belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

rumuz23:57:45
Sembol, simge, remiz
kanun23:57:32
Yasa
odak23:57:29
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
feshetmek23:56:49
Kapatmak, dağıtmak
teşkilat23:55:38
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
Kuyruklular23:55:37
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
masif23:55:03
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
çarpılmak23:54:58
Çarpık duruma gelmek
Valilik23:54:49
Vali olma durumu
biteviyelik23:54:31
Aynı biçimde sürüp gitme durumu
solungaç23:53:53
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
içgüdüsel23:53:47
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
TAPMA23:51:51
Tapmak işi
Guatr23:51:28
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
Genellikle23:50:56
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
akselerograf23:50:38
İvmeyazar
cihet23:50:37
Yön, yan, taraf
hafniyum23:49:09
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
titiz23:47:14
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
elemge23:47:01
Çile durumundaki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için, üzerine geçirilen kafes dolap biçimindeki hafif ve bir eksen üzerinde dönen araç
mayın dökmek23:43:58
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
MÜLGA23:43:50
Varlığı kaldırılan, kapatılan
sığdırma23:43:35
Sığdırmak işi
eş anlamlı23:42:16
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
Her23:42:14
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
mütemadiyen23:42:10
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
dayıoğlu23:41:40
Dayının oğlu, dayızade
imgesel23:41:08
İmge ile ilgili, hayalî
müstehcen23:40:50
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
parsel23:40:28
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
üreme23:39:41
Üremek durumu
bono23:39:03
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
müşahhas23:38:40
Somut, konkre
bariyer23:38:15
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
kirpi23:38:06
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
ırama23:37:53
Iramak işi
güvenirlik23:37:04
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
fenalık23:36:34
Kötülük, şer
çay demlemek23:36:12
bk. demlemek
emzik23:36:04
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
buyurucu23:34:51
Buyruk, emir veren
aralamak23:33:36
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
Yalanlama23:33:10
Yalanlamak işi, tekzip
kolera23:32:42
Şiddetli sürgün ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık
almaşlı23:32:39
Almaş niteliği olan
muhabbet23:31:54
Sevgi
MEST23:31:44
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
filiz23:31:30
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
Âmin23:30:28
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
tebrik23:30:17
Kutlama
meşakkat çekmek23:28:18
sıkıntı içinde olmak
kovuk23:27:17
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
merbut23:26:59
Bağlı, bağlanmış
aramak23:23:56
Bir yöntem bulmaya çalışmak
uzunlamasına23:23:56
Uzunluğuna
omurga23:23:55
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
yaka23:23:35
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
gezici23:23:27
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
ELMA23:22:54
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus)
kadırga balığı23:22:51
bk. ispermeçet balinası
kamışlık23:21:52
Kamışı çok olan yer
başgarson23:21:12
Garsonların başı, metrdotel
çabukluk23:20:41
Çabuk olma durumu hız, sür"at
uyarlaç23:20:16
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
ağsı23:19:58
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
mıhlama23:18:25
Mıhlamak işi
divan23:17:44
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
üçgen23:16:57
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
ziynet23:15:55
Süs, bezek
Ekleme23:14:48
Eklemek işi
vurdumduymaz23:14:24
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
kenevir23:14:24
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
rutubetli23:13:51
Rutubeti olan, nemli
Alaturka23:12:57
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı
destekleme23:12:40
Desteklemek işi
ses dalgaları23:11:53
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
donma23:11:07
Donmak işi
tellâllık23:09:58
Telâllın yaptığı iş
hamur tatlısı23:09:52
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
sarma23:09:37
Sarmak işi
izahat23:09:02
Açıklamalar
öğütleme23:08:33
Öğütlemek işi, nasihat
açma23:08:29
Açmak işi
Melal23:08:28
Can sıkıntısı, usanç
Ho23:08:24
Holmiyum"un kısaltması
jale23:07:54
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
kesinlikle23:07:20
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
Alıcı23:05:50
Satın almak isteyen kimse, müşteri
23:05:39
Çıplak
deha23:05:34
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
kasem23:05:24
Ant içme, yemin etme
mahruti23:05:09
Konik
necaset23:05:08
Pislik
karfiçe23:04:21
Orta boy demir çivi
itibaren23:04:06
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
arp23:04:00
bk. harp (II)
ekonomi yapmak23:03:48
tutumlu davranmak
keten23:03:46
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
geliştirme23:03:43
Geliştirmek işi
boşanma23:03:17
Boşanmak işi
gurk23:03:03
Kuluçka
halk23:02:40
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
zılgıt23:02:38
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
lâlettayin23:00:31
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
Nakit23:00:16
Para, akçe
Madun22:59:11
Alt aşamada bulunan
pedikür22:59:11
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
şal22:58:55
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
esirlik22:58:53
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
açılış22:58:36
Açılmak işi veya biçimi
masum22:58:06
Suçsuz, günahsız
taslamak22:57:02
Kendinde olmayan bir değeri varmış gibi göstermek
taşımak22:56:10
Üstünde bulundurmak
ALATEN22:54:57
Cüzamlı, abraş
FERMENT22:53:57
Maya, enzim
koşum22:53:27
Araba hayvanının kayış takımı
Şer22:53:17
Kötülük, fenalık
dimağ22:52:29
Beyin
olgunlaşma22:51:33
Olgunlaşmak işi
jant22:50:56
Taşıtlarda, lâstiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit
arsenik22:50:52
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
düğüm22:50:32
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
Bürüme22:50:08
Bürümek işi
uzunluk ölçüsü22:49:25
Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
şefaat22:49:11
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
mahal22:48:59
Yer, yöre, mevzi
Sunu22:47:48
Sunulan şey
arnavutluk22:47:17
Arnavut olma durumu
SUSAM22:46:44
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
belit22:46:36
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: "Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir