bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

bayrak direği22:09:36
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Köktencilik22:09:31
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
raunt22:09:26
bk. dönem
terennüm22:09:15
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
KASİYER22:08:55
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
ASGARİ22:08:54
En az, en aşağı, en azından, en düşük
ALAY22:08:53
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
kanaviçe22:08:36
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
abidevi22:08:29
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
pestil22:08:04
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
cephe22:07:53
(yapılarda) Yüz, alnaç
minimum22:07:20
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
TÜCCAR22:07:20
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
alabalık22:07:18
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
yerici22:07:14
Yeren, yermek işini yapan
İtimat22:07:13
Güven, güvenç
mastı22:07:02
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
yatıştırıcı22:06:48
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
CEZRİ22:06:46
Köklü, kökten, temelden, radikal
tehlikesiz22:06:22
Tehlikesi olmayan
sal yarışı22:06:19
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
kadercilik22:05:40
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
oligarşi22:05:30
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
siyasetçilik22:05:16
Siyasetçinin işi
sünnet22:05:03
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
lâyık22:04:55
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan
elektron22:04:45
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
yalvarış yakarış22:04:39
Çok yalvarma, bin bir rica
Haritacı22:04:27
Harita yapan kimse, kartograf
esir22:04:17
Tutsak
çığırtı22:04:13
Çığrışma sesleri
İSEVİ22:03:57
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
çulsuz22:03:53
Çulu olmayan
nasrani22:03:52
Hristiyan, İsevî
mail22:03:44
Eğilimi olan
anlam aykırılığı22:03:31
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
istifa etmek22:03:30
(işinden) çekilmek
çobanlama22:03:28
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
jale22:03:23
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
yakmaç22:03:11
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
mahşer günü22:02:50
Kıyamet
Arsız22:02:45
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
YETİ22:02:45
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
pratik22:02:08
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
berri22:02:03
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
şaheser22:02:01
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
MÜRAİ22:01:59
İkiyüzlü
ÜFUL22:01:55
(yıldız için) Batma
tabure22:01:39
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
izmaritgiller22:01:30
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
Antep fıstığıgiller22:01:08
Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya
muhayyile22:01:00
Hayal etme gücü
karınca22:00:45
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
canavar düdüğü22:00:22
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
tahin rengi22:00:13
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
Güven yazısı22:00:10
Güven mektubu
bütünlük22:00:04
Bütün olma durumu
yaşam21:59:42
Hayat
HAYDUT21:59:29
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
BULAŞICI21:59:05
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
benlikçilik21:58:55
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
abra21:58:53
Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş, demir, çivi gibi ağırlık, dara
Deniz yeli21:58:37
İmbat
sabit olmak21:58:31
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
Komutan21:58:30
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
FARSÇA21:58:27
İran devletinin resmî dili
dört bir taraf (veya yan)21:58:24
her yan, bütün çevre
takla böcekleri21:58:18
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
Özlü söz21:58:12
Gereksiz ayrıntılardan arınmış söz
desise21:57:56
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
sakla samanı, gelir zamanı21:57:55
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
SAF21:57:49
Dizi, sıra
badik21:57:32
Ördek; palaz
ses bilimi21:56:27
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
Oğulcuk21:56:24
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
alma21:56:19
Almak işi
Tebaa21:56:08
Uyruklu
üflemeli çalgı21:56:02
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
sorumlu21:55:56
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
orta saha21:55:55
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
şov21:55:46
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
yığın bulut21:55:36
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
öbür dünya21:55:11
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
ratıp21:55:10
Yaş, nemli
Japon sarmaşığı21:54:56
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
temmuz21:54:56
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
sağgörülü21:54:49
Sağgörüsü olan, basiretli
Engelli21:54:40
Engeli olan, mânialı
SICAKKANLI21:54:35
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
unutma21:54:31
Unutmak durumu
tedavül21:54:16
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
Karındaş21:54:10
Kardeş
Kıyafet21:53:59
Kılık
BATIN21:53:43
Karın
bezen21:53:38
Bezek, süs
süre aşımı21:53:35
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
yukarı21:53:35
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
ibik21:53:05
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
isyancı21:52:49
Baş kaldırıcı (kimse), asi
etkilenme21:52:48
Etkilenmek işi
SEYRÜSEFER21:52:44
Gidiş geliş, trafik
APAÇIK21:52:31
Çok açık, çok belirgin
ALMANAK21:52:29
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
tekabül etmek21:52:12
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
kelek21:52:08
Olgunlaşmamış ham kavun
nüzul21:51:54
İnme, felç
sözde21:51:49
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
üzüntülü21:51:47
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
müteşebbis21:51:43
Girişken, girişimci
simit21:51:39
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
geri zekâlı21:51:37
Zekâ düzeyi gelişmemiş
batıl21:51:34
Doğru ve haklı olmayan
nazari21:51:19
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
AHENK21:51:13
Uyum
HİBE21:51:04
Bağışlama, bağış
cefalı21:50:49
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
bağımsızlık21:50:25
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
ES21:50:10
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
Dürüstlük21:50:03
Doğruluk
deniz kazı21:49:56
Akbaş
gözlükçü21:49:49
Gözlük satan veya onaran kimse
Meşguliyet21:49:38
Meşgul olma, uğraşma durumu
filtreli21:49:37
Filtre takılmış olan
Tiner21:49:25
Boyanın yoğunluğunu azaltmak için kullanılan terebentin gibi sıvı inceltici
Girişken21:49:04
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
ongunluk21:49:03
Ongun olma durumu, mutluluk, bolluk, bereket, feyiz, saadet
yamalı21:48:53
Yama vurulmuş, yama ile onarılmış olan
nahiv21:48:35
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
Sak21:48:22
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
ahi21:47:53
Ahilik ocağından olan kimse