cahil

1.SıfatÖğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Cümle 1: Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar. - H. E. Adıvar
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
Cümle 1: Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum. - M. Ş. Esendal
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
Cümle 1: Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı. - R. H. Karay

Son Arananlar

cahil13:08:29
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
idame13:08:19
Sürdürme, devam ettirme
SAF13:08:10
Dizi, sıra
mönü13:08:08
bk. menü
anlam13:07:28
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
harp okulu13:07:28
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
kıymetlilik13:07:28
Değerlilik
talip13:07:28
İsteyen, istekli
REMEL13:07:28
Aruz ölçülerinden biri
karmaşık13:07:27
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
yırtık13:07:26
Yırtılmış olan
kemik13:07:08
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
murdarilik13:07:02
Omurilik
KONUŞMA13:07:01
Konuşmak işi
halhal13:06:53
Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik
dolaysız13:06:52
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
neşe13:06:51
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
makine yağı13:06:48
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
ajan13:06:47
Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus
bulada13:06:47
Büyük piliç
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)13:06:46
demeç vermek
koyu13:06:41
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
soy13:06:06
Manzum söz
işlev13:06:06
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
uyluk13:05:58
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
uyuklama13:05:55
Uyuklamak durumu
Feribot13:05:53
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
Güzel13:05:43
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
süsleme13:05:42
Süslemek işi, bezeme, tezyin
yolsuz13:05:37
Yolu olmayan
destek13:05:37
Dayanak, dayak
topuk kemiği13:05:27
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
bozuk çalmak13:05:27
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
rantabilite13:05:22
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
utanç duygusu13:05:21
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanma duygusu
pes13:05:21
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
merkez13:05:21
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
Tramvay13:05:16
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
imale13:04:58
Bir tarafa yatırma, eğme
diyalog13:04:57
Karşılıklı konuşma
aidat13:04:57
Ödenti
HARE13:04:52
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
kakao13:04:51
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
Anlaşmalı13:04:51
Anlaşmaya dayanan
sal13:04:51
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
Hg13:04:51
Cıva"nın kısaltması
izah13:04:50
Açıklama
hesap uzmanı13:04:50
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
aheste13:04:39
Yavaş, ağır
ortaya koymak13:04:39
herkesin görebileceği yere koymak
kadinne13:04:39
bk. kadınnine
emanet bırakmak (veya vermek)13:04:39
bir eşyayı veya parayı koruma işini yapan kimseye veya bir yere vermek
antant kalmak13:04:38
anlaşmak, uzlaşmak
ergime13:04:38
Ergimek işi, zeveban
aktris13:04:26
Kadın oyuncu
karakol13:04:25
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
elektrot13:04:03
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
gereklik13:04:03
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
taaccüp13:03:58
Şaşma
vecibe13:03:58
Ödev, boyun borcu
Battaniye13:03:58
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
umut vermek13:03:58
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
referandum13:03:57
Halk oylaması
Bevliyeci13:03:57
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
pikrik asit13:03:57
Nitrik asidin anilin, ipek, yün vb. maddelere etkimesiyle elde edilen asit OH-C6H2(NO2)3
hedef13:03:55
Nişan alınacak yer
tahttan indirmek13:03:53
hükümdarlığına son vermek
SOLUNUM13:03:53
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
şefaat etmek13:03:42
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
dikkat13:03:38
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
zıhlama13:03:37
Zıhlamak işi veya durumu
İRADE KAYBI13:03:25
bk. irade yitimi
geoit13:03:20
Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır
yobaz13:03:20
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
Muadelet13:03:20
Eşitlik, denklik, eş değerlik
renk renk13:03:20
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
ikinci çağ13:03:15
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
hayli13:03:11
Epey, oldukça çok
TEMİZ YÜREKLİ13:03:09
İçi dışı bir olan, kalbi temiz olan
revir13:03:09
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
imroz13:03:06
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
yönetmen13:02:55
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
Naçiz13:02:43
Değersiz, önemsiz
nardin13:02:19
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
Fars13:02:18
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
b, B13:02:18
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
delk13:02:18
Ovma, ovuşturma
TANRI13:02:17
Allah
benzeri13:02:11
Benzerlik gösteren, benzer
mazgallı13:02:01
Mazgalları olan
stadyum13:02:00
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
etraf13:01:15
Yanlar, taraflar
üzerinde durmak13:01:15
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
milel13:01:13
Milletler, uluslar
diyalektik13:01:10
Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmaya yarayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi
resmi giysi13:01:09
Resmî elbise, üniforma
kuruntu13:01:09
Yanlış ve yersiz düşünce
orta oyunu13:01:01
Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan, halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu
kail13:00:42
Söyleyen
BUZ DAĞI13:00:25
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
Kutup13:00:24
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
amenna13:00:17
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
alan13:00:17
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
sıfatlaştırma13:00:17
Sıfatlaştırmak işi
duygusuz13:00:17
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
depreşme13:00:12
Depreşmek durumu
eğlenceli13:00:12
Eğlendiren, hoşa giden
terk etmek13:00:05
bırakmak, ayrılmak
merzengûş13:00:05
Mercanköşk
kod12:59:33
bk. kot
İddia12:59:17
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
uzama12:59:16
Uzamak durumu
yanlışlık12:59:13
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
perçem12:59:12
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
adapte etmek12:59:12
uyarlamak
hafakan12:59:11
Sıkıntı, çarpıntı
şarap fıçısı12:59:11
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
serpme12:58:48
Serpmek işi
memnuniyet12:58:47
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
kefalgiller12:58:47
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
kari12:58:47
Okuyucu, okur
sözde12:58:28
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
gemilik12:58:18
Gemi yapılan yer, tersane
takıntı12:58:16
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
GÜCÜMSEME12:58:16
Gücümsemek işi veya durumu
ÖZEZERLİK12:58:14
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
günebakan12:58:01
Ayçiçeği
seyelan12:57:59
Akma, akıntı
haksız yere12:57:47
Haksız olarak, hak etmediği hâlde
mütebasbıs12:57:45
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı