ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

ateh getirmek10:45:58
bunamak
ANAYASA10:45:54
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
fırtına kuşu10:45:52
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
ispirtolu10:45:49
İspirtosu olan
altıntop10:45:42
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
bitüm10:45:41
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
mürettip10:45:40
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
kertik10:45:40
Kertilmiş olan
EGZAMA10:45:39
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
ana arı10:45:38
Arı beyi
bina10:45:37
Yapı
yanlış10:45:36
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
ölçüsüz10:45:36
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
General10:45:35
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
anız10:45:35
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
ŞUUR10:45:30
Bilinç
ŞURA10:45:28
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
PEYGAMBERLİK10:45:22
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
renk renk10:45:17
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
ÖNDELİK10:45:14
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
Güzellik10:45:14
Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün
galaksi10:45:11
Gök adası
Genetik10:45:08
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
Hicap10:45:06
Utanma, utanç, sıkılma
MAHAL10:44:59
Yer, yöre, mevzi
ORYA10:44:57
Karo
ateşli silâh10:44:50
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
iptida10:44:48
Başlangıç
gözaltı10:44:47
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
kırgın10:44:47
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
iptila10:44:45
Düşkünlük, tiryakilik
kancık10:44:43
(hayvanlarda) Dişi
Menşe10:44:42
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
İyicene10:44:40
Tam olarak, adamakıllı
Düzeltme10:44:37
Düzeltmek işi, tashih
fedakarlık10:44:34
Özveri
masonluk10:44:32
Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek
atlas çiçeği10:44:29
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
aksülamel10:44:23
Tepki, reaksiyon
bağlı10:44:20
Bir bağ ile tutturulmuş olan
Yeğin10:44:18
Zorlu, katı, şiddetli
dalgalı akım10:44:16
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
yemin10:44:14
Ant
Hararet10:44:09
Isı
Korna10:44:08
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
Ters10:44:05
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
talih kuşu10:44:04
İyi talih
Tema10:44:02
Aslî konu
olupbitti10:44:00
Oldubitti, emrivaki
ZAĞLAMA10:43:57
Zağlamak işi, kılağılama
Kovma10:43:54
Kovmak işi
hükümsüzlük10:43:49
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik
Slayt10:43:44
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
orta boy10:43:41
Orta büyüklükte olan
otarsi10:43:36
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
Alaşım10:43:33
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
ara bozuculuk10:43:32
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
çoban köpeği10:43:32
Sürüyü koruyan iri cins köpek
bireysel10:43:31
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
tasdik etmek10:43:29
doğrulamak
ses bilimi10:43:24
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
Azlık10:43:23
Az olma durumu
rantçı10:43:18
Rant işiyle uğraşan kimse
ipçik10:43:15
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
yığın bulut10:43:12
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
telef etmek10:43:09
öldürmek, mahvetmek
aktinit10:43:04
Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plûtonyum, amerikyum, küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı
TUHAF10:42:56
Alışılmamış, yabansı
döneç10:42:53
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
örtülü10:42:51
Örtüsü olan
tıraşlı10:42:49
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
özür10:42:46
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
dirlik10:42:45
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
koşma10:42:42
Koşmak işi
burgu10:42:39
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
koşul10:42:37
Şart
hisli10:42:36
Duygulu, içli
BOMBOŞ10:42:34
Büsbütün, tamamen boş
koşum10:42:34
Araba hayvanının kayış takımı
leğen10:42:33
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
koşut10:42:31
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
TUMBA10:42:25
Alt üst (etme, olma)
çilekeşlik10:42:22
Çilekeş olma durumu
seda10:42:22
Ses, sada
Değersiz10:42:19
Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz
göbek dansı10:42:17
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
sine10:42:16
Göğüs
Arşınlamak10:42:14
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
alaycılık10:42:12
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
sini10:42:11
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
sima10:42:08
Yüz, çehre
göz alıcı 10:42:07
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
sili10:42:05
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
site10:42:00
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
yabanî ıspanak10:41:58
Pazı (I)
Hücum10:41:57
Saldırma, saldırı, saldırış
konvoy10:41:56
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
zümrüdüanka10:41:52
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
skor10:41:49
Durum veya sonuç
asliye10:41:45
Temel, esas
abanoz10:41:42
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
erden10:41:27
Bakir
darlık10:41:25
Dar olma durumu
siyasetçilik10:41:20
Siyasetçinin işi
mantık10:41:14
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
yanıt10:41:14
Cevap
tevahhuş10:41:12
Ürkme, ürküntü
Global10:41:07
Toptan, toplam
Reva10:41:07
Yakışır, yerinde, uygun
Hücre10:41:05
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
hediye etmek10:41:04
armağan olarak vermek
bireysellik10:41:04
Birey olma olgusu
varlık10:40:56
Var olma durumu, mevcudiyet
aldatmak10:40:54
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
Zırh10:40:51
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
iğne10:40:48
Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
ZİYA10:40:45
Işık, aydınlık
zahir10:40:40
Açık, belli
hizmet eri10:40:39
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
su tavuğu10:40:38
Su tavuğugillerden, gri, kızıl karışımı tonda, benekli veya çizgili tüyleri olan bir kuş (Fulica atra)
ABİDEVİ10:40:35
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
RAF10:40:31
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
İYİ10:40:28
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
umman10:40:27
Ana deniz, okyanus
KAZIKLI HUMMA10:40:25
Tetanos
tanrısal10:40:23
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
ummak10:40:22
Sanmak, tahmin etmek
iktifa etmek10:40:18
yetinmek; kanmak
fındık faresi10:40:17
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
yasemin10:40:17
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)