doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

sözleşme08:51:42
Sözleşmek işi
doğal08:51:42
Tabiî
dalga geçmek08:51:39
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
Diploma08:51:38
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
tak08:51:37
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
MÜSAVİ08:51:37
Eşit, denk
mukaddem08:51:34
Önce gelen, önceki
sergi evi08:51:33
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
Ebedi08:51:22
Sonsuz, ölümsüz
her halde08:51:15
Büyük bir ihtimalle
Revan08:51:13
Giden, yürüyen
tavsiye mektubu08:51:13
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
tepe08:51:11
Bir şeyin en üstteki bölümü
Yiğitlik08:51:03
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
nam08:50:45
Ad
balık tutmak08:50:41
balığı avlamak
öznellik08:50:41
Öznel olma durumu, sübjektivite, nesnellik karşıtı
nihayet08:50:31
Son
muhtelit08:50:31
Karma, karışık
mütareke08:50:13
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
mikrometre08:50:07
Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop gibi optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet
hobi08:50:06
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
dogmacılık08:50:04
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
yaramaz olmak08:50:00
yaramazlaşmak
hakimane08:49:53
Bilgece
AŞILAMA08:49:49
Aşılamak işi
ikircikli08:49:44
İşkilli
Duruşma08:49:37
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
AYAKTAŞ08:49:35
Arkadaş, yoldaş; hempa
Gecikme08:49:25
Gecikmek işi, teehhür, rötar
gezmen08:49:21
Gezgin
reybî08:49:18
Şüpheci
Renkli08:49:15
Rengi olan
HOŞUNA GİTMEK08:49:14
biri beğenmek
incik08:49:09
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
Sistemli08:48:50
Düzenli
Harir08:48:48
İpek
mantar ağacı08:48:40
Turunçgillerden, kerestesi çok gözenekli, süngerimsi, açık sarı renkli bir ağaç (Phelloderidron amurerıse)
temayül08:48:37
Bir tarafa eğilme, meyletme
DELİL08:48:31
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
kolokyum08:48:29
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
oyun kağıdı08:48:23
İskambil kâğıdı
anlam aykırılığı08:48:20
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
ortak yönetim08:48:18
Koalisyon
nilüfergiller08:48:10
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
katışıksız08:48:10
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
HUBUBAT08:48:09
Tahıl
cahillik08:48:08
Cahil olma durumu, bilgisizlik
yitik08:48:06
Yitmiş olan, kayıp, zayi
Zeyrek08:48:02
Anlayışlı, uyanık, zeki
belediye polisi08:47:57
Zabıta görevlisi
Uyak08:47:55
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
CILIZ08:47:52
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
Oymak08:47:47
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
kalp krizi08:47:46
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
İm08:47:46
İşaret
terme08:47:45
Bir tür yaban turpu
aksülamel08:47:43
Tepki, reaksiyon
hoppa08:47:42
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
sevgi beslemek08:47:41
sevgi duymak, sevmek
SEÇKİN08:47:39
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
Görelilik08:47:38
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
bant08:47:37
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
far08:47:36
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
trans08:47:36
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
Poşu08:47:35
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
müstehcen08:47:21
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
münhal08:47:19
Boş olan, açık bulunan (memuriyet vb.), boş, açık
sap08:47:11
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
deme08:47:06
Demek işi
Tatar böreği08:47:00
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
Yaralı08:46:56
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
hisseli08:46:56
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
güneşlik08:46:55
Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç
ada08:46:47
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
fasarya08:46:37
Boş, anlamsız (söz)
Slayt08:46:28
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
ceza atışı08:46:17
Ceza vuruşu
iterbiyum08:46:17
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
kamufle08:46:06
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
peki08:46:02
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
Farazi08:45:59
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
Alp08:45:58
Yiğit, kahraman
seksapel08:45:55
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
makam08:45:48
Mevki, kat, yer
Hemen08:45:45
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
KAŞIKÇI KUŞU08:45:41
Pelikan
uygur08:45:40
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
gerçekçilik08:45:39
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
Nutuk08:45:36
Söz, konuşma
Önerme08:45:32
Önermek işi
dümen bedeni08:45:29
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
ati08:45:28
Gelecek
sefir08:45:27
Elçi
çekimci08:45:23
Yapımcı
azİMET08:45:22
Gidiş
ANMA08:45:22
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
kandil yağı08:45:20
Kötü cins zeytinyağı
çiçek tozu08:45:17
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
avar08:45:17
Kuzeydoğu Kafkasya"da Dağıstan Federe Cumhuriyeti"nde yaşayan halk
karşıtçı08:45:13
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
itlaf08:45:13
Öldürme, yok etme, telef etme
bronZ08:45:08
Tunç
inançsızlık08:45:00
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
KABUL ODASI08:44:53
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
Kerte08:44:51
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti
Zıt08:44:24
Karşıt anlamlı
tiftik keçisi08:44:16
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
Şapka08:44:14
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
salya08:44:13
Ağızdan sızan tükürük
burçlar kuşağı08:44:12
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
Senet08:44:10
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
gülük08:44:07
Hindi
Emniyet08:44:06
Güvenlik
rotatif08:44:06
Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet basan bir tür basım makinesi
medeniyet08:44:00
Uygarlık
karacılık08:44:00
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
YUFKA YÜREKLİ08:43:59
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
Avusturyalı08:43:53
Avusturya kökenli olan (kimse)
azil08:43:53
Görevden alma
Ahiret08:43:52
bk. ahret
TEKSTİL08:43:51
Dokuma
meşgul olmak08:43:41
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
gulden08:43:39
Florin
Kilogram08:43:36
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
İdil08:43:35
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
maalmemnuniye08:43:33
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
doğa ötesi08:43:30
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
kılık kıyafet08:43:28
Üst baş ve dış görünüş
Sayı boncuğu08:43:14
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs