azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

su tavuğugiller01:16:46
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
refakat01:15:55
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
beğenmemek01:15:48
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
komposto01:14:52
Hoşaf
ıncalız01:14:34
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
küfür küfür01:14:26
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
eksi01:13:57
Çıkarma işleminde " - " işaretinin adı, nakıs
ehem01:13:42
Çok önemli
emay01:13:16
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
emin01:13:02
İnanılır, güvenilir
erosal01:12:28
Erosçu, erotik
makineli01:11:59
Makinesi olan, makine ile işleyen
muş01:11:45
Altı düz, küçük gezinti vapuru
icabet01:11:34
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
olağanüstü01:11:30
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
halkoyu01:10:46
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
tepkime01:10:44
Tepkimek işi
bakış açısı01:10:39
Bir olayda, konuyu, düşünceyi belirli bir yönden inceleme, görüş açısı
eksiklik01:10:38
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
FENA01:10:31
İyi nitelikte olmayan, kötü
yürütme01:10:17
Yürütmek işi
servet01:10:09
Varlık, zenginlik, mal mülk
nail01:10:00
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
sersem01:09:55
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
gönül almak (veya gönlünü almak)01:09:48
sevindirmek
Dernek01:09:33
Toplantı, düğün
kayıt defteri01:09:14
Kayıt yapılan defter
tuş01:09:12
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
teferruat01:08:45
Ayrıntılar
germen01:07:59
Kale, kermen
yol almak01:07:47
yolda ilerlemek
alinazik01:07:40
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
iltimaslı01:07:39
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
maişet01:07:25
Geçim, geçinme
idare etmek01:06:35
yönetmek, çekip çevirmek
halas01:06:34
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
karyola01:06:26
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
tu01:06:05
"Yazıklar olsun" anlamında
tutanak01:05:17
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
bi01:04:40
Bizmut"un kısaltması
iaşe01:04:25
Yedirip içirme, besleme, bakma
mühendis01:04:14
Mühendislik mesleğinden olan kimse
küsmek01:03:00
Görevini yerine getirememek
kalıntı01:02:34
Artıp kalan şey, bakiye
yalman01:01:15
Eğik, eğinik, mail
uygarlaşma01:01:00
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
zihaf01:00:56
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
yontu01:00:24
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
pelit00:58:18
Meşe ağacının meyvesi, palamut
amiral00:57:23
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
imek00:57:09
bk. ek fiil
tuval00:56:54
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
bunalma00:56:31
Bunalmak işi
kazanmak00:56:09
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
karakteroloji00:56:01
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
oğul00:55:13
Erkek evlât
aynı00:53:42
Başkası değil, yine o
replik00:53:34
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
açılış00:53:24
Açılmak işi veya biçimi
kavata00:52:59
Oyma ağaç kap
hizmetçi00:52:58
Hizmet gören kimse
palmiyegiller00:52:34
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
hayal etmek00:52:30
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
hun00:52:04
Kan
samur00:51:40
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
ziraat00:51:25
Çiftçilik, tarım
kefiye00:51:17
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
kakmacılık00:51:13
Kakmacı olma durumu
bile00:50:55
Birlikte
denli00:50:53
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
beti00:50:47
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
ifa etmek00:50:40
yapmak, yerine getirmek
küllük00:50:29
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
tutumsuz00:50:15
Tutumlu olmayan, müsrif
tantal00:50:07
Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000° C ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element. Kısaltması Ta
testereli00:50:00
Testere biçiminde dişleri olan
tannan00:49:37
Tınlayan, çınlayan
matbaa00:49:30
Basım evi
püskürme00:49:26
Püskürmek işi
atlı spor00:49:19
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
matara00:49:08
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
akımtoplar00:49:00
Akü, akümülâtör
entertip00:48:48
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
matkap00:48:38
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
kademeli00:47:59
Aşamalı, basamaklı
dairesel00:47:52
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
miraç00:47:42
Göğe çıkma
haşin00:47:27
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
grafit00:47:18
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
Deneysel00:47:15
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
tıkanık00:46:46
Tıkanmış
ant içmek (veya etmek)00:46:43
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
ayet00:46:43
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
afak00:46:28
Ufuklar, dört bir taraf
Etek00:46:17
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
KADİFE00:46:15
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
sıkıntı vermek00:46:02
tedirgin etmek, bunaltmak
amigo00:45:54
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
betimleme00:45:54
Betimlemek işi, tasvir
pozitron00:45:52
Pozitif elektron
kerevit00:45:38
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
nominal00:44:55
Ad belirtilerek yapılan
delâlet00:44:25
Kılavuzluk, aracılık
vebal00:44:18
Günah
taklit etmek00:43:34
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
temaşa00:43:24
Hoşlanarak bakma
Has00:43:22
Özgü, mahsus
meşgul00:43:22
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
sop00:43:19
bk. soy sop
çabalanma00:43:04
Çabalanmak işi
darmadağınık00:43:02
Darmadağın olmuş
kene00:42:57
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
ihtida00:42:55
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
abluka00:42:42
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
Grup00:42:34
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
kanaatkar00:42:25
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
din dışı00:41:55
Dinle ilişiği olmayan, lâdini
keleş00:41:27
Yiğit, cesur, bahadır
cibilliyet00:41:23
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
raket00:40:42
Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lâstikle kaplanmış olan, uzunca saplı araç, vuraç
bayi00:40:11
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
çupra00:39:48
bk. çopra
pelesenk00:39:41
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine
eskiden00:39:26
Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema
seyretme00:39:11
Seyretmek işi
bestekar00:39:04
Besteci
emmeç00:38:39
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
kayme00:38:09
Kâğıt para, kaime
C00:38:04
Karbon"un kısaltması
yaylı araba00:37:54
Yaylı