azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

Uyak18:28:50
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
Uzaklaşma18:28:49
Uzaklaşmak durumu
Sanki18:28:48
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
sövme18:28:42
Sövmek işi, sövgü, küfretme
YABAN ARISI18:28:40
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
YANLIŞ18:28:27
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
gazap18:28:20
Öfke, kızgınlık, hiddet
içli dışlı olmak18:28:18
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
düğün18:28:17
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence
kotarma18:28:16
Kotarmak işi
Dağ çayı18:27:39
bk. ada çayı
şamama18:27:37
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
nevroloji18:27:36
bk. nöroloji
TANIM18:27:36
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
BIKMA18:27:11
Bıkmak işi
korindon18:26:40
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
adalet18:26:36
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
yıkanma18:26:15
Yıkanmak işi
kaldırım18:26:09
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
Sahtekarlık18:26:07
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
filika18:25:54
Gemilerde bulundurulan sandal
FÜZE18:25:27
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
barsak18:25:24
Bağırsak
cebirsel18:25:23
Cebirle ilgili
adale18:25:05
Kas
bilgiçlik18:24:45
Bilgiç olma durumu
anlatmak18:24:38
İnandırmak, belirtmek
ARI18:24:34
Temiz, münezzeh
gelgeç18:24:31
Yerli, temelli olmayan, geçici
pederşahîlik18:24:26
Pederşahî olma durumu, ataerki
zarar18:24:08
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
pusu18:23:42
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
patlayıcı18:23:30
Patlama özelliği olan (madde)
özet18:23:15
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
İNDEKS18:23:07
Dizin
otsu18:22:57
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
ötücü18:22:55
Güzel öten, ötüşü güzel olan
sürdürümcü18:22:47
bk. abone
İcra vekili18:22:45
Bakan
canı cehenneme18:22:44
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
İMRENME18:22:37
İmrenmek işi, gıpta
mecAL18:22:16
Güçlük, dinçlik, derman, takat
Avanta18:22:14
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
fizik ötesi18:22:13
Doğa ötesi
alçı18:22:12
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
kivi18:22:09
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
an18:22:01
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
erkanıharp18:21:59
Kurmay
sessiz yürüyüş18:21:53
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
dayanıklı18:21:49
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
karmaşa18:21:24
Karmaşık olma durumu
fan18:21:10
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
yetişkin18:21:03
Yetişmiş, olgunlaşmış
mahvetme18:20:55
Mahvetmek işi
arkadaş olmak18:20:49
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
munis18:20:47
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
kamu yönetimi18:20:41
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
sadakatsiz18:20:40
Sadık olmayan
Yosma18:20:38
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
guttasyon18:20:17
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
mahrem18:19:16
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
Mızrak18:18:58
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
forvet18:18:56
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
itenek18:18:54
Piston
seyreltme18:18:34
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
sterilize etmek18:18:28
mikroplarını öldürmek
düşkün18:18:25
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
pervane gibi18:18:18
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
kışkırtıcı18:17:44
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
ekim18:17:43
Ekmek işi
baş kaldırmak18:17:39
ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek
ayın18:17:37
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
kontrolör18:16:57
Denetçi
süzgeç18:16:56
Sıvıları süzmeye yarayan araç
ceylânca18:16:54
Ceylân gibi, ceylâna uygun biçimde
böcek18:16:49
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
ebleh18:15:46
Akılsız, budala, alık
faz18:15:45
Evre, safha
basınç18:15:44
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
DEREBEYİ18:15:44
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
yaftayı yapıştırmak18:15:43
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
kabala18:15:42
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
ordonat18:15:41
Silâhlı kuvvetlerin savaş gereçlerini, araçlarını ve bunlara benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf (ordu donatım işleri sözünün kısaltması)
Kıvılcım18:15:41
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
beraber18:15:38
Birlikte, bir arada
fodul18:15:38
Üstünlük taslayan, kibirlenen
ruzname18:15:37
Günlük olayların yazıldığı defter
racon18:15:37
Yol, yöntem, usul
Ayrıcalıksız18:15:32
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
loş18:15:09
Yeterince aydınlık olmayan, yarı karanlık, az ışık alan
ortakçı18:15:07
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
Irmak18:15:00
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
örgütleme18:14:53
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
pekmez18:14:47
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
kül rengi18:14:29
Odunun yanmasıyla oluşan, külün akla kara arasındaki rengi, gri
ZEVK18:14:27
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
Ön18:14:25
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
kürdi18:14:24
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
hava bilgisi18:14:23
Meteoroloji
ayakta kalmak18:14:23
oturacak yer bulamamak
Öldürme18:14:22
Öldürmek işi
ÜNİTE18:14:21
Birlik, birleşmiş olma durumu
P18:14:21
Fosfor"un kısaltması
maden gazı18:14:17
Madende oluşan gaz
besi18:14:16
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
ahududu18:14:14
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
mühlet18:14:07
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
toryum18:13:52
Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, 112,6 yoğunluğunda, 1700° C de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element. Kısaltması Th
yararlanılma18:13:51
Yararlanılmak durumu
mahallî idare18:13:48
bk. yerel yönetim
plato18:13:36
Yayla
leçek18:13:35
Baş örtüsü, yün atkı
ARMADA18:13:34
Donanma
indirim18:13:33
Fiyatta yapılan değer düşürümü, tenzilât, iskonto
görececilik18:13:23
Görecilik
rota18:13:21
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
evlilik dışı18:13:20
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
ev bark18:13:19
Ev, mülk
mülhakat18:13:06
Bir bütüne katılanlar, ekler
araya girmek18:12:46
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
anıt18:10:54
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
uçurum18:10:51
Dik ve derin yamaç
SÜLALE18:10:50
Soy; ev, aile
medar18:10:06
Dönence
bankaya yatırmak18:10:04
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
reaya18:10:03
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
salepgiller18:10:01
Güzel çiçekli, vanilya, orkide, venüsçarığı, salep gibi bitkileri kapsayan, tek çenelilerden bir familya
gayret etmek18:09:41
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
kame18:09:24
Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş
kriter18:09:15
Ölçüt, kıstas