bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

bambu10:20:15
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
hâkim olmak10:20:10
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
siyasetçi10:20:07
Politikacı
kendi başına10:20:07
Kimseye sormadan
aş evi10:20:00
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
haç10:19:57
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
ORUN10:19:22
Özel yer
demokrat10:19:21
Demokrasi yanlısı
PARA10:19:20
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
cedre10:19:20
Guatr, guşa
iyi etmek10:19:19
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
itibar10:19:19
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
silâh10:19:15
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
kazıklı10:18:57
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
mürdesenk10:18:44
Doğal kurşun oksit, PbO
dalaş10:18:41
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
OKTRUA10:18:41
Şehre giren şeylerden alınan vergi
eğmeç10:18:36
Kavis
etyemez10:18:33
Etyemezlikle ilgili
ulumak10:18:26
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
mahşer10:18:23
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
ağaç mantarı10:18:21
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
sarı10:18:21
Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakal rengi arasında olan renk, altının rengi
tarihi10:18:16
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
Kalça kemiği10:18:03
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
beceri10:17:59
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
kırlangıç10:17:59
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
su geçirmez10:17:57
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
öz su10:17:56
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
zabıtname10:17:56
Tutanak
lâf cambazlığı10:17:55
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
kalamata10:17:55
Bir tür etli ve büyük zeytin
belâgat10:17:46
İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
deyim10:17:46
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
halojen10:17:40
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
sersem10:17:36
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
GÖRKEM10:17:35
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
itina10:17:33
Özen, ihtimam
karabatak10:17:30
Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax)
itmek10:17:13
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
akılcı10:17:10
Akılcılıkla ilgili
kımıldama10:17:10
Kımıldamak, kımıldanmak işi
yükümlü10:17:07
Yükümü olan, mükellef
gümüş balığı10:17:05
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
görev10:17:05
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
yitim10:17:01
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
GARİP10:16:47
Kimsesiz, zavallı
nispeten10:16:41
Göre, kıyaslayarak, oranla
muallim10:16:33
Öğretmen
tragedya10:16:32
Trajedi
tasvir10:16:13
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
deflasyon10:15:58
Para darlığı, durgunluk
neşet10:15:56
Çıkma, ileri gelme
ciddiye almak10:15:55
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
kama10:15:53
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
kalsiyum oksit10:15:50
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
Duyarga10:15:30
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
fütursuzca10:15:24
Önemsemeyerek, aldırmayarak
Uçak10:15:24
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
metelik10:15:23
On para değerinde olan sikke
mumluk10:15:10
Mumu olan
bağırsak solucanı10:15:07
Ortalama 25 cm boyunda, insanların, özellikle çocukların bağırsaklarında asalak olarak yaşayan yuvarlak solucan, askarit
çamur deryası10:15:07
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
doğaçlama tiyatro10:15:02
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
velespit10:14:59
Bisiklet
yuma10:14:58
Yumak işi veya durumu
rün10:14:53
Rünik yazıdaki harflerin her biri
ilâve10:14:52
Katma, ekleme, ulama, ek
kement10:14:49
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
yağış düzeni10:14:47
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
seçici kurul10:14:47
bk. seçiciler kurulu
TEMETTÜ10:14:42
Kazanç
takıntılı10:14:42
Takıntısı olan
yapıştırma10:14:31
Yapıştırmak işi
çetrefilli10:14:31
Karışık ve anlaşılması güç olan
ÜN10:14:27
Ses
salık10:14:21
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
Enva10:14:21
Türler, çeşitler
tabure10:14:21
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
serüven10:14:20
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
ajitasyon10:14:19
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
tanıtmak10:14:19
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
dergi10:14:19
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
çöplenme10:14:17
Çöplenmek işi
dâhilî deniz10:14:17
bk. iç deniz
gündüzlü10:14:16
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
ad çekme10:14:11
Ad çekmek işi, kur"a
alıkonulma10:14:02
Alıkonulmak işi
ÇELİŞİK10:13:31
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
hoşgörülü10:13:26
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
muhtasar10:13:25
Kısaltılmış olan, kısa; özet
konç10:13:16
Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm
masura10:13:10
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
MERT10:13:07
Yiğit
hain10:13:02
Hıyanet eden (kimse)
plânet10:12:56
Gezegen
kıpti10:12:54
Mısır halkından olan kimse
kepazeLİK10:12:51
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
Tatbiki10:12:47
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
av köpeği10:12:41
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
keşke10:12:22
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
uz10:12:21
İyi, güzel
teşhis etmek (veya koymak)10:12:15
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
balgam taşı10:12:13
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
yadigâr10:12:10
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
yönetimsel10:12:10
Yönetimle ilgili, idarî
yüklemek10:12:05
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
Hatun10:11:59
Kadın
Rehabilitasyon10:11:50
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
BAR10:11:46
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
atom çekirdeği10:11:29
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
kanıklık10:11:14
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
halk avcılığı10:11:13
Demagoji
Göz erimi10:11:13
Ufuk
süheyl10:11:13
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
bevliye10:11:12
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
düşünmek10:11:06
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
ölü10:11:06
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
cankurtaran10:11:06
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
kulak altı bezi10:11:06
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
sefil10:11:02
Sefalet çeken, yoksul
kayaç10:10:54
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
anlamdaş10:10:44
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
rütbe10:10:40
Mertebe, derece, paye
Zafer Bayramı10:10:39
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)10:10:23
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
SKANDİYUM10:10:22
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
ZİNDE10:10:20
Dinç, canlı, diri, sağlam
BASİT10:10:20
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
yol almak10:10:17
yolda ilerlemek