azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

azaltma04:22:16
Azaltmak işi
hücum04:22:11
Saldırma, saldırı, saldırış
yakınlık04:22:03
Yakın olma durumu
tabir04:21:54
Deyiş, anlatım, ifade
ferç04:21:53
Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, vulva
kamutay04:21:52
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu
eldeci04:21:12
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
balar04:21:11
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
bulaşmak04:21:11
(hastalık) Geçmek, sirayet etmek
zorlamak04:21:09
Üstelemek, ısrar etmek
limaki04:21:09
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
akarca04:21:07
Kemik veremi
ses aleti04:20:57
Ses aygıtı
reçine04:20:25
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
üzüm şekeri04:20:21
Glikoz
döküntü04:20:20
Dökülmüş, saçılmış şeyler
nısfiye04:19:51
Bir çeşit kısa ney
adam akıllı04:19:50
bk. adamakıllı
travers04:19:30
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
hoyrat04:19:22
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
Çalışma04:19:22
Çalışmak işi, emek, say
mevta04:19:21
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
bezeme04:18:55
Süsleme, tezyin
çevren04:18:51
Ufuk, göz erimi
tellak04:18:51
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
satın alma04:18:45
Satın almak işi
KUŞATMAK04:18:24
Çevrelemek, çokça bulunmak
balık tutmak04:18:21
balığı avlamak
Hafriyat04:18:20
Kazı
gag04:18:11
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
tasnif04:17:58
Bölümleme, sınıflama
latif04:17:50
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
METİN04:17:48
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
uğursuzluk04:17:47
Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet
bark04:17:22
bk. ev bark
elden ele04:17:21
Bir kişiden ötekine
realite04:17:18
Gerçek, gerçeklik
çıkak04:17:12
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
anket04:17:09
Soruşturma, sormaca
hayırlı04:16:43
Yararı, hayrı olan
idare etmek04:16:42
yönetmek, çekip çevirmek
sütlü04:16:41
İçinde süt bulunan, sütle yapılan
avans04:16:38
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat
müzmin04:16:37
Uzun süreli, süreğen, kronik
ÖLÇEK04:16:32
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
BİTKİ04:15:28
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
tecrübe etmek04:15:27
denemek, sınamak
İnhisar04:15:08
Tekel
karha04:15:01
bk. ülser
olanaksız04:14:14
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
UN HELVASI04:14:13
Unun yağ içinde kavrulmasından sonra içine şeker eriği katılarak hazırlanan bir tür helva
sayman04:13:49
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
aldatmak04:13:23
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
şiir defteri04:13:20
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
örümcek04:13:12
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
fakülte04:13:07
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
el sıkmak04:12:41
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
damar04:12:39
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
hikayecilik04:12:35
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
tepkili04:12:34
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
GÖZ04:12:33
Görme organı
bazal04:12:32
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
şema04:12:27
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
yaban kedisi04:12:09
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
gelecekçi04:11:43
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
koket04:11:40
Yosma
aritmetik işlem04:11:39
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
şamatacı04:11:13
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
iflâs anlaşması04:11:11
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
mürailik04:11:09
İkiyüzlülük
KARIMA04:11:08
Karımak işi
samsun04:11:07
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
Batın04:10:52
Karın
tenha04:10:41
Yalnız,tek
Tatar çorbası04:10:37
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
boş yere04:10:23
Boşuna
yasa04:10:22
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
BERİL04:10:13
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
yeltek04:09:54
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
kıtlık04:09:53
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
bende04:09:49
Kul, köle
bakımsız04:09:45
Özen gösterilmemiş, bakılmamış
metazori04:09:44
Zorla
yükseklikölçer04:09:16
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
gizem04:09:15
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
sepetçi04:09:13
Sepet yapan veya satan kimse
TEKLİF04:08:52
Birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme
prens04:08:44
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
üşengeç04:08:42
Çok üşenen, tembel
buluğ04:08:41
Erin olma, baliğ olma, erinlik
sarık04:08:39
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
efor04:08:37
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
medeniyet04:07:43
Uygarlık
BELGE04:07:40
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
ortadan kaldırmak04:07:30
saklamak
Ur04:07:23
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
ayrıcalık04:07:18
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
haşiş04:07:10
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
yarma04:07:10
Yarmak işi
canavar04:06:47
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
menü04:06:44
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
sessiz yürüyüş04:06:23
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
tamzara04:06:14
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
Üretim evi04:06:13
Fabrika
ÖZ04:06:11
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
Bağırsak iltihabı04:05:57
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
İstekli04:05:56
Bir şeye karşı isteği olan
serdar04:05:32
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
doyurma04:05:31
Doyurmak işi
dil bilimci04:05:28
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
Çörek04:05:26
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
Vahşi04:05:18
Yabanî
bulak04:05:00
Kaynak, pınar
BİRLİ04:04:58
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
karaçalı04:04:28
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
öneri04:04:04
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
kul köle (veya kul kurban) olmak04:03:59
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
gemi adamı04:03:59
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
teşkilat04:03:57
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
var saymak04:03:57
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
bakanak04:03:49
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
bol bol04:03:27
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
devin duyumu04:03:24
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
yalman04:03:19
Eğik, eğinik, mail
sarkıntılık04:02:42
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
ileti04:02:40
Bildirme yazısı, mesaj
Ukraynalı04:02:39
Ukrayna halkından olan kimse
zırnık04:02:37
Arsenik
jile04:02:16
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
açılma04:02:09
Açılmak işi