belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

kapkara15:03:44
Her yanı kara
baldır kemiği15:03:22
Baldırda bulunan iki kemikten ince olanı
Jeloz15:01:58
bk. Agaragar
şaka15:01:47
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
Minder15:01:18
İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte
dayanak15:00:49
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
Komisyoncu14:59:42
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
ZAMAN14:59:17
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
Bodur14:58:57
Enine göre boyu kısa ve tıknaz
yine14:58:38
bk. gene
Meles14:58:28
Beli çökük at
Allah Allah!14:57:07
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
Varlık14:56:43
Var olma durumu, mevcudiyet
talihsizlik14:56:30
Talihsiz olma durumu, talihi olmama durumu, şanssızlık, bahtsızlık
iz sürmek14:55:45
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
derya14:55:35
Deniz
istenç yitimi14:54:49
bk. irade yitimi
rağbet etmek (veya göstermek)14:54:04
istemek, beğenmek, istekle karşılamak
eş değer14:51:49
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
yemin kasem14:51:04
Yemin etme
miyaz14:50:12
Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk
seyrek14:49:33
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
oyalamak14:48:22
Vakit kazanmak için aldatmak
harmoni14:48:06
Armoni
ağzına kadar14:48:05
boş yeri kalmayacak biçimde
akya balığı14:47:57
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
idrak etmek14:47:19
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
nakisa14:47:04
Eksiklik, kusur
kalın kafalı14:46:35
Geç veya güç anlayan, gabi
Makine yağı14:46:20
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
sayısal14:46:18
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
Nemçe14:46:15
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
düzen kurmak14:46:13
işler duruma getirmek
karşıtçıllık14:46:12
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
mandalina14:46:10
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
blöf yapmak14:46:08
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
marangoz14:45:32
Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta
basınç14:44:45
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
aruz14:44:42
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
tutsak14:44:26
Savaşta ele geçen düşman, esir
pulcu14:44:15
Pul satan kimse
sinir hastası14:44:05
Sinir hastalığına tutulmuş olan, nevropat
pusu14:43:42
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
zanaat14:42:50
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
MİTOLOJİ14:42:44
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
ezinç14:42:40
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
batkı14:42:37
Batkınlık, iflâs
dayıoğlu14:42:17
Dayının oğlu, dayızade
irrasyonel14:41:38
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
Sevgili14:39:14
Sevgi ve bağlılık duyulan
öğretme14:39:13
Öğretmek işi
emirber14:38:08
Emir eri
öz eleştiri14:38:06
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
kafa dengi14:37:42
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
tek eşlilik14:37:18
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
hol14:36:49
Sofa
zahmetsiz14:36:16
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
soya çekim14:35:58
Kalıtım, irsiyet, veraset
isteklenme14:35:18
İsteklenmek işi
cahil kalmak14:34:40
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
ağ tabaka14:34:16
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
anlayış göstermek14:33:24
istenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak
kesinti14:33:10
Kesilen parça, kırpıntı
balgam taşı14:32:43
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
çin gülü14:32:20
bk. kamelya
yapıştırıcı14:32:09
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
zemmetme14:31:18
Zemmetmek işi veya durumu
manzara14:31:09
Bakışı, dikkati çeken her şey
resul14:30:29
Haberci
snop14:30:22
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
çağ dışı14:29:23
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
ayrıksı14:29:13
Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik
ego14:28:59
Ben
kuzu eti14:28:45
Kesilmiş kuzunun parçalanıp satılan eti
caba14:28:04
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
Üzüntü14:27:39
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
kıya14:27:38
Adam öldürme suçu, cinayet
GALİZ14:27:37
Kaba ve çirkin, iğrenç
arıtım evi14:26:46
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
kadirşinas14:26:30
Değerbilir, iyilikbilir
dolaş14:26:20
bk. sarmaş dolaş
çene çalmak14:26:07
gevezelik etmek
münzevi14:25:52
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
bisturi14:25:33
Neşter
özür14:25:16
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
seans14:25:13
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
Balçık14:25:12
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil
büyücek14:24:32
Biraz büyük, büyüğe yakın
etik14:23:46
Töre bilimi, ahlâk bilimi
anlatım14:23:37
Anlatmak işi
Kıvanç14:23:37
Övünç, iftihar
tavassut14:23:00
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
bağlantısız14:21:34
Aralarında bağlantı bulunmayan
eğlence14:21:31
Eğlenmek işi
papaz14:21:23
Hristiyan din adamı
Ekip14:20:46
Takım, grup, kol
süt14:20:24
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
hesap işi14:20:07
Bir tür el işlemesi
yüklem14:20:01
Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber
Turan14:19:01
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
Yol ayrımı14:18:38
Yolların birbirinden ayrıldığı yer
görüşme yapmak14:18:37
tartışmak, müzakere etmek
tarla14:18:33
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
açık mavi14:18:31
Mavinin bir ton açığı
Yalpalamak14:18:24
Kararsızlık içinde kalarak ne yapacağını bilmemek
köşe taşı14:18:08
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
çeyiz14:17:56
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
Cihaz14:17:45
Aygıt, alet, takım
nemrut14:17:26
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
üşengeç14:17:23
Çok üşenen, tembel
komposto14:17:22
Hoşaf
TELEK14:17:21
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
rehin etmek14:17:19
rehin olarak vermek
görece14:17:10
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
piyango14:17:09
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
peşi sıra14:16:58
Arkasından, ardından, ardı sıra
ALMANAK14:16:53
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
BA14:16:51
Baryum"un kısaltması
acemice14:16:47
Toyca, beceriksizce
motor14:16:37
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem
agraf14:16:32
Kanca, kopça
empresyonizm14:16:12
İzlenimcilik
hükümsüz14:16:08
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
panel14:14:40
Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, toplu görüşme, açık oturum
damga14:14:06
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
boş laf14:13:34
Gereksiz, verimsiz, işe yaramayan şekilde konuşma
Duyurmak14:13:19
İlân etmek
TEDAVİ ETMEK14:13:17
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
Zoka14:12:47
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
göğüs kemiği14:12:26
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası