bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

seyyar02:27:30
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
kırba02:27:11
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
Ot02:27:00
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
Om02:26:49
Kemiklerin toparlak ucu
Ok02:26:38
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
başörtü02:26:29
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
Od02:26:28
Ateş
ahraz02:26:20
Dilsiz, sağır ve dilsiz
alçak gönüllülük02:26:18
Alçak gönüllü olma durumu
Mu02:25:46
bk. mı / mi
olagelme02:25:24
Olagelmek işi
zorluk02:25:06
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
erdemli02:24:52
Erdemi olan, faziletli
im02:24:21
İşaret
it02:23:33
Köpek
is02:23:22
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
ve02:22:59
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
tl02:22:49
Talyum"un kısaltması
taş02:22:44
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
tm02:22:38
Tulyum"un kısaltması
Uf02:21:54
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
kültürlü02:21:41
Kültürü gelişmiş olan
SR02:21:32
Stronsiyum"un kısaltması
Koşuk02:21:32
Nazım, manzume
Si02:21:22
Silisyum"un kısaltması
Su02:21:11
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
karın02:21:03
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
gözlüklü yılan02:21:01
Kobra
Pt02:21:00
Plâtin"in kısaltması
Pa02:20:50
Protaktinyum"un kısaltması
PR02:20:39
Praseodim"in kısaltması
kımkım02:19:24
Ağır ağır konuşan (kimse)
antrenman02:19:02
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
çatlak02:18:30
Çatlamış olan
SAYGINLIK02:18:00
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
halk ozanı02:17:28
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
şamatacı02:17:07
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
aslan sütü02:16:46
Rakı
Maznun02:16:38
Sanık
başkomutan02:16:35
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
simge02:15:34
Sembol
HİSTOLOJİ02:15:07
Doku bilimi
hazan02:14:16
Güz, sonbahar
karo02:13:54
Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olan, orya
anahtar02:13:51
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
değerli02:13:46
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
kuzin02:13:39
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
potansiyel02:13:31
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
minakop02:13:04
Gölge balığı, taş levreği
etilen02:12:53
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
mümas02:12:43
Dokunan, temas eden
lüfergiller02:12:11
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
şimalî02:12:01
Kuzeyle ilgili, kuzeye özgü, kuzey
maden gazı02:11:49
Madende oluşan gaz
çalışma odası02:10:30
İçinde iş yapılan oda
haddini bilmek02:10:09
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
bezekçi02:09:42
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
münşi02:09:38
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
dürzü02:09:27
Ağır bir hakaret ve küfür sözü olarak kullanılır
kısa çizgi02:09:15
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
mugayir02:09:06
Uymaz, aykırı
kındıraç02:09:02
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
kımıldama02:08:51
Kımıldamak, kımıldanmak işi
hemencecik02:08:45
Çarçabuk, anında
kılıç oyunu02:08:45
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
özgecilik02:08:35
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
küçümseme02:08:33
Küçümsemek işi
küstüm otu02:08:15
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
külli02:07:54
Bütüne ve genele ilişkin
kül02:07:52
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
lu02:07:32
Lütesyum"un kısaltması
cıda02:07:15
Mızrak
değer vermek02:07:14
değerli saymak, önem vermek
mg02:07:00
Magnezyum"un kısaltması
me02:06:49
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
hu02:06:28
"Neredesin!, bana bak" anlamında daha çok kadınlar tarafından kullanılan seslenme sözü
he02:06:16
Helyum"un kısaltması
akya balığı02:06:05
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
Kr02:06:05
Kripton"un kısaltması
HO02:05:22
Holmiyum"un kısaltması
Hg02:04:18
Cıva"nın kısaltması
Ur02:03:24
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
müteessir olmak02:02:52
üzülmek
deve kini02:01:48
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
seçmek02:01:44
Birine oy vererek bir göreve getirmek
olgunlaşmak02:01:12
(insanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
kalcı02:01:01
Kal işi yapan kimse
kambiyo02:00:09
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
kurultay01:59:57
Ulusal toplantı
gangster01:59:31
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
baba evi01:58:54
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
gömü01:58:38
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
meşakkat çekmek01:58:33
sıkıntı içinde olmak
varlık01:58:31
Var olma durumu, mevcudiyet
arabozanlık01:58:28
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
dizge01:58:22
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
Payan01:58:17
Son, sonuç, nihayet
gencecik01:58:06
Çok genç
eğitim bilimi01:56:53
Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, pedagoji
çatpat01:56:42
bk. çatapat
gaddarca01:55:59
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
zorlu01:55:48
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
mütedeyyin01:54:33
Dindar
abartılı01:54:22
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
sık01:52:26
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
ucube01:52:05
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
düşük01:51:16
Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış
se01:50:40
Selenyum"un kısaltması
ödün vermek01:50:40
ödünle uzlaşma sağlamak
ihata01:50:19
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
kelem01:49:28
Lâhana
SEYİS01:49:16
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
şef01:48:30
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
matriarkal01:48:02
Anaerkil
GEÇİNDİRME01:47:51
Geçindirmek işi
mağara bilimi01:47:43
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
ihlas01:47:30
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
maceracı01:47:18
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
beraat etmek01:46:43
aklanmak, temize çıkmak
Hasiyet01:46:27
Özgülük, hassa
sahneye koymak01:46:06
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
pudralık01:45:45
Pudra kutusu
ağlatı01:44:25
Trajedi
ahlaklı01:43:38
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
subay01:41:47
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
dağ bayır01:40:44
İnişli çıkışlı yer, kır
sucuk01:40:20
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
koleksiyonculuk01:40:09
Koleksiyoncunun yaptığı iş
suare01:39:47
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
br01:39:04
Brom elementinin kısaltması