dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik15:16:57
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
nimet15:16:56
İyilik, lütuf, ihsan
kale15:16:49
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
kandırmaca15:16:44
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
maderşahi15:16:39
Anaerkil, matriarkal
semt15:16:38
Yan, taraf, cihet
sesli15:16:36
Sesi olan, ses çıkaran
Terapi15:16:31
İyileştirme, sağaltım, tedavi
alışık olmak15:16:29
alışkanlık durumuna gelmek
Üzengi15:16:25
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
istihsal15:16:24
Çıkarma, elde etme
galsame15:16:21
Solungaç
Taze15:16:17
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
inhina15:16:14
Eğrilme, bükülme
uyuma15:16:09
Uyumak durumu
sirkülasyon15:16:06
Dolanım, dolanış, tedavül
nefes nefese kalmak15:16:02
soluğu tıkanacak gibi olmak
GÜZ15:16:01
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
afgan15:15:55
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
bent15:15:49
Bağ, rabıt
cenin15:15:43
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
pulcu15:15:42
Pul satan kimse
klinik15:15:41
Hasta bakılan yer
ok15:15:39
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
ARAŞTIRMA15:15:28
Araştırmak işi, taharri
seçenek15:15:27
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
Zincirleme15:15:26
Zincirlemek işi veya durumu
mersin balıkları15:15:24
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
ustalıklı15:15:21
Ustalıkla yapılmış
kurumlaşma15:15:19
Kurum niteliği kazandırma, kurum niteliği verme
gösterge bilimi15:15:11
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
evsiz15:15:05
Evi olmayan
nazikleşmek15:15:02
Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek
Gerici15:15:00
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
koordinat15:14:59
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
alfabetik katalog15:14:57
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
silme15:14:55
Silmek işi
tekne15:14:54
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
dibace15:14:52
Başlangıç, giriş, ön söz
ulama15:14:50
Ulamak işi
Tenzih15:14:45
Arılama, kusur kondurmama
nesi15:14:43
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
mal varlığı15:14:33
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
takma isim15:14:30
bk. takma ad
bencil15:14:27
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
sanrı15:14:24
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
GÖZ15:14:20
Görme organı
ayartı15:14:18
Baştan çıkarma
Eril15:14:12
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
tarlanın taşlısı, karının (veya kadının) saçlısı15:14:10
kadının saçlısı, tarlanın taşlısı halk arasında daha yeğ tutulur
YARDIM15:14:07
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
kerhane15:13:58
Genel ev
Kazak15:13:57
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
Sevimsiz15:13:54
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
Kalıp15:13:53
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
sataşmak15:13:51
Sarkıntılık etmek
Belediye15:13:45
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
engebe15:13:24
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
yıkanmak15:13:19
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
girişik bezeme15:13:18
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
mutlaka15:13:01
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
mükemmellik15:12:50
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
akik15:12:30
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
Mühresenk15:12:13
Alaca somaki, balgam taşı
DİPLOMA15:12:13
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
belgegeçer15:11:59
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
lâbirent15:11:53
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
Mekan15:11:51
Yer, bulunulan yer
seslendirme15:11:47
Seslendirmek işi
ana vatan15:11:44
Ana yurt
Pamuk15:11:38
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
zinde15:11:35
Dinç, canlı, diri, sağlam
ecel teri15:11:28
"Çok korkmak, çok sıkılmak veya bunalım geçirmek" anlamında ecel teri (veya terleri) dökmek deyiminde geçer
armatür15:11:28
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
besi15:11:25
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
malaklama15:11:23
Malaklamak işi
gezgin15:11:21
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
kitap15:11:16
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
çiftlik15:11:11
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
Okul15:10:58
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
sezme15:10:51
Sezmek işi
SOYLULUK15:10:49
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
hipotez15:10:41
İpotez, varsayım, faraziye
salık vermek15:10:38
haber vermek
Cihaz15:10:30
Aygıt, alet, takım
Kazıklı humma15:10:27
Tetanos
sinema15:10:26
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
müfekkire15:10:25
Düşünme yetisi veya gücü
vantuz15:10:24
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
Boya15:10:17
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
gelenek15:10:15
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
Sahtecilik15:10:13
Sahte işler yapma, düzmecilik, sahtekârlık
politikacılık15:10:09
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
AYRAN15:10:07
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
emir eri15:10:01
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
alabanda ateş15:09:49
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
yaban arısıgiller15:09:45
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
tuz15:09:42
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
vesile15:09:39
Sebep, bahane
EFELEK15:09:34
Lâbada
pahal15:09:30
Ters, aksi
adaleli15:09:18
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
pamuk taş15:09:01
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
Saray15:08:53
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
yenmek15:08:44
Tutmak, bastırmak
indiyum15:08:38
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
münteha15:08:36
Son
Dışkı15:08:36
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
kepenek15:08:36
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
yurt bilgisi15:08:36
bk. yurttaşlık bilgisi
muzır15:08:34
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
mevzun15:08:21
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
adap15:08:11
Töre
İhtiyarlamak15:08:07
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
Kağıt15:08:06
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
Bilgisayar15:08:03
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
hilecilik15:07:50
Hileci olma durumu, hilekârlık
TAKIM15:07:46
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
lavta15:07:41
Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı
eş sesli15:07:39
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
HASIM15:07:34
Düşman, yağı
kallavi15:07:30
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
pancar15:07:30
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
uyku sersemliği15:07:28
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
SANAT15:07:23
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
tel15:07:21
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
realizm15:07:15
Gerçekçilik
kuru pasta15:07:15
Tuzlu veya tatlı, kremasız çörek
iletişim15:07:10
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
Tepkili uçak15:07:10
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak