egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

egzersiz13:18:24
Alıştırma
Devamlı13:18:18
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
manikür13:18:02
Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı
gülbahar13:17:58
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
zihniyet13:17:56
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
baryum karbonat13:17:55
Karbondioksidin, barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı
kızlık13:17:50
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
keratin13:17:46
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
yarka13:17:43
Büyük piliç
ısıtma13:17:31
Isıtma işi, teshin
sınır karakolu13:17:28
Sınır bölgesinde görev yapan kolluk gücü
ayartı13:17:15
Baştan çıkarma
akkor13:17:11
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
amortisör13:17:08
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
meltem13:17:07
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
serpme13:17:05
Serpmek işi
diş eti13:17:01
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
mağara13:16:57
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
feshetme13:16:54
Feshetmek işi
limonluk13:16:53
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
damar aktarma13:16:53
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
sözde13:16:39
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
değin13:16:37
Sincap
usanç13:16:36
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
kirletme13:16:34
Kirletmek işi
Mülahham13:16:31
Şişman
muvasalat13:16:29
Bir yere ulaşma, varma
mazgallı13:16:28
Mazgalları olan
layık olmak13:16:25
hak kazanmış olmak
Göz erimi13:16:22
Ufuk
kılıbık13:16:21
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
daima13:16:18
Her vakit, sürekli olarak
GEÇİMSİZ13:16:18
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
iktifa13:16:17
Yetinme; kanma
Israr13:16:15
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
eskime13:16:10
Eskimek işi
Tırpana13:16:09
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
tecrübesiz13:16:08
Tecrübesi olmayan
ahilik13:16:06
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
teksir13:16:04
Çoğaltma
yakınma13:15:56
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
mükemmellik13:15:55
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
albenili13:15:54
Alımlı, çekici, cazibeli
idrak etmek13:15:51
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
mültezim13:15:50
Kesenekçi, kesimci
aktarmak13:15:50
Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
koro13:15:49
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk
özensiz13:15:47
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
Hami13:15:46
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
mahrem13:15:39
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
mibzer13:15:30
Tohum ekme aleti
şaful13:15:08
Bal konulan ufak tekne
masrafa girmek13:15:08
bir iş veya yapım için çok para harcamak
mübalağa etmek13:14:40
abartmak
dana13:14:30
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
Üretim evi13:14:24
Fabrika
namuslu13:14:07
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
istenç yitimi13:13:45
bk. irade yitimi
oy birliği ile13:13:33
oylamaya katılan bütün üyeler aynı yönde birleşerek
el uzluğu13:13:32
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
türedi13:13:29
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
bilgicilik13:13:26
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
haksızlık etmek13:13:16
adalete aykırı davranmak, gadretmek
ebeveyn13:13:12
Ana ve baba
şenlikli13:13:07
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
nahiv13:13:06
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
soda13:13:01
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
garaj13:12:57
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
İyi niyet13:12:22
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
meyhane13:12:20
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
TÖREN13:12:12
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim
motif13:12:12
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
Dışbükey13:12:10
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
sedef13:11:36
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
uz13:11:19
İyi, güzel
ecel teri13:11:16
"Çok korkmak, çok sıkılmak veya bunalım geçirmek" anlamında ecel teri (veya terleri) dökmek deyiminde geçer
kuru yemiş13:11:15
Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler
tez elden13:11:07
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
kısırlık13:10:33
Kısır olma durumu
şık13:10:31
Güzel, zarif, modaya uygun
sofra13:10:30
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
davranış13:10:30
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
sıçrama tahtası13:10:28
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
saban13:10:27
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
havsala13:10:25
Kuş kursağı
baştan başa13:10:24
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
sulanma13:10:20
Sulanmak işi
çok tanrıcılık13:10:13
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
ayaklı13:10:13
Ayağı olan
nakdi13:10:11
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
yıldız kümesi13:10:07
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
HAYALPEREST13:10:04
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
ilân etmek13:10:02
bir durumu yayım yoluyla duyurmak
Kampanya13:09:56
(politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) Belirli bir süredeki etkinlik dönemi
Yeni Dünya aslanı13:09:49
Puma
ardıç kuşu13:09:25
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
hüzünlü13:09:23
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
ÖZGÜLLÜK13:09:22
Özgül olma durumu
ton13:09:20
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
uzak doğu13:09:13
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
PERİŞAN13:08:54
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
ağır canlı13:08:46
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
sem13:08:41
Zehir, ağı
nispeten13:08:36
Göre, kıyaslayarak, oranla
zenne13:08:35
Kadın (eşyası)
apteriks13:08:32
bk. kivi
öncülük13:08:27
Öncü olma durumu
zıt anlamlı13:08:24
karşıt anlamlı
bile13:08:23
Birlikte
sonuç13:08:22
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
hak ediş13:08:13
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
biçme13:08:10
Biçmek işi
kedi13:08:05
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
enikonu13:08:04
İyiden iyiye, iyice
afaki13:08:02
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
ışkın13:07:55
Bir ravent türü
vız13:07:48
Böcek uçarken veya atılan bir şey hızla geçerken çıkan ses
ÇAPAÇUL13:07:47
Kılığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı
zilli13:07:45
Zili olan, üstünde zili bulunan
k, K13:07:44
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
lânetli13:07:41
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
çek13:07:39
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
Yarın13:07:29
Bu günden sonra gelecek ilk gün
yatı13:07:20
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
İç çamaşırı13:07:06
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
özlük13:07:02
Bir şeyin durumu, mahiyet
Dövmeci13:06:45
Kullanılmadan önce dövülmesi gereken maden filizlerini veya diğer maddeleri döven işçi
birlik13:06:40
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
yola çıkmak13:06:31
araca binmek üzere yol üstünde durmak
pest13:06:29
Pes (II)