birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

Panik18:06:21
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
saki18:06:21
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
delâlet18:05:54
Kılavuzluk, aracılık
SEVİMSİZLİK18:05:15
Sevimsiz olma durumu
teklik18:04:57
Tek, bir olma durumu
maça18:04:43
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
kasatura18:04:31
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
rezonans18:04:14
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
yürekten18:04:04
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
amorf18:03:50
Biçimsiz
panzehir taşı18:03:33
Antilop gibi hayvanların midesinde oluşan, zehiri önleyici etkisi olan kütle
kefalgiller18:03:12
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
pervane gibi18:02:56
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
turist18:02:54
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
dumağı18:02:16
Nezle, ingin, zükâm, nevazil
kaybetme18:01:58
Kaybetmek işi, yitirme
mangal18:01:48
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
selenyum18:01:35
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
tanıklık18:01:24
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
bisturi18:01:14
Neşter
arılık18:01:13
Temizlik
müzevir18:00:12
Söz götürüp getiren, arabozan
alakalı17:59:43
İlgili
pısırık17:59:28
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
perikart17:59:10
Kalbin üzerini saran zar
pekmez kaynatmak17:58:57
pekmez yapmak
hattat17:58:51
El yazısı çok güzel olan sanatçı
kelime vurgusu17:58:40
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
yanlışlık17:57:47
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
erime17:57:45
Erimek işi
NAZENİN17:57:09
Cilveli, nazlı
serüvenci17:56:42
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
yaslı17:56:13
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
ayraç17:55:26
Yay ayraç
can sıkıntısı17:55:13
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
az17:54:34
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
kıvrımlı17:54:23
Kıvrımı olan
matriarkal17:54:22
Anaerkil
iticilik17:54:05
İtici olma durumu
çekiştirme17:54:04
Çekiştirmek işi
zeravent17:54:01
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
au17:53:55
Altın"ın kısaltması
paso17:53:41
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
Avuçlama17:53:37
Avuçlamak işi
ag17:53:33
Gümüş"ün kısaltması
bahis açmak (veya açılmak)17:53:26
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
etyemez17:53:14
Etyemezlikle ilgili
Umut17:52:54
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)17:52:44
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
çabuk17:52:39
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
bardacık17:52:31
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
sözünün eri olmak17:52:24
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
basit17:52:13
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
yeter sayı17:52:05
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
alıp vermek17:51:50
yürek çarpıntısı geçirmek
parçalamak17:51:42
Birliği bozmak amacıyla bölmek
bariyer17:50:50
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
Bürüme17:50:36
Bürümek işi
Reze17:49:44
Menteşe
perestişkâr17:49:14
Taparcasına seven, tapınan
UN17:48:08
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
Ta17:47:28
Tantal"ın kısaltması
çöküntü17:46:55
Çökme
amatör17:46:49
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
aksiyom17:45:56
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
tatmin17:44:52
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
kürek17:44:02
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
Su mermeri17:43:37
Kaymak taşı, albatr
seyir17:43:13
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
ölüm cezası17:43:03
bk. idam cezası
hüzünlü17:42:06
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
alinazik17:41:55
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
kayısı kurusu17:41:51
Kurutulmuş kayısı
dejenere olmak17:41:50
soysuzlaşmak, yozlaşmak
KARİKATÜR17:41:34
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
brezil17:40:55
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
koyu sarı17:40:54
Sarının bir ton koyusu
yozlaşma17:39:51
Yozlaşmak işi, tereddi
orta oyunculuğu17:39:27
Orta oyuncusunun sanatı
fakih17:39:00
Fıkıh bilgini
Zühal17:38:34
Sekendiz, Satürn
SABA17:38:27
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
karşıtçı17:37:47
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
dehşet17:37:28
Bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı
hatim17:37:27
Sona erdirme, bitirme
aks17:37:13
Dingil
farsça17:36:19
İran devletinin resmî dili
fen17:35:50
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
mürebbi17:35:36
Eğitici
Valf17:35:33
Vana
karizmatik17:35:12
Büyüleyici, etkileyici
kürek kürek17:35:00
Kürekler dolusu, pek çok
basıölçer17:34:57
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
destancı17:34:55
Destan yazan veya anlatan kimse
atabek17:34:40
bk. atabey
satı17:34:36
Satmak işi, satış
varış17:34:34
Varmak durumu veya biçimi
aktinyum17:34:12
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
ince hastalık17:34:00
bk. ince hastalık
tabı17:34:00
Mizaç, huy, tabiat, karakter
hasep17:33:43
Kişisel özellikler, nitelikler
sümsük17:33:35
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
toynak17:33:35
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
ipka17:33:16
Yerinde, önceki durumunda bırakma
kimyacı17:32:54
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
sek17:32:37
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
küçük köprü17:32:21
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
cebirsel17:32:01
Cebirle ilgili
KEL17:31:55
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
bilinçsiz17:31:47
Bilinci olmayan, bilinçle yapılmayan, şuursuz
tiramola17:31:46
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
enstitü17:31:39
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
ara bulucu17:31:19
Uzlaştıran kimse, uzlaştırıcı
Kaderci17:31:07
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
değnek17:30:47
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
Kepaze17:30:24
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
Belgi17:30:21
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
arıtım17:30:19
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
girişim17:30:04
Bir işe girişme, teşebbüs
kel kâhya17:29:56
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
şaka kaldırmak17:29:51
şakaya dayanmak, katlanmak
mikrop17:29:30
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
boz17:29:21
Açık toprak rengi
bileşim17:29:14
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
kof17:29:00
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
loğusa otu17:28:15
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
talan17:27:40
Yağma, çapul
kalsiyum fosfat17:27:18
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
tenkitçilik17:27:08
Eleştiricilik
çitileme17:26:42
Çitilemek işi