dili tutuk

1 Sıfat

Serbestçe, kolaylıkla konuşamayan