direnme

1.İsimDirenmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

Son Arananlar

tehlike atlatmak17:17:04
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
pozitif bilim(ler)17:16:57
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
zararda olmak17:16:55
alış verişte kâr elde edememek
vekaleten17:16:53
Vekil olarak
Süpürge17:16:51
Süpürmeye yarayan araç
parite17:16:49
İki ülke parasının karşılıklı değeri
incir17:16:48
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
LATEKS17:16:36
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
us dışı17:16:34
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
tüysüz17:16:26
Tüyü olmayan
sacayağı17:16:17
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
velvele17:16:03
Gürültü, bağrışma
ferda17:15:50
Erte, yarın, yarınki
renkten renge girmek17:15:49
korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek, sıkılmak
ÖZ17:15:46
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
ham17:15:41
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
elmas17:15:40
Billûrlaşmış arı karbon
ürkme17:15:39
Ürkmek durumu, tevahhuş
paspal17:15:30
Çok kepekli un
alfabe sırası17:15:24
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
Sirkat17:15:21
Çalma, hırsızlık
ellik17:15:15
Eldiven
kara sevdalı17:15:11
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
ZEKİ17:15:01
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
nihai17:14:51
İşi sona erdiren, işi kesen, sonuncu
vermek17:14:47
Bırakmak veya bağışlamak
nihan17:14:40
Gizli
baytar17:14:38
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
basübadelmevt17:14:20
Ölümden sonra dirilme
mehterbaşı17:14:11
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
nispi17:13:59
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
kartal17:13:38
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
Avanta17:13:34
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
karina17:13:22
Gemi omurgası
karbon17:13:20
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
papirüs17:13:18
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
karşıtçı17:13:09
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
beceri17:13:06
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
kazaklık17:13:06
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
lügat17:13:01
Kelime, söz, sözcük
YELEME17:12:43
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
stenografi17:12:39
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
efendi17:12:28
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
mihnet çekmek17:12:21
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
POLİTİK17:12:19
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
zift17:12:09
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
nitelikli işçi17:11:56
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
fermiyum17:11:53
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
Fonoloji17:11:49
Ses bilimi
cıyaklama17:11:45
Cıyaklamak işi
o kadar17:11:39
aşırılık belirtir
pürtüklü17:11:32
Pürtükleri olan
memişhane17:11:19
Ayak yolu, abdesthane
klâkson17:11:10
Korna
esprili17:10:46
Esprisi olan
kurak17:10:42
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
Şeb17:10:39
bk. gece, ruz
kuzen17:10:23
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
MUTASYON17:10:17
Değişinim
idadi17:10:14
Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad
kamçı17:10:13
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
kuytu17:10:11
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
kuzin17:10:07
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
öğretim bilgisi17:10:05
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
Bürüme17:10:02
Bürümek işi
gezegenler arası17:09:54
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
köpük17:09:52
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
SAHABE17:09:38
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
Arap tavşanı17:09:31
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
elyaf17:09:28
Lifler, teller
içli dışlı olmak17:09:09
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
neon lâmbası17:09:03
Neon tüpü kullanılarak yapılan aydınlatma aracı
zıt anlamlı17:09:03
karşıt anlamlı
cehri17:08:59
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
antipati17:08:58
Sevimsizlik, soğukluk
tulûat tiyatrosu17:08:29
Önceden yazılmış metne dayanmayan, taslağı önceden kararlaştırılmış olan halk tiyatrosu
anonim şirket17:08:14
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
saki17:08:08
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
fakir fukara17:07:57
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
libido17:07:50
Cinsel iç güdünün belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünü
kahverengi17:07:45
Kavrulmuş kahvenin rengi
muafiyet17:07:37
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
yıldırılma17:07:33
Yıldırmak işi
firez17:07:30
Ekin
cefalı17:07:28
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
ütmek17:07:16
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
gizlice17:07:16
Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
kurgu17:07:13
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
kurma17:07:09
Kurmak işi
kan grubu17:07:01
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
keçe17:06:59
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
aplike17:06:52
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
bilmiş17:06:50
Her şeyi bilir geçinen, bilgiçlik taslayan
müstecir17:06:33
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
BURCU17:06:30
Güzel koku, ıtır
eşkenar dörtgen17:06:29
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
sıralaç17:06:25
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
BURUN17:06:18
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
maceracı17:06:14
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
Koloni17:05:50
Sömürge, müstemleke
YALGIN17:05:39
Ilgım, pusarık, serap
halsiz17:05:37
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
ustabaşı17:05:31
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
kıymak17:05:27
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
müsriflik17:05:22
Tutumsuzluk, savurganlık, israf
Düşünce17:05:16
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
müteakip17:05:08
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
harç17:05:02
Harcanan para, masraf
zeamet17:05:01
Tımar
muhaddep17:04:55
Dışbükey, konveks
hanım17:04:54
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
arası olmamak17:04:52
geçinememek
hamail17:04:50
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ, hamaylı
Casus17:04:33
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
MUSANDIRA17:04:27
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
felsefe17:04:23
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
restorasyon17:04:16
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
avuntu17:03:54
İnsanı avutan şey, teselli
Seçmeci17:03:47
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
topallama17:03:41
Topallamak işi
vezirlik17:03:32
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
sağlama17:03:28
Sağlamak işi
kezzap17:03:23
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
cinsellik17:03:19
Cinsel özelliklerin bütünü
göçüm17:03:12
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
EĞİRMEN17:03:10
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
MERKÜR17:03:04
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)17:03:00
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
çocuk bezi17:02:56
Bebeklerin altına bağlanan bez
karakavuk17:02:44
Hindiba