dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik11:29:02
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Avustralyalı11:28:59
Avustralya kökenli olan (kimse)
RESEPTÖR11:28:35
Almaç
husus11:28:22
Konu, madde
istekli11:28:20
Bir şeye karşı isteği olan
TeYze11:28:11
Annenin kız kardeşi
esrarengiz11:28:06
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
Makam11:28:03
Mevki, kat, yer
avlanma11:28:01
Avlanmak işi
SİNCAP11:27:46
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
lal11:27:40
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
Türkiye Türkçesi11:27:33
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
uzay adamı11:27:27
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
Sofra bezi11:27:22
Sofranın altına serilen yaygı
hamur11:27:18
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
Yurtsuz11:27:18
Yurdu olmayan (kimse)
paladyum11:27:10
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
hamam takımı11:27:08
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
tefekkür11:26:25
Düşünme, düşünüş
ilahiyatçı11:26:25
Tanrı bilimci, teolog
anarşi11:26:22
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
şatafatlı11:26:22
Süslü ve gösterişli
Karşıt11:26:22
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
Düşkün11:26:22
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
Kiraz11:26:21
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
Teker teker11:26:16
Birer birer, ayrı ayrı
terennüm11:26:08
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
teskin11:26:05
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
beleş11:25:53
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
kayıt defteri11:25:38
Kayıt yapılan defter
Arkadaş11:25:31
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
devasa11:25:27
Dev gibi, çok büyük
Becerikli11:25:13
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
lektör11:25:09
(üniversitede) Okutman
Hiççi11:25:05
Hiççilik yanlısı, nihilist
Yankı bilimi11:25:04
Akustik
Türkçe11:25:00
Genel Türk dili
kibrit11:24:36
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
Maral11:24:26
Dişi geyik, meral
mahşer günü11:24:22
Kıyamet
Kask11:24:16
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
dekorcu11:23:50
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
Damalı11:23:40
Üstünde kareler bulunan
ceviz içi11:23:34
Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan iç
RAF11:23:34
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
radyatör11:23:30
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
Mafsal11:23:30
Eklem
idam cezası11:23:30
Ölüm cezası
Kurum11:23:26
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
Geçimsizlik11:23:20
Geçimsiz olma durumu
diretme11:22:50
Diretmek işi, inat
değirmen11:22:45
Öğüten araç veya alet
sümüksü zar11:22:23
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
Engerek11:22:23
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
anımsama11:22:11
Hatırlama
Sağlam11:22:06
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
ufuk çizgisi11:22:05
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
İkincil11:22:00
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
Kısa çizgi11:21:54
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
yükseklik korkusu11:21:53
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
tepkime11:21:52
Tepkimek işi
emanet11:21:36
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
deprem bilimci11:21:30
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
ozan11:21:17
Halk şairi
Gırtlak11:21:06
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
Itır11:21:05
Güzel koku
aramak11:21:00
Bir yöntem bulmaya çalışmak
Tütün11:21:00
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
KARAKULAK11:20:56
Kedigillerden, çakala benzer vahşî bir hayvan (Caracal melanotis)
su bilimci11:20:46
Su bilimi uzmanı, hidrolog
kent11:20:41
Şehir
erkekler hamamı11:20:41
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
nisyan11:20:37
Unutma
Anafor11:20:31
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
Karnaval maskesi11:20:20
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
masumluk11:20:20
Masum olma durumu, masumiyet
akraba çıkmak11:20:19
önceden tanışmadan veya bilmeden konuşarak akraba olduklarını anlamak
ardınca11:20:13
Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra
baraj ateşi11:20:12
Yoğun yaylım ateşi
Kök boyası11:20:12
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
evren pulu11:20:12
Mika
ömür11:20:12
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
canavar düdüğü11:19:57
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
ezik11:19:54
Ezilmiş veya yassılmış
destek olmak11:19:50
güç sağlamak, yardımcı olmak
ses bilgisi11:19:33
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
aklanma11:19:25
Aklanmak işi
ÖNERİ11:19:24
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
Çoban yıldızı11:19:24
Venüs, Çulpan
şistleşme11:19:23
Şistleşmek işi veya durumu
kurabiye11:19:23
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
TANIK11:19:14
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
aperitif11:19:12
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
ŞURA11:19:01
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
Farklı11:18:58
Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
butafor11:18:53
Oyun için gerekli sahne eşyası
sultanlık11:18:53
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
Kaba11:18:51
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
kestane kargası11:18:47
bk. alakarga
tahkikat11:18:43
Soruşturmalar
Ilıca11:18:40
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
burun otu11:18:32
Burna çekilen tütün, enfiye
üye olmak11:18:31
bir kuruluşa üye olarak girmek
Yararlı11:18:21
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
buhur11:18:10
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
cimri11:17:59
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
yersiz yurtsuz kalmak11:17:49
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
HASSAS11:17:14
Duyum ve duyguları algılayan
iktifa etmek11:17:14
yetinmek; kanmak
kudret helvası11:16:54
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
daima11:16:27
Her vakit, sürekli olarak
arka (veya sırt) çevirmek11:16:13
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
topluca11:16:11
Toplu olarak
sormaca11:16:08
Soruşturma, anket
görüp gözetmek11:15:55
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
AZAR11:15:54
Paylama
vites kutusu11:15:42
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
kain11:15:37
Bulunan, olan
Hasiyet11:15:27
Özgülük, hassa
atlı11:15:18
Atı olan
çiftlik11:14:48
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
püskül11:14:46
Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti
lezbiyen11:14:44
Eşcinsel, sevici kadın
aba11:14:43
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
Tortu11:14:42
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
Oyun yazarı11:14:39
Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı
Eğlence11:14:33
Eğlenmek işi
KELİME11:14:31
Anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük
SONSUZ11:14:31
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
lânet11:14:13
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua