dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

dizem16:17:57
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
sınıflama16:17:53
Bölümleme, tasnif
kamulaştırma16:17:52
Kamulaştırmak işi, istimlâk
matara16:17:48
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
patis16:17:45
Patiskanın kısaltılmış şekli
samut16:17:43
Susan, suskun
renkser16:17:41
Renklerle ilgili olan, kromatik
ritmik sayma16:17:37
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
yemeni16:17:30
Yemen ülkesine ait
paçavra16:17:26
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
Aklama16:17:24
Aklamak işi, ibra
kalın ses16:17:23
Titreşim sayısı az olan
Güvence16:17:21
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
mazhar16:17:19
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
filinta16:17:17
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
salaş16:17:12
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
yuma16:17:10
Yumak işi veya durumu
ırama16:17:08
Iramak işi
hokkabaz16:17:04
El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse
FİYAT16:17:01
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
Övme16:16:57
Övmek işi, sena, medih
YANAL16:16:50
Yanda olan, yana düşen
Dayanaklı16:16:47
Dayanağı olan
fazla16:16:45
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
kavela16:16:43
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
iz16:16:42
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
önem vermek16:16:36
değer vermek, önemli saymak
fihrist16:16:34
İçindekiler
yükseklik16:16:32
Yüksek olma durumu
natür16:16:31
Tabiat, doğa
ersatz16:16:28
bk. erzatz
çubuklu16:16:27
Çubuğu olan
töre dışı16:16:25
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
az16:16:23
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
mezru16:16:18
Ekilmiş, ekili
esen16:16:16
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
başlangıç16:16:15
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
söz dizimi16:16:11
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
enenme16:16:09
Enenmek işi
keçi16:16:07
Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus)
İFLAS16:16:05
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
tanıtma16:16:01
Tanıtmak işi, takdim
anı16:16:00
Hatıra
abani16:15:56
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
Namlı16:15:56
Ünlü, tanınmış
YASAL16:15:53
Yasalara uygun, kanunî, legal
kıya16:15:52
Adam öldürme suçu, cinayet
ehem16:15:49
Çok önemli
mezkur16:15:48
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
kız kardeş16:15:46
Bir kimsenin, kendinden küçük, kendisiyle yaşıt olan kadın veya kız kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
Teorem16:15:44
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
kulak altı bezi16:15:42
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
karşı16:15:36
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
şeytani16:15:34
Şeytanca
bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)16:15:30
çıkar sağlanabilecek yeri veya şeyi bilmek veya bulmak
gensoru16:15:28
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
moral16:15:24
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
edip16:15:22
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
Yavaş16:15:21
Hızlı olmayan
prens16:15:19
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
başköşe16:15:16
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
aklıselim16:15:15
Sağduyu
posta16:15:13
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
kuru temizleyici16:15:11
Kuru temizleme yapan kimse
uyarım16:15:11
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
maharetli16:15:09
Eli işe yatkın, becerikli, usta
rutubet16:15:08
Yaşlık, nem
öç16:15:07
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
pound16:15:06
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
bibliyografi16:15:00
Bibliyografya
trata16:14:58
Torbalı balık ağı
masumluk16:14:54
Masum olma durumu, masumiyet
buzul taş16:14:52
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren
Fikir16:14:52
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
araba araba16:14:50
Arabalar dolusu, birçok arabalarla
uzaklaşma16:14:48
Uzaklaşmak durumu
refakat16:14:44
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
KIDEM16:14:43
Bir görevde rütbece eskilik
gizlilik16:14:40
Gizli olma durumu
hüküm vermek16:14:39
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
anlayışlı16:14:37
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
yaraşıklı16:14:37
Yaraşan, uygun, yakışır
SÜZGEÇ16:14:31
Sıvıları süzmeye yarayan araç
YATIŞTIRMA16:14:29
Yatıştırmak işi
Fonoloji16:14:26
Ses bilimi
su taşkını16:14:25
bk. sel
açıklama16:14:23
Açıklamak işi, izah
aşırma16:14:17
Aşırmak işi
kabahatli16:14:13
Kabahati olan, kusurlu, suçlu, töhmetli
kurutma kabı16:14:11
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
mevzu16:14:09
Konu
tomruk16:14:09
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
Hicvetme16:14:05
Hicvetmek işi
ebru16:14:03
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
humma16:13:59
Ateşli hastalık
amorti etmek16:13:58
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
üflemeli16:13:56
Üflenerek çalınan (çalgı)
zam16:13:54
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
komik16:13:50
Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç
suare16:13:50
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
derebeyi16:13:48
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
dana16:13:46
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
mersingiller16:13:44
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
Deme16:13:40
Demek işi
karabakal16:13:39
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
basık16:13:35
Basılmış, yassılaşmış
UYDURMA16:13:33
Uydurmak işi
Dünya alem16:13:29
Herkes, bütün insanlar
çift16:13:27
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
ele avuca sığmamak16:13:25
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
çeri16:13:23
Asker
ŞAMAN16:13:21
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
işlik16:13:15
Atölye
taş basması16:13:15
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
yalız16:13:13
(kas için) Düz ve parlak
dağıtılma16:13:11
Dağıtılmak işi
tufeyli16:13:09
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
krater16:13:08
Yanardağ ağzı
permanant16:13:05
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
dinamik16:13:04
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
SİN16:13:00
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
hezaren16:12:54
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
baba bucağı16:12:52
bk. baba ocağı
deyi16:12:50
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
jaluzi16:12:50
İçeriden görülmeksizin dışarıyı görmeyi sağlayan, şerit biçiminde metal veya plâstik levhalardan yapılmış bir tür pencere kapama düzeni, şerit perde
YAĞMUR16:12:48
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
barata16:12:42
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
berkemal16:12:40
Mükemmel, pek iyi
Talyum16:12:38
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
sezyum16:12:36
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs