ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

iniş aşağı14:19:54
İnişte aşağıya doğru
teneke14:19:17
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
OLGU14:19:12
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
Özgü14:18:26
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
dren14:18:24
Hendek
Erguvani14:18:01
Eflâtunla kırmızı arası renk
doğuştan14:17:53
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
YETME14:17:36
Yetmek işi
kanaat getirmek14:17:20
kanmak, aklı yatmak, inanmak
ÇAMAŞIR LEĞENİ14:17:12
Çamaşırların içinde yıkandığı, metal veya plâstikten yapılmış, geniş kap
intihap14:17:05
Seçim, seçme
meyve bahçesi14:16:56
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
VOLKAN14:16:34
Yanardağ
figür14:16:31
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
dert eğirmek14:16:06
içinden çıkılması güç bir sorunla uğraşmak zorunda kalmak
sarf14:15:57
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
Ördek14:15:50
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
abide14:15:42
Anıt
kepenk14:15:30
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
ezici14:15:06
Ezmek işini yapan
koşul14:15:05
Şart
tün14:14:56
Gece
zait14:14:49
Çoğaltan, artıran
apış14:14:39
Butların iç tarafı, iki bacak arası
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)14:14:38
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
deklanşör14:14:37
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
surat asmak14:14:36
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
ÖRGÜT14:14:20
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
tövbe14:14:11
İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme
yaralama14:14:01
Yaralamak işi
kemik bilimi14:13:59
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
susamak14:13:59
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
paçalı14:13:43
Herhangi bir biçimde paçası olan
üzgün14:13:32
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
duyum14:13:21
Haber, istihbarat
Sulu14:13:21
Suyu olan, içinde su bulunan
b, B14:13:13
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
rezonans14:13:06
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
ÇÖKME14:12:54
Çökmek işi, inhitat
öğretme14:12:51
Öğretmek işi
sitrik asit14:12:49
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
tanrıtanımazlık14:12:44
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
sonuç14:12:43
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
ima14:12:22
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
WC14:12:05
Ayak yolu
içerik14:12:03
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
Değiştirme14:11:48
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
KARİKATÜR14:11:39
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
Optimist14:11:32
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
ciddiye almak14:11:25
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
dolanım14:11:19
Tedavül, sirkülâsyon
Ulaşım14:11:15
Ulaşmak işi
faka bastırmak14:10:56
aldatmak, tuzağa düşürmek
Görüş14:10:50
Gözle bir şeyi algılama yetisi
lâfız14:10:44
Söz, kelime
çiğde14:10:42
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
ardiyeci14:10:41
Ardiye işleten kimse
sınıf14:10:36
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
ÇANGAL14:10:29
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
Birçok14:10:27
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
günlük14:10:16
O günkü, o günle ilgili
düşünme14:09:53
Düşünmek durumu, tefekkür
devlet bankası14:09:44
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
14:09:44
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
öykünme14:09:38
Öykünmek işi, taklit
suskun14:09:27
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
sakla samanı, gelir zamanı14:09:18
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
erotik14:09:15
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
pişmanlık14:09:13
Pişman olma durumu, nedamet
cesamet14:09:10
Büyüklük, irilik
jüt14:09:08
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
Kuru soğan14:08:59
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
polarıcı14:08:58
Işığı polarmaya yarayan alet
büyüleme14:08:51
Büyülemek işi
bakışımlı14:08:41
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
vücut ısısı14:08:37
Vücutta olması gereken normal ısı
far14:08:33
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
mink14:08:32
bk. vizon
sürüklemek14:08:29
Akarsu için, götürmek
yanlışlıkla14:08:26
Yanılarak, bilinmeyerek
TAKRİR14:08:20
Yerleştirme, yerleştirilme
gidiş dönüş14:08:06
Gitme ve gelme (veya dönme)
kırgın14:07:55
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
İNŞA14:07:47
Yapı kurma, yapı yapma, kurma
akbaba14:07:43
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
TEKRARLAMA14:07:43
Tekrarlamak işi
vaat14:07:22
Bir işi yerine getirmek için verilen söz
Nadaslı14:07:17
Nadasa bırakılmış
Yönetmelik14:07:14
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
vatandaşlıktan çıkarılmak14:07:06
vatandaşlık haklarını elinden almak
de14:07:05
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
eskitmek14:07:01
Yaşlandırmak
ustalıklı14:06:53
Ustalıkla yapılmış
bağlaşık14:06:47
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
bağıt14:06:46
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
Enva14:06:43
Türler, çeşitler
SERÜVEN14:06:38
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
KOSTAK14:06:30
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
TUNÇ14:06:28
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
satrançlı14:06:28
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
Orta Doğu14:06:24
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, S. Arabistan, Irak ve İran"ı içine alan ülkelere verilen ad
sıkıştırıcı14:06:15
Sıkıştırma işini yapan âlet
yayımcılık14:06:12
Yayımcının yaptığı iş, naşirlik, tâbilik, editörlük
in14:06:10
İndiyum"un kısaltması
dolaş14:06:08
bk. sarmaş dolaş
KAYIK14:06:03
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
çıdam14:05:56
Sabır
denemek14:05:45
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
müdahale14:05:37
Karışma, araya girme
müstehase14:05:29
Fosil, taşıl
nişanlamak14:05:27
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
loğusa otu14:05:24
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
USA VURMA14:05:22
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
kadir14:05:21
Değer, kıymet
Gidiş14:05:21
Gitmek işi
defa14:05:18
Kez, kere
düşçü14:05:18
Sürekli hayal kuran, hayalperest
sağduyulu14:05:17
Sağduyusu olan
A14:05:15
Seslenme bildirir
irin14:05:14
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
insicam14:05:10
Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
Zabit14:05:08
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
haykırış14:05:07
Haykırmak işi veya biçimi
loğlama14:05:03
Loğlamak işi
Matlup14:05:02
İstenilen, aranılan
Meles14:04:55
Beli çökük at
ulusallaştırma14:04:53
Millîleştirme
Kayme14:04:53
Kâğıt para, kaime
elmabaş14:04:52
Tepeli dalgıç
olası14:04:47
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün