belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

MANTAR BİLİMİ17:44:27
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
killi17:44:09
İçinde kil bulunan
ziyafet17:43:53
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
sezgili17:43:48
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
osuruk17:43:36
Yellenme
fakirane17:43:15
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
kapelâ17:42:43
Şapka
Açık17:42:11
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
araf17:42:09
Cennet ile cehennem arasında bir yer
mal mülk17:42:05
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
çaylak17:41:56
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
mehteran17:41:08
Mehterler
bitki örtüsü17:40:58
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
hakaret17:40:44
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
dar17:40:18
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
lapina17:40:18
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
kemiksiz17:40:02
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
Babayiğit17:39:57
Güçlü kuvvetli
dimağ17:39:52
Beyin
Beri17:39:51
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
adım17:39:48
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
Sayımlama17:39:36
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
Afili17:39:31
Gösterişli, çalımlı
almak17:39:29
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
lahmacun17:39:26
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
tabip17:39:23
Hekim, doktor
Maun17:39:12
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
zehirli17:39:06
Zehiri olan
Uyluk17:39:06
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
mıymıntı17:39:04
İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören
körü körüne17:38:58
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
sağu17:38:49
Ağıt
bedel17:38:46
Değer, fiyat, kıymet
gaza17:38:45
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
nehari17:38:31
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
kayın valide17:38:31
Kaynana
kuru incir17:38:22
Özel olarak güneşte kurutulan incir
afak17:38:18
Ufuklar, dört bir taraf
maşrapa17:38:17
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
vatandaşlıktan çıkarılmak17:38:13
vatandaşlık haklarını elinden almak
heyecanlI17:38:03
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
abuli17:38:00
İstenç yitimi, irade kaybı
koyacak17:37:55
İçine öte beri koymaya yarayan şey
Analitik17:37:54
Çözümlemeli
şakımak17:37:48
(şarkı, şiir için) söylemek
cömert17:37:47
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
didişme17:37:33
Didişmek işi
sinema sanatçısı17:37:33
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
kuyruklular17:37:30
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
koşucu17:37:29
Koşuya katılan yarışçı
emeklilik17:37:11
Emekli olma durumu, tekaütlük
çobanlama17:36:57
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
tahmin etmek17:36:51
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
Vukuf17:36:46
Anlama, bilme, bilgi
katalizör17:36:45
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
tahsisat17:36:17
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
sıçrama17:36:08
Sıçramak işi
mantar meşesi17:36:00
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
öğür17:35:59
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
besihane17:35:59
Besi yapılan yer
alma17:35:58
Almak işi
lobicilik17:35:50
Dalancılık
yaralanma17:35:48
Yaralanmak işi
sezgi17:34:53
Sezme yeteneği, feraset
lirik17:34:44
Coşkun, ilhamla dolu
avcı17:34:43
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
öğütme17:34:41
Öğütmek işi
remi17:34:40
İskambillerle oynanan bir tür oyun
leş17:34:40
Kokmuş hayvan ölüsü
seren17:34:17
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
küre kuşağı17:34:13
bk. kuşak
gönye17:34:06
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç
ağızdan dolma17:33:51
(top veya tüfek için) Namlusu ağzından doldurulan
dil bilimci17:33:51
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
limonata17:33:49
Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet
setre17:33:34
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
papaz17:33:21
Hristiyan din adamı
kaza17:33:14
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
efendi17:33:09
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
pastel17:32:56
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
doktrin17:32:32
Öğreti
tatula17:32:01
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
CEREYANLI17:31:38
Akıntılı
isteklendirme17:31:36
İsteklendirmek işi, teşvik
ilgi göstermek17:31:31
ilgisini esirgememek, belli etmek
sakar17:31:19
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
eskitmek17:31:08
Yaşlandırmak
madde17:30:56
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
şahitlik17:30:47
Tanıklık, şahadet
loğlama17:30:38
Loğlamak işi
Nizamname17:30:35
Tüzük
kapkara17:30:35
Her yanı kara
alıntı17:30:07
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
kısa kafalı17:29:51
Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal
cızırtı17:29:44
Cızırdama sesi
mercimek17:29:39
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
Son deyiş17:29:29
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
Naçiz17:29:28
Değersiz, önemsiz
irşat17:29:24
Doğru yolu gösterme, uyarma
TEMİZ YÜREKLİ17:29:21
İçi dışı bir olan, kalbi temiz olan
ıslak17:29:21
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
Kazakça17:29:21
Kazak Türkçesi
kapuçin17:29:20
Lâtin çiçeği
nutku tutulmak17:29:11
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
izafiye17:29:08
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
ses uyumu17:28:52
Ünlü ve ünsüz uyumu
intihar17:28:49
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
hint kirazı17:28:44
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
paralel17:28:41
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
Giriş ücreti17:28:39
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
komisyonculuk17:28:36
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
altıpatlar17:28:35
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
mehaz17:28:26
(bir eser yazılırken başvurulan) Kaynak
kara sevda17:28:23
Umutsuz ve güçlü aşk
metal17:28:22
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
MAHİR17:28:20
Becerikli
metro17:28:17
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
güç mevkide kalmak17:27:57
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
meram17:27:52
İstek, amaç, gaye, maksat
ince ses17:27:52
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
meral17:27:46
Maral, dişi geyik
mermi17:27:37
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
mesel17:27:25
Örnek alınacak söz
buluşma17:27:21
Buluşmak işi
misilleme17:27:21
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
YAHUT17:27:20
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
mercan adası17:27:14
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
ses dalgaları17:27:12
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
etkincilik17:27:05
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
Edep17:26:58
Toplum töresine uygun davranma, incelik