boyun bağı

1.İsimGömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
Cümle 1: Arkadaşım boyun bağı ve yakasını çözdü, göğsünü açtı. - P. Safa

Son Arananlar

HAVAİ FİŞEK09:13:42
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
göbek dansı09:13:39
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
Eli açık09:13:39
Parasını ve malını esirgemeyen, cömert, bonkör
mekruh09:13:37
İğrenç, tiksindirici
trança09:13:35
İzmaritgillerden, özellikle sıcak denizlerde yaşayan, pullu, esmer renkli, beyaz etli, kemikli bir balık
izin09:13:30
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
poli09:13:29
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
aba09:13:24
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
ruzname09:13:21
Günlük olayların yazıldığı defter
küstüm otu09:13:20
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
Macun09:13:20
Hamur kıvamına getirilmiş madde
öç09:13:19
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
esaret09:13:17
Kölelik, tutsaklık, esirlik
güzergah09:13:16
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
güreş09:13:13
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
incitmek09:13:09
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
yaratıcılık09:13:04
Yaratma yeteneği
orkide09:13:04
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
geleneksel09:13:03
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
yassı balıklar09:13:02
Kemikli balıklar takımı
müzik09:13:00
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
Söndürme09:13:00
Söndürmek işi
Mücahit09:12:59
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
ustalaşma09:12:57
Ustalaşmak durumu
Av köpeği09:12:55
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
KRON09:12:53
Çek para birimi
doğuştan09:12:49
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
bakış açısı09:12:49
Bir olayda, konuyu, düşünceyi belirli bir yönden inceleme, görüş açısı
SARAKA09:12:48
Alay, istihza
heba09:12:45
Hiçbir işe yaramadan yok olma, boşa gitme
hilali09:12:44
Hilâl biçiminde
Laboratuvar09:12:43
Bilimsel ve teknik araştırmalar, çalışmalar için gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu yer
akılda tutmak09:12:41
unutmamak
sığır09:12:40
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
ART09:12:39
Arka, geri
kısa09:12:38
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
yürürlükte olmak09:12:38
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
müfrit09:12:36
Aşırı
Baskı kalıbı09:12:34
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
kıran09:12:29
Kırmak işini yapan (kimse)
zayıf09:12:27
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
manto09:12:25
Kadın paltosu
İYİLEŞME09:12:24
İyileşmek işi
görelik09:12:23
Bağıntı, izafet
öncesiz09:12:22
Zamanda başlangıcı olmayan, ezeli
gerçeklik09:12:20
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
münakale09:12:19
Ulaşım
yaralı09:12:18
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
koordinasyon09:12:15
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
İftar09:12:13
Oruç açma, oruç bozma
kömbe09:12:13
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
EDEBİYAT09:12:11
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
ondüle09:12:09
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
saray çiçeği09:12:08
Hezaren
Zirve09:12:06
Doruk, tepe
ORANLA09:12:01
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
düz yazı09:12:00
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
oklava09:11:58
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
sargın09:11:58
İçten, yükekten
sinirsel09:11:58
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
astronomi09:11:54
Gök bilimi, felekiyat
but09:11:50
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
nokta09:11:46
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
İkiyüzlülük09:11:45
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
alkalik09:11:45
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
Uyku sersemliği09:11:43
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
acı badem09:11:42
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
ebet09:11:40
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
şüpheli09:11:38
Kuşkulu
pasata09:11:37
Bir tür kumar oyunu
sığır eti09:11:36
Sığırdan elde edilen, besleyici bir kırmızı et türü
sebze09:11:34
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
Zehir09:11:32
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
alan korkusu09:11:31
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
kaba sıva09:11:29
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
amberbaris09:11:27
Sarı çalı
mezgit09:11:27
Mezgitgillerden, Avrupa ve Türkiye denizlerinde yaşayan, uzun vücutlu, büyük ağızlı, eti lezzetli bir balık, tavuk balığı (Gadus merlangus)
hesabını (kitabını) bilmek09:11:25
tutumlu olmak
muhayyile09:11:24
Hayal etme gücü
KARAKTERİZE ETMEK09:11:24
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
TUZAK09:11:24
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
müteallik09:11:22
İlişkin, ilgili
varİs09:11:20
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
iltizam etmek09:11:17
keseneğe almak
ÖZGÜR09:11:17
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
Çıplaklık09:11:15
Çıplak olma durumu
trakit09:11:14
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
amca09:11:12
Babanın erkek kardeşi
Oğulcuk09:11:10
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
Dil09:11:08
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
mukataa09:11:08
Kesim
tahıl yemi09:11:06
Henüz olgunlaşmamışken kuru ot, silo yemi, kıyılmış yeşil yem olarak kullanılmak üzere biçilen veya biçilmeden otlatılan tahıllar
azerbaycanlı09:11:05
Azerbaycan halkından olan kimse
klişe09:11:04
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
ONCA09:11:04
Ona göre, onun düşüncesince
manidar09:11:03
Anlamlı olan, manalı
aşırı gitmek09:10:58
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
Titreşim09:10:57
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
irade yitimi09:10:55
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
tavus kuşu09:10:53
bk. tavus
ilgeç09:10:51
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
ekmek tahtası09:10:48
Ekmeklik hamurun fırına sürülmek üzere hazırlandığı ve üzerine konulduğu uzun tahta
hikmet09:10:40
Bilgelik
serbestlik09:10:38
Serbest olma durumu
Yabani09:10:38
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
tavla09:10:33
At ahırı
SUSAM YAĞI09:10:32
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
emircik09:10:30
Yalıçapkını, iskele kuşu
tabaka09:10:29
Katman, kat
ONDALIK09:10:27
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
yayla09:10:25
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
kısa çizgi09:10:23
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
ince yapılı09:10:21
Narin, nazik, zayıf
alman09:10:20
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
anahtar09:10:20
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
Teşkil09:10:18
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
İstenççilik09:10:16
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
haraç09:10:10
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
ÇANGAL09:10:08
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
dirayet09:10:07
Yetenek, beceriklilik, zekâ
arka arkaya09:10:05
Hemen birbirinin arkasından, art arda
TESPİH09:10:03
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
Piramit09:09:59
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
Kumandan09:09:57
Komutan
ora09:09:57
O yer
Su yuvarı09:09:56
Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar, su küre, hidrosfer
TARAFEYN09:09:54
İki taraf
kaz09:09:52
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
İHSAN09:09:52
İyilik etme, iyi davranma
teşyi09:09:51
Uğurlama