azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

azaltma07:49:52
Azaltmak işi
lânet okumak07:49:36
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
rekabet etmek07:49:19
yarışmak
temadi07:49:14
Sürme, sürüp gitme, uzama
Dudak07:49:14
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
sormaca07:49:11
Soruşturma, anket
İMALATHANE07:49:11
Ham maddelerin işlenerek, mal olarak piyasaya sürülecek duruma getirildiği iş yeri, yapım evi
yüksek okul07:49:10
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
HARABE07:49:09
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
metot07:49:09
Yöntem
ayrım07:49:07
Ayırmak işi, tefrik
Kazı bilimi07:49:07
Arkeoloji
İlham07:49:04
Esin
kraça07:49:04
İstavrit balığının küçüğü
serpantin07:49:04
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
kök boyası07:49:03
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
çekiştirme07:49:02
Çekiştirmek işi
kerte07:49:02
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti
pirüpak07:49:01
Tertemiz, lekesiz
rezillik07:48:59
Rezil olma durumu, rezalet
aşık olmak07:48:59
sevmek, tutulmak
caka07:48:58
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
muhakeme etmek07:48:58
yargılamak
Bellek yitimi07:48:57
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
tutumluluk07:48:57
Tutumlu olma durumu
TASLAK07:48:55
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
düşürülme07:48:55
Düşürülmek işi veya durumu
TUHAF07:48:54
Alışılmamış, yabansı
sitayiş07:48:53
Övme veya övgü
kusma07:48:52
Kusmak işi, istifra
Şamata07:48:52
Gürültü, patırtı
Farsça07:48:51
İran devletinin resmî dili
belce07:48:50
İki kaş arası
zirai07:48:50
Tarımla ilgili, tarımsal
siyasetçi07:48:49
Politikacı
mızmız07:48:48
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
üçgen07:48:47
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
Tırpana07:48:47
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
bilinmeyen07:48:46
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
dil tutukluğu07:48:45
Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü
pound07:48:45
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
vesika07:48:44
Belge
ay ışığı07:48:43
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
Müstahsil07:48:42
Üretici, yetiştirici
ensiz07:48:41
Eni küçük olan, dar
yemiş07:48:40
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
başmuharrir07:48:40
Başyazar, sermuharrir
dansöz07:48:39
Dans etmeyi meslek edinen kadın
mesnet07:48:38
Dayanak
sergüzeşt07:48:35
Serüven, macera
bezekçi07:48:35
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
kankurutan07:48:34
Adam otu
Arasız07:48:34
Sürekli olarak, arkası kesilmeden, ara vermeden, müstemirren, vira
encümen07:48:33
Yarkurul, komisyon, komite
Vale07:48:32
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
Vesvese07:48:31
Şüphe, kuruntu, işkil
süreğen07:48:30
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
herek07:48:29
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
Limonluk07:48:28
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
sıyga07:48:27
Kip
hissiyat07:48:27
Duygular, sezişler
TASMA07:48:26
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
Yahudi07:48:25
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
kapçık meyve07:48:25
Meşe palamudu, ceviz gibi açılmayan, tek taneli kuru meyve
tasdik07:48:23
Doğrulama
yapılabilirlik07:48:22
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
sürüngen07:48:22
Sürüngenlerden olan (hayvan)
kalıtımsal07:48:21
Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, ırsî
adapte07:48:20
Uyarlanmış
gözde07:48:20
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
dinginlik07:48:18
Dingin olma durumu, durgunluk, sükûnet
Saymanlık07:48:18
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
Bildirme07:48:18
Bildirmek işi, beyan
cihan07:48:17
Evren, âlem
meşgul07:48:16
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
korkusuzluk07:48:16
Korkusuz olma durumu
sapaklık07:48:15
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Tespit07:48:14
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
avanaklık07:48:14
Avanak olma durumu, avanakça davranış
kalak07:48:12
Burun, burun ucu
Maral07:48:12
Dişi geyik, meral
köy ihtiyar meclisi07:48:11
Köy ihtiyar heyeti
kokuşuk07:48:11
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
pintilik07:48:09
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
tirbuşon07:48:08
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
Nevazil07:48:07
Nezle, ingin, dumağı
GERDEK07:48:06
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
dilleşmek07:48:05
Dırlaşmak
zorla07:48:04
Zor kullanarak, zecren; metazori
dudak boyası07:48:03
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
ispanyol dansı07:48:01
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
kemikli balıklar07:48:00
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı
matlup07:48:00
İstenilen, aranılan
cebirsel07:47:58
Cebirle ilgili
ifşa07:47:57
Herhangi gizli bir şeyi, açığa çıkarma, yayma
ayrık07:47:57
Ayrılmış
dalyan ağı07:47:56
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
Çoban köpeği07:47:55
Sürüyü koruyan iri cins köpek
bataklık baykuşu07:47:53
Baykuşgiller familyasından, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü, ishak kuşu (Asio flammeus)
belediye07:47:52
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
taşınmaz07:47:52
Taşınamayan
şoset07:47:50
Kısa çorap
farba07:47:50
Fırfır, farbala
ermiş07:47:49
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
ahşa07:47:48
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
AĞZINA KADAR07:47:47
boş yeri kalmayacak biçimde
mutabakat07:47:46
Uyuşma, anlaşma, itilâf
çığırtkan07:47:45
Çağırtkan
atama07:47:44
Atamak işi, tayin
tavşan dudağı07:47:43
Doğuştan yarık dudak
el değmemiş07:47:39
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
akson07:47:38
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
tavuk balığı07:47:36
Mezgit
piyade07:47:35
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
Arlı07:47:34
Namuslu, utangaç, sıkılgan
İHTİRAS07:47:33
Aşırı, güçlü istek
Islık07:47:32
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
dayanıklı07:47:31
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
çiftlik kâhyası07:47:30
Çiftlik işlerini yöneten kimse
temin etmek07:47:29
korkusunu gidermek, güven vermek
içe kapanıklık07:47:28
İçe kapanık olma durumu
aterina07:47:27
Gümüş balığı
özgeci07:47:26
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
otoriter07:47:24
Yetkeli, otoriteli
istinatgah07:47:22
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
asilik07:47:21
Asi olma durumu, isyan etme, isyankârlık
karayanık07:47:20
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
Es07:47:19
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
küskünlük07:47:18
Küskün olma durumu, küsü
kazevi07:47:16
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil