bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

bayrak direği12:50:33
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
ÖĞRETİ12:50:30
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
Dağ kırlangıcı12:50:26
Çobanaldatan, keçisağan
Tabut12:50:21
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
ateh getirmek12:50:20
bunamak
Dalkavukluk12:50:16
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
hıyanet12:50:16
Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet
Dirhem12:50:10
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
MUHTIRA12:50:06
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
gelecekçilik12:50:04
Fütürizm
veziriazam12:49:59
Sadrazam
atmaca12:49:59
Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş (Accipiter nisus)
iyi hal12:49:54
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl
Gök gürültüsü12:49:54
Gök gürlemesi
şeffaf12:49:53
Saydam
hatırlanma12:49:42
Hatırlanmak durumu, anımsanma
sepetçi12:49:37
Sepet yapan veya satan kimse
terakki12:49:31
İlerleme, yükselme, gelişme
buluğ12:49:26
Erin olma, baliğ olma, erinlik
ESKİTME12:49:20
Eskitmek işi
zarfçı12:49:18
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
her ihtimale karşı12:49:15
her türlü olasılığı düşünerek
kokmuş12:49:10
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
Eğretileme12:48:58
İstiare, iğretileme
Mera12:48:35
Çayırlık, otlak
meç12:48:35
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
profesör12:48:29
Üniversitede ve yüksek öğretim kuruluşlarında en üst derecede olan öğretim üyesi
NEŞİDE12:48:25
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
haddi hesabı yok12:48:25
pek çok, sınırı, ölçüsü yok
kın12:48:20
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
MELEZ12:48:20
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
otantik12:48:20
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
takatuka12:48:15
Gürültü patırtı
seyreklik12:48:10
Seyrek olma durumu
anlaşma12:48:05
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
söz (veya lâf) altında kalmamak12:48:00
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
tokat12:47:58
(insana) El içi ile vuruş
gır12:47:54
Söz, lâkırdı
oktan12:47:48
Parafinler serisinden, birçok izomerli doymuş hidrokarbür (C8H18)
vida12:47:45
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
yürüyüşe geçmek12:47:37
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
iltica12:47:32
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
yönetmenlik12:47:24
Yönetmen olma durumu
sessizce12:47:22
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
Gümüş12:47:17
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
atfetme12:47:12
Atfetmek işi, isnat
şinanay12:47:09
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
merkür12:47:08
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
EGZAMA12:46:54
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
Kürek12:46:49
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
ilinti12:46:39
İki şey arasında ilgi, ilişki
çiçek12:46:28
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
değersizlik12:46:23
Değersiz olma durumu
Pof12:46:12
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
astasım12:46:08
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
nüzul12:46:04
İnme, felç
el alışkanlığı12:45:57
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
hoş geldiniz12:45:53
gelene söylenen esenleme sözü
iyice12:45:53
İyiye yakın
doyurma12:45:52
Doyurmak işi
saadetle12:45:52
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
maksimum12:45:48
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
gösterme12:45:33
Göstermek işi
acırga12:45:28
Yaban turpu
bilinçli12:45:16
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
Fin12:45:12
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Giz12:45:08
Sır
BEK12:45:06
Sert, katı; sağlam
GALİZ12:45:02
Kaba ve çirkin, iğrenç
BAR12:44:52
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
serdengeçti12:44:51
Fedaî
üçgen12:44:50
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
ozan12:44:50
Halk şairi
Uzay12:44:50
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
Bos12:44:47
bk. boy bos
gönderme12:44:45
Göndermek işi, irsal
efelenme12:44:45
Efelenmek işi
tüketici12:44:36
Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı
bol bol12:44:34
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
rehavet12:44:33
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
gök taşı12:44:25
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
müntahip12:44:23
Seçmen
zerre12:44:23
Çok küçük parçacık
savaş12:44:22
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
tein12:44:16
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
bilerek12:44:14
isteyerek, kasten
bakalit12:44:14
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
kaba saba12:44:07
Görgüsüz
benekli12:44:03
Ufak lekeleri bulunan
kaba düzen12:44:02
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
şaman12:43:56
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
evsin12:43:54
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
uykusuzluk12:43:52
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
karaktersiz12:43:47
Karakteri kötü olan
evrim12:43:37
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
loğlama12:43:34
Loğlamak işi
Gülmece12:43:34
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
CANLICILIK12:43:33
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
lakırdı12:43:31
Söz
evmek12:43:19
bk. ivmek
utanmaz12:43:13
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
bolarma12:43:11
Bolarmak işi veya durumu
evham12:43:08
Kuruntular, kuşkular, vehimler
eğri12:43:04
Doğru, düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, iğri
benzen12:43:02
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
tayyare12:43:02
Uçak
kapuçin12:43:01
Lâtin çiçeği
çim12:43:01
Buğdaygillerden, bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium)
firar12:43:01
Kaçma, kurtulma
cana12:42:58
Sevgiliye hitap sözü
SİMÜLTANE12:42:58
Aynı anda olan, eş zamanlı
Yaban kazı12:42:58
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
türev12:42:52
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
komuta12:42:50
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
fakirane12:42:50
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
evaze12:42:50
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
görünüm12:42:47
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
fihrist12:42:43
İçindekiler
ekti12:42:43
Her yiyeceği canı çeken
Arkadaş12:42:35
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
dolaysız12:42:34
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
dünya ahret kardeşim olsun12:42:33
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
biçimsel12:42:28
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
İNÇ12:42:24
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
gösteriş yapmak12:42:15
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
PEK ÇOK12:42:03
Yeterinden fazla, bir hayli
ürkme12:41:59
Ürkmek durumu, tevahhuş
pekmez kaynatmak12:41:59
pekmez yapmak
BELİRTİ12:41:55
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
Osmanlı Türkçesi12:41:52
XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu"da ve Osmanlı Devleti"nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın ağır baskısı altında kalan Türk diline verilen ad