belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

CEVİZ04:19:27
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
saki04:18:44
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
sima04:18:42
Yüz, çehre
Petek04:18:24
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
seramik04:18:22
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
oymacı04:17:45
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
tropikal bitki04:17:41
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü
kapsamlı04:17:38
Kapsamı olan
atanma04:16:59
Bir göreve getirilme, tayin edilme
nutuk04:16:39
Söz, konuşma
virane04:16:36
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
çok sesli04:16:18
Çok seslilikle ilgili, polifonik
ince04:16:06
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
yaygara04:16:02
Gereksiz olarak yüksek sesle bağırıp çağırma
tüberküloz04:15:56
Verem
editör04:15:48
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
şimal04:15:44
Kuzey
vulva04:15:29
Ferç
BALKON04:15:27
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
bazlama04:15:05
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
papura04:14:18
İki çift öküzle çekilen ağır saban
hitan04:14:18
Sünnet etme
ehemmiyet04:13:44
Önem
mıhlamak04:13:11
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
leh04:12:28
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
hınç04:12:21
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
uyurgezerlik04:12:20
Uyurgezer olma durumu
falan04:12:19
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
onur belgesi04:12:16
Şeref belgesi
olumsuzluk eki04:12:09
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
Fıtraten04:11:47
Doğuştan, yaradılışı gereğince
Fırsat04:11:14
Uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile
dikkat04:10:32
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
sofist04:09:03
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
Arap tavşanı04:08:30
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
Kılavuz04:06:11
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
yıkım04:06:09
Yıkmak işi
madencilik04:06:01
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
Akciğer04:05:53
Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ
bahane04:05:39
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
inha04:05:34
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
GİZLİ04:05:20
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
şerik04:05:12
Ortak
Hami04:05:10
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
kurtarıcı04:05:07
Kurtaran, halâskâr
baskı altında tutmak04:05:05
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
Patlatma04:05:02
Patlatmak işi
Kocaman04:04:50
Çok iri, büyük, koca
haberci04:04:45
Haber getiren kimse, ulak
yer bilimi04:04:42
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
tekzip etmek04:04:40
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
Gereksinim04:04:32
İhtiyaç
elektron04:04:30
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
sutaşı04:04:27
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
götürme04:04:25
Götürmek işi
mecburiyet04:04:22
Yükümlü, zorunlu olma durumu
taret04:04:20
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
iare04:04:10
Eğreti verme, ödünç verme
bestekar04:04:08
Besteci
HİSTERİ04:04:05
bk. isteri
penis04:04:03
Erkeklik organı
yasal04:03:57
Yasalara uygun, kanunî, legal
sililik04:03:50
Sili olma durumu, arılık, temizlik
ipeka04:03:48
Altın kökü
ayrıksı04:03:45
Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik
bombeli04:03:43
Şişkinliği, kabarıklığı olan
kalıp04:03:42
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
şairane04:03:38
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
Kelepir04:03:33
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
tasarım04:03:29
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
usul04:03:27
Kökler, asıllar
ihmal etmek04:03:25
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
çetrefilli04:03:22
Karışık ve anlaşılması güç olan
imkânsızlık04:03:20
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
inkişaf04:03:17
Gelişme, gelişim
tanrı04:03:07
Allah
hayal gücü04:03:07
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
ALAZA04:03:05
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
umut04:02:57
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
yansızlık04:02:44
Yansız olma durumu, tarafsızlık
vurma04:02:42
Vurmak işi
migren04:02:32
Yarım baş ağrısı
EKONOMİ04:02:30
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
hudut boyu04:02:27
Sınır boyu
MAS04:02:21
Emme, emerek içine çekme, soğurma
Hiççi04:02:21
Hiççilik yanlısı, nihilist
zahmetsiz04:02:14
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
Üçgül04:02:04
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
Veri04:02:00
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
ladini04:01:41
Din dışı
gizleme04:00:47
Gizlemek işi
doğa ötesi03:59:05
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
arası olmamak03:58:09
geçinememek
topuk03:57:34
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
ıska03:56:09
Boşa çıkarma, rast getirememe
kötürüm olmak (veya kalmak)03:56:08
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
Son deyiş03:56:07
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
kovucuk03:56:04
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
Hamle03:55:54
İleri atılma, atılım
denetleme03:55:43
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
güvenli03:55:14
Güven verici, emniyetli, emin
fatalite03:55:02
Alın yazısı, yazgı, kader
öncel03:54:25
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
düzenbazlık03:51:33
Düzenbaz olma durumu
fototaktizm03:50:58
Işığa göçüm
Büro03:49:27
Çalışma odası, yazıhane
istical03:49:21
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
salamandra03:48:00
Semender
firak03:47:26
Ayrılış, ayrılık
yaraya tuz biber ekmek03:46:52
bir derdin acısını çoğaltmak
Palas03:46:49
Lüks otel veya gösterişli yapı
orta oyunculuğu03:46:07
Orta oyuncusunun sanatı
kanaatkarlık03:45:45
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
ayak03:43:25
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
merhametli03:42:58
Acıması olan, merhamet eden
astronomik03:42:20
Gök bilimiyle ilgili olan
halojen03:41:16
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
dağıstanlı03:41:04
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
rıza03:40:55
Razı olma, isteme, istek
Tapu03:40:50
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
seki03:40:29
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
vesikalı03:40:22
Belgesi olan
kavis03:39:24
Eğmeç, yay
MAKARA03:39:08
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
kovcu03:38:47
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
aynı03:38:38
Başkası değil, yine o
HASSAS03:37:54
Duyum ve duyguları algılayan
aydınlanmak03:37:36
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
eğitim03:37:27
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
Elçi03:37:24
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir