azaltma

1.İsimAzaltmak işi

Son Arananlar

azaltma01:47:32
Azaltmak işi
alakalı01:47:21
İlgili
yaban arısıgiller01:47:16
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
GERDANLIK01:47:15
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
çocuk bezi01:47:14
Bebeklerin altına bağlanan bez
tat01:47:11
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
müşkülpesent01:47:05
Güç beğenen, titiz
temiz kâğıdı01:46:49
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
Yakıt01:46:44
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
evcil hayvan01:46:39
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
taşıt01:46:38
Taşıma aracı
nafaka01:46:29
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
SEVİMSİZ01:46:28
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
Bakışımsız01:46:27
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
yatır01:45:58
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
günahsız01:45:45
Günahı veya suçu olmayan
Edinim01:45:39
Kazanma, iktisap
elekten geçirmek01:45:20
elemek
gülle01:45:10
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
empresyonizm01:44:53
İzlenimcilik
içli01:44:51
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
dolaylı anlatmak01:44:50
anıştırmak, ima etmek
deprem bilimi01:44:48
Depremleri, yer hareketlerini inceleyen bilim, sismoloji
hoş görmek (veya karşılamak)01:44:47
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
DOKUNUM01:44:36
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
fesh etmek01:44:29
bk. feshetmek
inan01:44:19
İnanmak işi
higrofil01:44:16
Nemcil
indiyum01:44:06
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
zulmet01:44:05
Karanlık
inhina01:44:01
Eğrilme, bükülme
Serzeniş01:43:49
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
tahmin01:43:38
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
haricî01:43:31
Dışla ilgili, dıştan olan
çentme01:43:24
Çentmek işi
kaybolmak01:43:23
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
urağan01:43:07
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
ahraz01:43:06
Dilsiz, sağır ve dilsiz
tabaklama01:43:03
Tabaklamak işi
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)01:42:56
demeç vermek
örtü01:42:50
Örtmek için kullanılan şey
ingiliz01:42:49
İngiltere halkından olan kimse
Saten01:42:30
Atlas
ergin01:42:29
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
mantar özü01:42:29
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
Kuvvetsiz01:42:21
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
KULLUK01:42:06
Kul olma durumu, kölelik
soyut01:42:06
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
kalker01:42:05
Kireç taşı
hemşire01:42:02
Kız kardeş, bacı
geyik dikeni01:41:55
bk. akdiken
İspiyoncu01:41:51
İspiyon
toyluk01:41:46
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
branş01:41:38
(bilim için) Dal, kol
kamacı01:41:36
Kama yapan veya satan (kimse)
silindir şapka01:41:35
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
toynak01:41:33
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
Çembalo01:41:24
Klâvsen
mehterhane01:41:23
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
evropiyum01:41:14
Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız tuzları ve bir tek oksidi bulunan parlak gri renkte bir element.Kısaltması Eu
çavuş kuşu01:41:10
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
asma01:41:07
Asmak işi
entertip01:40:45
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
birli01:40:32
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
anemi01:40:30
Kansızlık
inancılık01:40:30
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
acımasız01:40:28
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
bembeyaz01:40:25
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
ravent01:40:25
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
baskül01:40:05
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
ululama01:40:00
Ululamak işi
su testisi01:39:47
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
kuşkuculuk01:39:42
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
peso01:39:27
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
pepe01:39:22
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
pest01:39:17
Pes (II)
DAVRANIŞ01:39:08
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
peki01:39:06
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
elastik01:38:59
Elastikî
pano01:38:55
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
Mihver01:38:46
Eksen
sefir01:38:46
Elçi
paso01:38:44
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
pare01:38:31
Parça, kısım
bazlama01:38:13
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
kontralto01:37:58
Kadın seslerinin en kalını
türk01:37:56
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
tıraşlı01:37:55
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
GÜNCE01:37:55
Günlük (I)
bibliyografya01:37:54
Kaynaklar, kaynakça
paslanma01:37:53
Paslanmak işi
tektonik01:37:42
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
Deniz yeli01:37:15
İmbat
hayırlı01:37:13
Yararı, hayrı olan
kelli felli01:37:06
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
kazak01:36:46
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
rantabl01:36:41
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
açıklama01:36:39
Açıklamak işi, izah
kişi01:36:35
İnsan, kimse, şahıs
haset etmek01:36:31
kıskanmak, çekememek, günülemek
Edward Gorey01:36:26
H. G. Wells, T. S. Eliot gibi yazarların kitaplarına illüstrasyonlar yapan, 1925 Doğumlu Ünlü ABD"li illütstratör, yazar,şair.
Kenevir01:36:23
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
başvuru01:36:12
Başvurmak işi, müracaat
ÜFUL01:35:59
(yıldız için) Batma
cahil01:35:56
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
masal01:35:51
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
canan01:35:51
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
Ölmüş01:35:48
Ölen, ölü olan
firavun01:35:46
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
allık01:35:45
Al olma durumu
köşe bucak01:35:40
Göze çarpmayan yer
değer düşürümü01:35:33
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
atılganlık01:35:32
Atılgan olma durumu
kasık biti01:35:32
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
rüzgar gülü01:35:25
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
sucuk01:35:20
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
yürekli01:35:14
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
koleksiyonculuk01:35:12
Koleksiyoncunun yaptığı iş
mikyas01:35:06
Ölçek, ölçü
böbrek01:35:00
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
pikap01:35:00
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
misket01:34:59
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
göt01:34:57
Anüs
gül01:34:51
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
abat01:34:50
Bayındır, mamur
bezeme01:34:47
Süsleme, tezyin
çakın01:34:46
bk. çakım
poli01:34:45
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
pipi01:34:36
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
pide01:34:31
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek