dilemek

1 -i

Birinden bir şeyin yapılmasını istemek, rica etmek, arzu etmek

Cümle 1: Yalnız bu hususta beni bağışlamanızı dilerim. - M. Ş. Esendal Cümle 2: Gerekli işlemin yapılmasını dilerim. Cümle 3: Köylüler benden bir daha helâllik diledikten sonra... - R. N. Güntekin

Biri için bir dilekte bulunmak

Cümle 1: Karadakiler her lisandan hayırlı yolculuklar dilediler. - R. H. Karay Cümle 2: Dilerim ayrılığın bitmese hiç / Bu firakı bileceksin diyerek. - F. Halıcı

Canı istemek

Cümle 1: Duygu, düşünce, dilediğim gibi yaşamak özgürlüğümü korumak isterim. - N. Cumalı