bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

ülke03:07:21
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
Rafinaj03:07:16
Arıtım
elbet03:06:52
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
eskimo03:06:36
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
Avuç03:06:31
Elin iç tarafı
eğmeç03:06:27
Kavis
kürar03:06:22
Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri bitkisel zehir
gitme03:06:13
Gitmek işi
MUSANDIRA03:05:57
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
nihan03:05:53
Gizli
ifrit03:05:49
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
İşaret03:05:36
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
yeri yurdu belirsiz03:05:32
belli bir yeri olmayan, serseri
çarpan03:05:28
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
arıtma03:05:15
Arıtmak işi
TÜY03:05:08
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
gözlüklü yılan03:04:59
Kobra
hoşa gitmek03:04:47
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
madde03:04:39
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
patriarkal03:04:35
Ataerkil
icabet03:04:31
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
mızrak03:03:22
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
izahat03:03:18
Açıklamalar
Düşünce03:03:15
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
Kuşak03:03:12
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
Eğsi03:03:11
Ucu yanmış odun, köseği
ahır03:03:08
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
arınma03:02:56
Temizlenme
dönem03:02:52
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
hareketlilik03:02:45
Hareketli olma durumu, devingenlik
gizlicilik03:02:41
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
senarist03:02:37
Senaryo yazarı, senaryocu
bambaşka03:02:33
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
KARLI03:02:29
Üstünde kar bulunan
top mermisi03:02:14
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
haritacılık03:02:03
Haritacı olma durumu
ibadet etmek03:01:59
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
manda03:01:55
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)
SENEVİ03:01:52
Yıllık
SÜMTER03:01:45
Kırmızımtırak, küçük taneli sert buğday
ÖRGÜTLENME03:01:40
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
parçalama03:01:37
Parçalamak işi, parçalara ayırma
hakiki03:01:34
Gerçek
zafiyet03:01:26
Arıklık, zayıflık
uğut03:01:22
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
diken03:00:42
Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri
dikte03:00:32
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
hamaylı03:00:29
bk. hamail
nane likörü03:00:25
İçine nane esansı katılarak yapılan likör
tırtıkçı03:00:18
Yankesici, tırnakçı
açığa çıkarmak03:00:10
işinden çıkarmak
temettü03:00:01
Kazanç
kös02:59:54
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
açı ölçüm02:59:47
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
Hadim02:59:44
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
yapaylık02:59:37
Yapay olma durumu, sunîlik
olabilir02:59:33
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
trigonometri02:59:26
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
CİNNET02:59:23
Delilik
ilk gösteri02:59:16
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
eflâtun02:59:13
Açık mor renk
tavşan dudağı02:59:09
Doğuştan yarık dudak
Birleşme02:59:06
Birleşmek işi
ummak02:58:56
Sanmak, tahmin etmek
nifak02:58:49
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
Bellek yitimi02:58:29
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
fil dişi02:58:26
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
Kuvvetli02:58:18
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
ufarak02:58:15
Biraz ufak
Ferment02:58:08
Maya, enzim
sayı göstergesi02:57:59
Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, skorbort
hergele02:57:52
Bineğe veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü
coşku02:57:49
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
APALA02:57:45
Abla
Soru02:57:37
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
kalp acısı02:57:29
Büyük üzüntü
MABET02:57:26
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
gülümseme02:57:22
Hafifçe gülme, tebessüm
kavkı02:57:19
bk. kabuk
Bağrışma02:57:16
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
ağzı pek02:57:12
Sır vermeyen, ketum
ehlidil02:57:07
Gönül eri, kalender, rint
yardım etmek (veya yapmak)02:57:06
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
Söndürmek02:57:02
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
gerçeğe aykırı02:56:56
Gerçeğe uymayan, hilâfıhakikat
aşınma02:56:49
Aşınmak işi
ejderha02:56:43
bk. ejder
mükemmeliyet02:56:38
Mükemmellik
gülünç02:56:30
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
alacakarga02:56:24
Saksağan
her biri02:56:18
Ayrı ayrı hepsi
münkir02:56:12
İnkâr eden, kabul etmeyen
Doğa02:56:08
Tabiat
MADUN02:56:03
Alt aşamada bulunan
Mitolojik02:55:57
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
krizalit02:55:54
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
Tesirli02:55:45
Etkili
kayın peder02:55:42
Kaynata
hafniyum02:55:39
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
klâvsenci02:55:36
Klâvsen çalan kimse
bitişken02:55:27
Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan (dil), iltisakî
koyu lâcivert02:55:21
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
lazer02:55:11
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
geyik dikeni02:54:21
bk. akdiken
ALFABETİK02:54:14
Alfabe sırasına göre dizilmiş
iç lâstik02:54:00
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
doktrin02:53:55
Öğreti
maceracılık02:53:38
Serüvencilik
börülce02:53:35
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
mukavele yapmak02:53:30
sözleşmek
dizayn02:53:27
Çizim
Yalıtkan02:53:19
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
KEHLE02:53:16
Bit
killi02:53:08
İçinde kil bulunan
monopol02:53:05
Tekel
edward gorey02:53:00
H. G. Wells, T. S. Eliot gibi yazarların kitaplarına illüstrasyonlar yapan, 1925 Doğumlu Ünlü ABD"li illütstratör, yazar,şair.
monotip02:52:52
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
monoton02:52:47
Tekdüze, yeknesak
İzmaritgiller02:52:42
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
üzücü02:51:35
Üzüntü veren
bağıntılılık02:51:33
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
Bulma02:51:30
Bulmak işi
tastamam02:51:25
Çok uygun, tıpatıp
uymak02:51:20
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
iş merkezi02:51:15
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
fail02:51:13
Eden, yapan, işleyen
mastara02:51:10
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
kefaret02:50:59
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
tenakuz02:50:55
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
pozitif film02:50:50
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film