bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

epik05:03:49
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
komut05:03:16
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
konum05:02:15
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
Tahakküm05:00:51
Baskı, zorbalık, hükmetme
iskemle05:00:27
Arkalıksız sandalye
Yalaka05:00:24
Dalkavuk
engin05:00:12
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
maraz05:00:01
Hastalık, illet
maral04:59:58
Dişi geyik, meral
lüzum04:59:19
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
At donu04:59:16
Atın tüyünün rengi
cephe04:59:10
(yapılarda) Yüz, alnaç
kalite çemberleri04:58:44
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
sayıklama04:58:28
Sayıklamak işi
cenap04:58:18
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
çengel04:57:59
Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
Tekerlek04:57:50
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
vezneci04:57:26
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
manganez04:57:22
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
yürütmek04:56:58
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
zannetme04:56:54
Zannetmek durumu
eşekkulağı04:56:50
Karakafes
Kasır04:56:25
Köşk
iğdiş04:56:18
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
kül04:56:09
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
el kitabı04:55:53
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
mendelevyum04:55:42
Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957"de yapma olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md
sadece04:55:17
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
miyar04:55:13
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
ateş basmak04:54:59
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
türev04:54:56
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
yakıcı04:54:48
Yakma özelliği olan, yakan
aynı04:54:38
Başkası değil, yine o
cenkleşmek04:54:33
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
esprili04:54:14
Esprisi olan
mehil04:53:15
Bir işin bitirilmesi için tanınan ek süre, önel
cezir04:52:52
Kök
öd04:52:38
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
sineklik04:52:26
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
hareket04:51:58
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
ilerleyici04:51:04
İleri giden, ilerleyen
böyle04:50:23
Bunun gibi, buna benzer
bildik04:49:53
Tanıdık
yazık04:49:45
Herkesi üzebilecek şey, günah
geçiş04:49:38
Geçmek işi veya biçimi
Espri04:49:16
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
YETKE04:47:08
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
hür04:47:00
Özgür
Casus04:46:41
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
hidrokarbon04:46:24
Karbon ve hidrojen birleşiği
vernik04:46:15
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
CEVAP04:45:19
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
sorunsal04:44:53
Çözümü belli olmayan
Maron04:44:41
Kestane rengi
fora04:44:23
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
feda04:44:12
Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme
tekin değil04:43:58
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
noter04:43:47
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
iç kulak04:43:38
Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölümü
Otonom04:43:29
Özerk, muhtar
helezon04:43:20
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
sıtma bilimi04:43:12
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
tartma04:43:03
Tartmak işi
Edep yeri04:42:37
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
tün04:40:19
Gece
örümcekler04:40:10
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
bilfarz04:39:40
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
Buket04:39:03
Çiçek demeti
bukağı04:38:57
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
Ham madde04:38:23
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
fosil04:38:13
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
mutasavvıf04:38:06
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
nikbin04:37:41
İyimser, optimist
ekti04:37:07
Her yiyeceği canı çeken
uyarlanma04:37:01
Uyarlanmak işi
esef04:36:42
Acınma, yerinme
sığınmacı04:36:40
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
epey04:36:21
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
trampa04:36:11
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas
Otama04:35:50
Otamak işi, tedavi
metan04:35:43
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
metal04:35:30
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
azar azar04:35:13
Süreyi uzatarak, yavaş yavaş, az az
Ana fikir04:34:47
Belirli bir konuda bir yazının temeli olan düşünce
ahbaplık04:34:41
Ahbap olma durumu, ünsiyet
çiğ04:34:18
Pişmemiş veya az pişmiş
KERMEN04:33:23
Kale, germen
yanılmak04:33:16
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
toplamak04:33:01
Devşirmek
Burgu04:32:51
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
Mabet04:32:40
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
aramak04:32:18
Bir yöntem bulmaya çalışmak
tambur04:31:22
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
dirilme04:30:26
Dirilmek işi
Tasvir04:30:15
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
bağıt04:29:27
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
dayamak04:28:41
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
tampon04:27:44
Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç
oturum04:27:37
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
BÜYÜK04:27:13
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
çömelme04:25:48
Çömelmek işi
somutluk04:25:03
Somut olma durumu
yurt04:24:30
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
ses aleti04:24:22
Ses aygıtı
yuva04:24:14
Kuşların ve başka hayvanların yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak
civciv04:24:08
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
janjan04:23:45
Yanardöner, şanjan
tercih04:23:33
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
tartım04:23:20
bk. dizem
Fare04:22:15
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
fesatçı04:21:44
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
anaerkil04:21:18
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
iklim bilimci04:21:05
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
paçavra04:20:52
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
DEHA04:20:01
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
birden04:19:25
Bir defada, hepsi bir arada
irilik04:18:49
İri olma durumu
kazan04:17:37
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
satır başı04:17:24
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
yasa04:15:35
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
İZİN04:15:20
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
paralel04:14:23
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
Koşuk04:13:58
Nazım, manzume
parapet04:13:54
Küpeşte, korkuluk
Aşık04:12:58
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
Zebra04:12:42
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
çük04:12:17
Erkeklik organı
çoğu04:11:49
Çoğu zaman, çok defa
MİM04:10:52
Arap alfabesinde m harfinin adı
yemişli04:10:23
Yemişi olan, meyve veren