azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

teşrin04:34:30
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
Kanlı04:33:29
Kan bulaşmış
mandıra04:32:13
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
Materyalizm04:31:12
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
bezgin04:27:37
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
arka çıkmak04:25:46
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
RAKİBE04:25:07
Kadın rakip
ölçüp biçmek04:23:50
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
karakol04:23:22
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
maşer04:22:37
İnsan topluluğu, toplum
fire04:20:09
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
KATRE04:19:29
Damla, damlayan şey
oturak04:19:24
Oturulacak yer veya şey
karatavuk04:19:03
Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş (Turdus merula)
çiğit04:18:58
Çekirdek, özellikle pamuk çekirdeği
mabeyin04:18:45
Ara
zarfçı04:18:38
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
geceleme04:18:25
Gecelemek işi
tava04:18:23
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
Üstüvane04:17:52
Silindir
tevkif etmek04:17:45
tutuklamak
çömelme04:17:34
Çömelmek işi
Boyar04:17:28
Tuna bölgesinde, Transilvanya"da, Rusya"da soylulara verilen unvan
cuma gecesi04:17:04
Perşembeyi cumaya bağlayan gece
iştihar04:17:02
Ün salma, tanınma
sinirli04:17:00
İçinde sinir bulunan
Kengel04:16:45
Kenger
tabiat04:16:32
İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, doğa
gündüz gözüyle04:16:28
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
özentisiz04:16:18
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
üç beyaz04:16:13
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
dilemek04:16:06
Biri için bir dilekte bulunmak
SECCADE04:16:06
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
ırakgörür04:15:58
Dürbün
ihtisap04:15:50
Belediye memurunun işi ve dairesi
arılar04:15:48
Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar familyası
kabakulak04:15:33
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
keçe04:15:31
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
vuruş04:15:29
Vurmak işi veya biçimi
atomik04:15:27
Atomla ilgili olan
yapık04:15:24
Belleme (II)
fatih04:15:20
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
ölçüm04:15:05
Ölçmek işi
tabı04:15:04
Mizaç, huy, tabiat, karakter
devinim04:14:58
Devinmek işi, hareket
kız kardeş04:14:52
Bir kimsenin, kendinden küçük, kendisiyle yaşıt olan kadın veya kız kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
yumuşakça04:14:42
Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan
mazi04:14:32
Geçmiş
Sahtecilik04:14:18
Sahte işler yapma, düzmecilik, sahtekârlık
beniz04:14:12
Yüz rengi
değerlilik04:14:06
Değeri olma durumu, kıymetlilik
yürekler acısı04:13:56
çok acıklı
sahibe04:13:50
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
nurlu04:13:41
Aydınlık, ışıklı, parlak
kalp kalbe karşıdır04:13:33
sevgi karşılıklıdır
Tespihçi04:13:18
Tespih yapan veya satan kişi
arılık04:13:14
Temizlik
nafi04:13:01
Yararlı, kazançlı
havsala04:12:54
Kuş kursağı
FORMALİTE04:12:53
Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem
simya04:12:50
Alşimi
faşist04:12:40
Faşizm yanlısı olan (kimse, görüş vb.)
Seçmeci04:12:28
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
Sanki04:12:26
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
lakerda04:12:20
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
sinagrit04:12:11
bk. sinarit
Aşmak04:12:04
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
ihata04:11:57
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
Akıl dişi04:11:52
Yirmi yaş sıralarında altlı üstlü ve sağlı sollu, en içeride çıkan azı dişi, yirmi yaş dişi
haşere04:11:51
Böcek
karşılıklı yapraklar04:11:47
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
ayı gülü04:11:37
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
gıybetçi04:11:31
Çekiştirici, kovcu
kelepirci04:11:21
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
Yazı bilgisi04:11:16
El yazısından, yazının karakter ve duygularını anlamayı amaç edinen inceleme yöntemi, grafoloji
but04:11:15
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
sarsma04:11:10
Sarsmak işi
ekonomi yapmak04:11:05
tutumlu davranmak
sıfatlaştırma04:10:58
Sıfatlaştırmak işi
fenol04:10:56
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
Sal yarışı04:10:50
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
Kıyafet04:10:44
Kılık
vatansız04:10:42
Vatanı olmayan
savaşmak04:10:40
Uğraşmak, mücadele etmek
ilkah04:10:34
Dölleme, döllenme
FAİZ04:10:12
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
monizm04:10:09
Tekçilik
çorap04:10:04
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
titreşim04:10:01
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
durdurma04:10:00
Durdurmak işi
komisyonculuk04:09:39
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
Abaza04:09:35
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
cinsel04:09:33
bk. cinsî
tüberküloz04:09:29
Verem
süzme04:09:27
Süzmek işi
istif etmek04:09:03
yıkılmayacak bir biçimde, düzgünce yerleştirmek
muazzam04:08:53
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
muvaffak04:08:52
Başarmış, başarılı (kimse)
garaz04:08:47
Hedef, amaç, maksat
ki04:08:38
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
bağlaşık04:08:34
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
sadakatli04:08:23
İçten bağlı, sadık
alizarin04:08:21
Kök boyası, kök kırmızısı
File04:08:05
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
KEVGİR04:07:55
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
böcek kabuğu04:07:46
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
glikol04:07:38
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
itilaf04:07:25
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
miladi04:07:20
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
leopar04:07:12
Pars
dermatoloji04:07:10
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
pli04:07:08
Kumaş, kâğıt vb.de bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
çetrefilli04:07:03
Karışık ve anlaşılması güç olan
malt04:06:55
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
sinir04:06:53
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
Anonim04:06:38
Adı sanı bilinmeyen
Sav04:06:35
İddia, tez
İzbe04:05:45
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
nahak04:04:51
Haksız, gereksiz
dergi04:01:16
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
yeğrek04:00:45
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
bok atmak03:59:07
(birine) leke sürmek, kara çalmak
hunhar03:58:36
Kana susamış, kan dökücü
sapan03:58:32
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
şişmanca03:55:46
Oldukça şişman, biraz şişman
büvelek03:55:34
Büve
çıldırma03:55:09
Çıldırmak işi
Alçak03:54:56
Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı
meymenetsiz03:54:22
Uğursuz
indirgeme03:52:53
İndirgemek işi, irca