birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

bozuk çalmak05:50:42
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
talihli05:50:41
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
çizik05:50:20
Çizilmiş
müteşebbis05:49:39
Girişken, girişimci
Konson05:49:29
Ünsüz
Yürüme05:49:10
Yürümek işi
pençe05:48:34
Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
modernleşme05:48:29
Çağcıllaşma
hamur05:48:18
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
fonksiyon05:48:08
İşlev
mızrak05:48:07
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
kain05:47:27
Bulunan, olan
yenmek05:47:26
Tutmak, bastırmak
icap05:47:00
Gerek, gereklik, ister, lüzum
bileşim05:46:35
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
inkârcı05:46:20
İnkâr eden kimse
ordino05:45:59
Bir poliçenin arkasına ciro edildiği kişiye ödenmesi için yazılan havale emri
kalıtım bilimi05:45:27
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
bütünleşme05:45:21
Bütünleşmek işi
mehterbaşı05:45:04
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
SAKİL05:44:49
Ağır
cadalozluk05:43:47
Cadaloz olma durumu
fotoğrafını almak05:43:46
fotoğraf makinesiyle resmini çekmek
yortu05:43:42
Hristiyan bayramı
edalı05:43:42
Herhangi bir biçim ve görünüşlü olan
PEY05:43:35
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
çetrefilli05:42:03
Karışık ve anlaşılması güç olan
restore05:41:27
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
kötülük etmek (veya yapmak)05:41:26
kötü davranmak, zarar vermek
Tekdüze05:41:23
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
ölçekli05:41:22
Ölçek farkıyla aynen bütünü veren geometrik şekil veya eleman
müşabih05:41:19
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
Duruşma05:40:43
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
kabiliyetsiz05:39:57
Yeteneksiz
alpinist05:39:00
Dağcı
LALEZAR05:38:39
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
KALÇA05:38:19
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
amorti etmek05:38:18
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
bisiklet05:38:18
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
yenidünya05:38:16
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
ruh bilimcilik05:38:15
Özellikle din, sanat, ahlâk gibi olayları tek yanlı olarak yalnızca ruh bilimsel açıdan inceleme ve açıklama, psikolojizm
tekaütlük05:37:43
Emeklilik
İspiyoncu05:37:37
İspiyon
asılı05:37:36
Asılmış olan
Matbuat05:37:19
Basın
germen05:37:18
Kale, kermen
kabadayılık05:37:00
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
yengi05:36:50
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
tıkanık05:36:48
Tıkanmış
eşey05:36:47
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
niteleme belirteci05:36:47
Niteleme zarfı
yazık05:36:36
Herkesi üzebilecek şey, günah
ileri görüş05:36:25
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
Eşek05:36:23
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
Kısa05:36:09
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
aba gibi05:36:09
(kumaş için) kaba ve kalın
yaylı araba05:36:03
Yaylı
vilâdî05:35:59
Doğuştan (olan)
sığırtmaç05:35:56
Sığır güden kimse, sığır çobanı
ifşaat05:35:46
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
tükenmez kalem05:35:39
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
kinci05:35:12
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
eş basınç05:34:59
Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği var sayılan eğri, izobar eğrisi
BOR05:34:23
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
düzenbazlık05:34:23
Düzenbaz olma durumu
sevgi beslemek05:34:19
sevgi duymak, sevmek
pinpon05:32:36
Yaşlı, çökmüş
dirgen05:32:28
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
b, B05:32:28
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
TAL05:32:27
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
sakız05:32:27
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
KADİFE05:31:26
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
Zor05:31:19
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
türedi05:31:17
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
sınırlama05:30:51
Sınırlamak işi
sıla05:30:46
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
TESADÜFEN05:30:37
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
borazan05:30:36
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
yüzey şekilleri05:30:35
Yer biçimleri, engebeler, avarız
onma05:30:08
Onmak işi veya durumu
Süs bitkisi05:30:01
Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki
sonunda05:29:59
(bir şeyin) Sırada sonda olan, en sona kalanı, nihayetinde
KARŞI05:29:19
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
mikrop05:29:08
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
numunelik05:27:52
Örneklik
öğretmen05:27:51
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
yaban eriği05:27:34
Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği
ağız kavgası05:27:24
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
üst bitken05:27:23
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
pide05:27:18
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
bilir05:27:18
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
Özdek05:27:14
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
palan05:27:04
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
tl05:26:32
Talyum"un kısaltması
vasiyet etmek05:26:10
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
sam yeli05:25:30
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
konteyner05:25:23
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
yüzeysel05:25:08
Yüzey ile ilgili, sathî
nitelikli işçi05:24:48
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
pürtüklü05:24:19
Pürtükleri olan
meyan05:23:40
bk. meyan kökü
Uçarı05:22:53
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
karık05:22:41
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
lider05:22:26
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
Yaslanmak05:22:24
Güvenmek
Zafer Bayramı05:21:48
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
ilmi05:21:25
Bilimsel
Bos05:21:09
bk. boy bos
ayrıksı05:20:43
Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik
yazışma05:20:24
Yazışmak işi
beynelmilelcilik05:19:58
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
meyilli05:19:57
Bir yana eğimi olan, eğik
yalabık05:19:54
Parlak, parıltılı, ışıltılı
yunan05:19:52
Yunanistan halkından olan kimse
oturak05:19:50
Oturulacak yer veya şey
derhal05:19:37
Hemen çabucak
ilâhi05:17:18
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
çekirge05:17:17
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
DİNAR05:16:48
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
gözü pek05:16:21
Korkusuz, yürekli, cesur
işgal05:16:21
Bir yeri ele geçirme
Has05:16:12
Özgü, mahsus
kerkes05:15:09
Akbaba
tekst05:15:04
Metin (I)
kan basıncı05:15:03
bk. tansiyon
izomer05:15:02
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
Tavsiye05:14:51
Öğütleme, yol gösterme
latifeci05:14:31
Şakacı
aydınlatma05:14:26
Aydınlatmak işi
imparatorluk05:14:16
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık