ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

taraça08:18:35
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
evlatlık08:18:35
Evlât olma durumu
ateh getirmek08:18:35
bunamak
elebaşı08:18:35
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
kışkırtma08:18:33
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
aguş08:18:33
Kucak
hava bilgisi08:18:32
Meteoroloji
üzmek08:18:32
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
alfa08:18:31
Yunan alfabesinin birinci harfi
raşe08:18:30
Titreyiş, ürkme
gönderi08:18:29
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
çenesi düşmek08:18:27
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
MAKARA08:18:26
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
Leb08:18:25
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
Kask08:18:24
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
Enik08:18:23
Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu, encik
ölü yıkayıcı08:18:22
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
BİLGİLİ08:18:21
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
tendürüst08:18:20
Dinç, sağlam
sistem08:18:20
bk. Dizge
Batık08:18:18
(gemi için) Batmış
KAY08:18:17
Yağmur, yaz yağmuru
başgarson08:18:15
Garsonların başı, metrdotel
doküman08:18:14
Belge, vesika
satrançlı08:18:14
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
YANAŞMA08:18:13
Yanaşmak işi
havalandırma08:18:12
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
Samanuğrusu08:18:10
Samanyolu
Sümük doku08:18:09
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
yüzde yüz08:18:08
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
yeğrek08:18:07
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
ladini08:18:04
Din dışı
ZİFAF08:18:03
Gerdeğe girme, gerdek
izahat08:18:02
Açıklamalar
ela08:18:00
Gözde sarıya çalar kestane rengi
ziyaretçi08:17:59
Ziyaret eden, ziyarete giden kimse, görüşmeci
damalı08:17:58
Üstünde kareler bulunan
Seyran08:17:57
Gezme, gezinme
nasyonalist08:17:55
Ulusçuluk yanlısı
yalnız başına08:17:54
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
MAtine08:17:52
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
UĞURLU08:17:51
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
iltihap08:17:50
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
ebegümeci08:17:49
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
şeriklik08:17:48
Ortaklık, arkadaşlık
RUTENYUM08:17:47
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
fasıla08:17:46
Aralık, ara, kesinti
asayiş08:17:45
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
Endam08:17:44
Vücut, beden, boy bos
abdesti kaçmak08:17:43
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
mugayir08:17:42
Uymaz, aykırı
ipek böceği08:17:41
Kanatları pullu böcekler sınıfından, ördüğü kozalardan ipek elde edilen, dut yaprağı ile beslenen bir cins kelebeğin tırtılı (Bombyx mori)
memleha08:17:41
Tuzla
Kaparo08:17:40
Pey akçesi
PABUÇ08:17:39
Ayakkabı
iyileştirme08:17:38
İyileştirmek işi, ıslah
ıskalama08:17:38
Iskalamak işi
permeçe08:17:37
Yedek olarak kullanılan ince halat
narin08:17:36
İnce yapılı, yepelek, nazenin
pinel08:17:35
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
koz08:17:33
Ceviz
köy ağası08:17:33
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
fermene08:17:32
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
KALITIM08:17:31
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
bühtan08:17:30
Kara çalma, iftira
aklama08:17:29
Aklamak işi, ibra
esatirî08:17:28
Esatirle ilgili, esatire ait
KATKI08:17:27
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
artı uç08:17:26
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
tebliğ08:17:25
Bildirme, haber verme
rey08:17:24
Oy
kabul etmek08:17:23
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
ecel08:17:23
Hayatın sonu, ölüm zamanı
hüseynî08:17:22
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
tedirgin08:17:22
Rahatı, huzuru kaçmış
milli08:17:21
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
anlayışlı08:17:21
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
Şark08:17:20
Doğu
Esenleme08:17:19
Esenlemek işi, selâm
müeddep08:17:19
Uslu, terbiyeli, edepli
Evre08:17:18
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
ergen08:17:17
Ergenlik çağında olan
Kargaşalık08:17:16
Kargaşa durumu
Acil08:17:15
İvedi, ivedili
kadim dost08:17:13
Eski dost
baş sağlığı dilemek08:17:12
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
Arz08:17:11
Sunma
İRİDYUM08:17:10
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
yararsız08:17:09
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
dipnot08:17:08
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
ilenme08:17:07
İlenmek işi, beddua
Pazı08:17:05
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
sinema tekniği08:17:04
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
gözetim08:17:03
Gözetme işi, nezaret
alev almak08:17:02
tutuşmak, yanmaya başlamak
duygusal düşünme08:17:01
Bilgiye dayalı düşünmenin karşısında, duygusal yaşamdan çıkan ve onunla belirlenen düşünme
İDARE08:16:59
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
doğaçlama tiyatro08:16:58
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
tövbekâr08:16:57
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
Zar08:16:56
İnce perde veya örtü
tabir08:16:54
Deyiş, anlatım, ifade
şakkadak08:16:53
Beklenmedik bir zamanda, birdenbire, ansızın
yağız doru08:16:51
Kızıla çalan siyah tüyleri olan (at)
hakan08:16:50
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
madenî para08:16:49
Altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. maddelerin alaşımından yapılan para, demir para
Lahana08:16:49
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
yaba08:16:47
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı
kazanma08:16:47
Kazanmak işi, edinme
bitkinlik08:16:44
Bitkin olma durumu
bütünleşme08:16:44
Bütünleşmek işi
Dalkavukluk08:16:44
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
malafa08:16:43
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
bos08:16:40
bk. boy bos
uykusuzluk08:16:40
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
benbencilik08:16:39
Benbenci olma durumu
alıç08:16:37
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
YALIM08:16:36
Alev
dalgınlık08:16:36
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
cüzam08:16:35
Hansen basilinin sebep olduğu deri hastalığı
ivedi08:16:33
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
ayrım08:16:31
Ayırmak işi, tefrik
Sarı08:16:29
Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakal rengi arasında olan renk, altının rengi
albay08:16:29
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
ORTAK08:16:28
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
bilgicilik08:16:28
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
önem08:16:27
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
namevcut08:16:26
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
salah08:16:26
Düzelme, iyileşme, iyilik
Boyama08:16:25
Boyamak işi
Kaziye08:16:24
Önerme