egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

mayası bozuk18:44:05
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
Yolculuk18:43:59
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
Çözümleme18:43:58
Çözümlemek işi
GALAKSİ18:43:58
Gök adası
yağlı18:43:57
Üzerinde veya içinde yağı olan
Karındaş18:43:55
Kardeş
sığırcık18:43:54
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
kırdırma18:43:52
Kırdırmak işi, ıskonta
Çise18:43:50
İnce yağmur, çisenti
ağsı18:43:50
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
çözülme18:43:44
Çözülmek işi
Gezgin18:43:43
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
Algılama18:43:42
Algılamak işi, idrak etme
taklit18:43:41
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
meşgul olmak18:43:34
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
pey akçesi18:43:34
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
baskın18:43:33
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
yürürlükten kalkmak18:43:31
uygulamadan kalkmak
Toplanma18:43:29
Toplanmak işi
sürü18:43:26
Evcil hayvanlar topluluğu
dalan18:43:18
Lobi
ulan18:43:16
Ey
gayriihtiyari18:43:13
İstemeksizin, düşünmeden, elinde olmayarak
Atatürkçülük18:43:08
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
Uymaz18:43:03
Aykırı, başka türlü, mugayir
Asetik18:43:01
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
sağu18:42:55
Ağıt
Murafaa18:42:51
Duruşma
kötü kötü düşünmek18:42:48
üzüntülü düşüncelere dalmak
İNEZE18:42:45
bk. eneze
alın18:42:42
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
ılgın18:42:38
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
ceza evi18:42:38
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
yürütme18:42:35
Yürütmek işi
Dayanışma18:42:33
Dayanışmak işi, tesanüt
harami18:42:32
Hırsız, haydut
yazı bilimi18:42:29
El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı
afacan18:42:21
Zeki ve yaramaz (çocuk)
ezkaza18:42:20
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
nefes borusu18:42:18
bk. soluk borusu
akselerograf18:42:17
İvmeyazar
çatak18:42:14
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
mantı18:42:11
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
boş yere18:42:08
Boşuna
bırakmak18:42:05
Bir işi başka bir zamana ertelemek
mahşer18:42:03
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
bıdık18:41:52
Kısa ve tıknaz
karşı gelmek18:41:47
boyun eğmemek, baş kaldırmak
arka çıkmak18:41:44
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
irrasyonel18:41:43
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
sünnet18:41:40
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
gammaz18:41:39
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
hona18:41:37
Erkek sığır
izomer18:41:34
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
söz vermek18:41:32
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
uslu akıllı18:41:29
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
hamule18:41:18
Yük
gril18:41:12
Izgara
Tasar18:41:11
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
gayret etmek18:41:08
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
kinestezi18:41:05
Devin duyum
nihale18:41:00
Sofrada kullanılan sahan altlığı
CANAVAR DÜDÜĞÜ18:41:00
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
entelekt18:40:56
Akıl, zihin, idrak, anlık
ÖZEZERLİK18:40:53
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
kukumav18:40:51
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
müteessir olmak18:40:49
üzülmek
Takma isim18:40:49
bk. takma ad
vuru18:40:47
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
laskine18:40:46
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
yalaza18:40:44
bk. yalaz
KIRKI18:40:41
Kırkmak işi
vasiyetname18:40:40
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
Aya18:40:38
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
RAKKASE18:40:35
Raksı meslek edinmiş kadın
feyyaz18:40:31
Çok verimli, gür
tarık18:40:29
Sabah yıldızı, Venüs
mevzi18:40:26
Yer, mahal
isyankar18:40:25
Baş kaldırıcı, isyancı
DİKEY18:40:22
Dik olarak
kaya balığıgiller18:40:22
Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya
akıl hastahanesi18:40:19
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
GAYRI18:40:16
Artık, bundan böyle
emir18:40:13
Buyruk, komut
hiddet18:40:11
Öfke, kızgınlık
bidayet18:40:09
Başlama, başlangıç
kurutulma18:40:07
Kurutulmak işi
romans18:40:04
Sekiz hecelik dizelerden oluşmuş bir İspanyol şiir türü
kuzu18:40:03
Koyun yavrusu
iktifa etmek18:40:00
yetinmek; kanmak
atgiller18:39:58
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
KANAT18:39:55
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
animizm18:39:54
Canlıcılık
mersingiller18:39:51
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
kervansaray18:39:49
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
Muhavere18:39:48
İki kişi arasında karşılıklı olarak yapılan konuşma
KakIm18:39:46
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin (Mustela erminea)
Kriter18:39:43
Ölçüt, kıstas
seferi18:39:39
Yolculukla ilgili olan
Kapatmak18:39:37
Yolsuz olarak bir malı değerinden aşağı bir karşılıkla elde etmek
teşrin18:39:37
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
sirke18:39:34
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
kan grubu18:39:31
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
Anot18:39:23
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
kum otu18:39:21
Uyuz otu
izahat18:39:14
Açıklamalar
Yumak18:39:13
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
eşek dikeni18:39:10
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
Merdiven18:39:07
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
fasulye18:39:05
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
HUYLANMA18:39:02
Huylanmak işi
lalalık18:38:59
Lala olma durumu veya lalanın görevi
gözlü18:38:58
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
YILANKAVİ18:38:58
Dolambaçlı, dolanarak giden
kurbağa18:38:55
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
tanrısal18:38:53
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
loğ18:38:53
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
RAKİBE18:38:50
Kadın rakip
âşıktaşlık18:38:49
Karşılıklı sevişme, muaşaka
KORTEJ18:38:47
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
klişe18:38:46
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
gayya18:38:40
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
meyve ezmesi18:38:35
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
dılak18:38:32
Bızır, klitoris
kalp acısı18:38:31
Büyük üzüntü
sultanlık18:38:29
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
dönüştürücü18:38:28
Dönüştüren
aciz18:38:27
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
Çakıl yol18:38:26
Çakıl taşları ile döşenmiş yol
görüngü bilimi18:38:25
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji