bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

bambu01:14:58
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
lehim01:14:27
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
monizm01:14:23
Tekçilik
Valf01:14:03
Vana
Gökyüzü01:14:03
Göğün görünen yüzeyi, sema
izam01:14:02
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
Aşure ayı01:13:34
Muharrem ayı
ali01:13:33
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
öğle01:12:30
Gün ortası
gözü görmemek01:11:53
görmez olmak
livar01:11:41
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
rafine01:11:40
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
hırçın01:09:43
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
cangıl01:09:42
bk. cengel
torba01:09:23
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
mani01:09:01
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
muharrer01:08:22
Yazılmış, yazılı yazıya geçirilmiş
cazibeli01:08:22
Çekici, alımlı, albenili
şanslılık01:07:24
Talihli olma durumu
mugayir01:07:24
Uymaz, aykırı
APAZLAMA01:06:45
Apazlamak işi
orijin01:06:44
Soy sop
marifetli01:06:35
Ustalıklı, hünerli
anif01:06:34
Sert, kaba
Nem01:06:07
Havada bulunan su buharı
anık01:05:35
Hazır
temek01:05:29
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
oy vermek (veya oyunu kullanmak)01:05:11
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
cadaloz01:05:02
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
be01:04:53
Berilyum"un kısaltması
fel01:04:52
Görüngü
polarıcı01:04:03
Işığı polarmaya yarayan alet
hünnapgiller01:04:03
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
anlamsız01:04:00
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
ardıç kuşu01:03:04
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
KAY01:03:04
Yağmur, yaz yağmuru
beslek01:03:03
Besleme, hizmetçi, ahretlik
Yanıt01:03:03
Cevap
norm01:02:43
Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum, düzgü
raksetme01:02:43
Raksetmek işi
düzenek01:02:20
Mekanizma
kanadiyen01:02:19
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
sembol01:01:40
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
hisseli01:01:23
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
vakitsiz01:01:19
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
metal01:01:13
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
kırat01:00:04
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
lu01:00:02
Lütesyum"un kısaltması
Kepek00:59:26
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
aba altından değnek (sopa) göstermek00:59:24
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
güvenme00:59:24
Güven duyma, güveni olma
Yönetici00:59:04
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
yükümlü00:58:55
Yükümü olan, mükellef
HABERLİ00:58:27
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
kasık bağı00:58:14
Fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağ
aylıklı00:58:05
Aylık alan (kimse), maaşlı
yüzme00:57:59
Yüzmek (I, II) işi
su taşkını00:57:54
bk. sel
köy meydanı00:57:51
Genellikle köyün ortasında bulunan geniş alan
sam yeli00:57:45
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
gönülsüz00:57:33
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
piyade00:57:23
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
bohça00:57:01
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
tarlakoz00:56:46
Bir tür küçük manyat ağı
musibet00:56:43
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
inik00:56:41
İnmiş, indirilmiş
pul00:56:28
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
Güvenlik00:56:26
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
mersiye00:56:09
Ağıt
Gereksinim00:56:07
İhtiyaç
lambada00:55:42
Güney Amerika"da yapılan bir dans
ağzı kalabalık00:55:37
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
kuruntu etmek00:55:31
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
ZENCİ00:55:29
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
gazino00:55:17
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
EDEPSİZ00:54:40
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
etkileme00:54:28
Etkilemek işi, tesir
gök ada00:54:11
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
maddeci00:54:02
Materyalist
kütle00:53:49
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
ılımlılık00:53:40
Ilımlı olma durumu, mutedillik
aval00:53:23
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
tevkifhane00:53:21
Tutuk evi
atıştırmalık00:52:47
Atıştırmaya yarayan
kiniş00:52:44
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
yurtlanma00:52:40
Yurtlanmak işi, iskân
Kumarcı00:52:35
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
pinel00:52:23
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
Temel önerme00:52:11
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
faktör00:50:12
Etken, etmen
güven mektubu00:49:45
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
sığırtmaç00:49:45
Sığır güden kimse, sığır çobanı
Gerdan00:49:44
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
gidi00:49:24
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
derin uyku00:49:23
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
arda00:49:23
İşaret olarak yere dikilen çubuk
eşkal00:49:03
Biçimler, şekiller, kılık
izah00:48:42
Açıklama
giderayak00:48:19
Gitme anında, gitmek üzere iken
ariyet00:48:14
Eğreti, ödünç
ululuk00:47:54
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
yetişmiş00:47:05
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
harman savurmak00:45:29
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
kompozisyon00:45:27
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
buzdolabı00:44:44
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
engelleyiş00:44:24
Engellemek işi veya biçimi
lir00:44:21
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
ısrar etmek00:43:57
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
otçu00:43:47
Köylerde hekimlik yapan kimse
gramer00:43:46
Dil bilgisi
kenarlık00:43:06
Kenar bölümünü oluşturan şey
kof00:43:06
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
yaşlılık00:43:06
Yaşlı olma durumu
bağlı00:43:04
Bir bağ ile tutturulmuş olan
Kayak00:42:42
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
sabit fikir00:42:25
Saplantı
AMA00:42:24
Görmez, kör
yeteneksiz00:42:23
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
soy sop00:42:13
Bütün soy ve hısımlar
havalandırma00:42:05
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
sessiz sedasız00:41:45
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
düşürüm00:41:37
Düşürmek işi veya durumu
özgün00:41:37
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
akıcılık00:41:37
Akıcı olma durumu
kadın berberi00:41:36
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
ima00:41:23
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
erke00:41:22
Enerji
atfetme00:41:20
Atfetmek işi, isnat
Erişkin00:40:44
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
yergi00:40:42
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir