bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

bambu02:48:18
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
nefes borusu02:48:12
bk. soluk borusu
keven02:48:05
Geven
asalaklık02:47:54
Asalak olanın durumu
tetir02:47:53
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
Antep fıstığıgiller02:47:52
Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya
kucak02:47:51
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
dağıtma02:47:47
Dağıtmak işi, tevzi etme
itikal02:47:37
Aşınma, erozyon
sığır02:47:37
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
Şarkı söylemek02:47:31
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
korkuluk02:47:24
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
Kiraz02:47:23
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
talebe02:47:21
Öğrenci
ihtiras02:47:17
Aşırı, güçlü istek
Diktatör02:47:16
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır02:47:11
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
bok02:47:11
Dışkı
loğlama02:47:02
Loğlamak işi
Kazanım02:46:57
Kazanmak işi
zeytin ezmesi02:46:50
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
ağaç02:46:41
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
YAZAR02:46:29
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
arzuhal02:46:29
Dilekçe, istida
konsolos02:46:18
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
pis02:46:18
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
korkusuzluk02:46:18
Korkusuz olma durumu
ineç02:46:14
Tekne
sorumluluk düşmek02:46:08
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
kadınsılık02:46:03
Kadınsı olma durumu
yıldırımsavar02:45:59
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
lef etmek02:45:50
bk. leffetmek
canavar02:45:49
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
iğne ardı02:45:46
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
sınamak02:45:45
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
boşlama02:45:44
Boşlamak işi, ihmal
düğme02:45:44
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
kesim02:45:44
Kesmek işi
Lütuf02:45:43
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
kapitalist02:45:36
Sermayedar, ana malcı
öz eleştiri02:45:26
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
kerestelik02:45:14
Kereste yapılmaya elverişli ağaç
görüntüleme02:45:05
Görüntülemek işi
Ağırlık02:45:01
Ağır olma durumu
Müdafaa02:44:55
Savunma, koruma
aşağılama02:44:47
Aşağılamak işi
Kitabe02:44:19
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
Müttefik02:44:00
Bağlaşık
bileşke02:43:43
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
GÖÇ02:43:24
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
İKAMETGAH02:43:21
İkamet edilen, oturulan yer, konut
kahvehane02:43:17
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
İka02:43:12
Yapma, etme
Fosil02:42:58
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
ornitoloji02:42:55
Kuş bilimi
feryat figan02:42:54
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
kotlama02:42:51
Kotlamak işi
mesel02:42:44
Örnek alınacak söz
ancak02:42:42
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
Zehirlemek02:42:40
Birine zararlı düşünceler, zararlı duygular aşılamak
sual02:42:38
Soru
sorkun02:42:31
Sepetçi söğüdü
kapsama alanı02:42:20
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
bilfarz02:42:16
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
ivinti02:42:04
Çabukluk, hız, sür"at
yay02:42:03
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
maksimum02:42:03
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
papa02:42:01
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
gücenme02:41:48
Gücenmek işi
kolorimetre02:41:39
Renkölçer
zekavet02:41:37
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
penaltı noktası02:41:37
Penaltı atışının yapıldığı nokta
materyalist02:41:28
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
izaz02:41:06
Ağırlama
melon02:41:05
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka
darbe02:41:02
Vuruş, çarpış
PAZARLIK02:40:56
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
tasvir02:40:51
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
yalçın02:40:44
Dik
em02:40:42
İlâç, merhem
kıtlık02:40:42
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
tiksinme02:40:35
Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
TESADÜFEN02:40:26
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
damla taşı02:40:18
Yapılarda süs unsuru olarak kullanılan damla biçiminde taş
özlük02:40:17
Bir şeyin durumu, mahiyet
zeban02:40:03
Dil, lisan
kontrat02:39:45
Sözleşme
temelli02:39:25
Herhangi bir nitelikte temeli olan
büyüklenme02:39:24
Kendini büyük gösterme, kibir
birbirine katmak02:39:22
aralarını açmak, aralarını bozmak, olay çıkarmak
tevatür02:39:18
Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti
OBJE02:39:10
Nesne
jeoloji02:39:03
Yer bilimi
yorgun02:38:46
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
çığırtı02:38:33
Çığrışma sesleri
antant02:38:19
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
antant kalmak02:38:13
anlaşmak, uzlaşmak
mutariza02:38:09
Yayayraç, parantez
basbayağı02:38:05
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
afsunlu02:38:04
Büyülü, sihirli, füsunkâr
siftinlik02:37:55
Adî, bayağı, berbat
yavan02:37:43
Yağı az
sura02:37:38
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
lüle taşı02:37:36
Deniz köpüğü
Çarpık02:37:28
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
Özdek02:37:24
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
yücelik02:37:18
Yüce olma durumu, ulviyet
Kile02:37:18
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
yem borusu02:36:58
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
Ateşçi02:36:51
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
güreşçi02:36:47
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
KURTARICI02:36:37
Kurtaran, halâskâr
cibilliyet02:36:25
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
şerir02:36:16
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
kamu02:35:55
Hep, bütün
termometre02:35:50
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
değiş tokuş02:35:36
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
kanun hükmünde kararname02:35:31
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
dağ serçesi02:35:30
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
fiyatlandırma02:35:15
Fiyatlandırmak işi
balta02:35:06
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
balar02:34:48
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
EBEVEYN02:34:47
Ana ve baba
ağız02:34:31
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
ayça02:34:16
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
bağdaş02:34:13
Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi
kışkırtmak02:34:12
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
denetim02:34:05
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
Zaviye02:33:41
Köşe
Altın02:33:39
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au