azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

azarlama15:24:54
Azarlamak işi, paylama
yeniçerilik15:24:25
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
maharet15:24:20
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
enflasyon15:23:54
Para şişkinliği
sancaktar15:23:21
Sancağı taşıyan kimse
isale15:20:49
Akıtma
seyyah15:20:34
Gezgin, turist
balabanlık15:19:09
Balaban olma durumu
dil bilimi15:18:57
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
Takaza15:18:24
Azarlama, başa kakma, serzeniş
öneri15:17:38
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
nominatif15:17:37
Yalın durum
tatlı15:15:59
Şeker tadında olan
tatarcık15:15:57
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
beğeni15:15:49
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
fıtraten15:15:43
Doğuştan, yaradılışı gereğince
Küt15:15:35
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
Ay ışığı15:15:33
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
idarecilik15:12:42
İdareci olma durumu
koyacak15:12:42
İçine öte beri koymaya yarayan şey
jimnastik15:12:34
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
funda15:11:57
Süpürge otu
teşhis ve intak15:10:29
Cansızları canlandırma ve konuşmayan varlıkları konuşturma
KILIÇ15:10:27
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
tersine dönmek15:10:26
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
yaban arısı15:10:23
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
ekleme15:10:22
Eklemek işi
merkezkaç15:10:21
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
kontrolör15:10:18
Denetçi
Hristiyanlık15:10:15
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
üvendire15:10:14
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
Türkü15:10:11
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
ASAL15:10:10
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
işlev15:10:07
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
Kabarma15:10:05
Kabarmak işi
Atalet15:10:04
Tembellik
otsu15:10:03
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
pürüzalır15:10:01
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
nefes nefese kalmak15:10:00
soluğu tıkanacak gibi olmak
keçisağan15:09:58
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
animato15:09:58
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
yarence15:09:57
Yaren gibi, yarene benzer
tasarruflu15:09:56
Parasını ölçülü, dikkatli harcayan
DONUK15:09:55
Parlaklığı olmayan, mat
DÖRTLÜ15:09:52
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
kılade15:09:50
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
kılgı15:09:49
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
odak15:09:48
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
ampul15:09:44
İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe
genellikle15:09:43
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
yalvarma15:09:43
Yalvarmak işi
amade15:09:41
(bir işi) Yapmaya hazır
okur15:09:39
Okuyan kimse, okuyucu, kari
amber15:09:38
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
iltizam etmek15:09:37
keseneğe almak
amigo15:09:36
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
süsen15:09:31
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
diyecek yok15:09:29
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
ığıl15:09:28
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
kaliko15:09:22
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
Amut15:09:21
Dikme, dik durumda
Kibrit15:09:20
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
berzah15:09:14
Kıstak, dar dil
parselleme15:09:11
Parsellemek işi
ACIMAK15:09:10
Acılı, ağrılı olmak
EROZYON15:09:07
Aşınma; itikâl
sipsi15:09:02
Ağaç dallarından yapılan düdük
görmemişlik15:09:01
Görmemiş olma durumu veya görmemişçe davranış
kemik bilimci15:08:59
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
akson15:08:58
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
totem15:08:57
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
müvellidülma15:08:56
Hidrojen
örtü15:08:54
Örtmek için kullanılan şey
çömlek15:08:50
Toprak tencere
makule15:08:49
Takım, çeşit
reybî15:08:47
Şüpheci
çığlık15:08:46
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
çılgın15:08:42
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
potasyum15:08:41
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
töhmet15:08:40
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
şafak15:08:38
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
VECİZ15:08:36
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
özge15:08:33
Başka
silme15:08:31
Silmek işi
tasalı15:08:29
Tasası olan, kaygılı
kelebek15:08:27
Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
manisa lalesi15:08:18
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
lafazan15:08:17
Geveze
judo15:08:16
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
manifesto15:08:15
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
bekri15:08:14
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
dalalet15:08:13
Sapınç, sapkınlı, doğru yoldan ayrılmak
yağlı toprak15:08:11
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
ölçüm15:08:07
Ölçmek işi
taarruz15:08:06
Saldırı
YAĞMUR15:08:03
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
yeterlik belgesi15:08:01
Uzmanlık belgesi, ehliyet
izzetinefis15:08:00
Onur, öz saygı
çağlayan15:07:59
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
fütüvvet15:07:58
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
İşve15:07:56
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
KİLE15:07:55
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
belit15:07:54
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: "Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir
AKÇA YEL15:07:54
Güneydoğudan esen yel, keşişleme
misk15:07:53
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
derinlik15:07:52
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
miat15:07:48
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
Başarı15:07:47
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
COŞKUN15:07:46
Coşmuş olan
dineri15:07:39
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
oktav15:07:36
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
maltoz15:07:33
Nişastasının tam olmayan hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde
U dönüşü15:07:32
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
dua15:06:04
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
akran15:06:03
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
balyoz15:05:34
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
kemal15:05:16
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
frekans15:05:15
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
kemer15:05:14
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
kemik15:05:13
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
şahap15:05:12
Akan yıldız, ağma
tortul15:05:11
Tortu niteliğinde olan
toryum15:05:07
Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, 112,6 yoğunluğunda, 1700° C de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element. Kısaltması Th
hünerli15:05:06
Hüneri olan (kimse)
istavrit15:05:05
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
ılım15:05:04
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
Kurum15:05:02
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
alüminyum15:05:00
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
LEKE15:04:59
Kirliliği gösteren iz
bölünme15:04:57
Bölünmek işi