bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

bambu18:48:42
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
doğal18:47:57
Tabiî
Cumhur18:47:57
Halk
Hitabet18:47:35
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
Aksatma18:47:34
Aksatmak işi
ton18:47:17
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
Arsız18:47:12
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
abus18:47:09
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
ahlak18:46:51
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
Keskinleştirme18:46:48
Keskinleştirmek işi
bumbar18:46:47
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
her daim18:46:42
Her zaman, daima
yahudilik18:46:32
Yahudi olma durumu, Musevîlik
çoğunluk18:45:28
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
yenici18:45:12
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
kaderci18:43:10
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
yaban turpu18:42:41
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
ÖLÜMSÜZLÜK18:42:40
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
ÜMİT ETMEK18:41:49
ummak, beklemek
gelincik18:41:41
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
iştah18:41:04
Yemek yeme isteği
mütenasip18:41:01
Orantı, oranlı, uygun
dış deri18:40:52
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
münafık18:40:52
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
radansa18:40:05
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
uşak18:39:57
Çocuk
BRAVO18:39:21
Aferin, yaşa!
ÇÖKME18:39:18
Çökmek işi, inhitat
gale18:39:16
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
ünite18:39:15
Birlik, birleşmiş olma durumu
kadırga balığı18:39:14
bk. ispermeçet balinası
Arasız18:39:12
Sürekli olarak, arkası kesilmeden, ara vermeden, müstemirren, vira
Avanak18:39:11
Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön
çelebi18:39:10
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
yırtıcı kuş18:39:09
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
baş sağlığı dilemek18:39:08
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
restorasyon18:39:06
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
JAPON18:39:05
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
anasır18:38:44
Unsurlar, ögeler
sistem18:37:35
bk. Dizge
örgütlü18:37:01
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
Eril18:36:07
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
yo18:36:03
Hayır
kesilme18:35:41
Kesilmek işi
kilit dili18:35:04
Kilidin anahtarla sürülen parçası
piknik alanı18:34:17
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
çiftlik18:34:14
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
kazıklı humma18:34:06
Tetanos
belgit18:33:27
Senet
müstacel18:32:28
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
kovuk18:32:11
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
ram18:29:48
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
buz dağı18:29:33
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
tecrit18:27:57
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
apse18:27:53
İrin birikimi, çıban
altlık18:27:42
Tabak veya bardak altı
kallavi18:25:23
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
dışlama18:24:49
Dışlamak işi
doküman18:23:47
Belge, vesika
peridot18:23:05
Olivin
mersingiller18:22:38
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
sokulgan18:22:36
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
VARSAyım18:22:16
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
Çözümlemeli18:22:01
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
ayraç18:20:48
Yay ayraç
Kör nokta18:20:48
Kör alan
yer değiştirmek18:20:47
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek
steril18:20:38
Verimsiz, kısır
YEĞLEME18:20:22
Yeğlemek işi, tercih
cildiye18:19:40
Deri hastalıkları, dermatoloji
musevi18:18:24
Musa Peygamberin dininden olan kimse
anekdot18:18:10
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
aysar18:17:30
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
ipçik18:16:37
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
Avuç içi18:16:32
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
Ezinç18:15:58
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
tömbeki18:15:57
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
çapul18:15:53
Yağma, talan, plâçka
mankafa18:15:52
Anlayışsız, aptal
Tahakküm18:15:50
Baskı, zorbalık, hükmetme
güç beğenir18:15:49
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
Nine18:15:48
Torunu olan kadın, büyük anne
Teber18:15:47
Balta
tüme varım18:15:46
Tekil olandan, özel olandan genel olana giden, tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem, istikra, endüksiyon
kadran18:15:45
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
bozgun18:15:44
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
namaz seccadesi18:15:44
Üzerinde namaz kılınan seccade
kaybetme18:15:42
Kaybetmek işi, yitirme
ölçün18:15:17
Standart
uzağı görmek18:13:27
ileride ne olacağını kestirmek
delişmen18:12:18
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
SANKİ18:11:59
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
müstemirren18:11:40
Ara vermeden, sürekli olarak
koruyucu18:10:58
Korumak işini yapan, gözetici, hami
senato18:10:33
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
TÜCCAR18:10:32
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
saldırı18:10:31
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
alabalık18:10:30
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
sipsi18:10:29
Ağaç dallarından yapılan düdük
YANAŞMA18:10:29
Yanaşmak işi
kakao18:10:20
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
pozitif bilim(ler)18:10:02
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
karıncayiyen18:09:59
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
Tasavvur18:09:39
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
ikaz18:08:59
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
beğeni18:08:39
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
yara açmak18:07:59
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
Harcama18:07:31
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
geri vermek18:07:26
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
Fide18:07:17
Bahçıvanlıkta yastıklarda tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek
sütnine18:06:59
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
inzivaya çekilmek18:06:28
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
Koşuk18:05:45
Nazım, manzume
su18:05:44
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
şaheser18:05:43
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
İLKEL18:05:42
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
aksiseda18:05:40
Yankı
yüzey18:05:27
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
çekiç18:05:24
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
kesme işareti18:05:18
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
marangozluk18:04:47
Marangozun işi
aykırı18:04:20
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
DARBE18:04:00
Vuruş, çarpış
kıt18:03:40
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
alâmetifarika18:03:30
Bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka
dantela18:03:20
bk. dantel
TEHİR18:03:07
Sonraya bırakma, erteleme
Statolit18:02:31
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
kötürüm olmak (veya kalmak)18:01:10
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
maarif17:59:52
Bilgi ve kültür