doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

doğal23:15:54
Tabiî
gerçeküstü23:14:20
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
dolap23:12:26
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
reflektör23:10:59
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
kurtluca23:09:04
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
yaş23:08:53
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
insansı23:08:40
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
AYAK TAKIMI23:08:03
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
teorik23:07:11
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
telsiz telefon23:04:08
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
bardacık23:03:32
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
ciro22:59:20
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
TUTTURMAK22:55:43
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
renkleme22:55:03
Renklemek işi
sebze22:54:09
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
Turna22:54:03
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
dalkavukluk22:51:50
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
periton22:51:32
Karın zarı
ÜLKÜ22:48:31
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
emel22:47:34
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
basım evi22:44:27
Bası işi yapılan yer, matbaa
teşebbüs22:44:11
Girişim, girişme
ağlama22:39:41
Ağlamak işi
Baş çanağı22:39:20
Kafa tası
SAYI22:38:30
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
beri22:38:29
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
boy22:38:29
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
cezri22:37:10
Köklü, kökten, temelden, radikal
urba22:36:39
Giysi
DÜMEN22:35:50
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
inleme22:35:05
İnlemek işi
DAL22:34:15
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
iyicene22:32:59
Tam olarak, adamakıllı
merkez22:32:30
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
bağırsak askısı22:28:43
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
meşelik22:28:16
Meşe korusu veya meşe ormanı
kanaviçe22:26:34
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
PARADİGMA22:25:42
Dizi
intikam22:24:36
Öç
dik başlı22:24:14
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
yatar koltuk22:24:00
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
somut22:22:47
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
vesile22:22:31
Sebep, bahane
denli22:22:12
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
Bildirge22:21:43
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
mersingiller22:20:38
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
epey22:19:43
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
beyaz perde22:17:48
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
yeis22:17:04
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
süslü22:16:10
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
zırhlı araç22:15:34
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
kahvehane22:13:36
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
KONUŞMA22:09:29
Konuşmak işi
veziriazam22:08:58
Sadrazam
onma22:08:05
Onmak işi veya durumu
sekizli22:04:07
Kendinde sekiz sayısı bulunan
kanton22:03:10
İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri
kumaş22:03:10
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
egoistlik22:03:03
Bencil olma durumu
KARLI22:02:42
Üstünde kar bulunan
hücre22:02:32
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
taş levreği21:57:05
Gölge balığı
çok eşlilik21:56:21
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
dağ aslanı21:55:28
Puma
kazara21:55:12
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
sebep21:55:06
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
okuma yitimi21:54:50
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
bitim21:54:34
Bitmek işi
Dadacı21:54:29
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
Fonetik21:54:23
Ses bilgisi
yaramaz21:54:10
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
akılcı21:53:52
Akılcılıkla ilgili
bıkmak21:53:42
Dayanamaz duruma gelmek
resmi21:52:43
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
çaput21:47:13
Eski bez parçası, paçavra
zimamdar21:46:20
Yönetici, iş başında bulunan kimse
merhem21:45:02
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
boşuna21:43:09
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
erime21:42:36
Erimek işi
derebeyi21:42:21
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
zambakgiller21:40:46
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
mümas21:40:16
Dokunan, temas eden
prometyum21:38:24
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
karaktersiz21:38:23
Karakteri kötü olan
hususiyet21:37:51
Özellik
Hayırsever21:35:40
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
ata21:35:22
Baba
söyleyiş21:34:37
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
beşeri21:34:11
İnsanoğlu ile ilgili
meşgul21:31:14
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
mercan adası21:28:41
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
kazı bilimci21:27:52
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
su geçirmez21:27:26
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
ongun21:27:26
Çok verimli, bol, eksiksiz
ahlak21:26:50
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
EĞRETİ21:25:53
Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, iğreti, muvakkat
ordubozan21:25:45
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
uzmanlık21:25:44
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
ayrımlı21:22:34
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
uyuklama21:21:38
Uyuklamak durumu
korluk21:20:38
Kor olma durumu
Macun21:20:36
Hamur kıvamına getirilmiş madde
istinat21:16:46
Dayanma, yaslanma
bakımsız21:15:50
Özen gösterilmemiş, bakılmamış
düşme21:15:28
Düşmek işi
atardamar21:14:43
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
millet meclisi21:14:23
Milletvekillerinin oluşturduğu kurul
protaktinyum21:13:59
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
pide21:13:40
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
kriz21:13:08
Bunalım, buhran
yaka21:12:39
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
kağıt21:12:30
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
Nem21:11:03
Havada bulunan su buharı
umursamaz21:02:06
Umursamayan, aldırış etmeyen
firar21:01:23
Kaçma, kurtulma
numara21:01:11
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
terkip21:01:05
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
ilgisiz21:00:00
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
insanlık20:59:38
Bütün insanları içine alan varlık
düşünür20:59:12
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
kinaye20:57:08
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
tamam20:55:36
Bütün, tüm
başköşe20:55:22
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
Müsavat20:54:58
Eşitlik, denklik
kadırga balığı20:54:14
bk. ispermeçet balinası
elmas20:52:42
Billûrlaşmış arı karbon
tebdil20:51:36
Değiştirme
orun20:51:16
Özel yer
ince20:51:01
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
jeneratör20:49:28
Üreteç, dinamo