cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

tavus03:11:43
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
tarik03:10:48
Yol
taret03:09:59
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
tamir03:09:23
Onarma, onarım
kocasız03:09:12
Kocası olmayan (kadın)
Çevik03:09:05
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
berat03:08:59
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
ihtiraz03:08:54
Çekinme, sakınma
yaşlılık03:08:46
Yaşlı olma durumu
bezme03:08:14
Bezmek işi
tabldot03:08:01
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
beyit03:07:31
Ev
evcil hayvan03:07:25
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
bebek03:06:48
Meme veya kucak çocuğu
otoriter03:06:29
Yetkeli, otoriteli
el uzluğu03:06:05
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
bedii03:05:58
Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen
mandolin03:05:15
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
emmeç03:05:09
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
trakunya03:04:20
bk. çarpan balığı
kare03:03:12
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
kase03:02:53
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
kara03:02:47
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
sazangiller03:02:35
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
muhtemel olmak03:02:22
umulmak, beklenmek
kete03:02:16
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
kere03:01:57
Kez, yol, defa, sefer
kedi03:01:45
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
kebe03:01:33
Kısa kepenek
keke03:01:20
Kekeme
bunama03:01:08
Frengi, alkolizm gibi dış sebeplerden veya yaşlılık, damar tıkanması gibi iç sebeplerden ileri gelen, zihnî bağıntının kopması, ateh
saflık03:01:00
Saf olma durumu; temizlik, arılık
monotonluk03:00:44
Tekdüzelik, yeknesaklık
uyuzlaşma03:00:32
Uyuzlaşmak işi
talep03:00:19
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem
talan03:00:00
Yağma, çapul
talak02:59:47
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
takat02:58:28
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
aldatmaca02:56:53
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
kayıtsız02:56:46
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
eski eserler02:56:27
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
edat02:56:14
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
akliye02:54:58
Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
tokat02:54:14
(insana) El içi ile vuruş
başlıklı02:53:55
Başlığı olan
ıskalama02:53:49
Iskalamak işi
melekler gibi02:53:35
günahsız, iyiliksever, iyi kalpli
Sezme02:53:04
Sezmek işi
durgun02:52:17
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
teneke02:52:09
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
keven02:51:56
Geven
keton02:51:38
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
ONCA02:51:28
Ona göre, onun düşüncesince
ketum02:51:11
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
kerih02:50:58
Tiksindirici, iğrenç
keres02:50:52
Büyük ve derin karavana
kerim02:50:46
Soylu, asil
keser02:50:21
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
kesif02:50:15
Yoğun
hüküm02:50:06
Yargı
darmadağınık02:49:54
Darmadağın olmuş
keski02:49:48
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
natamam02:48:40
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
burgaç02:48:28
Anafor, girdap
mıknatıs02:48:10
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
oğlak02:46:21
Zodyakta Yay ile Kova arasındaki burç, Cedi. bk. Zodyak
Hutbe02:45:49
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
ilan etmek02:44:33
bir durumu yayım yoluyla duyurmak
CUNDA02:44:20
Yatay serenlerin her iki başı
heyulâ02:43:38
Korkunç hayal
ergime02:42:21
Ergimek işi, zeveban
nefes nefese02:42:06
Soluyarak, soluk soluğa
içitim02:41:03
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
kuru fasulye02:40:57
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
tahvil02:40:38
Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme
miralay02:39:58
Albay
dümen bedeni02:39:46
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
kardinal02:39:40
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
içinde02:39:09
Süresince, zarfında
boyunduruk02:38:26
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
hükmî şahsiyet02:38:07
Tüzel kişilik
ebonit02:36:34
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
kemlik02:36:28
Kötülük
mangan02:36:03
Manganez
Okumuş02:35:44
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
kuyruklu yıldız02:35:32
Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi
Adana kebabı02:35:26
Kıymasına bolca acı biber katılarak hazırlanan şiş köfte
MÜSAADE02:35:20
İzin, icazet, ruhsat
çocuk yuvası02:34:55
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
kotlama02:34:13
Kotlamak işi
fikrisabit02:33:28
Saplantı, idefiks
iri kıyım02:33:03
İri kıyılmış
tebdilihava02:32:55
Hava değişimi
sallanmak02:31:51
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
bumbar02:31:26
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
mevhum02:30:52
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
doğaçtan02:30:01
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
arnika02:29:31
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
deniz kulağı02:29:00
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
pest02:28:16
Pes (II)
paha02:28:04
Değer, fiyat
matriarkal02:26:15
Anaerkil
ihata02:26:08
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
ödün vermek02:26:02
ödünle uzlaşma sağlamak
SEYİS02:25:56
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
kaşe02:25:31
Damga, mühür
lebalep02:21:39
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
HOŞUNA GİTMEK02:21:12
biri beğenmek
pedagog02:21:05
Eğitimci, terbiyeci
yeltek02:19:52
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
rantabl02:19:15
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
tabaklama02:19:09
Tabaklamak işi
topluca02:19:00
Toplu olarak
kimsesizlik02:18:29
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
aksata02:18:05
"alma ve verme" Alış veriş
gerzek02:17:34
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
Titreme02:17:04
Titremek işi
sunum02:16:51
Lokma, parça
sunak02:16:33
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
sulta02:16:20
Yetke, otorite
rica02:15:31
Dileyiş, dileme, dilek
ot02:15:18
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
kat yuvarı02:14:57
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
on02:14:47
Dokuzdan bir artık
mi02:14:10
bk. mı / mi
peruk02:13:51
bk. peruka
le02:13:42
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
ir02:13:05
İridyum"un kısaltması
ve02:12:35
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
is02:12:23
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke