birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

zevksiz15:33:39
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
mahlukat15:32:03
Yaratıklar
tevzi15:30:37
Dağıtma, üleştirme
tahmin etmek15:30:36
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
Yavaşça15:30:36
Oldukça yavaş, usulca
insaflı15:29:56
İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
göz kamaştırmak15:29:36
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
deh15:29:05
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
Flâman15:28:11
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
binek atı15:27:59
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
Dejenere15:26:36
Soysuz
resif15:25:24
Su düzeyindeki sıra kayalar
baraka15:24:32
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
devam15:23:44
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
bilgi edinmek15:23:36
öğrenmek, bilgi almak
kumarhane15:23:11
Kumar oynanan yer
ORG15:23:09
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
DAYANAK15:22:55
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
sene15:22:27
Yıl
saadet asrı15:22:24
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
eğim15:21:55
Eğilmiş olma durumu
kapalı çarşı15:20:58
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
lekelenmek15:19:02
Kötü tanınmak
Ulaştırma15:19:02
Ulaştırmak işi
terakkiperver15:18:39
İlerici
filolojik15:18:01
Filoloji ile ilgili
tarla faresi15:17:01
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
teğmen15:16:23
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
açelya15:16:08
bk. açalya
mader15:15:01
Ana, anne
ATLAS15:14:31
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
bireycilik15:13:49
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
ALIŞ15:13:33
Almak işi veya biçimi
Endam15:13:23
Vücut, beden, boy bos
EGEMENLİK15:12:50
Egemen olma durumu
evren doğumu15:12:33
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
taaccüp15:12:32
Şaşma
N15:12:10
Azot"un kısaltması
tamamıyla15:10:13
Tam olarak, büsbütün, külliyen
sade15:09:52
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
ceride15:09:51
Gazete
taşıl15:08:53
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
yeter sayı15:08:51
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
yatkın15:08:47
Bir yana eğilmiş, yatık
ondalık15:08:03
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
Zorlayıcı15:07:52
Zorlayan, mücbir
büyüklenme15:07:29
Kendini büyük gösterme, kibir
alaycılık15:07:12
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
filoloji15:06:50
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
yükümlü15:06:34
Yükümü olan, mükellef
olanaksız15:06:25
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
Titreşim15:06:22
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
stant15:06:22
At yarışlarında seyirci tribünü
Parlama15:06:22
Parlamak işi
veznedar15:05:49
Vezneci
çabucacık15:05:49
Çabucak, sür"atle
polarıcı15:05:28
Işığı polarmaya yarayan alet
PR15:04:33
Praseodim"in kısaltması
resmi giysi15:04:29
Resmî elbise, üniforma
aslan sütü15:04:25
Rakı
kup15:03:25
Giysi kesimi, kesimle verilen biçim
SKANDİYUM15:02:48
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
vesika15:02:38
Belge
yük vagonu15:01:55
Yük taşımada kullanılan vagon
kamuoyu15:01:52
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
akustik15:01:51
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
birleşim15:01:45
Birleşmek işi
brezil15:00:59
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
cami15:00:52
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
nasır14:59:12
En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
mikroplu14:59:09
Mikrobu olan, mikropla buluşan, intanî
Sivilce14:59:09
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
Geçerli14:58:14
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber
bulaşkan14:58:12
Bulaştığı yerden kolay temizlenemeyen, yapışkan
IRA14:58:10
Seciye, karakter
sucuk14:56:07
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
ayırma14:56:06
Ayırmak işi
Yansıma14:55:51
Yansımak işi
mortocu14:54:16
Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse
serpmek14:54:15
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
uzama14:52:04
Uzamak durumu
mevzun14:50:55
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
mevsuf14:50:20
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
tasma14:50:19
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
ardıl14:50:07
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
telli çalgılar14:49:50
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
ruz14:49:50
Gün
yıkanma14:48:23
Yıkanmak işi
İKİLİK14:47:41
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
başa baş gelmek14:47:02
eşit olmak, denk olmak
hileci14:46:56
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
dinleme14:46:38
Dinlemek işi
apış arası14:46:37
İki bacağın arasında kalan yer
otobüs14:46:17
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
kükürt14:45:37
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
Dibek14:45:22
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
kurnaz14:44:52
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
armatör14:44:35
Ticaret gemisi sahibi
mühür14:44:26
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
intihap14:44:20
Seçim, seçme
macera14:43:31
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
armağan14:43:09
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
alt tabaka14:42:59
Tabakalardan altta bulunan
sala14:42:27
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
VERGİ14:41:45
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
aşağı görmek14:41:45
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
alçak gönüllü14:41:28
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
bikarar14:41:17
Kararsız, tereddütlü
bağın14:41:16
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
ayal14:38:18
Karı, eş
Ray14:37:35
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
rastlantı14:35:36
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
alakart14:35:14
Yemek listesinden seçilen, fiyatları ayrı ayrı hesaplanan (yemek), tabldot karşıtı
özel ulak14:34:26
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
kılıç14:34:16
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
öke14:34:11
Deha sahibi kimse, dahi
yok14:32:51
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
bencil14:32:47
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
İKİ YÜZLÜ14:31:54
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
anket yapmak14:31:12
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
tombulca14:31:03
Oldukça tombul, biraz tombul
nakil etmek14:30:54
bk. nakletmek
kilermeni14:30:54
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
cambazhane14:30:44
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
porno14:30:41
Pornografik sözünün kısaltılmışı
Yüce Divan14:30:32
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
Okazyon14:30:05
Fırsat
ZEKİ14:30:05
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
akik14:30:05
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
geçerlilik14:30:03
Geçerli olma durumu, geçerlik