dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

dizem03:01:47
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
ratanya03:01:46
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
Arasız03:01:40
Sürekli olarak, arkası kesilmeden, ara vermeden, müstemirren, vira
dayak atmak03:00:35
dövmek, sopa ile dövmek
akraba çıkmak03:00:34
önceden tanışmadan veya bilmeden konuşarak akraba olduklarını anlamak
söz dinlemek (veya söz tutmak)03:00:20
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
değer biçmek03:00:17
bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak
yıl aşırı03:00:16
Birer yıl ara ile
kendinden03:00:11
Kendi aklından, kendi kendine
Çarpıcı03:00:07
Etkili
demir oksit02:59:53
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
mal edinmek02:59:35
kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak
inci çiçeği02:59:34
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)
kavrayışlı02:59:21
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
Şaman02:59:21
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
SÜREÇ02:59:15
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
gayret02:58:55
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
silâh02:58:44
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
Köktencilik02:58:43
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
asayiş02:58:32
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
kakül02:58:18
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
şakadan02:58:11
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
cengel02:57:50
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
İSTİKRAR02:57:37
Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
zehirleme02:57:30
Zehirlemek işi veya durumu
Dengeleyici02:57:23
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
kontenjan02:57:09
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
cennet02:57:02
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
eğri büğrü02:56:48
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
vecize02:56:41
Özdeyiş
vecibe02:56:35
Ödev, boyun borcu
sakın02:56:28
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
kurmak02:56:19
Hazırlamak
sakız02:56:12
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
yükseklikölçer02:56:05
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
nardin02:55:52
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
mehtap02:54:58
Ay ışığı
mehter02:54:52
Mehterhane takımında görevli kimse
neşriyat02:54:44
Yayın
ablatya02:54:37
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
amudufıkarî02:54:16
Omurga kemiği, bel kemiği
kokulu kiraz02:53:56
bk. idris ağacı
jant02:53:35
Taşıtlarda, lâstiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit
janr02:53:28
Çığır, tarz, cins
olağan dışı02:53:22
Olağan olmayan, gayri tabiî
jale02:53:13
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
polonyum02:52:57
Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element. Kısaltması Po
lastik ağacı02:52:50
Kauçuk
uçak02:52:43
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
KÖRELME02:52:29
Körelmek işi
Deniz mili02:52:09
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
sönük02:52:02
Sönmüş olan
seyreltme02:51:41
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
iç yüz02:51:20
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
mühürdar02:51:14
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
muteber02:51:08
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
figür02:51:01
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
SAKLAMA02:50:47
Saklamak işi
görüngü02:50:27
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
CUNDA02:50:06
Yatay serenlerin her iki başı
Başvuru02:50:03
Başvurmak işi, müracaat
tıntın02:50:01
Boş, bomboş
SODYUM02:49:25
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
faka bastırmak02:49:18
aldatmak, tuzağa düşürmek
kertik kertik02:49:12
Üzeri kertiklerle dolu
peruk02:49:05
bk. peruka
Ehliyetsiz02:48:58
Yetersiz
yaradılış02:48:51
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
BELGE02:48:44
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
sütanne02:48:37
bk. sütana
itimat02:48:17
Güven, güvenç
mal etmek02:48:10
bir değer karşılığında sahip olmak
bombalama02:48:03
Bombalamak işi
embriyon02:47:56
Oğulcuk, rüşeym
saygın02:47:53
Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber
hava basıncı02:47:13
Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet
mümkün02:47:06
Muhtemel, olabilir, olası
Batıni02:46:59
Batıniye mezhebinden olan kimse
devletçi02:44:37
Devletçilik yanlısı
iç hastalıkları02:44:06
bk. dahiliye
koskocaman02:43:34
Çok büyük, çok iri, muazzam
değiş02:42:59
Değmek işi veya biçimi
enfiye02:42:47
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
zaruret02:42:01
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
Tutanak02:40:06
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
alış veriş02:39:56
Alım satım işi
materyalist02:38:47
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
Kesen02:37:48
Kesmek işini yapan
ziyadesiyle02:37:44
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
ziraatçılık02:36:57
Tarımcılık
arıza02:35:23
Engebe
ekvator02:34:08
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
inha02:32:56
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
edimsel02:32:28
Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarılı karşıtı
inek02:31:58
Dişi sığır
inal02:31:26
Kendisine inanılan kimse
maruf02:31:19
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
inak02:30:54
Dogma
inam02:30:36
Emanet, vedia
imza02:30:20
Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret
imha02:29:33
Ortadan kaldırma, yok etme
El gün02:27:52
Başkaları, yabancılar
OKTANT02:26:33
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet
obur02:26:05
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
ayırtı02:25:25
Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans
sınırlama02:25:00
Sınırlamak işi
yolluk02:23:55
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
övgücü02:23:39
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
amerika armudu02:22:11
Defnegillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç (Persea gratissima)
KILKAPAN02:21:08
Kehribar
kenarlık02:20:37
Kenar bölümünü oluşturan şey
Öküz arabası02:18:32
Öküz koşulmuş araba
adamakıllı02:18:18
Gereğinden çok, iyice
Üçleme02:17:55
Üçlemek işi
sağlamak02:17:45
Elde etmek, sahip olmak
leopar02:17:24
Pars
çaba göstermek02:16:52
bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak
nefesli çalgı02:16:50
bk. üflemeli çalgı
buluş02:16:24
Bulmak işi veya biçimi
GÜCÜMSEME02:15:53
Gücümsemek işi veya durumu
tebrik02:14:50
Kutlama
sömestr02:14:19
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
badana etmek (veya vurmak)02:14:02
badanalamak, badana yapmak
perukar02:13:46
Berber
enflüanza02:12:51
Grip, ingin, paçavra hastalığı
veznedar02:12:27
Vezneci
adaptasyon02:11:46
Uyarlama
denizçakısı02:11:28
Yumuşakça
ANLAM02:10:52
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
beyincik02:10:29
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe