azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

traverten17:13:32
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
refakat17:13:22
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
anaerkil17:13:05
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
nişasta17:12:57
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
ekü17:12:57
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
çayhane17:12:31
Çay evi
telkin etmek17:12:14
aşılamak
kasatura17:12:07
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
elemge17:11:57
Çile durumundaki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için, üzerine geçirilen kafes dolap biçimindeki hafif ve bir eksen üzerinde dönen araç
baharatlı17:11:46
Baharatı olan
Ağırlık17:11:40
Ağır olma durumu
tez elden17:11:36
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
bade17:11:19
Şarap, içki
periton17:11:12
Karın zarı
bellek17:11:11
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
amansız17:11:07
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
Isı17:10:41
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
Yer ölçümü17:10:24
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
başlamak17:10:09
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
ezgin17:09:57
Paraca durumu bozuk olan (kimse)
şırak17:09:46
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
yamak17:09:42
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
Mahlul17:09:31
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
ya Allah17:08:49
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
gündöndü17:08:00
Ayçiçeği
top17:07:23
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
Yoğunluk17:07:21
Yoğun bir maddenin özelliği
apolet17:07:11
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
Gece kıyafeti17:07:07
Gece giyilen elbise
didaktik17:06:11
Öğretici
ocaklık17:06:09
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
ıska17:06:03
Boşa çıkarma, rast getirememe
Tar17:05:48
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
okçu17:05:09
Ok yapan veya satan kimse
alabanda17:05:09
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
kakırtı17:05:01
Kuru şeylerin birbirine sürtünmesinden veya kırılmasından çıkan ses
çorak17:05:00
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
ada17:04:49
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
HALK OYLAMASI17:04:45
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
kabus17:04:41
Karabasan
kompozitör17:04:20
Besteci
İletişim araçları17:04:08
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
ÇORAP17:04:06
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
iftiracı17:04:01
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
Uzay17:04:00
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
takke17:04:00
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
namzet17:03:57
Aday
Dalkavukluk17:03:54
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
DRAM17:03:36
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
dalgınlık17:03:19
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
DOKUNUM17:03:18
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
tatbiki17:03:04
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
devasa17:03:03
Dev gibi, çok büyük
vasıta17:03:02
Araç
Optimum17:02:55
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
papağan17:02:54
Papağangillerden olan kuşlara verilen ad
DEBDEBE17:02:50
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
DAVUL17:02:43
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
ERİNÇ17:02:42
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
DAVET17:02:41
Çağrı, çağırma
darbe17:02:25
Vuruş, çarpış
Dantel17:02:19
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
cildiyeci17:02:05
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
cihaz17:02:00
Aygıt, alet, takım
Cici17:01:51
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
galaksi17:01:46
Gök adası
Süreç17:01:36
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
cemiyet17:01:33
Dernek
miraç17:01:33
Göğe çıkma
kaşif17:01:32
Bulucu
zeyrek17:01:27
Anlayışlı, uyanık, zeki
yazma yitimi17:01:22
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
süne17:01:12
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
dağ lalesi17:01:12
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
liet17:01:02
Şarkı
epope17:01:02
Destan
CEVHER17:01:02
Bir şeyin özü, maya, gevher
YANSIZ17:00:54
Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bîtaraf
informatik17:00:53
Bilişim
başkomutan17:00:53
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
sebat17:00:53
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
Bozuk17:00:40
Bozulmuş olan
alaşım17:00:39
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
Boya17:00:27
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
bol17:00:22
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
yırtıcı kuş17:00:18
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
Bilmece17:00:09
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
bilinmeyen16:59:53
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
bidar16:59:35
Uyanık, uyumayan
İşlem16:59:27
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
memişhane16:59:22
Ayak yolu, abdesthane
cingöz16:59:21
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
adam16:59:17
İnsan
İnorganik16:59:16
Cansız olan
güdeleme16:59:07
Güdelemek işi
A16:59:04
Seslenme bildirir
gözden çıkarmak16:58:57
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
Genellikle16:58:54
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
kızgın16:58:52
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
bir daha16:58:47
bir kez daha
yani16:58:46
Sözün kısası, doğrusu
CUMHURBAŞKANI16:58:46
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
genel16:58:43
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
bahçe16:58:42
Sebze yetiştirilen yer, bostan
çöp16:58:42
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
Gelincik16:58:40
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
Gelecek16:58:23
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
Gariplik16:58:05
Garip olma durumu, garabet
sokulgan16:58:03
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
fezleke16:57:59
Özet, hulâsa
garaj16:57:51
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
İNCE AĞRI16:57:49
Verem
Gam16:57:47
Tasa, kaygı, üzüntü
tümsekli16:57:41
Tümseği olan
şenlikli16:57:34
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
Frengi16:57:20
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
Flora16:56:58
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
KIDEM16:56:47
Bir görevde rütbece eskilik
azim16:56:47
Bir işteki engelleri yenme kararı
Fin16:56:40
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Saç16:56:40
Baş derisini kaplayan kıllar
üzgülü16:56:20
Üzgü veren, eziyetli
giz16:56:16
Sır
feza16:56:09
Uzay
İKİYÜZLÜ16:55:50
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
ferment16:55:49
Maya, enzim
FALYANOS16:55:35
Yunus balığının iri bir türü
her biri16:55:30
Ayrı ayrı hepsi
Etkin16:55:21
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
bembeyaz16:55:19
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak