bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

bayrak direği07:14:02
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
uzunçalar07:14:02
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
Aşure ayı07:14:01
Muharrem ayı
haberli07:13:59
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
BENEK07:13:57
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
Dalan07:13:54
Lobi
Birsam07:13:52
Sanrı, halüsinasyon
lantan07:13:51
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
sebat etmek (veya göstermek)07:13:50
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
Genellikle07:13:49
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
yabani gül07:13:48
bk. yaban gülü
İktidar07:13:47
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
destan07:13:47
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
Emare07:13:46
Belirti, iz, ipucu
fark etmek07:13:45
görmek, seçmek
bitki07:13:44
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
Zorunlu07:13:41
Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zarurî, mecburî, ıstırarî
ZORLA07:13:39
Zor kullanarak, zecren; metazori
Dizemli07:13:38
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
durmadan07:13:33
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
Delgi07:13:31
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
Denge07:13:30
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
deniz yeli07:13:28
İmbat
metafizik07:13:27
Doğa ötesi, fizik ötesi
tellâllık07:13:26
Telâllın yaptığı iş
Ateh07:13:25
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
Asar07:13:23
Yapılar, eserler
kepek07:13:22
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
Kurt07:13:20
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
AYNA07:13:18
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
DAYAK07:13:17
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
Dantel07:13:15
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
dökümcülük07:13:12
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
Patırtı07:13:11
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
Vurgu07:13:11
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
Etkinlik07:13:11
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
YÜKLEME07:13:10
Yüklemek işi, tahmil
Yoksul07:13:09
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
dejenere07:13:06
Soysuz
sinirsel07:13:05
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
övünç07:13:01
Övünme, kıvanç, iftihar
espri07:13:01
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
TEMLİK07:13:01
Mülk olarak verme
yamak07:13:00
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
tavsiye mektubu07:12:58
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
Evrensel07:12:55
Evrenle ilgili
tapma07:12:53
Tapmak işi
halk07:12:52
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
boyama07:12:50
Boyamak işi
atmosfer basıncı07:12:49
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
Erteleme07:12:47
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
pulcu07:12:46
Pul satan kimse
Ebedi07:12:45
Sonsuz, ölümsüz
ÖKÜZ07:12:44
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
götürme07:12:42
Götürmek işi
FALYANOS07:12:39
Yunus balığının iri bir türü
Mai07:12:35
Mavi
YOKLUK07:12:34
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
ayrılış07:12:32
Ayrılmak işi veya biçimi
fazilet07:12:32
Erdem
maval07:12:32
Yalan, uydurma söz
tedavi07:12:30
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
taht07:12:29
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
otonom07:12:27
Özerk, muhtar
Belediye07:12:25
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
favori07:12:24
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
tef07:12:23
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
AZARLAMA07:12:23
Azarlamak işi, paylama
tire07:12:23
Dikişte kullanılan pamuk ipliği
doğuştan07:12:22
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
lav07:12:21
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
kırım07:12:19
Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam
seyfiye07:12:19
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
ılımlı07:12:18
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
düzelti07:12:18
Düzeltmek işi, tashih
geçen07:12:18
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
duyurmak07:12:17
İlân etmek
simsar07:12:17
Komisyoncu
asude07:12:16
Sessiz, rahat, sakin
süngü07:12:15
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh
İÇ07:12:14
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
Nakit07:12:12
Para, akçe
DAL07:12:11
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
yankesici07:12:07
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
başgarson07:12:06
Garsonların başı, metrdotel
sıla07:12:04
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
evlat07:12:04
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
enam07:12:03
Yaratılmış bütün canlılar
drenaj07:12:02
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
koyu mavi07:12:01
Mavinin bir ton koyusu
buz dağı07:12:01
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
çokluk07:11:59
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
Dedektif07:11:59
bk. detektif
Bitki bilimi07:11:56
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
köklü aile07:11:53
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
devrim07:11:53
Çevrilme, katlanma, bükülme
savaş07:11:49
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
Beyaz perde07:11:49
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
Vahi07:11:47
Boş, saçma
Valf07:11:46
Vana
İŞ BIRAKIMI07:11:42
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
habitat07:11:41
Yerleşme, oturma
arkadaş olmak07:11:38
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
Fanatizm07:11:38
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
Tutku07:11:34
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
bal07:11:33
Özellikle bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp, kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
ata07:11:31
Baba
gerekli07:11:28
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
duruk07:11:22
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
GERMANYUM07:11:20
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
ekabir07:11:19
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
Dilemma07:11:18
İkilem
element07:11:16
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
VECİZ07:11:16
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
ATLAS07:11:15
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
geleni07:11:13
Tarla faresi, büyük fare
Gerek07:11:12
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
BABACAN07:11:10
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
bunama07:11:06
Frengi, alkolizm gibi dış sebeplerden veya yaşlılık, damar tıkanması gibi iç sebeplerden ileri gelen, zihnî bağıntının kopması, ateh
fanti07:11:02
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
zabit07:11:00
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
Getirimci07:10:59
Getirim sağlayan şey veya kimse
billursu07:10:57
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
Tuvalet07:10:56
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
ekonomik07:10:55
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
verimlilik07:10:54
Verimli olma durumu
kalsiyum oksit07:10:51
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
etnoloji07:10:51
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
destekleme07:10:49
Desteklemek işi
em07:10:47
İlâç, merhem