azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

kanuni12:29:16
Yasaya uygun, yasal, yasalı
uygun olmak12:29:16
bağdaşmak
salınım12:29:15
Salınmak işi
Yer12:29:15
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
Pomakça12:29:15
Pomak dili
onbaşı12:28:59
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
uknum12:28:52
Asıl, unsur, hipostaz
garson12:28:35
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
kimyacı12:27:50
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
manganez12:27:29
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
ziya12:27:18
Işık, aydınlık
Alp eren12:27:17
Derviş
atmosfer12:27:17
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
TAV12:26:17
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
buğra12:26:15
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
müstahzar12:26:14
Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
Baştan çıkarmak12:25:40
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
yad12:25:03
Yabancı
kaliteli12:24:47
Nitelikli
TASMA12:24:47
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
kuş kirazı12:24:44
Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)
teşrin12:24:43
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
çekirge12:24:30
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
gök bilimi12:24:26
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
bilindik12:24:10
Bilinen
ZEN12:23:48
Kadın
Batar12:23:20
Zatürree
kimono12:23:18
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
etkincilik12:23:01
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
ölçüsüz12:22:42
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
arif12:22:40
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
yatısız12:22:38
Geceleri kalınıp yatılmayan
kâr etmemek12:22:06
yararı olmamak, etki yapmamak
İRDELEME12:22:06
İrdelemek işi
ibne12:21:53
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
yurtsal12:21:34
Yurtla ilgili, vatanî
lorentiyum12:21:26
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
yegane12:21:24
Biricik, tek
kitle12:21:21
İnsan topluluğu
itidalli12:21:20
Ölçülü, ılımlı, soğukkanlı, mutedil
antant12:21:13
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
Kumandan12:20:40
Komutan
maroken12:20:33
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
mirasçı12:20:00
Kendisine miras kalan, varis
otoray12:19:59
Ray üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı
firak12:19:33
Ayrılış, ayrılık
ki12:19:33
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
esasen12:19:02
Başından, temelinden, kökeninden
Ruh12:18:59
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
vareste12:18:26
Kurtulmuş
grafit12:18:25
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
baht12:18:21
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
nükte yapmak12:18:21
nükteli söz söylemek
bakiye12:18:19
Artık, artan, kalan, geri kalan
zariflik12:18:18
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
anekdot12:18:17
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
uzunluk12:18:09
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
evre12:18:08
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
düşsel12:18:05
Düş ile ilgili, hayalî
jenerasyon12:18:05
Kuşak, nesil
çitlembik12:18:03
Kara ağaçgillerden, mercimekten az büyük, buruk lezzette meyvesi olan bir ağaç, melengiç (Celtis)
ihtiyaç12:18:01
Gerekseme, gereksinme
kovcu12:17:59
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
röle12:17:58
Değiştirgeç
tenezzül12:17:42
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
ayaklık12:17:17
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
KOLEKSİYONCU12:17:02
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
pelte12:16:58
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
fark12:16:31
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
bedevi12:16:26
Çölde, çadırda yaşayan göçebe
bağırsak askısı12:16:11
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
pof12:16:10
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
kahverengi12:15:29
Kavrulmuş kahvenin rengi
buat12:15:02
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
Tanrı kayrası12:14:59
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
şablon12:14:52
Üzerindeki harf ve şekillerin çevre çizgileri kalem ucu girecek biçimde oyuk olan, bu çizgilerden kalemle istenilen biçim elde edilen, metal veya plâstikten cetvel
sanık12:14:40
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
boşa gitmek12:14:40
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
BÜTÜNSEL12:14:39
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
ANALİZ12:13:02
Çözümleme, tahlil
giz12:13:00
Sır
drama12:13:00
Dram
Besteci12:12:59
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
terbiye12:12:59
Eğitim
Kuş12:12:57
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
yedirip içmek12:12:57
beslemek
benzeşme12:12:44
Benzeşmek işi
Tenzih12:12:44
Arılama, kusur kondurmama
adil12:12:40
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
karış12:12:22
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
yaban armudu12:12:15
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
rüşvet yemek12:12:14
bir işi yapmak için birinden rüşvet almak
bayağılık12:12:00
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
dolaşma12:11:49
Dolaşmak işi
DAYAK12:11:19
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
karbonat12:10:22
Karbonik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuzların genel adı
yardımcılık12:09:13
Yardımcı olma durumu
kınama12:08:55
Kınamak işi, ayıplama, takbih
ATLAS ÇİÇEĞİ12:08:39
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
serüvenci12:08:15
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
DONE12:07:51
bk. veri
erim12:07:03
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
sıkıntı vermek12:07:02
tedirgin etmek, bunaltmak
bağışıklık12:07:02
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
deneyimli12:06:47
Deneyim kazanmış olan, tecrübeli
uzay gemisi12:06:33
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
NEODİM12:06:28
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
MÜFLİS12:06:27
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)12:06:26
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
kasınç12:06:10
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
uzun12:06:09
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
omnivor12:06:00
Hem et hem ot ile beslenen canlı
lef etmek12:05:29
bk. leffetmek
erime12:05:08
Erimek işi
ergi12:03:52
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
zeban12:02:01
Dil, lisan
düz baskı12:01:25
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
pratik12:01:07
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
DAĞ12:01:04
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
DOKU12:00:37
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
MALİ12:00:29
Mal ve para ile ilgili, parasal
kanun maddesi12:00:28
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
Ekip12:00:12
Takım, grup, kol
tiryakilik12:00:09
Tiryaki olma durumu, iptilâ
niyabet11:59:50
Naiplik
tasalı11:59:47
Tasası olan, kaygılı
atropin11:59:45
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
NEMLİ11:59:40
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
toryum11:59:34
Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, 112,6 yoğunluğunda, 1700° C de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element. Kısaltması Th
kültürlü11:59:31
Kültürü gelişmiş olan