bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

Alternatif14:20:18
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
Gut14:20:16
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
karıştırıcı14:20:06
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
soru işareti14:20:03
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
hona14:19:35
Erkek sığır
uzun hikâye14:19:06
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
görece14:18:54
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
yalı yar14:18:53
Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yar
ölçek14:18:42
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
İRİDYUM14:18:42
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
santimetre14:18:39
Bir metrenin yüzde biri (cm)
murahhas14:18:39
Delege
apışak14:18:35
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
kucak14:18:28
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
Bölük14:18:28
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
asillik14:18:27
Asil olma durumu, asalet
akıntı14:18:22
Akmak işi
tembih etmek14:18:18
bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak
sağlamlık14:18:09
Sağlam olma durumu
spesiyalite14:18:06
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
oniks14:18:02
Balgam taşı
eşik14:17:58
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
KISSA14:17:58
Hikâye, fıkra
oylum14:17:55
Hacim, cirim
kanıt14:17:36
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
avam14:17:36
Halkın aşağı tabakası
başlık14:17:36
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
hüküm vermek14:17:33
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
YER BİLİMCİ14:17:32
Yer bilim uzmanı, jeolog
etimoloji14:17:32
Köken bilimi
eşkenar14:17:31
Kenarları eşit olan
melike14:17:29
Kadın hükümdar, padişah karısı
ağzı sıkı14:17:25
bk. ağzı pek
fındık14:17:15
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
Anlaşmazlık çıkmak14:17:14
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
Bildirge14:17:08
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
KITAL14:17:04
Vuruşma, birbirini öldürme
Ültimatom14:17:04
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
sülük14:17:03
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
YEİS14:17:03
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
hayat ağacı14:17:02
Soy ağacı, soy kütüğü
fatalite14:17:01
Alın yazısı, yazgı, kader
abuhava14:16:46
İklim
sonuçlamak14:16:44
Sonuç vermek; yol açmak
sındı14:16:35
Makas
Acımasız14:16:32
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
burhan14:16:31
Kanıt
Durmadan14:16:31
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
isyankar14:16:28
Baş kaldırıcı, isyancı
tarlakoz14:16:27
Bir tür küçük manyat ağı
linyit14:16:21
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
otlak14:16:15
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
habbe14:16:14
Tahıl tanesi, evin
şampiyona14:16:14
Şampiyonluk yarışması
oyma baskı14:16:12
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
geciktirme14:16:06
Geciktirmek işi, tehir
emtia14:16:05
Mallar, satılacak şeyler
Korkunç14:16:02
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
soğukkanlılık14:16:00
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
ALKİL14:15:59
Alkol kökü
Ferman14:15:54
Buyruk, emir
muzaffer14:15:51
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
tur14:15:50
Dolaşma
KIDEM14:15:46
Bir görevde rütbece eskilik
hint kamışı14:15:42
Bambu
BASİRET14:15:32
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
tutuk14:15:29
Akıcı, rahat konuşamayan
oltu taşı14:15:25
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
Kunduz14:15:25
Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan (Castor fiber)
ölçüsüz14:15:17
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
hurufat14:15:17
Harfler
muska14:15:11
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
belgesel14:15:11
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
mastika14:15:10
Sakızla tatlandırılmış rakı, sakız rakısı
okur14:15:06
Okuyan kimse, okuyucu, kari
hint domuzu14:15:02
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
seda14:15:02
Ses, sada
karbonlu14:15:00
Birleşiminde karbon bulunan
ödeme14:14:50
Ödemek işi, tediye
çile14:14:47
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
fizibilite14:14:45
Yapılabilirlik
Nasrani14:14:45
Hristiyan, İsevî
dağıtma14:14:43
Dağıtmak işi, tevzi etme
pedavra14:14:42
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
basılı14:14:41
Basılarak yerleştirilmiş
tanrıtanımaz14:14:40
Tanrının varlığını inkâr eden, ateist
Yer14:14:33
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
kıraç14:14:30
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
Tatar böreği14:14:26
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
sepet topu14:14:23
Basketbol
faydalanma14:14:22
Yararlanma
nişan14:14:09
İşaret, iz, belirti, alâmet
Uydu14:14:08
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
MAZERET14:14:03
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
açık yeşil14:14:00
Yeşilin bir ton açığı
KİMİ ZAMAN14:14:00
Ara sıra, bazen
akamet14:13:57
Kısırlık, verimsizlik
beğence14:13:55
Övücü tanıtma yazısı, takriz
Göçüşme14:13:52
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
tatil14:13:48
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
karşılıklı yapraklar14:13:48
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
kurk14:13:42
Kuluçka, gurk
kasaba14:13:42
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
teşrifat14:13:42
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
Omurilik14:13:41
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
Aktinyum14:13:40
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
NABIZ14:13:38
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
nikâhsız14:13:38
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
portre14:13:33
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
bitüm14:13:30
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
sevimsiz14:13:27
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
popo14:13:26
Kaba et, kıç
riayet14:13:26
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
BELİRTİ14:13:19
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
Güven yazısı14:13:13
Güven mektubu
yasa dışı14:13:13
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
ılımlı14:13:12
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
katmerli14:13:08
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
aysfild14:13:04
Buzla, bankiz
muhteris14:12:58
Hırslı
danışıklı dövüş14:12:52
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
olumsuzluk14:12:52
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
dev gibi14:12:50
iri ve korkunç
permanant14:12:48
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
Hüsran14:12:45
Zarar, ziyan
ya devlet başa ya kuzgun leşe14:12:41
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
Namzet14:12:38
Aday
kan bilimi14:12:38
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
adamak14:12:34
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
alüvyon14:12:23
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ