direnme

1.İsimDirenmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

Son Arananlar

Zambiyalı22:08:35
Zambiya halkından olan kimse
dokumacı22:07:52
Dokumacılık yapan kimse
gök22:07:20
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
güm22:06:51
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
gül22:06:36
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
patavatsızca22:06:25
Patavatsız (bir biçimde)
naylon22:06:21
Temel maddesi poliamit reçinesi olan, birçok giyim ve ev eşyası yapımına yarayan, sert, dayanıklı ve esnek madde
HİSTOLOJİ22:05:47
Doku bilimi
puro22:05:37
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
yay22:05:34
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
toka22:05:21
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
fiktif22:05:17
İtibarî
kurumsal22:05:02
Kurumla ilgili
Cam22:04:59
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
elzem22:04:51
Çok gerekli, vazgeçilmez
kale22:04:37
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
stronsiyum22:04:33
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
üsteleme22:04:25
Üstelemek işi, tekit
sarmal22:04:13
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
çatak22:04:10
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
çatma22:03:41
Çatmak işi
milliyetçilik22:03:32
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
namdar22:03:31
Ünlü
zararlı22:03:30
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
emir subayı22:03:28
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
anlatma22:02:58
Anlatmak işi
çaput22:01:59
Eski bez parçası, paçavra
biralık22:01:56
Bira yapmakta kullanılan
duygulu22:01:37
Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas
istidlal22:01:24
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
ulumak22:00:44
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
refleks22:00:36
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, tepke, yansı
kıskı22:00:17
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
atlı spor21:59:52
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
İşçi21:59:27
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
Ramazan21:59:13
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
pelit21:58:40
Meşe ağacının meyvesi, palamut
ağ torba21:58:28
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
ZAĞLI21:58:06
Kılağılı
taht21:58:02
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
şaheser21:57:59
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
Serbest21:57:38
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
tütün balığı21:57:13
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
tınaz21:57:00
Savrulmak için hazırlanan dövülmüş ekin yığını
para alım satımı21:56:57
Para değişimi
ACEMLEŞME21:56:55
Acemleşmek durumuna gelmek
alabanda21:55:48
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
Asırlarca21:55:46
Yüzlerce yıl
yaratıcılık21:55:31
Yaratma yeteneği
marya21:54:27
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
üstün zekâlı21:54:21
Üstün zekâya sahip olan
kayıt21:53:53
Bir yere mal ederek deftere geçirme
Terementi21:53:37
bk. terebentin
immünoloji21:53:30
Bağışıklık bilimi
tesanüt21:53:20
Dayanışma, omuzdaşlık
mukallit21:53:18
Taklitçi
İstikbal21:52:50
Karşı çıkma, karşılama
şamandıra21:52:30
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb
vatandaş21:52:19
Yurttaş
tam sayı21:52:16
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
bilek21:52:01
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
kestane kargası21:51:46
bk. alakarga
çiftlik21:51:45
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
KORKMAK21:51:31
Kaygı duymak, endişe etmek
beslenme bozukluğu21:51:15
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
kırba21:50:48
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
şerir21:50:47
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
yıl aşırı21:49:54
Birer yıl ara ile
TUTAMAK21:49:48
Tutamaç
açı ölçüm21:49:24
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
yelloz21:49:19
(kadın için) Ahlâksız, hafifmeşrep, şıllık
ÖZEZERLİK21:49:18
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
kuruntulu21:49:15
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
narkoz21:49:14
İlâçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu
delicesine21:49:07
Aşırı bir biçimde
mahviyet21:48:58
Alçak gönüllülük
dalkavukluk21:47:45
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
dördül21:47:36
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
karşılık21:47:24
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
kent21:47:23
Şehir
Toygar21:47:20
Tarla kuşu
evrensel21:46:51
Evrenle ilgili
ipotek21:46:29
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
çalı kuşu21:46:24
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
anatomi21:46:08
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
kıtlık21:46:02
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
sazangiller21:46:01
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
orantılı21:45:59
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
sokak21:45:47
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
cangıl21:45:44
bk. cengel
CEREYAN21:45:34
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
Rabbena21:44:50
Tanrı, Tanrım
US21:44:39
Akıl
yelli21:44:30
Yeli çok olan, rüzgârlı
kuzu eti21:44:25
Kesilmiş kuzunun parçalanıp satılan eti
ruhban21:44:17
Rahipler
gaddarca21:44:06
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
zorlu21:43:55
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
çözülme21:43:45
Çözülmek işi
zorba21:43:45
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
muşmula21:43:34
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
geçerlilik21:43:24
Geçerli olma durumu, geçerlik
yıldız bilimci21:43:14
Yıldız bilimi ile uğraşan kimse, astronom
çekemezlik21:42:43
bk. çekememezlik
pikrik asit21:42:39
Nitrik asidin anilin, ipek, yün vb. maddelere etkimesiyle elde edilen asit OH-C6H2(NO2)3
inileme21:42:27
İnilemek işi
tatlı sülümen21:42:17
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
uğraşı21:42:10
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
davranış21:41:37
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
tropizm21:41:24
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
yılmaz21:41:00
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
Hastalık21:40:59
Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyoloji görevlerinin bozulması durumu, sayrılık, maraz, esenlik karşıtı
selamlama21:40:58
Selâmlamak işi, selâm verme
anterit21:40:49
İnce bağırsak iltihabı
avunç21:40:41
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
keleş21:40:30
Yiğit, cesur, bahadır
iç mimar21:40:17
Bir yapının içini süsleyen, düzenleyen ve döşeyen sanatçı, dekoratör
Ondalık21:40:10
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
yemeni21:40:06
Yemen ülkesine ait
celal21:39:53
Büyüklük, ululuk
giz21:39:52
Sır
nisaiye21:39:48
Kadın hastalıkları, jinekoloji
muhalif21:39:14
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
tevzi21:39:12
Dağıtma, üleştirme
kene21:39:08
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
evrim21:39:04
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
Çözümleme21:38:55
Çözümlemek işi
hakim21:38:45
Bilge
tatlı su Frengi21:38:20
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
ŞEFKATLİ21:38:20
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik