direnme

1.İsimDirenmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

Son Arananlar

direnme17:48:57
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
çenesi düşük17:48:43
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
ücra17:48:41
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
direngen17:48:18
Direnen, inatçı, anut, muannit
hor17:48:16
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
ERİM17:48:15
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
Toplanma17:47:55
Toplanmak işi
Umut17:47:55
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
atardamar17:47:54
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
17:47:54
Pişirilerek hazırlanan yemek
MAKİ17:47:53
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
acemi17:47:16
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
anonsör17:47:16
bk. sunucu
SOLUK17:47:15
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
His17:47:15
Duygu
hun17:46:03
Kan
haber almak17:44:58
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
FENOMEN17:44:23
Olay, olgu
mühendis17:44:18
Mühendislik mesleğinden olan kimse
ofris17:42:13
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
örümcek17:42:03
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
ustalaşma17:39:29
Ustalaşmak durumu
çilli17:39:28
Çili olan
üzüm şekeri17:39:27
Glikoz
ikici17:39:03
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
sıcak17:39:03
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
rezonans17:39:03
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
revir17:39:02
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
murabba17:39:01
Dört şeyden oluşan, dörtlü
YEL17:37:57
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
stor17:37:43
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
İtibar17:36:51
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
Şart17:36:14
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
laktaz17:34:02
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
TUTAMAK17:33:49
Tutamaç
Irak17:33:42
Uzak
is17:32:34
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
rodeo17:32:33
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
vulva17:32:09
Ferç
soru işareti17:31:12
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
sahteci17:31:02
Düzmeci, sahtekâr
şiryan17:30:38
Atardamar
ARI17:30:20
Temiz, münezzeh
Evcil17:29:44
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
yumuşatmalık17:29:31
Amortisör
grev17:29:18
İş bırakımı
Yedinci17:26:02
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
rıza göstermek17:25:45
razı olmak, onamak, uygun bulmak
yararlık17:25:44
Yararlı çalışma
sazcı17:25:36
Saz çalan kimse
aylandız17:24:32
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
aba17:24:18
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
kazara17:24:17
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
gemilik17:24:17
Gemi yapılan yer, tersane
eşkıya17:24:16
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
umutsuz17:24:14
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
anlam aykırılığı17:23:36
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
VONOZ17:23:35
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
sığdırma17:23:34
Sığdırmak işi
deneyimsiz17:23:34
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
kötü kötü düşünmek17:23:33
üzüntülü düşüncelere dalmak
AGANTA17:23:24
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
formalist17:23:17
Biçimci, formaliteci, şekilci
ustalık17:23:16
Usta olma durumu
kırpık17:23:15
Kırpılmış olan
ulaşma17:22:57
Ulaşmak durumu
aba vakti yaba, yaba vakti aba17:22:56
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
ahşap17:22:55
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
ihtiyaç17:22:55
Gerekseme, gereksinme
imalât17:22:38
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
tarih17:22:38
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
hünerli17:22:37
Hüneri olan (kimse)
parçalamak17:22:37
Birliği bozmak amacıyla bölmek
Tak17:22:35
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
Ameliyat17:22:08
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
razı17:22:07
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
tuğgeneral17:22:07
Orduda en küçük rütbeli general, liva
vesikalık resim17:22:06
bk. vesikalık fotoğraf
Damıtıcı17:22:05
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
Fanatizm17:21:42
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
pelte17:20:57
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
öğretim17:18:50
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
krater17:18:47
Yanardağ ağzı
talihli17:18:46
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
erden17:18:45
Bakir
kifayet17:18:44
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
zar17:15:32
İnce perde veya örtü
simge17:14:12
Sembol
kimono17:14:12
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
alabalık17:14:11
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
Söndürmek17:14:10
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
sergileme17:14:09
Sergilemek işi, teşhir
vacip17:12:39
Yapılması gerekli olan
yılgı17:11:37
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
mukaddes17:10:59
Kutsal
kıtlık17:10:54
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
en azından17:09:55
en azı ile, hiç olmazsa
güvenilirlik17:09:35
Güvenilir olma durumu
bağımsızlık17:09:34
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
ucuZ17:09:34
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
işitme17:06:39
İşitmek işi
say17:06:38
Çalışma, emek
yem17:06:20
Hayvan yiyeceği
Işıklı17:06:06
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
süregelen17:06:05
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
ülkücülük17:06:05
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
kameriye17:06:04
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
Ağırca17:05:49
Oldukça ağır
musalla17:05:43
Namaz kılmaya yarayan açık yer
MÜMİN17:05:38
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
eğimli17:05:22
Eğimi olan
akbalık17:01:14
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
KIRMIZI17:00:28
Al, kızıl
es17:00:28
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
Ada17:00:26
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
gündüzlü16:59:51
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
tuş16:59:36
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
Yol16:59:35
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
sırtlan16:59:34
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
patolojik16:59:21
Patoloji ile ilgili
ÇELLO16:58:17
Viyolonselin kısaltılmış adı
ATA16:58:16
Baba
koşucu16:58:16
Koşuya katılan yarışçı
iftiracı16:58:15
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
ima etmek16:58:15
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
tersleme16:57:39
Terslemek işi
nalın16:57:38
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
arıza yapmak16:57:12
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
nişanlanma16:57:06
Nişanlamak işi
islim16:57:05
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim