bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

Bireysel06:22:36
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
Kısım06:22:35
Avuç
balar06:22:17
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
Misket06:22:16
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
görevden almak06:21:57
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
çocuk oyunu06:21:48
Çocukların oynadığı oyun
neşriyat06:21:47
Yayın
fersizlik06:21:46
Fersiz olma durumu
Rasıt06:21:30
Gözleyici
m06:21:08
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
sinirli06:21:07
İçinde sinir bulunan
enterne06:21:04
Göz altında (olan)
Arabalı06:20:53
Arabası olan
sebatsız06:20:49
Sebat etmeyen
ifade06:20:40
Anlatım
erkan06:20:39
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
el birliği etmek06:20:01
birlikte davranmak, dayanışmak
mamelek06:19:59
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
buzçözer06:19:41
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
ekvatoral06:18:27
Ekvatorla ilgili eşleksel
YAŞAMA06:18:05
Yaşamak işi
değerbilirlik06:17:55
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
tarikat06:17:45
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
küreyve06:17:30
Yuvar
Tabii06:17:18
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
killi06:17:16
İçinde kil bulunan
sadak06:17:10
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
kasım06:17:09
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
maden suyu06:16:59
İçinde, erimiş mineraller bulunan ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan kaynak suyu
serpantin06:16:56
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
çukur06:16:10
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
fesat06:16:08
Bozukluk
soku06:15:46
Taş dibek
vareste06:15:14
Kurtulmuş
mücevher06:15:13
Değerli süs eşyası
süreyya06:14:45
Ülker
kes06:14:44
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
salisilik asit06:14:41
Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi veya tatlı olabilen, 155° C de eriyen bir asit
vakar06:14:15
Ağırbaşlılık
şah06:14:11
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
salıverme06:13:56
Salıvermek işi
jeoloji06:13:45
Yer bilimi
yıkılma06:13:13
Yıkılmak işi
lâkayt06:13:12
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
UZAM06:12:44
Algılanan nesnelerin temel niteliği
devim06:12:10
Devinim
birtakım06:11:52
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
Belli06:11:37
Beli olan
eline çabuk06:11:21
Çabuk iş gören
TARIK06:10:53
Sabah yıldızı, Venüs
Gelenek06:08:10
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
sadakatli06:08:03
İçten bağlı, sadık
arı beyi06:07:34
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
celse06:07:30
Oturum
uşkun06:07:03
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
kapari06:06:54
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
ordugâh06:06:49
Ordunun konakladığı yer
kılavuzluk06:06:35
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
rölativite06:06:15
Bağıntı, görelik, izafet
kurtluca06:05:56
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
pe06:05:48
P harfinin adı
ihanet06:04:56
Hıyanet, hainlik
ferdi06:04:25
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
beşeriyet06:04:08
İnsanlık, insanoğulları
Parazit06:04:01
Asalak
masa tenisi06:03:56
Masa topu
ilan etmek06:03:51
bir durumu yayım yoluyla duyurmak
yıldırak06:03:00
Süheyl
optimal06:02:55
En elverişli durum, optimum
yorumlama06:02:18
Yorumlamak işi
keşif06:02:00
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
alçalma06:01:57
Alçalmak işi, inme
Ay ışığı06:01:56
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
taarruz06:01:51
Saldırı
terakkiperver06:01:49
İlerici
ZİFAF06:00:51
Gerdeğe girme, gerdek
özgül ağırlık06:00:48
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı
sırf06:00:22
Salt, ancak, sadece, yalnız
Ha06:00:16
İstek uyandırmak için kullanılır
ket06:00:15
Engel
ihtiraslı06:00:08
Aşırı istekli
virane05:59:59
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
kinaye05:58:50
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
yapı malzemesi05:58:00
İnşaatın yapımında kullanılan her tür malzeme
-den bu yana05:57:55
-den beri
şenlikli05:57:52
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
yahudilik05:57:29
Yahudi olma durumu, Musevîlik
ektilik05:57:26
Ekti olma durumu
Uyumlu05:57:21
Uyumu olan, ahenkli, mevzun
YATIRIM05:57:02
Yatırmak işi
PİPET05:56:59
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
huni05:56:54
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
bakanlık05:56:31
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
atropin05:56:29
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
Tedirgin05:56:00
Rahatı, huzuru kaçmış
Deha05:55:41
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
fışkı05:55:12
Atgillerin taze dışkısı, tersi
PAYLAMA05:54:53
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
karayanık05:54:46
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
taşralı05:54:43
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
mürettip05:54:35
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
ağız05:54:21
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
kademsiz05:54:18
Uğursuz
rüşvet yemek05:54:14
bir işi yapmak için birinden rüşvet almak
bitki bilimci05:53:49
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
gelincik05:53:39
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
musamaha etmek05:53:31
hoşgörü ile davranmak
nazım05:53:27
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
informatik05:53:20
Bilişim
mandalina05:53:11
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
ilaveli05:53:10
Eki olan
gerekme05:52:57
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
Gelecekçi05:52:52
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
teke05:52:41
Keçinin erkeği
yaver05:52:37
Yardımcı
mat05:52:33
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
engelleme05:51:59
Engellemek işi
DİKTATÖR05:51:10
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
Donanım05:51:03
Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara gibi manevra araçları
kiralayan05:50:52
Kiraya veren
bazar05:50:27
Çarşı, pazar
hassas05:50:18
Duyum ve duyguları algılayan
oryantalizm05:50:12
Doğu bilimi
hükmî05:49:51
Hükümle ilgili, tüzel
on05:49:49
Dokuzdan bir artık
şiar edinmek05:49:10
benimsemek, ilke olarak kabul etmek
bildiri05:49:08
Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
Aşık05:48:57
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
Stadyum05:48:36
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
sızıntı05:48:34
Sızan şey