azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

azaltma14:54:57
Azaltmak işi
Güldürü14:54:56
Güldürme özelliği olan
Ayrıntı14:54:53
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
Koşuk14:54:52
Nazım, manzume
taş levreği14:54:51
Gölge balığı
tercüman14:54:48
Çevirici, dilmaç
tuğra14:54:46
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
kalorimetre14:54:41
Isıölçer
ge14:54:38
Germanyum"un kısaltması
tesír14:54:37
Etki
getirim14:54:35
Getirme işi
müşavere14:54:31
Danışma, danış
buluş14:54:29
Bulmak işi veya biçimi
obelisk14:54:16
Dikili taş
hizip14:54:13
Bölük, kısım
yazı bilimi14:54:03
El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı
ısrar etmek14:54:01
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
dalya14:54:00
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
önerge14:53:59
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
bireysel14:53:54
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
İtibar14:53:45
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
KANTİN14:53:44
Kışla, fabrika, okul gibi yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer
kiliz14:53:37
Hasır otu, saz, kamış, kofa
MURAT14:53:37
İstek, dilek
ilgi eki14:53:36
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
salık14:53:33
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
Müslüman adam14:53:22
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
civar14:53:19
Yöre, yakın yer, dolay
iğreti14:53:13
bk. eğreti
başköşe14:53:06
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
ozansı14:53:05
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
takım erki14:52:59
Oligarşi
makale14:52:52
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
amerikan bezi14:52:51
bk. amerikan
özümleme14:52:48
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
baykuş14:52:47
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
eşkıya14:52:46
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
hücre14:52:45
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
refah14:52:43
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
SU YOLU14:52:41
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
observatuvar14:52:35
Gözlem evi, rasathane
esnaf14:52:30
Küçük sermaye ve sanat sahibi
kireç söndürmek14:52:26
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
çabuk çabuk14:52:23
Çabuk olarak, ivedilikle
diyalog14:52:21
Karşılıklı konuşma
tuhaflık14:52:19
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
Bezelye14:52:14
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
dilleşmek14:52:11
Dırlaşmak
Gösteriş14:52:07
Gösterme işi veya biçimi
maden kömürü14:52:05
Taş kömürü
VESİLE14:52:03
Sebep, bahane
cansız14:52:02
Canını yitirmiş, ölmüş
bamya tarlası14:51:46
Mezarlık
Metis14:51:45
Kırma, azma, melez
ayıplama14:51:42
Ayıplamak işi, takbih
ceylan14:51:33
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
karmakarışık14:51:29
Dağınık, düzensiz, çok karışık
YARDIMCI14:51:28
Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan (kimse vb.), muavin, muin, yaver
nurlu14:51:25
Aydınlık, ışıklı, parlak
ilham14:51:22
Esin
kenar mahalle14:51:21
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
bulunma14:51:21
Bulunmak işi
İHTİYAR14:51:18
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
zeravent14:51:17
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
ibrişim14:51:08
Kalınca bükülmüş ipek iplik
İHSAN14:51:03
İyilik etme, iyi davranma
metal yatak14:51:01
Özü, temeli metalden oluşan yatak
sarhoş olmak14:51:00
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
Palas14:50:58
Lüks otel veya gösterişli yapı
FETRET14:50:57
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
nükteci14:50:55
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
Kekeme14:50:49
Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, keke
musalla14:50:48
Namaz kılmaya yarayan açık yer
meyhane14:50:46
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
arafat14:50:44
Mekke"nin doğusunda, hacıların, kurban bayramının arife günü toplandıkları tepe
maun14:50:38
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
yol14:50:35
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
mürdesenk14:50:34
Doğal kurşun oksit, PbO
benekli14:50:33
Ufak lekeleri bulunan
deniz feneri14:50:27
Kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan fener
genel kurul14:50:25
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
iç çamaşırı14:50:22
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
dibek14:50:16
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
İnorganik14:50:13
Cansız olan
bağ bıçağı14:50:11
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
egemen14:50:04
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
Denek14:50:02
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
şenlik14:49:59
Şen olma durumu, şetaret
Yücelme14:49:59
Yücelmek işi, itilâ
yalancı14:49:56
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
ÜSTELEME14:49:55
Üstelemek işi, tekit
ecel teri14:49:51
"Çok korkmak, çok sıkılmak veya bunalım geçirmek" anlamında ecel teri (veya terleri) dökmek deyiminde geçer
FELÇ14:49:49
İnme, nüzul
itenek14:49:48
Piston
Mühresenk14:49:44
Alaca somaki, balgam taşı
TUTTURGAÇ14:49:42
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
kavgacı14:49:38
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
tarlakoz14:49:38
Bir tür küçük manyat ağı
kaynak14:49:34
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
ısmarlama14:49:31
Ismarlamak işi, sipariş
matara14:49:29
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
nezaret14:49:28
Bakma, gözetme
kurnaz14:49:23
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
FEN14:49:22
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
bez14:49:21
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
İTİCİ14:49:20
İtme işini yapan
ağzı kalabalık14:49:19
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
Ezgili14:49:17
Ezgisi olan, melodik
Abd14:49:16
Kul
istihdaf14:49:16
Amaçlama, hedef alma
sual14:49:11
Soru
Ilımlı14:49:11
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
matematiksel14:49:10
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
aleni14:49:09
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
rapor14:49:08
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı
kuşkusuz14:49:06
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
mümas14:48:59
Dokunan, temas eden
umursama14:48:57
Umursamak durumu
haritacılık14:48:56
Haritacı olma durumu
kendini beğenmek14:48:46
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
ören14:48:44
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane
hedef almak14:48:39
bk. nişan almak
namaz seccadesi14:48:35
Üzerinde namaz kılınan seccade
ses birimi14:48:34
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
patiska14:48:31
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
orostopolluk14:48:30
Kurnazca iş, dalavere, dolap
inceleme14:48:29
İncelemek işi, tetkik
istihbarat14:48:28
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
Muttarit14:48:28
Düzenli, tek düze
iticilik14:48:24
İtici olma durumu