dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

ZAN10:35:06
Sanma, sanı
Çoluk çocuk10:35:05
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
aktris10:35:02
Kadın oyuncu
bölüntü10:35:00
Bölünmüş parça
harmaniye10:34:59
bk. harmani
sohbet10:34:57
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
apiko10:34:55
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması
neodim10:34:51
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
DAĞ10:34:49
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
yekûn10:34:47
Toplam
enfraruj10:34:46
Kızıl ötesi
doğuştan10:34:46
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
oy çokluğu10:34:41
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
Patlatma10:34:40
Patlatmak işi
kısaca10:34:38
Oldukça kısa, biraz kısa
dölüt10:34:31
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
kıstas10:34:27
Ölçüt
bilindik10:34:24
Bilinen
Ayaküstü10:34:20
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
OLDUBİTTİ10:34:18
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
dipnot10:34:17
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
duyguları açığa vurmak10:34:15
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
içindekiler10:34:14
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
değnek10:34:12
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
kaf10:34:09
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
hazır yemek10:34:08
Kısa sürede hazırlanan ve genellikle ayaküstü yenilen hafif yiyecek
kaz10:34:06
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
ukalâ10:34:05
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
kas10:34:03
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele
kav10:33:59
Kav mantarlarından kurutularak elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde
kap10:33:57
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
Özgün10:33:55
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
kes10:33:52
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
direnme10:33:50
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
kem10:33:46
Noksan, eksik
kum10:33:45
Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü
kul10:33:43
Tanrı"ya göre insan
kuz10:33:42
Gölgede kalan (yan)
ram10:33:42
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
kanunlaşma10:33:41
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
cüz10:33:40
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
huy10:33:37
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
hor10:33:34
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
Önceki10:33:33
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
hun10:33:33
Kan
Issız10:33:31
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
sonuç vermek10:33:31
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
haz10:33:30
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
his10:33:28
Duygu
hap10:33:25
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
hat10:33:22
Çizgi
övüngen10:33:21
Çok övünen, farfara
har10:33:19
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
hav10:33:17
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
Gri10:33:16
Kül rengi, boz
agu10:33:14
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
aga10:33:13
Ağa
Aşk olsun10:33:13
"Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildirir
afi10:33:11
Gösteriş, çalım, caka
aft10:33:10
Pamukçuk
ant10:33:08
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
aba10:33:04
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
adi10:33:02
Sıradan, hiçbir özelliği olmayan
ana10:33:01
Çocuğu olan kadın, anne
alt10:32:58
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
ani10:32:56
Bir anda oluveren, apansız
jargon10:32:56
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
alg10:32:53
Su yosunu
ala10:32:52
İyi, pek iyi
ahu10:32:49
Ceylan, karaca
ali10:32:47
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
İTKİ10:32:46
Tepi
aka10:32:45
Büyük kardeş, ağabey
ibrişim10:32:44
Kalınca bükülmüş ipek iplik
aks10:32:41
Dingil
zen10:32:39
Kadın
kel10:32:39
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
ayn10:32:37
Göz
renk renk10:32:37
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
men10:32:35
Yasaklama, izin vermeme
genişleme10:32:31
Genişlemek işi
şükran10:32:31
İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
neptünyum10:32:22
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
bopstil10:32:21
Züppece giyiniş biçimi
talimat10:32:18
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
dış deri10:32:17
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
kuzu eti10:32:16
Kesilmiş kuzunun parçalanıp satılan eti
iradeli10:32:11
İradeye dayanan, iradî
güzel sanatlar10:32:10
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
İç işleri10:32:08
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
talihli10:32:07
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
vefasızlık10:32:02
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
şöhretli10:32:01
Ünü olan, ünlü, tanınmış
arkasından10:32:00
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
Çulluk10:31:54
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
hu10:31:54
"Neredesin!, bana bak" anlamında daha çok kadınlar tarafından kullanılan seslenme sözü
bozuk çalmak10:31:51
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
değer düşürümü10:31:49
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
manipülâsyon10:31:46
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
seri10:31:44
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
haykırış10:31:43
Haykırmak işi veya biçimi
nam10:31:38
Ad
nal10:31:37
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
net10:31:35
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
kibrit10:31:34
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
sakırga10:31:31
Kene
voleybol10:31:28
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
vuruş10:31:25
Vurmak işi veya biçimi
pespaye10:31:22
Alçak, soysuz, aşağılık
Büyükayı10:31:16
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
sürgün10:31:15
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
Kesinlikle10:31:13
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
yırtıcı kuş10:31:09
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
yâd etmek10:31:07
anmak, hatırlamak
kemik bilimci10:31:06
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
satürn10:31:01
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
elifba10:30:59
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
kerime10:30:56
(saygılı konuşmada) Kız evlât
gazeteci10:30:55
Gazete yayımlayan kimse
Ses bilimi10:30:51
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
TUHAF10:30:47
Alışılmamış, yabansı
sınırsız10:30:46
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
örtülü10:30:44
Örtüsü olan
dirlik10:30:41
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
PARADİGMA10:30:40
Dizi
kıyamet10:30:39
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
kopil10:30:39
Arsız sokak çocuğu
koşma10:30:38
Koşmak işi
koşum10:30:37
Araba hayvanının kayış takımı
manevî10:30:31
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel