bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

bi14:30:46
Bizmut"un kısaltması
acı yitimi14:30:45
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
küre kuşağı14:30:43
bk. kuşak
öğle uykusu14:30:42
Genellikle öğle yemeğinden sonraki kısa süreli uyku
yöre14:30:41
Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal
Dikey14:30:40
Dik olarak
yeni ay14:30:39
Ayça, hilâl
kiril alfabesi14:30:36
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
GİYSİ14:30:34
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır
yasemin14:30:34
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)
Diken14:30:32
Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri
revaç14:30:29
Geçerli ve değerli olma, sürüm
şehvet14:30:27
Cinsel istek, kösnü
define14:30:19
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
çoğunluk14:30:18
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
yazılı emir14:30:16
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
Düz yazı14:30:13
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
Tasvip14:30:11
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
evrak14:30:11
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
evsiz14:30:09
Evi olmayan
kimsesizlik14:30:06
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
şaplak14:30:02
Şap diye ses çıkaran tokat
KARIŞIKLIK14:30:01
Karışık olma durumu, teşevvüş
balgam taşı14:29:58
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
REFİK14:29:53
Arkadaş, dost
Mecnun14:29:48
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
TALİH14:29:33
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
bateri14:29:25
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul
inceltici14:29:20
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
ajitasyon14:29:17
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
YAYIK14:29:14
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
azmanlaşma14:29:14
Azmanlaşmak işi
YAZIM14:29:02
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
YAZIT14:28:59
Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe
YAZIN14:28:56
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
YAPIM14:28:46
Yapmak işi, inşa, imal
murakabe14:28:44
Denetleme, denetim
YAPIT14:28:40
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
etkime14:28:38
Etkimek işi, tesir
bellek yitimi14:28:38
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
olumsuzluk14:28:35
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
donatmak14:28:30
Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek
kirletme14:28:27
Kirletmek işi
Yiğit14:28:22
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
ikircikli14:28:17
İşkilli
Gelecek14:28:12
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
lâakal14:28:04
En azından, hiç olmazsa
mahzur14:28:01
Sakınca
savurgan14:27:56
Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif
abasız14:27:50
Abası olmayan, aba giymemiş olan
Göl ayağı14:27:48
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
İn14:27:45
İndiyum"un kısaltması
İP14:27:37
Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ
inkıta14:27:34
Kesilme, kesinti
yeniçeri14:27:32
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
Söz dağarcığı14:27:31
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
sütnine14:27:29
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
sömürge14:27:29
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
aklıselim14:27:24
Sağduyu
MÜESSİR14:27:21
Dokunaklı
enenme14:27:18
Enenmek işi
babaanne14:27:16
(çocuğa göre) Babanın annesi
satranç takımı14:27:13
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
piç14:27:06
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
briç14:27:03
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
İFLAS14:27:00
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
yapım eki14:26:57
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
yapım evi14:26:55
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
Latif14:26:52
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
ispanyol dansı14:26:42
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
ilintileme14:26:26
İlintilemek işi veya durumu
enerji14:26:20
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
cinsi14:26:20
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
altıntop14:26:07
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
trampa14:26:02
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas
gübre gazı14:25:57
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
mürdüm14:25:55
Mürdüm eriği
şampiyon14:25:52
Millî veya milletler arası bir yarışmada ilk dereceyi alan, birinci olan kimse veya takım
merdiven korkuluğu14:25:47
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
gümrük kanunu14:25:47
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
Casus14:25:41
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
Camia14:25:36
Topluluk, zümre
gelip geçici14:25:33
Sürekli olmayan, kısa süreli
MUSANDIRA14:25:31
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
verese14:25:28
Mirasçılar
mistik14:25:25
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
rasyonel14:25:23
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
usa vurma14:25:20
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
nifak14:25:17
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
şerefli14:25:14
Onurlu
mermer kireci14:25:12
Mermerden yapılmış kireç
akıntılı14:25:09
Akıntısı olan, eğik, meyilli
tasnif14:25:03
Bölümleme, sınıflama
aristokrat14:24:58
Aristokrasi yanlısı
Dokundurma14:24:55
Dokundurmak işi
tolerans14:24:53
Hoşgörü, müsamaha
olgunlaşma14:24:50
Olgunlaşmak işi
itimat etmek14:24:47
güvenmek
yazanak14:24:45
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
lirik şiir14:24:42
Yunanlılarda lir eşliğinde okunan şiir
Küre14:24:39
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
Küpe14:24:34
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
uyuşturma14:24:31
Uyuşturmak (I,II) işi
Noksan14:24:23
Eksik, eksiklik, kusur
otama14:24:18
Otamak işi, tedavi
zevk14:24:10
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
zeki14:24:07
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
yeknesaklık14:24:05
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
muvaffakiyet14:23:59
Başarı
Komplike14:23:56
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
ilerleyiş14:23:51
İlerlemek işi veya biçimi
zayi14:23:48
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
SIĞIN14:23:43
Ala geyik
soruşturma14:23:40
Soruşturmak işi
kaybetmek14:23:37
Yenik düşmek, yenilmek
Ziya14:23:35
Işık, aydınlık
Mal varlığı14:23:29
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
isyan etmek14:23:26
ayaklanmak
uçkuruna gevşek olmak14:23:24
iffetine bağlı olmamak
demagoji14:23:21
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
hanende14:23:19
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
ZAMK14:23:14
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
çingene14:23:06
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
ZONA14:23:01
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık
Dövme14:22:58
Dövmek işi
vajina14:22:55
bk. vagina
klarnet14:22:50
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
kabarma14:22:47
Kabarmak işi
işlev yitimi14:22:43
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
söz dizimi14:22:42
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks