dam

1.İsimYapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Cümle 1: Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu
Toprak damlı ev, küçük ev, köy evi
Cümle 1: Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım
Ahır
Cümle 1: At damında çocuğa çok iyi bir yer yapmıştı. - H. E. Adıvar
Tutuk evi
2.İsimDansta kavalyenin eşi
Cümle 1: Erkeklerin kimi damlarının elinden, kimi kolundan, kimi de hafifçe omzundan tutmuş, geliyorlardı. - Ç. Altan
İskambil kâğıtlarında kız

Son Arananlar

uzunçalar19:06:05
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
bilgi edinmek19:05:52
öğrenmek, bilgi almak
tek eşli19:05:29
Eşi bir tek olan, monogam
taşıt19:04:32
Taşıma aracı
Sözcük19:04:20
Kelime
yaban maydanozu19:03:48
Baldıranın maydanoza benzeyen bazı türlerine verilen ad
gizemli19:03:28
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
içli19:03:26
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
jüri19:03:25
Seçiciler kurulu, seçici kurul
AYNA19:03:23
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
AÇIK19:03:13
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
şerare19:02:52
Kıvılcım, çakım, çakın
idari19:02:51
Yönetimle ilgili, yönetimsel
Ekip19:02:33
Takım, grup, kol
abaküs19:02:28
Sayı boncuğu, çörkü
komuta etmek19:02:14
(askerlikte) yönetmek, kumanda etmek
gIrtlak19:02:12
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
karbonlu19:01:55
Birleşiminde karbon bulunan
afife19:01:53
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
teamül19:01:49
İş, davranış
aşüfte19:01:37
Oynak, açık saçık kadın, kokot
lâedri19:01:18
Yazarı bilinmeyen, anonim
İPEK19:00:56
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
İSTERİ19:00:51
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
UYGUNSUZ19:00:47
Uymayan, yakışık almayan, yaraşmayan, münasebetsiz
felç19:00:47
İnme, nüzul
Çıta19:00:16
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
Yarı karanlık19:00:13
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
uysal19:00:11
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
taka19:00:04
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
tertemiz18:59:01
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
An18:58:58
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
frank18:58:33
Fransız para birimi
Kasınç18:58:23
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
tatar ağası18:58:21
Posta görevi yapan tatarların amiri
hora18:58:19
Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu
tutuk18:58:09
Akıcı, rahat konuşamayan
masraflı18:58:07
Çok masraf gerektiren, pahalıya çıkan
duruşma18:58:06
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
kundak18:58:06
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
ayni18:58:02
Gözle ilgili
anlam bilimi18:57:39
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
malgama18:57:36
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
men18:57:02
Yasaklama, izin vermeme
bellek18:57:00
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
sakin18:56:25
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
anaç18:56:14
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
Özseverlik18:56:07
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
terakki etmek18:55:58
ilerlemek
tabur18:55:35
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
yaygara18:55:00
Gereksiz olarak yüksek sesle bağırıp çağırma
TARAFEYN18:54:56
İki taraf
muazzam18:54:43
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
tabı18:54:40
Mizaç, huy, tabiat, karakter
ispiyonlama18:54:39
İspiyonlamak işi
irade kaybı18:54:34
bk. irade yitimi
mikroskop18:54:16
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
topak18:54:01
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
sağlamak18:53:56
Elde etmek, sahip olmak
lağım18:53:35
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
Tar18:53:16
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
boydaş18:53:10
Aynı boyda olan
inanca18:52:48
Güvence
ege18:52:33
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
kullanma18:52:20
Kullanmak işi, istimal
kampus18:52:19
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
ispirtolu18:52:14
İspirtosu olan
eğimölçer18:52:10
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
basıcı18:51:59
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
nasır18:51:41
En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
Seryum18:51:26
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
kafile18:50:27
Birlikte yolculuk eden topluluk
YOKSUL18:50:24
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
kontrolör18:50:16
Denetçi
sanrı18:50:04
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
defnetme18:50:00
Defnetmek işi, gömme
topçeker18:49:55
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
tükenmez kalem18:49:51
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
eflâtun18:49:46
Açık mor renk
PARA18:49:45
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
atmasyon18:49:36
Uydurma, palavra
zevat18:49:32
Kişiler, zatlar
yüklemek18:49:01
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
üzüntüsüz18:48:43
Üzüntüsü olmayan, sıkıntısız, acısız
KİSPET18:48:26
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
Sistemli18:48:24
Düzenli
Keyfiyet18:48:16
Nitelik
CET18:48:14
Dede, büyük baba, ata
el sıkmak18:48:03
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
su sığırı18:47:54
Manda
LİNEER18:47:52
Çizgilerle ilgili olan
Söbe18:47:51
Biçimi yumurta gibi olan, beyzî, oval
aktör18:47:50
Erkek oyuncu
vasi18:46:57
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
zarar18:46:30
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
taş yuvarı18:46:22
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
Kukuletalı18:46:15
Kukuletası olan
frikik18:46:00
Serbest vuruş
zamane18:45:53
Çağ, devir
yargıtay18:45:52
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
vekil18:45:43
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
cenk etmek18:45:23
savaşmak, mücadele etmek
traksiyon18:45:17
Çekim
inkılap18:45:04
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
epe18:45:02
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
aforoz18:44:59
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
hayat arkadaşı18:44:37
Eş, karı kocadan her biri
Hacim18:44:02
Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı
çözücü18:43:29
Çözmek işini yapan
Işın18:43:07
Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua
düzgün18:43:04
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
ekinoks18:42:46
Gün gece eşitliği
vasilik18:42:46
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
nafaka18:42:34
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
kör bağırsak18:42:08
Kalın bağırsağın ilk parçası
TAKRİR18:42:07
Yerleştirme, yerleştirilme
antik çağ18:42:05
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
aksilik18:42:02
Terslik, inatçılık, huysuzluk
kıya18:42:00
Adam öldürme suçu, cinayet
ÇÖKME18:41:52
Çökmek işi, inhitat
oyun kağıdı18:41:48
İskambil kâğıdı
Çalışmak18:41:47
İşi veya görevi olmak
ARK18:41:45
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
dürzü18:41:37
Ağır bir hakaret ve küfür sözü olarak kullanılır
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır18:41:32
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
MEYUS18:41:30
Üzgün
umarsız18:41:23
Çaresiz
FAMİLYA18:41:21
Aile
şıra18:41:04
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
olası18:41:01
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün