bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

bağırsak08:48:44
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
TANITMA08:48:44
Tanıtmak işi, takdim
edepli08:48:40
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
afak08:48:36
Ufuklar, dört bir taraf
tatmin olmak08:48:34
istediği bir şeye ulaşarak hoşnut olmak, rahatlamak, doyurulmak
efsun08:48:32
Büyü, sihir
öncü08:48:31
Önde gidip haber ulaştıran kimse
fenol08:48:29
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
oflaz08:48:27
İyi, güzel, mükemmel
granit08:48:12
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
İktidar08:48:12
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
balans08:48:03
Denge, muvazene
prometyum08:47:59
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
Katıksız08:47:57
Katığı olmayan
normal08:47:57
Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü
seyrek08:47:56
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
bahane bulmak08:47:49
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
toplamak08:47:45
Devşirmek
pis08:47:44
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
tarazlama08:47:27
Tarazlamak işi
Kalem08:47:27
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
tirit08:47:26
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
yer değiştirme08:47:25
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
uzlet08:47:24
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
batıl inanç08:47:23
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
Yetke08:47:23
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
darılma08:47:21
Darılmak işi
onama08:47:21
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
güneş takvimi08:47:20
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
Nem08:47:18
Havada bulunan su buharı
Ders08:47:15
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
kaleme almak08:47:11
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
yüzükoyun08:47:10
Yüzü yere gelerek
Fes08:47:07
Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık
ORUN08:47:06
Özel yer
ipçik08:47:04
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
KABA SIVA08:47:03
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
tekrarlama08:47:00
Tekrarlamak işi
göz kırpmak08:46:57
göz kapağını kapayıp açmak
Safha08:46:54
Evre
yurt bilgisi08:46:54
bk. yurttaşlık bilgisi
almanca08:46:53
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
uzay adamı08:46:53
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
yalan08:46:52
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
BELKİ08:46:51
Muhtemel olarak, olabilir ki
Pedagoji08:46:43
Eğitim bilimi
vergi08:46:39
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
Oğul08:46:38
Erkek evlât
organizma08:46:36
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
Lonca08:46:27
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
utanma08:46:26
Utanmak durumu, teeddüp
ha babam (veya ha babam ha)08:46:23
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
Acul08:46:19
Tez canlı, içi tez, ivecen
Buzla08:46:18
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
kompetan08:46:17
Uzman, yetkili
Nişanlanmak08:46:16
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
pekmez kaynatmak08:46:15
pekmez yapmak
uygulama08:46:12
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
telepati08:46:11
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
nalan08:46:08
İnleyici, inleyen
nizamname08:46:07
Tüzük
gag08:46:03
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
tinselcilik08:46:02
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
amblem08:46:00
Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, belirtke
resimlik08:45:57
Resim takmaya yarayan çerçeve
sorunsal08:45:56
Çözümü belli olmayan
icraat08:45:53
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
tasasız08:45:52
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
Evren08:45:50
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
cibilliyetsiz08:45:48
Soysuz, sütü bozuk
KALIN KAFALI08:45:47
Geç veya güç anlayan, gabi
lavta08:45:46
Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı
elezer08:45:44
Sadist
emir08:45:41
Buyruk, komut
mesken08:45:40
Konut, ikametgâh
apandis08:45:40
Kör bağırsağın ince bir parmak gibi olan son bölümü
kromatik08:45:38
Renklerle ilgili, renkser
Katot08:45:37
Eksi uç
taze08:45:36
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
dürbün08:45:35
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
fars08:45:35
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
sahip olmak08:45:34
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
keşik08:45:33
Sıra, nöbet
arkalıksız08:45:26
Arkalığı, sırt dayayacak yeri olmayan
valilik08:45:22
Vali olma durumu
geri çekilmek08:45:15
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
fert08:45:13
Birey
ERG08:45:11
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
HAVAİ FİŞEK08:45:10
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
dış yüz08:45:09
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
suçsuzluk08:45:07
Suç işlememiş olma durumu
KIraat08:45:07
Okuma
temayül08:45:03
Bir tarafa eğilme, meyletme
Bilim08:45:03
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
cüsseli08:45:02
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
yenmek08:45:01
Tutmak, bastırmak
salamura08:44:55
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
camekan08:44:53
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
güneştopu08:44:53
bk. Acem lâlesi
yutak iltihabı08:44:51
Faranjit
berlam08:44:47
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
sadakatli08:44:46
İçten bağlı, sadık
hatasız08:44:45
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
Nekes08:44:44
Eli sıkı, cimri
padişahlık08:44:43
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
kekeleme08:44:40
Kekelemek işi
şiar edinmek08:44:37
benimsemek, ilke olarak kabul etmek
zilli maşa08:44:32
Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı
aritmetik08:44:31
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
Baskı kalıbı08:44:29
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
mink08:44:28
bk. vizon
Makas08:44:26
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
gözaltına almak08:44:25
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
kalın ses08:44:24
Titreşim sayısı az olan
NARIBEYZA08:44:21
Akkor
karargah08:44:20
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
Terapi08:44:15
İyileştirme, sağaltım, tedavi
Dilemma08:44:14
İkilem
Keşiş08:44:06
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
ÜRETEÇ08:44:04
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
habitat08:44:03
Yerleşme, oturma
dolay08:44:01
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
merbut08:44:00
Bağlı, bağlanmış
YETENEK08:43:59
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
kukla oyunu08:43:54
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
mütemmim08:43:53
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
kumar oynamak08:43:49
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
niyaz etmek (veya eylemek)08:43:48
yalvarmak
yerinde kalmak08:43:47
başka yere gitmemek
aklama08:43:46
Aklamak işi, ibra