doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

DANA DERİSİ17:10:32
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
kanaat17:10:09
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
leş17:10:00
Kokmuş hayvan ölüsü
kaymakamlık17:09:41
Kaymakam olma durumu
Domuz yağı17:09:40
Domuzdan çıkarılan yağ
kokar ağaç17:09:35
Uzak doğuda yetişen, pis kokulu, büyük ağaç (Ailantthus)
tüf17:09:26
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
bisturi17:09:26
Neşter
BAYRAKTAR17:09:17
Bayrağı taşıyan kimse
kavuşma17:08:58
Kavuşmak işi, buluşma, telâki
türk17:08:50
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
uyuşuk17:08:18
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
Kalımlı17:07:56
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
elverişli17:07:56
Uygun, işe yarayan, müsait
gidiş17:07:36
Gitmek işi
Yürüyüş17:07:21
Yürümek işi veya biçimi
Sultan17:07:14
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
ağız dalaşı17:07:09
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
yeryüzü17:07:08
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
UYMA17:06:56
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
dış işleri17:06:36
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
düş17:06:34
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
ortak yaşama17:06:31
Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu
uhrevi17:06:29
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
piç kurusu17:06:20
Soysuz ve yaramaz çocuk
akıncı17:05:59
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
Kazanç17:05:53
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
resimsi17:05:49
Resme özgü olan, resme benzeyen
kalbur17:05:45
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
Süre17:05:30
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
radyatör17:05:05
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
Hangi17:03:36
İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
iflâh olmak17:03:30
onmak, düzelmek
genel kurul17:03:30
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
mukaddime17:03:28
Ön söz
cömertlik17:03:05
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
mekanikçi17:02:08
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
peygamber çiçeği17:01:45
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
Makineli tüfek17:01:30
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
HAksız17:01:21
Hak ve adalete uygun olmayan
Birlik17:01:15
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
ekici17:00:53
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
VARSAYIM17:00:25
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
albay17:00:18
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
Kurulu16:59:53
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
AZOT16:59:30
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
anterit16:58:53
İnce bağırsak iltihabı
mantıksal16:58:37
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
bağırsaklarını deşerim16:58:23
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
MUTA16:57:50
Veri
gezeğen16:57:29
Çok gezen (kimse)
İlim16:57:27
Bilim
velespit16:57:10
Bisiklet
göç etmek (veya eylemek)16:57:09
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
F16:55:22
Flüor"un kısaltması
Semiz16:54:53
Şişman
kabza16:54:51
Tutulacak yer, tutak, sap
İMAM16:54:24
Cemaate namaz kıldıran kimse
ırama16:53:59
Iramak işi
didişim16:53:43
Konuşma ve tartışmayı bir araç değil, bir amaç sayan felsefe yöntemi, eristik
uyuşukluk16:52:46
Uyuşuk olma durumu
hiddetli16:52:43
Kızgın, öfkeli
güre16:51:21
Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek
dört bir taraf (veya yan)16:51:09
her yan, bütün çevre
diren16:50:25
Dirgen
ağustos böceği16:50:13
Eş kanatlılardan, erkeği yazın karnının altındaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çıkaran bir böcek, orak böceği (Cicada plebeja)
nabekâr16:49:48
Yararsız, işe yaramaz
KIŞ16:49:37
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
ümitsizlik16:49:32
Umutsuzluk
Kavuştak16:49:28
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
İLTİZAM16:49:21
Kayırma, bir tarafı tutma
nakliyat16:49:16
Taşıma işleri, taşımacılık
dünya görüşü16:49:14
İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi
Sayısal16:48:44
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
kurumsal16:48:30
Kurumla ilgili
örf16:48:25
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
başlangıç16:47:59
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
Ha16:47:55
İstek uyandırmak için kullanılır
PATLANGAÇ16:47:41
Kamış veya ağaç dalından yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk oyuncağı
hiçlik16:47:41
Hiç olma durumu
Pencere16:47:36
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
bakış16:47:26
Bakmak işi veya biçimi
BELİRTİ16:47:23
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
vakit geçirmek16:47:22
oyalanmak, uğraşmak
ölçme16:47:21
Ölçmek işi
nüzul16:47:19
İnme, felç
Sadrazamlık16:47:18
Sadrazam olma durumu
Akışkan16:47:14
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
Dövüşçü16:47:08
Dövüşen kimse
Hayal16:47:02
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
müsekkin16:47:01
Yatıştırıcı
pişman16:46:59
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
kenara çekilmek16:46:52
artık hiçbir şeye karışmamak
Açıklama16:46:49
Açıklamak işi, izah
esenleşme16:46:46
Esenleşmek işi, selâmlaşma
Habeşî16:46:40
Habeş
Eylül16:46:37
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
SARKAÇ16:46:31
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
şiraze16:46:25
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
Tedhiş16:46:19
Korku salma, yıldırma, terör
ÖĞRENCİ16:46:13
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
blûcin16:46:10
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
aydın16:46:07
Işık alan, ışıklı, aydınlık
sestaş16:46:03
Eş sesli, eş adlı, homonim
şık16:45:57
Güzel, zarif, modaya uygun
Eleştiri16:45:48
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
Ağaç çileği16:45:45
Ahududu
SINIR boyu16:45:39
Ülke sınırları
MEHİL16:45:36
Bir işin bitirilmesi için tanınan ek süre, önel
yoğun16:45:26
Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif
GÖRSEL16:45:23
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
fundalık16:45:19
Funda ile kaplanmış yer
döner16:45:16
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
VERGİ16:45:13
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
Sahte16:45:09
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
çift16:45:08
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
azİMET16:45:02
Gidiş
şezlong16:44:59
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
Kurlağan16:44:56
Etyaran
Uşak16:44:54
Çocuk
sözü geçmek16:44:48
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
değerbilir16:44:41
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
mertek16:44:41
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık
çupra16:44:38
bk. çopra
şap16:44:35
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
vekilharçlık16:44:27
Vekilharç olma durumu
ödemek16:44:21
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
imalâthane16:44:17
Ham maddelerin işlenerek, mal olarak piyasaya sürülecek duruma getirildiği iş yeri, yapım evi
Antlaşma16:44:14
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
Cilt16:44:09
Deri, ten