dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik14:24:00
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
mehil müddeti14:23:52
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
iyilik14:23:42
İyi olma durumu, salâh
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)14:22:36
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
meslek seçmek14:22:03
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
tezat14:21:42
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
sarhoş14:21:22
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
hamaylı14:21:12
bk. hamail
ILGIM14:20:50
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
biraz14:20:50
Kısa bir süre için
Katı14:19:54
Sert, yumuşak karşıtı
laskine14:19:39
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
karaciğer14:19:37
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
buzla14:19:31
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
aşağılanmak14:18:54
Aşağı duruma düşürülmek
payda14:18:35
Bayağı kesirlerde birimin kaç eşit parçaya bölünmüş olduğunu gösteren sayı, mahreç; payda, payın altına yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır
sığınma14:18:16
Sığınmak işi, iltica
payanda14:16:55
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
laçka14:16:17
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
yüzey14:16:09
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
Periton14:15:00
Karın zarı
iticilik14:14:30
İtici olma durumu
nasip14:14:14
Birinin payına düşen şey
büyük aile14:14:00
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
takdimci14:13:43
Tanıtmacı
ihsan14:13:40
İyilik etme, iyi davranma
ayakyolu14:13:32
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet
EVLİYA14:12:08
Erenler, ermişler, veliler
teklifsiz14:12:02
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
ödenek14:11:47
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
çok ayaklılar14:11:37
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
toprak rengi14:11:17
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
apteriks14:11:11
bk. kivi
yağlı toprak14:10:33
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
ufuk14:09:20
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
refakat etmek14:07:32
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
El14:06:24
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
ses uyumu14:06:12
Ünlü ve ünsüz uyumu
pazarlık14:06:04
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
Yiyecek14:05:51
Yenmeye elverişli olan her şey
Meyve14:05:19
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
Antimon14:04:46
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
Çıplak14:04:24
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
rical14:04:11
Erkekler
Evcil14:04:06
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
salahiyetsiz14:03:44
Yetkisiz
sıcak14:03:41
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
uzun kafalı14:01:58
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
PASAK14:01:38
Kir
nehir14:01:12
Irmak
Çevgen14:00:50
Değnek
fırtına kuşu13:59:04
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
Kavuştak13:58:45
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
pabucunu eline vermek13:58:43
kovmak
noktalama13:58:37
Noktalamak işi
beygir13:58:26
At
hepatit13:58:24
Sarılık
SALYA13:58:05
Ağızdan sızan tükürük
babalanmak13:57:40
Diklenmek, kabadayıca davranmak
sağlamlık13:57:40
Sağlam olma durumu
idare lambası13:56:52
İdare kandili
dalkavuk13:56:23
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
merdiven13:56:21
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
VONOZ13:56:11
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
söylenti13:56:03
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
tespit etmek13:55:00
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
son adam13:54:00
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
hikâye etmek13:53:49
ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
öğrenme13:53:17
Öğrenmek işi, ıttıla
PEKSİMET13:53:11
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
aşure13:53:11
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
Basketbol13:53:01
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
epitelyum13:52:55
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
kalan13:52:46
Kalmak işini yapan
dessas13:52:38
Düzenci, entrikacı
tike13:52:36
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
kokoroz13:52:32
Mısır
gözetleyici13:52:28
Gözetlemek işini yapan (kimse)
yol yordam13:52:21
Davranış veya yapım kuralları
ceset13:51:49
Ölü vücut, naaş
ıssız kalmak13:51:29
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
eşkin13:51:19
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
öğrenmek13:51:02
Yetenek, beceri kazanmak
Lantan13:50:30
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
gözlem evi13:49:55
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
vaaz13:49:51
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
solüsyon13:49:25
Çözelti
vatandaşlıktan çıkarılmak13:49:15
vatandaşlık haklarını elinden almak
rahne13:49:06
Gedik, yarık
sadak13:49:00
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
çevre bilimi13:47:58
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
satım13:47:29
Satmak işi, satış
Özseverlik13:46:18
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
lâbada13:43:44
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
illet13:43:25
Hastalık
Ofis13:43:10
İş yeri, daire, büro
gözdağı13:42:17
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
mükrim13:41:45
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
dev gibi13:39:33
iri ve korkunç
yani13:39:30
Sözün kısası, doğrusu
salto13:39:10
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
Ke13:39:00
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
ergenlik13:39:00
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
radyasyon13:38:58
Işınım
n13:38:35
Azot"un kısaltması
vahdet13:38:20
Birlik, teklik
paylama13:37:38
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
Deyim13:34:18
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
ku13:33:18
Kurçatovyum"un kısaltması
maraba13:33:11
Çiftçi
YALIM13:32:39
Alev
kuzgun13:30:27
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
KAFASI DUMANLI13:29:39
Hafif sarhoş
TORİK13:28:38
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
İl13:28:37
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
Ruh13:28:15
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
Ruh bilimci13:27:45
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
iş merkezi13:27:41
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
kepenek13:24:57
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
duygudaşlık13:24:51
Aynı duyguları paylaşma
Asi13:22:23
Baş kaldıran, isyan eden
kızak13:22:13
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
infilak13:21:52
Güçlü bir biçimde patlama
dilsiz13:20:49
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
rahibe13:20:30
Kadın rahip
çağla13:19:47
Olmamış, ham yemiş
dil bilimci13:19:34
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
idareci13:18:44
Yönetici
gümüş13:18:35
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
isyankarlık13:18:25
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik