doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

doğal18:42:01
Tabiî
görmezden gelmek18:41:29
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
tesri18:40:56
Çabuklaştırma, hızlandırma
tesir etmek18:40:51
etkilemek, etki yapmak
hikmet18:40:42
Bilgelik
kışla18:40:25
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
Bas18:40:19
En kalın erkek sesi
karaman18:40:14
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
oklava18:40:07
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
dilim18:40:04
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
Avantaj18:39:52
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
bir çırpıda18:39:30
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
art arda18:39:28
Birbirinin arkasından
Üzgün18:39:16
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
kült18:39:14
Tapma, tapınma
diyagonal18:38:45
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
UYKU SERSEMLİĞİ18:38:44
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
erbaş18:38:43
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
BATINİ18:38:25
Batıniye mezhebinden olan kimse
kaymak18:38:21
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
izci18:38:07
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
armatür18:38:06
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
çöl18:37:59
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
Gerdan18:37:33
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
deneyci18:37:15
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
açma18:37:10
Açmak işi
cingöz18:37:09
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
asgari18:37:09
En az, en aşağı, en azından, en düşük
sada18:36:46
bk. seda
UÇURUM18:36:41
Dik ve derin yamaç
batak18:36:41
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak
kötürüm olmak (veya kalmak)18:36:36
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
kesinleştirme18:36:30
Kesinleştirmek işi
mıcır18:36:26
bk. mucur
inan18:35:57
İnanmak işi
İftar18:35:53
Oruç açma, oruç bozma
Dolma18:35:05
Dolmak işi
kriminoloji18:34:54
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
p18:34:46
Fosfor"un kısaltması
yılkı18:34:30
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
DAMGA18:34:28
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
rantabl18:34:28
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
Kara kehribar18:34:28
Süs eşyası yapımında kullanılan parlak, siyah linyit, oksidiyon taşı
merhum18:34:26
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
sakıncasız18:34:24
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
Dilek18:34:24
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
risk18:34:23
Riziko
bezgin18:34:22
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
eflâtun18:34:21
Açık mor renk
kule18:34:20
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
tanıtım18:34:19
Tanıtma
Tutu18:34:19
Rehin, ipotek
aydın18:34:19
Işık alan, ışıklı, aydınlık
arası olmamak18:34:18
geçinememek
değiştirme18:34:17
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
ARNAVUT18:34:16
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
risale18:34:16
Küçük kitap, broşür
debi18:34:06
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
şah18:33:50
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
gelişme18:33:49
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
çatışkı18:33:49
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
karavaş18:33:29
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
nakışçı18:33:09
Nakış yapan kimse
Hicvetme18:32:45
Hicvetmek işi
sezgili18:32:33
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
link18:32:33
Atın eşkin yürüyüşü
ağı ağacı18:32:32
Zakkum
Klişe18:32:31
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
kokpit18:32:31
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
Tokmak18:32:31
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
KABUL18:32:30
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
kalamar18:32:30
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
ellik18:32:30
Eldiven
LÜK18:32:28
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
madeni18:32:27
Madensel, madenle ilgili
hamaset18:32:23
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
arıtıcılık18:32:22
Arıtma işi
nobran18:32:21
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
teşrifat18:32:11
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
itibar etmek18:32:09
saygı göstermek, saymak değer vermek
Yöresel18:32:08
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
sakalı18:31:54
Saka hastalığına tutulmuş
skor18:31:28
Durum veya sonuç
Beceri18:31:20
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
piç etmek18:31:20
yapayım derken bozmak, çıkmaza sokmak
İSTİKRAR18:31:19
Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
susamak18:31:19
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
tinselcilik18:31:13
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
çaput18:31:06
Eski bez parçası, paçavra
averaj18:30:58
Ortalama
tevzi18:30:42
Dağıtma, üleştirme
davulcu18:30:29
Davul çalan kimse
taaffün18:29:42
Kokuşma, pis kokma
Muhtelit18:29:34
Karma, karışık
bilindik18:29:34
Bilinen
müflis18:29:26
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
filmci18:29:15
Sinemacı
hainlik etmek18:29:13
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
vareste18:28:16
Kurtulmuş
sanat eri18:28:12
bk. sanat adamı
faziletsiz18:28:11
Erdemsiz
Babasız18:28:11
Babası ölmüş çocuk, yetim
ERGANUN18:28:10
Org
kadırga balığı18:27:48
bk. ispermeçet balinası
us dışı18:27:28
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
bölüntüler18:27:27
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
içe kapanık18:27:24
Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık (kimse)
masa örtüsü18:27:15
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
iğdiş18:27:13
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
kelepir18:26:54
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
kayısı kurusu18:26:49
Kurutulmuş kayısı
panama18:26:48
Orta Amerika"da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka
HAVAİ FİŞEK18:26:47
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
İSTEK18:26:45
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
perese18:26:45
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
yumuşak başlı18:26:39
Uysal, kolay yola gelen
kondansatör18:26:18
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
İktisat18:25:52
Ekonomi
Israr18:25:49
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
ÇİGAN18:25:38
Çingene
somut18:25:25
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
bir araya getirmek18:25:24
toplamak
akü18:25:21
Akümülâtörün kısaltılmış adı
sarahaten18:25:16
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
Merkep18:25:15
Eşek
yağışsızlık18:25:04
Yağış olmama durumu, kuraklık
kanaat18:25:02
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
KALLEŞ18:25:00
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
belirmek18:24:10
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
susama18:24:08
Susamak işi