cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

GIRTLAK00:10:11
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
Çingene00:10:02
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
safir00:09:15
Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut
Abd00:07:38
Kul
nüfus bilimi00:05:45
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
uyuşturucu madde00:04:56
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde
şeker hastalığı00:04:37
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
yaşam biçimi00:03:39
Hayat tarzı
Dağ keçisi00:03:25
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
faziletsiz00:02:23
Erdemsiz
dev00:02:10
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
adaptasyon00:01:55
Uyarlama
öğür00:00:22
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
tekçilik23:58:59
Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü, monizm
budunsal23:58:59
Kavmî, etnik
BAĞIMSIZLIK23:58:09
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
kimsesizlik23:58:06
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
sana23:57:13
Sen zamirinin yönelme durumu
alçak23:56:25
Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı
güreş23:55:22
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
yurt içi23:54:54
Yurt sınırları içinde olan
element23:53:40
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
almaç23:53:36
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
artımlı23:53:28
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
sahra23:52:46
Kır
klasik23:51:50
Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan
Ürkek23:51:10
Çok ürken
aks23:51:08
Dingil
Bilinmeyen23:51:06
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
hudut23:50:50
Sınır
Emekçi23:50:47
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
resim23:50:44
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
yer değiştirme23:50:22
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
en23:50:11
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
formalist23:50:02
Biçimci, formaliteci, şekilci
temiz kâğıdı23:49:55
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
söz dinlemek (veya söz tutmak)23:49:53
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
boru23:49:36
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
taife23:47:38
bk. tayfa
yalan dolan23:47:12
Gerçek olmayan birçok söz
nova23:47:12
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
mahsul23:47:08
Ürün
küçümseme23:46:58
Küçümsemek işi
brıçka23:46:12
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
muafiyet23:46:03
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
Avutmak23:45:26
Oyalamak
bakır23:45:24
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
SÖZSÜZ OYUN23:45:08
bk. pantomim
platin23:45:03
Atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23 olan, 21,4 yoğunluğunda, 1755 C° de eriyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element. Kısaltması Pt
çok eşli23:44:22
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
onur23:43:55
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
tatlı su23:43:52
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
NİMET23:43:20
İyilik, lütuf, ihsan
sefir23:42:56
Elçi
bi23:42:52
Bizmut"un kısaltması
kılağı23:42:33
Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için, yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları, zağ
bir araya getirmek23:42:31
toplamak
tahin23:41:52
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
SALDIRI23:40:54
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
ÇORAP23:40:09
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
mercan23:40:07
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
fos23:40:02
Çürük, temelsiz, boş, kof
olumsuzluk23:39:55
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
çatışkı23:39:52
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
MELODİ23:39:50
Ezgi
nakisa23:39:43
Eksiklik, kusur
ürkü23:39:31
Topluluğu saran ortak korku, panik
plaket23:39:22
Metalden, türlü biçimlerde yapılan, küçük, alçak kabartma levha
Civciv23:35:04
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
terslik23:34:10
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
Hasılı23:32:47
Sözün kısası, kısacası
kaldıraç23:32:40
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
terane23:32:38
Ezgi, makam, nağme
üye23:32:11
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
ede23:32:10
Büyük erkek kardeş, ağabey
materyalizm23:31:53
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
reflektör23:31:34
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
liste başı23:30:48
Herhangi bir seçimde, listenin en başında olan isim
Kitabe23:30:46
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
asbest23:30:39
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
ılımlı23:30:30
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
sıçan otu23:30:21
Arsenik
kargış23:29:53
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
İSTENÇSİZ23:29:44
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
Dadacılık23:29:28
Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı baş kaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm
alt tabaka23:28:50
Tabakalardan altta bulunan
lütesyum23:28:36
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu
devamlılık23:28:25
Devamlı olma durumu, süreklilik
kuğu23:28:24
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
infilâk etmek23:28:23
patlamak
ıska23:27:57
Boşa çıkarma, rast getirememe
tasalanma23:27:13
Tasalanmak işi
boş söz23:27:12
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
Atılgan23:26:26
Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan
yığışım23:26:23
Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera
kurtarma aracı23:26:20
Trafikte arızalanan, kaza geçiren aracı yerinden kaldırıp istenen yere götüren özel donanımlı motorlu araç, kurtarıcı
almaş23:26:06
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
cura23:26:03
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
köşegen23:25:51
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
Fariza23:25:48
Tanrı buyruğu
eyyam ağası23:25:44
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
zillet23:25:34
Hor görülme, alçalma
Bilgili23:25:30
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
belgegeçer23:25:21
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
gövem eriği23:25:18
bk. akdiken
tasvir gibi23:25:09
çok güzel (kimse)
öbürü23:25:07
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
sunum23:24:54
Lokma, parça
besihane23:24:42
Besi yapılan yer
bilinç23:22:42
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
PALAVRA23:22:38
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
çelik23:22:05
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
hasetçi23:20:58
Kıskanç, günücü
insiyak23:20:05
İçgüdü, sevkıtabiî
avunma23:19:44
Avunmak işi, teselli
vermek23:19:31
Bırakmak veya bağışlamak
AKSAK23:19:25
Aksayan, hafifçe topallayan
UZLAŞMA23:18:20
Uzlaşmak durumu, uyuşma
Kullanış23:18:18
Kullanmak işi veya biçimi
Kandırma23:18:16
Kandırmak işi
yerinde23:17:23
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
ORTALAMA23:15:05
Ortalamak işi
derbent23:14:49
İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz
milimetre23:14:00
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
kafi23:13:56
Yeterli, yetecek ölçüde olan
ru23:13:43
Rutenyum"un kısaltması
fena23:12:48
İyi nitelikte olmayan, kötü
muayyen23:10:48
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
zümrüdüanka23:10:24
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)23:10:01
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak