belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

YILDIRIM20:15:24
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
KRON20:15:09
Çek para birimi
AYÇA20:14:41
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
donama20:14:40
Süsleme, tezyin
kayınço20:14:39
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
FAVORİ20:14:18
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
SADRAZAMLIK20:12:26
Sadrazam olma durumu
pusula20:12:11
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
İKİ20:11:43
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
ÜZMEK20:11:33
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
din20:10:56
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
Kaya20:10:56
Büyük ve sert taş kütlesi
Babasız20:10:37
Babası ölmüş çocuk, yetim
sıradanlık20:10:18
Sıradan olma durumu
sakın20:10:04
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
ihtiva20:09:56
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
Sıkıntı20:09:38
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
yoldaş20:09:37
Yol arkadaşı
hüsün20:09:14
Güzellik
Tanık20:08:31
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
Bağışlanma20:08:13
Bağışlanmak işi, affedilme
eğlence20:07:41
Eğlenmek işi
yakıcı20:07:40
Yakma özelliği olan, yakan
Büro20:07:37
Çalışma odası, yazıhane
utçu20:07:34
Ut yapan veya satan kimse
tarif20:07:16
Tanım
hatim20:06:42
Sona erdirme, bitirme
tercüme20:06:32
(dilden dile) Çevirme
BERRAK20:06:25
Duru, temiz, aydınlık, açık
et suyu20:06:07
İçinde et kaynatılmış su
Çektiri20:06:00
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
kadirşinas20:05:51
Değerbilir, iyilikbilir
Fonetik20:05:44
Ses bilgisi
bayır20:05:35
Küçük yokuş
ALEMDAR20:05:29
Bayrağı veya sancağı taşıyan, bayraktar, sancaktar
SU TAVUĞU20:05:21
Su tavuğugillerden, gri, kızıl karışımı tonda, benekli veya çizgili tüyleri olan bir kuş (Fulica atra)
inandırma20:05:09
İnandırmak işi
öğle uykusu20:05:03
Genellikle öğle yemeğinden sonraki kısa süreli uyku
yarma20:05:02
Yarmak işi
celep20:04:51
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
Çeper20:04:31
Çit
hazakat20:04:20
(hekimler için) Ustalık, uzluk
tarik20:04:08
Yol
PINAR20:03:56
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
pisboğaz20:03:46
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
pandül20:03:42
Sarkaç, rakkas
beylik20:03:37
Bey olma durumu
Abat20:03:35
Bayındır, mamur
zahirî20:03:12
Görünen, görünürdeki
Duyulma20:02:47
Duyulmak durumu
Arap20:02:47
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
mesh20:02:40
Bir şeyi elle sıvazlama
teşvik etmek20:02:35
isteklendirmek, özendirmek
edilgin20:02:28
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
pervane balığı20:02:28
Ay balığı
riyolit20:02:19
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
dinlemek20:02:07
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
tarazlama20:02:06
Tarazlamak işi
misket20:01:55
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
han20:01:31
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
aristokrasi20:01:21
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
gidi20:01:15
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
Sorun20:01:12
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
Naçiz20:01:02
Değersiz, önemsiz
havai20:00:48
Hava ile ilgili, havada bulunan
kurlağan20:00:47
Etyaran
yurdu20:00:40
İğnenin deliği
kalender20:00:35
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
cevap20:00:34
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
füme20:00:32
Duman rengi
sıradan20:00:32
Herhangi bir, bayağı, alelâde
atfetmek20:00:29
Yöneltmek, çevirmek
gösterme20:00:24
Göstermek işi
ilerleyici20:00:23
İleri giden, ilerleyen
Bakteri20:00:17
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
merdane20:00:02
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
faal19:59:54
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
lakerda19:59:43
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
eşik19:59:31
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
filoloji19:59:19
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
işlevcilik19:59:17
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
BERRİ19:59:11
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
Ucuzluk19:59:04
Ucuz olma durumu
Değiştirgeç19:59:01
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
seferi19:58:56
Yolculukla ilgili olan
ekipman19:58:44
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
postacı19:58:38
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
kelebek19:58:37
Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
kala19:58:35
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
öpme19:58:30
Öpmek işi
varak19:58:27
Yaprak
nalın19:58:24
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
GELENEKSEL19:58:21
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
besbelli19:58:17
Açık, apaçık, çok belli
niş19:58:07
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
talan19:58:04
Yağma, çapul
GÖRE19:57:59
uygun, elverişli, için
hafifseme19:57:57
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
vazıyet19:57:55
El koyma
otlak19:57:51
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
aba altından değnek (sopa) göstermek19:57:50
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
gayrı19:57:44
Artık, bundan böyle
hızlandırma19:57:39
Hızlandırmak işi
ılıkça19:57:30
Biraz ılık
Koç19:57:21
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
üzülme19:57:21
Üzüntü duyma, teessür
beden19:57:20
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
tiksinme19:57:13
Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
Tarla faresi19:57:10
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
bonbon19:57:04
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
konvoy19:56:57
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
S19:56:44
Kükürt"ün kısaltması
Çırak19:56:31
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
mezar19:56:13
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
eleme19:55:39
Elemek işi
iklimleme cihazı19:55:26
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
eşek dikeni19:55:18
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
müstahsil19:55:06
Üretici, yetiştirici
VASİSTAS19:54:55
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
nimet19:54:52
İyilik, lütuf, ihsan
çağırmak19:54:46
Binmek için bir araç istemek
tutumlu19:54:28
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
Kilogram19:54:21
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
mühlet19:54:16
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
Hararet19:54:10
Isı
At donu19:54:08
Atın tüyünün rengi
kem19:54:06
Noksan, eksik
romatizma19:53:39
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
sepici19:53:24
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
cesaret vermek19:52:32
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek