bel kemi簨

Son Arananlar

iyimserlik11:54:06
Genel olarak her d羹羹nce ve ii iyi olarak deerlendiren bir tutum veya kiilik 繹zellii, nikbinlik, optimizm
Zeki11:53:54
Anlama, kavrama yetenei olan, zek璽s覺 olan, anlak, zeyrek
n羹ans11:53:50
Ay覺rt覺, 癟alar, fark
C繹mert11:53:30
Para ve mal覺n覺 esirgemeden veren, eli a癟覺k, selek, semih
KERMEN11:53:30
Kale, germen
Kurtar覺c覺11:53:23
Kurtaran, hal璽sk璽r
tespit11:53:19
Bir eyi salam bir bi癟imde yerletirme, yerinden oynamaz duruma getirme
yan覺t11:53:08
Cevap
perende11:52:54
Havada 癟ark gibi d繹nerek at覺lan takla
anari11:52:46
Siyas簾 ve idar簾 kurumlardaki 癟繹z羹lme sonucu olarak devlet denetiminin kalmamas覺 durumu, bas覺zl覺k
poet11:52:36
K羹癟羹k torba
襤KAZ11:52:18
Uyarma, uyar覺, dikkat 癟ekme, ihtar, tembih
rdek11:52:13
Perde ayakl覺lardan, evcil ve yaban簾 t羹rleri bulunan su kuu (Anas)
davran覺11:52:12
Davranmak ii veya bi癟imi, tutum, muamele, hareket
sal yar覺覺11:52:11
Genellikle nehirlerde sal ile yap覺lan bir t羹r yar覺
襤ltisaki11:52:08
襤ltisak olma durumu
aklaban11:52:00
en, akac覺 ve g羹ld羹r羹c羹 (kimse)
volkan11:51:56
Yanarda
D繹nem11:51:53
Belli 繹zellikleri olan zaman par癟as覺, devre, devir, periyot
mevhum11:51:52
Ger癟ekte olmay覺p var san覺lan, var diye d羹羹n羹len, kuruntuya dayanan, vehmolunmu
Yavan otu11:51:35
S覺racagillerden, mavi ve beyaz renkte 癟i癟ekler a癟an bir bitki (Artemisia)
GZG11:51:24
Ayna
halay11:51:18
Anadolu"nun 癟eitli b繹lgelerinde davul ve zurna eliinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
buhran ge癟irmek11:51:10
bunal覺m ge癟irmek
繹r羹mcekler11:51:09
r羹mceklerle akrepleri i癟ine alan bir eklem bacakl覺lar tak覺m覺
Lokman ruhu11:51:08
Eter
avaz11:51:01
Y羹ksek ses, nara
羹癟 beyaz11:50:55
Un, eker ve ya覺 anlatan bir s繹z
g繹z demek11:50:54
uursuzluk, k繹t羹l羹k getirdiine inan覺lan k覺skan癟 veya hayran bak覺lar dolay覺s覺yla k繹t羹 bir duruma d羹mek
tepi11:50:51
Bir i yapmak, harekete ge癟mek i癟in duyulan ve bireyin engelleyemeyecei kadar g羹癟l羹 istek
hafakan11:50:50
S覺k覺nt覺, 癟arp覺nt覺
ondal覺k11:50:47
Onda bir olarak al覺nan veya verilen 羹cret
satamak11:50:39
Sark覺nt覺l覺k etmek
az覺 kalabal覺k11:50:30
Birbirini tutmayan s繹zler s繹yleyen, yerli yersiz 癟ok konuan, boboaz
market11:50:26
Al覺c覺n覺n kendi iini kendisinin g繹rd羹羹, daha 癟ok her t羹rl羹 yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin sat覺ld覺覺 d羹kk璽n
of11:50:15
S覺k覺nt覺, bezginlik, usan癟, ac覺 gibi duygular覺 bildirir
of11:50:14
S覺k覺nt覺, bezginlik, usan癟, ac覺 gibi duygular覺 bildirir
asalak11:50:12
Bir canl覺n覺n i癟inde veya 羹zerinde s羹rekli veya ge癟ici olarak, onun zarar覺na yaayan baka canl覺, tufeyli, parazit
ince hastal覺k11:50:12
bk. ince hastal覺k
ses yitimi11:50:07
Ses kirilerinin 癟eitli sebeplerle ileyememesi y羹z羹nden sesin k覺s覺l覺p yok olmas覺, afoni
insaniyet11:50:02
襤nsanl覺k
KARARGAH11:50:02
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yard覺mc覺 ube ve b繹l羹mlerinden oluan kurulu
art arda11:49:40
Birbirinin arkas覺ndan
Toplanma11:49:39
Toplanmak ii
putperestlik11:49:36
Puta tapma durumu, fetiizm
YELKENL襤11:49:24
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve g繹l ta覺t覺)
m羹barek11:49:12
Verimli, bereketli
Gelime11:49:09
Gelimek ii, inkiaf, nev羹nema, tek璽m羹l
nazi11:49:08
Nazizm yanl覺s覺 (kimse)
fazla11:49:05
Gereinden, al覺覺lm覺tan 癟ok, a覺r覺 (olan), ziyade
襤drak11:49:02
Anlama yetenei, anlay覺, ak覺l erdirme
m羹samaha11:48:46
Hog繹r羹, tolerans
beze11:48:42
Yara veya 癟覺ban sebebiyle v羹cudun herhangi bir yerinde oluan ikinlik
dolays覺z11:48:32
Dorudan doruya olan, araya herhangi bir ara癟 girmeden, vas覺tas覺z, bil璽vas覺ta
ceza11:48:28
Uygun g繹r羹lmeyen tepki ve davran覺lar覺 繹nlemek i癟in 羹z羹nt羹, s覺k覺nt覺, ac覺 veren uygulama
hadise11:48:19
Olay
m羹kemmeliyet11:48:05
M羹kemmellik
KKTEN11:48:04
Y羹zeyde kalmay覺p derine inen, as覺l konuyu da i癟ine alan, k繹kl羹, cezr簾, radikal
metan11:47:35
羹r羹mekte olan karbonlu maddelerden 癟覺kan, havada sar覺 bir alevle yanan, renksiz bir gaz, batakl覺k gaz覺 (CH4)
iyilik etmek (veya yapmak)11:47:19
yararl覺 iler yapmak, yard覺mc覺 olmak
Cer11:47:14
ekme, s羹r羹kleyerek g繹t羹rme
BOA GRE襤11:47:11
Daha 癟ok 襤spanya ve Meksika"da, 繹zel olarak yetitirilmi boay覺 yenmek amac覺yla yap覺lan g繹steri
binek at覺11:47:03
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu i癟in yetitirilen at
Tutsak11:47:01
Savata ele ge癟en d羹man, esir
m羹naf覺k11:46:50
Arabozan, b繹l羹c羹, kar覺t覺r覺c覺, fesat癟覺, m羹fsit
ufk簾11:46:46
Yatay
mehil11:46:33
Bir iin bitirilmesi i癟in tan覺nan ek s羹re, 繹nel
mekanik癟ilik11:46:28
B羹t羹n fiziksel olaylar覺, uzay ve uzayda yer deitirmelerle a癟覺klayan g繹r羹, mekanizm
takoz11:46:22
Bir eyan覺n alt覺na k覺p覺rdamadan dik durmas覺 i癟in yerletirilen aa癟 kama, k覺sk覺
kamufle etmek11:46:08
gizlemek, maskelemek, alalamak, pe癟elemek
garanti11:45:48
G羹vence, inanca, teminat
Hay覺rsever11:45:41
Yoksullara, d羹k羹nlere, yard覺ma muhta癟 olanlara iyilik ve yard覺m etmesini seven, iyiliksever, yard覺msever
Kadem11:45:40
Ayak, ad覺m
an覺z11:45:34
Ekin bi癟ildikten sonra tarlada kalan k繹kl羹 sap
Haris11:45:30
襤stekli, a癟 g繹zl羹, bir eyi 癟ok fazla isteyen, h覺rsl覺
Ar覺nmak11:45:25
Kat覺覺ks覺z, ar覺 duruma gelmek
gelgit11:45:23
Bouna gidip gelme
HAZIR11:45:10
Bir i yapmak i癟in gereken her eyi tamamlam覺 olan, an覺k, amade, m羹heyya
癟ok seslilik11:45:08
Bir癟ok sesi m羹zie uygun olarak yazma sanat覺, polifoni
portakal suyu11:44:41
Portakal s覺k覺larak elde edilen su
D襤11:44:40
ene kemiklerinin 羹st羹ne dizili, 覺s覺r覺p koparmaya ve 癟inemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
sivrisinek11:44:36
ift kanatl覺lardan, insan ve memeli hayvanlar覺n kan覺yla beslenen, bir癟ok t羹r羹 bulunan ve bir t羹r羹 s覺tma mikrobu a覺layan, sulak, batakl覺k yerlerde 癟ok 羹reyen ve bula覺c覺 hastal覺klar覺 yayan u癟ucu b繹cek (Culexpipiens)
abonman11:44:23
Bir sat覺c覺 veya kamu kuruluu ile al覺c覺lar aras覺nda yap覺lan anlama
D羹zenleme11:44:18
D羹zenlemek ii
r羹zgarl覺11:44:15
Yel esen, yelin estii, yelli
v覺z11:44:11
B繹cek u癟arken veya at覺lan bir ey h覺zla ge癟erken 癟覺kan ses
Is覺veren11:44:02
Is覺 a癟覺a 癟覺karan, 癟evresine 覺s覺 salan (birleme, tepkime), ekzotermik
Raket11:43:55
Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak i癟in kullan覺lan, oval tahta bir kasnaa gerilmi bir ala veya l璽stikle kaplanm覺 olan, uzunca sapl覺 ara癟, vura癟
savamak11:43:47
Uramak, m羹cadele etmek
alabal覺k11:43:44
Ala bal覺kgillerden, souk ve duru sularda yaayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatl覺 su bal覺覺 (Trutta faris)
ajitasyon11:43:39
Ruhsal gerginliin d覺a vurmas覺
KONUMA11:43:35
Konumak ii
infil璽k11:43:32
G羹癟l羹 bir bi癟imde patlama
Ba覺ml覺11:43:15
Baka bir eyin istemine, g羹c羹ne veya yard覺m覺na bal覺 olan, 繹zg羹rl羹羹, 繹zerklii olmayan, t璽bi
premat羹re11:43:03
Vaktinden 繹nce, erken domu (bebek)
hikayecilik11:42:59
Hik璽ye yazma veya anlatma sanat覺, 繹yk羹c羹l羹k
Allah11:42:51
K璽inatta var olan her eyin yarat覺c覺s覺, koruyucusu olduuna ve tek olduuna inan覺lan y羹ce ve 羹st羹n varl覺k, Yaradan, Tanr覺, Rab, Mevl璽
Rimel11:42:41
Kad覺nlar覺n kirpiklerini k覺v覺rmak ve daha uzun g繹stermek i癟in f覺r癟a ile s羹rd羹kleri yal覺 s羹rme, maskara
enfraruj11:42:40
K覺z覺l 繹tesi
darl覺k11:42:29
Dar olma durumu
laskine11:42:23
襤skambil k璽覺tlar覺yla oynanan bir oyun
nianlanma11:42:13
Nianlamak ii
Maraba11:42:06
ift癟i
a覺rbal覺11:41:57
Davran覺lar覺 繹l癟羹l羹, olgun (kimse), vakur, cidd簾
as覺11:41:47
Asmak ii
k羹at11:41:46
A癟ma, a癟覺l覺
g繹k11:41:29
襤癟inde g繹k cisimlerinin hareket ettii sonsuz boluk, uzay, feza
u癟11:41:17
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktas覺
Tropika11:41:11
Yer yuvarla覺n覺n ekvatora paralel ve biri (Olak d繹nencesi) g羹neyde, 繹tekisi (Yenge癟 d繹nencesi) kuzeyde bulunan iki dairesinden her biri, d繹nence
yerek11:41:10
Daha iyi, daha 羹st羹n, daha uygun tutulan, m羹reccah
kutu11:40:52
襤nce tahta, mukavva, teneke, pl璽stik vb. den yap覺lm覺, genellikle kapakl覺 kap
d羹zenbaz11:40:48
D羹zenci, hileci
p羹riten11:40:46
Kutsal kitaplar覺 yeniden ve deiik bir anlay覺la okumaya 繹zen g繹steren kat覺 presbiteryen
mahana11:40:34
Bahane, ileri s羹r羹len s繹zde sebep
konumac覺11:40:24
Bir toplulukta konuan kimse, hatip, konferans癟覺
Arabal覺11:40:15
Arabas覺 olan
EPER11:40:05
it
OYDA11:39:58
Ayn覺 d羹羹ncede, ayn覺 inan癟ta olan, hemfikir
RGTL11:39:58
rg羹tlenmi olan, tekil璽tl覺
Tart覺m11:39:51
bk. dizem
fan11:39:45
Havaland覺rma arac覺, pervane, pervane kanad覺; vantil璽t繹r
l璽ktik asit11:39:22
Eki s羹tte ve bitkilerin 癟ounda bulunan asit alkol, s羹t asidi
EKSKAVATR11:39:15
Kaz覺 makinesi kazaratar, kazma癟
zaten11:39:04
Dorusu, dorusunu isterseniz, asl覺nda, esasen
b覺z覺r11:39:00
Kad覺nl覺k organ覺n覺n 羹st yan覺nda cinsel zevk duyumu noktas覺 olan b繹l羹m, klitoris
覺k覺n11:38:59
Bir ravent t羹r羹
k羹p11:38:59
Su, pekmez, ya gibi s覺v覺lar覺 veya un, buday gibi tah覺llar覺 saklamaya yarayan, geni kar覺nl覺, dibi dar toprak kap
dayan覺kl覺l覺k11:38:55
Dayan覺kl覺 olma durumu, metanet
dalg覺n11:38:29
evresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar d羹羹ncelere dalm覺 olan veya dikkatini belirli bir konu 羹st羹nde toplayamayan, gafil
kapanma11:38:16
Kapanmak ii