birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

ANALİZ ETMEK18:55:38
Çözümlemek, tahlil etmek
af dilemek18:55:38
bağışlanmasını istemek
deterjan18:55:33
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
ekonomi yapmak18:55:14
tutumlu davranmak
saba rüzgârı18:55:06
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
asorti18:54:15
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
tutamaç18:54:12
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
galeta18:54:07
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
OBJE18:54:04
Nesne
PARS18:53:26
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
İcraat18:53:26
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
dış işleri18:53:26
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
haricî18:53:10
Dışla ilgili, dıştan olan
umutsuz18:52:56
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
dergah18:52:49
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
Müslüman adam18:52:44
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
buluğ18:52:40
Erin olma, baliğ olma, erinlik
vasiyet18:52:40
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
yetkilendirme18:52:22
Yetkilendirmek işi veya durumu
fenalık18:51:52
Kötülük, şer
vade18:51:34
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
seyrekleştirme18:51:23
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
tek biçim18:51:07
Standart
yansızlık18:51:06
Yansız olma durumu, tarafsızlık
selef18:50:46
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
arzuhâlci18:50:11
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
zevk18:50:07
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
yüzer top18:50:06
Şamandıra
asansör18:49:25
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
KLÜZ18:49:10
Kısık
tamamen18:48:52
Bütün olarak, büsbütün
nakliyat18:48:40
Taşıma işleri, taşımacılık
Yansız18:48:00
Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bîtaraf
dağıtılma18:47:44
Dağıtılmak işi
kamet18:47:35
Boy, endam
izole etmek18:47:28
yalıtmak
hünnapgiller18:47:28
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
kıymetli18:47:28
Değerli
lüzumlu18:47:25
Gerek, gerekli, lâzım
TORİK18:47:09
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
basıölçer18:47:04
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
sarman18:46:54
Azman, iri
tıntın18:46:53
Boş, bomboş
İdmansız18:46:20
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
boyama18:46:14
Boyamak işi
bencillik18:46:08
Bencil olma durumu, hodbinlik, egoistlik, egoizm
verdi18:45:59
Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı
piyasa18:45:32
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
içine atmak18:44:59
sıkıntısını kimseye belli etmemek
sami18:44:45
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
yüzgeç18:44:44
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
iktisap etmek18:44:43
kazanmak, edinmek
KISKAÇ18:44:34
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
ben18:44:20
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
başyapıt18:44:09
Şaheser
şarap fıçısı18:44:06
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
gördek18:43:42
Acı balık
ibne18:43:01
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
düğün çorbası18:42:05
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
yolcu18:41:47
Yolculuğa çıkmış kimse
örnek olmak18:41:46
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
t18:41:15
Trityum"un kısaltması
deyim18:41:08
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
FEDAKARLIK18:40:51
Özveri
heyet18:40:48
Kurul
örgü18:40:45
Örmek işi veya biçimi
beğenmek18:40:44
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
mevkuf18:40:32
Vakfedilmiş
Başka18:40:27
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge
özgür18:40:26
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
bakır18:40:26
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
Kapı18:40:06
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
sahne almak18:40:06
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
döşeme18:39:22
Döşemek işi
mirasyedi18:39:21
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
hükümlü18:39:20
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
soku18:39:18
Taş dibek
kinli18:39:17
Öç almak isteyen, kin tutan
hasat18:38:34
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
mimarlık18:38:24
Mimar olma durumu
duluk18:38:22
Yüz
Işıklı18:38:22
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
zeamet18:38:15
Tımar
yalın ayak18:37:37
Ayakları çıplak
alıştırma18:37:07
Alıştırmak işi
koyu kır18:36:58
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
şehevi18:36:58
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
bazal18:36:54
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
Lityum18:36:27
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
tanım18:36:18
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
DİL18:36:03
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
devletçi18:35:50
Devletçilik yanlısı
Neme gerek18:35:14
Neme lâzım
taşlama18:35:10
Taşlamak işi
İPEK18:35:05
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
fuaye18:35:03
Bir gösteri veya toplantı binasında, temsil veya toplantı aralarında kullanılan dinlenme yeri
fark18:34:47
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
tecrübe etmek18:34:14
denemek, sınamak
tersine dönmek18:34:13
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
Mızrak18:34:05
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
Asılmak18:34:00
Bir yere tutunup sarkmak
Kalite18:33:54
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
öğrenim belgesi18:33:39
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
kıskançlık18:33:04
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
urağan18:32:59
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
çizme18:32:23
Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı
karavan18:32:23
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
sobe18:32:23
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
SECCADE18:32:22
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
BASİRET18:32:06
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
kabaca18:32:02
Kaba bir biçimde
Nehir18:31:58
Irmak
efendi18:31:47
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
Civciv18:31:42
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
tasvir gibi18:31:31
çok güzel (kimse)
dul kalmak18:31:28
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
toplum bilimi18:31:25
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
itaat18:30:59
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
Helen18:30:59
Grek
kırma18:30:52
Kırmak işi
sinir hastalığı18:30:14
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
birlik18:30:09
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
kuşkulu18:30:01
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli
erotik18:30:01
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
ağırbaşlılık18:29:52
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
dış beslenme18:29:36
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
damla hastalığı18:29:25
Gut
kıpti18:29:02
Mısır halkından olan kimse
SAKLAMA18:28:58
Saklamak işi
simya18:28:51
Alşimi