dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

dizem16:07:15
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
asliye16:07:12
Temel, esas
İLİM16:07:08
Bilim
abanoz16:07:04
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
kavuşturma16:06:57
Kavuşturmak işi
tekerrür16:06:47
Tekrarlanma
TURP16:06:43
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
Lezzet16:06:11
Ağız yoluyla alınan tat
otarsi16:06:00
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
nükte yapmak16:05:56
nükteli söz söylemek
Slayt16:05:45
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
bireysel16:05:35
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
hükümsüzlük16:05:28
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik
orta boy16:05:24
Orta büyüklükte olan
Yedinci sanat16:05:12
Sinema
rantçı16:05:08
Rant işiyle uğraşan kimse
Ara bozucu16:04:57
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
yöntem bilimi16:04:48
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
telef etmek16:04:41
öldürmek, mahvetmek
güvenlik16:04:38
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
yığın bulut16:04:34
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
bakırcı16:04:27
Bakır işleyen veya bakır kap kacak satan kimse
Gereksiz16:04:19
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
gelip geçici16:04:11
Sürekli olmayan, kısa süreli
ökse kuşu16:04:08
Saka kuşu
yöre16:03:57
Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal
ESİNTİ16:03:48
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
BİCİLİ16:03:40
bk. cicili bicili
Aldırmaz16:03:34
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
Amirce16:03:33
Amire yakışır biçimde, amir gibi
mi16:03:26
bk. mı / mi
gereksizlik16:03:19
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
dedikodu16:03:06
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
nazizm16:03:03
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
zafer16:02:59
Savaşta kazanılan başarı, utku
nazari16:02:55
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
belirtilen16:02:51
Tamlanan
öze16:02:50
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
ruba16:02:49
Giysi, giyecek
çiçek dürbünü16:02:43
bk. kaleydoskop
zabit16:02:33
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
basiret16:02:30
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
Dağ16:02:24
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
Rekabet16:02:12
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
doğaç16:02:10
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
yatak örtüsü16:02:09
Yatağın üzerine serilen örtü
zaman16:02:05
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
soba16:01:58
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
ilginç16:01:54
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
sobe16:01:54
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
sofu16:01:50
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
snop16:01:39
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
Açık deniz16:01:35
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
spor16:01:24
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
spot16:01:20
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
ulusallık16:01:09
Milliyet, millîlik
verimsizlik16:01:05
Verimsiz olma durumu
TEFSİR ETMEK16:00:58
yorumlamak
üzüntülü16:00:54
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
mürekkep16:00:50
Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde
Tapu memuru16:00:42
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
atlatmak16:00:38
Savsaklamak
din dışı16:00:35
Dinle ilişiği olmayan, lâdini
Gerçek16:00:27
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
Hisse16:00:17
Pay
tenezzül16:00:13
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
Hisar16:00:09
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
soy ağacı15:59:59
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
LİSTE15:59:55
Alt alta yazılmış şeylerin bütünü
ŞEVK15:59:47
İstek, heves
tamzara15:59:43
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
saf dışı etmek15:59:40
dizinin dışına çıkarmak
nemrut15:59:40
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
kuru üzüm15:59:36
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
bütün bütün15:59:28
Büsbütün
Hitam15:59:25
Son, bitim
nötr15:59:21
Tarafsız, yansız
mazeret15:59:17
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
Hizip15:59:09
Bölük, kısım
özel ulak15:59:07
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
İnandırma15:59:01
İnandırmak işi
küfür15:58:54
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
bir çokları15:58:39
çok sayıda olan (kimse veya şey)
umacı15:58:31
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
Tren15:58:24
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
pazartesi15:58:23
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
üniversal15:58:22
Evrensel
partici15:58:20
Parti üyesi
Tutu15:58:13
Rehin, ipotek
reşit15:58:09
Ergin
makineli tüfek15:57:53
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
Koyak15:57:49
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
zorlayış15:57:46
Zorlamak işi veya biçimi
büyülü15:57:45
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
sürgen doku15:57:28
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
zor alım15:57:24
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
iyimser15:57:17
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
yasemin15:57:10
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)
yeni yetme15:56:58
Yeni yetmelik çağında olan kimse, ergen
damıtıcı15:56:54
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
MERKEZ15:56:54
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
günahsız15:56:50
Günahı veya suçu olmayan
abandırmak15:56:47
Bir hayvanı yere çöktürmek
aktör15:56:39
Erkek oyuncu
Kapasite15:56:36
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
FAHRİ15:56:31
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
aklama15:56:24
Aklamak işi, ibra
Edinim15:56:23
Kazanma, iktisap
Nesiç15:56:20
Doku
DAVETİYE15:56:16
Davet için yazılan kâğıt
tuş15:56:08
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
İSKERLET15:56:04
Dikenli salyangoz
yazı makinesi15:56:00
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
senkronizasyon15:55:53
Eşleme
zambakgiller15:55:49
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
dış merkezli15:55:41
Dış merkezlikle ilgili olan
flurya15:55:37
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
amudî15:55:34
Dikey, dikine, dik
Batar15:55:30
Zatürree
SÜREKLİ15:55:26
Kesintisiz olarak süren, devamlı
nükte15:55:22
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
hilâl15:55:18
Ayça, yeni ay
Basur15:55:11
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
Namus15:55:07
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
oy birliği15:55:03
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
yürek15:54:55
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
kuramlaştırma15:54:51
Kuramlaştırmak işi
yüzde15:54:44
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
paçavra hastalığı15:54:36
Grip, nezle, enflüenza
sergi evi15:54:29
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer