bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

İZİN13:45:29
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
hasır otu13:45:21
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
çatal ağız13:45:19
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
koleksiyoncu13:45:15
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
balhane13:45:07
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
yarık13:45:04
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
yarın13:45:01
Bu günden sonra gelecek ilk gün
arpacık13:44:55
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
çiriş13:44:46
Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir toz
müdahale etmek13:44:42
karışmak, araya girmek, el atmak
S13:44:36
Kükürt"ün kısaltması
gölcük13:44:33
Küçük göl
kırıtma13:44:30
Kırıtmak işi, cilve, işve
su kabı13:44:25
Su koymaya yarayan kap
müzakere13:44:24
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
boyna13:44:21
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek
boylu13:44:18
Boyu olan
ulussever13:44:16
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
parıltı13:44:15
Parıldama, göze çarpan parlaklık
EŞEK13:44:11
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
üretme13:44:07
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
güç beğenir13:44:03
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
geçmez13:43:54
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
Yaban eşeği13:43:50
Atgillerden, Hazar Denizi dolaylarında yaşayan, eşeğe çok benzeyen yaban hayvanı (Equus onager)
maranta13:43:42
Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca)
hainlik etmek13:43:33
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
temizlenme13:43:30
Temizlenmek işi
mikrop13:43:27
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
danışman13:43:27
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
su altı işleri13:43:23
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
temizlemek13:43:18
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
varsıl13:43:15
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
mihrace13:43:11
Hindistan"da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan
havacı13:43:11
Hava taşıtlarında görevli kimse
tiroit13:43:06
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
Beyhude13:43:01
Boşuna
taydaş13:43:00
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
sergüzeşt13:43:00
Serüven, macera
ödeme13:42:55
Ödemek işi, tediye
zahmet13:42:49
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
diğeri13:42:44
Ötekisi, başkası
ayıklama13:42:42
Ayıklamak işi
Atasözü13:42:36
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
üstelik13:42:29
Üste verilen şey
kıvam13:42:28
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
iaşe13:42:28
Yedirip içirme, besleme, bakma
Yiyecek13:42:22
Yenmeye elverişli olan her şey
burnu büyük13:42:17
kibirli
öküz damı13:42:05
Öküz ahırı
zahire13:42:01
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
gerçek13:41:55
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
denk13:41:50
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
Yazgı13:41:42
Bütün olmakta ve olacak olanları önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, alın yazısı, kader, mukadderat
mevcudiyet13:41:39
Var olma, varlık, var oluş
ehemmiyetsiz13:41:36
Önemsiz
Ceviz13:41:28
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
FAİZ13:41:25
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
sırt13:41:18
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
sıpa13:41:15
Eşek yavrusu
sıla13:41:12
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
verimsizlik13:41:12
Verimsiz olma durumu
salacak13:41:06
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
dessas13:41:02
Düzenci, entrikacı
Ce13:40:59
Seryum"un kısaltması
sıdk13:40:55
Doğruluk, gerçeklik
ağzı kalabalık13:40:50
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
sükûnet13:40:46
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
gamsele13:40:45
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
YALABIMAK13:40:40
Şimşek çakmak
ARMADA13:40:37
Donanma
mevzu13:40:35
Konu
Amnezi13:40:34
Hafıza kaybı, bellek yitimi
flama13:40:34
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
dümen13:40:32
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
körükleme13:40:31
Körükleme işi
Kuru soğan13:40:29
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
Endüstri13:40:28
Sanayi
Yoğunluk13:40:27
Yoğun bir maddenin özelliği
fındık faresi13:40:25
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
ibaret13:40:22
Oluşan, meydana gelen
yararlı13:40:19
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
mübalağa etmek13:40:13
abartmak
geceleme13:40:13
Gecelemek işi
vapur13:40:10
Su buharı gücüyle çalışan gemi
geçinme13:40:07
Geçinmek işi
kasetçalar13:40:03
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
gözü görmemek13:40:02
görmez olmak
benibeşer13:39:58
İnsan
RİAYET13:39:52
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
koşutçuluk13:39:49
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
Muhbir13:39:43
Haber ulaştırıcı, haber veren
yaftalama13:39:33
Yaftalamak işi veya durumu
ekecek13:39:24
Tohum
İpucu13:39:23
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
eskisi gibi13:39:21
önceden olduğu gibi
gövdelenmek13:39:18
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
geçici13:39:14
Çok sürmeyen
ekenek13:39:11
Ekilen yer, mezraa
penaltı13:39:06
Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortadan ve tam karşıdan on iki adım uzaklıktaki noktadan şutlanması
vasilik13:38:58
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
mühlet vermek13:38:52
(bir iş veya borç için) belirli bir süre tanımak
elmabaş13:38:48
Tepeli dalgıç
simgecilik13:38:41
Sembolizm
paralel13:38:35
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
Pinti13:38:32
Aşırı derecede cimri, kısmık
DÜZEYSİZ13:38:29
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
izale etmek13:37:59
yok etmek, gidermek
ZIMBIRTI13:37:50
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
SEKTÖR13:37:47
Bölüm, kol, dal, kesim
imtina etmek13:37:41
bir şeyi yapmaktan kaçınmak, çekinmek
kazanmak13:37:38
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
KUMAŞ13:37:35
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
kurdele13:37:28
Geniş ipekli şerit
Hint kumaşı13:37:25
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
FIRKA13:37:19
İnsan topluluğu
yılışık13:37:13
Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye çalışan
Cephe13:37:09
(yapılarda) Yüz, alnaç
Böğürtlen13:37:06
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
gomalak13:37:03
Alkolde eriyen hayvanî reçine
mütemmim13:37:00
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
Arnavutluk13:36:51
Arnavut olma durumu
melamet13:36:50
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
Ayırmak13:36:48
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
Yalanlama13:36:42
Yalanlamak işi, tekzip
yıkkın13:36:30
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
nişanlamak13:36:29
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
Zeminli13:36:25
Zemini olan
Kale13:36:24
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
Japon kaktüsü13:36:21
Sütleğen
muaflık13:36:15
Muaf olma durumu