bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

ofris21:44:21
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
teyel21:43:53
Seyrek ve eğreti dikiş
hoyratça21:43:44
Kaba (bir biçimde)
üstü kapalı21:43:35
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
tezat21:43:26
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
tezek21:43:16
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
tepke21:42:58
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
tepir21:42:49
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
tesri21:42:31
Çabuklaştırma, hızlandırma
çiçek21:42:12
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
rahne21:41:35
Gedik, yarık
seyrekleşme21:40:45
Seyrekleşmek durumu
muhakkak21:40:17
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
Avutmak21:39:58
Oyalamak
yitim21:39:21
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
narenciye21:39:11
Turunçgiller
ürik asit21:39:02
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
tecrübî21:38:53
Deneye dayanan, deneme ile ilgili
krema21:38:36
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
kolektif21:38:34
Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan
devam21:38:00
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
karne21:37:41
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
ihtiva etmek21:37:14
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
bıçak21:35:53
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
orta oyunculuğu21:35:04
Orta oyuncusunun sanatı
vites kutusu21:34:27
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
MAVİ21:34:18
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
somut21:34:08
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
sıcak21:33:59
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
sofra21:33:03
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
birinci olmak21:32:35
başta gelmek, önde gelmek
ALLAH21:32:26
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
Anaerkil21:32:07
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
esnasında21:31:56
Sırasında, olduğu anda
çalgı aleti21:31:03
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
duyarsız21:30:44
Duyarlı olmayan
hamal semeri21:30:35
Arkalık
acınacak21:30:16
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
bilirkişi21:29:56
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
livar21:29:38
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
sezgi21:29:20
Sezme yeteneği, feraset
seyir21:28:52
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
sevda21:28:33
Güçlü sevgi, aşk
setre21:28:12
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
DALKAVUK21:28:03
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
serin21:27:54
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
bol bol21:27:35
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
lan21:27:27
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
çiftlik kâhyası21:27:17
Çiftlik işlerini yöneten kimse
ayet21:27:07
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
afak21:26:40
Ufuklar, dört bir taraf
BELGELİK21:25:54
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
oruçlu21:25:13
Oruç tutan (kimse), niyetli
merkezi21:25:12
Merkezde olan, merkezi oluşturan
profesyonel21:25:09
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
istikraz21:24:57
Ödünç alma, borçlanma
inorganik kimya21:24:48
Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı
Piramit21:24:45
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
nakletmek21:24:38
Anlatmak, aktarmak
potasyum21:24:36
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
denizhıyarları21:24:35
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
otoban21:24:30
Otoyol
otoyol21:24:29
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
mala21:24:21
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
akkor21:24:18
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
aktif21:24:17
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
basbayağı21:24:15
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
ABİS21:24:14
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
akson21:24:11
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
izomer21:24:09
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
şahsi21:24:06
Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, özlük
arama21:24:02
Aramak işi, taharri
kamçı21:24:00
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
samani21:23:59
Saman rengi, açık sarı
albay21:23:54
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
TEHLİKELİ21:23:53
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
plâto21:23:48
Yayla
bellik21:23:44
İşaret, marka
alize21:23:40
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
belgit21:23:38
Senet
toz toprak21:23:28
Bulut hâlinde olan toz
ıskalama21:23:19
Iskalamak işi
oranlı21:23:17
Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin
yassı balıklar21:23:14
Kemikli balıklar takımı
ahşa21:23:12
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
İŞVE21:23:07
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
ketum21:22:58
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
keten21:22:55
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
kerih21:22:52
Tiksindirici, iğrenç
kesik21:22:51
Kesilmiş olan
kesme21:22:49
Kesmek işi
kılık21:22:41
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
kılır21:22:39
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
Varidat21:22:37
Akla gelen, içe doğan düşünce
avam21:22:26
Halkın aşağı tabakası
kakaç21:22:23
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
kanıklık21:22:22
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
basınçölçer21:22:20
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
istikrarlı21:22:14
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
kalan21:22:11
Kalmak işini yapan
Sabit21:22:08
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
orak ayı21:22:05
Temmuz
Gönüllü21:22:03
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
bevliyeci21:21:56
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
kafkasyalı21:21:49
Kafkasya halkından olan (kimse)
rubidyum21:21:47
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
muhtar21:21:46
Özerk
eprime21:21:41
Eprimek işi
atlı karınca21:21:40
İri bir karınca türü (Ponera grandis)
amorf21:21:38
Biçimsiz
kılgı21:21:35
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
nümayiş21:21:32
Gösteri
Asker21:21:31
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
sponsorluk21:21:28
Sponsorun yaptığı iş
Yumuşama21:21:25
Yumuşamak işi
inanca21:21:18
Güvence
flavta21:21:13
Flüt
almak21:21:05
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
ödev21:20:54
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
kukumav21:20:42
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
önce21:20:40
İlk olarak, başlangıçta
önem21:20:39
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
ölet21:20:37
Öldürücü hastalık salgını, kıran
AnlAşılmaz21:20:33
Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlâk
Motif21:20:30
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
domino21:20:25
Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyun
seçilmiş21:20:21
Seçerek ayrılmış
eyvah21:20:21
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
statik21:20:18
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
bucak21:20:13
Kenar, köşe, yer