bayrak direği

1.İsimBayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
Gemilerde güvertenin en yüksek direği
Cümle 1: Su üzerinde yalnız bayrak direği kalmış olan sevgili gemisine baktı. - R. H. Karay

Son Arananlar

bayrak direği07:35:23
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
inkârcı07:35:22
İnkâr eden kimse
tl07:35:17
Talyum"un kısaltması
aceleci07:35:09
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
görünüş07:35:07
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
AYRIKLI07:34:58
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
uzun uzadıya07:34:56
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
örtmece07:34:56
Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun biçimde anlatılması, edebikelâm
Karşıtlık07:34:55
Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, kontrast
Muhasip07:34:48
Sayman, muhasebeci
bilerek07:34:47
isteyerek, kasten
kan grubu07:34:47
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
öğrenci belgesi07:34:35
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
Tırtıl07:34:33
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
İLAVE ETMEK07:34:32
eklemek, katmak, ulamak
Coşkun07:34:28
Coşmuş olan
güncellik07:34:28
Güncel olma durumu, aktüalite
sakız07:34:22
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
Korna07:34:15
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
sinirlilik07:34:12
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
Çekingen07:34:08
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
TARIK07:34:07
Sabah yıldızı, Venüs
Canlandırma07:34:03
Canlandırmak işi
Laf cambazı07:34:02
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
didaktik07:34:02
Öğretici
SIRNAŞIK07:33:54
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
içe yöneliklik07:33:54
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
abuhava07:33:54
İklim
Şaman07:33:54
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
cennet kuşu07:33:54
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
öndelik07:33:54
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
Makine yağı07:33:53
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
ıstırap07:33:48
Acı
tehir etmek07:33:48
ertelemek
Şipşak07:33:47
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
kepaze07:33:45
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
cibilliyet07:33:43
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
Tereke07:33:43
Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt
rıza07:33:42
Razı olma, isteme, istek
GİRDAP07:33:42
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
benzeşmezlik07:33:39
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
geçmiş zaman07:33:36
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
Biçem07:33:34
Üslûp
çapar07:33:29
Postacı, ulak
zürriyet07:33:27
Döl, soy sop, sulp
Meşin07:33:24
Sepilenmiş koyun derisi
beşbıyık07:33:23
İri muşmula
İç çamaşırı07:33:23
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
serüvenci07:33:22
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
Minder07:33:13
İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte
Antre07:33:11
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
hahnyum07:33:11
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
Saçak07:33:08
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
kötü kötü düşünmek07:33:00
üzüntülü düşüncelere dalmak
âşıktaşlık07:32:58
Karşılıklı sevişme, muaşaka
üç07:32:55
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
istihlâk07:32:54
Tüketim
manika07:32:54
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca
sevinçli07:32:54
Sevinci olan ve sevinç veren
gına gelmek07:32:53
usanmak, bıkmak
gövde07:32:48
Bir şeyin asıl toplu bölümü
prestij07:32:44
Saygınlık, itibar
ortalık07:32:44
Bulunulan yer, çevre
baldır07:32:40
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
disprosyum07:32:39
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy
habbe07:32:37
Tahıl tanesi, evin
asetik asit07:32:33
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
çıkmaz07:32:26
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
triportör07:32:25
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
gelecekçilik07:32:21
Fütürizm
aksülamel07:32:19
Tepki, reaksiyon
badem07:32:19
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
öğütleme07:32:15
Öğütlemek işi, nasihat
isteklendirme07:32:14
İsteklendirmek işi, teşvik
maznun07:32:14
Sanık
hoppa07:32:03
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
temayüz07:32:02
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
mürebbi07:32:02
Eğitici
yangı07:32:01
İltihap
buz dağı07:31:57
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
mersin07:31:51
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
aydınlatma07:31:42
Aydınlatmak işi
LEH07:31:39
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
pazarlama07:31:33
Pazarlamak işi
alan korkusu07:31:29
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
rezillik07:31:20
Rezil olma durumu, rezalet
YEĞNİSEME07:31:20
Hafifseme, istihfaf
BABA07:31:16
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
tekzip etmek07:31:07
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
İsmet07:31:04
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
Kovma07:31:03
Kovmak işi
KALDIRAÇ07:31:03
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
BATAKLIK GAZI07:31:03
Metan
yabanî07:31:03
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
sergilik07:31:01
Sergi yeri
karın zarı07:30:59
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
dolar07:30:57
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
yabanî mercanköşk07:30:50
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
başkalaşma07:30:49
Başkalaşmak işi
parçacık07:30:47
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
olumlu07:30:42
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
dağcı07:30:42
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
Aşama07:30:42
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
tecrübî07:30:39
Deneye dayanan, deneme ile ilgili
tamim etmek07:30:39
genellemek
çoğulcu07:30:37
Çoğulculukla ilgili olan, plüralist: Çoğulcu görüş
Hadim07:30:36
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
kural dışı07:30:33
bk. kural dışı
etkinlik07:30:32
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
Yaşa07:30:26
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
Kankurutan07:30:25
Adam otu
KALITIM07:30:22
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
Alametifarika07:30:18
Bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka
övme07:30:16
Övmek işi, sena, medih
Kararlı07:30:13
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
Hint kumaşı07:30:12
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
hoş07:30:11
Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren
parIltI07:30:07
Parıldama, göze çarpan parlaklık
İLİŞKİ07:30:07
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
meşgul etmek07:30:06
vaktini almak
bulaşıcı07:30:03
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
ALNAÇ07:30:03
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
zait07:30:02
Çoğaltan, artıran
kaba düzen07:30:01
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
METİN07:30:01
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
açığa çıkmak07:29:59
belli olmak, anlaşılmak
Glokom07:29:55
Karasu (göz hastalığı)
lota07:29:50
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
geniş07:29:46
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
yer elması07:29:41
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)