doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

Meftun01:37:44
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
konvoy01:37:43
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
RAHLE01:37:21
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
kapela01:37:18
Şapka
MEYUS01:37:08
Üzgün
yuma01:36:40
Yumak işi veya durumu
kapari01:35:56
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
Komplike01:35:25
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
Bürüme01:35:20
Bürümek işi
idrak etmek01:35:11
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
deneycilik01:34:57
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
Nd01:34:25
Neodim"in kısaltması
ayça01:34:13
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
iade01:33:56
Alınmış bir şeyi geri verme
sataşmak01:33:33
Sarkıntılık etmek
açıklama01:33:25
Açıklamak işi, izah
ibadullah01:32:49
Tanrı"nın kulları
sağlamak01:32:46
Elde etmek, sahip olmak
sağuculuk01:32:43
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
gangster01:32:42
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
şahit01:32:36
Tanık
eseme01:32:31
bk. mantık
Realizm01:32:29
Gerçekçilik
sebze01:32:28
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
esrarkeş01:31:42
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
kavurma01:31:09
Kavurmak işi
hamur tatlısı01:30:40
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
terek01:30:27
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
mağara01:30:19
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
Kadınsı01:30:18
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
mağlup01:30:15
Yenilen, yenik düşen
kabaca01:29:59
Kaba bir biçimde
Belediye01:29:10
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
Leş01:29:05
Kokmuş hayvan ölüsü
kısmet01:28:31
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
hendek01:28:29
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
Siyasi01:28:18
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
ne01:27:36
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
sulta01:27:27
Yetke, otorite
MIZRAP01:27:14
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
çelebi01:27:07
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
parti01:26:38
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
slip01:26:15
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
rey01:25:32
Oy
zevksiz01:25:24
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
utangaç01:25:15
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
seyyare01:24:53
Gezegen
saklamak01:24:48
Kaybolmaması için gizli bir yere koymak
köktencilik01:24:23
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
geçimli01:23:54
Çevresindekilerle iyi geçinen
cadde01:23:20
Şehir içinde ana yol
döşek01:23:12
Yatak
iskambil kâğıdı gibi devrilmek01:22:32
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
Takıntılı01:22:14
Takıntısı olan
gözetleyici01:22:05
Gözetlemek işini yapan (kimse)
batıl inanç01:21:55
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
küsmek01:21:05
Görevini yerine getirememek
azimli01:20:49
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
meslek01:19:24
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
intaniye01:19:24
Mikropla bulaşan hastalıklar
zeytinyağlı yemek01:19:04
Zeytinyağı ile pişirilen yemeklere verilen ad
dereke01:19:01
Aşağı derece
Kürek01:18:57
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
varak01:18:46
Yaprak
kutsal01:18:21
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
havlu01:18:19
Kurulanmaya yarar havlı bez
Şirret01:18:14
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
asma01:17:59
Asmak işi
eskitme01:17:40
Eskitmek işi
gezegenler arası01:17:07
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
şüpheci01:16:32
Kuşkucu, septik
edepli01:15:41
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
parıltı01:15:37
Parıldama, göze çarpan parlaklık
fırtına01:15:36
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
göçebe01:15:31
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
Asalet01:15:13
Soyluluk
infilâk etmek01:15:01
patlamak
bağlı01:13:46
Bir bağ ile tutturulmuş olan
para alım satımı01:13:27
Para değişimi
bahsetme01:13:19
Bahsetmek işi
Yafta01:12:55
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
zararsız01:12:48
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
fatura01:12:47
Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası
Meydanda01:11:56
Ortada, belli, açık, aşikâr
safi01:11:30
Katıksız, duru, temiz
etap01:10:43
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
kesilmek01:10:30
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
kırık çizgi01:10:13
Bir veya birkaç noktada doğrultu değiştiren çizgi
rehine01:10:11
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
havsala01:09:58
Kuş kursağı
çalmak01:09:54
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
BİR YANA01:09:36
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
Amorti01:08:42
Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil
yaradılıştan01:08:18
Doğuştan, fıtraten
ölmez01:08:06
Ölümsüz olduğuna inanılan, kalıcı olan
yeterlik01:07:31
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
SKANDİYUM01:07:26
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
kına01:07:11
Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz
yepelek01:06:08
İnce yapılı, zarif, narin
hamile01:05:41
Gebe, yüklü, aylı
tandem01:05:41
İki kişilik bisiklet
KEHRİBAR01:05:32
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
absürt01:04:49
Saçma
janjan01:03:46
Yanardöner, şanjan
anlamlı01:03:45
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
Güven yazısı01:03:28
Güven mektubu
sr01:03:22
Stronsiyum"un kısaltması
histerik01:03:10
bk. isterik
kezzap01:03:10
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
kavasya01:02:56
Acı ağaç
boşluk01:02:50
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
fahriye01:02:41
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
bitek01:02:41
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
ara bozuculuk01:02:40
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
badem şekeri01:02:06
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
Kimyacı01:01:46
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
arkeoloji01:01:45
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
FENİK01:01:26
Alman markının yüzde biri
müfrit01:01:00
Aşırı
Şetaret01:00:55
Sevinç, şenlik, neşe
Dert ortağı01:00:51
Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri
stabilize yol01:00:20
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
sepetçi söğüdü01:00:15
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
ÖKSE01:00:13
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
binek atı00:59:59
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
empoze00:59:59
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
boşanma00:59:36
Boşanmak işi
künefe00:58:55
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
iskele kuşu00:58:01
Yalıçapkını, emircik
alfabe sırası00:57:35
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi