bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

bambu12:19:34
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
Amerikan bezi12:19:27
bk. amerikan
sığınma12:19:22
Sığınmak işi, iltica
otorite12:19:21
Yetke, sulta, velâyet
uza duyum12:18:17
Telepati
bakır taşı12:18:11
Malakit
mağlup12:18:11
Yenilen, yenik düşen
ıslahat12:17:56
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
tapa12:17:01
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
tartışma12:16:52
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
merdiven12:16:41
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
gerekme12:15:35
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
örs12:15:24
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
sr12:15:21
Stronsiyum"un kısaltması
GERDEK12:15:09
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
sağlık12:14:53
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
Cüzam12:13:18
Hansen basilinin sebep olduğu deri hastalığı
KALLEŞ12:13:03
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
sarsıntı12:12:16
Sarsılmak işi, birden sallanma
birbirine katmak12:12:08
aralarını açmak, aralarını bozmak, olay çıkarmak
ürkme12:12:07
Ürkmek durumu, tevahhuş
KÜÇÜK ÖNERME12:11:44
Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minor
donanma12:11:24
Donanmak işi
ses uyumu12:11:23
Ünlü ve ünsüz uyumu
Pasta12:11:15
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
dimdik durmak12:11:13
tam dik durumda olmak
Ailecek12:11:00
Ailece
yurtsal12:10:56
Yurtla ilgili, vatanî
muteriz12:10:20
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
provokatör12:10:12
Kışkırtıcı
telli balıkçıl12:10:11
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
Peyk12:10:11
Uydu
kalem kutusu12:09:58
İçinde kalem bulunan küçük kutu
çükündür12:09:49
Pancar
akılsal12:09:25
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
paso12:09:24
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
Şipşak12:09:05
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
poli12:07:20
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
parçacık12:07:19
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
görüntülük12:07:17
Ekran
gizemli12:06:32
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
kayın birader12:06:32
Kayın (II)
evliya12:06:17
Erenler, ermişler, veliler
DİLEKÇE12:05:04
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
hakan12:04:31
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
ululuk12:03:12
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
kevgir12:01:42
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
aylak12:01:28
İşsiz, boş gezen, avare
tembih12:01:12
Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı
gencecik12:01:08
Çok genç
avare12:01:07
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
müessis12:00:17
Kurucu
filoloji12:00:02
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
Sefaret11:59:46
Elçilik, sefarethane
kancık11:59:04
(hayvanlarda) Dişi
günlük ağacı11:59:02
Asya"nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika"da yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad
Nezih11:58:59
Temiz, temiz ahlâklı
şif11:58:57
Pamuk kozası
Absürt11:58:54
Saçma
dulluk11:58:52
Dul olma durumu
eziyet11:58:49
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
hükümdar11:58:47
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
Aşiret11:58:46
Oymak
Kemik11:58:43
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
ÇAYIRLIK11:58:41
Çayırı olan yer
uykuya dalmak11:58:35
rahat, derin bir şekilde uyumak
TÜCCAR11:58:33
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
Yaban ördeği11:58:30
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
çentme11:58:28
Çentmek işi
fizyoloji11:58:25
Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı
sarkıt11:58:23
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
apraksi11:58:20
bk. işlev yitimi
görgü kuralları11:58:18
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
adlandırma11:58:13
Adlandırmak işi
takla böcekleri11:58:10
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
fışkırık11:58:10
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
çözümleyici11:58:08
Çözümlemek işini yapan kimse
rakik11:58:06
İnce, narin
MÜMİN11:58:05
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
müzisyen11:58:03
Müzikçi, müzik sanatçısı
agitato11:58:00
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
ipotek etmek11:57:58
rehinde bırakmak, rehine koymak
genel görünümlü11:57:55
Dıştan görünüşlü
yakmaç11:57:53
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
içeri11:57:48
İç yan, iç bölüm
FAYDASIZ11:57:45
Yararsız
masa tenisi11:57:43
Masa topu
aheste11:57:40
Yavaş, ağır
huzursuz11:57:37
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
kilermeni11:57:35
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
istikamet11:57:32
Doğrultu, yön
kırdırma11:57:30
Kırdırmak işi, ıskonta
üzgün11:57:27
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
YİLBİK11:57:26
bk. sara
yadırgama11:57:25
Yadırgamak işi
artçı11:57:22
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
seviye11:57:17
Düzey
asetik11:57:15
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
etçiller11:57:12
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
sadrazamlık11:57:09
Sadrazam olma durumu
seçici11:57:06
Seçmek işini yapan (kimse, kurul vb.)
filiz11:57:02
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
piknik11:56:57
Kırda yenen yemek
ANİDEN11:56:55
Ansızın, birdenbire
İZAFİ11:56:50
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
Yengeç dönencesi11:56:47
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
gemi iskeleti11:56:40
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
iktisap11:56:38
Kazanma, edinme, edinim
anahtar11:56:36
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
kapitalizm11:56:35
Anamalcılık
dokuma tezgahı11:56:33
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
İSPİT11:56:30
Jant
Kaolin11:56:28
Arı kil
ekip11:56:25
Takım, grup, kol
Mutsuz11:56:23
Mutlu olmayan, bedbaht
istifade11:56:20
Yararlanma, faydalanma
Saygınlık11:56:19
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
yaftalama11:56:18
Yaftalamak işi veya durumu
tepeli11:56:15
Tepesi olan
bahtı açılmak11:56:12
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
laisizm11:56:09
Lâiklik
NÜFUS11:56:04
Kişi
Etek11:56:02
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
köken bilimsel11:55:59
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
folklorik11:55:55
Halk bilimi ile ilgili
nasip11:55:52
Birinin payına düşen şey
bostan11:55:50
Sebze bahçesi
yüreksiz11:55:47
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
salkım ağacı11:55:44
Akasya
idare lambası11:55:41
İdare kandili