azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

üleş16:20:12
Pay
gönderme16:20:09
Göndermek işi, irsal
karabaş16:20:04
Rahip, keşiş
İhtiyar16:20:02
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
gönül almak (veya gönlünü almak)16:19:19
sevindirmek
ara bozucu16:19:15
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
tahmis16:19:03
Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç mısra katılması durumu, beşleme
sülf16:18:42
Kükürt
evlenme16:18:40
Evlenmek işi, izdivaç
LÜK16:18:13
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
muntazaman16:17:38
Düzenli olarak
benlik16:17:01
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
sr16:16:03
Stronsiyum"un kısaltması
savaşımcı16:15:55
Savaşım veren kimse, mücadeleci
pintilik16:15:53
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
naziklik16:15:51
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
bulunma16:15:51
Bulunmak işi
dalkavukluk etmek16:14:44
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
uçak16:14:34
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
tuğamiral16:12:30
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
genç16:12:24
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
gren16:12:05
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
pabuç16:11:45
Ayakkabı
teşhir etmek16:11:40
göstermek
tahkiye16:11:40
Bir olayı anlatmadaki düzen, anlatış düzeni
cüruf16:11:39
Maden posası, demir boku, dışkı
himaye etmek16:11:35
korumak, kayırmak, gözetmek
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz16:11:01
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
SEVİNÇ16:10:52
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
sağmal16:10:16
Süt veren, sağılan, sağımlı
gözdağı16:10:05
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
kurcalamak16:09:52
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
müzmin16:09:21
Uzun süreli, süreğen, kronik
Sürdürümcü16:08:14
bk. abone
AKAÇLAMA16:07:59
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
edalı16:07:57
Herhangi bir biçim ve görünüşlü olan
uzuv16:07:35
Organ, üye
yoksulluk16:07:33
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
pratik16:07:32
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
malumatlı16:07:27
Bilgili
polemikçi16:07:16
Polemik yapan kimse
utanma duygusu16:06:55
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
Körfez16:06:47
Karanın içine sokulmuş deniz parçası
Tebaa16:06:37
Uyruklu
AKITMA16:06:13
Akıtmak işi
beynelmilel16:06:03
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
bıçkın16:06:02
Külhanbeyi, kabadayı
Güvenilir16:05:28
Güven duygusu veren, güvenilen
ıtırlı16:05:24
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
esenleme16:04:54
Esenlemek işi, selâm
güçlü16:04:32
Gücü olan
briket16:03:50
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
üretim biçimi16:03:40
Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemelerden (kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.) her biri
Germanyum16:03:38
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
öküz16:03:10
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
Dil bilimi16:02:21
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
telâtin16:02:19
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
kireç16:02:10
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
Cüppe16:02:09
bk. cübbe
Saçma sapan16:01:56
Çok tutarsız, çok saçma
uskur16:01:42
Pervane
Dank16:01:11
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
tepkili16:00:33
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
MAHKEME KARARI15:59:39
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
mortocu15:58:56
Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse
revir15:58:52
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
eytişim15:58:45
Diyalektik
MELEKE15:58:22
Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık
fayton15:57:53
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
köken bilimci15:57:44
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
TAŞÇI15:57:24
Taş yontan, satan veya taş ocağından taş çıkaran kimse
kakavan15:57:04
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
KALOMA15:56:54
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
analizci15:55:18
Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse
hacimli15:55:14
Hacmi olan, oylumlu
ortak yönetim15:53:47
Koalisyon
memnunluk15:53:25
Kıvanma, kıvanç
İç işleri15:52:41
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
Seyelan15:52:15
Akma, akıntı
randevu15:52:06
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
edim15:52:00
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
SAĞGÖRÜ15:52:00
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
Kongolu15:51:54
Kongo halkından olan (kimse)
bedirik15:51:53
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
DAH15:51:52
bk. deh
tayin edilmek15:51:43
atanmak
CENDERE15:51:32
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
betisiz15:51:17
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
su bilimci15:51:15
Su bilimi uzmanı, hidrolog
ikram15:51:10
Konuğu ağırlama
Memeliler15:50:53
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
mukaddem15:50:30
Önce gelen, önceki
nebati15:50:21
Bitki ile ilgili, bitkisel
KAKIM15:50:06
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin (Mustela erminea)
aşırıcılık15:49:48
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
Dejenere15:49:46
Soysuz
basit15:49:08
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
tababet15:48:54
Hekimlik
eşey15:48:53
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
cadaloz15:48:33
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
PASAK15:48:23
Kir
Sundurma15:47:57
Sundurmak işi
BAĞIŞ15:47:52
Bağışlamak işi veya biçimi
polemik15:47:36
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
Fariza15:47:20
Tanrı buyruğu
bağımlı15:46:49
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
iskambil kağıdı15:46:45
İskambil
al15:46:41
Alüminyum"un kısaltması
fırın15:46:35
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
ölmezlik15:46:31
Ölmez olma durumu, ölümsüzlük
gabavet15:46:21
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
Ters15:46:04
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
taşralı15:46:03
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
kula15:45:53
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
yıldız falcısı15:45:44
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
Eskimoca15:45:40
Eskimo dili
OKUR15:45:27
Okuyan kimse, okuyucu, kari
hoş görmek (veya karşılamak)15:45:24
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
BAZUKA15:45:22
Roketatar
Lorentiyum15:45:11
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
Bozgun15:45:03
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
örümcekler15:44:54
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
girginlik15:44:14
Girgin olma durumu
Organ15:44:10
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
ferman15:44:09
Buyruk, emir
İyi niyet15:44:06
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
sayıca15:44:05
Sayı bakımından, adetçe
tüzel15:43:34
Tüze ile ilgili, hukukî
inci15:43:24
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
elim15:43:19
Acınacak, acıklı