bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

bambu14:45:18
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
serüven14:45:16
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
ÜZMEK14:45:14
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
ataman14:45:12
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
blastula14:45:10
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
atanma14:45:09
Bir göreve getirilme, tayin edilme
TUTTURMAK14:45:07
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
gamze14:45:03
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
ASLİ14:45:01
Temel olarak alınan, esas olan
gaile14:44:59
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
Esrarkeş14:44:58
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
remi14:44:56
İskambillerle oynanan bir tür oyun
gadir14:44:54
Haksızlık etme, zarar verme
alakasız14:44:50
İlgisiz, ilgisi olmayan
abonman14:44:45
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
Semizleme14:44:43
Semizlemek durumu
Piston14:44:41
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
sal yarışı14:44:39
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
kelime vurgusu14:44:36
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
kaldırıcı14:44:34
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
belleme14:44:32
Bellemek işi
inat14:44:22
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
materyal14:44:20
Malzeme, gereç
sahteci14:44:17
Düzmeci, sahtekâr
tahripkâr14:44:15
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
yıldız kümesi14:44:13
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
akla yatkın14:44:11
uygun, akıllıca, makul
belirtili14:44:09
Belirtisi olan
azimli14:44:07
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
azimet14:44:06
Gidiş
yay gibi14:44:00
eğri
Katılma14:43:58
Katılmak işi
balkon14:43:54
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
keyifli14:43:52
Keyfi yerinde, neşeli
lastik14:43:46
Kauçuktan yapılmış (şey)
Ahilik14:43:44
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
zalimce14:43:43
Acımasız (olarak), acımasız (bir biçimde), acımasızca, zalimane
Sübvansiyon14:43:42
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
irdeleme14:43:38
İrdelemek işi
tasarruf etmek14:43:35
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
dâhilik14:43:33
Dâhi olma durumu, deha
değersizlik14:43:30
Değersiz olma durumu
bıkmak14:43:28
Dayanamaz duruma gelmek
çalışılma14:43:17
Çalışılmak işi
Devamlı14:43:15
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
büzüktaş14:43:12
Kafa dengi arkadaş, kafadar
zor alım14:43:10
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
sığırcık14:43:08
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
Mesele14:43:06
Sorun
pısırıklık14:43:05
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
RENYUM14:43:03
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
Mesela14:43:00
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
belgegeçer14:42:58
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
eşey14:42:56
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
eşik14:42:51
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
çiftteker14:42:49
Bisiklet
eşit14:42:48
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
eşya14:42:43
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
RAFADAN14:42:41
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
Bedir14:42:39
Dolunay, ayın on dördü
görgü kuralları14:42:37
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
kulluk kölelik14:42:34
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
tragedya14:42:31
Trajedi
sıyga14:42:29
Kip
İnce yapılı14:42:24
Narin, nazik, zayıf
Benek14:42:21
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
astar14:42:16
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
ŞÜPHE14:42:14
Kuşku
Gösteriş14:42:13
Gösterme işi veya biçimi
inkişaf14:42:11
Gelişme, gelişim
keçi postu14:42:08
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
tezat14:42:06
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
üstü kapalı14:42:04
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
tezek14:42:01
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
ÖZGÜR14:41:56
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
köle14:41:54
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
yazgıcı14:41:53
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
tetik14:41:51
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
tepke14:41:49
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
tepir14:41:47
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
KÖŞE14:41:45
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
tetir14:41:43
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
tevzi14:41:42
Dağıtma, üleştirme
tevsi14:41:40
Genişletme, yayma
dil bilimci14:41:40
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
tevil14:41:38
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
sunuş14:41:33
Sunmak işi veya biçimi
ZIMBA14:41:28
Delgeç
ofris14:41:26
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
aşık kemiği14:41:25
Aşık
iç bükün14:41:21
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
ikametgah14:41:20
İkamet edilen, oturulan yer, konut
koşullu14:41:14
Şartlı, meşrut
kibrit14:41:12
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
Darı14:41:11
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
turunçgiller14:41:07
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
koygun14:41:05
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
mastika14:41:04
Sakızla tatlandırılmış rakı, sakız rakısı
methiye14:40:58
Övgü
İyi niyet14:40:57
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
saydam resim14:40:44
Kolay anlaşılabilen resim
DİNGİL14:40:43
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
Domuz yağı14:40:41
Domuzdan çıkarılan yağ
kaya hanisi14:40:36
Lahos
lehçe bilimi14:40:34
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
yazıklar olsun14:40:32
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
Fasıla14:40:30
Aralık, ara, kesinti
rekabet etmek14:40:24
yarışmak
portakal suyu14:40:22
Portakal sıkılarak elde edilen su
matris14:40:20
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
anlam bilimi14:40:18
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
İKİYÜZLÜLÜK14:40:16
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
araştırma görevlisi14:40:13
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
içli14:40:11
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
zenne14:40:09
Kadın (eşyası)
zenci14:40:07
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
zehap14:40:05
Sanma, sanı, zannetme
zelil14:40:02
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
kukla oyunu14:39:59
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
Teşebbüs14:39:57
Girişim, girişme
Hiza14:39:55
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
zebra14:39:53
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
yalın durum14:39:51
İsim soyundan kelimenin taşıdığı kavramı bildirme durumu, Türkçede bu durumda ek kullanılmaz, mücerret, nominatif
Yaratımcı14:39:50
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
beddua etmek14:39:46
ilenmek, intizar etmek
Hile14:39:44
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
zeban14:39:42
Dil, lisan
vilâdî14:39:37
Doğuştan (olan)
zeval14:39:35
Yok olma, yok edilme
içit14:39:33
İçilecek şey