dizem

1.İsimBir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm

Son Arananlar

narkoz16:49:26
İlâçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu
PEYNİR16:49:26
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
yıkanmak16:49:25
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
afife16:49:15
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
bilginlik16:49:14
Bilgin olma durumu
bilgisayar16:49:09
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
gübre gazı16:49:02
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
hakçası16:48:50
Doğrusu, doğru olanı
zühre16:48:45
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs
Saka16:48:11
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
imkânsız16:48:05
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
Dirgen16:48:00
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
Gelecekçi16:47:49
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
süresiz16:47:42
Süresi belirli olmayan
blöf16:47:34
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
sarı humma16:47:29
bk. sarı humma
yapım evi16:47:27
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
zeytin ezmesi16:47:26
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
bahane bulmak16:47:24
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
inanca16:47:14
Güvence
RAKKAS16:47:13
Sarkaç, pandül
fakirane16:47:08
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
DİLSİZ16:47:05
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
pamuk ipliği16:47:01
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
o16:46:54
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
AĞIT16:46:53
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
muteriz16:46:50
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
hayat dolu16:46:43
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
ERDEM16:46:38
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
loğ16:46:37
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
lef16:46:29
İçine sokma, iliştirme
astsubay16:46:24
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
kuruntuya kapılmak16:46:23
boş yere tasalanmak
mahlukat16:46:20
Yaratıklar
kuru gürültü16:46:20
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
dokuma16:46:19
Dokumak işi, mensucat, tekstil
kuru16:46:16
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
kontrolör16:46:14
Denetçi
azamî16:46:13
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
kenar semt16:46:10
bk. kenar mahalle
harcama16:46:08
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
durukluk16:46:03
Duruk olma durumu
sezyum16:45:42
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
hesap uzmanı16:45:39
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
Lösemi16:45:38
bk. kan kanseri
cümle bilgisi16:45:37
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
arş16:45:27
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
gözü pek16:45:23
Korkusuz, yürekli, cesur
gözü açık16:45:19
Uyanık, becerikli
özgül16:45:16
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
cevapsız16:45:16
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
fakir16:45:15
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
Rahmetli16:45:13
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
makyajcı16:45:11
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
flavta16:45:07
Flüt
yorgunluk16:45:01
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
brom16:44:49
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
el değmemiş16:44:47
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
kavat16:44:44
Yolsuz, yasa dışı veya gizli, cinsî birleşmelerde aracılık eden erkek, pezevenk
kabullenmek16:44:43
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
Gevşeme16:44:42
Gevşemek işi
Cinayet16:44:37
Adam öldürme
bora16:44:37
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
espri16:44:19
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
bağıntılılık16:44:17
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
ESAS16:44:16
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
yaban domuzu16:44:10
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
temize çıkmak16:44:05
suçsuz olduğu anlaşılmak
pusmak16:44:02
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
iaşe16:44:00
Yedirip içirme, besleme, bakma
umde16:43:59
İlke, prensip
ayakkabı16:43:55
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
atom çekirdeği16:43:50
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
ceren16:43:48
Ceylan
ödemek16:43:48
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
üşengeç16:43:45
Çok üşenen, tembel
anestezi16:43:36
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
akan yıldız16:43:32
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
aferin16:43:26
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
kurcalamak16:43:20
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
filigran16:43:19
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
RUHİYAT16:43:14
Ruh bilimi, psikoloji
yorumlamak16:43:12
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
MENEVİŞ16:42:56
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
çalışma odası16:42:43
İçinde iş yapılan oda
maharet16:42:40
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
Festival16:42:35
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
yerinme16:42:30
Yerinmek işi, teessüf
sürüp gitmek16:42:24
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
diren16:42:18
Dirgen
büyüklük16:42:16
Büyük olma durumu, ululuk
başat16:42:14
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
geçen16:42:08
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
anlamsız16:42:05
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
istek uyandırmak16:42:02
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
yerinde16:41:58
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
iltimaslı16:41:46
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
nevruz16:41:43
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
mescit16:41:37
Cami
eş sesli16:41:27
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
çük16:41:22
Erkeklik organı
Deniz mili16:41:12
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
çalmak16:40:56
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
çaba16:40:51
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
tasarlama16:40:48
Tasarlamak işi
karha16:40:47
bk. ülser
GENE16:40:46
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
selenyum16:40:46
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
tepkime16:40:42
Tepkimek işi
Üçgül16:40:37
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
zavallı16:40:30
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
gelgeç16:40:30
Yerli, temelli olmayan, geçici
yer elması16:40:21
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
MEMNU16:40:15
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
şerir16:40:01
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
deprem16:39:56
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
beka bulmak16:39:53
ölmezlik erdemine ulaşmak, ölümsüzleşmek
Ehliyetsiz16:39:48
Yetersiz
eğrelti otu16:39:46
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
yenilik16:39:43
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
pençe atmak16:39:31
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
evren bilimi16:39:27
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
pabuç16:39:27
Ayakkabı
ortakçı16:39:23
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
mukabil16:39:20
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
özelik16:39:17
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
oryantalist16:39:17
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
mugayeret16:39:16
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
gök adası16:39:11
bk. gök ada
mangal16:39:10
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk