bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

madencilik23:01:26
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
sağu23:01:18
Ağıt
fakülte23:00:51
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
yaraşıklı23:00:11
Yaraşan, uygun, yakışır
dalavereci23:00:02
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
koaptör22:59:38
Cebire
Koca22:58:30
Bir kadının eşi, zevç
İç işleri22:58:30
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
konuşmak22:58:28
Söylev vermek, konuşma yapmak
ağılamak22:58:19
(bir şeye), Ağı katmak
avunma22:57:22
Avunmak işi, teselli
diretme22:57:11
Diretmek işi, inat
katliam22:56:27
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
avutma22:55:45
Avutmak işi, teselli
zevat22:55:22
Kişiler, zatlar
serpme22:55:19
Serpmek işi
makedonyalı22:54:45
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Lalezar22:54:40
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
inançsız22:54:19
İnancı olmayan, imansız, itikâtsız
telve22:54:09
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
hafriyat22:53:07
Kazı
sililik22:52:55
Sili olma durumu, arılık, temizlik
bi22:52:47
Bizmut"un kısaltması
örselemek22:52:40
Gücünü azaltmak, canlılığını gidermek, sarsmak
habitat22:52:10
Yerleşme, oturma
küme bulut22:51:58
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
pianta22:51:19
Ayakkabının alt kenarı
sultanlık22:51:09
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
eşitlik22:50:56
İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet
iltimas22:50:40
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
kasıtlı22:50:19
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
bitaraf22:49:47
Yansız, tarafsız
ceza atışı22:49:30
Ceza vuruşu
lale22:49:13
Zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi (Tulipa Gesneriana)
yanılmak22:49:13
Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak
yadımlama22:48:43
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
üstünkörü22:48:40
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
cibilliyet22:48:37
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
belik22:48:16
Saç örgüsü
düşkünler evi22:48:12
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
meleme22:48:10
Melemek işi
astar22:47:39
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
mineral22:47:37
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
ebegümeci22:47:24
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
başvuru22:47:23
Başvurmak işi, müracaat
Ney22:47:23
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
laka22:47:22
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
şalak22:47:20
Büyümemiş karpuz
nakzetmek22:46:51
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
bakıcı22:46:46
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
TAKILGAN22:46:29
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
meltem22:46:29
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
lakerda22:46:12
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
Yönelme22:46:06
Yönelmek işi
lâden22:45:46
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
güzergah22:45:45
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
sahne almak22:45:43
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
antropoloji22:45:43
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
kurmay22:45:13
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
ara sıra22:44:53
Seyrek olarak, zaman zaman
referandum22:44:47
Halk oylaması
çorak22:44:42
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
osuruk22:44:40
Yellenme
pahal22:44:39
Ters, aksi
epe22:44:37
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
emirber22:44:18
Emir eri
yavşak22:44:14
Bit yavrusu, sirke
kara yosunu22:44:13
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
yönetmen22:44:09
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
fassal22:44:07
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
tekerrür22:43:57
Tekrarlanma
lap22:43:56
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
skandiyum22:43:55
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
imren22:43:50
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
Yevmiye22:43:50
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
tahin22:43:26
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
LOK22:43:22
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
iribaş22:43:19
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
sohbet22:43:17
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
paralamak22:42:46
Yıpratıp eskitmek
sarımsak22:42:36
Zambakgillerden, 25-100 cm yükseklikte, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğan biçimli sürgünlerinde kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum)
antibiyotik22:42:35
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
vesikalık22:42:25
Vesika için gerekli olan (şey)
iskarpela22:42:07
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
yıkanmak22:42:06
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
yek22:42:05
Bir, tek
yem22:41:44
Hayvan yiyeceği
peçete22:41:25
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
atmak22:41:13
Bir şeyi yere doğru bırakmak
atama22:41:01
Atamak işi, tayin
çadır22:40:50
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
sergi evi22:39:21
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
otantik22:38:27
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
arslan22:38:14
Aslan
seçmeli yemek22:37:44
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
hizmetli22:36:48
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
Hars22:36:24
Tarla sürme
feyezan22:36:03
Taşma, taşkın, seylâp
Gündüz22:35:34
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, gece karşıtı
munis22:34:55
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
tarafsızlık22:34:11
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
Mesela22:33:40
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
ateşperest22:32:03
Ateşe tapan
tutarık22:31:04
bk. tutarak
tenya22:30:43
Şerit
tecim22:29:34
Ticaret
bilyeli yatak22:27:13
Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
delice22:24:25
Davranışları aşırı, deli gibi olan
asit fenik22:24:03
bk. fenol
mart22:22:57
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
devletçi22:21:35
Devletçilik yanlısı
Delta22:21:33
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
yay gibi22:20:15
eğri
sulama22:20:05
Sulamak işi
lastik22:19:52
Kauçuktan yapılmış (şey)
akıbet22:19:45
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
irdeleme22:19:22
İrdelemek işi
Sübvansiyon22:19:03
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
yaralanma22:17:59
Yaralanmak işi
Titan22:17:44
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
Beğenilmek22:17:28
Sevilmek, hoşa gitmek
bühtan22:16:54
Kara çalma, iftira
tababet22:16:52
Hekimlik
sessizce22:16:21
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
okka22:16:20
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
lapina22:16:19
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
voltamper22:16:11
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
namazsız22:16:06
Aybaşı durumunda olan (kadın)
isnat22:15:32
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
damızlık22:15:12
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)