dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

DÜNYA20:50:31
Üstünde yaşadığımız gök cismi
görüp gözetmek20:49:57
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
herhangi bir20:49:46
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
bitiş20:49:42
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
ekşimik20:49:41
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
katedral20:49:35
Baş kilise
takatuka20:49:30
Gürültü patırtı
sıralaç20:49:08
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
başat20:48:55
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
arjantin20:48:32
Büyük bira bardağı
balgam20:48:19
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
daluyku20:48:18
Derin uyku
üniversal20:47:34
Evrensel
pigment20:47:28
Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde
belit20:47:23
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: "Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir
malama20:47:01
Samanla karışık tahıl
niş20:47:01
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
metin olmak20:46:51
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
Dönence20:46:36
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
varsıl20:46:34
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
Üzgü20:46:06
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa
zevk20:46:05
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
aşamalı20:45:50
Aşaması olan, kademeli
kargış20:45:40
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
menekşegiller20:45:32
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
sazangiller20:45:25
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
Bacaksız20:45:16
Bacağı olmayan
profesyonel20:44:40
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
kast20:44:38
bk. kasıt
dirilik20:44:33
Diri olma durumu
Öldürme20:44:32
Öldürmek işi
kaymakamlık20:44:28
Kaymakam olma durumu
TARİFE20:44:03
Fiyat gösteren çizelge
kurtarma20:44:02
Kurtarmak işi
tamer20:43:28
Eksikliği olmayan er, tam teçhizatlı asker
selâtin20:43:25
Sultanlar
bağ bıçağı20:43:19
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
riskli20:42:58
Riski olan
anemik20:42:53
Kansız
habersiz20:42:51
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
mira20:41:48
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
armağan20:41:35
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
kinaye20:41:31
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
sarsıntı20:41:17
Sarsılmak işi, birden sallanma
sağuculuk20:41:17
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
kaynata20:41:14
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
gizlenmiş20:41:01
Saklanmış
TUZLA20:40:56
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
dinleme20:40:45
Dinlemek işi
sinek20:40:26
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
ilerleme20:39:46
İlerlemek işi
aldırış etmemek20:39:30
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
silindir şapka20:39:05
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
etilalkol20:38:46
bk. alkol
ahir20:38:16
Son, sonraki, ahır
aft20:38:08
Pamukçuk
yobazlık20:37:41
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
geyik20:37:28
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
ikilem20:37:27
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassim, dilemma: Fatih"in, babası II. Murat"a yolladığı bir haber güzel bir ikilem örneğidir
pas20:37:17
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
mistik20:37:08
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
cahil kalmak20:37:02
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
ivedili20:36:41
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
ikinci çağ20:36:41
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
çiroz20:36:26
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
gazel20:36:21
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
görece20:35:33
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
ötleği20:35:25
Bir cins kartal
bakkal20:35:12
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
tebdilihava20:35:10
Hava değişimi
otoban20:34:53
Otoyol
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın20:34:40
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
kompleks20:34:39
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık
algılama20:34:32
Algılamak işi, idrak etme
vagina20:34:14
Döl yolu, vajina
nostalji20:32:53
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
selâm vermek20:32:41
selâmlamak
Yarıcı20:32:34
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
gördek20:32:15
Acı balık
artçı20:31:29
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
Besleme20:30:19
Beslemek işi
massetme20:29:56
Emme, içine çekme, soğurma
rasathane20:29:50
Gözlem evi, observatuvar
tartışma20:29:18
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
Kemankeş20:29:06
Ok atıcı, okçu
HILTAR20:29:00
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
orak ayı20:28:24
Temmuz
analiz20:26:41
Çözümleme, tahlil
liet20:26:34
Şarkı
raşe20:26:26
Titreyiş, ürkme
Haydut20:26:25
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
fen bilimi20:26:18
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
inatlaşmak20:26:16
İnat etmek
top20:26:03
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
parselleme20:25:58
Parsellemek işi
sahne20:25:54
İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer
Vaziyet20:25:17
Konum
feragat20:25:13
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
hiçbir20:25:11
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
kebe20:24:56
Kısa kepenek
Arzu20:24:47
İstek, dilek
içli dışlı olmak20:23:54
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
Ürküntü20:23:42
Ürkme duygusu, tevahhuş
Fonoloji20:23:22
Ses bilimi
BIRAKMA20:23:11
Bırakmak işi
sızıntı20:23:07
Sızan şey
esim20:23:04
Yelin esişi
doğruluk20:22:54
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
çerçeve20:22:48
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
iyice20:22:43
İyiye yakın
beşeri20:22:38
İnsanoğlu ile ilgili
faziletli20:21:45
Erdemli
rahne20:21:43
Gedik, yarık
MEYUSİYET20:21:06
Umutsuzluk, karamsarlık
güleç20:21:02
Her zaman gülümseyen, mütebessim
düğme20:20:36
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
istihbarat20:20:27
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
volkanik20:20:25
Volkanla ilgili
nafaka20:20:24
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
akıbet20:20:05
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
DÖNGEL20:20:05
Muşmula
Hamile20:19:53
Gebe, yüklü, aylı
altın sarısı20:19:51
Altın rengini andıran
kum20:19:46
Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü
Tatar çorbası20:19:44
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
gönüllü20:19:36
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
müşterek20:19:15
Ortak
incitici20:18:52
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
müstahzarat20:18:25
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
biat20:18:21
Bir kimsenin egemenliğini tanıma