bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

enfraruj02:45:34
Kızıl ötesi
Erguvani02:41:47
Eflâtunla kırmızı arası renk
zıt kutup02:40:48
Farklı durum ve yapıda olma
DEVİNİM02:40:09
Devinmek işi, hareket
tercüme02:39:42
(dilden dile) Çevirme
zemheri02:39:13
Kışın en şiddetli zamanı, kara kış
zedelemek02:39:10
Zarar vermek
yetim02:38:58
Babası ölmüş olan çocuk
yassı02:38:45
Yayvan ve düz
uzun hikâye02:38:32
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
uygur02:38:15
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
ufuk02:38:10
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
tokat02:38:05
(insana) El içi ile vuruş
temizleme02:38:02
Temizlemek işi
temelli02:37:57
Herhangi bir nitelikte temeli olan
kitapçı02:37:53
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
tecil02:37:44
Erteleme
tebdil02:37:37
Değiştirme
tatlı su02:37:34
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
tastamam02:37:29
Çok uygun, tıpatıp
Saç02:37:27
Baş derisini kaplayan kıllar
tarik02:37:16
Yol
tarif02:37:05
Tanım
taraz02:37:03
İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik
tarator02:37:00
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
tanım02:36:52
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
tan ağarmak (veya atmak)02:36:47
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
tampon02:36:42
Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç
tahkikat02:36:40
Soruşturmalar
sundurma02:36:37
Sundurmak işi
seren02:36:29
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
sıvacı02:36:24
Duvarları sıvayan kimse
sütlü kengel02:36:19
Deve dikeni
riya02:36:11
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
ritmik sayma02:36:04
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
patis02:35:54
Patiskanın kısaltılmış şekli
pat02:35:51
Yassı, basık
papa02:35:48
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
otalamak02:35:38
Otamak
ot02:35:33
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
Özenmek02:35:15
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
paralelkenar02:35:14
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen
murabıt02:35:07
Savaşçı derviş
mezraa02:34:50
bk. mezra
mezhep02:34:47
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
mestur02:34:24
Örtülü, kapalı, gizli
mesnet02:34:22
Dayanak
meraklı02:34:07
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
memnuiyet02:34:02
Yasak olma, yasak edilme durumu
mekruh02:33:49
İğrenç, tiksindirici
mekkareci02:33:47
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
mekanizma02:33:44
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
mehtap02:33:39
Ay ışığı
likide02:33:07
Alacak ve verecekleri hesaplayarak sonucu belirtmek anlamında likide etmek teriminde geçer
liberalizm02:33:05
Serbestlik
DEĞERLİ02:32:57
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
kurutma kabı02:32:55
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
kudret narı02:32:36
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
kucak02:32:33
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
koygun02:32:23
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
kompres02:32:05
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
komşu02:32:03
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
Zabıtname02:31:55
Tutanak
kolhoz02:31:52
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
kameriye02:31:50
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
koleksiyoncu02:31:50
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
klâvsenci02:31:42
Klâvsen çalan kimse
keyfi02:31:35
İsteğe bağlı olan
kazıklanma02:31:30
Kazıklanmak işi
Çapraz02:31:22
Eğik olarak birbiriyle kesişen
katalpa02:31:14
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
karamuk02:31:02
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
kavkı02:30:59
bk. kabuk
kaparo vermek02:30:54
bir kimseye pazarlığında anlaşılmış bir paranın küçük bir bölümünü önceden vermek
kanıtlama02:30:49
Kanıtlamak işi
kanunsuzluk02:30:43
Yasaya aykırılık, yasasızlık
ilkbahar02:30:41
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
kanun hükmünde kararname02:30:41
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
kandırma02:30:33
Kandırmak işi
kandilli küfür02:30:31
İşitilmedik, çok ağır bir sövgü
profesör02:30:28
Üniversitede ve yüksek öğretim kuruluşlarında en üst derecede olan öğretim üyesi
kandil yağı02:30:28
Kötü cins zeytinyağı
kancık02:30:23
(hayvanlarda) Dişi
kanava02:30:21
bk. kanaviçe
ilenme02:30:20
İlenmek işi, beddua
kabala02:30:13
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
kışkırtıcı02:29:57
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
kığı02:29:54
Kığ
ihram02:29:50
Eskiden Yunanlıların, Romalıların, günümüzde de Berberîlerin büründükleri geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi
jargon02:29:47
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
ihmal02:29:44
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
ihata02:29:41
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
infilâk etmek02:29:40
patlamak
iftiracı02:29:33
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
iklimleme02:29:29
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
iftihar02:29:24
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
imdat02:29:19
Tehlikede olana yapılan yardım
iffetsiz02:29:17
İffetini korumayan, silisiz
idarecilik02:29:14
İdareci olma durumu
işaret02:29:12
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
iğrenç02:29:09
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
idare02:28:56
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
çekirdek02:28:52
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
icap02:28:44
Gerek, gereklik, ister, lüzum
ibibik02:28:39
Çavuş kuşu, hüthüt
hamal02:28:39
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
halk avcılığı02:28:32
Demagoji
işlem02:28:29
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
halk ağzı02:28:29
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
hu02:28:18
"Neredesin!, bana bak" anlamında daha çok kadınlar tarafından kullanılan seslenme sözü
hona02:28:14
Erkek sığır
hız02:28:11
Çabukluk, sür"at
hırslı02:28:08
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
hissiyat02:28:07
Duygular, sezişler
hüngür hüngür02:28:03
Yüksek sesle ve hıçkıra hıçkıra
hisse02:28:01
Pay
hâkim olmak02:27:53
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
gizem02:27:40
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
germe02:27:37
Germek işi
geçme02:27:35
Geçmek işi, mürur
gayret02:27:32
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
gato02:27:27
Pasta, çörek
ünsüz benzeşmesi02:27:25
Yan yana gelen iki ünsüzün boğumlanma nitelikleri bakımından bir uyum içine girmesi: Anbar > ambar, çenber > çember
galat02:27:14
Yanlış (kelime veya söz)
gabi02:27:12
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
güm02:27:09
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
hellim02:27:07
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
görüşme yapmak02:27:06
tartışmak, müzakere etmek
helis02:27:04
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
gönderi02:27:04
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb