cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

ahval18:42:17
Durumlar, hâller, vaziyetler
şerefsiz18:42:17
Şereften yoksun olan, onursuz
hamur tatlısı18:42:15
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
denek taşı18:42:08
Altın, gümüş gibi madenlerin ayarını anlamak için, sürtüldükleri bir tür taş, mihenk
nihan18:41:59
Gizli
tasvir gibi18:41:57
çok güzel (kimse)
sabır18:41:55
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
çift18:41:48
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
çivi18:41:45
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
evin18:41:45
Bir şeyin içindeki öz, lüp
çile18:41:38
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
boğulma18:41:35
Boğulmak işi
bakar18:41:32
Öküz, sığır
nurani18:41:30
Işıklı
Esik18:41:29
Çukur yer
öğütleme18:41:28
Öğütlemek işi, nasihat
telesine18:41:18
bk. telesinema
alaçam18:41:17
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
resen18:41:13
Kendi başına, kendiliğinden
nasyonalist18:41:10
Ulusçuluk yanlısı
arsenik18:41:08
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
GÖRE18:41:08
uygun, elverişli, için
monotonluk18:41:03
Tekdüzelik, yeknesaklık
olabilirlik18:41:02
Olasılık, ihtimal
besteci18:40:59
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
hokkabaz18:40:54
El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse
besin18:40:52
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
cesaret vermek18:40:36
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
KABUL18:40:28
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
Tediye18:40:26
Para vb.bir şey verme, ödeme
makule18:40:23
Takım, çeşit
kendir18:40:21
Kenevir
diyecek yok18:40:18
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
Göktürk18:40:16
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
sifon18:40:11
Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru
danışma meclisi18:40:06
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
kaya hanisi18:40:06
Lahos
uygunluk18:40:06
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
vikaye18:40:01
Koruma, esirgeme, gözetme
ücret18:40:00
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
siyah18:39:58
Kara (II)
sirke18:39:56
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
ovma18:39:56
Ovmak işi
varak18:39:42
Yaprak
hükmî şahsiyet18:39:42
Tüzel kişilik
deflasyon18:39:36
Para darlığı, durgunluk
müşkülpesent18:39:24
Güç beğenen, titiz
kaybedilme18:39:16
Kaybedilmek işi
vekil18:39:12
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
okluk18:39:11
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
şirinlik18:39:10
Şirin olma durumu, sevimlilik
tavlı18:39:09
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
Adilane18:39:07
Adalete uygun olarak, hakça
kabiliyet18:39:04
Yetenek
açlık18:39:03
Aç olma durumu
Koruyucu18:39:03
Korumak işini yapan, gözetici, hami
fanfar18:38:58
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
buzçözer18:38:50
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
kuş bilimci18:38:47
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
geri çekilmek18:38:35
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
tedricen18:38:34
Azar azar; giderek, gittikçe
trakunya18:38:09
bk. çarpan balığı
kurander18:38:07
Hava akımı, cereyan
beynelmilel18:37:56
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
mükellef18:37:39
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
engelsiz18:37:26
Engeli olmayan, mâniasız
berrak18:37:17
Duru, temiz, aydınlık, açık
pigment18:37:15
Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde
varidat18:37:14
Akla gelen, içe doğan düşünce
soru18:37:04
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
lime18:36:42
Parça
iş güç18:36:40
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
link18:36:36
Atın eşkin yürüyüşü
YEİS18:36:35
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
lika18:36:33
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
ökleme18:36:32
Küçük işletmelerde, hayvanların yere çakılan bir kazığa uzun bir iple bağlanarak belirli bir daire içerisinde otlamalarına izin verilen ve bu alandaki yem tamamen otlandıktan sonra kazığın yeri değiştirilmek suretiyle devam edilen bir otlatma sistemi
levent18:36:22
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
ateist18:36:21
Tanrıtanımaz
inkârcı18:36:19
İnkâr eden kimse
analoji18:36:18
Benzeşim, benzeşme
aktöre18:36:12
Ahlâk
rençper18:36:10
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
tastamam18:36:10
Çok uygun, tıpatıp
kamışlık18:35:57
Kamışı çok olan yer
lota18:35:51
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
boran18:35:33
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
altes18:35:17
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı
dış deri18:35:12
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
TEHLİKELİ18:34:52
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
kalas18:34:43
Kalın biçilmiş uzun tahta
albay18:34:41
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
katalog18:34:31
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
bellik18:34:29
İşaret, marka
zariflik18:34:14
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
mühürdar18:34:04
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
kerhane18:34:03
Genel ev
yağlı toprak18:33:48
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
nefer18:33:41
Derecesi olmayan asker, er
dolanmak18:33:41
Gelişigüzel gezmek
Perdah18:33:40
Parlatma, parlaklık verme
yurtsal18:33:40
Yurtla ilgili, vatanî
cengel18:33:31
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
Bakışımsız18:33:27
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
telve18:33:13
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
ağıtçı18:33:13
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
cennet18:33:05
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
hediye etmek18:32:52
armağan olarak vermek
ödev18:32:41
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
Nemçe18:32:40
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
anapara18:32:39
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
Islatma18:32:36
Islatmak işi
lata18:32:36
Dar ve kalınca tahta
kukumav18:32:31
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
Afis18:32:27
Gümüş balığının küçüğü
Ararot18:32:24
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
eğmeç18:32:23
Kavis
ümitsiz18:31:45
Umutsuz
semahat18:31:45
Cömertlik, iyilikseverlik
sömürge18:31:43
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
Alp eren18:31:39
Derviş
lafazan18:31:32
Geveze
tanıtım18:31:27
Tanıtma
pinti18:31:22
Aşırı derecede cimri, kısmık
mart18:31:16
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
mark18:31:13
Alman para birimi
masa18:31:11
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
mail18:31:08
Eğilimi olan
esefle18:30:58
Üzülerek, acınarak
almaç18:30:50
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
restore18:30:44
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş