dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

dizem10:24:26
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
sazcı10:24:21
Saz çalan kimse
Muço10:24:14
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
Ask10:24:09
bk. asklı
tabanca10:24:07
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
soğutma10:24:02
Soğutmak işi
uçurum10:24:00
Dik ve derin yamaç
iz10:23:53
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
kanadiyen10:23:52
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
kural dışı10:23:48
bk. kural dışı
un10:23:46
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
PAROLA10:23:38
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
doçent10:23:35
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
meraklı10:23:31
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
tasdik etmek10:23:24
doğrulamak
hayta10:23:21
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
ticaret gemisi10:23:20
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
yangın bombası10:23:15
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
Kuru sıkı10:23:08
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
bölgesel10:23:06
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
dâhilî deniz10:23:01
bk. iç deniz
Pasak10:23:01
Kir
İdareli10:23:01
İdare etmesini bilen, iyi yöneten
Aksiyon10:22:54
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
SÜT10:22:47
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
SÜS10:22:40
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
Paspas10:22:30
Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plâstik vb. den yapılmış yüzü tırtıklı silecek
yemeni10:22:26
Yemen ülkesine ait
bedaheten10:22:20
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
Gözlemci10:22:18
Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
özü sözü bir10:22:17
düşündüğü gibi söyleyen veya davranan
öfkeli10:22:16
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
aslan sütü10:22:11
Rakı
Sitem10:21:42
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
Akala10:21:32
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
müşkülpesent10:21:20
Güç beğenen, titiz
afiş10:21:13
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
değerli10:21:10
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
tüketmek10:20:43
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
Tanrı kayrası10:20:41
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
Flâman10:20:41
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
çoktan (veya çoktandır)10:20:39
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
zevksiz10:20:24
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
Teselli10:19:06
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
nazariye10:19:05
Kuram, teori
Taş10:19:04
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
MANTAR BİLİMİ10:19:00
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
başlık vermek10:18:45
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
çaşıt10:18:45
Casus
Kasiyer10:18:27
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
İLTİHAP10:18:14
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
ŞEBNEM10:18:12
Çiy
Kaderci10:17:53
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
vilayet10:17:43
İl
Şerefli10:17:29
Onurlu
nârıbeyza10:17:26
Akkor
oluşma10:17:09
Oluşmak işi, teşekkül
açık pembe10:17:04
Pembenin bir ton açığı
Günahlı10:17:03
Günahı olan
taarruz10:16:54
Saldırı
inceltici10:16:47
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
bakanlık10:16:44
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
Kula10:16:42
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
MURAT10:16:42
İstek, dilek
çilekeşlik10:16:41
Çilekeş olma durumu
Done10:16:31
bk. veri
DRAM10:16:30
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
oylum10:16:24
Hacim, cirim
seyretmek10:16:24
Bir olaya karışmadan bakmak
ARASIZ10:16:22
Sürekli olarak, arkası kesilmeden, ara vermeden, müstemirren, vira
bozuk çalmak10:16:19
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
yoklama10:16:18
Yoklamak işi, kontrol
gerçekleştirme10:16:17
Gerçekleştirmek işi
Hay10:16:11
İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılır
MISRA10:16:10
Manzumenin satırlarından her biri, dize
belleğini yitirmek10:16:00
bellek kaybına uğramak
tutumluluk10:15:25
Tutumlu olma durumu
ana kent10:15:07
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
seyrek10:14:59
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
yanlı10:14:53
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
İKİYÜZLÜLÜK10:14:45
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
İçgüdü10:14:44
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
dağıtıcı10:14:42
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
yatak örtüsü10:14:34
Yatağın üzerine serilen örtü
cemal10:14:32
Yüz güzelliği
iltica10:14:23
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
kuruntulu10:14:22
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
ermin10:14:20
Kakım, as
gÜnlÜk10:14:01
O günkü, o günle ilgili
Alacaklı10:13:48
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
Fırfır10:13:39
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
yoğunlaştırma10:13:38
Yoğunlaştırmak işi
örtme10:13:38
Örtmek işi
Dolma10:13:28
Dolmak işi
Geçinme10:13:17
Geçinmek işi
yaban pancarı10:13:06
Pazı (I)
fiyaka10:13:02
Gösteriş, çalım, afi, caka
gölge10:12:48
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
Açar10:12:46
Anahtar
bulamaç10:12:42
Sulu, cıvık hamur
çapsız10:12:00
Çapı olmayan
HAMAM BÖCEĞİ10:11:27
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
vecize10:11:22
Özdeyiş
Adıl10:11:20
Zamir
fedakarlık10:11:19
Özveri
günlük ağacı10:11:18
Asya"nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika"da yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad
Bozma10:11:18
Bozmak işi
Emik10:11:14
Emmekten çürüyen yer, emme izi
buhran geçirmek10:11:14
bunalım geçirmek
SARAY10:11:12
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)10:11:12
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak
süreklilik10:10:42
Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
Mükemmel10:10:38
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
demevi10:10:25
Kanlı, kanı çok (insan)
baskül10:10:02
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
alelıtlak10:09:56
Genel olarak
Kalbur10:09:55
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
kararlı10:09:24
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
yamaç10:09:15
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
skor10:08:55
Durum veya sonuç
İhtiyarlamak10:08:36
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
akran10:08:35
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
şedaraban10:07:42
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
Cet10:07:38
Dede, büyük baba, ata
istavroz10:07:37
Haç
Ebru10:07:00
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
dek10:06:48
Düzen, hile
KÖTÜMSER10:06:31
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
bölük10:06:31
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
başka biri10:06:24
diğer bir kimse