azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

üvey baba16:35:30
Öz olmayan baba, babalık
ahlâkçılık16:35:26
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
katiplik16:35:17
Sekreterlik, yazmanlık
madrabaz16:35:16
Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri, yerinden getirerek toptan satan kimse
Bulma16:35:13
Bulmak işi
etik16:35:02
Töre bilimi, ahlâk bilimi
iç lâstik16:35:00
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
karavana16:34:57
En çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, çok miktarda yiyecek alan, kenarları dik, derince metal kap
su düzeyi16:34:56
Su yüksekliğinin durumu
veya16:34:54
Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılır
akaju16:34:45
Maun
Lityum16:34:44
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
cezve16:34:39
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
asalaklık16:34:37
Asalak olanın durumu
İzinsiz16:34:35
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
abaşo16:34:23
Alt, alttaki, aşağı
pupa16:34:15
Geminin arkası, kıç
ayı gülü16:34:11
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
mahrukat16:34:04
Yakacak, yakıt
SOYADI16:34:01
Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı
Osmanlı Türkçesi16:33:51
XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu"da ve Osmanlı Devleti"nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın ağır baskısı altında kalan Türk diline verilen ad
kıtaat16:33:49
Kıtalar, ana karalar
güreşçi16:33:45
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
sililik16:33:35
Sili olma durumu, arılık, temizlik
koyu kır16:33:30
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
şen16:33:24
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
Aymak16:33:18
Gerçeği anlamak
Kasvetli16:33:15
İç sıkıcı, sıkıntılı
zindan16:33:11
Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer
Bilgelik16:33:09
Bilge olma durumu ve niteliği
aval16:33:08
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
seksiyon16:33:06
Bölüm
teğet16:33:00
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
mürdüm eriği16:32:56
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
paraflama16:32:53
Paraflamak işi veya durumu
primitivizm16:32:52
İlkelcilik
kaba sakal16:32:47
Gür ve geniş sakallı
yenmek16:32:46
Tutmak, bastırmak
rum16:32:43
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
Kazaen16:32:41
Kazara
ezkaza16:32:33
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
Yoğurt16:32:30
Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı süt ürünü
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)16:32:24
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
KALBUR16:32:20
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
ayırıcı16:32:16
Ayırma özelliği veya gücü olan
kötürüm olmak (veya kalmak)16:32:14
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
güvenli16:32:14
Güven verici, emniyetli, emin
bitirim yeri16:32:07
Kumarhane
maneviyat16:32:05
Maddî olmayan, manevî şeyler
görk16:32:03
Güzellik, gösteriş
yakma16:32:01
Yakmak işi
GAZETE16:31:59
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
gelin16:31:59
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
yaftayı yapıştırmak16:31:49
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
urban16:31:48
Çöl Arapları
inha16:31:39
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
yatırma16:31:33
Yatırmak işi
ameli16:31:31
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
yük katarı16:31:27
Yük treni, marşandiz
iblis16:31:25
Şeytan
Uf16:31:15
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
halim selim16:31:13
Yumuşak ve doğru (kimse)
gri16:31:09
Kül rengi, boz
vakayiname16:31:09
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
dondurma16:31:06
Dondurmak işi
rom16:31:03
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
lağım döşemi16:30:51
bk. kanalizasyon
Başarı16:30:49
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
karamuk16:30:49
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
serak16:30:47
Dik yerlerden inen buzullarda, derin yarılmalar sebebiyle buz parçalarının koparak aşağıya düşmesi
çerge16:30:32
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
yelkenleri suya indirmek16:30:29
direnmekten vazgeçip karşısındakinin dediğini benimsemek, kabul etmek
borak16:30:28
Bor (I)
aşlık16:30:27
Aş yapmak için hazırlanan ve saklanan şeyler
verimsizlik16:30:20
Verimsiz olma durumu
anı16:30:18
Hatıra
ak kan yangısı16:30:16
Adenit
beğenilir16:30:15
Beğenme duygusu veren, beğenilen
Titiz16:30:13
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
fikstür16:30:10
Yarışmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
diyapozitif16:30:09
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
gagalı memeli16:30:08
Tek deliklilerin gagalı memeliler familyasından, vücudu yumuşak tüylerle kaplı, eti yenen, Avustralya ve Tasmanya ırmaklarında yaşayan bir memeli türü, ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)
ana yön16:30:03
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
iskambil kağıdı16:29:59
İskambil
akış16:29:57
Akmak işi veya biçimi
tirat16:29:57
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
SEHVEN16:29:53
Yanlışlıkla
ölü doğum16:29:46
Bebeğin ölü doğması durumu
şişmanlama16:29:38
Şişmanlamak işi
RAKKAS16:29:32
Sarkaç, pandül
gereği gibi16:29:24
nasıl olması gerekli ise öyle
aforoz16:29:22
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
samur16:29:20
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
Güney16:29:18
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
şen olmak16:29:09
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
NE16:29:07
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
atmak16:29:03
Bir şeyi yere doğru bırakmak
arş16:29:01
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
almaç16:28:59
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
özgürlük16:28:55
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
kademeli16:28:52
Aşamalı, basamaklı
müntahip16:28:47
Seçmen
el yatkınlığı16:28:45
İşe alışmış olma durumu, mümarese
zerzevat16:28:43
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
Arıtma16:28:30
Arıtmak işi
Becerikli16:28:26
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
Adale16:28:22
Kas
dağıtıcı16:28:20
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
kalender16:28:18
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
salisilik asit16:28:16
Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi veya tatlı olabilen, 155° C de eriyen bir asit
Harika16:28:08
Yaradılışın ve imkânların üstünde nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran (şey)
şoset16:28:01
Kısa çorap
ören16:27:57
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane
ürperme16:27:57
Ürpermek durumu
fener16:27:50
Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
olasılık16:27:39
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
şikar16:27:37
Av
Konson16:27:34
Ünsüz
sınaat16:27:32
Zanaat
arınma16:27:30
Temizlenme
duşaklama16:27:26
Duşaklamak işi
tevsi16:27:20
Genişletme, yayma
kaza16:27:18
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
Sinizm16:27:15
bk. Kinizm
atak yapmak16:27:12
akın yapmak, atılım yapmak
Koleksiyon16:27:10
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
Misina16:27:09
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
poliçe16:27:06
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
PERDE16:27:04
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
MÜEYYİDE16:27:00
Yaptırım, yaptırma gücü