ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

miğfer17:30:42
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
tekrar etmek17:29:10
yeni baştan söylemek veya yapmak
taş yuvarı17:28:50
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
andaç17:28:50
Ajanda
SAHİP17:28:50
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
armut17:28:50
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
Latif17:28:50
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
tasarım17:28:49
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
ise17:28:49
muharebe17:28:49
Savaşma, vuruşma, harp etme, iki ordu arasındaki çarpışma, savaş
siper17:28:49
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
olasılık17:28:49
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
aşina17:28:49
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
mürekkep17:28:48
Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde
el alem17:28:13
Herkes, el gün, yabancılar
ses yitimi17:27:36
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
cambazhane17:26:59
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
uyarma17:26:22
Uyarmak işi, ihtar
yaban ördeği17:23:53
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
Arama17:22:52
Aramak işi, taharri
teorisyen17:22:39
Kuramcı
merkezkaç17:22:02
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
razı17:21:48
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
katalizör17:21:48
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
cismanî17:21:48
Cisimle, bedenle ilgili
incir kuşu17:21:48
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
atletizm17:21:47
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
fiş17:21:47
Prizden akım almaya yarayan araç
akıl hastahanesi17:21:47
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
çöp17:21:47
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
süne17:21:47
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
karaltı17:21:25
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
öbürü17:20:11
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
cerahat17:19:34
İrin
Tebligat17:18:57
Bildirim
hezaren17:18:37
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
Çerkez17:18:37
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
tanıtma17:18:37
Tanıtmak işi, takdim
jinekoloji17:18:37
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
imalâthane17:17:23
Ham maddelerin işlenerek, mal olarak piyasaya sürülecek duruma getirildiği iş yeri, yapım evi
iyi hoş (ama)17:17:23
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
bundan17:17:08
Bu zamirinin çıkma eki almış durumu
üzüm şekeri17:17:08
Glikoz
kandela17:17:08
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
Habeşî17:17:07
Habeş
sal17:17:07
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
alışmak17:17:07
Yadırgamaz duruma gelmek
izahat17:17:07
Açıklamalar
pestil17:17:07
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
içirme17:17:06
İçirmek işi
bilgiç17:17:06
Bilgili kimse
lokomotif17:17:06
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
SAPINÇ17:17:06
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
tantana17:17:05
Görkem, şaşaa
varsayım17:16:10
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
molibden17:15:53
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
cilve17:15:14
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
zr17:15:09
Zirkonyum"un kısaltması
Rahmetli17:14:37
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
kestane17:14:21
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
Kutan17:14:21
Saka kuşu
hindistan cevizi17:14:20
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
tıraşlı17:14:20
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
sevişme17:14:20
Sevişmek işi
müşterek17:14:20
Ortak
adaletli17:14:00
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
aksiseda17:13:23
Yankı
em17:12:12
İlâç, merhem
kesir17:12:12
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
Dedikoducu17:12:12
Çok dedikodu yapan
seans17:12:08
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
arduaz17:10:44
Kayağan taş, kayrak
şair17:10:44
Şiir söyleyen veya yazan kimse
ekvator17:10:43
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
çopra17:10:28
Balık kılçığı
naat17:10:28
Bir şeyin niteliklerini övme
inkılap17:10:26
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
nefer17:10:25
Derecesi olmayan asker, er
cerrah17:10:25
Operatör
eşek17:10:25
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
kıtlık17:10:24
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
dalan17:10:24
Lobi
sağlık ocağı17:09:40
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
çis17:09:26
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
cari17:09:26
Akan
kuyruk sokumu kemiği17:09:26
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
taun17:09:26
Veba hastalığı
kavun17:09:26
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
ebe17:09:26
Doğum işini yaptıran kadın
ÇAVLAN17:09:25
Çağlayanın büyüğü, şelâle
plan17:09:25
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
sosyal17:09:25
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
bakıcı17:09:25
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
tente17:09:24
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
sekili17:09:24
Sekisi olan
seyyal17:07:49
Akışkan
kiloton17:06:34
Değeri bin ton olan kütle birimi
okul17:05:08
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
katarakt17:04:53
Ak su, ak basma, perde
Na17:04:49
Sodyum"un kısaltması
daim17:04:46
Sürekli, sonsuz
iffetli17:04:43
İffettini koruyan, sili, afif
ret17:04:36
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
topluluk17:04:03
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
zevce17:03:59
Erkeğin nikâhlandığı kadın, karı, eş, refika
Kuyruklular17:03:39
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
tarz17:03:33
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
rastgele17:03:01
Herhangi bir, gelişigüzel
MAZBATA17:02:57
Tutanak
varak17:02:52
Yaprak
Atılım17:02:49
İleri atılma, atılma işi
safra17:01:58
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
kabahat17:01:41
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
Ambar17:01:35
Genellikle tahıl saklanan yer
billursu17:01:20
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
zaviye17:01:16
Köşe
uyku17:00:59
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
Zamk17:00:42
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
ERTELEME17:00:25
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
GAYE17:00:12
Amaç, hedef
yerme17:00:08
Yermek işi, zem
Susuzluk16:59:51
Susuz olma durumu, kuraklık
yokçuluk16:59:47
Hiççilik, nihilizm
Yakışıklı16:59:47
(erkek için) Güzel, gösterişli
broşür16:59:47
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
gömü16:59:47
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
Son deyiş16:59:46
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
faal16:59:46
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
akılcılık16:59:46
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
Ukraynalı16:59:46
Ukrayna halkından olan kimse