birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

Korkunç10:13:33
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
gönyeleme10:13:32
Gönyelemek işi
doyurma10:13:17
Doyurmak işi
soyut10:13:16
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
pekiyi10:13:11
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
İtidal10:13:06
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
siyasetçilik10:13:03
Siyasetçinin işi
kese10:12:48
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
kısaltma10:12:37
Kısaltmak işi, taksir
değişik10:12:21
Değiştirilmiş
buse10:12:14
Öpücük, öpme, öpüş
mundar10:11:53
bk. murdar
kum balığı10:11:47
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
emlik10:11:44
Emme dönemindeki küçük çocuk
geri çevirmek10:11:39
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
tespit etmek10:11:33
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
yaşlılık10:11:29
Yaşlı olma durumu
izam10:11:29
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
tırmık10:11:27
Tırnak beresi
tuhaf10:11:24
Alışılmamış, yabansı
gayz10:11:12
Öfke, hınç
cephe10:11:11
(yapılarda) Yüz, alnaç
sömürmek10:10:59
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
çatık10:10:55
Çatılmış olan
rubai10:10:48
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
kalıtımsal10:10:34
Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, ırsî
su bitkileri10:10:21
Tek hücreli veya hücre toplulukları olan, suya uyum gösteren, Schizomycetes sınıfından, suda yaşayan bitki ve hayvanların ölülerinde saprofit ve su canlılarında parazit olarak yaşayan su bitkileri
gözetleyici10:10:20
Gözetlemek işini yapan (kimse)
YEMENİ10:10:20
Yemen ülkesine ait
sezyum10:10:19
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
SOMURTKAN10:10:19
Sürekli somurtan, asık suratlı
kavuşma10:10:18
Kavuşmak işi, buluşma, telâki
iham10:10:12
Kuruntuya düşürme
laka10:09:46
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
dizgeli10:09:36
Dizgesi olan, dizgesel, sistemli, sistematik
Elbise10:09:35
Giysi
pudralık10:09:29
Pudra kutusu
üstüne10:09:29
İlişkin, üzerine, dair
hemati10:09:28
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
güzel yazı sanatı10:09:27
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
tar10:09:26
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
Yarıyıl10:09:25
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
kovucuk10:08:53
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
naşir10:08:48
Yayan, saçan
ZOKA10:08:45
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
becerikli10:08:32
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
pafta10:08:14
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
üzüntü10:08:00
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
maymun10:07:59
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
rumuz10:07:54
Sembol, simge, remiz
takma ad10:07:48
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
Espri10:07:47
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
bunaltma10:07:31
Bunaltmak işi
İnsancıl10:07:31
İnsan seven
ıssız kalmak10:07:30
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
sallanmak10:07:29
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
meydana gelmek10:07:11
olmak, oluşmak
gül10:07:03
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
pencere10:07:03
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
bereketli10:06:54
Bol, verimli
aristokrat10:06:49
Aristokrasi yanlısı
münafık10:06:35
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
Evrensel10:06:29
Evrenle ilgili
şamama10:06:17
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
ayıplama10:06:15
Ayıplamak işi, takbih
Hale10:06:14
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
kemane10:06:05
Keman ve kemençe yayı
kesim evi10:05:59
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
mahfuz10:05:54
Saklanmış, korunmuş, korunan, saklı
saygınlık10:05:47
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
bağımlı10:05:45
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
kellik10:05:39
Kel olma durumu
maden yatağı10:05:34
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
nazaran10:05:29
Göre, oranla, kıyasla
triportör10:05:13
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
Dolma kalem10:05:12
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
tirat10:04:41
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
sarnıç10:04:13
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
yurttaş10:04:11
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
ibadet etmek10:04:09
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
suçlama10:04:01
Suçlamak işi, itham
sava10:03:58
Haber
Tasarruf10:03:29
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
Kaliteli10:03:26
Nitelikli
kredi10:03:26
Borç ödemede güvenilir olma durumu
imge10:03:22
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
zeybek10:03:06
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
almaşlı10:02:41
Almaş niteliği olan
stant10:02:41
At yarışlarında seyirci tribünü
emen10:02:32
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
kuyruk sokumu kemiği10:02:32
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
asit fenik10:02:19
bk. fenol
sarig10:02:12
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
vatansızlık10:02:06
Vatansız olma durumu
ermin10:02:05
Kakım, as
PRASEODİM10:01:57
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
gebelik10:01:49
Gebe olma durumu, hamilelik
övünme10:01:48
Övünmek işi, kıvanç iftihar
görecelik10:01:47
Görece olma durumu
Atışmak10:01:46
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
tartım10:01:41
bk. dizem
terslik10:01:36
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
İkram10:01:33
Konuğu ağırlama
örgütleme10:01:04
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
Hiç kimse10:01:03
Ortalıkta görünmeyen, bulunmayan insan
kalımlı10:01:01
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
vefasızlık10:00:51
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
müşavere10:00:49
Danışma, danış
minare kırması10:00:42
Çok uzun boylu (kimse)
gece kuşu10:00:08
Gece gezmesini seven kimse
lastik09:59:53
Kauçuktan yapılmış (şey)
gebe09:59:45
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
taş balığı09:59:42
İşkine balığına verilen bir ad
minimal09:59:31
Minimum
bun09:59:28
Sıkıntı
vergici09:59:24
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
senevi09:59:24
Yıllık
MÜMİN09:59:23
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
Canlı09:59:01
Canı olan, diri, yaşayan
hıyanet09:58:45
Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet
Avantaj09:58:44
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
elinden09:58:40
yüzünden,... -den dolayı
hayli09:58:33
Epey, oldukça çok
sefih09:58:31
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
BİRİCİK09:58:27
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
panzehir taşı09:58:25
Antilop gibi hayvanların midesinde oluşan, zehiri önleyici etkisi olan kütle
ödüllendirme09:58:24
Ödüllendirmek işi
paçal09:58:21
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
rayiç fiyat09:57:56
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
kilermeni09:57:51
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil