bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

bağırsak01:22:49
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
banal01:22:47
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
balta01:22:43
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
bamya01:22:40
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
balak01:22:37
bk. malak
balar01:22:33
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
balet01:22:23
Bale yapan erkek sanatçı
bakar01:22:20
Öküz, sığır
bahis01:22:13
Konuşulan şey, konu
rastgele01:22:00
Herhangi bir, gelişigüzel
özlük01:21:50
Bir şeyin durumu, mahiyet
ana vatan01:21:47
Ana yurt
vites kutusu01:21:44
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
takanak01:21:40
Alacak, borç
uzunlamasına01:21:37
Uzunluğuna
klân01:21:34
Boy
pabucunu eline vermek01:21:31
kovmak
temelli01:21:27
Herhangi bir nitelikte temeli olan
Bırakıt01:21:24
Tereke
atfetme01:21:20
Atfetmek işi, isnat
nazlı01:21:17
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
tekst01:21:14
Metin (I)
tekir01:21:11
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
Meslek01:21:07
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
tekil01:21:04
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
tekme01:20:57
Ayakla vuruş
tekin01:20:54
Boş, içinde kimse bulunmayan
teker01:20:51
Tekerlek
temin01:20:47
Korkusunu giderme, inanç verme
temas01:20:38
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
Çöl01:20:35
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
imale01:20:32
Bir tarafa yatırma, eğme
imame01:20:28
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
taka01:20:20
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
tabi01:20:13
Bağımlı
taba01:20:10
Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
YOLMA01:20:03
Yolmak işi
tehi01:19:57
Boş
YORUM01:19:53
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
terk01:19:41
Bırakma, ayrılma
murakabe01:19:28
Denetleme, denetim
pompalama01:19:25
Pompalamak işi
çekim01:19:21
Çekmek işi
Patlatma01:19:18
Patlatmak işi
SEVİNÇ01:19:15
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
HAYKIRMAK01:19:11
Çağırmak, seslenmek
varışlılık01:18:55
Varışlı olma durumu, irfan
içmece01:18:52
İçmeler
çocuk bakıcı01:18:48
bk. çocuk bakıcısı
yakınma01:18:25
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
olmamış01:18:19
Olgunlaşmamış, ham
atabek01:18:15
bk. atabey
tedvin01:18:12
Derleme
acı01:18:06
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
Kimyacı01:18:02
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
çitileme01:17:59
Çitilemek işi
kalsiyum oksit01:17:52
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
şeker ağacı01:17:30
8-10 m yükseklikte bir ağaç (Hovenia dulcis)
yarıştırma01:17:20
Yarıştırmak işi
bombeli01:17:14
Şişkinliği, kabarıklığı olan
tifo01:17:10
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
tavassut01:17:01
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
çığ01:16:57
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
muhaberat01:16:54
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
İnayet01:16:51
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
eziyet etmek01:16:44
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
sağaltım01:16:34
Sağaltma işi, tedavi
pagan01:16:31
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
DİASPORA01:16:28
Kopuntu
pafta01:16:24
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
Akışkan01:16:18
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
ede01:16:14
Büyük erkek kardeş, ağabey
erg01:16:09
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
buz01:15:59
Donarak katı duruma gelmiş su
boz01:15:50
Açık toprak rengi
bet01:15:43
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
bin01:15:36
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
Küt01:15:25
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
sözcü01:15:21
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
Güneş01:15:15
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
yıpratmak01:15:12
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
taş levreği01:15:09
Gölge balığı
dilinme01:15:05
Dilinmek işi
jeoloji01:14:52
Yer bilimi
yorgan01:14:49
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
patiska01:14:45
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
yarılma01:14:39
Yarılmak işi
CENDERE01:14:26
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
akıl hastası01:14:22
Ruh hastası, deli
Abdest01:14:19
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
akışkanlık01:14:11
Akışkan olma durumu
garson01:14:06
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
baraj ateşi01:14:02
Yoğun yaylım ateşi
kademe01:13:56
Aşama, basamak
katılım01:13:49
Katılmak işi, iştirak
kadana01:13:43
Bir cins iri at
fazladan01:13:39
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
ETKİNLİK01:13:36
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
muhalif01:13:33
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
acırga01:13:29
Yaban turpu
AKSİYON01:13:26
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
vatan haini01:13:19
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
cesamet01:13:16
Büyüklük, irilik
Turan01:13:10
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
lağım döşemi01:13:03
bk. kanalizasyon
masum01:13:00
Suçsuz, günahsız
karşıtçıllık01:12:53
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
ilham01:12:50
Esin
illet01:12:47
Hastalık
ilmek01:12:40
İlmik
ilave01:12:32
Katma, ekleme, ulama, ek
ilbay01:12:29
Vali
hasır01:12:22
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
KÖR01:12:19
Görme duygusu olmayan, görmez
seçimlik01:12:15
Seçme işine konu olma
RAFADAN01:12:09
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
Asker kaçağı01:12:05
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
Bedir01:12:04
Dolunay, ayın on dördü
tragedya01:12:00
Trajedi
kulluk kölelik01:11:49
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
sıyga01:11:40
Kip
İnce yapılı01:11:33
Narin, nazik, zayıf
türedi01:11:26
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
şaşmaz01:11:20
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
kraliyet01:11:16
Krallık
mültezim01:11:13
Kesenekçi, kesimci
belirtken01:11:10
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
belirtili01:11:04
Belirtisi olan
yay gibi01:11:01
eğri
Katılma01:10:58
Katılmak işi