bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

bayrak direği00:26:53
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
değerlendirme00:26:51
Değerlendirmek işi, kıymetlendirme
tahammül00:26:51
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
öğreti00:26:35
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
Şık00:26:29
Güzel, zarif, modaya uygun
pelteklik00:26:15
Peltek olma durumu, peltek konuşma
galatıhis00:26:10
Duygu yanılması, yanılsama
C00:26:01
Karbon"un kısaltması
hidrojen00:26:00
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
gözü açık00:25:56
Uyanık, becerikli
selamlama00:25:44
Selâmlamak işi, selâm verme
alkil00:25:20
Alkol kökü
belgit00:25:11
Senet
Süslemek00:25:01
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
Zil00:25:00
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
belgin00:24:57
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
Anut00:24:12
İnatçı, ayak direyici
akvarel00:22:52
Sulu boya resim
Kalıç00:22:39
Orak
gevezelik00:22:34
Geveze olma durumu, lâfazanlık
cüzdan00:22:22
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
AORT00:22:17
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
bilinmeyen00:22:12
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
kanaatkarlık00:22:08
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
kademsiz00:21:45
Uğursuz
münavebe00:21:30
Nöbetleşme, keşikleme
var saymak00:21:25
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
mAna00:21:21
Anlam
manifesto00:21:11
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
kılıksız00:21:03
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
ne olursa olsun00:20:52
her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda
kındıra00:20:46
Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu
Tebligat00:20:45
Bildirim
aldırış etmemek00:20:36
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
KARA BULUT00:20:31
Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus
zanaatçı00:20:26
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
üç beyaz00:20:07
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
COŞKUN00:19:58
Coşmuş olan
Baygın00:19:53
Bayılmış, kendinden geçmiş
ÖRGÜTLÜ00:19:49
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
bozulmak00:19:34
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
aklan00:19:29
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
aklen00:19:25
Akıl icabı, akıl gereğince
fizik00:19:15
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
dinsel00:19:15
Dinî
lekeli00:19:03
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
tiftik00:18:53
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
ürkmek00:18:44
Şaşkınlık ve korku duymak
aniden00:18:39
Ansızın, birdenbire
Japon sarmaşığı00:18:35
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
Dolaylı00:18:25
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
mantar hastalığı00:18:11
Mantar, küflüce
sembol00:18:10
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
sofra bezi00:18:05
Sofranın altına serilen yaygı
Çoban yıldızı00:17:55
Venüs, Çulpan
çözümlenme00:17:46
Çözümlenmek işi
yükseklik korkusu00:17:39
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
peşrev00:17:25
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
boyama00:17:02
Boyamak işi
metanetli00:16:52
Dayanıklı, metin
boynuz00:16:43
Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
kilidi küreği olmamak00:16:28
(her şeyi) açıkta bulunmak, kilitli yere saklanmamış olmak
azık00:16:14
Yiyecek, besin, gıda
tıraşlı00:16:10
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
savsak00:16:00
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
Günah00:15:32
Dince suç sayılan iş veya davranış
şiirsel00:14:31
Şiir niteliği olan
tıpkıçekim00:14:28
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
hüsnüniyet00:13:52
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, temiz yüreklilik, iyi dilek, iyi niyet
ceride00:13:29
Gazete
Şişman00:13:25
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
kuş bilimci00:13:15
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
Vade00:13:14
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
lutr00:13:11
Su samuru
taaddüt00:13:10
Çoğalma, sayısı artma
mankafa00:13:05
Anlayışsız, aptal
Sevap00:12:51
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
Sevgi00:12:46
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
ketum00:12:37
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
keton00:12:32
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
dişillik00:12:21
Bazı dillerde kelimelerin dişil olma durumu
beyaz00:11:58
Ak, kara karşıtı
Kudretli00:11:48
Gücü olan, güçlü
PARILTI00:11:34
Parıldama, göze çarpan parlaklık
kıvrımlı00:11:20
Kıvrımı olan
kavlince00:11:10
Kavline göre, sözüne bakarak
materyalizm00:10:38
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
iltifat00:10:22
Yüzünü çevirerek bakma
karın zarı00:10:03
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
Kestane rengi00:09:58
Açık kahve rengi
harcıâlem00:09:49
Herkesin alabileceği, herkesin kullanabileceği, herkesin işine yarayan, her keseye uygun
nasyonalist00:09:44
Ulusçuluk yanlısı
Kadran00:09:40
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
Süzmek00:09:39
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
besteci00:09:22
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
yüzer top00:09:08
Şamandıra
boğulma00:09:03
Boğulmak işi
maksat00:08:58
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
mükemmellik00:08:47
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
kolera00:08:29
Şiddetli sürgün ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık
makule00:08:18
Takım, çeşit
istif etmek00:08:14
yıkılmayacak bir biçimde, düzgünce yerleştirmek
devin duyumu00:08:11
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
dernek00:08:09
Toplantı, düğün
Gıpta etmek00:08:02
imrenmek
tiftik keçisi00:07:54
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
el birliği etmek00:07:43
birlikte davranmak, dayanışmak
tilki üzümü00:07:40
İt üzümü
sarig00:07:29
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
Saydam00:07:26
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
geri dönmek00:07:10
geldiği yere gitmek
fizik gücü00:07:05
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
radyo oyunu00:06:55
Radyoda oynanmak ve seslendirilmek üzere yazılan oyun
açlık00:06:47
Aç olma durumu
Aydınlık00:06:39
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
cermen00:06:33
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
hayat arkadaşı00:06:19
Eş, karı kocadan her biri
bülten00:06:15
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
ADAY00:06:05
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
uygun olmak00:05:39
bağdaşmak
ABRA00:05:39
Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş, demir, çivi gibi ağırlık, dara
güneş saati00:05:34
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
lata00:05:20
Dar ve kalınca tahta
laza00:05:10
Bal koymaya yarayan küçük tekne
lama00:05:06
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
lala00:05:01
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
laik00:04:56
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
lale00:04:51
Zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi (Tulipa Gesneriana)
lake00:04:46
Lâka ile cilâlanmış
müreffeh00:04:41
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli