dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

dizem09:37:09
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
ikaz09:37:06
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
Aralıksız09:37:03
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
tahakkuk etmek09:37:02
gerçekleşmek
güleç09:36:58
Her zaman gülümseyen, mütebessim
özellikle09:36:57
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
kurutma09:36:43
Kurutmak işi
resesif09:36:42
Çekinik
yangın bombası09:36:41
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
irfan09:36:41
Bilme, anlama, sezme, kültür
yeni dünya09:36:39
Amerika ana karası
kaba kuvvet09:36:37
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
kabil09:36:35
Olabilir, mümkün
makas09:36:33
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
mertlik09:36:29
Yiğitlik, erkeklik
dikizci09:36:24
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
kıvrım09:36:23
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
AMİL09:36:21
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
şaki09:36:17
Haydut, eşkıya
izzetinefis09:36:12
Onur, öz saygı
gönüllü09:36:08
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
işsiZ09:36:07
İşi olmayan
akışkanlık09:35:55
Akışkan olma durumu
arslan09:35:49
Aslan
uzam09:35:44
Algılanan nesnelerin temel niteliği
revaç09:35:38
Geçerli ve değerli olma, sürüm
sonradan09:35:34
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
meslek09:35:22
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
itap09:35:18
Paylama, azarlama
emniyet09:35:17
Güvenlik
muafiyet09:35:17
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
Hafıza09:35:08
Bellek
Safha09:35:00
Evre
trakunya09:34:57
bk. çarpan balığı
ova09:34:57
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
ölçünlü09:34:54
Standart
çevirgeç09:34:52
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
balık yumurtası09:34:48
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta
ince hastalık09:34:42
bk. ince hastalık
kötü kötü düşünmek09:34:42
üzüntülü düşüncelere dalmak
talih kuşu09:34:40
İyi talih
ERİYİK09:34:37
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
vakayiname09:34:37
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
eş değer09:34:34
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
bel kemiği09:34:32
Omurga
kırçıl09:34:08
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
İsmet09:33:47
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
sığır09:33:46
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
zulüm görmek09:33:30
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
Terör09:33:25
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
nişan yüzüğü09:33:21
Nişan halkası
geçek09:33:13
Çok geçilen yer, işlek yol
kamuoyu09:32:59
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
eyyamcı09:32:52
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
badem içi09:32:43
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
orman kuşağı09:32:41
Sıralı ormanların oluşturduğu dizi, orman dizisi
ahşa09:32:36
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
ahlak bilimi09:32:27
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
çinko09:32:27
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
adama09:32:22
Adamak işi
hayranlık09:32:20
Hayran olma durumu
fücceten09:32:20
Birdenbire, ansızın (ölmek)
gamsele09:32:09
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
YAŞIT09:32:07
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
avuç dolusu09:31:57
(para için) Pek çok
deneyimsiz09:31:57
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
spor09:31:56
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
Seyahat09:31:52
Gezi, yolculuk
Acar09:31:52
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
gülme09:31:48
Gülmek işi
kalorimetre09:31:47
Isıölçer
sinirlilik09:31:43
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
TEMLİK09:31:42
Mülk olarak verme
övüngen09:31:37
Çok övünen, farfara
kapela09:31:32
Şapka
TUTTURMAK09:31:32
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
CİNSİYET09:31:27
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
mercimek09:31:27
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
boşlama09:31:26
Boşlamak işi, ihmal
alabora09:31:22
Geminin devrilecek kadar yan yatması
şal örneği09:31:22
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
çıkar09:31:16
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
lâyık olmak09:31:07
hak kazanmış olmak
mutaassıp09:31:03
Bağnaz
Puro09:30:54
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
delikli boncuk (veya taş) yerde kalmaz09:30:52
az çok işe yarayan her şeyin isteklisi bulunur
düşme09:30:52
Düşmek işi
üşengen09:30:45
bk. üşengeç
atfetme09:30:44
Atfetmek işi, isnat
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)09:30:37
borcunu ödeyip bitirmek
dişi09:30:18
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
manganez09:30:06
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
adaptör09:30:01
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
üremi09:30:01
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
hudut boyu09:29:57
Sınır boyu
kanun maddesi09:29:56
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
EZİYET09:29:53
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
çekyat09:29:52
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
Tekne09:29:42
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
ihsas09:29:37
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
Çürük09:29:33
Çürümüş olan
cam gibi09:29:27
arkası görünen, saydam, şeffaf
Gerileme09:29:22
Gerilemek işi
GENE09:29:22
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
yaralanmak09:29:21
Gücenmek, incinmek, kırılmak
tellür09:29:14
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
geometrik09:29:13
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
beğenme09:29:01
Beğenmek işi
amfiteatr09:28:57
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
amigo09:28:57
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
loğlama09:28:46
Loğlamak işi
Üretim evi09:28:43
Fabrika
aydınlatma09:28:40
Aydınlatmak işi
BAYINDIR09:28:37
(yer için) Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur
mason locası09:28:36
Çeşitli derecelerdeki masonlardan oluşan gruplardan her biri
kudret narı09:28:29
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
bilinç09:28:28
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
tıknaz09:28:27
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
Fare09:28:26
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
Niçin09:28:17
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
Miza09:28:16
Kumarda ortaya sürülen para
birleştirme09:28:13
Birleştirmek işi veya durumu
haşiye09:28:12
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
milli09:28:07
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
ÇAPAR09:28:04
Postacı, ulak
yıpratma09:27:51
Yıpratmak işi
Öğreti09:27:41
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
bereleme09:27:35
Berelemek işi
seçki09:27:35
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji
dilinme09:27:34
Dilinmek işi