azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

Cari10:22:14
Akan
yakamoz10:22:14
Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı
aba gibi10:22:13
(kumaş için) kaba ve kalın
kendi adına10:22:11
salt kendi için, kendisi hesabına
Rahip10:22:09
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
göğüs kemiği10:22:06
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
DİNAR10:22:05
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
Ruh bilimci10:21:57
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
kerkenez10:21:51
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
yabanî mercanköşk10:21:49
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
pinhan10:21:41
Gizli, saklı, gizlenmiş
zıypak10:21:31
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
çok seslilik10:21:30
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
göz altı kremi10:21:29
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
kimyacı10:21:14
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
SONUÇSUZ10:21:10
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
Dış10:21:10
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
TUTTURMAK10:21:07
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
kalbur10:21:06
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
Bağış10:20:41
Bağışlamak işi veya biçimi
tesadüfen10:20:38
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
süyüm10:20:37
İğneye geçirilen bir sap iplik
Yapma10:20:32
Yapmak işi
Statik10:20:15
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
narkoz10:20:11
İlâçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu
kafile10:20:11
Birlikte yolculuk eden topluluk
börtme10:20:10
Börtmek işi
kalsiyum oksit10:20:10
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
tanrıcılık10:20:09
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
şeref10:20:08
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
kavas10:20:07
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
böyle10:20:07
Bunun gibi, buna benzer
ayni10:20:05
Gözle ilgili
oyum10:19:52
Oymak işi
öncü10:19:52
Önde gidip haber ulaştıran kimse
kan grubu10:19:50
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
Günah10:19:48
Dince suç sayılan iş veya davranış
evlik10:19:48
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
düzenek10:19:48
Mekanizma
şaşırmak10:19:48
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
Duyurmak10:19:42
İlân etmek
mühlet10:19:34
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
tecrübe etmek10:19:31
denemek, sınamak
çapraşık10:19:13
Karışık, dolaşık
kasem10:19:13
Ant içme, yemin etme
seziş10:19:10
Sezmek işi veya biçimi
İDARE10:19:10
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
ama10:19:09
Görmez, kör
İkram10:19:09
Konuğu ağırlama
okyanus mavisi10:19:07
Koyu mavi
KÜÇÜK ÖNERME10:19:01
Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minor
Ek10:18:58
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
kriminoloji10:18:53
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
küstüm otu10:18:40
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
argon10:18:39
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
ferdiyetçilik10:18:39
Bireycilik
ulema10:18:39
Bilginler
çubuklu10:18:39
Çubuğu olan
libido10:18:38
Cinsel iç güdünün belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünü
istavrit10:18:38
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
Gölgelik10:18:36
Gölge altında bulunan yer
meslek seçmek10:18:36
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
Nüzul10:18:32
İnme, felç
uçak alanı10:18:20
bk. alan
izdivaç10:18:19
Evlenme
teşkil10:18:11
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
KIraat etmek10:18:09
okumak
Su kabı10:18:06
Su koymaya yarayan kap
merkeziyetçilik10:18:06
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
pespaye10:18:05
Alçak, soysuz, aşağılık
Misina10:18:01
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
bir çokları10:18:01
çok sayıda olan (kimse veya şey)
Çomak10:17:59
Değnek
kaypak10:17:58
Kayagan, kaygan
yaralamak10:17:56
Gücendirmek, incitmek, kırmak
teşhis10:17:55
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
cüda10:17:55
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
kırıtma10:17:52
Kırıtmak işi, cilve, işve
kepazeLİK10:17:50
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
VÜCUT ISISI10:17:50
Vücutta olması gereken normal ısı
Sulh10:17:50
Barış
sözlü10:17:29
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
keman yayı10:17:13
Kemana takılan ses vermeyi sağlayan tel
Basamak10:17:12
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
teselli etmek (veya vermek)10:17:11
avutmak, avundurmak
BİLLUR10:17:09
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
ahenk kaidesi10:17:08
bk. ünlü uyumu
yalancı öd ağacı10:17:07
Kalembek
sebatsız10:17:07
Sebat etmeyen
Önceki10:17:07
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
özlük10:17:00
Bir şeyin durumu, mahiyet
cenk etmek10:16:58
savaşmak, mücadele etmek
şal örneği10:16:58
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
Sekreter10:16:57
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
gönderme10:16:47
Göndermek işi, irsal
cin fikirli10:16:40
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
yağhane10:16:39
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
divik10:16:30
Akkarınca, termit
uzak görüşlü10:16:30
Uzak görüş sahibi olan
muzaffer10:16:29
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
Tekdüze10:16:29
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
Budist10:16:29
bk. Buddhist
tahakkuk etmek10:16:28
gerçekleşmek
MERT10:16:23
Yiğit
aşırılık10:16:22
Aşırı olma durumu
yaylı araba10:16:20
Yaylı
geyik10:16:15
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
akbaş10:16:14
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
baştan savma10:16:14
üstünkörü, özen göstermeden
etkinlik10:16:13
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
SAKSAĞAN10:16:12
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
şan10:16:12
Ün, san, şöhret
aşiret10:16:12
Oymak
uyuşukluk10:16:11
Uyuşuk olma durumu
Ayık10:16:10
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
havali10:16:10
Çevre, yöre, dolay
arapça10:16:10
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
Taraça10:16:09
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
Mertebe10:16:09
Aşama, derece, rütbe
bölünme10:16:09
Bölünmek işi
bölük10:16:08
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
Yeni Dünya aslanı10:16:08
Puma
Casus10:16:08
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
yakın10:16:07
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
gözetleyici10:16:07
Gözetlemek işini yapan (kimse)
lekelenme10:16:06
Lekelenmek işi
tura10:16:06
Tuğra
peksimet10:16:06
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
İ10:16:05
İyot"un kısaltması
vazgeçme10:16:02
Vazgeçmek durumu