direnme

1.İsimDirenmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

Son Arananlar

direnme10:50:30
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
SEVİMSİZ10:50:11
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
arif10:50:09
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
icra vekili10:50:03
Bakan
fakir fukara10:50:00
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
vizon10:49:48
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
pamuk elması10:49:37
Pamuk telleri ve tohumla dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi
aşırılık10:49:36
Aşırı olma durumu
toplanma10:49:00
Toplanmak işi
adam akıllı10:48:58
bk. adamakıllı
KÖTÜ10:48:48
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
Kiraz elması10:48:43
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
düz baskı10:48:31
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
idare lambası10:48:30
İdare kandili
mükellef10:48:14
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
arsa10:48:13
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
hayvan bilimi10:48:09
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
teneffüs10:47:42
Solunum
balıkçı10:47:26
Balık tutan veya satan kimse
Kazan10:46:49
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
merkezkaç10:46:30
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
Kepek10:46:29
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
insan bilimci10:46:29
Antropolog
GÖRÜNMEZ10:46:20
Görünmeyen, beklenmeyen
BAŞARISIZLIK10:45:45
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
halifelik10:45:18
Halifenin görevi, hilâfet
zıpçıktı10:45:07
Türedi
ARAÇSIZ10:44:58
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
Sülfürik asit10:44:45
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
dağıstanlı10:44:20
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
dramatik10:44:13
Sahne oyununa özgü olan
kara sevdalı10:43:48
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
RUBİDYUM10:43:42
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
teşrifat10:43:39
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
ZORLA10:43:36
Zor kullanarak, zecren; metazori
umumi10:43:35
Genel
kahin10:43:33
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
vidanjör10:43:30
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
Kılavuz10:43:28
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
mışıl mışıl10:43:25
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
eder10:43:06
Fiyat, paha
işçi sigortası10:43:00
bk. sosyal sigorta
İlerleme10:42:47
İlerlemek işi
ay parçası (gibi)10:42:46
(kadın veya kız için) çok güzel
Tortu10:42:38
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
vantilatör10:42:30
Kapalı bir yerin sıcak ve durgun havasını dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet
millet meclisi10:42:28
Milletvekillerinin oluşturduğu kurul
İdil10:42:17
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
mantar ağacı10:42:07
Turunçgillerden, kerestesi çok gözenekli, süngerimsi, açık sarı renkli bir ağaç (Phelloderidron amurerıse)
kurmay10:41:53
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
taban10:41:38
Ayağın alt yüzü
çiftlik10:41:24
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
GALİZ10:41:09
Kaba ve çirkin, iğrenç
HOŞUNA GİTMEK10:40:54
biri beğenmek
Fonetik10:40:40
Ses bilgisi
Genellikle10:40:30
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
döşem10:40:08
Tesisat, donanım
yaban pancarı10:40:03
Pazı (I)
yörük çadırı10:39:26
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
Tüketmek10:39:25
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
görgü fukarası10:39:22
Görgüsü az veya iyi olmayan (kimse)
aşık10:39:11
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
Tanı10:38:59
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
çamur deryası10:38:43
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
Şipşak10:38:30
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
CEZRİ10:38:19
Köklü, kökten, temelden, radikal
giderayak10:38:07
Gitme anında, gitmek üzere iken
kıvırcık koyun10:38:06
bk. kıvırcık
lastik ağacı10:37:54
Kauçuk
özveri10:37:45
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
SU10:37:43
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
dik başlı10:37:36
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
alâmet10:37:33
Belirti, işaret, iz, nişan
hava akımı10:36:55
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
yığılma10:36:51
Yığılmak işi
Çabukluk10:36:40
Çabuk olma durumu hız, sür"at
alaz10:36:31
Alev, yalaz
mırra10:36:16
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
DOLAMBAÇLI10:36:06
Dolambacı olan
Tantal10:36:04
Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000° C ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element. Kısaltması Ta
meşbu10:36:04
Dolmuş, dolu
Takıntılı10:35:00
Takıntısı olan
Hiççilik10:34:54
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
ELVERİŞSİZ10:34:44
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
ö10:34:40
Tikinme veya bıkma anlatır
Küçük Asya10:34:32
Anadolu
tehir etmek10:34:18
ertelemek
ses uyumu10:34:09
Ünlü ve ünsüz uyumu
gözden çıkarmak10:34:00
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
enikonu10:33:55
İyiden iyiye, iyice
binek atı10:33:53
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
DEĞERLİ KAĞIT10:33:46
Kapsadığı hak, senede bağlı olan, senetsiz ileri sürülebilmesine imkân olmayan kâğıt
popüler10:33:44
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
İleri görüş10:33:40
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
boğa10:33:32
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
Akkarınca10:33:29
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
DAĞ KEÇİSİ10:33:28
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
kudret helvası10:33:25
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
saklambaç10:33:23
Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu
kavşak10:32:48
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
kayırma10:32:35
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
yarıcı10:32:29
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
uygun düşmek10:32:27
yakışmak, yaraşmak, elverişli olmak
SOLUK BORUSU10:32:23
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
türedi10:32:19
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
karaasma10:32:18
Loğusa otu, zeravent
trajedi10:31:47
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
meneviş10:31:04
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
çağ dışı10:31:00
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
ilgisiz10:30:30
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
benlikçilik10:30:29
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
taaffün10:30:21
Kokuşma, pis kokma
ruhi10:30:18
Ruhla ilgili, ruhsal
ütü10:29:59
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
temel10:29:50
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
klik10:29:48
Hizip
içeri10:29:40
İç yan, iç bölüm
Sedye10:29:38
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
sarı humma10:29:38
bk. sarı humma
duyarlı10:29:35
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
çökelek10:29:04
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
yalıçapkını10:28:58
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
Murabba10:28:56
Dört şeyden oluşan, dörtlü
üst deri10:28:55
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
hariciye10:28:50
(devlet yönetiminde) Dış işleri
nezaketsiz10:28:33
Nazik olmayan
sara10:28:01
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik
atlı spor10:27:57
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
değinme10:27:57
Değinmek işi, temas
ödüllendirme10:27:21
Ödüllendirmek işi