dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

velilik21:09:44
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
haberleşme21:09:34
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
despot21:09:10
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
güleç21:08:42
Her zaman gülümseyen, mütebessim
yağışsızlık21:07:45
Yağış olmama durumu, kuraklık
oranlama21:06:25
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
tesadüf etmek21:04:32
rastlamak, rast gelmek
yaylı21:04:14
Yayı olan
Sinolog20:58:18
Sinoloji bilgini
üst bitken20:56:56
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
ilerici20:53:11
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
süslü20:52:33
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
AKROMATİK20:35:35
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
bilinen20:33:25
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
dikizci20:31:44
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
Statik20:31:14
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
ersatz20:30:24
bk. erzatz
zılgıt20:29:59
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
ablukaya almak20:29:35
bk. abluka etmek
huzur20:29:31
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
mikos20:29:27
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
milel20:29:23
Milletler, uluslar
milat20:29:16
İsa peygamber"in doğduğu gün
milli20:29:12
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
milis20:29:05
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
birader20:28:45
Erkek kardeş
Şapşal20:28:41
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
matris20:27:37
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
zaç yağı20:27:33
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
damar20:26:45
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
dalya20:26:40
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
DÜMEN20:26:38
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
animizm20:26:35
Canlıcılık
tenafür20:26:30
Kakışma, kakofoni
nasir20:26:06
Nesir yazan, nesir ustası
rahmet20:25:49
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
rahman20:25:44
Herkese, her canlıya merhamet eden Tanrı
yardak20:25:39
(özellikle kötü işlerde) Yardım
tanıma20:24:54
Tanımak işi
tanzim20:24:49
Sıraya koyma, sıralama
gösterişçi20:24:33
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
konvoy20:24:32
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
Kendir20:24:11
Kenevir
komut20:24:11
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
kuru yemiş20:24:06
Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler
kamçı20:23:53
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
nefesli çalgı20:23:49
bk. üflemeli çalgı
bağımsız20:23:34
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
padişahlık20:23:29
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
Bağlılaşım20:23:05
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
lâvanta çiçeği20:22:59
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
sebep20:22:48
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
efor20:22:44
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak, solmak veya beti benzi uçmak)20:22:43
herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak
Ambalaj20:22:30
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
efsun20:22:29
Büyü, sihir
edep20:22:21
Toplum töresine uygun davranma, incelik
Dansöz20:22:04
Dans etmeyi meslek edinen kadın
mütemayiz20:22:01
Kendini gösteren, sivrilen
Karşılaşmak20:21:46
(iki sporcu veya iki takım için) Yarışmak
doyurma20:21:41
Doyurmak işi
bağırmak20:21:31
Kendini belli etmek
fiili20:21:20
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
sanma20:20:45
Sanmak işi
Valilik20:20:26
Vali olma durumu
salon20:20:25
Bir evin en geniş bölümü
salik20:20:20
Bir yola giren, bir yolda giden
salep20:20:15
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
salam20:20:04
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
salat20:19:59
Namaz
salto20:19:49
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
salta20:19:44
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
özengen20:19:39
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
nobelyum20:19:04
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
Telkin20:18:59
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
Edep yeri20:18:34
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
ya devlet başa ya kuzgun leşe20:18:25
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir20:18:22
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
yargıtay20:18:17
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
konuk20:17:52
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
kerkes20:17:51
Akbaba
esintili20:17:46
Esintisi olan
malgama20:17:29
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
zirzop20:17:05
Delişmen, aklına eseni yapan
Hırsızlık20:16:31
Çalma
hudut20:16:25
Sınır
kurbağa20:15:57
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
sal yarışı20:15:44
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
şükretme20:15:39
Şükretmek işi
katrak20:15:32
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
özge20:15:26
Başka
babaanne20:15:18
(çocuğa göre) Babanın annesi
hicret20:14:47
Göç
liberasyon20:14:45
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
boru20:14:32
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
boci20:14:27
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
bono20:14:16
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
Eldiven20:13:45
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
ibadet20:13:39
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
yiğitlik20:13:34
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
Diken20:13:14
Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri
çöpleme 20:12:31
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
GAYR20:12:28
Başka kimse, başkası
sepicilik20:12:20
Sepicinin işi, tabaklık, debagat
YATAY20:12:10
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
batman20:11:59
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
karşıt anlamlı20:11:54
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
kenevir20:11:38
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
Avantacı20:11:21
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
prens20:11:17
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
üflemeli20:11:07
Üflenerek çalınan (çalgı)
hukuk20:10:56
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
ebleh20:10:50
Akılsız, budala, alık
söz yitimi20:10:08
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
tükenmişlik20:09:58
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
boşalma20:09:06
Boşalmak işi, inhilâl
türap20:08:55
Toprak, toz
beze20:08:29
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
Kuru soğan20:08:28
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
beka20:08:24
Kalıcılık, ölmezlik
beli20:08:18
Evet
kayın20:07:55
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
makale20:07:33
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
kovcu20:07:33
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
bati20:07:28
Yavaş, ağır
bant20:07:23
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
bani20:07:17
Kurucu
çeviri20:07:03
Dilden dile aktarma, çevirme, tercüme
tefekkür20:06:58
Düşünme, düşünüş
emaylama20:06:53
Emaylamak işi