bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

telakki03:09:19
Anlayış, görüş
keleş03:06:29
Yiğit, cesur, bahadır
umur03:06:24
Aldırış etme, önem verme
Tik03:05:07
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
Toy03:05:04
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
Tat03:05:01
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
TAM03:04:51
Eksiksiz, kesintisiz
RUJ03:04:48
Dudak boyası
RUH03:04:45
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
Rey03:04:44
Oy
tefeci03:04:19
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
pars03:04:03
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
Ulvi03:02:49
Yüce
peki03:02:30
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
03:01:18
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
kısmet03:00:57
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
kurtulma03:00:33
Kurtulmak işi
Zar03:00:26
İnce perde veya örtü
Kök02:59:55
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
politika02:59:09
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
Bölme02:58:57
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
çıplak02:58:33
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
karşılık02:57:31
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
matafora02:56:24
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
Korku02:56:09
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
umacı02:56:07
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
üstün02:55:27
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
Birinci02:52:13
Bir sayısının sıra sıfatı
sinirlilik02:47:39
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
ihtiyaç02:44:49
Gerekseme, gereksinme
casus02:44:18
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
yahu02:42:10
Hey, bana bak, baksana" anlamında
Amirce02:41:42
Amire yakışır biçimde, amir gibi
delâlet02:39:58
Kılavuzluk, aracılık
yular02:34:57
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
iskele02:30:47
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
kırlangıç02:28:17
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
kalın02:28:04
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
kalıp02:27:53
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
kaymak02:27:36
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
küre kuşağı02:27:29
bk. kuşak
anıt02:24:52
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
düzenci02:24:25
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
cümle02:23:28
Dizge, sistem
TAŞIMACILIK02:21:16
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
hasır otu02:20:25
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
Dönem02:19:44
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
gerili02:13:16
Gerilmiş olan
Göz02:12:05
Görme organı
alyuvar02:12:01
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
ha02:08:56
İstek uyandırmak için kullanılır
ya02:07:48
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
anatomi02:06:31
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
saat01:59:33
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
Yağı01:51:41
Düşman, hasım
gemi enkazı01:51:34
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
ey01:47:41
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
ne01:46:09
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
Pasta01:45:00
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
hayat01:44:28
Yaşam, dirim
YANLIŞ01:39:59
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
beşli01:37:44
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
kısa01:33:16
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
çekirdek01:25:51
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
giyme01:14:37
Giymek işi
ANARŞİ00:50:21
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
ölçünlü00:44:20
Standart
ehemmiyet00:44:12
Önem
Akdeniz mavisi00:44:05
Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü
külliyat00:44:04
Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
aşı00:44:01
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
serdengeçti00:43:55
Fedaî
Roman00:43:44
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
çağla00:43:39
Olmamış, ham yemiş
serenat00:43:37
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
seyyal00:43:35
Akışkan
Portekizce00:43:23
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
apaçıklık00:43:19
Apaçık olma durumu
ocak başı00:43:15
Ocağın başında yemek yenilen yer
ekabir00:43:13
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
okazyon00:43:11
Fırsat
sessiz yürüyüş00:43:09
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
sübjektivist00:43:03
Öznelci
İNATLAŞMAK00:43:02
İnat etmek
çayhane00:42:59
Çay evi
bisikletçi00:42:55
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
her biri00:42:52
Ayrı ayrı hepsi
delgeç00:42:51
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
derinleştirme00:42:50
Derinleştirmek durumu, tamik
bölümlendirme00:42:46
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
ertesi00:42:42
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
örtünme00:42:39
Örtünmek işi
kalite çemberleri00:42:37
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
Ürkek00:42:35
Çok ürken
muafiyet00:42:27
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
kaygısız00:42:19
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
çıkarcı00:42:18
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
sürgü00:42:17
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
çocuk bezi00:42:14
Bebeklerin altına bağlanan bez
iğdiş00:42:13
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
fıkıh00:41:56
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
şinanay00:41:55
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
lüzum00:41:51
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
kazaklık00:41:46
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
fındık00:41:43
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
lügat00:41:40
Kelime, söz, sözcük
lüfer00:41:39
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
azmanlaşma00:41:30
Azmanlaşmak işi
antipati00:41:27
Sevimsizlik, soğukluk
kazançlı00:41:25
Kazanmış olan
naaş00:41:19
Ölen kimsenin vücudu, ceset
lümen00:41:18
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
Perdah00:41:17
Parlatma, parlaklık verme
cibilliyetsiz00:41:02
Soysuz, sütü bozuk
kayısı kurusu00:40:58
Kurutulmuş kayısı
HAYALPEREST00:40:56
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
öbür00:40:54
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
Eğsi00:40:46
Ucu yanmış odun, köseği
olabilir00:40:29
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
TESPİH00:40:23
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
yaylı00:40:22
Yayı olan
irat etmek00:40:20
söylemek
trigonometri00:40:19
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
tekaütlük00:39:58
Emeklilik
taaccüp00:39:54
Şaşma
asal gazlar00:39:53
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
parlama00:39:52
Parlamak işi
ücra00:39:50
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
Habeşî00:39:49
Habeş
aşinalık00:39:47
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık