bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

Ödeşme18:05:06
Ödeşmek işi
ekim18:04:40
Ekmek işi
takla18:03:57
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
kotarma18:03:54
Kotarmak işi
erişte18:03:48
Kesilip kurutulmuş hamur, ev makarnası
ÖLÇEK18:03:11
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
spekülatör18:02:51
Vurguncu
klarnet18:02:34
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
geciktirme18:02:32
Geciktirmek işi, tehir
ispir18:02:28
At veya araba uşağı
ibne18:02:18
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
HALE18:02:06
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
file18:01:40
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
lâakal18:00:58
En azından, hiç olmazsa
lâden18:00:58
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
bul18:00:45
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
lepra18:00:30
Cüzam
hayranlık18:00:25
Hayran olma durumu
öğrenci belgesi17:59:58
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
METAFOR17:59:57
İstiare, ödünçleme
otama17:59:16
Otamak işi, tedavi
izmihlal17:59:14
Yıkılma, çökme
çentmek17:59:14
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
Duygu17:59:13
Duyularla algılama, his
iktiran17:58:44
Yaklaşma
nanemolla17:58:40
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
ısmarlamak17:57:41
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
cebirsel17:57:18
Cebirle ilgili
tabiye17:57:18
Hazırlama, yerleştirme
kaplumbağa yürüyüşü17:57:10
Çok ağır yürüyüş
ede17:57:04
Büyük erkek kardeş, ağabey
melike17:57:03
Kadın hükümdar, padişah karısı
gösteriş17:56:40
Gösterme işi veya biçimi
bok17:56:16
Dışkı
seziş17:56:15
Sezmek işi veya biçimi
ermeni gelini gibi kırıtmak17:55:44
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
Ezeli17:55:43
Başlangıcı olmayan, öncesiz
pislik17:55:38
Kir
ıslahat17:55:36
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
vizyon17:55:20
Gösterim
tirbuşon17:55:19
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
korsan17:55:18
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
ödenek17:55:15
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
dirim kurgu17:55:14
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
devlet adamı17:54:35
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
MİNKALE17:54:34
İletki
avunma17:54:09
Avunmak işi, teselli
Ruh bilimci17:54:04
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
sadık17:53:59
Doğru, gerçek
yasama17:53:42
Yasa koyma, teşri
abes17:53:32
Akla ve gerçeğe aykırı
cirim17:53:31
Hacim, oylum
sarılık17:53:31
Sarı olma durumu
kalsiyum17:53:31
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
sebatsız17:53:30
Sebat etmeyen
itidalli17:53:30
Ölçülü, ılımlı, soğukkanlı, mutedil
KALEM17:52:26
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
Çekinme17:52:26
Çekinmek işi
Göl17:52:25
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
savaşım17:52:20
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
HASILA17:52:20
Bir işten elde edilen sonuç
ETKİ17:52:04
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
siyasetçi17:52:03
Politikacı
şarki17:52:01
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
enstitü17:52:01
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
cedre17:51:59
Guatr, guşa
yemekaltı17:51:58
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
atkı17:51:55
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
öpme17:51:42
Öpmek işi
sağlam17:51:41
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
tefessüh17:51:40
Çürüme, bozulma, kokuşma
duyarga17:51:40
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
mütereddit17:51:39
Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli kimse
mırra17:51:38
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
Dokundurma17:51:35
Dokundurmak işi
Kapitalist17:51:34
Sermayedar, ana malcı
İLGİLİ17:51:33
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
Katil17:51:32
İnsan öldüren kimse, cani
başarım17:51:31
Elde edilen bir başarı
Kargıma17:51:16
Kargımak işi, lânet
iğreti17:51:14
bk. eğreti
telâtin17:51:14
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
ikiyüzlülük17:51:11
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
alışmak17:51:10
Yadırgamaz duruma gelmek
KANAMA17:51:09
Kanamak işi, nezif
meziyet17:51:09
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
ehem17:51:08
Çok önemli
GEÇMİŞ17:50:43
Geçmek işini yapmış
kinin sülfatı17:50:40
Kinin
resmi17:50:40
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
şiirleştirme17:50:38
Şiirleştirmek işi veya durumu
OCAK17:50:38
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
yardak17:50:37
(özellikle kötü işlerde) Yardım
Zırh17:50:37
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
ibre17:48:02
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
siyaset17:43:47
Politika, siyasa
Ordu17:42:25
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
Zorlayış17:41:59
Zorlamak işi veya biçimi
kefalet17:41:58
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
zembil otu17:41:41
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
giz17:41:34
Sır
bir tutmak (veya bir görmek)17:41:23
eşit saymak, eşit görmek
kerevit17:41:22
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
ülser17:41:21
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
pazarlamacı17:40:58
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
Devamlı17:40:57
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
sof17:40:57
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
tercüman17:40:55
Çevirici, dilmaç
gövem eriği17:40:55
bk. akdiken
PATİKA17:40:54
Keçi yolu, çığır
hamiş17:40:54
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
pinel17:40:53
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
iskonto17:40:44
bk. ıskonto
onursal17:40:27
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
Memeliler17:40:26
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
diğeri17:40:25
Ötekisi, başkası
yatılı17:40:24
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
Ardıç17:40:23
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
keşşaf17:40:22
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
münzevi17:40:20
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
azaltma17:40:11
Azaltmak işi
SAĞANAK17:40:10
Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
taşralı17:39:50
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
hunhar17:39:45
Kana susamış, kan dökücü
sekizli17:39:43
Kendinde sekiz sayısı bulunan
talik17:39:42
Asma, yukarı kaldırma
misyon17:39:41
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
derece17:39:40
Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
kaderci17:39:40
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
mahlas17:39:14
Bir kimsenin ikinci adı