bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

bağırsak15:38:14
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
düşçü15:38:12
Sürekli hayal kuran, hayalperest
kanaat etmek15:37:59
yetinmek
yiğitlik15:37:54
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
şuurlu15:37:51
Bilinçli
gereklik15:37:49
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
takrir15:37:48
Yerleştirme, yerleştirilme
fişek15:37:23
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
Posta15:37:13
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
remil15:36:54
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
Bitkisel15:36:48
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
taciz15:36:43
Tedirgin etme, canını sıkma
gönye15:36:40
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç
KAZIMA15:36:29
Kazımak işi
murakabe15:36:24
Denetleme, denetim
Laso15:36:00
Kement
kılavuz15:35:59
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
dehliz15:35:55
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
RAHATLIK15:35:40
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
töre15:35:39
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü
malzeme15:35:37
Gereç, materyal
daz15:35:33
Saçı dökülmüş (baş), dazlak
Topluluk15:35:28
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
yükseltme15:35:19
Yükseltmek işi
ihmal15:35:12
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
milis15:35:11
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
karavaş15:35:08
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
alageyik15:35:04
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
reaksiyon15:34:56
Tepki, aksülâmel
bombalama15:34:49
Bombalamak işi
CAN15:34:32
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
müteheyyiç15:34:28
Heyecana kapılmış, heyecanlı
hakikatsiz15:34:20
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
alev15:34:12
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
karışmak15:34:08
Engellemek, araya girmek; müdahale etmek
davulcu15:34:03
Davul çalan kimse
Tekme15:33:58
Ayakla vuruş
yem borusu15:33:54
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
istiare15:33:53
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
NİTELİK15:33:52
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
evin15:33:29
Bir şeyin içindeki öz, lüp
yazarlık15:33:18
Yazar olma durumu veya yazarın mesleği
Layık15:33:09
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan
yayım15:32:58
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
unutturma15:32:52
Unutturmak işi
kamulaştırma15:32:42
Kamulaştırmak işi, istimlâk
TAKILGAN15:32:29
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
hikaye15:32:19
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
kunt15:32:17
Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam
KATMAN15:32:12
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
alıp vermek15:32:00
yürek çarpıntısı geçirmek
yöneltme15:31:56
Yöneltmek işi, tevcih
özseverlik15:31:55
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
saltanat15:31:34
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
kova15:31:24
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
inceleme15:31:17
İncelemek işi, tetkik
geri çekilmek15:31:10
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
eçhel15:31:03
Çok cahil, çok bilgisiz olan
cezir15:30:03
Kök
lahmacun15:30:03
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
iç çamaşırı15:30:02
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
kötülükçü15:29:58
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
şirret15:29:56
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
seçmek15:29:50
Birine oy vererek bir göreve getirmek
ambalâj yapmak15:29:49
(bir şeyi) bu gibi maddelerle paketlemek, sandıklamak
kolera15:29:45
Şiddetli sürgün ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık
fiili15:29:41
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
arkasından koşmak15:29:38
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
lika15:28:54
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
Düalist15:28:52
İkici, ikicilik yanlısı
pahalı15:28:49
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
gemi ızgarası15:28:28
Üstünde gemi yapılan büyük kızak
toplama15:28:06
Toplamak işi
dermansızlık15:27:41
Güçsüzlük, bitkinlik, zafiyet
Ben15:27:31
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
İkindi15:27:17
Öğle ile akşam arasındaki süre
bas15:27:03
En kalın erkek sesi
alogami15:26:52
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
ilham15:26:47
Esin
mantar meşesi15:26:46
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
ŞİA15:26:38
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
pervasızca15:26:24
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
piyade15:26:23
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
tekrarlama15:26:22
Tekrarlamak işi
Fark15:25:47
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
doygun15:25:37
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
batak çulluğu15:25:29
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
anaerkil15:25:26
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
aptallık15:25:21
Aptal olma durumu veya aptalca iş
aygır deposu15:25:14
Aygırların bakıldığı büyük ahır
umursamaz15:25:09
Umursamayan, aldırış etmeyen
fındık faresi15:25:04
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
idrar15:24:56
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
nezaketsiz15:24:50
Nazik olmayan
yapımcı15:24:49
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
Tıkaç15:24:46
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
yarıcı15:24:33
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
HİLESİZ15:24:03
Hile yapmayan, düzen bilmeyen
yönetme15:23:57
Yönetmek işi
mal mülk15:23:52
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
mümkün15:23:52
Muhtemel, olabilir, olası
alpinist15:23:48
Dağcı
bir zamanlar15:23:30
Zamanında, vaktiyle, eskiden
sırtlan15:23:28
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
kimlik belgesi15:23:22
Kimlik, hüviyet cüzdanı
bilinçli15:23:16
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
Tır15:22:54
Treylerin kısaltılmış biçimi
nefyetme15:22:53
Nefyetmek işi
ivedilikle15:22:44
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
haber15:22:40
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
Alçalma15:22:38
Alçalmak işi, inme
mahrem15:22:26
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
eyeri boş kalmak15:22:26
binicisi ölmek
Özlü15:22:23
Özü olan, öz bölümü çokça olan
sefa15:22:21
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
ÇÖKELEK15:22:19
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
dere15:22:16
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
ev bark15:22:08
Ev, mülk
meşgul etmek15:22:05
vaktini almak
step15:21:57
Bozkır
tadımlık15:21:52
Bir şeyin tadına bakmaya yeter (miktar)
işleme15:21:46
İşlemek işi
Kırıcı15:21:41
Kırmak işini yapan
basübadelmevt15:21:08
Ölümden sonra dirilme
kıymak15:20:50
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
fakfon15:20:35
Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım
damdan düşer gibi (düşercesine)15:20:33
(söz için) birdenbire ve yersiz olarak
Nikel15:20:27
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
METRES15:20:27
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
pirzola15:20:24
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge