belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

satmak16:13:09
Kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermek, taslamak
kırılma16:12:38
Kırılmak işi
em16:12:10
İlâç, merhem
Lider16:11:44
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
para 16:11:27
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
Bizmut16:11:21
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
elim16:11:21
Acınacak, acıklı
FERT16:11:20
Birey
alan16:11:20
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
amansız16:11:19
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
Su katılmamış16:11:18
kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan
emircik16:11:17
Yalıçapkını, iskele kuşu
kamutay16:11:14
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu
hint kumaşı16:11:13
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
kız istemek16:11:11
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
şahap16:11:10
Akan yıldız, ağma
eren16:11:10
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
satranç tahtası16:11:09
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
dılak16:11:08
Bızır, klitoris
anif16:11:07
Sert, kaba
ispanyol dansı16:11:03
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
DAYANAK16:11:02
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
YASAKLAMA16:11:02
Yasaklamak işi
kuşluk16:11:02
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
dantel16:10:42
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
burgaç16:10:35
Anafor, girdap
canını vermek16:10:26
kendini feda etmek
kokuşmak16:10:07
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
ironi16:10:06
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
Yumak16:10:00
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
etyaran16:09:46
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
Atış16:09:32
Atmak işi veya biçimi
Uyluk16:09:31
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
tez elden16:09:31
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
iç bükün16:09:26
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
yırtıcı hayvan16:08:59
Vahşî hayvan
yürürlükte bulunmak16:08:53
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
utanç16:08:51
Utanma duygusu, hicap
yük hayvanı16:08:48
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
yukarı16:08:47
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
Halita16:08:45
Alaşım
yoldaş16:08:45
Yol arkadaşı
uskumrumsugiller16:08:43
Örnek hayvanı kırlangıç balığı ve zargana olan, kemikli balıklar takımının kefaller alt takımına giren bir familya
unutmak16:08:41
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
umut16:08:39
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
uçuculuk16:08:37
Uçucu olma durumu
toy16:08:34
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
titreme16:08:32
Titremek işi
tiksinti16:08:30
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
teğet16:08:28
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
terfi16:08:24
(derecesi, makamı) Yükselme
temelli16:08:22
Herhangi bir nitelikte temeli olan
tediye16:08:14
Para vb.bir şey verme, ödeme
teamül16:08:10
İş, davranış
çabalama kaptan ben gidemem16:08:09
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
tatmin16:08:06
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
savurmak16:08:04
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
sarman16:08:02
Azman, iri
KALDIRICI16:08:01
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
saadetle16:07:56
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
sığla16:07:54
Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sigala, günlük ağacı (Liquidambar orientalis)
süregelen16:07:53
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
sümsük16:07:51
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
sükûnet16:07:49
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
sübjektivist16:07:47
Öznelci
resmikabul16:07:42
Kabul töreni
renk16:07:40
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
patent hakkı16:07:37
İmalât izni
serbestlik16:07:35
Serbest olma durumu
operatör16:07:30
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
operacı16:07:29
Opera sanatçısı
ondüle16:07:25
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
muhit16:07:16
Çevre, yöre
monizm16:07:15
Tekçilik
mitoz16:07:11
bk. karyokinez
mitil16:07:10
İçine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yastık veya yorgan kılıfı
Yaslanmak16:07:09
Güvenmek
misina16:07:08
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
mikrobiyolog16:07:02
Mikrobiyoloji uzmanı
mezhep16:06:58
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
mezbaha16:06:55
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
meyve şekeri16:06:53
bk. levüloz
mesele16:06:47
Sorun
Rast16:06:44
Doğru
mengene16:06:41
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
makyajcı16:06:35
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
sorumlu tutmak16:06:34
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
makale16:06:33
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
mışıl mışıl16:06:31
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
müsteşrik16:06:29
Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist
mülhakat16:06:27
Bir bütüne katılanlar, ekler
lr16:06:25
Lorentiyum"un kısaltması
kölçer16:06:21
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
köklü16:06:17
Kökü olan
kök bilgisi16:06:12
Köken bilimi
hikâye etmek16:06:09
ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
kurçatovyum16:06:08
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
iskele kelepçesi16:06:05
İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
iskambil kâğıdı16:06:04
İskambil
irşat16:06:00
Doğru yolu gösterme, uyarma
işlik orun16:05:56
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
iğrenç16:05:54
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
içmece16:05:52
İçmeler
içkici16:05:50
İçki yapan veya satan kimse
esenleşme16:05:48
Esenleşmek işi, selâmlaşma
Cihaz16:05:47
Aygıt, alet, takım
esatirî16:05:45
Esatirle ilgili, esatire ait
ermişlik16:05:44
Ermiş olma durumu, evliyalık, velilik
elekten geçirmek16:05:40
elemek
delibaş16:05:38
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
dalyan ağı16:05:34
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
az16:05:30
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
Amfibi16:05:26
İki yaşayışlı
PİRİNÇ16:05:23
Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa)
Nükteli16:05:22
Nükte ile süslenmiş, nüktesi olan, esprili
Mareşal16:05:19
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
MURDARİLİK16:05:12
Omurilik
MONARŞİ16:05:09
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
Kıyaslama16:05:07
Kıyaslamak işi, mukayese
Kısıt16:05:06
Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşlarınca kaldırılması
Kötüleme16:04:57
Kötülemek işi
KEÇİ YEMİŞİ16:04:50
Yaban mersini
KENDİR16:04:48
Kenevir
HİSTOLOJİ16:04:40
Doku bilimi
FİRAR16:04:35
Kaçma, kurtulma
KALLEM16:04:34
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
Ağı çiçeği16:04:31
Zakkum
Azerî16:04:29
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
Ayrıcalıksız16:04:26
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
Arlı16:04:22
Namuslu, utangaç, sıkılgan