Çörek otu03:28:02
Düğün çiçeğigillerden bir bitki ve bunun çöreklere çeşni katmak için ekilen, susam iriliğindeki siyah tohumu (Nigella damascena)
boz03:27:42
Açık toprak rengi
sefahat03:27:39
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
boylamasına03:27:28
Boyu doğrultusunda
hafiye03:27:17
Özel soruşturmalarla edindiği bilgileri ilgililere ileten kimse, detektif
su yolu03:26:59
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
meyane03:26:57
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
KİRLİ03:26:49
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
kalas03:26:41
Kalın biçilmiş uzun tahta
eşkenar dörtgen03:26:38
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
Maskarata03:26:25
Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun bölümü
liberasyon03:26:18
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
esir03:26:17
Tutsak
böğürtlen03:25:56
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
direngen03:25:46
Direnen, inatçı, anut, muannit
soya03:25:37
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
bademcik03:25:27
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
ziraatçı03:25:26
Tarımcı
nakkaş03:25:24
Yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta, bezekçi
körüklemek03:25:12
Kızıştırmak, kışkırtmak, şiddetlendirmek
obur03:25:11
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
hülle03:25:10
Medenî Kanunun kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi
eksi03:25:03
Çıkarma işleminde " - " işaretinin adı, nakıs
Zaman bilimsel03:25:02
Zaman bilimi ile ilgili olan, kronolojik
çenesi düşmek03:24:42
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
tenakus03:24:28
Azalma, eksilme
tersane03:24:11
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
Uzuv03:24:00
Organ, üye
gereklilik03:23:28
Gerekli olma durumu, lüzum
dindar03:23:17
Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
Vücut03:23:05
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
şirinlik03:22:53
Şirin olma durumu, sevimlilik
su bilimci03:22:50
Su bilimi uzmanı, hidrolog
stor03:22:43
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
nevale03:22:40
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
İNÇ03:22:34
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
stil03:22:24
Üslûp, biçem, tarz
bahsetme03:21:35
Bahsetmek işi
lagos03:21:22
bk. lâhos
sporcu03:21:12
Sporla uğraşan (kimse)
söyleyiş03:20:54
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
yabanî mercanköşk03:20:39
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
Tıynet03:20:33
Yaradılış, huy, maya
c03:20:17
Karbon"un kısaltması
motamot03:20:15
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
tambur03:20:05
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
akabe03:19:33
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
İzaz03:19:23
Ağırlama
güdülenme03:19:15
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
sorumlu tutmak03:19:12
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
ispirto03:19:00
Etil alkol
soru işareti03:18:47
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
ENEZE03:18:44
Enez
sorgun03:18:22
bk. Sorkun
serpmek03:18:09
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
İmparatorluk03:18:02
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
İmparatorluk03:18:01
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
GALİZ03:17:52
Kaba ve çirkin, iğrenç
kumru03:17:49
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
Fıtık03:17:44
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
Dübbüasgar03:17:31
Küçük Ayı
somya03:17:20
Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış kerevet
somut03:17:08
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
solunum sistemi03:16:51
bk. solunum aygıtı
asimilâsyon03:16:49
Benzer hâle getirme, kendine benzetme, kendine uydurma, özümleme
yeğin03:16:46
Zorlu, katı, şiddetli
ateşe dayanıklı03:16:40
aşırı ısıdan zarar görmeyen
araşit03:16:31
Yer fıstığı
tıknaz03:16:12
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
arama03:16:08
Aramak işi, taharri
saldırgan03:16:07
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
ordu komutanı03:16:05
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
kan taşı03:16:03
Hematit
tezyini03:15:59
Bezemecilikle, süslemecilikle ilgili
seçmek03:15:59
Birine oy vererek bir göreve getirmek
gen03:15:52
Geniş
tavşan03:15:41
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
tahayyül03:15:38
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
Fayda03:15:24
Yarar, kâr
inlemek03:15:22
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
ateşperest03:15:22
Ateşe tapan
salınım03:15:20
Salınmak işi
Dergah03:15:13
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
fakfon03:15:11
Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım
boy bos03:15:07
Vücudun yapısı bakımından biçimi
berzah03:15:04
Kıstak, dar dil
sofistike03:15:03
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
Karındaş03:15:00
Kardeş
alma03:14:47
Almak işi
Berri03:14:44
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
nal çakmak03:14:42
nallamak
sodyum klorür03:14:37
Tuz
kolombiyum03:14:34
Niyobyum
vidanjör03:14:29
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
Hafniyum03:14:16
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
Çarpıntı03:14:01
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
idari03:13:54
Yönetimle ilgili, yönetimsel