bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

muhtemel olmak00:25:16
umulmak, beklenmek
ilhak00:24:35
Katma, bağlama, ekleme
ölçüsüz00:24:22
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
branş00:23:53
(bilim için) Dal, kol
Kıskı00:23:19
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
ulus00:22:20
Millet
traverten00:22:11
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
lerzan00:21:55
Titrek
zıvana00:21:40
İki ucu açık küçük boru
niyobyum00:21:26
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
Okuntu00:21:12
Çağrı kâğıdı, çağrılık, davetiye
GÖZ PINARI00:20:19
Gözün burun tarafındaki ucu
şase00:19:52
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
meşakkat çekmek00:19:23
sıkıntı içinde olmak
bakaya00:18:08
Kalıntılar
istizah etmek00:17:57
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
destancı00:17:37
Destan yazan veya anlatan kimse
tevettür00:17:36
Gergin duruma gelme, gerilme
muhatara00:17:32
Korku verici durum, tehlike
diploma00:17:14
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
alesta00:16:54
Harekete hazır, tetikte
poliçe00:15:09
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
firar etmek00:15:04
kaçmak
dengesiz00:14:37
Dengesi olmayan, muvazenesiz
hümanist00:14:15
İnsancıl
oluşma00:14:11
Oluşmak işi, teşekkül
uydu00:13:54
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
orkinos00:13:16
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
hor00:12:49
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
yerey00:12:37
Yeryüzünden bir parça, arazi
hamsi00:12:22
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
evmek00:11:46
bk. ivmek
itlâf00:11:19
Öldürme, yok etme, telef etme
kristal00:11:12
Billûr
halas00:10:53
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
yaygara00:10:45
Gereksiz olarak yüksek sesle bağırıp çağırma
halat00:10:39
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
haya00:10:38
Er bezi
Çulluk00:10:19
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
ticari00:10:01
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
dilinme00:10:00
Dilinmek işi
kuramlaştırma00:10:00
Kuramlaştırmak işi
onbaşı00:09:49
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
unutturma00:09:48
Unutturmak işi
liberasyon00:09:30
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
eğimölçer00:09:17
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
gözetlemek00:09:08
Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek
Kaza00:09:07
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
SAYGINLIK00:09:03
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
koşu00:08:16
Koşarak yapılan yarış
en00:08:09
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
bazilika00:07:46
Kral sarayı
harekete geçmek00:07:43
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
harabat00:07:27
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
talihsiz00:07:17
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
istinatgâh00:07:15
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
tulanî00:07:04
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
eksilme00:06:40
Eksilmek işi, tenakus
ebabil00:06:36
Dağ kırlangıcı, keçisağan
dikizcilik00:06:13
Dikizci olma durumu, gözcülük, gözetleyicilik, erketecilik
dolaş00:05:14
bk. sarmaş dolaş
iç mimar00:05:10
Bir yapının içini süsleyen, düzenleyen ve döşeyen sanatçı, dekoratör
ödünç alma00:04:36
ödünçleme
İnleme00:04:28
İnlemek işi
kira00:04:11
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
hatim00:01:38
Sona erdirme, bitirme
Yazılı00:01:31
Yazılmış olan, muharrer
musiki00:00:58
Müzik
haile00:00:55
Çok acıklı olay
hakas00:00:12
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
ahraz00:00:06
Dilsiz, sağır ve dilsiz
şerefsiz23:59:46
Şereften yoksun olan, onursuz
etiket23:59:44
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
amerikalı23:59:06
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
halk avcılığı23:58:50
Demagoji
fraksiyon23:58:46
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
karamsarlık23:56:17
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
embriyon23:56:10
Oğulcuk, rüşeym
kelepir23:56:01
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
bulmak23:55:40
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
Turpgiller23:55:24
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
gübre23:55:16
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
suare23:55:15
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
of23:55:12
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
azarlanma23:55:09
Azarlanmak işi, paylanma
baskı altında tutmak23:55:04
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
kesinlikle23:54:08
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
mağara bilimi23:54:02
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
tu23:53:48
"Yazıklar olsun" anlamında
şule23:53:42
Alev, yalım
dirsek23:53:17
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
cadalozluk23:52:54
Cadaloz olma durumu
gidip gelme23:51:35
Gidiş, dönüş
görüşme yapmak23:51:24
tartışmak, müzakere etmek
sızlama23:51:04
Sızlamak işi
denemek23:50:48
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
nişan yüzüğü23:50:47
Nişan halkası
hırs23:50:27
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
övünç23:50:02
Övünme, kıvanç, iftihar
titr23:49:57
Ad, unvan, etiket
fassal23:49:01
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
su kayağı23:47:29
Su üzerinde yapılan kayık sporu
w23:46:41
Volfram"ın kısaltması
avantür23:46:28
Serüven, macera
kaypakça23:46:00
Biraz kaypak
karşı koymak23:43:55
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
HAZANDİDE23:42:08
Görmüş, geçirmiş
içit23:40:35
İçilecek şey
asuman23:40:21
Gök, gökyüzü
ilbay23:39:26
Vali
Şipşak23:38:58
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
büyüme23:38:52
Büyümek işi
ETSİZ23:37:54
Eti olmayan
meteor23:37:21
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
akademi23:37:15
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
kürt23:37:09
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
olanaklı23:37:07
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
yakınma23:36:23
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
çenesi kuvvetli23:36:17
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
rumuz23:36:11
Sembol, simge, remiz
tahakkuk23:36:01
Gerçekleşme
mimlenme23:35:49
Mimlenmek işi
aralıksız23:35:47
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
kanaviçe23:35:37
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
Düşündeş23:35:33
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
bitirim23:35:29
Çok hoşa giden (kimse, yer)
analoji23:35:23
Benzeşim, benzeşme
plânetaryum23:35:01
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
aşağı görmek23:34:55
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
isteklenme23:34:47
İsteklenmek işi