bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

taşkınlık02:50:06
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
lavaj02:49:52
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
sulama02:49:45
Sulamak işi
halita02:49:10
Alaşım
kireç söndürmek02:48:59
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
yahudilik02:48:22
Yahudi olma durumu, Musevîlik
müstehzi02:48:10
Alaycı
itibari02:47:45
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
Gıpta etmek02:47:17
imrenmek
fort pense02:47:08
Küçük başlı vidaları sıkmakta kullanılan özel bir alet
eğmeç02:46:55
Kavis
YENME02:46:37
Yenmek (I,II) işi
zilli02:46:05
Zili olan, üstünde zili bulunan
paydaş02:45:10
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
kayırtma02:45:06
Kayırtmak işi
fitil02:45:05
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
dulluk02:44:11
Dul olma durumu
komünikasyon02:44:01
İletişim, haberleşme
ölçekli02:43:52
Ölçek farkıyla aynen bütünü veren geometrik şekil veya eleman
İMRENME02:43:48
İmrenmek işi, gıpta
baştan savma02:43:47
üstünkörü, özen göstermeden
Balkanlar02:42:48
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
inikat02:42:47
Toplanma, birleşim
Düzleme02:42:45
Düzlemek işi, tesviye
Düzme02:42:36
Düzmek işi
yakı02:42:17
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
karine02:42:12
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu
duayen02:42:08
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat
tartma02:41:32
Tartmak işi
nizamname02:41:23
Tüzük
mecus02:41:18
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
melon02:41:09
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka
tekçi02:41:01
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
zararda olmak02:40:33
alış verişte kâr elde edememek
kinetik02:40:16
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
Tutuklu02:39:57
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
Koloni02:39:47
Sömürge, müstemleke
çelebi02:39:43
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
diş eti02:39:20
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
tutturma02:38:21
Tutturmak işi
teşebbüs etmek02:38:07
girişmek, el atmak
bok atmak02:37:51
(birine) leke sürmek, kara çalmak
kuşkuculuk02:37:09
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
öğrenmek02:37:04
Yetenek, beceri kazanmak
müştereken02:36:29
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
sıralaç02:36:15
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
mütedeyyin02:35:45
Dindar
açı ölçüm02:35:16
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
Hadim02:35:11
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
ana bilim dalı02:33:33
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
tanıtıcı02:33:19
Tanıtma işini yapan, tanıtan
mevcudiyet02:33:01
Var olma, varlık, var oluş
ispiyonlama02:32:15
İspiyonlamak işi
Çıta02:31:57
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
dizayn02:31:52
Çizim
viyola02:31:38
Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto
kurcalamak02:31:10
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
karavan02:31:06
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
ücra02:30:34
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
kısıtlama02:30:25
Kısıtlamak işi, hacir
karadul02:30:16
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
karaman02:29:47
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
karamuk02:29:43
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
tutumsuzluk02:28:58
Tutumsuz olma durumu, israf
imgesel02:28:44
İmge ile ilgili, hayalî
arzuhâlci02:28:26
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
merek02:28:21
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
meram02:28:17
İstek, amaç, gaye, maksat
sinsi02:27:47
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
intizamsız02:27:46
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
masa tenisi02:27:26
Masa topu
uyuşturma02:26:21
Uyuşturmak (I,II) işi
maslahat02:26:03
İş, önemli iş, mesele
kabarık02:25:32
Kabarmış olan
DÜMEN02:25:27
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
azma02:25:13
Azmak işi
feri02:25:13
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
kaptan02:24:59
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
Özürlü02:24:36
Özrü olan
diyalog02:23:32
Karşılıklı konuşma
yeknesaklık02:23:09
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
Haber02:22:14
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
taaccüp02:22:04
Şaşma
gök yakut02:21:59
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
vakayiname02:20:56
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
zirai02:20:55
Tarımla ilgili, tarımsal
kuvvetsizlik02:20:46
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
imgelem02:20:41
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
sesçil02:20:31
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
Giyecek02:19:53
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
Ortodoks02:19:53
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
gözetmek02:19:48
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
halaza02:19:34
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
İzinsiz02:18:43
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
olay02:18:41
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
dalgalı02:18:34
Dalgası olan
geçersiz02:18:23
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
dizmek02:18:15
Yan yana veya üst üste sıralamak
agraf02:18:10
Kanca, kopça
mukavele yapmak02:18:05
sözleşmek
lamel02:16:15
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
tanıştırma02:16:05
Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon
BEZELYE02:15:33
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
kaçakçılık02:15:01
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
tutkun olmak02:14:20
âşık olmak, sevdalanmak
etçiller02:14:16
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
el yazısı02:14:14
Elle yazılan yazı
apraksi02:13:42
bk. işlev yitimi
nazlılık02:13:00
Nazlı olma durumu
düşçü02:12:26
Sürekli hayal kuran, hayalperest
piyango02:11:55
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
nutku tutulmak02:11:31
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
Kaside02:11:20
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
yorgun argın02:10:49
Çok yorulmuş, gücü kalmamış olarak
takma isim02:10:44
bk. takma ad
suret02:10:24
Görünüş, biçim
kasaba02:10:15
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
Şehbender02:10:01
Konsolos
iyelik02:09:38
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
lektör02:09:34
(üniversitede) Okutman
yıkanmak02:09:33
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
kalinos02:09:16
Levreğe benzer bir balık
aktariye02:09:01
Aktarın sattığı şeyler
uzlet02:08:04
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
uzama02:06:49
Uzamak durumu
ırgat02:06:37
Tarım işçisi, rençber
çığır02:06:24
Çığın kar üzerinde açtığı iz
liyakat02:06:09
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
karşılık02:04:46
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
firari02:04:41
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)