dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

izafiyet08:51:26
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
dizem08:51:26
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
bozukluk08:51:24
Bozuk olma durumu
usare08:51:19
Öz su
kuyumcu08:51:18
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
ravent08:51:16
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
kaput08:51:16
Asker paltosu
Seslenmek08:51:12
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
kazma08:51:10
Kazmak işi
Sakat08:51:08
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
farfara08:51:06
Ağzı kalabalık, gürültücü
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)08:51:04
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
uzlaştırma08:51:04
Uzlaştırmak işi
hainlik etmek08:51:03
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
Kürek kemiği08:51:02
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
Sakin08:51:01
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
kayme08:50:59
Kâğıt para, kaime
Bayram08:50:58
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
ürolog08:50:57
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
başkalaşma08:50:55
Başkalaşmak işi
imparator08:50:51
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
ak basma08:50:50
Ak su, perde, katarakt
dergi08:50:48
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
yöneltme08:50:46
Yöneltmek işi, tevcih
Yağmurluk08:50:44
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
kolalı08:50:43
İçinde kola bulunan
Yaşıt08:50:39
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
kankan08:50:38
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
kanmak08:50:37
(tatlı sözlere) Aldanmak
insan bilimci08:50:35
Antropolog
Çevirme08:50:33
Çevirmek işi, tedvir
katre08:50:33
Damla, damlayan şey
görevli08:50:32
Görevi olan, vazifeli
Palmiye08:50:27
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
destansal08:50:26
Destanla ilgili destana özgü
TAKRİR08:50:24
Yerleştirme, yerleştirilme
İtki08:50:22
Tepi
fuar08:50:22
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
anten08:50:17
Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz
yetkilendirme08:50:15
Yetkilendirmek işi veya durumu
nova08:50:11
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
Cici08:50:09
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
hayal kırıklığı08:50:07
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
diplomat08:50:06
Uluslar arası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse
bahsetme08:50:05
Bahsetmek işi
ANNE08:50:03
Çocuğunu dünyaya getiren kadın
hayal gücü08:50:01
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
fabrika08:50:00
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
tıkız08:49:58
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
İÇBÜKEY08:49:56
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
eğlendiri08:49:54
Gülmece, mizah
kahin08:49:52
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
kaime08:49:51
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
encümen08:49:50
Yarkurul, komisyon, komite
zooloji08:49:49
Hayvan bilimi
alelıtlak08:49:47
Genel olarak
MURDARİLİK08:49:41
Omurilik
sayısal08:49:39
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
ULUSAL08:49:38
Millî
dinek08:49:37
Dinlenmek için durulan yer
islam hukuku08:49:34
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
sıcaklık08:49:32
Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
ergonomi08:49:32
İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı, iş bilimi
salkım ağacı08:49:28
Akasya
bir zamanlar08:49:26
Zamanında, vaktiyle, eskiden
kısasa kısas08:49:26
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
Tahkim08:49:24
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
kaban08:49:22
Dik yokuş
sorumluluk düşmek08:49:21
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
riyala08:49:20
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
Üretim evi08:49:17
Fabrika
tecrit08:49:15
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
bizar08:49:15
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
bencil08:49:13
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
restoran08:49:11
Lokanta
üzerinde08:49:09
... ile ilgili, üzerine
kitapçı08:49:06
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
kahya08:49:02
Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse
şüheda08:49:01
Şehitler
engebeli08:49:00
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
telkin08:48:55
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
Baştan çıkarmak08:48:45
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
brıçka08:48:44
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
İBRA08:48:36
Aklama, temize çıkarma
sözün kısası08:48:35
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
cankurtaran sandalı08:48:33
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
direşme08:48:31
Direşmek işi, sebat
mensucat08:48:29
Dokuma, dokumalar, tekstil
binek08:48:25
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
herhangi08:48:24
Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele
MAİLE08:48:18
Aklan
AGAH08:48:16
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
derlemcilik08:48:13
Koleksiyonculuk
mısra08:48:12
Manzumenin satırlarından her biri, dize
erkete08:48:11
Dikiz
zaman zarfı08:48:09
Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf
paralı08:48:07
Parası çok olan, zengin (kimse)
delicesine08:48:07
Aşırı bir biçimde
samani08:48:06
Saman rengi, açık sarı
ön ad08:48:04
Kişilere verilen ilk ad
kuvars08:48:02
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
gözetleyici08:48:00
Gözetlemek işini yapan (kimse)
devlet başkanı08:47:58
Devletin başında bulunan kimse
sırlı08:47:56
Sır sürülmüş, sırı olan
idarecilik08:47:55
İdareci olma durumu
tenasüp08:47:50
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
Mizah08:47:49
Gülmece
derince08:47:48
Biraz derin
bitme08:47:46
Bitmek işi
aymazlık08:47:44
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
Çıban08:47:40
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
MERKEZİYETÇİ08:47:37
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
şartlanmak08:47:33
Önceden belirlenmiş şartlara göre uyarlanmak, koşullanmak
trityum08:47:33
Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu
atom çekirdeği08:47:30
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
Öğretici08:47:28
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
yeri yurdu belirsiz08:47:26
belli bir yeri olmayan, serseri
Gülüt08:47:24
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
mahrum08:47:22
Yoksun
uyumsuz08:47:20
Uyumu olmayan, ahenksiz
kraliçe08:47:17
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
sakıncasız08:47:15
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
değerlilik08:47:11
Değeri olma durumu, kıymetlilik
hak ediş08:47:09
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
vatan haini08:47:09
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
kavuşma08:47:08
Kavuşmak işi, buluşma, telâki
lutr08:47:06
Su samuru
Hudut08:47:04
Sınır
nevi08:47:02
Çeşit, cins, tür
utanma duygusu08:47:00
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu