dam

1.İsimYapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Cümle 1: Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu
Toprak damlı ev, küçük ev, köy evi
Cümle 1: Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım
Ahır
Cümle 1: At damında çocuğa çok iyi bir yer yapmıştı. - H. E. Adıvar
Tutuk evi
2.İsimDansta kavalyenin eşi
Cümle 1: Erkeklerin kimi damlarının elinden, kimi kolundan, kimi de hafifçe omzundan tutmuş, geliyorlardı. - Ç. Altan
İskambil kâğıtlarında kız

Son Arananlar

kuytu06:42:22
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
allak06:40:58
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
ithalat06:40:15
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
koordinat06:37:10
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
örtme06:33:10
Örtmek işi
Yarıyıl06:31:27
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
alfabe06:27:45
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
buhurluk06:27:40
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
izdivaç06:27:39
Evlenme
gitar06:26:59
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
bardak06:26:43
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
sabit olmak06:26:37
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
balama06:19:54
Orta oyununda Rum tipi
balans06:17:56
Denge, muvazene
alıştırma06:14:36
Alıştırmak işi
sorumlu tutmak06:08:49
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
kademeli06:08:13
Aşamalı, basamaklı
litre06:07:53
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
Yumak06:07:33
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
ayı06:07:25
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
Baç06:07:07
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
Bakışımsız06:07:03
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
ARGAÇLAMA06:05:29
Argaçlamak işi
Sır05:59:07
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
boksörlük05:58:31
Boksörün işi veya mesleği
bohçacı05:58:29
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
blöf yapmak05:58:27
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
biralık05:58:18
Bira yapmakta kullanılan
beşeri05:58:02
İnsanoğlu ile ilgili
arınma05:57:25
Temizlenme
eleji05:55:41
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
ipotek05:55:34
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
Sümbül05:55:28
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
Parça05:54:33
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
Naçiz05:54:21
Değersiz, önemsiz
KARİKATÜR05:52:38
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
albinos05:51:54
Akşın
izzetinefis05:44:25
Onur, öz saygı
tırınk05:41:12
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
ÇAYIRLIK05:41:12
Çayırı olan yer
bindi05:37:47
Destek, hamil
Eklem05:37:26
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
galeri05:36:19
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
İdareli05:36:18
İdare etmesini bilen, iyi yöneten
çektiri05:35:40
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
çekememe05:35:23
Çekememe işi veya durumu
üvey baba05:35:05
Öz olmayan baba, babalık
Sinizm05:34:27
bk. Kinizm
Naz05:33:40
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
özür05:32:50
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
Kumar05:32:46
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
tedavül05:32:08
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
fındık05:30:50
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
arda05:30:47
İşaret olarak yere dikilen çubuk
eşekkulağı05:30:25
Karakafes
Raspa05:30:11
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
Gürültücü05:29:57
Gürültü yapan veya gürültü çıkaran (kimse), velveleci
SAĞRI05:28:11
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
tepkime05:28:02
Tepkimek işi
Hususi05:27:15
Özel
alkalik05:25:55
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
arif05:24:58
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
akmak05:23:58
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
deve kuşu05:18:09
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
çene05:17:10
Omurgalılardan kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça
tramvay05:16:09
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
tapıncak05:13:17
bk. Fetiş
Geçici05:12:37
Çok sürmeyen
Sıfır05:12:25
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
yazar05:11:30
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
simya05:11:17
Alşimi
torunlar05:10:02
sonraki döller, kuşaklar
fil dişi05:10:00
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
butik05:09:51
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
kapsama05:08:33
Kapsamak işi
sıhhatli05:08:09
Sağlıklı
Aks05:05:50
Dingil
vikont05:04:55
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)05:04:22
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
aba gibi05:04:08
(kumaş için) kaba ve kalın
Kuru soğan05:03:38
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
var saymak05:02:47
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
ons05:02:41
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
yüklemek05:02:06
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
dem05:01:38
Soluk, nefes
Eksiklik05:01:23
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
libas05:00:09
Giysi
büsbütün04:59:51
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
04:56:28
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
şahadetname04:55:13
Diploma, sertifika, bröve
akik04:55:12
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
VERME04:55:10
Vermek işi
Şehla04:54:39
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
belirsiz04:53:20
Belirli olmayan, gayrimuayyen
lef04:52:17
İçine sokma, iliştirme
müstacel04:52:16
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
çeşitlilik04:50:13
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
aşina04:49:33
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
manisa lalesi04:47:54
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
övüngen04:46:41
Çok övünen, farfara
Şan04:46:32
Ün, san, şöhret
Acımasızlık04:43:46
Acımaz olma durumu, merhametsizlik, zulüm
Maaş04:40:30
Aylık
sarkıt04:40:26
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
pano04:39:34
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
tüylü04:39:18
Tüyü olan
zemin04:38:57
Taban, döşeme, yer
ulu orta04:35:55
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
dinsel04:35:54
Dinî
yüzsüz04:34:58
Yüzü olmayan
Konfeksiyon04:34:57
Hazır giyim eşyası
tendürüst04:32:09
Dinç, sağlam
donatı04:29:57
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
mürdüm04:29:37
Mürdüm eriği
Engin04:23:51
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
yarlık04:22:47
Hükümdar buyruğu, ferman
sembolik04:22:40
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
aşırmak04:21:47
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
MİM04:21:40
Arap alfabesinde m harfinin adı
dört bir taraf (veya yan)04:21:09
her yan, bütün çevre
DEĞNEKÇİ04:20:08
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
çalmak04:19:17
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
diren04:17:54
Dirgen
oktav04:17:17
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
gerileme04:16:24
Gerilemek işi
neyzen04:12:11
Ney üfleyici, ney çalan kimse
Ceset04:09:45
Ölü vücut, naaş
tahkim04:06:25
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
su altı işleri04:06:17
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
uyuşuk04:06:07
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş