bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

alışmak22:13:38
Yadırgamaz duruma gelmek
kaolin22:13:29
Arı kil
kuru fasulye22:12:50
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
halas22:12:41
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
BAKANLAR KURULU22:12:25
Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, hükûmet
Lonca22:12:25
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
nefes nefese22:12:17
Soluyarak, soluk soluğa
zina22:11:53
Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki
pastoral22:11:51
Kır hayatını ve törelerini anlatan
gebre22:11:51
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
lambada22:11:50
Güney Amerika"da yapılan bir dans
bilgi22:11:49
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
y22:11:49
İtriyum"un kısaltması
yaşLI22:11:48
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
M22:11:46
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
kıstas22:11:45
Ölçüt
kavis22:11:44
Eğmeç, yay
BİLYE22:11:42
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
yaban havucu22:11:41
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
vites22:11:41
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
ibre22:11:37
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
Kötülük22:11:36
Kötü olma durumu
mukavele yapmak22:11:22
sözleşmek
evaze22:10:50
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
OD22:10:00
Ateş
beze22:09:55
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
sifilis22:09:34
bk. frengi
vebal22:09:03
Günah
ağızotu22:08:46
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
bitik22:08:20
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
bayi22:08:19
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
atlatmak22:08:18
Savsaklamak
Susuzluk22:08:16
Susuz olma durumu, kuraklık
toplanma22:08:13
Toplanmak işi
flûrya22:08:11
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
lir22:08:11
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
Suçsuz22:08:08
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
tertemiz22:08:08
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
ilaveli22:08:07
Eki olan
gına22:08:06
Zenginlik, bolluk
Keklik22:08:05
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
kıpti22:08:05
Mısır halkından olan kimse
Kiler22:08:04
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
KAYIN BİRADER22:08:01
Kayın (II)
lakap22:07:56
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
kayın peder22:07:56
Kaynata
iffetsiz22:07:44
İffetini korumayan, silisiz
yer22:07:40
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
gerzek22:07:37
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
potin22:07:22
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
mahzen22:07:17
Yapılarda yer altı deposu
sop22:06:51
bk. soy sop
işaret etmek22:06:30
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
OYDAŞ22:06:03
Aynı düşüncede, aynı inançta olan, hemfikir
yak22:05:43
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
insan bilimci22:05:41
Antropolog
atacılık22:05:32
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
bambu22:05:25
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
pırıltı22:05:07
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
softa22:04:55
Medrese öğrencisi
inileme22:04:29
İnilemek işi
cenkleşmek22:04:29
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
ağsı22:04:28
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
nahiv22:04:25
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
boyun22:04:24
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
müteakip22:04:12
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
bağışıklık22:03:52
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
özezer22:03:36
Özezerlikle ilgili olan, mazoşist
itibarî22:03:17
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
asbest yünü22:03:17
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
MASRAF22:03:16
Harcanan para, gider
racon22:03:16
Yol, yöntem, usul
ermeni gelini gibi kırıtmak22:03:10
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
yara22:02:51
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
kuzin22:02:49
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
satmak22:02:47
Kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermek, taslamak
al22:02:47
Alüminyum"un kısaltması
madde22:02:46
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
mobilya22:02:45
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
OKTANT22:02:43
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet
sıkılma22:02:42
Sıkılma işi
kampana22:02:41
Çan
At22:02:40
Astatin"in kısaltması
ariyet22:02:39
Eğreti, ödünç
başyapıt22:02:38
Şaheser
kuşkusuz22:02:38
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
matafora22:02:37
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
ulus22:02:36
Millet
LİRA22:02:35
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi
ecel teri22:02:35
"Çok korkmak, çok sıkılmak veya bunalım geçirmek" anlamında ecel teri (veya terleri) dökmek deyiminde geçer
görenek22:02:32
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
gündüz gözüyle22:02:17
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
baytar22:02:10
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
dolaysız22:01:19
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
aterina22:01:08
Gümüş balığı
kadran22:00:13
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
göz altı kremi22:00:13
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
islim22:00:12
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
Yarışma22:00:07
Yarışmak işi, müsabaka
Şair21:59:58
Şiir söyleyen veya yazan kimse
kurcalamak21:59:55
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
GAYR21:59:32
Başka kimse, başkası
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz21:59:28
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
lağım21:59:10
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
yalıtım21:58:55
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
aman21:58:49
Yardım istendiğini anlatır
övünme21:58:48
Övünmek işi, kıvanç iftihar
albenili21:58:47
Alımlı, çekici, cazibeli
yoksun olmak21:58:47
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
bunaltma21:58:39
Bunaltmak işi
Kadem21:58:38
Ayak, adım
pound21:58:38
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
saz şairi21:58:34
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
kam21:58:29
bk. şaman
Maun21:58:11
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
SALDIRMA21:54:45
Saldırmak işi
ases21:53:42
Gece bekçisi
edevat21:51:46
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
vakitsiz21:51:44
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
KANAMA21:51:43
Kanamak işi, nezif
şeffaf21:51:42
Saydam
afsun21:51:41
Büyü, füsun
birleşik21:51:38
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
karışmak21:51:36
Engellemek, araya girmek; müdahale etmek
dokumacı21:51:36
Dokumacılık yapan kimse
izah21:51:34
Açıklama
pişekar21:51:24
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
Kervan21:51:15
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
metan21:51:04
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
geçişme21:50:54
Geçişmek işi