doğal

1.SıfatTabiî
Cümle 1: Doğal gaz.
Tabiatın düzenine ve gereklerine uygun, tabiî
Kendiliğinden, insan eliyle yapılmamış
Cümle 1: Doğal liman. Doğal sınır.

Son Arananlar

doğal10:05:10
Tabiî
SAYI FARKI10:05:10
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
geleneksel10:05:06
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
maymuncuk10:04:49
Küçük maymun
kontenjan10:04:41
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
HİLEKAR10:04:40
Hileci
Cinayet10:04:36
Adam öldürme
ajanda10:04:25
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
kuruntu10:04:22
Yanlış ve yersiz düşünce
telaşlı10:04:18
Telâş eden, telâşa düşen
kurumlu10:04:14
Kurum (II) tutmuş olan
ördek10:04:10
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
teçhizat10:03:59
Donatmaya yarar şeyler, donatı
GİRDAP10:03:52
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
yağmur bulutu10:03:48
Atmosferde nem yüklü bulutlar
ÖncesiZ10:03:45
Zamanda başlangıcı olmayan, ezeli
uyarmak10:03:44
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
Bukalemun10:03:40
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
Ekzotermik10:03:33
Isı veren
KAMIŞ10:03:30
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
Kayın birader10:03:26
Kayın (II)
oy birliği10:03:22
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
Namus10:03:18
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
yürek10:03:14
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
kuramlaştırma10:03:11
Kuramlaştırmak işi
paçavra hastalığı10:03:03
Grip, nezle, enflüenza
yüzme10:02:59
Yüzmek (I, II) işi
sergi evi10:02:55
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
Nazik10:02:47
Başkalarına karşı saygılı davranan
Karasu10:02:38
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
Karaca10:02:35
Rengi karaya yakın olan, esmer
Udi10:02:31
Ut çalan çalgıcı, utçu
bağnaz10:02:23
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
şikar10:02:19
Av
dikkatli10:02:08
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
ayı10:02:05
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
şimdi10:02:01
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
sözünden çıkmamak10:01:57
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
teflon10:01:53
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
gönüldaş10:01:49
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
ayaklı10:01:42
Ayağı olan
Sözcük10:01:38
Kelime
Taşınabilir10:01:34
Taşınması mümkün olan
Ayırım10:01:30
Ayırmak işi
istiare10:01:26
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
istical10:01:19
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
ay takvimi10:01:15
Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi
katibiadil10:01:07
Noter
düşkünler evi10:01:04
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
Pulluk10:01:02
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
lisaniyat10:01:00
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
polarıcı10:00:56
Işığı polarmaya yarayan alet
Düzenek10:00:52
Mekanizma
Düzenli10:00:49
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
karargâh10:00:45
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
tefrik10:00:41
Ayırma, ayırt etme
yaban arısı10:00:37
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
suyolu10:00:33
Sutaşı
Şiryan10:00:29
Atardamar
seyfiye10:00:26
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
Alelade10:00:21
Her zaman görülen, olağan
sitrik asit10:00:18
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
Bangladeşli10:00:06
Bangladeş halkından olan kimse
tinsel10:00:02
Ruhî
kepazeLİK10:00:00
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
hesap özeti09:59:58
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
itibar etmek09:59:51
saygı göstermek, saymak değer vermek
AŞIRI09:59:47
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
dış beslenme09:59:43
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
kevser gibi09:59:32
(içecekler için) tatlı, lezzetli
AŞAMA09:59:28
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
bilgisayar09:59:24
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
MUHTELİT09:59:20
Karma, karışık
gölge09:59:19
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
abanoz09:59:13
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
ateşli silâh09:59:02
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
esintili09:59:01
Esintisi olan
gidiş geliş09:58:59
Trafik, seyrüsefer
İyicene09:58:58
Tam olarak, adamakıllı
Taze09:58:54
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
teğet09:58:50
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
Tema09:58:43
Aslî konu
af dilemek09:58:39
bağışlanmasını istemek
Kovma09:58:31
Kovmak işi
hesaplı09:58:26
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
müflis09:58:24
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
Yeğin09:58:16
Zorlu, katı, şiddetli
Müeddep09:58:12
Uslu, terbiyeli, edepli
İnandırma09:58:08
İnandırmak işi
bir çokları09:58:05
çok sayıda olan (kimse veya şey)
Tren09:58:01
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
reşit09:57:57
Ergin
dirsek09:57:53
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
yapım evi09:57:49
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
DİLEKÇE09:57:46
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
TUZAK09:57:27
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
yansıtıcı09:57:23
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
Mühür09:57:19
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
dirgen09:57:12
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
cümudiye09:57:08
Buzul
direme09:57:04
Diremek işi
çin gülü09:57:00
bk. kamelya
ıskarta09:56:59
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
TUTAK09:56:56
Bir şeyin tutulacak yeri
yalnız09:56:53
Yanında başkaları bulunmayan
TUTUM09:56:49
Tutulan yol, davranış
zemmetme09:56:45
Zemmetmek işi veya durumu
Mühresenk09:56:41
Alaca somaki, balgam taşı
alt karşıt09:56:37
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
hilkat09:56:35
Yaradılış, fıtrat
yevmiye09:56:33
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
TUHAF09:56:30
Alışılmamış, yabansı
Sırtlan09:56:26
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
örtülü09:56:18
Örtüsü olan
koşma09:56:15
Koşmak işi
istihza etmek09:56:07
alay etmek, alaya almak
genlik09:56:03
Genişlik
TUGAY09:55:59
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
Gök09:55:48
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
yergi09:55:39
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
Meşru09:55:30
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
burçlar kuşağı09:55:26
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
iri kıyım09:55:23
İri kıyılmış
Meşin09:55:22
Sepilenmiş koyun derisi
kucaklamak09:55:18
Kucağına almak, kucağında taşımak
konvertisör09:55:15
Değiştirgeç
yalamuk09:55:11
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
yalanma09:55:07
Yalanmak işi
iflâh09:54:56
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
manevra09:54:52
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi