bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

tehirli06:23:52
Geciktirilmiş, ertelenmiş
kupür06:23:48
Kesik
Amirce06:23:48
Amire yakışır biçimde, amir gibi
epey06:23:37
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
mayalanma06:23:36
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
tirşe06:23:35
Yeşil ile mavi arası renk
spekülasyon06:23:28
Kurgu
erekçilik06:23:27
Her şeyin bir erekle belirlendiği, bir ereğe yöneldiğini; her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş, finalizm
tekaütlük06:23:13
Emeklilik
Mazeretli06:23:10
Mazereti olan, mazur
KUTUPLANMA06:23:05
Kutuplanmak işi, polârizasyon
yülüme06:22:59
Yülümek işi, tıraş
PUSAT06:22:58
Araç
nurlu06:22:51
Aydınlık, ışıklı, parlak
fetih06:22:49
Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
namussuz06:22:48
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
hoppa06:22:43
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
Mançu06:22:32
Mançurya halkından olan kimse
zait06:22:30
Çoğaltan, artıran
tanıtmalık06:21:57
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
bedevi06:21:53
Çölde, çadırda yaşayan göçebe
tabansız06:21:46
Tabanı olmayan
Son deyiş06:20:47
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
içgüdüsel06:19:25
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
muhtevi06:18:55
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
laktaz06:18:48
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
döl yolu06:18:42
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vagina
mühendis06:17:19
Mühendislik mesleğinden olan kimse
Revan06:16:20
Giden, yürüyen
günebakan06:16:19
Ayçiçeği
Şamdan06:14:44
Üzerine mum yerleştirilen destek
kavrayış06:14:08
Kavrama, anlama, algılama yetisi
start06:13:47
Çıkış
kesintiye uğramak06:13:46
bir süre için durmak
kopek06:13:30
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
kaide06:13:13
Kural
blûcin06:12:42
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
zade06:10:57
Oğul, evlât
DESTEK06:10:10
Dayanak, dayak
aktivizm06:09:57
Etkincilik
tekalif06:09:30
Teklifler
Ararot06:09:08
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
guttasyon06:07:28
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
rahatsızlık06:07:24
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
özden06:07:00
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
ekinoks06:06:51
Gün gece eşitliği
itaatkâr06:06:02
Söz dinler, itaat eder, itaatli
mektepli06:05:58
Okula giden (kimse), öğrenci
Flora06:05:49
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak, solmak veya beti benzi uçmak)06:05:49
herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak
debi06:05:48
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
hatasız06:05:44
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
eksibe06:03:47
Kum yığını, kumul
hırpalamak06:03:45
Dövmek
eser06:01:11
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
ilişki kurmak06:01:06
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
yalanma06:00:47
Yalanmak işi
akrobatlık05:59:58
Cambazlık
fersizlik05:59:06
Fersiz olma durumu
duygusal düşünme05:59:05
Bilgiye dayalı düşünmenin karşısında, duygusal yaşamdan çıkan ve onunla belirlenen düşünme
küçük kan dolaşımı05:58:32
Çeşitli organlardan gelen toplardamarların kanı sağ kulakçık ve sağ karıncığa taşıması, oradan da atardamarlarla kanın akciğerlere ulaştırılması ve oradan sol kulakçığa taşınması düzeni
üzerine titremek05:58:15
çok sevgi ve özen göstermek
tomruk05:57:41
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
kuru yemiş05:55:33
Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler
uyarlaç05:55:17
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
tesanüt05:52:39
Dayanışma, omuzdaşlık
Tümce05:52:06
Cümle
muvaffak05:51:48
Başarmış, başarılı (kimse)
ŞİŞKİNLİK05:51:25
Şişkin olma durumu
kum otu05:50:46
Uyuz otu
mehteran05:50:26
Mehterler
paralelizm05:50:25
Koşutçuluk
abu05:50:19
Şaşma ve korku bildirir
dülger05:50:06
Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse
koşullu05:50:00
Şartlı, meşrut
Açıkgöz05:49:24
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
karun05:49:24
Din kitapları ve efsanelerde geçen, çok zengin olduğu söylenen kişi
ALIŞ05:49:22
Almak işi veya biçimi
asilik05:49:19
Asi olma durumu, isyan etme, isyankârlık
satranç tahtası05:49:13
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
teşrin05:48:55
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
müzisyen05:48:20
Müzikçi, müzik sanatçısı
Yeni Dünya aslanı05:48:19
Puma
narenciye05:48:16
Turunçgiller
dalavere05:47:20
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
manşet05:47:20
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
horanta05:46:19
Aile halkı
karadul05:46:12
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
fesat05:45:46
Bozukluk
rezerv05:45:42
Saklanmış, biriktirilmiş şey
mevta05:45:40
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
tutanak05:45:35
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
mevzi05:45:32
Yer, mahal
nişastalanma05:45:14
Nişastalanmak işi veya durumu
yeniçeri05:45:12
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
SAKAL05:45:12
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
sallanmak05:45:10
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
FAL05:45:10
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
vefalı05:45:02
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
atımcı05:45:02
Pamuğu, yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, hallaç
temsilci05:45:01
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
şal05:44:34
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
derece05:43:31
Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
lânetlenme05:43:04
Lânetlenmek işi
feshetmek05:43:03
Kapatmak, dağıtmak
Miço05:42:46
Muço
meyal05:42:21
bk. hayal meyal
mabut05:42:01
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
mehter05:42:00
Mehterhane takımında görevli kimse
körükleyici05:41:53
Kışkırtıcı
yıldırak05:41:33
Süheyl
yapı taşı05:41:03
Binanın ağırlığını çeken esas taş, çeki taşı
ajitasyon05:40:47
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
taaddüt05:39:21
Çoğalma, sayısı artma
imik05:38:44
Boğaz, gırtlak
şem05:37:50
Mum, balmumu
yazın dili05:36:51
Edebiyat dili
inleyiş05:36:50
İnlemek işi veya biçimi
önem05:36:41
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
algılayıcı05:36:12
Algı yetkisi olan
Uymaz05:36:01
Aykırı, başka türlü, mugayir
ışıklanma05:35:40
Işıklanmak işi
püskü05:33:34
bk. eski püskü
batma05:33:34
Batmak işi
trakit05:33:09
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
işkil05:32:41
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
müsait05:31:52
Uygun, elverişli
bağ budamak05:31:04
bağdaki üzüm kütüklerini budamak
mamul05:30:59
Yapılmış, işlenmiş, imal edilmiş (eşya, yiyecek)
şehircilik05:30:37
Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı