birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

birlik17:20:51
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
Kapı17:20:50
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
alabalık17:20:47
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
tefrişat17:20:44
Döşeme işleri
derici17:20:38
Dericilik yapan kimse
Bilgilik17:20:26
Ansiklopedi
otonomi17:20:16
Özerklik, muhtariyet
şölen17:20:03
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
türedi17:20:02
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
OBJEKTİF17:19:59
Nesnel, afakî
kavi17:19:58
Dayanıklı, güçlü, zorlu
necaset17:19:51
Pislik
usçu17:19:48
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
SEVAP17:19:45
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
olan oldu17:19:39
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
Muhrip17:19:31
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
karıştırıcı17:19:27
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
inat17:19:21
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
SEBEP17:19:21
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
veresiye17:19:09
Karşılığı sonra ödenmek üzere
kısa kafalı17:19:07
Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal
temsilci17:19:07
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
oturma17:19:07
Oturmak işi
hahnyum17:19:03
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
pasaklı17:18:58
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
milel17:18:53
Milletler, uluslar
aşırılık17:18:50
Aşırı olma durumu
pırnal17:18:49
Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı (Quercus ilex)
Güçlü17:18:45
Gücü olan
ÇÖL17:18:32
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
amade17:18:26
(bir işi) Yapmaya hazır
HARİÇ17:18:26
Dış, dışarı
Başarı17:18:19
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
tabur17:18:18
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
önder17:18:18
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
bohça17:18:18
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
tesadüf17:18:18
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
maddi17:18:17
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
alıntı17:18:13
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
KEDER17:18:12
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
tenezzül17:17:56
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
berzah17:17:54
Kıstak, dar dil
hikmet17:17:51
Bilgelik
haksız17:17:48
Hak ve adalete uygun olmayan
küllük17:17:37
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
Çene17:17:33
Omurgalılardan kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça
kestane17:17:31
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
SERÜVEN17:17:27
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
fışkı17:17:17
Atgillerin taze dışkısı, tersi
fekül17:17:15
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
Papağan17:17:13
Papağangillerden olan kuşlara verilen ad
sefer17:17:06
Yolculuk
naz17:17:05
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
soluk almak17:17:05
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
arka çıkmak17:17:03
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
GETİRİM17:16:59
Getirme işi
galsame17:16:52
Solungaç
varsıl17:16:52
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
büyük baba17:16:50
Annenin veya babanın babası, dede
akademisyen17:16:48
Akademi üyesi
şırınga yapmak17:16:39
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
pıhtı17:16:33
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
Dökme demir17:16:33
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
Münebbih17:16:32
Uyarıcı
yuma17:16:27
Yumak işi veya durumu
KALITSAL17:16:27
Kalıtımsal, ırsî
çok eşlilik17:16:22
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
şirin17:16:22
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
KİŞİZADE17:16:14
Soylu
bizmut17:16:08
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
Aygır17:16:02
Damızlık erkek at
materyalist17:15:57
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
ziyadesiyle17:15:45
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
ornitoloji17:15:39
Kuş bilimi
Delilik17:15:39
Deli olma durumu veya delice davranış
HİBE17:15:38
Bağışlama, bağış
Ebru17:15:27
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
ceviz içi17:15:22
Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan iç
yapma17:15:17
Yapmak işi
Menfaat17:15:11
Yarar, çıkar, kâr, fayda
muvaffakiyet17:15:07
Başarı
kötek17:15:05
Baston, sopa
parlamak17:15:05
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
temettü17:15:04
Kazanç
ışıklanma17:14:59
Işıklanmak işi
tımar17:14:57
Yara bakımı
kaz ayağı17:14:53
bk. kazayağı
yaban ördeği17:14:52
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
safra17:14:48
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
yayın17:14:47
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
İnilti17:14:46
İnleme sesi
Hal17:14:43
Çözme, çözülme; eritme; karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
batak çulluğu17:14:42
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
feyezan17:14:28
Taşma, taşkın, seylâp
çiçek17:14:22
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
Yaba17:14:21
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı
Bütün17:14:19
Eksiksiz, tam
seçenek17:14:19
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
seçkinleşme17:14:18
Seçkinleşmek durumu
hint kirazı17:14:14
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
flört17:14:01
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
Arı Kovanı17:13:45
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
güneştopu17:13:37
bk. Acem lâlesi
aktris17:13:37
Kadın oyuncu
Yücelme17:13:37
Yücelmek işi, itilâ
hakikat17:13:35
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
çerçeve17:13:31
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
M17:13:31
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
APALA17:13:16
Abla
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın17:13:14
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
lahika17:13:08
Ek
kaya balığı17:13:04
Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık (Gobius gobius)
soy17:12:54
Manzum söz
labirent17:12:54
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
KALİTE17:12:49
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
Nebati17:12:43
Bitki ile ilgili, bitkisel
misafirperverlik17:12:43
Konukseverlik
ateşin17:12:15
Ateşli, coşkun
GROSA17:12:10
On iki düzine
suvare17:12:05
bk. Suare
tabansız17:12:05
Tabanı olmayan
Palas17:12:04
Lüks otel veya gösterişli yapı
terkip etmek17:12:04
birleştirmek, bir araya getirmek
İMAJ17:12:03
İmge
KİMİ ZAMAN17:11:59
Ara sıra, bazen
Etek17:11:45
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
maşrık17:11:40
Doğu
zulüm17:11:40
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
çimdik17:11:39
Çimdiklemek işi
KESİM17:11:38
Kesmek işi