bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

bayrak direği08:11:18
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
merkezkaç08:11:17
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
tüfek08:11:15
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
dayandırma08:11:13
Dayandırmak işi
buğdaygiller08:11:12
Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası
otogar08:11:12
Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj
tragedya08:11:09
Trajedi
gece kuşu08:11:01
Gece gezmesini seven kimse
ödün vermek08:11:01
ödünle uzlaşma sağlamak
Kesenek08:10:59
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
ukala08:10:47
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
Canlandırıcı08:10:46
Canlılık veren, canlılık kazandıran
güçlük08:10:46
Güç olan bir şeyin niteliği, zorluk
aksine08:10:44
Tersine
banliyö08:10:41
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
vasıl08:10:40
Ulaşan, varan
korunma08:10:38
Korunmak işi
yarışlık08:10:34
Pist
alım satım08:10:29
Satın alma ve satma işi, alış veriş
payanda08:10:24
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
renkleme08:10:23
Renklemek işi
savunma08:10:22
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
cihet08:10:20
Yön, yan, taraf
birbiri için yaratılmış olmak08:10:20
birbiriyle çok iyi anlaşmak
Baskı08:10:07
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
veya08:10:04
Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılır
dinleme08:09:55
Dinlemek işi
açı ölçüm08:09:52
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
otsu08:09:46
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
Cer08:09:42
Çekme, sürükleyerek götürme
amerikan08:09:40
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
TEMİZ YÜREKLİ08:09:39
İçi dışı bir olan, kalbi temiz olan
solunum08:09:30
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
Atama08:09:17
Atamak işi, tayin
biteviye08:09:14
Aynı biçimde, sürekli olarak
gençlik08:09:12
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
Akdarı08:09:12
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
Palmiye08:09:04
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
Belirti08:09:01
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
İterbiyum08:08:50
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
gönül okşayıcı08:08:36
Hoşa giden
Delta08:08:35
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
delik08:08:30
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
Kalıtımsal08:08:25
Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, ırsî
kavis08:08:22
Eğmeç, yay
savurganlık08:08:22
Savurgan olma durumu veya savurganca davranış, tutumsuzluk, müsriflik, israf
veraset08:08:21
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
Su samuru08:08:15
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
Özürlü08:08:11
Özrü olan
karın zarı08:08:07
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
Fransiyum08:08:07
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr
Vasati08:08:06
Orta, ortalama
zıt kutup08:08:05
Farklı durum ve yapıda olma
Nemçe08:08:05
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
şeriklik08:08:04
Ortaklık, arkadaşlık
kaos08:08:04
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
atabek08:08:03
bk. atabey
totemcilik08:08:01
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
menşur08:07:59
Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş
delikli boncuk (veya taş) yerde kalmaz08:07:59
az çok işe yarayan her şeyin isteklisi bulunur
mübalâğa etmek08:07:47
abartmak
SOKUM08:07:44
Lokma
uykuya dalmak08:07:44
rahat, derin bir şekilde uyumak
borç almak08:07:42
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
sık08:07:11
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
organizma08:07:05
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
helezoni08:06:58
Sarmal, yılankavi, helisel
sevecenlik08:06:54
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
FASILA08:06:51
Aralık, ara, kesinti
as08:06:42
Arsenik"in kısaltması
dirayet08:06:27
Yetenek, beceriklilik, zekâ
kilidi küreği olmamak08:06:27
(her şeyi) açıkta bulunmak, kilitli yere saklanmamış olmak
inik08:06:26
İnmiş, indirilmiş
ket08:06:17
Engel
temadi08:06:15
Sürme, sürüp gitme, uzama
Mesaj08:06:15
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
Hararet08:06:13
Isı
bulgu08:06:04
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
Eklem08:05:52
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
terslik08:05:50
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
zincirleme08:05:49
Zincirlemek işi veya durumu
limon08:05:48
Turunçgillerden, 3,5 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç (Citrus limonum)
çay demlemek08:05:45
bk. demlemek
nar balinası08:05:43
Narval
kusturucu08:05:42
Kusturan, kusmaya yol açan
Dirsek08:05:42
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
yıldırımkıran08:05:41
Yıldırımsavar
önemli08:05:41
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
dinç08:05:41
Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana
tamim08:05:33
Genelge, sirküler
tellal08:05:29
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
Önceki08:05:26
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
Dibek08:05:25
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
gidip gelme08:05:25
Gidiş, dönüş
nesnel08:05:21
Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
kubbe08:05:18
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
merdiven korkuluğu08:05:12
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
martaval08:05:11
Yalan, uydurma söz, palavra
Haberli08:05:11
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
Şatafatsız08:05:09
Süssüz ve gösterişsiz
müflis08:04:57
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
Allah08:04:51
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
sura08:04:46
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
delil08:04:37
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
boran08:04:33
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
nezaket08:04:32
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
Zabıt08:04:30
Zapt
pampa08:04:25
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
Komedi08:04:24
Güldürü
izafi08:04:21
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
Yazman08:04:20
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
veri08:04:20
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
mikrop08:04:16
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
genetik08:04:14
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
lal08:03:54
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
sabah08:03:52
Gündüzün, günün başlangıcı
izmihlal08:03:39
Yıkılma, çökme
Zorunlu08:03:14
Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zarurî, mecburî, ıstırarî
Gerdan08:03:13
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
mangal08:03:06
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
itibar etmek08:03:03
saygı göstermek, saymak değer vermek
tasvir etmek08:03:00
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
Geçim08:02:57
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
karnaval08:02:50
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
koku08:02:50
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
MUKABELE08:02:32
Karşılık verme, karşılama, karşılık
NOKTA08:02:31
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
tanrıcılık08:02:31
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
HAMAM08:02:30
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
Müstahdem08:02:30
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe