azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

azaltma20:43:43
Azaltmak işi
Yenge20:43:32
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
duma20:43:15
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
mikyas20:43:06
Ölçek, ölçü
Allah Allah!20:41:44
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
düzelti20:41:06
Düzeltmek işi, tashih
geçmez akçe20:41:03
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
düzelme20:41:01
Düzelmek durumu
seyyah20:40:51
Gezgin, turist
ornatma20:40:41
Ornatmak işi, ikame etme
her biri20:40:02
Ayrı ayrı hepsi
sübjektivist20:39:49
Öznelci
boran20:39:44
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
derinleştirme20:39:41
Derinleştirmek durumu, tamik
ertesi20:39:26
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
UZMAN20:39:18
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
gezici20:38:52
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
global20:38:41
Toptan, toplam
orijin20:38:29
Soy sop
letafet20:38:25
Güzellik, hoşluk
formalist20:38:21
Biçimci, formaliteci, şekilci
yoğunlaştırma20:37:55
Yoğunlaştırmak işi
aşamalı20:37:54
Aşaması olan, kademeli
kantaron20:37:54
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
füzen20:37:42
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
mirasyedi20:37:38
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
SENELİK20:37:23
Yıllık
ÜSDERİ20:37:09
bk. üst deri
kiriş20:36:27
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
MAHKEME20:36:16
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
pozitif bilim(ler)20:36:11
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
Bir solukta20:36:08
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
kazıklanma20:36:01
Kazıklanmak işi
talebe20:35:37
Öğrenci
ahşap20:35:37
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
kadın terzisi20:35:15
Kadın elbiseleri diken terzi
kulluk kölelik20:35:05
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
mayistra20:34:38
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
içtenlikli20:34:18
İçten, samimî
cangıl20:34:09
bk. cengel
Bizmut20:34:04
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
kurma20:33:24
Kurmak işi
baytar20:33:03
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
zehirleme20:33:02
Zehirlemek işi veya durumu
değiştirgeç20:33:01
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
aksiyom20:33:01
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
Mihrace20:33:00
Hindistan"da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan
dinlence20:32:50
Tatil
Tenezzüh20:32:46
Gezinti
cavalacoz20:32:45
Değersiz, önemsiz, derme çatma
GÖRÜNMEZ20:32:42
Görünmeyen, beklenmeyen
sıhhat20:32:34
Sağlık, esenlik
mabut20:32:30
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
çarpan20:32:17
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
Kavi20:32:11
Dayanıklı, güçlü, zorlu
TÜY20:31:47
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
eder20:31:29
Fiyat, paha
Temelsiz20:31:03
Temeli olmayan
kurdeşen20:30:49
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
faizci20:30:41
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
tan yeri20:30:39
Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer
utangaç20:30:36
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
edimsel20:30:36
Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarılı karşıtı
ürpermek20:30:34
Korkmak
butik20:30:13
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
fahriye20:30:11
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
eğitimci20:30:08
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
paralık20:29:56
Herhangi bir para değerinde olan
güncelik20:29:50
Günce yazılan defter, muhtıra
gözenekli20:29:25
Gözenekleri olan
sistem20:29:20
bk. Dizge
mahfel20:29:20
bk. mahfil
çelimsiz20:29:20
Güçsüz, nahif
gizil20:29:08
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
karın zarı iltihabı20:28:40
bk. karın zarı yangısı
isale20:28:24
Akıtma
meslektaş20:28:23
Aynı meslekten olan
gidi20:28:18
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
eskimo20:28:15
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
tuzağa düşmek20:27:48
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
LEGATO20:27:48
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
Feribot20:27:48
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
o kadar20:27:40
aşırılık belirtir
zampara20:27:36
Sürekli kadın peşinde koşan erkek, çapkın erkek
doküman20:27:20
Belge, vesika
ladini20:27:17
Din dışı
bahis açmak (veya açılmak)20:26:57
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
polis noktası20:26:39
Polis görev yeri
büz20:26:13
Künk
Hadim20:25:42
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
beğenilir20:25:34
Beğenme duygusu veren, beğenilen
üvey20:25:17
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
üvez20:25:03
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
Sitem20:24:57
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
fütursuzca20:24:51
Önemsemeyerek, aldırmayarak
RASYONEL20:24:42
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
ifraz20:24:30
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
ifrat20:24:26
Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık
kasadar20:24:18
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
güzide20:24:05
Seçkin, seçilmiş, seçme
maaş20:24:01
Aylık
dirim20:23:53
Hayat, yaşam
mesabe20:23:49
Derece, değer, rütbe
mesame20:23:45
Gözenek
yakasına asılmak (veya yapışmak)20:23:24
hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak
eyyam ağası20:23:13
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
çentme20:23:11
Çentmek işi
zapt etmek20:23:00
zorla almak
benbencilik20:22:53
Benbenci olma durumu
hayal etmek20:22:52
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
öl20:22:48
Toprağın nemi, yaşlık, höl
keski20:22:42
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
kanun20:22:26
Yasa
higrofil20:22:25
Nemcil
şedaraban20:22:17
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
dinek20:21:56
Dinlenmek için durulan yer
Kuvvetsiz20:21:53
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
şiar20:21:53
Belgi
zemheri20:21:48
Kışın en şiddetli zamanı, kara kış
dökümcülük20:21:24
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
köşegen20:21:19
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
olta iğnesi20:21:09
Olta takımının ucuna takılan ve biçimlerine göre değişik adlarla anılıp esas balığın yakalanmasında kullanılan küçük çengel
yerine geçmek20:20:52
görevden ayrılan birinin yerini almak
montaj20:20:48
Kurgu
ağız20:20:40
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
Hükümlü20:20:28
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
kıtır20:20:09
Uydurma söz, yalan
kere20:20:00
Kez, yol, defa, sefer
sağbeğeni20:19:59
Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği
ad bilimi20:19:55
Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen bilim dalı