dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

Silindir23:11:08
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
temayüz23:10:53
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
metal23:10:51
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
lokma23:10:49
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
pozitron23:10:28
Pozitif elektron
lavaj23:10:02
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
Yavaşça23:09:45
Oldukça yavaş, usulca
sallanmak23:08:55
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
buhurluk23:08:35
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
asri23:08:28
Modern, çağcıl
Uyanık23:08:02
Uyanmış, uyumamış
manyetik alan23:07:36
Bir mıknatısın N ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp S ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan
BAĞIMLI23:07:32
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
usare23:07:27
Öz su
urağan23:07:26
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
ispiyonlama23:06:48
İspiyonlamak işi
uygun görmek23:06:31
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
traverten23:06:26
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
KARMAŞA23:05:58
Karmaşık olma durumu
Sıradan23:05:10
Herhangi bir, bayağı, alelâde
keçi mantarı23:04:12
bk. ak mantar
nikbinlik23:04:11
İyimserlik, optimizm
şahap23:03:49
Akan yıldız, ağma
devretme23:03:04
Devretmek işi
bilir23:03:01
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
notalama23:02:54
Notalamak işi
yüzde yüz23:01:49
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
Danışma23:01:29
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
beslenme bozukluğu23:00:45
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
Hademe22:59:28
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
güçlendirme22:57:02
Güçlendirmek işi
ATLAS ÇİÇEĞİ22:56:05
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
türeme22:55:58
Türemek işi
DİZİ22:55:26
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
partici22:54:50
Parti üyesi
termostat22:54:42
Bir yer veya nesnenin ısısını kendiliğinden düzenleyen, aynı derecede olmasını sağlayan cihaz, ısı denetir
karaciğer22:54:15
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
olağanüstü hâl22:54:07
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
erimek22:53:24
Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek
tumturak22:53:08
Gösteriş, debdebe
kaf22:52:52
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
GİZLENMİŞ22:52:45
Saklanmış
serpantin22:52:20
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
kındıra22:52:18
Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu
Işıltı22:52:15
Hafif ışık
ensesi kalın22:51:57
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
yakalanmak22:51:48
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
Etene22:51:28
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
Dibek22:51:13
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
Çekimci22:51:12
Yapımcı
Metis22:51:11
Kırma, azma, melez
COŞKUN22:50:55
Coşmuş olan
payanda22:50:15
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
natura22:50:11
İnsanın yaradılış özelliği
isabet22:49:41
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
provizyon22:49:20
Bir çekin para olarak karşılığı
renksemez22:49:04
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
çiçek dürbünü22:48:32
bk. kaleydoskop
uzama22:48:10
Uzamak durumu
pespaye22:48:06
Alçak, soysuz, aşağılık
polemik22:48:04
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
dolma22:48:01
Dolmak işi
dolambaç22:48:00
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
kimlik22:47:55
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
ders çalışmak22:47:36
ders yapmak
Cermen22:47:35
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
av kuşu22:46:35
Avlanılan kuş
helezonî22:44:56
Sarmal, yılankavi, helisel
ilerleyici22:44:08
İleri giden, ilerleyen
ARACI22:43:37
Uzlaştıran, anlaşma sağlayan kimse
İdareci22:43:36
Yönetici
peştemal22:41:58
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
esrik22:41:32
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
İYE22:41:21
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
erguvan22:40:16
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
öte22:39:38
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
kelepirci22:39:17
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
dörtlü22:39:00
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
ortaya koymak22:38:41
herkesin görebileceği yere koymak
tur22:38:40
Dolaşma
Lüks22:38:40
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
reyhan22:38:38
Fesleğen
Kompetan22:38:37
Uzman, yetkili
kalas22:38:37
Kalın biçilmiş uzun tahta
anmak22:38:16
Bir sözü ağzına almak
ÇAĞRI22:38:02
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
üretim22:37:46
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
gözü aç22:36:02
Doymak bilmeyen, aç gözlü
yüceltme22:35:14
Yüceltmek işi, yükseltme
Fıtraten22:35:08
Doğuştan, yaradılışı gereğince
türel22:35:07
Türe ile ilgili olan, hukukî
münakale22:35:06
Ulaşım
pirina22:35:04
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
Kolayca22:35:03
Oldukça kolay olan
sağlamlık22:35:02
Sağlam olma durumu
uzay üssü22:35:01
Uzay istasyonu
Mizan22:34:14
Terazi
kargış22:33:58
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
kaygılı22:33:58
Kaygısı olan, üzüntülü
düzmece22:33:19
Gerçek olmayan, düzme, sahte
berkelyum22:32:31
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
Tedavi22:32:12
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
slâyt22:31:52
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
teke tek22:31:12
Bire karşı bir
Mendirek22:30:10
Dalgakıranla yapılmış liman
KARAKULAK22:29:23
Kedigillerden, çakala benzer vahşî bir hayvan (Caracal melanotis)
İNATLAŞMAK22:28:06
İnat etmek
paralel22:27:58
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
Yenilgi22:27:09
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
sakız rakısı22:26:54
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
arz etmek22:26:02
sunmak
sefil22:25:57
Sefalet çeken, yoksul
dehliz22:25:33
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
başlamak22:25:04
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
salep22:24:04
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
çıkıntı22:24:01
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
İkram22:23:56
Konuğu ağırlama
seleksiyon22:23:51
Seçme
Masal22:23:07
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
uzun kafalı22:22:24
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
tahsil görmek22:22:18
yüksek öğrenimde bulunmak
ödünçleşme22:22:00
Ödünç olarak alınmış ariyet
zelil etmek22:21:44
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
Takdim22:21:04
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
mineral22:19:51
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
paylaşma22:19:33
Paylaşmak işi
teşebbüs etmek22:19:22
girişmek, el atmak
sözün kısası22:19:05
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
malkar22:17:46
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
Düzensiz22:17:37
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam