egzersiz

1.İsimAlıştırma
İdman
Cümle 1: Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. - H. Taner

Son Arananlar

pus18:51:42
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
utanma18:47:21
Utanmak durumu, teeddüp
manevra18:45:39
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
görevden alınmak18:38:49
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
eda18:36:36
Davranış, tavır
kil18:35:46
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
sana18:26:57
Sen zamirinin yönelme durumu
abuhava18:26:24
İklim
ucube18:17:19
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
fasulye18:11:59
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
yas18:04:56
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
ehil18:04:25
Topluluk, cemaat
erosal18:01:53
Erosçu, erotik
karaktersiz18:00:11
Karakteri kötü olan
kural dışı17:58:49
bk. kural dışı
bayındırlık17:57:30
Bayındır olma durumu, ümran
tehir etmek17:52:42
ertelemek
aritmetik17:50:47
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
erden17:46:13
Bakir
muaf17:44:36
Bağışlanmış, affedilmiş
tarla17:41:34
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
şaka17:41:02
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
desimetre17:35:20
Bir metrenin onda biri, dm
çamur17:34:42
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
azar azar17:34:33
Süreyi uzatarak, yavaş yavaş, az az
belirlemek17:34:11
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
kuyruk17:29:56
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
göstermelik17:29:40
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
kallavi17:29:35
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
çözümleyici17:29:23
Çözümlemek işini yapan kimse
müstakim17:29:20
Doğru, doğruluktan şaşmayan
bundan böyle17:29:17
bundan sonra
Konuşmacı17:29:11
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
az az17:29:05
Uzun süreli, yavaş yavaş
Ailecek17:29:00
Ailece
velespit17:28:57
Bisiklet
iyilik etmek (veya yapmak)17:28:51
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
civelek17:28:48
Canlı, neşeli ve sokulgan
benzeri17:28:39
Benzerlik gösteren, benzer
şip17:28:33
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
şor17:28:24
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
şom17:28:21
Uğursuzluk
mercan17:28:14
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
stand17:28:11
bk. stant
stant17:28:06
At yarışlarında seyirci tribünü
kuruntulu17:28:03
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
mermer17:27:57
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
kapsama17:27:54
Kapsamak işi
Kazakça17:27:51
Kazak Türkçesi
yaygın yanlış17:27:48
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
agitato17:27:44
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
değişinim17:27:41
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
ince hastalık17:27:35
bk. ince hastalık
ahilik17:27:31
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
ayakyolu17:27:25
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet
viyolonsel17:27:18
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
gevşemek17:27:09
Çözülmek
Uşak17:27:05
Çocuk
albüm17:26:56
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
maharetli17:26:43
Eli işe yatkın, becerikli, usta
KIRAN17:26:42
Kırmak işini yapan (kimse)
kazıklanma17:26:39
Kazıklanmak işi
portföy17:26:36
Para cüzdanı
mersin17:26:33
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
baharatçı17:26:20
Baharat satan kimse
gönder17:26:16
Bayrak çekilen direk
peltek17:26:13
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
Şov17:26:06
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
Şap17:25:59
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
tinselcilik17:25:42
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
şat17:25:32
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
orta boy17:25:29
Orta büyüklükte olan
gerçeküstü17:25:22
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
stilo17:25:05
Dolma kalem
sabırlı17:25:02
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
zıt gitmek17:24:55
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
Kontrat17:24:48
Sözleşme
yer yuvarlağı17:24:45
Üstünde yaşadığımız gök cismi
soy ağacı17:24:34
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
terennüm17:24:27
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
Cilâlı Taş Devri17:24:24
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri
Medeni17:24:03
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
İzinsiz17:23:56
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
güzün17:23:53
Güz mevsiminde
yönetimsel17:23:49
Yönetimle ilgili, idarî
romatizma17:23:43
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
çenesi kuvvetli17:23:25
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
bedence17:23:04
Beden bakımından
bohça17:22:57
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
STOK17:22:49
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
Telakki17:22:46
Anlayış, görüş
düşünmek17:22:42
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
isilik17:22:39
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
Sarp17:22:21
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
yâd17:22:17
Yabancı
Sabi17:22:13
Küçük çocuk
Saka17:22:10
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
Saha17:22:06
Alan
Saik17:22:03
Sebep
özengen17:21:55
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
Seki17:21:45
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
Sini17:21:41
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
Sima17:21:37
Yüz, çehre
Soya17:21:34
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
Soru17:21:30
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
oymacı17:21:20
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
müessis17:21:13
Kurucu
müesses17:21:09
Kurulu, kurulmuş
müessif17:21:05
Üzücü, üzüntü veren
Şimal17:20:58
Kuzey
kimyager17:20:55
Kimyacı
kötürüm olmak (veya kalmak)17:20:51
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
kadırga17:20:47
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
Kıyye17:20:36
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
omurga17:20:29
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
zararsız17:20:25
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
ibibik17:20:22
Çavuş kuşu, hüthüt
tedirgin etmek17:20:14
rahatını, huzurunu kaçırmak
tahin rengi17:20:11
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)17:20:07
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
olanaksız17:20:00
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
bağlaşma17:19:57
Bağlaşmak işi, ittifak
hendese17:19:53
Geometri
perakende17:19:49
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
yanıltı17:19:24
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
AMERİKA ELMASI17:19:20
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
ahiren17:19:13
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
ahiret17:19:09
bk. ahret
hareketsiz17:19:06
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
Ekenek17:18:55
Ekilen yer, mezraa