ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

elleme14:20:54
Ellemek işi
hipostaz14:20:46
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
GİZLİ14:20:44
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
yalçın14:20:44
Dik
Çelişki14:20:44
Çelişme, tenakuz
çoğunluk14:20:39
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
YÜCELTME14:20:38
Yüceltmek işi, yükseltme
Alelade14:20:36
Her zaman görülen, olağan
hakikat14:20:29
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
menafi14:20:18
Yararlar, faydalar
YARA14:19:58
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
tatlı su ıstakozu14:19:41
Kerevit, kerevides
HEVES14:19:40
İstek, eğilim, arzu, şevk
tanrı bilimi14:19:32
İlâhiyat, teoloji
ihsan14:19:25
İyilik etme, iyi davranma
etalon14:19:20
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
buhurluk14:19:19
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
Baç14:19:04
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
Umut14:19:01
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
Si14:19:01
Silisyum"un kısaltması
sodyum klorür14:19:00
Tuz
kredi mektubu14:18:39
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
direşme14:18:38
Direşmek işi, sebat
keleş14:18:33
Yiğit, cesur, bahadır
mukallit14:18:33
Taklitçi
istençli14:18:24
İradeyle yapılan, iradî
misafirperverlik14:18:21
Konukseverlik
çitme14:18:07
Çitmek işi
korkmak14:18:06
Kaygı duymak, endişe etmek
Enser14:17:53
Büyük çivi, ekser
ONCA14:17:51
Ona göre, onun düşüncesince
nasip14:17:51
Birinin payına düşen şey
direnme14:17:37
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
elçi14:17:34
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
ÜRÜN14:17:26
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
14:17:22
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
Taşınabilir14:17:13
Taşınması mümkün olan
gelecek bilimi14:17:10
Fütüroloji
rüşvet vermek14:17:08
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
Hovarda14:16:59
Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse)
çavuş14:16:52
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
el yazısı14:16:49
Elle yazılan yazı
ZAĞLI14:16:47
Kılağılı
kaburga14:16:43
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
erek14:16:41
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
çok geçmeden14:16:32
kısa bir süre sonra
donanma14:16:30
Donanmak işi
Eğik14:16:30
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
Pasak14:16:30
Kir
Kongolu14:16:28
Kongo halkından olan (kimse)
eyvah14:16:28
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
dek14:16:27
Düzen, hile
KRALİÇE14:16:27
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
bölümlendirme14:16:27
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
Fasikül14:16:26
Cüz
muzır14:16:25
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
Yarışma14:16:20
Yarışmak işi, müsabaka
arkasından14:16:11
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
henüz14:15:57
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
telif hakkı14:15:56
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
mehter takımı14:15:55
Mehterhane
bitim14:15:21
Bitmek işi
iskonto14:15:15
bk. ıskonto
gök adası14:15:10
bk. gök ada
kızıl ötesi14:14:58
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
mahlukat14:14:57
Yaratıklar
kaypakça14:14:55
Biraz kaypak
ebediyen14:14:52
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
kompetan14:14:50
Uzman, yetkili
küsmek14:14:13
Görevini yerine getirememek
bunaltı14:14:01
Sıkıntı, iç sıkıntısı
velvele14:13:37
Gürültü, bağrışma
uykusuzluk14:13:35
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
iğne deliği gibi14:13:12
küçücük
çabalanma14:13:08
Çabalanmak işi
oyma baskı14:12:55
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
madensi14:12:55
Maden gibi olan
gömgök14:12:40
Her yanı mavi, masmavi
devre14:12:39
Dönem
yegane14:12:28
Biricik, tek
istizah14:12:19
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
şehvet14:12:18
Cinsel istek, kösnü
Israr14:12:09
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
üremi14:11:38
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
çekül14:11:14
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
kaideci14:11:09
Kurallara bağlı, kuralcı
âdet14:11:04
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
kanun yoluyla14:11:03
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
hile14:11:02
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
kendiliğinden14:10:58
Başka şeylerin etkisi olmaksızın kendi kendine ortaya çıkan, bizatihi
atom çekirdeği14:10:48
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
Yiğitçe14:10:45
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
kaçak14:10:41
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
TOPLAM14:10:27
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
potin14:10:25
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
bulut14:10:16
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
hatıra14:10:14
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
aba gibi14:10:09
(kumaş için) kaba ve kalın
malaklama14:09:55
Malaklamak işi
aksetmek14:09:48
Evirmek, tersine çevirmek
Duyurmak14:09:46
İlân etmek
YEMEK BORUSU14:09:45
Askerlikte yemeğin çıktığını bildirmek için çalınan boru
nesi14:09:43
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
kredi14:09:39
Borç ödemede güvenilir olma durumu
vermek14:09:36
Bırakmak veya bağışlamak
Bakteri14:09:16
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
kâr etmemek14:09:11
yararı olmamak, etki yapmamak
teali14:09:09
Yükselme, yücelme
kilit14:08:56
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
gözleme14:08:53
Gözlemek işi, tarassut
Hasılı14:08:52
Sözün kısası, kısacası
AŞAMA14:08:51
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
çabalama kaptan ben gidemem14:08:49
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
keşşaf14:08:49
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
taraftar14:08:44
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
materyalist14:08:41
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
bayağı14:08:40
Aşağılık, pespaye
AÇIK14:08:40
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
insan14:08:39
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
hak14:08:37
Tanrı"nın adlarından biri
babalık14:08:32
Baba olma durumu
zirzop14:08:16
Delişmen, aklına eseni yapan
tutak14:08:12
Bir şeyin tutulacak yeri
demir14:08:03
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
İKİ14:08:02
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
katran14:08:00
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
Egzama14:08:00
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
karın14:07:56
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
uzanmak14:07:51
Gitmek
ALMANAK14:07:44
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim