bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

bambu11:14:05
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
mutabık11:14:04
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
üretme11:14:03
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
melamet11:13:59
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
icat11:13:58
Yeni bir şey yaratma, bulma
on paralık11:13:58
Değeri çok az veya değersiz, hiç
sihirbaz11:13:56
Büyücü
şikayet11:13:55
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
zararlı11:13:45
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
cingöz11:13:43
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
insan bilimci11:13:39
Antropolog
yarma11:13:36
Yarmak işi
müntahip11:13:31
Seçmen
maneviyat11:13:31
Maddî olmayan, manevî şeyler
maharet11:13:27
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
isteksiz11:13:24
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
sürüp gitmek11:13:22
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
yasak aşk11:13:21
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
Festival11:13:21
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
kâhil11:13:18
Erişkin
yerinde11:13:12
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
kâbus11:13:06
Karabasan
kotlet11:13:04
Pirzola
hamam kesesi11:13:00
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
kol böreği11:12:57
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
umutsuz11:12:56
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
taşa tutmak11:12:55
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
eşya11:12:47
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
banliyö11:12:46
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
dehliz11:12:44
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
vazgeçilme11:12:43
Vazgeçilmek işi veya durumu
Beyaz11:12:40
Ak, kara karşıtı
yürümek11:12:38
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
tomurcuk11:12:35
Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz
traksiyon11:12:31
Çekim
tarikat11:12:29
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
çizelge11:12:23
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
görgü kuralları11:12:21
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
MOSTRALIK11:12:19
Göstermelik, numune
VAZİFE11:12:15
Ödev
bediiyat11:12:13
Estetik bilimi, güzel sanatlar
Bedir11:12:12
Dolunay, ayın on dördü
tabir11:12:06
Deyiş, anlatım, ifade
tragedya11:12:05
Trajedi
mutasavvıf11:12:05
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
Seçmeci11:12:04
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
Benek11:12:01
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
tan11:11:56
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
amme11:11:55
Halkın bütünü, kamu
Sığınma11:11:54
Sığınmak işi, iltica
sıyga11:11:52
Kip
İnce yapılı11:11:51
Narin, nazik, zayıf
velinimet11:11:48
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
seçilmiş11:11:47
Seçerek ayrılmış
pamuk ipliği11:11:46
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
Görüş11:11:44
Gözle bir şeyi algılama yetisi
alıştırma11:11:42
Alıştırmak işi
Hatıra11:11:38
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
Eda11:11:36
Davranış, tavır
tatil11:11:32
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
muharebe11:11:29
Savaşma, vuruşma, harp etme, iki ordu arasındaki çarpışma, savaş
denemek11:11:29
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
tavan11:11:26
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
tavla11:11:22
At ahırı
tavuk11:11:20
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
iftihar11:11:20
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
rekonstrüksiyon11:11:16
Yeniden kurma
yivaçar11:11:15
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta
satın11:11:11
"Fiyatını vererek bir şey almak" anlamında kullanılan satın almak deyiminde geçer
satıh11:11:10
Yüz, yüzey
satım11:11:08
Satmak işi, satış
satır11:11:07
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
istemeye istemeye11:11:06
İstemeyerek, gönülsüzce
kısırlık11:11:06
Kısır olma durumu
tasma11:11:04
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
tarif11:10:58
Tanım
tariz11:10:56
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
yatkın11:10:55
Bir yana eğilmiş, yatık
taraz11:10:50
İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik
tamer11:10:48
Eksikliği olmayan er, tam teçhizatlı asker
tamam11:10:47
Bütün, tüm
bağıt11:10:43
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
TABAKA11:10:41
Katman, kat
Miza11:10:41
Kumarda ortaya sürülen para
bağıl11:10:38
Görece, izafî
bağır11:10:37
Göğüs
tutarık11:10:35
bk. tutarak
entertip11:10:30
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
kaya lifi11:10:26
Taş pamuğu, asbest
eşref11:10:24
Çok onurlu, çok şerefli
eşraf11:10:22
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
ISTILAH11:10:21
Terim
fizibilite11:10:18
Yapılabilirlik
özsever11:10:15
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
yaban koyunu11:10:15
Muflon
darbımesel11:10:10
Atasözü, atalar sözü
ikebana11:10:02
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi
yaşam koşulları11:10:00
Hayat şartları
olağan dışı11:09:56
Olağan olmayan, gayri tabiî
paşa11:09:55
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
yalız11:09:55
(kas için) Düz ve parlak
maderşahî11:09:53
Anaerkil, matriarkal
dakikane11:09:51
Tam zamanında, dakik olarak
Su11:09:39
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
taife11:09:37
bk. tayfa
realizm11:09:34
Gerçekçilik
talip11:09:33
İsteyen, istekli
talih11:09:31
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
vikont11:09:29
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
tahin11:09:28
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
asetik asit11:09:25
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
karabatak11:09:20
Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax)
takva11:09:19
Günahtan sakınma, züht
segah11:09:19
Klâsik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın11:09:18
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
SOYUTLAMA11:09:16
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
kategori11:09:15
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
kandela11:09:11
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
itham11:09:10
Suçlama, suçlu görme
dolaş11:09:10
bk. sarmaş dolaş
VONOZ11:09:06
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
itlaf11:09:02
Öldürme, yok etme, telef etme
itmek11:08:59
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
eş biçim11:08:59
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
ululuk11:08:58
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
itmam11:08:57
Bitirme, tamamlama
akıbet11:08:55
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
akan yıldız11:08:53
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
durağan11:08:47
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
muallim11:08:46
Öğretmen