doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

kızıl18:46:59
Parlak kırmızı renk
lenfa18:46:40
Lenf
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir18:45:45
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
parazit18:45:30
Asalak
birun18:45:28
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
virüs18:45:22
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
ise18:45:13
çabukluk18:44:32
Çabuk olma durumu hız, sür"at
yakalanmak18:44:28
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
mehterhane18:44:22
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
Ündeş18:44:12
Benzer sesle biten söz veya cümle
facia18:43:53
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
puma18:43:43
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
çare18:43:24
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
kaldırım18:43:21
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
kamga18:43:12
Yonga
hatime18:42:44
Son, sonuç
Karafatma18:41:52
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
delikli18:41:51
Deliği veya delikleri olan
aleksi18:41:34
Okuma yitimi
sermaye18:41:30
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
idarecilik18:41:03
İdareci olma durumu
yaklaşık18:41:03
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
tramvay18:40:56
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
dört bir taraf (veya yan)18:40:47
her yan, bütün çevre
eyvallah18:40:32
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
marangozluk18:40:15
Marangozun işi
bel ağrısı18:40:02
Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı
klor18:39:47
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
n18:39:42
Azot"un kısaltması
azgın18:39:35
Azmış olan
berlam18:38:45
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
badem18:38:45
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
daltonizm18:38:11
Renk körlüğü
kameriye18:37:51
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
adese18:37:09
Mercek
pilot18:36:53
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
kıymık18:36:45
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
Kerem18:36:35
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
ilerici18:36:34
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
yatı18:36:25
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
maskot18:35:46
Uğur getireceğine inanılan şey
iklim bilimi18:35:45
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
Aşmak18:35:35
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
ekşime18:35:05
Ekşimek işi
akıtma18:34:59
Akıtmak işi
Pozitif18:34:33
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
nakisa18:34:27
Eksiklik, kusur
belik18:34:27
Saç örgüsü
babi18:34:27
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
etçiller18:34:09
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
omur18:33:50
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
gurultu18:33:43
Guruldama sesi
tek eşlilik18:33:39
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
sahteci18:33:19
Düzmeci, sahtekâr
mahreç18:33:04
Çıkış yeri, çıkak
Yağı18:32:54
Düşman, hasım
ispermeçet18:32:49
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
Sıklık18:32:40
Sık olma durumu
çağırma18:32:24
Çağırmak işi
telaki18:32:08
Buluşma, kavuşma
değer düşürümü18:31:32
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
sevimlilik18:31:10
Sevimli olma durumu
dış beslenme18:31:07
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
hükmî18:30:59
Hükümle ilgili, tüzel
tükenmişlik18:30:52
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
cızırtı18:30:43
Cızırdama sesi
jargon18:30:21
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
irticalen18:30:04
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
ip merdiven18:29:44
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
asım18:29:37
Asma işi
Müşteri18:29:24
Erendiz, Jüpiter
dert18:29:09
Üzüntü
legal18:29:08
Kanunî, yasal, meşru
imale18:29:00
Bir tarafa yatırma, eğme
atabek18:28:27
bk. atabey
iade18:28:26
Alınmış bir şeyi geri verme
bayrak18:28:12
Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş
seyyare18:27:38
Gezegen
öze18:27:19
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
İdrak18:27:12
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
oğlak18:27:11
Zodyakta Yay ile Kova arasındaki burç, Cedi. bk. Zodyak
emekli olmak18:27:02
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
eli sıkı18:26:57
Çok tutumlu, cimri, pinti
aplike18:26:46
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
ısıalan18:26:46
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
İka18:26:37
Yapma, etme
müzmin18:26:06
Uzun süreli, süreğen, kronik
AYRAN18:26:02
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
bende18:25:43
Kul, köle
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)18:25:42
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
gözetleme18:25:37
Gözetlemek işi
asetilen18:25:17
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
Boks18:25:16
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
sintine18:25:05
Geminin içinde en alt bölüm
lâgar18:24:38
Zayıf, çelimsiz, etsiz
yaren18:24:37
Arkadaş, yakın, dost
alt karşıt18:24:19
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
kuzeybatı18:23:51
Ufkun kuzeye ve batıya eşit uzaklıkta olan noktası
yurttaş18:23:48
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
yumuşak başlı18:23:48
Uysal, kolay yola gelen
yer sıçanı18:23:23
Köstebek
yaradılıştan18:23:22
Doğuştan, fıtraten
yad18:23:20
Yabancı
yenilik18:23:18
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
TUTU18:23:18
Rehin, ipotek
bölümlendirme18:23:13
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
avantür18:23:08
Serüven, macera
gök kuşağı18:23:04
Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gök yüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
Afis18:23:03
Gümüş balığının küçüğü
Yer ölçümü18:22:58
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
vakit18:22:35
Zaman
birlik olmak18:22:19
bir işi yapmak için anlaşmak
faraza18:21:49
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
plâto18:21:46
Yayla
Şecere18:21:35
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
terslik18:21:10
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
tambur18:21:04
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
Düalist18:20:41
İkici, ikicilik yanlısı
kayıtsız18:20:21
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
teksir18:20:13
Çoğaltma
tütün balığı18:20:10
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
türedi18:20:09
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
kurnazlık18:19:57
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
KURUL18:19:47
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
Karaca18:19:47
Rengi karaya yakın olan, esmer
usare18:19:26
Öz su
benekli18:19:15
Ufak lekeleri bulunan
somut18:19:02
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
merkezkaç18:18:44
Merkezden uzaklaşan, santrifüj