bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

bambu20:12:28
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
kinaye20:12:25
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
kılgı20:11:53
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
Coşma20:11:45
Coşmak işi, galeyan
aslan20:11:14
Zodyak üzerinde, Yengeç ile Başak burçları arasında yer alan burcun adı, Zodyak
deneme20:11:07
Denemek işi, sınama, tecrübe
bilgiçlik satmak (veya taslamak)20:11:00
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
yarı karanlık20:10:56
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
havai fişek20:10:56
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
SİM20:10:51
Gümüş
bağıntılı20:10:38
Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafî, nispî, rölâtif
serdengeçti20:10:37
Fedaî
tavan aralığı20:10:37
bk. tavan arası
kasetçalar20:10:29
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
Yükseklik20:10:28
Yüksek olma durumu
OKYANUS20:10:26
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
sabote20:09:51
Baltalama
uzlaşmalı20:09:38
Aralarında uzlaşma bulunan
Nafi20:09:24
Yararlı, kazançlı
ulusçuluk20:08:59
Milliyetçilik
TANIDIK20:08:53
Tanışılıp konuşulan kimse, bildik
sevgi beslemek20:08:49
sevgi duymak, sevmek
tanınmış20:08:39
Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan
vites kutusu20:08:34
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
Etmen20:07:25
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
tezgâh20:07:24
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
Halebî20:07:18
Halep halkından olan kimse
avaz20:07:09
Yüksek ses, nara
sessiz yürüyüş20:07:06
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
granit20:07:03
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
Kele20:06:53
Boğa, tosun
TUTUM20:06:53
Tutulan yol, davranış
tamim etmek20:06:20
genellemek
Zorlayış20:06:13
Zorlamak işi veya biçimi
kundura20:05:58
Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı
statü20:05:57
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
ASBEST20:05:22
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
nazariye20:05:06
Kuram, teori
korunak20:04:23
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
il20:04:21
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
reçine20:03:51
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
Titreme20:03:06
Titremek işi
çekiç20:02:59
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
kovan otu20:02:37
Oğul otu
tezene20:02:01
Mızrap, çalgıç
sıcakkanlı20:01:44
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
emir cümlesi20:01:33
Yüklemi emir kavramı veren cümle
ahilik20:01:12
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
mescit20:00:39
Cami
dergi20:00:26
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
yaklaşık değer20:00:14
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
rasyonalist20:00:09
Akılcı, usçu
telef etmek19:59:19
öldürmek, mahvetmek
sultanlık19:59:08
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
imgelem19:59:06
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
Rabbena19:58:54
Tanrı, Tanrım
eder19:58:18
Fiyat, paha
kuyumcu19:57:53
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
müvellidülma19:57:52
Hidrojen
beyaz cam19:57:50
Televizyon ekranı
uzluk19:57:49
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
kilo19:57:22
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
sazlık19:57:08
Sazları (I) çok olan yer
yaka19:57:01
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
kırgız19:57:00
Kırgızistan Cumhuriyeti"nde yaşayan, Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
adıl19:56:43
Zamir
tava19:56:31
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
ful19:55:57
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
kramp19:55:55
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
AŞILAMA19:55:52
Aşılamak işi
EKSİKSİZ19:55:52
Eksiği olmayan, tam, tamam
katrilyon19:55:50
Trilyon kere bir milyon (1024)
kelebek19:55:35
Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
ihtiyaç19:55:22
Gerekseme, gereksinme
irdeleme19:55:17
İrdelemek işi
cıvata19:54:59
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
tescil19:54:53
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
yalvaç19:54:49
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
ESKRİM19:54:33
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, kılıç oyunu
göz değmek19:53:47
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
yaşamsal19:53:17
Hayatî
Yengeç dönencesi19:52:56
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
allık19:52:20
Al olma durumu
inkâr19:52:10
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
Malumat sahibi19:52:05
Bir konuda bilgisi olan
bilet19:52:04
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
firavunlaşma19:51:40
Firavunlaşmak işi
Ağ yatak19:51:38
Hamak
çitileme19:50:52
Çitilemek işi
de19:50:17
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
peltek19:50:16
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
Kumarcı19:50:01
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
yır19:49:43
Ezgi, türkü, nağme
ENDAM19:49:37
Vücut, beden, boy bos
ÖZGE19:49:06
Başka
FAVORİ19:48:25
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
ısıalan19:48:10
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
yıl19:47:53
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
Denetçi19:47:44
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
başkilise19:47:17
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
almanca19:46:55
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
bütün bütün19:46:53
Büsbütün
sıralaç19:46:44
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
Kısır19:46:36
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
milletvekili19:46:35
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
ağaçlıklı19:46:34
Ağaçları bol olan (yer)
soluk almak19:46:29
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
sinir hastalığı19:46:02
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
soğukkanlılık19:45:41
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
takma isim19:45:30
bk. takma ad
eğreti vermek19:44:54
ödünç vermek
derinlemesine19:44:54
Çok ayrıntılı olarak
Bakı19:44:53
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
peygamber çiçeği19:44:52
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
Koca19:44:52
Bir kadının eşi, zevç
Çembalo19:44:45
Klâvsen
hamam anası19:44:21
Kadınlar hamamında natırları yöneten kadın
Japon kaktüsü19:44:11
Sütleğen
Kamuflaj19:44:04
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
musallat olmak19:43:29
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
kovma19:42:21
Kovmak işi
kanık19:41:55
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
kala19:41:54
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
oğul otu19:41:51
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
Kasır19:41:50
Köşk
wc19:41:46
Ayak yolu
Devamlı19:41:40
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
TORİK19:41:30
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
simgecilik19:41:27
Sembolizm
akılsal19:41:20
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey