bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

bayrak direği09:31:37
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
kalıtçı09:31:37
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
tas09:31:29
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
sineklik09:31:13
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
Düzgün09:31:11
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
piç kurusu09:31:06
Soysuz ve yaramaz çocuk
Dağınık09:31:05
Geniş bir alana yayılmış olan
inanç09:31:02
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
KARMAŞA09:30:54
Karmaşık olma durumu
kafkasyalı09:30:39
Kafkasya halkından olan (kimse)
razı olmak09:30:39
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
dalalet09:30:38
Sapınç, sapkınlı, doğru yoldan ayrılmak
Deniz mili09:30:37
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
TEPKİNLİK09:30:35
Tepki gösterme becerisi
çöp09:30:35
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
RÜŞVETÇİ09:30:29
Rüşvet alarak iş gören kimse
Hükmi09:30:28
Hükümle ilgili, tüzel
HÜTHÜT09:30:27
Çavuş kuşu, ibibik
massetme09:30:23
Emme, içine çekme, soğurma
gemi ızgarası09:30:18
Üstünde gemi yapılan büyük kızak
sıvacı09:30:17
Duvarları sıvayan kimse
haraza09:30:13
Kavga, gürültü, karışıklık
ölet09:30:13
Öldürücü hastalık salgını, kıran
ısıl09:30:08
Isı ile ilgili, termik
sistem09:29:52
bk. Dizge
radikal09:29:51
Köklü, kesin, kökten
kelli felli09:29:45
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
besihane09:29:42
Besi yapılan yer
bidar09:29:37
Uyanık, uyumayan
Sıçan09:29:29
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
eğitici09:29:29
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
getirimci09:29:28
Getirim sağlayan şey veya kimse
alan korkusu09:29:24
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
Perçem09:29:18
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
YELEME09:29:17
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
jüt09:29:07
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
rüzgâr gülü09:28:58
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
tahta09:28:48
Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç
tespit etmek09:28:48
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
takdir09:28:44
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
öyle09:28:38
Onun gibi olan, ona benzer
yığın09:28:37
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
kara bulut09:28:27
Koyu esmer renkte büyük yağmur bulutu, nimbus
umutsuzluk09:28:22
Umutsuz olma durumu, ümitsizlik, meyusiyet
Eşlik09:28:12
Eş olma durumu
kırtasiyeci09:28:02
Kırtasiye satan kimse
bölüştürme09:28:02
Bölüştürmek işi
pederşahîlik09:27:59
Pederşahî olma durumu, ataerki
tire09:27:51
Dikişte kullanılan pamuk ipliği
aktinyum09:27:42
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
şüpheli09:27:33
Kuşkulu
şüpheci09:27:31
Kuşkucu, septik
şoför09:27:29
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
şişman09:27:27
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
yükseklik09:27:27
Yüksek olma durumu
şinanay09:27:25
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
zorlama09:27:23
Zorlanmak işi, zecir
şifa09:27:23
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
üşengen09:27:21
bk. üşengeç
üst09:27:19
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
üflemeli09:27:17
Üflenerek çalınan (çalgı)
pak09:27:17
Temiz
HÜT09:27:17
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
haritacı09:27:16
Harita yapan kimse, kartograf
öğretme09:27:16
Öğretmek işi
özetleme09:27:11
Özetlemek işi
Bağ09:27:09
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
özentisiz09:27:09
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
lâakal09:27:09
En azından, hiç olmazsa
cambazhane09:27:07
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
ÖncesiZ09:27:07
Zamanda başlangıcı olmayan, ezeli
Olanak09:27:07
Yararlanılan uygun şart, imkân
özel09:27:06
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
öykünce09:27:04
Fabl
Eten09:27:02
Etene
ölçüsüz09:27:02
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
erin09:27:02
Döl verme yetkinliğine eren, baliğ
çıkıntı09:26:59
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
çocuk yuvası09:26:57
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
antiasit09:26:57
Alkalik, kalevî
Heves09:26:56
İstek, eğilim, arzu, şevk
çit09:26:55
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
Çöpleme09:26:52
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
alay alay09:26:51
Kalabalık olarak, pek çok
Çalım09:26:49
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
İNDİVİDÜALİZM09:26:48
Bireycilik
teşkilat09:26:47
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
ÇIKIŞ09:26:46
Çıkmak işi veya biçimi
ÇANGAL09:26:44
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
vizon kürk09:26:41
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
oyun kurucu09:26:41
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
tavşan dudağı09:26:39
Doğuştan yarık dudak
sınır09:26:37
İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut
semavî09:26:34
Gökle ilgili, göğe ilişkin
selef09:26:32
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
sebatlı09:26:28
Sebat eden, direşken, sebatkâr
dahilik09:26:27
Dâhi olma durumu, deha
mutlulandırma09:26:26
Mutlulandırmak işi
sakız09:26:26
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
revir09:26:24
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
renkölçer09:26:22
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
stant09:26:22
At yarışlarında seyirci tribünü
refah09:26:20
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
kelek09:26:20
Olgunlaşmamış ham kavun
muteber09:26:17
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
korluk09:26:15
Kor olma durumu
yara açmak09:26:14
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
kam09:26:13
bk. şaman
kakırtı09:26:11
Kuru şeylerin birbirine sürtünmesinden veya kırılmasından çıkan ses
hamur tatlısı09:26:09
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
haksızlık etmek09:26:07
adalete aykırı davranmak, gadretmek
kırgız09:26:07
Kırgızistan Cumhuriyeti"nde yaşayan, Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
güvenirlik09:26:05
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
güldeste09:26:04
Antoloji
gök bilimci09:26:00
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
gizlenmiş09:25:58
Saklanmış
Sıvı09:25:57
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
geçimli09:25:56
Çevresindekilerle iyi geçinen
fiş09:25:54
Prizden akım almaya yarayan araç
fersizlik09:25:52
Fersiz olma durumu
onarma09:25:52
Onarmak işi
fazlalaşma09:25:50
Fazlalaşmak işi, ziyadeleşme
Kankurutan09:25:47
Adam otu
faik09:25:47
Üstün, yüksek
eşlek09:25:45
Ekvator
büsbütün09:25:41
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
bağlam09:25:39
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
sadece09:25:37
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
başlık vermek09:25:34
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
Kalıp09:25:33
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç