cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

cahil09:44:00
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
alaçam09:43:58
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
omuz09:43:56
Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm
olmuş09:43:55
Olgunlaşmış, ergin
gayz09:43:53
Öfke, hınç
istiklal09:43:50
Bağımsızlık
emir subayı09:43:50
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
sülük gibi09:43:48
çok şırnaşık, yapışkan (kimse)
güvence akçesi09:43:47
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
mecusi09:43:43
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
elâstikî09:43:38
Esnek
gayret09:43:36
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
ümitleniş09:43:36
Ümitlenmek işi veya biçimi
kompleks09:43:34
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık
miri09:43:32
Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik
Çörek09:43:31
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
vikaye09:43:29
Koruma, esirgeme, gözetme
ak kan09:43:29
Lenf
menkul09:43:26
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
İntiba09:43:26
İzlenim
ONCA09:43:23
Ona göre, onun düşüncesince
SEVİMSİZLİK09:43:23
Sevimsiz olma durumu
kabala09:43:20
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
çıkarma09:43:19
Çıkarmak işi
Atabey09:43:17
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
elemge09:43:15
Çile durumundaki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için, üzerine geçirilen kafes dolap biçimindeki hafif ve bir eksen üzerinde dönen araç
loğlama09:43:15
Loğlamak işi
brülör09:43:14
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
GÖRSEL09:43:10
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
kanun hükmünde kararname09:43:06
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
Kara çalmak09:43:05
birine iftira etmek
KEVGİR09:43:04
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
arpa suyu09:43:03
Bira
tedvin etmek09:43:03
derlemek
kötülük etmek (veya yapmak)09:42:57
kötü davranmak, zarar vermek
üvey anne09:42:55
Üvey ana
alay etmek09:42:52
bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak
Antep fıstığıgiller09:42:52
Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya
Müttefik09:42:51
Bağlaşık
evcil hayvan09:42:49
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
MELEZ09:42:47
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
el âlem09:42:45
Herkes, el gün, yabancılar
beniz09:42:45
Yüz rengi
kuru erik09:42:45
Eriğin kurutulmuşu
rebap09:42:42
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz
hakçası09:42:41
Doğrusu, doğru olanı
Zebra09:42:39
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
ilgi göstermek09:42:35
ilgisini esirgememek, belli etmek
Ceset09:42:34
Ölü vücut, naaş
ÜMİT09:42:30
Umma, beklenti, umut
doruk09:42:30
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
müteallik09:42:29
İlişkin, ilgili
köşe atışı09:42:27
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
genişlemek09:42:22
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
savaşımcı09:42:19
Savaşım veren kimse, mücadeleci
pulcu09:42:17
Pul satan kimse
yağız09:42:13
Esmer
diş09:42:13
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
uyuşturucu madde09:42:09
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde
ŞIMARIK09:42:09
Şımarmış, şımartılmış
ileri09:42:06
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
USÇULUK09:42:05
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
eglog09:42:02
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
tel09:41:58
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
MİR09:41:55
Baş, kumandan, amir
tor09:41:54
Sık gözlü ağ
ruh bilimi09:41:50
Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji
halkoyu09:41:50
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
Özenli09:41:46
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
Lise09:41:44
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
takip etmek09:41:40
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
mest09:41:40
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
açacak09:41:37
Açmaya yarayan araç
YALABIMAK09:41:34
Şimşek çakmak
Bezelye09:41:33
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
güçlükle09:41:30
Güç, kolay olmayan bir biçimde
imkânsızlık09:41:26
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
Besili09:41:25
Semiz, semirtilmiş
Ac09:41:24
Aktinyum"un kısaltması
Endüstri09:41:17
Sanayi
yücelik09:41:15
Yüce olma durumu, ulviyet
DÜŞKÜNLÜK09:41:13
Düşkün olma durumu, iptilâ
yücelme09:41:12
Yücelmek işi, itilâ
Bozulma09:41:08
Bozulmak işi
bas09:41:08
En kalın erkek sesi
yok09:41:05
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
dirilme09:41:03
Dirilmek işi
kazaen09:41:00
Kazara
boşanmak09:40:56
(hayvan) Başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
pişman olmak09:40:53
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
ayn09:40:52
Göz
kul köle (veya kul kurban) olmak09:40:49
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
OLAĞAN09:40:47
Sık sık olan, olagelen, tabiî
mısır turnası09:40:46
İbis
varsıl09:40:43
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
akıncı09:40:41
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
Rölatif09:40:40
Bağıntılı, izafî, nispî
fakih09:40:37
Fıkıh bilgini
türkçe09:40:36
Genel Türk dili
keçi postu09:40:31
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
Kanma09:40:30
Kanmak işi
uyarlaç09:40:28
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
yuma09:40:26
Yumak işi veya durumu
merkeziyet09:40:26
Merkeziyetçilik
seçenek09:40:25
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
Tembel09:40:23
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
kapelâ09:40:22
Şapka
Pelür09:40:18
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
meymenetsiz09:40:13
Uğursuz
sıpa09:40:11
Eşek yavrusu
hünnapgiller09:40:06
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
merhamet etmek09:40:04
acımak
evet09:40:00
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
Bor09:39:59
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
alkalik09:39:57
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
gaddaR09:39:54
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
gerekçe09:39:52
Gerektirici sebep, esbabımucibe
YÖNELTME09:39:47
Yöneltmek işi, tevcih
tehirli09:39:40
Geciktirilmiş, ertelenmiş
ispirto ocağı09:39:37
İspirtoluk
DÜŞÜNÜŞ09:39:35
Düşünmek işi veya biçimi, mütalâa
Konson09:39:35
Ünsüz
iyilik09:39:35
İyi olma durumu, salâh
zooloji09:39:34
Hayvan bilimi
FAİZ09:39:33
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
tavus kuşu09:39:32
bk. tavus
Hint keneviri09:39:31
Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir (Cannabis sativa)
iktidar09:39:30
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
yerleşke09:39:27
Kampus
keskin09:39:26
Çok kesici, iyi kesen