ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

ateh getirmek17:00:31
bunamak
tebligat17:00:21
Bildirim
YEMEK ODASI17:00:18
Yemek yenilen oda, salamanje
özseverlik17:00:16
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
Mecazen17:00:09
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
şefaat etmek17:00:07
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
sanat eseri17:00:06
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
beti17:00:06
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
duygu17:00:03
Duyularla algılama, his
kaput bezi17:00:02
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
Manen17:00:00
İç varlık bakımından, manevî yönden, maddeten karşıtı
süre aşımı16:59:53
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
gıda16:59:48
Besin
kadar16:59:44
Büyüklüğünde, genişliğinde
seretan16:59:42
Yengeç
dana derisi16:59:38
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
toplama16:59:38
Toplamak işi
slâlom16:59:33
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
ekmek16:59:32
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
nazariyat16:59:28
Kuramlar
Mazbata16:59:28
Tutanak
hurafe16:59:27
Dine sonradan girmiş boş inanç
siyasetçi16:59:26
Politikacı
tez16:59:23
Çabuk olan, süratli
rakor16:59:22
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
pırnal16:59:22
Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı (Quercus ilex)
ilgisiz16:59:19
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
marn16:59:19
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
belirlenme16:59:18
Belirlenmek işi
atfetme16:59:09
Atfetmek işi, isnat
ŞERİK16:59:07
Ortak
Çıktı16:59:04
Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı
dost16:58:55
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)16:58:39
çok geniş olmak
sarıçalı16:58:39
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
senarist16:58:39
Senaryo yazarı, senaryocu
tatbik16:58:36
Uygulama, pratik
muhtemel olmak16:58:33
umulmak, beklenmek
müspet ilimler16:58:32
Pozitif bilimler
sahife16:58:32
Sayfa
taşımak16:58:29
Üstünde bulundurmak
ilkah16:58:17
Dölleme, döllenme
gevezelik16:58:17
Geveze olma durumu, lâfazanlık
Dostça16:58:16
Dosta yakışır (biçimde)
arkadaş16:58:13
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
lokum16:58:08
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
satirik16:58:08
Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan
portatif16:58:08
Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar
h16:58:00
Hidrojen"in kısaltması
buluğ çağı16:57:58
Ergenlik çağı
ferdiyetçilik16:57:56
Bireycilik
murt16:57:52
Mersin ağacı
demirli beton16:57:47
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
çotuk16:57:46
Dışarda kalmış ağaç kökü
Abd16:57:44
Kul
burun otu16:57:44
Burna çekilen tütün, enfiye
mavera16:57:43
Öte
kuyruk16:57:42
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
Süpürge otu16:57:42
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
toprak köleliği16:57:39
Toprağa bağlı kölelik düzeni
mühürcü16:57:38
Mühür kazıyan kimse
tropik16:57:38
Dönence (zamanı)
şoset16:57:38
Kısa çorap
seçici16:57:38
Seçmek işini yapan (kimse, kurul vb.)
uzay istasyonu16:57:32
Uzay çalışmalarının yapıldığı merkez, üs
arkalıksız16:57:30
Arkalığı, sırt dayayacak yeri olmayan
et lokması16:57:27
Et yemeği
Verim16:57:26
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
tedavi etmek16:57:26
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
burç16:57:15
Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı
yenilik16:57:14
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
Kahinlik16:57:08
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
ceviz16:56:59
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
müsvedde16:56:56
Yazı taslağı, karalama
narkotik16:56:49
Uyuşturucu
Ses birimi16:56:44
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
enam16:56:30
Yaratılmış bütün canlılar
irkilme16:56:24
İrkilmek işi
Muhasip16:56:20
Sayman, muhasebeci
gelecek zaman16:56:19
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
aymazlık16:56:09
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
tepkili16:55:54
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
Pastal16:55:53
Tütün yaprağı dizisi
vurguncu16:55:49
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
MEKANİZMA16:55:48
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
Tokmak16:55:41
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
or16:55:41
Ordu kelimesinin kısaltması
bük16:55:41
Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu
anlamak16:55:40
Sorup öğrenmek
KISIRLAŞTIRMA16:55:37
Kısırlaştırmak işi
mantık dışı16:55:37
Mantıkla hiçbir ilgisi olmayan
bolluk16:55:34
Bol olma durumu
pastel16:55:34
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
ara yerde16:55:32
arasında, arada
çarpışma16:55:32
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
hobi16:55:29
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
orta saha16:55:29
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
Tabir16:55:28
Deyiş, anlatım, ifade
toyluk16:55:28
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
kaymak16:55:28
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
korumak16:55:23
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
terane16:55:23
Ezgi, makam, nağme
Kongolu16:55:21
Kongo halkından olan (kimse)
Ekonomi16:55:14
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
dişil16:54:43
Bazı dillerde dişi sayılan (kelime), müennes
kama16:54:43
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
muvafakat16:54:32
Uygun görme, onama, kabul etme
asalet16:54:32
Soyluluk
cezalandırılma16:54:16
Cezalandırılmak işi
töre dışıcılık16:54:13
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
janr16:53:48
Çığır, tarz, cins
MUVAZİ16:53:45
Koşut, paralel
hafif16:53:45
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
durgun16:53:44
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
yalak16:53:40
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
meltem16:53:40
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
tevakkuf16:53:39
Durma, duraklama, eğleşme
İNEZE16:53:38
bk. eneze
düşük16:53:23
Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış
askeriye16:53:22
Askerlik
Arı beyi16:53:16
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
Kararsız16:53:12
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
Amerikan bezi16:53:12
bk. amerikan
malt16:53:08
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
imek16:53:07
bk. ek fiil
hamur tatlısı16:52:50
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
eğe16:52:35
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
salak16:52:33
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
yelölçer16:52:33
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
engebe16:52:33
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza