azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

hüsnüyusuf18:28:27
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
pozitif18:28:26
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
salik18:28:26
Bir yola giren, bir yolda giden
maslak18:28:21
Sürekli su akan boru
anıt mezar18:28:19
Görkemli, anıtsal mezar
gondol18:28:12
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
teflon18:28:10
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
KEPENK18:28:07
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
Soya18:28:00
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
marazi18:27:36
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
Ailecek18:27:28
Ailece
eğreti vermek18:27:09
ödünç vermek
patron18:27:04
Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni
vefakar18:27:03
Vefalı
masum18:27:02
Suçsuz, günahsız
kaymak18:27:02
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
TAHARRİ18:26:47
Arama, araştırma
taç18:26:47
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
bıçkı18:26:46
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
şerefli18:26:45
Onurlu
Antimon18:26:40
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
denge kalası18:26:34
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
GAYR18:26:33
Başka kimse, başkası
masa18:26:08
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
elti18:25:48
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
tavlı18:25:41
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
mürailik18:25:39
İkiyüzlülük
parasal18:25:36
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
gölcük18:25:28
Küçük göl
renksemez18:25:16
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
dren18:25:14
Hendek
dama18:25:13
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
ana yurt18:25:13
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
sosyete18:25:10
Topluluk, toplum, cemiyet
şano18:25:03
(tiyatroda) sahne
YEİS18:25:03
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
hayvan bilimci18:24:56
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
terlik18:24:54
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
yadsımak18:24:49
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
irat etmek18:24:41
söylemek
çakı18:24:40
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
hapşırık18:24:24
Aksırık
edepli18:24:21
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
ziraat18:24:14
Çiftçilik, tarım
av kuşu18:23:51
Avlanılan kuş
imalat18:23:27
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
adese18:23:19
Mercek
kiralık ev18:23:12
Kiralanmak üzere hazırlanmış olan ev
huysuzluk18:23:02
Huysuz olma durumu
Dedikoducu18:22:38
Çok dedikodu yapan
MEYVE18:22:24
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
merdiven sahanlığı18:22:23
Merdiven boşluğu veya başı
üvey18:22:22
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
evham18:22:18
Kuruntular, kuşkular, vehimler
boy bos18:22:14
Vücudun yapısı bakımından biçimi
seleksiyon18:22:07
Seçme
reaya18:22:02
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
staj18:21:59
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
Püren18:21:47
Süpürge otu
Arsız18:21:46
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
belirsizlik18:21:38
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
husus18:21:38
Konu, madde
ısmarlama18:21:37
Ismarlamak işi, sipariş
sunu18:21:33
Sunulan şey
servet18:21:28
Varlık, zenginlik, mal mülk
atacılık18:21:02
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
dayanma18:20:54
Dayanmak işi
Okyanus18:20:53
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
keçisağan18:20:46
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
nur18:20:43
Aydınlık, ışık, parıltı
mahrem18:20:26
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
Örnek18:20:25
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
Fiil18:20:24
İş, davranış
hamam kesesi18:20:09
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
mağlubiyet18:20:06
Yenilme, yenilgi
ıska18:20:05
Boşa çıkarma, rast getirememe
kokar ağaç18:19:53
Uzak doğuda yetişen, pis kokulu, büyük ağaç (Ailantthus)
lepra18:19:41
Cüzam
cihaz18:19:35
Aygıt, alet, takım
milel18:19:22
Milletler, uluslar
su yosunları18:19:09
Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, daha çok su yüzeyinde yaşayan, yaprak veya tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi, üşniye, algler
gelip geçici18:19:07
Sürekli olmayan, kısa süreli
görk18:19:07
Güzellik, gösteriş
donatmak18:18:44
Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek
bura18:18:12
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
Sirkat18:18:02
Çalma, hırsızlık
ince bağırsak18:17:58
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
şefaat18:17:47
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
BEYANAT18:17:39
Demeç, bildiri
tutar18:17:36
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
hidrolik18:17:36
Su ile ilgili
tutya18:17:31
Çinko
Kelepir18:17:28
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Ahretlik18:17:23
Besleme kız
yabanî mercanköşk18:17:10
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
noktalama18:17:06
Noktalamak işi
kuzu18:16:41
Koyun yavrusu
kebir18:16:30
Büyük, ulu
takdim edilmek (veya olunmak)18:16:28
sunulmak
KAPLICA18:16:26
Ilıca
TERGAL18:16:25
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
yarı yarıya18:16:19
Yarısı kadar
prezidyum18:16:13
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
sahra18:16:07
Kır
KARİKATÜR18:16:02
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
Faik18:15:53
Üstün, yüksek
Amirce18:15:51
Amire yakışır biçimde, amir gibi
istek uyandırmak18:15:50
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
kazı bilimci18:15:32
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
iç kulak18:15:26
Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölümü
çarpıcı18:15:24
Etkili
kötü kişi olmak18:15:21
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
alev kırmızısı18:15:08
Alev rengi
şiirleştirme18:14:58
Şiirleştirmek işi veya durumu
kısmak18:14:50
(göz için) Biraz kapamak
kayak18:14:40
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
DEK18:14:06
Düzen, hile
kabul etmek18:13:43
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
EŞ BASINÇ18:13:42
Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği var sayılan eğri, izobar eğrisi
güneğik18:13:25
Hindiba
hantal18:13:22
Kocaman, iri, kaba
boşa çıkarmak18:13:11
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
Çevgen18:12:58
Değnek
op18:12:36
bk. opus
sepetçi söğüdü18:12:29
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
tuğrakeş18:12:27
Osmanlı İmparatorluğunda ferman, berat ve başka resmî belgelere tuğra çekmekle görevli kimse
eyer18:12:07
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
abanî18:12:04
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
baştan savma18:11:57
üstünkörü, özen göstermeden
payton18:11:56
Fayton