cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

seviye22:59:29
Düzey
bağlam22:59:26
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
iblis22:59:11
Şeytan
PIRNALLIK22:59:09
Pırnal çalılığı
donatma22:59:08
Donatmak işi, teçhiz
filmci22:58:59
Sinemacı
garaj22:57:57
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
İsviçreli22:57:50
İsviçre halkından olan (kimse)
ifade etmek22:56:46
anlatmak
cürüm22:56:46
Suç
kezzap22:56:17
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
kacak22:56:07
bk. kap kacak
bibliyografi22:56:07
Bibliyografya
hesabını (kitabını) bilmek22:55:50
tutumlu olmak
pedavra22:55:26
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
Dönüşüm22:55:13
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
endişe22:54:27
Düşünce
arsenik22:53:02
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
alaycılık22:52:53
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
basak22:52:42
Merdiven
delirme22:52:26
Delirmek işi
orta oyunculuğu22:52:12
Orta oyuncusunun sanatı
bıdık22:51:42
Kısa ve tıknaz
soğuma22:50:28
Soğumak işi
fauna22:50:14
Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy
çakal22:50:05
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
eren22:49:16
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
gereklilik22:48:57
Gerekli olma durumu, lüzum
Mısır22:48:51
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
poliçe22:48:50
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
laza22:47:47
Bal koymaya yarayan küçük tekne
taş basmacı22:47:15
Taş basması ile uğraşan kimse
satır başı22:46:55
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
kukla22:46:13
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
korkmak22:46:13
Kaygı duymak, endişe etmek
maruz22:45:45
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
atalet22:44:27
Tembellik
albinos22:44:12
Akşın
pekiyi22:44:11
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
cinsel22:44:10
bk. cinsî
karakteristik22:44:00
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
daima22:43:57
Her vakit, sürekli olarak
arzu etmek22:43:53
yürekten istemek
yolluk22:43:46
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
kılgı22:43:39
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
terbiyeli22:43:33
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
jenerasyon22:43:27
Kuşak, nesil
resimsi22:43:26
Resme özgü olan, resme benzeyen
Kaynama22:43:25
Kaynamak işi
sonsuzluk22:43:18
Sonsuz olma durumu
otorite22:43:10
Yetke, sulta, velâyet
şatır22:43:09
Neşeli, keyifli, şen
kinaye22:43:09
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
damıtma22:43:01
Damıtmak işi, taktir
protesto22:43:00
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
artırım22:42:55
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
maskara22:42:46
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
Vaziyet22:42:39
Konum
öğle22:42:33
Gün ortası
şişkin22:42:23
Şişmiş, şişirilmiş
idare etmek22:42:21
yönetmek, çekip çevirmek
veri22:42:19
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
ESİNTİ22:42:13
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
saray çiçeği22:42:10
Hezaren
nasip22:41:44
Birinin payına düşen şey
MEZRAA22:41:42
bk. mezra
istihbarat22:41:41
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
savma22:41:41
Savmak işi
karışıklık22:41:33
Karışık olma durumu, teşevvüş
dantela22:41:26
bk. dantel
başsızlık22:41:19
Başı veya başkanı bulunmama durumu
piyango22:41:16
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
tutanak22:41:10
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
alışkı22:40:53
Yapılmaya alışılmış davranış
Dengeleyici22:40:51
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
cazibeli22:40:45
Çekici, alımlı, albenili
taşa tutmak22:40:38
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
tasarruf22:40:38
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
muhteva22:40:29
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
sağgörülü22:40:25
Sağgörüsü olan, basiretli
özengen22:40:24
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
çekiştirme22:40:15
Çekiştirmek işi
tek biçim22:40:11
Standart
bütünlük22:40:09
Bütün olma durumu
yekinmek22:40:04
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
gözdağı22:40:02
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
numara22:39:54
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
müeddep22:39:52
Uslu, terbiyeli, edepli
çalışma odası22:39:44
İçinde iş yapılan oda
kompleks22:39:38
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık
başyapıt22:39:34
Şaheser
irrasyonel22:39:34
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
sevimlilik22:39:30
Sevimli olma durumu
gelişim22:39:22
Gelişmek işi, serpilip büyüme
Yabancı22:39:17
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
tırmık22:39:11
Tırnak beresi
dokundurma22:39:09
Dokundurmak işi
merhum22:38:55
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
vekil22:38:53
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
methiye22:38:43
Övgü
gayrimenkul22:38:43
Taşınmaz
malumat22:38:41
Bilgi
Yağız22:38:34
Esmer
şaşırma22:38:30
Şaşırmak işi
müreccah22:38:28
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, yeğ, yeğrek
tutumlu22:38:18
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
tutumsuz22:38:14
Tutumlu olmayan, müsrif
zılgıt22:38:10
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
ibadethane22:38:05
İbadet edilen yer, tapınak
boyunduruk22:38:00
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
bediiyat22:37:58
Estetik bilimi, güzel sanatlar
rivayet22:37:49
Söylenti
ADALİ22:37:37
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
mümas22:37:18
Dokunan, temas eden
üfleç22:37:17
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
kabiliyet22:37:13
Yetenek
dikizci22:37:07
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
somut22:37:05
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
Pinti22:37:03
Aşırı derecede cimri, kısmık
görünme22:36:51
Görünmek işi
tasarruf etmek22:36:47
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
bağlaşma22:36:44
Bağlaşmak işi, ittifak
dolay22:36:38
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
küme bulut22:36:37
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
bestekar22:36:34
Besteci
Hicvetme22:36:30
Hicvetmek işi
saydam22:36:27
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
muayyen22:36:20
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
mine22:36:14
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
seryum22:36:10
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce