doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

doğal18:16:21
Tabiî
Küt18:16:20
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
yarım kafiye18:15:53
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
sipsi18:15:37
Ağaç dallarından yapılan düdük
inançlı18:15:36
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
eldeci18:15:15
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
tecrübe etmek18:14:36
denemek, sınamak
frengi18:14:21
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
far18:14:15
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
bordro18:14:11
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
kefalet18:13:55
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
padişah18:13:55
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
harç18:13:55
Harcanan para, masraf
amatör18:13:52
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
muazzam18:13:47
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
zihaf18:13:38
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
badem içi18:13:37
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
bilfarz18:13:30
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
onur18:13:26
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
karagöz oynatmak18:13:16
komik bir durum yaratmak
tellâllık18:13:10
Telâllın yaptığı iş
sunucu18:12:57
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
dalaşma18:12:49
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
ay aydın, hesap belli18:12:44
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
materyal18:12:26
Malzeme, gereç
yavaş yavaş18:12:25
Azar azar ağır ağır
polo18:12:19
Çevgen
YORUM18:11:17
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
karışım18:11:05
Karışmış olanın durumu
taşlama18:11:04
Taşlamak işi
güzide18:10:35
Seçkin, seçilmiş, seçme
KLÜZ18:10:20
Kısık
Alagarson18:10:13
Kısa kesilmiş saç
dağ armudu18:10:04
Yabanî armut, ahlat
kesir18:10:00
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
poli18:09:51
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
Gereksinim18:09:50
İhtiyaç
optik kaydırma18:09:50
Alıcının değişir odaklı merceğinin yakından uzağa veya uzaktan yakına doğru odaklanmasıyla elde edilen sonuç, zum
tavan18:09:50
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
mum18:09:17
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
görünüş18:09:13
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
futbol18:09:03
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
fideizm18:09:01
İnancılık, imaniye
çıkarcı18:08:30
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
mavi18:08:29
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
nevzat18:08:14
Yeni doğan çocuk
pike18:08:03
Kabartmalı pamuklu kumaş
can sıkıntısı18:07:34
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
taşımak18:07:19
Üstünde bulundurmak
gensoru18:06:55
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
Jeneratör18:06:50
Üreteç, dinamo
kuru gürültü18:06:49
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
ağabey18:06:48
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
baş sağlığı dilemek18:06:32
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
Ağaç18:06:31
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
kat yuvarı18:06:27
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
kiril alfabesi18:06:24
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
baki18:06:22
Sürekli, kalıcı, daimî
af dilemek18:06:09
bağışlanmasını istemek
Tane18:06:08
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
sahil18:06:07
Kıyı, yaka, yalı
ateşkes18:05:54
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
içgüdüsel18:05:52
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
şek18:05:37
Şüphe
Oya18:05:29
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
başkalaşma18:05:28
Başkalaşmak işi
Sonbahar18:05:14
Güz
riyaziyeci18:05:06
Matematikçi, matemetik öğretmeni
mal18:04:56
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
ılkı18:04:44
bk. yılkı
sinirsel18:04:24
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
yen18:04:22
Giysi kolu
mitos18:04:17
bk. mit
pelte18:04:01
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
TEMLİK18:04:00
Mülk olarak verme
tutarsız18:03:49
Tutarlı olmayan, insicamsız
duvar resmi18:03:33
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
tumbadız18:03:33
Kısa ve şişman
gözlükçülük18:02:43
Gözlük satma işi
PUSARIK18:02:42
Puslu, puslanmış, sisli
İka18:02:32
Yapma, etme
hoş görmek (veya karşılamak)18:02:18
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
Hortlak18:02:06
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
diyagonal18:01:59
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
batik18:01:50
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
patriarkal18:01:50
Ataerkil
rekonstrüksiyon18:01:47
Yeniden kurma
ilerleyici18:01:45
İleri giden, ilerleyen
Miyar18:01:38
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
rotil18:01:29
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
yakasına asılmak (veya yapışmak)18:01:16
hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak
beşbıyık18:01:10
İri muşmula
millet18:01:06
Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
nim18:00:50
Yarı
br18:00:37
Brom elementinin kısaltması
tumturak18:00:22
Gösteriş, debdebe
yönelteç18:00:15
Direksiyon
dığan18:00:05
Yağ tavası
koşalık18:00:03
Koşa olma durumu
cer17:59:20
Çekme, sürükleyerek götürme
Anaerki17:59:09
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
oyun alanı17:58:45
Maçların yapıldığı yer
deprem17:58:13
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
Gelişme17:58:02
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
ibne17:57:47
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
atılganlık17:57:46
Atılgan olma durumu
bağ bıçağı17:57:26
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
ETKİN17:56:57
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
adım17:56:47
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
ruh bilimcilik17:56:47
Özellikle din, sanat, ahlâk gibi olayları tek yanlı olarak yalnızca ruh bilimsel açıdan inceleme ve açıklama, psikolojizm
ALAY17:56:37
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)17:56:26
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
Hükümlü17:56:22
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
rutin17:56:02
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
Sihir17:55:59
Büyü, bağı
teşvik etmek17:55:58
isteklendirmek, özendirmek
MUVAZİ17:55:53
Koşut, paralel
felçli17:55:49
İnmeli, felç olmuş, meflûç
OBJEKTİF17:55:41
Nesnel, afakî
zabıta17:55:28
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
müteallik17:55:28
İlişkin, ilgili
ATASÖZÜ17:55:14
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
erden17:55:08
Bakir
Apar topar17:55:06
Telâş ve acele ile, yaka paça
remel17:54:36
Aruz ölçülerinden biri
almaş17:54:36
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
Kumar17:54:34
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
yolsuzluk17:54:26
Yolsuz olma durumu
kibir17:54:26
Büyüklük, ululuk
lüle17:54:18
Bükülmüş, dürülmüş şey