bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

bayrak direği08:06:30
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
içeri08:06:28
İç yan, iç bölüm
T08:06:27
Trityum"un kısaltması
Eksiksiz08:06:25
Eksiği olmayan, tam, tamam
mantar özü08:06:17
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
ah çekmek08:06:16
derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek
acımık08:06:12
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
takdim edilmek (veya olunmak)08:06:08
sunulmak
güzel duyuculuk08:06:07
Estetikçilik, estetizm
sakim08:06:06
Bozuk, yanlış, eksik
SARAY08:06:02
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
inzivaya çekilmek08:05:59
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
hint kamışı08:05:58
Bambu
Kuru soğuk08:05:57
Yağışsız havadaki sert soğuk
geçimini doğrultmak08:05:57
geçinmek için para kazanmak
çak08:05:53
Yırtık, yarık
Pasak08:05:53
Kir
Develik08:05:52
Özellikle Güneydoğu Anadolu"da develerin korunduğu veya bağlandığı, evlerin alt katında bir bölüm
Asıl08:05:51
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
Maaş08:05:51
Aylık
lavta08:05:48
Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı
pigment08:05:46
Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde
evren bilimi08:05:44
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
teneffüs08:05:44
Solunum
ayakçak08:05:43
Merdiven, merdiven basamağı
gadolinyum08:05:41
Atom numarası 64, atom ağırlığı 156,9 olan, yüksek ısıda eriyen, birtakım tuzları bilinen, parlak gri renkte katı element. Kısaltması Gd
ateş basmak08:05:41
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
rezillik08:05:40
Rezil olma durumu, rezalet
sındı08:05:39
Makas
yük katarı08:05:38
Yük treni, marşandiz
vergi08:05:37
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
düşsel08:05:35
Düş ile ilgili, hayalî
kızlık zarı08:05:34
Cinsel ilişkide bulunmamış kızların döl yolunu kısmen kapayan zar, himen
daima08:05:29
Her vakit, sürekli olarak
diyecek yok08:05:24
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
afgan08:05:22
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
dernek08:05:20
Toplantı, düğün
makbuz08:05:20
Alındı
fener08:05:19
Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
Kok08:05:17
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
libre08:05:16
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
MELEK08:05:15
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
BAŞARISIZLIK08:05:14
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
duvar resmi08:05:10
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
tırmık08:05:09
Tırnak beresi
patlayıcı08:05:05
Patlama özelliği olan (madde)
karşılama08:05:04
Karşılamak işi, istikbal
seremoni08:05:00
Tören
zorluk08:04:59
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
alkalik08:04:59
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
öğrenim08:04:56
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
söbe08:04:50
Biçimi yumurta gibi olan, beyzî, oval
aracı08:04:49
Uzlaştıran, anlaşma sağlayan kimse
görelik08:04:45
Bağıntı, izafet
saygılı08:04:44
Saygısı olan, saygı gösteren, hürmetli
Kadın hastalıkları08:04:43
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
imha08:04:42
Ortadan kaldırma, yok etme
önce08:04:41
İlk olarak, başlangıçta
Pedagoji08:04:39
Eğitim bilimi
sıcaklık08:04:32
Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
salhane08:04:30
Kesim evi, kanara, mezbaha
perende08:04:25
Havada çark gibi dönerek atılan takla
kışkırtmak08:04:24
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
şirin08:04:14
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
ilkah08:04:09
Dölleme, döllenme
semizlik08:04:07
Semiz olma durumu, tav, semen
Kurum08:04:06
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
Valide08:04:03
Ana, anne
NEDEN08:03:59
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
münasebat08:03:56
İlgiler, ilişkiler
balet08:03:56
Bale yapan erkek sanatçı
prezidyum08:03:54
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
selam vermek08:03:49
selâmlamak
sinyal08:03:48
Bir şey bildirmek için verilen işaret
şehvani08:03:47
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
düşme08:03:45
Düşmek işi
vız08:03:44
Böcek uçarken veya atılan bir şey hızla geçerken çıkan ses
atama08:03:44
Atamak işi, tayin
KARINCA YUVASI08:03:43
Karıncaların barındığı yer
siren08:03:40
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet, canavar düdüğü
et obur08:03:39
Etle beslenen, etçil
ölü yıkayıcı08:03:38
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
zıt anlamlı08:03:36
karşıt anlamlı
Şatafatsız08:03:35
Süssüz ve gösterişsiz
Kongre08:03:34
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
durmadan08:03:33
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
konkordato08:03:33
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
ağu08:03:32
Ağı
gereksinme08:03:31
Gereksinmek işi veya durumu
buğdaygiller08:03:29
Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası
gazel08:03:28
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
kamu08:03:25
Hep, bütün
vites kutusu08:03:24
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
kara bulut08:03:23
Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus
PREHİSTORYA08:03:20
Tarih öncesi
İzinsiz08:03:19
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
emin08:03:18
İnanılır, güvenilir
düzelti08:03:14
Düzeltmek işi, tashih
güvenilir08:03:13
Güven duygusu veren, güvenilen
destan gibi08:03:11
uzun yazılmış (mektup)
avlanma08:03:10
Avlanmak işi
biye08:03:09
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
nefis08:02:50
Öz varlık, kişilik
ölçüp biçmek08:02:49
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
ifşaat08:02:48
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
asaleten atama08:02:47
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
kul08:02:42
Tanrı"ya göre insan
Elverişli08:02:39
Uygun, işe yarayan, müsait
ru08:02:38
Rutenyum"un kısaltması
ödeşmek08:02:36
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak
sada08:02:35
bk. seda
Yarıcı08:02:34
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
Işın bilimci08:02:33
Işın bilimi uzmanı, radyolog
senkronik08:02:32
Eş zamanlı
sert tabaka08:02:31
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
amaç edinmek08:02:31
bir amaca ulaşma isteğinde bulunmak
demir ağacı08:02:29
İki çeneklilerden, ana yurdu Avustralya olan bir evcikli veya iki evcikli bir ağaç (Casuarina)
ortak olmak08:02:28
bir şeyi paylaşmak veya bir şeye katılmak
tekel bayii08:02:27
Tekel ürünlerini satan iş yeri
dört bir taraf (veya yan)08:02:26
her yan, bütün çevre
Dokundurma08:02:24
Dokundurmak işi
reis bey08:02:23
bk. başkan
anlam bilimi08:02:22
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
Nahiye08:02:22
Bucak
başarısız08:02:21
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
KATMAN BULUT08:02:17
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
kamulaştırma08:02:14
Kamulaştırmak işi, istimlâk
oramiral08:02:11
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
toplanma08:02:10
Toplanmak işi
KILKAPAN08:02:09
Kehribar