dili tutuk

1.SıfatSerbestçe, kolaylıkla konuşamayan

Son Arananlar

dili tutuk07:32:01
Serbestçe, kolaylıkla konuşamayan
olgu07:32:00
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
ora07:31:59
O yer
asayiş07:31:57
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
DESTEK07:31:55
Dayanak, dayak
Şap07:31:53
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
Lokanta07:31:52
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
reçine yağı07:31:50
Reçineden çıkan yağ
motorin07:31:48
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
diğer07:31:46
Başka, özge, öteki, öbür
koşucu07:31:46
Koşuya katılan yarışçı
kafiye07:31:45
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
Muazzez07:31:43
Sayılan, saygı duyulan, sevgili, aziz
pasaklı07:31:42
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
alâminüt07:31:41
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
bitki bilimi07:31:39
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
türedi07:31:38
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
onay07:31:37
Uygun bulma, tasdik
epe07:31:36
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
geliştirme07:31:34
Geliştirmek işi
ağzı kalabalık07:31:32
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
münkir07:31:30
İnkâr eden, kabul etmeyen
Yüz kalıbı07:31:29
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
Yalıtkan07:31:28
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
bölünme07:31:27
Bölünmek işi
sagu07:31:25
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
Taklit07:31:23
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
bildirme kipleri07:31:21
Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi
Mağlup07:31:19
Yenilen, yenik düşen
Karışım07:31:17
Karışmış olanın durumu
irin07:31:15
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
vekilharç07:31:15
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
kantar07:31:14
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
ag07:31:13
Gümüş"ün kısaltması
Karakter07:31:12
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
Frengi07:31:08
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
koyma07:31:07
Koymak işi
Hangi07:31:07
İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
Duş07:31:06
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
penis07:31:04
Erkeklik organı
TAHMİNİ07:31:03
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
düşmanlık07:31:01
Düşman olma durumu
ahlak dışıcılık07:30:59
Ahlâk bilimine aykırı davranma
düş kırıklığı07:30:57
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
Özdeş07:30:55
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
hoca07:30:53
Müslümanlıkta din görevlisi
atacılık07:30:50
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
zenne07:30:49
Kadın (eşyası)
bitik07:30:48
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
TÜY07:30:46
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
arnavutluk07:30:44
Arnavut olma durumu
sıklık07:30:44
Sık olma durumu
Yayın07:30:43
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
oğul otu07:30:42
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
nakdi07:30:41
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
ser07:30:39
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
KAYAK07:30:37
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
müntahip07:30:35
Seçmen
başa baş gelmek07:30:34
eşit olmak, denk olmak
S07:30:33
Kükürt"ün kısaltması
serüven07:30:32
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
peşmelba07:30:30
Şeftalili, kremalı bir çeşit dondurma
kebir07:30:30
Büyük, ulu
mason07:30:29
Masonluk derneği üyesi, farmason
adil07:30:28
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
yerleşim alanı07:30:26
Yerleşim merkezi
Ters07:30:25
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
çobanaldatan07:30:23
Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı (Caprimulgus europeus)
bap07:30:21
Kapı
büyücü07:30:19
Büyü yapan kimse, sihirbaz
07:30:18
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
lal07:30:17
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
randıman07:30:16
Verim
yün07:30:16
Güzün kırkılan koyun tüyü
Parapet07:30:14
Küpeşte, korkuluk
Takim07:30:14
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
artçı07:30:12
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
liva07:30:10
Sancak
hatim07:30:08
Sona erdirme, bitirme
elçi07:30:07
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
bopstil07:30:05
Züppece giyiniş biçimi
bulunmaz Hint kumaşı07:30:02
çok az bulunduğu ve çok değerli olduğu sanılan şey
Mahrut07:30:00
Koni
avlu07:29:58
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan
AZOT07:29:56
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
Fanatizm07:29:55
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
İyilik07:29:54
İyi olma durumu, salâh
melekler gibi07:29:53
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
YARARLI07:29:52
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
cismanî07:29:51
Cisimle, bedenle ilgili
file07:29:49
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
Çıtçıt07:29:47
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
MUSKA07:29:47
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
ana deniz07:29:47
Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz, okyanus, umman
Kiloamper07:29:45
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
gölgeli07:29:44
Gölge altında olan
tekdüze07:29:43
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
dekor07:29:42
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
kasınç07:29:42
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
Eskimo07:29:40
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
deniz kulağı07:29:38
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
Mevcut07:29:37
Var olan, bulunan
Her07:29:36
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
ulumak07:29:35
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
yük vagonu07:29:33
Yük taşımada kullanılan vagon
Buket07:29:31
Çiçek demeti
eşraf07:29:29
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
yelkenli gemi07:29:27
Yelkenle yürütülen gemi
Nasrani07:29:26
Hristiyan, İsevî
Acıklı07:29:24
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
hariç07:29:22
Dış, dışarı
nüzul07:29:20
İnme, felç
MIH07:29:20
Büyük çivi
ide07:29:19
bk. idea
bunaltma07:29:17
Bunaltmak işi
Üstelik07:29:15
Üste verilen şey
HAC07:29:13
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
esirgeme07:29:11
Esirgemek işi, himaye, vikaye
Bere07:29:10
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
her hâlde07:29:08
Büyük bir ihtimalle
emir vermek07:29:06
buyurmak, buyruk vermek
İzbe07:29:04
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
yaban ördeği07:29:01
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
engebesiz07:29:00
Engebesi olmayan
hayali07:28:58
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
Toptan07:28:56
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
Baklava07:28:56
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
ilgi göstermek07:28:56
ilgisini esirgememek, belli etmek
özsever07:28:54
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
dağ kırlangıcı07:28:52
Çobanaldatan, keçisağan