azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

azarlama18:56:58
Azarlamak işi, paylama
şişe18:56:57
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
İNDİVİDÜALİZM18:56:56
Bireycilik
muhakeme etmek18:56:30
yargılamak
SICAKKANLI18:56:23
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
üflemeli çalgı18:56:06
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
daluyku18:55:42
Derin uyku
omlet18:55:17
Çırpılmış yumurta, peynir, kıyma, mantar vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek, kaygana
büsbütün18:55:17
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
düzmeci18:55:12
Düzme şeyler yapan, sahteci, sahtekâr
şahsiyet18:55:07
Kişilik, belirgin özellik
imge18:54:53
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
alın yazısı18:54:42
Yazgı, talih, kader, mukadderat
Asalet18:54:30
Soyluluk
kancık18:54:13
(hayvanlarda) Dişi
namevcut18:54:10
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
kudret narı18:54:10
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
TİTREK18:53:52
Titreyen
tabelâ18:53:49
Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta, sac vb. den yapılan levha
uslu18:53:48
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
ebegümeci18:53:47
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
şahsi18:53:47
Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, özlük
bahtiyar18:53:47
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
kerkenez18:53:46
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
terennüm18:53:34
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
berkelyum18:53:30
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
bağırsak iltihabı18:53:00
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
tazelik18:52:59
Taze olma durumu, körpelik, taravet
eğlendiri18:52:50
Gülmece, mizah
Duyarga18:52:46
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
ütme18:52:16
Ütmek işi
Ala sulu18:51:43
Yeni olgunlaşmaya başlamış (meyve)
Asıl18:51:33
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
bağdaşık18:51:33
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen
çocuk bakıcısı18:51:30
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
yer elması18:51:26
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
zabitan18:51:26
Subaylar
espri18:51:07
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
çuka18:50:50
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
tunç18:50:49
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
takıntı18:50:46
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
ulviyet18:50:27
Yücelik
götürü18:50:23
Toptan, olduğu gibi
TORİK18:50:18
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
yazılı bildirim18:49:48
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
sayı farkı18:49:47
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
nar balinası18:49:36
Narval
sevimlilik18:49:21
Sevimli olma durumu
saflık18:49:17
Saf olma durumu; temizlik, arılık
Japon bezi18:49:12
Japonya"da üretilen bir bez
talebe18:49:07
Öğrenci
gaddarca18:48:26
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
Gürültü18:48:18
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
seri18:48:06
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
yerleştirme18:47:54
Yerleştirmek işi
Ana arı18:47:53
Arı beyi
çıkarcı18:47:38
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
Endüstri18:47:27
Sanayi
nisyan18:47:25
Unutma
sesleme18:47:14
Seslemek işi veya durumu
fedakarlık18:47:14
Özveri
lahmacun18:47:01
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
korunak18:46:58
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
mücerret18:46:57
Soyut
asar18:46:46
Yapılar, eserler
elbet18:46:45
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
arka çıkmak18:46:45
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
seyyal18:46:44
Akışkan
Aksu18:46:10
Gözdeki billûr cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük, ak basma, perde, katarakt
burgaç18:46:02
Anafor, girdap
insan bilimi18:46:00
Antropoloji
politika18:45:46
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
Karga18:45:38
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
kibar18:45:36
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
iri yarı18:45:35
İri yapılı
piyano18:45:29
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
dalgakıran18:45:17
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
lâkayt18:45:13
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
Hint kirazı18:45:10
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
yazılı18:44:49
Yazılmış olan, muharrer
cesaret vermek18:44:48
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
kaparo18:44:06
Pey akçesi
köy muhtarı18:43:58
Köyü idare eden kimse, mutar
seyek18:43:43
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
açma18:43:30
Açmak işi
balast18:43:29
Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları
ordu18:43:26
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
ÜSKÜRE18:43:16
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
zait18:43:15
Çoğaltan, artıran
bozulmak18:43:12
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
vinç18:43:11
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
mürdesenk18:43:01
Doğal kurşun oksit, PbO
dış işleri18:43:00
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
çengel18:42:52
Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
çığlık18:42:01
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
natır18:41:53
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
DORUK18:41:36
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
kelime vurgusu18:41:34
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
tıp tıp18:41:28
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
üzere18:41:21
Şartı anlatır
uygur18:41:20
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
arz talep kanunu18:41:20
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
Ara bozucu18:41:13
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
fışkırık18:41:11
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
tam sayı18:41:07
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
anestezi18:41:02
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
yazışma18:40:43
Yazışmak işi
kazanç18:40:42
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
nümayiş18:40:00
Gösteri
örf18:39:52
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
nişanlamak18:39:43
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
piramit18:39:10
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
cahillik18:39:09
Cahil olma durumu, bilgisizlik
dayanıklılık18:38:52
Dayanıklı olma durumu, metanet
tesadüf18:38:51
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
müttehit18:38:49
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
MENZİL18:38:42
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
çare18:38:36
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
umutsuz18:38:36
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
kinci18:38:28
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
vasıta18:38:24
Araç
akıl hastahanesi18:38:20
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
yakıştırma18:37:54
Yakıştırmak işi
Alev18:37:46
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
umursamazlık18:37:46
Umursamama, aldırış etmeme durumu
patis18:37:45
Patiskanın kısaltılmış şekli
seçki18:37:20
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji
yaratıcılık18:37:20
Yaratma yeteneği
Büyükayı18:37:17
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
yalnız18:37:17
Yanında başkaları bulunmayan