ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

mahsul14:46:08
Ürün
itibarî14:45:59
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
tutumluluk14:45:58
Tutumlu olma durumu
dirlik14:45:32
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
ilk gösteri14:45:26
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
lif14:45:22
Çok ince ve uzun parça
bambu14:45:09
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
karşı sav14:45:04
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
bağırsak14:45:03
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
doğal14:45:01
Tabiî
mühimmat14:45:00
Savaş gereçleri, cephane
müdür14:44:58
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
saparta14:44:55
Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık
yakma14:44:54
Yakmak işi
Belirgin14:44:44
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
işleme14:44:41
İşlemek işi
bıçkın14:44:35
Külhanbeyi, kabadayı
meyilli14:44:33
Bir yana eğimi olan, eğik
alın14:42:35
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
ÜZMEK14:42:06
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
beşer14:41:50
İnsanoğlu, insan
aksülâmel14:41:32
Tepki, reaksiyon
Otama14:41:26
Otamak işi, tedavi
fikir (veya birinin fikrini) almak14:41:17
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
kritik14:40:56
Tehlikeli, endişe veren (durum)
alkış14:40:50
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
bahtı açılmak14:40:50
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
resen14:40:42
Kendi başına, kendiliğinden
Ziyaret14:40:40
Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme
bağsız14:40:38
Bağı bulunmayan
beğenilir14:40:13
Beğenme duygusu veren, beğenilen
takas14:39:42
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
tel14:39:21
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
yarım küre14:39:13
İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası
anamal14:39:12
Sermaye, kapital
Keşiş14:38:30
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
Postacı14:38:29
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
mayınlanma14:37:53
Mayınlanmak işi
öğretim görevlisi14:37:17
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
SALYA14:37:02
Ağızdan sızan tükürük
gudde14:36:50
Bez, beze
kısasa kısas14:36:45
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
dâhilî deniz14:36:36
bk. iç deniz
Parazit14:36:09
Asalak
Aç gözlü14:36:07
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
çok geçmeden14:36:05
kısa bir süre sonra
çene çalmak14:36:01
gevezelik etmek
geçimini doğrultmak14:36:01
geçinmek için para kazanmak
yağ bezi14:36:00
Yağ bezleri
gümüşi14:35:53
Gümüş renginde olan
öpücük14:35:51
Öpme, öpüş, buse
madenî para14:35:44
Altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. maddelerin alaşımından yapılan para, demir para
SERZENİŞ14:35:42
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
ricada bulunmak (veya birinden rica etmek)14:35:40
dilemek
arıtıcı14:35:38
Arıtma özelliği olan
Hollândalı14:35:29
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
RÜŞVET ALMAK14:35:17
rüşvet olarak verilen parayı veya malı kabul etmek
arılık14:35:17
Temizlik
tenzih14:35:13
Arılama, kusur kondurmama
yüzde yüz14:35:11
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
tatlı su kefali14:35:08
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
mehterbaşı14:35:07
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
fındık faresi14:35:02
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
istihraç etmek14:34:55
sonuç çıkarmak
SÖYLENCE14:34:49
Efsane
Çakım14:34:47
Şimşek, çakın
tanıtma yazısı14:34:42
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
balans14:34:41
Denge, muvazene
karşılıklı yapraklar14:34:40
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
namüsait14:34:37
Uygun olmayan, elverişsiz
-ağan / -eğen14:34:36
Fiilden sıfat ve isim yapma eki: yat-ağan, gez-eğen, ol-ağan, dur-ağan, piş-eğen vb
tapıncakçılık14:34:34
bk. Fetişizm
öge14:34:15
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
İDDİA14:34:11
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
tanıdık çıkmak14:34:07
önceden birbirlerini tanımış olmak, tanış olmak
Atış14:34:06
Atmak işi veya biçimi
pınar14:34:01
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
kına gecesi14:33:59
Düğünden bir gece önce, kadınların kendi aralarında, gelinin parmaklarına kına yakarken kız evinde yaptıkları eğlence
alışılmamış14:33:57
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
çalı kuşu14:33:55
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
İKLİM14:33:54
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
abdesti kaçmak14:33:49
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
Bahçe14:33:45
Sebze yetiştirilen yer, bostan
abraş14:33:43
Alaca benekli
İki14:33:42
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
alçak gönüllü14:33:36
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
armatör14:33:34
Ticaret gemisi sahibi
natür14:33:30
Tabiat, doğa
tekerlek pabucu14:33:28
Arabaların, yokuş inerken hızlanmalarını önlemek için, tekerlek altına sürülen ve arabaya zincirle bağlı bulunan demir parçası
iskambil kâğıdı gibi devrilmek14:33:27
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
karayanık14:33:25
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
özgür14:33:23
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
artık14:33:18
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
öbür dünya14:33:16
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
Çise14:33:14
İnce yağmur, çisenti
yoğunlukölçer14:33:12
Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre
GEÇİMSİZ14:33:10
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
dörtgen14:33:08
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
ateşkes14:33:06
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak14:33:05
sağlam bir yanı kalmamak
falihayır14:33:02
İyiye yorulur olgu
baba bucağı14:33:00
bk. baba ocağı
ara bulucu14:32:56
Uzlaştıran kimse, uzlaştırıcı
İntikam14:32:54
Öç
YAZAR14:32:54
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
uyuşmazlık14:32:52
Uyuşmama durumu
örtüsüz14:32:50
Örtüsü olmayan
çiftteker14:32:38
Bisiklet
akkuş14:32:37
Atmaca, yırtıcı bir kuş
gerçekleşme14:32:31
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
strüktüralizm14:32:27
Yapısalcılık
sebat etmek (veya göstermek)14:32:17
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
tekemmül etmek14:32:10
olgunlaşmak, yetkinleşmek, erginleşmek
gelin çiçeği14:32:07
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
ustalık14:32:00
Usta olma durumu
savaş14:31:57
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
itimat14:31:55
Güven, güvenç
çak14:31:54
Yırtık, yarık
Zayıflık14:31:49
Zayıf olma durumu
alfabe sırası14:31:47
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
eğitimci14:31:39
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
rüküş14:31:35
Gülünç bir biçimde giyinip süslenen (kadın)
sağduyulu14:31:31
Sağduyusu olan
gök adası14:31:27
bk. gök ada
özü sözü bir14:31:27
düşündüğü gibi söyleyen veya davranan
sülf14:31:23
Kükürt
gün batımı14:31:18
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
ulusallaştırma14:31:16
Millîleştirme
cedre14:31:16
Guatr, guşa
zararlı14:31:15
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr