birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

malayani11:17:29
Boş ve yararsız, saçma
deniz aynası11:17:28
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
refika11:17:27
Eş, karı, zevce
Dik11:17:25
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
meymenetsiz11:17:25
Uğursuz
fazla11:17:23
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
Sayımlama11:17:21
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
insanoğlu11:17:16
İnsan, âdemoğlu
abdesti kaçmak11:17:15
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
kayın peder11:17:14
Kaynata
basketbolcu11:17:13
Basketbol oyuncusu
bulaşıcı hastalık11:17:12
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
iyi etmek11:17:11
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
filtreli11:17:11
Filtre takılmış olan
CILKAVA11:17:08
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
staj11:17:08
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
sahanlık11:17:07
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
zabıt11:17:06
Zapt
ÇAYIRLIK11:17:05
Çayırı olan yer
yerey11:17:05
Yeryüzünden bir parça, arazi
temelsiz11:17:01
Temeli olmayan
sıcakkanlılık11:16:59
Sıcak kanlı olma durumu
tekne11:16:57
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
yöneltme11:16:57
Yöneltmek işi, tevcih
supara11:16:55
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
ihanet etmek11:16:55
hainlik, kötülük etmek
deli11:16:54
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
Halk oylaması11:16:54
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
Yiyecek11:16:54
Yenmeye elverişli olan her şey
büyük baba11:16:53
Annenin veya babanın babası, dede
İnsancıl11:16:52
İnsan seven
berraklık11:16:51
Berrak olma durumu, duruluk
samba11:16:51
Bir çeşit Brezilya dansı
müştereken11:16:49
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
kaymak11:16:48
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
yavuz11:16:47
Kötü, fena
İspirtoluk11:16:46
İspirto yakan küçük ocak, ispirto ocağı, kamineto
mükemmellik11:16:45
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
cemal11:16:44
Yüz güzelliği
maslahat11:16:44
İş, önemli iş, mesele
piston11:16:43
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
nur yüzlü11:16:43
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
kalburdan geçirmek11:16:42
kalbur yardımıyla ayırmak, elemek
iltimas11:16:41
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
Bölme11:16:41
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
duruşma11:16:41
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
esenlemek11:16:40
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek
primat11:16:40
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
dinginlik11:16:39
Dingin olma durumu, durgunluk, sükûnet
Patika11:16:38
Keçi yolu, çığır
koşum11:16:38
Araba hayvanının kayış takımı
fer11:16:38
Parlaklık, aydınlık
çocuk bakıcısı11:16:37
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
nedim11:16:37
Arkadaş, yakın dost
gözetleme11:16:37
Gözetlemek işi
ebucehil karpuzu11:16:36
Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki, acı hıyar, acı elma, it hıyarı (Citrullus colocynthis)
kurtarma aracı11:16:35
Trafikte arızalanan, kaza geçiren aracı yerinden kaldırıp istenen yere götüren özel donanımlı motorlu araç, kurtarıcı
Yazı11:16:35
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
kantarı belinde11:16:35
gözü açık, aldatılmaz
liyakat11:16:34
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
kürsü11:16:34
Kalabalığa karşı söz söyleyenlerin üzerine çıktıkları yüksekçe yer
saygınlık11:16:33
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
delege11:16:33
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
alabora11:16:31
Geminin devrilecek kadar yan yatması
donama11:16:31
Süsleme, tezyin
Sumer11:16:31
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
Selvi11:16:30
bk. servi
iyilik etmek (veya yapmak)11:16:30
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
iç hastalıkları uzmanı11:16:29
bk. dahiliyeci
itişip kakışmak11:16:29
birbirini itmek
çırnık11:16:28
Küçük boyda kayık
eşlem11:16:28
Kopya
meydana gelmek11:16:27
olmak, oluşmak
nesiç11:16:27
Doku
ya Allah11:16:25
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
töre bilimi11:16:25
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
nazaran11:16:25
Göre, oranla, kıyasla
ağustos böceği11:16:22
Eş kanatlılardan, erkeği yazın karnının altındaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çıkaran bir böcek, orak böceği (Cicada plebeja)
tiz11:16:22
İnce, keskin (ses)
Anlayışlı11:16:22
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
saymaca11:16:21
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
taflan11:16:18
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
Atik11:16:18
Çabuk davranan, çevik
hareket etmek11:16:17
yola gitmek, yola çıkmak
berlam11:16:16
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
kalem11:16:13
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
dönem11:16:12
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
kimsesiz11:16:12
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
ENEZE11:16:11
Enez
gürlük11:16:11
Gür olma durumu
Çıplaklık11:16:08
Çıplak olma durumu
SOYLULUK11:16:08
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
zıh11:16:07
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
nihilizm11:16:06
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
Sergerde11:16:06
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
anlayış göstermek11:16:05
istenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak
fosfor11:16:04
Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, 1,83 yoğunluğunda, zehirli bir element. Kısaltması P
afiyet11:16:02
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
araştırma görevlisi11:15:58
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
nehir11:15:55
Irmak
Ahit11:15:53
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
dereden tepeden konuşmak11:15:51
gelişigüzel konuşmak, rastgele konular üzerinde konuşmak
Kurban11:15:48
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
alakarga11:15:46
Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü, kestane kargası (Garrulus glandarius)
üflemeli çalgı11:15:39
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
ağız dalaşı11:15:37
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
avokado11:15:37
Amerikan armudu (Persea americana)
Tarafsız11:15:33
Hiçbir düşünceyi, inancı paylaşmayan, tutmayan, yansız
refah11:15:31
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
direngen11:15:30
Direnen, inatçı, anut, muannit
ilave11:15:29
Katma, ekleme, ulama, ek
çiçek dürbünü11:15:26
bk. kaleydoskop
mustatil11:15:26
Dikdörtgen
dizgeli11:15:23
Dizgesi olan, dizgesel, sistemli, sistematik
her biri11:15:17
Ayrı ayrı hepsi
muvasalat11:15:16
Bir yere ulaşma, varma
öğreti11:15:15
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
Tırtıl11:15:13
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
Merih11:15:13
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
yarılma11:15:09
Yarılmak işi
yersiz yurtsuz kalmak11:15:05
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
oktav11:15:03
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
dahra11:15:01
bk. tahra
meşgale11:14:57
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
vejetaryen11:14:56
Etyemez
STATOSİST11:14:53
Statolitlerin içinde bulunduğu kesecik
tragedya11:14:51
Trajedi
hoyratça11:14:51
Kaba (bir biçimde)
bağnazlık11:14:50
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
restoran11:14:49
Lokanta