cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

etli03:17:23
İçinde et bulunan
etap03:17:15
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
Bozgunluk03:17:12
Bozgun
misak03:16:52
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
ovalama03:16:44
Ovalamak işi
mitoz03:16:40
bk. karyokinez
gulden03:16:28
Florin
refah03:16:25
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
folklorik03:16:24
Halk bilimi ile ilgili
replik03:16:20
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
ablukaya almak03:16:08
bk. abluka etmek
meyilli03:15:42
Bir yana eğimi olan, eğik
ÇErkez03:15:38
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
mükrim03:15:34
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
pısırık03:15:07
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
parmaklık03:15:03
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
kamışçık03:14:59
Kuyumcuların kullandığı üfleç
çividi03:14:23
Çivit renginde olan
matris03:14:19
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
ZONA03:13:54
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık
yara açmak03:13:41
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
köstebek03:13:22
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
testereli03:13:18
Testere biçiminde dişleri olan
zaç yağı03:13:14
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
satranç taşı03:13:06
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
ağırbaşlılık03:13:01
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
tannan03:12:57
Tınlayan, çınlayan
matara03:12:35
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
edebiyat bilimi03:12:27
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
tandem03:12:19
İki kişilik bisiklet
ayniyat03:12:17
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
matkap03:12:11
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
Gebe03:11:55
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
Gani03:11:36
Zengin, varlıklı
kısır03:11:27
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
kemiksiz03:11:11
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
sarfınazar03:10:56
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
polemikçi03:10:52
Polemik yapan kimse
Arı Kovanı03:10:44
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
denizayısı03:10:32
1,5-2 m boyunda, uzun ve yumuşak tüylü postu beğenilen, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi (Arctocephalus ursinus)
kiniş03:10:28
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
Zarafet03:10:23
İncelik, güzellik, zariflik
maişet03:10:08
Geçim, geçinme
tanzim03:10:04
Sıraya koyma, sıralama
münasebat03:09:46
İlgiler, ilişkiler
kuramlaştırma03:09:42
Kuramlaştırmak işi
VARAN03:09:41
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
Grup03:09:19
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
ateşin03:09:06
Ateşli, coşkun
dolanma03:09:02
Dolanmak işi
GÜNCE03:08:46
Günlük (I)
ekspoze03:08:30
Bir yere sunulan bildiri özeti
vakit geçirmek03:08:23
oyalanmak, uğraşmak
akşam namazı03:08:19
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
filinta03:07:51
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
nahoş03:07:43
Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin
mucize03:07:31
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
hurda03:07:15
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
mantar hastalığı03:06:59
Mantar, küflüce
ıralama03:06:39
Iralamak işi
sefa03:06:35
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
prens03:06:35
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
delgeç03:06:03
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
prova03:05:54
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
biyoloji03:05:34
Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi
kısa kafalı03:05:04
Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal
dolaysız03:04:45
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
Şapşal03:04:41
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
anlam bilimi03:04:37
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
barbata03:04:33
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
devamlılık03:04:25
Devamlı olma durumu, süreklilik
kağıt03:04:24
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
ferç03:02:59
Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, vulva
ilintileme03:02:48
İlintilemek işi veya durumu
enerji03:02:44
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
fotokopi03:02:32
Tıpkıçekim, eşçekim
masal âlemi03:02:28
Doğaüstü, gerçek dışı, ancak masallarda rastlanabilecek yerler için kullanılır
dahra03:02:17
bk. tahra
ihtiyaç03:02:09
Gerekseme, gereksinme
Yuva03:02:09
Kuşların ve başka hayvanların yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak
gönül borçlusu03:02:05
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
bel ağrısı03:01:57
Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı
ütopyacı03:01:53
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
şairane03:01:50
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
izmarit03:01:29
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
erosal03:01:17
Erosçu, erotik
Sınama03:01:04
Sınamak işi, deneme, tecrübe
tropikal03:00:22
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
duvar resmi03:00:22
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
veçhe03:00:22
Yön
tugay03:00:18
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
sessiz sedasız03:00:14
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
beti02:59:49
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
beli02:59:29
Evet
eğreti vermek02:59:25
ödünç vermek
taraftar02:59:24
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
kurtarma02:59:20
Kurtarmak işi
bayi02:59:09
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
bari02:59:01
Keşke
bark02:58:57
bk. ev bark
bant02:58:52
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
dünya alem02:58:41
Herkes, bütün insanlar
alaysı02:58:21
Alaya benzer, ciddî olmayan
yalama02:58:07
Yalamak işi
kabalak02:57:39
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir tür başlık
dalga02:57:11
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
dalya02:57:03
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
tenafür02:56:46
Kakışma, kakofoni
ilişkin02:56:38
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
mefhum02:56:34
Kavram
baş kaldırmak02:56:27
ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek
bilgiç02:55:51
Bilgili kimse
bani02:55:39
Kurucu
bala02:55:35
Yavru, çocuk
Tenor02:55:35
En tiz erkek sesi
baha02:55:31
Paha
bahtiyar02:55:12
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
somurtkanlık02:55:00
Somurtkan olma durumu
börk02:54:56
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
muhaberat02:54:53
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
dalgınlık02:54:44
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
ruh bilimcilik02:54:40
Özellikle din, sanat, ahlâk gibi olayları tek yanlı olarak yalnızca ruh bilimsel açıdan inceleme ve açıklama, psikolojizm
ARGAÇ02:54:36
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı
yepelek02:54:32
İnce yapılı, zarif, narin
padişahlık02:54:16
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
Aşure ayı02:54:07
Muharrem ayı
lüle02:54:00
Bükülmüş, dürülmüş şey
rahman02:53:39
Herkese, her canlıya merhamet eden Tanrı
rahmet02:53:35
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
rahatına bakmak02:53:31
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak