dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

yük arabası02:07:38
Yük taşıyan araba
kaldırım02:07:23
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
seyreltme02:07:15
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
seyran02:06:41
Gezme, gezinme
sevme02:06:31
Sevmek işi
kızgın02:05:08
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
çoğu02:05:04
Çoğu zaman, çok defa
apaydınlık02:05:03
Apaydın olma durumu
çizme02:04:55
Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı
çivit mavisi02:04:50
Çivit rengindeki mavi
kerhane02:04:41
Genel ev
çift02:04:39
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
çengel takmak02:04:35
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
asilzade02:03:55
Soylu
çamaşır02:03:50
İç giysisi
akvarel02:03:44
Sulu boya resim
Müstahkem02:03:20
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
gıybetçi02:03:19
Çekiştirici, kovcu
ÖNEMSİZ02:03:14
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
serzenişte bulunmak02:03:12
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
alacak verecek02:03:00
alış veriş ilişkisi
Çiftçilik02:02:39
Çiftçi olma durumu
Çabukluk02:02:18
Çabuk olma durumu hız, sür"at
sergileme02:02:13
Sergilemek işi, teşhir
Ardak02:01:57
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
tecrit02:01:53
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
ferdiyetçilik02:01:45
Bireycilik
tebdil02:01:39
Değiştirme
seramikçi02:01:37
Seramikle uğraşan kimse
teşkilat02:01:36
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
te02:01:34
Tellür"ün kısaltması
stajyerlik02:01:18
Stajyer olma durumu
ayı02:01:16
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
stabilize02:01:15
Düz duruma getirilmiş
spot02:01:13
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
spor kesesi02:01:11
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
sponsorluk02:01:08
Sponsorun yaptığı iş
sepetçi02:01:00
Sepet yapan veya satan kimse
senkronik02:00:30
Eş zamanlı
abus02:00:26
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
senir02:00:08
İki dağ arasındaki sırt
senevi02:00:02
Yıllık
01:59:43
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
kıstas01:59:42
Ölçüt
sen01:59:35
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
semih01:59:30
Cömert, eli açık
kırtasiyeci01:59:20
Kırtasiye satan kimse
taşma01:59:18
Taşmak işi
mavimtırak01:59:11
Maviyi andıran
icra vekili01:59:05
Bakan
keten01:59:02
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
semavî01:58:59
Gökle ilgili, göğe ilişkin
banal01:58:56
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
selis01:58:52
Akıcı (söz)
arama01:58:46
Aramak işi, taharri
doldurulma01:58:45
Doldurulmak işi
DOĞRU01:58:36
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
oluşturma01:58:28
Oluşturmak işi
kazmaç01:58:20
bk. kazaratar
soğanlı01:58:19
İçinde soğan bulunan, içine soğan doğranmış olan, soğanla pişirilmiş olan
bıçak01:58:07
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
küfe01:57:56
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
Toptancı01:57:54
Toptan satış yapan tüccar
selâtin01:57:44
Sultanlar
Sonat01:57:40
Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik eseri
kötek01:57:39
Baston, sopa
Hale01:57:35
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
esnaf01:57:26
Küçük sermaye ve sanat sahibi
köstebek01:57:25
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
teğmen01:57:12
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
dikiş01:57:08
Dikmek işi
hasat01:57:02
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
sekene01:56:56
Bir yerde oturanlar, sakinler
ve01:56:53
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
ceviz01:56:51
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
rahatsız01:56:45
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
Barış01:56:38
Barışmak işi
KAYISI01:56:36
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
seher01:56:30
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
işsizlik01:56:21
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
itibar01:56:14
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
lâktik asit01:56:12
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
Bakışımsız01:55:59
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
sefih01:55:56
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
sefarethane01:55:51
Elçilik
huy01:55:33
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
himmet01:55:28
Yardım, kayırma
deve kini01:55:22
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
sefa01:55:20
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
abril01:55:18
Nisan, april
porno01:55:10
Pornografik sözünün kısaltılmışı
hikmet01:55:08
Bilgelik
kalıplaşmış01:55:03
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
resmî giysi01:54:59
Resmî elbise, üniforma
hattat01:54:56
El yazısı çok güzel olan sanatçı
vesaire01:54:54
Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılır (vs.), ve benzerleri (vb.)
hatime01:54:52
Son, sonuç
efendi01:54:46
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
tramvay01:54:45
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
nefes borusu01:54:41
bk. soluk borusu
yaraştırma01:54:41
Yaraştırmak işi, tensip
sevmek01:54:34
Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
Engelli01:54:26
Engeli olan, mânialı
dalama01:54:23
Dalamak işi
sebzevat01:54:22
Sebzeler, zerzevat
amor01:54:10
Bir çeşit kumaş
sebatlı01:54:09
Sebat eden, direşken, sebatkâr
zafiyet01:54:08
Arıklık, zayıflık
bakırcı01:53:58
Bakır işleyen veya bakır kap kacak satan kimse
likide01:53:54
Alacak ve verecekleri hesaplayarak sonucu belirtmek anlamında likide etmek teriminde geçer
seçme01:53:44
Seçmek işi
hatalı01:53:41
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
humma01:53:37
Ateşli hastalık
seçimlik01:53:34
Seçme işine konu olma
siftah01:53:29
(bir şey satıp veya satın alıp) Alış verişe başlama
temiz yüreklilik01:53:22
Temiz yürekli olma durumu
inileme01:53:21
İnilemek işi
hukuki01:53:17
Hukuk ile ilgili, tüzel
bataklık baykuşu01:53:16
Baykuşgiller familyasından, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü, ishak kuşu (Asio flammeus)
nadiren01:53:10
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
Çoğalma01:53:08
Çok duruma gelme, artma
asker olmak01:53:05
askerlik ödevine başlamak
feragat etmek01:53:04
hakkından vazgeçmek, el çekmek
komi01:52:59
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
seçici01:52:57
Seçmek işini yapan (kimse, kurul vb.)
uyruksuz01:52:52
Herhangi bir devletin uyruğunda olmayan
kakule01:52:46
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
mahşer01:52:44
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
Kolayca01:52:43
Oldukça kolay olan
Pedagoji01:52:42
Eğitim bilimi