azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

ığıl ığıl19:30:53
Ağır ağır, yavaş yavaş
dekar19:30:51
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
süsleme19:30:08
Süslemek işi, bezeme, tezyin
insiyak19:29:48
İçgüdü, sevkıtabiî
kadınsı19:29:12
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
yerleşim19:28:50
Yerleşme, iskân
be19:27:48
Berilyum"un kısaltması
eksper19:27:34
Bilirkişi, uzman
Hiper19:27:27
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
ipotekli19:27:19
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
açık deniz19:27:11
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
kese19:26:57
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
düzeyli19:26:42
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
U19:26:14
Uranyum"un kısaltması
tehlikeli19:25:48
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
ovma19:25:40
Ovmak işi
GALİZ19:24:26
Kaba ve çirkin, iğrenç
bilinçaltı19:24:19
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur
beslenme19:24:10
Beslenmek işi
bitme19:23:53
Bitmek işi
sağgörülü19:23:53
Sağgörüsü olan, basiretli
beniz19:23:40
Yüz rengi
kaput bezi19:23:09
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
öneze19:22:38
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
tasarruf etmek19:22:38
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
hudut19:22:33
Sınır
tumturak19:22:23
Gösteriş, debdebe
sunuş19:21:30
Sunmak işi veya biçimi
ofris19:21:30
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
İLİŞKİ19:21:26
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
özseverlik19:21:22
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
meddücezir19:21:02
bk. gelgit
yörük çadırı19:21:00
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
FABRİKA19:20:53
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
Nazlı19:20:51
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
seyrekleştirme19:20:20
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
bıldırcın19:19:38
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)
alize19:19:35
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
iş güç19:19:16
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
koyu kırmızı19:19:16
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
bacak19:19:10
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
gereksinme19:19:09
Gereksinmek işi veya durumu
dogmatik19:19:02
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
toksikomani19:19:02
Uyuşturucu madde tutkunluğu
İftar19:18:57
Oruç açma, oruç bozma
PUSAT19:18:30
Araç
göt19:18:15
Anüs
haset19:18:03
Kıskançlık, çekememezlik, günü
ışın bilimi19:18:00
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
tutkun19:17:43
Gönül vermiş, meftun, meclûp
buluğ çağı19:17:26
Ergenlik çağı
koro19:17:14
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk
meydana gelmek19:17:11
olmak, oluşmak
kara baht19:17:10
Kara yazı
akraba19:17:03
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
yadırgama19:16:52
Yadırgamak işi
eşref19:16:47
Çok onurlu, çok şerefli
bağışıklık19:16:42
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
kısıtlama19:16:15
Kısıtlamak işi, hacir
kırba19:16:12
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
esire19:15:16
Dişi tutsak
rızk19:15:11
Yiyecek, içecek şey, azık
kırçıl19:15:00
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
müşavir19:14:56
Danışman
Kürk19:14:45
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
logos19:14:40
bk. deyi
sodyum karbonat19:14:37
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
UN19:13:49
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
Kervan19:13:20
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
çığlık19:13:20
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
gülle19:12:57
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
irsi19:12:44
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
Süvari19:12:00
Atlı
şamata19:11:56
Gürültü, patırtı
benek19:11:37
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
balar19:11:29
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
şaka etmek19:11:28
bir kimseye şaka yollu takılmak
yaşam biçimi19:11:15
Hayat tarzı
önemsizlik19:11:02
Önemsiz olma durumu
akılcılık19:10:24
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
kelime cambazı19:10:14
Kelime cambazlığı yapan kimse
bonbon19:09:50
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
geometri19:09:42
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
maarif19:09:16
Bilgi ve kültür
çığır19:09:11
Çığın kar üzerinde açtığı iz
damalı19:08:49
Üstünde kareler bulunan
tropizm19:08:31
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
domalan19:08:21
Asklı mantarlardan, toprak içinde yumru biçiminde yetişen, yenilebilen bir bitki, yer mantarı, keme (Tuber melanosporum)
hükümranlık19:07:13
Egemenlik, hâkimiyet
Spesiyal19:07:03
Özel, belli bir özelliği olan
Uyku19:07:02
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
kes19:06:33
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
ermeni19:05:54
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
rıhtım19:05:51
Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
kariyer19:05:33
Meslek, uzmanlık
megaloman19:05:32
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
agraf19:05:19
Kanca, kopça
müteahhit19:05:17
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
tetkik19:05:14
İnceleme
murdarilik19:05:13
Omurilik
rezonans19:05:13
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
taş yuvarı19:04:35
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
izaz19:04:17
Ağırlama
müstehzi19:04:10
Alaycı
uzunçalar19:03:54
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
Medeni19:03:38
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
korkuluk19:03:34
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
cezir19:03:18
Kök
Değiş tokuş19:02:46
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
Kanaat19:02:23
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
kabadayılık19:02:19
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
eldiven19:02:12
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
buluş19:02:03
Bulmak işi veya biçimi
başmuharrir19:01:47
Başyazar, sermuharrir
laçka19:01:42
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
litre19:01:34
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
ilgisiz19:00:33
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
Dışarlık18:59:43
Taşra
mecburiyet18:59:41
Yükümlü, zorunlu olma durumu
süsen18:59:14
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
sıla18:58:54
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
duygulu18:58:49
Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas
dağıtıcı18:58:10
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
ödünç alma18:57:50
ödünçleme
Bulma18:57:50
Bulmak işi
abat18:57:37
Bayındır, mamur
Ilık18:57:24
Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak
ibret18:57:23
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
Gösterişsiz18:57:23
Gösterişi olmayan, mütevazı
İsyankarlık18:57:01
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik