egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

hatırlatma02:47:02
Hatırlatmak durumu, anımsatma
izmaritgiller02:46:38
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
TRE02:46:32
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
büzüktaş02:42:53
Kafa dengi arkadaş, kafadar
Majör02:41:37
Büyük, önemli
ılımlılık02:41:04
Ilımlı olma durumu, mutedillik
küme bulut02:40:57
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
kendi başına02:39:44
Kimseye sormadan
sure02:38:31
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
kalp çarpıntısı02:37:59
Kalbi veya kalbinin çalışması bozuk olan kimse
hoyuk02:37:38
Bostan korkuluğu
asker02:35:37
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
lebalep02:34:15
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
HAN02:33:59
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
yaban eriği02:30:40
Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği
Avustralyalı02:29:58
Avustralya kökenli olan (kimse)
başlıca02:29:09
En önemli, başta gelen
itibaren02:28:51
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
SOYUTLAMA02:28:43
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
blastula02:28:19
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
alil02:27:16
Hastalıklı, sakat
eğme02:26:54
Eğmek işi
Kızılderili02:24:03
Amerika yerlilerine verilen ad
masa örtüsü02:21:09
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
AMERİKA ELMASI02:21:00
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
ısıölçer02:20:05
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
cürüm02:19:18
Suç
organik02:19:13
Organlarla ilgili, uzvî
uyanıklık02:18:19
Uyanık olma durumu
takım erki02:18:18
Oligarşi
randevu02:18:13
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
tel02:18:05
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
icabet02:17:52
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
müzikhol02:17:48
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
taam02:17:35
Yemek, yiyecek
sümüksü zar02:16:44
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
Gereç02:15:48
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
mukallit02:13:38
Taklitçi
önemsizlik02:13:01
Önemsiz olma durumu
kolaylıkla02:12:46
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
indirimli02:12:29
Fiyatında değer düşürümü yapılmış, tenzilâtlı, ıskontolu
iğne ardı02:10:32
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
ölçüsüz02:08:29
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
paranoya02:08:00
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
bakaç02:07:35
Dürbün
ibre02:05:29
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
sessiz yürüyüş02:05:19
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
oyun kurucu02:04:56
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
itibar02:04:48
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
duygudaşlık02:04:47
Aynı duyguları paylaşma
basbayağı02:03:36
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
esintili02:03:02
Esintisi olan
sınır ötesi02:02:32
Ülke sınırlarının dışı
ayaklanma02:02:08
Ayaklanmak işi
Hamiş02:02:00
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
atıl02:00:46
Tembel
ötücü01:59:47
Güzel öten, ötüşü güzel olan
Çeper01:59:46
Çit
öte beri01:59:38
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
ulviyet01:59:15
Yücelik
kendi kendine01:59:13
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
yörük01:57:17
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
Maksimum01:56:37
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
bardacık01:56:26
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
itimatlı01:54:36
Güvenilir
Söz yitimi01:54:27
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
üretme01:53:35
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
abece01:53:25
bk. alfabe
içine almak01:52:41
kapsamak
KİR01:52:09
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
mera01:51:48
Çayırlık, otlak
ay balığı01:51:41
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
noktalama01:51:20
Noktalamak işi
muz01:50:44
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
askerlik dairesi01:50:19
Yurttaşları askere alma işleriyle görevli olan askerlik şubelerinin bağlı bulundukları bölge dairesi
itaatkâr01:50:00
Söz dinler, itaat eder, itaatli
YAZIM01:49:48
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
döş01:49:30
Göğüs, bağır
şart kipi01:49:10
bk. şartlı birleşik zaman
k01:48:38
Potasyum"un kısaltması
Şov01:48:18
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
Alıntı01:47:57
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
enikonu01:47:19
İyiden iyiye, iyice
şefaat etmek01:47:15
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
KAVRAM01:47:14
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
berri01:47:10
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
zamansız01:47:05
Uygun olmayan bir zamanda (yapılan), vakitsiz
mahlût01:46:25
Katışık
İzin01:46:16
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
tarihî tiyatro01:44:33
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
idrak etmek01:44:02
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
ÇALACAK01:43:07
Yoğurt mayası
At donu01:42:24
Atın tüyünün rengi
yürüyüşe geçmek01:42:18
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
şilep01:42:05
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
kenara çekilmek01:41:59
artık hiçbir şeye karışmamak
ağ torba01:41:44
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
ilâve01:41:35
Katma, ekleme, ulama, ek
külhanbeyi01:41:35
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
dönüş01:40:42
Dönmek işi veya biçimi
eğreti almak01:40:11
ödünç almak
binek01:38:50
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
TE01:38:36
Tellür"ün kısaltması
zarar görmek01:38:15
kötü sonuca uğramak
GD01:38:15
Gadolinyum"un kısaltması
Cilt01:37:25
Deri, ten
etme (veya etme yahu)01:35:00
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
lâf01:34:31
Söz, lâkırdı
Sürgü01:33:43
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
facia01:33:36
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
GÜZ01:33:26
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
alay geçmek01:33:18
alay etmek
Peki01:32:49
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
tayfa01:31:29
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
iz sürmek01:31:04
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
ağzı kalabalık01:30:29
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
boy bos01:30:08
Vücudun yapısı bakımından biçimi
vazife görmek01:29:58
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
ayyar01:29:12
Dolandırıcı, hilekâr
kına çiçeği01:28:41
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
akşam01:28:31
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
İTA01:28:19
Verme, ödeme
kirletme01:28:11
Kirletmek işi
taaffün etmek01:27:26
kokuşmak, pis kokmak
oligarşi01:27:04
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
nazım birimi01:26:31
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
Müstahdem01:26:21
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
ayrılma01:25:58
Ayrılmak işi
mahlûl01:25:12
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
aşk01:24:54
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi