bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

bayrak direği13:02:59
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Latif13:02:58
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
fark etmek13:02:54
görmek, seçmek
öğrenim13:02:52
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
taşıl13:02:50
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
taşıt13:02:48
Taşıma aracı
zürriyet13:02:39
Döl, soy sop, sulp
Alacaklı13:02:36
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
Aylık13:02:32
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
klasman13:02:30
Bölümleme, sınıflama, tasnif
kansızlık13:02:21
Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumu, anemi
İFFETLİ13:02:19
İffettini koruyan, sili, afif
Sahtekarlık13:02:17
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
çarçabuk13:02:15
Pek çabuk, çabucacık, hemencecik, tez elden
gözcü13:02:12
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
zamane13:02:11
Çağ, devir
savurgan13:02:11
Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif
Lütuf13:02:07
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
abasız13:02:05
Abası olmayan, aba giymemiş olan
Göl ayağı13:02:03
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
savurmak13:02:01
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
SIRNAŞIK13:01:59
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
Lakap13:01:52
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
saçsız13:01:50
Saçı olmayan
meyilli13:01:44
Bir yana eğimi olan, eğik
ÇErkez13:01:42
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
öndelik13:01:39
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
yurttaş13:01:37
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
ikinci çağ13:01:31
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
Yaratık13:01:27
Canlı, mahlûk
VERİ13:01:25
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
altıntop13:01:23
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
dalga geçmek13:01:22
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
Dereke13:01:18
Aşağı derece
Dernek13:01:12
Toplantı, düğün
MÜŞFİK13:01:08
Sevecen, şefkatli
Kalıtımsal13:01:02
Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, ırsî
Derman13:01:00
Güç, takat, mecal
el birliği13:00:57
Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
iklim bilimi13:00:56
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
acele13:00:55
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
bahtiyar13:00:51
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
acemi13:00:47
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
börk13:00:44
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
somurtkanlık13:00:42
Somurtkan olma durumu
dalgınlık13:00:30
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
çabalanma13:00:26
Çabalanmak işi
uzman13:00:22
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
Aşağılamak13:00:20
Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek
YETİŞKİN13:00:13
Yetişmiş, olgunlaşmış
Baklava13:00:11
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
tasarı13:00:09
Bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey; olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje
atkı13:00:08
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
alaysı13:00:06
Alaya benzer, ciddî olmayan
kuruntu etmek13:00:04
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
lâvanta çiçeği13:00:02
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
uzaklaşma13:00:00
Uzaklaşmak durumu
ant içmek (veya etmek)12:59:58
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
zincirleme12:59:50
Zincirlemek işi veya durumu
rahatına bakmak12:59:48
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
PARLATICI12:59:43
Parlatma özelliği olan (nesne), cilâ
tarihî eser12:59:37
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
Muhabere12:59:33
Haberleşme, yazışma
buat12:59:27
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
buke12:59:25
Güzel koku, rayiha
buse12:59:23
Öpücük, öpme, öpüş
buna12:59:21
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
gök kuşağı12:59:17
Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gök yüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
bura12:59:15
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
çarnaçar12:59:11
İster istemez
il12:59:07
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
RAYİHA12:59:05
Koku, güzel koku
bone12:58:54
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
bono12:58:52
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
karyola12:58:50
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
havsala12:58:48
Kuş kursağı
biat12:58:45
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
bili12:58:41
Bilgi, malûmat
bina12:58:37
Yapı
bira12:58:35
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
ortam12:58:33
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
tekaüt12:58:31
Emekliye ayrılma
hikâyeci12:58:29
Hikâye yazan, öykücü
küre kuşağı12:58:27
bk. kuşak
harp okulu12:58:25
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
nezaketli12:58:21
İnce, nazik
Aygır12:58:15
Damızlık erkek at
altıpatlar12:58:13
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
Esik12:58:12
Çukur yer
Esin12:58:10
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
Esas12:58:08
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
Esen12:58:06
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
Felç12:57:52
İnme, nüzul
samimiyet12:57:50
İçtenlik
talebe12:57:44
Öğrenci
getirimli12:57:42
Getirimi olan
Çatışma12:57:34
Çatışmak işi
ceviz içi12:57:32
Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan iç
güncelik12:57:27
Günce yazılan defter, muhtıra
Ringa12:57:25
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
mukayese12:57:19
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
eş sesli12:57:12
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
geçmiş zaman12:57:10
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
taaffün etmek12:57:08
kokuşmak, pis kokmak
röportaj12:57:04
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
Arasat12:57:02
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
Sanı12:57:00
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
hissetme12:56:58
Hissetmek işi
optik12:56:56
Görme ile ilgili olan
vefakar12:56:54
Vefalı
basiret12:56:50
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
istek uyandırmak12:56:48
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
edebiyat bilimi12:56:45
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
AKAÇLAMA12:56:43
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
teraküm12:56:41
Birikme, yığılma
kölçer12:56:39
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
nikbin12:56:35
İyimser, optimist
iç kulak12:56:26
Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölümü
hissedar12:56:24
Hissesi olan, paydaş
yeteneksiz12:56:20
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
helezon12:56:19
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
küfür küfür12:56:17
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
el ayası12:56:11
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
Tepkili12:56:09
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
Ulaşım12:56:01
Ulaşmak işi
Zorlayıcı12:55:59
Zorlayan, mücbir
KESİT12:55:55
Bir şeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
Mükedder12:55:53
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
ispalya12:55:51
Herek
ispanya12:55:49
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu