azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

ortakçı00:20:09
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
beraat00:19:38
Aklanma
mal00:19:17
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
Zeveban00:19:05
Erime
boy bos00:18:57
Vücudun yapısı bakımından biçimi
politik00:18:56
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
mışıl mışıl00:18:28
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
gerdanlık00:18:15
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
keyfi00:17:43
İsteğe bağlı olan
işlev00:17:30
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
zemin00:17:05
Taban, döşeme, yer
nektar00:16:50
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
koyun00:16:46
Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries)
çekirdek00:16:32
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
işmar00:16:25
El, göz veya baş ile yapılan işaret
logos00:16:09
bk. deyi
çuha00:16:03
Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş
yeğ00:15:55
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
deve kini00:15:44
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
döküntü00:15:42
Dökülmüş, saçılmış şeyler
tarlakoz00:14:58
Bir tür küçük manyat ağı
aklamak00:12:32
Başarılı gösterilmek, değerli olarak nitelendirilmek
uzunçalar00:11:02
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
sarmak00:10:36
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
örtü00:10:19
Örtmek için kullanılan şey
korkak00:10:13
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
şamatacı00:10:09
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
Terör00:09:53
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
gülle00:08:37
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
hiç değilse (veya hiç olmazsa)00:08:31
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
rotil00:08:30
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
Çabuk00:08:27
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
taaffün00:08:24
Kokuşma, pis kokma
kekre00:07:54
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
ezgi00:07:42
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
akşam00:06:51
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
bahane bulmak00:06:48
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
kazayağı00:06:47
Ispanakgillerden, yaprakları kaz ayağına benzeyen bir bitki (Chenopodium)
darmadağınık00:06:43
Darmadağın olmuş
salahiyettar00:05:37
Yetkili
limitet00:05:31
Sınırlandırılmış, sınırlı
natürmort00:05:26
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
ayniyat00:04:41
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
MUSANDIRA00:04:18
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
dip00:04:06
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
dalgalı00:03:32
Dalgası olan
alesta00:03:29
Harekete hazır, tetikte
KALE00:02:58
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
mayın00:02:40
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
piknik00:01:53
Kırda yenen yemek
org00:01:49
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
kabza00:01:38
Tutulacak yer, tutak, sap
branş00:01:21
(bilim için) Dal, kol
budala budala00:01:03
budala gibi, budalaca
Stadyum00:00:39
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
Hare00:00:24
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
kıymetlilik00:00:19
Değerlilik
keler23:59:21
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
derbent23:59:19
İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz
fak23:59:11
Tuzak, kapan
kış23:59:05
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
yöntem bilgisi23:58:49
Metot bilgisi
tam23:58:39
Eksiksiz, kesintisiz
çocuk23:56:42
Küçük yaştaki oğlan veya kız
litre23:56:42
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
Hiper23:54:56
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
içitim23:54:51
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
hüsnüniyet23:54:41
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, temiz yüreklilik, iyi dilek, iyi niyet
elden ele23:53:59
Bir kişiden ötekine
makyajcı23:53:45
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
gamsele23:53:02
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
kaset23:52:46
İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu
ılgın23:52:07
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
germen23:52:06
Kale, kermen
Dinsiz23:50:14
Dinî inancı olmayan
nüzul23:50:07
İnme, felç
yüzücü23:49:15
Yüzme sporu yapan kimse
deneyci23:48:52
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
şahadetname23:48:51
Diploma, sertifika, bröve
İçli dışlı23:48:39
Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli benli, aşırı teklifsiz
hediye etmek23:48:30
armağan olarak vermek
indirimli23:48:19
Fiyatında değer düşürümü yapılmış, tenzilâtlı, ıskontolu
Albay23:47:58
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
köpürme23:47:55
Köpürmek işi
yakin23:47:15
Sağlam, kesin bilgi
Ata23:46:49
Baba
sömürmek23:46:36
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
gevşeklik23:46:12
Gevşek olma durumu
KİR23:45:43
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
beyincik23:45:03
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
yoğunlukölçer23:44:53
Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre
beşbıyık23:44:46
İri muşmula
İSTİKRAR23:44:07
Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
hukuk23:44:05
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
fiziksel23:43:35
Fizikle ilgili olan
ağlatı23:43:00
Trajedi
balama23:42:45
Orta oyununda Rum tipi
sahanlık23:41:09
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
gevşemek23:40:50
Çözülmek
ÇEŞME23:40:49
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
germe23:40:37
Germek işi
Kavi23:39:58
Dayanıklı, güçlü, zorlu
is23:39:41
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
kundaklama23:39:37
Kundaklamak işi
kakao23:38:36
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
RAFADAN23:38:31
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
sonra23:38:09
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
Problem23:37:55
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
muhayyer23:37:44
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
probabilizm23:37:03
Olasıcılık
mala23:36:53
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
barata23:36:50
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
pudralık23:36:48
Pudra kutusu
musikar23:36:29
Gagasındaki deliklerden rüzgâr estikçe türlü sesler çıktığına inanılan bir masal kuşu
merek23:36:19
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
Maron23:35:25
Kestane rengi
hassaslık23:34:58
Hassas olma durumu, hassasiyet
HAVA23:34:52
Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
çobanlama23:34:31
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
hır23:33:47
Kavga, dalaş
zarar vermek23:33:46
kötülük etmek
itimat etmek23:33:36
güvenmek
zekâ yeteneği23:33:02
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti
duyuru23:32:59
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
gren23:32:06
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
gönül almak (veya gönlünü almak)23:32:01
sevindirmek
dal23:31:50
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
ekme23:30:37
Ekmek işi
koşma23:30:27
Koşmak işi
top23:30:04
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak