birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

faz04:00:49
Evre, safha
pazar04:00:24
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
vurdumduymaz04:00:09
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
sitayiş04:00:03
Övme veya övgü
se03:56:52
Selenyum"un kısaltması
buz03:50:49
Donarak katı duruma gelmiş su
nazar boncuğu03:50:10
Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
direme03:50:05
Diremek işi
sahn03:49:55
Avlu
cer03:49:54
Çekme, sürükleyerek götürme
baldır kemiği03:49:45
Baldırda bulunan iki kemikten ince olanı
bariton03:49:35
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
şilep03:49:32
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
hiddetli03:49:10
Kızgın, öfkeli
ısıölçer03:48:35
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
PARS03:48:13
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
Katkısız03:48:05
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
kan kaybetmek03:47:20
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
küskünlük03:46:34
Küskün olma durumu, küsü
tombala03:46:29
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
demirli03:45:58
İçinde metal veya karışım durumunda demir bulunan
kertik03:45:18
Kertilmiş olan
karaca03:44:53
Rengi karaya yakın olan, esmer
yönetme03:44:48
Yönetmek işi
utanmak03:44:43
Sıkılmak
Ney03:44:38
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
beşer03:44:33
İnsanoğlu, insan
Su katılmamış03:43:58
kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan
bopstil03:43:38
Züppece giyiniş biçimi
rantabl03:43:33
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
kışkırtmak03:42:52
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
evaze03:42:42
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
teferruatlı03:42:37
Ayrıntılı
kısmak03:41:58
(göz için) Biraz kapamak
süyüm03:41:56
İğneye geçirilen bir sap iplik
dilemek03:41:51
Biri için bir dilekte bulunmak
şaşırmak03:41:46
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
RE03:41:36
Renyum"un kısaltması
zr03:41:26
Zirkonyum"un kısaltması
ruam03:41:14
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
ŞURA03:41:11
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
perikart03:40:51
Kalbin üzerini saran zar
taziye03:40:41
Baş sağlığı dileme
kokar ağaç03:40:36
Uzak doğuda yetişen, pis kokulu, büyük ağaç (Ailantthus)
ulusallık03:40:28
Milliyet, millîlik
Kat03:40:13
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
acemaşiran03:40:05
Klâsik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri
LİRA03:39:55
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi
zemmetme03:39:40
Zemmetmek işi veya durumu
sefahat03:39:27
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
yasemin03:39:25
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)
Tulyum03:39:10
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
kimsesizlik03:38:29
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
semiz03:38:08
Şişman
bağdaşım03:37:54
Tutarlık, tutarlılık, insicam
mahzurlu03:37:48
Sakıncalı
baldırak03:37:28
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
arlanma03:37:23
Arlanmak işi
ciddiyetsizlik03:37:18
Ciddiyetsiz olma durumu
mahsul03:36:17
Ürün
spot03:36:07
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
kıymık03:35:57
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
Hiç kimse03:35:46
Ortalıkta görünmeyen, bulunmayan insan
Payan03:35:11
Son, sonuç, nihayet
çukurluk03:35:06
Çukur olma durumu
mamelek03:34:56
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
hattat03:34:46
El yazısı çok güzel olan sanatçı
Si03:34:16
Silisyum"un kısaltması
rh03:34:10
Rodyum"un kısaltması
okuma03:32:26
Okumak işi, kıraat
töhmetli03:32:21
Suçlanmış
sinema sanatçısı03:32:11
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
görüşme yapmak03:32:01
tartışmak, müzakere etmek
gönüldaş03:31:45
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
MÜJDE03:31:14
Sevindirici haber, muştu
istiare03:31:10
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
tu03:30:40
"Yazıklar olsun" anlamında
sefalet03:29:44
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
Kimlik03:29:24
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
Ahilik03:29:04
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
temek03:28:47
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
gaddaR03:28:44
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
buyurucu03:28:04
Buyruk, emir veren
pervane gibi03:27:59
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
mazoşist03:27:54
Cinsel zevk almak için kendisine eziyet edilmesi gereken, eziyet çekerek cinsel zevk alan (sapık), özezer
öreke03:27:48
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
b03:27:10
Bor"un kısaltması
Başçık03:27:03
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
MANTAR03:26:58
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
Badminton03:26:37
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
liberasyon03:26:28
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
Zn03:25:43
Çinko"nun kısaltması
ŞEVK03:25:12
İstek, heves
papa03:24:57
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
kayınço03:24:52
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
donanma03:24:16
Donanmak işi
açık kahverengi03:24:06
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
şamatacı03:23:26
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
Tantal03:23:11
Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000° C ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element. Kısaltması Ta
ömür03:22:37
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
öze03:22:36
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
övündürücü03:22:31
Övünmeye sebep olan, övünmeyi sağlayan
ŞUFA03:22:11
Ön alım
gönül okşayıcı03:22:06
Hoşa giden
raca03:21:37
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
abandırmak03:21:32
Bir hayvanı yere çöktürmek
askıntı03:20:42
Başkalarının sırtından geçinen
hüzün03:20:11
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
safa03:19:11
bk. sefa
susama03:19:05
Susamak işi
immünoloji03:18:40
Bağışıklık bilimi
Dalkavukluk03:18:16
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
Görecilik03:17:26
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
aksata03:17:10
"alma ve verme" Alış veriş
inileme03:16:11
İnilemek işi
katalepsi03:16:01
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
limitet03:15:11
Sınırlandırılmış, sınırlı
inleme03:15:00
İnlemek işi
sena03:14:06
Övme
KAZIMA03:13:51
Kazımak işi
Grup03:13:45
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
intizamsız03:13:25
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
bağdaşık03:13:15
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen
kandilli03:12:09
Kandili olan
keleş03:11:57
Yiğit, cesur, bahadır
kuzgun03:11:19
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
görünüm03:10:52
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
bolluk03:10:37
Bol olma durumu
gündüzlü03:10:23
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
KEMAN03:10:08
Yay