dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

sorumlu19:39:45
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
Tasavvur19:39:43
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
kandırmaca19:39:36
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
irfan19:39:09
Bilme, anlama, sezme, kültür
erkan19:38:59
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
erden19:38:48
Bakir
ergen19:38:43
Ergenlik çağında olan
topuk kemiği19:38:38
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
asaleten atama19:38:18
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
şaibe19:37:17
Kir, leke
lokma19:37:03
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
tesahup19:36:54
Benimseme, sahip çıkma
logos19:36:51
bk. deyi
kadinne19:36:48
bk. kadınnine
iklimleme19:36:42
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
sarkıntılık19:36:34
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
bölünme19:36:24
Bölünmek işi
ENDAM19:36:22
Vücut, beden, boy bos
Duş19:36:08
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
etkilenme19:36:04
Etkilenmek işi
yağış19:35:58
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
Mançu19:35:47
Mançurya halkından olan kimse
kere19:35:28
Kez, yol, defa, sefer
kete19:35:23
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
kefe19:35:19
Terazi gözlerinden her biri
kedi19:35:17
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
keke19:35:09
Kekeme
telkin etmek19:35:07
aşılamak
aktüel19:35:02
Güncel, şimdiki
egemen19:34:51
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
bundan19:34:48
Bu zamirinin çıkma eki almış durumu
örselemek19:34:46
Gücünü azaltmak, canlılığını gidermek, sarsmak
kros19:34:29
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
krom19:34:27
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
kule19:34:24
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
kutu19:34:20
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
kurk19:34:19
Kuluçka, gurk
kuru19:34:15
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
kuzu19:34:14
Koyun yavrusu
kurs19:34:12
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
önderlik19:34:09
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
mengene19:34:04
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
yaramaz19:33:46
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
özgül19:33:36
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
özgür19:33:33
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
delicesine19:32:58
Aşırı bir biçimde
zekavet19:31:27
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
rahatlama19:31:16
Rahatlamak işi
derinlemesine19:31:11
Çok ayrıntılı olarak
lekecilik19:31:06
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
siyasî parti19:30:55
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
Değişmez19:30:53
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
dahiliyeci19:30:42
İç hastalıkları uzmanı
yoğunlaç19:30:40
İçinde akımsız elektirik yükü biriktirilen cihaz, kondansatör
esrik19:30:34
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
bozmak19:30:20
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
şe19:30:19
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
zaruret19:30:08
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
bozgun19:30:06
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
kanaat getirmek19:30:03
kanmak, aklı yatmak, inanmak
esire19:29:55
Dişi tutsak
esnaf19:29:52
Küçük sermaye ve sanat sahibi
müzmin19:29:40
Uzun süreli, süreğen, kronik
keşke19:29:34
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
keşif19:29:33
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
edilgin19:29:22
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
Dürüst19:29:16
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
aldatmaca19:29:13
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
orta hizmeti19:29:07
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
pejmürde19:29:03
Eski püskü, yırtık
esnasında19:28:54
Sırasında, olduğu anda
omur19:28:54
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
karabakal19:28:50
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
su bilimci19:28:38
Su bilimi uzmanı, hidrolog
somurtkanlık19:28:26
Somurtkan olma durumu
iti19:28:09
İtici güç, ilham verici
meziyet19:27:59
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
OKTRUA19:27:45
Şehre giren şeylerden alınan vergi
minimal19:27:43
Minimum
minimum19:27:41
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
Spesiyal19:27:34
Özel, belli bir özelliği olan
güzel yazı sanatı19:27:31
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
memleha19:27:26
Tuzla
OKTANT19:27:23
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet
ağartı19:27:20
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
sınırlama19:27:12
Sınırlamak işi
yolluk19:27:10
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
övgücü19:27:05
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
gelişim19:26:59
Gelişmek işi, serpilip büyüme
KILKAPAN19:26:56
Kehribar
adamakıllı19:26:46
Gereğinden çok, iyice
sağlamak19:26:43
Elde etmek, sahip olmak
kavurma19:26:42
Kavurmak işi
FİYAKA19:26:41
Gösteriş, çalım, afi, caka
leopar19:26:40
Pars
çaba göstermek19:26:37
bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak
buluş19:26:35
Bulmak işi veya biçimi
hav19:26:27
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
anadut19:26:11
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba
sırdaş19:26:05
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
ananas19:25:54
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
ananet19:25:52
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
ulaç19:25:37
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
laçka19:25:29
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
yaşama gücü19:25:17
Hayatın zorluklarına karşı mücadele etme gücü veya kuvveti
hudut boyu19:25:11
Sınır boyu
Azrail19:25:05
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
gidip gelme19:24:55
Gidiş, dönüş
süsen19:24:44
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
muhalif19:24:37
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
rokoko19:24:26
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
yasaklanma19:24:06
Yasaklanmak işi
YEMİN19:24:04
Ant
orantılı19:24:01
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
harami19:23:53
Hırsız, haydut
Tabiye19:23:39
Hazırlama, yerleştirme
yır19:23:23
Ezgi, türkü, nağme
yıl19:23:22
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
himmet19:23:06
Yardım, kayırma
ekose19:23:04
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
Başçık19:22:38
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
tarikat19:22:32
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
göz hapsi19:22:30
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
rota19:22:20
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
riya19:22:06
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
rint19:21:59
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
reel19:21:52
Gerçek
TURP19:21:23
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
muallim19:20:57
Öğretmen
tahlili19:20:51
Çözümlemeli