dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

inci çiçeği15:01:51
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)
çoktan (veya çoktandır)15:01:46
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
naaş15:01:41
Ölen kimsenin vücudu, ceset
sarhoş15:01:35
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
Perdah15:01:20
Parlatma, parlaklık verme
yörük çadırı15:01:14
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
saçak15:01:14
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
bütünlük15:01:13
Bütün olma durumu
kızlık15:01:12
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
ritmik15:01:06
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
Şile bezi15:01:04
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
Kır15:01:01
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
ondüle15:00:59
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
Bahar15:00:59
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
Yakarı15:00:59
bk. yakarış
mevsuf15:00:53
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
cibilliyetsiz15:00:48
Soysuz, sütü bozuk
düzgün15:00:46
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
dalgır15:00:34
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
Fıstık15:00:33
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
HAYALPEREST15:00:32
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
laf15:00:31
Söz, lâkırdı
yapma15:00:25
Yapmak işi
Hekim15:00:23
İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilâçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip
arkadaş olmak15:00:23
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
parça parça15:00:16
Parçalanmış bir durumda, lime lime
pelesenk ağacı15:00:13
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
muadele15:00:13
Eşitlik, beraberlik, denklik
Rabbena15:00:12
Tanrı, Tanrım
ağaç küpesi15:00:09
Hatmi
tropizm15:00:09
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
Nikel15:00:08
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
nezafet15:00:07
Temizlik, paklık
kartel15:00:06
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
Seçmeci15:00:06
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
glokom15:00:06
Karasu (göz hastalığı)
sarımsak14:59:57
Zambakgillerden, 25-100 cm yükseklikte, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğan biçimli sürgünlerinde kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum)
faraziye14:59:54
Varsayım, hipotez
sulama14:59:54
Sulamak işi
çok geçmeden14:59:53
kısa bir süre sonra
Alçı taşı14:59:49
Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips
larva14:59:48
Kurtçuk
doğacılık14:59:44
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
çapa14:59:43
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
geçmiş zaman sıfat-fiili14:59:38
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
yükün14:59:33
İyon
MEŞRUBAT14:59:22
İçilecek şeyler, içecekler
SEÇKİN14:59:19
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
Gönderme belgesi14:59:18
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
Bor14:59:12
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
asilzade14:59:11
Soylu
keçi postu14:59:10
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
pekmez14:59:09
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın14:58:59
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
rüşvet14:58:56
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
İNCE SIVA14:58:52
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
lazer14:58:51
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
oyuncu14:58:45
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
sıfır14:58:44
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
lazut14:58:40
Mısır
Başlık14:58:37
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
ladin14:58:34
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
lagos14:58:24
bk. lâhos
örf14:58:21
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
lagar14:58:15
Zayıf, çelimsiz, etsiz
pizzicato14:58:05
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
altın14:58:05
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
ıtırlı14:58:00
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
içbükey14:57:56
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
kararlılık14:57:55
Kararlı olma durumu, istikrar
inam14:57:55
Emanet, vedia
Sahtekarlık14:57:52
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
müşavere14:57:47
Danışma, danış
MORULA14:57:46
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
müsrif14:57:41
Tutumsuz, savurgan
salisen14:57:32
Üçüncü olarak
ÜSKÜRE14:57:30
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
ÜS14:57:15
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
Acınma14:57:13
Acınmak işi
ÜNLEM14:57:11
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
akıllıca14:57:11
Akla yakın, doğru olarak
çağ14:56:56
Zaman parçası, vakit
halk ağzı14:56:55
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
ÜN14:56:52
Ses
hakiki14:56:51
Gerçek
fakir fukara14:56:47
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
remel14:56:46
Aruz ölçülerinden biri
yemişli14:56:45
Yemişi olan, meyve veren
pintilik14:56:40
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
karamsar14:56:36
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
ÖĞÜT14:56:35
Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat
dantela14:56:25
bk. dantel
ÖÇ14:56:23
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
Yetersiz14:56:19
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
Ilımlı14:56:13
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
Gölge14:56:10
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
aforoz14:56:10
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
ruh bilimcilik14:56:09
Özellikle din, sanat, ahlâk gibi olayları tek yanlı olarak yalnızca ruh bilimsel açıdan inceleme ve açıklama, psikolojizm
Mızrap14:56:09
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
pinhan14:56:08
Gizli, saklı, gizlenmiş
nükte yapmak14:56:07
nükteli söz söylemek
makule14:56:07
Takım, çeşit
Örgüt14:56:05
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
irade dışı14:56:04
İradesiz
anilin14:56:03
Benzenden türeyen bir amin
muhafız14:56:02
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
Önemsiz14:56:01
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
nakzetmek14:56:01
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
deniz aynası14:56:01
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
libido14:55:58
Cinsel iç güdünün belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünü
mikrop14:55:54
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
hudut boyu14:55:51
Sınır boyu
yelken balığı14:55:47
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
DİNAMO14:55:45
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
YARDIM14:55:44
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
Çiftçilik14:55:43
Çiftçi olma durumu
yardak14:55:40
(özellikle kötü işlerde) Yardım
Eleştiri14:55:38
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
vurguncu14:55:37
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
Kasınç14:55:37
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
Yeni14:55:26
Kullanılmamış olan
şebeke14:55:23
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
zirai14:55:17
Tarımla ilgili, tarımsal
ezkaza14:55:12
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
ilgi göstermek14:55:12
ilgisini esirgememek, belli etmek
güvey,-i14:55:06
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
usta14:55:05
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
uluslar arası14:55:03
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
telsiz telefon14:55:00
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
ululuk14:55:00
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet