doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

doğal18:07:13
Tabiî
tatil18:07:03
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
Hem18:07:01
Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlar
TUTUK18:07:01
Akıcı, rahat konuşamayan
Ezeli18:06:59
Başlangıcı olmayan, öncesiz
insansı18:06:37
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
taraça18:06:36
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
operacı18:06:18
Opera sanatçısı
damat18:06:15
Güvey
traverten18:06:14
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
kuyruk kemiği18:06:13
Omurganın alt ucunda bulunan, kuyruk sokumu kemiği ile eklemlenen, önden arkaya doğru yassı, üçgen biçiminde kemik
gece kıyafeti18:06:13
Gece giyilen elbise
MAYA18:06:12
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
romantizm18:06:09
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
tropik kuşu18:06:07
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
gag18:05:56
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
Nebati18:05:55
Bitki ile ilgili, bitkisel
ihtisas18:05:54
Duygu
taşkınlık18:05:54
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
aziZ18:05:35
Sevgide üstün tutulan, muazzez
erkli18:05:25
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
arz talep kanunu18:05:25
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
Kamu18:05:11
Hep, bütün
kazı18:05:10
Bir yeri kazma işi, hafriyat
Bilinç kaybı18:05:08
Hafıza yitimi
gövdelenmek18:04:34
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
kök bilgisi18:04:32
Köken bilimi
balotaj18:04:07
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
Deri18:03:51
İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü
üstlük18:03:40
Üst olma durumu
ALLIK18:03:29
Al olma durumu
çakın18:03:26
bk. çakım
ima18:02:58
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
çakım18:02:33
Şimşek, çakın
grena18:02:29
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
öğrenci18:02:28
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
ufak tefek18:02:15
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
mıknatıs18:02:15
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
pelit18:02:13
Meşe ağacının meyvesi, palamut
hakikatli18:02:11
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
müsait18:02:01
Uygun, elverişli
Genel18:01:55
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
fotoğraf18:01:36
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
yakma18:01:11
Yakmak işi
fiyatlandırma18:01:11
Fiyatlandırmak işi
fitil18:01:10
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
Korkak18:01:10
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
yaratıcılık18:01:09
Yaratma yeteneği
Abartma18:00:24
Abartmak işi, mübalâğa
vahdet18:00:09
Birlik, teklik
riskli18:00:08
Riski olan
kötülük etmek (veya yapmak)18:00:07
kötü davranmak, zarar vermek
idil18:00:06
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
ekim17:59:55
Ekmek işi
amaç17:59:50
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
coşmak17:59:44
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
şahika17:59:38
Doruk, zirve
takdim etmek17:59:34
sunmak
çentik açmak17:59:26
çentik oluşturmak
sorumlu17:59:26
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
sahabe17:58:51
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
Rakı17:58:47
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
Başarı17:58:43
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
şema17:58:42
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
keton17:58:36
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
bediiyat17:58:28
Estetik bilimi, güzel sanatlar
hamakat17:58:27
Ahmaklık
lisaniyat17:58:26
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
pey17:58:16
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
sadaklı17:58:15
Sadağı olan
çividi17:58:14
Çivit renginde olan
nobran17:58:13
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
Kalp kası17:58:09
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
kopuntu17:58:08
Kopmuş parça, diaspora
mal17:58:08
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
Fiktif17:58:01
İtibarî
kırlangıç balığı17:57:48
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
meşin17:57:44
Sepilenmiş koyun derisi
geri çekilme17:57:39
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
tabanlık17:57:39
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
bedava17:57:37
Karşılıksız, parasız, emeksiz
cingöz17:57:32
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
ana deniz bilimi17:57:31
Oşinografi
müteallik17:56:49
İlişkin, ilgili
ay ağılı17:56:43
Ayın aylası, hale
düşünce17:56:37
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
Babacan17:56:35
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
kurnazlık17:56:34
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
soda17:56:29
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
lâmba17:56:28
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
ECE17:56:27
Güzel kadın, kraliçe
anıt mezar17:56:24
Görkemli, anıtsal mezar
zannetme17:56:20
Zannetmek durumu
malaklama17:56:17
Malaklamak işi
Ozan17:56:16
Halk şairi
Yineleme17:56:13
Yinelemek işi, tekrarlama
nemrut17:56:11
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
kestane kargası17:56:11
bk. alakarga
aslan sütü17:56:08
Rakı
Mızrap17:56:00
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
Aldanmak17:55:53
Bir hileye, bir yalana kanmak
Bodur17:55:39
Enine göre boyu kısa ve tıknaz
egemenlik17:55:37
Egemen olma durumu
Arşınlamak17:55:02
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
Oyunbozan17:54:46
Birlikte yapılmasına karar verilen bir işten tek taraflı cayan (kimse), mızıkçı
belirteç17:54:08
Zarf
deniz yosunu17:54:04
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
dizin17:54:00
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
protaktinyum17:53:58
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
Funda17:53:53
Süpürge otu
encümen17:53:49
Yarkurul, komisyon, komite
ULULUK17:53:49
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
melânkolik17:53:47
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
Paye17:53:34
Rütbe, derece aşama
günebakan17:53:28
Ayçiçeği
Yakarı17:53:05
bk. yakarış
ispalya17:53:05
Herek
taşıma17:52:39
Taşımak işi
paranın üstü17:52:35
satın alınan şeyin tutarından artan para
perhiz yapmak (veya etmek)17:52:32
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
aslan17:52:31
Zodyak üzerinde, Yengeç ile Başak burçları arasında yer alan burcun adı, Zodyak
Melike17:52:29
Kadın hükümdar, padişah karısı
varsıl17:52:14
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
kaziye17:52:05
Önerme
aba vakti yaba, yaba vakti aba17:51:52
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
orak ayı17:51:39
Temmuz
şırınga17:51:35
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
Bangladeşli17:51:34
Bangladeş halkından olan kimse
şık17:51:33
Güzel, zarif, modaya uygun
yatık17:51:32
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan