doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

kuka17:19:10
Dantel veya nakış ipliği yumağı
şaşaa17:19:01
Görkem, gösteriş, tantana
ornitoloji17:18:56
Kuş bilimi
mahfel17:18:56
bk. mahfil
CEFALI17:18:54
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
içgüdüsel17:18:27
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
evren bilimi17:18:24
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
alaycılık17:18:16
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
tafta17:18:14
Bir tür sert, ipekli kumaş
pusarık17:18:13
Puslu, puslanmış, sisli
Hindistan cevizi17:18:11
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
akrobasi17:18:06
Cambazlık, akrobatlık
abidevî17:17:59
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
ULUSAL17:17:52
Millî
muhasebe17:17:45
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
inat17:17:37
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
mukavele17:17:31
Sözleşme
umur17:16:40
Aldırış etme, önem verme
yapak17:15:39
bk. yapağı
nezih17:15:36
Temiz, temiz ahlâklı
neva17:14:29
Ses, ahenk, nağme
lime17:11:47
Parça
gericilik17:11:26
Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
sıkı düzen17:11:23
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
müstahzarat17:11:05
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
Kubat17:10:19
Kaba, biçimsiz
namdar17:09:43
Ünlü
matem17:09:16
Yas
tabur17:09:15
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
Paskalya17:08:31
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
uygun görmek17:08:11
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
gelberi17:08:10
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
Babasız17:06:46
Babası ölmüş çocuk, yetim
ilk örnek17:06:03
Kök tip
gözlükçülük17:04:37
Gözlük satma işi
Yetiştirici17:04:16
Üretici, müstahsil
meşgul etmek17:03:55
vaktini almak
kendinden geçmek17:03:25
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
dayanma17:03:20
Dayanmak işi
duyumsama17:03:06
Duyumsamak durumu
yaşam koşulları17:03:01
Hayat şartları
nurlu17:02:40
Aydınlık, ışıklı, parlak
selika17:02:36
Güzel söyleme ve yazma yeteneği
iskemle17:02:17
Arkalıksız sandalye
yardımsever17:02:03
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
gösterişli17:01:57
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
renyum17:01:31
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
dam17:01:14
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Hafıza16:59:49
Bellek
eğlenceli16:59:16
Eğlendiren, hoşa giden
molibden16:58:51
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
mangal16:57:40
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
hahnyum16:57:10
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
yağlı toprak16:56:52
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
derde derman olmak16:56:49
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
süsleme sanatları16:55:51
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
reform16:54:06
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat
İTA16:53:23
Verme, ödeme
çopra16:53:16
Balık kılçığı
radyatör16:52:55
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
elektrik üreteci16:51:51
Jeneratör
İstila16:50:55
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
avuç dolusu16:50:47
(para için) Pek çok
atom çekirdeği16:50:26
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
gelecekçilik16:49:51
Fütürizm
ilerici16:49:03
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
CILKAVA16:48:42
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
yürüklük16:48:24
Yürük olma durumu
başsızlık16:47:11
Başı veya başkanı bulunmama durumu
Ukraynalı16:45:39
Ukrayna halkından olan kimse
obur16:45:11
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
hadım etmek16:44:47
kısırlaştırmak, enemek
Üretim evi16:44:40
Fabrika
radika16:44:35
Yaprakları salata olarak yenen baharlı, çok yıllık bir bitki (Taraxacum officinale)
hürriyet16:44:30
Özgürlük
su geçirmez16:44:24
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
ilkbahar16:44:16
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
çerçi16:43:14
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
Sığır16:43:12
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
ETAMİN16:43:07
Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş
muhtasar16:42:43
Kısaltılmış olan, kısa; özet
Lebiderya16:42:38
Deniz kenarı
ali16:42:10
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
kısıtlı16:41:57
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
dağ aslanı16:41:51
Puma
Ağ tabaka16:41:31
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
beygir gücü16:41:01
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
Coşma16:40:26
Coşmak işi, galeyan
köklü aile16:39:24
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
kılavuzluk16:39:21
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
Germanyum16:37:13
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
obelisk16:37:06
Dikili taş
kaldırım16:36:09
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)16:35:30
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
kazanma16:35:29
Kazanmak işi, edinme
koşutçuluk16:35:29
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
gidon16:35:28
Yönelteç
kılmak16:35:26
(namaz için) Yerine getirmek
cibilliyetsiz16:35:01
Soysuz, sütü bozuk
lup16:35:01
Büyüteç
tokuşma16:34:59
Tokuşmak işi
süreyya16:34:58
Ülker
naif16:34:54
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
sorunsal16:34:39
Çözümü belli olmayan
gözcü16:34:22
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
eldeci16:34:11
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
derece derece16:33:47
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
mönü16:33:46
bk. menü
şinik16:33:44
Tahıl için kullanılan, sekiz kiloluk ölçek
çağcıl16:33:43
(insan için) Çağın yeniliklerini benimseyen, ona göre davranan, asrî, modern
Üçleme16:33:42
Üçlemek işi
tutkun16:33:34
Gönül vermiş, meftun, meclûp
palan16:33:33
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
zümrüdüanka16:33:33
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
sezmek16:33:32
Anlamak, fark etmek
ivinti16:33:32
Çabukluk, hız, sür"at
ham16:33:31
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
resmilik16:33:31
Resmî olma durumu, resmiyet
keser16:33:09
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
meteor16:33:08
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
ateş basmak16:33:05
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
düzgülü16:33:04
Düzgüye uygun, normal
azarlanma16:33:04
Azarlanmak işi, paylanma
nefrit16:33:03
Böbrek iltihabı
mezbelelik16:33:03
Çöplük, mezbele
asil16:33:02
Soylu
gübre16:33:02
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
ılıkça16:32:47
Biraz ılık
lekeli humma16:32:44
Tifüs
retorik16:32:24
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı