belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

belge10:21:57
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
birebir10:21:54
Etkisi kesin olan
rom10:21:52
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
iti10:21:49
İtici güç, ilham verici
tulûat10:21:49
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
pekmez toprağı10:21:49
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
Hortlak10:21:47
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
Yankı bilimi10:21:45
Akustik
yara bere10:21:38
Yaralanma
Süpürge otu10:21:37
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
Etüt10:21:34
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
ruh bilimi10:21:27
Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji
soyluluk10:21:19
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
merkezkaç10:21:17
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
sahne almak10:21:16
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
arık10:21:14
Ark
ayla10:21:13
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
parafin10:21:12
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
numara10:21:11
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
merdiven korkuluğu10:21:07
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
teessüf10:21:06
Acınma, yazıklanma, yerinme
kiril alfabesi10:21:05
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
Nazır10:21:05
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
BUDALA10:20:58
Zekâca geri
telli balıkçıl10:20:58
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
kötülük10:20:54
Kötü olma durumu
Kaçma10:20:53
Kaçmak işi, firar
röportaj10:20:50
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
kan dolaşımı10:20:50
bk. dolaşım
ihtimal10:20:48
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
gözetim10:20:42
Gözetme işi, nezaret
kellik10:20:41
Kel olma durumu
Cömert10:20:41
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
Alametifarika10:20:39
Bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka
penis10:20:20
Erkeklik organı
volan10:20:08
Bir hareketi bir mekanizmaya aktaran veya makinelerde hareketin hızını düzgün tutmaya yarayan tekerlek
çoğaltma10:20:01
Çoğaltmak işi
bırakma10:19:45
Bırakmak işi
KARIŞIK10:19:29
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
kundak10:19:09
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
sofra örtüsü10:19:06
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
Zanaat10:18:56
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
özek doku10:18:43
Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima
hoşgörülü10:18:01
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
Hırsız10:17:17
Çalan (kimse), uğru
kaplıca10:17:16
Ilıca
arazi10:16:57
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
TORPİL10:16:47
Savaş gemilerinde su altı silâhı olarak kullanılan büyük bomba
anot10:16:30
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
BELLİ10:16:11
Beli olan
limonluk10:15:59
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
destansal10:15:48
Destanla ilgili destana özgü
Ilık10:15:47
Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak
Müsvedde10:15:26
Yazı taslağı, karalama
nikâhsız10:15:11
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
rampa etmek10:15:04
taşıt bir yere, bir şeye veya bir başka taşıta yanaşmak
ERGİ10:15:01
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
kesiş10:14:34
Kesmek işi veya biçimi
karakteroloji10:14:27
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
alışık10:14:00
Herhangi bir duruma alışmış olan
rutherfordyum10:13:54
Kurçatovyum elementine Amerikalıların verdiği ad. Kısaltması Rf
Merhametli10:13:51
Acıması olan, merhamet eden
alpinist10:13:41
Dağcı
namevcut10:13:26
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
rivayet10:13:25
Söylenti
minare kırması10:13:18
Çok uzun boylu (kimse)
rh10:13:18
Rodyum"un kısaltması
bakışımlı10:13:16
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
Suçsuz10:13:08
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
aş evi10:12:20
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
madensi10:11:51
Maden gibi olan
çizgi çekmek10:11:50
bir noktayı hat biçiminde çeşitli yönde uzatmak
Devletçilik10:11:41
Bir milletin yönetimle ilgili ve ekonomik işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi
nakit para10:11:35
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
Topluluk10:11:15
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
Ağı10:11:12
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
Kask10:11:11
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
Keklik10:10:19
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
ölümsüzlük10:10:10
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
Ramazan Bayramı10:10:09
Şeker Bayramı
istekli10:10:07
Bir şeye karşı isteği olan
cahil10:09:59
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
takım erki10:09:54
Oligarşi
DOĞAL10:09:50
Tabiî
sağlam10:09:30
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
yo10:09:30
Hayır
Suna10:09:11
Erkek ördek
tekdir10:08:34
Azarlama, paylama
Katkısız10:08:32
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
ur10:08:22
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
ULU10:08:16
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
çirişli10:07:47
Çiriş sürülmüş
PAMUKLU10:07:46
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
şarap bardağı10:07:43
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
GİRANBAHA10:07:42
Pahada ağır, değerli
kiriş10:07:42
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
mihver10:07:27
Eksen
yurt içi10:07:15
Yurt sınırları içinde olan
aza10:07:13
Organlar, vücut parçaları
telaş10:07:11
Herhangi bir sebeple acelecilik
kötü10:06:54
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
arkalıksız10:06:48
Arkalığı, sırt dayayacak yeri olmayan
zebercet10:06:11
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
Kalım10:05:44
Kalmak işi
anüs10:05:35
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
briket10:05:31
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
garipseme10:05:30
Garipsemek işi
pejmürde10:05:25
Eski püskü, yırtık
kanaatkâr10:04:50
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
iyi niyet10:04:23
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
iskele kuşu10:04:01
Yalıçapkını, emircik
Arif10:03:31
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
uzaklaşma10:03:27
Uzaklaşmak durumu
savaşım10:03:15
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
törpü10:03:08
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
ahmak10:02:44
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
cabadan10:02:02
Bedava olarak, karşılıksız, fazladan
fazladan10:01:59
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
trampa10:01:48
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas
Teşrih10:01:48
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
Kürek10:01:46
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
Oyalamak10:01:46
Vakit kazanmak için aldatmak
yüzme10:01:45
Yüzmek (I, II) işi
yalabık10:01:44
Parlak, parıltılı, ışıltılı
TUMBA10:01:40
Alt üst (etme, olma)
boydaş10:01:38
Aynı boyda olan
Kalıntı10:01:38
Artıp kalan şey, bakiye
METALİK10:01:37
Madensel, madenle ilgili
engelsiz10:01:36
Engeli olmayan, mâniasız
Uçucu10:01:31
Uçma yeteneği veya özelliği olan