ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

azaltma16:34:44
Azaltmak işi
HİNT İRMİĞİ16:34:32
Sagu
apsis16:34:30
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
HÜKÜMDARLIK16:34:23
Hükümdar olma durumu
kışır16:34:14
Kabuk
Dingin16:34:11
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
sallama16:34:11
Sallamak işi
mantar hastalığı16:34:09
Mantar, küflüce
Duyulma16:34:09
Duyulmak durumu
salak16:34:02
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
aşikâre16:33:56
Açıkça, belli ederek, saklamadan
tahtaboş16:33:53
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
tutku16:33:11
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
İpucu16:33:10
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
ağlama16:33:09
Ağlamak işi
EK16:33:07
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
yara izi16:32:41
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
Lahika16:32:29
Ek
PARS16:32:23
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
Elastiki16:32:19
Esnek
PIRLANTA16:32:18
Birçok façetası olacak biçimde yontulmuş foyasız parlak elmas
UN HELVASI16:31:54
Unun yağ içinde kavrulmasından sonra içine şeker eriği katılarak hazırlanan bir tür helva
Nüans16:31:52
Ayırtı, çalar, fark
açık sayım16:31:39
Bir seçim sonunda verilen oyların açık olarak sayılması, aleni tadat
el kitabı16:31:19
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
yönetim yeri16:31:17
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
Asker kaçağı16:30:43
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
çavuş16:30:42
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
kesim16:30:33
Kesmek işi
acemi16:30:23
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
mazeret16:30:22
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
Yol ayrımı16:30:21
Yolların birbirinden ayrıldığı yer
yelli16:30:18
Yeli çok olan, rüzgârlı
Pres16:29:58
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
İstikbal16:29:56
Karşı çıkma, karşılama
arkadaş16:29:52
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
anevrizma16:29:48
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
bilinmeyen16:29:45
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
EMANET16:29:39
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
ilâh16:29:31
Tanrı
helen16:29:27
Grek
Arp16:28:46
bk. harp (II)
dileme16:28:42
Dilemek işi
defa16:28:42
Kez, kere
YOLMA16:28:37
Yolmak işi
hesap cetveli16:28:34
Sayılar arasında birçok işlemlerin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel
hidayet16:28:33
Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu
Saplantı16:28:32
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
kurk16:28:31
Kuluçka, gurk
Revaç16:28:28
Geçerli ve değerli olma, sürüm
raci16:28:26
Geri dönen
tesadüf etmek16:28:25
rastlamak, rast gelmek
beslenme bozukluğu16:28:25
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
HISIMLIK16:28:18
Hısım olma durumu, karabet
nebze16:28:04
Az şey, az
emrivaki16:28:03
Oldu bitti, olup bitti
YAVRU16:27:58
Yeni doğmuş hayvan veya insan
kanepe16:27:50
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
kabine16:27:49
Bakanlar kurulu
dair16:27:36
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
kan grubu16:27:34
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
Güldürü16:27:33
Güldürme özelliği olan
Alaca karanlık16:27:05
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
ali16:26:56
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
ikiyüzlülük16:26:54
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
kıraç16:26:45
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
GÜLÜT16:26:39
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
müsekkin16:26:32
Yatıştırıcı
Amaç16:26:30
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
itiyat etmek (veya edinmek)16:26:12
alışkanlık hâline getirmek
akraba16:26:02
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
tifo16:25:53
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
SECCADE16:25:52
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
Suyolu16:25:39
Sutaşı
Kestirme16:25:37
Kestirmek işi
Şoför16:25:29
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
BULA16:25:28
Yenge, amca veya dayı karısı
aşınma16:25:13
Aşınmak işi
seyek16:25:09
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
PERDE16:24:42
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
ispermeçet balinası16:24:35
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
şaşırmak16:24:20
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
Toy16:24:19
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
kızgın16:24:16
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
haset16:24:15
Kıskançlık, çekememezlik, günü
koşum16:24:15
Araba hayvanının kayış takımı
sefine16:23:47
Gemi
Akrobat16:23:45
Cambaz
teklik16:23:44
Tek, bir olma durumu
TEKRAR16:23:38
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
karşıtçıllık16:23:38
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
avunç16:23:35
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
yapılabilirlik16:23:33
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
MUZIR16:23:32
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
Ilımlılık16:23:32
Ilımlı olma durumu, mutedillik
vacip16:23:28
Yapılması gerekli olan
ulaç16:23:23
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
inançlı16:23:16
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
start16:23:15
Çıkış
Karyokinez16:23:14
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
Yatak odası16:23:12
Yatmak için kullanılan oda
nihayet16:23:12
Son
tümsekli16:22:59
Tümseği olan
posta16:22:54
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
pena16:22:52
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
babalık16:22:49
Baba olma durumu
mahlut16:22:43
Katışık
EMME16:22:42
Emmek işi
sıfır16:22:42
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
Fide16:22:19
Bahçıvanlıkta yastıklarda tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek
imaret16:22:13
İmarethane
keyifsiz16:22:12
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
reşit16:22:09
Ergin
Zorba16:22:06
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
yaz yağmuru16:21:58
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
Giyim16:21:50
Giymek işi
kıyafet16:21:45
Kılık
örs16:21:42
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
GÖRSEL16:21:41
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
ergen16:21:29
Ergenlik çağında olan
bey16:21:23
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
döner16:21:23
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
KERTENKELE16:21:21
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
PEYGAMBER16:21:18
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
çiçek dürbünü16:21:17
bk. kaleydoskop
formasyon16:21:14
Biçimlenme
Galibiyet16:21:10
Yenme, yengi
kördüğüm16:21:09
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
Feshetme16:21:08
Feshetmek işi
sair16:21:07
Başka, öteki, diğer