dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik04:51:30
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
afili04:51:15
Gösterişli, çalımlı
gereksizlik04:50:41
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
camadan04:47:42
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
arı kil04:47:29
Porselen yapmakta kullanılan bir çeşit ak ve gevrek kil, kaolin
kaçakçılık04:46:28
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
köz04:45:33
Küçük kor parçası
lâhana04:45:19
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
Turunçgiller04:44:50
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
Aks04:44:29
Dingil
ivedilikle04:43:29
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
Broşür04:43:21
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
lan04:43:13
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
sperm04:42:43
bk. sperma
ibis04:40:49
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
memur04:40:13
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
müdür04:40:00
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
Kişi04:39:03
İnsan, kimse, şahıs
venüs04:37:14
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
gücenme04:37:03
Gücenmek işi
Sinizm04:36:57
bk. Kinizm
gerilme04:36:55
Gerilmek işi
ŞEBNEM04:36:39
Çiy
köhne04:36:12
Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış
kara sevda04:35:12
Umutsuz ve güçlü aşk
devingen04:32:48
Hareketli, müteharrik
ısırgın04:32:43
İsilik
sanki04:32:29
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
Kategori04:29:13
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
Japon04:28:38
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
meridyen04:28:33
Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire
niyet04:28:31
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
El gün04:28:18
Başkaları, yabancılar
santimetre04:27:00
Bir metrenin yüzde biri (cm)
bezen04:26:29
Bezek, süs
yabancı dil04:24:47
Ana dilin dışında olan dillerden her biri
Amerika armudu04:24:10
Defnegillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç (Persea gratissima)
minyon04:23:09
İnce, küçük, sevimli, cici, çıtı pıtı
Avutmak04:22:52
Oyalamak
hıyar04:22:50
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
mescit04:21:12
Cami
agah04:20:37
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
Aya04:20:14
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
kalevi04:17:52
Alkalik, antiasit
uçucu04:17:23
Uçma yeteneği veya özelliği olan
gag04:17:02
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
Geçimsiz04:16:04
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
hısım04:13:02
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
tamu04:12:56
Cehennem
Mızıkçı04:12:32
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
alık04:10:29
Akılsız, sersem, budala, ebleh
kuş yuvası04:09:24
Kuşun içinde barındığı yer
milliyetçilik04:08:57
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
meslekî04:07:55
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
Un04:07:38
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
İtibar04:07:06
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
Ceviz içi04:06:01
Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan iç
salep04:01:42
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
Ortak03:59:48
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
göbek03:56:16
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
mihnet03:56:02
Sıkıntı, üzüntü
nizami03:55:24
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
tarh etmek03:52:57
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
Anaerki03:48:49
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
Cüz03:48:40
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
eter03:46:17
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
ful03:45:39
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
stil03:44:19
Üslûp, biçem, tarz
ubudiyet03:43:34
Kölelik, kulluk
TÜRDEŞ03:42:08
Türleri bir olan, mütecanis
boşu boşuna03:41:08
Gereksiz yere, boşuna
apandis03:38:28
Kör bağırsağın ince bir parmak gibi olan son bölümü
Kuzey Kutbu03:38:01
İki kutuptan ekvatorun kuzey tarafında yer alan kutup bölgesi
aşk03:37:37
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
müseddes03:35:21
Altıgen
dibace03:34:53
Başlangıç, giriş, ön söz
saltanat03:32:40
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
zihaf03:32:35
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
umursama03:31:32
Umursamak durumu
güvenli03:28:58
Güven verici, emniyetli, emin
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)03:28:52
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
tanrıtanımazlık03:27:41
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
harap03:25:12
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
Faydasız03:25:11
Yararsız
HAYDUTLUK03:24:40
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
su tavuğugiller03:24:30
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
devam etmek (veya ettirmek)03:23:15
başlanmış bir işi sürdürmek
seçenek03:22:54
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
DAH03:22:37
bk. deh
işitme taşı03:22:22
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
alâkok03:21:07
Rafadan
makbuz03:19:46
Alındı
fiş03:19:46
Prizden akım almaya yarayan araç
KİMSESİZ03:19:43
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
gizlice03:19:30
Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
müşabih03:19:17
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
geoit03:18:48
Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır
Dadacılık03:18:28
Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı baş kaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm
herhangi bir03:18:27
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
Düşünsel03:17:41
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
lazım03:17:24
Gerek, gerekli
DÜŞKÜNLÜK03:17:23
Düşkün olma durumu, iptilâ
hikâye etmek03:17:05
ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
meydana gelmek03:15:14
olmak, oluşmak
iş yeri03:14:42
Bir görevin yapıldığı yer
art03:14:37
Arka, geri
meç03:14:14
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
balhane03:13:42
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
izlek03:13:40
Keçi yolu, patika
armut kurusu03:13:27
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
ziyafet03:13:17
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
bozuk03:12:57
Bozulmuş olan
parçacık03:12:37
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
GÖNÜL ERİ03:12:12
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
hellim03:12:10
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
Müteveffa03:11:16
(insan için) Ölmüş, ölü
zer03:11:12
Altın
üstün zekâlı03:10:56
Üstün zekâya sahip olan
gaile03:10:51
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
tutsak03:10:39
Savaşta ele geçen düşman, esir
işkilli03:09:21
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
duyum03:09:13
Haber, istihbarat
faizcilik03:08:07
Faizcinin işi, tefecilik
geniş03:05:29
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
SATİRİK03:05:09
Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan
izlenim03:05:08
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
yatıştırma03:04:46
Yatıştırmak işi
mendelevyum03:04:41
Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957"de yapma olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md
Ehliyetsiz03:03:29
Yetersiz
geriş03:03:25
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt