dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

İstenç06:57:55
İrade, istek
dün06:57:53
Bugünden bir önceki gün
trafikçi06:57:36
Trafik polisi
pis06:57:36
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
vecize06:57:21
Özdeyiş
plâk06:57:17
Metal yaprak, plâka
namevcut06:56:58
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
tekerlek pabucu06:56:57
Arabaların, yokuş inerken hızlanmalarını önlemek için, tekerlek altına sürülen ve arabaya zincirle bağlı bulunan demir parçası
doğru doğru dosdoğru06:56:42
en doğrusu şudur ki
yalçın06:56:32
Dik
kepek06:55:51
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
Yetersiz06:55:40
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
isale06:55:04
Akıtma
VONOZ06:55:00
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
Temizlenmek06:54:38
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
şefik06:54:15
Sevecen, şefkatli, müşfik
rağbet etmek (veya göstermek)06:54:00
istemek, beğenmek, istekle karşılamak
UFUK06:53:17
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
üvey baba06:53:14
Öz olmayan baba, babalık
SATIH06:52:57
Yüz, yüzey
hırçın06:52:56
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
spiker06:52:50
Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse
dirilme06:51:59
Dirilmek işi
muhacir06:51:30
Göçmen
sataşmak06:50:53
Sarkıntılık etmek
çekecek06:50:51
Ayakkabı ile topuk arasına sokularak, ayağın ayakkabıya kolay girmesini sağlayan, maden, boynuz ve plâstik maddeden yapılmış alet
Sima06:50:44
Yüz, çehre
kanyon06:50:15
Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar boğaz, kapuz
temerrüt06:49:41
Dik kafalılık, kafa tutma
açıklamak06:49:07
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
avlanma06:48:59
Avlanmak işi
kulak06:48:50
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
korunma06:48:41
Korunmak işi
saptama06:48:41
Saptamak işi, tespit
teşrih06:48:25
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
potasyum06:48:24
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
umut vermek06:47:55
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
galat06:47:36
Yanlış (kelime veya söz)
yapıncak06:47:35
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
Antrepo06:47:31
Gümrüklere gelmiş ticarî eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye
tıraş06:47:00
(sakal, bıyık, kıl için) Dibinden kesme, kazıma, yülüme
şişmanca06:46:50
Oldukça şişman, biraz şişman
gani06:46:48
Zengin, varlıklı
Yavaşça06:46:39
Oldukça yavaş, usulca
erkan06:46:21
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
üşengen06:45:03
bk. üşengeç
Müslüman06:44:52
İslâm dininden olan kimse
gemilik06:44:50
Gemi yapılan yer, tersane
Yaban eşeği06:44:16
Atgillerden, Hazar Denizi dolaylarında yaşayan, eşeğe çok benzeyen yaban hayvanı (Equus onager)
dibace06:43:12
Başlangıç, giriş, ön söz
ayakta06:43:02
Ayağa kalkmış durumda
yardımcı06:43:00
Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan (kimse vb.), muavin, muin, yaver
uygarlaşma06:42:59
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
Ayak topu06:42:52
Futbol
İstiskal06:42:49
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
koy06:42:42
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
geçkin06:42:35
İhtiyarlamaya yüz tutmuş, geçmiş
canan06:42:33
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
makineli06:42:29
Makinesi olan, makine ile işleyen
bitaraf06:42:09
Yansız, tarafsız
amenajman06:42:05
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
korun06:41:53
Üst derinin en dış tabakası
litre06:41:51
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
papura06:41:47
İki çift öküzle çekilen ağır saban
nebze06:41:43
Az şey, az
okka06:41:32
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
deniz kızı06:41:14
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
pusu06:40:06
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
Nezretme06:40:01
Nezretmek işi veya durumu
kapsam06:39:52
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
Puan06:39:22
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
İvedilikle06:39:05
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
Kliring06:39:02
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
tencere06:38:51
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
abdülleziz06:38:42
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
mastara06:38:32
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
Mücrim06:38:19
Suçlu
aydınlanmak06:38:18
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
Esaret06:38:13
Kölelik, tutsaklık, esirlik
alâmetifarikalı06:38:02
Alâmetifarikası olan
maharetli06:37:48
Eli işe yatkın, becerikli, usta
iskele06:37:46
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
kızak06:37:40
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
esirgemek06:37:36
Bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak
aktif06:37:13
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
yirmi06:36:49
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
sonradan06:36:28
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
genel görünümlü06:36:01
Dıştan görünüşlü
palaska06:36:00
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
yeniçerilik06:35:58
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
yakasına asılmak (veya yapışmak)06:35:49
hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak
heybe06:35:47
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
kolluk06:35:14
Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet
merdane06:34:34
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
heyecanlI06:34:28
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
paspal06:34:06
Çok kepekli un
Sıkılmaz06:34:00
Sıkılması olmayan, utanmaz, yüzsüz
gözlükçü06:33:46
Gözlük satan veya onaran kimse
kiralık ev06:33:38
Kiralanmak üzere hazırlanmış olan ev
utanma06:33:28
Utanmak durumu, teeddüp
yollama06:33:22
Yollamak işi
karnaval06:33:11
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
Direksiyon06:33:10
Motorlu araçlarda, araca istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, yönelteç
TATLI06:33:04
Şeker tadında olan
bunaltma06:33:01
Bunaltmak işi
tanıtıcı06:32:58
Tanıtma işini yapan, tanıtan
cinsi06:32:57
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
ufuk çizgisi06:32:51
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
mola06:32:48
Yorgunluğu gidermek için duraklama
dava06:32:47
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
gönderi06:32:45
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
panel06:32:25
Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, toplu görüşme, açık oturum
İletişim araçları06:32:06
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
rahvan06:32:02
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
gümrük kanunu06:31:46
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
pal06:31:45
Bir cins güvercin
U dönüşü06:31:43
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
kahve parası06:31:42
Bahşiş
kaza06:31:22
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
kar06:31:19
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
kaliteli06:31:16
Nitelikli
Tahakküm06:31:11
Baskı, zorbalık, hükmetme
eğitimci06:30:57
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
kamufle06:30:44
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
mandater06:30:42
Mandacı
terki06:30:28
Eyerin arka bölümü
tefrika06:30:23
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
muhayyer06:30:21
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
hesap işi06:30:03
Bir tür el işlemesi
notam06:30:00
Havacılar ve pilotlar için yayımlanan bülten