bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

taç06:24:14
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
politikacı06:24:12
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
kofa06:24:01
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
hurda06:23:53
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
sansasyonel06:23:47
Güçlü heyecan yaratan
uyuşmazlık06:23:45
Uyuşmama durumu
piknik06:23:42
Kırda yenen yemek
kiklon06:23:40
Siklon
muhakkak06:23:36
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
cenup06:23:34
Güney
satır06:23:28
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
öz eleştiri06:23:26
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
orun06:23:14
Özel yer
musamaha etmek06:23:11
hoşgörü ile davranmak
olgucu06:23:07
Olguculukla ilgili olan, pozitivist
ferah06:22:59
Bol, geniş
kantaron06:22:58
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
tahayyül etmek06:22:56
hayal etmek
hipodrom06:22:40
Yunan ve Roma"da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer
yoktan var etmek06:22:29
yaratmak, ortaya çıkarmak
redif06:22:15
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
basmakalıp06:21:37
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
tirfil06:21:34
Yabanî yonca, korunga, üçgül
hona06:21:16
Erkek sığır
muvakkaten06:21:10
Az bir zaman süresince, geçici olarak, eğreti olarak
fraksiyon06:20:55
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
çömelme06:20:31
Çömelmek işi
taife06:20:20
bk. tayfa
dâhilî deniz06:20:14
bk. iç deniz
skor06:20:13
Durum veya sonuç
tamlayan06:20:10
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
dili tutuk06:20:05
Serbestçe, kolaylıkla konuşamayan
Zil06:20:03
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
yalamak06:19:59
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
sekene06:19:55
Bir yerde oturanlar, sakinler
radikal06:19:51
Köklü, kesin, kökten
şaka etmek06:19:38
bir kimseye şaka yollu takılmak
kuşpalazı06:19:36
Difteri
Papaz06:19:36
Hristiyan din adamı
nikbin06:19:21
İyimser, optimist
asal gazlar06:19:05
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
keşif06:18:58
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
zembil otu06:18:56
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
beleş06:18:52
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
istiare06:18:50
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
bok atmak06:18:48
(birine) leke sürmek, kara çalmak
ritmik06:18:44
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
konur06:18:41
Esmer, açık kestane renginde olan
bulgur06:18:35
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
TABANCA06:18:26
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
saban06:18:22
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
mersin balığıgiller06:18:18
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
tövbe06:18:15
İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme
vida06:18:13
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
Çember06:18:11
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
perestişkâr06:18:01
Taparcasına seven, tapınan
afaki06:17:53
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
kedersiz06:17:49
Acısız, üzüntüsüz
tüp gaz06:17:44
İçine yüksek basınçla sıvılaştırılmış petrol gazı ve bütan gazı doldurulan, ısıtmada ve mutfakta kullanılan tüp
eğlenceli06:17:31
Eğlendiren, hoşa giden
alışık olmak06:17:23
alışkanlık durumuna gelmek
dalamak06:17:17
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
dalama06:17:14
Dalamak işi
zooloji06:16:58
Hayvan bilimi
bilmek06:16:54
Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
derbent06:16:52
İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz
amansız06:16:47
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
topallama06:16:45
Topallamak işi
mastara06:16:33
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
ibre06:16:31
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
topal06:16:29
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
acımak06:16:26
Acılı, ağrılı olmak
kız kardeş06:16:14
Bir kimsenin, kendinden küçük, kendisiyle yaşıt olan kadın veya kız kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
mideci06:16:13
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
trigonometri06:15:56
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
tambura06:15:32
Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
çaydanlık06:15:28
İçinde çay pişirilen kap
ajans06:15:16
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
nominal06:14:44
Ad belirtilerek yapılan
ayrıca06:14:42
Ayrı olarak
hadım06:14:37
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
lekende06:14:35
Kaba dikiş
gren06:14:27
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
hattat06:14:24
El yazısı çok güzel olan sanatçı
Yangın bombası06:14:10
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
pederşahi06:14:08
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
boş laf06:14:04
Gereksiz, verimsiz, işe yaramayan şekilde konuşma
mayası bozuk06:14:00
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
yalçın06:13:51
Dik
ifrit06:13:48
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
voleybol06:13:37
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
mahvetmek06:13:31
Bozup işe yaramaz duruma getirmek
kalite çemberleri06:13:27
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
sıkıştırıcı06:13:23
Sıkıştırma işini yapan âlet
tirpitil06:13:21
bk. tirpidin
uçkuruna gevşek olmak06:13:20
iffetine bağlı olmamak
boya06:13:14
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
büyü yapmak06:13:12
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
monizm06:13:06
Tekçilik
aplike06:12:44
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
bunaklık06:12:40
Bunak olma durumu
Pancar06:12:36
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
Payan06:12:25
Son, sonuç, nihayet
etmek06:12:21
Bir işi yapmak
natura06:12:19
İnsanın yaradılış özelliği
pepemelik06:12:18
Pepelik, rekâket
kaygılı06:12:15
Kaygısı olan, üzüntülü
birlikte06:12:12
Bir arada, beraberce
barbunya06:12:10
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
mukavele yapmak06:12:04
sözleşmek
anasır06:12:02
Unsurlar, ögeler
erekçilik06:11:59
Her şeyin bir erekle belirlendiği, bir ereğe yöneldiğini; her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş, finalizm
tropizm06:11:55
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
tesahup06:11:45
Benimseme, sahip çıkma
mit06:11:41
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
sataşmak06:11:35
Sarkıntılık etmek
şef06:11:30
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
amortisör06:11:24
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
istintak06:11:15
Sorgu
prototip06:11:12
İlk örnek, ilk tip
iğrenme06:11:02
İğrenmek işi
yumuşakçalar06:10:58
Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert bir kalkerli örtü ile kaplı hayvanlar şubesi
yorum06:10:56
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
tortul06:10:47
Tortu niteliğinde olan
KAZIKLI06:10:36
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
yaratıcılık06:10:23
Yaratma yeteneği
bagaj kilidi06:10:21
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
sıkma06:10:06
Sıkmak işi
demagoji06:10:00
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
ziyafet çekmek (veya vermek)06:10:00
konukları yemekli ağırlamak