belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

Tanrılık02:04:31
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
yetenekli02:04:27
Yeteneği olan, kabiliyetli
bilgi işlem02:04:04
Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi
lüp02:03:34
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
Parazit02:01:48
Asalak
anamal02:01:46
Sermaye, kapital
zamanında02:01:14
Eskiden
kain02:01:11
Bulunan, olan
Kurcalama01:59:55
Kurcalamak işi
iltimaslı01:58:54
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
KANIT01:58:06
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
ekvator01:57:34
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
özengen01:57:29
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
taaccüp01:57:21
Şaşma
özsever01:57:20
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
akşam01:57:18
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
öfkeli01:57:14
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
ağıtçı01:57:12
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
uyuklama01:57:11
Uyuklamak durumu
selis01:55:26
Akıcı (söz)
mezar01:55:16
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
çubuklu01:55:03
Çubuğu olan
sümsük01:53:10
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
monotip01:53:00
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
tatlı su Frengi01:53:00
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
kavela01:52:59
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
İSTERİ01:52:58
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
tesahup01:52:57
Benimseme, sahip çıkma
ihtisas01:52:56
Duygu
tefrişat01:52:56
Döşeme işleri
pintilik01:52:53
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
merhum01:52:51
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
etkilenme01:51:59
Etkilenmek işi
Belgelik01:50:13
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
ELMA01:50:12
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus)
avuç içi01:50:12
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
dragon01:49:59
Ejderha
TOP MERMİSİ01:47:13
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
romatizma01:46:36
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
tebdilihava01:45:47
Hava değişimi
mürebbi01:44:49
Eğitici
vareste kalmak01:44:18
kurtulmak
nesir01:43:10
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
şişkinlik01:42:25
Şişkin olma durumu
karıncayiyen01:40:28
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
mahlut01:40:27
Katışık
Yeni Dünya aslanı01:40:27
Puma
erkli01:40:23
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
zaman aşımı01:40:21
Süre aşımı, müruruzaman
KARIŞIK01:37:15
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
MANTAR01:34:38
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
kimi01:34:36
Birtakımı, bazısı
adese01:34:35
Mercek
GÜVENCE01:34:33
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
yosma01:34:31
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
erekçilik01:34:30
Her şeyin bir erekle belirlendiği, bir ereğe yöneldiğini; her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş, finalizm
edilgin01:34:29
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
hayali01:34:27
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
sömestr01:34:25
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
milis01:34:24
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
tereke01:34:22
Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt
reis bey01:34:19
bk. başkan
Arlı01:34:18
Namuslu, utangaç, sıkılgan
AKAN YILDIZ01:34:16
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
seslem01:34:14
Hece
amansız01:34:13
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
ritmik sayma01:33:28
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
altın kökü01:33:10
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
eş anlamlı01:32:48
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
beste01:31:13
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
BELLİ01:29:55
Beli olan
Topluluk01:29:54
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
elleme01:29:54
Ellemek işi
KUTUP01:28:57
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
akla yakın01:28:02
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
Avustralyalı01:24:33
Avustralya kökenli olan (kimse)
öğretim01:22:48
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
Tokmak01:22:42
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
antiasit01:22:23
Alkalik, kalevî
eneze01:21:06
Enez
MARAZA01:20:58
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
tekil01:19:37
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
jelatin01:17:02
Daha çok hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik ve kıkırdak gibi dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde
yapılabilirlik01:16:23
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
dahice01:13:15
Dâhiye yakışır (biçimde)
Negatif01:12:44
Olumsuz, menfi
bucak01:10:14
Kenar, köşe, yer
gözaltı01:07:45
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
illüstrasyon01:07:40
Resimlerle süsleme
mutfak01:06:53
Yemek pişirilen yer
eksilme01:06:15
Eksilmek işi, tenakus
sorumluluk01:06:01
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
üstlük01:03:00
Üst olma durumu
ozon01:02:26
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
jargon00:59:46
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
gözlü00:59:03
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
LENF00:58:22
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
KÜRESEL00:58:04
Küre ile ilgili olan
biricik00:57:27
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
Abide00:57:24
Anıt
Zayıflık00:57:23
Zayıf olma durumu
malihulya00:57:20
Kara sevda
muharebe00:57:15
Savaşma, vuruşma, harp etme, iki ordu arasındaki çarpışma, savaş
siyah00:56:13
Kara (II)
Karşıt00:55:08
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
şakadan00:54:35
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
MANEVİYAT00:54:33
Maddî olmayan, manevî şeyler
Nebati00:54:30
Bitki ile ilgili, bitkisel
tecrübe etmek00:54:29
denemek, sınamak
ağaç sakızı00:54:18
Reçine
canavar00:54:17
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
ADALİ00:54:16
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
metalsi00:54:14
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
sansüalizm00:54:11
Duyumculuk
istinatgah00:54:09
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
dalgır00:54:04
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
nakletmek00:53:08
Anlatmak, aktarmak
akil00:51:12
Akıllı
denge kalası00:49:47
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
Rabbena00:49:24
Tanrı, Tanrım
Gıpta etmek00:49:23
imrenmek
katra00:49:22
bk. katre
tanrıcılık00:45:55
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
doğru yol00:45:44
Her türlü kötülükten uzak olan tutum
imge00:40:50
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
burjuva00:38:28
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
genellik00:36:40
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet
Yönelme00:35:25
Yönelmek işi
baraka00:35:24
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
yer değiştirmek00:33:47
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek