dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

tasalı05:33:07
Tasası olan, kaygılı
avukat05:32:38
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
damıtmak05:32:33
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
makber05:32:06
Mezar, kabir, medfen
sözünden çıkmamak05:31:36
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
müze05:31:35
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
MUTA05:31:16
Veri
çekelez05:31:15
Sincap
aşağılık05:31:14
Aşağı olma durumu, adilik
nosyon05:30:54
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
almaşlı05:29:43
Almaş niteliği olan
iftihar05:29:20
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
pikrik asit05:28:59
Nitrik asidin anilin, ipek, yün vb. maddelere etkimesiyle elde edilen asit OH-C6H2(NO2)3
Yükselti05:28:52
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
aside05:28:36
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
piç05:27:58
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
hoyratça05:27:45
Kaba (bir biçimde)
Zihinsel05:27:39
Zihinle ilgili, zihnî
lika05:27:33
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
ibiş05:24:58
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
hasret05:24:52
Özlem
lise05:24:46
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
harekete geçmek05:23:28
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
aktöre05:21:12
Ahlâk
pöç05:20:26
Kuyruksokumu kemiği
kanaviçe05:20:06
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
müellefat05:20:00
Yazılı eserler
azarlanma05:18:38
Azarlanmak işi, paylanma
ya da05:17:27
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
yazılı05:14:46
Yazılmış olan, muharrer
tadat05:14:25
Sayma, sayı
erişim05:13:59
Erişmek işi
abdest05:12:40
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
eşey05:12:18
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
kontrolörlük05:12:12
Denetçilik
logo05:11:44
Arma
çözülme05:09:32
Çözülmek işi
Yürürlük05:08:36
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
kolorimetre05:08:30
Renkölçer
methal05:07:35
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
serzenişte bulunmak05:07:12
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
Atabey05:06:21
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
kademeli05:06:13
Aşamalı, basamaklı
cesaretsiz05:04:18
Yüreksiz
Mecburi05:03:20
Kaçınılmaz, zorunlu
mülk05:01:43
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
dış deri05:00:55
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
güreşçi05:00:05
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
lime04:59:34
Parça
umumiyet04:59:34
Genellik
vasi04:59:32
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
renkölçer04:58:11
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
tenya04:57:06
Şerit
somut04:56:29
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
peş peşe04:55:56
Birbiri ardından, arka arkaya
iham04:55:33
Kuruntuya düşürme
zatülcenp04:54:46
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
kusturucu04:53:54
Kusturan, kusmaya yol açan
buzçözer04:52:00
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
kayıt04:50:23
Bir yere mal ederek deftere geçirme
kuz04:49:45
Gölgede kalan (yan)
istanbulin04:49:17
Tanzimat"tan Meşrutiyet"e kadar Türkiye"de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi
sabır04:49:02
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
ahlâkçılık04:48:50
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
bakkal04:46:34
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
kulluk kölelik04:46:04
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
iman04:45:49
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
mutariza04:45:25
Yayayraç, parantez
ama04:43:55
Görmez, kör
telsiz04:43:48
Teli olmayan
çılgın04:43:19
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
tarik04:42:48
Yol
caz04:42:42
Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerinin müziği iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü
azot04:42:40
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
bazal04:42:16
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
harabat04:41:55
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
besin04:41:50
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
şifahane04:41:05
Hastahane
AMAÇ04:41:04
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
Kalıç04:40:08
Orak
meç04:39:58
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
ÖZEZERLİK04:39:54
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
İMAJ04:39:52
İmge
sakıncasız04:39:32
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
özenti04:39:28
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
cüzdan04:38:55
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
defin04:38:01
(ölüyü) Gömme
DANGALAK04:37:29
Akılsız, düşüncesiz
tokuşma04:36:58
Tokuşmak işi
Darı04:35:17
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
sarmak04:35:13
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
beynelmilel04:34:30
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
geçişme04:34:26
Geçişmek işi
vay04:34:08
Şaşma anlatır
eğilimli04:34:04
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
abartmasız04:33:57
Abartılmamış, abartmadan, mübalâğasız
cenup04:33:18
Güney
Aşmak04:33:12
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
sinir hastası04:32:27
Sinir hastalığına tutulmuş olan, nevropat
rahatsız04:31:32
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
yaralama04:31:26
Yaralamak işi
diyecek yok04:30:55
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
satmak04:30:29
Kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermek, taslamak
büyücek04:30:18
Biraz büyük, büyüğe yakın
Encümen04:30:15
Yarkurul, komisyon, komite
nefiy04:30:08
Sürme, sürgüne gönderme
nefes04:30:04
Soluk
nedim04:30:01
Arkadaş, yakın dost
necat04:30:00
Kurtuluş
nebze04:29:58
Az şey, az
su dökünmek04:29:54
yıkanmak
müsait04:29:39
Uygun, elverişli
asbest yünü04:29:33
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
Rehabilitasyon04:29:33
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
kum fırtınası04:29:32
Çöllerde kumu havaya karıştıran kasırga
almak04:29:31
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
alman04:29:30
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
bütünleşme04:29:27
Bütünleşmek işi
allak04:29:27
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
mahdut04:29:27
Çevrilmiş, sınırlanmış
simya04:29:08
Alşimi
simit04:29:07
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
savaşım04:29:05
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
kalkan04:29:04
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
Arak04:28:59
Ter
KÜÇÜK HARF04:28:56
Büyük harflerden ayrı biçimde yazılan harf, minüskül
olabilirlik04:28:53
Olasılık, ihtimal
boğulma04:28:47
Boğulmak işi
ast04:28:46
Alt
ulusçuluk04:28:43
Milliyetçilik