dam

1.İsimYapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Cümle 1: Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu
Toprak damlı ev, küçük ev, köy evi
Cümle 1: Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım
Ahır
Cümle 1: At damında çocuğa çok iyi bir yer yapmıştı. - H. E. Adıvar
Tutuk evi
2.İsimDansta kavalyenin eşi
Cümle 1: Erkeklerin kimi damlarının elinden, kimi kolundan, kimi de hafifçe omzundan tutmuş, geliyorlardı. - Ç. Altan
İskambil kâğıtlarında kız

Son Arananlar

dam16:31:25
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
direnme16:31:21
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
emzik16:31:16
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
gardiyan16:31:12
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
vitrin16:31:09
Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen
ŞAH16:31:08
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
Sersem16:31:06
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
kına çiçeği16:31:05
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
kıç16:31:03
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
yazgıcılık16:31:02
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
safha16:30:55
Evre
Sulh16:30:54
Barış
Saha16:30:48
Alan
cesur16:30:45
Yürekli, cesaretli
kabul etmek16:30:44
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
galyum16:30:42
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
hünnap16:30:41
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
masal16:30:34
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
yetersiz16:30:26
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
içli dışlı olmak16:30:18
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
seyyar16:30:17
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
tavsiye mektubu16:30:14
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
tavan aralığı16:30:08
bk. tavan arası
haç16:30:07
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
hanım16:30:04
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
haksızlık etmek16:30:02
adalete aykırı davranmak, gadretmek
vejetaryen16:29:59
Etyemez
cenin16:29:58
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
Pepe16:29:54
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
yunak16:29:51
Yıkanılan yer, hamam
hâkim16:29:48
Bilge
kıvılcım16:29:46
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
karpuz16:29:42
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
bucak16:29:34
Kenar, köşe, yer
fiziksel16:29:31
Fizikle ilgili olan
koltuk16:29:27
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
enayi16:29:25
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
iyi hal16:29:24
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl
KOMPOZİTÖR16:29:22
Besteci
KAbir16:29:19
Mezar, sin
yutak16:29:17
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
paralık16:29:14
Herhangi bir para değerinde olan
reislik16:29:05
Başkanlık
naziklik16:29:03
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
dalgıç16:29:02
Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam
Kumsal16:28:54
Su kıyılarında oluşan kumlu yer, plâj
düzelme16:28:52
Düzelmek durumu
NEŞE16:28:51
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
aralık16:28:44
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
amazon16:28:43
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
Meşime16:28:40
Döl yatağı
Hediye16:28:37
Armağan
Kıymet16:28:34
Değer
güç16:28:31
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
yatkınlık16:28:26
Yatkın olma durumu
ARNAVUT16:28:25
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
İKAME16:28:23
Yerine koyma, yerine kullanma
yaylı16:28:22
Yayı olan
Utanma16:28:17
Utanmak durumu, teeddüp
ümit16:28:16
Umma, beklenti, umut
maddeci16:28:12
Materyalist
ağlatı16:28:11
Trajedi
lâf taşımak16:28:05
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
vernik16:27:59
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
nimet16:27:57
İyilik, lütuf, ihsan
BURCU16:27:54
Güzel koku, ıtır
Çay16:27:53
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
kalem kutusu16:27:50
İçinde kalem bulunan küçük kutu
bulaşma16:27:44
Bulaşmak işi
uşak16:27:41
Çocuk
Soysuz16:27:39
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
aşinalık16:27:38
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
parlama16:27:35
Parlamak işi
mezat16:27:27
Artırma ile satış
şatafat16:27:25
Süs ve gösteriş
mezar16:27:24
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
Uskumru16:27:22
Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
ecdat16:27:21
Dedeler, atalar
madeni16:27:19
Madensel, madenle ilgili
naiplik16:27:19
Naip olma durumu, niyabet
mezun16:27:18
İzin almış, izinli
güç beğenir16:27:16
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
antant16:27:08
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
edinme16:27:04
Edinmek işi, kazanma, iktisap
künefe16:27:01
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
Yumuşak16:26:55
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
ağı ağacı16:26:48
Zakkum
MEŞRUBAT16:26:46
İçilecek şeyler, içecekler
Bor16:26:43
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
antropoloji16:26:42
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
lagar16:26:41
Zayıf, çelimsiz, etsiz
oyuncu16:26:38
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
Sağgörü16:26:37
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
KERTE16:26:34
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti
gülünç16:26:28
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
haritacılık16:26:25
Haritacı olma durumu
kukla16:26:24
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
ULU16:26:19
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
kutup16:26:18
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
kanaat etmek16:26:16
yetinmek
hikâye etmek16:26:14
ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
parlak16:26:13
Parlayan, ışıldayan
aktivite16:26:11
Etkinlik
türetme16:26:07
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
toplantı16:26:05
Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
kavgacı16:26:04
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
zeki16:26:02
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
Küpe16:26:01
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
ÇÖMLEK16:25:52
Toprak tencere
Psikoloji16:25:50
Ruh bilimi, ruhiyat
dokundurma16:25:48
Dokundurmak işi
çapkın16:25:45
Geçici aşklar arkasında koşan
ödeşme16:25:43
Ödeşmek işi
soğukluk16:25:42
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
Ferman16:25:39
Buyruk, emir
damla taşı16:25:33
Yapılarda süs unsuru olarak kullanılan damla biçiminde taş
zapt etmek16:25:31
zorla almak
ikaz etmek16:25:30
uyarmak, dikkat çekmek
firak16:25:27
Ayrılış, ayrılık
heyecanlI16:25:25
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
yazanak16:25:21
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
tolerans16:25:19
Hoşgörü, müsamaha
tek başına16:25:18
Kendi kendine, yalnız olarak
Amorti16:25:16
Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil
klişe16:25:15
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
ACIMA16:25:14
Acımak işi
FAYDASIZ16:25:01
Yararsız
tamamen16:25:00
Bütün olarak, büsbütün
lanet16:24:58
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
agami16:24:56
Güney Amerika"da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş