dilemek

1.Biri için bir dilekte bulunmak
Cümle 1: Karadakiler her lisandan hayırlı yolculuklar dilediler. - R. H. Karay Cümle 2: Dilerim ayrılığın bitmese hiç / Bu firakı bileceksin diyerek. - F. Halıcı
Canı istemek
Cümle 1: Duygu, düşünce, dilediğim gibi yaşamak özgürlüğümü korumak isterim. - N. Cumalı

Son Arananlar

dilemek07:39:12
Biri için bir dilekte bulunmak
sefer07:39:10
Yolculuk
Sadist07:39:10
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
Kilim07:39:09
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
atmaca07:39:07
Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş (Accipiter nisus)
KÜŞAT07:39:06
Açma, açılış
pulluk07:39:04
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
perhiz07:39:03
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
ayrılık07:39:01
Ayrı olma durumu
katıksız07:39:00
Katığı olmayan
ara bulucu07:38:58
Uzlaştıran kimse, uzlaştırıcı
simge07:38:57
Sembol
sefillik07:38:56
Yoksulluk
edep07:38:54
Toplum töresine uygun davranma, incelik
azarlanma07:38:53
Azarlanmak işi, paylanma
Talakat07:38:52
Düzgün söz söyleme kolaylığı
fahri07:38:47
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
gidiş dönüş07:38:45
Gitme ve gelme (veya dönme)
külhanbeyi ağzı07:38:44
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
bambu07:38:41
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
kamufle etmek07:38:39
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
karşılıksız07:38:27
Karşılığı olmayan
ilk gösteri07:38:26
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
mukabele07:38:25
Karşılık verme, karşılama, karşılık
kolokyum07:38:25
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
glikol07:37:54
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
samani07:37:53
Saman rengi, açık sarı
derinlemesine07:37:43
Çok ayrıntılı olarak
yeniçeri07:37:42
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
SALGIN07:37:38
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
sinir07:37:38
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
gayritabiî07:37:35
Doğa dışı, doğaya aykırı
mübarek07:37:26
Verimli, bereketli
muvaffak07:37:25
Başarmış, başarılı (kimse)
bitkisel07:37:12
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
şirinlik07:37:10
Şirin olma durumu, sevimlilik
TÜF07:37:09
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
MUHASEBECİ07:37:06
Sayman, muhasip
hakimiyet07:37:00
Egemenlik
toprak köleliği07:36:59
Toprağa bağlı kölelik düzeni
fenol07:36:58
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
pingpong07:36:57
Masa topu, masa tenisi
kavga07:36:57
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
Modern07:36:54
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
hâkim07:36:52
Bilge
PEYNİR07:36:51
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
başkumandan07:36:47
Başkomutan
cin07:36:38
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
araz07:36:33
Belirtiler
ÖLÜMSÜZ07:36:17
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
fatih07:36:15
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
edward gorey07:35:59
H. G. Wells, T. S. Eliot gibi yazarların kitaplarına illüstrasyonlar yapan, 1925 Doğumlu Ünlü ABD"li illütstratör, yazar,şair.
buruk07:35:50
Burulmuş olan
Bektaşî07:35:49
Hacı Bektaş Veli"nin tarikatına girmiş olan kimse
içkici07:35:49
İçki yapan veya satan kimse
Değersiz07:35:39
Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz
ses aleti07:35:30
Ses aygıtı
İÇKİ07:35:29
İçinde alkol bulunan içecek
sergilik07:35:27
Sergi yeri
makine yağı07:35:22
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
iptila07:35:20
Düşkünlük, tiryakilik
gönül eri07:35:20
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
gayret etmek07:35:19
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
dünya ahret kardeşim olsun07:35:17
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
yöneltme07:35:17
Yöneltmek işi, tevcih
iflâs07:35:14
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
miladi07:35:13
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
revaçta olmak07:35:11
değerli, üstün veya geçerli olmak
Çoluk çocuk07:35:09
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
Ağzı sıkı07:35:08
bk. ağzı pek
su düzeyi07:35:06
Su yüksekliğinin durumu
Hafıza kaybı07:35:05
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
erteleme07:35:04
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
kalem kutusu07:35:03
İçinde kalem bulunan küçük kutu
hemati07:35:03
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
düğün yahnisi07:35:02
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
SALAHİYET07:35:00
Yetki
kabul odası07:35:00
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
halk oylaması07:34:58
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
kerevet07:34:58
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
hazır para07:34:57
Nakit, elde mevcut para, likit
boşa gitmek07:34:55
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
soluk almak07:34:52
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
kulak altı bezi07:34:51
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
sahil boyu07:34:49
Deniz kıyısı
ortakçılık07:34:48
Ortakçı olma durumu
zinhar07:34:45
Sakın, asla, olmasın!
açı ölçüm07:34:44
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
Saka kuşu07:34:43
bk. saka
Arap tavşanı07:34:41
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
Çevre bilimi07:34:40
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
sıva07:34:38
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
Mal varlığı07:34:37
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
varİs07:34:35
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
başkatip07:34:34
Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı, başyazman
Kırılgan07:34:32
Kolay ve çabuk kırılan
destancı07:34:32
Destan yazan veya anlatan kimse
salâhiyetli07:34:30
Yetkili
kök kırmızısı07:34:30
Kök boyası, alizarin
TAKSİRAT07:34:29
Kusurlar, suçlar
yıldırılma07:34:27
Yıldırmak işi
Artı07:34:26
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
kötülemek07:34:24
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
tatbikî07:34:23
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
not vermek07:34:21
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
Güçlendirme07:34:20
Güçlendirmek işi
kâfi gelmek07:34:19
yetmek, yetişmek
Öğüt07:34:16
Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat
fiyatlı07:34:14
Fiyatı olan, pahalı
kam07:34:14
bk. şaman
zenne07:34:13
Kadın (eşyası)
Renyum07:34:12
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
Algılama07:34:11
Algılamak işi, idrak etme
Jüpiter07:34:08
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
sağuculuk07:34:05
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
irşat07:34:04
Doğru yolu gösterme, uyarma
Ekşimtırak07:34:02
Az ekşi
sağ salim07:34:01
Hiçbir zarar görmeden
MERASİM07:33:59
Tören
kaşbastı07:33:56
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
bozuk para07:33:55
Ufak birimlere ayrılmış para, ufaklık, bozuk
kabakulak07:33:55
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
kamera07:33:55
Alıcı, fotoğraf makinesi
nemçeker07:33:54
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
BELKİ07:33:52
Muhtemel olarak, olabilir ki
iç deniz07:33:51
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
özendirme07:33:49
Özendirmek durumu, işi, teşvik
Kağıt07:33:49
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
İKİ07:33:48
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
kontrolörlük07:33:46
Denetçilik