dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

mevsim19:48:40
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
Titan19:48:35
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
mütareke19:48:30
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
General19:48:21
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
baki19:48:15
Sürekli, kalıcı, daimî
müptela19:48:13
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
Susuzluk19:48:08
Susuz olma durumu, kuraklık
Aralıksız19:48:06
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
muhtemel olmak19:48:03
umulmak, beklenmek
kaba kuvvet19:48:01
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
tekerrür19:47:52
Tekrarlanma
falan19:47:37
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
facia19:47:35
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
kuzgun19:47:33
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
TUZLA19:47:18
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
yansıtıcı19:47:09
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
dirgen19:47:02
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
kültürlü19:47:00
Kültürü gelişmiş olan
çin gülü19:46:58
bk. kamelya
bünye19:46:53
Vücut yapısı
direme19:46:50
Diremek işi
meydana gelmek19:46:45
olmak, oluşmak
müsriflik19:46:41
Tutumsuzluk, savurganlık, israf
Kuvvetsiz19:46:38
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
Tasdik19:46:14
Doğrulama
Sadistlik19:45:56
Sadist olma durumu
münşi19:45:49
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
mugayir19:45:42
Uymaz, aykırı
ustalıkla19:45:37
Ustaca
mütedeyyin19:45:30
Dindar
salahiyettar19:45:13
Yetkili
faizci19:45:10
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
sık19:45:08
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
Tayfa19:45:06
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
ucube19:44:55
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
salahiyetsiz19:44:51
Yetkisiz
NAĞME19:44:41
Güzel, uyumlu ses, ezgi
ömür19:44:39
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
hakuran19:44:34
Kumru
Papaz19:44:25
Hristiyan din adamı
vuraç19:44:13
Tokaç, raket
Pazar19:44:07
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
MAHKEME19:43:50
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
inilmek19:43:45
İnmek işi yapılmak
iflâh19:43:33
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
çamur19:43:31
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
Tecrit19:43:26
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
çalak19:43:23
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
çakal19:43:17
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
inşa etmek19:43:14
kurmak, yapmak
REHA19:43:05
Kurtuluş, kurtulma
kalamar19:43:04
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
tektonik19:43:03
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
çabuk19:43:01
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
tuğ19:42:54
Sorguç
ÜZME19:42:42
Üzmek işi
Ürem19:42:33
Faiz, getiri
harp okulu19:42:26
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
hiçlik19:42:05
Hiç olma durumu
cazip19:42:00
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
kaypak19:41:53
Kayagan, kaygan
temiz kâğıdı19:41:47
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
Bakışımsız19:41:30
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
gündöndü19:41:16
Ayçiçeği
Zn19:41:14
Çinko"nun kısaltması
naz19:41:08
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
arılık19:41:07
Temizlik
kemalist19:41:05
Atatürkçü
matriarkal19:40:51
Anaerkil
ihata19:40:41
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
ihlas19:40:37
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
pipi19:40:33
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
ağız birliği19:40:25
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
üşenç19:40:22
Üşenme, üşengeçlik
doğulu19:40:20
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
zahire19:40:13
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
derbeder19:40:06
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
PEK19:39:59
Sert, katı
enfraruj19:39:52
Kızıl ötesi
Medüz19:39:45
Denizanası
sınır taşı19:39:42
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
Muhasip19:39:40
Sayman, muhasebeci
kum balığı19:39:35
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
etkinleştirme19:39:30
Etkinleştirmek işi
AMA19:39:28
Görmez, kör
telef etmek19:39:21
öldürmek, mahvetmek
kalımsız19:39:16
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
zemmetme19:39:09
Zemmetmek işi veya durumu
alt karşıt19:39:02
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
örtülü19:38:52
Örtüsü olan
koşul19:38:48
Şart
istihza etmek19:38:40
alay etmek, alaya almak
damızlık19:38:38
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
misafirhane19:38:36
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
etkime19:38:31
Etkimek işi, tesir
zengin19:38:29
Parası, malı çok olan, varlıklı
Gözlem19:38:23
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
şenlikli19:38:21
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
vulva19:38:16
Ferç
vukuf19:38:14
Anlama, bilme, bilgi
keşikleme19:38:07
Almaş, münavebe
maşrık19:38:04
Doğu
gün ortası19:38:00
Öğle, öğle vakti
çoban köpeği19:37:53
Sürüyü koruyan iri cins köpek
merdane19:37:50
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
DİLSİZ19:37:48
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
büyük baba19:37:41
Annenin veya babanın babası, dede
tuğamiral19:37:38
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
çalışkan19:37:22
Çok çalışkan, çalışmayı seven, faal
Patlama19:37:14
Patlamak işi
velespit19:37:13
Bisiklet
şeytan taşlama19:37:12
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
Ağırlaşmak19:37:10
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
nemrut19:36:54
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
kuşkuculuk19:36:52
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
tenezzül19:36:52
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
kuru üzüm19:36:33
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
bukalemun19:36:28
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
Kumarcı19:36:09
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
Balya19:36:07
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
komedyen19:36:04
Güldürülerde oynayan oyuncu
hatime19:35:57
Son, sonuç
UYDURMA19:35:54
Uydurmak işi
19:35:52
bk. mı / mi
bağırsak askısı19:35:50
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
darlık19:35:47
Dar olma durumu
seçenek19:35:45
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
olumlu19:35:45
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
siyasetçilik19:35:42
Siyasetçinin işi
roket19:35:28
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi