doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

DEYİ14:28:25
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
başarısızlık14:28:24
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
desenleme14:28:21
Desenlemek işi
Martaval14:28:16
Yalan, uydurma söz, palavra
tansiyon14:28:14
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
KATMAN14:28:14
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
sümsük14:28:12
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
Kuşak14:28:03
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
emzikli14:27:59
Emziği olan
asetik asit14:27:54
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
tahin14:27:50
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
Müşteri14:27:49
Erendiz, Jüpiter
tahra14:27:45
Bir tür eğri budama bıçağı
cenin14:27:45
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
tahta14:27:41
Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç
takva14:27:28
Günahtan sakınma, züht
takas14:27:23
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
takat14:27:19
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
takoz14:27:10
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
takke14:27:06
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
yaralı14:27:05
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
uzunluk14:26:57
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
gramofon14:26:53
Sesyazar, fonograf
Misk14:26:53
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
derli toplu14:26:50
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
Miza14:26:48
Kumarda ortaya sürülen para
YAPMA14:26:45
Yapmak işi
gök bilimsel14:26:44
Gök bilimle ilgili, astronomik
gangliyon14:26:39
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
emekli olmak14:26:31
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
limaki14:26:26
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
sinameki14:26:22
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
taşa tutmak14:26:21
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
açkı14:26:05
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
şezlong14:26:00
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
lambada14:25:56
Güney Amerika"da yapılan bir dans
karşı koymak14:25:43
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
polemik14:25:30
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
kur14:25:28
Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
yerine koymak14:25:26
gibi görmek, saymak
edilgin14:25:22
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
eski eserler14:25:13
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
aldatmaca14:25:09
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
ürperme14:25:04
Ürpermek durumu
ürperti14:25:00
Ürperme duygusu veya durumu
yörük çadırı14:24:43
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
İmitasyon14:24:27
Taklit, taklit etme
tımarlama14:24:23
Tımarlamak işi veya durumu
kan kaybetmek14:24:20
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
itaat14:24:18
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
avara14:24:04
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması
bırakma14:23:59
Bırakmak işi
RAKKASE14:23:58
Raksı meslek edinmiş kadın
ekşimtırak14:23:45
Az ekşi
feci14:23:44
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
plütonyum14:23:37
Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element. Kısaltması Pu
madencilik14:23:32
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
hoş görmek (veya karşılamak)14:23:28
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
solungaç14:23:19
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
Ayrılık14:23:15
Ayrı olma durumu
çıplak resim14:23:11
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
KONTROL14:23:06
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
Zinde14:23:02
Dinç, canlı, diri, sağlam
keratin14:22:49
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
REFİK14:22:45
Arkadaş, dost
vücut14:22:37
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
palanga14:22:28
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
Mürettiphane14:22:20
Bir basım evinde dizgicilerin çalıştığı bölüm
ivinti14:22:15
Çabukluk, hız, sür"at
salâh14:22:06
Düzelme, iyileşme, iyilik
üzüntüsüz14:22:02
Üzüntüsü olmayan, sıkıntısız, acısız
palamut14:21:58
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
simetrik14:21:49
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
akan yıldız14:21:45
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
durağan14:21:41
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
muallim14:21:32
Öğretmen
malayani14:21:24
Boş ve yararsız, saçma
FİİL14:21:20
İş, davranış
maharet14:21:15
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
dolandırıcı14:21:11
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
Cahil14:21:07
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
bakı14:21:02
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
Yansız14:20:52
Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bîtaraf
biyokatalizör14:20:35
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
şümul14:20:34
İçine alma, kaplama, kapsama
avans14:20:30
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat
acemce14:20:23
Farsça
periyot14:20:21
Dönem
Felek14:20:21
Gök, gökyüzü, sema
bağ bıçağı14:20:13
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
Yükseklik14:19:55
Yüksek olma durumu
finalizm14:19:55
bk. erekçilik
pejmürde14:19:51
Eski püskü, yırtık
karabakal14:19:28
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
gözü görmemek14:19:24
görmez olmak
Mısır14:19:15
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
İSİM14:19:10
Ad
Vizon14:19:02
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
gine14:18:58
Gene, yine
çizik14:18:57
Çizilmiş
hele14:18:53
"Sonunda" anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılır
hece14:18:48
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
ufak tefek14:18:40
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
Salahiyet14:18:35
Yetki
eskiz14:18:31
Taslak
ticani14:18:26
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
biat etmek14:18:26
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
vekil14:18:26
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
ilgi göstermek14:18:18
ilgisini esirgememek, belli etmek
yaban14:18:09
İnsan yaşamayan ıssız yer
mihrak14:18:06
Odak
nezretme14:18:05
Nezretmek işi veya durumu
eşkenar14:18:02
Kenarları eşit olan
Yatırım14:18:01
Yatırmak işi
himaye14:17:56
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
galibiyet14:17:48
Yenme, yengi
sevgi beslemek14:17:43
sevgi duymak, sevmek
yarım baş ağrısı14:17:39
Kusma, mide bulantısı ile görülen, sempatik sinir sistemi dengesinin bozulmasından ileri gelen baş ağrısı, migren
UYARMA14:17:35
Uyarmak işi, ihtar
Kumaş14:17:30
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
tarafa olmak (veya çıkmak)14:17:26
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
çok ayaklılar14:17:21
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
çökelti14:17:21
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
bilgin14:17:19
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
rulman14:17:17
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
tecrübe etmek14:17:09
denemek, sınamak
amerikalı14:17:04
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
ikiyüzlü14:17:00
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
boşlama14:16:56
Boşlamak işi, ihmal
ıtnap14:16:45
Sözü boş yere uzatma