birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

birlik19:54:43
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
benek19:54:41
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
tektonik19:54:38
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
İSTEM19:54:31
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
aksata19:54:20
"alma ve verme" Alış veriş
toplama19:54:08
Toplamak işi
âdet olmak19:54:05
öteden beri yapılır olmak
taşa tutmak19:54:01
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
DASİT19:53:55
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
koku19:53:50
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
homonim19:53:46
Eş adlı, eş sesli
gürbüzlük19:53:40
Gürbüz olma durumu
nisaiye19:53:35
Kadın hastalıkları, jinekoloji
SİYASAL19:53:28
Politika ile ilgili, siyasî, politik
roket19:53:24
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi
yaşlılık bilimi19:53:18
Geriatri
hır19:53:11
Kavga, dalaş
Mızmız19:53:07
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
fire19:53:07
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
rotil19:53:04
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
Uydu19:52:42
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
garson19:52:37
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
MEDENİYET19:52:32
Uygarlık
gark19:52:30
(suya) Batma, batırma; boğulma
Urba19:52:21
Giysi
gale19:52:17
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
gabi19:52:13
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
TEDİYE ETMEK19:52:13
ödemek
taife19:52:05
bk. tayfa
hasta bakıcılık19:52:04
Hasta bakıcı olma durumu
füzen19:51:57
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
Pomakça19:51:54
Pomak dili
yıldız çiçeği19:51:53
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
ordu komutanı19:51:47
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
folklorik19:51:44
Halk bilimi ile ilgili
Osmanlı Türkçesi19:51:41
XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu"da ve Osmanlı Devleti"nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın ağır baskısı altında kalan Türk diline verilen ad
filtreli19:51:36
Filtre takılmış olan
umacı19:51:35
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
teke tek19:51:33
Bire karşı bir
saydam resim19:51:32
Kolay anlaşılabilen resim
ferdiyetçilik19:51:24
Bireycilik
ısıtma19:51:23
Isıtma işi, teshin
feragat etmek19:51:17
hakkından vazgeçmek, el çekmek
kürek kürek19:51:16
Kürekler dolusu, pek çok
fer19:51:10
Parlaklık, aydınlık
kambiyo19:51:09
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
felsefî19:51:04
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
belirlenme19:51:02
Belirlenmek işi
fasulye19:50:57
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
özbekçe19:50:54
Özbek dili
falya19:50:50
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
UYKU19:50:45
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
falihayır19:50:42
İyiye yorulur olgu
faka bastırmak19:50:37
aldatmak, tuzağa düşürmek
iskele19:50:34
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
EĞLENCE19:50:31
Eğlenmek işi
valilik19:50:23
Vali olma durumu
ataşelik19:50:19
Ataşe olma durumu veya makamı
eşsiz19:50:15
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
öznellik19:50:13
Öznel olma durumu, sübjektivite, nesnellik karşıtı
eşkin19:50:11
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)19:50:09
çok geniş olmak
eşkenar dörtgen19:50:07
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
kıymetli19:50:06
Değerli
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)19:50:03
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
eşek19:50:02
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
Ashap19:50:02
Sahipler
TAMİM19:49:59
Genelge, sirküler
eğrelti otu19:49:58
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
dehşet19:49:49
Bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı
evleviyet19:49:47
Öncelik
toynak19:49:39
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
eter19:49:37
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
iğne ardı19:49:36
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
etap19:49:30
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
kotlama19:49:25
Kotlamak işi
menşur19:49:23
Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş
haraç19:49:22
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
erik19:49:08
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
toygar19:49:02
Tarla kuşu
ŞEFKATLİ19:48:59
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
amplifikatör19:48:54
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
URAN19:48:43
Teknik, sanayi, endüstri
erdenlik19:48:30
Bakirlik
saadetle19:48:30
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
can sıkıntısı19:48:24
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
en azından19:48:21
en azı ile, hiç olmazsa
emzikli19:48:14
Emziği olan
traverten19:48:09
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
emperyalist19:48:07
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
akılda tutmak19:48:06
unutmamak
zübde19:48:05
Özet, öz
kabul yeri19:48:02
bk. kabul odası; kabul salonu
hilecilik19:47:58
Hileci olma durumu, hilekârlık
emmi19:47:58
Amca
hususiyet19:47:48
Özellik
emir19:47:41
Buyruk, komut
abonman19:47:37
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
avara19:47:36
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması
emen19:47:32
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
emel19:47:28
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
w19:47:22
Volfram"ın kısaltması
emay19:47:21
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
üzerine atmak19:47:14
bir suçu birine yüklemek
işletme19:47:11
İşletmek işi
eline çabuk19:46:57
Çabuk iş gören
elifba19:46:46
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
elezerlik19:46:42
Sadizm
ateist19:46:41
Tanrıtanımaz
zarar görmek19:46:37
kötü sonuca uğramak
hayal etmek19:46:34
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
Menkul19:46:32
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
elekten geçirmek19:46:28
elemek
İnandırma19:46:24
İnandırmak işi
elebaşı19:46:22
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
meydana gelmek19:46:20
olmak, oluşmak
İNTİKAM19:46:16
Öç
ele geçmek19:46:15
yakalanmak
belgeli19:46:14
Belgesi olan
ekşime19:46:08
Ekşimek işi
paso19:46:07
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
ekşi19:46:02
Sirke veya limon tadında olan
ekvator19:45:57
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
ektilik19:45:53
Ekti olma durumu
pata19:45:53
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
küçük köprü19:45:51
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
ekme19:45:43
Ekmek işi
plaj19:45:42
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
ekli19:45:38
Eklenmiş olan, eki olan
perikart19:45:32
Kalbin üzerini saran zar