birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

birlik15:41:03
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
reaksiyon15:40:54
Tepki, aksülâmel
birleşim15:40:45
Birleşmek işi
mevzu15:40:37
Konu
ORG15:40:33
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
portörlük15:40:32
Portör olma durumu
loğlama15:40:29
Loğlamak işi
sığırcık15:40:26
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
bekri15:40:08
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
açı15:39:57
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
küresel15:39:45
Küre ile ilgili olan
düzelme15:39:42
Düzelmek durumu
KAZAEN15:39:32
Kazara
kriz15:39:26
Bunalım, buhran
arz etmek15:39:16
sunmak
ayni15:39:13
Gözle ilgili
Kaput bezi15:39:12
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
yararlanma15:38:47
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
itibarî15:38:29
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
gözü pek15:38:25
Korkusuz, yürekli, cesur
SADAKAT15:38:21
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
sipariş etmek15:38:18
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
kalp krizi15:38:03
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
kilit15:38:01
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
kurdeşen15:37:43
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
dizem15:37:41
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
kam15:37:34
bk. şaman
gürültü patırtı15:37:30
Kavga, gürültü
KAYIK15:37:08
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
septisizm15:36:49
Kuşkuculuk, şüphecilik
kelime cambazı15:36:48
Kelime cambazlığı yapan kimse
cahil15:36:39
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
gammaz15:36:31
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
lehçe15:36:21
Polonya dili
iftihar etmek15:36:21
kıvanç duymak, övünmek
üleşme15:36:14
Üleşmek işi
Dev15:36:07
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
AR15:36:07
Argon"un kısaltması
türkü15:35:45
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
BİRÇOK15:35:41
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
karşı sav15:35:41
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
meddücezir15:35:28
bk. gelgit
meşakkat çekmek15:35:22
sıkıntı içinde olmak
köhne15:35:19
Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış
sağlamlaştırma15:35:18
Sağlamlaştırmak işi
uyuşturucu madde15:35:17
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde
materyalizm15:35:01
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
miras15:34:43
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
meşelik15:34:42
Meşe korusu veya meşe ormanı
dahilik15:34:41
Dâhi olma durumu, deha
itham15:34:31
Suçlama, suçlu görme
iğne yapmak (veya vurmak)15:34:18
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
nişasta15:34:07
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
Alçalma15:33:47
Alçalmak işi, inme
Geçinme15:33:37
Geçinmek işi
nida15:33:36
Çağırma, bağırma, seslenme
kelepir15:33:05
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
yoklama15:32:55
Yoklamak işi, kontrol
POT15:32:52
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
sakat15:32:51
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
muhafaza etmek (veya edilmek)15:32:37
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
Tümsekli15:32:31
Tümseği olan
kozmos15:32:27
Evren
LANDO15:32:23
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
fitneci15:32:21
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
kuramcı15:32:12
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
yığılı15:31:58
Yığılmış olan
minibüs15:31:50
10, 12 kişilik küçük otobüs
rumuz15:31:40
Sembol, simge, remiz
çultar15:31:35
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
kanun maddesi15:31:35
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
takunya15:31:31
Nalın
alçak gönüllülük15:31:30
Alçak gönüllü olma durumu
kabare15:31:07
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
sayı göstergesi15:30:50
Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, skorbort
meyletme15:30:48
Meyletmek işi
DilsiZ15:30:31
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
al kan15:30:24
Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parajin
tutumluluk15:30:24
Tutumlu olma durumu
dulluk15:30:13
Dul olma durumu
kan bilimi15:30:12
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
niyet15:29:50
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
takla böceği15:29:47
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
Büyük harf15:29:46
Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan, özel biçimli harf, majüskül
venüs15:29:43
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
hazırlık15:29:41
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
bayrak direği15:29:40
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
doya doya15:29:27
Doyuncaya kadar
İsim15:29:26
Ad
MUSANDIRA15:29:19
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
bıdık15:29:11
Kısa ve tıknaz
lâktik asit15:29:06
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
yüksek okul15:29:05
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
Eklem15:29:01
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
abaküs15:28:52
Sayı boncuğu, çörkü
Martaval15:28:43
Yalan, uydurma söz, palavra
bulgu15:28:42
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
kalıtım bilimi15:28:25
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
babalanmak15:28:12
Diklenmek, kabadayıca davranmak
Aşure ayı15:28:11
Muharrem ayı
anlayış15:28:10
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
işletme15:28:07
İşletmek işi
UZMAN15:28:02
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
KANAAT15:27:54
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
doğacılık15:27:46
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
Dayanışma15:27:31
Dayanışmak işi, tesanüt
şetaret15:27:20
Sevinç, şenlik, neşe
gezinti15:27:13
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
müteşekkil15:26:55
Oluşmuş, meydana gelmiş
umma15:26:50
Ummak durumu
Albeni15:26:46
Alım, çekicilik, cazibe
rahatsız15:26:30
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
selâmet15:26:21
Esen olma durumu, esenlik
Bisturi15:26:10
Neşter
Kargaşacı15:26:06
Kargaşa çıkaran (kimse)
dümen bedeni15:26:06
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
spazm15:26:02
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
Terk15:25:41
Bırakma, ayrılma
tombak15:25:30
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
tabip15:25:30
Hekim, doktor
AZAP15:25:23
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
Âmin15:25:19
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
teeddüp15:25:07
Utanma, sıkılma
Tümör15:25:07
bk. ur
yok olmak15:25:01
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
kalkan bezi15:24:58
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
Kandela15:24:35
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
aldırış etmemek15:24:34
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
Saka15:24:25
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
Müstear15:24:13
Eğreti olarak alınmış, takma