dam

1.İsimYapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Cümle 1: Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu
Toprak damlı ev, küçük ev, köy evi
Cümle 1: Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım
Ahır
Cümle 1: At damında çocuğa çok iyi bir yer yapmıştı. - H. E. Adıvar
Tutuk evi
2.İsimDansta kavalyenin eşi
Cümle 1: Erkeklerin kimi damlarının elinden, kimi kolundan, kimi de hafifçe omzundan tutmuş, geliyorlardı. - Ç. Altan
İskambil kâğıtlarında kız

Son Arananlar

dam14:53:05
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
abat14:53:01
Bayındır, mamur
eriyik14:52:59
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
aktinit14:52:53
Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plûtonyum, amerikyum, küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı
zürafa14:52:48
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
mantar özü14:52:48
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
pislemek14:52:46
Pisletmek
toyluk14:52:37
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
üzerine atmak14:52:31
bir suçu birine yüklemek
Keten14:52:31
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
yıkama14:52:19
Yıkamak işi
Onurlu14:52:12
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
yakınma14:52:11
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
Tellür14:51:37
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
araklama14:51:15
Araklamak işi, çalma, aşırma
kerkenez14:51:14
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
rodeo14:51:14
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
sodyum klorür14:50:58
Tuz
pe14:50:49
P harfinin adı
triportör14:50:47
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
Kalıntı14:50:44
Artıp kalan şey, bakiye
kömür14:50:44
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
gırtlak14:50:42
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
sülf14:50:39
Kükürt
topluca14:50:31
Toplu olarak
Asla14:50:28
Hiçbir zaman, hiçbir biçimde
rantabl14:50:26
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
jeneratör14:50:22
Üreteç, dinamo
fahri14:50:22
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
maden kömürü14:50:20
Taş kömürü
tütün rengi14:50:11
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
EL ALTINDA14:50:07
kolayca alınabilecek yerde, hazırda
aksata14:50:02
"alma ve verme" Alış veriş
rengarenk14:50:01
Çeşitli renkleri olan, renk renk
kimsesizlik14:49:56
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
korluk14:49:53
Kor olma durumu
esnaf14:49:50
Küçük sermaye ve sanat sahibi
ana fikir14:49:48
Belirli bir konuda bir yazının temeli olan düşünce
mütehassıs14:49:43
Uzman
aksine14:49:36
Tersine
Dışkı14:49:32
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
sunak14:49:30
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
Şehla14:49:28
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
ince ses14:49:28
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
sunma14:49:25
Sunmak işi
Pamuk14:49:23
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
paylaşmak14:49:10
Katılmak
Mamur14:49:08
Bayındır
sulta14:49:06
Yetke, otorite
ıtnap14:48:55
Sözü boş yere uzatma
sulak14:48:45
Suyu olan, suyu bol
şema14:48:30
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
tornalı14:48:29
Tornada işlenmiş
PRATİK14:48:29
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
nasip14:48:26
Birinin payına düşen şey
astatin14:48:24
Astat
ispermeçet balinası14:48:19
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
anons14:48:15
Duyuru, duyurma
liberasyon14:48:02
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
beygir gücü14:47:56
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
SU AYGIRI14:47:45
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
TARLA14:47:44
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
gelgit14:47:44
Boşuna gidip gelme
birdenbire14:47:24
Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada
kompresör14:47:22
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
yön14:47:21
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
iştirak14:47:16
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
tanıtma14:47:11
Tanıtmak işi, takdim
mark14:47:09
Alman para birimi
nazariyat14:47:05
Kuramlar
ENDÜSTRİ14:47:01
Sanayi
döl14:46:57
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
şaşma14:46:57
Şaşmak işi
İZİN14:46:57
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
kakül14:46:56
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
teşhir etmek14:46:56
göstermek
muhrip14:46:45
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
sokur14:46:45
Köstebek
karşılık14:46:42
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
bukağı14:46:41
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
harekete geçmek14:46:29
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
mineral bilimi14:46:25
Mineral ve billûrlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, mineroloji
isyan etmek14:46:21
ayaklanmak
mukim14:46:19
(bir yerde, bir evde) Oturan, eğleşen, ikamet eden
toplamak14:46:19
Devşirmek
çarşı14:46:16
Dükkânların bulunduğu alış veriş yeri
Gömme14:46:15
Gömmek işi
halk bilimi14:45:53
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
badem içi14:45:49
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
VASATİ14:45:49
Orta, ortalama
belirleme14:45:43
Belirlemek işi, tayin
Güzel14:45:30
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
toplanma14:45:02
Toplanmak işi
salkım14:45:01
Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş
kerevet14:44:54
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Özürlü14:44:44
Özrü olan
ağırkanlı14:44:43
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
gururlu14:44:29
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
sicim14:44:14
Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
ataşe14:44:09
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
Babayiğit14:44:09
Güçlü kuvvetli
mukavemet14:44:09
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
İSTENÇSİZ14:44:08
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
Buzul bilimi14:43:42
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
kudret hamamı14:43:33
Ilıca
Şimal14:43:24
Kuzey
gündüz gözüyle14:43:20
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
yoğunlaştırma14:43:15
Yoğunlaştırmak işi
akrobat14:42:54
Cambaz
Tatar14:42:47
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
kafkasyalı14:42:40
Kafkasya halkından olan (kimse)
millet14:42:39
Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
kilit dili14:42:35
Kilidin anahtarla sürülen parçası
mutaassıp14:42:30
Bağnaz
kıyam14:42:26
Ayağa kalkma, ayakta durma
top14:42:21
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
nara14:42:06
Haykırma, bağırma
ilerici14:41:59
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
acemce14:41:49
Farsça
yansımak14:41:47
Anlaşılmak, belli olmak
haykırma14:41:44
Haykırmak işi
kaput bezi14:41:35
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
mısır turnası14:41:29
İbis
Bitki bilimi14:41:25
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
Hiççi14:41:25
Hiççilik yanlısı, nihilist
merkeziyetçi14:41:23
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
pampa14:41:22
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
yat kulübü14:41:21
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
eklem bacaklılar14:41:21
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı
gözetmek14:41:17
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak