ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

ateh getirmek13:30:01
bunamak
katliam13:29:46
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
Tenasül13:29:41
Nesil yetiştirerek üreme
tekçi13:29:40
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
sebatlı13:29:38
Sebat eden, direşken, sebatkâr
bilgicilik13:29:37
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
kesinleştirme13:29:37
Kesinleştirmek işi
havacı13:29:36
Hava taşıtlarında görevli kimse
töre bilimi13:29:18
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
matlup13:29:12
İstenilen, aranılan
yakın dost13:29:08
İçten, samimî ve yalın kimse
ödemek13:29:08
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
ekran13:29:01
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
arsız13:29:00
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
onbaşılık13:29:00
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
sığırtmaç13:28:50
Sığır güden kimse, sığır çobanı
kanunsuzluk13:28:36
Yasaya aykırılık, yasasızlık
Karışma13:28:36
Karışmak işi
Parazit13:28:29
Asalak
sütü bozuk13:28:25
Kötü soydan gelen (kimse)
ÜSDERİ13:28:24
bk. üst deri
cihet13:28:23
Yön, yan, taraf
akın13:28:22
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
ana cadde13:27:41
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
atlet13:27:36
Atletizmle uğraşan kimse
hatim13:27:35
Sona erdirme, bitirme
Kervan13:27:35
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
bölge13:27:25
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
praseodim13:27:24
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
inceltici13:27:10
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
Dizem13:27:09
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
karşılıklı yapraklar13:27:06
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
yasa dışı13:27:05
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
kısaltma13:27:00
Kısaltmak işi, taksir
akıl hastası13:26:57
Ruh hastası, deli
rayba13:26:57
Pürüzalır
PURO13:26:51
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
Kaynama13:26:49
Kaynamak işi
PUSULA13:26:41
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
rota13:26:14
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
yeğen13:26:13
Birine göre kardeşinin çocuğu
RÖLATİF13:26:12
Bağıntılı, izafî, nispî
paralık13:26:12
Herhangi bir para değerinde olan
YAĞ13:26:10
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
kandilli küfür13:26:05
İşitilmedik, çok ağır bir sövgü
trençkot13:25:52
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
kütle13:25:38
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
canlı13:25:26
Canı olan, diri, yaşayan
SEKTE13:25:25
Durma, kesentiye uğrama, kesilme, durgu
sopa13:25:25
Kalın değnek
Hapishane13:25:25
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
HİLYE13:25:24
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
MEYUSİYET13:25:24
Umutsuzluk, karamsarlık
kontrol etmek13:25:23
denetlemek
öğretim13:25:23
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
nankörlük13:25:23
Nankör olma durumu
Göl13:25:23
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
kirli13:25:23
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
sakalı13:25:23
Saka hastalığına tutulmuş
dolambaçlı13:25:22
Dolambacı olan
bitki örtüsü13:25:14
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
asım13:25:06
Asma işi
şalgam13:25:06
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
âdet olmak13:24:51
öteden beri yapılır olmak
Ölümsüz13:24:37
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
türetme13:24:37
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
zarar etmek13:24:36
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
Göreceli13:24:36
İzafî, bağıntılı, bağlı
N13:24:36
Azot"un kısaltması
ılıca13:24:36
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
tifo13:24:35
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
toz bulutu13:24:35
Havada oluşan yoğun toz
komposto13:24:35
Hoşaf
Kuru13:24:34
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
somya13:24:34
Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış kerevet
neptünyum13:24:34
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
Ek13:24:34
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
yükümlü13:24:33
Yükümü olan, mükellef
Karşılaşma13:24:33
Karşılaşmak işi
tüfek13:24:32
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
Rabıta13:24:29
Bağlayan şey, bağ
brıçka13:24:22
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
felsefî13:24:21
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
emaylama13:24:21
Emaylamak işi
misal13:23:56
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
Madagaskarlı13:23:53
Madagaskar halkından olan
emen13:23:53
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
kodaman13:23:52
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
kolorimetre13:23:52
Renkölçer
hacimli13:23:52
Hacmi olan, oylumlu
zımba13:23:52
Delgeç
HİTİT13:23:52
M. Ö. XX.-XII. yüzyıllar arasında Anadolu"da, XII-VIII. yüzyıllar arasında Hatay ve Kuzey Suriye"de devletler kurmuş olan eski bir ulus, Eti
Palamut13:23:52
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
Fazilet13:23:51
Erdem
sur13:23:51
Kale duvarı
dağarcık13:23:51
Meşin torba
testi13:23:51
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
güdeleme13:23:50
Güdelemek işi
konak13:23:50
Büyük ve gösterişli ev
başörtü13:23:49
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
dağıtım13:23:49
Dağıtmak işi, tevzi
uzam13:23:49
Algılanan nesnelerin temel niteliği
düzelme13:23:49
Düzelmek durumu
limon esansı13:23:48
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
pusmak13:23:48
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
müstekreh13:23:48
İğrenç
salıverme13:23:48
Salıvermek işi
gizem13:23:44
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
alışkanlık13:23:43
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
mitos13:23:41
bk. mit
Çember13:23:34
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
mecusi13:23:29
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
hurafe13:23:29
Dine sonradan girmiş boş inanç
büyükayı13:23:24
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
atak yapmak13:23:20
akın yapmak, atılım yapmak
replik13:23:12
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
milat13:23:04
İsa peygamber"in doğduğu gün
lânetli13:23:00
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
çatma13:23:00
Çatmak işi
erkekler hamamı13:22:59
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
mikoz13:22:59
Mantar
DEVİNİM13:22:50
Devinmek işi, hareket
Makbuz13:22:46
Alındı
denetleme13:22:42
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
TEHLİKE13:22:36
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
üflemeli13:22:34
Üflenerek çalınan (çalgı)
meşhur13:22:27
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
Destek13:22:23
Dayanak, dayak
yer sakızı13:22:19
Bitüm
ağ yatak13:22:08
Hamak