dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik10:14:01
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
ALELITLAK10:13:59
Genel olarak
Parlaklık10:13:57
Parlak olma durumu, revnak
nitel10:13:56
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
cermen10:13:52
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
YARIM10:13:52
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
buhar kazanı10:13:48
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
Ateşli10:13:45
Ateşi olan
davulcu10:13:40
Davul çalan kimse
prometyum10:13:25
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
samimiyet10:13:22
İçtenlik
sıklık10:13:20
Sık olma durumu
zahirî10:13:17
Görünen, görünürdeki
baş bıçağı10:13:14
Ustura
Baygın10:13:12
Bayılmış, kendinden geçmiş
rical10:13:09
Erkekler
boşalma10:13:07
Boşalmak işi, inhilâl
arsenik10:13:05
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
deyiş10:13:02
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
güneş doğmak10:13:02
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
yükselti10:13:00
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
ispermeçet10:12:56
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
umma10:12:52
Ummak durumu
ebru10:12:42
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
çopur10:12:40
Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan, aşırı çiçek bozuğu olan (kimse)
kıyâm10:12:31
Ayağa kalkma, ayakta durma
rakik10:12:26
İnce, narin
basım10:12:24
Bası sanatı, tabaat
menşe şahadetnamesi10:12:18
bk. köken belgesi
Döşem10:12:15
Tesisat, donanım
hidayet10:12:14
Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu
heba10:12:05
Hiçbir işe yaramadan yok olma, boşa gitme
sıcakkanlılık10:12:02
Sıcak kanlı olma durumu
Bulama10:12:00
Bulamak işi
sağduyulu10:11:47
Sağduyusu olan
KALPAK10:11:45
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
sesli10:11:44
Sesi olan, ses çıkaran
fizik gücü10:11:42
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
caba10:11:38
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
KAZAEN10:11:37
Kazara
jinekolog10:11:33
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
AKAN YILDIZ10:11:30
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
yaygın10:11:28
Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan
hercai10:11:25
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
Ödenti10:11:23
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
muska10:11:22
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
müdahale etmek10:11:18
karışmak, araya girmek, el atmak
yakın10:11:17
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
canlandırmak10:11:09
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
etokrasi10:11:07
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
dimdik durmak10:11:03
tam dik durumda olmak
delk10:11:03
Ovma, ovuşturma
Islık10:10:59
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
tekin10:10:38
Boş, içinde kimse bulunmayan
burnu büyük10:10:36
kibirli
Uyku10:10:32
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
ŞAMAN10:10:30
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
zehirli10:10:26
Zehiri olan
NABIZ10:10:24
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
Otomatik10:10:21
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
garnizon10:10:13
Bir şehri savunan veya yalnız orada bulunan askerî birlikler
DENİZANASI10:09:56
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz
sızlama10:09:50
Sızlamak işi
Cezayir menekşesi10:09:48
Zakkumgillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kendine özgü mavi, açık mor renkli çiçekleri ve ortası çukur taç yaprakları olan bir bitki (Vinca)
etajer10:09:36
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
Hüzünlü10:09:34
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
ciddiyetsiz10:09:30
Ciddiyeti olmayan, lâubali
Saba10:09:21
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
Ravent10:09:12
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
rağbet10:09:10
İstek, arzu
santigram10:09:07
Bir gramın yüzde biri, bir desigramın onda biri (cgr)
esans10:09:05
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
yaşam öyküsü10:09:02
Hayat hikâyesi
yurt bilgisi10:09:00
bk. yurttaşlık bilgisi
elbette10:08:56
Elbet
MÜTEAMMİM10:08:55
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
habis10:08:52
Kötü, alçak, soysuz (kimse)
söz götürmez10:08:51
doğruluğu ve gerçekliği tartışılamayacak kadar açık olan, tersi savunulamayan
ara sıra10:08:47
Seyrek olarak, zaman zaman
bakışım10:08:45
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
ayet10:08:43
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
yaver10:08:37
Yardımcı
göstermelik10:08:14
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
sekizli10:08:08
Kendinde sekiz sayısı bulunan
Grado10:08:07
Bir sıvının içindeki alkol derecesi
lal10:08:04
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
Ses bilimi10:07:57
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
durgu10:07:50
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
kemik bilimi10:07:46
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
TAKRİR10:07:46
Yerleştirme, yerleştirilme
noksanlık10:07:43
Noksan olma durumu, eksiklik
d D10:07:42
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
RENYUM10:07:41
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
arkasından10:07:40
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
asma kilit10:07:38
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
genel görünümlü10:07:37
Dıştan görünüşlü
gereksinme10:07:33
Gereksinmek işi veya durumu
müstahzarat10:07:32
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
erkete10:07:29
Dikiz
nazari10:07:20
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
iktidarsızlık10:07:19
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
Kaçak10:07:17
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
karagözcü10:07:16
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
İstiskal10:07:16
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
tebrik10:07:12
Kutlama
olan oldu10:07:11
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
Sini10:07:10
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
tekin değil10:07:06
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
Pencere10:07:04
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
anmak10:07:04
Bir sözü ağzına almak
fikir yazısı10:07:03
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
kırgın10:07:02
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
nezaret10:07:01
Bakma, gözetme
lâmba karpuzu10:07:00
Işığı yumuşatmak için lâmbalara geçirilen, mat camdan, basık vazo biçiminde nesne
dirilme10:06:59
Dirilmek işi
anka10:06:58
Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka
ajanda10:06:55
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
kara elmas10:06:55
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
barındırma10:06:50
Barındırmak işi
ANMA10:06:49
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
özden10:06:49
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
fakirane10:06:46
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
acun10:06:45
Dünya
ladini10:06:43
Din dışı
çalımlı10:06:43
Gösterişli, kurumlu
Zorunluluk10:06:39
Zorunlu olma durumu, zorunluk
Kalımlı10:06:38
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
YEĞNİSEME10:06:36
Hafifseme, istihfaf
kavkı10:06:35
bk. kabuk
ufunet10:06:34
Pis koku