cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

hizmet11:22:43
Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma
cahil11:22:43
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
bağıllık11:22:41
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
söyletme11:22:35
Söyletmek işi
Emekçi11:22:33
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
iblis11:22:27
Şeytan
geometri11:22:25
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
Haksızlık11:22:19
Haksız olma durumu
ibare11:22:17
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
zorbalık11:22:15
Zorba olma durumu
takdimci11:22:13
Tanıtmacı
eleştiri11:22:08
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
bukağı11:22:05
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
uyurgezerlik11:22:03
Uyurgezer olma durumu
YÜZÜK11:22:01
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
taşıyıcı11:21:59
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
ekseriyet11:21:57
Çoğunluk, çokluk
Atık11:21:55
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
kavrayışlı11:21:54
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
Tıpatıp11:21:53
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
yaratımcı11:21:51
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
Kasır11:21:49
Köşk
hattatlık11:21:47
Hattat olma durumu
sakağı11:21:45
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
dikme11:21:42
Dikmek işi
KISKAÇ11:21:41
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
ubudiyet11:21:33
Kölelik, kulluk
memişhane11:21:27
Ayak yolu, abdesthane
klâkson11:21:25
Korna
görüntülük11:21:23
Ekran
AKILSAL11:21:20
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
İNCE AĞRI11:21:18
Verem
esprili11:21:16
Esprisi olan
MUVASALA11:21:14
Gidip gelme imkânı, ulaşım, erişim
izafet11:21:10
Bağıntı, görelik
izahat11:21:00
Açıklamalar
Düşünce11:20:56
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
muşta11:20:54
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
mehterbaşı11:20:53
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
öznel11:20:52
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
cevapsız11:20:50
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
doktrin11:20:48
Öğreti
özlem11:20:44
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
inat etmek11:20:42
direnmek, diretmek, ayak diremek
Tatar11:20:40
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
yanlışlıkla11:20:38
Yanılarak, bilinmeyerek
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)11:20:38
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
efendi11:20:34
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
Takim11:20:24
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
Gösterme11:20:22
Göstermek işi
Takla11:20:22
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
kliring11:20:20
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
Tabut11:20:18
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
Yeni Dünya aslanı11:20:16
Puma
klâvsenci11:20:14
Klâvsen çalan kimse
riyolit11:20:10
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
fenalık11:20:08
Kötülük, şer
şatafatlı11:20:08
Süslü ve gösterişli
bagaj kilidi11:20:06
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
naiplik11:20:04
Naip olma durumu, niyabet
Gösterişsiz11:19:58
Gösterişi olmayan, mütevazı
hürmet11:19:54
Saygı
ıslahat11:19:52
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
liyakat11:19:50
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
bakan11:19:46
Bakmak işini yapan (kimse)
gusto11:19:45
Beğeni, zevk
Matine11:19:44
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
ilenme11:19:41
İlenmek işi, beddua
doğaçlama11:19:37
Doğaçlamak işi
bel bağı11:19:35
Bel kemeri
guttasyon11:19:33
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
alçak gönüllülük11:19:31
Alçak gönüllü olma durumu
Öcü11:19:25
(çocuk dilinde) Umacı
dağarcık11:19:23
Meşin torba
yakı11:19:21
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
duayen11:19:19
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat
hayat dolu11:19:15
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
kulak11:19:14
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
kullanışlı11:19:11
Rahatça kullanılabilen
ayıplama11:19:09
Ayıplamak işi, takbih
tartma11:19:07
Tartmak işi
sarsıntı11:19:05
Sarsılmak işi, birden sallanma
geleneksel11:19:01
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
sıtma bilimi11:19:01
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
tarpan11:18:59
Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, çevik bir yaban atı (Equus gmelini)
istifade11:18:57
Yararlanma, faydalanma
müştereken11:18:55
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
tevakkuf11:18:53
Durma, duraklama, eğleşme
mebus11:18:51
Milletvekili
mecus11:18:49
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
muayyen11:18:46
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
deneyci11:18:46
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
Sağgörü11:18:45
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
volfram11:18:43
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
parselâsyon11:18:37
Parselleme
saz şairi11:18:35
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
buluğ çağı11:18:29
Ergenlik çağı
danışma meclisi11:18:25
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
bilerek11:18:23
isteyerek, kasten
çükündür11:18:22
Pancar
iç deniz11:18:19
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
resimlik11:18:17
Resim takmaya yarayan çerçeve
dört bir taraf (veya yan)11:18:13
her yan, bütün çevre
Besili11:18:11
Semiz, semirtilmiş
varma11:18:07
Varmak işi
varil11:18:05
Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
varak11:18:01
Yaprak
geceleme11:17:59
Gecelemek işi
mücadele11:17:58
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
vapur11:17:57
Su buharı gücüyle çalışan gemi
benibeşer11:17:55
İnsan
geçimli11:17:53
Çevresindekilerle iyi geçinen
cılız11:17:51
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
parasız pulsuz11:17:33
Yoksul, züğürt
Faik11:17:29
Üstün, yüksek
Fani11:17:26
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
seryum11:17:23
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
Fert11:17:18
Birey
iç hastalıkları uzmanı11:17:14
bk. dahiliyeci
serdar11:17:14
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
arpacık soğanı11:17:08
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
TERGAL11:17:06
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
Font11:17:04
Dökme demir, pik (I)
tespit etmek11:17:02
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
şuurlu11:17:00
Bilinçli
genel kurul11:16:59
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
masara11:16:58
Küçük, dar yer veya hücre
DAYANIKLILIK11:16:56
Dayanıklı olma durumu, metanet
Giriş ücreti11:16:54
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
kapitalizm11:16:46
Anamalcılık