dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik15:36:52
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
yenmek15:36:41
Tutmak, bastırmak
çığırtkan15:36:32
Çağırtkan
debriyaj15:36:25
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
kitap ehli15:36:17
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
teşvik etmek15:36:02
isteklendirmek, özendirmek
ziraatçılık15:35:59
Tarımcılık
ayakkabı15:35:54
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
Manita15:35:49
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
otorite15:35:38
Yetke, sulta, velâyet
iyelik15:35:35
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
iğreti15:35:33
bk. eğreti
tutamaç15:35:24
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
hünkar15:35:14
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
durukluk15:35:08
Duruk olma durumu
sığdırma15:35:00
Sığdırmak işi
nükte yapmak15:35:00
nükteli söz söylemek
ekseriyet15:35:00
Çoğunluk, çokluk
nezaketli15:34:57
İnce, nazik
kakao15:34:44
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
çekül15:34:42
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
kaybolmak15:34:33
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
kalite çemberleri15:34:13
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
gülüş15:34:11
Gülmek işi veya biçimi
Alagarson15:34:06
Kısa kesilmiş saç
domino15:34:05
Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyun
BİRLİ15:34:04
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
akordiyon15:34:03
bk. akordeon
Koca15:33:56
Bir kadının eşi, zevç
iki yaşayışlı15:33:55
Hem suyun içinde, hem karada yaşayabilen, amfibi
Borç15:33:39
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
tohum15:33:26
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
ortaya koymak15:33:23
herkesin görebileceği yere koymak
haber bülteni15:33:18
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
genel görünümlü15:33:17
Dıştan görünüşlü
kolhoz15:33:15
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
kasiyer15:33:15
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
intizar15:33:11
Bekleme, gözleme
tersleme15:32:59
Terslemek işi
puan15:32:51
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
istikamet15:32:36
Doğrultu, yön
ADALİ15:32:20
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
civanmert15:32:20
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
erzatz15:32:12
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
aldırışsız15:32:09
Aldırmaz, umursamayan
su testisi15:32:04
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
yoğaltım15:31:59
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
sokak çocuğu15:31:54
Genellikle vaktini sokaklarda geçirip eğitimden yoksun kalmış çocuk
Masumiyet15:31:51
Masumluk
çevirme15:31:50
Çevirmek işi, tedvir
takma15:31:35
Takmak işi
yüz yüze15:31:30
Karşı karşıya
küf15:31:26
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
klaSÖR15:31:25
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, sıralaç
selinti15:31:16
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
tarihî15:31:13
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
ikiyüzlülük15:31:11
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
yaban koyunu15:30:53
Muflon
çarpışma15:30:41
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
lebalep15:30:38
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
nedime15:30:29
Hanım arkadaş
direk15:30:29
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
dirim15:30:21
Hayat, yaşam
direy15:30:13
Fauna
kail15:30:06
Söyleyen
arzuhâlci15:30:03
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
mesame15:29:57
Gözenek
süne15:29:54
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
mesaha15:29:49
Yeri ölçme
SUSAM15:29:38
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
keşif kolu15:29:33
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
melankoli15:29:26
Kara sevda, malihulya
izah15:29:21
Açıklama
KAKIM15:29:09
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin (Mustela erminea)
finalizm15:29:07
bk. erekçilik
Lider15:29:07
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
Yaymak15:29:06
Birçok kimseye duyurmak
tesanüt15:29:01
Dayanışma, omuzdaşlık
Periyodik15:28:55
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
OKTANT15:28:54
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet
öğrenim15:28:48
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
imece15:28:47
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
alçak gönüllülük15:28:47
Alçak gönüllü olma durumu
KUTSAL15:28:46
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
ağıt15:28:41
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
Hint kertenkelesi15:28:37
İguana
meblağ15:28:33
Para miktarı, tutar
yaşıt15:28:32
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
cuma gecesi15:28:04
Perşembeyi cumaya bağlayan gece
bok atmak15:27:59
(birine) leke sürmek, kara çalmak
manken15:27:49
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
yamaklık15:27:39
Yamak olma durumu
külah15:27:35
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
nefrit15:27:34
Böbrek iltihabı
itlaf15:27:24
Öldürme, yok etme, telef etme
haddini bilmek15:27:18
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
kümes15:27:12
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
santra15:27:06
Orta, orta alan, merkez
akılsız15:27:04
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
avuç dolusu15:27:03
(para için) Pek çok
söz dalaşı15:27:02
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
yasama15:26:52
Yasa koyma, teşri
üstün zeka15:26:49
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
kan grubu15:26:46
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
indirgeme15:26:27
İndirgemek işi, irca
alkolik15:26:25
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
zerk15:26:24
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
dağ evi15:26:06
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
çivi15:25:47
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
KEMİKLİ BALIKLAR15:25:47
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı
kaşe15:25:46
Damga, mühür
şaka etmek15:25:45
bir kimseye şaka yollu takılmak
Kesin15:25:42
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
mantar meşesi15:25:35
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
Kari15:25:34
Okuyucu, okur
civar15:25:13
Yöre, yakın yer, dolay
karaciğer15:24:55
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
faik15:24:52
Üstün, yüksek
canlandırmak15:24:46
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
biçici15:24:43
Biçmek işini yapan (kimse)
basbayağı15:24:33
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
potansiyel15:24:32
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
Flâman15:24:16
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
ortalamak15:24:15
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
Zabıtname15:24:14
Tutanak
fakirlik15:24:13
Yoksulluk
takla böcekleri15:24:11
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
METİN15:23:55
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
yular15:23:45
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
Suna15:23:40
Erkek ördek