bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

ezici02:19:29
Ezmek işini yapan
Aralıksız02:19:26
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
Hipotez02:19:21
İpotez, varsayım, faraziye
yakın02:19:17
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
kurander02:19:16
Hava akımı, cereyan
ek02:19:13
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
gıyabında02:19:13
Kendi yokken, arkasından
Basamak02:19:10
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
kanmak02:18:49
(tatlı sözlere) Aldanmak
kalas02:18:48
Kalın biçilmiş uzun tahta
belirlenme02:18:48
Belirlenmek işi
değişik02:18:34
Değiştirilmiş
kıtaat02:18:33
Kıtalar, ana karalar
bark02:18:05
bk. ev bark
Edep yeri02:17:50
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
kriz02:17:45
Bunalım, buhran
sefillik02:17:32
Yoksulluk
lokum02:17:12
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
Maatteessüf02:17:05
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
sal yarışı02:16:52
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
iyon02:16:28
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
hekimlik02:16:23
Hekimin yaptığı iş
harabat02:16:19
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
aydınlatma02:15:50
Aydınlatmak işi
ışıklanma02:15:44
Işıklanmak işi
onmak02:15:42
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
Çözümleme02:15:28
Çözümlemek işi
gülümseme02:14:58
Hafifçe gülme, tebessüm
uza devim02:14:54
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
ağırlanma02:14:53
Ağırlanmak işi
reze02:14:31
Menteşe
Yazar02:14:13
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
evren doğumu02:14:12
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
od02:14:10
Ateş
kuşku02:14:08
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
akran02:13:51
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
aydın02:13:37
Işık alan, ışıklı, aydınlık
KALİTE02:13:36
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
hatip02:13:35
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
seçenek02:13:34
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
KESİNTİ02:13:34
Kesilen parça, kırpıntı
yeknesak02:13:33
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
sevap kazanmak (veya işlemek)02:13:32
hayırlı bir davranışta bulunmak
bırakma02:13:31
Bırakmak işi
PEK ÇOK02:13:31
Yeterinden fazla, bir hayli
nüfuz02:13:30
(içine) Geçme
arda02:13:28
İşaret olarak yere dikilen çubuk
Reçine02:13:27
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
yer adı bilimi02:13:26
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
kadınlar hamamı02:13:24
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
pare02:13:24
Parça, kısım
DİLÜVİYUM02:13:18
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
obruk02:13:17
İçbükey, mukaar, konkav
sızılı02:13:15
Sızısı olan
göt02:13:14
Anüs
Pt02:13:10
Plâtin"in kısaltması
Koyak02:13:10
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
verimsiz02:13:09
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
çarpış02:13:04
Çarpmak işi veya biçimi
sunum02:13:02
Lokma, parça
mevsuf02:13:01
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
el yatkınlığı02:13:00
İşe alışmış olma durumu, mümarese
Yeğin02:12:59
Zorlu, katı, şiddetli
ücret02:12:59
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
Görecilik02:12:58
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
yabanî ıspanak02:12:55
Pazı (I)
çevirgeç02:12:55
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
akademisyen02:12:55
Akademi üyesi
hamal02:12:54
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
yararlı olmak02:12:53
fayda sağlamak
sili02:12:53
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
hattat02:12:50
El yazısı çok güzel olan sanatçı
felsefeci02:12:49
Felsefe incelemeleri yapan kimse
misafir ağırlamak02:12:47
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
prematüre02:12:46
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
durma02:12:44
Durmak durumu
âdet olmak02:12:43
öteden beri yapılır olmak
diş taşı02:12:42
Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka
se02:12:41
Selenyum"un kısaltması
KÖSELE02:12:40
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
el alem02:12:39
Herkes, el gün, yabancılar
kemalist02:12:39
Atatürkçü
düğün çiçeğigiller02:12:38
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
süslemek02:12:37
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
sulak02:12:36
Suyu olan, suyu bol
cüda02:12:35
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
URAN02:12:34
Teknik, sanayi, endüstri
harp okulu02:12:33
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
tezkireci02:12:32
Tezkereci
tövbe02:12:31
İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme
manevra02:12:15
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
agraf02:11:45
Kanca, kopça
gazino02:11:40
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
sevgili02:11:19
Sevgi ve bağlılık duyulan
Bi02:10:35
Bizmut"un kısaltması
talihsiz02:10:33
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
nitel02:10:19
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
ara buluculuk02:10:06
Uzlaştırıcılık
sahneye koymak02:10:02
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
şişmanlama02:09:57
Şişmanlamak işi
ahval02:09:21
Durumlar, hâller, vaziyetler
şarbon02:09:15
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
Müessese02:09:11
Kuruluş, kurum (I)
tur atmak02:08:52
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
bilinçli02:08:17
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
meslekî02:08:02
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
İzinsiz02:08:02
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
basübadelmevt02:07:33
Ölümden sonra dirilme
kekelik02:07:15
Kekemelik
gözlükçü02:07:00
Gözlük satan veya onaran kimse
atlatmak02:06:47
Savsaklamak
atanma02:06:45
Bir göreve getirilme, tayin edilme
çiy02:05:56
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
duyarlı02:05:46
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
hamaset02:04:51
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
insan bilimci02:04:47
Antropolog
müfettiş02:04:22
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
görünürde02:04:19
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
asansör02:04:17
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
puşt02:04:06
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
marangoz mengenesi02:04:01
Tutkallanmış veya işlenecek olan tahtaların tutturulduğu kıskaç
bilumum02:04:00
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
teşrifat02:03:40
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
KUTUPLANMA02:03:39
Kutuplanmak işi, polârizasyon
yonca02:03:29
Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı (Trifolium)
probabilizm02:02:54
Olasıcılık
Sahtekarlık02:02:33
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
kesintiye uğramak02:02:31
bir süre için durmak
tein02:02:28
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
Müstear02:02:25
Eğreti olarak alınmış, takma