egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

egzersiz12:07:19
Alıştırma
bağlaşma12:07:16
Bağlaşmak işi, ittifak
perakende12:07:12
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
hendese12:07:10
Geometri
tatlı su Frengi12:07:07
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
porno12:07:03
Pornografik sözünün kısaltılmışı
higrofil12:07:00
Nemcil
mestur12:06:59
Örtülü, kapalı, gizli
şedaraban12:06:57
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
yönlendirme12:06:51
Yönlendirmek işi
Dostça12:06:48
Dosta yakışır (biçimde)
BASİT12:06:48
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
Ameliyat12:06:47
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
narkozcu12:06:47
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
kasetçalar12:06:47
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
dingi12:06:45
Bir çifte kürekli küçük patalya
dinek12:06:43
Dinlenmek için durulan yer
ökse otu12:06:33
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
oflaz12:06:31
İyi, güzel, mükemmel
KAYIK12:06:30
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
dikte12:06:25
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
hüzünlü12:06:23
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
karasakız12:06:07
Zift
KARLI12:06:03
Üstünde kar bulunan
eş yükselti12:06:00
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
iflâs anlaşması12:06:00
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
sevdalı12:05:59
Sevdaya tutulmuş olan, tutkun, vurgun, aşık
yerine geçmek12:05:58
görevden ayrılan birinin yerini almak
montaj12:05:56
Kurgu
toprak köleliği12:05:49
Toprağa bağlı kölelik düzeni
monizm12:05:46
Tekçilik
monist12:05:45
Tekçi
top mermisi12:05:42
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
SUSAM12:05:41
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
monokl12:05:40
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
pof12:05:39
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
haykırmak12:05:36
Çağırmak, seslenmek
kıtır12:05:33
Uydurma söz, yalan
Sinolog12:05:32
Sinoloji bilgini
Termik12:05:29
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
monden12:05:28
Toplum yaşamı ile ilgili
arınma12:05:18
Temizlenme
çözülme12:05:17
Çözülmek işi
başpehlivan12:05:16
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
göçük12:05:04
Çökmüş, göçmüş (yer)
kezzap12:05:02
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
limon kabuğu12:04:58
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
güldürü12:04:57
Güldürme özelliği olan
liyakat12:04:54
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
açık deniz12:04:53
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
kızma12:04:51
Kızmak işi
Su mermeri12:04:49
Kaymak taşı, albatr
nagehan12:04:47
Ansızın, birdenbire, ani olarak
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)12:04:43
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
Onurlu12:04:38
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
ihmal etmek12:04:38
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
gereklilik12:04:38
Gerekli olma durumu, lüzum
çimdik12:04:37
Çimdiklemek işi
bel bağı12:04:35
Bel kemeri
ilenme12:04:34
İlenmek işi, beddua
doğaçlama12:04:31
Doğaçlamak işi
birlik olmak12:04:30
bir işi yapmak için anlaşmak
guttasyon12:04:29
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
altıncı his12:04:23
bk. altıncı duygu
kinaye12:04:16
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
Tez12:04:15
Çabuk olan, süratli
MANTAR12:04:13
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
DÜMEN12:04:08
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
ağızdan12:04:04
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
ÇÖMLEK12:03:59
Toprak tencere
komprador12:03:58
Aracı
mason locası12:03:54
Çeşitli derecelerdeki masonlardan oluşan gruplardan her biri
dokundurma12:03:53
Dokundurmak işi
çekirge kuşu12:03:50
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
damga12:03:45
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
sürüklemek12:03:44
Akarsu için, götürmek
eğlenceli12:03:44
Eğlendiren, hoşa giden
ipotek12:03:42
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
katılma12:03:33
Katılmak işi
12:03:32
Çıplak
ÖNCESİZLİK12:03:31
Öncesi olma durumu, ezeliyet
pirina12:03:28
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
ahlâk12:03:26
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
tiyatro12:03:20
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
seçki12:03:19
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji
yağ bezi12:03:16
Yağ bezleri
düşsel12:03:13
Düş ile ilgili, hayalî
küçümseme12:03:07
Küçümsemek işi
tezene12:03:05
Mızrap, çalgıç
karizmatik12:03:02
Büyüleyici, etkileyici
Kuka12:03:00
Dantel veya nakış ipliği yumağı
hengâme12:02:59
Patırtı, gürültü, kavga
ramazan12:02:58
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
lânetlemek12:02:57
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
lânetlenme12:02:55
Lânetlenmek işi
paylaştırma12:02:54
Paylaştırmak işi
bisiklet12:02:53
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
dantela12:02:51
bk. dantel
mabeyin12:02:38
Ara
hamakat12:02:35
Ahmaklık
özgeci12:02:35
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
MAKSAT12:02:34
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
övündürücü12:02:31
Övünmeye sebep olan, övünmeyi sağlayan
kendi başına12:02:29
Kimseye sormadan
adaptasyon12:02:28
Uyarlama
Müşteri12:02:26
Erendiz, Jüpiter
vazgeçmek12:02:18
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
reislik12:02:17
Başkanlık
loğusa otu12:02:12
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
hortlak12:02:10
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
blûcin12:02:08
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
hamaset12:02:06
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
MAKARA12:02:00
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
müvellidülma12:01:58
Hidrojen
şiir defteri12:01:55
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
Şiilik12:01:50
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
cıda12:01:49
Mızrak
KARİKATÜR12:01:48
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
tersane12:01:47
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
misilleme12:01:41
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
fantom12:01:38
Hayalet
tersine12:01:36
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
azize12:01:35
Ermiş kadın
terslik12:01:34
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
tapınmak12:01:24
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
azade12:01:20
Başıboş, erkin, serbest
Fıtraten12:01:18
Doğuştan, yaradılışı gereğince
çarpılmak12:01:17
Çarpık duruma gelmek
manisa lalesi12:01:16
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
mıhlama12:01:13
Mıhlamak işi