cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

cahil07:29:34
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
işinin adamı07:29:34
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
iveğen07:29:32
İvecen
yiğit07:29:32
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
Ateş07:29:32
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
milattan sonra07:29:31
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
Maaş07:29:29
Aylık
etkinlik07:29:27
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
görkemli07:29:25
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
Lorentiyum07:29:24
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
canlıcılık07:29:23
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
hassaslık07:29:23
Hassas olma durumu, hassasiyet
DÜRÜSTLÜK07:29:22
Doğruluk
cevap07:29:22
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
itaatkâr07:29:21
Söz dinler, itaat eder, itaatli
aş evi07:29:20
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
yapıt07:29:19
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
buket07:29:18
Çiçek demeti
azİMET07:29:15
Gidiş
sinirli07:29:15
İçinde sinir bulunan
misafir ağırlamak07:29:14
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
buhar07:29:11
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
kamışlık07:29:06
Kamışı çok olan yer
kebir07:29:05
Büyük, ulu
kerkenez07:29:00
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
bulgu07:28:57
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
buhur07:28:55
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
göğüs07:28:52
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
inikat07:28:50
Toplanma, birleşim
sakız07:28:50
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
SEVAP07:28:49
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
seçmeli yemek07:28:49
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
güvensizlik07:28:49
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
Liparit07:28:48
Riyolit
bulak07:28:48
Kaynak, pınar
gitme07:28:45
Gitmek işi
burma07:28:43
Burmak işi
buruk07:28:40
Burulmuş olan
mikroskop07:28:38
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
uğraş07:28:35
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
Bellek yitimi07:28:31
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
pedikür07:28:28
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
kaldırma07:28:26
Kaldırmak işi
istila07:28:25
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
şirret07:28:25
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
Yalaka07:28:24
Dalkavuk
planet07:28:23
Gezegen
Lonca07:28:22
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
AĞZINA KADAR07:28:21
boş yeri kalmayacak biçimde
kamer balığı07:28:20
Ay balığı
ayıp07:28:20
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
Aşı boyası07:28:19
İçine karışan demir hidroksit miktarına göre pas sarısı, kızıl veya koyu esmer renk almış gevrek kil
mıhlamak07:28:19
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
CENDERE07:28:18
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
ak sülümen07:28:16
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
Hediye07:28:12
Armağan
etnoloji07:28:09
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
gidiş07:28:07
Gitmek işi
İhtiyarlamak07:28:05
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
ablukaya almak07:28:02
bk. abluka etmek
GÜVENÇ07:28:02
Güvenme duygusu, itimat
bengi su07:28:01
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
Kobalt07:27:55
Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşî renkte bir element. Kısaltması Co
enformasyon07:27:53
Danışma, tanıtma
arıklık07:27:50
Zayıflık, sıskalık
ÜSLUP07:27:48
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
NAĞME07:27:47
Güzel, uyumlu ses, ezgi
fanfar07:27:45
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
çengel07:27:43
Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
Asalak07:27:41
Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak, onun zararına yaşayan başka canlı, tufeyli, parazit
tüketici07:27:38
Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı
cıda07:27:36
Mızrak
tersane07:27:33
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
cıva07:27:31
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
deniz kulağı07:27:29
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
kavkı07:27:29
bk. kabuk
düş07:27:28
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
ahmaklık07:27:28
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
İkaz07:27:27
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
mahrum07:27:26
Yoksun
bedirik07:27:26
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
alışılmamış07:27:25
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
hipostaz07:27:24
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
tenzih etmek07:27:24
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
zamane07:27:22
Çağ, devir
ateşe dayanıklı07:27:20
aşırı ısıdan zarar görmeyen
SAFİ07:27:17
Katıksız, duru, temiz
SENATO07:27:17
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
sunucu07:27:15
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
pipet07:27:10
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
avuç dolusu07:27:06
(para için) Pek çok
pisin07:27:06
Yüzme havuzu
Nüzul07:27:05
İnme, felç
ritmik07:27:03
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
ileri07:27:01
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
anarşi07:27:01
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
piton07:26:58
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
pisik07:26:56
Kedi
konkordato07:26:55
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
gurme07:26:55
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
itikal07:26:54
Aşınma, erozyon
lâkayt07:26:54
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
GELİR07:26:53
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
İNCE SIVA07:26:46
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
Tosun07:26:44
Burulmuş erkek dana
iticilik07:26:42
İtici olma durumu
Yaşama07:26:41
Yaşamak işi
gönder07:26:41
Bayrak çekilen direk
renk körü07:26:41
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
şüpheli07:26:40
Kuşkulu
çamgiller07:26:40
Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, lâdin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası
Tortu07:26:39
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
yoksun olmak07:26:39
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
sıçrama07:26:39
Sıçramak işi
hikâyeci07:26:38
Hikâye yazan, öykücü
seslenme07:26:37
Seslenmek işi
endüstri07:26:34
Sanayi
portföy07:26:34
Para cüzdanı
savurganlık07:26:30
Savurgan olma durumu veya savurganca davranış, tutumsuzluk, müsriflik, israf
şifahane07:26:27
Hastahane
Etiyopyalı07:26:27
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
şifa07:26:26
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
teselli etmek (veya vermek)07:26:26
avutmak, avundurmak
riya07:26:24
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
takımada07:26:19
Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tümü
otorite07:26:11
Yetke, sulta, velâyet
ayakkabı07:26:08
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
irade yitimi07:26:06
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
hünkar07:26:03
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
peştemal07:26:01
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma