doğal

1 Sıfat

Tabiî

Cümle 1: Doğal gaz.

Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî

Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış

Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.