direnme

1.İsimDirenmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

Son Arananlar

alivre16:25:12
Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan (satış)
monogami16:25:10
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
İhsas16:24:44
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
o denli16:24:21
Öyle, o kadar
Çulluk16:24:19
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
atıcı16:24:17
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
en16:24:17
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
dokunuş16:24:16
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
sistem16:24:15
bk. Dizge
oturak16:23:55
Oturulacak yer veya şey
işçi16:23:55
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
aba altından değnek (sopa) göstermek16:23:53
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
portakal suyu16:23:48
Portakal sıkılarak elde edilen su
badik16:23:42
Ördek; palaz
sakat olmak16:23:23
sakatlanmak
yığın bulut16:23:01
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
masa tenisi16:22:43
Masa topu
Bangladeşli16:22:25
Bangladeş halkından olan kimse
damar tıkanıklığı16:22:24
Atardamar kanının pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma, amboli
nektar16:22:21
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
Bölüm16:22:07
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
yüz yüze16:22:07
Karşı karşıya
teşekkül16:22:05
Belli bir varlık ve biçim kazanma
namus16:21:33
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
egemen16:21:26
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
kilit16:21:21
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
buruk16:21:15
Burulmuş olan
Karafatma16:20:58
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
karınca16:20:30
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
zarara uğramak16:20:30
kötü bir durumla karşılaşmak
vicdanlı16:20:27
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
sürüp gitmek16:20:26
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
BAKLA16:20:22
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
baldırak16:20:22
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
behişt16:20:01
Cennet, uçmak
devletleştirme16:20:00
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
gabavet16:19:54
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
düşkünler evi16:19:53
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
KAHRAMANLIK16:19:43
Kahraman olma durumu
uyuzlaşma16:19:40
Uyuzlaşmak işi
botanik16:19:16
Bitki bilimi, nebatat
Uydu16:18:50
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
akıcı16:18:42
Akma özelliği olan
kredi16:18:25
Borç ödemede güvenilir olma durumu
varak16:18:21
Yaprak
Methal16:18:11
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
kadın terzisi16:18:08
Kadın elbiseleri diken terzi
kalım16:17:25
Kalmak işi
sanat16:17:25
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
çalmak16:17:22
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
nasyonalist16:17:21
Ulusçuluk yanlısı
övünek16:17:20
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
ATEŞ16:17:19
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
polonyum16:16:54
Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element. Kısaltması Po
dolap16:16:43
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
damla16:16:42
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
romen rakamları16:16:31
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
doğalcılık16:16:28
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
sarig16:16:27
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
ütopyacı16:16:27
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
Metal bilimi16:16:09
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
babi16:16:07
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
övünç16:16:01
Övünme, kıvanç, iftihar
kefir16:16:00
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
reislik16:16:00
Başkanlık
bölüntü16:15:58
Bölünmüş parça
gadir16:15:57
Haksızlık etme, zarar verme
isyan etmek16:15:57
ayaklanmak
yoz16:15:57
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
Trajik16:15:25
Trajedi ile ilgili
tıpkıçekim16:15:11
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
telaki16:15:08
Buluşma, kavuşma
uslu16:15:07
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
arzu etmek16:15:07
yürekten istemek
karnivor16:15:06
Et obur, et yiyen canlı
haşin16:15:05
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
tantana16:15:03
Görkem, şaşaa
manken16:14:57
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
düz yazı16:14:54
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
karın16:14:48
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
ne olursa olsun16:14:47
her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda
MİBZER16:14:47
Tohum ekme aleti
kavuşturma16:14:46
Kavuşturmak işi
yılkı16:14:46
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
çocuk bakıcı16:14:38
bk. çocuk bakıcısı
po16:14:35
Polonyum"un kısaltması
duyma16:14:34
Duymak durumu
asker tayını16:14:23
Erlere verilen azık
kurallı16:14:18
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
veznedar16:14:17
Vezneci
ihsan16:14:05
İyilik etme, iyi davranma
taş yuvarı16:13:48
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
uzunluk16:13:39
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
oğul otu16:13:27
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
bitaraf16:13:20
Yansız, tarafsız
kusmak16:13:00
Reddetmek
çabalanma16:12:43
Çabalanmak işi
Cesaretli16:12:43
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
evrim16:12:41
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
pasaj16:12:41
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
YALITKAN16:12:41
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
KATKI16:12:39
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
durak16:12:38
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
basınç16:12:37
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
merbut16:12:36
Bağlı, bağlanmış
ahraz16:12:34
Dilsiz, sağır ve dilsiz
inek16:12:34
Dişi sığır
methetme16:12:32
Methetmek işi
toka16:12:21
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
delice16:12:20
Davranışları aşırı, deli gibi olan
komşu16:11:51
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
eylemlik16:11:48
Mastar
hizmetçi16:11:40
Hizmet gören kimse
16:11:25
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
genişletme16:11:12
Genişletmek işi
ölçüsüz16:11:12
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
Civcivlik16:10:50
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
Fonoloji16:10:43
Ses bilimi
sivilce16:10:41
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
BÖYLECE16:09:57
Tam böyle, bu biçimde
namussuz16:09:41
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
köhne16:09:40
Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış
Bakı16:09:40
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
Hilal16:09:13
Ayça, yeni ay
arkaizm16:09:05
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
müteşekkil16:08:50
Oluşmuş, meydana gelmiş
ispermeçet balinası16:08:49
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
taslamak16:08:42
Kendinde olmayan bir değeri varmış gibi göstermek
Hint bademi16:08:42
Kakao
resmi elbise16:08:38
Üniforma