bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

devlet18:13:51
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
yosma18:13:46
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
TarZ18:13:34
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
peri18:13:22
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal dışı varlık
peki18:13:07
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
AM18:12:56
Amerikyum"un kısaltması
SİYASAL18:12:45
Politika ile ilgili, siyasî, politik
papa18:12:38
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
pata18:12:32
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
veresiye18:12:28
Karşılığı sonra ödenmek üzere
perikart18:12:27
Kalbin üzerini saran zar
aside18:12:00
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
Fani18:11:59
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
PRASEODİM18:11:59
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
yaver18:11:58
Yardımcı
ornatma18:11:54
Ornatmak işi, ikame etme
nazar18:11:38
Bakış, bakma, göz atma
Endeks18:11:25
İndeks
galeta18:11:16
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
oramiral18:11:13
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
VİNÇ18:11:03
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
gövem eriği18:11:00
bk. akdiken
hüseynî18:10:57
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
kaçak18:10:52
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
arkaizm18:10:50
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
tekst18:10:47
Metin (I)
piç kurusu18:10:42
Soysuz ve yaramaz çocuk
dövüşken18:10:42
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
Anut18:10:41
İnatçı, ayak direyici
keke18:10:24
Kekeme
monotonluk18:10:18
Tekdüzelik, yeknesaklık
fena değil (veya fena sayılmaz)18:10:11
oldukça iyi
acemi çaylak18:09:55
Tecrübesiz, toy, beceriksiz
pas18:09:41
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
ırakgörür18:09:15
Dürbün
optimal18:08:58
En elverişli durum, optimum
esami18:08:47
Adlar, isimler
esans18:08:41
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
melamet18:08:24
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
korsan18:07:32
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
zürafa18:07:21
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
Görecilik18:07:16
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
köz18:07:06
Küçük kor parçası
tezek18:06:48
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
tepke18:06:38
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
tepsi18:06:32
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
taş balığı18:06:26
İşkine balığına verilen bir ad
teras18:06:21
Taraça
sulh18:06:20
Barış
zehirleme18:06:15
Zehirlemek işi veya durumu
GALAKSİ18:06:05
Gök adası
inkişaf18:05:46
Gelişme, gelişim
belirtili18:05:40
Belirtisi olan
birlik18:05:40
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
saki18:05:40
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
Mesire18:05:35
Gezinti yeri, gezilecek yer
görünüm18:05:33
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
satımlık18:05:18
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
taşınma18:05:14
Taşınmak işi
kız vermek18:04:51
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
teyel18:04:35
Seyrek ve eğreti dikiş
ahenk kaidesi18:04:24
bk. ünlü uyumu
metropol18:04:17
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
tahtaboş18:04:12
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
düşme18:03:50
Düşmek işi
Matbuat18:03:39
Basın
kaziye18:03:33
Önerme
kokuşuk18:03:17
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
faaliyet18:03:11
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
ahiret18:03:03
bk. ahret
Tuhaf18:02:37
Alışılmamış, yabansı
aba18:02:25
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
tamam18:02:12
Bütün, tüm
not18:02:06
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
BEL18:01:44
İşaret
Omuzlu18:01:15
Omzu olan
sirayet18:01:04
(hastalık) Geçme, bulaşma
men18:01:03
Yasaklama, izin vermeme
MOSTRALIK18:00:58
Göstermelik, numune
ciddiyetsizlik18:00:57
Ciddiyetsiz olma durumu
astar18:00:36
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
parantez18:00:31
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
aspur18:00:25
Yalancı safran
Kuaför18:00:19
Kadın berberi
dilinme18:00:13
Dilinmek işi
hisli18:00:08
Duygulu, içli
mahrem17:59:45
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
yalanma17:59:40
Yalanmak işi
hazır kahve17:59:39
Neskafe
atmak17:59:23
Bir şeyi yere doğru bırakmak
kontrol17:59:17
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
zerre17:59:11
Çok küçük parçacık
ahkam17:58:41
Yargılar, hükümler
yüzük17:58:39
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
isnat17:58:29
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
Yalamuk17:58:15
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
imik17:58:07
Boğaz, gırtlak
imge17:57:56
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
kozalak17:57:50
Koza
buhur17:57:16
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
OKTRUA17:57:09
Şehre giren şeylerden alınan vergi
ay aydın, hesap belli17:57:03
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
memleha17:56:57
Tuzla
yüzeysel17:56:46
Yüzey ile ilgili, sathî
kıvrımlı17:56:36
Kıvrımı olan
sah17:56:24
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
galeyan17:56:17
Kaynama
yıkanma17:56:10
Yıkanmak işi
RET17:56:03
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
RUJ17:55:57
Dudak boyası
Saz17:55:46
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
Saf17:55:34
Dizi, sıra
Sal17:55:29
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
Münebbih17:55:17
Uyarıcı
sürdürmek17:55:11
(bir durumun, bir şeyin) sürmesini, olmasını sağlamak
Afis17:55:09
Gümüş balığının küçüğü
salgı17:54:50
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
ajanda17:54:47
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
solocu17:54:39
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
yer elması17:54:18
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
olupbitti17:54:13
Oldubitti, emrivaki
tulûat17:54:13
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
bağıt17:53:50
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
mürettebat17:53:19
Gemi, uçak gibi taşıtlarda iş başındaki görevli olan kişiler
deneyimsiz17:53:05
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
eskilik17:52:54
Eski olma durumu
akvarel17:52:48
Sulu boya resim
yordam17:52:42
Çeviklik, çabukluk
YOL17:52:18
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
derece17:51:43
Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe