dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

öksüz04:49:43
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
muhaddep04:49:32
Dışbükey, konveks
istidlal04:49:24
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
elgin04:49:23
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
imtiyaz04:49:21
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
VELAYET04:49:14
Velilik
isabet04:49:12
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
hergele04:49:02
Bineğe veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü
vezirlik04:49:00
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
gözlük04:48:53
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
sinemacı04:48:46
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
nobran04:48:44
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
duvar resmi04:48:38
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
Tekerlek04:48:35
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
ataşe04:48:22
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
içeri04:48:16
İç yan, iç bölüm
onarma04:48:10
Onarmak işi
Terazi04:47:39
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
mezar04:47:38
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
yalan dolan04:46:57
Gerçek olmayan birçok söz
Teknik04:46:48
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
basıcı04:46:38
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
kıç04:46:01
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
prototip04:45:21
İlk örnek, ilk tip
suçlama04:45:11
Suçlamak işi, itham
hidrokarbon04:44:52
Karbon ve hidrojen birleşiği
Çiftçilik04:43:28
Çiftçi olma durumu
koyu gri04:42:50
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
gözetmen04:42:11
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
gözetmek04:41:28
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
halhal04:40:59
Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik
tepe04:38:59
Bir şeyin en üstteki bölümü
yük treni04:37:58
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
geometri04:37:32
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
kuşkuculuk04:37:13
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
kefaret04:37:03
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
ibraz04:36:24
Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma
ibret04:36:15
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
etçil04:35:37
Genellikle etle beslenen, et obur
vekilharç04:35:17
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
Ferah04:35:08
Bol, geniş
havlı04:34:58
Havı olan
ladin04:34:29
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
lazut04:34:20
Mısır
âdet olmak04:33:53
öteden beri yapılır olmak
pizzicato04:33:43
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
yıldırak04:32:56
Süheyl
filmci04:32:18
Sinemacı
geçici04:32:00
Çok sürmeyen
çözme04:31:50
Çözmek işi
Ölçümlü04:31:48
Metrik
doğrulama04:31:44
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
mütemekkin04:31:35
Yerleşmiş olan, yerleşik
uzluk04:31:15
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
taşlama04:30:58
Taşlamak işi
Dinlence04:30:43
Tatil
dayanma04:29:36
Dayanmak işi
monoton04:29:08
Tekdüze, yeknesak
ilerleyici04:28:25
İleri giden, ilerleyen
daltonizm04:27:55
Renk körlüğü
töre bilimi04:27:46
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
Muhrip04:27:26
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
temizlenme04:27:07
Temizlenmek işi
keşkek04:26:58
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
Tembel04:26:38
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
denklik04:26:31
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
finalizm04:26:29
bk. erekçilik
Turna04:26:06
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
yanmak04:25:54
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
intizar04:25:50
Bekleme, gözleme
ücretsiz04:24:53
Bir karşılık ödemeden alınan
spazm04:24:49
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
etçiller04:24:33
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
filiz04:24:14
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
nihilist04:24:04
Nihilizm yanlısı
Paspas04:23:07
Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plâstik vb. den yapılmış yüzü tırtıklı silecek
emrivaki04:22:28
Oldu bitti, olup bitti
ispermeçet04:21:40
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
isilik04:21:37
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
ümitleniş04:21:01
Ümitlenmek işi veya biçimi
sigorta04:20:32
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
kındıraç04:20:21
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
yurdu04:19:46
İğnenin deliği
baklagiller04:19:07
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
herhangi bir04:19:05
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
kadınsı04:18:46
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
makasçı04:18:36
Makas yapan veya satan kimse
agami04:17:54
Güney Amerika"da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş
memur04:17:35
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
toksikomani04:17:16
Uyuşturucu madde tutkunluğu
emin04:16:30
İnanılır, güvenilir
hünnap04:16:14
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
Alaycı04:15:22
Alay etme huyu olan, müstehzi
kavurma04:14:35
Kavurmak işi
şekerleme04:14:15
Şekerlemek işi
oturma04:14:06
Oturmak işi
tampon04:13:46
Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç
sıygı04:12:23
Hacim
tarpan04:12:21
Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, çevik bir yaban atı (Equus gmelini)
medar04:11:47
Dönence
mecus04:11:08
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
alaçam04:09:41
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
gato04:09:12
Pasta, çörek
gale04:08:53
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
golf04:08:34
Ufak bir topu özel sopalarla çelerek, değişik engelleri aşarak, belli bir deliğe sokmak amacıyla geniş, çimenlerle kaplı bir alanda, açık havada oynanan bir oyun
kıl payı04:08:15
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
meyyal04:08:05
Eğilimli, eğimli
topçeker04:07:32
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
camekan04:07:22
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
tatlı su kefali04:05:13
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
mücadele04:04:04
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
simetri04:03:44
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
küt04:03:06
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
fiyakalı04:02:53
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
ütme04:01:35
Ütmek işi
hastahane04:00:45
Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu
meşrubat04:00:33
İçilecek şeyler, içecekler
çimdik04:00:06
Çimdiklemek işi
bel bağı03:59:57
Bel kemeri
kinaye03:59:28
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
hasbıhal03:59:08
Söyleşi, sohbet
Mihrace03:58:49
Hindistan"da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan
zatürree03:58:30
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
firkat03:58:10
Ayrılış, ayrılık
rücu03:58:01
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
Fasıl03:56:24
Bölüm, kısım, devre
Tulyum03:56:14
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
çiğ03:56:14
Pişmemiş veya az pişmiş
kamulaştırma03:56:05
Kamulaştırmak işi, istimlâk
Alaturka03:55:55
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı