ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

yerleşim alanı17:20:37
Yerleşim merkezi
mevkuf17:20:22
Vakfedilmiş
falez17:20:10
bk. yalı yar
kazevi17:20:07
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
tellâl17:19:53
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
unvan17:19:35
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
bağdaşık17:19:21
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen
nemrut17:19:06
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
aydın17:18:37
Işık alan, ışıklı, aydınlık
karsak17:18:15
Köpekgillerden, soluk kahve rengi, karnı beyaz tüylü, kısa kulaklı, postundan kürk yapılan bir memeli türü (Vulpes corsac)
bakır taşı17:17:55
Malakit
Global17:17:40
Toptan, toplam
ŞUFA17:17:26
Ön alım
evren pulu17:17:13
Mika
patavatsızca17:16:45
Patavatsız (bir biçimde)
tesirli17:16:45
Etkili
çekici17:16:30
Çekme işini yapan
azade17:16:18
Başıboş, erkin, serbest
aktris17:16:04
Kadın oyuncu
akkirpani17:15:49
Ak, fakat kirli
apiko17:15:35
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması
bölüntü17:14:52
Bölünmüş parça
virane17:14:37
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
kelime cambazı17:14:05
Kelime cambazlığı yapan kimse
PEÇ17:13:53
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
niteleme belirteci17:13:38
Niteleme zarfı
naçar17:13:24
Çaresi olmayan, çaresiz
ısıalan17:13:07
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
Nemçe17:13:06
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
göbek dansı17:12:51
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
hakimane17:12:37
Bilgece
önemseme17:12:22
Önemsemek işi
böbürlenmek17:12:07
çok böbürlenmek
tarih17:12:07
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
Üçgül17:11:52
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
SONUÇSUZ17:11:49
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
kurcalamak17:11:44
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
edip17:11:34
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
gösterme17:10:40
Göstermek işi
deneme17:10:25
Denemek işi, sınama, tecrübe
tropik kuşu17:10:04
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
geçmez akçe17:09:30
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
Teşhis17:09:05
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
halk avcılığı17:08:45
Demagoji
devim bilimi17:08:17
Dinamik
KAVİS17:08:01
Eğmeç, yay
feragat17:07:47
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
harfiyen17:07:32
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
don17:07:17
Giysi
kurabiye17:06:51
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
hafıza kaybı17:06:36
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
daz17:06:21
Saçı dökülmüş (baş), dazlak
ece17:06:06
Güzel kadın, kraliçe
ayaklı17:05:52
Ayağı olan
gönüldaş17:05:37
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
kolokyum17:05:07
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
MORULA17:04:52
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
zelzele17:04:38
Deprem
belediye polisi17:04:08
Zabıta görevlisi
evsin17:03:53
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
Yergi17:03:53
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
ululama17:03:43
Ululamak işi
kayın baba17:03:38
Kaynata
çepeçevre17:03:18
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
bonkör17:03:16
İyi yürekli
dehliz17:03:12
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
müptela17:03:09
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
anlaşmazlık17:02:41
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
buzul bilimi17:02:39
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
kerime17:02:25
(saygılı konuşmada) Kız evlât
çocuk yuvası17:02:10
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
kavmî17:01:55
Kavimle ilgili, etnik
iridyum17:01:42
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
Kitabet17:01:40
Yazmanlık, kâtiplik
Planet17:01:32
Gezegen
GALAKSİ17:01:25
Gök adası
Israr17:01:11
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
iktifa17:00:56
Yetinme; kanma
pespaye17:00:41
Alçak, soysuz, aşağılık
Hindi17:00:21
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
önderlik17:00:11
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
Hitam17:00:00
Son, bitim
KASIMPATI16:59:58
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
nötr16:59:46
Tarafsız, yansız
atkı16:59:45
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
su borusu16:59:28
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
jersey16:59:18
Sarı ve kahverenginden esmere kadar değişen renkte et tutmayan, kemikleri belirgin, sakin bakışlı bir kültür ırkı sığırı
parlak16:59:11
Parlayan, ışıldayan
GİRANBAHA16:59:05
Pahada ağır, değerli
koşul16:58:51
Şart
kekeç16:58:36
Kekeme
toyluk16:58:30
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
istihza etmek16:58:07
alay etmek, alaya almak
koşum16:57:52
Araba hayvanının kayış takımı
kıstas16:57:40
Ölçüt
akı16:57:38
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
sefer16:57:32
Yolculuk
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz16:57:17
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
müşkül16:57:13
Güç, zor, çetin
genel görünümlü16:57:02
Dıştan görünüşlü
bıkmak16:56:38
Dayanamaz duruma gelmek
bataklık16:56:23
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
belgegeçer16:56:08
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
esrarengiz16:55:51
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
tekin16:55:34
Boş, içinde kimse bulunmayan
tezkire16:55:24
bk. tezkere
tekst16:55:20
Metin (I)
kem16:54:50
Noksan, eksik
uzlaşmalı16:54:49
Aralarında uzlaşma bulunan
mama16:54:42
Bebek için hazırlanan yiyeceklerin genel adı
hol16:54:34
Sofa
Mai16:54:29
Mavi
KORKULUK16:54:00
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
kelli felli16:53:54
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
Yan16:53:39
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
istavrit16:53:09
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
sedye16:52:54
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
hizmet eri16:52:43
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
billurlu16:52:38
İçinde billûr bulunan
uyak16:52:08
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
pedikür16:51:57
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
taklit etmek16:51:56
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
urba16:51:53
Giysi
Üvey anne16:51:42
Üvey ana
Kamufle16:51:29
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
harnup16:51:14
Keçiboynuzu
uran16:50:53
Teknik, sanayi, endüstri
utku16:50:38
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
ate16:49:37
Ateist
afi16:49:23
Gösteriş, çalım, caka