doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

nota06:26:56
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
nova06:26:45
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
bağıntı06:26:35
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
annelik06:26:07
Anne olma niteliği veya durumu
anket yapmak06:26:04
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
aft06:25:44
Pamukçuk
belediye polisi06:25:40
Zabıta görevlisi
Ahu06:24:14
Ceylan, karaca
ADALİ06:24:00
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
affedilme06:23:30
Bağışlanma
potansiyel06:23:04
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
tükenmez kalem06:23:00
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
çopra06:22:55
Balık kılçığı
çorak06:22:43
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
Tıynet06:22:31
Yaradılış, huy, maya
Avantacı06:21:17
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
cin fikirli06:20:42
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
alabanda06:20:30
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
şakkadak06:20:17
Beklenmedik bir zamanda, birdenbire, ansızın
Onurlu06:20:13
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
anjin06:19:55
Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, yutak iltihabı, hunnak, farenjit
yatı06:19:49
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
anele06:19:31
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
anemi06:19:25
Kansızlık
yabanıl06:19:20
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
nefes nefese06:18:29
Soluyarak, soluk soluğa
vuslat06:18:05
(sevgiliye) Kavuşma
verev06:16:25
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
ıstakoz06:16:23
Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, sevilen beyaz eti için avlanan, iri bir böcek (Homarus vulgaris)
beslek06:16:05
Besleme, hizmetçi, ahretlik
ihtiraslı06:15:56
Aşırı istekli
devingen06:15:37
Hareketli, müteharrik
cadaloz06:15:08
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
SÜLÜN06:14:56
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
mersin balığıgiller06:14:51
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
eksper06:13:59
Bilirkişi, uzman
oyum06:13:53
Oymak işi
oyma06:13:47
Oymak işi
ihtiva etmek06:13:24
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
derlemcilik06:12:32
Koleksiyonculuk
yürüyen merdiven06:12:28
Basamakları sürekli olarak dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş, elektrikle çalışan merdiven
kankan06:11:59
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
İnancılık06:11:58
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
desteklemek06:11:22
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
sepelek06:10:24
bk. sersem sepelek
eksibe06:09:54
Kum yığını, kumul
rituel06:09:52
Ayin
otsu06:09:09
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
otak06:08:57
bk. otağ
Arşiv06:08:31
Belgelik
aydınlanmak06:08:28
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
filigran06:06:46
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
çekiç06:06:41
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
yöntem bilgisi06:06:35
Metot bilgisi
niza06:05:43
Çekişme, bozuşma, kavga
su geçirmez06:04:13
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
U dönüşü06:03:39
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
Doruk06:03:30
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
KİSPET06:03:20
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
eğitim06:03:02
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
eğitme06:02:56
Eğitmek işi, terbiye etme
ilişki kurmak06:02:20
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
Tahkir06:01:51
Aşağılatma, onur kırma, onuruna dokunma
zorlama06:01:11
Zorlanmak işi, zecir
CILKAVA06:00:59
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
mahlas06:00:56
Bir kimsenin ikinci adı
dokunuş06:00:47
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
restoran06:00:12
Lokanta
eylem05:59:48
Eylemek işi, fiil, aksiyon
rölyef05:59:31
Kabartma
sırlı05:59:13
Sır sürülmüş, sırı olan
bahsetme05:58:45
Bahsetmek işi
müstehase05:58:33
Fosil, taşıl
ebegümeci05:58:16
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
malihulya05:58:04
Kara sevda
aklanmak05:57:47
Bir dava sonunda temiz ve ilişiksiz çıkmak, temize çıkmak, beraat etmek
anyon05:57:36
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
akarca05:57:12
Kemik veremi
antik05:57:01
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
anten05:56:55
Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz
afiyet05:56:37
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
tahakkuk etmek05:56:31
gerçekleşmek
derince05:56:25
Biraz derin
samani05:55:55
Saman rengi, açık sarı
düzelmek05:55:44
Kötü, bozulmuş bir durumda iken düzenli duruma gelmek
Lama05:55:37
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
bir zamanlar05:55:27
Zamanında, vaktiyle, eskiden
kontrast05:55:09
Karşıt, aykırı, zıt
kurtulmalık05:55:03
Tutsak veya rehine olan birini kurtarmak için verilen para, fidye, fidyeinecat
laskine05:54:41
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
gözlükçülük05:54:33
Gözlük satma işi
geçek05:54:16
Çok geçilen yer, işlek yol
geçim05:54:10
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
idarecilik05:53:52
İdareci olma durumu
önerge05:52:50
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
yolsuzluk05:52:38
Yolsuz olma durumu
yakalanmak05:52:31
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
temdit05:52:13
Uzatma, sürdürme
RAKAM05:52:01
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
yatık05:51:55
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
yatır05:51:50
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
RAHAT05:51:26
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
baltalamak05:51:08
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
melodik05:51:02
Melodi ile ilgili, ezgili
feryat figan05:50:39
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
viran05:50:32
Yıkık, harap
zulmet05:50:20
Karanlık
ÜLKER05:50:08
Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya
durgunluk05:49:46
Durgun olma durumu
ebediyet05:49:45
Sonsuzluk
yağlı kara05:49:11
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
İKLİMLEME05:47:50
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
zelzele05:47:09
Deprem
saklı05:45:55
Saklanmış olan
fildişi05:45:43
Fil dişinin donuk beyaz rengi
çımbar05:44:22
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç, çımbar
kılgı05:43:48
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
esenlikli05:43:13
Esenliği olan
nümayiş05:42:50
Gösteri
kömbe05:41:48
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
küçültmek05:41:41
Değerini ve onurunu azaltmak
Kulunç05:41:30
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
HURİ05:41:24
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
geçit05:40:35
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
birebir05:40:05
Etkisi kesin olan
Hamallık05:39:10
Hamalın yaptığı iş
yardımsever05:38:58
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
batarya05:38:52
En küçük topçu birliği
taşak05:38:08
Er bezi, erkeklik bezi, haya
Netice05:37:58
Sonuç