dam

1.İsimYapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Cümle 1: Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu
Toprak damlı ev, küçük ev, köy evi
Cümle 1: Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım
Ahır
Cümle 1: At damında çocuğa çok iyi bir yer yapmıştı. - H. E. Adıvar
Tutuk evi
2.İsimDansta kavalyenin eşi
Cümle 1: Erkeklerin kimi damlarının elinden, kimi kolundan, kimi de hafifçe omzundan tutmuş, geliyorlardı. - Ç. Altan
İskambil kâğıtlarında kız

Son Arananlar

lu14:13:37
Lütesyum"un kısaltması
14:13:31
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
çadır14:13:00
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
apalak14:12:57
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
Nicelik14:12:45
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
telaş14:12:43
Herhangi bir sebeple acelecilik
ahval14:12:43
Durumlar, hâller, vaziyetler
ağız birliği14:12:16
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
öncelikle14:12:09
Öne alınarak, daha önce olarak
tanzim14:12:05
Sıraya koyma, sıralama
Udi14:11:49
Ut çalan çalgıcı, utçu
yara bere14:11:36
Yaralanma
santimetre14:11:19
Bir metrenin yüzde biri (cm)
Transformatör14:11:08
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
imal14:11:05
Ham maddeyi işleyip mal üretme
köşe başı14:10:55
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
protaktinyum14:10:45
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
Efsane14:10:43
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
aksine14:10:15
Tersine
sivrisinek14:10:04
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
KANTİN14:10:03
Kışla, fabrika, okul gibi yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer
au14:09:34
Altın"ın kısaltması
bankiz14:09:12
Buzla
kabiliyet14:09:01
Yetenek
kasım14:08:51
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
tersine dönmek14:08:19
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
daraç14:08:15
Dar
payam14:08:14
Badem
miladi14:08:14
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
ağız kavafı14:08:09
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
sirküler14:07:46
Genelge, tamim
gerginlik14:07:37
Gergin olma durumu
beşbıyık14:07:33
İri muşmula
ABİS14:07:24
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
fistül14:07:24
Akarca
paçavra14:07:15
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
Hükümdarlık14:07:14
Hükümdar olma durumu
dolandırıcı14:06:56
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
kanun yoluyla14:06:46
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
şamata14:06:44
Gürültü, patırtı
yaya geçidi14:06:43
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
VESİLE14:06:42
Sebep, bahane
gittikçe14:06:40
Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
zikretme14:05:57
Zikretmek işi veya durumu
Cop14:05:53
Kalın kısa değnek
arttırma14:05:36
Arttırmak işi
Aşama sırası14:05:35
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
şarabi14:05:33
Kırmızı şarap renginde olan
helal14:04:58
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
mücerret14:04:35
Soyut
alev kırmızısı14:04:27
Alev rengi
meraklı14:04:12
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
TEFSİR14:03:38
Yorumlama
hemencecik14:03:32
Çarçabuk, anında
gölgeli14:03:20
Gölge altında olan
kozmos14:03:12
Evren
eşlem14:03:00
Kopya
T14:02:30
Trityum"un kısaltması
OY14:02:11
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
vagina14:02:05
Döl yolu, vajina
zırnık14:02:04
Arsenik
ÇIPLAK14:02:00
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
zanaatçı14:01:57
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
patis14:01:55
Patiskanın kısaltılmış şekli
eski14:01:48
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
Baygın14:01:34
Bayılmış, kendinden geçmiş
kardiyak14:01:32
Kalple ilgili
ilerici14:01:21
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
kaplumbağa14:01:17
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
böcekler14:01:08
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
Müsavat14:00:56
Eşitlik, denklik
aydınlatma14:00:50
Aydınlatmak işi
etnik14:00:10
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
Çembalo13:59:51
Klâvsen
müstemirren13:59:22
Ara vermeden, sürekli olarak
kalp acısı13:59:19
Büyük üzüntü
baritin13:59:06
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
itilaf13:58:54
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
ustalıklı13:58:42
Ustalıkla yapılmış
canlanma13:58:17
Canlanmak işi
YANSICA13:58:08
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
besin13:57:22
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
dürüst13:57:17
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
Netice13:57:15
Sonuç
tezkere13:56:31
Pusula
ağaçlıklı13:56:25
Ağaçları bol olan (yer)
ÖNCESİZLİK13:56:07
Öncesi olma durumu, ezeliyet
rasyonel13:56:04
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
besli13:56:04
bk. besili
mezarlık13:55:07
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
uğraşı13:54:46
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
Süs13:54:30
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
kertenkeleler13:54:27
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
ÇİNKO13:54:05
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
hayvan bilimi13:53:54
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
Örme13:53:49
Örmek işi
öldürmek13:53:30
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
güreşçi13:53:09
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
Çakım13:53:06
Şimşek, çakın
VALİDE13:53:06
Ana, anne
kandil yağı13:53:05
Kötü cins zeytinyağı
RUTENYUM13:53:04
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
HİZİP13:52:06
Bölük, kısım
raf13:52:05
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
ilişki kurmak13:51:47
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
ingiliz13:51:46
İngiltere halkından olan kimse
meslekî13:51:31
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
Urba13:51:24
Giysi
alın13:51:21
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
aldırmazlık13:51:20
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
TEPKİNLİK13:51:18
Tepki gösterme becerisi
otalamak13:50:01
Otamak
seçmeli yemek13:49:50
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
GERDEK13:49:46
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
kontrol etmek13:49:45
denetlemek
TAM13:49:44
Eksiksiz, kesintisiz
temerrüt13:49:44
Dik kafalılık, kafa tutma
nakdi13:49:41
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
bencillik13:49:23
Bencil olma durumu, hodbinlik, egoistlik, egoizm
GETİRİM13:49:19
Getirme işi
kırlangıç balığı13:48:45
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
biçimci13:48:41
Biçimcilik yanlısı olan (kimse)
avam13:48:25
Halkın aşağı tabakası
okyanus çukuru13:48:02
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
Çıkık13:47:20
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
bilirkişi13:47:19
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
devam13:47:18
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
Ağaç13:47:15
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
zürriyet13:47:05
Döl, soy sop, sulp
imale13:46:59
Bir tarafa yatırma, eğme