bel kemi簨

Son Arananlar

yavak22:00:24
Bit yavrusu, sirke
haz覺r22:00:23
Bir i yapmak i癟in gereken her eyi tamamlam覺 olan, an覺k, amade, m羹heyya
tespit22:00:18
Bir eyi salam bir bi癟imde yerletirme, yerinden oynamaz duruma getirme
fitneci22:00:08
Fitne 癟覺karan, kar覺t覺r覺c覺, ara bozucu
襤siz g羹癟s羹z21:59:39
Yapacak hi癟bir ii olmayan veya i tutmayan
癟atana21:58:57
Filika b羹y羹kl羹羹nde, islimle ileyen deniz teknesi, k羹癟羹k vapur, istimbot
baht覺 a癟覺k21:58:44
Talihli
seviye21:58:34
D羹zey
羹zengi21:58:23
Eyerin iki yan覺nda as覺l覺 bulunan ve hayvana binildiinde ayaklar覺n bas覺lmas覺na yarayan, alt覺 d羹z demir halka
羹z羹nt羹s羹z21:58:07
z羹nt羹s羹 olmayan, s覺k覺nt覺s覺z, ac覺s覺z
羹z羹nt羹l羹21:57:50
z羹nt羹s羹 olan, ac覺l覺, m羹teessir
羹z羹m asmas覺21:57:40
z羹m 癟ubuunun ve dallar覺n覺n as覺larak yetitirilmesi sonucu oluturulan asma
MUTASYON21:57:34
Deiinim
羹z羹m ekeri21:57:29
Glikoz
羹rtiker21:57:00
Kurdeen
羹癟gen21:56:54
癟 tepe noktas覺, 羹癟 a癟覺s覺, 羹癟 kenar覺 olan geometri bi癟imi, m羹selles
繹zseverlik21:56:19
Kiinin kendi bedensel ve ruhsal benliine kar覺 duyduu hayranl覺k ve bal覺l覺k, narsisizm
繹zleme21:56:08
zlemek ii, itiyak
羹retici21:55:37
retimle uraan (kimse), yetitirici, m羹stahsil
繹zgeci21:55:36
Kiisel yarar g繹zetmeksizin bakas覺na yararl覺 olmaya 癟al覺an (kimse) dierk璽m
ba kald覺rma21:55:35
ba kald覺rmak ii, isyan
繹zg羹rl羹k21:55:30
Herhangi bir k覺s覺tlamaya, zorlamaya bal覺 olmaks覺z覺n d羹羹nme veya davranma, herhangi bir arta bal覺 olmama durumu, serbest簾
helezonlu21:54:59
Helezonu olan, sarmal
AIT21:54:50
len bir kimsenin gen癟liini, g羹zelliini, iyiliklerini, deerlerini, arkada b覺rakt覺klar覺n覺n ac覺lar覺n覺 veya b羹y羹k fel璽ketlerin ac覺l覺 etkilerini dile getiren s繹z veya okunan ezgi, yaz覺lan yaz覺, sau, mersiye
繹zg羹l a覺rl覺k21:54:43
Bir cismin 1 cm糧 hacmindeki par癟as覺n覺n a覺rl覺覺
繹zentisiz21:54:03
zenti olmadan yap覺lan, 繹zenti g繹sterilmeden yap覺lan, 繹zenmeden yap覺lan
zekavet21:53:33
abuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zek璽
繹zenli21:53:30
zen g繹sterilerek yap覺lan (i), itinal覺
bostan21:53:29
Sebze bah癟esi
bilirkii raporu21:53:23
Bilirkiinin haz覺rlam覺 olduu rapor
繹yk羹nme21:53:06
yk羹nmek ii, taklit
kabalak21:53:03
Birinci D羹nya Sava覺nda Osmanl覺 ordusunda kullan覺lm覺 olan, apkaya benzeyen bir t羹r bal覺k
繹rg羹tleme21:52:41
rg羹tlemek ii, tekil, tekil璽tland覺rma
繹rg羹21:52:21
rmek ii veya bi癟imi
繹reke21:52:01
Erilmekte olan y羹n, keten gibi eylerin tutturulduu, bir ucu 癟atal denek
emirber21:51:59
Emir eri
Olduk癟a21:51:49
Yetecek kadar, epey, hayli
zemberek otu21:51:45
Atkuyruu
繹r羹mcekler21:51:36
r羹mceklerle akrepleri i癟ine alan bir eklem bacakl覺lar tak覺m覺
繹nsel21:51:16
Hi癟bir denemeye dayanmadan ve yaln覺z ak覺l yoluyla, apriori
bitek21:50:41
Bol ve iyi bitki yetitiren, verimli (toprak), m羹mbit
繹n al覺m hakk覺21:50:28
癟羹nc羹 kiiye sat覺lan bir m羹lk羹 bir kimsenin 繹ncelikle sat覺n almas覺na yetki veren hak, ufa hakk覺
L demiri21:50:26
Sanayide kullan覺lan L bi癟iminde b羹k羹lm羹 demir 癟ubuk
m羹zakere21:50:24
Bir konuyla ilgili g繹r羹me, dan覺ma
繹n al覺m21:50:12
Bir m羹lk ka癟a sat覺n al覺nm覺sa, o m羹lke o para ile sahip olma, ufa
繹mre bedel21:49:53
bir 繹mre deecek kadar (iyi, g羹zel, deerli)
azimli21:49:38
Karar覺nda, tutumunda direnen, kararl覺
繹ld羹rmek21:49:38
(bitki i癟in) Solup kurumas覺na sebep olmak
繹l羹 doum21:48:55
Bebein 繹l羹 domas覺 durumu
繹l癟ekli21:48:28
l癟ek fark覺yla aynen b羹t羹n羹 veren geometrik ekil veya eleman
繹l癟羹s羹z21:48:20
l癟羹lmemi, 繹l癟羹s羹 al覺nmam覺 olan
asorti21:48:11
(daha 癟ok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yap覺da olan
繹l癟羹nl羹21:48:10
Standart
繹l癟羹m21:47:47
l癟mek ii
癟ok eli21:47:19
Ayn覺 zamanda bir癟ok kad覺nla evli olan (erkek) veya bir癟ok erkekle evli olan (kad覺n), poligram
癟il21:47:02
Orman tavuugillerden, eti i癟in avlanan, ormanlarda yaayan bir ku, da tavuu (Tetrastes bonasia)
癟iftteker21:46:51
Bisiklet
癟iftlik k璽hyas覺21:46:38
iftlik ilerini y繹neten kimse
癟ift21:46:23
(nesneler i癟in) Birbirini tamamlayan iki tekten oluan
癟inemek21:46:13
Ayak veya tekerlek alt覺na alarak ezmek
癟ie21:46:05
Ceviz veya badem i癟i
yerletirme21:46:03
Yerletirmek ii
癟i癟ek tac覺21:45:47
i癟eklerin 羹reme organlar覺n覺n 癟evresinde t羹rl羹 renkte yaprak癟覺klardan oluan ve b繹cekleri 癟eken organ
癟i癟ek d羹rb羹n羹21:45:34
bk. kaleydoskop
enstit羹21:45:26
Bir 羹niversiteye bal覺 veya ba覺ms覺z bir kurulu olarak genelikle arat覺rma yapan ve baz覺 durumlarda 繹retime de yer veren eitim kurumu
癟epe癟evre21:44:37
B羹t羹n yanlar覺n覺 kuatacak bi癟imde, f覺rdolay覺
癟entmek21:44:00
Soan, salatal覺k gibi eyleri k羹癟羹k ve ince par癟alar durumunda doramak
癟elim21:43:30
G羹癟, kuvvet
癟elebi21:43:11
G繹rg羹l羹, terbiyeli, olgun (kimse)
癟ekememezlik21:42:36
ekememe durumu veya 癟ekememekten, k覺skan癟l覺ktan doan davran覺
癟ek羹l21:42:19
Ucuna k羹癟羹k bir a覺rl覺k balanm覺 iple oluturulan, yer 癟ekiminin dorultusunu belirtmek i癟in sark覺t覺larak kullan覺lan bir ara癟, akul
癟ayhane21:41:51
ay evi
癟arpan21:41:38
Bir 癟arpmada 癟arp覺lan say覺 veya cebirsel anlat覺mlardan her biri
癟arp覺ma21:41:18
arp覺mak ii, m羹sademe, sadme
癟覺kra21:41:06
S覺k 癟al覺
癟覺kma21:40:49
覺kmak ii
癟覺kak21:40:25
覺k覺lacak yer, 癟覺k覺t, mahre癟
癟覺k覺nt覺l覺21:40:00
覺k覺nt覺s覺 olan
boya21:36:24
Renk vermek, d覺 etkilerden korumak i癟in eyan覺n 羹zerine s羹r羹len veya i癟ine kat覺lan renkli madde
al覺c覺21:36:10
Sat覺n almak isteyen kimse, m羹teri
MESAJ21:35:30
Bir devlet b羹y羹羹n羹n, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolay覺s覺yla ilgililere g繹nderdii bildiri
k覺m覺z21:34:09
K覺srak s羹t羹n羹n mayalanmas覺yla yap覺lan, az alkoll羹, eki, eski bir T羹rk i癟kisi
hamaset21:33:31
Yiitlik, kahramanl覺k, cesaret
kolokyum21:33:21
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyas簾, ekonomik, diplomatik sorunlar覺 tart覺mak i癟in yap覺lan akademik toplant覺, konuu, bilimsel toplant覺
demir aac覺21:32:36
襤ki 癟eneklilerden, ana yurdu Avustralya olan bir evcikli veya iki evcikli bir aa癟 (Casuarina)
pusmak21:32:33
Bir eyi kendine siper edip saklanmak
mahcup olmak21:28:54
utanmak
Sirk羹ler21:28:50
Genelge, tamim
y覺lankavi21:28:19
Dolamba癟l覺, dolanarak giden
ta levrei21:28:14
G繹lge bal覺覺
iyiliksever21:28:13
襤yilik癟i, hay覺rsever
doalc覺l覺k21:27:39
Ger癟ein doaya uygun bi癟imde yans覺t覺lmas覺n覺 ama癟layan sanat ak覺m覺, nat羹ralizm
kelimesi kelimesine21:27:21
Hi癟bir kelimesini atlamadan, olduu gibi, t覺pk覺, harfiyen, aynen, motamot
katmerli21:27:05
Aras覺na ya ve kaymak s羹r羹lerek katlanm覺 yufka ekmei
hat覺rlama21:26:58
Hat覺rlamak durumuna konu olmak, an覺msama
Sembolist21:26:40
Sembolizmle ilgili
bula覺c覺21:26:34
Birinden bakas覺na ge癟en, bulaan, sri
bulama癟21:26:30
Sulu, c覺v覺k hamur
asma yapra覺21:26:17
Zeytinyal覺 ve etli dolma yapmakta kullan覺lan k繹rpe asma yapra覺
aslanaz覺21:26:15
S覺raca otugillerden, t羹rl羹 renkte, g羹zel, kokusuz 癟i癟ekleri olan bir bitki
askere al覺nmak21:26:11
askerlik 繹devini yapmak i癟in er eitim merkezine g繹nderilmek
emsal21:26:05
Benzerler
ar覺t覺m evi21:26:04
eker, petrol gibi maddelerin ar覺t覺ld覺覺 yer, tasfiyehane, rafineri
art覺21:25:58
Toplama ileminde + iaretinin ad覺, zait
iskambil k璽覺d覺 gibi devrilmek21:25:40
birer birer ve birbiri ard覺 s覺ra devrilmek
SELAM21:25:19
Bir kimseyle kar覺la覺ld覺覺nda, birinin yan覺na gidildiinde veya yan覺ndan uzakla覺ld覺覺nda kendisine s繹zle veya iaretle bir nezaket g繹sterisi yapma, esenleme
etkileim21:24:44
Birbirini kar覺l覺kl覺 olarak etkileme ii
z羹ppece21:24:44
Z羹ppe (bir bi癟imde)
yerine ge癟mek21:24:41
g繹revden ayr覺lan birinin yerini almak
tenkit癟ilik21:24:35
Eletiricilik
tenas羹p21:24:32
Birbirine uyma, yak覺ma, aralar覺nda uygunluk bulunma, oran, orant覺
temerr羹t21:24:29
Dik kafal覺l覺k, kafa tutma
g羹vercin21:24:13
G羹vercingillerden, h覺zl覺 ve uzun zaman u癟abilen, k覺sa v羹cutlu, s覺k t羹yl羹, bir癟ok evcillemi t羹rleri bulunan, yemle beslenen ku (Columba)
tecr羹be etmek21:24:13
denemek, s覺namak
mahalle 癟apk覺n覺21:24:11
Beceriksiz 癟apk覺n
tara21:24:04
Bir 羹lkenin baehri veya en 繹nemli ehirleri d覺覺ndaki yerlerin hepsi, d覺arl覺k
tahayy羹l21:23:48
Hayalde canland覺rma, sembolletirme
tab覺21:23:41
Miza癟, huy, tabiat, karakter
s覺zlama21:23:29
S覺zlamak ii
Patlatma21:23:28
Patlatmak ii
soytar覺21:22:56
S繹z ve davran覺lar覺yla halk覺 g羹ld羹r羹p elendiren kimse, maskara
sirk羹lasyon21:22:50
Dolan覺m, dolan覺, tedav羹l
senat繹r21:22:44
Senato 羹yesi
soytar覺l覺k21:22:34
Soytar覺 olma durumu veya soytar覺ya yak覺覺r davran覺, kamerlik, maskaral覺k
sebats覺z21:22:19
Sebat etmeyen
sebatl覺21:22:11
Sebat eden, direken, sebatk璽r
kitap21:22:06
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmi, bas覺l覺 veya yaz覺l覺 k璽覺t yapraklar覺n b羹t羹n羹
Cf21:21:59
Kaliforniyum"un k覺saltmas覺
sa癟ma sapan konumak21:21:58
ne s繹ylediini bilmeden d羹羹ncesiz, tutars覺z konumak
sazl覺k21:21:50
Sazlar覺 (I) 癟ok olan yer