cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

ertesi03:02:58
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
defalarca03:01:13
Sık sık, sürekli olarak
dengesiz03:01:07
Dengesi olmayan, muvazenesiz
iltimas02:59:51
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
husumet02:58:58
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
karton02:58:42
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
niyaz02:56:04
Yalvarma, yakarma
astar02:56:03
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
RAHLE02:55:01
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
reaya02:54:28
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
değişik02:52:36
Değiştirilmiş
kukla02:52:03
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
imal02:51:40
Ham maddeyi işleyip mal üretme
fotoroman02:49:56
Bir metinle bir dizi fotoğraftan oluşan hikâye veya roman
SAVAT02:47:11
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
ürkmek02:46:12
Şaşkınlık ve korku duymak
ergen02:43:41
Ergenlik çağında olan
talik02:41:28
Asma, yukarı kaldırma
santra02:40:50
Orta, orta alan, merkez
elif02:40:29
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
filigran02:39:57
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
ellik02:39:46
Eldiven
maskot02:39:25
Uğur getireceğine inanılan şey
ergilik02:38:37
Ergi durumu
feda02:38:32
Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme
gütmek02:37:54
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
zeamet02:37:11
Tımar
sanrı02:36:28
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
dayanma02:35:40
Dayanmak işi
gizlicilik02:35:08
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
kitara02:29:03
bk. gitar
diğerkam02:25:12
Özgeci, özgecil
vals02:24:37
Bir tür salon dansı
kovculuk02:21:14
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
serdengeçti02:21:04
Fedaî
müennes02:20:37
Dişil
tükenmişlik02:19:47
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
peruk02:17:55
bk. peruka
kavara02:17:49
Balı alınmış petek
tablo02:17:44
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
Boyun02:15:03
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
idame etmek02:12:48
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
rafine02:08:39
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
ayet02:07:47
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
çeki02:04:58
Tartı
derme02:04:21
Dermek işi
sedef otu02:03:35
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
dağıtıcı01:58:55
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
GECE YANIĞI01:58:12
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
YELEME01:58:06
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
yumuşaklık01:56:45
Yumuşak olma durumu
civanmert01:56:23
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
güdeleme01:53:33
Güdelemek işi
anyon01:51:36
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
kokulu01:50:59
Kokusu olan
aydınlanmak01:50:42
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
bir zamanlar01:49:00
Zamanında, vaktiyle, eskiden
amorf01:48:33
Biçimsiz
kritik01:48:07
Tehlikeli, endişe veren (durum)
birebir01:47:56
Etkisi kesin olan
arbalet01:47:23
Kundaklı, tetikli yay
binici01:47:12
Binen
vites01:44:13
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
edepli01:43:49
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
sesli01:43:49
Sesi olan, ses çıkaran
akma01:42:56
Akmak işi
motamot01:38:51
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
atol01:26:18
Mercanların bir araya toplanması ile oluşmuş, halka biçiminde adacık, mercan ada
yollama01:16:34
Yollamak işi
lime01:14:38
Parça
MUADELET01:14:21
Eşitlik, denklik, eş değerlik
yakıcı01:13:39
Yakma özelliği olan, yakan
MUSANDIRA01:13:15
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
inat etmek01:13:04
direnmek, diretmek, ayak diremek
anekdot01:12:21
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
kan kanseri01:11:52
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
Çetele01:11:28
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
tekelci01:10:00
Tekel kuran ve bu tekeli kabul ettiren, inhisarcı
atmak01:05:43
Bir şeyi yere doğru bırakmak
himmet01:02:02
Yardım, kayırma
atkı01:00:03
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
maval00:53:08
Yalan, uydurma söz
birbiri00:52:39
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
boşanma00:52:10
Boşanmak işi
caba00:50:11
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
akla yatkın00:48:26
uygun, akıllıca, makul
sakıncasız00:48:13
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
hellim00:46:00
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
alıç00:45:54
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
perestişkâr00:42:36
Taparcasına seven, tapınan
kertenkeleler00:42:30
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
sakaf00:40:06
Çatı, dam
eğri00:36:21
Doğru, düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, iğri
Zulmet00:35:05
Karanlık
derinleştirme00:30:50
Derinleştirmek durumu, tamik
Dıştan00:28:58
Aslında olmayıp sonradan ve dışarının etkisiyle ortaya çıkan (düşünceler)
süzme00:23:21
Süzmek işi
başlıklı00:20:51
Başlığı olan
butafor00:17:41
Oyun için gerekli sahne eşyası
ferdiyetçilik00:16:47
Bireycilik
cisim00:01:24
Maddenin biçim almış durumu
alabildiğine23:59:51
Sınırsız, uçsuz bucaksız
Resimleme23:59:29
Resimlemek işi
hileli23:58:34
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
itenek23:58:28
Piston
ipka23:57:58
Yerinde, önceki durumunda bırakma
işçi sigortası23:57:46
bk. sosyal sigorta
mecus23:57:40
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
vapur23:56:57
Su buharı gücüyle çalışan gemi
dolandırıcı23:56:39
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
kont23:56:08
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
sirkülasyon23:55:35
Dolanım, dolanış, tedavül
kurander23:55:22
Hava akımı, cereyan
namaz seccadesi23:55:10
Üzerinde namaz kılınan seccade
sünni23:55:04
Sünnet ehlinden olan kimse
çilli23:54:15
Çili olan
Netice23:54:00
Sonuç
ha babam (veya ha babam ha)23:23:39
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
orijinal23:22:06
Özgün
eprime23:22:00
Eprimek işi
kapari22:59:31
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
KORİNDON22:56:14
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
optik22:55:27
Görme ile ilgili olan
donma22:51:29
Donmak işi
natır22:50:35
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
övüngen22:50:34
Çok övünen, farfara
beşeriyet22:50:18
İnsanlık, insanoğulları
sibakusiyak22:50:14
bk. siyakusibak
islam22:49:58
İslâmiyet
emaylama22:49:15
Emaylamak işi