dam

1.İsimYapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Cümle 1: Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu
Toprak damlı ev, küçük ev, köy evi
Cümle 1: Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım
Ahır
Cümle 1: At damında çocuğa çok iyi bir yer yapmıştı. - H. E. Adıvar
Tutuk evi
2.İsimDansta kavalyenin eşi
Cümle 1: Erkeklerin kimi damlarının elinden, kimi kolundan, kimi de hafifçe omzundan tutmuş, geliyorlardı. - Ç. Altan
İskambil kâğıtlarında kız

Son Arananlar

dam00:40:54
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
ham00:40:47
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
raf00:40:31
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
çatık00:40:16
Çatılmış olan
ulam00:39:40
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
duygusuz00:39:10
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
Yafta00:39:01
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
Zühal00:38:43
Sekendiz, Satürn
irs00:38:36
Kalıtım, soya çekim
sallantı00:38:26
Sallanmak işi
göçme00:38:04
Göçmek işi
temdit00:37:54
Uzatma, sürdürme
Üzgün00:37:43
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
branş00:37:39
(bilim için) Dal, kol
cebir00:37:38
Zor, zorlayış
beze00:37:38
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
Süvari00:37:31
Atlı
sutaşı00:37:12
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
üst bitken00:37:09
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
misket oyunu00:37:04
Bilyelerle oynanan oyun
müfekkire00:37:01
Düşünme yetisi veya gücü
yakıcı00:36:59
Yakma özelliği olan, yakan
gamze00:36:38
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
seyir00:36:09
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
sefil00:35:59
Sefalet çeken, yoksul
sevme00:35:37
Sevmek işi
göstermelik00:35:31
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
mağlubiyet00:34:50
Yenilme, yenilgi
korsan00:34:42
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
dingi00:34:33
Bir çifte kürekli küçük patalya
dizge00:34:22
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
kandırma00:34:10
Kandırmak işi
imame00:33:55
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
komşu00:33:45
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
mayın dökmek00:33:35
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
ditme00:33:24
Ditmek işi
amiyane00:33:21
Kibarca olmayan, bayağı
DİASPORA00:32:02
Kopuntu
böğürtlen00:31:12
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
lal00:31:07
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
posa00:30:36
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
ons00:30:26
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
bitek00:30:15
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
gösterme00:29:24
Göstermek işi
GURUR00:29:14
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
Hercai00:29:03
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
kasaba00:28:51
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
gidip gelme00:28:43
Gidiş, dönüş
kenef00:28:13
Ayak yolu
homonim00:28:12
Eş adlı, eş sesli
bilet00:27:27
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
iğne deliği gibi00:27:06
küçücük
Pastal00:26:39
Tütün yaprağı dizisi
çupra00:26:30
bk. çopra
murdarlık00:26:18
Murdar olma durumu
razı00:25:47
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
duyma00:25:18
Duymak durumu
mamelek00:25:16
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
gümrük kanunu00:25:04
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
parasız pulsuz00:25:00
Yoksul, züğürt
mevsuf00:24:55
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
ücretsiz00:24:44
Bir karşılık ödemeden alınan
yerleşim alanı00:24:34
Yerleşim merkezi
zenci00:24:22
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
Şişman00:24:19
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
buyruğu altına girmek00:24:02
bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak
OLMUŞ00:23:49
Olgunlaşmış, ergin
aktör00:23:39
Erkek oyuncu
ay parçası (gibi)00:22:58
(kadın veya kız için) çok güzel
kurabiye00:22:27
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
saadetle00:22:16
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
kısa kafalı00:22:06
Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal
mutlulandırma00:21:56
Mutlulandırmak işi
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)00:21:27
borcunu ödeyip bitirmek
mukallit00:21:17
Taklitçi
övündürücü00:21:07
Övünmeye sebep olan, övünmeyi sağlayan
tekçi00:20:46
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
astronomi00:20:36
Gök bilimi, felekiyat
sürgüne göndermek00:20:24
ceza olarak bir yere sürmek
iç çamaşırı00:20:22
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
sokur00:20:19
Köstebek
kasık00:19:53
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
lebalep00:19:32
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
softa00:19:22
Medrese öğrencisi
Hitam00:19:02
Son, bitim
seans00:18:16
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
sazangiller00:18:11
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
cesaret00:18:08
Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven; yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği
muhasebe00:17:58
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
Başlıca00:17:48
En önemli, başta gelen
üşengeçlik00:17:05
Üşengeç olma durumu, tekâsül
Basur00:17:00
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
alayiş00:16:58
Gösteriş, göz kamaştırma
nazizm00:16:41
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
kuzgun00:16:18
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
zahit00:16:03
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
zahir00:15:56
Açık, belli
Kepaze00:15:47
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
Gizli00:15:46
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
böbürlenmek00:15:43
çok böbürlenmek
deterjan00:15:22
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
zedelemek00:15:18
Zarar vermek
BASIN00:15:06
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
Sonuç00:14:55
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
sabo00:14:48
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
etraf00:14:44
Yanlar, taraflar
aksiyom00:14:22
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
yanlış00:14:14
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
hepatit00:14:12
Sarılık
zorba00:14:05
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
karnaval00:13:57
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
bukağı00:13:29
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
İSKERLET00:13:18
Dikenli salyangoz
Teknik00:13:08
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
Kurşun00:12:47
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
antropoloji00:12:26
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
İpek00:12:21
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
havas00:11:47
Nitelikler, özellikler
zorlamak00:11:14
Üstelemek, ısrar etmek
içeri00:11:09
İç yan, iç bölüm
hasep00:11:04
Kişisel özellikler, nitelikler
tatbik00:10:53
Uygulama, pratik
iffet00:10:46
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
işitme taşı00:10:43
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
bağlaç00:10:32
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
verimli00:09:40
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
ördek00:09:29
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
karşılaştırmak00:09:19
Kişi veya nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek
yük treni00:08:58
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
ajanda00:08:26
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç