dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik18:45:53
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
fakfon18:45:48
Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım
rivayet18:45:45
Söylenti
departman18:45:43
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
niyet18:45:40
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
sürme18:45:39
Sürmek işi
YUNANLI18:45:37
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
yüzde yüz18:45:36
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
bel kemeri18:45:35
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
İşsiz güçsüz18:45:33
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
seyrek18:45:25
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
YEMEK ODASI18:45:24
Yemek yenilen oda, salamanje
KULAÇ18:45:21
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
maden18:45:19
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
sınıf18:45:18
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
lif18:45:18
Çok ince ve uzun parça
çöküntü hendeği18:45:17
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
loğusa humması18:45:15
Albastı
jinekoloji18:45:13
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
yararlanma18:45:05
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
kaşkariko18:45:05
Oyun, dolap, düzen
ZN18:45:03
Çinko"nun kısaltması
ekşimtırak18:45:01
Az ekşi
konu18:45:00
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
kopuntu18:44:55
Kopmuş parça, diaspora
serencam18:44:54
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
CEFALI18:44:51
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
Astronomi18:44:50
Gök bilimi, felekiyat
kikirik18:44:49
Zayıf, ince uzun boylu kimse
darbe18:44:44
Vuruş, çarpış
yancı18:44:40
Düşmana karşı ilerleyen bir kuvvetin yandan gelebilecek baskınlardan korunmak amacıyla çıkardığı emniyet birliği
paydaşlık18:44:38
Paydaş olma durumu, iştirak
şans tanımak18:44:35
imkân vermek, fırsat vermek
mazoşist18:44:32
Cinsel zevk almak için kendisine eziyet edilmesi gereken, eziyet çekerek cinsel zevk alan (sapık), özezer
Yayılma18:44:29
Yayılmak işi, intişar
Pak18:44:27
Temiz
TEPİ18:44:23
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
Aşure ayı18:44:23
Muharrem ayı
mahlas18:44:21
Bir kimsenin ikinci adı
ricacı18:44:20
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
Peştemal18:44:18
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
Şart18:44:16
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
sözcük hazinesi18:44:13
bk. söz varlığı
ons18:44:11
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
Hareketsiz18:44:10
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
nesnelcilik18:44:09
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
yatak örtüsü18:44:08
Yatağın üzerine serilen örtü
mayası bozuk18:44:05
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
Yolculuk18:43:59
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
Çözümleme18:43:58
Çözümlemek işi
GALAKSİ18:43:58
Gök adası
yağlı18:43:57
Üzerinde veya içinde yağı olan
Karındaş18:43:55
Kardeş
sığırcık18:43:54
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
kırdırma18:43:52
Kırdırmak işi, ıskonta
Çise18:43:50
İnce yağmur, çisenti
ağsı18:43:50
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
çözülme18:43:44
Çözülmek işi
Gezgin18:43:43
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
Algılama18:43:42
Algılamak işi, idrak etme
taklit18:43:41
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
meşgul olmak18:43:34
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
pey akçesi18:43:34
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
baskın18:43:33
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
yürürlükten kalkmak18:43:31
uygulamadan kalkmak
Toplanma18:43:29
Toplanmak işi
sürü18:43:26
Evcil hayvanlar topluluğu
dalan18:43:18
Lobi
ulan18:43:16
Ey
gayriihtiyari18:43:13
İstemeksizin, düşünmeden, elinde olmayarak
Atatürkçülük18:43:08
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
Uymaz18:43:03
Aykırı, başka türlü, mugayir
Asetik18:43:01
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
sağu18:42:55
Ağıt
Murafaa18:42:51
Duruşma
kötü kötü düşünmek18:42:48
üzüntülü düşüncelere dalmak
İNEZE18:42:45
bk. eneze
alın18:42:42
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
ılgın18:42:38
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
ceza evi18:42:38
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
yürütme18:42:35
Yürütmek işi
Dayanışma18:42:33
Dayanışmak işi, tesanüt
harami18:42:32
Hırsız, haydut
yazı bilimi18:42:29
El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı
afacan18:42:21
Zeki ve yaramaz (çocuk)
ezkaza18:42:20
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
nefes borusu18:42:18
bk. soluk borusu
akselerograf18:42:17
İvmeyazar
çatak18:42:14
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
mantı18:42:11
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
boş yere18:42:08
Boşuna
bırakmak18:42:05
Bir işi başka bir zamana ertelemek
mahşer18:42:03
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
bıdık18:41:52
Kısa ve tıknaz
karşı gelmek18:41:47
boyun eğmemek, baş kaldırmak
arka çıkmak18:41:44
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
irrasyonel18:41:43
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
sünnet18:41:40
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
gammaz18:41:39
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
hona18:41:37
Erkek sığır
izomer18:41:34
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
söz vermek18:41:32
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
uslu akıllı18:41:29
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
hamule18:41:18
Yük
gril18:41:12
Izgara
Tasar18:41:11
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
gayret etmek18:41:08
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
kinestezi18:41:05
Devin duyum
nihale18:41:00
Sofrada kullanılan sahan altlığı
CANAVAR DÜDÜĞÜ18:41:00
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
entelekt18:40:56
Akıl, zihin, idrak, anlık
ÖZEZERLİK18:40:53
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
kukumav18:40:51
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
müteessir olmak18:40:49
üzülmek
Takma isim18:40:49
bk. takma ad
vuru18:40:47
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
laskine18:40:46
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
yalaza18:40:44
bk. yalaz
KIRKI18:40:41
Kırkmak işi
vasiyetname18:40:40
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
Aya18:40:38
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
RAKKASE18:40:35
Raksı meslek edinmiş kadın
feyyaz18:40:31
Çok verimli, gür
tarık18:40:29
Sabah yıldızı, Venüs
mevzi18:40:26
Yer, mahal
isyankar18:40:25
Baş kaldırıcı, isyancı
DİKEY18:40:22
Dik olarak
kaya balığıgiller18:40:22
Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya
akıl hastahanesi18:40:19
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
GAYRI18:40:16
Artık, bundan böyle