dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik08:53:41
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
plasenta08:53:40
Etene, son, meşime
metropol08:53:27
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
skandiyum08:53:24
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
pandül08:53:23
Sarkaç, rakkas
seyahat08:53:22
Gezi, yolculuk
refika08:53:20
Eş, karı, zevce
ÜLKER08:53:18
Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya
filmci08:53:16
Sinemacı
miyar08:53:15
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
mefahir08:53:13
Övünülecek şeyler, övünceler
avaz08:53:12
Yüksek ses, nara
avara08:53:12
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması
tüberküloz08:53:11
Verem
kusurlu08:53:11
Kusuru olan
balık baştan kokar08:53:09
bir işte aksaklığın başta olanlardan başladığını anlatır
korku08:53:09
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
mahrum olmak08:53:08
yoksun kalmak
korkak08:53:07
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
kene08:53:05
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
taş pamuğu08:52:51
Asbest
kasvet08:52:51
Sıkıntı, iç sıkıntısı
berbat08:52:50
Kötü
artı uç08:52:49
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
japon08:52:49
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
incitmek08:52:45
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
alan korkusu08:52:44
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
dinsel08:52:44
Dinî
köy ihtiyar heyeti08:52:42
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
dayanmak08:52:38
Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak
arka (veya sırt) çevirmek08:52:37
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
ardıç kuşu08:52:37
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
ardıç rakısı08:52:36
Cin
merdiven boşluğu08:52:36
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
alışık olmak08:52:34
alışkanlık durumuna gelmek
alış veriş08:52:34
Alım satım işi
aptal08:52:33
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
Zorunlu08:52:33
Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zarurî, mecburî, ıstırarî
bitüm08:52:31
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
anlatmak08:52:26
İnandırmak, belirtmek
yalaka08:52:26
Dalkavuk
GİZLİLİK08:52:26
Gizli olma durumu
kalite08:52:16
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
Velur08:52:15
Kadife
dirayet08:52:12
Yetenek, beceriklilik, zekâ
müşkülpesent08:52:11
Güç beğenen, titiz
Nitelikli08:52:09
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
alım satım08:52:08
Satın alma ve satma işi, alış veriş
alay geçmek08:52:06
alay etmek
ıtnap08:52:05
Sözü boş yere uzatma
MOSTRALIK08:52:02
Göstermelik, numune
zamk08:51:59
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
Denet08:51:58
Denetlemek işi, teftiş
AKI08:51:45
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
yığın08:51:40
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
geçmiş08:51:35
Geçmek işini yapmış
zatürree08:51:33
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
maşer08:51:32
İnsan topluluğu, toplum
şebabet08:51:32
Gençlik veya gençlik yılları
tolerans08:51:31
Hoşgörü, müsamaha
ULAK08:51:30
Haberci, haber veren kimse
hava parası08:51:29
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
razı olmak08:51:28
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
yıldız kümesi08:51:27
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
Latif08:51:23
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
Korkunç08:51:21
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
Tören08:51:16
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim
resmikabul08:51:06
Kabul töreni
haşarı08:51:06
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
Misina08:51:01
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
şapka08:50:59
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
ÇAPKIN08:50:59
Geçici aşklar arkasında koşan
seki08:50:59
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
oruçlu08:50:58
Oruç tutan (kimse), niyetli
gece gündüz08:50:56
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
Yargıç08:50:55
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
ARASIZ08:50:47
Sürekli olarak, arkası kesilmeden, ara vermeden, müstemirren, vira
literatür08:50:38
Edebiyat, yazın
gümüşlü08:50:32
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
tavşankulağı08:50:29
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
günebakan08:50:25
Ayçiçeği
uyuşturucu08:50:20
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
anofel08:50:20
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis)
tirsi08:50:20
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
gıda08:50:20
Besin
özsever08:50:11
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
sabotaj08:50:11
Baltalama
Üretim evi08:50:10
Fabrika
çeşitli08:50:06
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
armonika08:50:02
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
aktüel08:50:02
Güncel, şimdiki
gusto08:50:01
Beğeni, zevk
ahlâkî08:50:01
Ahlâka uygun, ahlâkla ilgili
elbette08:49:59
Elbet
ödev08:49:56
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
tedirgin etmek08:49:53
rahatını, huzurunu kaçırmak
Köken08:49:53
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları
birlik olmak08:49:45
bir işi yapmak için anlaşmak
merkeziyetçi08:49:45
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
sürekli08:49:44
Kesintisiz olarak süren, devamlı
muhteva08:49:40
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
şedit08:49:38
Yeğin, şiddetli
MAHKEME08:49:37
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
GÜNCE08:49:35
Günlük (I)
sergilik08:49:35
Sergi yeri
çekelez08:49:26
Sincap
zaviye08:49:26
Köşe
kaTlama08:49:12
Katlamak işi
serüven08:49:08
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
acıklı08:49:03
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
abasız08:49:01
Abası olmayan, aba giymemiş olan
abartılı08:49:00
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
abandırmak08:49:00
Bir hayvanı yere çöktürmek
aba vakti yaba, yaba vakti aba08:49:00
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
abıhayat08:48:59
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
ANAHTAR08:48:59
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
fiyakalı08:48:59
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
baytar08:48:59
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
zenci08:48:58
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
durak08:48:53
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
kar sapanı08:48:50
Kayarken kayak uçlarını birbirine yaklaştırma, arka uçlarını ise birbirinden uzaklaştırmayla sağlanan frenleme durumu
erekçilik08:48:47
Her şeyin bir erekle belirlendiği, bir ereğe yöneldiğini; her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş, finalizm
katalizör08:48:35
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
yüzme havuzu08:48:29
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
Düzenli08:48:29
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
yüzer top08:48:27
Şamandıra
ayrımlı08:48:27
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
ürkme08:48:27
Ürkmek durumu, tevahhuş
geçimsizlik08:48:26
Geçimsiz olma durumu
Lütesyum08:48:26
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu