dirlik

1.İsimYaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Huzur, erinç
Cümle 1: Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon
Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
Cümle 1: Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi

Son Arananlar

dirlik17:47:41
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
Acımasız17:47:41
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
Mihman17:47:31
Konuk misafir
konuşma17:47:30
Konuşmak işi
İ17:47:19
İyot"un kısaltması
sunma17:46:55
Sunmak işi
minyatür17:46:47
Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı
yozlaşma17:46:40
Yozlaşmak işi, tereddi
geçkin17:45:49
İhtiyarlamaya yüz tutmuş, geçmiş
pastoral17:44:34
Kır hayatını ve törelerini anlatan
Sorumlu17:44:26
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
batıl inanç17:43:47
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
zülal17:43:39
Saf, tatlı su
sililik17:43:37
Sili olma durumu, arılık, temizlik
paçavra17:43:20
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
sayı göstergesi17:43:04
Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, skorbort
cerrahi müdahale17:42:43
Ameliyat
devim bilimi17:42:20
Dinamik
etçiller17:42:11
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
Menşe17:41:43
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
nekbet17:41:16
Şanssızlık, talihsizlik
cebirsel17:41:02
Cebirle ilgili
Başarısızlık17:40:44
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
döl yolu17:40:38
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vagina
yaş17:39:56
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
kiklon17:39:51
Siklon
takbih17:39:50
Kınama, ayıplama
deha17:39:49
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
Leyli17:39:39
Yatılı
RAHAT17:38:51
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
pompalama17:38:43
Pompalamak işi
aktivite17:38:00
Etkinlik
şarkı söylemek17:37:08
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
salam17:37:02
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
bitiş17:36:57
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
yerinde kalmak17:36:46
başka yere gitmemek
ceza atışı17:36:37
Ceza vuruşu
taşikardi17:36:12
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
lazer17:35:43
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
Fes17:35:34
Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık
folklor17:35:20
Halk bilimi
düşçü17:35:09
Sürekli hayal kuran, hayalperest
hidrolik17:34:54
Su ile ilgili
ana17:34:51
Çocuğu olan kadın, anne
Kurtarıcı17:34:50
Kurtaran, halâskâr
kuyumculuk17:34:38
Kuyumcunun işi ve zanaatı, mücevhercilik
ZARİF17:34:25
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
tahsil görmek17:33:53
yüksek öğrenimde bulunmak
Özellikle17:33:33
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
avanaklık17:33:26
Avanak olma durumu, avanakça davranış
güncel17:33:07
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
Fitneci17:33:03
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
mani17:32:27
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
KOZMOS17:32:21
Evren
kesmik17:32:08
Kesilmiş sütün koyu bölümü
DİNÇ17:31:44
Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana
meyve bahçesi17:31:21
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
İvedilikle17:31:18
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
anlaşılan17:31:04
anlaşıldığına göre, galiba
ŞENLİK17:30:45
Şen olma durumu, şetaret
sarig17:30:32
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
yılışık17:30:18
Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye çalışan
ateh getirmek17:30:13
bunamak
bandocu17:29:54
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
elgin17:29:43
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
kimono17:29:32
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
Samanuğrusu17:29:17
Samanyolu
ar17:29:13
Argon"un kısaltması
YANAL17:28:42
Yanda olan, yana düşen
binit17:28:38
Üstüne binilen hayvan, binek atı
aç gözlülük17:28:27
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
muvafakat17:28:25
Uygun görme, onama, kabul etme
güncellik17:28:00
Güncel olma durumu, aktüalite
toz toprak17:27:49
Bulut hâlinde olan toz
girişim17:27:23
Bir işe girişme, teşebbüs
karşıtçı17:27:22
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
Rekaket17:27:15
Kekemelik, pepemelik
sarahat17:26:50
Açık, belli, anlaşılır olma durumu
ispir17:26:48
At veya araba uşağı
Tefsir17:26:33
Yorumlama
HAYAL KIRIKLIĞI17:25:47
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
spazm17:24:50
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
İzaz17:24:32
Ağırlama
Hangi17:23:51
İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
butik17:23:30
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
peşi sıra17:23:00
Arkasından, ardından, ardı sıra
ERKİN17:22:45
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
Kargaşacı17:22:16
Kargaşa çıkaran (kimse)
filtreli17:21:59
Filtre takılmış olan
grekoromen17:21:38
Belden aşağısını tutmamak ve ayaklarla oyun yapmamak gibi kuralları olan güreş türü
kapasite17:21:31
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
sevecenlik17:21:21
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
Erek17:21:20
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
armatür17:21:09
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
söyleyiş17:21:02
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
CAZ17:20:53
Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerinin müziği iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü
yeke17:20:21
Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
dış çevre17:19:29
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi
dolgun17:19:09
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
çağla17:18:57
Olmamış, ham yemiş
alâka17:18:45
İlgi
boğa güreşi17:18:39
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
şahıs17:17:54
Kimse, kişi, zat
üzerine titremek17:17:26
çok sevgi ve özen göstermek
bin17:17:25
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
litre17:17:24
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
Meydanda17:17:11
Ortada, belli, açık, aşikâr
hırçın17:16:27
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
çatak17:16:27
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
hakkaniyet17:16:23
Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
Üretim evi17:16:19
Fabrika
seksapel17:15:51
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
olan oldu17:15:34
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
kapan17:15:02
Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak
kucaklamak17:15:00
Kucağına almak, kucağında taşımak
SÖZSÜZ OYUN17:14:33
bk. pantomim
iyiliksever17:14:23
İyilikçi, hayırsever
çözülme17:14:22
Çözülmek işi
tesadüf etmek17:14:14
rastlamak, rast gelmek
noel17:14:11
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
direy17:13:50
Fauna
enlem17:13:36
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
Bile17:13:13
Birlikte
nikbin17:12:52
İyimser, optimist
nikel kaplama17:12:46
Nikelâj
Zeminli17:12:36
Zemini olan
tl17:12:27
Talyum"un kısaltması
edebiyat17:12:05
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
ikmal17:11:53
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
temsil17:11:20
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma