dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik09:03:23
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
hint kamışı09:03:23
Bambu
Örgüt09:03:15
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
urba09:03:13
Giysi
BAĞ ÇUBUĞU09:03:13
Asma fidesi
İşkilli09:02:56
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
Sindirim09:02:51
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
İSTENÇ09:02:47
İrade, istek
irrasyonel09:02:44
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
değer düşürümü09:02:34
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
usçu09:01:40
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
aganta09:01:31
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
kıvırma09:01:30
Kıvırmak işi
meşguliyet09:01:27
Meşgul olma, uğraşma durumu
MÜTEREDDİT09:01:22
Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli kimse
buzdolabı09:01:22
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
bandocu09:01:09
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
senarist09:01:04
Senaryo yazarı, senaryocu
geri çekilme09:00:55
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
halk bilimi09:00:51
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
SERSERİ09:00:50
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
Kahinlik09:00:46
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
genizsi09:00:45
Genzel
yüreklilik08:59:34
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
iş bırakımı08:59:01
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
serüvenci08:58:51
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
bahane08:58:38
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
top sürmek08:58:08
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
TEDAVİ08:58:04
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
mi08:57:41
bk. mı / mi
tenzih etmek08:57:38
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
abartılı08:56:58
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
AKSAK08:56:55
Aksayan, hafifçe topallayan
tavşan08:56:40
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
cazibeli08:56:08
Çekici, alımlı, albenili
deli08:55:59
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
gölge balığı08:55:54
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
iri yarı08:55:45
İri yapılı
Mihenk08:55:13
Denek taşı
solüsyon08:55:09
Çözelti
utçu08:55:08
Ut yapan veya satan kimse
ekskavatör08:55:05
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
teraküm08:54:57
Birikme, yığılma
Beğenme08:54:57
Beğenmek işi
KAZIMA RESİM08:54:52
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
yollama08:54:48
Yollamak işi
Baştan çıkarmak08:54:38
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
dert ortağı08:54:20
Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri
KOMİSYONCU08:53:51
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
kocasız08:53:31
Kocası olmayan (kadın)
yıldız çiçeği08:53:27
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
bereleme08:53:26
Berelemek işi
karmaşık08:52:53
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
takdis08:52:52
Kutsal sayma, kutsama
atölye08:52:51
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
Benzeşme08:52:50
Benzeşmek işi
sergi08:52:48
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
yetinme08:52:47
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
gecikme08:52:46
Gecikmek işi, teehhür, rötar
bizar08:52:45
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
liva08:52:41
Sancak
seyyar08:52:40
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
mikrop08:52:37
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
önde gelmek08:52:36
önemli durumda olmak
GENE08:52:32
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
bili08:52:30
Bilgi, malûmat
çöplük08:52:30
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
abartmasız08:52:29
Abartılmamış, abartmadan, mübalâğasız
konkordato08:52:28
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
sıtma bilimi08:52:26
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
caba08:51:39
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
ÖZEZERLİK08:51:38
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
esire08:51:34
Dişi tutsak
bile08:51:33
Birlikte
asma kilit08:51:32
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
rafineri08:51:31
Arıtım evi, tasfiyehane
küçük08:51:31
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
güneş doğmak08:51:30
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
aklan08:51:29
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
lâf taşımak08:51:29
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
konuksever08:51:28
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
belde08:51:27
Şehir
UYRUK08:51:25
Bir devletin yönetimi altında olma durumu
lu08:51:24
Lütesyum"un kısaltması
orman kuşağı08:51:23
Sıralı ormanların oluşturduğu dizi, orman dizisi
gönül08:51:22
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
apsis08:51:21
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
kriminoloji08:51:20
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
SEKS08:51:19
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
Ayak topu08:51:18
Futbol
Arsız08:51:11
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
suskun08:51:02
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
Ünite08:50:57
Birlik, birleşmiş olma durumu
başsızlık08:50:53
Başı veya başkanı bulunmama durumu
gafil08:50:52
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
hamur tatlısı08:50:45
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
buzul taş08:50:35
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren
nöbetleşme08:50:33
Nöbetleşmek işi
avlu08:50:32
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan
otçu08:50:29
Köylerde hekimlik yapan kimse
pozitif bilim(ler)08:50:27
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
Gevşeme08:50:26
Gevşemek işi
yaban domuzu08:50:25
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
boylu boyunca08:50:24
Boyu uzanabildiği kadar, boyu uzunluğunca
şavk08:50:23
Işık
yal08:50:22
Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek
muamma08:50:21
Bilmece
nesi08:50:20
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
aksiseda08:50:19
Yankı
TANRI08:50:18
Allah
sureta08:50:17
Görünüşe göre, görünüşte
akla yatkın08:50:16
uygun, akıllıca, makul
YALIM08:50:15
Alev
kelli felli08:50:14
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
dama08:50:13
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
po08:50:12
Polonyum"un kısaltması
süt vermek08:50:11
emzirmek
ad08:50:10
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
söz getirmek08:50:09
birinin eleştirilmesine sebep olmak, bir kimseye söz gelmesine yol açmak
cankurtaran sandalı08:50:09
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
uzay08:50:08
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
Alışkınlık08:50:07
Alışkın olma durumu, alışkanlık
abece08:50:06
bk. alfabe
bozukluk08:50:05
Bozuk olma durumu
vatvat08:50:04
Dağ kırlangıcı
kurultay08:50:03
Ulusal toplantı
Statik08:50:02
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
muhtevi08:50:00
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
kapasite08:49:55
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
takıntı08:49:46
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun