doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

sinema tekniği08:21:50
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
ihracat08:21:50
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
pirina08:21:49
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
pençe atmak08:21:48
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
umursamaz08:21:48
Umursamayan, aldırış etmeyen
yalçın08:21:47
Dik
et lokması08:21:46
Et yemeği
iri kıyım08:21:45
İri kıyılmış
Vasati08:21:44
Orta, ortalama
ak basma08:21:43
Ak su, perde, katarakt
BİLGİ08:21:43
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
övünç08:21:42
Övünme, kıvanç, iftihar
şoför08:21:39
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
altıpatlar08:21:39
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
Kaftan08:21:38
Çoğu ipek bir çeşit uzun, süslü üst giysisi
salıverme08:21:37
Salıvermek işi
tur08:21:32
Dolaşma
Gerginlik08:21:31
Gergin olma durumu
takma saç08:21:30
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
KALICILIK08:21:27
Kalıcı olma durumu
marn08:21:26
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
TUTUK08:21:23
Akıcı, rahat konuşamayan
ESİRGEME08:21:23
Esirgemek işi, himaye, vikaye
META08:21:22
Mal, ticaret malı
konuşmacı08:21:22
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
Sonra08:21:21
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
bilgece08:21:21
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
tortu08:21:21
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
yabani ıspanak08:21:20
Pazı (I)
herkes08:21:20
İnsanların bütünü
dalavereci08:21:18
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
kıstas08:21:17
Ölçüt
Alacak08:21:16
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
slav08:21:16
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
arda08:21:15
İşaret olarak yere dikilen çubuk
demevi08:21:14
Kanlı, kanı çok (insan)
sekili08:21:13
Sekisi olan
saadet08:21:12
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
iri yarı08:21:11
İri yapılı
OYLUMLU08:21:11
Oylumu olan, hacimli
Konukçu08:21:11
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
büyücü08:21:10
Büyü yapan kimse, sihirbaz
mahreç08:21:10
Çıkış yeri, çıkak
parıldayıcı08:21:09
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
emaneten08:21:09
Emanet olarak
itila08:21:08
Yükselme, yücelme
Edevat08:21:08
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
hilâl gibi08:21:08
ince ve düzgün (kaş)
NORM08:21:07
Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum, düzgü
Müessese08:21:06
Kuruluş, kurum (I)
Ney08:21:06
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
bayat08:21:06
Taze olmayan
direngenlik08:21:06
Direngen olma durumu, inatçılık
art08:21:05
Arka, geri
iman etmek08:21:04
Tanrı"ya, dine inanmak
duman08:21:03
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
yazgıcılık08:21:02
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
bahar nezlesi08:21:02
bk. saman nezlesi
isteksiz08:21:01
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
alaylı08:21:00
Erlikten yetişmiş subay
pamuk ipliği08:20:59
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
yarıyıl08:20:59
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
Her halde08:20:58
Büyük bir ihtimalle
Toraman08:20:58
Tombul, iri yapılı, genç irisi
Su mermeri08:20:56
Kaymak taşı, albatr
nöbetleşme08:20:55
Nöbetleşmek işi
aldatıcı08:20:54
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
duyarsız08:20:53
Duyarlı olmayan
paylaştırma08:20:51
Paylaştırmak işi
tarafsızlık08:20:50
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
Güldürü08:20:50
Güldürme özelliği olan
mercan08:20:49
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
Kirmen08:20:48
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
deneyci08:20:47
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
yardakçılık08:20:47
Yardakçı olma durumu
kaybetme08:20:46
Kaybetmek işi, yitirme
im08:20:45
İşaret
itikat08:20:44
İnanma, inan
batkın08:20:40
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
musikar08:20:38
Gagasındaki deliklerden rüzgâr estikçe türlü sesler çıktığına inanılan bir masal kuşu
mıymıntı08:20:37
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
riziko08:20:36
Zarara uğrama tehlikesi
küflüce08:20:36
bk. mantar hastalığı
ilinek08:20:35
Bir şeye mecbur olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz
kurna08:20:34
Hamamlarda, musluk altında, içinde su biriktirilen, yuvarlak ve çoğunlukla mermer veya taş tekne
halas08:20:34
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
saba rüzgârı08:20:33
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
kazevi08:20:31
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
Çiftçilik08:20:30
Çiftçi olma durumu
Rimel08:20:30
Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara
ZİFAF08:20:29
Gerdeğe girme, gerdek
gündüzlü08:20:27
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
eşlek08:20:26
Ekvator
ak kan08:20:25
Lenf
telsiz08:20:24
Teli olmayan
yerici08:20:24
Yeren, yermek işini yapan
kenef08:20:22
Ayak yolu
aldırış etmemek08:20:21
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
telaşlı08:20:21
Telâş eden, telâşa düşen
delgi08:20:20
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
Zımbırtı08:20:19
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
hayta08:20:18
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
totem08:20:17
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
kete08:20:16
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
füsunkar08:20:15
Sihirli, büyülü, afsunlu
nuhuset08:20:13
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, kötü, berbat
ÇİĞ08:20:12
Pişmemiş veya az pişmiş
BEYAZ08:20:10
Ak, kara karşıtı
azamet08:20:10
Ululuk, büyüklük
inek08:20:09
Dişi sığır
tenzih08:20:09
Arılama, kusur kondurmama
uyuma08:20:08
Uyumak durumu
pişman olmak08:20:07
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
NABIZ08:20:06
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
bohça08:20:06
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
zırh08:20:05
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
kolay değil08:20:04
elbette, tabiî ki
haşmet08:20:02
Görkem
mütegallibe08:20:01
Zorba, zorba takımı
Ardıç08:19:59
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
püskürtü08:19:59
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
öküzgözü08:19:58
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
müfekkire08:19:57
Düşünme yetisi veya gücü
güneş tacı08:19:57
Güneş atmosferinin alevli bölümü
Bad08:19:56
Yel, rüzgâr
Çalma08:19:56
Çalmak işi
Eylül08:19:55
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
kolektör08:19:55
Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç
Tanrısız08:19:54
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
rehine08:19:54
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak