direnme

1.İsimDirenmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

Son Arananlar

süreyazar23:29:24
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
hakça23:29:22
Doğrulukla
derici23:28:53
Dericilik yapan kimse
akson23:27:38
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
neva23:27:09
Ses, ahenk, nağme
çorak23:26:41
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
Fiyaka23:22:17
Gösteriş, çalım, afi, caka
volontarizm23:21:08
İstenççilik
hektometre23:20:10
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
müze23:19:38
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
Ateh23:19:13
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
nane ruhu23:18:18
Nane yapraklarından çıkarılan esans
şahadetname23:18:15
Diploma, sertifika, bröve
hipostaz23:17:36
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
antoloji23:17:09
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
ÖRGÜTLÜ23:16:05
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
erinç23:15:36
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
dimdik durmak23:14:38
tam dik durumda olmak
doldurulma23:14:10
Doldurulmak işi
karasakız23:13:41
Zift
işsiz23:13:12
İşi olmayan
örtme23:12:50
Örtmek işi
örtmek23:12:00
Kapamak
güçsüzlük23:11:45
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
bereleme23:10:58
Berelemek işi
amplifikatör23:09:36
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
İzbe23:09:28
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
gürlük23:09:00
Gür olma durumu
kemik bilimci23:08:06
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)23:07:42
çıkar sağlanabilecek yeri veya şeyi bilmek veya bulmak
boşa gitmek23:07:18
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
SOYUTLAMA23:07:02
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
balkon23:06:20
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
kemankeş23:05:50
Ok atıcı, okçu
pedavra23:05:30
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
taflan23:04:57
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
şaibe23:04:28
Kir, leke
kamçı23:03:48
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
beyit23:03:19
Ev
YILDIRIM23:02:50
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
dağ serçesi23:01:53
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
anımsama23:01:24
Hatırlama
modern23:00:26
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
sifon23:00:26
Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru
mankafa22:59:45
Anlayışsız, aptal
zıhlama22:59:16
Zıhlamak işi veya durumu
HAYAL KIRIKLIĞI22:59:05
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
kesif22:56:40
Yoğun
aç gözlü22:56:01
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
Küçük Asya22:55:49
Anadolu
başlangıç22:55:38
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
tekzip etmek22:55:30
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
Alışkın22:55:03
Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olan
neoplazma22:55:02
Yeniden oluşan doku
aleksi22:54:40
Okuma yitimi
vinç22:54:39
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
zerrin22:53:48
Altından yapılmış
BAYRAK22:52:50
Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş
BAŞLAMA22:52:24
Başlamak işi
örtü22:50:49
Örtmek için kullanılan şey
medrese22:50:28
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
Âmin22:50:08
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
mart22:49:53
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
Esatir22:48:55
Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
eyer22:48:55
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
topak22:46:24
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
AYMA22:45:54
Aymak işi
MERT22:44:57
Yiğit
mantar özü22:44:51
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
meteor22:44:28
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
KASIMPATI22:43:59
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
petek22:43:59
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
öğür22:43:46
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
isnat22:43:30
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
Dirsek22:43:01
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
patolojik22:42:16
Patoloji ile ilgili
pare22:42:10
Parça, kısım
sanatkâr22:41:56
Sanatçı
bambu22:41:47
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
Merkep22:41:18
Eşek
ümük22:40:49
Boğaz, gırtlak, imik
adamak22:39:51
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
İstihza22:38:54
Gizli veya ince alay
hoşgörü22:37:20
Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
mukadderat22:36:51
Yazgı
satın22:35:53
"Fiyatını vererek bir şey almak" anlamında kullanılan satın almak deyiminde geçer
kapalı çarşı22:34:57
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
abidevi22:34:13
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
kardinal22:32:36
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
ANTRAKT22:32:16
Ara
sayı22:32:02
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
ummak22:31:27
Sanmak, tahmin etmek
kusmak22:30:28
Reddetmek
kılavuzluk22:28:25
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
ergenlik22:27:55
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
örs22:27:08
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
yayma22:26:28
Yaymak işi
Ayar22:26:20
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
titreme22:25:59
Titremek işi
HİSTERİ22:25:15
bk. isteri
kehribar22:23:45
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
koskocaman22:23:18
Çok büyük, çok iri, muazzam
ilik22:22:48
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
çivit mavisi22:21:50
Çivit rengindeki mavi
hilali22:21:21
Hilâl biçiminde
unsur22:21:14
Öge, ilke, uknum, eleman
sırdaş22:20:52
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
kadınsı22:20:31
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
Günahlı22:20:22
Günahı olan
çilli22:19:53
Çili olan
maden yatağı22:19:43
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
muska22:17:50
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
küriyum22:16:23
Aktinitlerden, plütonyum 239 "un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96 atom ağırlığı 248 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Cm
mütalâa etmek22:16:21
okumak
boyun bağı22:15:58
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
akit22:15:57
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
dev22:15:13
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
evsin22:14:29
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
himmet22:13:29
Yardım, kayırma
ZEVK22:13:15
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
terakki22:13:00
İlerleme, yükselme, gelişme
sepetçi22:11:27
Sepet yapan veya satan kimse
gönül hoşluğu22:10:46
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
aritmetik22:08:29
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
ALNAÇ22:07:50
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
ru22:05:58
Rutenyum"un kısaltması
çerge22:05:41
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
kelimesi kelimesine22:05:39
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
Tutum22:04:43
Tutulan yol, davranış
atlıkarınca22:04:11
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı