ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

fakirlik17:06:49
Yoksulluk
tatlı su kefali17:05:23
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
acun17:04:31
Dünya
demin17:04:22
Az önce
alt bölüm17:03:34
Yazılarda bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, ayrım
endişe17:03:00
Düşünce
emel17:02:34
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
ıtriyat16:59:55
(sürünülecek) Güzel kokular
kardiyak16:57:47
Kalple ilgili
keleş16:56:59
Yiğit, cesur, bahadır
kısıtlı16:56:34
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
çevre bilimi16:55:31
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
temizlemek16:54:55
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
kırçıl16:54:20
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
parçalı16:53:30
Birden çok parçadan oluşmuş
aldırışsız16:51:26
Aldırmaz, umursamayan
romatizma16:51:06
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
masum16:50:44
Suçsuz, günahsız
tor16:50:42
Sık gözlü ağ
yerleşim16:50:41
Yerleşme, iskân
muazzam16:50:32
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
bozkır16:50:10
Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step
malaga16:49:37
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
İLAVE16:49:36
Katma, ekleme, ulama, ek
KİMSESİZ16:49:33
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
Nevazil16:48:30
Nezle, ingin, dumağı
kalıtsal16:48:05
Kalıtımsal, ırsî
yer16:47:39
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
Ser16:47:32
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
yergi16:47:20
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
leğen16:46:17
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
Öğretici16:44:25
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
Hristiyanlık16:43:46
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
ülkü16:43:05
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
Alışkanlık16:43:01
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
yufka yürekli16:42:55
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
emir cümlesi16:41:16
Yüklemi emir kavramı veren cümle
mesai16:40:05
Çalışma, emek
doğa bilimci16:39:34
Tabiatın çeşitli özellikleri üzerinde çalışan, araştırma yapan, tabiatçı
layık16:39:11
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan
Temaşa16:38:09
Hoşlanarak bakma
mo16:38:07
Molibden"in kısaltması
günü16:36:09
Kıskançlık, çekememezlik, haset
karşıtçıllık16:35:34
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
Kurum16:35:04
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
gözaltına almak16:34:55
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
abıhayat16:34:54
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
harcıâlem16:34:40
Herkesin alabileceği, herkesin kullanabileceği, herkesin işine yarayan, her keseye uygun
padişahlık16:34:30
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
kilogram16:34:19
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
atmosfer16:34:18
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
vurucu16:32:24
Vuran, silâh attığında hedefini vuran
saygı16:31:33
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
hikmetli16:31:28
Bilgece
pazarlama16:30:57
Pazarlamak işi
taşınmaz16:30:04
Taşınamayan
müsavi16:29:58
Eşit, denk
istif16:29:57
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
deve kini16:29:53
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
Mıknatıs16:29:35
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
sarman16:29:22
Azman, iri
akar16:28:51
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
yanlışlıkla16:27:22
Yanılarak, bilinmeyerek
KİLOSİKL16:25:16
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
nöbetleşme16:25:10
Nöbetleşmek işi
carcur16:25:08
bk. şarjör
yetinme16:25:06
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
boyun borcu16:25:04
Yapılması gereken ödev, vecibe
piknik alanı16:25:03
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
gözlüklü yılan16:24:59
Kobra
huysuzluk16:24:57
Huysuz olma durumu
gerçeküstü16:24:55
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
Kaba16:24:53
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
SÜRDÜRÜM16:24:50
bk. abonman
Kötülük16:24:45
Kötü olma durumu
yalabık16:24:06
Parlak, parıltılı, ışıltılı
girişimci16:22:04
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
turkuaz16:21:08
bk. Türkuaz
Efsun16:19:46
Büyü, sihir
koltuk altı16:19:40
Kolun omuzla birleştiği yerin altındaki çukurluk
hilâl gibi16:19:28
ince ve düzgün (kaş)
iğreti16:18:19
bk. eğreti
yüzsüz16:17:53
Yüzü olmayan
tüfek16:17:32
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
fütürizm16:17:30
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
pedavra16:16:40
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
Dizayn16:16:32
Çizim
Uçarı16:16:23
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
sofu16:15:53
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
kana16:15:12
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
bıçak16:14:51
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
Patinaj16:14:09
Patenle kayma işi
Buzul16:11:13
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
Payam16:11:06
Badem
renkleme16:10:03
Renklemek işi
dolayı16:09:38
Dolay, çevre
EKMEK16:09:36
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
ah16:08:26
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
haranı16:08:19
Büyük tencere
NAMZET16:07:07
Aday
mahrut16:04:44
Koni
çimdik16:04:43
Çimdiklemek işi
eylül16:03:08
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
yılankavi16:02:40
Dolambaçlı, dolanarak giden
gözlü16:00:52
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
ders çalışmak16:00:11
ders yapmak
şimal16:00:05
Kuzey
dolambaç15:59:55
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
yatılı15:55:29
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
kırım15:55:28
Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam
huzursuz15:55:14
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
raşe15:51:15
Titreyiş, ürkme
portörlük15:50:50
Portör olma durumu
peştemal15:50:30
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
gerdanlık15:50:01
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
muhabbet15:49:50
Sevgi
kameriye15:49:46
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
tüysüz15:48:31
Tüyü olmayan
övmek15:48:21
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
ay takvimi15:47:43
Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi
Anlaşmazlık çıkmak15:47:29
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
yorgan15:47:00
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
Otomatik15:46:28
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
yaygaracı15:45:08
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
piyango15:45:05
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
bohçacı15:45:02
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
atlı spor15:45:01
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
Gömme15:44:51
Gömmek işi
ilgisiz15:44:51
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
samimi15:44:49
İçten, içtenlikle