bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

kaknem01:50:18
Çirkin, huysuz
yıldız kümesi01:50:14
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
gayret etmek01:49:58
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
açacak01:49:56
Açmaya yarayan araç
Kereste01:49:46
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
lort01:49:34
İngitere"de babadan oğula veya ailenin ilk erkek kişisine geçen veya kral tarafından bağışlanan soyluluk unvanı
süne01:49:05
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
otogar01:48:17
Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj
Radon01:48:03
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
zihin yormak01:47:47
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
ölmez01:47:35
Ölümsüz olduğuna inanılan, kalıcı olan
CILKAVA01:47:31
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
kıygınlık01:47:29
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
esrar01:47:21
Gizler, sırlar
apaçıklık01:47:16
Apaçık olma durumu
ince ses01:46:18
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
sedef01:46:10
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
trok01:45:54
Değiş, trampa, mal değişi
Önce01:45:25
İlk olarak, başlangıçta
kablo01:45:24
Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile sarılı bulunan metal tel
kılgı01:44:35
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
Bedir01:44:33
Dolunay, ayın on dördü
Kanlı basur01:44:31
Dizanteri
bir araya gelmek01:43:31
bir yerde toplanmak, buluşmak
katalepsi01:43:23
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
yalıtma01:43:20
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
HAYALPEREST01:42:58
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
alımlı çalımlı01:42:34
Gösterişli, güzel
donatma01:42:21
Donatmak işi, teçhiz
ağartı01:39:40
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
kuru erik01:39:11
Eriğin kurutulmuşu
irmik helvası01:39:10
İrmik, çam fıstığı, yağ ve şeker karışımıyla hazırlanan bir tatlı türü
kumaşçı01:38:28
Kumaş fabrikası olan veya kumaş satan kimse
piyade01:38:21
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
kaval01:37:45
Kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük
keşkek01:37:26
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
cümle01:37:17
Dizge, sistem
anamalcı01:37:13
Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran, anamal sahibi, sermayedar, kapitalist
hail01:36:54
Engel
rafya01:35:37
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
kazaratar01:35:26
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
desenleme01:35:24
Desenlemek işi
yerleşim alanı01:34:41
Yerleşim merkezi
ipek matı01:34:17
Cilâ veya vernikle ağaç üzerinde oluşturulan, ipeği andıran yarı parlak görünüş
güvence akçesi01:34:13
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
KAFASI DUMANLI01:33:37
Hafif sarhoş
insanlık etmek01:33:10
insana yaraşır biçimde davranmak
aşarî01:32:26
Ondalık
libas01:31:35
Giysi
iz sürmek01:31:32
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
yaratıcı01:31:20
Yaratma yeteneği olan
korluk01:30:19
Kor olma durumu
KANAT01:30:19
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
yeterlilik01:29:36
Yeterli olma durumu
yaftayı yapıştırmak01:29:27
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
diktacılık01:28:42
Dikta yanlısı olma durumu
vezirlik01:28:35
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
giriş01:28:32
Girmek işi veya biçimi
nazir01:28:31
Benzer, eş, örnek
tasvir etmek01:28:23
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
Vetire01:28:21
Süreç
Musiki01:27:47
Müzik
komi01:27:37
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
kıpırdak01:27:30
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
mika01:27:15
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
hafifseme01:27:08
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
topçeker01:27:05
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
yağışsız01:26:43
Yağışı olmayan, kurak
kayaç01:25:34
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
Uzuv01:25:31
Organ, üye
cambazhane01:23:27
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
el sıkmak01:23:17
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
ateş açmak01:23:04
ateşli silâhla mermi atmaya başlamak
Gürbüz01:22:52
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
İMRENME01:22:51
İmrenmek işi, gıpta
zihaf01:22:44
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
hoppalık01:22:24
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
sessiz01:21:40
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
iktidar01:20:48
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
Rehin01:20:21
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
mesel01:20:10
Örnek alınacak söz
mihenk01:20:08
Denek taşı
ana deniz01:20:01
Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz, okyanus, umman
aşiret01:19:41
Oymak
kraça01:19:39
İstavrit balığının küçüğü
beçene01:19:21
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
erişmek01:19:16
Bir yere ulaşmak, varmak
eşekkulağı01:19:15
Karakafes
katalpa01:19:03
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
su taşkını01:18:20
bk. sel
alacakarga01:17:54
Saksağan
vaşak01:16:37
Kedigillerden, kulakları sivri, dişleri ve tırnakları keskin, kürkünden yararlanılan çok yırtıcı hayvan (Lynx lynx)
aba gibi01:15:46
(kumaş için) kaba ve kalın
aşırı gitmek01:14:50
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
çekememezlik01:14:30
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
canı cehenneme01:14:12
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
yardakçı01:12:26
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
zeamet01:11:50
Tımar
yara açmak01:11:40
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
düzenleyici01:11:20
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
gölcük01:10:49
Küçük göl
kabartma01:07:46
Kabartmak işi
abd01:07:04
Kul
kerpiç01:06:39
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
evleviyet01:06:17
Öncelik
diyet01:05:59
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
coşkunluk01:05:29
Coşkun olma durumu veya coşkunca yapılan iş
tayf01:05:24
Görüntü, hayalet, ruh
merdiven sahanlığı01:05:24
Merdiven boşluğu veya başı
Badat01:04:55
Birleşikgillerden, şekeri çok, bir tür yer elması
ıskarça01:04:49
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
yılkı01:04:48
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
sigorta01:03:39
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
sırf01:03:38
Salt, ancak, sadece, yalnız
yaralanma01:03:13
Yaralanmak işi
kertik01:02:56
Kertilmiş olan
berk01:01:45
Sert, katı
Dokuma01:01:32
Dokumak işi, mensucat, tekstil
fıkra01:01:00
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
asuman01:00:52
Gök, gökyüzü
monoton01:00:50
Tekdüze, yeknesak
yatkın01:00:49
Bir yana eğilmiş, yatık
tamir00:59:44
Onarma, onarım
kancık00:59:07
(hayvanlarda) Dişi
hentbol00:57:24
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
otama00:57:22
Otamak işi, tedavi
kazanç00:57:20
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
paylaştırma00:56:01
Paylaştırmak işi
Dövüşmek00:55:11
(iki silâhlı kuvvet) Çatışmak
tütün balığı00:55:06
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu