cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

mirasçı01:53:34
Kendisine miras kalan, varis
VERİM01:53:21
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
dua etmek01:53:16
Tanrı"ya yalvarmak
armatör01:52:58
Ticaret gemisi sahibi
Onama01:52:48
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
fuar01:52:45
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
bıdık01:52:40
Kısa ve tıknaz
arık01:52:22
Ark
kezzap01:52:20
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
sur01:52:14
Kale duvarı
dakikane01:52:11
Tam zamanında, dakik olarak
kasıtlı01:52:05
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
büyü yapmak01:52:01
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
eğleşme01:51:57
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
bitik01:51:56
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
zencefilgiller01:51:55
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
Portekizce01:51:45
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
Pazar01:51:42
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
mahlukat01:51:41
Yaratıklar
Derkenar01:51:39
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
müstaceliyet01:51:34
İvedilik
küşat01:51:32
Açma, açılış
amonyak01:51:24
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
tüm01:51:19
Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı
matematiksel01:51:17
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
müstağni01:51:15
Elinde olanla yetinen, doygun
ibrişim01:51:13
Kalınca bükülmüş ipek iplik
kumul01:51:10
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
bonbon01:51:07
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
desimetre01:50:54
Bir metrenin onda biri, dm
öksüz01:50:31
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
kölelik01:50:28
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
tiraj01:50:25
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
iane01:50:24
Yardım
dışarlık01:50:18
Taşra
yapma!01:50:14
şaşma bildirir
piyango01:50:12
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
irtisam01:50:09
Resmi çıkma, resmi çizilme
dörtnala kaldırmak01:50:03
dörtnal koşturmaya başlamak
rayba01:49:58
Pürüzalır
gelincik01:49:48
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
ender01:49:41
Çok az, çok seyrek
afsun01:49:34
Büyü, füsun
Tokyo01:49:31
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
yasin01:49:26
Kur"an surelerinden biri
hol01:49:22
Sofa
kuşkusuz01:49:18
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
nadim01:49:17
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
insaf01:49:15
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
arkasından01:48:58
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
meydana gelmek01:48:54
olmak, oluşmak
türel01:48:54
Türe ile ilgili olan, hukukî
Zorlayıcı01:48:46
Zorlayan, mücbir
hudut boyu01:48:43
Sınır boyu
zatülcenp01:48:41
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
kankan01:48:38
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
dış işleri01:48:29
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
eğmeç01:48:23
Kavis
Otomatik01:48:21
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
etanol01:48:20
bk. alkol
seyek01:48:18
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
ithaf etmek01:48:17
(birinin) adına sunmak, armağan etmek
konsantre01:48:01
Yoğunlaştırılmış, yoğun
garanti01:47:54
Güvence, inanca, teminat
leçe01:47:52
Taşlı tarla
bet01:47:50
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
ansiklopedi01:47:47
Bütün bilim, sanat dallarını tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser, bilgilik
gebre otu01:47:45
Sürekli yeşil kalan çalı görünümünde bir bitki (Capparis)
profesör01:47:45
Üniversitede ve yüksek öğretim kuruluşlarında en üst derecede olan öğretim üyesi
amitoz01:47:44
Amip, akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğalma
berraklık01:47:42
Berrak olma durumu, duruluk
Eğsi01:47:41
Ucu yanmış odun, köseği
çotuk01:47:26
Dışarda kalmış ağaç kökü
sapa01:47:23
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
beğenmemek01:47:21
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
örtmek01:47:16
Kapamak
sıva01:47:11
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
Makta01:47:07
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
plaket01:46:19
Metalden, türlü biçimlerde yapılan, küçük, alçak kabartma levha
caba01:46:11
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
kaval01:45:59
Kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük
Metropol01:45:53
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
ergenlik01:45:30
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
Olgun01:45:18
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
akarsu01:45:17
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
kesenek01:45:05
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
manda01:45:00
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)
emel01:44:50
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
yoklama01:44:49
Yoklamak işi, kontrol
flört01:44:32
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
Masumiyet01:44:20
Masumluk
salepgiller01:44:12
Güzel çiçekli, vanilya, orkide, venüsçarığı, salep gibi bitkileri kapsayan, tek çenelilerden bir familya
üzgü01:43:59
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa
TAKRİBEN01:43:55
Aşağı yukarı, yaklaşık olarak
gaza01:43:50
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
Ruhsal01:43:45
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
sinema tekniği01:43:41
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
yerinde01:43:34
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
aksilik01:43:27
Terslik, inatçılık, huysuzluk
çağla01:43:25
Olmamış, ham yemiş
alev almak01:43:22
tutuşmak, yanmaya başlamak
neşe01:43:10
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
vuruş01:43:07
Vurmak işi veya biçimi
sıygı01:42:59
Hacim
köken01:42:45
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları
lokavt01:42:39
İş verenin işçileri topluca işten uzaklaştırma veya işten çıkarma kararı
sulu01:42:38
Suyu olan, içinde su bulunan
suflör01:42:32
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
istif01:42:29
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
Roman01:42:24
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
KALÇA01:42:15
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
seyretmek01:42:02
Bir olaya karışmadan bakmak
şişe01:41:51
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
erekçilik01:41:36
Her şeyin bir erekle belirlendiği, bir ereğe yöneldiğini; her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş, finalizm
ehliyet01:41:35
Üstat, uzluk
bölüntüler01:41:14
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
FAMİLYA01:41:10
Aile
şal01:41:06
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
sözleşme01:41:03
Sözleşmek işi
01:41:00
Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen
TEFSİR ETMEK01:40:53
yorumlamak
himmet01:40:52
Yardım, kayırma
içli dışlı olmak01:40:50
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
ağırbaşlılık01:40:43
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
Saygı01:40:42
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
Ondalık01:40:40
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
ekti01:40:34
Her yiyeceği canı çeken
sadır01:40:32
Göğüs, sine
okyanus çukuru01:40:21
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
kanaviçe01:40:10
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi