bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

vasiyet etmek18:00:41
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
FİNAL18:00:38
Sona eren, biten
ateşin18:00:35
Ateşli, coşkun
niteleme belirteci18:00:33
Niteleme zarfı
kazaen18:00:32
Kazara
kısırlık18:00:23
Kısır olma durumu
önem18:00:17
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
Islatma18:00:14
Islatmak işi
ökse18:00:07
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
nakletmek17:59:56
Anlatmak, aktarmak
taslak17:59:56
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
denizhıyarları17:59:53
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
taksalı17:59:51
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
yorgun argın17:59:45
Çok yorulmuş, gücü kalmamış olarak
mutsuz17:59:44
Mutlu olmayan, bedbaht
Paskalya17:59:42
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
otoban17:59:37
Otoyol
El ayası17:59:36
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
mahzurlu17:59:36
Sakıncalı
akılcı17:59:34
Akılcılıkla ilgili
eğitimcilik17:59:31
Eğitimci olma durumu eğitme işi veya eğitimcinin görevi
kıyıcılık17:59:21
Kıyıcı olma durumu
keyfi kaçmak17:58:59
neşesi kalmamak
Tepkili uçak17:58:58
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
cermen17:58:50
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
taaddüt17:58:48
Çoğalma, sayısı artma
heyet17:58:41
Kurul
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)17:58:16
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
gönül17:58:08
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
yanmak17:58:04
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
donatı17:57:45
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
mısır unu17:57:42
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
Şekerleme17:57:41
Şekerlemek işi
içrek17:57:38
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
iltifat17:57:32
Yüzünü çevirerek bakma
düzgülü17:57:17
Düzgüye uygun, normal
DAMGA17:57:14
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
etalon17:57:12
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
Zayıflık17:57:12
Zayıf olma durumu
kampus17:57:09
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
Çıplaklık17:57:04
Çıplak olma durumu
kamera17:56:48
Alıcı, fotoğraf makinesi
vesikalık fotoğraf17:56:35
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
sikke17:56:28
Madenî para
Besili17:56:21
Semiz, semirtilmiş
simya17:56:18
Alşimi
Çit17:56:15
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
şerif17:56:03
Kutsal, şerefli
bağlaç17:56:02
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
Raspa17:55:59
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
kırılma17:55:46
Kırılmak işi
Gönül borçlusu17:55:46
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
despot17:55:44
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
idam17:55:38
Ölüm cezası
sunucu17:55:27
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
destur17:55:27
İzin, müsaade
hukuki17:55:21
Hukuk ile ilgili, tüzel
üsera17:55:20
Esirler, köleler
dehşetli17:55:20
Korku veya ürküntü veren
meleme17:55:16
Melemek işi
yanılmak17:55:04
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
peygamberlik17:55:03
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
tekamül17:54:58
Olgunluk, olgunlaşma
ikamet17:54:58
Bir yerde oturma eğleşme
hata17:54:54
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
muhakeme etmek17:54:53
yargılamak
Japon bezi17:54:51
Japonya"da üretilen bir bez
çelişkili17:54:49
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
Atlas17:54:48
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
çakal17:54:43
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
insicam17:54:26
Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
Fasıl17:54:24
Bölüm, kısım, devre
koyma17:54:18
Koymak işi
Tediye17:54:15
Para vb.bir şey verme, ödeme
makber17:54:02
Mezar, kabir, medfen
Tedavi17:54:00
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
makale17:53:57
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
spesifik17:53:49
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
Susama17:53:47
Susamak işi
kırım17:53:36
Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam
yılan kavı17:53:31
bk. yılan gömleği
muvaffak olmak17:53:21
başarmak, başarılı olmak; becermek
carcur17:53:09
bk. şarjör
inceleme17:53:03
İncelemek işi, tetkik
mütearife17:52:58
Aksiyom, belit
Konfeksiyon17:52:50
Hazır giyim eşyası
iare17:52:48
Eğreti verme, ödünç verme
çiçek açmak (veya vermek)17:52:44
çiçeklenmek
hidrolik17:52:32
Su ile ilgili
yeltek17:52:24
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
gözü açık17:52:19
Uyanık, becerikli
selamlama17:52:16
Selâmlamak işi, selâm verme
meltem17:52:03
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
yoksun17:51:45
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
süyek17:51:43
bk. cebire
mükemmellik17:51:43
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
KALOMA17:51:43
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
şefkatli17:51:34
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
li17:51:21
Lityum "un kısaltması
ülkü17:51:19
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
çok seslilik17:51:11
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
cima17:51:07
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
asalak bilimi17:51:06
Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji
aldırmazlık17:51:06
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
Atabey17:51:02
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
Zabıtname17:50:52
Tutanak
allak17:50:41
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
bir tutmak (veya bir görmek)17:50:36
eşit saymak, eşit görmek
ebat17:50:27
Boyutlar
Babacıl17:50:23
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
lahuti17:50:11
İlâhî, Tanrısal
sübye17:49:48
Mürekkep balığı
istikbal17:49:46
Karşı çıkma, karşılama
sarı humma17:49:44
bk. sarı humma
bodoslama17:49:43
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
Nevi17:49:30
Çeşit, cins, tür
tanıtım17:49:24
Tanıtma
fotoğraf17:49:24
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
vasıtalı17:49:16
Araçlı
berkemal17:49:01
Mükemmel, pek iyi
Pancar17:48:58
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
alize17:48:48
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
şamandıra17:48:35
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb
Doruk17:48:33
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
kümelenme17:48:30
Kümelenmek işi
Peyk17:48:29
Uydu
gezgin17:48:21
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
krater17:48:02
Yanardağ ağzı
sabır17:48:01
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
tasvir gibi17:47:59
çok güzel (kimse)