birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

birlik02:43:09
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
itme02:40:51
İtmek işi
ebediyet02:40:33
Sonsuzluk
birikme02:39:55
Toplanıp yığılma
bilyeli02:39:36
Bilyesi olan
jogging02:37:30
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
hendek02:36:21
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
AZap02:35:50
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
do02:35:23
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
DAMGA02:35:19
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
sorumlu tutmak02:35:03
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
Uyma02:34:59
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
suare02:34:29
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
Sevecen02:34:17
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
ALFABE02:33:37
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
gizlice02:33:00
Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
KUTSAL02:32:48
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
Toplum02:32:28
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
kiler02:32:20
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
ahenk02:32:03
Uyum
TAKIM02:31:56
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
zengin02:31:44
Parası, malı çok olan, varlıklı
yetkilendirme02:31:43
Yetkilendirmek işi veya durumu
antibiyotik02:31:42
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
balak02:31:41
bk. malak
teksir02:31:41
Çoğaltma
Allah02:31:35
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
odun02:31:26
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
borak02:31:24
Bor (I)
DENGE02:31:20
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
GURUR02:31:15
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
provizyon02:31:09
Bir çekin para olarak karşılığı
Me02:30:43
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
ALEV02:30:04
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
SOYLULUK02:29:29
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
TEMEL02:29:19
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
ALT02:29:17
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
Seki02:29:09
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
kalay02:29:02
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn
be02:28:52
Berilyum"un kısaltması
monokl02:28:47
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
malzeme02:28:35
Gereç, materyal
Yafta02:27:55
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
BELDE02:27:45
Şehir
M02:27:20
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
sevinç02:26:37
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
fesat02:26:35
Bozukluk
yığılı02:26:26
Yığılmış olan
dikte02:26:23
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
aşınma02:26:17
Aşınmak işi
buhur02:26:07
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
boydaş02:26:04
Aynı boyda olan
aritmetik işlem02:26:02
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
Kesen02:25:59
Kesmek işini yapan
karşı sav02:25:54
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
afili02:25:48
Gösterişli, çalımlı
hanende02:25:40
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
kirtil02:25:38
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
tellâl çağırtmak02:25:33
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
enjektör02:25:28
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
SEHVEN02:25:18
Yanlışlıkla
beceriksizlik02:25:16
Beceriksiz olma durumu
elim02:25:10
Acınacak, acıklı
örtünme02:25:03
Örtünmek işi
yerici02:25:00
Yeren, yermek işini yapan
olağan02:24:55
Sık sık olan, olagelen, tabiî
firez02:24:50
Ekin
müştereken02:24:48
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
ekenek02:24:45
Ekilen yer, mezraa
terkip02:24:43
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
ders02:24:40
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
informatik02:24:37
Bilişim
MÜHÜR02:24:31
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
safari02:24:26
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
Külliyen02:24:23
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
Tavuk02:24:21
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
herhangi bir02:24:18
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
güvenceli02:24:16
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
söyletme02:24:13
Söyletmek işi
Karşılaşma02:24:11
Karşılaşmak işi
somutluk02:24:08
Somut olma durumu
buluşMA02:24:06
Buluşmak işi
öğrenim02:24:01
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
renksemez02:23:58
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
mitos02:23:56
bk. mit
Depo02:23:53
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
hudut02:23:51
Sınır
amiral02:23:46
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
At donu02:23:38
Atın tüyünün rengi
gülünç02:23:33
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
gölgeli resim02:23:20
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
monoton02:23:18
Tekdüze, yeknesak
komisyonculuk02:23:15
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
geçinme02:23:13
Geçinmek işi
su testisi02:23:01
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
tiftik keçisi02:22:53
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
Agel02:22:48
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
ilâm02:22:46
Bildirme, anlatma
dalgalı akım02:22:43
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
ZANAAT02:22:31
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
meymenet02:22:29
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
interferometre02:22:22
Girişimölçer
binek02:22:19
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
lime02:22:14
Parça
gelberi02:22:12
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
istihsal02:22:00
Çıkarma, elde etme
avar02:21:54
Kuzeydoğu Kafkasya"da Dağıstan Federe Cumhuriyeti"nde yaşayan halk
cavalacoz02:21:52
Değersiz, önemsiz, derme çatma
tahrir02:21:39
Yazma, kitabet, kompozisyon
heyelan02:21:34
Toprak kayması, kayşa, göçü
fikir danışmak02:21:31
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
Uydurma02:21:24
Uydurmak işi
malûm02:21:19
Bilinen, belli
ipekli02:21:14
İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş)
akit02:21:09
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
cenk etmek02:21:04
savaşmak, mücadele etmek
sözcü02:20:54
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
nikâhsız02:20:53
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
tuhaf olmak02:20:43
garip, alışılmamış olmak
işçi02:20:33
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
kasıtlı02:20:30
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
esrar02:20:25
Gizler, sırlar
fışkı02:20:23
Atgillerin taze dışkısı, tersi
yetki02:20:15
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
Helisel02:20:08
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
tariz02:19:54
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
kurçatovyum02:19:51
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
ivedi02:19:49
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
cesametli02:19:41
Kocaman, iri
belge02:19:38
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman