ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

gözlük04:27:29
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
ahlaklı04:27:10
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
sanal04:24:16
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
açık sözlü04:23:44
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
yarka04:23:12
Büyük piliç
lazanya04:23:09
Bir çeşit İtalyan makarnası
giyinip kuşanmak04:23:06
özenle giyinmek
geçinmek04:20:43
Ölmek
GERÇEKÇİLİK04:20:20
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
yergici04:18:20
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
santra04:17:23
Orta, orta alan, merkez
yalamak04:16:25
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
şiirsel04:15:39
Şiir niteliği olan
ayrıntılara inmek04:14:27
bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak
sarahat04:14:03
Açık, belli, anlaşılır olma durumu
öğretim bilgisi04:13:55
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
buluş04:13:46
Bulmak işi veya biçimi
rikkat04:12:35
İncelik, naziklik
dimdik04:08:53
Çok dik (olarak)
TEDHİŞÇİLİK04:05:49
Tedhişçi olma durumu
TAM04:05:08
Eksiksiz, kesintisiz
nisaiye04:05:00
Kadın hastalıkları, jinekoloji
üre04:04:49
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
yapaylık04:04:32
Yapay olma durumu, sunîlik
birbiri04:03:39
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
başvuru04:03:27
Başvurmak işi, müracaat
Ha04:02:53
İstek uyandırmak için kullanılır
alık04:01:46
Akılsız, sersem, budala, ebleh
Çoban04:00:38
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
Sinolog04:00:03
Sinoloji bilgini
hanım03:59:28
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
bağırsak03:59:15
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
veli03:57:45
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
TELEK03:56:51
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
yücelme03:55:26
Yücelmek işi, itilâ
ÖRGÜTLENME03:54:37
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
epizot03:54:36
Bir roman veya hikâyede ikinci derecede bir olay
Mizaç03:54:01
Huy, yaradılış, tabiat
Okyanus03:53:16
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
SICAKLIK03:51:55
Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
bırakmak03:50:27
Bir işi başka bir zamana ertelemek
deve kini03:46:34
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
zeplin03:46:30
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
yaratıcılık03:45:37
Yaratma yeteneği
yıkanmak03:45:27
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
Yıldız03:44:23
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
tapıNak03:36:48
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
taaffün etmek03:36:27
kokuşmak, pis kokmak
havas03:34:51
Nitelikler, özellikler
NOKSAN03:34:36
Eksik, eksiklik, kusur
devletçi03:33:46
Devletçilik yanlısı
guttasyon03:33:23
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
gözetmek03:32:41
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
haber atlamak03:32:01
(gazetecilikte) bir haberi vaktinde yayımlayamamak
görüş açısı03:31:41
Bir şeyi görebilme alanı
Saf dışı03:30:55
Dizi dışı
ulaşmak03:28:15
Elde etmek, erişmek
çözümleyici03:27:59
Çözümlemek işini yapan kimse
öbek03:27:56
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
NİYOBYUM03:26:38
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
Neşriyat03:25:58
Yayın
müşavere03:24:05
Danışma, danış
Tebaa03:22:04
Uyruklu
bütünlük03:17:55
Bütün olma durumu
nalan03:17:44
İnleyici, inleyen
şatafat03:16:25
Süs ve gösteriş
Aşk olsun03:12:06
"Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildirir
çağla03:10:50
Olmamış, ham yemiş
ölü yıkayıcı03:07:53
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
gömgök03:07:47
Her yanı mavi, masmavi
PLANET03:07:05
Gezegen
derece derece03:05:43
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
şamatacı03:05:29
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
dikkatli03:05:07
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
Kimlik03:05:07
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
yumuşama03:04:21
Yumuşamak işi
MUTLAK03:03:56
Salt
renkölçer03:03:16
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
İntihal03:02:06
Aşırma
Gıpta03:01:07
İmrenme, imrenti
saçma sapan konuşmak03:00:49
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
soğukluk03:00:40
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
Kaymak03:00:34
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
Mayi03:00:13
Sıvı
Alpinist02:59:33
Dağcı
Asırlarca02:59:24
Yüzlerce yıl
sallanmak02:57:34
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
cildiyeci02:57:30
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
sutaşı02:56:37
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
tasarım02:56:26
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
kandırmak02:56:16
Aldatmak
fark02:54:29
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
inkılap02:54:16
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
Yaprak02:53:46
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
Bukalemun02:53:41
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
zararsız02:53:33
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
Ayan02:52:23
İleri gelenler
vücut yapmak02:52:12
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
legato02:52:02
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
Efsane02:51:57
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
heyet02:51:45
Kurul
Kam02:51:44
bk. şaman
Mai02:51:39
Mavi
idman02:51:36
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
şano02:51:06
(tiyatroda) sahne
başyapıt02:50:34
Şaheser
çıkrıkçı02:48:52
Çıkrık yapıp satan kimse
Surat02:48:41
Yüz, çehre
Değer02:47:11
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
haset etmek02:46:53
kıskanmak, çekememek, günülemek
FAN02:45:44
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
ER02:45:09
Erbiyum"un kısaltması
YAMA02:44:49
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
güvem eriği02:44:47
bk. akdiken
Cam02:44:43
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
beraber02:44:34
Birlikte, bir arada
selâmet02:44:26
Esen olma durumu, esenlik
MAYALANMA02:43:58
Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon
ekip02:43:53
Takım, grup, kol
Tasdik02:43:21
Doğrulama
WC02:42:55
Ayak yolu
Ket02:42:42
Engel
atletizm02:42:00
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
Mukavele02:41:55
Sözleşme
Hediye02:41:39
Armağan
Sabi02:41:32
Küçük çocuk
memba02:41:18
Kaynak, pınar
kilise02:41:12
Hristiyan tapınağı
ısı yayımı02:40:44
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
set02:40:33
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar