azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

kama14:54:17
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
iskele14:53:55
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
bal peteği14:53:41
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
öldürmek14:53:03
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
mülhakat14:52:44
Bir bütüne katılanlar, ekler
sıkı düzen14:52:43
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
mazruf14:52:33
Zarf içine konmuş, zarflı
öşür14:52:28
Aşar, ondalık
toplum14:51:19
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
labirent14:50:57
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
antropolog14:49:54
İnsan bilimi uzmanı
eşlik14:46:38
Eş olma durumu
istimbot14:46:36
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
işlev yitimi14:46:17
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
Üçgül14:46:04
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
mevzu14:45:43
Konu
KAZIMA RESİM14:44:55
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
gürlük14:44:51
Gür olma durumu
Benek14:44:42
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
lebalep14:44:15
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
güvenilirlik14:43:52
Güvenilir olma durumu
Pervane14:43:36
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
tümsek14:43:18
Küçük tepe
karşılıklı yapraklar14:43:09
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
TUNÇ14:42:50
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
riyaziye14:41:41
Matematik
mikrop14:41:27
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
Kuvvetsiz14:41:19
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
kel14:40:58
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
etkime14:40:31
Etkimek işi, tesir
kıraç14:40:04
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
köken bilimci14:39:52
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
tevettür14:39:42
Gergin duruma gelme, gerilme
erkli14:38:39
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
mühim14:38:26
Önemli
pamuk14:37:49
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
Slavca14:37:36
Slav dili
Şipşak14:37:23
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
naziklik14:36:20
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
yığılma14:36:08
Yığılmak işi
Ay14:35:51
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
aksiyon14:35:34
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
nısfiye14:35:26
Bir çeşit kısa ney
haykırış14:35:06
Haykırmak işi veya biçimi
yakışıklı14:35:01
(erkek için) Güzel, gösterişli
arıtıcılık14:34:27
Arıtma işi
tedavül14:34:07
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
müessis14:33:43
Kurucu
Sağlama14:33:35
Sağlamak işi
dük14:33:32
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
biteviye14:33:19
Aynı biçimde, sürekli olarak
evsiz barksız14:33:07
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
Müsavat14:32:43
Eşitlik, denklik
Tebligat14:31:55
Bildirim
muhtemel14:31:31
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
ATLAS14:31:25
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
hile14:31:19
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
ihata14:31:11
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
musallat olmak14:31:07
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
mesabe14:30:39
Derece, değer, rütbe
Aldanmak14:30:22
Bir hileye, bir yalana kanmak
eşkenar dörtgen14:30:15
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
mekanizma14:30:10
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
kurçatovyum14:29:19
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
gereklilik14:28:40
Gerekli olma durumu, lüzum
GÜCÜMSEME14:28:09
Gücümsemek işi veya durumu
velilik14:27:55
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
sunma14:27:41
Sunmak işi
yılgı14:27:27
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
tutsaklık14:27:00
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
inanma14:26:45
İnanmak işi
umar14:26:22
Çare
takdir etmek (veya eylemek)14:26:21
beğenmek
vezneci14:25:45
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
göbek dansı14:24:40
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
egzersiz14:24:38
Alıştırma
bakire14:24:26
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
atlıkarınca14:24:17
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
mercimek14:22:58
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
söyleyiş14:22:22
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
Kalıp14:22:12
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
doğal14:22:02
Tabiî
başkumandan14:21:40
Başkomutan
saf14:21:15
Dizi, sıra
bun14:21:05
Sıkıntı
bağsız14:19:05
Bağı bulunmayan
seyreklik14:18:38
Seyrek olma durumu
ZEN14:18:17
Kadın
beleş14:17:11
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
döşeme14:17:09
Döşemek işi
postiş14:16:49
Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
fiktif14:16:45
İtibarî
müsrif14:16:16
Tutumsuz, savurgan
Solak14:16:15
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
yaftalamak14:16:10
Yafta asmak
kart14:14:38
Gençliği ve körpeliği kalmamış
cinsiyet14:13:37
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
AKSAK14:13:09
Aksayan, hafifçe topallayan
yanlışlık14:13:03
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
öznel14:12:58
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
şedit14:12:10
Yeğin, şiddetli
kas14:12:06
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele
muhasip14:11:39
Sayman, muhasebeci
mahiyet14:11:02
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
papaz14:10:45
Hristiyan din adamı
diyapozitif14:09:26
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
Kapan14:08:17
Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak
karşıtlık14:08:10
Karşıt olma durumu, zıddiyet, mübayenet, tezat, kontrast
şarbon14:07:28
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
kandırılma14:07:22
Kandırılmak işi
teessür14:06:29
Üzülme, üzüntü
teessüf14:06:23
Acınma, yazıklanma, yerinme
antika14:06:21
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
Tomar14:06:08
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
Göl ayağı14:05:18
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
bet14:05:04
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
kabul14:05:03
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
çırnık14:03:15
Küçük boyda kayık
Damıtıcı14:01:25
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
sofra14:01:23
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
kamarot14:00:51
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
iktisap etmek13:58:20
kazanmak, edinmek
lânet13:57:55
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
ağızotu13:57:10
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
megaloman13:55:09
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
zorlamak13:54:26
Üstelemek, ısrar etmek
saya13:54:24
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
ivinti13:54:07
Çabukluk, hız, sür"at
aceleci13:54:03
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
nefha13:53:58
Güzel koku