birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

birlik18:05:40
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
saki18:05:40
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
Mesire18:05:35
Gezinti yeri, gezilecek yer
görünüm18:05:33
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
satımlık18:05:18
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
taşınma18:05:14
Taşınmak işi
kız vermek18:04:51
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
teyel18:04:35
Seyrek ve eğreti dikiş
ahenk kaidesi18:04:24
bk. ünlü uyumu
metropol18:04:17
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
tahtaboş18:04:12
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
düşme18:03:50
Düşmek işi
Matbuat18:03:39
Basın
kaziye18:03:33
Önerme
kokuşuk18:03:17
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
faaliyet18:03:11
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
ahiret18:03:03
bk. ahret
Tuhaf18:02:37
Alışılmamış, yabansı
aba18:02:25
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
tamam18:02:12
Bütün, tüm
not18:02:06
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
BEL18:01:44
İşaret
Omuzlu18:01:15
Omzu olan
sirayet18:01:04
(hastalık) Geçme, bulaşma
men18:01:03
Yasaklama, izin vermeme
MOSTRALIK18:00:58
Göstermelik, numune
ciddiyetsizlik18:00:57
Ciddiyetsiz olma durumu
astar18:00:36
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
parantez18:00:31
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
aspur18:00:25
Yalancı safran
Kuaför18:00:19
Kadın berberi
dilinme18:00:13
Dilinmek işi
hisli18:00:08
Duygulu, içli
mahrem17:59:45
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
yalanma17:59:40
Yalanmak işi
hazır kahve17:59:39
Neskafe
atmak17:59:23
Bir şeyi yere doğru bırakmak
kontrol17:59:17
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
zerre17:59:11
Çok küçük parçacık
ahkam17:58:41
Yargılar, hükümler
yüzük17:58:39
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
isnat17:58:29
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
Yalamuk17:58:15
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
imik17:58:07
Boğaz, gırtlak
imge17:57:56
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
kozalak17:57:50
Koza
buhur17:57:16
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
OKTRUA17:57:09
Şehre giren şeylerden alınan vergi
ay aydın, hesap belli17:57:03
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
memleha17:56:57
Tuzla
yüzeysel17:56:46
Yüzey ile ilgili, sathî
kıvrımlı17:56:36
Kıvrımı olan
sah17:56:24
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
galeyan17:56:17
Kaynama
yıkanma17:56:10
Yıkanmak işi
RET17:56:03
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
RUJ17:55:57
Dudak boyası
Saz17:55:46
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
Saf17:55:34
Dizi, sıra
Sal17:55:29
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
Münebbih17:55:17
Uyarıcı
sürdürmek17:55:11
(bir durumun, bir şeyin) sürmesini, olmasını sağlamak
Afis17:55:09
Gümüş balığının küçüğü
salgı17:54:50
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
ajanda17:54:47
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
solocu17:54:39
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
yer elması17:54:18
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
olupbitti17:54:13
Oldubitti, emrivaki
tulûat17:54:13
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
bağıt17:53:50
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
mürettebat17:53:19
Gemi, uçak gibi taşıtlarda iş başındaki görevli olan kişiler
deneyimsiz17:53:05
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
eskilik17:52:54
Eski olma durumu
akvarel17:52:48
Sulu boya resim
yordam17:52:42
Çeviklik, çabukluk
YOL17:52:18
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
derece17:51:43
Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
kaslı17:51:00
Kasları gelişmiş olan, adaleli
benekli17:50:58
Ufak lekeleri bulunan
inhilal17:50:31
Dağılma, bölünme, parçalanma
katalepsi17:50:16
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
BASIN17:49:46
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
payen17:49:34
bk. pagan
top17:49:01
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
tok17:48:55
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
Kek17:48:44
Yumurta, un ve şekerden, genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao vb. konularak yapılan, fırında pişirilen tatlı çörek
saik17:48:39
Sebep
Hamle17:48:39
İleri atılma, atılım
KAK17:48:38
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
zampara17:48:25
Sürekli kadın peşinde koşan erkek, çapkın erkek
hakuran17:48:24
Kumru
bölüntüler17:48:18
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
mıcır17:47:13
bk. mucur
Ayaküstü17:47:08
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
kancık17:47:03
(hayvanlarda) Dişi
çekememezlik17:46:45
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
ful17:46:41
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
Velilik17:46:28
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
salahiyetsiz17:46:20
Yetkisiz
tutkun17:46:05
Gönül vermiş, meftun, meclûp
bozgun17:46:04
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
telgraf17:45:53
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
ihata17:45:48
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
yaygaracı17:45:32
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
hasır17:45:25
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
yayma17:45:20
Yaymak işi
yanılmak17:45:05
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
epifit17:44:59
Üst bitken
baran17:44:46
Yağmur
bando17:44:35
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
Fanti17:44:34
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
bambu17:44:29
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
koyacak17:44:28
İçine öte beri koymaya yarayan şey
bahar17:44:23
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
sokur17:44:12
Köstebek
patlamak 17:43:52
Yırtılıp açılmak
kızma17:43:52
Kızmak işi
bir daha17:43:13
bir kez daha
kolokyum17:43:03
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
güvensizlik17:42:59
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
viroloji17:42:30
Virüsleri inceleyen bilim dalı
tarikat17:42:01
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
göz hapsi17:41:55
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
rasyonalizm17:41:53
Akılcılık, usçuluk
aceleci17:41:50
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
kaderci17:41:29
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
maruz17:41:26
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
savma17:40:27
Savmak işi
paranoya17:40:20
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
eseme17:40:17
bk. mantık