dam

1.İsimYapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Cümle 1: Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu
Toprak damlı ev, küçük ev, köy evi
Cümle 1: Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım
Ahır
Cümle 1: At damında çocuğa çok iyi bir yer yapmıştı. - H. E. Adıvar
Tutuk evi
2.İsimDansta kavalyenin eşi
Cümle 1: Erkeklerin kimi damlarının elinden, kimi kolundan, kimi de hafifçe omzundan tutmuş, geliyorlardı. - Ç. Altan
İskambil kâğıtlarında kız

Son Arananlar

anemi06:45:37
Kansızlık
niteleme06:44:19
Nitelemek işi
trampa06:44:16
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas
klor06:44:05
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
donma06:42:47
Donmak işi
baldır bacak06:42:23
Açık saçık görülen kadın bacağı
hint bademi06:41:55
Kakao
mütalâa etmek06:41:48
okumak
yazık06:41:24
Herkesi üzebilecek şey, günah
koloni06:41:09
Sömürge, müstemleke
serencam06:40:43
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
tekdir06:40:42
Azarlama, paylama
alüminyum taşı06:37:53
Boksit
secde06:37:40
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
soytarı06:35:23
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
kesenekçi06:35:21
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
ermişlik06:35:16
Ermiş olma durumu, evliyalık, velilik
avar06:32:59
Kuzeydoğu Kafkasya"da Dağıstan Federe Cumhuriyeti"nde yaşayan halk
matbuat06:32:53
Basın
zürafa06:32:29
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
kanepe06:31:58
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
Kukuletalı06:30:38
Kukuletası olan
sallantı06:29:49
Sallanmak işi
takat06:29:26
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
erosçu06:29:07
Erosla ilgili
zulmetme06:26:30
Zulmetmek işi veya durumu
ziyafet06:25:54
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)06:25:44
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
zina06:25:03
Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki
Rafadan06:25:02
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
zilli maşa06:24:48
Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı
kullanma06:23:44
Kullanmak işi, istimal
zeval06:23:35
Yok olma, yok edilme
zerrin06:23:27
Altından yapılmış
zeplin06:23:07
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
yerindelik06:22:48
Yerinde olma durumu, isabet
zemmetme06:22:45
Zemmetmek işi veya durumu
zemberek otu06:22:29
Atkuyruğu
zem06:22:23
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
savurmak06:22:22
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
zebercet06:21:47
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
zarar görmek06:20:17
kötü sonuca uğramak
korsan06:18:30
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
züppece06:18:16
Züppe (bir biçimde)
yumuşakça06:16:09
Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan
yufka açmak06:15:53
hamuru ince yaprak durumuna getirmek
yorumlama06:15:44
Yorumlamak işi
yorum06:15:40
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
karnaval06:14:43
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
raşitizm06:14:30
Çocuklarda kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı
ısıtma06:14:23
Isıtma işi, teshin
Hiza06:14:21
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
yetkinlik06:13:52
Yetkin olma durumu, olgunluk, kemal, mükemmeliyet
yetenek06:12:58
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
yerleştirme06:12:49
Yerleştirmek işi
yepyeni06:11:53
Çok yeni, hiç kullanılmamış
aldırma06:11:41
Aldırmak işi
yenidünya06:11:08
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
yeniçeri06:10:55
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
yelkenleri suya indirmek06:10:09
direnmekten vazgeçip karşısındakinin dediğini benimsemek, kabul etmek
İmbik06:09:08
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
yayma06:08:33
Yaymak işi
Alelacele06:07:07
Çok acele ederek, çarçabuk, ivedilikle
yarka06:06:18
Büyük piliç
yarence06:06:04
Yaren gibi, yarene benzer
Enfiye06:06:01
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
yaratım06:05:43
Özel yetenekle ortaya konulan eser veya nesne, kreasyon
yaralamak06:05:18
Gücendirmek, incitmek, kırmak
yarak06:05:13
Silâh
kaşif06:04:22
Bulucu
yarı yarıya06:03:54
Yarısı kadar
yapmacık06:03:22
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
yapımcı06:02:55
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
nişan yüzüğü06:02:29
Nişan halkası
yanmak06:02:03
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
yani06:01:50
Sözün kısası, doğrusu
fazla06:01:35
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
yanardağ patlaması06:01:33
Yanardağın püskürmeye başlaması
yanarca06:01:24
Meşale
yamuk06:00:47
Bir yana doğru eğik olan
yaman06:00:42
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
yalancı05:59:50
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
yalınlık05:59:31
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
yaka05:58:46
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
tropik kuşu05:58:25
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
alaya almak05:58:09
alay etmek, eğlenmek
zırnık05:57:30
Arsenik
jel05:56:48
Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü
yaşlılık05:56:02
Yaşlı olma durumu
petek05:54:17
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
yağış05:54:15
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
yağ bezi05:54:10
Yağ bezleri
badem şekeri05:54:06
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
endoderm05:53:55
İç deri
yılkı05:53:21
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
yıkık dökük05:51:41
Harabe, eski
tencere05:50:46
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
yüklemek05:48:11
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
suvare05:47:13
bk. Suare
yöntem bilgisi05:46:46
Metot bilgisi
voleybol05:45:28
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
viroloji05:44:58
Virüsleri inceleyen bilim dalı
kap05:44:37
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
virüs05:44:37
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
apış arası05:44:17
İki bacağın arasında kalan yer
çitme05:44:16
Çitmek işi
vezirlik05:43:48
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
geçmez05:43:14
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
çiriş otu05:43:09
Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitki (Asphodelus)
Enva05:43:00
Türler, çeşitler
zıhlama05:42:52
Zıhlamak işi veya durumu
Elbise05:42:42
Giysi
Yunan05:42:41
Yunanistan halkından olan kimse
birun05:42:30
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
büklüm05:42:30
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
vekilharçlık05:42:20
Vekilharç olma durumu
vekilharç05:42:13
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
mecusi05:41:54
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
tüme varım05:41:54
Tekil olandan, özel olandan genel olana giden, tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem, istikra, endüksiyon
vefakar05:41:49
Vefalı
örtmek05:41:47
Kapamak
söyletme05:41:34
Söyletmek işi
tein05:41:31
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
zapt05:41:22
Zor kullanarak ele geçirme
ve benzerleri05:40:49
Benzer kavramları arka arkaya sıralarken önemli olanı veya akla ilk geliverenleri, söyleyiş benzerlerini "vb." kısaltması ile ifade etme
broş05:40:47
Kadınların takındıkları süs iğnesi
tektonik05:40:31
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
tapıNak05:40:27
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
acemaşiran05:40:18
Klâsik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri
uyuzlaşma05:40:17
Uyuzlaşmak işi