ateh getirmek

1.bunamak
Cümle 1: Sen sahiden budalaymışsın dostum, hem adamakıllı ateh getirmişsin. - R. H. Karay

Son Arananlar

Soru16:54:23
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
tek başına16:54:09
Kendi kendine, yalnız olarak
burhan16:54:07
Kanıt
maksat16:53:57
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
puşt16:52:46
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
ince bağırsak16:51:49
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
ulah16:51:08
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
DÜŞÜNÜŞ16:50:27
Düşünmek işi veya biçimi, mütalâa
göğüs kemiği16:50:13
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
elveda16:49:58
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
kemal16:49:52
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
genç16:49:47
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
oluşturma16:49:32
Oluşturmak işi
kandil16:49:11
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
Ekzotermik16:49:04
Isı veren
maron16:48:37
Kestane rengi
kaval16:48:24
Kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük
kederli16:48:21
Acılı, üzüntülü, mukedder
Demeç16:48:09
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
abani16:48:00
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
Çörek otu16:47:55
Düğün çiçeğigillerden bir bitki ve bunun çöreklere çeşni katmak için ekilen, susam iriliğindeki siyah tohumu (Nigella damascena)
kadir16:47:43
Değer, kıymet
Şap16:47:41
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
Analitik16:47:28
Çözümlemeli
DEHA16:47:14
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
TEKİT16:47:08
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
basınçölçer16:46:47
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
kilo16:46:46
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
anele16:46:05
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
rint16:45:31
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
fermene16:45:23
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
nardin16:44:48
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
ESKİ ESERLER16:44:14
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
hava parası16:43:46
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
As16:43:37
Arsenik"in kısaltması
kireç16:43:02
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
masonluk16:42:51
Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek
Pastal16:42:23
Tütün yaprağı dizisi
FAKTÖR16:41:56
Etken, etmen
rom16:41:42
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
Kızgınlık16:41:28
Kızgın, ısınmış olma durumu
naif16:40:46
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
dua etmek16:40:19
Tanrı"ya yalvarmak
zaman dizini16:40:05
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
balet16:39:28
Bale yapan erkek sanatçı
TÜRDEŞ16:39:14
Türleri bir olan, mütecanis
ariyet16:38:55
Eğreti, ödünç
melez16:38:43
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
galatıhis16:38:11
Duygu yanılması, yanılsama
atomal16:38:08
Atomlarla ilgili olan
UN HELVASI16:38:00
Unun yağ içinde kavrulmasından sonra içine şeker eriği katılarak hazırlanan bir tür helva
gök evi16:37:32
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
mahzen16:37:04
Yapılarda yer altı deposu
antoloji16:36:37
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
Oya16:36:23
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
emanet etmek16:35:34
bir şeyi veya bir kimseyi birine veya bir yere korumak için bırakmak
sini16:34:59
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
yumurta hücresi16:34:51
bk. oosfer
ürperme16:34:46
Ürpermek durumu
cımbız16:34:45
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
eşkal16:34:31
Biçimler, şekiller, kılık
şilte16:34:03
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
çotuk16:33:48
Dışarda kalmış ağaç kökü
yazın dili16:33:36
Edebiyat dili
takeometre16:33:22
Düzenlenmiş arazinin yüz ölçümünü bulup plânını yapmaya yarayan alet
saykal16:32:55
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ
bulada16:32:40
Büyük piliç
hidrolik16:32:40
Su ile ilgili
küfür16:32:12
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
Korkak16:31:44
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
kinestezi16:31:37
Devin duyum
Kahinlik16:31:14
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
makam16:30:59
Mevki, kat, yer
şamama16:30:48
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
ruba16:30:34
Giysi, giyecek
komprime16:29:52
Çoğu kez yassı veya silindir biçiminde katı ilâç, hap
ful16:29:24
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
buhran geçirmek16:29:10
bunalım geçirmek
rezonans16:28:33
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
epeyce16:27:32
Oldukça, bir hayli
dehşet16:26:51
Bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı
müdafaa etmek16:26:49
savunmak, korumak
zarar16:26:35
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
nükteci16:26:07
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
GÖÇ16:26:07
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
meczup16:25:53
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
fal16:25:48
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
bildirme kipleri16:25:39
Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi
uzunluk16:25:29
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
telkin16:25:11
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
gerçekleşme16:24:57
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
KAKIŞMA16:24:15
Kakışmak işi
Kafa16:24:07
Baş (özellikle insan başı), ser
teeddüp16:24:03
Utanma, sıkılma
demir16:23:35
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
alışık16:23:05
Herhangi bir duruma alışmış olan
enöte16:22:53
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
Encümen16:22:36
Yarkurul, komisyon, komite
marn16:22:24
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
fındık16:22:22
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
Kuşkucu16:22:19
Açık bir biçimde kanıtlanmamış her şeyden kuşkuya düşen, şüpheci, septik
oranla16:22:08
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
nefyetme16:22:03
Nefyetmek işi
milattan sonra16:21:54
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
Akaret16:21:54
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
süregelen16:21:18
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
kurtulma16:21:07
Kurtulmak işi
tüm16:20:44
Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı
muhtasar16:20:42
Kısaltılmış olan, kısa; özet
belemir16:20:15
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
tenkit16:20:01
Eleştirme, eleştiri
rüzgarlı16:19:32
Yel esen, yelin estiği, yelli
koro16:19:30
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk
rahim16:19:26
Koruyan, acıyan, merhamet eden
Abat16:19:20
Bayındır, mamur
tekdir16:18:57
Azarlama, paylama
toz toprak16:18:36
Bulut hâlinde olan toz
iltimas16:18:08
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
idare etmek16:17:58
yönetmek, çekip çevirmek
kurtluca16:17:40
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
nikâhsız16:16:57
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
kurgu16:16:25
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
haritacı16:15:59
Harita yapan kimse, kartograf
elem16:15:45
Acı, üzüntü, dert, keder
pespaye16:15:24
Alçak, soysuz, aşağılık
Battaniye16:14:26
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
istinat16:14:13
Dayanma, yaslanma
muvakkaten16:13:56
Az bir zaman süresince, geçici olarak, eğreti olarak
San16:13:54
Ün, şan, şöhret
sargı16:13:50
Esnek bir maddeden yapılmış uzun, dar ve ince şerit