dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik19:32:25
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
pahalı19:32:21
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
sinir hastalığı19:32:18
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
çömelme19:32:14
Çömelmek işi
buluşMA19:32:08
Buluşmak işi
dağıtıcı19:32:05
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
ses dalgaları19:32:01
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
arapça19:31:53
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
ölçüyü kaçırmak19:31:50
yiyip içmekte veya davranışlarda aşırı gitmek
taraftar19:31:40
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
cirit19:31:37
At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun
doygun19:31:31
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
TAVIR19:31:18
Durum, davranış, vaziyet, hâl
TARIM19:31:05
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
TARIK19:31:01
Sabah yıldızı, Venüs
tercüme19:30:58
(dilden dile) Çevirme
cüruf19:30:55
Maden posası, demir boku, dışkı
lekelenme19:30:50
Lekelenmek işi
gres19:30:47
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
gram19:30:41
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
gril19:30:31
Izgara
grup19:30:28
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
SADAKAT19:30:13
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Konson19:30:10
Ünsüz
sefirlik19:30:07
Elçilik
oturak19:29:54
Oturulacak yer veya şey
Radyum19:29:51
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
açık sözlü19:29:44
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
yalıtma19:29:38
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
FESLEĞEN19:29:34
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
manikür19:29:31
Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı
taharri19:29:23
Arama, araştırma
sağu19:29:19
Ağıt
gaza19:29:12
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
gale19:29:06
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
gark19:29:02
(suya) Batma, batırma; boğulma
GENİŞLİK19:29:01
Geniş olma durumu
varis19:28:56
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
geçinme19:28:49
Geçinmek işi
geçimli19:28:46
Çevresindekilerle iyi geçinen
vatan19:28:35
Yurt
Bakır19:28:22
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
idefiks19:28:19
Saplantı, sabit fikir
Benzen19:28:12
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
boy atmak19:28:01
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
tirhandil19:27:54
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
kaymakam19:27:51
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
kararlı19:27:48
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
kapıcı19:27:24
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
yığma19:27:17
Yığmak işi
ara buluculuk19:27:14
Uzlaştırıcılık
rehberlik19:27:11
Kılavuzluk
şirinlik19:27:02
Şirin olma durumu, sevimlilik
piramidal19:26:58
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
vakit19:26:37
Zaman
KORİNDON19:26:23
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
valiz19:26:20
Elde taşınabilir küçük çanta
yarenlik etmek19:26:14
ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek
nezaket19:26:07
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
öğrenme19:26:01
Öğrenmek işi, ıttıla
öğrenim19:25:57
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
toprak kayması19:25:54
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
Vilayet19:25:54
İl
taşıt19:25:47
Taşıma aracı
zürriyet19:25:41
Döl, soy sop, sulp
temdit19:25:40
Uzatma, sürdürme
paralel19:25:37
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
giderme19:25:21
Gidermek işi
sözleşme yapmak19:25:18
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
etalon19:25:11
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
dolay19:25:08
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
dolap19:25:05
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
dolar19:24:58
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
SECCADE19:24:55
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
sözlü19:24:45
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
pervasızca19:24:36
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
yaprak19:24:27
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
müttehit19:24:23
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
sokulgan19:24:20
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
lezar19:24:17
Kertenkele derisinin sepilenmesiyle elde edilen bir tür deri
savca19:24:13
İddianame
savan19:24:10
Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim
taaffün etmek19:24:04
kokuşmak, pis kokmak
geçmiş zaman19:24:01
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
röportaj19:23:57
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
informatik19:23:51
Bilişim
teraküm19:23:47
Birikme, yığılma
hissetme19:23:40
Hissetmek işi
kölçer19:23:37
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
SIRNAŞIK19:23:30
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
hesap işi19:23:23
Bir tür el işlemesi
usanç19:23:20
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
şenaat19:23:14
İğrençlik, kötülük, alçaklık
19 Mayıs19:23:07
Atatürk"ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
tutamaç19:23:04
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
teferruat19:23:00
Ayrıntılar
kaideci19:22:57
Kurallara bağlı, kuralcı
nesnelcilik19:22:51
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
gübre gazı19:22:46
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
trampa19:22:43
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas
Tatsız19:22:39
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
dağ evi19:22:36
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
Zayıf19:22:33
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
trakit19:22:29
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
öç19:22:19
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
k19:22:16
Potasyum"un kısaltması
abluka19:22:10
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
şampiyona19:21:57
Şampiyonluk yarışması
dang19:21:50
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
dahi19:21:39
"Bile" anlamında şart bildiren fiillerden sonra gelerek şartın geçerli olmadığını bildirir
deli19:21:26
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
dert19:21:23
Üzüntü
delk19:21:20
Ovma, ovuşturma
debi19:21:16
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
teğmen19:21:09
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
enjektör19:21:00
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
Ses bilgisi19:20:50
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
vuruşma19:20:47
Vuruşmak işi
serpme19:20:41
Serpmek işi
atmasyon19:20:37
Uydurma, palavra
sebat etmek (veya göstermek)19:20:34
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
akkarınca19:20:31
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
Kapitalist19:20:28
Sermayedar, ana malcı
Fani19:20:24
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
yonga19:20:08
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
yolcu19:20:02
Yolculuğa çıkmış kimse
yosun19:19:58
Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
ÇERKEZ19:19:52
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
nilüfergiller19:19:48
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
fodul19:19:45
Üstünlük taslayan, kibirlenen