dam

1.İsimYapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Cümle 1: Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu
Toprak damlı ev, küçük ev, köy evi
Cümle 1: Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım
Ahır
Cümle 1: At damında çocuğa çok iyi bir yer yapmıştı. - H. E. Adıvar
Tutuk evi
2.İsimDansta kavalyenin eşi
Cümle 1: Erkeklerin kimi damlarının elinden, kimi kolundan, kimi de hafifçe omzundan tutmuş, geliyorlardı. - Ç. Altan
İskambil kâğıtlarında kız

Son Arananlar

dam14:11:14
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
nisyan14:11:05
Unutma
nazlı14:11:03
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
murt14:11:00
Mersin ağacı
molekül14:10:57
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
Ukraynalı14:10:54
Ukrayna halkından olan kimse
mail14:10:53
Eğilimi olan
mahlut14:10:50
Katışık
mütemayiz14:10:47
Kendini gösteren, sivrilen
mitolojik14:10:47
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
bir14:10:43
Sayıların ilki
müteahhit14:10:42
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
cüsseli14:10:42
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
müsavi14:10:40
Eşit, denk
mümtaz14:10:37
Seçkin
olanaksızlık14:10:36
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
müminlik14:10:34
Mümin olma durumu
mültezim14:10:31
Kesenekçi, kesimci
bilye14:10:28
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
Sınırlı14:10:26
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
cankurtaran14:10:23
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
mücevher14:10:23
Değerli süs eşyası
mücerret14:10:20
Soyut
kazanma14:10:15
Kazanmak işi, edinme
itmek14:10:12
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
hamam14:10:10
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
mümbit14:10:09
Verimli, bitek
hamal semeri14:10:07
Arkalık
ondüle14:10:01
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
yer bilimi14:09:59
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
eşref14:09:52
Çok onurlu, çok şerefli
dogmacılık14:09:49
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
denetleme14:09:43
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
bol14:09:37
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
müreffeh14:09:36
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
azade14:09:32
Başıboş, erkin, serbest
ahenk kaidesi14:09:32
bk. ünlü uyumu
akyuvar14:09:30
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
abus14:09:26
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
NÜFUS14:09:25
Kişi
Kış14:09:21
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
DALKAVUK14:09:14
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
boğa14:09:13
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
kalp çarpıntısı14:09:13
Kalbi veya kalbinin çalışması bozuk olan kimse
temiz14:09:12
Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, pak
canlıcılık14:09:10
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
BİRÇOK14:09:10
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
ZAMK14:09:09
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
Zırh14:08:58
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
Çıkış14:08:57
Çıkmak işi veya biçimi
talak14:08:55
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
itizar14:08:51
Özür dileme
Tar14:08:25
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
TEKİT ETMEK14:08:21
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
Peyk14:07:53
Uydu
ORTALAMA14:07:48
Ortalamak işi
su yosunları14:07:47
Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, daha çok su yüzeyinde yaşayan, yaprak veya tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi, üşniye, algler
Hoş14:07:42
Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren
Tatsız14:07:41
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
GİDON14:07:40
Yönelteç
ELEŞTİRİ14:07:37
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
jüri14:07:36
Seçiciler kurulu, seçici kurul
Celse14:07:35
Oturum
Alize14:07:31
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
AM14:07:25
Amerikyum"un kısaltması
yetenekli14:07:20
Yeteneği olan, kabiliyetli
yersiz14:07:18
Barınacak yeri olmayan
yerli14:07:15
Taşınamayan, başka yere götürülemeyen
yeknesak14:07:13
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
ortaya koymak14:07:10
herkesin görebileceği yere koymak
yasemin14:07:10
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)
trol14:07:08
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
tatbiki14:07:00
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
talyum14:06:57
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
susamak14:06:55
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
kuaför14:06:53
Kadın berberi
saman rengi14:06:50
Açık, soluk sarı renk
reorganizasyon14:06:45
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
pelteklik14:06:42
Peltek olma durumu, peltek konuşma
muzaffer14:06:32
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
meta14:06:27
Mal, ticaret malı
içe kapanık14:06:26
Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık (kimse)
Boru14:06:23
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
İdare kandili14:06:22
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
mania14:06:08
Engel
mızmız14:06:07
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
ziynet14:06:07
Süs, bezek
maksimum14:06:04
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
sahi14:06:03
Gerçekten, gerçek olarak
reva14:05:56
Yakışır, yerinde, uygun
mızıka14:05:52
Bando
müellefat14:05:51
Yazılı eserler
lektör14:05:47
(üniversitede) Okutman
mütalâa etmek14:05:44
okumak
müşahhas14:05:42
Somut, konkre
kuz14:05:41
Gölgede kalan (yan)
isnat14:05:27
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
KİMYON14:05:17
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
file14:05:16
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
evlendirme14:05:14
Evlendirmek işi
aksata14:05:06
"alma ve verme" Alış veriş
SAHİP OLMAK14:05:02
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
akademi14:04:57
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
Pervane14:04:53
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
hristiyan14:04:52
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
NET14:04:50
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
futa14:04:49
İpekli peştamal
Kask14:04:49
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
Battaniye14:04:47
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
fütüvvet14:04:46
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
KAVGA14:04:42
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
ersatz14:04:41
bk. erzatz
Fedakar14:04:41
Özverili
beste14:04:36
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
Alkol14:04:32
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
IZGARA14:04:31
Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
Giderayak14:04:27
Gitme anında, gitmek üzere iken
Aklama14:04:23
Aklamak işi, ibra
memat14:04:22
Ölüm
eskiz14:04:16
Taslak
Çıplaklık14:04:14
Çıplak olma durumu
piç kurusu14:04:07
Soysuz ve yaramaz çocuk
yurtlanma14:04:04
Yurtlanmak işi, iskân
gölgeli resim14:03:50
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
RİZİKO14:03:50
Zarara uğrama tehlikesi
gönüllü14:03:49
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
dolaşma14:03:49
Dolaşmak işi
tecim14:03:47
Ticaret
höl14:03:41
Yaşlık, nem
fayans14:03:37
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha