azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

azarlama07:51:04
Azarlamak işi, paylama
haysiyetli07:51:04
Değeri, saygınlığı olan
İdmansız07:51:03
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
şiirleştirme07:51:01
Şiirleştirmek işi veya durumu
BİÇARE07:51:00
Çaresiz, zavallı (kimse)
lento07:50:59
Bir parçanın ağır çalınacağını anlatır
karıncayiyen07:50:58
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
Hırsızlık07:50:57
Çalma
her halde07:50:55
Büyük bir ihtimalle
yaraya tuz biber ekmek07:50:53
bir derdin acısını çoğaltmak
hapşırık07:50:53
Aksırık
emmi07:50:52
Amca
elek07:50:49
Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb. ile yapılan araç
elem07:50:48
Acı, üzüntü, dert, keder
elde07:50:47
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
KİLOSİKL07:50:46
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
dara07:50:46
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
ruhiyat07:50:46
Ruh bilimi, psikoloji
yatır07:50:44
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
Yürüme07:50:44
Yürümek işi
MANEVİYAT07:50:42
Maddî olmayan, manevî şeyler
parasız pulsuz07:50:42
Yoksul, züğürt
Faik07:50:41
Üstün, yüksek
yaban arısıgiller07:50:40
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
uğursuzluk07:50:40
Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet
Arafat07:50:40
Mekke"nin doğusunda, hacıların, kurban bayramının arife günü toplandıkları tepe
mastar07:50:38
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
paylaşma07:50:36
Paylaşmak işi
töre dışı07:50:35
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
mukayese07:50:34
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
röportaj07:50:34
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
nobelyum07:50:33
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
ısı yayımı07:50:32
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
tarihî tiyatro07:50:31
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
Mihrak07:50:30
Odak
Telkin07:50:30
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
Deniz yeli07:50:29
İmbat
TEREDDÜT07:50:27
Kararsızlık, duraksama
Dayanaklı07:50:27
Dayanağı olan
MÜESSİR07:50:25
Dokunaklı
aklıselim07:50:24
Sağduyu
babaanne07:50:23
(çocuğa göre) Babanın annesi
karnaval maskesi07:50:22
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
satranç takımı07:50:21
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
Amut07:50:20
Dikme, dik durumda
muhaddep07:50:20
Dışbükey, konveks
Gerçeklik07:50:20
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
uhrevi07:50:18
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
İFLAS07:50:17
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
yuvarlak07:50:14
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
başköşe07:50:14
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
Uykusu hafif07:50:14
Küçük bir sesten hemen uyanan
katip07:50:13
Sekreter, yazman
atlı07:50:12
Atı olan
köstebek07:50:12
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
testereli07:50:11
Testere biçiminde dişleri olan
alacak07:50:10
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
zaç yağı07:50:09
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
satranç taşı07:50:07
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
TEDAVİ07:50:06
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
GERİ HİZMET07:50:05
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
mayalanma07:50:05
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
bedhah07:50:03
Kötülük isteyen, kötü yürekli
revaçta olmak07:50:02
değerli, üstün veya geçerli olmak
MÜLKİYET07:50:01
İyelik
mezraa07:50:00
bk. mezra
KOŞUT07:49:59
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
Melisa07:49:58
Oğul otu
Holmiyum07:49:58
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
teğmen07:49:57
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
uyuşma07:49:56
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
uyuşuk07:49:55
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
İRİ07:49:55
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
KAŞIKÇI KUŞU07:49:54
Pelikan
karbon07:49:54
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
aşamalı07:49:52
Aşaması olan, kademeli
direngenlik07:49:51
Direngen olma durumu, inatçılık
canlanma07:49:50
Canlanmak işi
reze07:49:48
Menteşe
italyanca07:49:46
Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya"da konuşulan dil
nefes nefese kalmak07:49:46
soluğu tıkanacak gibi olmak
Bilgisayar07:49:45
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
sülâle07:49:44
Soy; ev, aile
hafifseme07:49:44
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
Kargaşalık07:49:42
Kargaşa durumu
alıç07:49:42
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
azıcık07:49:41
Çok az, biraz
nısıf07:49:41
Yarı, yarım
peş07:49:40
Arka
teselli etmek (veya vermek)07:49:39
avutmak, avundurmak
Olan07:49:39
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
dağcılık07:49:37
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
yapıştırma07:49:36
Yapıştırmak işi
FERT07:49:35
Birey
umumî07:49:34
Genel
yağlı toprak07:49:33
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
manipülasyon07:49:31
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
idadi07:49:28
Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad
oldubitti07:49:27
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
su yatağı07:49:27
Su kaynağı
Tırtıl07:49:26
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
bitki bilimi07:49:25
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
kokpit07:49:24
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
Giriş ücreti07:49:21
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
TEREKE07:49:20
Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt
EŞ BASINÇ07:49:19
Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği var sayılan eğri, izobar eğrisi
serhat07:49:19
Sınır boyu
sathi07:49:18
Yüzeysel, üstünkörü
CEVHER07:49:18
Bir şeyin özü, maya, gevher
satir07:49:16
Yergi
karakavuk07:49:15
Hindiba
DİKTATÖR07:49:15
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
bir araya getirmek07:49:13
toplamak
sayfa07:49:12
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
sayma07:49:11
Saymak işi, tadat
tek başına07:49:10
Kendi kendine, yalnız olarak
ikinci07:49:09
İki sayısının sıra sıfatı
sabah07:49:08
Gündüzün, günün başlangıcı
krizantem07:49:07
Kasımpatı
Tenis07:49:07
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
bilârdo07:49:05
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
balotaj07:49:04
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
önceki07:49:03
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
odun07:49:03
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
Teber07:49:02
Balta
kıl keçisi07:49:02
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
biz07:49:01
Çoğul birinci kişi zamiri
alet edevat07:49:01
Bu el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için kullanılan araçlar
derin uyku07:49:00
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
sipsi07:48:59
Ağaç dallarından yapılan düdük