dermatoloji

1.İsimDeri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye

Son Arananlar

tavuk balığı07:33:25
Mezgit
Çağlayan07:33:24
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
Toplardamar07:33:24
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
canlı07:33:23
Canı olan, diri, yaşayan
ibraz07:33:21
Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma
ALAKOK07:33:18
Rafadan
çabalanma07:33:18
Çabalanmak işi
SEVİMLİ07:33:17
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
göze çarpmak07:33:15
dikkati üzerine çekmek
rengârenk07:33:14
Çeşitli renkleri olan, renk renk
istenç07:33:13
İrade, istek
AKITMA07:33:12
Akıtmak işi
Ağrı07:33:11
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
kotlama07:33:09
Kotlamak işi
buğra07:33:08
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
münasebetsiz07:33:06
Uygun olmayan, yakışıksız, çirkin
itiyat07:33:05
Alışkanlık, huy
Hükmi07:33:03
Hükümle ilgili, tüzel
mugayir07:33:02
Uymaz, aykırı
lehçe07:33:00
Polonya dili
murt07:33:00
Mersin ağacı
behemehal07:33:00
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
İŞLİK07:32:58
Atölye
beynelmilelcilik07:32:57
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
rivayet07:32:55
Söylenti
mastar07:32:53
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
stator07:32:51
Duruk
Düstur07:32:50
Genel kural, kaide
tezkire07:32:49
bk. tezkere
döl yolu07:32:47
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vagina
Anonim07:32:46
Adı sanı bilinmeyen
imkansız07:32:46
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
hanende07:32:46
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
acemilik07:32:45
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
İş güç07:32:44
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
sofistike07:32:42
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
telaki07:32:40
Buluşma, kavuşma
özü sözü bir07:32:39
düşündüğü gibi söyleyen veya davranan
malgama07:32:39
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
askerî07:32:37
Askerlikle ilgili, askere özgü
yüzer07:32:36
Her birinde yüz, her defasında yüzü bir arada olan
şaka kaldırmak07:32:35
şakaya dayanmak, katlanmak
diyar07:32:34
Ülke
numunelik07:32:33
Örneklik
karşı sav07:32:32
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
takke07:32:32
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
otel07:32:30
Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme
kinestezi07:32:29
Devin duyum
aşk07:32:27
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
dermatoloji07:32:26
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
Lanetli07:32:24
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
Büyü07:32:23
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı
geceleme07:32:21
Gecelemek işi
yumak07:32:20
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
alizarin07:32:19
Kök boyası, kök kırmızısı
BEYZİ07:32:18
Yumurta biçiminde, söbe, oval
TABİP07:32:17
Hekim, doktor
yalnız başına07:32:16
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
FİİL07:32:15
İş, davranış
namert07:32:15
Korkak, alçak, mert olmayan
mevzun07:32:14
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
IR07:32:12
bk. yır
li07:32:11
Lityum "un kısaltması
sürme07:32:09
Sürmek işi
kayra07:32:07
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
isyankarlık07:32:06
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
yürürlükte bulunmak07:32:05
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
belirteç07:32:04
Zarf
amele07:32:02
İşçi, emekçi
yetişme07:32:01
Yetişmek işi
yurt içi07:31:59
Yurt sınırları içinde olan
matem07:31:58
Yas
YÖNERGE07:31:57
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
deyi07:31:56
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
DOLDURMA07:31:55
Doldurmak işi
toyca07:31:54
Toy (bir biçimde), toya yakışır (biçimde)
Karışım07:31:54
Karışmış olanın durumu
Abaza07:31:52
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
olmamış07:31:52
Olgunlaşmamış, ham
izzetinefis07:31:51
Onur, öz saygı
Vahi07:31:49
Boş, saçma
leziz07:31:48
Tadı güzel, lezzetli
dragon07:31:46
Ejderha
kere07:31:45
Kez, yol, defa, sefer
galat07:31:43
Yanlış (kelime veya söz)
anlatmak07:31:42
İnandırmak, belirtmek
YAFTA07:31:40
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
hissetmek07:31:39
Bir şeyden etkilenmek, duymak
üşengeç07:31:37
Çok üşenen, tembel
mevzu07:31:37
Konu
Üstüne07:31:36
İlişkin, üzerine, dair
SEM07:31:34
Zehir, ağı
Eskişehir taşı07:31:33
Lüle taşı
aba07:31:32
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
YÖNETİM YERİ07:31:32
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
beşbıyık07:31:30
İri muşmula
HAR07:31:29
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
izale etmek07:31:27
yok etmek, gidermek
CENNET07:31:26
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
katı yürekli07:31:24
Acıması olmayan, acımasız
Harfiyen07:31:22
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
kuvvetlice07:31:21
Oldukça güçlü, kuvvetli
nafi07:31:20
Yararlı, kazançlı
ferhane07:31:19
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
yılan07:31:19
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
yufka yürekli07:31:18
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
Sam07:31:16
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
halay07:31:15
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
karamuk07:31:13
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
gemi iskeleti07:31:12
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
Hacim07:31:10
Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı
anîden07:31:08
Ansızın, birdenbire
eti07:31:08
Hitit
fikir danışmak07:31:07
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
ailece07:31:07
Bütün aile birlikte
direşken07:31:06
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
revani07:31:04
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
şinanay07:31:04
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
art arda07:31:03
Birbirinin arkasından
benimseme07:31:01
Benimsemek işi, sahip çıkma, tesahup
Mayalama07:31:00
Mayalamak işi
Halkçılık07:30:58
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
özet07:30:57
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
İNANÇ07:30:55
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
müstahdem07:30:54
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
banknot07:30:53
Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kâğıt para
nişangah07:30:52
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
çultar07:30:50
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
fikir yazısı07:30:49
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
Katre07:30:47
Damla, damlayan şey