dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

köpük20:18:47
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
mübalâğacı20:18:15
Abartıcı
Badat20:17:35
Birleşikgillerden, şekeri çok, bir tür yer elması
bisküvi20:17:07
Un, süt, şeker veya tuzla yapılan ince, gevrek kuru pasta türü
çekinik20:16:30
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
saat dairesi20:16:20
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
boşamak20:16:12
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
çatı örtüsü20:16:10
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
inci20:15:04
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
Yitirmek20:15:02
Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek
çulsuz20:14:27
Çulu olmayan
Derkenar20:13:48
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
İspirtoluk20:13:33
İspirto yakan küçük ocak, ispirto ocağı, kamineto
duraklama20:13:26
Duraklamak durumu
uzağı görmek20:12:34
ileride ne olacağını kestirmek
örf20:11:16
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
afakan20:09:54
bk. hafakan
kemer20:09:42
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
biye20:09:07
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
benzeri20:07:58
Benzerlik gösteren, benzer
dizge20:06:33
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
bilek20:06:12
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
dayanışmacılık20:05:08
Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan bir öğreti, solidarizm
Küçük tansiyon20:02:37
Kanın beyin içindeki basıncı
yatkın20:01:52
Bir yana eğilmiş, yatık
variyet20:01:09
Varlık, zenginlik
manas20:00:21
Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)
bağırmak19:59:17
Kendini belli etmek
aktarıcı19:59:12
Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse
sedef19:58:54
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
Kadim19:57:59
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
katra19:57:51
bk. katre
veznedar19:57:41
Vezneci
FON19:57:32
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
klâvsenci19:57:28
Klâvsen çalan kimse
sergüzeşt19:57:23
Serüven, macera
bölüntüler19:57:06
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
gerekçe19:57:02
Gerektirici sebep, esbabımucibe
haşa19:56:31
Belleme (II)
toplu tartışma19:51:05
Forum
rezerv19:50:24
Saklanmış, biriktirilmiş şey
operatör19:50:20
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
intihap19:46:53
Seçim, seçme
göz altı kremi19:44:38
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
miat19:41:57
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
osuruk19:35:59
Yellenme
eşlem19:34:47
Kopya
beyit19:29:37
Ev
adım19:29:29
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
kerevit19:29:26
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
merhem19:25:04
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
Tereyağı19:20:30
Sütten çıkarılan taze yağ
filiz19:17:27
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
logos19:17:25
bk. deyi
materyalizm19:17:08
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
makber19:16:59
Mezar, kabir, medfen
tombulca19:16:56
Oldukça tombul, biraz tombul
Avustralyalı19:08:52
Avustralya kökenli olan (kimse)
yapay19:08:34
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
anlayış19:07:40
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
yetkilendirme19:06:13
Yetkilendirmek işi veya durumu
Semizleme19:03:46
Semizlemek durumu
Enerji18:59:27
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
katrak18:57:59
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
sorumlu tutmak18:57:03
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
donatma18:56:37
Donatmak işi, teçhiz
feci18:54:48
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
tariz18:46:57
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
Selef18:44:28
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
tekçi18:44:17
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
karşılaştırma18:34:52
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
malul18:34:47
Sakat (kimse)
atıcı18:30:41
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
alaycılık18:29:35
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
BASİRET18:29:25
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
şişmanlama18:28:55
Şişmanlamak işi
istekli18:24:30
Bir şeye karşı isteği olan
oğlak18:23:47
Zodyakta Yay ile Kova arasındaki burç, Cedi. bk. Zodyak
KEDİ18:23:21
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
mantar meşesi18:20:44
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
dahice18:18:29
Dâhiye yakışır (biçimde)
hevesli18:18:24
Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli
HOŞUNA GİTMEK18:15:11
biri beğenmek
Mengene18:09:56
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
pislik18:07:37
Kir
kocasız18:07:19
Kocası olmayan (kadın)
averaj18:06:35
Ortalama
intan18:02:57
Mikroptan ileri gelen hastalık
av kuşu17:59:08
Avlanılan kuş
komut17:56:15
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
Avantacı17:55:56
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
asetilen17:55:48
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
elmabaş17:54:07
Tepeli dalgıç
budala budala17:50:38
budala gibi, budalaca
akarca17:49:39
Kemik veremi
berabere kalmak17:47:49
(oyun, yarışma için) takımlar aynı sayıyı almak veya denk gelmek, başa baş kalmak, başa baş gelmek
sodyum fosfat17:40:55
Eczacılıkta, hekimlikte kullanılan fosforik asidin sodyumlu tuzu (NaH2, NaHPO4, Na3PO4)
sağ esen17:38:19
Sağlıkla, esenlikle
ispanya17:37:55
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
paralı17:37:35
Parası çok olan, zengin (kimse)
nitel17:36:43
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
kenar17:36:04
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
jimnastik17:35:51
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
natıka17:31:30
Düşünüp söyleme yeteneği
Asla17:28:58
Hiçbir zaman, hiçbir biçimde
Kapitalist17:28:43
Sermayedar, ana malcı
kum otu17:27:30
Uyuz otu
müntahip17:27:19
Seçmen
tahayyül17:27:14
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
alçaklık17:26:43
Alçak olma durumu
gayrimenkul17:25:56
Taşınmaz
radyatör17:25:54
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
içe kapanıklık17:17:32
İçe kapanık olma durumu
Alıştırmak17:16:58
Uyar duruma getirmek
dörtnala kaldırmak17:16:52
dörtnal koşturmaya başlamak
vesile bulmak17:16:50
sebep yaratmak, bahane göstermek
Ağırbaşlı17:16:47
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
belik17:16:21
Saç örgüsü
sarih17:13:32
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
çizik17:11:57
Çizilmiş
kaya balığıgiller17:10:27
Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya
apaydınlık17:09:05
Apaydın olma durumu
araba araba17:08:39
Arabalar dolusu, birçok arabalarla
böcek kabuğu17:06:27
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
anıt mezar16:59:04
Görkemli, anıtsal mezar
huysuzluk16:58:29
Huysuz olma durumu
zılgıt16:58:24
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
düşüklük16:57:29
Düşük olma durumu
bulaşıcı16:55:17
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
ana deniz16:54:26
Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz, okyanus, umman