cinsel

1.Sıfatbk. cinsî

Son Arananlar

cinsel07:16:24
bk. cinsî
KLAN07:16:10
Boy
Broşür07:15:57
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
KARGA07:15:56
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
yakı07:15:55
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
katalepsi07:15:55
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
kudret helvası07:15:30
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
duyguları açığa vurmak07:15:29
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
boğa güreşi07:15:23
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
Alışılmış07:15:22
Her zamanki, mutat
tekinsiz07:15:22
Tekin olmayan, uğursuz
çaresizlik07:15:21
Çaresiz olma durumu
nadim07:15:21
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
ürtiker07:15:19
Kurdeşen
ilerleme07:15:16
İlerlemek işi
Tali07:15:11
İkinci derecede olan, ikincil
fitil07:15:09
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
taç07:15:09
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
uyluk07:15:07
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
acayip07:14:56
Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, şaşılacak, şaşmaya değer, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı
KARŞI ÇIKMAK07:14:49
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
Belirgin07:14:48
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Urba07:14:37
Giysi
Yeteneksiz07:14:36
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
yaban koyunu07:14:29
Muflon
hakimane07:14:27
Bilgece
MUHTEL07:14:22
Düzeni bozulmuş, bozuk
kibirli07:14:21
Kendini büyük gören, büyüklenen
horoz07:14:09
Tavukgillerden, tavuğun erkeği olan kümes hayvanı
milel07:14:07
Milletler, uluslar
bağırsak07:14:07
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
sinir hastalığı07:13:51
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
Bilhassa07:13:37
Hele, her şeyden önce, başta, özellikle, en çok, mahsus
kök07:13:29
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
duyarlı07:13:21
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
gına gelmek07:13:20
usanmak, bıkmak
kındıraç07:13:18
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
FABRİKA07:13:16
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
MEST07:13:11
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
Hafriyat07:13:11
Kazı
talih kuşu07:13:09
İyi talih
SARHOŞ07:13:06
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
bienal07:13:01
Yıl aşırı, iki yılda bir olan
Manganez07:12:56
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
saçsız07:12:49
Saçı olmayan
kişisel07:12:46
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
Yazıhane07:12:46
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
çekyat07:12:32
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
terki07:12:21
Eyerin arka bölümü
fos07:12:17
Çürük, temelsiz, boş, kof
Hasis07:12:17
Cimri, pinti, kısmık
Kısaca07:12:16
Oldukça kısa, biraz kısa
Popülarite07:12:15
Halk tarafından sevilme, tutulma
meşguliyet07:12:15
Meşgul olma, uğraşma durumu
strateji07:12:09
Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol
direşme07:11:49
Direşmek işi, sebat
fişeklik07:11:46
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
tedirgin07:11:44
Rahatı, huzuru kaçmış
Öcü07:11:42
(çocuk dilinde) Umacı
bunalmak07:11:41
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
yenmek07:11:41
Tutmak, bastırmak
akil07:11:41
Akıllı
Kabul07:11:41
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
Tepke07:11:29
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
alaya almak07:11:27
alay etmek, eğlenmek
KAHİNLİK07:11:20
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
tınlama07:11:18
Tınlamak işi
amil07:11:16
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
maksimum07:11:15
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
yüzer top07:11:14
Şamandıra
zanlı07:11:12
Sanık
Türemiş07:11:11
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
merkür07:11:10
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
RESİM YAZI07:11:08
Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif
maske07:11:06
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
Kabiliyet07:11:05
Yetenek
üretme07:11:04
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
diş07:11:02
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
ısı yayımı07:11:00
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
Bireysel07:10:56
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
güneş doğmak07:10:52
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
GİRİFT07:10:51
Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık
Güç07:10:50
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
semt07:10:50
Yan, taraf, cihet
örtme07:10:49
Örtmek işi
BOŞUNA07:10:48
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
Mitos07:10:47
bk. mit
File07:10:43
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
mudi07:10:39
Emanet bırakan kimse
Men07:10:37
Yasaklama, izin vermeme
iğne ardı07:10:35
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
EMEK07:10:33
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
Dağ keçisi07:10:31
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
tombala07:10:29
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
CİHANNÜMA07:10:29
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
mahalle çapkını07:10:28
Beceriksiz çapkın
kuru gürültü07:10:27
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
senli benli olmak07:10:26
iç içe olmak, bütünleşmek
katrilyon07:10:25
Trilyon kere bir milyon (1024)
ders almak07:10:23
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
şile07:10:21
Mercan köşk
itap07:10:19
Paylama, azarlama
Talep etmek07:10:15
istemek, istekte bulunmak
tuğ07:10:13
Sorguç
savaş 07:10:11
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
trençkot07:10:09
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
NOKTA07:10:07
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
üstün zekâlı07:10:05
Üstün zekâya sahip olan
derece derece07:10:03
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
Vekil07:10:01
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
teslim07:09:59
Bir şeyi sahibine verme
vesikalık07:09:55
Vesika için gerekli olan (şey)
uyarı07:09:55
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
tescil07:09:54
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
lüp07:09:51
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
fodul07:09:49
Üstünlük taslayan, kibirlenen
yurtluk07:09:45
Büyük ve zengin köşk, malikâne
sürgit07:09:44
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
dargın07:09:44
Darılmış olan, küskün
pislik07:09:34
Kir
hikaye07:09:21
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
bedhah07:09:16
Kötülük isteyen, kötü yürekli
duruk07:09:15
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
karagözcü07:09:15
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
şerefsiz07:09:13
Şereften yoksun olan, onursuz
VESİLE07:09:03
Sebep, bahane
felaket07:09:01
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
YUNANCA07:08:59
Yunan dili, Elence
mahcup07:08:45
Utangaç, sıkılgan
Kamuflaj07:08:35
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama