bağırsak

1.İsimSindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

Son Arananlar

bağırsak00:48:43
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
mavimtırak00:48:39
Maviyi andıran
Kaynamak00:48:39
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
KENDİR00:48:37
Kenevir
serhat00:48:35
Sınır boyu
alesta00:48:34
Harekete hazır, tetikte
killi00:48:34
İçinde kil bulunan
rikkat00:48:33
İncelik, naziklik
ak kan00:48:32
Lenf
kahverengi00:48:31
Kavrulmuş kahvenin rengi
kestirme00:48:30
Kestirmek işi
yetkili00:48:25
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
KAMBUR00:48:25
Bel kemiğinin, göğüs kemiğinin eğrilmesi veya raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek
salepgiller00:48:22
Güzel çiçekli, vanilya, orkide, venüsçarığı, salep gibi bitkileri kapsayan, tek çenelilerden bir familya
personel00:48:21
Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü
notam00:48:20
Havacılar ve pilotlar için yayımlanan bülten
itham00:48:19
Suçlama, suçlu görme
yalaza00:48:18
bk. yalaz
KALABALIK00:48:16
Çok sayıda insan topluluğu
ASMALIK00:48:15
Asma için ayrılmış yer veya toprak
karun00:48:14
Din kitapları ve efsanelerde geçen, çok zengin olduğu söylenen kişi
yararcılık00:48:13
Ahlâkî iş ve davranışlarda yararın ilke yapılması, faydacılık
Soya çekim00:48:09
Kalıtım, irsiyet, veraset
iyelik00:48:05
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
rafineri00:48:03
Arıtım evi, tasfiyehane
MAZERET00:48:02
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
Kurcalama00:48:00
Kurcalamak işi
demirli beton00:47:59
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
çultar00:47:58
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
ihtisas00:47:57
Duygu
KALLEŞ00:47:57
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
tutya00:47:55
Çinko
kompozitör00:47:53
Besteci
KUTUR00:47:52
(daire ve kürede) Çap
laka00:47:51
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
hasis00:47:47
Cimri, pinti, kısmık
kalıtım bilimi00:47:45
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
eldiven00:47:44
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
yalman00:47:42
Eğik, eğinik, mail
evrak00:47:41
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
Eksiklik00:47:40
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
kumral00:47:38
(saç, bıyık, sakal için) Koyu sarı veya açık kestane rengi
sinsi00:47:35
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
elinden iyi iş gelmek00:47:32
becerikli, hünerli olmak
pünez00:47:25
Raptiye
otonomi00:47:24
Özerklik, muhtariyet
aşinalık00:47:21
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
öğrenim belgesi00:47:09
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
yığılma00:47:04
Yığılmak işi
Dikiz00:46:56
Bakma, gözetleme, erkete
alık00:46:55
Akılsız, sersem, budala, ebleh
tavassut00:46:50
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
emmeç00:46:49
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
termometre00:46:47
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
büyü00:46:46
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı
yerine getirmek00:46:44
istenileni, gerekeni yapmak
raket00:46:42
Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lâstikle kaplanmış olan, uzunca saplı araç, vuraç
altın sarısı00:46:40
Altın rengini andıran
mankafa00:46:39
Anlayışsız, aptal
Bağışlama00:46:36
Bağışlamak işi, affetme, af
karagöz00:46:33
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
ibrişim00:46:31
Kalınca bükülmüş ipek iplik
şek00:46:25
Şüphe
yöresel00:46:24
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
Ayaküstü00:46:23
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
serdengeçti00:46:21
Fedaî
hoş görmek (veya karşılamak)00:46:19
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
gözcü00:46:07
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
damar00:46:03
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
Şakuli00:45:58
Çekülle ilgili
tirat00:45:53
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
muzip00:45:46
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
ebet00:45:35
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
Kotlet00:45:31
Pirzola
fakir00:45:30
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
dağ tavuğu00:45:29
bk. çil (I)
TEOLOJİ00:45:27
İlâhiyat, tanrı bilimi
hepsi00:45:24
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
Klişe00:45:23
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
simya00:45:20
Alşimi
yedek lastik00:45:17
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
kibar00:45:15
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
lökosit00:45:14
Akyuvar
kesme00:45:10
Kesmek işi
naiplik00:45:08
Naip olma durumu, niyabet
el işi00:45:02
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
çabukluk00:45:01
Çabuk olma durumu hız, sür"at
tamamen00:44:58
Bütün olarak, büsbütün
namaz00:44:51
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
elektrot00:44:48
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
Çıban00:44:41
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
İMAMLIK00:44:38
İmam olma durumu
ciddiyetsiz00:44:34
Ciddiyeti olmayan, lâubali
mahana00:44:30
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
talihli00:44:28
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
idare etmek00:44:26
yönetmek, çekip çevirmek
tasa00:44:24
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
kömür kalem00:44:23
bk. füzen
pısırık00:44:21
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
ajitasyon00:44:19
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
uykusuzluk00:44:18
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
ANLATIM00:44:11
Anlatmak işi
ticaret00:43:46
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
yemeni00:43:44
Yemen ülkesine ait
bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)00:43:33
çıkar sağlanabilecek yeri veya şeyi bilmek veya bulmak
küskünlük00:43:24
Küskün olma durumu, küsü
erişmek00:43:21
Bir yere ulaşmak, varmak
itibarlı00:43:17
İtibarı, değeri olan, saygın
Kukuletalı00:42:58
Kukuletası olan
titr00:42:58
Ad, unvan, etiket
baştan başa00:42:43
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
konvoy00:42:42
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
söz dizimi00:42:35
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
Katkısız00:42:34
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
kapitalist00:42:33
Sermayedar, ana malcı
yâd etmek00:42:32
anmak, hatırlamak
Çardak00:42:31
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
parantez00:42:29
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
cilbent00:42:28
Klâsör
Kuvvetli00:42:27
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
itibar00:42:26
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
VİYOLA00:42:25
Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto
atasözü00:42:24
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
iskemle00:42:23
Arkalıksız sandalye
AĞZINA KADAR00:42:22
boş yeri kalmayacak biçimde
yalvar yakar olmak00:42:19
çok yalvarmak
aşağı yukarı00:42:18
Tama yakın, yaklaşık olarak
küfe00:42:17
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
rakip00:42:16
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
sağlıksız00:42:14
Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz