azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

azaltma12:21:20
Azaltmak işi
not vermek12:21:20
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
masa örtüsü12:21:07
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
KISIRLAŞTIRMA12:21:07
Kısırlaştırmak işi
İnak12:21:06
Dogma
kadmiyum12:21:06
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
dörtgen12:21:05
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
NESNE12:20:55
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
eter12:20:47
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
yelken açmak12:20:35
yola çıkmak için hareket etmek
Seyrüsefer12:20:34
Gidiş geliş, trafik
yüz kızartıcı12:20:33
Utandırıcı, utanılacak
tarator12:20:32
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
kepazeLİK12:20:32
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
alışık12:20:31
Herhangi bir duruma alışmış olan
lökosit12:20:31
Akyuvar
yıldız çiçeği12:20:30
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
ELZEM12:20:28
Çok gerekli, vazgeçilmez
karakavuk12:20:20
Hindiba
kademeli12:20:03
Aşamalı, basamaklı
fırtına kuşu12:20:00
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
KİŞİZADE12:20:00
Soylu
basıcı12:19:59
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
metropol12:19:58
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
ılıkça12:19:55
Biraz ılık
bezen12:19:40
Bezek, süs
NEM12:19:21
Havada bulunan su buharı
Hüsran12:19:20
Zarar, ziyan
revaç12:19:19
Geçerli ve değerli olma, sürüm
ırama12:19:18
Iramak işi
ÇİĞ12:19:09
Pişmemiş veya az pişmiş
şavk12:18:54
Işık
mıstara12:18:53
bk. mastar
benzeşim12:18:45
Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
berber12:18:44
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
elâstik12:18:34
Elastikî
KESİM EVİ12:18:30
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
Dinlence12:18:10
Tatil
endam12:18:10
Vücut, beden, boy bos
parça parça12:17:42
Parçalanmış bir durumda, lime lime
figür12:17:28
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
sınıf12:17:15
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
sanat eri12:17:13
bk. sanat adamı
potasyum12:17:11
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
kondansatör12:17:09
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
rızk12:16:40
Yiyecek, içecek şey, azık
eziyet12:16:20
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
bok atmak12:16:19
(birine) leke sürmek, kara çalmak
ayırtı12:16:18
Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans
karşı durmak12:16:00
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
konuk evi12:15:31
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
GÖREV12:15:29
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
çökelti12:15:29
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
özendirme12:15:28
Özendirmek durumu, işi, teşvik
yalvaç12:15:28
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
sebil12:15:27
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
yerey12:15:18
Yeryüzünden bir parça, arazi
dirim12:14:44
Hayat, yaşam
12:14:42
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
Hamam böceği12:14:41
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
Tenis12:14:41
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
sınamak12:14:40
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
sesçil12:14:40
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
SONSUZ12:14:39
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
eder12:14:38
Fiyat, paha
Merhale12:14:36
Derece, basamak, aşama, evre
kolay değil12:14:35
elbette, tabiî ki
ingin12:14:35
Çevresine göre alçakta bulunan, münhat
açı12:14:34
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
Amir12:14:34
Buyuran, emreden, üst
levazım12:14:33
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
minimum12:14:33
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
gencecik12:14:32
Çok genç
hu12:14:32
"Neredesin!, bana bak" anlamında daha çok kadınlar tarafından kullanılan seslenme sözü
mücevher kutusu12:14:31
Mücevherlerin saklandığı küçük kapalı kutu
dergi12:14:31
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
kayın baba12:14:30
Kaynata
kaslı12:14:30
Kasları gelişmiş olan, adaleli
vesaik12:14:29
Belgeler, vesikalar
mahsul12:14:28
Ürün
buyruğu altına girmek12:14:28
bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak
döş12:14:19
Göğüs, bağır
boşamak12:14:17
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
çözüm yolu12:14:16
Bir güçlüğü giderme çaresi
dokundurma12:14:16
Dokundurmak işi
intaniye12:14:15
Mikropla bulaşan hastalıklar
çarpıcı12:13:54
Etkili
neyzen12:13:53
Ney üfleyici, ney çalan kimse
keratin12:13:51
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
güney karamanı12:13:19
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
lâtife12:13:02
Şaka
halaza12:12:57
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
baskı altında tutmak12:12:42
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
ditme12:12:35
Ditmek işi
üşengen12:11:51
bk. üşengeç
dindar12:11:51
Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
gerçeküstücü12:11:44
Gerçeküstücülükten yana olan (kimse)
MEDENİYET12:11:42
Uygarlık
İKAME12:11:38
Yerine koyma, yerine kullanma
çıkarma12:11:33
Çıkarmak işi
galeyan12:11:33
Kaynama
alaycılık12:11:33
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
Sahipsiz12:11:30
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
suare12:11:28
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
İstekli12:11:28
Bir şeye karşı isteği olan
yabanî mercanköşk12:11:25
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
katran12:11:23
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
kendi adına12:11:20
salt kendi için, kendisi hesabına
hasta bakıcılık12:11:18
Hasta bakıcı olma durumu
Kavrama12:11:13
Kavramak işi, anlama, algılama
TATBİKAT12:11:08
Uygulama
iklim bilimci12:11:01
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
Lösemi12:10:56
bk. kan kanseri
düzelme12:10:54
Düzelmek durumu
Ulema12:10:52
Bilginler
uğraş12:10:49
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
dâhilik12:10:48
Dâhi olma durumu, deha
ağılı böcek12:10:47
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
muvaffakiyet12:10:44
Başarı
PABUÇ12:10:40
Ayakkabı
savurgan12:10:37
Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif
sanem12:10:33
Put
kotarma12:10:30
Kotarmak işi
YÜK GEMİSİ12:10:28
Yük taşımak için yapılan özel gemi
TERBİYE12:10:27
Eğitim
yepelek12:10:26
İnce yapılı, zarif, narin
SERSERİ12:10:25
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
TOPLUM12:10:25
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
bakış12:10:24
Bakmak işi veya biçimi
yardakçılık12:10:23
Yardakçı olma durumu