bambu

1.İsimBuğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
SıfatBu kamıştan yapılmış olan
Cümle 1: İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda, ya oyun masasında. - A. İlhan

Son Arananlar

bambu19:44:22
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
mütebaki19:44:21
Geri kalan, kalan
boyun bükmek19:44:14
bk. boynunu bükmek
düzeyli19:44:12
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
olefin19:44:12
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
tersane19:44:06
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
mensucat19:44:03
Dokuma, dokumalar, tekstil
merhametsiz19:44:01
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
gölgelik19:43:57
Gölge altında bulunan yer
keton19:43:54
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
ŞEVK19:43:50
İstek, heves
inikat19:43:44
Toplanma, birleşim
papara19:43:40
Ekmek, peynir ve et suyu veya süt ile yapılan bir tür yemek
Yan19:43:35
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
gürültülü19:43:34
Gürültüsü olan
tavuk19:43:34
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
avara19:43:32
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması
blöf19:43:29
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
etap19:43:26
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
emrivaki19:43:23
Oldu bitti, olup bitti
in gibi19:43:21
dar ve karanlık (yer)
aklen19:43:19
Akıl icabı, akıl gereğince
toplu konut19:43:18
Önceden plânlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımlarıyla ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü
kanı temizlenmek19:43:16
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
piket19:43:11
İki, üç veya dört kişi arasında ve 32 kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu
destan gibi19:43:00
uzun yazılmış (mektup)
vazgeçmek19:42:49
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
egoizm19:42:47
Bencillik, hodbinlik
nebatat19:42:43
Bitkiler
bezeme19:42:40
Süsleme, tezyin
göstermelik19:42:36
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
filolojik19:42:28
Filoloji ile ilgili
arabesk19:42:22
Arap üslûbunda olan (şey)
dal19:42:17
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
davul19:42:15
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
ilmek19:42:14
İlmik
hazire19:42:13
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
dakika19:42:09
Bir saatlik zamanın altmışta biri
mestane19:42:00
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
spiker19:41:59
Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse
açıklamak19:41:53
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
Yengeç19:41:48
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
SOĞUK19:41:39
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
karavaş19:41:34
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
avutma19:41:19
Avutmak işi, teselli
At donu19:41:18
Atın tüyünün rengi
şezlong19:41:18
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
tutkun19:41:11
Gönül vermiş, meftun, meclûp
Esnek19:41:05
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
telef19:40:48
Yok etme, öldürme
dun19:40:47
Alçak, aşağı, aşağılık
üflemeli19:40:37
Üflenerek çalınan (çalgı)
yapım evi19:40:34
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
Bile19:40:31
Birlikte
bunaltı19:40:21
Sıkıntı, iç sıkıntısı
hissetme19:40:17
Hissetmek işi
Karaim19:40:15
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
AŞAMA19:39:48
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
mahkum19:39:37
Hüküm giymiş, hükümlü
istikraz19:39:30
Ödünç alma, borçlanma
kısıtlamak19:39:26
Birini yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak, kısıt altına almak, hacir altına almak
nehari19:39:22
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
tahrip etmek19:39:17
yıkmak, kırıp dökmek, bozmak
boş yere19:39:07
Boşuna
infial19:38:43
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
piton19:38:35
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
zurna19:38:33
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
ahbaplık19:38:25
Ahbap olma durumu, ünsiyet
tekit19:38:25
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
hileli19:38:23
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
güvenlik19:38:19
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
BUHRAN19:38:15
Bunalım, bunluk, kriz
su düzeyi19:38:12
Su yüksekliğinin durumu
Zillet19:38:00
Hor görülme, alçalma
Yalıtım19:37:56
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
yıpratma19:37:54
Yıpratmak işi
yağ bezi19:37:54
Yağ bezleri
karaasma19:37:51
Loğusa otu, zeravent
belgeli19:37:49
Belgesi olan
tiftik keçisi19:37:39
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
yıkık dökük19:37:32
Harabe, eski
Hutbe19:37:26
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
HOŞLANMA19:37:25
Hoşlanmak işi
palamar19:37:21
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
PREHİSTORYA19:37:16
Tarih öncesi
yelkenleri suya indirmek19:37:15
direnmekten vazgeçip karşısındakinin dediğini benimsemek, kabul etmek
ikamet etmek19:37:13
bir yerde oturmak, eğleşmek
patlamak19:36:55
Yırtılıp açılmak
temizlenme19:36:50
Temizlenmek işi
KORTEJ19:36:25
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
BESTE19:36:20
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
masum19:36:07
Suçsuz, günahsız
kişi zamiri19:36:06
Kişilerin yerine kullanılan zamir
star19:36:04
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
bütünlemek19:36:02
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
isteklendirici19:36:01
İstek uyandıran, teşvikkâr
üstün zekâ19:35:56
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
soru19:35:54
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
halka19:35:53
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
naçar19:35:47
Çaresi olmayan, çaresiz
ithaf19:35:45
(birinin) Adına sunma, armağan etme
onbaşı19:35:44
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
kariyer19:35:44
Meslek, uzmanlık
anmak19:35:39
Bir sözü ağzına almak
olabilir19:35:34
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
bıçak19:35:29
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
AZAMET19:35:28
Ululuk, büyüklük
tambura19:35:26
Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
lejyoner19:35:21
Lejyon asker
yumurta hücresi19:35:16
bk. oosfer
giderek19:35:09
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedrici olarak, tedricen
İspirtoluk19:35:07
İspirto yakan küçük ocak, ispirto ocağı, kamineto
materyalist19:35:06
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
tiroit19:35:05
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
klarnet19:35:03
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
gamsele19:35:00
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
manzara19:34:52
Bakışı, dikkati çeken her şey
demir ağacı19:34:50
İki çeneklilerden, ana yurdu Avustralya olan bir evcikli veya iki evcikli bir ağaç (Casuarina)
tebdil19:34:48
Değiştirme
bağırmak19:34:47
Kendini belli etmek
gebelik19:34:43
Gebe olma durumu, hamilelik
üleştirme19:34:39
Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi
İzlem19:34:38
İzlemek işi, izleme, takip
uygun düşmek19:34:34
yakışmak, yaraşmak, elverişli olmak
pisi19:34:32
(çocuk dilinde) Kedi
bandırma19:34:31
Bandırmak işi
ihtiyat19:34:23
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
ortak yaşama19:34:23
Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu
Deyiş19:34:18
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
diş eti19:34:09
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et