bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

kuramcı10:59:38
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
Dalan10:59:19
Lobi
Font10:59:18
Dökme demir, pik (I)
erke10:59:17
Enerji
kötü kötü düşünmek10:59:17
üzüntülü düşüncelere dalmak
sadist10:59:17
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
Dadacı10:59:04
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
güdülenme10:59:01
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
karacılık10:58:59
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
inşa etmek10:58:58
kurmak, yapmak
yol10:58:42
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
pratik10:58:38
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
gemilik10:58:37
Gemi yapılan yer, tersane
boğulmak10:58:28
Havasızlıktan ölmek
azap10:58:18
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
ey10:58:18
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
Balık10:57:46
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
mayınlanma10:57:46
Mayınlanmak işi
taşlamak10:57:46
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
Azerbaycanlı10:57:46
Azerbaycan halkından olan kimse
destek olmak10:57:46
güç sağlamak, yardımcı olmak
cadalozlaşma10:57:46
Cadalozlaşmak işi
serüvenci10:57:45
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
ölçülülük10:57:45
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
nezaketli10:57:45
İnce, nazik
refakat etmek10:57:45
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
kaygısız10:57:44
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
mukayese10:57:19
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
kişi zamiri10:57:16
Kişilerin yerine kullanılan zamir
sayı farkı10:57:02
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
ortalık10:57:00
Bulunulan yer, çevre
nemçeker10:56:57
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
kuş10:56:51
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
kuzgunkılıcı10:56:50
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
idea10:56:44
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
harcırah10:56:41
Yolluk
beddua etmek10:56:39
ilenmek, intizar etmek
eke10:56:38
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
dolaylı anlatmak10:56:37
anıştırmak, ima etmek
dilemek10:56:35
Biri için bir dilekte bulunmak
bazı10:56:32
Birtakım, kimi
aba altından değnek (sopa) göstermek10:56:29
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
Tanıdık10:56:25
Tanışılıp konuşulan kimse, bildik
Kullanış10:56:20
Kullanmak işi veya biçimi
EKSİN10:56:17
Anyon
EKSİK10:56:16
Gerekli duyulan, ihtiyaç duyulan (şey), noksan
SOLUNUM10:56:13
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
üsera10:56:12
Esirler, köleler
öğütleme10:56:10
Öğütlemek işi, nasihat
öğür10:56:08
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
öğretici10:56:05
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
öğrenme10:56:04
Öğrenmek işi, ıttıla
ördek10:56:02
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
çağrılık10:56:01
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
Ündeş10:55:57
Benzer sesle biten söz veya cümle
Garez10:55:56
bk. garaz
Önemsiz10:55:55
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
fazilet10:55:54
Erdem
Önem10:55:54
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
zıpır10:55:52
Delişmen
zıhlama10:55:49
Zıhlamak işi veya durumu
zürafa10:55:48
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
züppece10:55:47
Züppe (bir biçimde)
zorlayış10:55:45
Zorlamak işi veya biçimi
yırtıcı10:55:42
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
yıpratmak10:55:41
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
yılışık10:55:38
Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye çalışan
yılık10:55:37
Çarpık, eğri (ağız)
yılmaz10:55:35
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
yorgunluk10:55:34
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
sekendiz10:55:34
Satürn, Zühal
bölge10:55:32
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
vasıta10:55:30
Araç
Olta10:55:30
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
vasıflandırma10:55:29
Nitelendirme
uzay adamı10:55:27
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
tezyin10:55:26
Bezeme, süsleme, donama
devre10:55:26
Dönem
temas10:55:24
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
toprak kölesi10:55:23
Toprağa bağlı köle
tahtaboş10:55:21
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
sınıflama10:55:20
Bölümleme, tasnif
saptama10:55:17
Saptamak işi, tespit
yardımcılık10:55:16
Yardımcı olma durumu
saplantı10:55:16
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
rabıta10:55:13
Bağlayan şey, bağ
pırıltı10:55:11
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
minnettarlık10:55:07
Minnettar olma durumu, şükran
merkezkaç10:55:04
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
kışkırtıcı10:55:00
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
kırpık10:54:58
Kırpılmış olan
DİZEMLİ10:54:58
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
korunak10:54:55
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
kocasız10:54:54
Kocası olmayan (kadın)
karmakarışık10:54:52
Dağınık, düzensiz, çok karışık
jüri10:54:51
Seçiciler kurulu, seçici kurul
iklimleme cihazı10:54:50
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
geri zekâlı10:54:44
Zekâ düzeyi gelişmemiş
gereç10:54:42
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
gerekçe10:54:41
Gerektirici sebep, esbabımucibe
fiyakalı10:54:38
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
eğitme10:54:34
Eğitmek işi, terbiye etme
eğitim10:54:29
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
etkinleştirme10:54:27
Etkinleştirmek işi
duyarsız10:54:25
Duyarlı olmayan
dikili taş10:54:21
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
kısırlaştırma10:54:20
Kısırlaştırmak işi
KAVİS10:54:19
Eğmeç, yay
İnam10:54:19
Emanet, vedia
deneyci10:54:19
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
başkalık10:54:19
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
hisar10:54:18
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
gen10:54:18
Geniş
bestekar10:54:18
Besteci
denek taşı10:54:16
Altın, gümüş gibi madenlerin ayarını anlamak için, sürtüldükleri bir tür taş, mihenk
danışma meclisi10:54:15
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
danışma10:54:13
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
büz10:54:11
Künk
büyülü10:54:10
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
bütün bütüne10:54:08
Bütün olarak, tamamıyla
bütün10:54:05
Eksiksiz, tam
büsbütün10:54:04
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
büro10:54:01
Çalışma odası, yazıhane
büklüm10:53:57
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
buluş10:53:55
Bulmak işi veya biçimi
buluğ10:53:53
Erin olma, baliğ olma, erinlik
bağırsak askısı10:53:41
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
havuç10:53:38
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
bağıntılılık10:53:37
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
bayağılık10:53:35
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış