azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

azaltma10:49:49
Azaltmak işi
çay demlemek10:49:39
bk. demlemek
BÖLÜŞTÜRME10:49:35
Bölüştürmek işi
Kargıma10:49:28
Kargımak işi, lânet
yükseklik10:49:17
Yüksek olma durumu
Kullanışlı10:49:01
Rahatça kullanılabilen
cip10:49:00
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
bakırcı10:48:59
Bakır işleyen veya bakır kap kacak satan kimse
AKÇA YEL10:48:38
Güneydoğudan esen yel, keşişleme
açacak10:48:30
Açmaya yarayan araç
sura10:48:12
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
yürütme10:48:11
Yürütmek işi
müselles10:48:05
Üçgen
set10:48:04
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
parlatma10:48:03
Parlatmak işi
misina10:48:02
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
tellâl çağırtmak10:47:44
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
kamutay10:47:36
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu
KARAKTERİZE10:47:18
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
Yabani turp10:47:12
Yaban turbu, acırga
Nakit para10:47:08
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
servet10:47:06
Varlık, zenginlik, mal mülk
ömre bedel10:46:54
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
atom çekirdeği10:46:53
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
bağışlanma10:46:51
Bağışlanmak işi, affedilme
sersem10:46:48
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
kabare10:46:48
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
karıncayiyen10:46:42
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
sağ esen10:46:36
Sağlıkla, esenlikle
lal10:46:30
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
dirim kurgu10:46:30
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
karşılama10:46:24
Karşılamak işi, istikbal
lepra10:46:24
Cüzam
görünüş10:46:18
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
yemişli10:46:12
Yemişi olan, meyve veren
Tesir10:46:05
Etki
gıyabında10:46:00
Kendi yokken, arkasından
mağlûp10:45:57
Yenilen, yenik düşen
keklik10:45:55
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
Tetik10:45:53
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
apışak10:45:47
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
sanal10:45:35
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
İFTİRA10:45:34
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
vicdan10:45:29
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
LİNEER10:45:28
Çizgilerle ilgili olan
Gönderme belgesi10:45:17
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
ağır canlı10:45:13
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
hiçbir10:45:09
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
amortisör10:45:05
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
termos10:44:46
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
uyuşukluk10:44:44
Uyuşuk olma durumu
termik10:44:40
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
bundan böyle10:44:39
bundan sonra
terlik10:44:34
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
kamış10:44:28
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
ister istemez10:44:22
Zorunlu olarak, elinde olmadan
zembil10:44:17
Hasırdan örülmüş saplı torba
bedbin10:44:16
Kötümser, karamsar, pesimist
Domuz yağı10:44:06
Domuzdan çıkarılan yağ
bedava10:44:05
Karşılıksız, parasız, emeksiz
dâhilî deniz10:43:59
bk. iç deniz
basıcı10:43:55
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
mütehassıs10:43:46
Uzman
yadsımak10:43:40
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
ay evi10:43:36
Ayla
olağan10:43:35
Sık sık olan, olagelen, tabiî
halka10:43:25
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
erik10:43:16
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
erat10:43:04
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
mağlubiyet10:42:52
Yenilme, yenilgi
nispeten10:42:42
Göre, kıyaslayarak, oranla
İVEDİ10:42:38
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
orta oyuncusu10:42:32
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
epey10:42:28
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
hamur tatlısı10:42:19
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
Madun10:42:16
Alt aşamada bulunan
Pulat10:42:16
Çelik
evin10:42:10
Bir şeyin içindeki öz, lüp
on10:42:07
Dokuzdan bir artık
mantar hastalığı10:42:04
Mantar, küflüce
kaya lifi10:41:53
Taş pamuğu, asbest
CILIZ10:41:52
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
Ayıplama10:41:45
Ayıplamak işi, takbih
çıkıntı10:41:41
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
termit10:41:40
bk. Akkarınca
mütehavvil10:41:39
Değişken, kararsız
üflemeli10:41:39
Üflenerek çalınan (çalgı)
sık10:41:39
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
kilometre10:41:36
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
manej10:41:35
At eğitimi
düşünür10:41:34
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
prens10:41:33
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
âdemoğlu10:41:11
İnsan denilen yaratıkların hepsi
MEŞGULİYET10:41:09
Meşgul olma, uğraşma durumu
isteka10:41:07
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
Ark10:41:06
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
hudut10:40:58
Sınır
muvazene10:40:54
Denge
tulanî10:40:46
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
rantçı10:40:39
Rant işiyle uğraşan kimse
ruh bilimcilik10:40:36
Özellikle din, sanat, ahlâk gibi olayları tek yanlı olarak yalnızca ruh bilimsel açıdan inceleme ve açıklama, psikolojizm
coğrafya10:40:25
Yeryüzünü fizikî, ekonomik, beşerî, siyasî, yönlerden inceleyen bilim
çabalanma10:40:19
Çabalanmak işi
dünya alem10:40:07
Herkes, bütün insanlar
yetingen10:39:52
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
Aşağılamak10:39:50
Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek
alaysı10:39:31
Alaya benzer, ciddî olmayan
daima10:39:15
Her vakit, sürekli olarak
davulcu10:39:07
Davul çalan kimse
vuruşma10:39:00
Vuruşmak işi
yüzük10:38:57
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
tereddütlü10:38:54
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
zafiyet10:38:52
Arıklık, zayıflık
bitki bilimi10:38:48
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
benlik10:38:41
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
ütü10:38:31
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
kokulu10:38:25
Kokusu olan
su yatağı10:38:19
Su kaynağı
böyle10:38:14
Bunun gibi, buna benzer
deneyimsiz10:38:12
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
çubuklu10:38:07
Çubuğu olan
ha10:38:03
İstek uyandırmak için kullanılır
kokpit10:38:00
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
ümitli10:37:52
Umutlu
özlü10:37:49
Özü olan, öz bölümü çokça olan
başvuru10:37:43
Başvurmak işi, müracaat
davete icabet etmek10:37:39
çağrılı olduğu yere gitmek
melisa10:37:38
Oğul otu
kotarma10:37:31
Kotarmak işi
yürümek10:37:25
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek