bezgin

1 Sıfat

Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş

Cümle 1: Mecalsiz bezgin bir hâlde yatağa girdi. - Y. K. Karaosmanoğlu