direnme

1.İsimDirenmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

Son Arananlar

yatak06:25:51
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
iğdiş06:25:50
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
ekinoks06:24:15
Gün gece eşitliği
hayırsız06:24:14
Yararı olmayan, hayrı olmayan
Söylemek06:21:47
Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
SAPLAMA06:20:21
Saplamak işi
arakıye06:20:00
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
Fırça06:19:59
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
alçı06:19:22
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
taahhüt06:15:46
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
kabiliyetsiz06:11:30
Yeteneksiz
zeamet06:09:08
Tımar
mavikantaron06:08:45
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
lama06:05:13
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
lavaj06:04:18
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
ziyafet06:03:22
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
hendek06:03:16
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
cezai06:02:56
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
etmek06:00:58
Bir işi yapmak
BEYLİK06:00:09
Bey olma durumu
geçen05:56:52
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
gark05:55:47
(suya) Batma, batırma; boğulma
vesaik05:52:57
Belgeler, vesikalar
tömbeki05:52:23
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
maişet05:50:45
Geçim, geçinme
kan bilimci05:46:46
Kan bilimi uzmanı, hematolog
böcek05:46:46
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
Hademe05:43:56
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
yürümek05:42:32
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
zeki05:41:13
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
hırpalamak05:38:17
Dövmek
sinir sistemi05:37:46
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
lümen05:36:53
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
koyu05:36:36
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
Baş05:35:12
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
taşlama05:35:02
Taşlamak işi
bozmak05:33:01
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
zilli05:32:27
Zili olan, üstünde zili bulunan
bilumum05:31:43
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
afiyet05:30:27
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
şiş05:28:54
Şişmiş, şişkin, kabarık
fort pense05:27:02
Küçük başlı vidaları sıkmakta kullanılan özel bir alet
ayrı05:26:50
Yerleri bir olmayan
feryat figan05:24:29
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
kantar05:23:57
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
üstlük05:21:10
Üst olma durumu
emzik05:20:46
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
kös05:19:15
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
efsun05:18:12
Büyü, sihir
DAMGA05:17:49
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
Kısım05:15:55
Avuç
ekşimik05:14:39
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
yay05:12:57
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
idam sehpası05:12:33
Darağacı
kök boyasıgiller05:10:06
Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, meyveleri zeytinsi olan ve kahve ağacı, kök boyası, kınakına, yoğurt otu, altın kökü gibi birçok cinsleri ve bunlara bağlı dört bin kadar türü içine alan bir familya
düğme05:07:18
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
göçüm05:06:41
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
kilit05:03:48
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
tükürüğünü yutmak05:01:41
imrenip ağzı sulanmak
yen04:59:56
Giysi kolu
onarma04:57:43
Onarmak işi
palet04:57:04
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
duyuru04:56:49
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
SEKTÖR04:52:52
Bölüm, kol, dal, kesim
dikiş04:50:34
Dikmek işi
ırmak04:50:07
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
Yakut04:49:51
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
feri04:44:00
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
çağırma04:41:25
Çağırmak işi
vermek04:40:45
Bırakmak veya bağışlamak
akide04:40:39
Bir şeye inanarak bağlanış, inanç, din inancı
Çıta04:38:37
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
saçak04:35:46
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
bulmak04:35:39
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
permeçe04:35:12
Yedek olarak kullanılan ince halat
veresiye04:34:35
Karşılığı sonra ödenmek üzere
kıymak04:34:26
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
bağlamak04:34:03
Düğümlemek
cevher04:34:01
Bir şeyin özü, maya, gevher
ibrişim kurdu04:29:00
İpek böceği
yağlı04:28:21
Üzerinde veya içinde yağı olan
Gövde04:22:51
Bir şeyin asıl toplu bölümü
kinaye04:20:51
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
ahlâkçılık04:19:45
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
gözcü04:18:13
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
antant04:17:19
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
itibaren04:16:45
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
Resital04:14:46
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
bölüm04:14:11
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
Külliyen04:13:48
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
BOYLAM04:11:53
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
ÜS04:10:14
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
telsiz telefon04:08:45
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
intihap04:06:52
Seçim, seçme
saptama04:05:57
Saptamak işi, tespit
sır04:02:59
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
esprili04:01:31
Esprisi olan
arpacık04:00:52
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
kalinis03:58:38
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
Lens03:56:40
Mercek
ameliye03:56:19
Yapılan iş, işlem
köpek balığı03:55:34
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
turizm03:53:01
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
kasvet03:51:04
Sıkıntı, iç sıkıntısı
Güçlü03:50:43
Gücü olan
yırtıcı03:49:49
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
göbek03:46:38
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
flört03:45:33
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
Birey03:44:55
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
Atatürkçülük03:44:38
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
çakı03:43:24
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın03:43:05
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
formalist03:41:20
Biçimci, formaliteci, şekilci
kusur03:40:56
Eksiklik, noksan, nakısa
top03:40:32
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
USA VURMA03:39:32
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
iş kazası03:36:52
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
hatıra03:35:36
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
İşte03:34:23
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
kurak03:33:06
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
kirpi03:26:51
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
rayiç03:25:19
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
yalın ayak03:23:48
Ayakları çıplak
kandil03:22:18
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
kavuklu03:21:39
Kavuk giymiş
camekan03:21:28
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
paydaş03:20:25
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
Çekinme03:18:35
Çekinmek işi
dakika03:18:05
Bir saatlik zamanın altmışta biri
bilme03:18:02
Bilmek işi