ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

BİBLİYOGRAFYA16:47:56
Kaynaklar, kaynakça
KESİT16:47:52
Bir şeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
Avusturyalı16:47:47
Avusturya kökenli olan (kimse)
titan16:47:44
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
el alem16:47:38
Herkes, el gün, yabancılar
mütehassıs16:47:33
Uzman
ADALİ16:47:33
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
güzel yazı sanatı16:47:13
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
mezura16:46:58
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre
donatmak16:46:48
Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek
iskambil16:46:47
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
KONSER16:46:40
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
iyilik etmek (veya yapmak)16:46:40
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
etik16:46:27
Töre bilimi, ahlâk bilimi
eten16:46:22
Etene
el sıkmak16:46:18
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
kayın birader16:46:09
Kayın (II)
Babayiğit16:46:04
Güçlü kuvvetli
lahmacun16:46:00
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
kenevir16:45:55
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
BAŞKALDIRI16:45:46
Ayaklanma, isyan
Kalbur16:45:32
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
zümre16:45:28
Topluluk, takım, grup, camia
refakat etmek16:45:25
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
Gevşeme16:45:14
Gevşemek işi
nişasta16:45:06
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
kayırma16:45:01
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
gün ağarmak16:44:57
tan yeri aydınlanmak
nankörlük16:44:49
Nankör olma durumu
şaşırıp kalmak16:44:47
çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek
sütlü16:44:43
İçinde süt bulunan, sütle yapılan
Düş16:44:38
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
paça16:44:38
Pantolon, don, şalvar gibi giyeceklerde bacakların çıktığı aşağı bölüm
BURCU16:44:37
Güzel koku, ıtır
tümel16:44:34
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
vurgunculuk16:44:12
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
kin16:44:02
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
soğukluk16:43:56
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
YARAR16:43:50
Yarayan, elverişli, uygun
YASSI16:43:41
Yayvan ve düz
prens16:43:14
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
hukuk16:43:06
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
dram16:43:03
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
bellemek16:42:58
Sanmak
proje16:42:57
Tasarlanmış şey, tasarı
akamet16:42:55
Kısırlık, verimsizlik
yatık yazı16:42:55
Yazı yönüne doğru eğik olan yazı
prova16:42:53
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
YARA16:42:48
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
iğrenme16:42:44
İğrenmek işi
atkı16:42:30
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
tahsildar16:42:14
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
REMEL16:42:00
Aruz ölçülerinden biri
emeklilik16:41:51
Emekli olma durumu, tekaütlük
hafif16:41:47
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
uyanıklık16:41:37
Uyanık olma durumu
limaki16:41:37
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
maskot16:41:33
Uğur getireceğine inanılan şey
feldspat16:41:28
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
STATOSİST16:41:02
Statolitlerin içinde bulunduğu kesecik
öğrenim belgesi16:40:57
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
üvez16:40:38
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
ekti16:40:36
Her yiyeceği canı çeken
ekim16:40:32
Ekmek işi
ekol16:40:27
Okul
fevrî16:40:11
Birdenbire, düşünmeden yapılan
lavabo16:40:10
Üzerinde sıcak ve soğuk su muslukları bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya
edim16:40:09
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
merzengûş16:40:07
Mercanköşk
memnuiyet16:40:05
Yasak olma, yasak edilme durumu
edik16:40:04
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
edip16:40:00
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
edep16:39:55
Toplum töresine uygun davranma, incelik
kırmak16:39:29
İri parçalara ayırmak
nalın16:39:28
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
tecrit16:39:13
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
tercüman16:39:13
Çevirici, dilmaç
Allah Allah!16:39:11
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
her daim16:39:06
Her zaman, daima
belirsizlik16:39:01
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
didişme16:38:47
Didişmek işi
Güvenlik16:38:40
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
veçhe16:38:35
Yön
Öfke16:38:31
Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap
müessese16:38:21
Kuruluş, kurum (I)
ekspoze16:38:12
Bir yere sunulan bildiri özeti
vakit geçirmek16:38:04
oyalanmak, uğraşmak
akşam namazı16:37:59
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
dibace16:37:44
Başlangıç, giriş, ön söz
bura16:37:31
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
açı ölçüm16:37:14
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
yalama16:37:14
Yalamak işi
azerbaycanlı16:37:05
Azerbaycan halkından olan kimse
cankurtaran16:36:58
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
trafik16:36:51
Ulaşım araçlarının yola çıkması için gerekli işlemleri yapan ve ulaşım yollarını denetleyen resmî kurum veya görevli kişiler
gübre gazı16:36:46
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
trampa16:36:42
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas
dağ evi16:36:24
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
hüküm vermek16:36:19
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
maişet16:36:10
Geçim, geçinme
tanzim16:36:06
Sıraya koyma, sıralama
rahatlık16:36:03
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
VARAN16:35:51
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
GECE16:35:38
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
seslem16:35:20
Hece
muzaffer16:35:18
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
ANDAÇ16:35:17
Ajanda
Gidi16:35:15
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
fetiş16:35:11
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
çatık16:35:07
Çatılmış olan
geçim derdi16:35:05
Geçim sıkıntısı
enam16:34:52
Yaratılmış bütün canlılar
enir16:34:48
Bir tür yaban mersini
ayırmaç16:34:47
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
ahududu16:34:38
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
sancak16:34:38
Bayrak, liva
emel16:34:34
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
elti16:34:25
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
MÜŞFİK16:34:11
Sevecen, şefkatli
star16:34:09
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
açık sarı16:34:02
Sarının bir ton açığı
Kalıtımsal16:33:58
Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, ırsî
fatalite16:33:49
Alın yazısı, yazgı, kader
tüp gaz16:33:31
İçine yüksek basınçla sıvılaştırılmış petrol gazı ve bütan gazı doldurulan, ısıtmada ve mutfakta kullanılan tüp
Yaratık16:33:26
Canlı, mahlûk
Öncelik16:33:18
Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm
Kengel16:33:13
Kenger
kuru yemiş16:33:09
Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler
Peçe16:33:04
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
bark16:32:50
bk. ev bark