direnme

1.İsimDirenmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

Son Arananlar

nadir20:10:57
Seyrek, az, az bulunur
TAPMA20:10:56
Tapmak işi
TASMA20:10:42
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
ürik asit20:10:15
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
zırnık20:09:58
Arsenik
katalpa20:08:34
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
mezhep20:07:21
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
mezkur20:06:58
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
Gitar20:06:55
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
amortisör20:06:41
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
el alem20:06:28
Herkes, el gün, yabancılar
ebedî20:06:14
Sonsuz, ölümsüz
özet20:06:10
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
vuruşma20:06:00
Vuruşmak işi
adama20:05:38
Adamak işi
yapıştırma20:05:20
Yapıştırmak işi
zürafa20:04:09
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
GERİ HİZMET20:03:49
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
Amirce20:03:45
Amire yakışır biçimde, amir gibi
rıza20:03:31
Razı olma, isteme, istek
yıldırımsavar20:03:26
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
İdman20:03:14
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
yüce20:03:10
Yüksek, büyük, ulu
diretme20:03:04
Diretmek işi, inat
tercih20:03:01
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
Enva20:02:58
Türler, çeşitler
kopek20:02:55
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
ulama20:02:54
Ulamak işi
kalamata20:02:51
Bir tür etli ve büyük zeytin
sonuçsuz20:02:50
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
her ihtimale karşı20:02:40
her türlü olasılığı düşünerek
eğe20:02:32
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
İNATLAŞMAK20:02:23
İnat etmek
vizon kürk20:02:20
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
ordubozan20:02:18
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
misket20:02:17
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
anıtsal20:02:13
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
hezaren20:02:11
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
yöneltme20:02:06
Yöneltmek işi, tevcih
yelölçer20:01:55
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
bilgi edinmek20:01:54
öğrenmek, bilgi almak
asık suratlı20:01:42
Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüşlü yüzü olan
Nan20:01:38
Ekmek
arıtma20:01:34
Arıtmak işi
balotaj20:01:34
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
çaydanlık20:01:31
İçinde çay pişirilen kap
motorin20:01:19
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
balya20:01:17
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
sorunsal20:01:06
Çözümü belli olmayan
demir oksit20:01:05
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
yel20:01:04
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
çavalye20:00:49
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
çıban20:00:46
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
legal20:00:46
Kanunî, yasal, meşru
lâlettayin20:00:46
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
ruhani20:00:41
Ruhla ilgili
kabarıklık20:00:37
Kabarık olma durumu, şişkinlik
ihmalkar20:00:21
Savsak, ihmalci
ulusal20:00:18
Millî
mayalanma20:00:10
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
özbekçe20:00:08
Özbek dili
basık20:00:04
Basılmış, yassılaşmış
afili20:00:02
Gösterişli, çalımlı
çatlak20:00:01
Çatlamış olan
ağaç mantarı19:59:51
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
fesh etmek19:59:45
bk. feshetmek
yürürlükte olmak19:59:40
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
lemis19:59:28
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
Kasınç19:59:19
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
Kandırma19:59:12
Kandırmak işi
ELEZERLİK19:59:08
Sadizm
dizge19:58:58
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
kirletme19:58:52
Kirletmek işi
lenfa19:58:49
Lenf
ses seda19:58:47
Haber, iz, alâmet, belirti
karaltı19:58:42
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
eski19:58:41
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
sığır vebası19:58:33
Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü
antant kalmak19:58:11
anlaşmak, uzlaşmak
emekli19:58:09
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
havra19:58:05
Yahudi tapınağı, sinagog
adaptasyon19:58:03
Uyarlama
YARAR19:57:51
Yarayan, elverişli, uygun
ahenk19:57:41
Uyum
maun19:57:40
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
sansüalizm19:57:38
Duyumculuk
salhane19:57:29
Kesim evi, kanara, mezbaha
saray19:57:28
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
katiplik19:57:13
Sekreterlik, yazmanlık
Müstahzar19:57:08
Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
sarat19:56:57
Büyük delikli kalbur
mizan19:56:51
Terazi
lezar19:56:29
Kertenkele derisinin sepilenmesiyle elde edilen bir tür deri
iftihar etmek19:56:26
kıvanç duymak, övünmek
hakikatli19:56:07
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
belgi19:56:06
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
müteşekkil19:56:00
Oluşmuş, meydana gelmiş
kabalak19:55:53
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir tür başlık
ironi19:55:41
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
domalan19:55:40
Asklı mantarlardan, toprak içinde yumru biçiminde yetişen, yenilebilen bir bitki, yer mantarı, keme (Tuber melanosporum)
kalıcı19:55:26
Sürekli, daimi, geçici karşıtı
esans19:55:04
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
ağı çiçeği19:55:00
Zakkum
tekrar etmek19:54:50
yeni baştan söylemek veya yapmak
uyuklama19:54:42
Uyuklamak durumu
Kırık19:54:42
Kırılmış olan
kafi gelmek19:54:39
yetmek, yetişmek
tasalanma19:54:28
Tasalanmak işi
ayırmaç19:54:24
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
görgü19:54:12
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye
felsefî19:54:09
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
yürütme19:54:04
Yürütmek işi
melike19:54:00
Kadın hükümdar, padişah karısı
RÜŞVETÇİ19:53:53
Rüşvet alarak iş gören kimse
kotlet19:53:46
Pirzola
Tasavvur19:53:44
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
ırgat19:53:42
Tarım işçisi, rençber
zalimce19:53:40
Acımasız (olarak), acımasız (bir biçimde), acımasızca, zalimane
iltimaslı19:53:38
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
arz19:53:33
Sunma
parti19:53:23
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
cima19:53:22
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
cilveli19:53:21
Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr
apteriks19:53:12
bk. kivi
biçimcilik19:53:08
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
cife19:53:06
Leş
kapkara19:53:05
Her yanı kara
Münebbih19:53:04
Uyarıcı
katı yürekli19:52:50
Acıması olmayan, acımasız
mahzurlu19:52:49
Sakıncalı