birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

sallanmak19:28:57
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
ilahi19:28:56
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
muvaffak19:27:52
Başarmış, başarılı (kimse)
şaful19:27:51
Bal konulan ufak tekne
saadetle19:27:50
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
göbek19:27:49
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
kabul salonu19:27:47
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
mazhar19:27:45
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
nisyan19:27:45
Unutma
kapitone19:27:42
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
götürü19:27:41
Toptan, olduğu gibi
gelenekçi19:27:39
Geleneklere bağlı (kimse)
rituel19:27:37
Ayin
teknisyen19:27:33
Teknikçi
kral19:27:32
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
geçerli19:27:32
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber
Sahipsiz19:27:32
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
saadet asrı19:27:30
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
çavuş19:27:29
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
ön yargı19:27:27
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
konvoy19:27:26
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
koyu kır19:27:25
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
hayvan bilimci19:27:23
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
mahruti19:27:22
Konik
damacı19:27:19
Dama oyuncusu
yatar koltuk19:27:18
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
tanıtmalık19:27:16
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
yerini tutmak19:27:14
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
bezenmek19:27:08
Kendini bezemek, süslenmek
hakiki19:27:01
Gerçek
esrarengiz19:26:51
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
sahteci19:26:46
Düzmeci, sahtekâr
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)19:26:44
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
mütalâa etmek19:26:37
okumak
müfrit19:26:15
Aşırı
ülkücülük19:26:13
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
antoloji19:25:57
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
Çit19:25:56
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
mavikantaron19:25:55
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
iftira etmek (veya atmak)19:25:52
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
SAĞANAK19:25:48
Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
Çan19:25:47
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
örgensel19:25:45
Örgenle ilgili, organik, uzvî
fenalık19:25:44
Kötülük, şer
riyolit19:25:43
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
klâvsenci19:25:36
Klâvsen çalan kimse
şebnem19:25:35
Çiy
böcek19:25:34
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
fos19:25:32
Çürük, temelsiz, boş, kof
ırmak19:25:30
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
halsiz19:25:29
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
galip19:25:29
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
Hisse19:25:24
Pay
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın19:25:23
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
KURŞUN19:25:21
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
müsaade19:25:20
İzin, icazet, ruhsat
gezi19:25:19
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
pervane balığı19:25:13
Ay balığı
KRALİYET19:25:11
Krallık
Taş19:24:58
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
Tasdik19:23:57
Doğrulama
bölgesel19:23:55
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
düzenbazlık19:23:54
Düzenbaz olma durumu
gözcü19:23:53
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
ekseriyet19:23:52
Çoğunluk, çokluk
kalıtım bilimi19:23:52
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
neon lâmbası19:23:48
Neon tüpü kullanılarak yapılan aydınlatma aracı
tamir etmek19:23:44
onarmak
çokça19:23:43
Çok olarak
hilkat19:23:43
Yaradılış, fıtrat
zaviye19:23:42
Köşe
marina19:23:41
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
monden19:23:37
Toplum yaşamı ile ilgili
ince bağırsak19:23:35
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
pöç19:23:34
Kuyruksokumu kemiği
İstiskal19:23:27
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
Papalık19:23:17
Papanın makamı veya görevi
mayna19:23:05
Yelken indirme, fora karşıtı
papura19:23:01
İki çift öküzle çekilen ağır saban
panik19:22:51
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
market19:22:21
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
taydaş19:22:21
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
zahmet19:22:19
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
diğeri19:22:18
Ötekisi, başkası
KARIŞIKLIK19:22:17
Karışık olma durumu, teşevvüş
balgam taşı19:22:16
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
on paralık19:22:12
Değeri çok az veya değersiz, hiç
kavata19:22:08
Oyma ağaç kap
kavara19:22:07
Balı alınmış petek
hünnapgiller19:22:05
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
cu19:21:46
Bakır"ın kısaltması
SKANDİYUM19:21:36
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
heyulâ19:21:35
Korkunç hayal
Lâtin çiçekleri19:21:34
bk. Lâtin çiçeği
Gerek19:21:23
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
izale etmek19:20:46
yok etmek, gidermek
Mücevher19:20:43
Değerli süs eşyası
ponza19:20:40
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
muavin19:20:36
Yardımcı, yardım eden
yapım eki19:20:35
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
milel19:20:30
Milletler, uluslar
milat19:20:29
İsa peygamber"in doğduğu gün
ANLAK19:20:28
Zekâ
milis19:20:27
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
el sıkmak19:20:25
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
arkadaş olmak19:19:47
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
sis19:19:31
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
hoyratça19:19:13
Kaba (bir biçimde)
Teber19:19:09
Balta
şaşırıp kalmak19:19:06
çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek
nitrojen19:19:01
Azotun başka bir adı
uhrevi19:18:59
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
dörtgen19:18:58
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
briç19:18:57
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
tandem19:18:55
İki kişilik bisiklet
mazlum19:17:36
Kendisine zulmedilen
idrak etmek19:17:33
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
gelembe19:17:31
Koyun yatağı
fantom19:17:31
Hayalet
seher19:17:30
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
sefil19:17:28
Sefalet çeken, yoksul
segah19:17:26
Klâsik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam
ağız dalaşı19:17:25
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
Umman19:17:25
Ana deniz, okyanus
sedye19:17:23
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
imlâ19:17:21
Yazım
çapraşık19:17:19
Karışık, dolaşık
ağ torba19:17:18
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
cesaret vermek19:17:17
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
eklem bacaklılar19:17:11
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı