bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

berzah01:19:15
Kıstak, dar dil
Ana yol01:19:13
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
görünürde01:18:17
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
müze01:18:07
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
Yarıyıl01:18:04
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
nosyon01:18:02
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
balama01:17:59
Orta oyununda Rum tipi
izdivaç01:17:57
Evlenme
balans01:17:52
Denge, muvazene
fekül01:16:40
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
Mihver01:16:37
Eksen
deprem bilimci01:16:35
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
ağaç01:16:32
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
gölgeli01:16:21
Gölge altında olan
bağıntıcılık01:16:19
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
renkleme01:16:14
Renklemek işi
garipseme01:16:12
Garipsemek işi
maşallah01:16:07
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
gensoru01:16:04
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
gözleyici01:15:59
Gözlemci, müşahit, rasıt
sözleşme yapmak01:15:51
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
Mihenk01:15:48
Denek taşı
mutsuz01:15:34
Mutlu olmayan, bedbaht
azim01:15:30
Bir işteki engelleri yenme kararı
destancı01:15:26
Destan yazan veya anlatan kimse
kabine01:15:17
Bakanlar kurulu
parlatma01:15:10
Parlatmak işi
Kaynamak01:15:07
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
OBJE01:14:55
Nesne
kabala01:14:48
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
kabare01:14:45
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
ekonomi yapmak01:14:43
tutumlu davranmak
dayandırma01:14:40
Dayandırmak işi
terbiyum01:14:38
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
Sağlama01:14:30
Sağlamak işi
hayal oyunu01:14:26
Karagöz oyunu
çılgın01:14:23
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
akü01:13:27
Akümülâtörün kısaltılmış adı
natamam01:13:22
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
yük hayvanı01:13:20
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
yazılı bildirim01:13:15
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
bahane bulmak01:13:01
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
mandolin01:12:15
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
emmeç01:12:13
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
Acem01:11:56
İranlı
namert01:10:58
Korkak, alçak, mert olmayan
reybî01:10:37
Şüpheci
güneştopu01:09:19
bk. Acem lâlesi
iş yapmak01:09:14
çalışmak
inorganik kimya01:08:52
Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı
yassı balıklar01:08:40
Kemikli balıklar takımı
piknikçi01:08:37
Piknik yapmayı seven kimse
HATIRAT01:08:33
Anılar, andaç
elaman01:08:24
Bezginlik ve sızlanma anlatır
slogan01:08:22
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
fraksiyon01:08:06
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
gökyüzü mavisi01:08:03
Açık mavi
hüccet01:07:58
Belgit
kebir01:07:33
Büyük, ulu
kebap01:07:14
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
menkul01:07:09
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
çuval01:07:09
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
kenef01:06:59
Ayak yolu
kendi01:06:57
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
beyit01:06:52
Ev
vesveseli01:06:49
İşkilli, şüpheci
bebek01:06:45
Meme veya kucak çocuğu
alev kırmızısı01:06:42
Alev rengi
keşişhane01:06:40
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
hâkim olmak01:06:35
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
tantana01:06:32
Görkem, şaşaa
turşu suyu01:06:30
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
makedonyalı01:06:20
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
utanç01:06:13
Utanma duygusu, hicap
detektif01:06:10
Gizli polis, polis hafiyesi
aleksi01:06:08
Okuma yitimi
jile01:06:05
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
tutuşma01:05:24
Tutuşmak işi
muhasebe01:05:20
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
pervane balığı01:05:12
Ay balığı
muhasara01:05:05
Kuşatma, sarma, çevirme
küflüce01:05:03
bk. mantar hastalığı
tınlama01:04:39
Tınlamak işi
astsubay01:04:36
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
nezir etmek01:04:34
bk. nezretmek
sarkıntılık01:04:29
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
bölünme01:04:19
Bölünmek işi
Duş01:04:09
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
Şümul01:04:02
İçine alma, kaplama, kapsama
muhtemel01:03:57
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
İstila01:03:52
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
yağış01:03:50
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
Anut01:03:37
İnatçı, ayak direyici
Amor01:03:21
Bir çeşit kumaş
Alan01:03:16
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
kontrolörlük01:03:02
Denetçilik
sembol01:02:47
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
burunduruk01:00:20
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
hristiyan01:00:08
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
lahuti00:59:52
İlâhî, Tanrısal
Nafi00:59:42
Yararlı, kazançlı
tasvir gibi00:58:28
çok güzel (kimse)
sabır00:58:25
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
mukallit00:57:42
Taklitçi
karşılıksız00:57:17
Karşılığı olmayan
menisk00:56:51
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
yatıştırıcı00:56:49
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
nazariye00:56:44
Kuram, teori
Sezme00:56:41
Sezmek işi
tekel bayii00:56:36
Tekel ürünlerini satan iş yeri
isale00:56:31
Akıtma
kampus00:56:27
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
tropizm00:56:27
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
turist00:56:14
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
turizm00:56:05
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
iskan00:56:02
Yurtlandırma, yerleştirme
ishal00:55:57
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
istif00:55:55
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
istim00:55:47
İslim
ister00:55:45
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
adamotu00:55:33
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
oryantalist00:55:19
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
HİSTERİ00:55:12
bk. isteri
yarma00:55:09
Yarmak işi
karavana00:55:07
En çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, çok miktarda yiyecek alan, kenarları dik, derince metal kap
yarka00:55:04
Büyük piliç
yarak00:54:53
Silâh
uknum00:54:50
Asıl, unsur, hipostaz
hatalı00:54:48
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
hilkat00:54:33
Yaradılış, fıtrat