azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

toparlak18:12:15
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
gümüşlü18:12:14
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
tuzcu18:12:11
Tuz satan kimse
kelime vurgusu18:12:10
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
söz (veya lâf) altında kalmamak18:11:44
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
gidi18:11:05
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
rızk18:10:58
Yiyecek, içecek şey, azık
zevat18:10:46
Kişiler, zatlar
murdar18:10:43
Kirli, pis
zerdali18:10:19
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
akik18:10:19
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
APALA18:10:10
Abla
Gündem18:10:05
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
GÖZENEK18:10:00
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
gönüldaş18:09:52
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
dalgalı akım üreteci18:09:25
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
halef18:09:17
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
TARAFEYN18:09:13
İki taraf
Bangladeşli18:09:00
Bangladeş halkından olan kimse
itikal18:08:58
Aşınma, erozyon
olası18:08:39
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
askerlik18:08:37
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
nakarat18:08:32
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
TOZLUK18:08:32
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
PABUÇ18:08:17
Ayakkabı
keşikleme18:08:04
Almaş, münavebe
sofistike18:07:56
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
DAVUL18:07:56
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
sefir18:07:55
Elçi
göç18:07:51
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
açılış18:07:36
Açılmak işi veya biçimi
Gösterme18:07:34
Göstermek işi
savaşma18:07:31
Savaşmak işi, muharebe
Güçlü18:06:51
Gücü olan
laiklik18:06:34
Lâik olma durumu, lâisizm
köken bilimsel18:06:33
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
derun18:06:28
İç, içeri, öz
Suvarma18:05:53
Suvarmak işi
çorak18:05:50
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
yeni ay18:05:40
Ayça, hilâl
pınar18:05:40
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
şiar18:05:32
Belgi
kompleks18:05:24
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık
nüfus bilimi18:05:23
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
üst bitken18:05:17
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
yükseklikölçer18:04:53
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
Flora18:04:17
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
maşrık18:04:17
Doğu
kuru temizleme18:04:16
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
istihbarat18:03:56
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
fikir danışmak18:03:56
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
köstere18:03:53
Tahta rendesi
canı cehenneme18:03:25
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
Uca18:03:12
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
hint kamışı18:03:08
Bambu
litre18:02:53
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
helal18:02:51
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
beslek18:02:41
Besleme, hizmetçi, ahretlik
eski eserler18:02:41
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
inancılık18:02:00
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
kıraç18:01:52
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
geçim derdi18:01:48
Geçim sıkıntısı
Bacı18:01:48
Büyük kız kardeş, abla
kahverengi18:01:47
Kavrulmuş kahvenin rengi
maskara18:01:25
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
geçiş18:01:25
Geçmek işi veya biçimi
semizlik18:00:59
Semiz olma durumu, tav, semen
devlet başkanı18:00:55
Devletin başında bulunan kimse
kandil yağı18:00:43
Kötü cins zeytinyağı
Deyiş18:00:29
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
havan18:00:25
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
güven mektubu18:00:02
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
hudut boyu17:59:38
Sınır boyu
yer yağı17:59:28
Petrol
Dalkavukluk17:59:25
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
coşku17:59:24
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
yer adı bilimi17:59:11
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
vagina17:59:01
Döl yolu, vajina
şiir defteri17:58:49
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
işaretleme17:58:48
İşaretlemek işi
birbiri için yaratılmış olmak17:58:48
birbiriyle çok iyi anlaşmak
plazma17:58:37
Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı
aşırıcılık17:58:35
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
Antimon17:58:14
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
bitme17:58:11
Bitmek işi
çakın17:58:10
bk. çakım
örgün17:57:41
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
kontralto17:57:36
Kadın seslerinin en kalını
Üzgün17:57:08
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
Takıntılı17:57:08
Takıntısı olan
Çoğalma17:57:07
Çok duruma gelme, artma
uzak17:57:06
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
haile17:57:00
Çok acıklı olay
mamelek17:56:51
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
batma17:56:40
Batmak işi
yemişli17:56:17
Yemişi olan, meyve veren
evaze17:56:03
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
halk ağzı17:55:52
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
ötücü17:55:45
Güzel öten, ötüşü güzel olan
valf17:55:26
Vana
beraat etmek17:55:25
aklanmak, temize çıkmak
kızak17:55:25
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
Uygar17:54:55
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
YALAZ17:53:53
Alev
Sabi17:53:53
Küçük çocuk
üstesinden gelmek17:53:40
başarmak, becermek
kanaatkarlık17:53:33
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
kefe17:53:18
Terazi gözlerinden her biri
nail17:52:45
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
Azerbaycanlı17:52:37
Azerbaycan halkından olan kimse
meç17:51:46
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
idrak etmek17:51:42
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
haris17:51:29
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
frekans17:51:18
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
oktan17:50:58
Parafinler serisinden, birçok izomerli doymuş hidrokarbür (C8H18)
geri vermek17:50:57
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
Zurna17:50:47
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
ilahiyatçı17:50:44
Tanrı bilimci, teolog
hoş görmek (veya karşılamak)17:50:21
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
maron17:50:21
Kestane rengi
diyecek yok17:50:16
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
taziye17:50:11
Baş sağlığı dileme
kaba düzen17:50:01
Şöyle böyle üstünkörü yapılan iş
suvare17:49:47
bk. Suare
Ayyaş17:49:41
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
yanak17:49:15
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
retorik17:49:12
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
necaset17:49:09
Pislik
kıtlık17:48:50
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
karabatak17:48:50
Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax)