dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

arış22:20:04
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
Tapu22:20:02
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
YEL22:19:42
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
Kesim22:19:28
Kesmek işi
yılışık22:19:15
Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye çalışan
öğretim üyesi22:19:12
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
billursu22:18:59
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
gece kuşu22:18:57
Gece gezmesini seven kimse
iftiracı22:18:53
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
Yaşıt22:18:35
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
burun22:18:29
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
toprak rengi22:18:28
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
ağlama22:18:15
Ağlamak işi
Istaka22:18:09
bk. isteka
ordinat22:18:03
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
hepsi22:17:57
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
boyun eğmek22:17:44
isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak
şirin22:17:38
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
düzenlilik22:17:19
Düzenli olma durumu
desigram22:17:01
Bir gramın onda biri, dg
uzun uzadıya22:16:49
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
bezek22:16:43
Süs, ziynet
Özerk22:16:42
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
yır22:16:36
Ezgi, türkü, nağme
askıntı22:16:30
Başkalarının sırtından geçinen
dalgalı akım üreteci22:16:26
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
RUTENYUM22:16:23
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
büyüklenme22:16:04
Kendini büyük gösterme, kibir
aşağılama22:15:58
Aşağılamak işi
refika22:15:45
Eş, karı, zevce
olguculuk22:15:39
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
Küt22:15:32
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
Çoban yıldızı22:15:20
Venüs, Çulpan
BUĞDAY22:15:13
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
averaj22:15:11
Ortalama
labirent22:15:07
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
TARİHSEL22:15:01
Tarihî
TELEKOMÜNİKASYON22:14:42
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
tefeci22:14:36
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
talak22:14:28
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
Taşınabilir22:14:24
Taşınması mümkün olan
Sözcük22:14:17
Kelime
Ayırım22:14:11
Ayırmak işi
istiare22:14:05
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
sızılı22:13:58
Sızısı olan
KARARGAH22:13:52
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
cerrahi22:13:39
Cerrahlıkla ilgili
havuç22:13:21
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
Çakım22:13:02
Şimşek, çakın
ikmal22:12:49
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
nur yüzlü22:12:36
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
ikici22:12:17
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
ulaşma22:11:58
Ulaşmak durumu
yetki22:11:33
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
sinema sanatçısı22:11:27
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
balıkçıl22:11:09
Balıkla beslenen, balık yiyen
ehemmiyetsiz22:10:56
Önemsiz
öncelikle22:10:44
Öne alınarak, daha önce olarak
ekşimtırak22:10:43
Az ekşi
alış veriş22:10:38
Alım satım işi
bağa22:10:31
Kaplumbağa
Pamukçuk22:10:25
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
Ödeşme22:10:19
Ödeşmek işi
Yengi22:10:18
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
ULAŞTIRMA22:10:13
Ulaştırmak işi
çıkrıkçı22:10:00
Çıkrık yapıp satan kimse
katar22:09:42
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
polarıcı22:09:35
Işığı polarmaya yarayan alet
lisaniyat22:09:23
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
Düzenli22:09:17
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
istinat22:09:10
Dayanma, yaslanma
Şiraze22:09:04
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
öbür dünya22:08:34
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
millet meclisi22:08:28
Milletvekillerinin oluşturduğu kurul
müptela22:08:21
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
Vizyon22:08:09
Gösterim
kerime22:08:02
(saygılı konuşmada) Kız evlât
çocuk yuvası22:07:50
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
misafir22:07:43
Konuk
nötr22:07:19
Tarafsız, yansız
üç22:07:13
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
Medüz22:07:06
Denizanası
yükseklik korkusu22:06:54
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
taş22:06:49
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
sınır taşı22:06:41
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
SOLAK22:06:35
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
hilesiz22:06:29
Hile yapmayan, düzen bilmeyen
Soyluluk22:06:22
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
viroloji22:06:03
Virüsleri inceleyen bilim dalı
Hamile22:05:51
Gebe, yüklü, aylı
açısal22:05:32
Açı ile ilgili
tüberküloz22:05:26
Verem
bildirme22:05:19
Bildirmek işi, beyan
göz hapsi22:05:00
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
bildirge22:04:54
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
uzun kafalı22:04:48
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
markka22:04:47
Finlandiya para birimi, mark
mücevher22:04:41
Değerli süs eşyası
fırtına kuşu22:04:11
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
ispirtolu22:03:59
İspirtosu olan
baldırak22:03:39
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
büyülü22:03:38
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
evlilik22:03:33
Evli olma durumu
Işın22:03:27
Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua
KAZIKLI HUMMA22:03:21
Tetanos
ummak22:03:14
Sanmak, tahmin etmek
umman22:03:08
Ana deniz, okyanus
halk22:02:57
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
ÜSKÜRE22:02:55
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
Yankı bilimi22:02:43
Akustik
duvar resmi22:02:31
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
FELÇ22:01:52
İnme, nüzul
buğdaygiller22:01:46
Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası
habeş22:01:39
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
Önceki22:01:33
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
köy ihtiyar heyeti22:01:20
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
yekinmek22:01:13
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
özbekçe22:01:12
Özbek dili
Salacak22:01:07
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
çavuş kuşu22:00:54
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
çalışkan22:00:48
Çok çalışkan, çalışmayı seven, faal
omnivor22:00:42
Hem et hem ot ile beslenen canlı
TEORİ22:00:20
Kuram, nazariye
apiko22:00:07
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması
virane21:59:59
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
akkirpani21:59:47
Ak, fakat kirli
ZEHİRLENMEK21:59:40
Zararlı düşünceler edinmek
reddetme21:59:28
Reddetmek işi
kumarhane21:59:16
Kumar oynanan yer
desimetre21:59:09
Bir metrenin onda biri, dm