dam

1.İsimYapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Cümle 1: Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu
Toprak damlı ev, küçük ev, köy evi
Cümle 1: Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım
Ahır
Cümle 1: At damında çocuğa çok iyi bir yer yapmıştı. - H. E. Adıvar
Tutuk evi
2.İsimDansta kavalyenin eşi
Cümle 1: Erkeklerin kimi damlarının elinden, kimi kolundan, kimi de hafifçe omzundan tutmuş, geliyorlardı. - Ç. Altan
İskambil kâğıtlarında kız

Son Arananlar

Çoğalma12:45:04
Çok duruma gelme, artma
kebere12:45:01
Gebre otu
haraç12:44:56
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
geçen12:44:42
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
Son deyiş12:44:38
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
kurallı12:44:01
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
nazi12:43:49
Nazizm yanlısı (kimse)
Reçine12:42:49
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
yeniçeri12:42:35
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
Derli toplu12:42:30
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
koku12:41:47
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
Dağ tavuğu12:40:59
bk. çil (I)
savsama12:40:33
Savsaklama, ihmal
artı uç12:39:36
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
kamulaştırma12:39:10
Kamulaştırmak işi, istimlâk
ÇARPIM12:38:51
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
MURAT12:38:17
İstek, dilek
atraksiyon12:38:10
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
ekti12:37:36
Her yiyeceği canı çeken
telef12:37:16
Yok etme, öldürme
boy atmak12:37:01
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
ALMANAK12:36:59
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
KEMANCI12:36:28
Keman yapan veya çalan kimse
irkilme12:36:01
İrkilmek işi
maşala12:35:31
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
armut12:33:45
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
derlemcilik12:33:44
Koleksiyonculuk
kalkan bezi12:33:42
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
Gizemli12:32:40
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
Düş kırıklığı12:31:29
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
Alize12:30:41
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
aba vakti yaba, yaba vakti aba12:29:57
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
Linet12:29:55
Sürgün
söyleyiş 12:28:52
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
budun12:28:23
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim
örnek olmak12:28:05
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
adcılık12:27:15
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
Atılgan12:26:54
Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan
İşsiz12:26:52
İşi olmayan
uyuzlaşma12:26:46
Uyuzlaşmak işi
gravür12:26:38
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, kazıma resim
uzunlamasına12:26:08
Uzunluğuna
harman12:26:06
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
artımlı12:26:01
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
saflık12:25:59
Saf olma durumu; temizlik, arılık
ikram etmek12:25:58
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
hat12:25:32
Çizgi
rahne12:25:32
Gedik, yarık
kalça12:25:30
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
çıplak12:25:27
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
ikram12:25:16
Konuğu ağırlama
kulakçık12:25:09
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
dağıtılma12:24:10
Dağıtılmak işi
Alan topu12:24:04
Tenis
nadim12:23:40
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
kayma12:23:08
Kaymak (II) işi
bölüntü12:22:56
Bölünmüş parça
salik12:22:38
Bir yola giren, bir yolda giden
nedensel12:21:49
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
tunçlaşma12:21:46
Tunçlaşmak işi
KAMIŞ12:21:44
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
buğra12:21:24
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
sarhoş olmak12:21:17
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
vasiyetname12:20:41
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
nefret12:19:46
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu
dil12:19:11
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
kaldırım taşı12:18:16
Kaldırım döşemeye elverişli olan sert bir taş türü
verme12:17:34
Vermek işi
şiryan12:17:08
Atardamar
dal12:16:57
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
Belirsiz12:16:27
Belirli olmayan, gayrimuayyen
hademe12:15:50
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
parselâsyon12:15:01
Parselleme
Anlaşmazlık çıkmak12:14:45
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
Kehribar12:14:42
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
dağ aslanı12:14:30
Puma
kuyruklu yıldız12:14:29
Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi
üst deri12:14:27
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
saman rengi12:14:26
Açık, soluk sarı renk
ekonomik12:14:11
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
ilân12:13:49
Duyuru
Yalamuk12:13:48
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
müsadere12:13:33
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
KARŞI12:13:30
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
tembih12:13:15
Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı
Anlatım12:12:59
Anlatmak işi
aklama12:12:56
Aklamak işi, ibra
ŞEKİL12:12:33
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
bet12:12:31
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
TABANCA12:12:29
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
kurban12:12:25
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
geçerlilik12:12:21
Geçerli olma durumu, geçerlik
İcap12:12:05
Gerek, gereklik, ister, lüzum
akraba12:12:01
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
bilgilendirme12:11:58
Bilgilendirmek işi veya durumu
anten12:11:55
Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz
oyun12:11:46
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
kazan12:11:43
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
Kaynak12:11:41
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
dil bilgisi12:11:30
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
Yarı12:11:27
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
parti12:11:01
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
Japon bezi12:10:44
Japonya"da üretilen bir bez
halhal12:10:44
Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik
sulanma12:10:42
Sulanmak işi
büyük atardamar12:10:42
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
Orta12:10:39
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
enfraruj12:10:33
Kızıl ötesi
turşu suyu12:10:33
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
MUADELET12:10:17
Eşitlik, denklik, eş değerlik
plâto12:10:14
Yayla
dirice12:10:12
Biraz diri
imge12:09:26
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
şase12:09:23
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
blâstulâ12:09:13
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
ruba12:08:38
Giysi, giyecek
ay evi12:08:34
Ayla
elektron12:08:10
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
doğruluk12:06:50
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
köy ihtiyar meclisi12:06:40
Köy ihtiyar heyeti
kendiliğinden12:05:40
Başka şeylerin etkisi olmaksızın kendi kendine ortaya çıkan, bizatihi
burgaç12:05:35
Anafor, girdap
uzay12:05:28
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
büyük aile12:04:31
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
yadsımak12:04:16
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
akü12:04:09
Akümülâtörün kısaltılmış adı
yürütüm12:03:18
Yürütmek işi
aklan12:03:15
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
boğma12:02:54
Boğmak işi
baba bucağı12:02:48
bk. baba ocağı