azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

azaltma21:41:23
Azaltmak işi
huysuzluk21:41:14
Huysuz olma durumu
mana 21:41:10
Anlam
eklem bacaklılar21:41:05
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı
TEDBİR21:40:01
Önlem
polo21:39:30
Çevgen
MÜŞFİK21:39:06
Sevecen, şefkatli
hiciv21:37:08
Yergi
sırdaş21:35:30
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
narıbeyza21:35:26
Akkor
gözlükçü21:34:06
Gözlük satan veya onaran kimse
acemice21:33:42
Toyca, beceriksizce
dadaş21:33:13
Erkek kardeş
kan grubu21:32:48
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
uzlaştırma21:32:31
Uzlaştırmak işi
yumak21:30:50
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
tasvip etmek21:30:37
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
hasetçi21:30:36
Kıskanç, günücü
puşt21:30:27
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
hamsi21:30:18
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
minyon21:29:41
İnce, küçük, sevimli, cici, çıtı pıtı
tezgah21:28:04
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
tababet21:27:57
Hekimlik
şen21:27:52
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
Samimiyet21:27:21
İçtenlik
gövdelenmek21:27:21
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
somurtkanlık21:27:00
Somurtkan olma durumu
destancı21:26:49
Destan yazan veya anlatan kimse
kayın peder21:26:40
Kaynata
Ağ tabaka21:26:31
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
KOMODİN21:25:32
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot
kamış21:25:32
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
direktif21:25:31
Yönerge, talimat
ibik21:25:28
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
itimatlı21:25:14
Güvenilir
Tiner21:24:24
Boyanın yoğunluğunu azaltmak için kullanılan terebentin gibi sıvı inceltici
Azlık21:23:22
Az olma durumu
lamel21:23:03
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
ÖDÜN21:22:56
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
ata21:21:57
Baba
acemilik21:21:21
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
ezkaza21:20:46
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
tambura21:20:41
Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
ömre bedel21:20:37
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
rüesa21:20:17
Başkanlar
faşist21:19:37
Faşizm yanlısı olan (kimse, görüş vb.)
tul21:19:35
Uzunluk
İMAJ21:19:27
İmge
püskürtü21:18:46
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
dereden tepeden konuşmak21:18:05
gelişigüzel konuşmak, rastgele konular üzerinde konuşmak
kartpostal21:17:28
Genellikle dik dörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli posta kartı, kart
aşma21:17:19
Aşmak işi
ISTILAH21:15:20
Terim
fakih21:14:56
Fıkıh bilgini
imek21:14:30
bk. ek fiil
doğru dürüst21:13:35
Tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız
KADEME21:12:37
Aşama, basamak
ani21:12:21
Bir anda oluveren, apansız
tümel kavram21:11:20
Kapsamına aldığı bütün nesneleri gösteren kavram
ortada21:10:54
görünür yerde, göz önünde
iç evlilik21:10:48
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
bağlantısız21:10:48
Aralarında bağlantı bulunmayan
antika21:10:20
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
ana21:08:57
Çocuğu olan kadın, anne
Psikolojik21:07:53
Ruh bilimsel, ruh bilimi ile ilgili
ihsan21:07:35
İyilik etme, iyi davranma
MANASIZ21:07:30
Anlamsız
sallamak21:07:20
Bir işi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, savsaklamak
yayılımcılık21:06:35
Emperyalizm
mevsuf21:05:49
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
düşünce21:05:33
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
ilâm21:05:28
Bildirme, anlatma
habeş21:05:13
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
kiloton21:04:19
Değeri bin ton olan kütle birimi
yaramaz olmak21:03:58
yaramazlaşmak
mafiş21:03:48
Yok, kalmadı
geri çekilmek21:03:44
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
günlük ağacı21:03:43
Asya"nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika"da yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad
muhit21:03:36
Çevre, yöre
turnagözü21:03:01
Berrak ve parlak sarı
alt kurul21:02:57
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
simetrisiz21:02:50
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
karık21:02:40
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
nitelikli işçi21:00:58
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
dren20:59:56
Hendek
kesafet20:59:51
Çokluk, sıklık
korner20:59:40
Köşe
EKSKAVATÖR20:59:12
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
toksikomani20:58:49
Uyuşturucu madde tutkunluğu
yükümlü20:58:36
Yükümü olan, mükellef
yüzgeç20:58:30
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
yolsuzluk20:57:45
Yolsuz olma durumu
Dölüt20:57:22
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
keven20:55:02
Geven
damıtma20:54:19
Damıtmak işi, taktir
Canlı20:53:38
Canı olan, diri, yaşayan
güneş takvimi20:53:10
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
Mecmua20:52:52
Dergi
edebiyat bilimi20:52:26
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
memat20:52:24
Ölüm
Fark20:52:23
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
Duvar20:52:17
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
peşrev20:51:41
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
F20:51:30
Flüor"un kısaltması
Fal20:51:26
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
Ağırbaşlı20:51:19
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
karış20:50:54
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
miraç20:50:49
Göğe çıkma
TORİK20:50:36
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
büyüme20:50:33
Büyümek işi
kapitülâsyon20:50:27
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
İdea20:50:24
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
Hasımlık20:50:12
Hasım olma durumu
bölünme20:50:06
Bölünmek işi
sermayeci20:49:43
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
Zaman20:49:39
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
bu20:49:33
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
nüfus20:49:31
Kişi
sürgülemek20:49:24
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
püskürme20:49:21
Püskürmek işi
Toptancı20:49:16
Toptan satış yapan tüccar
devletleştirme20:49:00
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
parlak20:48:58
Parlayan, ışıldayan
pınar20:48:56
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
sadakatsizlik20:48:56
Sadakatsiz olma durumu
bek20:48:54
Sert, katı; sağlam
geleni20:48:51
Tarla faresi, büyük fare
tur atmak20:48:45
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
GENİŞ20:48:40
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
yer biçimleri20:48:38
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri