belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

sakın23:30:58
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
kurmak23:30:56
Hazırlamak
baş başa kalmak23:30:53
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
sakız23:30:45
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
istavrit23:30:36
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
hakçası23:30:34
Doğrusu, doğru olanı
bostan23:30:32
Sebze bahçesi
aterina23:30:29
Gümüş balığı
kupür23:30:22
Kesik
köşe taşı23:30:13
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
İştiha23:30:11
İştah
Logo23:30:08
Arma
mandolin23:29:59
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
kontenjan23:29:56
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
eğri büğrü23:29:54
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
vecize23:29:51
Özdeyiş
vecibe23:29:49
Ödev, boyun borcu
SAKLAMA23:29:44
Saklamak işi
sağgörülü23:29:35
Sağgörüsü olan, basiretli
Urgan23:29:30
Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat
Kutan23:29:28
Saka kuşu
Yele23:29:21
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
yağışsız23:29:18
Yağışı olmayan, kurak
karbonlu23:29:16
Birleşiminde karbon bulunan
imkânsız23:29:11
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
lâf taşımak23:29:04
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
tabak23:28:57
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
ürperme23:28:50
Ürpermek durumu
ürperti23:28:48
Ürperme duygusu veya durumu
yenilgi23:28:30
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
NEZİr23:28:23
Adak
Alegori23:28:21
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
sütanne23:28:18
bk. sütana
Bakiye23:28:16
Artık, artan, kalan, geri kalan
adisyon23:28:07
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
renk körlüğü23:28:07
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
Tereddüt23:28:04
Kararsızlık, duraksama
keçi yemişi23:27:59
Yaban mersini
okşamak23:27:52
Hafifçe dövmek
Söz arasında23:27:45
konuşma sırasında
Statolit23:27:21
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
gezme23:27:16
Gezmek işi, seyran
armatür23:27:11
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
armatör23:27:06
Ticaret gemisi sahibi
çöplenme23:27:03
Çöplenmek işi
kaba sıva23:26:57
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
zorlukla23:26:47
Zor bir biçimde, güçlükle
ÖÇ23:26:45
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
nevroz23:26:43
bk. Sinirce
Dışbükey23:26:40
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
halk dili23:26:38
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
yetişme23:26:37
Yetişmek işi
ikramiye23:26:35
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
deprem23:26:29
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
edilgin23:26:26
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
Dürüst23:26:21
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
polemik23:26:16
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
yerine koymak23:26:14
gibi görmek, saymak
aldatmaca23:26:12
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
orta hizmeti23:26:04
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
nakdi23:26:04
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
pejmürde23:26:00
Eski püskü, yırtık
Mürettiphane23:25:53
Bir basım evinde dizgicilerin çalıştığı bölüm
ivinti23:25:46
Çabukluk, hız, sür"at
palamut23:25:41
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
döküntü23:25:39
Dökülmüş, saçılmış şeyler
natürmort23:25:36
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
palamar23:25:34
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
temizlik23:25:29
Temiz olma durumu, saffet, nezafet
indiyum23:25:24
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
mayınlanma23:25:18
Mayınlanmak işi
BESTE23:25:13
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
simetrik23:25:06
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
kurallı23:25:01
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
palaska23:24:59
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
Torunlar23:24:56
sonraki döller, kuşaklar
Nevazil23:24:54
Nezle, ingin, dumağı
bağlaşık23:24:40
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
denizanası23:24:25
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz
Tatar çorbası23:24:20
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
sadır23:24:15
Göğüs, sine
sadık23:24:13
Doğru, gerçek
İNDEKS23:24:08
Dizin
biyokatalizör23:24:06
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
vardiya23:24:01
Gemilerde beklenen nöbet
Olağanüstü23:23:51
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
fena değil (veya fena sayılmaz)23:23:44
oldukça iyi
eğiklik23:23:42
Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil
mahlût23:23:37
Katışık
örselemek23:23:34
Gücünü azaltmak, canlılığını gidermek, sarsmak
yanıt23:23:21
Cevap
gelin23:23:18
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
yeğen23:23:13
Birine göre kardeşinin çocuğu
kötü kişi olmak23:23:09
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
indirimli23:23:06
Fiyatında değer düşürümü yapılmış, tenzilâtlı, ıskontolu
kötülemek23:23:01
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
nedensellik23:22:59
Nedensel olma durumu, illiyet
boy pos23:22:56
bk. boy bos
havacılık23:22:54
Havacı olma durumu
muharebe23:22:50
Savaşma, vuruşma, harp etme, iki ordu arasındaki çarpışma, savaş
tatil23:22:47
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
tavan23:22:45
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
takva23:22:33
Günahtan sakınma, züht
takas23:22:28
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
takat23:22:26
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
takip23:22:21
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
takim23:22:16
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
takke23:22:14
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
tetik bulunmak (veya tetikte bulunmak)23:22:09
uyanık ve dikkatli olmak
KIŞ23:22:02
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
İsteme23:22:00
İstemek işi
İsteka23:21:57
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
öğür23:21:51
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
bıçkı23:21:48
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
Körfez23:21:46
Karanın içine sokulmuş deniz parçası
yol almak23:21:43
yolda ilerlemek
mersiye23:21:41
Ağıt
eşlik etmek23:21:38
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
şakadan23:21:36
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
kilogram23:21:31
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
umursama23:21:26
Umursamak durumu
durgunluk23:21:24
Durgun olma durumu
yürekler acısı23:21:17
çok acıklı
dağıtma23:21:10
Dağıtmak işi, tevzi etme
YER BİLİMCİ23:21:07
Yer bilim uzmanı, jeolog
Müslüman23:21:05
İslâm dininden olan kimse
manevra23:21:02
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
k, K23:21:00
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
defalarca23:20:55
Sık sık, sürekli olarak
Coşma23:20:50
Coşmak işi, galeyan