cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

kartvizit03:55:40
Kart (II)
tanrıcılık03:55:06
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
ersatz03:54:12
bk. erzatz
dide03:53:43
Göz
meyane03:53:15
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
çadır03:53:11
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
venüs03:53:01
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
saban03:52:41
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
düz03:52:23
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
bağdaş kurmak03:52:14
bu biçimde oturmak
kabala03:51:08
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
korumak03:50:40
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
ALMANAK03:50:09
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
ışkın03:49:57
Bir ravent türü
boşanmak03:48:40
(hayvan) Başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
aptal03:48:26
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
kapsam03:48:11
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
gezmen03:47:37
Gezgin
küheylan03:46:57
Soylu Arap atı
yargıcı03:46:35
Hakem
seramik03:46:23
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
yadsımak03:46:00
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
FEZA03:45:48
Uzay
Karahindiba03:45:35
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
dağ evi03:45:13
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
ciddiye almak03:44:57
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
penaltı noktası03:44:15
Penaltı atışının yapıldığı nokta
uzun03:43:26
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
barsam03:43:22
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
asri03:42:59
Modern, çağcıl
basınç03:42:57
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
dren03:42:42
Hendek
parasızlık03:41:51
Parasız olma durumu
sorumlu03:39:35
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
mübarek03:39:15
Verimli, bereketli
sigala03:38:51
bk. sığla
araf03:38:20
Cennet ile cehennem arasında bir yer
fan03:37:41
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
yolcu03:37:41
Yolculuğa çıkmış kimse
emir eri03:36:20
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
mobil03:36:16
Hareketli
meyyal03:36:00
Eğilimli, eğimli
karşıtçıllık03:35:16
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
tilki üzümü03:35:02
İt üzümü
akıbet03:34:57
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
sersem03:34:34
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
kovcu03:33:18
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
dere03:32:12
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
sanat eri03:30:47
bk. sanat adamı
ihtişam03:30:21
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
başörtü03:30:01
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
nefes nefese kalmak03:29:22
soluğu tıkanacak gibi olmak
gezi03:28:39
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
kiraya vermek03:28:23
kira karşılığında vermek, icara vermek
maşala03:27:53
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
mahruti03:27:46
Konik
kuyruk03:27:22
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
ikamet03:26:47
Bir yerde oturma eğleşme
Azvay03:26:30
Sarısabır
daim03:24:41
Sürekli, sonsuz
evin03:24:22
Bir şeyin içindeki öz, lüp
sayaç03:23:15
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
külhanbeyi ağzı03:21:20
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
kandilli03:20:31
Kandili olan
Tuhaf03:20:25
Alışılmamış, yabansı
performans03:20:17
Başarım, takat sınırı
arda03:19:44
İşaret olarak yere dikilen çubuk
müzik03:19:40
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
doğa bilimci03:19:32
Tabiatın çeşitli özellikleri üzerinde çalışan, araştırma yapan, tabiatçı
yolsuzluk03:19:19
Yolsuz olma durumu
sismoloji03:17:09
Deprem bilimi
trajik03:16:21
Trajedi ile ilgili
manzum03:15:59
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
simsar03:15:20
Komisyoncu
cumhuriyet03:15:11
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
şiddet03:15:08
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
radyum03:14:42
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
lezzet03:14:35
Ağız yoluyla alınan tat
nazikçe03:14:13
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
sedef03:14:12
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
germen03:13:02
Kale, kermen
berabere kalmak03:12:47
(oyun, yarışma için) takımlar aynı sayıyı almak veya denk gelmek, başa baş kalmak, başa baş gelmek
silme03:10:52
Silmek işi
ailece03:10:39
Bütün aile birlikte
öncelikle03:10:36
Öne alınarak, daha önce olarak
eprime03:10:35
Eprimek işi
Uyarlama03:09:59
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
demir03:09:36
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
amfiteatr03:08:37
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
biye03:08:01
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
doğrultu03:06:46
Yön, istikamet
teker03:06:44
Tekerlek
teğmen03:06:37
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
reel03:05:21
Gerçek
unutmak03:05:17
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
bando03:05:13
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
yaradılıştan03:04:14
Doğuştan, fıtraten
ilbay03:04:03
Vali
frak03:03:18
Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah, resmî erkek ceketi ve takımı
Rekor03:03:16
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
çerçi03:02:57
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
kamarot03:02:53
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
ifşaat03:02:35
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
VARAN03:02:16
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
GAYE03:02:09
Amaç, hedef
birader03:02:05
Erkek kardeş
sığınak03:01:43
Yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce
nominal03:01:38
Ad belirtilerek yapılan
matara03:01:37
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
nalın03:01:17
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
her daim03:01:10
Her zaman, daima
dılak03:00:58
Bızır, klitoris
HUYLANMA03:00:49
Huylanmak işi
emeklilik03:00:46
Emekli olma durumu, tekaütlük
sırf03:00:41
Salt, ancak, sadece, yalnız
yerindelik03:00:40
Yerinde olma durumu, isabet
yenidünya03:00:32
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
iç yüz03:00:26
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
histerik02:59:50
bk. isterik
titan02:59:48
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
harp okulu02:59:26
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
kovmak02:59:22
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
sahibe02:58:50
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
KORİDA02:58:41
Boğa güreşi
padişahlık02:58:39
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
tahakkuk etmek02:58:22
gerçekleşmek
yerinde02:58:00
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
Sakin02:57:58
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
AYRINTILI02:57:52
Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilâtlı, detaylı, mufassal
Barsak02:57:41
Bağırsak