birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

çekül06:33:41
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
arınma06:33:26
Temizlenme
çoğu kez06:32:22
Birçok kere, defalarca
APTAL06:32:18
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
çok eşlilik06:32:13
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
telef etmek06:32:11
öldürmek, mahvetmek
baykuş06:32:06
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
VELAYET06:31:57
Velilik
kın06:31:52
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
flört06:31:43
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
kız06:31:41
Dişi çocuk
APALA06:31:38
Abla
festival06:31:29
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
aylaklık06:31:22
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
yuva06:30:45
Kuşların ve başka hayvanların yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak
rabıt06:28:12
Bağ, bağlama
matador06:27:35
Boğa güreşçisi, toreador
kuyruk06:27:26
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
kallavi06:27:08
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
müstakim06:20:43
Doğru, doğruluktan şaşmayan
bundan böyle06:11:04
bundan sonra
Kudretli05:41:05
Gücü olan, güçlü
fotokopi05:40:52
Tıpkıçekim, eşçekim
Fasıl05:40:08
Bölüm, kısım, devre
dikit05:40:01
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
bedence05:39:15
Beden bakımından
bohça05:39:10
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
düşünmek05:38:52
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
isilik05:38:50
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
özengen05:38:17
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
Pres05:38:13
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
karaca05:37:59
Rengi karaya yakın olan, esmer
restorasyon05:37:39
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
Yaymak05:37:04
Birçok kimseye duyurmak
sıkıntılı05:36:59
Sıkıntısı olan
mürettip05:36:50
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
arkasından05:36:39
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
sezyum05:36:35
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
lâfazanlık05:36:18
Gevezelik
mastı05:36:03
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
İNLEMEK05:35:56
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
çarpan05:35:53
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
izolasyon05:35:51
Yalıtım, tecrit
direy05:35:06
Fauna
karavana05:34:35
En çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, çok miktarda yiyecek alan, kenarları dik, derince metal kap
şeker05:34:33
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
oy birliği05:33:43
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
Medeni05:33:40
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
güzün05:33:33
Güz mevsiminde
İzinsiz05:33:29
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
kuğu05:33:24
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
optimist05:33:22
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
BERBER05:33:17
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
Tosun05:33:11
Burulmuş erkek dana
Kontrat05:33:06
Sözleşme
basmak05:32:27
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
Ulema05:32:20
Bilginler
az az05:32:00
Uzun süreli, yavaş yavaş
velespit05:31:51
Bisiklet
zararsız05:31:37
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
ibibik05:31:35
Çavuş kuşu, hüthüt
tahin rengi05:31:28
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
bağlaşma05:31:19
Bağlaşmak işi, ittifak
hendese05:31:17
Geometri
perakende05:31:14
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
tatlı su Frengi05:31:10
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
görünme05:31:08
Görünmek işi
posta05:31:04
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
pound05:30:57
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
potin05:30:54
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
tornalı05:30:48
Tornada işlenmiş
oklava05:30:43
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
koşalık05:30:34
Koşa olma durumu
vandalizm05:30:25
Vandal olma yanlısı, vandallık
Kaçma05:30:16
Kaçmak işi, firar
Kaçak05:30:14
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
liberalizm05:30:12
Serbestlik
ponza05:30:07
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
danışma meclisi05:29:45
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
içli dışlı olmak05:29:13
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
sansüalizm05:28:51
Duyumculuk
ellik05:28:42
Eldiven
melce05:28:11
Sığınak, barınak
Taş05:27:54
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
gebe05:27:40
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
BAŞ05:27:36
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
kesilmek05:27:13
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
bölüşme05:27:02
Bölüşmek işi
komprador05:26:49
Aracı
tutanak05:26:40
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
yaprak05:26:34
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
madensi05:26:02
Maden gibi olan
misket05:25:53
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
ihtiva05:24:56
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
ceza05:24:16
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
yanmak05:22:27
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
sarmak05:22:13
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
afet05:22:09
Doğanın sebep olduğu yıkım
KANAMA05:21:57
Kanamak işi, nezif
İŞ05:20:58
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
ağız05:19:58
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
birinci05:19:29
Bir sayısının sıra sıfatı
Bir05:19:14
Sayıların ilki
direşken05:19:14
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
manidar05:17:25
Anlamlı olan, manalı
yemek05:17:23
Yemek yeme, karın doyurma işi
KALE05:15:01
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
zahit05:13:21
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
ki05:13:00
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
Güç05:12:51
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
göz05:09:32
Görme organı
hayat05:07:43
Yaşam, dirim
maharetli05:04:08
Eli işe yatkın, becerikli, usta
kazıklanma05:04:06
Kazıklanmak işi
baharatçı05:03:59
Baharat satan kimse
peltek05:03:50
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
Şap05:03:37
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
Kolayca05:03:25
Oldukça kolay olan
atfetmek05:03:23
Yöneltmek, çevirmek
onursal05:03:19
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
Peki05:03:07
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
Isıveren05:03:03
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
Post05:02:47
Tüylü hayvan derisi
yular05:02:45
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
yumru05:02:38
Yuvarlak, şişkin şey, kabartı
yumak05:02:36
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
ayakyolu05:02:27
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet
viyolonsel05:02:13
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
gevşemek05:02:08
Çözülmek
ÜSDERİ05:02:04
bk. üst deri