direnme

1.İsimDirenmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

Son Arananlar

böbrek üstü bezi23:24:46
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)
dar23:24:11
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
acı23:23:52
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
ALT23:22:59
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
imge23:22:49
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
Sefaret23:22:39
Elçilik, sefarethane
ilahi23:22:13
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
pay23:21:56
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
ulu23:21:24
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
kurtulmak23:21:08
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
tema23:20:35
Aslî konu
Boy23:20:18
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
lâsta23:19:32
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
çocuk yuvası23:19:15
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
Kaside23:18:37
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
Dünya alem23:18:31
Herkes, bütün insanlar
sucuk23:18:07
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
akaçlama23:16:37
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
firar etmek23:16:27
kaçmak
Sürgün23:16:17
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
falan23:15:59
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
ZAYIFLIK23:15:45
Zayıf olma durumu
tropikal23:15:37
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
uray23:15:35
Belediye
var23:15:20
Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı
animato23:15:01
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
kırba23:14:54
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
SAYI FARKI23:14:28
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
manzum23:13:27
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
çörek23:13:06
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
pide23:12:49
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
örgü23:11:55
Örmek işi veya biçimi
Tuzak23:11:52
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
taş bilimi23:11:34
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
dördül23:11:18
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
haydutluk23:10:48
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
mahkeme23:10:31
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
beşli23:10:14
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
fazla23:09:00
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
masonluk23:07:52
Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek
Basamak23:07:35
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
23:07:08
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
baskı23:06:51
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
hasis23:05:33
Cimri, pinti, kısmık
hatim23:05:32
Sona erdirme, bitirme
eğitim bilimi23:05:13
Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, pedagoji
rh23:04:30
Rodyum"un kısaltması
Garaj23:04:29
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
Me23:04:12
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
frengi23:03:55
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
ufak tefek23:03:45
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
Hücre23:03:21
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
boş23:02:58
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
öç23:02:33
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
Söz23:02:07
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
yara bere23:00:55
Yaralanma
Emniyet23:00:38
Güvenlik
şah23:00:05
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
şef23:00:01
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
şek22:59:56
Şüphe
şip22:59:54
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
şif22:59:51
Pamuk kozası
savsaklama22:59:49
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
şor22:59:42
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
mermer22:59:37
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
stand22:59:35
bk. stant
kuruntulu22:59:32
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
görevden alınmak22:59:28
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
gerçeküstü22:59:19
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
yenmek22:59:16
Tutmak, bastırmak
teşvik etmek22:59:11
isteklendirmek, özendirmek
kusursuz22:59:02
Kusuru olmayan, mükemmel
özengen22:59:00
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
imkansız22:58:57
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
DENİZANASI22:58:32
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz
kabul etmek22:58:29
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
ERMİN22:58:23
Kakım, as
çekirdek22:58:21
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
başlıca22:58:18
En önemli, başta gelen
yeğ22:58:15
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
hasbıhal22:58:12
Söyleşi, sohbet
müşahhas22:58:03
Somut, konkre
derebeylik22:58:01
Derebeyi olma durumu
yer mantarı22:57:52
bk. domalan
ahiret22:57:43
bk. ahret
hareketsiz22:57:30
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
baykuşgiller22:57:23
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
meftun22:57:19
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
rabıt22:57:19
Bağ, bağlama
sembolik22:57:07
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
matador22:57:04
Boğa güreşçisi, toreador
kaçma22:56:49
Kaçmak işi, firar
Yüzme havuzu22:56:42
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
külhanbeyi22:56:36
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
göstermelik22:56:32
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
öncü22:56:25
Önde gidip haber ulaştıran kimse
Post22:56:05
Tüylü hayvan derisi
Posa22:56:02
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
yumak22:55:53
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
iliştirme22:55:50
İliştirmek işi
uygunluk22:55:46
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
etraflıca22:55:43
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
tendürüst22:55:30
Dinç, sağlam
Tavsiye22:55:26
Öğütleme, yol gösterme
tulyum22:55:23
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
dışkı22:55:19
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
esirgeme22:55:16
Esirgemek işi, himaye, vikaye
papa22:55:14
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
teşkilat22:55:12
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
köklü aile22:54:59
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
damıtma22:54:55
Damıtmak işi, taktir
YALABIMA22:54:41
Yalabımak işi veya durumu
çöküntü hendeği22:54:31
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
GETİRİM22:54:16
Getirme işi
Hükümdar22:54:13
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
küflüce22:54:07
bk. mantar hastalığı
gardiyan22:53:59
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
bununla birlikte22:53:56
Buna ek olarak
Değiş tokuş22:53:42
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
Yalanlama22:53:41
Yalanlamak işi, tekzip
deprem bilimi22:53:36
Depremleri, yer hareketlerini inceleyen bilim, sismoloji
sezyum22:53:32
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
KAyra22:53:26
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
selinti22:53:23
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
ditme22:53:19
Ditmek işi
divik22:53:15
Akkarınca, termit
ayan22:53:13
İleri gelenler
TOPLUM22:53:12
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
mescit22:53:08
Cami
mesafe22:52:58
Ara, uzaklık