doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

doğal07:07:19
Tabiî
İyi07:07:16
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
GENE07:07:10
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
has07:07:07
Özgü, mahsus
Tartımlı07:07:03
bk. dizemli
karışık07:07:01
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
yapmak07:06:59
iyilik veya kötülükte bulunmak
haşiye07:06:57
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
Reseptör07:06:55
Almaç
sanma07:06:50
Sanmak işi
saat dairesi07:06:49
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
tokaç07:06:48
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
ege07:06:35
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
Hamam böceği07:06:29
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
AGARAGAR07:06:26
Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir tür jelâtin, jeloz
omurilik07:06:23
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
07:06:21
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
fanatik07:06:18
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
övünç07:06:17
Övünme, kıvanç, iftihar
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)07:06:13
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak
bilgilendirme07:06:12
Bilgilendirmek işi veya durumu
KAYIN BİRADER07:06:03
Kayın (II)
Koşut07:06:01
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
yatısız07:05:57
Geceleri kalınıp yatılmayan
temize çıkmak07:05:56
suçsuz olduğu anlaşılmak
kayrak07:05:53
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
asrî07:05:52
Modern, çağcıl
danışman07:05:52
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
İspirto ocağı07:05:43
İspirtoluk
örgütleme07:05:36
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
Bitki07:05:34
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
ERKİN07:05:32
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
ŞİİR07:05:31
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
haset07:05:28
Kıskançlık, çekememezlik, günü
zıt kutup07:05:28
Farklı durum ve yapıda olma
PASKAL07:05:28
İnsanı güldürüp eğlendiren (kimse)
boşlama07:05:27
Boşlamak işi, ihmal
loğ07:05:23
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
kuyumcu07:05:23
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
Renkser07:05:18
Renklerle ilgili olan, kromatik
yaşlılık bilimi07:05:14
Geriatri
tirşe07:05:13
Yeşil ile mavi arası renk
USÇULUK07:05:11
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
SÜVARİ07:05:02
Atlı
büsbütün07:05:01
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
Nakşibendî07:04:57
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
ZEHİR07:04:52
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
kaşbastı07:04:48
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
sürme07:04:48
Sürmek işi
Çözümlemeli07:04:48
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
gök bilimsel07:04:47
Gök bilimle ilgili, astronomik
pestil07:04:41
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
çuha07:04:36
Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş
naif07:04:31
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
Reis07:04:20
Başkan, ser
İNATÇI07:04:00
Direngen, ayak direyici
YOKUŞ07:03:59
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
Özgün07:03:59
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
görme07:03:58
Görmek işi, rüyet
öz saygı07:03:56
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
sürdürme07:03:53
Sürdürmek işi
numara yapmak07:03:52
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
TIKLIM TIKLIM07:03:50
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Taraf07:03:45
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
yular07:03:44
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
sinameki07:03:43
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
el işi07:03:40
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
MERDİVEN07:03:34
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
meyyal07:03:31
Eğilimli, eğimli
bireşim07:03:31
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
bölümlendirme07:03:26
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
apaçık07:03:22
Çok açık, çok belirgin
zırnık07:03:17
Arsenik
yabanî mercanköşk07:03:14
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
tabanca07:03:06
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
ATARDAMAR07:03:06
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
yelken açmak07:03:04
yola çıkmak için hareket etmek
ehli07:03:01
Evcil
düzenek07:02:58
Mekanizma
deprem07:02:58
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
gag07:02:56
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
pizzicato07:02:56
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
bilimsel07:02:43
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
labirent07:02:43
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
liet07:02:42
Şarkı
do07:02:41
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
mürai07:02:38
İkiyüzlü
pejmürde07:02:37
Eski püskü, yırtık
özek07:02:37
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
PARADİGMA07:02:37
Dizi
boy pos07:02:37
bk. boy bos
mayhoş07:02:37
Tadı şekerli ve az ekşi olan
şinanay07:02:35
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
dolunay07:02:33
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
otlak07:02:32
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
Şimdi07:02:32
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
Seçkin07:02:30
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
deniz kazı07:02:25
Akbaş
aksam07:02:23
Kısımlar
selâtin07:02:22
Sultanlar
ayniyat07:02:21
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
Veri07:02:20
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
toryum07:02:17
Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, 112,6 yoğunluğunda, 1700° C de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element. Kısaltması Th
M07:02:13
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
tutarık07:02:11
bk. tutarak
zıypak07:02:10
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
başlıklı07:02:10
Başlığı olan
hipotez07:02:09
İpotez, varsayım, faraziye
Baget07:02:06
İnce, kısa değnek
koyu pembe07:02:06
Pembenin bir ton koyusu
Gerek07:02:06
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
Anne07:02:05
Çocuğunu dünyaya getiren kadın
Gıpta etmek07:02:02
imrenmek
ilim07:02:01
Bilim
pelesenk07:01:57
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine
antrenman07:01:52
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
dinek07:01:50
Dinlenmek için durulan yer
çatma07:01:46
Çatmak işi
geri çevirmek07:01:40
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
HİZMETÇİ07:01:35
Hizmet gören kimse
İVEDİ07:01:31
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
inançsız07:01:30
İnancı olmayan, imansız, itikâtsız
almak07:01:30
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
natıka07:01:30
Düşünüp söyleme yeteneği
maişet07:01:30
Geçim, geçinme
uğur07:01:28
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
peygamber çiçeği07:01:27
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
arınma07:01:25
Temizlenme
PEKMEZ07:01:25
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
tütün rengi07:01:23
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba