cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

NEZİR09:51:51
Adak
pervaz09:51:49
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
korte09:51:43
Âşıktaşlık, flört
limon kabuğu09:51:40
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
sürüm09:51:40
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
pişti09:51:36
Bir çeşit iskambil oyunu, pastra
keten tohumu09:51:36
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
Rasıt09:51:35
Gözleyici
Ders09:51:33
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
Depo09:51:31
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
Sağgörü09:51:27
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
Deva09:51:27
İlâç, çare
İç işleri09:51:25
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
doğrultu09:51:21
Yön, istikamet
trakunya09:51:20
bk. çarpan balığı
ekin iti09:51:18
Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse
açıkgöz09:51:17
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
sünepe09:51:17
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
kıraç09:51:10
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
cila09:51:08
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
tiroit09:51:06
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
fikir yazısı09:51:05
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
Zerzevat09:51:02
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
meyve içi09:51:00
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
barmen09:50:59
Bar tezgâhtarı
alınmak09:50:58
Elde edilmek
sokak09:50:57
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
hadım09:50:56
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
krizalit09:50:55
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
teğmen09:50:54
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
katrilyon09:50:54
Trilyon kere bir milyon (1024)
varİs09:50:53
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
İZLENİM09:50:52
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
vezin09:50:52
Tartı
insiyak09:50:51
İçgüdü, sevkıtabiî
dudak boyası09:50:51
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
selâm vermek09:50:51
selâmlamak
hayatiyetli09:50:49
Yaşama gücüyle dolu, canlı
kaurit tutkalı09:50:44
Üre
taklit etmek09:50:43
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
Döl09:50:41
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
güney09:50:38
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
cuma09:50:33
Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün
kayağan09:50:27
Üzerinde kolaylıkla kayılan, kaypak
sıvacı09:50:22
Duvarları sıvayan kimse
ilerici09:50:16
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
Türemiş09:50:15
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
Güçlendirme09:50:12
Güçlendirmek işi
şefaat09:50:10
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
cana09:50:00
Sevgiliye hitap sözü
sıkıntısı olmak09:49:55
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
misilleme09:49:55
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
gürz09:49:53
Silâh olarak kullanılan ağır topuz
telesinema09:49:51
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
kovmak09:49:47
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
yak09:49:43
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
esintili09:49:38
Esintisi olan
beklemek09:49:35
Karşılaşılması ihtimali bulunmak
AVUÇ09:49:33
Elin iç tarafı
üzüm09:49:28
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
tl09:49:26
Talyum"un kısaltması
revani09:49:25
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
neşet09:49:23
Çıkma, ileri gelme
Konut09:49:21
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
beklenti09:49:19
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
diş taşı09:49:14
Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka
gönül borcu09:49:08
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
yaya geçidi09:49:04
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
İKTİSADİ09:49:01
Ekonomik
fizik gücü09:49:00
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
Ağrı09:48:58
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
DİNÇ09:48:54
Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana
nasıl09:48:47
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
zabit09:48:44
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
doğaçlama tiyatro09:48:37
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
İSTERİ09:48:35
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
TÜZÜK09:48:35
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
vesile09:48:31
Sebep, bahane
kötülükçü09:48:31
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
süreyya09:48:28
Ülker
İleri gelenler09:48:27
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
sakalı09:48:27
Saka hastalığına tutulmuş
akbaba09:48:26
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
Kehle09:48:22
Bit
din adamı09:48:22
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
GÜNCEL09:48:22
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
başkanlık09:48:21
Başkan olma durumu
liboş09:48:21
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
terbiyeli09:48:20
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
aylık09:48:12
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
Tekrarlama09:48:11
Tekrarlamak işi
yiğit09:48:11
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
Dans09:48:10
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
ekim09:48:09
Ekmek işi
sonuç vermek09:48:09
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
Körpe09:48:05
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
yaklaşık değer09:47:55
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
satıcı09:47:51
Alıcıya bir şey satan kimse
elden ele geçmek09:47:49
bir şey sahip değiştirmek
belgegeçer09:47:48
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
dük09:47:48
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
misafirhane09:47:47
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
fasulye09:47:46
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
fücceten09:47:45
Birdenbire, ansızın (ölmek)
Statik09:47:43
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
DÜZ YAZI09:47:43
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
Sap09:47:41
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
santra09:47:38
Orta, orta alan, merkez
oylama09:47:36
Oy kullanma işi
ÇARDAK09:47:34
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
ALMANAK09:47:26
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
Bembeyaz09:47:20
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
yaratık09:47:20
Canlı, mahlûk
yol boyu09:47:18
Kara yolunda kenar
ATA09:47:16
Baba
kadın berberi09:47:10
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
ardıç09:47:07
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
takdir etmek (veya eylemek)09:47:05
beğenmek
HÜCRE BİLİMİ09:47:03
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
nezir etmek09:47:01
bk. nezretmek
batak çulluğu09:46:49
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
sıçramak09:46:48
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
Özgü09:46:47
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
esrarkeş09:46:47
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
kimüs09:46:47
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
halk ağzı09:46:44
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
zahire09:46:41
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
bambu09:46:39
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
dolaşma09:46:34
Dolaşmak işi
İLHAM09:46:33
Esin