bezgin

1.SıfatYaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
Cümle 1: Mecalsiz bezgin bir hâlde yatağa girdi. - Y. K. Karaosmanoğlu

Son Arananlar

bezgin07:22:36
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
HAVAİ07:22:29
Hava ile ilgili, havada bulunan
Kutup07:22:25
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
imamlık07:22:23
İmam olma durumu
MUZIR07:22:20
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
kavis07:22:19
Eğmeç, yay
kol böreği07:22:19
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
güneş tacı07:22:17
Güneş atmosferinin alevli bölümü
gönüllü07:22:17
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
başarım07:22:16
Elde edilen bir başarı
saçmak07:22:10
(ışık ve ısı için) Yaymak
kırpıntı07:22:07
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
kalp krizi07:22:01
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Tasarruf07:21:49
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
Balkanlar07:21:47
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
durdurma07:21:41
Durdurmak işi
güçlü07:21:28
Gücü olan
miralay07:21:28
Albay
samimi07:21:23
İçten, içtenlikle
Geri07:21:13
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
mehter takımı07:21:10
Mehterhane
Hüner07:21:10
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
Rubidyum07:21:09
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
diğer07:21:08
Başka, özge, öteki, öbür
kuramcı07:21:03
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
ılıca07:20:57
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
varışlılık07:20:53
Varışlı olma durumu, irfan
ataman07:20:52
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
GÜNAH07:20:52
Dince suç sayılan iş veya davranış
olupbitti07:20:50
Oldubitti, emrivaki
belge07:20:44
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
tahmis07:20:43
Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç mısra katılması durumu, beşleme
MUTİ07:20:37
Yumuşak başlı, itaat eden
okuma yitimi07:20:30
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
tanıklık07:20:28
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
MİRAS07:20:27
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
kaptan07:20:25
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
birlik07:20:25
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
esef07:20:22
Acınma, yerinme
labAda07:20:10
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
tastamam07:20:04
Çok uygun, tıpatıp
dolma kalem07:20:01
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
Kara sevdalı07:19:50
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
kelepir07:19:40
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
yem07:19:30
Hayvan yiyeceği
bütün bütüne07:19:24
Bütün olarak, tamamıyla
Kuşkucu07:19:22
Açık bir biçimde kanıtlanmamış her şeyden kuşkuya düşen, şüpheci, septik
şikayet07:19:22
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
müdür07:19:20
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
deve dişi07:19:19
(nar, buğday vb. için) İri taneli
Çatal07:19:10
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
ÇÖKELEK07:18:56
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
Radon07:18:50
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
dibace07:18:47
Başlangıç, giriş, ön söz
dağıtma07:18:43
Dağıtmak işi, tevzi etme
YÜREK07:18:43
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
nida07:18:35
Çağırma, bağırma, seslenme
KEŞİŞLEME07:18:33
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
sezyum07:18:31
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
ilhak07:18:30
Katma, bağlama, ekleme
Üçgül07:18:28
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
Gazal07:18:23
Ceylân
Tembellik07:18:21
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
maddeci07:18:20
Materyalist
arpa suyu07:18:19
Bira
Katkısız07:18:17
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
nafta07:18:15
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
geçek07:18:10
Çok geçilen yer, işlek yol
BASKI07:17:50
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
üzerine almak07:17:50
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
yaşlılık07:17:42
Yaşlı olma durumu
BAYINDIRLIK07:17:41
Bayındır olma durumu, ümran
numara07:17:40
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
müruruzaman07:17:40
Süre aşımı, zaman aşımı
KALPAK07:17:33
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
sömestr07:17:30
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
gelişigüzel07:17:30
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
kesim evi07:17:26
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
cezir07:17:22
Kök
Riziko07:17:20
Zarara uğrama tehlikesi
İstavrit07:17:18
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
YER BİLİMCİ07:17:08
Yer bilim uzmanı, jeolog
BELİRTİ07:17:06
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
kavasya07:17:05
Acı ağaç
Edebiyat07:17:04
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
Okur07:17:02
Okuyan kimse, okuyucu, kari
YEĞLEME07:16:54
Yeğlemek işi, tercih
mükafat07:16:50
Ödül
ıssız kalmak07:16:47
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
yakıcı07:16:47
Yakma özelliği olan, yakan
şipşak07:16:46
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
ayıraç07:16:30
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
NADAN07:16:27
Bilgisiz, cahil
pamuk ipliği07:16:26
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
Yankı bilimi07:16:25
Akustik
cinsel07:16:24
bk. cinsî
KLAN07:16:10
Boy
Broşür07:15:57
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
KARGA07:15:56
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
yakı07:15:55
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
katalepsi07:15:55
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
kudret helvası07:15:30
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
duyguları açığa vurmak07:15:29
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
boğa güreşi07:15:23
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
Alışılmış07:15:22
Her zamanki, mutat
tekinsiz07:15:22
Tekin olmayan, uğursuz
çaresizlik07:15:21
Çaresiz olma durumu
nadim07:15:21
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
ürtiker07:15:19
Kurdeşen
ilerleme07:15:16
İlerlemek işi
Tali07:15:11
İkinci derecede olan, ikincil
fitil07:15:09
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
taç07:15:09
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
uyluk07:15:07
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
acayip07:14:56
Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, şaşılacak, şaşmaya değer, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı
KARŞI ÇIKMAK07:14:49
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
Belirgin07:14:48
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Urba07:14:37
Giysi
Yeteneksiz07:14:36
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
yaban koyunu07:14:29
Muflon
hakimane07:14:27
Bilgece
MUHTEL07:14:22
Düzeni bozulmuş, bozuk
kibirli07:14:21
Kendini büyük gören, büyüklenen
horoz07:14:09
Tavukgillerden, tavuğun erkeği olan kümes hayvanı
milel07:14:07
Milletler, uluslar
bağırsak07:14:07
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
sinir hastalığı07:13:51
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
Bilhassa07:13:37
Hele, her şeyden önce, başta, özellikle, en çok, mahsus
kök07:13:29
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
duyarlı07:13:21
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas