birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

kontrolörlük03:31:30
Denetçilik
iltifat03:31:03
Yüzünü çevirerek bakma
tezgâh03:30:48
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
orak03:30:08
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
UFUK03:29:30
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
iştirak etmek03:29:22
katılmak
hava bilgisi03:28:28
Meteoroloji
talimat vermek03:27:07
üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek
kelik03:25:47
Eski ayakkabı
Malumat sahibi03:25:33
Bir konuda bilgisi olan
feragat etmek03:25:20
hakkından vazgeçmek, el çekmek
Düşünsel03:25:07
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
tolga03:24:53
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
karavana03:24:27
En çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, çok miktarda yiyecek alan, kenarları dik, derince metal kap
çağlar03:24:00
Çağlayan
Tersine03:23:46
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
insan bilimci03:22:09
Antropolog
rekabet etmek03:21:41
yarışmak
toprak kölesi03:21:18
Toprağa bağlı köle
asude03:21:02
Sessiz, rahat, sakin
zerrin03:19:38
Altından yapılmış
abdesti kaçmak03:18:58
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
Viraj03:18:44
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
Evrensel03:17:50
Evrenle ilgili
DOLANIM03:17:39
Tedavül, sirkülâsyon
meyve bahçesi03:17:23
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
H03:17:10
Hidrojen"in kısaltması
sessiz yürüyüş03:15:19
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
lapina03:15:17
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
pay etmek03:12:46
bölüşmek, üleşmek
aristokrasi03:11:27
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
mücevher kutusu03:10:47
Mücevherlerin saklandığı küçük kapalı kutu
Kr03:10:14
Kripton"un kısaltması
gözetleme03:09:28
Gözetlemek işi
sabotaj03:08:34
Baltalama
kara para03:08:07
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
aside03:07:27
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
ileri görüş03:06:47
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
Mesnet03:06:07
Dayanak
sahife03:02:57
Sayfa
Amirce02:59:25
Amire yakışır biçimde, amir gibi
yaban kazı02:57:32
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
ispati02:53:07
İskambil kâğıdında sinek
yeni ay02:50:33
Ayça, hilâl
Feribot02:44:12
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
Yasaklama02:41:41
Yasaklamak işi
frengi02:41:10
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
tumturak02:40:34
Gösteriş, debdebe
sığınmak02:40:10
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
oniks02:39:32
Balgam taşı
tersine dönmek02:37:12
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
tutuşma02:36:51
Tutuşmak işi
ayan02:36:24
İleri gelenler
kalori02:35:04
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
Karyokinez02:30:24
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
adam değilim02:28:11
herhangi bir durumun gerçekleşmemesi hâlinde, kendisinin insan sayılamayacağı anlamında kullanılan ant, göz dağı sözü
özsever02:28:08
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
cariyelik etmek02:25:53
cariye gibi hizmet etmek
temin etmek02:25:46
korkusunu gidermek, güven vermek
çöküntü hendeği02:25:23
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
perde02:25:21
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
umar02:23:48
Çare
örgütleme02:22:40
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
nükte yapmak02:19:42
nükteli söz söylemek
simetri02:18:52
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
yara açmak02:17:35
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
bakaç02:16:59
Dürbün
mazeret02:14:27
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
Zar02:12:20
İnce perde veya örtü
Vale02:10:54
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
yakın02:09:10
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
TUTMAK02:07:20
Ele geçirmek, yakalamak
MANİFATURACI02:06:31
Manifatura eşyası satan kimse
yaratıcılık02:05:31
Yaratma yeteneği
geçmiş zaman02:05:05
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
lazım02:04:48
Gerek, gerekli
ne02:03:41
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
uzay adamı02:01:04
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
General02:00:46
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
isilik02:00:02
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
OYLUMLU01:59:55
Oylumu olan, hacimli
yün01:59:54
Güzün kırkılan koyun tüyü
yer yuvarlağı01:59:41
Üstünde yaşadığımız gök cismi
alındı01:59:37
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
kuğu01:59:35
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
daluyku01:59:30
Derin uyku
Diriltme01:59:29
Dirilmesini sağlama, canlandırma
ağız dalaşı01:59:15
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
Şap01:59:12
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
tinselcilik01:59:06
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
merbut01:59:03
Bağlı, bağlanmış
şat01:59:01
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
şal01:58:57
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
şem01:58:53
Mum, balmumu
şef01:58:51
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
şen01:58:48
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
gevşeklik01:58:42
Gevşek olma durumu
pürtüklü01:58:40
Pürtükleri olan
levent01:58:38
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
tutkulu01:58:36
Tutkusu olan, ihtiraslı
düz01:58:34
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
sporcu01:58:32
Sporla uğraşan (kimse)
üroloji01:58:30
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
dük01:58:24
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
mitralyöz01:58:22
Makineli tüfek, makineli
bedence01:58:18
Beden bakımından
liboş01:58:16
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
bohça01:58:14
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
cevaz01:58:06
İzin, müsaade
ön01:58:02
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
öd01:58:00
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
öl01:57:58
Toprağın nemi, yaşlık, höl
Kullanış01:57:54
Kullanmak işi veya biçimi
iğrenç01:57:52
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
fatihane01:57:50
Fatih gibi, fatihe benzercesine
serpantin01:57:46
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
yetenekli01:57:42
Yeteneği olan, kabiliyetli
sert tabaka01:57:40
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
galeri01:57:24
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
galeta01:57:22
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
kabul etmek01:57:20
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
belemir01:57:11
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
Apar topar01:57:07
Telâş ve acele ile, yaka paça
çekirdek01:57:03
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
yeğ01:56:55
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
coşmak01:56:50
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
alaycı01:56:42
Alay etme huyu olan, müstehzi
yarım kafiye01:56:36
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
Yaz yağmuru01:56:33
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
Perçem01:56:31
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı