ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

komi13:45:16
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
koro13:45:11
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk
kalkan bezi13:45:10
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
koza13:45:09
İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak
kalsiyum oksit13:45:06
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
barak13:45:03
Tüylü, kıllı çuha, kebe
bühtan13:44:58
Kara çalma, iftira
Kırıcı13:44:58
Kırmak işini yapan
ANLAM13:44:56
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
Tanrı bilimi13:44:53
İlâhiyat, teoloji
yanıt13:44:51
Cevap
müteakip13:44:49
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
tezek13:44:49
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
konuşkan13:44:46
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
eşmek13:44:44
Araştırmak, incelemek
peleng13:44:42
Panter
yordam13:44:41
Çeviklik, çabukluk
namussuz13:44:38
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
otağ13:44:36
Büyük ve süslü çadır
salhane13:44:34
Kesim evi, kanara, mezbaha
ışıldak13:44:31
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
şaşmaz13:44:28
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
Kerkes13:44:25
Akbaba
dâhiliye13:44:23
(devlet yönetiminde) İç işleri
kıraç13:44:18
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
sağlamlaştırma13:44:17
Sağlamlaştırmak işi
maymun balığı13:44:15
Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris)
Tırpan13:44:13
Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb. biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak
Teşkil13:44:08
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
müzayaka13:44:05
Sıkıntı, darlık, parasızlık
öze13:44:05
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
esnasında13:44:03
Sırasında, olduğu anda
muharebe13:43:55
Savaşma, vuruşma, harp etme, iki ordu arasındaki çarpışma, savaş
kızıl13:43:54
Parlak kırmızı renk
yaşlanma13:43:52
Yaşlanmak işi
mübalâğacı13:43:50
Abartıcı
bengi13:43:48
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
ses yitimi13:43:47
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
mehter13:43:44
Mehterhane takımında görevli kimse
Salahiyet13:43:39
Yetki
sevecenlik13:43:39
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
Gülmece13:43:37
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
Gezegen13:43:34
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
İfa13:43:29
Bir işi yapma, yerine getirme
barut rengi13:43:27
Koyu giri
balet13:43:25
Bale yapan erkek sanatçı
görüngü bilimi13:43:22
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
krom13:43:20
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
kros13:43:17
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
Arpa13:43:15
Buğdaygillerden, taneleri ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki (Hordeum vulgare)
yatkın13:43:12
Bir yana eğilmiş, yatık
bopstil13:43:10
Züppece giyiniş biçimi
sentetik13:43:09
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
dun13:43:07
Alçak, aşağı, aşağılık
işgüzar13:43:05
Eli işe yatkın, becerikli
Deneyimsiz13:42:58
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
kuzey kutbu13:42:58
İki kutuptan ekvatorun kuzey tarafında yer alan kutup bölgesi
BELKİ13:42:53
Muhtemel olarak, olabilir ki
geoit13:42:50
Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır
tabur13:42:48
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
atık13:42:44
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
sazangiller13:42:43
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
kavi13:42:40
Dayanıklı, güçlü, zorlu
bilgin13:42:38
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
tebrik13:42:31
Kutlama
yer değiştirmek13:42:30
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek
inhilal13:42:28
Dağılma, bölünme, parçalanma
Miza13:42:26
Kumarda ortaya sürülen para
Görkem13:42:23
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
değişiklik13:42:21
Değişik olma durumu
yahut13:42:16
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
içe kapanıklık13:42:13
İçe kapanık olma durumu
atardamar13:42:11
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
künk13:42:11
Pişmiş toprak veya çimentodan yapılmış kalın su borusu
orospu13:42:06
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
temelli13:42:04
Herhangi bir nitelikte temeli olan
HARE13:41:59
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
holmiyum13:41:58
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
hileci13:41:55
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
deveci13:41:53
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
şairane13:41:50
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
yaradan13:41:48
Tanrı
çatal ağız13:41:45
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
MUVAZİ13:41:40
Koşut, paralel
payen13:41:38
bk. pagan
YILANKAVİ13:41:35
Dolambaçlı, dolanarak giden
yer sıçanı13:41:33
Köstebek
ise13:41:30
tapıNak13:41:26
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
piç etmek13:41:23
yapayım derken bozmak, çıkmaza sokmak
Müttefik13:41:14
Bağlaşık
batak13:41:09
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak
BESTE13:41:02
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
migren13:40:59
Yarım baş ağrısı
kup13:40:57
Giysi kesimi, kesimle verilen biçim
gönül bağı13:40:53
Sevgi bağı, duygusal ilişki
ihya13:40:52
(yeniden) Canlandırma, diriltme
önem vermek13:40:49
değer vermek, önemli saymak
fırıldak çiçeği13:40:48
Çarkıfelek
jeoloji13:40:47
Yer bilimi
Arp13:40:45
bk. harp (II)
kabul13:40:44
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
esenlemek13:40:40
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek
RÜTBESİZ13:40:37
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
maşuka13:40:34
Sevilen, âşık olunan (kadın)
çocuk bakıcısı13:40:32
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
oranlama13:40:29
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
incil13:40:19
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
kahvehane13:40:16
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
renkölçer13:40:12
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
yer yağı13:40:11
Petrol
gökyüzü13:40:07
Göğün görünen yüzeyi, sema
antik çağ13:40:07
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
düşme13:40:07
Düşmek işi
saka kuşu13:40:04
bk. saka
giyme13:40:02
Giymek işi
ayrılış13:40:02
Ayrılmak işi veya biçimi
tersi13:40:02
bk. Tirsi
aylandız13:39:59
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
koyu gri13:39:54
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
NARIBEYZA13:39:52
Akkor
radyum13:39:50
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
çenesi düşük13:39:49
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
zarar vermek13:39:47
kötülük etmek
büyük atardamar13:39:44
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
dalgın13:39:42
Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşüncelere dalmış olan veya dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan, gafil
Uçarı13:39:42
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
germe13:39:39
Germek işi
gelgeç13:39:37
Yerli, temelli olmayan, geçici
kuyruklu yıldız13:39:35
Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi