dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

ömre bedel18:20:25
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
ŞLEMPE18:20:15
Tanelerin veya melasın fermantasyonundan veya damıtma yoluyla alkol alındıktan sonra çok sulu hâldeki lâpa
ümük18:20:07
Boğaz, gırtlak, imik
temerrüt18:19:52
Dik kafalılık, kafa tutma
yükselteç18:19:31
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
kavata18:19:21
Oyma ağaç kap
özür18:19:00
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
köstek18:18:54
Hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip veya zincir
naip18:18:52
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
koyu kahverengi18:18:14
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
nemçeker18:17:59
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
SİMÜLTANE18:17:57
Aynı anda olan, eş zamanlı
İSKERLET18:17:49
Dikenli salyangoz
manzume18:17:46
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
kalp18:17:22
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
candan18:17:22
İçten, yürekten, gönülden, samimî
elden ele geçmek18:17:18
bir şey sahip değiştirmek
kısmık18:17:17
Cimri, pinti, hasis
muteriz18:17:04
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
teçhiz18:16:47
Donatma, donatım
aheste18:16:38
Yavaş, ağır
Muvazene18:16:31
Denge
yöntem bilgisi18:16:22
Metot bilgisi
cicik18:16:20
İnsan veya hayvan memesi
d D18:16:13
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
ozansı18:16:08
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
alt karşıt18:16:03
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
tropizm18:16:00
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
alacakarga18:15:46
Saksağan
aba altından değnek (sopa) göstermek18:15:45
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
astsubay18:15:36
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
Davranış18:15:10
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
Erken18:15:08
Zamanın ilerlememiş bir anında
böcek18:15:05
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
gök yakut18:15:04
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
durukluk18:14:53
Duruk olma durumu
gizemcilik18:14:51
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
dış alım18:14:46
İthalât
bozulmak18:14:40
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
sıdk18:14:39
Doğruluk, gerçeklik
sinameki18:14:13
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
ekran18:14:08
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
tortul18:13:59
Tortu niteliğinde olan
remiz18:13:55
Sembol, rumuz
balgam18:13:51
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
zararlı18:13:32
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
ihtiraslı18:13:28
Aşırı istekli
jeoloji18:13:27
Yer bilimi
araştırma18:13:06
Araştırmak işi, taharri
KRİPTON18:13:04
Atom numarası 36, atom ağırlığı 83, 8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz.Kısaltması Kr
İrs18:13:04
Kalıtım, soya çekim
masa18:12:59
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
SAĞANAK18:12:54
Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
yasa dışı18:12:38
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
oğlak18:12:14
Zodyakta Yay ile Kova arasındaki burç, Cedi. bk. Zodyak
mırra18:12:03
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
kılık18:12:03
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
utanç18:11:49
Utanma duygusu, hicap
ardiyeci18:11:48
Ardiye işleten kimse
yalandan18:11:42
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
eglog18:11:42
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
çekirdek18:11:39
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
istavroz18:11:36
Haç
sevinçli18:11:23
Sevinci olan ve sevinç veren
istavrit18:11:22
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
yürüklük18:11:18
Yürük olma durumu
görmemiş18:11:17
Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan
yüz kalıbı18:11:16
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
sadır18:10:48
Göğüs, sine
stant18:10:37
At yarışlarında seyirci tribünü
ekşimik18:10:30
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
Bulgar18:10:30
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
durgunluk18:09:46
Durgun olma durumu
tımarlama18:09:44
Tımarlamak işi veya durumu
filiz18:09:30
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
Flâman18:09:20
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
güç beğenir18:09:17
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
tamlayan18:09:13
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
rastlantı18:08:38
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
aterina18:08:37
Gümüş balığı
abece18:08:33
bk. alfabe
boyun borcu18:08:18
Yapılması gereken ödev, vecibe
hâkim olmak18:07:58
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
teselli etmek (veya vermek)18:07:58
avutmak, avundurmak
dolambaç18:07:43
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
düzmeci18:07:30
Düzme şeyler yapan, sahteci, sahtekâr
müdevver18:07:25
Yuvarlak
dede18:07:13
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
faraza18:06:55
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
fuar18:06:36
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
azgın18:06:31
Azmış olan
tirat18:06:27
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
eğleşme18:06:22
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
yanşama18:06:14
Yanşamak işi veya durumu
SIÇAN18:06:02
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
te18:05:39
Tellür"ün kısaltması
urağan18:05:23
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
erkete18:05:08
Dikiz
ırkçılık18:05:07
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
terkip etmek18:04:54
birleştirmek, bir araya getirmek
arkeoloji18:04:38
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
sorunsal18:04:34
Çözümü belli olmayan
münzevi18:04:28
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
inancılık18:04:28
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
Buket18:04:02
Çiçek demeti
cihet18:03:44
Yön, yan, taraf
kovucuk18:03:42
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
toryum18:03:40
Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, 112,6 yoğunluğunda, 1700° C de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element. Kısaltması Th
devletleştirme18:03:31
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
çokça18:03:30
Çok olarak
anıştırma18:03:30
Anıştırmak işi
lekelenme18:03:27
Lekelenmek işi
bağdaş kurmak18:03:21
bu biçimde oturmak
Veba18:03:20
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
onursal18:03:14
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
hadım18:02:57
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
katrilyon18:02:48
Trilyon kere bir milyon (1024)
serin18:02:25
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
kuralsız18:02:20
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
saygıdeğer18:02:16
Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem
barlam18:02:15
bk. barlam
arıtma18:02:09
Arıtmak işi
SAVAT18:02:07
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
kekelik18:01:58
Kekemelik
vebal18:01:49
Günah
düz18:01:47
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
Aftos18:01:44
Oynaş, metres
muştu18:01:35
Sevindiren haber, sava, müjde
TARTIM18:01:32
bk. dizem
tepkime18:01:19
Tepkimek işi