egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

egzersiz07:57:21
Alıştırma
hara07:57:19
At üretilen çiftlik, aygır deposu
kötücül07:57:16
Kötülük isteyen (kimse)
sıvı07:57:12
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
aşoz07:57:11
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
Sürdürme07:57:09
Sürdürmek işi
harf07:57:08
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
haya07:57:05
Er bezi
derme çatma07:56:59
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
VADİ07:56:57
İki dağ arasındaki geçit, koyak
Mutaassıp07:56:53
Bağnaz
HARCIRAH07:56:49
Yolluk
peş peşe07:56:45
Birbiri ardından, arka arkaya
siftinlik07:56:42
Adî, bayağı, berbat
ark07:56:40
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
Hiççilik07:56:36
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
maskara07:56:35
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
Cambazlık07:56:31
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
tapınma07:56:27
Tapınmak işi
ALIŞKANLIK07:56:22
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
şarap bardağı07:56:20
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
tapınak07:56:14
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
ateş basmak07:56:10
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
MERTEBE07:56:06
Aşama, derece, rütbe
ariza07:56:05
Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe
görüp gözetmek07:56:03
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
DÜZ YAZI07:56:00
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
alaya almak07:55:58
alay etmek, eğlenmek
periton07:55:57
Karın zarı
çekirge kuşu07:55:56
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
Mızrak07:55:54
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
kavis07:55:53
Eğmeç, yay
mal etmek07:55:52
bir değer karşılığında sahip olmak
istihraç07:55:48
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
bombalama07:55:41
Bombalamak işi
aylaklık etmek07:55:38
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
embriyon07:55:34
Oğulcuk, rüşeym
ESKRİM07:55:30
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, kılıç oyunu
kırmızıbiber07:55:26
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
haber almak07:55:23
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
encümen07:55:19
Yarkurul, komisyon, komite
pak07:55:17
Temiz
Müstahkem07:55:15
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
güneşlik07:55:11
Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç
anîden07:55:11
Ansızın, birdenbire
Müstahsil07:55:08
Üretici, yetiştirici
kovcu07:55:02
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
Aşık kemiği07:55:01
Aşık
töre dışı07:54:56
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
AKİL07:54:53
Akıllı
ardıç rakısı07:54:50
Cin
dev07:54:45
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
sosyal07:54:39
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
melamet07:54:35
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
haset etmek07:54:32
kıskanmak, çekememek, günülemek
EREK07:54:30
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
istavroz07:54:29
Haç
sihirbaz07:54:28
Büyücü
sezgi07:54:24
Sezme yeteneği, feraset
işçi sigortası07:54:24
bk. sosyal sigorta
rantabilite07:54:23
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
birbiri için yaratılmış olmak07:54:21
birbiriyle çok iyi anlaşmak
GAMSIZ07:54:14
Üzüntüsü olmayan
tekel bayii07:54:12
Tekel ürünlerini satan iş yeri
rahatına bakmak07:54:11
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
Perdah07:54:09
Parlatma, parlaklık verme
isale07:54:06
Akıtma
tropizm07:54:02
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
çalgıç07:53:58
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
öbek öbek07:53:55
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
islam07:53:51
İslâmiyet
ahali07:53:47
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı
Nimet07:53:42
İyilik, lütuf, ihsan
turizm07:53:40
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
Arınmak07:53:37
Katışıksız, arı duruma gelmek
iskan07:53:36
Yurtlandırma, yerleştirme
eflatun07:53:32
Açık mor renk
ev bark07:53:30
Ev, mülk
durdurma07:53:29
Durdurmak işi
öke07:53:28
Deha sahibi kimse, dahi
basım evi07:53:24
Bası işi yapılan yer, matbaa
balıkçı07:53:23
Balık tutan veya satan kimse
ZEHİR07:53:20
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
öge07:53:17
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
ishal07:53:17
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
Meşguliyet07:53:15
Meşgul olma, uğraşma durumu
müessis07:53:13
Kurucu
cingöz07:53:10
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
zararlı07:53:06
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
İyiden iyiye07:52:58
Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi
COŞKUN07:52:51
Coşmuş olan
UYKU SERSEMLİĞİ07:52:50
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
septisizm07:52:48
Kuşkuculuk, şüphecilik
SUSAM YAĞI07:52:46
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
zorunluluk07:52:43
Zorunlu olma durumu, zorunluk
ibra07:52:39
Aklama, temize çıkarma
iare07:52:35
Eğreti verme, ödünç verme
İvedilik07:52:33
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
ibre07:52:31
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
tanıdık çıkmak07:52:29
önceden birbirlerini tanımış olmak, tanış olmak
Komutan07:52:27
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
indiyum07:52:25
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
koşucu07:52:23
Koşuya katılan yarışçı
gır07:52:20
Söz, lâkırdı
Tecrübe07:52:16
Deneme, sınama, eksperyans
vida07:52:16
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
babacan07:52:12
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
deniz kazı07:52:09
Akbaş
DAĞ KIRLANGICI07:52:05
Çobanaldatan, keçisağan
iade07:52:01
Alınmış bir şeyi geri verme
bulgar07:51:57
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
İşsiz güçsüz07:51:53
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
kurcalamak07:51:53
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
yelkenli07:51:49
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
LİTERATÜR07:51:47
Edebiyat, yazın
ulama07:51:45
Ulamak işi
güvence akçesi07:51:38
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
hamam takımı07:51:35
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
KORTEJ07:51:31
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
perukar07:51:27
Berber
ANLAK07:51:24
Zekâ
ilham kaynağı07:51:22
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
karşı çıkmak07:51:20
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
enflüanza07:51:16
Grip, ingin, paçavra hastalığı
denizçakısı07:51:12
Yumuşakça
beyincik07:51:09
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
kıvanç07:51:05
Övünç, iftihar
müennes07:51:01
Dişil
sığdırma07:50:57
Sığdırmak işi
safari07:50:54
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı