birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

VİYOLA02:12:55
Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto
Teknik02:12:44
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
tıkaç02:12:41
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
tunçlaşma02:12:22
Tunçlaşmak işi
devin duyumu02:11:59
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
höl02:10:27
Yaşlık, nem
02:09:11
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
püskürme02:08:42
Püskürmek işi
seksapel02:08:39
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
zayi02:08:38
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
tuğgeneral02:07:55
Orduda en küçük rütbeli general, liva
yükümlü02:07:47
Yükümü olan, mükellef
saçma02:07:07
Saçmak işi
göçüm02:07:05
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
faraza02:06:18
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
işletme02:05:25
İşletmek işi
mızıkçı02:03:41
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
emeklilik02:03:10
Emekli olma durumu, tekaütlük
değerlendirme02:03:05
Değerlendirmek işi, kıymetlendirme
zorlamak02:02:38
Üstelemek, ısrar etmek
detektif02:01:05
Gizli polis, polis hafiyesi
tenis02:00:16
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
akılda tutmak02:00:14
unutmamak
ketum02:00:08
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
dolam01:59:41
Dolamak işinin her defası
kişiye özel01:59:21
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
meddücezir01:59:21
bk. gelgit
rafineri01:58:53
Arıtım evi, tasfiyehane
Yitik01:58:48
Yitmiş olan, kayıp, zayi
tüvana01:58:47
Kuvvetli, dinç, canlı
eşkenar01:58:45
Kenarları eşit olan
istihare01:58:44
Bir inanışa göre, girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için abdest alıp dua okuyarak uyuma
oylum01:58:33
Hacim, cirim
yatkınlık01:58:25
Yatkın olma durumu
karalama01:57:28
Karalamak işi
Çatal01:56:31
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
galeyan01:55:39
Kaynama
hamel01:55:37
Koç burcu
okka01:55:36
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
afet01:55:08
Doğanın sebep olduğu yıkım
hamal01:54:41
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
eş biçim01:54:30
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
pedavra01:53:45
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
çiçeklik01:53:36
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
golf01:53:35
Ufak bir topu özel sopalarla çelerek, değişik engelleri aşarak, belli bir deliğe sokmak amacıyla geniş, çimenlerle kaplı bir alanda, açık havada oynanan bir oyun
sinameki01:53:19
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
inme01:53:18
İnmek işi
hamsi01:53:17
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
muhtelif01:52:51
Zıt, birbirini tutmayan
halay01:51:53
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
Ayık01:51:44
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
Kaynamak01:50:48
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
saniyelik01:50:01
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
bar01:49:22
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
kadinne01:49:13
bk. kadınnine
ısırmak01:48:40
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
tahtelbahir01:48:09
Denizaltı
yıkıntı01:48:07
Yıkılma, yıkım, mahvolma
gök yakut01:47:41
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
şist01:47:13
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
kaloma01:47:07
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
nefes01:47:06
Soluk
kıraç01:47:03
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
arz derecesi01:46:45
bk. enlem
GÖZ PINARI01:46:31
Gözün burun tarafındaki ucu
ataerkil01:45:46
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
taraz01:44:36
İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik
ihata01:44:24
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
bilgi işlem01:44:16
Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi
oymacı01:43:59
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
ihale01:43:56
Bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene bırakma, eksiltme veya artırma
alıç01:43:23
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
titan01:42:42
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
ah01:42:37
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
yırtıcı hayvan01:41:47
Vahşî hayvan
matem01:41:42
Yas
tasasız01:41:36
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
kuyruk sokumu01:41:21
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
polemikçi01:39:44
Polemik yapan kimse
boğumlanma noktası01:39:44
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
felçli01:37:51
İnmeli, felç olmuş, meflûç
Söndürmek01:36:54
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
patentinin altına almak01:36:26
egemenliği altına almak
zıvana01:35:58
İki ucu açık küçük boru
ataşelik01:35:23
Ataşe olma durumu veya makamı
amiyane01:34:05
Kibarca olmayan, bayağı
muteber01:34:03
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
Dengeli01:33:49
Dengesi olan, muvazeneli
Moratoryum01:33:11
Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede, bölgede bir bölüm veya tüm borçlardaki ödeme zorunluğunun geri bırakılması
tutkun01:33:01
Gönül vermiş, meftun, meclûp
değişken01:33:00
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
müsriflik01:32:44
Tutumsuzluk, savurganlık, israf
katman01:32:37
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
erekçilik01:32:32
Her şeyin bir erekle belirlendiği, bir ereğe yöneldiğini; her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş, finalizm
İştiyak01:32:04
Göreceği gelme, özleme
gangliyon01:31:32
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
çimdik01:31:14
Çimdiklemek işi
Sert01:30:48
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
levha01:30:43
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
dedikoduculuk01:30:33
Dedikodu yapma işi
steril01:30:16
Verimsiz, kısır
susamak01:29:24
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
Paskalya01:29:24
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
berraklık01:28:54
Berrak olma durumu, duruluk
YÖN01:28:12
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
kasem01:27:45
Ant içme, yemin etme
seyahat01:27:36
Gezi, yolculuk
donatı01:27:19
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
Sitem01:26:31
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
strateji01:26:30
Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol
beslenme bozukluğu01:26:08
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
şayia01:25:28
Yayılmış haber, yaygın söylenti
BUĞUR01:25:27
Buğra
ürperme01:25:23
Ürpermek durumu
nefrit01:25:07
Böbrek iltihabı
kara yolu01:25:01
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
lambada01:24:43
Güney Amerika"da yapılan bir dans
performans01:24:31
Başarım, takat sınırı
bölünme01:24:24
Bölünmek işi
kaygan01:23:54
Islak veya düz olduğundan, kendisi kayan veya üzerinde kayılan, kaygın
burunduruk01:23:28
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
SARKIT01:23:23
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
bademcik01:23:17
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
nefret01:23:02
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu
nargile01:22:25
Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağlayan araç
önlem01:22:16
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
nitelikli işçi01:22:00
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
Pop01:21:55
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
sucuk01:20:40
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
azarlanma01:20:03
Azarlanmak işi, paylanma