bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

egzama12:09:11
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
Vasıta12:09:08
Araç
Aygır12:09:02
Damızlık erkek at
yatı12:08:57
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
kameriye12:08:56
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
operatör12:08:55
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
İştahsızlık12:08:53
İştahsız olma durumu
Keder12:08:48
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
İŞLEVCİLİK12:08:44
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
tükenmişlik12:08:39
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
sığla12:08:38
Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sigala, günlük ağacı (Liquidambar orientalis)
devletleştirme12:08:36
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
sineklik12:08:34
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
aylı12:08:32
Üzerinde ay biçimi bulunan
CAR12:08:24
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
Maceracı12:08:17
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
meyan12:08:16
bk. meyan kökü
Kaza12:08:15
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
alüminyum taşı12:08:14
Boksit
Yahudi12:08:13
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
mahreç12:08:12
Çıkış yeri, çıkak
Kazı12:08:10
Bir yeri kazma işi, hafriyat
düşey12:08:08
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
KALEM12:08:06
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
Kaz12:08:04
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
Orkestra12:08:02
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
asma yaprağı12:07:59
Zeytinyağlı ve etli dolma yapmakta kullanılan körpe asma yaprağı
abanî12:07:58
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
polis noktası12:07:56
Polis görev yeri
Kaynamak12:07:54
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
günlük12:07:52
O günkü, o günle ilgili
lâfazanlık12:07:45
Gevezelik
sataşma12:07:43
Sataşmak işi
küçük kan dolaşımı12:07:42
Çeşitli organlardan gelen toplardamarların kanı sağ kulakçık ve sağ karıncığa taşıması, oradan da atardamarlarla kanın akciğerlere ulaştırılması ve oradan sol kulakçığa taşınması düzeni
Arabesk12:07:40
Arap üslûbunda olan (şey)
Yatısız12:07:40
Geceleri kalınıp yatılmayan
köşe başı12:07:39
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
alageyik12:07:38
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
yankılanma12:07:36
Yankılanmak işi veya durumu
kale12:07:35
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
mevzuubahis12:07:34
Konu olan, söz konusu; adı geçen, sözü geçen
kam12:07:34
bk. şaman
düşünmek12:07:32
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
verimsiz12:07:31
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
Giriş12:07:28
Girmek işi veya biçimi
laisizm12:07:27
Lâiklik
deprem12:07:27
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
yüksek ses12:07:25
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
tuğra12:07:24
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
zıhlama12:07:22
Zıhlamak işi veya durumu
enez12:07:21
Cılız, zayıf, güçsüz
hidrojen12:07:20
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
değnek12:07:20
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
vamp12:07:19
Erkek peşinde koşan kadın, serüvene düşkün kadın
nanemolla12:07:18
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
TANRIÇA12:07:17
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
edalı12:07:15
Herhangi bir biçim ve görünüşlü olan
Kaybolma12:07:14
Kaybolmak işi
gün batımı12:07:14
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
k, K12:07:13
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
takınak12:07:09
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
Ucuz12:07:09
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
etnoloji12:07:08
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
tepeli12:07:07
Tepesi olan
atımcı12:07:06
Pamuğu, yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, hallaç
Teori12:07:03
Kuram, nazariye
Tahlil12:07:02
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
fikir (veya birinin fikrini) almak12:07:01
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
SİMÜLTANE12:06:58
Aynı anda olan, eş zamanlı
tuzcu12:06:57
Tuz satan kimse
tadımlık12:06:55
Bir şeyin tadına bakmaya yeter (miktar)
höllük12:06:52
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
karamuk12:06:52
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
mana12:06:49
Anlam
galsame12:06:48
Solungaç
katlanma12:06:45
Katlanmak işi
yükleme durumu12:06:42
bk. belirtme durumu
tahmin etmek12:06:41
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
DÜALİZM12:06:38
İkicilik
Kavrama12:06:38
Kavramak işi, anlama, algılama
trajik12:06:37
Trajedi ile ilgili
teorisyen12:06:36
Kuramcı
şampiyona12:06:33
Şampiyonluk yarışması
ararot kamışı12:06:31
Maranta
damıtılma12:06:29
Damıtılmak işi
esperi12:06:27
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
palyaço12:06:27
Genellikle panayır tiyatrolarında, sirklerde güldürücü rol oynayan acayip kılıklı, yüzü aşırı ve komik makyajlı oyuncu
kokar ağaç12:06:26
Uzak doğuda yetişen, pis kokulu, büyük ağaç (Ailantthus)
talebe12:06:24
Öğrenci
Kavga12:06:23
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
Mütehassis12:06:21
Duygulanmış
d12:06:20
Döteryum"un kısaltması
Müstahdem12:06:19
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
Çırağ12:06:18
Mum, kandil, lâmba gibi ışık aracı; ışık
vız gelip tırıs gitmek12:06:17
hiç önemsememek, aldırış etmemek
figür12:06:17
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
vesayet12:06:16
Vasilik
YANILGI12:06:13
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
tamim12:06:11
Genelge, sirküler
depreşme12:06:10
Depreşmek durumu
muayyen12:06:07
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
MECRA12:06:05
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
ahşa12:06:02
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
müreccah12:06:01
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, yeğ, yeğrek
nale12:06:00
İnleme, inilti
toraman12:05:56
Tombul, iri yapılı, genç irisi
yarım baş ağrısı12:05:55
Kusma, mide bulantısı ile görülen, sempatik sinir sistemi dengesinin bozulmasından ileri gelen baş ağrısı, migren
ehliyet12:05:52
Üstat, uzluk
eziyet çekmek12:05:51
zahmet ve sıkıntıya uğramak
gönülsüz12:05:50
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
denizcilik12:05:49
Denizlerde sefer yapma işi
oyma baskı12:05:45
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
Çıplaklık12:05:44
Çıplak olma durumu
İçinde12:05:44
Süresince, zarfında
herkes12:05:43
İnsanların bütünü
geçişme12:05:41
Geçişmek işi
buluşMA12:05:41
Buluşmak işi
Katma12:05:41
Katmak işi, ilhak
itme12:05:40
İtmek işi
KORİNDON12:05:40
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
kültür12:05:39
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
ZEYBEK12:05:39
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
illa12:05:38
İlle
Sahtecilik12:05:37
Sahte işler yapma, düzmecilik, sahtekârlık
muazzam12:05:36
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
keten12:05:36
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
tutuklama12:05:35
Tutuklamak işi, tevkif
Fason12:05:35
Kesim
yalnız başına12:05:33
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
ademoğlu12:05:31
İnsan denilen yaratıkların hepsi