dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

Saha14:32:26
Alan
Sadece14:32:24
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
Güç14:32:20
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
Evcil14:32:12
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
serbest14:32:09
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
Etkili14:32:09
Etkisi olan, tesirli, müessir
Etiyopyalı14:32:07
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
Alabaş14:31:59
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
Ahmak14:31:54
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
Adamakıllı14:31:52
Gereğinden çok, iyice
demirli14:31:51
İçinde metal veya karışım durumunda demir bulunan
Adak14:31:50
Adamak işi veya adanılan şey, nezir
Aya14:31:49
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
Abat14:31:47
Bayındır, mamur
AZOT14:31:45
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
Yadsıma14:31:31
Yadsımak işi, inkâr
Ağırca14:31:30
Oldukça ağır
Aç gözlü14:31:23
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
-den bu yana14:31:20
-den beri
şiraze14:31:18
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
şimal14:31:13
Kuzey
şilte14:31:11
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
şeriklik14:31:08
Ortaklık, arkadaşlık
şüphe14:31:04
Kuşku
Yasak14:31:02
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
Şiryan14:31:01
Atardamar
Şarklı14:30:59
Doğulu, garplı karşıtı
Şapka14:30:56
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
Şap14:30:54
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
ŞUFA14:30:51
Ön alım
ıssız kalmak14:30:49
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
fay14:30:48
Kırık (III)
İyot14:30:40
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
İtibar14:30:37
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
İstenççilik14:30:30
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
İhtifal14:30:20
Anma töreni
İhmalkar14:30:17
Savsak, ihmalci
İftar14:30:15
Oruç açma, oruç bozma
şaman14:30:12
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
İYİ14:30:10
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
zaten14:30:01
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
İMKAN14:30:00
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
İLKE14:29:57
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
mukataa14:29:56
Kesim
İLETKİ14:29:55
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
İDDİA14:29:46
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
KISKA14:29:45
Arpacık soğanı
İş14:29:43
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
müteakip14:29:41
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
sanatçı14:29:27
Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren (kimse), sanatkâr
bozulmak14:29:24
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
yakışıksız14:29:23
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
üvey14:29:22
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
ütmek14:29:20
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
üslûp14:29:15
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
üryani14:29:13
İnce kabuklu bir tür erik
ürperme14:29:05
Ürpermek durumu
üroloji14:29:03
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
ürolog14:29:00
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
Ölçümlü14:28:58
Metrik
yakışıklı14:28:56
(erkek için) Güzel, gösterişli
üreteç14:28:55
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
töhmetli14:28:51
Suçlanmış
ümitli14:28:51
Umutlu
ülser14:28:49
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
ücretsiz14:28:44
Bir karşılık ödemeden alınan
ücra14:28:39
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
üşniye14:28:37
Su yosunları
üşenme14:28:34
Üşenmek işi
üşengeçlik14:28:32
Üşengeç olma durumu, tekâsül
üşengeç14:28:30
Çok üşenen, tembel
özgecil14:28:20
Özgeci tutumu olan
özgeci14:28:17
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
özgür14:28:15
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
Öşür14:28:10
Aşar, ondalık
özen14:28:10
Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam
özek14:28:08
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
yardakçılık14:28:07
Yardakçı olma durumu
ödenek14:28:06
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
takaza14:28:06
Azarlama, başa kakma, serzeniş
özdeş14:28:05
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
YAHUT14:28:02
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
öz yapı14:27:58
Karakter
öz su14:27:56
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
öz deyiş14:27:51
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
öykü14:27:43
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
övüngen14:27:39
Çok övünen, farfara
öte beri14:27:33
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
BADEM14:27:33
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
örtme14:27:29
Örtmek işi
örneklik14:27:24
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
önlem14:27:16
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
öngörülü14:27:13
Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş
öncel14:27:02
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
İLAVE14:27:01
Katma, ekleme, ulama, ek
ön alım hakkı14:26:57
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
düzelmek14:26:54
Kötü, bozulmuş bir durumda iken düzenli duruma gelmek
ön14:26:52
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
ölmez14:26:50
Ölümsüz olduğuna inanılan, kalıcı olan
ölmüş14:26:47
Ölen, ölü olan
ölü14:26:37
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
ölçünlü14:26:34
Standart
ölçülülük14:26:32
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
ökleme14:26:27
Küçük işletmelerde, hayvanların yere çakılan bir kazığa uzun bir iple bağlanarak belirli bir daire içerisinde otlamalarına izin verilen ve bu alandaki yem tamamen otlandıktan sonra kazığın yeri değiştirilmek suretiyle devam edilen bir otlatma sistemi
öküz damı14:26:24
Öküz ahırı
ödeşme14:26:19
Ödeşmek işi
ödünçleşme14:26:16
Ödünç olarak alınmış ariyet
deme14:26:16
Demek işi
ihtiraz14:26:15
Çekinme, sakınma
öğretim üyesi14:26:06
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
öğrenci kimliği14:26:03
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
HAYIR14:26:02
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
öğütme14:26:01
Öğütmek işi
çopra14:25:56
Balık kılçığı
çoktan (veya çoktandır)14:25:53
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
Koşuk14:25:46
Nazım, manzume
çoğu14:25:38
Çoğu zaman, çok defa
çizgilik14:25:35
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
çivit rengi14:25:33
Bir tür koyu mavi renk
çıkra14:25:28
Sık çalı
çirişli14:25:28
Çiriş sürülmüş
çiriş14:25:25
Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir toz
çipil14:25:23
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
semt14:25:20
Yan, taraf, cihet
çimdik14:25:20
Çimdiklemek işi
çilli14:25:18
Çili olan
çilek14:25:16
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
çiğ14:25:11
Pişmemiş veya az pişmiş
çevirmen14:25:01
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
çerge14:24:58
Derme çatma çadır, göçebe çadırı