birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

birlik04:16:41
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
dığan04:16:41
Yağ tavası
Hiççi04:16:31
Hiççilik yanlısı, nihilist
çatpat04:16:29
bk. çatapat
DÜŞÜNÜŞ04:16:27
Düşünmek işi veya biçimi, mütalâa
ÇEKİM04:16:25
Çekmek işi
küfe04:16:24
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
Mançu04:16:20
Mançurya halkından olan kimse
çorap04:16:16
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
Epey04:16:11
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
pu04:15:53
Plütonyum"un kısaltması
şırınga04:15:49
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
Akılsız04:15:47
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
çözme04:15:46
Çözmek işi
âşıktaşlık04:15:34
Karşılıklı sevişme, muaşaka
skeç04:15:24
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
Ayyaşlık04:15:23
Ayyaş olma durumu
aklı sıra04:15:06
aklınca, sandığına göre, düşünüşüne göre, umduğuna göre
denet04:15:03
Denetlemek işi, teftiş
Tüketme04:15:01
Tüketmek işi
Çevirmen04:14:57
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
ekici04:14:32
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
ÇEŞME04:14:30
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
lemis04:14:19
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
kışır04:13:59
Kabuk
Kurutmalık04:13:47
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
ekü04:13:40
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
kalcı04:13:35
Kal işi yapan kimse
gül04:12:38
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
yenik düşmek04:12:33
yenilmek, mağlûp olmak
münhal04:12:33
Boş olan, açık bulunan (memuriyet vb.), boş, açık
konuk evi04:12:28
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
sümüksü04:12:12
Sümük özelliğinde olan, sümüğe benzer, sümük gibi
On04:12:05
Dokuzdan bir artık
iştah04:12:03
Yemek yeme isteği
insanlık etmek04:12:00
insana yaraşır biçimde davranmak
mantık dışı04:11:57
Mantıkla hiçbir ilgisi olmayan
öykü04:11:40
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
sebatlı04:11:37
Sebat eden, direşken, sebatkâr
şoför04:11:20
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
zarara uğramak04:11:06
kötü bir durumla karşılaşmak
Özgün04:10:57
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
KAŞIKÇI04:10:52
Kaşık yapan veya satan kimse
hüsün04:10:49
Güzellik
brıçka04:10:45
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
Doğma04:10:34
Doğmak durumu
görüngü04:10:19
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
Ölçümlü04:10:16
Metrik
Ga04:09:59
Galyum"un kısaltması
şartlanmak04:09:56
Önceden belirlenmiş şartlara göre uyarlanmak, koşullanmak
salınım04:09:49
Salınmak işi
çakı04:09:38
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
tercüme04:09:30
(dilden dile) Çevirme
çekiştirme04:09:27
Çekiştirmek işi
ŞENLİK04:09:22
Şen olma durumu, şetaret
Sahipsiz04:09:03
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
dalgıç04:08:27
Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam
Züppe04:08:23
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
Gelişim04:08:21
Gelişmek işi, serpilip büyüme
bütçe04:08:04
Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge
bilmezlik04:08:01
Bilmez olma durumu, cehalet
Ürün04:08:01
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
akıbet04:07:22
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
halkçılık04:06:53
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
tanınmış04:06:30
Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan
lös04:06:26
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
MARKA04:06:25
Resim veya harfle yapılan işaret
erik04:06:22
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
Karışık04:06:01
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
şahıs04:05:43
Kimse, kişi, zat
Başarı04:05:27
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
hüsnüniyet04:05:12
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, temiz yüreklilik, iyi dilek, iyi niyet
mizahi04:05:03
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
balama04:04:55
Orta oyununda Rum tipi
zümrüdüanka04:04:53
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
Mesela04:04:51
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
am04:04:18
Amerikyum"un kısaltması
kısıtlı04:04:16
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
kasatura04:04:13
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
analizci04:04:08
Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse
mersin balığıgiller04:04:03
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
kof04:03:52
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
sütlü04:03:49
İçinde süt bulunan, sütle yapılan
Dürbün04:03:41
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
biyoloji04:03:33
Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi
Alev04:03:24
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
izomer04:03:18
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
çan04:03:08
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
sıkı düzen04:03:05
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
hazır para04:02:50
Nakit, elde mevcut para, likit
sömürge04:02:35
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
bayat04:02:24
Taze olmayan
ötleği04:02:15
Bir cins kartal
çam sakızı04:02:05
Çam ağacından çıkarılan reçine
mahşer04:01:47
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
hara04:01:45
At üretilen çiftlik, aygır deposu
kısmık04:01:37
Cimri, pinti, hasis
kils04:01:32
Kireç, sönmemiş kireç
KÜRESEL04:01:17
Küre ile ilgili olan
akustik04:01:07
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
04:00:55
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
acımtırak04:00:50
Acımsı
Yaratımcı04:00:43
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
asır04:00:39
Yüzyıl
ümitleniş04:00:35
Ümitlenmek işi veya biçimi
ortak yaşama04:00:33
Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu
natür04:00:16
Tabiat, doğa
not almak03:59:55
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
poliçe03:59:50
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
köy muhtarı03:59:47
Köyü idare eden kimse, mutar
Karıştırıcı03:59:36
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
alındı03:59:23
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
fizik gücü03:59:15
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
hırslanma03:58:55
Hırslanmak işi
tıntın03:58:40
Boş, bomboş
çokça03:58:32
Çok olarak
arş03:58:30
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
GÜMÜŞ03:58:21
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
sürgen doku03:58:16
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
uz03:58:04
İyi, güzel
İlga03:57:59
(varlığını) Kaldırma
Koç03:57:57
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
çadır03:57:54
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
maişet03:57:48
Geçim, geçinme
emiş03:57:45
Emmek işi veya biçimi
reyhan03:57:33
Fesleğen
nd03:57:24
Neodim"in kısaltması
zarfçı03:57:13
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
ebonit03:57:12
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
şifahî03:57:12
Ağızdan, sözlü