dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

alma16:55:51
Almak işi
telsiz telefon16:55:12
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
ibadet etmek16:54:55
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
terennüm16:54:52
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
loğusa otu16:54:51
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
yerici16:54:47
Yeren, yermek işini yapan
kaurit tutkalı16:54:41
Üre
ongunluk16:54:15
Ongun olma durumu, mutluluk, bolluk, bereket, feyiz, saadet
feragat etmek16:53:31
hakkından vazgeçmek, el çekmek
ayırmaç16:53:00
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
BELGİ16:51:51
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
16:51:39
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
saç örgüsü16:51:11
Nakış işlerinde bir tür motif adı
ÖRGÜTLENME16:51:10
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
evmek16:49:05
bk. ivmek
peşkir16:48:49
(genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş) Havlu
avunç16:48:47
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
bütünlük16:48:09
Bütün olma durumu
ÜFUL16:47:08
(yıldız için) Batma
mastı16:47:06
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
kül rengi16:46:51
Odunun yanmasıyla oluşan, külün akla kara arasındaki rengi, gri
YETİ16:46:50
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
maden gazı16:46:50
Madende oluşan gaz
üst üste16:46:03
Birbiri arkasından
arpa suyu16:45:57
Bira
MÜTAREKE16:45:43
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
mahşer günü16:45:42
Kıyamet
eş basınç16:45:41
Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği var sayılan eğri, izobar eğrisi
süsleme16:45:25
Süslemek işi, bezeme, tezyin
KORUMA16:45:24
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
Karındaş16:45:23
Kardeş
köstek16:45:22
Hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip veya zincir
tapu16:45:21
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
belirlemek16:45:20
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
tezgâh16:45:19
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
toprak rengi16:45:18
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
Gerçekleşme16:44:51
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
Soğurma16:44:09
Soğurmak işi, emme, massetme
vals16:44:03
Bir tür salon dansı
Geçim16:43:47
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
hercai16:43:10
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
Pişmanlık16:43:06
Pişman olma durumu, nedamet
uğraşı16:43:01
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
sağgörülü16:43:00
Sağgörüsü olan, basiretli
Hırsızlık16:42:33
Çalma
keler16:42:01
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
Alay16:42:01
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
İstihza16:41:49
Gizli veya ince alay
Gündüzlü16:41:24
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
Bellek16:41:09
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
süit16:40:55
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
İskoçyalı16:40:54
İskoç halkından olan kimse, İskoç
Büyükayı16:40:53
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
Girginlik16:40:45
Girgin olma durumu
üniversite16:39:33
Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu
sıfatlaştırma16:39:32
Sıfatlaştırmak işi
batıl16:39:24
Doğru ve haklı olmayan
çekirdek16:39:23
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
GÖRGÜLÜ16:39:11
Görgüsü olan
OLA16:39:10
acaba, sahi, bulunabilir
ibik16:39:09
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
kum16:39:08
Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü
rol16:39:07
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
bağımsızlık16:39:06
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
Ilıman16:39:05
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
Girişken16:39:04
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
yazgıcılık16:39:04
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
çevren16:39:03
Ufuk, göz erimi
giysi16:39:02
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır
ALÇI16:39:01
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
bülten16:38:59
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
Benzer16:38:58
Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan (şey), müşabih, mümasil
pikrik asit16:38:58
Nitrik asidin anilin, ipek, yün vb. maddelere etkimesiyle elde edilen asit OH-C6H2(NO2)3
sınır taşı16:38:57
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
ağız dalaşı16:38:56
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
yalaz16:38:53
Alev
dalgın16:38:51
Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşüncelere dalmış olan veya dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan, gafil
uzmanlaşma16:38:50
Uzman durumuna gelme
Cemiyet16:38:49
Dernek
alman gümüşü16:38:48
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
KRONİK16:38:48
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
Tragedya16:38:47
Trajedi
örneğin16:38:46
Söz gelişi, söz gelimi, söz misali, örnek olarak, meselâ
kocabaşı16:38:45
Köy ihtiyar heyetinin başı, muhtar
tekabül etmek16:38:45
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
alaca16:38:28
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
vasiyet16:38:27
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
Çıplak16:38:19
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
geri zekâlı16:37:54
Zekâ düzeyi gelişmemiş
KİMYON16:37:35
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
Garaj16:37:35
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
Kategori16:37:19
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
Deha16:37:00
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
merdiven boşluğu16:36:57
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
lider16:36:44
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
sakla samanı, gelir zamanı16:36:23
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
üflemeli çalgı16:36:22
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
İHTİYAT16:36:21
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
Lösemi16:36:20
bk. kan kanseri
romanyalı16:36:10
Romanya halkından olan kimse
Yadsıma16:36:02
Yadsımak işi, inkâr
kovuşturma16:35:48
Kovuşturmak işi
beslek16:35:38
Besleme, hizmetçi, ahretlik
Tepkili uçak16:35:11
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
ahi16:35:10
Ahilik ocağından olan kimse
muhabere16:34:57
Haberleşme, yazışma
MERKEZİYET16:34:54
Merkeziyetçilik
ÖZGÜR16:34:52
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
MAKAM16:34:51
Mevki, kat, yer
gökyüzü mavisi16:34:50
Açık mavi
yabanî mercanköşk16:34:50
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
nüzul16:34:49
İnme, felç
sultanlık16:34:48
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
aşağılanmak16:34:46
Aşağı duruma düşürülmek
yalıtım16:34:45
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
Değme16:34:45
Değme işi, temas
BAĞ16:34:44
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
yalıtma16:34:43
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
Kula16:34:42
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
rakım16:34:41
Yükselti
makferlan16:34:37
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto
vakıa16:33:49
Olgu
sıkıntılı16:33:00
Sıkıntısı olan
yağlı toprak16:32:46
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
misafirhane16:32:11
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
tomruk16:32:09
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
trajik16:32:01
Trajedi ile ilgili
mutedil16:32:01
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
ateş balığı16:31:57
Sardalye
önlem16:31:32
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir