dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik23:55:00
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
zirzop23:54:51
Delişmen, aklına eseni yapan
FIRÇA23:54:25
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
diri23:54:03
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
noel23:53:56
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
sözü geçmek23:53:54
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
gen23:53:53
Geniş
kazanmak23:53:50
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
remel23:53:31
Aruz ölçülerinden biri
sırt23:53:18
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
yıkama23:52:02
Yıkamak işi
kırıtma23:51:56
Kırıtmak işi, cilve, işve
Aut23:51:55
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
dere23:51:44
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
Feribot23:51:21
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
stilo23:50:45
Dolma kalem
marina23:50:32
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
naylon23:50:10
Temel maddesi poliamit reçinesi olan, birçok giyim ve ev eşyası yapımına yarayan, sert, dayanıklı ve esnek madde
kapalı23:50:08
Kapanmış olan, açılmamış, mestur
dama23:49:56
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
zapt etmek23:48:09
zorla almak
kırlangıç balığı23:47:16
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
sütnine23:46:57
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
Civcivlik23:46:15
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
YAZIN23:46:03
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
eper23:45:57
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
vücutça23:45:50
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
Ulaşım23:45:37
Ulaşmak işi
afşar23:45:11
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
normalüstü23:45:07
Olağan dışı
mükafat23:44:58
Ödül
emin23:44:42
İnanılır, güvenilir
deli23:44:34
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
çöp23:43:57
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
lânetlemek23:43:32
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
türap23:42:57
Toprak, toz
Pulat23:42:45
Çelik
yapım eki23:41:55
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
yürekler acısı23:40:55
çok acıklı
Kemiyet23:40:52
Nicelik
idare kandili23:40:27
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
Fin23:40:05
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
mikoz23:39:13
Mantar
akıl erdirmek23:39:07
anlamak, sırrını çözmek
dinleti23:37:59
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
Alfabe23:37:56
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
hukuk23:37:31
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
yüklem23:37:16
Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber
Ağabey23:37:04
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
altıntop23:36:38
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
kazıklanma23:36:29
Kazıklanmak işi
kendi adına23:36:25
salt kendi için, kendisi hesabına
bini23:36:00
Binme işi
kavruk23:35:51
Kavrulmuş olan
biye23:35:28
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
çözümlenme23:35:15
Çözümlenmek işi
Metal bilimi23:35:08
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
tulanî23:35:08
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
İSTERİ23:33:46
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
kiniş23:33:26
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
dumağı23:33:24
Nezle, ingin, zükâm, nevazil
Dolama23:32:20
Dolamak işi
fahişe23:31:41
Orospu
beklemek23:30:49
Karşılaşılması ihtimali bulunmak
kibrit23:30:49
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
bura23:30:23
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
yağmur bulutu23:29:55
Atmosferde nem yüklü bulutlar
ipotek etmek23:29:54
rehinde bırakmak, rehine koymak
Arabalı23:29:07
Arabası olan
Ekin23:29:05
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
loğ23:28:33
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
Gerdan23:28:27
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
mahrumiyet23:28:07
Yoksunluk
tutam23:27:47
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
uz23:26:53
İyi, güzel
dinek23:26:16
Dinlenmek için durulan yer
briket23:25:52
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
fişek23:25:50
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
insiyak23:24:34
İçgüdü, sevkıtabiî
ag23:21:28
Gümüş"ün kısaltması
yaban mersini23:20:38
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
ilericilik23:20:34
İlerici olma durumu, ilerici davranış
şırak23:19:20
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
Yazanak23:19:06
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
bitevi23:18:38
bk. biteviye
tüy23:18:16
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
kişisel23:17:54
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
görünme23:17:49
Görünmek işi
divik23:17:46
Akkarınca, termit
yakarma23:17:45
Yakarmak işi
güdü23:17:33
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
sıkıntısı olmak23:17:13
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
kadınlar hamamı23:15:38
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
Kumarcı23:14:58
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
Üçgül23:14:12
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
nakil23:13:52
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
meşkuk23:13:43
Şüphe uyandıran, şüpheli
meşgul23:13:14
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
alımlı çalımlı23:12:38
Gösterişli, güzel
mayın23:12:29
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
yeknesak23:11:56
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
çöküntü23:11:34
Çökme
göz değmek23:10:54
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
komik23:10:16
Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç
Tüketme23:09:59
Tüketmek işi
duymak23:08:39
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
ürpermek23:08:38
Korkmak
kuş kirazı23:08:19
Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)
Vakar23:07:56
Ağırbaşlılık
gerçekleşme23:07:45
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
koyma23:07:17
Koymak işi
tilki23:06:49
Köpekgillerden, uzunluğu 90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, ırklarına göre çeşitli renklerde olan, ağız ve burnu uzun, sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir memeli türü (Vulpes)
pano23:05:49
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
PRASEODİM23:05:25
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
ZEYBEK23:04:01
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
basımcılık23:03:22
Basım evi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık
Baston23:02:51
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
Bayram23:02:36
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
pusu23:02:32
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
Dolma23:02:25
Dolmak işi
seyreklik23:01:35
Seyrek olma durumu
benimseme23:01:18
Benimsemek işi, sahip çıkma, tesahup
radyo23:01:16
Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi
mobilya23:01:10
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
dikizci23:00:46
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
takdir23:00:37
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
sezon23:00:28
Mevsim
KİŞİ23:00:15
İnsan, kimse, şahıs
ceylân bakışlı23:00:03
Süzgün ve tatlı bakışlı
alüminyum22:59:43
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al