bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

dizge10:10:52
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
ismet10:10:47
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
İLTİHAP10:10:43
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
Özet10:10:42
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
uygunluk10:10:42
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
istif10:10:39
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
ister10:10:32
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
adamotu10:10:26
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
yatır10:10:17
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
ispir10:10:15
At veya araba uşağı
ricacı10:10:13
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
muş10:10:12
Altı düz, küçük gezinti vapuru
ispit10:10:11
Jant
oryantalist10:10:09
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
Cefa10:10:07
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
izah etmek10:10:06
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
HİSTERİ10:10:02
bk. isteri
gösterişli10:09:58
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
çiçek dürbünü10:09:56
bk. kaleydoskop
çaydanlık10:09:54
İçinde çay pişirilen kap
cumhur10:09:54
Halk
GİZLİLİK10:09:53
Gizli olma durumu
vücut yapmak10:09:51
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
HİBE10:09:49
Bağışlama, bağış
aklan10:09:42
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
zarara uğramak10:09:37
kötü bir durumla karşılaşmak
Uğurlu10:09:33
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
toplam10:09:29
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
korkuluk10:09:26
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
müsriflik10:09:15
Tutumsuzluk, savurganlık, israf
kendi başına10:09:14
Kimseye sormadan
yabanî mercanköşk10:09:12
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
keşkek10:09:08
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
milletvekili10:09:06
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
koskoca10:09:05
Çok büyük, muazzam
kamer balığı10:09:04
Ay balığı
Şarbon10:09:04
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
özellikle10:09:01
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
tediye etmek10:08:59
ödemek
alabanda ateş10:08:57
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
kaurit tutkalı10:08:56
Üre
Büyükayı10:08:54
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
konç10:08:53
Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm
yakıt10:08:52
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
akıl hastası10:08:51
Ruh hastası, deli
sosyal10:08:40
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
çevre bilimi10:08:35
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
mutabık10:08:31
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
sihirbaz10:08:29
Büyücü
işçi sigortası10:08:25
bk. sosyal sigorta
ÜSTSUBAY10:08:24
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
şikayet10:08:22
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
GAMSIZ10:08:16
Üzüntüsü olmayan
arılık10:08:15
Temizlik
irtica10:08:11
Gericilik
ecnebi10:08:10
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
EHİL10:08:08
Topluluk, cemaat
hilkat10:08:06
Yaradılış, fıtrat
fayton10:08:02
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
nahak10:08:02
Haksız, gereksiz
Dış10:08:02
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
yegâne10:08:02
Biricik, tek
deveci10:08:01
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
Yok10:08:00
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
KAYAK10:07:56
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
viyola10:07:56
Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto
çeşitlilik10:07:56
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
hilali10:07:55
Hilâl biçiminde
gıybet10:07:51
Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov
10:07:49
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
Aksine10:07:47
Tersine
İş10:07:42
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
şerare10:07:40
Kıvılcım, çakım, çakın
ısmarlamak10:07:37
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
ruh10:07:32
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
blucin10:07:29
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
vezneci10:07:24
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
TEMAYÜL10:07:22
Bir tarafa eğilme, meyletme
çuval10:07:22
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
muvasalat10:07:21
Bir yere ulaşma, varma
Adcılık10:07:15
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
öküz arabası10:07:14
Öküz koşulmuş araba
âşıktaşlık10:07:12
Karşılıklı sevişme, muaşaka
evsiz barksız10:07:10
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
Söylemek10:07:08
Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
girdap10:07:05
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
serbest vuruş10:07:03
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
kan kanseri10:06:55
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
mutlak10:06:54
Salt
damalı10:06:54
Üstünde kareler bulunan
mutsuz10:06:52
Mutlu olmayan, bedbaht
HOŞUNA GİTMEK10:06:50
biri beğenmek
Lâtin çiçekleri10:06:48
bk. Lâtin çiçeği
seyyah10:06:48
Gezgin, turist
kerhane10:06:47
Genel ev
iğne deliği10:06:47
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
yer bilimi10:06:46
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
güvenceli10:06:46
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
prenses10:06:44
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
bazilika10:06:41
Kral sarayı
çenebaz10:06:37
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
töre bilimi10:06:36
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
serseri10:06:35
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
eder10:06:31
Fiyat, paha
ivedili10:06:28
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
minare kırması10:06:25
Çok uzun boylu (kimse)
kuzgun10:06:22
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
AZARLAMA10:06:21
Azarlamak işi, paylama
CEVAP10:06:20
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
Yaralı10:06:16
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
karın zarı iltihabı10:06:15
bk. karın zarı yangısı
Kuzey10:06:14
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
natuk10:06:05
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
MAİLE10:06:05
Aklan
ekşimek10:06:04
Mayalanmak
lâpacı10:06:02
Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan
hayat ağacı10:06:01
Soy ağacı, soy kütüğü
ekşimik10:06:00
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
zarar etmek10:05:56
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
gülle10:05:54
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
umursama10:05:45
Umursamak durumu
durgunluk10:05:43
Durgun olma durumu
kilogram10:05:41
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
Yele10:05:34
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
enzim10:05:33
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
lamba10:05:31
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
Denetçi10:05:29
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
yerine10:05:28
Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
zom10:05:27
Olgun (kimse)
ehliyet10:05:26
Üstat, uzluk