doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

cu00:19:46
Bakır"ın kısaltması
KURTÇUK00:19:42
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
Galibiyet00:19:32
Yenme, yengi
düşünce00:19:17
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
Saten00:19:14
Atlas
uşkun00:19:12
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
salta00:19:10
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
trafo00:18:58
Transformatör sözünün kısaltılmışı
nail00:18:55
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
kül rengi00:18:47
Odunun yanmasıyla oluşan, külün akla kara arasındaki rengi, gri
beytülmal00:18:40
Devlet hazinesi
ARI00:18:29
Temiz, münezzeh
MÜŞFİK00:18:18
Sevecen, şefkatli
alageyik00:18:17
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
zebra00:18:15
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
varma00:18:14
Varmak işi
karasal00:18:06
Kara (I) ile ilgili, berrî
lamba00:18:00
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
hu00:17:58
"Neredesin!, bana bak" anlamında daha çok kadınlar tarafından kullanılan seslenme sözü
KAPI00:17:56
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
tamir00:17:51
Onarma, onarım
güç mevkide kalmak00:17:35
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
uyarım00:17:25
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
kral00:17:15
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
kılağı00:17:14
Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için, yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları, zağ
SANI00:17:10
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
biat etmek00:17:02
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
şatafatlı00:16:56
Süslü ve gösterişli
mühürdar00:16:42
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
AYRILIK00:16:34
Ayrı olma durumu
illüstrasyon00:16:31
Resimlerle süsleme
yakıcı00:16:28
Yakma özelliği olan, yakan
bel bağı00:16:28
Bel kemeri
Kervan00:16:26
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
aracılığıyla00:16:24
Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla
CANLICILIK00:16:22
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
anons00:16:14
Duyuru, duyurma
masraflı00:16:10
Çok masraf gerektiren, pahalıya çıkan
testereli00:16:08
Testere biçiminde dişleri olan
çıdam00:16:04
Sabır
sintine00:15:56
Geminin içinde en alt bölüm
ark00:15:53
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
dokümanter00:15:48
Belgesel
Savunma00:15:46
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
ÖGE00:15:42
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
ılgın00:15:40
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
baldırak00:15:38
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
sadakatli00:15:32
İçten bağlı, sadık
erek00:15:26
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
arkadaş olmak00:15:18
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
sütlü kengel00:15:12
Deve dikeni
müstemirren00:15:07
Ara vermeden, sürekli olarak
MOLEKÜL00:14:54
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
Akdeniz mavisi00:14:48
Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü
bir çokları00:14:34
çok sayıda olan (kimse veya şey)
bülbül00:14:26
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
katran00:14:25
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
star00:14:25
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
METAL00:14:23
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
yangı00:14:15
İltihap
talimat vermek00:14:09
üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek
çark00:14:03
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
ezkaza00:13:59
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
vites00:13:51
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
kazayağı00:13:44
Ispanakgillerden, yaprakları kaz ayağına benzeyen bir bitki (Chenopodium)
au00:13:28
Altın"ın kısaltması
ebabil00:13:25
Dağ kırlangıcı, keçisağan
tuhaf00:13:22
Alışılmamış, yabansı
aristokrasi00:13:15
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
güre00:13:07
Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek
noktalamak00:13:06
Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak
salkım00:13:04
Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş
husumet00:12:57
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
uskumrumsugiller00:12:47
Örnek hayvanı kırlangıç balığı ve zargana olan, kemikli balıklar takımının kefaller alt takımına giren bir familya
Salim00:12:42
Esen, sağlam
mıhlama00:12:39
Mıhlamak işi
tav00:12:34
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
Pedagoji00:12:31
Eğitim bilimi
badminton00:12:22
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
mersin00:12:19
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
JURNAL00:12:17
Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı
takvim00:12:14
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
KOLON00:12:05
Sütun
duluk00:12:03
Yüz
acar00:12:02
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
Ağaç00:11:57
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
sakıncasız00:11:54
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
antoloji00:11:46
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
varyasyon00:11:33
Çeşitleme
ısrar00:11:22
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
canan00:11:07
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
eylemlik00:11:01
Mastar
marka00:11:00
Resim veya harfle yapılan işaret
panik00:10:59
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
nazar boncuğu00:10:58
Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
taraz00:10:57
İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik
Malumat sahibi00:10:56
Bir konuda bilgisi olan
abdülleziz00:10:47
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
likidite00:10:28
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
Antimon00:10:23
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
ilan etmek00:10:17
bir durumu yayım yoluyla duyurmak
esaret00:10:06
Kölelik, tutsaklık, esirlik
Tasvir00:09:58
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
Samanyolu00:09:54
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
temas00:09:52
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
melce00:09:35
Sığınak, barınak
hassaslık00:09:22
Hassas olma durumu, hassasiyet
tolga00:09:22
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
soku00:09:19
Taş dibek
FONKSİYON00:09:09
İşlev
yetişmiş00:09:08
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
Deniz mili00:09:04
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
reis00:09:00
Başkan, ser
zelil etmek00:08:52
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
ÇALGI ALETİ00:08:51
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
sanal00:08:41
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
firkat00:08:29
Ayrılış, ayrılık
çakal00:08:09
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
Ceriha00:08:09
Yara
loğusa otu00:08:06
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
Otomatik00:08:05
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
asuman00:08:01
Gök, gökyüzü
amorti etmek00:07:55
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
delgeç00:07:54
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
binit00:07:54
Üstüne binilen hayvan, binek atı
Domestik00:07:52
Evcil
üzüm çekirdeği00:07:51
Üzümün özünde bulunan çekirdek
seyek00:07:50
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
Figüratif00:07:49
Figürlü, figürcü
aport00:07:47
Avın veya kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için köpeğe verilen buyruk