dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

dizem07:50:41
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
anamal07:50:41
Sermaye, kapital
dikiz etmek (veya geçmek)07:50:39
dikizlemek
endam07:50:39
Vücut, beden, boy bos
kuzu eti07:50:38
Kesilmiş kuzunun parçalanıp satılan eti
KAZANMA07:50:37
Kazanmak işi, edinme
dalavere07:50:37
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
Düşkün07:50:33
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
ŞEHİT07:50:31
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
beze07:50:28
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
malaklama07:50:28
Malaklamak işi
güncellik07:50:28
Güncel olma durumu, aktüalite
istikrarlı07:50:27
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
yakarış07:50:26
Yakarmak işi veya biçimi
büyük atardamar07:50:26
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
basiret07:50:25
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
Medüz07:50:22
Denizanası
emay07:50:22
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
KIVILCIM07:50:21
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
sütü bozuk07:50:18
Kötü soydan gelen (kimse)
dipnot07:50:18
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
Azerbaycanlı07:50:18
Azerbaycan halkından olan kimse
Hareketli07:50:18
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
Patavatsızlık07:50:15
Patavatsızca davranış
İvedi07:50:14
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
BOMBOŞ07:50:13
Büsbütün, tamamen boş
Katana07:50:13
bk. kadana
yadsımak07:50:13
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
BİLİRKİŞİ07:50:11
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
sazangiller07:50:10
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
meleme07:50:10
Melemek işi
kalem07:50:09
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
zahire07:50:09
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
faaliyet07:50:09
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
istim07:50:08
İslim
ibraname07:50:08
Aklama belgesi
endişe07:50:08
Düşünce
berzah07:50:06
Kıstak, dar dil
Sunma07:50:06
Sunmak işi
yurtsal07:50:05
Yurtla ilgili, vatanî
İNATLAŞMAK07:50:04
İnat etmek
ZAMAN07:50:03
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
muhakeme etmek07:50:03
yargılamak
Aksine07:50:00
Tersine
muhrip07:49:59
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
yeri yurdu belirsiz07:49:56
belli bir yeri olmayan, serseri
mutabık07:49:56
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
Vurguncu07:49:54
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
İvedilik07:49:53
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
zom07:49:52
Olgun (kimse)
totemcilik07:49:51
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
MUTLU07:49:51
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
ökse07:49:50
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
kabul salonu07:49:50
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
alacak verecek07:49:49
alış veriş ilişkisi
kurçatovyum07:49:49
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
mazot07:49:48
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
söz gelişi07:49:48
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
kireç söndürmek07:49:47
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
karmakarışık07:49:47
Dağınık, düzensiz, çok karışık
yol boyu07:49:47
Kara yolunda kenar
Yiyecek07:49:46
Yenmeye elverişli olan her şey
nurlu07:49:46
Aydınlık, ışıklı, parlak
moral07:49:45
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
inik07:49:45
İnmiş, indirilmiş
GÖLET07:49:44
Gölek
teksir07:49:44
Çoğaltma
uzun kafalı07:49:43
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
arz derecesi07:49:42
bk. enlem
yalancı öd ağacı07:49:42
Kalembek
tuhaflık07:49:41
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
evlik07:49:41
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
ishal07:49:40
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
İHTİYAR07:49:40
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
meymenetsiz07:49:39
Uğursuz
müsaade07:49:39
İzin, icazet, ruhsat
kaburga07:49:38
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
Ağabey07:49:38
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
mahfaza07:49:37
İçinde küpe, yüzük, bilezik vb. gibi değerli süs eşyalarının saklandığı kutu
hamakat07:49:37
Ahmaklık
afili07:49:36
Gösterişli, çalımlı
tarassut etmek07:49:36
gözlemek, gözetlemek
Dıştan07:49:36
Aslında olmayıp sonradan ve dışarının etkisiyle ortaya çıkan (düşünceler)
hipostaz07:49:36
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
hamail07:49:35
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ, hamaylı
yalvar yakar olmak07:49:35
çok yalvarmak
Şiraze07:49:35
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
kısasa kısas07:49:35
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
kullanılmış07:49:34
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
Zulmet07:49:34
Karanlık
bir bir07:49:34
bk. hepyek
Ağırlama07:49:33
Ağırlamak işi, ikram, izaz
Saz07:49:33
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
Sakin07:49:32
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
mali07:49:31
Mal ve para ile ilgili, parasal
su testisi07:49:31
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
iğreti07:49:30
bk. eğreti
lokomotif07:49:29
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
tetkik etmek07:49:28
incelemek
kaplama07:49:28
Kaplamak işi
yeryüzü07:49:27
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
başkumandan07:49:27
Başkomutan
ilgi eki07:49:26
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
nitrik asit07:49:26
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
sofra örtüsü07:49:24
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
MEMBA07:49:22
Kaynak, pınar
çobanaldatan07:49:20
Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı (Caprimulgus europeus)
tayyare07:49:20
Uçak
patavatsızca07:49:20
Patavatsız (bir biçimde)
pulculuk07:49:18
Pul satma işi
Güldürü07:49:16
Güldürme özelliği olan
omurilik07:49:14
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
lif07:49:14
Çok ince ve uzun parça
restore etmek07:49:14
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
semahat07:49:11
Cömertlik, iyilikseverlik
sağaltım07:49:10
Sağaltma işi, tedavi
postacı07:49:08
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
spiral07:49:07
Sarmal biçiminde olan
parlamak07:49:06
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
zeravent07:49:06
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
yalandan07:49:04
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
bek07:49:03
Sert, katı; sağlam
dalgalanma07:49:03
Dalgalanmak işi
TAKUNYA07:49:02
Nalın
ilaveli07:49:02
Eki olan
sızlanma07:49:00
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
devasa07:48:58
Dev gibi, çok büyük
Derli toplu07:48:56
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
MURAT07:48:54
İstek, dilek
Büyüklük hastalığı07:48:53
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani