bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

belirme22:55:18
Belirmek işi, tebellür etme
keçiboynuzu22:55:08
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
element22:55:05
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
Sapkınlık22:55:02
Sapkın olma durumu
ışıltı22:54:59
Hafif ışık
behişt22:54:12
Cennet, uçmak
elifba22:53:43
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
bulaşıcı hastalık22:53:40
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
kemik bilimci22:53:37
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
anket yapmak22:53:31
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
maden yatağı22:53:28
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
rağbet22:53:18
İstek, arzu
çörkü22:53:02
Sayı boncuğu, abaküs
tefsir22:52:44
Yorumlama
tefrik22:52:39
Ayırma, ayırt etme
Geçinme22:52:36
Geçinmek işi
ruhi22:52:21
Ruhla ilgili, ruhsal
doğru22:52:10
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
Rengarenk22:52:07
Çeşitli renkleri olan, renk renk
jogging22:52:04
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
mütareke22:51:58
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
önem22:51:41
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
TELEKOMÜNİKASYON22:51:39
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
labirent22:51:35
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
TARİHSEL22:51:28
Tarihî
umde22:51:21
İlke, prensip
elebaşı22:51:14
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
Pastal22:50:56
Tütün yaprağı dizisi
bağa22:50:52
Kaplumbağa
yerleşim alanı22:50:49
Yerleşim merkezi
naip22:50:46
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
çıkrıkçı22:50:46
Çıkrık yapıp satan kimse
görevden alınmak22:50:43
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
anıtkabir22:50:40
Atatürk"ün mezarı
istizah22:50:37
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
aptal22:50:31
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
KAZİYE22:50:28
Önerme
incitme22:50:22
İncitmek işi
aşağılık22:49:30
Aşağı olma durumu, adilik
şekerleme22:48:57
Şekerlemek işi
yüzde yüz22:48:43
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
mutsuz22:48:33
Mutlu olmayan, bedbaht
engelleyiş22:48:29
Engellemek işi veya biçimi
şilep22:48:20
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
şilte22:48:17
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
helis22:48:06
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
öncelikle22:47:52
Öne alınarak, daha önce olarak
kağıt22:47:46
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
biçimsel22:47:36
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
Sanskrit22:47:30
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
iskonto22:47:23
bk. ıskonto
Anıt22:47:15
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
kariyer22:47:12
Meslek, uzmanlık
mevlit22:46:56
Doğma, doğum
Roketatar22:46:47
Öz itmeli mermi atan, zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silâh
mevcut22:46:43
Var olan, bulunan
akaçlama22:46:40
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
bundan böyle22:46:34
bundan sonra
yaşlı22:46:31
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
evaze22:46:10
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
nizami22:45:42
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
tarikat22:45:38
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
göz hapsi22:45:35
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
bildirim22:45:29
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
bildirge22:45:26
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
Temel önerme22:45:14
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
kermen22:45:11
Kale, germen
deklanşör22:45:08
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
MANİFATURACI22:45:04
Manifatura eşyası satan kimse
özetleme22:44:59
Özetlemek işi
Vizyon22:44:51
Gösterim
kum balığı22:44:35
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
mineral22:44:29
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
ISKARTA22:44:25
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
PREHİSTORYA22:44:14
Tarih öncesi
müteşebbis22:44:11
Girişken, girişimci
dogmatik22:44:08
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
Yaraşır22:44:05
Lâyık, uygun
başgarson22:43:59
Garsonların başı, metrdotel
eviye22:43:53
Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne
kuzgunkılıcı22:43:44
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
evlat22:43:41
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
evlik22:43:37
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
Nizamname22:43:31
Tüzük
dejenere olmak22:43:28
soysuzlaşmak, yozlaşmak
boyun eğmek22:43:21
isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak
şirin22:43:18
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
düzenlilik22:43:12
Düzenli olma durumu
aşüfte22:43:05
Oynak, açık saçık kadın, kokot
YAZANAK22:42:53
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
eklem22:42:47
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
viroloji22:42:40
Virüsleri inceleyen bilim dalı
kireç taşı22:42:34
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
Başçık22:42:26
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
tüberküloz22:42:20
Verem
aydın22:42:11
Işık alan, ışıklı, aydınlık
yalı22:42:04
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
mücevher22:41:49
Değerli süs eşyası
ANAYASA22:41:42
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
edebiyat22:41:36
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
buğdaygiller22:41:27
Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası
gün doğusu22:41:20
Doğu
habeş22:41:17
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
benekli22:41:11
Ufak lekeleri bulunan
umutsuz22:41:07
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
evsin22:41:03
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
rami22:40:47
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
ebelik22:40:38
Ebe olma durumu veya ebenin yaptığı iş
rast22:40:34
Doğru
içindekiler22:40:31
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
PEÇ22:40:22
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
yağız doru22:40:16
Kızıla çalan siyah tüyleri olan (at)
onaylama22:40:12
Onaylamak işi, tasdik
KAHRAMANLIK22:40:03
Kahraman olma durumu
Uçurum22:39:49
Dik ve derin yamaç
eziyet çekmek22:39:46
zahmet ve sıkıntıya uğramak
fark etmek22:39:43
görmek, seçmek
artırma22:39:40
Artırmak işi
bakalit22:39:36
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
Timsal22:39:28
Sembol, örnek, simge
oryantal22:39:24
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
durum vaziyeti22:39:21
Görünüş
SADAKAT22:39:12
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
alım satım22:39:09
Satın alma ve satma işi, alış veriş
şifre22:39:02
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
zaman dizini22:38:59
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
kasık bağı22:38:56
Fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağ
çaprazlama22:38:44
Çapraz olarak, makaslama
uyarıcı22:38:41
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
ayırma22:38:34
Ayırmak işi