direnme

1.İsimDirenmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

Son Arananlar

Ayni20:12:23
Gözle ilgili
kaftan20:12:18
Çoğu ipek bir çeşit uzun, süslü üst giysisi
gerçekleşme20:12:10
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
huy20:12:05
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
delk20:11:53
Ovma, ovuşturma
ferç20:11:21
Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, vulva
felsefî20:10:47
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
feldspat20:10:41
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
fekül20:10:36
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
kelik20:10:32
Eski ayakkabı
feci20:10:26
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
restore etmek20:10:15
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
seçmeli20:10:03
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
fatih20:09:54
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
taş bilimi20:09:53
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
satır başı20:09:48
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
fasarya20:09:45
Boş, anlamsız (söz)
havali20:09:40
Çevre, yöre, dolay
fark20:09:34
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
farfara20:09:20
Ağzı kalabalık, gürültücü
Ütopik20:09:13
Ütopyaya dayanan, ütopya ile ilgili
ehliyet20:08:52
Üstat, uzluk
renkölçer20:08:43
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
yalancı öd ağacı20:08:09
Kalembek
fakirlik20:08:07
Yoksulluk
tersine20:08:01
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
fakirane20:08:01
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
tutarsız20:07:42
Tutarlı olmayan, insicamsız
kırlangıç20:07:41
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
feri20:07:37
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
semender20:07:34
Semendergilerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (Salamandra)
fabl20:07:30
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
on paralık20:07:14
Değeri çok az veya değersiz, hiç
fırın20:07:13
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
HAKİM20:06:36
Bilge
fıkıh20:06:34
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
fışkırık20:06:28
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
fütursuzca20:06:08
Önemsemeyerek, aldırmayarak
fütüvvet20:06:04
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
füme20:05:59
Duman rengi
bilerek20:05:38
isteyerek, kasten
ezgin20:05:30
Paraca durumu bozuk olan (kimse)
yüzme20:05:25
Yüzmek (I, II) işi
ezİk20:05:19
Ezilmiş veya yassılmış
eyyam ağası20:05:08
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
eylemlik20:04:41
Mastar
evsiz barksız20:04:09
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
evlenme20:03:27
Evlenmek işi, izdivaç
evcil hayvan20:03:08
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
bedevi20:02:51
Çölde, çadırda yaşayan göçebe
ev halkı20:02:50
Bir evde yaşayanların hepsi
işaret etmek20:02:39
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
etyemez20:02:35
Etyemezlikle ilgili
etyaran20:02:30
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
masura20:02:09
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
Cermen20:02:04
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
eşraf20:02:04
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
etme (veya etme yahu)20:01:41
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
piton20:01:22
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
etkinleştirme20:01:16
Etkinleştirmek işi
etkileme20:00:54
Etkilemek işi, tesir
bir zamanlar20:00:47
Zamanında, vaktiyle, eskiden
külliye20:00:45
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
etimoloji20:00:45
Köken bilimi
eter20:00:34
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
sefa20:00:09
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
etalon20:00:07
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
salahiyetsiz20:00:06
Yetkisiz
etajer20:00:02
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
etüv19:59:55
Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç
bakire19:59:46
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
esrimek19:59:14
Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek
yelkenleri suya indirmek19:59:14
direnmekten vazgeçip karşısındakinin dediğini benimsemek, kabul etmek
staj19:59:14
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
esrarlı19:59:01
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
esrarengiz19:58:53
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
smaçör19:58:44
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
salisilik asit19:58:31
Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi veya tatlı olabilen, 155° C de eriyen bir asit
esprili19:58:26
Esprisi olan
esnek19:57:53
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
eskime19:57:30
Eskimek işi
lehim19:57:12
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
esirlik19:57:12
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
ibik19:57:07
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
kantar19:56:21
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
Limon19:56:10
Turunçgillerden, 3,5 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç (Citrus limonum)
esatirî19:56:08
Esatirle ilgili, esatire ait
binek atı19:56:03
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
memnuniyet19:55:51
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
esans19:55:22
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
ertesi19:54:59
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
Kucak19:54:57
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
GÜDÜ19:54:48
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
ermişlik19:54:11
Ermiş olma durumu, evliyalık, velilik
ermek19:53:58
Yetişip dokunmak
erkete19:53:51
Dikiz
erkekler hamamı19:53:43
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
ikaz etmek19:53:42
uyarmak, dikkat çekmek
eriyik19:53:19
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
erguvan19:52:50
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
ergonomi19:52:44
İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı, iş bilimi
erginlik19:52:39
Ergin olma durumu, kemal, rüşt
nitelikli işçi19:52:30
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
el sıkmak19:52:14
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
tambura19:52:14
Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
ergen19:51:54
Ergenlik çağında olan
tavsiye etmek19:51:47
bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek
Aşık19:51:33
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
metafizik19:51:32
Doğa ötesi, fizik ötesi
erekçilik19:51:25
Her şeyin bir erekle belirlendiği, bir ereğe yöneldiğini; her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş, finalizm
muallim19:51:21
Öğretmen
kurumlaşma19:51:18
Kurum niteliği kazandırma, kurum niteliği verme
merhamet etmek19:51:17
acımak
erdenlik19:51:11
Bakirlik
erden19:51:05
Bakir
erdemli19:50:57
Erdemi olan, faziletli
savsaklama19:50:18
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
epitelyum19:50:16
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
epitel19:50:10
bk. epitelyum
epilog19:50:03
Bir eserin sonuç bölümü
epik19:49:56
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
epeyce19:49:46
Oldukça, bir hayli
epey19:49:40
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
Valilik19:49:19
Vali olma durumu
entrika19:49:19
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
entelektüel19:49:08
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
entel19:49:02
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
enli19:48:39
Eni büyük olan, geniş
enkaz19:48:32
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
enjeksiyon19:48:27
İğne yapma, iğne vurma