bel kemi簨

Son Arananlar

m羹kellef11:18:52
Bir eyi yapmak zorunluluu olan, y羹k羹ml羹
ETS襤Z11:18:45
Eti olmayan
halhal11:18:44
Kad覺nlar覺n ayak bileklerine takt覺klar覺 bilezik
y覺覺l覺11:18:44
Y覺覺lm覺 olan
mikser11:18:27
eitli yiyecek maddelerini kar覺t覺rmaya yarayan elektrikli alet, kar覺t覺r覺c覺
ta覺t11:18:26
Ta覺ma arac覺
mehur11:18:26
nl羹, tan覺nm覺, herkes癟e bilinen, ang覺n
rulman11:18:25
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma s羹rt羹nmesi yerine bir yuvarlanma s羹rt羹nmesi salayarak enerji kay覺plar覺n覺 azaltmak i癟in yataklar ile muylular aras覺na yerletirilen par癟a
uyarla癟11:18:24
Ayr覺 b羹y羹kl羹k ve yap覺larda olan par癟alar覺 bir araya getirmek i癟in kullan覺lan balama par癟as覺, adapt繹r
d羹k羹11:18:22
G繹rev ve meslek 癟al覺mas覺 d覺覺nda severek yap覺lan, dinlendirici, oyalay覺c覺 ura, hobi
T繹re11:18:13
Bir toplulukta benimsenmi, yerlemi davran覺 ve yaama bi癟imlerinin, kurallar覺n, g繹renek ve geleneklerin, ortaklaa al覺kanl覺klar覺n, tutulan yollar覺n b羹t羹n羹
raci11:18:12
Geri d繹nen
TEOR襤K11:18:11
Kurama dayanan, kuramsal, nazar簾
engelsiz11:18:06
Engeli olmayan, m璽nias覺z
az覺c覺k11:18:04
ok az, biraz
Yaban mersini11:18:04
Fundagillerden, 癟i癟ekleri beyaz veya pembe, yapraklar覺 taneli bir bitki, ke癟i yemii (Vaccinium myrtillus)
Kotlet11:18:03
Pirzola
Deme11:17:59
Demek ii
hog繹r羹rl羹k11:17:56
Hog繹r羹 ile davranma durumu
Moral11:17:50
Bir insan覺n ruhsal g羹c羹, y羹rek g羹c羹, maneviyat
fesat癟覺11:17:36
Ara bozucu, kar覺覺kl覺k 癟覺karan, ordubozan, m羹fsit
PIRNALLIK11:17:35
P覺rnal 癟al覺l覺覺
襤dareli11:17:35
襤dare etmesini bilen, iyi y繹neten
M羹hresenk11:17:35
Alaca somaki, balgam ta覺
canavar11:17:32
Masallarda s繹z羹 ge癟en yaban簾, y覺rt覺c覺 hayvan
hunnak11:17:32
Boak, anjin
HARABE11:17:28
Eski 癟alardan kalm覺 ehir veya yap覺, 繹ren, kal覺nt覺
irade yitimi11:17:20
Karar verme, dikkat, istekli k覺m覺ldama gibi zihin veya beden etkinliine ilikin ileri yapamamaktan doan sinir yorgunluunda g繹r羹len bir belirti, abuli, isten癟 yitimi
helezoni11:17:18
Sarmal, y覺lankavi, helisel
kont11:17:16
Roma imparatorunun dan覺man olarak se癟tii kimse
istimbot11:17:13
Filika b羹y羹kl羹羹nde, islimle ileyen deniz teknesi, 癟atana
sinirsel11:17:03
Sinirle ilgili, sinir bak覺m覺ndan, asabi
Topla癟11:17:01
Elektrik dinamolar覺nda, hareketli b繹l羹m羹n 羹zerindeki iletken devrelerde oluan ak覺m覺 toplay覺p tek bir devreye veren ara癟, kolekt繹r
ismet11:17:01
Ahl璽k kurallar覺na bal覺 kalma durumu, sililik
M覺zrak11:17:00
Uzun sapl覺, sivri demir u癟lu sil璽h, c覺da
terin11:17:00
Y覺l覺n onuncu ve on birinci aylar覺na verilen ortak ad
繹rneklik11:16:59
rnek olarak ayr覺lm覺 bulunan, numunelik
megul etmek11:16:53
vaktini almak
m羹h羹rc羹11:16:49
M羹h羹r kaz覺yan kimse
Kal覺t11:16:43
len bir kimseden yak覺nlar覺na ge癟en mal veya m羹lk, miras
zafer11:16:39
Savata kazan覺lan baar覺, utku
YARLIGAMA11:16:34
Yarl覺gamak ii, mafiret
kelebek11:16:34
Pul kanatl覺lardan, v羹cudu, kanatlar覺 ince pullarla ve t羹rl羹 renklerle 繹rt羹l羹, d繹rt kanatl覺, 癟ok say覺da t羹rleri olan b繹ceklere verilen genel ad
YZME HAVUZU11:16:33
Spor, sal覺k ve elence amac覺yla yap覺lm覺, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
fikir yaz覺s覺11:16:28
D羹羹nce y繹n羹 a覺r basan yaz覺 veya makale
m羹stahsil11:16:26
retici, yetitirici
sihir11:16:05
B羹y羹, ba覺
cebirsel11:15:56
Cebirle ilgili
cenah11:15:52
Ku kanad覺
manas覺z11:15:50
Anlams覺z
Kar覺t11:15:47
Nitelik ve durumlar覺 birbirine b羹sb羹t羹n ayk覺r覺 olan, z覺t, kontrast
orman kua覺11:15:32
S覺ral覺 ormanlar覺n oluturduu dizi, orman dizisi
nesir11:15:31
Dilin s繹z dizimi kurallar覺na uygun olarak kullan覺lan anlat覺m bi癟imi, manzum olmayan s繹z ve yaz覺, d羹z yaz覺
KABA SIVA11:15:30
襤nce s覺vadan 繹nce duvarlarda bulunan p羹r羹zleri doldurup kapatmak i癟in yap覺lan s覺va
tuzcu11:15:27
Tuz satan kimse
pa癟avra hastal覺覺11:15:12
Grip, nezle, enfl羹enza
plasenta11:15:05
Etene, son, meime
mal簾11:15:01
Mal ve para ile ilgili, parasal
KE襤 YEM襤襤11:14:57
Yaban mersini
monopol11:14:56
Tekel
baka癟11:14:54
D羹rb羹n
g繹z kamat覺rmak11:14:48
kuvvetli 覺覺k veya parlakl覺k, k覺sa bir zaman i癟in g繹r羹羹 buland覺rmak
s覺rf11:14:40
Salt, ancak, sadece, yaln覺z
yank覺ca11:14:39
Baka birinin kulland覺覺 s繹z veya c羹mleleri anlams覺z olarak yank覺 gibi tekrarlama, ekol璽li
yads覺mak11:14:39
襤lgili, bal覺 bulunduu bir eye yabanc覺 kalmak
g繹n羹l almak (veya g繹nl羹n羹 almak)11:14:35
sevindirmek
harman d繹vmek11:14:33
ekin tanelerini saptan ay覺rmak iini yapmak
Emtia11:14:23
Mallar, sat覺lacak eyler
oklava11:14:16
Hamur a癟makta kullan覺lan silindir bi癟iminde uzunca denek
vesikal覺k fotoraf11:14:02
Vesika, resm簾 belge i癟in gerekli olan belli 繹l癟羹lerdeki fotoraf
bezgin11:14:01
Yaama veya i g繹rme isteini yitirmi
aferist11:14:01
Vurguncu, dalavereci, 癟覺kar覺n覺 bilen, 癟覺karc覺
deer vermek11:14:00
deerli saymak, 繹nem vermek
az11:13:55
Azot"un k覺salt覺lmas覺. Bu gaz N k覺saltmas覺 ile de g繹sterilir
Konfeksiyon11:13:45
Haz覺r giyim eyas覺
ferdiyet癟ilik11:13:39
Bireycilik
ikiy羹zl羹l羹k11:13:30
襤kiy羹zl羹 olma durumu, riyak璽rl覺k, m羹ra簾lik
kararlat覺rma11:13:26
Kararlat覺rmak ii
KL襤K11:13:25
Hizip
s繹zl羹k11:13:14
Bir dilin b羹t羹n veya belli bir 癟ada kullan覺lm覺 kelime ve deyimlerini alfabe s覺ras覺na g繹re alarak tan覺mlar覺n覺 yapan, a癟覺klayan veya baka dillerdeki kar覺l覺klar覺n覺 veren eser, l羹gat
繹rtmek11:12:59
Kapamak
癟ar覺11:12:58
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
Radon11:12:57
Atom numaras覺 86, atom a覺rl覺覺 222 olan, radyum tuzunun su ile ilenmesinden, hidrojen ve oksijenle kar覺覺m durumunda elde edilen, boru yard覺m覺yla s覺v覺 hava i癟inden ge癟irilerek kar覺覺mdan ayr覺lan radyoaktif element. K覺saltmas覺 Rn
dei toku11:12:57
Dei, al覺 veri, m羹badele, trampa
can s覺k覺nt覺s覺11:12:56
yap覺lacak bir i olmamaktan ve hi癟bir eyle oyalanma imk璽n覺 bulunamad覺覺 i癟in duyulan tedirginlik, bunal覺m
Sadrazaml覺k11:12:44
Sadrazam olma durumu
tekir11:12:43
Postu siyah 癟ubuklarla ve beneklerle s羹sl羹, k羹l renginde veya boz olan (kedi)
KAF襤YE11:12:29
iirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve ayn覺 sesi veren hecelerin benzemesi, uyak, (halk edebiyat覺nda) ayak
hatime11:12:29
Son, sonu癟
NCES襤ZL襤K11:12:29
ncesi olma durumu, ezeliyet
GURUR11:12:23
Kendini beenme, b羹y羹klenme, kibir
y羹zge癟11:12:23
Bal覺klarda ve y羹zen memelilerde kar覺n ve g繹羹ste 癟ift, s覺rt, kuyruk ve an羹ste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi salayan organ
gaddaR11:12:22
Ac覺mas覺 olmayan, bakalar覺na haks覺zl覺k eden, merhametsiz, kat覺 y羹rekli, insafs覺z davranan, k覺y覺c覺
okyanus mavisi11:12:21
Koyu mavi
癟ekitirme11:12:04
ekitirmek ii
tel璽11:12:01
Kumala astar aras覺na konularak giysinin dik durmas覺n覺 salayan kolal覺 bez
ifa11:11:59
Beden簾 veya ruh簾 bir hastal覺覺n son bulmas覺, hastal覺ktan kurtulma, onma
aklan11:11:47
Sular覺n覺 bir denize veya g繹le g繹nderen b繹lge, maile
kokmu11:11:39
羹r羹y羹p bozularak k繹t羹 kokan, kokuuk
Asabiyet11:11:37
Sinirlilik, asab簾 yap覺l覺 olma
insans覺11:11:37
襤nsana benzeyen, insan覺 and覺ran, antropoit
m羹jdeleme11:11:32
Mutulama
besli11:11:30
bk. besili
operat繹r11:11:27
Ameliyat yapan, uzmanl覺覺 ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
Sevgili11:11:17
Sevgi ve bal覺l覺k duyulan
s覺k覺nt覺 vermek11:11:17
tedirgin etmek, bunaltmak
pahal11:11:16
Ters, aksi
kepenk11:11:15
Genellikle d羹kk璽nlar覺 kapamak i癟in kullan覺lan, sa癟 levha veya t羹rl羹 bi癟imlerde demir veya tahta kanat
ANGAL11:11:14
Ayakta g羹reirken kar覺 g羹re癟inin koltuu alt覺ndan bir kolu sokarak bir ayakla o g羹re癟inin bir baca覺na 癟engel takt覺ktan sonra onu 繹ne doru eip ba覺 羹zerinden atma oyunu, 癟elme takma
ie yaramak (veya yaramamak)11:11:13
elverili olmak
besin11:11:13
Yenilebilir, beslenmeye elverili her t羹r madde, az覺k, g覺da
h羹k羹ms羹zl羹k11:11:13
H羹k羹ms羹z olma durumu, ge癟ersizlik
At覺11:11:13
Atmak ii veya bi癟imi
ereti almak11:11:09
繹d羹n癟 almak
ZENC襤11:11:01
Siyah 覺rktan olan kimse, siyah簾
berat11:10:56
Bir bulutan, bir haktan yararlanmak i癟in devlet癟e verilen belge, patent
dalyan a覺11:10:51
Huni bi癟iminde olduk癟a dar g繹zl羹 bal覺k a覺
s繹vme11:10:45
S繹vmek ii, s繹vg羹, k羹fretme
berk11:10:33
Sert, kat覺
癟i癟ek d羹rb羹n羹11:10:29
bk. kaleydoskop
mikrop11:10:28
Mikroskopla g繹r羹lebilen, 癟羹r羹meye, mayalanmaya ve hastal覺klara yol a癟an bir h羹creli canl覺
Z襤RVE11:10:24
Doruk, tepe
繹ncesiz11:10:20
Zamanda balang覺c覺 olmayan, ezeli
sifon11:10:20
Bir s覺v覺y覺 bir kaptan baka bir kaba aktarmaya yarayan, deiik uzunlukta iki kolu olan b羹k羹lm羹 boru
e bi癟im11:10:15
Baka bir eyin bi癟im veya yap覺 bak覺m覺ndan ayn覺s覺 olan ey, izomorf
kay覺n valide11:10:12
Kaynana
d繹em11:10:12
Tesisat, donan覺m
sulanma11:10:12
Sulanmak ii
hadise11:10:12
Olay
ayakl覺11:10:11
Aya覺 olan