cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

atlıkarınca01:19:38
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
yarenlik01:18:47
Yakın arkadaşlık, muhabbet
amortisör01:18:12
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
kemre01:17:33
Gübre, tezek
parıldayıcı01:16:09
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
taşıyıcı01:16:04
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
çerge01:15:59
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
saat camı01:14:43
Saat kadranı ve rakamlarını dış etkilerden koruyan özel yapılmış cam
bukağı01:14:16
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
arefe01:13:13
bk. arife
Kesenek01:11:29
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
allah01:09:37
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
damacı01:09:27
Dama oyuncusu
toka01:09:23
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
amal01:08:53
İşler, işlemler
loğusa01:08:22
Yeni doğum yapmış kadın
dağlı01:08:19
Dağlık bölge halkından olan
maske01:08:17
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
jinekoloji01:07:49
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
fırıldak01:07:38
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
SEKTÖR01:07:22
Bölüm, kol, dal, kesim
fırtına01:07:04
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
yürümek01:06:56
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
piç01:06:54
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
aksesuar01:06:42
Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
refah01:06:35
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
Uyarlama01:06:32
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
Raspa01:05:33
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
kizir01:04:16
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
utanç01:03:58
Utanma duygusu, hicap
kamu personeli01:03:52
Devlet hizmetinde çalışan kişiler
SALGIN01:03:39
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
yer mumu01:03:30
Petrol ve terebentin içinde eriyen, doğal hidrokarbonlardan oluşan bir tür mum, ozokerit
Öz su01:02:00
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
temayüz01:01:06
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
sokulgan01:00:24
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
muhteviyat01:00:10
İçindekiler
yıkanma00:59:18
Yıkanmak işi
açısal00:59:10
Açı ile ilgili
bulak00:58:48
Kaynak, pınar
ivecen00:57:09
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
ülser00:56:33
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
tüze00:53:51
Hukuk
deve kuşu00:53:10
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir00:53:08
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
mitil00:52:58
İçine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yastık veya yorgan kılıfı
elastikiyet00:52:51
Esneklik
KAKIŞMA00:52:28
Kakışmak işi
direngenlik00:52:19
Direngen olma durumu, inatçılık
fek00:51:44
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
müstekreh00:51:41
İğrenç
keyfi00:50:52
İsteğe bağlı olan
omuzdaş00:49:31
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
gök evi00:49:22
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
serbest bırakmak00:48:40
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
sevecenlik00:48:25
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
takdimci00:47:58
Tanıtmacı
kıtaat00:47:33
Kıtalar, ana karalar
Lümen00:47:21
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
var saymak00:47:15
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
pusu00:47:13
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
dayandırma00:47:10
Dayandırmak işi
pusmak00:46:58
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
MÜSTEVİ00:46:55
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
çalışılma00:46:55
Çalışılmak işi
Çembalo00:46:28
Klâvsen
meddücezir00:43:53
bk. gelgit
komposto00:42:29
Hoşaf
konuşkan00:42:28
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
resital00:42:07
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
tenakus00:42:05
Azalma, eksilme
basılı00:40:41
Basılarak yerleştirilmiş
vecibe00:39:58
Ödev, boyun borcu
ürtiker00:39:15
Kurdeşen
dek00:38:54
Düzen, hile
Karşılaşma00:33:19
Karşılaşmak işi
halka00:31:39
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
Hiper00:31:35
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
kısas00:28:06
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma
TEMLİK00:27:09
Mülk olarak verme
tatbik00:25:31
Uygulama, pratik
KUTSAMA00:24:07
Kutsamak işi, takdis
mecburiyet00:23:11
Yükümlü, zorunlu olma durumu
nargile tütünü00:22:09
Tömbeki
savaşımcı00:21:35
Savaşım veren kimse, mücadeleci
dağıtıcı00:21:05
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
korsan00:21:01
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
süt dişi00:20:23
bk. süt dişi
karanlık oda00:20:19
Fotoğraf camı banyosu, röntgen muayenesi gibi işlerin yapıldığı ışıksız oda
yapıştırma00:20:02
Yapıştırmak işi
ihram00:20:01
Eskiden Yunanlıların, Romalıların, günümüzde de Berberîlerin büründükleri geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi
dirice00:17:07
Biraz diri
minimum00:15:48
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
hilecilik00:13:59
Hileci olma durumu, hilekârlık
minimal00:10:53
Minimum
dünya00:10:19
Üstünde yaşadığımız gök cismi
köşk00:10:05
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
salahiyetsiz00:10:04
Yetkisiz
tekaütlük00:08:39
Emeklilik
erkanıharp00:08:28
Kurmay
mütehassıs00:08:05
Uzman
Limit00:07:53
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
KUVVET00:07:14
Fiziksel güç, takat
tanrısal00:06:44
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
erke00:05:25
Enerji
mikropsuzlandırma00:04:14
Mikropsuzlandırmak işi
eçhel00:03:19
Çok cahil, çok bilgisiz olan
iffetsiz00:02:56
İffetini korumayan, silisiz
icmal00:02:35
Özet, kısaltma
Sürme00:01:48
Sürmek işi
aykırı00:01:09
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
feragat00:00:59
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
mükemmellik00:00:24
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
kasıt00:00:23
Amaç, istek, maksat
köpek balığı23:59:35
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
müteheyyiç23:58:13
Heyecana kapılmış, heyecanlı
cümudiye23:57:43
Buzul
sabahlık23:57:34
Sabahları yataktan kalkınca geçici olarak giyilen üstlük
maslak23:56:34
Sürekli su akan boru
Tin23:56:18
Ruh
uzlet23:54:10
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
ama23:53:13
Görmez, kör
nişane23:53:09
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
saklı23:52:40
Saklanmış olan
alıkoyma23:51:52
Alıkoymak işi
umarsız23:51:25
Çaresiz
ZAĞLI23:49:21
Kılağılı
sömürmek23:45:34
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
yemek23:43:56
Yemek yeme, karın doyurma işi
ütme23:41:25
Ütmek işi