direnme

1.İsimDirenmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

Son Arananlar

te06:01:15
Tellür"ün kısaltması
özgecilik06:00:51
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
he06:00:40
Helyum"un kısaltması
katlanma06:00:23
Katlanmak işi
PR06:00:12
Praseodim"in kısaltması
evmek06:00:10
bk. ivmek
kemalist05:59:49
Atatürkçü
kazein05:59:09
Sütte bulunan protein maddesi
bibliyograf05:58:26
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
evrak05:57:10
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
evsin05:57:00
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
olagelme05:56:46
Olagelmek işi
tirpitil05:56:36
bk. tirpidin
uyarıcı05:56:26
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
matemli05:56:14
Yaslı
düğün çiçeğigiller05:55:40
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
murdarlık05:55:05
Murdar olma durumu
üçgen05:53:14
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
bardacık05:51:58
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
başgarson05:51:43
Garsonların başı, metrdotel
viroloji05:51:27
Virüsleri inceleyen bilim dalı
Kaparo05:50:53
Pey akçesi
As05:50:45
Arsenik"in kısaltması
İSTİHZA05:50:10
Gizli veya ince alay
felçli05:46:46
İnmeli, felç olmuş, meflûç
kıymık05:44:40
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
Kaos05:43:45
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
falya05:41:20
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
seyir05:41:16
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
baş kaldırma05:39:49
baş kaldırmak işi, isyan
Muştuluk05:38:28
Muştucuya verilen armağan, müjdelik
örtme05:33:52
Örtmek işi
aldatmak05:32:55
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
canan05:32:49
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
KUL05:32:48
Tanrı"ya göre insan
pipi05:32:31
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
etkinleştirme05:32:25
Etkinleştirmek işi
Kerevet05:32:11
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
salacak05:31:47
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
genetik05:31:30
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
ivecenlik05:31:24
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
Azalma05:31:07
Azalmak işi, eksilme, tenakus
dış merkezli05:30:48
Dış merkezlikle ilgili olan
seda05:30:37
Ses, sada
Eti05:30:13
Hitit
eline çabuk05:29:49
Çabuk iş gören
dumur05:29:19
Körelme
hacir05:29:02
Kısıt, kısıtlılık
iftiracı05:28:56
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
çultar05:28:20
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
sağduyulu05:28:14
Sağduyusu olan
tersleme05:28:09
Terslemek işi
ruhi05:28:03
Ruhla ilgili, ruhsal
yükleme durumu05:27:51
bk. belirtme durumu
kördüğüm05:27:41
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
anlatma05:27:39
Anlatmak işi
apansız05:27:33
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
yumuşatmalık05:27:15
Amortisör
anıtkabir05:26:51
Atatürk"ün mezarı
nur yüzlü05:26:45
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
stil05:26:44
Üslûp, biçem, tarz
üşenç05:26:27
Üşenme, üşengeçlik
dikizci05:26:15
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
tesri05:26:04
Çabuklaştırma, hızlandırma
içindekiler05:25:58
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
TUMBA05:25:52
Alt üst (etme, olma)
aperitif05:25:45
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
etkime05:25:33
Etkimek işi, tesir
diktacılık05:24:52
Dikta yanlısı olma durumu
DİLÜVİYUM05:24:46
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
kazaratar05:24:29
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
biriktirme05:24:05
Biriktirmek işi, tasarruf
nitelendirme05:23:59
Nitelendirmek işi, vasıflandırma
benzetme05:23:25
Benzetmek işi
telgraf05:23:06
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
vabeste05:22:49
Bağlı
bağsız05:22:25
Bağı bulunmayan
kekeç05:22:13
Kekeme
es05:21:57
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
tulyum05:21:44
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
koleksiyonculuk05:21:31
Koleksiyoncunun yaptığı iş
akademisyen05:21:25
Akademi üyesi
beynelmilelcilik05:20:53
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
kımıldama05:20:44
Kımıldamak, kımıldanmak işi
benekli05:20:26
Ufak lekeleri bulunan
ateist05:20:02
Tanrıtanımaz
haset05:18:46
Kıskançlık, çekememezlik, günü
Sb05:18:34
Antimon"un kısaltması
Nöroloji05:17:41
Sinir sistemini inceleyen ve tedavisi ile uğraşan tıp dalı, sinir bilimi, nevroloji
HAREKET05:17:41
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
gereklilik05:17:39
Gerekli olma durumu, lüzum
Kuru sıkı05:17:35
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
halas05:16:53
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
VURMA05:16:01
Vurmak işi
virane05:15:55
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
onur belgesi05:15:49
Şeref belgesi
salahiyettar05:15:43
Yetkili
özetleme05:15:37
Özetlemek işi
bu05:15:26
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
Gam05:15:20
Tasa, kaygı, üzüntü
Karha05:15:19
bk. ülser
tevettür05:15:01
Gergin duruma gelme, gerilme
erişte05:14:32
Kesilip kurutulmuş hamur, ev makarnası
pakt05:14:08
Antlaşma
orantılı05:13:56
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
miktar05:13:50
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
kırpık05:12:58
Kırpılmış olan
anız05:12:52
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
kepaze05:12:46
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
aşağılık05:12:40
Aşağı olma durumu, adilik
Kin05:12:34
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
kefalgiller05:12:25
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
güzide05:12:21
Seçkin, seçilmiş, seçme
yaslanma05:12:20
Yaslanmak (I, II) işi
SAVA05:12:17
Haber
TİNSEL05:11:30
Ruhî
yalanma05:11:12
Yalanmak işi
dudak05:11:02
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
yatak örtüsü05:11:00
Yatağın üzerine serilen örtü
alet05:10:40
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
özentisiz05:10:39
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
gübre05:10:24
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
halaoğlu05:09:20
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
sepi05:09:08
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
hususiyet05:08:39
Özellik
İSTİBAT05:06:48
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
konsantre05:06:47
Yoğunlaştırılmış, yoğun
serbest bırakmak05:06:41
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
kimüs05:06:12
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
tektonik05:06:04
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu