dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik11:02:19
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
sağuculuk11:02:07
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
güvem eriği11:02:00
bk. akdiken
akılsal11:01:06
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
bitkin11:01:00
Gücü tükenmiş olan, çok yorgun
fototaktizm10:59:46
Işığa göçüm
hizmetli10:59:23
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
oy birliği10:59:02
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
hesap etmek10:59:02
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
PURO10:59:02
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
kevser10:59:02
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
amber10:59:02
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
menşur10:59:01
Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş
rastlantı10:59:01
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
yarenlik etmek10:59:01
ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek
soba10:59:01
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
tortul10:59:01
Tortu niteliğinde olan
arılık10:59:01
Temizlik
Ses bilimi10:59:01
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
yakarış10:58:07
Yakarmak işi veya biçimi
Toplanma10:57:47
Toplanmak işi
kazara10:57:40
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
tabansız10:57:37
Tabanı olmayan
yüz ölçümü10:57:21
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
ısırgın10:57:21
İsilik
öznel10:57:21
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
İdeal10:57:20
Ülkü, mefkûre
define10:57:20
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
nihan10:57:20
Gizli
Destansı10:57:20
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
hiddet10:57:20
Öfke, kızgınlık
tektonik10:57:20
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
Yöre10:57:20
Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal
YANKI BİLİMİ10:57:06
Akustik
tepi10:57:06
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
mudi10:57:06
Emanet bırakan kimse
nüsha10:56:55
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
cezai10:56:47
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
İyiden iyiye10:56:47
Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi
Çehre10:56:46
Yüz, sima
Omurilik10:56:46
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
ilk10:56:46
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
Karahindiba10:56:46
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
kütle10:56:17
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
saçak bulut10:56:17
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
Barsak10:56:17
Bağırsak
araba10:56:17
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
matbuat10:56:16
Basın
ÜMİT10:56:16
Umma, beklenti, umut
YİYECEK10:56:16
Yenmeye elverişli olan her şey
bağışlama10:56:16
Bağışlamak işi, affetme, af
hoşluk10:56:16
Hoş olma durumu, letafet
tavuk balığı10:56:16
Mezgit
meşhur10:56:15
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
HAYKIRMA10:56:15
Haykırmak işi
suskun10:56:15
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
kaput bezi10:56:15
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
NARİN10:56:15
İnce yapılı, yepelek, nazenin
kaplumbağa10:56:14
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
din dışı10:55:57
Dinle ilişiği olmayan, lâdini
oturma10:55:57
Oturmak işi
YAD10:55:57
Yabancı
cin10:55:56
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
mıntıka10:55:56
Bölge
GÖLET10:55:56
Gölek
veziriazam10:55:55
Sadrazam
varlık10:55:55
Var olma durumu, mevcudiyet
tutamaç10:55:55
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
irkilme10:55:55
İrkilmek işi
vesveseli10:55:55
İşkilli, şüpheci
f10:55:55
Flüor"un kısaltması
böbrek10:55:54
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
kamyon10:55:54
Motorlu büyük yük taşıtı
yarışmacı10:55:07
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
eş sesli10:55:06
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
alacak verecek10:55:05
alış veriş ilişkisi
şeb10:55:05
bk. gece, ruz
Lens10:55:05
Mercek
kovmak10:55:04
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
liet10:55:04
Şarkı
teber10:55:04
Balta
kadmiyum10:55:04
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
süre aşımı10:55:04
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
gizlemek10:55:04
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
sıtma bilimi10:52:29
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
halk10:52:29
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
girişik bezeme10:52:21
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
İLAVE ETMEK10:52:17
eklemek, katmak, ulamak
otlak10:52:11
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
işitme taşı10:51:59
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
erkin10:51:03
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
KATKI10:50:52
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
taş balığı10:50:42
İşkine balığına verilen bir ad
planet10:50:40
Gezegen
düşmanlık10:50:22
Düşman olma durumu
sokak çocuğu10:50:22
Genellikle vaktini sokaklarda geçirip eğitimden yoksun kalmış çocuk
ısmarlama10:50:22
Ismarlamak işi, sipariş
antika10:50:22
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
tanrıtanımazlık10:50:21
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
tire10:50:21
Dikişte kullanılan pamuk ipliği
çevik10:50:21
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
karaçalı10:50:21
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
Saha10:50:21
Alan
ecel10:50:00
Hayatın sonu, ölüm zamanı
satıcı10:49:42
Alıcıya bir şey satan kimse
kodes10:49:42
Tutuk evi, hapishane, karakol
kit10:49:42
Macun
bilgece10:49:38
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
nitrik asit10:49:25
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
bırakıt10:49:17
Tereke
tuhaf olmak10:49:07
garip, alışılmamış olmak
NÜFUS10:48:42
Kişi
takla böceği10:48:09
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
Karakterize10:47:55
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
KIraat etmek10:47:55
okumak
ele avuca sığmamak10:47:47
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
özlük10:47:47
Bir şeyin durumu, mahiyet
Özgürlük10:47:46
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
od10:47:46
Ateş
duyum yitimi10:47:39
bk. anestezi
PERHİZ10:47:38
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
yarılma10:47:38
Yarılmak işi
zahmetli10:47:38
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
Akciğer10:47:38
Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ
PALAVRA10:47:38
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
karın10:47:37
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
sahil10:47:37
Kıyı, yaka, yalı
kulluk10:47:37
Kul olma durumu, kölelik
mağara bilimci10:47:37
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
kınama10:47:37
Kınamak işi, ayıplama, takbih