azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

azaltma21:23:41
Azaltmak işi
şart kipi21:23:33
bk. şartlı birleşik zaman
rekabet21:23:28
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
DAĞ21:23:25
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
bronz21:23:24
Tunç
Basketbol21:23:22
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
ZULÜM21:23:03
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
cezai21:22:51
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
iyilik21:22:36
İyi olma durumu, salâh
gök evi21:22:07
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
budun bilimci21:22:05
Budun bilimi uzmanı, etnolog
dejenere21:21:37
Soysuz
natürmort21:21:30
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
billûr gibi21:21:29
çok duru, çok temiz (su)
lânet21:21:17
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
uslu akıllı21:21:15
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
sah21:21:06
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
Nüktedan21:20:46
Nükteci
ele avuca sığmamak21:20:43
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
İTFA21:20:29
Söndürme
BİRİCİK21:20:26
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
DÜŞÜNÜŞ21:20:17
Düşünmek işi veya biçimi, mütalâa
levrek21:20:14
Levrekgillerden, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balık (Labrax labrax)
öç21:19:43
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
evren doğumu21:19:42
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
Ördek21:19:38
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
TALİ21:19:11
İkinci derecede olan, ikincil
yükleme21:19:10
Yüklemek işi, tahmil
AYRAN21:18:32
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
Çapraşık21:18:17
Karışık, dolaşık
ortaklık21:18:01
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
kibarca21:17:56
Kibar bir insana yakışacak biçimde
Müdafaa21:17:48
Savunma, koruma
azimli21:17:41
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
tutumluluk21:16:56
Tutumlu olma durumu
SELENYUM21:16:22
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
erzatz21:16:07
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
balabanlık21:16:00
Balaban olma durumu
intiba21:15:52
İzlenim
turist21:15:17
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
yalvarma21:14:39
Yalvarmak işi
tan yeri21:14:31
Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer
rh21:14:20
Rodyum"un kısaltması
söz getirmek21:14:15
birinin eleştirilmesine sebep olmak, bir kimseye söz gelmesine yol açmak
mastı çiçeği21:14:13
Öküzgözü
kinci21:14:09
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
dışarı21:14:02
Dış çevre, dış yer, hariç
Eda21:13:59
Davranış, tavır
kisve21:13:27
Kılık
Tiftik21:12:57
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
Cerahat21:12:51
İrin
etene21:12:49
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
Tüh21:12:46
Yazıklar olsun
ürkmek21:12:46
Şaşkınlık ve korku duymak
ağartı21:12:25
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
sağ21:12:25
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
anorak21:12:19
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
FIRFIR21:11:55
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
aile21:11:49
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
ortaya koymak21:11:18
herkesin görebileceği yere koymak
murabıt21:10:35
Savaşçı derviş
tavşan dudağı21:10:12
Doğuştan yarık dudak
cihat21:09:50
Din uğruna yapılan savaş
maşala21:09:46
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
Proses21:09:44
Süreç
Saat21:09:31
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
adam21:09:30
İnsan
Rutenyum21:09:22
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
gavur21:09:17
Müslüman olmayan kimse, Hristiyan
Örtünme21:08:57
Örtünmek işi
naylon21:07:53
Temel maddesi poliamit reçinesi olan, birçok giyim ve ev eşyası yapımına yarayan, sert, dayanıklı ve esnek madde
GÖNENÇ21:06:37
Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, refah
OLANAK21:06:26
Yararlanılan uygun şart, imkân
Kekemelik21:06:08
Kekeme olma durumu, rekâket
yerinde21:06:05
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
erik21:06:03
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
F21:05:56
Flüor"un kısaltması
ilerici21:05:47
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
karşı gelmek21:05:03
boyun eğmemek, baş kaldırmak
okyanus çukuru21:05:02
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
Baskı kalıbı21:05:01
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
politikacılık21:04:22
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
tesadüf21:03:50
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
seyyah21:03:48
Gezgin, turist
gül gibi geçinmek (veya yaşamak)21:03:36
çok iyi anlaşmak, geçinmek
gabardıç21:03:20
Yaşlı ardıç ağacı
Oy21:03:19
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
sözlü21:02:58
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
MERKEZ21:02:57
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
yeniçeri ocağı21:02:55
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
sari21:02:49
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
Katma21:02:44
Katmak işi, ilhak
Mabet21:02:19
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
uzman21:02:14
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
KALIN KAFALI21:01:24
Geç veya güç anlayan, gabi
KÜŞAT21:01:22
Açma, açılış
kamer21:01:19
Ay
yumuşakça21:00:56
Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan
kılıbık20:59:27
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
asit fenik20:59:17
bk. fenol
paralel20:59:16
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
vajina20:58:45
bk. vagina
alil20:58:21
Hastalıklı, sakat
Kullanışlı20:58:21
Rahatça kullanılabilen
SEVİNÇ20:58:20
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
bílgi20:58:11
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
aldırma20:58:01
Aldırmak işi
tekne20:57:34
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
Şehla20:57:31
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
özel ulak20:56:55
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
mümasil20:56:35
Benzeyen, andıran
mazot20:56:35
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
su samuru20:56:17
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
Rivayet20:56:02
Söylenti
Belge20:56:01
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
itibar etmek20:55:39
saygı göstermek, saymak değer vermek
Semafor20:55:22
Demir yollarında gündüz mekanik olarak kırmızı bir kolla gece kırmızı ışıkla işaret veren âlet
devam20:54:50
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
arzu etmek20:54:23
yürekten istemek
AKAJU20:54:21
Maun
ağı çiçeği20:53:50
Zakkum
öğretim üyesi20:53:11
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
katip20:52:35
Sekreter, yazman
İfa20:52:19
Bir işi yapma, yerine getirme
imalât20:52:06
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
nasir20:51:58
Nesir yazan, nesir ustası
cesurca20:51:47
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
azap20:51:35
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
barata20:51:30
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
bildirme20:51:20
Bildirmek işi, beyan