belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

Alacaklı18:15:42
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
DAVRANIŞ18:15:39
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
markka18:15:37
Finlandiya para birimi, mark
ÖLMEZLİK18:15:30
Ölmez olma durumu, ölümsüzlük
iskambil kâğıdı18:15:29
İskambil
şinanay18:15:13
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
lüzum18:15:04
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
halka18:14:55
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
güm18:14:45
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
zr18:14:42
Zirkonyum"un kısaltması
lügat18:14:39
Kelime, söz, sözcük
hakça18:14:27
Doğrulukla
KAYIN18:14:05
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
TEORİ18:13:56
Kuram, nazariye
azmanlaşma18:13:50
Azmanlaşmak işi
taç18:13:38
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
kaide18:13:36
Kural
Fütüvvet18:13:34
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
Mavera18:13:29
Öte
çiçek açmak (veya vermek)18:13:25
çiçeklenmek
aba18:13:24
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
Müsamaha18:13:09
Hoşgörü, tolerans
madeni para18:13:09
Altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. maddelerin alaşımından yapılan para, demir para
idam sehpası18:13:05
Darağacı
yergici18:12:53
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
rubai18:12:46
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
tasnif18:12:44
Bölümleme, sınıflama
sağımlı18:12:37
Süt veren, sağmal
gemi adamı18:12:35
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
teselli etmek (veya vermek)18:12:31
avutmak, avundurmak
saçma18:12:29
Saçmak işi
olgunlaşma18:12:22
Olgunlaşmak işi
uyuşturma18:12:13
Uyuşturmak (I,II) işi
LEKTÖR18:11:54
(üniversitede) Okutman
otama18:11:49
Otamak işi, tedavi
Fıtrat18:11:37
Yaradılış, hilkat
lezyon18:11:32
bk. doku bozukluğu
saydam resim18:11:24
Kolay anlaşılabilen resim
dar18:11:20
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
tuzağa düşmek18:11:20
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
sahabe18:11:19
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
tamamen18:11:15
Bütün olarak, büsbütün
iştirak18:11:02
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
sığınmacı18:11:02
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
FAYDASIZ18:10:49
Yararsız
kiraya vermek18:10:43
kira karşılığında vermek, icara vermek
kafa dengi18:10:40
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
Ortodoks18:10:35
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
halaza18:10:26
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
aheste18:10:22
Yavaş, ağır
pesimist18:10:17
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
demirli beton18:10:13
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
sarfınazar etmek18:10:08
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
intibak18:10:04
Çevreye veya bir duruma uyma
seçmeli18:09:55
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
dalgalı18:09:46
Dalgası olan
BİLİMSEL18:09:42
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
agraf18:09:37
Kanca, kopça
Başarı18:09:33
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
söz gelişi18:09:33
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
kronik18:09:28
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
ışınım18:09:25
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
kilermeni18:09:24
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
TELEKOMÜNİKASYON18:09:16
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
NİKEL18:09:10
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
Düzleme18:08:57
Düzlemek işi, tesviye
dizayn18:08:48
Çizim
Çıta18:08:43
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
boğan otu18:08:39
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
NİMET18:08:34
İyilik, lütuf, ihsan
bağıllık18:08:17
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
Komedi18:08:08
Güldürü
çuvaldız18:07:50
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
kefalet18:07:41
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
biat etmek18:07:37
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
itaatkâr18:07:32
Söz dinler, itaat eder, itaatli
CEVAP18:07:28
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
kesinleştirme18:07:23
Kesinleştirmek işi
rahibe18:07:20
Kadın rahip
Özgü18:07:13
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
Şarkı söylemek18:07:10
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
zavallı18:07:06
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
yoğaltım18:06:36
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
GECİKME18:06:36
Gecikmek işi, teehhür, rötar
nihilizm18:06:31
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
filigran18:06:30
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
güvenceli18:06:23
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
uyurgezerlik18:06:10
Uyurgezer olma durumu
düzenci18:06:05
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
ayraç18:06:03
Yay ayraç
düzenek18:05:56
Mekanizma
TİRSİ18:05:38
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
söz etmek18:05:29
o şey üzerinde konuşmak
pazartesi18:05:24
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
stilo18:05:18
Dolma kalem
Sinirli18:05:14
İçinde sinir bulunan
delta18:05:11
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
dış alım18:05:02
İthalât
çığır18:05:02
Çığın kar üzerinde açtığı iz
tehlike18:04:58
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
gülbahar18:04:44
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
uzunluk ölçüsü18:04:35
Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
ayyar18:04:31
Dolandırıcı, hilekâr
başörtü18:04:26
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
aysar18:04:17
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
idari18:04:04
Yönetimle ilgili, yönetimsel
idame18:03:59
Sürdürme, devam ettirme
delgeç18:03:51
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
bölümlendirme18:03:46
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
örtünme18:03:42
Örtünmek işi
fakülte18:03:37
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
Ürkek18:03:35
Çok ürken
yaşama18:03:26
Yaşamak işi
bakir18:03:23
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
mira18:03:22
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
fenalık18:03:13
Kötülük, şer
restorasyon18:03:04
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
Amerika tavşanı18:03:02
Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla)
hendek18:02:59
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
nikap18:02:50
Yüz örtüsü, peçe
baytar18:02:46
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
nihai18:02:41
İşi sona erdiren, işi kesen, sonuncu
nihan18:02:37
Gizli
dağlı18:02:34
Dağlık bölge halkından olan
tavşan dudağı18:02:15
Doğuştan yarık dudak
Kurulu18:02:09
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
Yüksek18:02:09
Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan
antipati18:02:06
Sevimsizlik, soğukluk
kazançlı18:02:02
Kazanmış olan
naaş18:01:53
Ölen kimsenin vücudu, ceset