birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

birlik23:10:59
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
iane23:10:57
Yardım
ciltli23:10:47
Ciltlenmiş olan
Arakçı23:10:37
Araklayan, çalan, hırsız
yönerge23:10:30
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
yok etmek23:10:30
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
uygur23:10:20
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
Tedirgin23:10:12
Rahatı, huzuru kaçmış
kurnazlaşma23:10:08
Kurnazlaşmak işi
muvaffak23:10:07
Başarmış, başarılı (kimse)
tekin değil23:09:56
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
taaccüp23:09:53
Şaşma
meslek23:09:49
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
biçimli23:09:47
Biçimi güzel olan, mevzun
uyarı23:09:44
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
ari23:09:39
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
sülfürik asit23:09:37
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
öneze23:09:36
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
ilericilik23:09:34
İlerici olma durumu, ilerici davranış
Soy23:09:27
Manzum söz
erkek anahtar23:09:18
Elektrikte veya makine alanında dişi yuvaya giren anahtar
artçı23:09:16
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
anamalcılık23:09:14
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
eglog23:09:09
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
amenajman23:09:05
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
politikacılık23:09:04
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
tahrikçi23:09:01
Tahrik eden kimse
keyfi kaçmak23:08:59
neşesi kalmamak
memnunluk23:08:53
Kıvanma, kıvanç
emlak23:08:50
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
dişleme23:08:47
Dişlemek işi
kıkırdak doku23:08:30
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
tahsil23:08:27
(para için) Alma, toplama
alâka23:08:24
İlgi
isilik23:08:22
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
BOLLUK23:08:15
Bol olma durumu
çayhane23:08:14
Çay evi
sinema23:08:14
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
keyifsiz23:08:02
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
sınırlı sorumluluk23:07:55
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
sitayiş23:07:43
Övme veya övgü
Babayiğit23:07:40
Güçlü kuvvetli
mevlit23:07:27
Doğma, doğum
beş23:07:24
Dörtten sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 5, V
çoğulcu23:07:21
Çoğulculukla ilgili olan, plüralist: Çoğulcu görüş
fıkıh23:07:20
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
lepra23:07:14
Cüzam
dun23:07:12
Alçak, aşağı, aşağılık
duyuru23:07:08
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
milliyetçilik23:07:03
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
üleştirme23:06:59
Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi
ezici23:06:52
Ezmek işini yapan
ütmek23:06:42
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
tutamaç23:06:36
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
yalandan23:06:35
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
her zaman23:06:35
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
elit23:06:33
Seçkin
rutubetli23:06:24
Rutubeti olan, nemli
yüzeysel23:06:19
Yüzey ile ilgili, sathî
başvuru23:06:18
Başvurmak işi, müracaat
ASLİ23:06:07
Temel olarak alınan, esas olan
mütemayiz23:06:07
Kendini gösteren, sivrilen
güney karamanı23:06:04
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
Azrail23:06:03
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
mesame23:05:58
Gözenek
açacak23:05:46
Açmaya yarayan araç
bitişken23:05:42
Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan (dil), iltisakî
alev almak23:05:39
tutuşmak, yanmaya başlamak
musamaha etmek23:05:38
hoşgörü ile davranmak
apaş23:05:37
Külhan beyi, kabadayı, hayta
akarsu23:05:34
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
PATİKA23:05:34
Keçi yolu, çığır
asaleten23:05:33
Bir görevde temelli olarak, asıl olarak, vekâleten karşıtı
SAĞANAK23:05:31
Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
ELEZERLİK23:05:25
Sadizm
etkisiz23:05:13
Etkisi olmayan, tesirsiz
yeterlik23:05:12
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
AYAK23:05:08
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
serpme23:05:07
Serpmek işi
mililitre23:05:00
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
geçerlilik23:04:59
Geçerli olma durumu, geçerlik
temadi23:04:57
Sürme, sürüp gitme, uzama
sagu23:04:54
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
müstehase23:04:45
Fosil, taşıl
yolak23:04:44
Patika
roket23:04:41
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi
komi23:04:35
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
Süreli23:04:27
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
start23:04:02
Çıkış
enli23:03:58
Eni büyük olan, geniş
alegori23:03:56
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
emmi23:03:55
Amca
illet23:03:45
Hastalık
salto23:03:43
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
KADER23:03:39
Alın yazısı, yazgı
aksi23:03:38
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
YIKILMA23:03:37
Yıkılmak işi
gerçeğe aykırı23:03:33
Gerçeğe uymayan, hilâfıhakikat
karşı sav23:03:29
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
Malak23:03:23
Manda yavrusu
kodes23:03:11
Tutuk evi, hapishane, karakol
kuyruklu23:03:05
Kuyruğu olan
alaçam23:03:02
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
ileri görüş23:02:59
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
iade23:02:57
Alınmış bir şeyi geri verme
mensucat23:02:53
Dokuma, dokumalar, tekstil
Perdelik23:02:39
Perde yapmaya elverişli kumaş
hora23:02:30
Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu
Paye23:02:24
Rütbe, derece aşama
liken23:02:23
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
cıvata23:02:19
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
karaktersiz23:02:18
Karakteri kötü olan
Yedek23:02:04
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
deniz aynası23:02:03
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
etanol23:02:02
bk. alkol
VARAN23:01:59
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
uzunluk23:01:54
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
yaralanmak23:01:52
Gücenmek, incinmek, kırılmak
zamir23:01:50
İç yüz, iç
İnsancıl23:01:50
İnsan seven
tenakuz23:01:49
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
optik23:01:43
Görme ile ilgili olan
taka23:01:42
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
değişme23:01:40
Değişmek işi
sergi23:01:37
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
Fıtrat23:01:32
Yaradılış, hilkat
kazanmak23:01:31
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
barut23:01:23
Ateşli silâhla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı madde
dengesiz23:01:17
Dengesi olmayan, muvazenesiz
harabat23:01:11
Yıkıntılar, harabeler, viraneler