cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

erguvan12:54:58
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
vurgun12:54:14
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
artırım12:53:04
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
sarhoş olmak12:52:38
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
Kankurutan12:52:04
Adam otu
kat yuvarı12:51:33
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
akıl12:51:31
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
karne12:48:40
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
mecnun12:48:20
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
Kahinlik12:47:34
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
dragon12:46:21
Ejderha
düzensiz12:46:19
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
iftira12:46:11
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
ÖZGÜLLÜK12:45:10
Özgül olma durumu
tiksindirici12:44:51
Tiksinilecek durumda olan, menfur
POLONYALI12:44:50
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
at gözlüğü12:44:48
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
iklimleme cihazı12:44:24
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
Eskişehir taşı12:43:47
Lüle taşı
yazma yitimi12:43:46
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
ihtimal12:43:27
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
İvedilik12:43:08
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
filtreli12:42:49
Filtre takılmış olan
kuşku12:42:47
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
başkan12:42:32
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
sacayağı12:42:30
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
baştan12:42:16
başından alarak, bir kez daha, yeniden
kalpak12:42:08
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
taşıma12:42:03
Taşımak işi
sütun12:41:56
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
İLGEÇ12:41:35
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
okuma12:41:15
Okumak işi, kıraat
anma12:41:14
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
tövbekar12:41:12
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
okuyucu12:41:10
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
Azot12:41:00
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
Ayla12:40:56
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
irtica12:40:55
Gericilik
zeyrek12:40:49
Anlayışlı, uyanık, zeki
Ayar12:40:37
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
gemi iskeleti12:40:36
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
yarence12:40:22
Yaren gibi, yarene benzer
ağırbaşlılık12:40:17
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
göğüs kemiği12:40:17
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
KAZIKLI12:40:12
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
gürbüz12:40:05
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
köktencilik12:40:00
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
kaymak taşı12:39:55
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
aka12:39:53
Büyük kardeş, ağabey
yazgı12:39:49
Bütün olmakta ve olacak olanları önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, alın yazısı, kader, mukadderat
düzen12:39:46
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
eşek dikeni12:39:39
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
BAĞNAZ12:39:24
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
aldırmaz12:39:20
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
ADAM12:39:16
İnsan
bireysel12:39:09
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
alın yazısı12:39:06
Yazgı, talih, kader, mukadderat
ADAK12:39:02
Adamak işi veya adanılan şey, nezir
hendek12:39:01
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
yasak aşk12:38:59
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
kısırlık12:38:50
Kısır olma durumu
ağı çiçeği12:38:44
Zakkum
naziklik12:38:42
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
göz merceği12:38:42
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
sefer12:38:32
Yolculuk
nakit para12:38:29
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
sözün kısası12:38:23
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
karın zarı12:38:09
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
bilinen12:38:04
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
düğün çorbası12:37:50
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
SICAKKANLI12:37:45
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
bağ bıçağı12:37:27
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
dil bilimi12:37:26
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
anlamsız12:37:07
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
mavi12:37:05
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
mani12:36:54
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
tersine dönmek12:36:50
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
ihsan12:36:48
İyilik etme, iyi davranma
saçak bulut12:36:45
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
çiçek dürbünü12:36:41
bk. kaleydoskop
erbap12:36:29
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
fevkalade12:36:25
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
yol yordam12:36:10
Davranış veya yapım kuralları
mal etmek12:35:53
bir değer karşılığında sahip olmak
kepenek12:35:51
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
fitneci12:35:32
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
kısasa kısas12:35:13
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
demokrasi12:35:10
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
vizon12:34:54
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
yazıt bilimi12:34:35
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
moral12:34:16
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
şehvani12:33:38
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
idarecilik12:33:19
İdareci olma durumu
klarnet12:33:15
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
iklim bilimi12:33:08
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
kazein12:33:04
Sütte bulunan protein maddesi
seyyal12:33:00
Akışkan
taba12:32:59
Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
terk etmek12:32:41
bırakmak, ayrılmak
dolay12:32:22
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
Aşırı12:32:08
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
misafirhane12:32:03
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
törpü12:31:53
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
beynelmilel12:31:44
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
ince12:31:25
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
maden gazı12:31:06
Madende oluşan gaz
peygamber çiçeği12:30:47
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
Şebnem12:29:25
Çiy
Seçkin12:28:53
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
oylumlu12:28:37
Oylumu olan, hacimli
ŞEREF12:28:34
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
Olumlu12:28:20
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
Huy12:28:03
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
akbaş12:27:59
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
necaset12:27:49
Pislik
Akaju12:27:33
Maun
raf12:27:16
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
alfabetik katalog12:27:13
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
Sorguç12:27:10
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
Alışkanlık12:26:53
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
maranta12:26:51
Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca)
Kesim12:26:17
Kesmek işi
sakız rakısı12:25:52
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
öykünce12:25:28
Fabl
hizaya getirmek12:25:05
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
botanik12:22:29
Bitki bilimi, nebatat
şüphe etmek12:22:19
kuşkulanmak
indeks12:22:03
Dizin
AŞ EVİ12:21:07
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
Cani12:20:19
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı