doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

sineklik06:28:06
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
şartlanmak06:27:39
Önceden belirlenmiş şartlara göre uyarlanmak, koşullanmak
zahmetsiz06:27:13
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
felsefe06:25:28
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
yahu06:24:14
Hey, bana bak, baksana" anlamında
helezoni06:22:33
Sarmal, yılankavi, helisel
kalender06:19:34
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
hudut boyu06:18:14
Sınır boyu
ticaret06:15:00
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
palmiye06:14:12
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
Radde06:13:49
Derece, kerte
OYUN06:13:47
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
büyülü06:13:22
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
Alan06:13:20
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
prenses06:12:26
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
posta06:11:45
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
muteriz06:11:33
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
sütanne06:10:06
bk. sütana
pedal06:09:38
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
satranç takımı06:09:35
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
Sepet06:08:11
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
sah06:06:13
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
düşmanlık06:04:19
Düşman olma durumu
İşsiz güçsüz06:00:37
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
ikram etmek05:57:53
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
armatür05:54:11
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
Kubat05:53:49
Kaba, biçimsiz
Kutan05:53:46
Saka kuşu
millet05:53:35
Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
gravür05:52:00
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, kazıma resim
bicili05:51:56
bk. cicili bicili
koskocaman05:51:52
Çok büyük, çok iri, muazzam
cismanî05:51:46
Cisimle, bedenle ilgili
Dışbükey05:51:03
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
geyik05:50:49
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
nevale05:50:46
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
ANLAK05:50:23
Zekâ
dümbelek05:50:16
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
TAKSİRAT05:48:51
Kusurlar, suçlar
ulumak05:48:48
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
tebdil05:48:01
Değiştirme
PAMUKLU05:47:27
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
hurafe05:47:08
Dine sonradan girmiş boş inanç
Fariza05:46:56
Tanrı buyruğu
güç mevkide kalmak05:46:45
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
üst05:46:22
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
kız kardeş05:46:21
Bir kimsenin, kendinden küçük, kendisiyle yaşıt olan kadın veya kız kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
vaaz05:46:19
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
Etek05:46:14
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
müsrif05:45:52
Tutumsuz, savurgan
firar etmek05:45:38
kaçmak
Ilık05:45:14
Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak
ayva05:44:51
Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris)
sergüzeşt05:44:33
Serüven, macera
engelsiz05:44:18
Engeli olmayan, mâniasız
izdivaç05:44:11
Evlenme
mart05:43:55
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
idareci05:43:53
Yönetici
hijyen05:43:41
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
candan05:43:32
İçten, yürekten, gönülden, samimî
amudufıkarî05:43:25
Omurga kemiği, bel kemiği
açkı05:43:15
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
hayvanat bahçesi05:43:02
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
tane05:42:51
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
tarik05:42:26
Yol
Şerefli05:42:09
Onurlu
riayet etmek05:41:47
uymak
bilindik05:41:23
Bilinen
kopuntu05:41:17
Kopmuş parça, diaspora
tasarruf etmek05:40:52
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
soba05:40:41
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
lafazan05:40:25
Geveze
sinema sanatçısı05:40:23
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
hakimane05:39:59
Bilgece
Turan05:39:50
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
miktar05:39:40
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
erkeklik05:39:21
Erkek olma durumu
tekel05:39:08
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
KOMOT05:38:42
Komodin
Genetik05:38:32
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
fakih05:38:20
Fıkıh bilgini
almaş05:38:01
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
kucaklamak05:37:49
Kucağına almak, kucağında taşımak
bahis açmak (veya açılmak)05:37:44
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
enenme05:36:11
Enenmek işi
meşgale05:35:14
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
metal05:34:36
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
seremoni05:33:12
Tören
seren05:32:46
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
kayaç05:32:26
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
önsel05:32:24
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
arzu05:32:20
İstek, dilek
Bembeyaz05:32:17
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
logo05:31:58
Arma
senet05:31:44
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
uygun bulmak05:30:48
yakışır, yaraşır görmek
ratanya05:30:24
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
protaktinyum05:28:53
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
tal05:28:34
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
tul05:28:32
Uzunluk
hipnoz05:27:36
Uyku, ipnos
kıtlık05:26:55
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
isale05:26:04
Akıtma
alfabe05:24:20
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
baritin05:23:50
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
ahmaklık05:21:47
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
gevezelik05:17:59
Geveze olma durumu, lâfazanlık
derleyip toplamak (veya toparlamak)05:15:46
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
berzah05:10:17
Kıstak, dar dil
damar aktarma05:10:11
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
lâden05:09:17
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
Zambiyalı05:09:10
Zambiya halkından olan kimse
Başçık05:08:09
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
yeğen05:07:45
Birine göre kardeşinin çocuğu
aldatıcı05:07:33
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
süregelen05:06:55
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
Kil04:58:41
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
KABARMA04:57:54
Kabarmak işi
spazm04:57:52
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
virane04:57:49
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
kömür04:57:17
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
boyun bağı04:56:34
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
miyar04:54:26
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
KAMIŞ04:50:26
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
kasatura04:50:02
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
popo04:48:00
Kaba et, kıç
eylem04:47:40
Eylemek işi, fiil, aksiyon
sürgen doku04:44:08
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
aldatmaca04:42:49
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
bulada04:42:39
Büyük piliç