cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

iptila02:49:43
Düşkünlük, tiryakilik
esinti02:49:33
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
ziynet02:49:20
Süs, bezek
bağlam02:48:54
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
marifetli02:48:24
Ustalıklı, hünerli
renkli02:46:51
Rengi olan
fotoğraf02:46:40
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
marn02:46:33
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
HURİ02:44:37
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
kadinne02:44:31
bk. kadınnine
ivedili02:43:56
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
tevbih02:43:48
Paylama
halhal02:43:33
Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik
cariyeniz (veya cariyeleri)02:43:33
eskiden, söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlar tarafından "ben" zamiri yerine kullanılırdı
kaftan02:43:27
Çoğu ipek bir çeşit uzun, süslü üst giysisi
kandırmaca02:43:02
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
sayaç02:42:14
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
egemen02:42:14
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
Mihrap02:41:38
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
gezi02:41:18
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
Arz02:41:13
Sunma
klor02:41:10
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
uzak doğu02:40:59
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
Fedakar02:40:54
Özverili
ACIMSI02:40:45
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
mesabe02:40:28
Derece, değer, rütbe
VEHİM02:40:01
Kuruntu
Kutan02:39:53
Saka kuşu
püskürme02:39:26
Püskürmek işi
özsever02:39:22
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
ya Allah02:39:21
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
irmik helvası02:39:02
İrmik, çam fıstığı, yağ ve şeker karışımıyla hazırlanan bir tatlı türü
sinema tekniği02:37:54
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
levent02:37:52
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
orantılı02:37:26
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
çağlar02:37:22
Çağlayan
aciz02:37:05
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
markka02:37:05
Finlandiya para birimi, mark
panzehir taşı02:36:46
Antilop gibi hayvanların midesinde oluşan, zehiri önleyici etkisi olan kütle
ayaklanmak02:36:44
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
germen02:36:34
Kale, kermen
AGANTA02:34:53
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
Karahindiba02:34:37
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
hece02:34:19
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
asa02:34:16
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
çizme02:34:07
Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı
JÜT02:33:59
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
Zorlayıcı02:33:54
Zorlayan, mücbir
Randevu02:33:52
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
bel kemeri02:33:23
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
giderek02:33:11
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedrici olarak, tedricen
fevrî02:33:06
Birdenbire, düşünmeden yapılan
kasıt02:32:58
Amaç, istek, maksat
kendi kendine02:32:40
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
ağlatı02:32:39
Trajedi
düşkünler evi02:32:31
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
madensi02:32:09
Maden gibi olan
madencilik02:32:03
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
sansüalizm02:31:54
Duyumculuk
kama02:31:51
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
ahraz02:30:11
Dilsiz, sağır ve dilsiz
taret02:29:41
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
FENİK02:29:39
Alman markının yüzde biri
nekbet02:29:26
Şanssızlık, talihsizlik
yığın bulut02:29:23
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
yüzey şekilleri02:29:13
Yer biçimleri, engebeler, avarız
metelik02:29:05
On para değerinde olan sikke
kotlama02:28:53
Kotlamak işi
üstesinden gelmek02:28:48
başarmak, becermek
enik02:28:33
Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu, encik
liyakat02:28:13
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
mehtap02:27:55
Ay ışığı
mehter02:27:49
Mehterhane takımında görevli kimse
bilinen02:27:32
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
düşünmek02:26:59
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
zanaatçı02:26:55
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
tiksinme02:26:27
Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
zamane02:26:22
Çağ, devir
torun02:26:18
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
kasatura02:26:16
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
iç deniz02:26:10
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
alabildiğine02:26:00
Sınırsız, uçsuz bucaksız
ertesi02:25:47
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
ebonit02:25:16
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
Ayak ucu02:25:06
Yatanın veya yatılan bir yerin ayak uzatılan yönü, yeri
gütmek02:24:58
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
biat02:24:10
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
tahin02:23:54
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
briç02:23:28
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
tellak02:23:18
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
uzunluk02:22:38
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
küçümseme02:22:29
Küçümsemek işi
imik02:22:03
Boğaz, gırtlak
FAYDA02:21:42
Yarar, kâr
sürgülemek02:21:33
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
başhekim02:20:17
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
Helen02:19:54
Grek
kötücül02:19:36
Kötülük isteyen (kimse)
kadırga02:19:12
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
voltamper02:18:55
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
bambu02:17:44
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
Tabii02:17:18
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
pejmürde02:16:45
Eski püskü, yırtık
peren02:16:39
Ülker yıldızı
sütanne02:16:27
bk. sütana
türeme02:16:08
Türemek işi
sofra örtüsü02:15:57
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
anız02:15:18
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
açısal02:14:59
Açı ile ilgili
karavaş02:14:29
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
nadiren02:14:00
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
salto02:13:59
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
güvey,-i02:13:49
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
WC02:13:33
Ayak yolu
Saygı02:13:14
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
ordubozan02:12:58
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
yalız02:12:42
(kas için) Düz ve parlak
imale02:12:30
Bir tarafa yatırma, eğme
Mürettiphane02:12:07
Bir basım evinde dizgicilerin çalıştığı bölüm
ahkam02:11:55
Yargılar, hükümler
tekel bayii02:11:37
Tekel ürünlerini satan iş yeri
salkım ağacı02:11:29
Akasya
ulusallık02:11:16
Milliyet, millîlik
sınırlama02:10:41
Sınırlamak işi
yarışmacı02:10:35
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
teşhis etmek (veya koymak)02:10:17
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
askıntı02:10:15
Başkalarının sırtından geçinen
volt02:09:52
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
Buzla02:09:45
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
yurtsal02:07:45
Yurtla ilgili, vatanî