direnme

1.İsimDirenmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

Son Arananlar

plazma16:45:37
Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı
Duyulma16:45:34
Duyulmak durumu
önemsizlik16:45:25
Önemsiz olma durumu
kürar16:45:23
Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri bitkisel zehir
tekme16:45:18
Ayakla vuruş
boğulmak16:45:17
Havasızlıktan ölmek
zehirli16:45:04
Zehiri olan
illet16:44:50
Hastalık
KABA SIVA16:44:21
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
lata16:44:19
Dar ve kalınca tahta
Kova16:44:17
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
sözcük16:44:13
Kelime
okar16:44:04
Telli balıkçıl
avunç16:44:03
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
Doğa ötesi16:43:57
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
pedagog16:43:47
Eğitimci, terbiyeci
kompres16:43:42
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
ASILSIZ16:43:40
Doğru olmayan, temelsiz, dayanaksız, köksüz (haber)
düşük16:43:30
Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış
demek16:43:27
Söylemek, söz söylemek
fak16:43:10
Tuzak, kapan
çakı16:43:03
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
yobazlık16:42:59
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
caz takımı16:42:28
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
emik16:42:20
Emmekten çürüyen yer, emme izi
gürbüzlük16:41:52
Gürbüz olma durumu
Kefil16:41:47
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
Post16:41:37
Tüylü hayvan derisi
mantı16:41:34
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
dövüşken16:41:27
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
ay aydın, hesap belli16:40:48
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
deniz yeli16:40:37
İmbat
atama16:40:36
Atamak işi, tayin
etanol16:40:05
bk. alkol
kutu16:40:02
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
Komuta16:39:59
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
donatma16:39:55
Donatmak işi, teçhiz
MÜEYYİDE16:39:47
Yaptırım, yaptırma gücü
telkin16:39:10
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
ev16:39:07
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
pudralık16:39:02
Pudra kutusu
maroken16:38:56
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
Sohbet16:38:51
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
amber16:38:48
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
ZEBAN16:38:47
Dil, lisan
klasman16:38:42
Bölümleme, sınıflama, tasnif
bulunma16:38:33
Bulunmak işi
KİTABET16:38:25
Yazmanlık, kâtiplik
opal16:37:40
Silis grubundan değerli bir mineral; silisin hidratlı ve jelâtinli bütün türlerini kapsar
hızlı16:37:26
Çabuk, seri, sür"atli
EMEKÇİ16:37:04
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
RAKİBE16:36:43
Kadın rakip
ALMAN16:36:30
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
kaya tuzu16:36:03
Doğada billûr durumunda bulunan tuz
menisk16:35:50
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
zeamet16:35:49
Tımar
efsun16:35:48
Büyü, sihir
kitapçı16:35:39
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
TELLÜR16:35:39
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
Şov16:35:34
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
temdit16:35:16
Uzatma, sürdürme
babaanne16:35:14
(çocuğa göre) Babanın annesi
Yönerge16:34:55
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
şehir16:34:52
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent
güney16:34:38
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
sof16:34:29
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
kendi adına16:34:24
salt kendi için, kendisi hesabına
plebisit16:34:08
Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama
MENTEŞE16:33:54
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
erkeklik16:33:53
Erkek olma durumu
Olgu16:33:43
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
hatasız16:33:33
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
mekân16:33:21
Yer, bulunulan yer
stant16:33:21
At yarışlarında seyirci tribünü
Üstüvane16:33:19
Silindir
canlandırmak16:32:48
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
Semizleme16:32:39
Semizlemek durumu
inanç16:32:38
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
Supap16:32:37
Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapak
Ağabey16:32:31
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
yoldaş16:31:50
Yol arkadaşı
LEGORN16:31:43
Yumurta verimi çok, genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı
UYGUN16:31:41
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
bez16:31:40
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
İKLİMLEME16:31:38
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
yumurta16:31:31
Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre
limon sarısı16:31:30
Limon kabuğunun rengi
ahbaplık16:31:23
Ahbap olma durumu, ünsiyet
ölümcül16:31:11
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
kasırga16:31:10
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
fahri16:31:08
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
bayram16:30:57
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
mastar16:30:57
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
atlı spor16:30:51
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
SU AYGIRI16:30:39
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
KORKULUK16:30:37
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
onursal16:30:30
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
Akyuvar16:30:28
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
YÖN16:30:27
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
Meles16:30:25
Beli çökük at
ızbandut16:30:23
Görünüşü ve davranışı ile korku veren (iri yarı adam)
kanata16:30:21
Ağzı geniş tek kulplu su kabı
ticari16:30:20
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
Özümleme16:30:19
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
Tombul16:30:04
Şişman, şişkin, dolgun
Mücrim16:29:42
Suçlu
genel16:29:41
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
SANDAL16:29:25
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
Ekonomik16:29:25
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
ağıtçı16:29:11
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
virgül16:29:07
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
senkronizasyon16:29:06
Eşleme
sestaş16:29:04
Eş sesli, eş adlı, homonim
İştirak16:29:03
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
Memeliler16:29:01
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
ikram16:29:00
Konuğu ağırlama
enkaz16:28:59
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
yarış kayığı16:28:55
Kayık yarışları için yapılan kayık
salt16:28:36
Yalnız, sadece, tek, sırf
serenat16:28:19
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
sofist16:27:43
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
bozgun16:27:16
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
Tibet sığırı16:27:14
bk. Tibet öküzü, yak
istihza etmek16:27:11
alay etmek, alaya almak
Aya16:27:03
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
kırgın16:27:02
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
çizgisel16:26:53
Çizgi ile gösterilmiş
göz16:26:40
Görme organı
yararlı kılmak16:26:36
fayda sağlayan ve üretken duruma getirmek
asimile16:26:16
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır