direnme

1.İsimDirenmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

Son Arananlar

haritacılık10:30:04
Haritacı olma durumu
Ket10:30:01
Engel
İSTENÇ10:29:59
İrade, istek
Paskalya10:29:57
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
trityum10:29:54
Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu
ararot10:29:51
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
ME10:29:49
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
yasa dışı10:29:47
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
Rina10:29:46
Tırpana
AKSAK10:29:39
Aksayan, hafifçe topallayan
Partizan10:29:38
Partici
kitap ehli10:29:36
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
çığırtı10:29:34
Çığrışma sesleri
müfettiş10:29:32
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
KOMOT10:29:31
Komodin
saraka10:29:30
Alay, istihza
Denetleme10:29:29
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
temerrüt10:29:28
Dik kafalılık, kafa tutma
camız10:29:19
Manda, su sığırı, kömüş
YERİNME10:29:16
Yerinmek işi, teessüf
zayıf10:29:13
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
dingi10:29:11
Bir çifte kürekli küçük patalya
prosedür10:29:09
Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem
bekri10:29:08
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
kasaplık10:29:06
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
Frengi10:28:56
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
gözdağı10:28:54
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
tahrip etmek10:28:52
yıkmak, kırıp dökmek, bozmak
anakonda10:28:49
Boğagillerden tropikal Güney Amerika"da yaşayan, avını sararak ve sıkarak öldüren yılan (Eunectes murinus)
güç beğenir10:28:42
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
lâmba10:28:41
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek10:28:39
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
fundalık10:28:37
Funda ile kaplanmış yer
d D10:28:36
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
PEYNİR10:28:31
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
arıtma10:28:27
Arıtmak işi
soba10:28:26
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
tombul10:28:22
Şişman, şişkin, dolgun
naiplik10:28:21
Naip olma durumu, niyabet
yatıştırıcı10:28:19
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
hitap10:28:16
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
kuru fasulye10:28:14
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
VÜCUT ISISI10:28:12
Vücutta olması gereken normal ısı
ifrazat10:28:10
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
tur10:28:07
Dolaşma
muhtemel olmak10:28:06
umulmak, beklenmek
kılmak10:28:00
(namaz için) Yerine getirmek
martaval10:27:54
Yalan, uydurma söz, palavra
çam yeşili10:27:52
Çam yapraklarına benzer yeşilin bir tonu
Uzlaşma10:27:51
Uzlaşmak durumu, uyuşma
bel kemiği10:27:49
Omurga
mis10:27:47
Güzel kokulu bir madde
bulak10:27:46
Kaynak, pınar
kişisel10:27:45
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
cemaat10:27:44
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
hikmetli10:27:44
Bilgece
oba10:27:42
Göçebelerin konak yeri
yatalak10:27:41
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
cilveli10:27:39
Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr
cilve10:27:36
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
Mecaz10:27:35
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
Bozuk10:27:29
Bozulmuş olan
ÖZGÜLLÜK10:27:21
Özgül olma durumu
patent hakkı10:27:19
İmalât izni
atomal10:27:16
Atomlarla ilgili olan
normalüstü10:27:15
Olağan dışı
ülkücü10:27:13
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
CEREYANLI10:27:10
Akıntılı
eğik10:27:09
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
Peki10:27:06
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
papirüs10:27:04
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
güneş doğmak10:27:01
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
kestane10:26:56
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
Türkçe10:26:55
Genel Türk dili
yük asansörü10:26:51
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
tanık10:26:47
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
cariyelik etmek10:26:42
cariye gibi hizmet etmek
Tayyare10:26:39
Uçak
bitik10:26:37
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
şüphe10:26:33
Kuşku
araklama10:26:31
Araklamak işi, çalma, aşırma
divit10:26:29
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
art arda10:26:26
Birbirinin arkasından
kıyıcılık etmek10:26:24
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
sağuculuk10:26:21
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
iktisadî10:26:18
Ekonomik
öreke10:26:15
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
değin10:26:11
Sincap
Abraş10:26:06
Alaca benekli
kuru pasta10:26:05
Tuzlu veya tatlı, kremasız çörek
genetik10:26:01
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
tecil etmek10:25:53
ertelemek
mecra10:25:45
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
tartışma10:25:41
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
derince10:25:40
Biraz derin
KUZEY10:25:33
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
arabozanlık10:25:30
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
Kıstak10:25:28
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
kabul salonu10:25:24
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
tespit etmek10:25:22
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
kolektör10:25:19
Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç
Beygir10:25:17
At
Üçgül10:25:13
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
dren10:25:09
Hendek
esasî10:25:05
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, asal
Ant10:25:04
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
aba altından değnek (sopa) göstermek10:25:02
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
Turan10:25:00
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
küstüm otu10:24:59
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
Batıni10:24:57
Batıniye mezhebinden olan kimse
kurtuluş10:24:55
Bir şeyden, bir yerden kurtulma, halâs, necat
istifa etmek10:24:53
(işinden) çekilmek
Yaraşır10:24:48
Lâyık, uygun
el sıkmak10:24:47
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
küheylan10:24:45
Soylu Arap atı
Hayalet10:24:43
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
niyobyum10:24:35
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
GÖZ10:24:33
Görme organı
gres10:24:30
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
nazım birimi10:24:27
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
avuçlama10:24:26
Avuçlamak işi
ötürük10:24:25
İshal, sürgün, amel
NABIZ10:24:24
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
marn10:24:19
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
tali10:24:15
İkinci derecede olan, ikincil
ev bark10:24:11
Ev, mülk
tavsif10:24:09
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
defalarca10:24:07
Sık sık, sürekli olarak
eğreti almak10:24:06
ödünç almak
mineral10:24:04
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde