bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

bambu08:51:27
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
coşkulu08:51:25
Coşkusu olan
MAHALLİ08:51:21
Yöresel, yerel
sorgu yargıcı08:51:17
Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, müstantik
enteresan08:51:05
İlgi çekici, ilginç
voltaj08:51:02
(elektrikte) Gerilim
EMTİA08:51:00
Mallar, satılacak şeyler
sulta08:50:56
Yetke, otorite
TÜR08:50:55
Çeşit
karakterize etmek08:50:52
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
dumur08:50:47
Körelme
Önemsiz08:50:43
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
Aşiret08:50:41
Oymak
Yetersiz08:50:38
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
yumuşatmalık08:50:34
Amortisör
öğretici08:50:32
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
mürai08:50:30
İkiyüzlü
istihza etmek08:50:28
alay etmek, alaya almak
ANMA08:50:25
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
fezleke08:50:22
Özet, hulâsa
Raci08:50:22
Geri dönen
aceleci08:50:20
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
Nitelikli08:50:19
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
teessür08:50:18
Üzülme, üzüntü
misafir ağırlamak08:50:14
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
seçkin08:50:12
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
yahudilik08:50:10
Yahudi olma durumu, Musevîlik
şipşak08:50:06
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
satürn08:50:02
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
kuş tüyü08:49:54
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
URUK08:49:41
Soy, sülâle
Kehkeşan08:49:40
Samanuğrusu, Samanyolu
Görelilik08:49:39
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
nişane08:49:36
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
duluk08:49:28
Yüz
ordonat08:49:24
Silâhlı kuvvetlerin savaş gereçlerini, araçlarını ve bunlara benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf (ordu donatım işleri sözünün kısaltması)
ILGIM08:49:20
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
Lise08:49:16
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
misafirhane08:49:16
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
yüz kalıbı08:49:15
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
ataman08:49:13
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
el alem08:49:12
Herkes, el gün, yabancılar
taflan08:49:12
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç, kara yemiş ağacı (Prunus laurocerasus)
Latife08:49:11
Şaka
Hindistan cevizi08:49:11
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
gereç08:49:10
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
yemek odası08:49:10
Yemek yenilen oda, salamanje
Unvan08:49:09
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
asa08:49:09
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
isyankar08:49:08
Baş kaldırıcı, isyancı
garanti08:49:08
Güvence, inanca, teminat
dolaşık08:49:04
(saç, ip vb. için) Karışık
yumuşak yüzlülük08:49:00
Yüzü tutmaz olma durumu
kasetçalar08:48:56
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
kalan08:48:48
Kalmak işini yapan
mezkur08:48:48
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
kandil yağı08:48:44
Kötü cins zeytinyağı
baş örtüsü08:48:39
bk. başörtü
avare08:48:33
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
YÜKSELTİ08:48:31
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
günahsız08:48:31
Günahı veya suçu olmayan
DAVETİYE08:48:20
Davet için yazılan kâğıt
şakacı08:48:16
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
maşrık08:48:12
Doğu
bi08:48:08
Bizmut"un kısaltması
yazma yitimi08:48:04
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
ayyaŞ08:48:03
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
Kayra08:48:03
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
NAKIS08:47:56
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
tek eşlilik08:47:52
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
nazar boncuğu08:47:52
Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
gömgök08:47:50
Her yanı mavi, masmavi
olan oldu08:47:50
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
UYGARLIK08:47:49
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
gün ortası08:47:48
Öğle, öğle vakti
telâtin08:47:44
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
küre kuşağı08:47:44
bk. kuşak
Zn08:47:40
Çinko"nun kısaltması
KAYISI08:47:32
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
mersin balığıgiller08:47:31
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
mahrut08:47:30
Koni
ulussever08:47:28
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
emekli olmak08:47:21
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
METALİK08:47:19
Madensel, madenle ilgili
aşılama08:47:15
Aşılamak işi
İLGİ EKİ08:47:07
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
prestij08:46:58
Saygınlık, itibar
sopa08:46:57
Kalın değnek
randıman08:46:50
Verim
zıt kutup08:46:46
Farklı durum ve yapıda olma
spazm08:46:44
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
fal08:46:43
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
belirlemek08:46:42
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
SARHOŞ08:46:39
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
tarla faresi08:46:38
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
cüzdan08:46:36
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
çapsız08:46:31
Çapı olmayan
dua08:46:29
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
Genç irisi08:46:25
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
Göl ayağı08:46:23
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
KARGAŞA08:46:19
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
keşikleme08:46:15
Almaş, münavebe
Süngü08:46:11
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh
döngel08:46:07
Muşmula
şoset08:46:03
Kısa çorap
bilgisizlik08:45:59
Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, cehalet
eş sesli08:45:55
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
organik08:45:55
Organlarla ilgili, uzvî
uyuşturucu madde08:45:54
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde
Kilogram08:45:54
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
nükteci08:45:53
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
artı uç08:45:50
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
hata08:45:50
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
İvedi08:45:46
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
Arsız08:45:41
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
duruk08:45:37
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
vesikalık fotoğraf08:45:37
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
repertuar08:45:36
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
flurya08:45:33
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
zambakgiller08:45:29
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
dış merkezli08:45:25
Dış merkezlikle ilgili olan
ce08:45:21
Seryum"un kısaltması
FEL08:45:20
Görüngü
meslekî08:45:16
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
kelli felli08:45:15
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
fotokopi08:45:15
Tıpkıçekim, eşçekim
Siyahi08:45:12
Zenci, fellah
ut08:45:08
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
gelgit08:45:03
Boşuna gidip gelme
teşhir etmek08:44:59
göstermek