cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

vulva03:23:23
Ferç
çalak03:23:08
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
akü03:22:36
Akümülâtörün kısaltılmış adı
araka03:22:00
İri taneli bezelye
uyarım03:21:56
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
kuyruk kemiği03:21:43
Omurganın alt ucunda bulunan, kuyruk sokumu kemiği ile eklemlenen, önden arkaya doğru yassı, üçgen biçiminde kemik
yakıt03:21:32
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
birlikte03:21:27
Bir arada, beraberce
ulusçuluk03:21:04
Milliyetçilik
sembol03:21:03
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
arjantin03:20:50
Büyük bira bardağı
Yayvan03:20:49
Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş
feshetmek03:20:38
Kapatmak, dağıtmak
muşamba03:20:12
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez
DAMAT03:20:11
Güvey
bilek03:20:11
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
endüksiyon03:20:02
Tüme varım
bazar03:19:49
Çarşı, pazar
alâmetifarikalı03:19:43
Alâmetifarikası olan
doğalcılık03:19:15
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
takdis03:19:04
Kutsal sayma, kutsama
ümran03:18:37
Bayındırlık
Keyfiyet03:18:32
Nitelik
riya03:18:05
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
serpme03:17:44
Serpmek işi
ağırkanlı03:17:43
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
çekirdek03:17:40
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
papirüs03:17:24
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
uygarlık03:17:18
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
enek03:16:34
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
prenses03:16:14
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
güvensizlik03:15:54
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
kültürlü03:15:43
Kültürü gelişmiş olan
dolandırıcılık03:15:18
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
kösele03:15:08
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
TERAZİ03:15:07
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
obur03:14:59
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
kot03:14:56
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
Vahi03:14:45
Boş, saçma
kural03:14:35
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
soprano03:14:19
Kadın veya genç erkek çocuklarda en ince ses
tellâl çağırtmak03:14:17
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
nizam03:13:46
Düzen
Udi03:13:33
Ut çalan çalgıcı, utçu
tekil03:13:02
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
yaban pancarı03:12:49
Pazı (I)
sofu03:12:42
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
Parasal03:12:35
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
yurtluk03:12:18
Büyük ve zengin köşk, malikâne
hemen03:12:05
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
Coşkun03:11:56
Coşmuş olan
İTİCİ03:11:46
İtme işini yapan
roba03:11:46
Giysi, giyecek
Kubat03:11:44
Kaba, biçimsiz
mayna03:11:37
Yelken indirme, fora karşıtı
ALLAH03:11:28
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
ha babam (veya ha babam ha)03:10:44
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
barındırma03:10:37
Barındırmak işi
otonomi03:10:37
Özerklik, muhtariyet
yığma03:10:37
Yığmak işi
CEREYANLI03:10:35
Akıntılı
motel03:10:16
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
deney03:10:13
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
alabora03:10:02
Geminin devrilecek kadar yan yatması
bakliyat03:09:58
Baklagillerden elde edilen ürün
YADSIMA03:09:55
Yadsımak işi, inkâr
Hücum03:09:53
Saldırma, saldırı, saldırış
kaTlama03:09:28
Katlamak işi
kıygınlık03:09:12
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
bızır03:09:01
Kadınlık organının üst yanında cinsel zevk duyumu noktası olan bölüm, klitoris
krallık03:08:58
Kral olma durumu veya görevi
kök bilgisi03:08:45
Köken bilimi
Atlas03:08:25
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
cühela03:08:00
Bilgisizler, cahiller
ilişki kurmak03:07:55
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
GİDON03:07:22
Yönelteç
zade03:07:10
Oğul, evlât
gölcük03:06:59
Küçük göl
ölmez03:06:40
Ölümsüz olduğuna inanılan, kalıcı olan
doçent03:06:32
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
halk ozanı03:05:57
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
sıhhatli03:05:40
Sağlıklı
anlayış göstermek03:05:32
istenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak
eğilim03:04:43
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
Arap tavşanı03:04:19
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
odunluk03:04:09
Odun konulan yer
Şile bezi03:03:43
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
el gün03:03:28
Başkaları, yabancılar
florya03:03:22
bk. flurya
lezbiyenizm03:02:41
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
malzeme03:02:31
Gereç, materyal
Keskinleştirme03:02:24
Keskinleştirmek işi
Sorun03:02:22
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
hünnap03:02:20
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
derbeder03:02:18
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
iskonto03:02:11
bk. ıskonto
koyu kırmızı03:02:05
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
herhangi03:02:03
Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele
idareli03:01:38
İdare etmesini bilen, iyi yöneten
tatminkar03:01:35
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
Oya03:01:34
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
Atatürkçülük03:01:25
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
topuk kemiği03:01:06
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
otobüs03:01:05
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
gına03:00:58
Zenginlik, bolluk
süsen03:00:52
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
dığan03:00:45
Yağ tavası
demirli beton03:00:37
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
pide03:00:31
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
mudi03:00:27
Emanet bırakan kimse
fettan03:00:21
Fitneli, karıştırıcı
çitlembik03:00:19
Kara ağaçgillerden, mercimekten az büyük, buruk lezzette meyvesi olan bir ağaç, melengiç (Celtis)
utangaç02:59:54
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
tarazlama02:59:53
Tarazlamak işi
halk adamı02:59:23
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
kalın ses02:59:10
Titreşim sayısı az olan
balya02:58:59
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
yaklaşık değer02:58:47
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
Kaynama02:58:44
Kaynamak işi
Müteveffa02:58:26
(insan için) Ölmüş, ölü
barlam02:58:23
bk. barlam
derya02:58:22
Deniz
şinik02:57:49
Tahıl için kullanılan, sekiz kiloluk ölçek
san02:57:42
Ün, şan, şöhret
beyaz cam02:57:37
Televizyon ekranı
statolit02:57:10
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
spekülâsyon02:57:09
Kurgu
Ar02:57:05
Argon"un kısaltması
nükleer enerji02:57:02
Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji
iman etmek02:56:54
Tanrı"ya, dine inanmak