azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

politika11:03:01
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
politik11:02:55
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
polemikçi11:02:51
Polemik yapan kimse
polarıcı11:02:46
Işığı polarmaya yarayan alet
pog11:02:40
(bıyık için) Gür ve uzun
pof11:02:36
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
po11:02:29
Polonyum"un kısaltması
plaket11:02:25
Metalden, türlü biçimlerde yapılan, küçük, alçak kabartma levha
plaj11:02:20
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
plütonyum11:02:15
Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element. Kısaltması Pu
plâsman11:02:10
Yatırım
plânetaryum11:02:05
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
piyasa11:02:00
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
HÜKÜMDAR11:02:00
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
pislik11:01:55
Kir
pirina11:01:51
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
BEN11:01:47
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
piramit11:01:47
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
piramidal11:01:42
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
nazenin11:01:40
Cilveli, nazlı
pintilik11:01:38
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
pinhan11:01:29
Gizli, saklı, gizlenmiş
piknik11:01:25
Kırda yenen yemek
pikap11:01:20
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
pigment11:01:15
Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde
Dinlenme11:01:15
Dinlenmek işi, istirahat
pigme11:01:11
Boy ortalaması 150 cm altında olan Afrika kökenli bir zenci topluluğun bireyi
pişmanlık11:01:01
Pişman olma durumu, nedamet
pişman olmak11:00:57
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
pişman11:00:52
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
azarlama11:00:48
Azarlamak işi, paylama
piç kurusu11:00:47
Soysuz ve yaramaz çocuk
piç etmek11:00:43
yapayım derken bozmak, çıkmaza sokmak
piç11:00:37
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
pey11:00:33
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
yılık11:00:33
Çarpık, eğri (ağız)
petrol11:00:27
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
petek11:00:23
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
pesek11:00:17
Diş kiri, diş pası
pes11:00:12
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
pervin11:00:00
Ülker yıldızı
Lonca10:59:58
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
pervasızca10:59:56
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
gecikme10:59:50
Gecikmek işi, teehhür, rötar
pervasız10:59:49
Çekinmez, sakınmaz, korkusuz
pervane gibi10:59:43
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
pervane balığı10:59:39
Ay balığı
perva10:59:34
Çekinme, sakınma, korku
pertavsız10:59:29
Büyüteç
gecikilme10:59:27
Gecikilmek durumu
zeytin10:59:26
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
pazarlama10:59:25
Pazarlamak işi
permeçe10:59:24
Yedek olarak kullanılan ince halat
An10:59:21
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
periyot10:59:19
Dönem
periton10:59:15
Karın zarı
perikart10:59:09
Kalbin üzerini saran zar
peri bacası10:59:05
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
perhiz yapmak (veya etmek)10:59:00
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
performans10:58:55
Başarım, takat sınırı
perestiş10:58:51
Tapınma, taparcasına sevme
perese10:58:46
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
perende10:58:41
Havada çark gibi dönerek atılan takla
perçem10:58:37
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
pepeme10:58:33
Pepe
tansiyon10:58:29
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
pepe10:58:28
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
penis10:58:23
Erkeklik organı
penaltı noktası10:58:19
Penaltı atışının yapıldığı nokta
penaltı10:58:14
Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortadan ve tam karşıdan on iki adım uzaklıktaki noktadan şutlanması
pençe atmak10:58:10
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
peltek10:58:05
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
pelte10:58:00
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
pelit10:57:56
Meşe ağacının meyvesi, palamut
peksimet10:57:51
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
pekmez kaynatmak10:57:46
pekmez yapmak
yetkili10:57:45
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
pederşahîlik10:57:39
Pederşahî olma durumu, ataerki
kaya hanisi10:57:37
Lahos
pederşahî10:57:35
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
pedavra10:57:24
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
pedagojik10:57:18
Pedagoji veya eğitimle ilgili olan, eğitimsel
peştemal10:57:12
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
peçete10:57:03
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
pianta10:57:00
Ayakkabının alt kenarı
pe10:56:56
P harfinin adı
pazartesi10:56:50
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
payton10:56:43
Fayton
paylaştırma10:56:38
Paylaştırmak işi
zayıf10:56:34
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
paylaşma10:56:33
Paylaşmak işi
paydaşlık10:56:29
Paydaş olma durumu, iştirak
paydaş10:56:25
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
zanaat10:56:22
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
pay etmek10:56:20
bölüşmek, üleşmek
pay10:56:15
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
patis10:56:10
Patiskanın kısaltılmış şekli
patent10:56:05
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
pastoral10:56:00
Kır hayatını ve törelerini anlatan
pasta10:55:55
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
pastırma10:55:51
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
KARAKTERİZE ETMEK10:55:50
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
pasaklı10:55:46
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
parya10:55:42
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
partici10:55:37
Parti üyesi
parti10:55:33
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
parselâsyon10:55:28
Parselleme
pars10:55:24
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
parola10:55:20
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
parlatmak10:55:15
(içki için) İçmek
parlamak10:55:10
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
parlak10:55:06
Parlayan, ışıldayan
parazit10:55:01
Asalak
parasızlık10:54:57
Parasız olma durumu
türkü10:54:56
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
parasız pulsuz10:54:52
Yoksul, züğürt
paranoya10:54:46
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
paralel10:54:42
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
parafin10:54:35
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
paradigma10:54:29
Dizi
para canlısı10:54:22
Paraya düşkün, para gözlü
para alım satımı10:54:15
Para değişimi
Anlayışlı 10:54:13
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
parIltI10:54:10
Parıldama, göze çarpan parlaklık
parçalama10:54:05
Parçalamak işi, parçalara ayırma
papura10:53:59
İki çift öküzle çekilen ağır saban
papaz10:53:55
Hristiyan din adamı
Feribot10:53:52
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
papara10:53:49
Ekmek, peynir ve et suyu veya süt ile yapılan bir tür yemek
papağanlar10:53:44
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım