belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

belge12:32:50
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
kellik12:32:47
Kel olma durumu
aysar12:32:47
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
soylu12:32:46
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
KÖK BOYASI12:32:41
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
icmal12:32:39
Özet, kısaltma
masa tenisi12:32:35
Masa topu
dalkavukluk etmek12:32:32
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
ŞEHİT12:32:31
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
cinsellik12:32:29
Cinsel özelliklerin bütünü
alâkasız12:32:27
İlgisiz, ilgisi olmayan
fa anahtarı12:32:25
Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
Başkanlık12:32:22
Başkan olma durumu
Kreasyon12:32:21
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
göçük12:32:18
Çökmüş, göçmüş (yer)
göçüm12:32:16
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
kezzap12:32:15
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
leğen12:32:12
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
patırtı12:32:12
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
kara elmas12:32:10
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
leylak12:32:07
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
felsefe12:32:06
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
trityum12:32:04
Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu
İSTEME12:32:01
İstemek işi
Çukur12:32:00
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
ufacık12:31:54
Çok ufak, küçücük
bent12:31:51
Bağ, rabıt
eskitmek12:31:49
Yaşlandırmak
ziynet12:31:43
Süs, bezek
füzen12:31:40
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
mesire12:31:34
Gezinti yeri, gezilecek yer
orospu bohçası12:31:33
Derli toplu olmayan, sarsak ve düğümlü, düğümleri tavşan kulaklı, kötü düzenlenmiş bohça
harman dövmek12:31:31
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
ARDIL12:31:24
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
tepeli dalgıç12:31:22
Dalgıç kuşlarından, başında kara tüylerden bir tepelik bulunan, sazlık göllerde yaşayan bir kuş, elma baş (Podiceps cristatus)
mestur12:31:21
Örtülü, kapalı, gizli
higrofil12:31:18
Nemcil
dibek12:31:16
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
şedaraban12:31:13
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
dilim12:31:12
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
dinek12:31:07
Dinlenmek için durulan yer
İçtenlik12:31:06
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
dikizci12:31:01
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
Benzer12:30:58
Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan (şey), müşabih, mümasil
KAYIK12:30:54
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
12:30:50
Çıplak
katılma12:30:47
Katılmak işi
ahlâk12:30:45
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
seçme12:30:43
Seçmek işi
samimi12:30:42
İçten, içtenlikle
seçki12:30:41
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji
seçim12:30:40
Seçmek işi
FİRARİ12:30:37
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
küçümseme12:30:34
Küçümsemek işi
Kullanış12:30:31
Kullanmak işi veya biçimi
fatihane12:30:30
Fatih gibi, fatihe benzercesine
iğrenç12:30:27
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
Isırgan12:30:25
Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica)
sert tabaka12:30:24
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
arkasından12:30:03
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
mürettip12:30:01
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
atgiller12:29:57
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
sezyum12:29:55
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
asimile12:29:54
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır
akustik12:29:53
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
tekalif12:29:53
Teklifler
Terazi12:29:52
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
yavşan otu12:29:51
Sıracagillerden, mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki (Artemisia)
endişe12:29:51
Düşünce
Kolayca12:29:49
Oldukça kolay olan
atfetmek12:29:46
Yöneltmek, çevirmek
kınama12:29:42
Kınamak işi, ayıplama, takbih
Isıveren12:29:40
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
Post12:29:37
Tüylü hayvan derisi
yetkili12:29:36
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
Posa12:29:34
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
uzay üssü12:29:33
Uzay istasyonu
yular12:29:30
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
uzay istasyonu12:29:27
Uzay çalışmalarının yapıldığı merkez, üs
yumru12:29:26
Yuvarlak, şişkin şey, kabartı
mazot12:29:22
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
peştemal12:29:19
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
minnet12:29:14
Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu
matematiksel12:29:13
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
biralık12:29:11
Bira yapmakta kullanılan
maruz12:29:10
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
geyik dikeni12:29:08
bk. akdiken
masaj12:29:02
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
maske12:29:01
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
tesanüt12:28:58
Dayanışma, omuzdaşlık
teşebbüs etmek12:28:52
girişmek, el atmak
toplumsal12:28:51
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
hellim12:28:47
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
geleneksel12:28:45
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
borazan12:28:42
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
yığın bulut12:28:41
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
karın zarı iltihabı12:28:39
bk. karın zarı yangısı
kalıtım bilimi12:28:36
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
mağlûp etmek12:28:33
yenmek
nevazil12:28:32
Nezle, ingin, dumağı
tedrisat12:28:30
Öğretim
su bitkileri12:28:28
Tek hücreli veya hücre toplulukları olan, suya uyum gösteren, Schizomycetes sınıfından, suda yaşayan bitki ve hayvanların ölülerinde saprofit ve su canlılarında parazit olarak yaşayan su bitkileri
aklı başına gelmek12:28:26
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
geri12:28:25
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
emekli12:28:23
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
yürürlükte olmak12:28:19
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
ziraatçı12:28:17
Tarımcı
açılış12:28:14
Açılmak işi veya biçimi
Dudak12:28:10
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
karyokinez12:28:04
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
hapşırma12:28:00
Hapşırmak işi, aksırma
bazuka12:27:58
Roketatar
mücadele12:27:57
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
alâminüt12:27:54
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
aşı12:27:54
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
serdengeçti12:27:52
Fedaî
seretan12:27:49
Yengeç
çağla12:27:45
Olmamış, ham yemiş
Romen12:27:42
Roma halkından olan kimse
serenat12:27:41
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
Avunmak12:27:38
Oyalanmak; yetinmek
taşımacılık12:27:33
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
telsiz telefon12:27:32
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
alacakarga12:27:30
Saksağan
Kesen12:27:27
Kesmek işini yapan
cenup12:27:26
Güney
cenap12:27:23
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
yepyeni12:27:20
Çok yeni, hiç kullanılmamış
zaman birimi12:27:17
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
celal12:27:17
Büyüklük, ululuk