bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

yular02:13:15
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
yumru02:13:11
Yuvarlak, şişkin şey, kabartı
viyolonsel02:12:57
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
gevşemek02:12:51
Çözülmek
bezenmek02:10:08
Kendini bezemek, süslenmek
herkes02:09:57
İnsanların bütünü
feshetmek02:09:49
Kapatmak, dağıtmak
nutuk02:09:41
Söz, konuşma
deccal02:09:22
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
kapuska02:09:12
Etli lâhana yemeği
köy02:07:24
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
kül02:07:17
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
fiyakalı02:07:15
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
Hadim02:07:13
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
TESPİH02:07:06
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
trigonometri02:07:00
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
irat etmek02:06:56
söylemek
kurcalamak02:06:42
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
üvez02:06:40
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
YALABIMA01:57:46
Yalabımak işi veya durumu
su baskını01:57:35
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
bununla birlikte01:57:18
Buna ek olarak
atgiller01:57:01
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
yanıltı01:51:09
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
ahiret01:51:02
bk. ahret
agitato01:50:49
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
lakerda01:49:34
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
kabarık01:49:29
Kabarmış olan
ferda01:49:25
Erte, yarın, yarınki
ferdi01:49:21
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
mayna01:49:10
Yelken indirme, fora karşıtı
biralık01:48:51
Bira yapmakta kullanılan
maruz01:48:43
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
maruf01:48:42
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
marya01:48:38
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
CEREYANLI01:41:37
Akıntılı
akordiyon01:41:26
bk. akordeon
kolhoz01:40:57
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
potin01:35:51
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
oklava01:35:48
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
tornalı01:35:46
Tornada işlenmiş
koşalık01:35:38
Koşa olma durumu
liberalizm01:35:23
Serbestlik
Kaçma01:35:21
Kaçmak işi, firar
ponza01:35:16
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
polis01:35:01
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
gammaz01:34:52
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
baştankara01:34:50
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
dinlemek01:34:47
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
GÖRÜNMEZ01:34:36
Görünmeyen, beklenmeyen
seslendirme01:34:12
Seslendirmek işi
coşmak01:34:02
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
forvet01:33:30
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
ağıtçı01:33:18
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
asillik01:33:00
Asil olma durumu, asalet
diyagonal01:32:55
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
karayanık01:32:45
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
toplumsal01:32:40
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
ender01:27:09
Çok az, çok seyrek
Karahindiba01:27:07
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
enkaz01:26:54
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
enlem01:26:40
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
intizar01:19:48
Bekleme, gözleme
tutkun olmak01:19:35
âşık olmak, sevdalanmak
organizma01:16:16
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
ilerleyiş01:16:06
İlerlemek işi veya biçimi
zayi01:15:59
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
zade01:15:57
Oğul, evlât
koyu lâcivert01:14:41
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
efendi01:09:09
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
mahrut01:08:49
Koni
klâvsenci01:08:44
Klâvsen çalan kimse
riyolit01:08:38
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
bagaj kilidi01:08:34
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
naiplik01:08:30
Naip olma durumu, niyabet
haşere01:08:26
Böcek
haşmet01:08:19
Görkem
yaslanmak01:08:07
Güvenmek
memorandum01:08:01
Muhtıra, nota
antika01:07:56
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
antant01:07:44
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
çapullama01:02:05
Çapullamak işi
yahu01:02:00
Hey, bana bak, baksana" anlamında
bir00:47:53
Sayıların ilki
mavikantaron00:46:15
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
akıl dışı00:45:59
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
karaktersiz00:45:10
Karakteri kötü olan
özden00:44:47
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
muştu00:44:38
Sevindiren haber, sava, müjde
yaka00:36:26
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
edinme00:34:43
Edinmek işi, kazanma, iktisap
KARIMA00:34:41
Karımak işi
taç00:34:38
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
baklagiller00:34:35
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
icmal00:34:29
Özet, kısaltma
masa tenisi00:34:22
Masa topu
ŞEHİT00:34:18
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
kurtarma00:34:14
Kurtarmak işi
cinsellik00:34:10
Cinsel özelliklerin bütünü
göçüm00:34:07
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
otama00:33:09
Otamak işi, tedavi
zapt00:31:40
Zor kullanarak ele geçirme
gizlicilik00:31:16
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
sözsüz00:06:09
Konuşmadan yapılan
yaprak23:47:09
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
erotik23:39:54
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
vasilik23:28:18
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
paralel23:28:08
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
DÜZEYSİZ23:28:05
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
sırt23:27:22
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
sırf23:27:20
Salt, ancak, sadece, yalnız
rahvan23:23:29
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
Posta23:22:03
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
fenol23:07:32
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
brıçka23:01:34
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
hunnak23:01:29
Boğak, anjin
depolama23:01:27
Depolamak işi
zooloji23:01:24
Hayvan bilimi
mahzen23:01:21
Yapılarda yer altı deposu
mahzur23:01:19
Sakınca
ÇANGAL23:01:14
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
ailece23:00:38
Bütün aile birlikte
İzbe23:00:04
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
Avantacı22:59:42
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
NEYZEN22:53:11
Ney üfleyici, ney çalan kimse
osuruk22:53:07
Yellenme
amplifikatör22:53:03
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
modernleşme22:52:23
Çağcıllaşma
gereklik22:50:09
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
aforoz22:50:05
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası