bitek

1 Sıfat

Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit