bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

bambu11:45:08
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
TİBET ÖKÜZÜ11:45:07
Yak, Tibet sığırı
ayakkabı11:45:00
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
yönelme durumu11:44:59
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
deprem bilimci11:44:55
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
çivit mavisi11:44:51
Çivit rengindeki mavi
Cüz11:44:46
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
özgül ağırlık11:44:45
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı
bahtiyar11:44:42
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
sapan11:44:41
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
sofra örtüsü11:44:41
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
subay11:44:37
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
toksikomani11:44:33
Uyuşturucu madde tutkunluğu
şırınga yapmak11:44:30
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
alımlı11:44:26
Alımı olan, çekici, cazibeli
Zorlayıcı11:44:23
Zorlayan, mücbir
Devletçilik11:44:23
Bir milletin yönetimle ilgili ve ekonomik işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi
işleme11:44:22
İşlemek işi
mızmız11:44:20
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
KABUL11:44:19
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
ŞİFRE11:44:17
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
DEĞİŞİM11:44:15
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
ARABALIK11:44:14
Araba konulan yer, garaj
KARABASAN11:44:12
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
öz denetim11:44:11
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
murdarlık11:44:07
Murdar olma durumu
nüsha11:44:03
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
KOMOT11:44:03
Komodin
tutum11:43:56
Tutulan yol, davranış
yufka yürekli11:43:53
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
soy11:43:51
Manzum söz
askerlik11:43:46
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
sorumlu tutmak11:43:42
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
VİYOLA11:43:40
Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto
Bayındırlık11:43:36
Bayındır olma durumu, ümran
mıknatıs11:43:35
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
maharet11:43:31
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
Tutsaklık11:43:27
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
güvey,-i11:43:26
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
acıklı11:43:26
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
irsi11:43:25
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
yapmak11:43:23
iyilik veya kötülükte bulunmak
Söylemek11:43:18
Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
öldürmek11:43:16
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
eser11:43:14
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
eli ayağı dolaşmak11:43:12
şaşırmak, telâşlanmak
büyük atardamar11:43:10
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
prensip11:43:09
İlke, umde
kasırga11:43:06
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
ciddi11:43:05
Şaka olmayan, gerçek
rastgele11:43:00
Herhangi bir, gelişigüzel
birincil11:42:55
Sırada, önemde ilk yeri alan, ana, temel, esas
Boru11:42:41
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
elmabaş11:42:32
Tepeli dalgıç
Çulluk11:42:30
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
Ayrılış11:42:27
Ayrılmak işi veya biçimi
ağızdan11:42:24
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
çarpan balığı11:42:21
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
lokman ruhu11:42:18
Eter
eziyet11:42:16
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
orman11:42:14
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
bulmak11:42:09
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
Kurmak11:42:08
Hazırlamak
etkileşim11:42:07
Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi
zenginlik11:42:04
Zengin ve varlıklı olma durumu
Özümleme11:42:02
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
lu11:42:02
Lütesyum"un kısaltması
peygamber çiçeği11:41:59
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
bağnaz11:41:57
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
sanat11:41:54
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
iflâh olmak11:41:53
onmak, düzelmek
kaynata11:41:53
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
uzun hikâye11:41:48
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
gÜnlÜk11:41:44
O günkü, o günle ilgili
Zehir11:41:36
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
tezgâh11:41:34
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
bildik11:41:31
Tanıdık
lirik şiir11:41:26
Yunanlılarda lir eşliğinde okunan şiir
toka11:41:26
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
zar11:41:23
İnce perde veya örtü
Semptom11:41:22
Bulgu, araz
perakende11:41:17
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
Tanışıklık11:41:15
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
dalgalı11:41:10
Dalgası olan
etmek11:41:06
Bir işi yapmak
yönlendirme11:41:04
Yönlendirmek işi
topluluk11:41:02
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
İlham11:40:48
Esin
sosyete11:40:38
Topluluk, toplum, cemiyet
kavrayış11:40:35
Kavrama, anlama, algılama yetisi
dümbelek11:40:32
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
yepelek11:40:31
İnce yapılı, zarif, narin
sağlıksız11:40:29
Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz
enjektör11:40:28
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
anaç11:40:27
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
gag11:40:26
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
Sümük11:40:25
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
mantar meşesi11:40:18
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
havale11:40:16
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
kesinti11:40:10
Kesilen parça, kırpıntı
mürekkep balığı11:40:08
Kafadan bacaklılardan, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran bir yumuşakça, supya (Sepia officinalis)
lüp11:40:07
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
İHSAN11:40:05
İyilik etme, iyi davranma
UFUK11:40:02
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
keçiboynuzu11:39:54
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
YÖRESEL11:39:43
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
Bölük11:39:42
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
örtme11:39:39
Örtmek işi
alık11:39:36
Akılsız, sersem, budala, ebleh
Dilemma11:39:35
İkilem
kinaye11:39:31
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
haset etmek11:39:26
kıskanmak, çekememek, günülemek
koka11:39:24
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
İranlı11:39:21
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
katot11:39:19
Eksi uç
Zoka11:39:19
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
tamlayan11:39:18
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
alman gümüşü11:39:13
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
darbe11:39:12
Vuruş, çarpış
havuç11:39:05
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
ahenk kaidesi11:39:04
bk. ünlü uyumu
lahana11:39:03
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
devretme11:38:59
Devretmek işi
YARDIMCI11:38:55
Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan (kimse vb.), muavin, muin, yaver
safi11:38:46
Katıksız, duru, temiz
Dikiz11:38:44
Bakma, gözetleme, erkete
milliyetçilik11:38:40
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
etüv11:38:38
Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç
teşkil11:38:36
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
uyarmak11:38:31
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak