dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

azar azar21:26:23
Süreyi uzatarak, yavaş yavaş, az az
sıla21:26:23
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
Lüks21:26:09
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
utangaç21:26:06
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
sapak21:25:47
Sapaklığı olan
bel bağı21:25:46
Bel kemeri
havarî21:25:23
Yardımcı
lazer21:25:15
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
şet21:25:14
Sıkarak bağlama, sıkma
vekilharç21:25:14
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
butik21:25:12
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
Bomboş21:25:11
Büsbütün, tamamen boş
Çağdaş21:24:50
Aynı çağda yaşayan, muasır
gangliyon21:24:50
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
mukadderat21:24:48
Yazgı
şiddet21:24:47
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
miskin21:24:45
Çok uyuşuk olan (kimse)
meslekî21:24:45
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
zıvana21:24:39
İki ucu açık küçük boru
metal yatak21:24:22
Özü, temeli metalden oluşan yatak
At21:24:20
Astatin"in kısaltması
değerli21:24:19
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
şaman21:24:14
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
şamama21:24:14
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
yolsuz21:24:13
Yolu olmayan
çığ21:24:03
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
tiramola21:24:00
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
endişe21:23:50
Düşünce
ağartı21:23:47
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
manej21:23:44
At eğitimi
müteyakkız21:23:43
Uyanık, tetikte, sak
sıraya koymak21:23:21
düzenlemek, sıralamak
atgiller21:23:20
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
yüzme21:23:14
Yüzmek (I, II) işi
kaygısız21:23:05
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
basın21:23:03
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
ağlatı21:22:58
Trajedi
betisiz21:22:57
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
safari21:22:52
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
zehirli21:22:43
Zehiri olan
İNDİVİDÜALİZM21:22:39
Bireycilik
itaatkâr21:22:38
Söz dinler, itaat eder, itaatli
kırılma21:22:38
Kırılmak işi
söyletme21:22:36
Söyletmek işi
parite21:22:24
İki ülke parasının karşılıklı değeri
İsviçreli21:22:17
İsviçre halkından olan (kimse)
Aşiret21:22:14
Oymak
Şişman21:22:09
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
müjde21:22:06
Sevindirici haber, muştu
esenlik21:21:58
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
posalanma21:21:49
Posalanmak işi
Kaldırma21:21:47
Kaldırmak işi
CİNAYET21:21:41
Adam öldürme
gülle21:21:39
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
gülbahar21:21:39
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
güdeleme21:21:39
Güdelemek işi
güdü21:21:39
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
gücenme21:21:39
Gücenmek işi
mavikantaron21:21:32
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
kilermeni21:21:31
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
babi21:21:26
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
yer biçimleri21:21:22
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
sınırlama21:21:17
Sınırlamak işi
fayans21:21:09
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
yakı21:21:08
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
adalet21:20:40
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
Etik21:20:40
Töre bilimi, ahlâk bilimi
ömür21:20:09
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
ÇEYİZ21:20:08
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
ÇÖPLÜK21:20:08
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
koleksiyon21:19:50
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
düğürcük21:19:36
İnce bulgur
tart21:19:22
Kovma, çıkarma
hır21:19:21
Kavga, dalaş
derleyip toplamak (veya toparlamak)21:19:19
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
direme21:19:08
Diremek işi
anlam bilimi21:19:06
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
zahirî21:18:20
Görünen, görünürdeki
DENİZANASI21:18:20
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz
kuralsız21:17:41
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
Sapınç21:17:08
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
ödünç alma21:17:07
ödünçleme
dirilme21:17:04
Dirilmek işi
kapı mandalı21:17:01
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
eğilim21:17:01
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
Deme21:16:54
Demek işi
rehine21:16:39
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
garip21:16:38
Kimsesiz, zavallı
Ortodoks21:16:10
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
övgü21:16:09
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
zembil otu21:16:07
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
Destekleme21:16:04
Desteklemek işi
öl21:15:58
Toprağın nemi, yaşlık, höl
hamiş21:15:48
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
şans21:15:47
Talih, baht, felek
Kaş21:15:37
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
saadet21:15:36
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
Pulluk21:15:27
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
kuyruk21:15:27
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
Peynir21:15:25
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
reislik21:15:21
Başkanlık
fora21:15:20
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
geometrik21:15:14
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
RAYİHA21:15:09
Koku, güzel koku
hünkar21:15:08
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
korte21:14:39
Âşıktaşlık, flört
Sahipsiz21:14:38
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
rakam21:14:37
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
tragedya21:14:37
Trajedi
saklamak21:14:37
Kaybolmaması için gizli bir yere koymak
umursamazlık21:14:36
Umursamama, aldırış etmeme durumu
PERDE21:14:27
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
sulama21:14:08
Sulamak işi
olgunluk21:14:08
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
YETİ21:14:05
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
klasman21:13:41
Bölümleme, sınıflama, tasnif
YALABIMAK21:13:36
Şimşek çakmak
zahir21:13:36
Açık, belli
Şiraze21:13:35
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
aka21:13:35
Büyük kardeş, ağabey
hadım21:13:35
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
varidat21:13:35
Akla gelen, içe doğan düşünce
özenti21:13:34
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
monden21:13:34
Toplum yaşamı ile ilgili
Bacı21:13:33
Büyük kız kardeş, abla
santur21:13:31
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
palamut21:13:27
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
kumul21:13:20
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
haksızlık etmek21:13:05
adalete aykırı davranmak, gadretmek
denizcilik21:13:03
Denizlerde sefer yapma işi