belge

1.İsimBir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Cümle 1: Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. - T. Buğra

Son Arananlar

fidye20:25:32
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
GEÇMİŞ20:25:25
Geçmek işini yapmış
nişanlanma20:25:18
Nişanlamak işi
karyola20:25:17
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
kıvırcık koyun20:24:36
bk. kıvırcık
şeytan taşlama20:24:33
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
kik20:24:20
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
şase20:24:19
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
atmasyon20:24:17
Uydurma, palavra
Yoğunluk20:24:11
Yoğun bir maddenin özelliği
zilli20:23:52
Zili olan, üstünde zili bulunan
fark etmek20:23:39
görmek, seçmek
deney20:23:33
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
lanetlenme20:23:23
Lânetlenmek işi
denetleme20:23:07
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
TAKLİTÇİ20:22:52
Bir şeyin benzerini yapan kimse
pertavsız20:22:39
Büyüteç
takip etmek20:22:15
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
billurlu20:21:44
İçinde billûr bulunan
elik20:21:43
Dağ keçisi, yaban keçisi
çakı20:21:00
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
görevli20:20:59
Görevi olan, vazifeli
ulum20:20:16
Bilimler, ilimler
düşürüm20:19:57
Düşürmek işi veya durumu
daralma20:19:56
Daralmak işi
fraksiyon20:19:54
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
esefle20:19:49
Üzülerek, acınarak
oğulcuk20:19:48
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
karar vermek20:19:28
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
FESHETME20:19:20
Feshetmek işi
enfraruj20:19:13
Kızıl ötesi
maden yatağı20:19:10
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
diğerkam20:19:02
Özgeci, özgecil
kaim20:19:00
(başka bir şeyin yerine) Geçen
kestane rengi20:18:59
Açık kahve rengi
ezel20:18:48
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
prizma20:17:57
Biçme
manifesto20:17:26
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
asabiye20:17:22
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
saklık20:17:20
Uyanıklık, teyakkuz
muvaffakiyetli20:17:02
Başarılı
asılı20:16:30
Asılmış olan
vurgun20:16:26
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
havlı20:16:22
Havı olan
tava20:16:02
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
misafirperverlik20:15:49
Konukseverlik
Dirsek20:15:48
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
özek doku20:15:48
Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima
uyarmak20:15:40
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
altıncı his20:15:32
bk. altıncı duygu
izhar20:15:03
Belirtme, gösterme, açığa vurma
paçavra hastalığı20:14:54
Grip, nezle, enflüenza
süne20:14:48
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
sergi evi20:14:46
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
yüzme20:14:39
Yüzmek (I, II) işi
yenilik20:14:27
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
mira20:13:50
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
kils20:13:49
Kireç, sönmemiş kireç
Zırh20:12:42
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
iğne20:12:20
Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
koşucu20:11:46
Koşuya katılan yarışçı
farba20:11:19
Fırfır, farbala
ay balığı20:10:53
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
fatih20:10:46
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
itimat20:10:34
Güven, güvenç
karakteroloji20:10:34
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
Alaturka20:10:34
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı
gümrükçü20:10:32
Gümrük görevlisi
Hortlak20:09:52
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
uza duyum20:09:30
Telepati
tef20:09:26
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
altlık20:09:25
Tabak veya bardak altı
eneme20:09:24
Enemek işi
deve kuşu20:09:14
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
ciro20:08:39
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
kemik bilimci20:08:28
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
yarış20:08:27
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
elifba20:08:02
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
anket yapmak20:07:54
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
Atatürkçülük20:07:11
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
laza20:07:11
Bal koymaya yarayan küçük tekne
aşikar20:07:10
Açık, apaçık, belli, meydanda olan
gergef20:07:08
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
müzmin20:07:08
Uzun süreli, süreğen, kronik
snop20:07:06
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
seyrekleşme20:07:02
Seyrekleşmek durumu
diyecek yok20:06:56
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
surat20:06:30
Yüz, çehre
usare20:06:22
Öz su
gerili20:06:22
Gerilmiş olan
delikanlı20:05:55
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
ilâhi20:05:42
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
ıncalız20:05:06
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
kükürt20:05:03
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
kayınço20:04:59
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
sürüklemek20:04:56
Akarsu için, götürmek
mukaddem20:04:34
Önce gelen, önceki
zarar20:04:19
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
belirtilen20:04:12
Tamlanan
bağıntılı20:04:03
Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafî, nispî, rölâtif
mikoz20:03:33
Mantar
salgı20:02:51
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
haraplık20:02:44
Harap olma durumu, yıkkınlık
mezru20:01:56
Ekilmiş, ekili
tampon20:01:40
Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç
perişan20:01:23
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
matematikçi20:01:20
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz20:00:52
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
hesap etmek20:00:15
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
iyi hoş (ama)19:59:49
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
alıp vermek19:59:38
yürek çarpıntısı geçirmek
meyyal19:59:25
Eğilimli, eğimli
Osmanlı Türkçesi19:59:07
XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu"da ve Osmanlı Devleti"nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın ağır baskısı altında kalan Türk diline verilen ad
Rn19:59:07
Radon"un kısaltması
bul19:59:02
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
tabii19:58:07
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
şatafat19:58:06
Süs ve gösteriş
iskambil kâğıdı gibi devrilmek19:57:41
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
KARİKATÜR19:57:00
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
selen19:56:27
Ses, haber, bilgi
AZIK19:56:27
Yiyecek, besin, gıda
namuslu19:56:26
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
çelik çomak19:56:26
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
şark19:56:22
Doğu
vapur19:56:02
Su buharı gücüyle çalışan gemi
mühürdar19:55:57
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
teklik19:55:57
Tek, bir olma durumu
kayaç19:55:56
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
saniyelik19:55:37
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
mandolin19:55:34
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı