cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

protez01:25:43
Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılan yapma organ veya parça
alegorik01:24:51
Alegori ile ilgili
meşakkat çekmek01:24:48
sıkıntı içinde olmak
tanıtım01:24:47
Tanıtma
ödem01:24:46
Bazı hastalıklarda yüzde, ellerde, ayaklarda görülen iltihapsız şiş
İŞLİK01:24:43
Atölye
ayrıntılara inmek01:24:36
bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak
MUSANDIRA01:24:10
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
ellik01:24:09
Eldiven
bollaşma01:23:24
Bollaşmak işi veya durumu
etüv01:23:22
Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç
üfleç01:23:10
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
Kamufle01:23:03
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
yarışma01:22:57
Yarışmak işi, müsabaka
ra01:22:51
Radyum"un kısaltması
müesses01:22:49
Kurulu, kurulmuş
kömür01:22:47
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
komposto01:22:43
Hoşaf
tok01:22:42
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
oruçlu01:21:43
Oruç tutan (kimse), niyetli
Glokom01:21:40
Karasu (göz hastalığı)
uz01:21:30
İyi, güzel
jersey01:21:30
Sarı ve kahverenginden esmere kadar değişen renkte et tutmayan, kemikleri belirgin, sakin bakışlı bir kültür ırkı sığırı
tantanalı01:21:26
Görkemli, gösterişli, şaşaalı
binit01:21:22
Üstüne binilen hayvan, binek atı
koşum01:20:50
Araba hayvanının kayış takımı
binek01:20:49
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
softa01:20:49
Medrese öğrencisi
aklınca01:20:10
(küçümseme yollu) Düşüncesine göre, aklı sıra
eyyam01:20:05
Günler
ısı01:20:05
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
plazma01:20:03
Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı
hikâye etmek01:19:29
ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
dengesiz01:19:26
Dengesi olmayan, muvazenesiz
Kumar01:19:22
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
siperlik01:19:14
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
terki01:19:06
Eyerin arka bölümü
01:18:58
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
burhan01:18:49
Kanıt
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)01:18:02
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
abartmasız01:18:02
Abartılmamış, abartmadan, mübalâğasız
Komprador01:17:22
Aracı
karayanık01:17:21
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
cezai01:17:16
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
Hademe01:17:03
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
pasaklı01:16:58
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
yeşillik01:16:54
Yeşil olma durumu
elem01:16:52
Acı, üzüntü, dert, keder
fırtına01:16:44
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
dedikoduculuk01:16:29
Dedikodu yapma işi
DİNAR01:16:15
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
ocaklık01:15:58
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
tuval01:15:56
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
domino01:15:49
Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyun
Soysuzluk01:15:44
Soysuz olma durumu veya soysuzca davranış
numune01:15:32
Örnek
rezene01:15:27
Maydanozgillerden, 1-1,5 m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde parçalı hoş kokulu, baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki (Foeniculum vulgare)
ürkü01:15:03
Topluluğu saran ortak korku, panik
ümitsizlik01:14:42
Umutsuzluk
taarruz01:14:42
Saldırı
damızlık01:14:37
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
nifak01:14:35
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
ayakyolu01:14:09
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet
bağışlanma01:14:04
Bağışlanmak işi, affedilme
Tuğamiral01:14:03
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
siper01:13:58
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
özek01:13:57
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
banliyö01:13:57
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
bobin01:13:55
Makara
GIRTLAK01:13:47
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
Boyun01:13:37
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
salata01:13:33
Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon gibi maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek
Rivayet01:13:29
Söylenti
şano01:13:22
(tiyatroda) sahne
kaplama01:13:20
Kaplamak işi
yılan gömleği01:13:19
Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deri
Korkuluk01:13:17
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
sefahat01:12:44
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
Yarın01:12:31
Bu günden sonra gelecek ilk gün
fatih01:12:26
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
kauçuk01:12:18
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
eviye01:12:15
Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne
Çakıl yol01:11:47
Çakıl taşları ile döşenmiş yol
çivit otu01:11:33
Baklagillerden, yapraklarından çivit çıkarılan bitki türü (İndigofera)
külliyat01:11:27
Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
divik01:11:02
Akkarınca, termit
KÖŞK01:10:58
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
mazbut01:10:35
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
basamak01:10:04
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
genelge01:09:56
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
Kürk01:09:35
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
fermiyum01:09:26
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
mazoşist01:09:17
Cinsel zevk almak için kendisine eziyet edilmesi gereken, eziyet çekerek cinsel zevk alan (sapık), özezer
Tıpkı01:09:12
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
sakın01:09:07
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
hırçın01:08:33
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
baraj01:08:18
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
köpek balığı01:07:41
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
siyah01:07:41
Kara (II)
tombulca01:07:37
Oldukça tombul, biraz tombul
levent01:07:03
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
ulusallaştırma01:06:54
Millîleştirme
güreşçi01:05:21
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
Primitif01:05:20
İlkel, iptidaî
Kemer01:05:12
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
cinsel01:05:06
bk. cinsî
ERMİŞ01:05:04
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
Örtünme01:05:04
Örtünmek işi
tornalı01:04:31
Tornada işlenmiş
Baget01:03:53
İnce, kısa değnek
sitayiş01:03:37
Övme veya övgü
br01:03:33
Brom elementinin kısaltması
RESEPTÖR01:03:13
Almaç
Tebliğ01:03:01
Bildirme, haber verme
gündüz01:02:48
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, gece karşıtı
Birçoğu01:02:48
Çok sayıda olan kimse veya şey
YEMİN01:02:33
Ant
yoksulluk01:02:00
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
uyumsuz01:01:56
Uyumu olmayan, ahenksiz
irin01:01:44
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
yararlı01:01:43
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
telef etmek01:01:12
öldürmek, mahvetmek
bitirim yeri01:00:58
Kumarhane
nikbinlik01:00:50
İyimserlik, optimizm
betimleme01:00:24
Betimlemek işi, tasvir
bulmak01:00:08
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
kavasya00:59:48
Acı ağaç
İSTENÇSİZ00:59:44
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
oyun yazarlığı00:59:43
Oyun yazma işi
şarki00:59:17
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu