ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

sarımsak20:44:13
Zambakgillerden, 25-100 cm yükseklikte, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğan biçimli sürgünlerinde kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum)
medar20:44:13
Dönence
aşağılık20:44:12
Aşağı olma durumu, adilik
medet20:44:02
Yardım, imdat
tiksindirici20:42:00
Tiksinilecek durumda olan, menfur
anlayışsız20:41:43
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
kopek20:41:24
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
zevat20:40:31
Kişiler, zatlar
şırınga20:40:31
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
sürüklemek20:40:27
Akarsu için, götürmek
gato20:40:19
Pasta, çörek
gale20:40:07
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
amberbaris20:39:50
Sarı çalı
ası20:39:38
Asmak işi
talebe20:39:32
Öğrenci
civciv20:39:21
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
ekseriyet20:38:47
Çoğunluk, çokluk
Hint kumaşı20:38:20
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
asetat20:36:52
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
karasal20:36:29
Kara (I) ile ilgili, berrî
Babacıl20:36:23
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
alto20:36:04
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
fettane20:35:56
Cilveli, gönül alıcı (kadın)
muğlâk20:35:46
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
haysiyetli20:35:44
Değeri, saygınlığı olan
voleybol20:35:41
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
politika20:35:31
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
taş20:35:26
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
çapul20:35:24
Yağma, talan, plâçka
düalist20:35:23
İkici, ikicilik yanlısı
kürek kürek20:35:16
Kürekler dolusu, pek çok
nesep20:35:12
Soy, baba soyu
iskele20:35:07
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
çokça20:35:07
Çok olarak
mutlaka20:34:34
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
Civcivlik20:34:18
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
rejim20:33:54
Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
karpuz20:33:51
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
karton20:33:23
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
setre20:33:12
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
sultan20:33:02
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
of20:33:01
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
düzenleme20:32:56
Düzenlemek işi
keleş20:32:54
Yiğit, cesur, bahadır
şatafat20:32:51
Süs ve gösteriş
çağ20:31:59
Zaman parçası, vakit
lavaj20:31:53
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
sulama20:31:47
Sulamak işi
larva20:31:41
Kurtçuk
titan20:31:34
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
rüşvet20:31:18
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
lazer20:31:07
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
lazut20:31:01
Mısır
lagos20:30:55
bk. lâhos
ladin20:30:49
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
Ferman20:30:21
Buyruk, emir
Ev20:30:11
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
ardiyeci20:29:34
Ardiye işleten kimse
büyük aile20:29:06
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
takma isim20:28:06
bk. takma ad
benlikçilik20:27:55
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
-a / -e20:27:51
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
Egzama20:26:56
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
arsenik20:26:21
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
sele20:26:19
Yayvan sepet
verev20:26:18
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
zirai20:25:53
Tarımla ilgili, tarımsal
Yaz20:25:44
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
ezkaza20:25:41
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
Posta20:25:34
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
rakor20:25:30
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
Bas20:25:29
En kalın erkek sesi
Budist20:25:18
bk. Buddhist
kitle20:24:39
İnsan topluluğu
uzama20:24:22
Uzamak durumu
uzlet20:23:54
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
süit20:23:32
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
halsiz20:23:17
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
pus20:23:00
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
etnik20:22:40
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
bilgili20:22:11
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
misak20:21:39
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
tutturma20:21:23
Tutturmak işi
VELAYET20:21:14
Velilik
Kumarcı20:21:03
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
hanende20:20:47
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
ocak başı20:20:44
Ocağın başında yemek yenilen yer
ahilik20:20:41
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
ağlama20:20:36
Ağlamak işi
karavan20:20:21
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
Yanıt20:19:53
Cevap
hünnap20:19:33
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
taaccüp20:19:26
Şaşma
aşinalık20:19:09
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
ücra20:19:03
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
yenilemek20:18:58
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
neden20:18:57
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
sana20:18:53
Sen zamirinin yönelme durumu
palmiyegiller20:18:48
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
yazıklanma20:18:47
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
Tokmak20:18:41
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
kasten20:18:02
Kasıtla, bile bile ve isteyerek
kasvet20:17:46
Sıkıntı, iç sıkıntısı
TEZENE20:16:23
Mızrap, çalgıç
iyelik20:16:07
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
kalibre20:15:50
Mermilerde, ateşli silâhlarda çap
adil20:15:28
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
kontak açmak20:15:28
bir taşıtın motorunu çalıştırmak için kontak anahtarını çevirerek elektrik devresini açmak
septisizm20:15:20
Kuşkuculuk, şüphecilik
uzlaşmalı20:14:44
Aralarında uzlaşma bulunan
Külliyen20:14:11
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
ratanya20:14:06
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
ağı ağacı20:13:57
Zakkum
memorandum20:13:14
Muhtıra, nota
AYAKTAŞ20:13:07
Arkadaş, yoldaş; hempa
antant20:12:53
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
edinme20:12:17
Edinmek işi, kazanma, iktisap
aşoz20:12:02
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
mesai20:12:00
Çalışma, emek
basıcı20:11:37
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
cephane20:11:20
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
mezgitgiller20:11:08
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
jenerasyon20:11:07
Kuşak, nesil
pomat20:10:29
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
revaç20:10:23
Geçerli ve değerli olma, sürüm
Karakterize20:10:04
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
İkram20:09:35
Konuğu ağırlama
laka20:09:35
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
sahn20:09:24
Avlu
sahiplik20:09:18
Sahip olma durumu, iyelik