doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

sığırcık04:40:54
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
kapak04:40:05
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
göt04:39:41
Anüs
Kavramak04:39:38
Her yönünü anlamak, iyice anlamak, tam anlamak
DİLÜVİYUM04:38:31
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
FİYAT04:38:07
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
pişeğen04:38:04
Kolay pişen
tecrit etmek04:34:13
herkesten veya her şeyden ayırmak, bir kenara koymak
yükselmek04:34:11
Güçlenmek, şiddetlenmek
masaj04:33:19
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
Yakut04:33:04
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
gövem04:32:56
Sığırlara dadanan zar kanatlı bir tür sinek
Ulaşım04:32:50
Ulaşmak işi
neşir04:31:34
Yayma, dağıtma, saçma
işaret sıfatı04:30:48
bk. gösterme sıfatı
KOSTAK04:30:26
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
04:30:20
Pişirilerek hazırlanan yemek
muhayyile04:30:19
Hayal etme gücü
yücelik04:29:54
Yüce olma durumu, ulviyet
debi04:29:51
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
çöküntü hendeği04:28:46
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
sahi04:28:30
Gerçekten, gerçek olarak
natıka04:26:32
Düşünüp söyleme yeteneği
Grado04:26:28
Bir sıvının içindeki alkol derecesi
Portekizce04:26:00
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
Sahtekarlık04:25:49
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
tekçi04:25:38
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
esire04:25:35
Dişi tutsak
sıkıntılı04:25:25
Sıkıntısı olan
Çığlık04:25:19
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
ACIMSI04:24:26
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
DEF04:24:20
bk. tef
depreşme04:24:04
Depreşmek durumu
azar04:24:03
Paylama
semiz04:23:55
Şişman
hitap04:23:52
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
şefaat04:23:39
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
al kan04:23:19
Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parajin
ulusçuluk04:22:19
Milliyetçilik
heykel04:21:55
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
vazife görmek04:21:46
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
Kurumsal04:21:23
Kurumla ilgili
sürgülemek04:21:18
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
imgelem04:21:17
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
Kilogram04:19:45
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
fantastik04:19:44
Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî
boy atmak04:19:43
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
aguş04:19:26
Kucak
yasama meclisi04:19:14
Yasama organı, parlâmento
evren doğumu04:19:08
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
hurafe04:19:04
Dine sonradan girmiş boş inanç
dünya ahret kardeşim olsun04:18:57
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
uzay üssü04:18:40
Uzay istasyonu
virüs04:18:35
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
benzeşim04:17:11
Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
tehi04:17:10
Boş
sözü geçmek04:17:00
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
AKROMATİK04:15:57
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
çirkef04:15:50
Pis ve bulanık su
ÇÖKELEK04:15:13
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
rakım04:14:44
Yükselti
edep04:14:10
Toplum töresine uygun davranma, incelik
yalız04:14:05
(kas için) Düz ve parlak
namaz seccadesi04:13:58
Üzerinde namaz kılınan seccade
dış çevre04:13:57
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi
rehavet04:13:36
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
sadaklı04:13:25
Sadağı olan
pelemir04:12:38
bk. belemir
ayniyat04:12:00
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
kazı bilimci04:11:49
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
DİASPORA04:11:49
Kopuntu
ayva04:11:34
Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris)
Besili04:10:10
Semiz, semirtilmiş
niçin04:09:56
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
Fes04:09:32
Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık
delme04:08:54
Delmek işi
kızgınlık04:08:15
Kızgın, ısınmış olma durumu
hayırhah04:08:03
İyilik dileyen, iyilik isteyen, iyicil, hayırsever
duyurum04:07:57
Duyurma işi
üzmek04:07:50
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
Kaçma04:06:00
Kaçmak işi, firar
Isırgan04:05:46
Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica)
apış arası04:05:44
İki bacağın arasında kalan yer
strateji04:05:42
Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol
bağdaş kurmak04:05:28
bu biçimde oturmak
kütle04:05:21
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
Bunalım04:05:12
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
yeis04:05:00
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
resmikabul04:03:51
Kabul töreni
anız04:03:09
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
teşkil04:03:02
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
vermek04:02:43
Bırakmak veya bağışlamak
KÜR04:02:30
İyi bakım ve ilâç tedavisi
almaşık04:02:24
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
çakal04:01:25
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
gark04:01:11
(suya) Batma, batırma; boğulma
parmaklık04:00:21
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
kese04:00:09
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
zıhlama04:00:01
Zıhlamak işi veya durumu
bitey03:59:01
Bitki örtüsü, flora
jinekolog03:58:54
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
şaşırmak03:58:07
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
alamana03:56:25
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
alfa03:55:48
Yunan alfabesinin birinci harfi
beriki03:55:38
Beride olan
iş yeri03:53:56
Bir görevin yapıldığı yer
Bürokrat03:53:43
Devlet dairesinde çalışan görevli
dolaşmak03:53:42
Doğru gitmeyip yolu uzatmak veya (yol) uzamak
İSKERLET03:53:21
Dikenli salyangoz
koyu kahverengi03:51:02
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
çivit otu03:50:52
Baklagillerden, yapraklarından çivit çıkarılan bitki türü (İndigofera)
metaloit03:50:47
Metalsi
huysuzluk03:50:18
Huysuz olma durumu
abasız03:50:11
Abası olmayan, aba giymemiş olan
maça03:49:42
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
kerpiç03:49:19
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
ipek matı03:48:48
Cilâ veya vernikle ağaç üzerinde oluşturulan, ipeği andıran yarı parlak görünüş
bazı03:47:59
Birtakım, kimi
ağaçlıklı03:47:55
Ağaçları bol olan (yer)
Tomurmak03:47:21
Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak
çıdam03:47:06
Sabır
açık hava sineması03:47:04
Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanları kapalı sinema
eziyet vermek03:46:32
zahmet çektirmek
müsamaha03:46:10
Hoşgörü, tolerans
Buddhist03:45:27
Buddhizm dininden olan kimse
bemol03:44:07
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti
su kayağı03:43:48
Su üzerinde yapılan kayık sporu
fidanlık03:42:54
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
Kıyamet03:42:17
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
pof03:41:59
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır