dam

1.İsimYapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Cümle 1: Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu
Toprak damlı ev, küçük ev, köy evi
Cümle 1: Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım
Ahır
Cümle 1: At damında çocuğa çok iyi bir yer yapmıştı. - H. E. Adıvar
Tutuk evi
2.İsimDansta kavalyenin eşi
Cümle 1: Erkeklerin kimi damlarının elinden, kimi kolundan, kimi de hafifçe omzundan tutmuş, geliyorlardı. - Ç. Altan
İskambil kâğıtlarında kız

Son Arananlar

mürteci13:34:54
Yeni düzene karşı direnen gerici
kişiye özel13:34:51
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
buluşMA13:34:51
Buluşmak işi
simetrik13:34:50
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
Mühresenk13:34:49
Alaca somaki, balgam taşı
saz13:34:48
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
reybî13:34:47
Şüpheci
sebat13:34:46
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
plâka13:34:44
Metal yaprak
ses dalgaları13:34:44
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
hektar13:34:35
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
sesleme13:34:33
Seslemek işi veya durumu
dönüm13:34:29
1000 m² lik bir alan ölçüsü
Burun13:34:26
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
cicik13:34:22
İnsan veya hayvan memesi
sak13:34:21
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
uyuma13:34:19
Uyumak durumu
kahverengi13:34:19
Kavrulmuş kahvenin rengi
biçimli13:34:18
Biçimi güzel olan, mevzun
örgü13:34:09
Örmek işi veya biçimi
tayt13:34:08
Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir tür pantolon
siyah13:34:08
Kara (II)
rasyonel13:34:05
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
şımarık13:34:02
Şımarmış, şımartılmış
Anıtsal13:34:01
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
Dönek13:33:59
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
tastamam13:33:56
Çok uygun, tıpatıp
gergef13:33:53
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
sıradanlık13:33:51
Sıradan olma durumu
liman13:33:51
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
tespih13:33:50
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
star13:33:49
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
nadiren13:33:44
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
arz talep kanunu13:33:43
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
Somurtkan13:33:37
Sürekli somurtan, asık suratlı
basıölçer13:33:34
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
silgi13:33:34
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
skor13:33:28
Durum veya sonuç
hanende13:33:25
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
yük arabası13:33:23
Yük taşıyan araba
vestiyer13:33:17
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
uzlet13:33:16
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
işkal13:33:08
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
makber13:33:07
Mezar, kabir, medfen
Budun13:33:04
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim
cihat13:33:01
Din uğruna yapılan savaş
talihsiz13:32:57
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
Kıyı13:32:51
Kara ile suyun birleştiği yer
rimel13:32:48
Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara
içeri13:32:48
İç yan, iç bölüm
taraftar13:32:45
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
baştabiplik13:32:41
Başhekimlik
çelik çomak13:32:38
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
anadolu13:32:37
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
anonim şirket13:32:32
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
Yahut13:32:26
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
slogan13:32:25
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
Halkçılık13:32:23
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
garaz (veya garez) bağlamak13:32:07
birine karşı düşmanlık beslemek
laiklik13:32:06
Lâik olma durumu, lâisizm
fevrî13:32:04
Birdenbire, düşünmeden yapılan
yağlı toprak13:32:01
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
ressamlık13:31:58
Ressam olma durumu
kaya hanisi13:31:56
Lahos
Saydamlık13:31:55
Saydam olma durumu, şeffaflık
yetmek13:31:51
Yeterli sebep olmak
Fasikül13:31:48
Cüz
simit13:31:46
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
Dövme13:31:42
Dövmek işi
vajina13:31:39
bk. vagina
geri vermek13:31:37
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
Pamuk ipliği13:31:36
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
yılgı13:31:34
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
karmaşa13:31:32
Karmaşık olma durumu
klarnet13:31:29
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
sadakatsizlik13:31:26
Sadakatsiz olma durumu
gizlemek13:31:19
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
Genişlik13:31:12
Geniş olma durumu
İzmaritgiller13:31:09
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
yalvarış yakarış13:31:06
Çok yalvarma, bin bir rica
ilerleyici13:31:06
İleri giden, ilerleyen
başkan vekili13:31:04
Başkanın işini görmesi için yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
ispati13:30:52
İskambil kâğıdında sinek
kaybetmek13:30:46
Yenik düşmek, yenilmek
kan grubu13:30:41
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
cildiye13:30:38
Deri hastalıkları, dermatoloji
mutlulandırma13:30:37
Mutlulandırmak işi
yeterli13:30:31
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
Asetik13:30:30
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
milletvekili13:30:25
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
taravet13:30:22
Körpelik, tazelik
yaban13:30:21
İnsan yaşamayan ıssız yer
burağan13:30:20
Güçlü esen rüzgâr
kriminoloji13:30:12
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
göz kırpmak13:30:01
göz kapağını kapayıp açmak
takt13:30:00
Yerinde konuşma veya davranma
BOŞ13:30:00
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
ERİKA13:29:59
Süpürge otu
Perde13:29:59
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
sağuculuk13:29:54
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
Mısır turnası13:29:52
İbis
alımlı çalımlı13:29:51
Gösterişli, güzel
resmikabul13:29:50
Kabul töreni
yolak13:29:50
Patika
Danışma13:29:46
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
beğenmemek13:29:46
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
hüccet13:29:41
Belgit
gönül13:29:39
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
yonca13:29:36
Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı (Trifolium)
badire13:29:35
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
örümcek13:29:34
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
Yöre13:29:24
Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal
mütevazi13:29:23
Birbirine paralel olan
müdahale13:29:22
Karışma, araya girme
gomalak13:29:21
Alkolde eriyen hayvanî reçine
fodul13:29:18
Üstünlük taslayan, kibirlenen
kakaç13:29:16
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
sigorta13:29:07
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
iyi hoş (ama)13:29:04
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
kabuğuna çekilmek13:28:58
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
komutan13:28:55
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
Bağcık13:28:54
Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ
zürriyet13:28:52
Döl, soy sop, sulp
Kongolu13:28:51
Kongo halkından olan (kimse)
yapaylık13:28:50
Yapay olma durumu, sunîlik
nihale13:28:49
Sofrada kullanılan sahan altlığı
panik13:28:48
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
dılak13:28:46
Bızır, klitoris
Kaygana13:28:42
Omlet
samimiyet13:28:38
İçtenlik