ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

El15:43:33
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
biteviye15:43:28
Aynı biçimde, sürekli olarak
adam15:43:18
İnsan
yalnız15:43:13
Yanında başkaları bulunmayan
baskı15:43:04
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
çözümleyici15:42:43
Çözümlemek işini yapan kimse
el yatkınlığı15:42:28
İşe alışmış olma durumu, mümarese
radyum15:42:21
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
sömürge15:42:18
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
Düz yazı15:42:09
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
ok15:41:48
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
sarf15:41:41
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
çavmak15:41:32
Dağılıp yayılmak, saçılmak
BAKLA15:41:16
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
enteresan15:41:05
İlgi çekici, ilginç
klasik15:40:55
Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan
URUK15:40:40
Soy, sülâle
bilinen15:40:16
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
ima15:40:11
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
mahiyet15:40:03
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
ongun15:39:56
Çok verimli, bol, eksiksiz
fiktif15:39:40
İtibarî
Pamuk15:39:30
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
adem15:39:24
Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber
anaç15:39:21
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
ağırbaşlılık15:39:16
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
Hayırsever15:39:12
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
cennet kuşu15:39:02
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
kils15:39:00
Kireç, sönmemiş kireç
Palas15:38:53
Lüks otel veya gösterişli yapı
adaptasyon15:38:50
Uyarlama
buhar kazanı15:38:36
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
dizge15:38:31
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
ARI15:37:58
Temiz, münezzeh
can sıkıntısı15:37:53
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
taş yuvarı15:37:38
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
pide15:37:25
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
uhrevi15:37:10
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
ağabey15:37:06
Bir kimsenin kendinden yaşça büyük olan erkek kardeşi
kuvvetsizlik15:36:47
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
kadran15:36:32
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
havuz15:36:20
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
akılda tutmak15:36:12
unutmamak
havas15:36:01
Nitelikler, özellikler
Çözümleme15:35:52
Çözümlemek işi
ameliyat15:35:05
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
sayıca15:34:57
Sayı bakımından, adetçe
aç gözlü15:34:47
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
Sayımlama15:34:37
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
im15:34:19
İşaret
Kök boyası15:34:09
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
KOLON15:34:00
Sütun
endüksiyon15:33:56
Tüme varım
a, A15:33:44
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
heves15:33:02
İstek, eğilim, arzu, şevk
SARP15:32:57
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
ussal15:32:46
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
Düşsel15:32:29
Düş ile ilgili, hayalî
acemi çaylak15:32:10
Tecrübesiz, toy, beceriksiz
ruh bilimi15:32:08
Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji
betimleme15:31:56
Betimlemek işi, tasvir
portakal15:31:43
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
menajer15:31:26
Menecer
müzik15:31:24
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
kurçatovyum15:31:23
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
maznun15:31:15
Sanık
yürürlükte bulunmak15:31:05
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
iltizamcı15:30:56
Kesenekçi, mültezim
sancaktar15:30:50
Sancağı taşıyan kimse
müstecir15:30:46
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
AÇIKLIK15:30:40
Açık olma durumu
döşeme15:30:38
Döşemek işi
vizon15:30:16
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
yokuş15:30:10
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
Kaçma15:29:59
Kaçmak işi, firar
günlük ağacı15:29:56
Asya"nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika"da yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad
kurtarma gemisi15:29:53
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
denizcilik15:29:44
Denizlerde sefer yapma işi
su baskını15:29:43
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
hünkar15:29:36
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
malak15:29:32
Manda yavrusu
takibat15:29:29
Kovuşturma
coşkun15:29:24
Coşmuş olan
hengâme15:29:18
Patırtı, gürültü, kavga
ahlaklı15:29:11
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
gözenekli15:29:07
Gözenekleri olan
akyuvar15:29:04
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
üzülme15:29:02
Üzüntü duyma, teessür
kokuşmak15:29:00
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
yerine geçmek15:28:58
görevden ayrılan birinin yerini almak
işinin adamı15:28:56
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
kamışlık15:28:52
Kamışı çok olan yer
cüsseli15:28:51
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
kiriş15:28:48
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
emlak15:28:46
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
kauçuk15:28:44
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
yenici15:28:42
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
reddetmek15:28:40
(aileden olan birini) Aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
orospu bohçası15:28:38
Derli toplu olmayan, sarsak ve düğümlü, düğümleri tavşan kulaklı, kötü düzenlenmiş bohça
15:28:36
Çıplak
agrafi15:28:33
bk. yazma yitimi
seretan15:28:31
Yengeç
elbet15:28:29
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
hazım15:28:26
Sindirme, sindirim
MUSANDIRA15:28:21
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
mitolojik15:28:19
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
çok eşli15:28:15
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
gizem15:28:13
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
maden15:28:05
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
hazan15:28:03
Güz, sonbahar
HAYALPEREST15:27:59
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
çarpan15:27:54
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
ad bilimi15:27:50
Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen bilim dalı
Rodyum15:27:47
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
nargile tütünü15:27:47
Tömbeki
yönetimsel15:27:42
Yönetimle ilgili, idarî
çenesi kuvvetli15:27:39
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
tesanüt15:27:35
Dayanışma, omuzdaşlık
manzara15:27:33
Bakışı, dikkati çeken her şey
mütalâa etmek15:27:26
okumak
Zaviye15:27:22
Köşe
mıhlamak15:27:09
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
İhtiyarlamak15:27:07
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
SAĞANAK15:27:04
Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
istidlal15:26:58
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
rina15:26:58
Tırpana
tersane15:26:54
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
ahenksiz15:26:53
Uyumsuz, düzensiz
göğüs kemiği15:26:51
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
MERSİYE15:26:49
Ağıt