doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

köy muhtarı16:41:18
Köyü idare eden kimse, mutar
kinetik16:41:01
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
uzluk16:40:59
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
Parazit16:40:59
Asalak
GÜDÜ16:40:48
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
BERİL16:40:43
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
güdüm16:40:38
Yönetmek işi, idare
İnhisar16:40:02
Tekel
dragon16:39:52
Ejderha
aldatıcı16:39:48
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
elveda16:39:38
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
Orta16:39:31
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
yükselteç16:39:30
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
üstüne oturmak16:38:35
bk. üzerine oturmak
kaza16:38:34
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
MANİFATURACI16:38:31
Manifatura eşyası satan kimse
cibilliyet16:38:30
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
edinme16:38:22
Edinmek işi, kazanma, iktisap
nar çiçeği16:38:05
Parlak kırmızı renk
teçhiz16:38:00
Donatma, donatım
misak16:37:50
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
Sezme16:37:34
Sezmek işi
ikna16:37:13
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
TECİL16:37:02
Erteleme
taife16:36:28
bk. tayfa
ihtiraz16:36:27
Çekinme, sakınma
porno16:36:25
Pornografik sözünün kısaltılmışı
kurutma kabı16:36:03
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
üçgen16:35:53
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
FABRİKA16:35:39
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
şifa16:34:42
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
samsa16:34:37
Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı
Karabasan16:34:35
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
ırkçılık16:34:35
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
necat16:34:22
Kurtuluş
sakıncasız16:34:06
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
kıyı16:33:48
Kara ile suyun birleştiği yer
vardiya16:33:35
Gemilerde beklenen nöbet
fena16:33:33
İyi nitelikte olmayan, kötü
kıymet16:33:26
Değer
nehir16:33:26
Irmak
denli16:33:21
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
Özürlü16:33:14
Özrü olan
palanga16:32:29
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
GEÇMİŞ16:32:22
Geçmek işini yapmış
Düzenli16:31:44
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
Ayak topu16:31:44
Futbol
fiske16:31:22
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
ekalliyet16:31:19
Azınlık
yürek çarpıntısı16:31:15
Yüreğin sık ve hızlı vurması
fizik16:31:00
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
şırak16:30:56
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
ırgat16:30:55
Tarım işçisi, rençber
resimsi16:30:45
Resme özgü olan, resme benzeyen
gözaltına almak16:30:45
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
ağsı16:30:35
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
TALYUM16:30:32
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
öbek16:30:25
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
kavuşmak16:30:21
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
Oranla16:30:15
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
gizlicilik16:30:06
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
yaylı araba16:29:36
Yaylı
Minkale16:29:25
İletki
şeytan16:29:18
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
kalıt16:29:10
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
ÜSKÜRE16:29:00
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
inadına16:29:00
Terslik olsun diye
AVUÇ16:29:00
Elin iç tarafı
dağcılık16:28:57
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
salıverilme16:28:56
Salıverilmek işi
köşe taşı16:28:48
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
köşe başı16:28:45
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
kerevet16:28:44
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
müze16:28:36
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
aykırı düşmek16:28:24
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
ölçülülük16:28:21
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
kayın valide16:28:15
Kaynana
umutsuz16:28:04
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
iktidarsızlık16:27:52
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
söz dizimi16:27:49
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
tarafsızlık16:27:17
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
sepilenme16:27:16
Sepilenmek işi
hırslı16:27:13
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
basübadelmevt16:27:13
Ölümden sonra dirilme
US16:27:12
Akıl
hırs16:27:08
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
henüz16:26:58
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
tarihî tiyatro16:26:56
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
tahra16:26:55
Bir tür eğri budama bıçağı
redif16:26:54
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
kandırmak16:26:53
Aldatmak
seren16:26:25
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
mevta16:26:05
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
miladi16:25:55
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
iltimaslı16:25:36
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
TAKILGAN16:25:35
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
kıraç16:25:35
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
kantarı belinde16:25:27
gözü açık, aldatılmaz
ZAĞLI16:24:54
Kılağılı
eğleşme16:24:34
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
saparna16:24:33
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
aşağı düşmek16:24:23
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
keşşaf16:24:14
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
Şarkı söylemek16:23:37
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
Soyluluk16:23:35
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
sakar16:23:09
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
otomobil16:23:03
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
kefaleten16:22:40
Kefalet yoluyla
taaccüp16:22:40
Şaşma
otolit16:22:38
bk. işitme taşı
nihale16:22:18
Sofrada kullanılan sahan altlığı
takaza16:22:18
Azarlama, başa kakma, serzeniş
İri16:22:04
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
İplik16:22:01
Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb.dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri
krizolit16:21:47
Zebercet
İnsan16:21:47
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
rasyonel16:20:57
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
keski16:20:54
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
sergi16:20:51
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
haşiş16:20:28
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
veri işlem16:19:54
bk. bilgi işlem
çapraşık16:19:43
Karışık, dolaşık
köz16:19:37
Küçük kor parçası
kuyruk sokumu kemiği16:19:07
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
ıskalama16:18:56
Iskalamak işi
tefrişat16:18:25
Döşeme işleri
yıkanma16:18:13
Yıkanmak işi
Hristiyanlık16:18:11
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
güçsüzLÜK16:18:10
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
gerçek16:18:07
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî