dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

dizem05:01:42
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
aydın05:01:41
Işık alan, ışıklı, aydınlık
GAYRI05:01:39
Artık, bundan böyle
yalı05:01:34
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
mevsuf05:01:32
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
ŞAHİT05:01:29
Tanık
Tuvalet05:01:27
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
mevsim05:01:22
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
karagözcü05:01:20
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
dış alım05:01:17
İthalât
Titiz05:01:07
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
Titan05:01:01
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
ANASIR05:00:56
Unsurlar, ögeler
Cinayet05:00:51
Adam öldürme
jogging05:00:43
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
ajanda05:00:29
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
pot05:00:27
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
pay05:00:25
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
pis05:00:22
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
pog05:00:20
(bıyık için) Gür ve uzun
bağırsak askısı05:00:15
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
pir05:00:13
Yaşlı, koca, ihtiyar
nüzul05:00:10
İnme, felç
mantık05:00:08
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
darlık05:00:06
Dar olma durumu
alan topu05:00:00
Tenis
Glokom04:59:58
Karasu (göz hastalığı)
bireysellik04:59:55
Birey olma olgusu
saika04:59:54
Yıldırım
Cinsiyet04:59:53
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
yerleşim alanı04:59:48
Yerleşim merkezi
varlık04:59:44
Var olma durumu, mevcudiyet
şaplak04:59:39
Şap diye ses çıkaran tokat
yemin kasem04:59:35
Yemin etme
bakır taşı04:59:33
Malakit
basım04:59:28
Bası sanatı, tabaat
haraç04:59:26
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
Yağma04:59:16
Yağmak işi
biriktirme04:59:10
Biriktirmek işi, tasarruf
hattat04:59:08
El yazısı çok güzel olan sanatçı
ilmiye04:59:05
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
Yoğunluk04:59:03
Yoğun bir maddenin özelliği
kadavra04:58:56
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
tesisat04:58:52
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
tesirli04:58:49
Etkili
rezonans04:58:47
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
heybe04:58:46
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
etkinleştirme04:58:42
Etkinleştirmek işi
kaldırım04:58:40
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
Yedinci sanat04:58:37
Sinema
hakimane04:58:30
Bilgece
Alaşım04:58:26
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
rantçı04:58:21
Rant işiyle uğraşan kimse
muvakkat04:58:18
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
ipçik04:58:16
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
Periton04:58:14
Karın zarı
böbürlenmek04:58:11
çok böbürlenmek
nargile tütünü04:58:09
Tömbeki
önemseme04:58:06
Önemsemek işi
sülük04:58:04
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
taziye04:58:02
Baş sağlığı dileme
SAMARYUM04:57:53
Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunur element. Kısaltması Sm
sarf04:57:50
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
zedelemek04:57:47
Zarar vermek
sapa04:57:43
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
sari04:57:33
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
saat04:57:29
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
saya04:57:26
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
safa04:57:24
bk. sefa
saye04:57:16
Gölge
sabo04:57:13
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
sabi04:57:11
Küçük çocuk
sagu04:57:06
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
cezve04:57:06
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
sade04:57:04
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
sahi04:57:01
Gerçekten, gerçek olarak
saka04:56:56
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
sada04:56:54
bk. seda
saki04:56:51
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
sair04:56:47
Başka, öteki, diğer
sahn04:56:40
Avlu
sana04:56:38
Sen zamirinin yönelme durumu
saik04:56:35
Sebep
sami04:56:33
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
salt04:56:31
Yalnız, sadece, tek, sırf
on paralık04:56:28
Değeri çok az veya değersiz, hiç
sezi04:56:26
Sezgi
sevi04:56:21
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk
skandal04:56:19
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
seri04:56:16
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
sene04:56:12
Yıl
sera04:56:10
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
sele04:56:07
Yayvan sepet
duruşma04:56:06
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
sema04:56:05
Gök, gökyüzü
sobe04:56:03
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
sena04:55:56
Övme
seme04:55:54
Sersem, ahmak, alık
soba04:55:49
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
snop04:55:46
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
Açık deniz04:55:44
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
spor04:55:40
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
sakız04:55:39
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
sulu04:55:33
Suyu olan, içinde su bulunan
ılımlılık04:55:31
Ilımlı olma durumu, mutedillik
sunu04:55:26
Sunulan şey
sulh04:55:24
Barış
sure04:55:22
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
staj04:55:19
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
sura04:55:17
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
sual04:55:12
Soru
frengi04:55:06
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
stil04:54:53
Üslûp, biçem, tarz
mal varlığı04:54:52
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
Yazılı04:54:51
Yazılmış olan, muharrer
stor04:54:49
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
yediveren04:54:45
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
star04:54:44
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
antlaşma04:54:42
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
hakikatsiz04:54:37
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
kolombiyum04:54:28
Niyobyum
bebecik04:54:25
Küçük veya acınacak durumda olan bebek
etsiz04:54:23
Eti olmayan
04:54:21
Pişirilerek hazırlanan yemek
etraf04:54:18
Yanlar, taraflar
HAYAL KIRIKLIĞI04:54:16
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
Yepelek04:54:13
İnce yapılı, zarif, narin
umutsuz04:54:09
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
Mor04:54:06
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
evsin04:54:04
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer