belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

gaddaR19:32:55
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
Vurgun19:32:53
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
Paspas19:32:51
Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plâstik vb. den yapılmış yüzü tırtıklı silecek
bilimsel toplantı19:32:37
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
Sonat19:32:13
Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik eseri
Kandela19:30:58
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
Düzlük19:30:58
Düz olma durumu
bedence19:29:19
Beden bakımından
görkem19:29:04
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
SİHİRBAZ19:28:55
Büyücü
ilinti19:28:14
İki şey arasında ilgi, ilişki
çağ19:28:13
Zaman parçası, vakit
etme (veya etme yahu)19:28:13
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
sayı boncuğu19:27:52
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
rençper19:27:39
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
nesiç19:26:55
Doku
Baht19:26:43
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
fidan19:25:11
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
tarlanın taşlısı, karının (veya kadının) saçlısı19:24:54
kadının saçlısı, tarlanın taşlısı halk arasında daha yeğ tutulur
ortak19:24:40
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
kürt19:24:30
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
provizyon19:23:44
Bir çekin para olarak karşılığı
Civciv19:23:17
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
Sayma19:23:15
Saymak işi, tadat
HEDEF19:22:33
Nişan alınacak yer
MORAL19:21:56
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
batiskaf19:20:12
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
ahval19:20:09
Durumlar, hâller, vaziyetler
deneyimli19:20:07
Deneyim kazanmış olan, tecrübeli
kovuşturma19:19:49
Kovuşturmak işi
vurucu19:19:41
Vuran, silâh attığında hedefini vuran
yakışıksız19:19:14
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
HİSTERİ19:19:03
bk. isteri
Harcama19:18:53
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
tırabzan19:18:52
Merdiven parmaklığı
çiğ19:18:51
Pişmemiş veya az pişmiş
yansıtıcı19:18:50
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
artma19:18:49
Artmak işi
hakça19:18:25
Doğrulukla
toplamak19:17:59
Devşirmek
katrak19:17:31
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
sinema19:17:08
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
kuru meyve19:17:07
Yaş meyvenin kurutulmuşu
DAVUL19:17:03
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
ayşekadın19:16:56
Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye
zahiri19:16:52
Görünen, görünürdeki
sıçrama19:16:40
Sıçramak işi
rekonstrüksiyon19:16:29
Yeniden kurma
sahtekâr19:16:28
Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci
vatandaş19:16:18
Yurttaş
doğaçtan19:15:09
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
Mengene19:14:13
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
cingöz19:14:11
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
bakan19:13:56
Bakmak işini yapan (kimse)
ACELE ETMEK19:13:00
çabuk davranmak, ivmek
okur19:12:46
Okuyan kimse, okuyucu, kari
çevirmen19:12:29
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
yabani19:12:20
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
ruh çöküntüsü19:12:19
Ruhsal sıkıntı ve bunalım
YÜZEY19:10:27
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
19:10:26
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
alışık olmak19:10:22
alışkanlık durumuna gelmek
rutenyum19:09:43
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
Maharet19:09:08
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
iç yüz19:08:12
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
kıtır19:07:53
Uydurma söz, yalan
kestane kargası19:05:51
bk. alakarga
izci19:05:21
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
hüccet19:04:40
Belgit
yazma19:04:33
Yazmak işi, tahrir
AVUÇ19:04:09
Elin iç tarafı
yükseklik korkusu19:03:51
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
mayhoşluk19:03:45
Mayhoş olma durumu
Avusturyalı19:03:42
Avusturya kökenli olan (kimse)
tedvin etmek19:03:13
derlemek
tempo19:02:25
Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
alüfte19:02:16
İffetsiz, oynak, cilveli (kadın)
Gönül rahatlığı19:01:56
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
zedelemek19:01:37
Zarar vermek
tezat19:01:33
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
tevazu19:01:23
Alçak gönüllülük
kadirşinas19:01:13
Değerbilir, iyilikbilir
Sevecen19:00:43
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
meşk19:00:41
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
Körpelik19:00:38
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
karış19:00:03
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
oranlama18:58:47
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
itibaren18:58:30
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
İnik18:58:30
İnmiş, indirilmiş
sevilme18:58:28
Sevilmek durumu
Üstelik18:58:06
Üste verilen şey
İnleme18:57:22
İnlemek işi
yazıklar olsun18:57:13
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
Kerem18:57:04
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
Uzaklaşma18:57:03
Uzaklaşmak durumu
yük hayvanı18:56:58
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
kaleme almak18:56:49
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
Yoğurt18:56:12
Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı süt ürünü
Ölçüt18:55:02
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
SINIR boyu18:54:34
Ülke sınırları
KİLOSİKL18:54:20
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
Latin çiçeği18:54:14
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
cinsel18:53:48
bk. cinsî
CAR18:53:27
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
bilgelik18:53:22
Bilge olma durumu ve niteliği
soğuma18:53:01
Soğumak işi
maneviyat18:52:35
Maddî olmayan, manevî şeyler
yokçuluk18:50:18
Hiççilik, nihilizm
cereyan18:50:08
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
Sevme18:49:55
Sevmek işi
topuk18:49:53
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
tutya18:48:51
Çinko
müşir18:48:40
Mareşal
hanımefendi18:48:38
Üstün bir saygı göstermiş olmak için kadın adlarının sonuna getirilir veya adların yerine kullanılır
köse18:48:36
Bıyığı, sakalı çıkmayan (erkek)
nitelik18:48:00
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
Öğüt18:47:01
Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat
hürriyet18:46:59
Özgürlük
koşma18:46:44
Koşmak işi
eczacılık18:46:32
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
Sağır18:44:31
İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)
kulaç18:44:20
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
Abuhava18:43:53
İklim
velur18:43:52
Kadife
muharrİR18:43:05
Yazar
MEZRAA18:42:49
bk. mezra
KUDRET HELVASI18:41:55
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
külâh18:41:10
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
düşkün18:41:08
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
kamufle18:40:19
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş