azarlama

1.İsimAzarlamak işi, paylama

Son Arananlar

azarlama20:47:45
Azarlamak işi, paylama
ferişte20:47:41
Melek
hipostaz20:47:37
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
Kıyafet20:47:34
Kılık
şırak20:46:08
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
telsi20:45:30
Çok ince telciklerden oluşan
yalancı safran20:44:54
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
kelepir20:44:47
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
yürekler acısı20:44:10
çok acıklı
FEDAKARLIK20:44:05
Özveri
geri zekâlı20:43:34
Zekâ düzeyi gelişmemiş
argali20:42:20
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
İNFİLAK20:42:19
Güçlü bir biçimde patlama
MÜTEREDDİT20:41:28
Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli kimse
mısır20:40:55
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
izam20:39:45
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
konvertisör20:39:40
Değiştirgeç
bitkin20:39:26
Gücü tükenmiş olan, çok yorgun
ÇİZELGE20:39:15
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
Eğme20:37:39
Eğmek işi
manikür20:37:14
Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı
ağız kavgası20:37:14
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
şinanay20:37:07
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
iltizam etmek20:37:01
keseneğe almak
çis20:36:57
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
Hristiyanlık20:36:56
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
tabelâ20:35:21
Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta, sac vb. den yapılan levha
MUŞMULA20:34:54
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
kelam20:34:50
Söz
ağızotu20:34:50
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
hafniyum20:34:37
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
zeytinyağlı yemek20:34:20
Zeytinyağı ile pişirilen yemeklere verilen ad
mevcudiyet20:33:56
Var olma, varlık, var oluş
hak20:33:50
Tanrı"nın adlarından biri
Samimiyet20:33:21
İçtenlik
ÇALACAK20:32:59
Yoğurt mayası
direk20:32:39
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
bambu20:32:31
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
Karındaş20:32:12
Kardeş
SAĞANAK20:30:28
Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
nam20:30:23
Ad
Kürk20:30:06
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
Baştan çıkarmak20:28:55
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
dinlence20:28:26
Tatil
kontratak20:27:46
Karşı akın, karşı saldırı
acuze20:26:57
Huysuz, çirkin, yaşlı kadın, cadı karı
tapa20:25:39
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
Statik20:25:34
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
telif20:25:13
Uzlaştırma
arkasından koşmak20:24:59
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
lânetlenme20:24:40
Lânetlenmek işi
KANIT20:24:04
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
nazikçe20:23:32
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
övmek20:23:09
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
adamakıllı20:22:44
Gereğinden çok, iyice
etokrasi20:22:39
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
sacayağı20:22:21
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
ılım20:22:16
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
Yüz20:22:14
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
maşrık20:22:09
Doğu
baskın20:21:39
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
dikim evi20:21:03
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
Razı olmak20:20:54
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
bağışlamak20:20:37
Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
urağan20:20:12
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
sermaye20:20:00
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
karşı gelmek20:19:49
boyun eğmemek, baş kaldırmak
çıtçıt20:19:26
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
çizim20:18:49
Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi
BASKI20:18:26
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
Solusyon20:18:12
Özellikle lâstikleri yapıştırmakta kullanılan koyu, yapışkan madde
suna20:18:03
Erkek ördek
vapur20:17:49
Su buharı gücüyle çalışan gemi
kapitülâsyon20:17:19
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
SMAÇÖR20:16:47
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
ÖZGE20:16:43
Başka
kapsama alanı20:15:52
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
FOTOKOPİ20:15:45
Tıpkıçekim, eşçekim
plato20:15:19
Yayla
sinizm20:15:10
bk. Kinizm
yahut20:15:10
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
kepez20:15:05
Yüksek tepe, dağ
mutlak20:15:01
Salt
nan20:15:00
Ekmek
es20:14:51
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
çekirge20:14:28
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
Ha20:14:23
İstek uyandırmak için kullanılır
dil bilimi20:14:02
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
RİSK20:13:53
Riziko
yeniçeri20:12:57
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
DAVETİYE20:12:36
Davet için yazılan kâğıt
Vuraç20:12:25
Tokaç, raket
karacılık20:11:13
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
YEİS20:11:02
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
yığma20:10:59
Yığmak işi
Kötüleme20:10:52
Kötülemek işi
ÖBEK20:10:42
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
fayda20:10:35
Yarar, kâr
meşru20:10:14
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
kavga etmek20:10:09
birbiriyle atışmak, dövüşmek
evç20:10:02
En yüce yer
maile20:09:29
Aklan
bukağı20:09:11
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
GAMSIZ20:09:06
Üzüntüsü olmayan
defin20:08:47
(ölüyü) Gömme
ilk gösteri20:07:56
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
aksine20:07:50
Tersine
hint domuzu20:07:47
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
Tayfa20:07:41
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
koca20:07:34
Bir kadının eşi, zevç
lenf20:07:28
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
Anlama20:07:22
Anlamak işi, vukuf
lokman ruhu20:07:21
Eter
akyuvar20:07:15
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
fezleke20:07:02
Özet, hulâsa
Yedinci sanat20:06:58
Sinema
bez20:06:54
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
kocaman20:06:47
Çok iri, büyük, koca
zaman20:06:38
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
bucak20:06:33
Kenar, köşe, yer
yazanak20:06:22
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
Koleksiyon20:06:17
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
ask20:06:14
bk. asklı
Oyun20:06:06
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
hareket20:06:02
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
Ölmüş20:05:47
Ölen, ölü olan
otalamak20:05:42
Otamak
felç20:04:45
İnme, nüzul
ölçümlü20:04:37
Metrik
MİZAH20:04:36
Gülmece