azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

azarlama08:14:55
Azarlamak işi, paylama
TUTSAK08:14:54
Savaşta ele geçen düşman, esir
yeğin08:14:50
Zorlu, katı, şiddetli
hindistan cevizi08:14:44
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
akarlar08:14:43
Tıknaz yapılı, gövdeleri halkasız, başları göğüsle birleşik, ağız yapıları ısırıcı, sokucu veya emici örümceğimsiler takımı
civciv08:14:42
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
salgın08:14:41
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
maşallah08:14:40
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
Kerevet08:14:37
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
zaruri08:14:25
Mecburî, zorunlu, gerekli
kısaltma08:14:24
Kısaltmak işi, taksir
mey08:14:06
Şarap
DÜZEY08:13:55
Bir yüzeyin veya bir noktanın nispî yüksekliği ve o yükseklikten geçtiği var sayılan düzlem, seviye
bilindik08:13:51
Bilinen
baraka08:13:51
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
SÖYLENCE08:13:50
Efsane
damla hastalığı08:13:48
Gut
et lokması08:13:47
Et yemeği
ROSTO08:13:43
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
REMEL08:13:42
Aruz ölçülerinden biri
un helvası08:13:41
Unun yağ içinde kavrulmasından sonra içine şeker eriği katılarak hazırlanan bir tür helva
kıpti08:13:39
Mısır halkından olan kimse
tanrısızlık08:13:37
Tanrısız olma durumu
AB08:13:32
Su
teselli etmek (veya vermek)08:13:31
avutmak, avundurmak
mühimmat08:13:31
Savaş gereçleri, cephane
Sabah yeli08:13:12
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
inci taşı08:13:11
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
işlem08:13:10
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
kazaratar08:13:09
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
orak ayı08:12:53
Temmuz
AT08:12:51
Astatin"in kısaltması
gözetme08:12:50
Gözetmek işi
KOMOT08:12:43
Komodin
Şakımak08:12:39
(şarkı, şiir için) söylemek
faka bastırmak08:12:36
aldatmak, tuzağa düşürmek
matlup08:12:34
İstenilen, aranılan
söz dalaşı08:12:26
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
aka08:12:24
Büyük kardeş, ağabey
kuş kirazı08:12:21
Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)
Briket08:12:20
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
adamak08:12:15
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
film08:12:11
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
YALIN08:12:00
Alev
şümul08:11:56
İçine alma, kaplama, kapsama
Yaban armudu08:11:42
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
içine kapanmak (veya içine çekilmek)08:11:27
çevresindeki kişilerle ilgi kurmamak, duygularını kimseye açmamak
ÜZÜLME08:11:22
Üzüntü duyma, teessür
sefil08:11:20
Sefalet çeken, yoksul
kimse08:11:19
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
haberleşme08:11:17
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
küre kuşağı08:11:17
bk. kuşak
anele08:11:16
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
sorumlu08:11:10
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
Agel08:11:09
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
Kumul08:11:07
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
çoban08:10:53
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
karşılıklı yapraklar08:10:52
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
Bulama08:10:51
Bulamak işi
bakış açısı08:10:50
Bir olayda, konuyu, düşünceyi belirli bir yönden inceleme, görüş açısı
flora08:10:48
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
yasin08:10:44
Kur"an surelerinden biri
meymenetsiz08:10:43
Uğursuz
ister08:10:41
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
Sündürme08:10:25
Sündürmek işi
mühür08:10:23
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
Algılama08:10:22
Algılamak işi, idrak etme
dürüstlük08:10:09
Doğruluk
sopa08:10:09
Kalın değnek
arzuhâl08:10:04
Dilekçe, istida
tarihî eser08:10:02
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
lokum08:10:01
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
hâkim olmak08:10:00
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
aptal aptal08:09:45
Aptal gibi, aptalca, aval aval
utanma08:09:44
Utanmak durumu, teeddüp
göksel08:09:37
Gökle ilgili, semavî
ses uyumu08:09:27
Ünlü ve ünsüz uyumu
üşengen08:09:16
bk. üşengeç
Getirim08:09:12
Getirme işi
ÜSTSUBAY08:09:07
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
bembeyaz08:09:06
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
YOZLAŞMAK08:09:03
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
Meşin08:08:56
Sepilenmiş koyun derisi
fire08:08:54
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
Çizgi08:08:53
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
şehevi08:08:52
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
yararcı08:08:52
Yarar peşinde koşan kimse
KÖRÜKLEME08:08:48
Körükleme işi
smokin08:08:41
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi
kaslı08:08:40
Kasları gelişmiş olan, adaleli
kök kırmızısı08:08:30
Kök boyası, alizarin
OPTİMİST08:08:29
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
açık oturum08:08:27
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
en iyisi08:08:27
en çok tercih edilen
spekülatör08:08:24
Vurguncu
anlama08:08:21
Anlamak işi, vukuf
izci08:08:18
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
narkotik08:08:17
Uyuşturucu
Baskı kalıbı08:07:56
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
topuk08:07:53
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
mandater08:07:47
Mandacı
babacan08:07:47
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
Görecilik08:07:44
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
Do08:07:43
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
SIRTLAN08:07:17
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
kuralsız08:07:09
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
Benzen08:07:08
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
getirimci08:07:06
Getirim sağlayan şey veya kimse
yakın dost08:07:02
İçten, samimî ve yalın kimse
sema08:06:50
Gök, gökyüzü
Korucu08:06:44
Orman veya kır bekçisi
mahlûk08:06:43
Yaratık, yaratılmış
Bordo08:06:42
Mora çalan kırmızı renk, şarap tortusu rengi
Seyreklik08:06:41
Seyrek olma durumu
Ana kent08:06:41
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
SIVI08:06:41
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
bahar08:06:29
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
uzlet08:06:28
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
mandolin08:06:25
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
zeybek08:06:15
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
buhar kazanı08:06:03
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
AKINTILI08:05:45
Akıntısı olan, eğik, meyilli
HAMAM BÖCEĞİ08:05:43
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
bilgilendirme08:05:38
Bilgilendirmek işi veya durumu
irlandalı08:05:36
İrlanda halkından olan (kimse)
MUKAVELE08:05:34
Sözleşme
iskambil kâğıdı08:05:33
İskambil
Gayzer08:05:22
Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak, kaynaç
hısım08:05:04
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
pertavsız08:04:50
Büyüteç