dam

1.İsimYapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Cümle 1: Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu
Toprak damlı ev, küçük ev, köy evi
Cümle 1: Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım
Ahır
Cümle 1: At damında çocuğa çok iyi bir yer yapmıştı. - H. E. Adıvar
Tutuk evi
2.İsimDansta kavalyenin eşi
Cümle 1: Erkeklerin kimi damlarının elinden, kimi kolundan, kimi de hafifçe omzundan tutmuş, geliyorlardı. - Ç. Altan
İskambil kâğıtlarında kız

Son Arananlar

Macun13:52:14
Hamur kıvamına getirilmiş madde
maddeci13:51:46
Materyalist
Hint irmiği13:51:43
Sagu
desise13:51:41
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
Sefine13:51:34
Gemi
fail13:51:30
Eden, yapan, işleyen
iftihar etmek13:51:28
kıvanç duymak, övünmek
pintilik13:51:28
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
efelek13:51:08
Lâbada
kaymak taşı13:50:49
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
sağ13:50:45
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
ifraz13:50:43
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
lisaniyat13:50:29
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
etek13:50:21
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
suçsuzluk13:49:46
Suç işlememiş olma durumu
şaşaa13:49:37
Görkem, gösteriş, tantana
bağlaşık13:48:31
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
evlilik dışı13:48:12
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
kovmak13:48:08
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
Sümbül13:47:45
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
sümük doku13:47:45
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
harcama13:47:44
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
skeç13:47:38
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
halk avcılığı13:47:37
Demagoji
dermatoloji13:47:29
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
eksilme13:46:44
Eksilmek işi, tenakus
edik13:46:35
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
galeri13:46:00
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
samaryum13:45:59
Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunur element. Kısaltması Sm
bağıllık13:45:38
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
ticaret gemisi13:45:34
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
masarika13:45:11
Bağırsakları tutan karın iç zarı
maderşahi13:45:02
Anaerkil, matriarkal
gülünç13:45:00
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
gangliyon13:44:10
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
komposto13:43:56
Hoşaf
sataşma13:43:45
Sataşmak işi
küfe13:43:43
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
işçi13:43:42
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
APSE13:43:41
İrin birikimi, çıban
gücendirme13:43:19
Gücendirmek işi
facia13:43:16
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
konsantre13:43:10
Yoğunlaştırılmış, yoğun
yükleme13:42:28
Yüklemek işi, tahmil
Yufka13:42:25
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
hamam böceğigiller13:42:23
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
inançlı13:42:20
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
hususi13:42:20
Özel
yırtıcı kuş13:42:12
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
kuşluk13:42:04
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
alçak gönüllü13:42:03
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
Amerikan13:41:59
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
inşa etmek13:41:49
kurmak, yapmak
muhaberat13:41:28
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
akıl hastahanesi13:41:26
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
San13:40:54
Ün, şan, şöhret
rejim13:40:01
Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
yatkın13:39:49
Bir yana eğilmiş, yatık
bakiye13:39:40
Artık, artan, kalan, geri kalan
tokuşma13:39:31
Tokuşmak işi
Oylumlu13:39:26
Oylumu olan, hacimli
sezgi13:39:23
Sezme yeteneği, feraset
kucak13:39:15
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
tekrarlanma13:39:15
Tekrarlanmak işi
yeniçeri13:39:04
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
görecelik13:39:00
Görece olma durumu
İşte13:38:46
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
VAKIA13:38:37
Olgu
kayırıcı13:38:32
Kayıran, koruyan, iltimasçı
içine atmak13:37:57
sıkıntısını kimseye belli etmemek
Baget13:37:39
İnce, kısa değnek
çoğunluk13:37:14
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
Eskimo13:36:53
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
objektif13:36:52
Nesnel, afakî
gölge13:36:28
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
basbayağı13:36:15
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
Müstahdem13:35:41
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
ZİFAF13:35:20
Gerdeğe girme, gerdek
niteliksiz13:34:52
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
isteklendirici13:34:51
İstek uyandıran, teşvikkâr
kısıtlı13:34:31
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
aralıklı13:34:15
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
aslan sütü13:33:40
Rakı
tambur13:33:32
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
terfi etmek13:33:25
bir görevde derecesi yükselmek
kurutma kabı13:33:03
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
puan13:32:59
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
asap13:32:54
Sinirler
Karmakarışık13:32:53
Dağınık, düzensiz, çok karışık
su sığırı13:32:40
Manda
ikbal13:32:28
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
sıcakkanlılık13:32:19
Sıcak kanlı olma durumu
mühtedi13:32:18
Dönme
Körelme13:32:16
Körelmek işi
sanatkâr13:32:16
Sanatçı
hoppalık13:32:15
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
nükteci13:32:14
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
ziraat13:32:13
Çiftçilik, tarım
meymenetsiz13:32:12
Uğursuz
ELDİVEN13:32:05
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
Yücelme13:31:39
Yücelmek işi, itilâ
Çiftçi13:31:38
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
onbaşılık13:31:37
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
gömgök13:30:33
Her yanı mavi, masmavi
kaza13:29:50
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
muhayyer13:29:42
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
iğrenme13:29:41
İğrenmek işi
şehirli13:29:37
Şehir halkından olan, kentli
benlik13:29:32
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
emir subayı13:29:30
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
sürahi13:29:30
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
ceriha13:29:30
Yara
popo13:29:23
Kaba et, kıç
sAV13:29:22
İddia, tez
tirat13:29:22
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
Rutenyum13:29:21
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
ru13:29:20
Rutenyum"un kısaltması
tenkit etmek13:29:20
eleştirmek
iskan13:29:19
Yurtlandırma, yerleştirme
başkent13:29:19
Başşehir
Aksatma13:29:18
Aksatmak işi
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek13:29:18
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
Kadın hastalıkları13:29:16
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
akın13:29:15
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
İŞLEVCİLİK13:29:14
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
Ördek13:29:14
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
icmal13:29:12
Özet, kısaltma
saldırı13:29:11
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
argüman13:29:10
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
YÖNTEM13:29:09
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem