azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

azarlama03:15:59
Azarlamak işi, paylama
yaşamsal03:15:57
Hayatî
pusmak03:15:54
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
pirüpak03:15:43
Tertemiz, lekesiz
itaatli03:15:41
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
SINIFLAMA03:15:33
Bölümleme, tasnif
mefahir03:15:26
Övünülecek şeyler, övünceler
Figüratif03:15:23
Figürlü, figürcü
Namdar03:15:17
Ünlü
çepeçevre03:15:15
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
menisk03:15:08
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
anacıl03:14:57
Anasına düşkün (çocuk)
Mukavele03:14:54
Sözleşme
değer biçmek03:14:52
bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak
Hovarda03:14:50
Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse)
bitiş03:14:48
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
teskere03:14:46
Sedye
faziletsiz03:14:41
Erdemsiz
polonyum03:14:39
Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element. Kısaltması Po
analizci03:14:34
Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse
görgülü03:14:32
Görgüsü olan
evleviyet03:14:30
Öncelik
Karındaş03:14:27
Kardeş
jile03:14:13
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
AYÇA03:14:11
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
mehterhane03:14:11
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
vareste03:14:02
Kurtulmuş
araşit03:13:59
Yer fıstığı
Akrabalık03:13:57
Akraba olma durumu
eyvallah03:13:55
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
SİMÜLTANE03:13:53
Aynı anda olan, eş zamanlı
dolma kalem03:13:50
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
güneş tutulması03:13:46
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
Oyuk03:13:42
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
inanca03:13:41
Güvence
puluç03:13:34
Cinsel gücü olmayan (erkek)
dayanıksız03:13:30
Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz
maçuna03:13:27
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası
sönük03:13:23
Sönmüş olan
gök kuşağı03:13:20
Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gök yüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
yelkenleri suya indirmek03:13:16
direnmekten vazgeçip karşısındakinin dediğini benimsemek, kabul etmek
Çulluk03:13:04
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
U dönüşü03:13:02
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
bebek03:12:57
Meme veya kucak çocuğu
Tatar böreği03:12:55
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
Sohbet etmek03:12:46
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
zıpır03:12:42
Delişmen
harcama03:12:26
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
bedii03:12:19
Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen
soğukkanlılık03:12:15
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
Delta03:12:08
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
etkilenme03:12:01
Etkilenmek işi
tahmini03:11:52
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
cenaze03:11:49
Kefenlenip tabuta konmuş, gömülmeye hazırlanmış insan ölüsü
İSTİKRAR03:11:44
Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
zehirleme03:11:40
Zehirlemek işi veya durumu
ekşimik03:11:33
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
şişmanlama03:11:30
Şişmanlamak işi
normal03:11:28
Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü
birikme03:11:26
Toplanıp yığılma
biricik03:11:20
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
arjantin03:11:18
Büyük bira bardağı
Bitki03:11:15
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
ÖZ03:11:04
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
ÖĞRETİ03:11:02
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
söz dinlemek (veya söz tutmak)03:10:53
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
iyiliksever03:10:51
İyilikçi, hayırsever
Trajedi03:10:49
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
mahlût03:10:44
Katışık
ataşelik03:10:28
Ataşe olma durumu veya makamı
Arasız03:10:02
Sürekli olarak, arkası kesilmeden, ara vermeden, müstemirren, vira
pervane balığı03:09:52
Ay balığı
tüccar03:09:47
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
Dokundurmak03:09:31
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
girift03:09:26
Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık
bölünme03:09:21
Bölünmek işi
CUNDA03:09:18
Yatay serenlerin her iki başı
ajans03:09:04
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
hünerli03:09:02
Hüneri olan (kimse)
elverişsiz03:08:57
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
ümük03:08:55
Boğaz, gırtlak, imik
durukluk03:08:40
Duruk olma durumu
Baykuş03:08:33
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
tortul03:08:28
Tortu niteliğinde olan
siperisaika03:08:24
Yıldırımsavar, yıldırımkıran, yıldırımlık, paratoner
muteber03:08:18
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
oğlak03:08:06
Zodyakta Yay ile Kova arasındaki burç, Cedi. bk. Zodyak
prensip03:08:00
İlke, umde
bağ budamak03:07:54
bağdaki üzüm kütüklerini budamak
iklimleme03:07:48
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
Es03:07:42
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
Tatar çorbası03:07:40
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
Boya03:07:38
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
CANAVAR DÜDÜĞÜ03:07:36
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
manyetik03:07:34
Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan
öğrenci kimliği03:07:32
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
umursama03:07:32
Umursamak durumu
durgunluk03:07:27
Durgun olma durumu
ivedili03:07:20
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
Kornea03:07:15
Gözde saydam tabaka
Korkak03:07:13
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
GELECEK03:07:11
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
karmakarışık03:07:07
Dağınık, düzensiz, çok karışık
kırçıl03:07:05
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
eğme03:07:03
Eğmek işi
işitme taşı03:06:56
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
kıraç03:06:54
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
baş başa kalmak03:06:48
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
kaliteli03:06:40
Nitelikli
BORÇ03:06:29
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
Koşuk03:06:25
Nazım, manzume
çoğunlukla03:06:24
Çoğunluğa dayanılarak
panzehir taşı03:06:22
Antilop gibi hayvanların midesinde oluşan, zehiri önleyici etkisi olan kütle
perestişkâr03:05:49
Taparcasına seven, tapınan
zerrin03:05:46
Altından yapılmış
yürekli03:05:44
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
GERDEK03:05:42
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
elinden03:05:38
yüzünden,... -den dolayı
yükseklikölçer03:05:36
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
nardin03:05:31
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
KLÜZ03:05:28
Kısık
aterina03:05:26
Gümüş balığı
leğen03:05:23
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
kupür03:05:21
Kesik
taassup03:05:18
Bağnazlık
Matematikçi03:05:16
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
kışır03:05:11
Kabuk
olta takımı03:05:09
Olta ile balık avlamada kullanılan iğne, zoka gibi gereçlerin bütünü
ikebana03:05:07
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi
Yeleken03:05:05
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar