azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

azaltma08:20:19
Azaltmak işi
Çehre08:20:16
Yüz, sima
kimi zaman08:20:16
Ara sıra, bazen
Külliyen08:20:15
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
fonem08:20:15
Ses birimi
küsmek08:20:15
Görevini yerine getirememek
Denge08:20:14
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
talih kuşu08:20:14
İyi talih
nedensellik08:20:13
Nedensel olma durumu, illiyet
gümüş balığıgiller08:20:13
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
bohem08:20:13
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
Şifre08:20:12
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
Rivayet08:20:12
Söylenti
MAZERET08:20:12
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
Engelleme08:20:07
Engellemek işi
düşkünlük08:20:07
Düşkün olma durumu, iptilâ
el âlem08:20:00
Herkes, el gün, yabancılar
Antimon08:19:58
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
altın kökü08:19:52
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
tuğra08:19:50
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
nefes nefese kalmak08:19:48
soluğu tıkanacak gibi olmak
Antidot08:19:44
bk. panzehir
deveci08:19:41
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
Bilgisayar08:19:40
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
askılık08:19:37
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
Menşe08:19:36
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
şölen08:19:35
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
fütüvvet08:19:35
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
sal08:19:32
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
hafifseme08:19:31
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
babalık08:19:28
Baba olma durumu
SARA08:19:27
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik
yer mumu08:19:26
Petrol ve terebentin içinde eriyen, doğal hidrokarbonlardan oluşan bir tür mum, ozokerit
hak08:19:24
Tanrı"nın adlarından biri
y08:19:23
İtriyum"un kısaltması
baştankara08:19:22
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
NİMET08:19:22
İyilik, lütuf, ihsan
tifüs08:19:22
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma
açığa çıkarmak08:19:19
işinden çıkarmak
kadınsılık08:19:18
Kadınsı olma durumu
akımtoplar08:19:18
Akü, akümülâtör
SICAKLIK08:19:17
Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
DEĞERLİ08:19:14
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
beka bulmak08:19:13
ölmezlik erdemine ulaşmak, ölümsüzleşmek
bağlantı08:19:13
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
deme08:19:09
Demek işi
Portekizce08:19:07
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
YIKILMA08:19:05
Yıkılmak işi
apaçıklık08:19:03
Apaçık olma durumu
cavalacoz08:19:01
Değersiz, önemsiz, derme çatma
dadı08:18:59
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
okazyon08:18:57
Fırsat
öz denetim08:18:57
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
ocak başı08:18:55
Ocağın başında yemek yenilen yer
yat08:18:55
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
konsey08:18:54
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
nöbet08:18:52
Sıra, keşik
Güven08:18:50
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
sessiz yürüyüş08:18:49
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
hısım akraba08:18:46
Yakın ve uzak bütün akrabalar
madeni08:18:44
Madensel, madenle ilgili
kuş bilimi08:18:42
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
Gönenç08:18:40
Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, refah
Işın bilimci08:18:37
Işın bilimi uzmanı, radyolog
ücra08:18:37
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
sübjektivist08:18:36
Öznelci
DÜZGÜN08:18:35
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
Gök08:18:34
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
ıssız kalmak08:18:34
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
rahatsız08:18:34
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
Şarkı08:18:33
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
yaygı08:18:32
Yere veya döşeme üzerine serilen örtü, yazgı
çayhane08:18:30
Çay evi
bisikletçi08:18:28
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
şinanay08:18:26
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
Diyapozitif08:18:24
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
delgeç08:18:22
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
ısı08:18:20
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
fıkıh08:18:18
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
AYIRMA08:18:11
Ayırmak işi
çarçabuk08:18:10
Pek çabuk, çabucacık, hemencecik, tez elden
düşünür08:18:09
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
hamle08:18:09
İleri atılma, atılım
fındık08:18:07
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
lüfer08:18:05
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
lügat08:18:01
Kelime, söz, sözcük
azmanlaşma08:17:47
Azmanlaşmak işi
çoktan (veya çoktandır)08:17:44
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
antipati08:17:38
Sevimsizlik, soğukluk
naaş08:17:33
Ölen kimsenin vücudu, ceset
kazançlı08:17:31
Kazanmış olan
kondansatör08:17:29
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
konsolos08:17:28
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
otama08:17:27
Otamak işi, tedavi
lümen08:17:24
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
hediye08:17:22
Armağan
ARABA VAPURU08:17:22
Arabalı vapur
Perdah08:17:19
Parlatma, parlaklık verme
telef08:17:17
Yok etme, öldürme
dikit08:17:17
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
cümle bilgisi08:17:16
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
Fıtrat08:17:12
Yaradılış, hilkat
zeki08:17:10
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
Hayat08:17:08
Yaşam, dirim
Hayta08:17:06
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
muvaffakiyet08:17:04
Başarı
yeknesaklık08:16:58
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
organizma08:16:56
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
KİFAYET08:16:55
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
Komplike08:16:54
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
yağlı08:16:53
Üzerinde veya içinde yağı olan
kurşun08:16:52
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
yerici08:16:52
Yeren, yermek işini yapan
güverte08:16:52
Gemide ambar ve kamaraların üstü
KALDIRAÇ08:16:50
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
yönetmenlik08:16:48
Yönetmen olma durumu
tam sayı08:16:47
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
zati08:16:46
Zaten
zapt08:16:44
Zor kullanarak ele geçirme
zayi08:16:42
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
Demek08:16:42
Söylemek, söz söylemek
zade08:16:40
Oğul, evlât
sevici08:16:38
Eş cinsel kadın
zait08:16:34
Çoğaltan, artıran
ASALAK08:16:32
Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak, onun zararına yaşayan başka canlı, tufeyli, parazit
seyrekleştirme08:16:30
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
YEMEK08:16:26
Yemek yeme, karın doyurma işi
Söz arasında08:16:25
konuşma sırasında
kapuçin08:16:22
Lâtin çiçeği
devlet bankası08:16:22
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka