doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

doğal08:43:20
Tabiî
ski08:43:20
Kayak
nesir08:43:18
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
avar08:43:18
Kuzeydoğu Kafkasya"da Dağıstan Federe Cumhuriyeti"nde yaşayan halk
çalı kuşu08:43:17
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
sıçan otu08:43:15
Arsenik
kantarı belinde08:43:14
gözü açık, aldatılmaz
çelişkili08:43:12
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
denizkulağı08:43:11
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 cm uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
KELİMESİ KELİMESİNE08:43:10
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
kapıcı08:43:09
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
MÜTEAMMİM08:43:08
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
gerçeğe aykırı08:43:03
Gerçeğe uymayan, hilâfıhakikat
pirifanî08:43:02
İhtiyar (kimse)
çekirge kuşu08:43:01
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
çevre bilimi08:43:00
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
BÖLÜŞTÜRME08:43:00
Bölüştürmek işi
TEKİT ETMEK08:42:59
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
Küçük tansiyon08:42:58
Kanın beyin içindeki basıncı
sayı farkı08:42:57
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
çekirdek08:42:55
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
POTANSİYEL08:42:54
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
araka08:42:53
İri taneli bezelye
arıza08:42:52
Engebe
meşhur08:42:51
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
Tun08:42:51
Gizli yer, köşe bucak
polis noktası08:42:50
Polis görev yeri
İdare kandili08:42:49
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
çekinik08:42:46
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
yasa dışı08:42:46
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
Gereksinim08:42:45
İhtiyaç
Epope08:42:44
Destan
kabza08:42:44
Tutulacak yer, tutak, sap
yatık08:42:42
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
PR08:42:42
Praseodim"in kısaltması
son bulmak (veya sona ermek)08:42:42
bitmek, tükenmek
çekingenlik08:42:40
Çekingen olma durumu
Eski Çağ08:42:40
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
gına gelmek08:42:38
usanmak, bıkmak
Sülfürik asit08:42:37
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
Yengeç08:42:36
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
pamuk elması08:42:35
Pamuk telleri ve tohumla dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek08:42:34
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
duru08:42:33
Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak
çekingen08:42:32
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
allah08:42:31
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
vesikalık resim08:42:30
bk. vesikalık fotoğraf
Toplum08:42:29
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
merdane08:42:28
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
Duyulma08:42:28
Duyulmak durumu
agah08:42:27
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
maddesel08:42:26
Madde ile ilgili, maddî
güneş tacı08:42:25
Güneş atmosferinin alevli bölümü
MAS08:42:24
Emme, emerek içine çekme, soğurma
Uzluk08:42:24
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
araştırma görevlisi08:42:23
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
çekiştirme08:42:23
Çekiştirmek işi
YALABIMAK08:42:22
Şimşek çakmak
Tarım08:42:21
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
suyolu08:42:20
Sutaşı
MAT08:42:19
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
küresel08:42:18
Küre ile ilgili olan
aydın08:42:16
Işık alan, ışıklı, aydınlık
ince ses08:42:15
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
güvenlik08:42:14
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
birbiri için yaratılmış olmak08:42:14
birbiriyle çok iyi anlaşmak
Not08:42:13
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
çekiç08:42:12
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
atak yapmak08:42:12
akın yapmak, atılım yapmak
Buket08:42:11
Çiçek demeti
yeteneksiz08:42:10
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
Kadıköy taşı08:42:09
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
çekememezlik08:42:08
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
idea08:42:08
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
kapsamlı08:42:08
Kapsamı olan
bakalit08:42:07
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
yadımlama08:42:07
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
madeni08:42:06
Madensel, madenle ilgili
font08:42:05
Dökme demir, pik (I)
çekememe08:42:03
Çekememe işi veya durumu
genel08:42:03
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
TEMAYÜL08:42:01
Bir tarafa eğilme, meyletme
asilzade08:42:00
Soylu
kök bilgisi08:42:00
Köken bilimi
kulakçık08:42:00
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
vesaik08:41:59
Belgeler, vesikalar
Antidot08:41:58
bk. panzehir
çek08:41:57
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
makine yağı08:41:57
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
Masa topu08:41:55
Kuralları tenisinkine benzeyen, masa üzerinde özel top ve raketlerle oynanan bir oyun,masa tenisi
Ayrık08:41:55
Ayrılmış
Domestik08:41:54
Evcil
menemen08:41:53
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
eziyet çekmek08:41:52
zahmet ve sıkıntıya uğramak
KİŞİSEL08:41:52
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
hamam kesesi08:41:51
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
çeşitlilik08:41:51
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
solunum08:41:49
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
öğrenci yurdu08:41:48
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
Alp08:41:47
Yiğit, kahraman
TELEK08:41:46
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
ilişik08:41:44
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
Titiz08:41:44
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
Kadran08:41:43
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
Külliyen08:41:42
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
Beka08:41:40
Kalıcılık, ölmezlik
çaydanlık08:41:38
İçinde çay pişirilen kap
Atlas08:41:38
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
done08:41:37
bk. veri
Sinagog08:41:36
Yahudi tapınağı, havra
itki08:41:34
Tepi
çavuş kuşu08:41:33
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
şehvaniyet08:41:33
Şehvetli olma durumu, kösnüllük, erotizm
eçhel08:41:32
Çok cahil, çok bilgisiz olan
sedef otu08:41:31
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
Smaç08:41:31
Voleybolde yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vurmak
kovculuk08:41:30
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
gösterişsiz08:41:30
Gösterişi olmayan, mütevazı
yaklaşık değer08:41:28
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
çavuş08:41:28
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
dilek08:41:28
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
ayin08:41:27
Dinî tören, ibadet
Hey08:41:26
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
mıhlamak08:41:25
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
ateşin08:41:24
Ateşli, coşkun
çavalye08:41:23
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
kötülemek08:41:22
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
ÖZEN08:41:20
Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam
DÜSTUR08:41:19
Genel kural, kaide
dokuma tezgâhı08:41:18
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç