bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

Burun01:07:52
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
resimlik01:07:37
Resim takmaya yarayan çerçeve
dünya ahret kardeşim olsun01:07:24
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
Deneysel01:06:58
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
bahtsız01:06:15
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
Allah Allah!01:06:09
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
ufarak01:06:07
Biraz ufak
şıra01:05:42
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
zait01:05:24
Çoğaltan, artıran
tasvip01:05:16
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
sözde01:04:51
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
mareşal01:04:41
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
tarator01:04:25
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
mürekkep balığı01:04:11
Kafadan bacaklılardan, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran bir yumuşakça, supya (Sepia officinalis)
göçüm01:03:59
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
taaccüp01:03:34
Şaşma
görevden almak01:02:18
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
enli00:59:21
Eni büyük olan, geniş
sevap kazanmak (veya işlemek)00:59:16
hayırlı bir davranışta bulunmak
bir çırpıda00:59:13
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
misak00:58:29
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
somutluk00:58:03
Somut olma durumu
dehşetli00:57:48
Korku veya ürküntü veren
gram00:57:22
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
köpürme00:57:20
Köpürmek işi
ilahe00:56:28
Tanrıça
Halkçılık00:55:51
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
monotip00:55:26
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
soruşturma00:55:11
Soruşturmak işi
geçmez00:54:58
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
resen00:54:03
Kendi başına, kendiliğinden
Jeneratör00:52:47
Üreteç, dinamo
kargagiller00:52:33
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
havlı00:52:19
Havı olan
yıl00:52:03
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
arkeoloji00:51:54
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
RUJ00:51:41
Dudak boyası
rn00:51:37
Radon"un kısaltması
aylaklık00:51:09
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
Cehennem00:50:50
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
yaraya tuz biber ekmek00:50:17
bir derdin acısını çoğaltmak
esrik00:50:15
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
vadi00:49:10
İki dağ arasındaki geçit, koyak
GÜZEL00:48:55
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
Nakşibendî00:48:30
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
tutuk00:47:53
Akıcı, rahat konuşamayan
otçu00:47:28
Köylerde hekimlik yapan kimse
sakar00:46:50
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
serdar00:44:56
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
otomobil00:44:31
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
inkıta00:44:05
Kesilme, kesinti
Kemiyet00:43:14
Nicelik
uğraşı00:43:03
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
aracılık00:42:24
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
alkalik00:41:59
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
saban00:41:33
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
usanç00:41:08
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
esefle00:41:07
Üzülerek, acınarak
münzevi00:39:28
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
sağuculuk00:39:03
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
dolanma00:37:31
Dolanmak işi
MAL00:36:50
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
KATMAN00:36:40
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
serhat00:36:15
Sınır boyu
yazıcı00:35:36
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
yasa00:34:58
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
boran00:34:32
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
senevi00:34:26
Yıllık
oturum00:34:07
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
yalman00:33:42
Eğik, eğinik, mail
ithafname00:32:47
İthaf yazısı
dolam00:32:27
Dolamak işinin her defası
bohem00:32:02
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
ateş basmak00:32:00
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
kot00:31:51
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
genişlemek00:31:04
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
sarih00:30:00
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
kamışçık00:29:34
Kuyumcuların kullandığı üfleç
ramazan00:29:12
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
mezuniyet00:29:04
İzinli olma durumu
tanıma00:28:14
Tanımak işi
Dik00:27:55
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
en iyisi00:27:41
en çok tercih edilen
menşe00:27:23
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
biriktirme00:27:21
Biriktirmek işi, tasarruf
Hayırsever00:26:31
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
samsa00:25:17
Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı
ağızdan dolma00:24:26
(top veya tüfek için) Namlusu ağzından doldurulan
ortam00:24:01
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
üst bitken00:23:43
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
apak00:23:33
Çok ak
KUDRET HELVASI00:23:10
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
akbalık00:23:06
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
eleştirme00:22:53
Eleştirmek işi, tenkit
ILGIM00:22:36
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
turfanda00:21:50
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
hasta bakıcılık00:21:47
Hasta bakıcı olma durumu
düzmeci00:21:36
Düzme şeyler yapan, sahteci, sahtekâr
ceylân bakışlı00:21:28
Süzgün ve tatlı bakışlı
kulaç00:21:22
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
erosçu00:21:12
Erosla ilgili
paylaştırma00:20:29
Paylaştırmak işi
hacimli00:20:27
Hacmi olan, oylumlu
skeç00:19:48
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
levazım00:19:24
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
ÇOK00:18:28
Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
hece00:18:20
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
filinta00:18:07
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
mucize00:17:40
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
ekin iti00:16:57
Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse
nafta00:16:40
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
yılık00:15:52
Çarpık, eğri (ağız)
aramak00:15:47
Bir yöntem bulmaya çalışmak
natuk00:15:24
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
nazir00:14:53
Benzer, eş, örnek
sıhhatli00:14:39
Sağlıklı
bibliyografi00:14:26
Bibliyografya
kuruntu etmek00:13:59
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
tuhafiyeci00:13:57
Tuhafiye satan kimse
çıkak00:12:43
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
mertlik00:12:18
Yiğitlik, erkeklik
ölçüsüz00:12:09
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
seren00:11:53
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
pirzola00:11:28
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
esasen00:11:00
Başından, temelinden, kökeninden
doyurma00:10:35
Doyurmak işi
turist00:10:20
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
DONE00:10:12
bk. veri
liberal00:09:39
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
türlü00:09:21
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif