dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

dizem21:55:36
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
kıtlık21:55:33
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
mekkareci21:55:28
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
TAVŞANKULAĞI21:55:20
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
refika21:55:19
Eş, karı, zevce
tuhaf olmak21:55:16
garip, alışılmamış olmak
SİMÜLTANE21:55:13
Aynı anda olan, eş zamanlı
olguculuk21:55:09
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
sözcü21:54:48
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
BUĞDAY21:54:41
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
ulah21:54:35
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
ulvi21:54:25
Yüce
ulus21:54:18
Millet
sepilenme21:54:11
Sepilenmek işi
Japon bezi21:54:08
Japonya"da üretilen bir bez
hempa21:54:05
Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, omuzdaş
Bangladeşli21:53:38
Bangladeş halkından olan kimse
istizah21:53:34
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
sülfürik asit21:53:23
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
anıtkabir21:53:20
Atatürk"ün mezarı
Yaşam21:53:07
Hayat
belginlik21:52:54
Belgin olma durumu, sarahat
mahremiyet21:52:44
Gizli olma durumu, gizlilik
OLA21:52:40
acaba, sahi, bulunabilir
Oya21:52:37
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
Has21:52:20
Özgü, mahsus
IRA21:52:13
Seciye, karakter
rahibe21:52:07
Kadın rahip
Had21:52:02
Sınır, uç
gök yakut21:52:02
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
Kadran21:52:01
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
VAR21:51:59
Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı
Toz21:51:55
bk. Töz
son bulmak (veya sona ermek)21:51:55
bitmek, tükenmek
Tat21:51:46
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
Deniz21:51:43
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
işçi sigortası21:51:30
bk. sosyal sigorta
Yat21:51:26
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
asorti21:51:05
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
kazein21:51:00
Sütte bulunan protein maddesi
ara bulucu21:50:49
Uzlaştıran kimse, uzlaştırıcı
küfür küfür21:50:18
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
Arp21:50:07
bk. harp (II)
Arz21:50:00
Sunma
Ada21:49:43
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
Ana21:49:36
Çocuğu olan kadın, anne
ALA21:49:33
İyi, pek iyi
Yarar21:49:31
Yarayan, elverişli, uygun
AKA21:49:30
Büyük kardeş, ağabey
AKI21:49:26
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
Not21:49:19
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
Naz21:49:09
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
Nem21:49:05
Havada bulunan su buharı
Ney21:48:59
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
NAN21:48:55
Ekmek
su yosunları21:48:37
Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, daha çok su yüzeyinde yaşayan, yaprak veya tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi, üşniye, algler
Ölümlü21:48:36
Gelip geçici, kalımsız, fani
KAF21:48:34
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
KUR21:48:17
Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
HAC21:48:10
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
Huy21:48:07
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
HİBE21:47:58
Bağışlama, bağış
SOY21:47:50
Manzum söz
SON21:47:43
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
bakanlık21:47:36
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
musamaha etmek21:47:23
hoşgörü ile davranmak
Leb21:47:22
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
MEY21:47:12
Şarap
üniversal21:46:55
Evrensel
gelecekçilik21:46:52
Fütürizm
pünez21:46:51
Raptiye
Mum21:46:48
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
Uca21:46:44
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
devim bilimi21:46:37
Dinamik
Udi21:46:34
Ut çalan çalgıcı, utçu
RET21:46:21
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
Nida21:46:19
Çağırma, bağırma, seslenme
RAF21:46:18
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
RUJ21:46:14
Dudak boyası
hücre yutarlığı21:46:12
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
Rey21:46:11
Oy
islim21:45:34
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
mukadderat21:45:34
Yazgı
billursu21:45:32
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
duygulu21:45:29
Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas
MAT21:45:23
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
Açıkça21:45:15
Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde
tezkire21:45:05
bk. tezkere
hesap21:45:02
Aritmetik
rüşvet vermek21:44:57
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
herek21:44:55
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
ahşap21:44:51
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
pıhtı21:44:45
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
dermatoloji21:44:42
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
Buddhist21:44:37
Buddhizm dininden olan kimse
İÇİNDE21:44:33
Süresince, zarfında
laskine21:44:30
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
lâgar21:44:27
Zayıf, çelimsiz, etsiz
birim21:44:25
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
İhtilal21:44:17
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
lâden21:44:07
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
sataşma21:44:03
Sataşmak işi
sürgün21:43:59
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
ergene21:43:58
Maden yeri
AÇIK21:43:55
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
müstahzarat21:43:34
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
ya da21:43:31
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
kopuntu21:43:13
Kopmuş parça, diaspora
mide21:43:10
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
umarsız21:43:06
Çaresiz
element21:43:02
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
öğür21:43:02
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
taş basmacı21:42:59
Taş basması ile uğraşan kimse
hafıza kaybı21:42:46
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
teflon21:42:43
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
keçiboynuzu21:42:31
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
yeter sayı21:42:28
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
incitme21:42:20
İncitmek işi
remi21:42:15
İskambillerle oynanan bir tür oyun
rant21:42:02
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
rami21:41:56
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
Güneş21:41:42
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
pertavsız21:41:32
Büyüteç
takip etmek21:41:28
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
Gözlem evi21:41:08
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
tirpitil21:41:04
bk. tirpidin
dilmaç21:41:01
Çevirici, tercüman
peşin21:40:52
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
tefeci21:40:50
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
ivecenlik21:40:47
İvecen olma durumu, acele, acelecilik