birlik

1.İsimTek, bir olma durumu, vahdaniyet
Cümle 1: Tanrı'nın birliğine inanır.
SıfatBir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
Cümle 1: Birlik cezve.
Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet
Cümle 1: Türk milletinin birliği.
Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
Cümle 1: Dil birliği. Ülkü birliği.
Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
Cümle 1: Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.
Askerlikte bölük, tabur, alay gibi bir bütün sayılan topluluk
Cümle 1: Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı. - N. Cumalı
Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
Bölünmezliği içeren yalın bütün
En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Son Arananlar

mundar19:52:43
bk. murdar
anyon19:52:42
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
averaj19:52:40
Ortalama
adam akıllı19:52:39
bk. adamakıllı
meymenetsizlik19:52:33
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
metro19:52:22
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
düzmeci19:52:22
Düzme şeyler yapan, sahteci, sahtekâr
sipariş19:52:21
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
ressamlık19:52:20
Ressam olma durumu
bankiz19:52:18
Buzla
süslenmek19:52:05
Süslemek işine konu olmak
tarlakoz19:51:47
Bir tür küçük manyat ağı
Kudretli19:51:44
Gücü olan, güçlü
seyyah19:51:42
Gezgin, turist
iltimas19:51:27
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
bonbon19:51:19
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
sevici19:51:10
Eş cinsel kadın
bereketli19:50:47
Bol, verimli
onmak19:50:45
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
tamamlama19:50:39
Tamamlamak işi, itmam
lef etmek19:50:35
bk. leffetmek
nakil vasıtası19:50:32
Taşıma aracı, taşıt
avunç19:50:32
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
cedre19:50:32
Guatr, guşa
kazak19:50:28
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
akın19:50:26
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
rün19:50:19
Rünik yazıdaki harflerin her biri
nispeten19:50:18
Göre, kıyaslayarak, oranla
yardımsever19:50:13
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
tersine dönmek19:50:08
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
klâvsenci19:50:00
Klâvsen çalan kimse
ortalık19:49:59
Bulunulan yer, çevre
elden ele19:49:47
Bir kişiden ötekine
motamot19:49:40
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
kısıtlı19:49:37
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
Lenger19:49:35
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
kullanmak19:49:28
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
nazikleşmek19:49:28
Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek
kabarık19:49:27
Kabarmış olan
kısa çizgi19:49:27
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
çağrılık19:49:14
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
Geçici19:49:14
Çok sürmeyen
yılık19:49:11
Çarpık, eğri (ağız)
Mendirek19:49:03
Dalgakıranla yapılmış liman
etimoloji19:48:55
Köken bilimi
kalamata19:48:50
Bir tür etli ve büyük zeytin
kitap açacağı19:48:48
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
pazı19:48:44
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
olan19:48:42
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
paralı19:48:41
Parası çok olan, zengin (kimse)
muhtasar19:48:40
Kısaltılmış olan, kısa; özet
nihale19:48:33
Sofrada kullanılan sahan altlığı
ney19:48:31
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
şart kipi19:48:24
bk. şartlı birleşik zaman
böbrek üstü bezi19:48:22
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)
talaş19:48:17
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
makineli19:47:58
Makinesi olan, makine ile işleyen
Zebra19:47:54
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
müspet19:47:45
Olumlu
yaylı çalgılar19:47:38
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
metin19:47:37
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
çığlık atmak (koparmak veya basmak)19:47:28
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
Alan19:47:20
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
idame etmek19:47:14
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
güverte19:47:12
Gemide ambar ve kamaraların üstü
duma19:47:09
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
alarga19:47:07
Açıktan geç, yaklaşma
asillik19:47:07
Asil olma durumu, asalet
üretici19:47:00
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
bilet19:46:55
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
bilek19:46:52
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
bikes19:46:50
Kimsesiz
bitik19:46:31
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
bitap19:46:28
Bitkin, yorgun
birey19:46:21
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
Halkçılık19:46:14
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
saadet19:46:10
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
birun19:46:10
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
girişimci19:46:01
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
bakraç19:45:56
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
ebediyet19:45:35
Sonsuzluk
ebediyen19:45:32
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
geçme19:45:20
Geçmek işi, mürur
idarecilik19:45:13
İdareci olma durumu
bağlaşma19:45:13
Bağlaşmak işi, ittifak
utanma duygusu19:45:12
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
yiyicilik19:44:59
Yiyici olma durumu, irtikâp
fıtraten19:44:56
Doğuştan, yaradılışı gereğince
üreme19:44:42
Üremek durumu
beraberinde19:44:38
yanında
şeker fasulyesi19:44:37
Badıcı etli, tohumu yuvarlak ve beyaz bir tür fasulye
samsun19:44:29
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
aidiyet19:44:14
Ait olma durumu, ilişkinlik
Akkuş19:44:12
Atmaca, yırtıcı bir kuş
samimi19:44:09
İçten, içtenlikle
ZN19:44:02
Çinko"nun kısaltması
samani19:43:57
Saman rengi, açık sarı
kampanya19:43:54
(politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) Belirli bir süredeki etkinlik dönemi
sallamak19:43:52
Bir işi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, savsaklamak
spesiyalite19:43:45
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
eksper19:43:41
Bilirkişi, uzman
oyum19:43:38
Oymak işi
oyma19:43:36
Oymak işi
Saymanlık19:43:32
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
ca19:43:26
Kalsiyum"un kısaltması
ozan19:43:25
Halk şairi
BUYURUCU19:43:24
Buyruk, emir veren
zerzevat19:43:12
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
Bulaşma19:43:09
Bulaşmak işi
Problem19:43:09
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
SEDEF19:43:06
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
tatlı su Frengi19:43:05
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
taksir19:43:01
Kısaltma, kısma
sililik19:43:00
Sili olma durumu, arılık, temizlik
cehalet19:42:46
Bilgisizlik, bilmezlik
saf dışı etmek19:42:43
dizinin dışına çıkarmak
veresiye19:42:41
Karşılığı sonra ödenmek üzere
kondansatör19:42:33
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
maceracılık19:42:23
Serüvencilik
riyaziyeci19:42:21
Matematikçi, matemetik öğretmeni
kamışçık19:42:20
Kuyumcuların kullandığı üfleç
filigran19:42:19
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
delik19:42:03
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
dalyan19:42:01
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
mevsuf19:41:59
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
ANA BABA19:41:46
Ana ile babanın oluşturduğu birlik
orak ayı19:41:43
Temmuz
mango19:41:34
Hint Kirazı
dağ aslanı19:41:31
Puma
ILGIM19:41:29
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap