anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

anarşi14:04:49
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Lavman14:04:41
Kalın bağırsağı anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama
kalbur14:04:41
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
açık mavi14:04:27
Mavinin bir ton açığı
aktarmak14:04:17
Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
tıpatıp14:04:12
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
emniyet14:04:11
Güvenlik
ekme14:03:54
Ekmek işi
çapa14:03:53
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
Konson14:03:52
Ünsüz
haranı14:03:23
Büyük tencere
tekdir14:03:22
Azarlama, paylama
şablon14:03:21
Üzerindeki harf ve şekillerin çevre çizgileri kalem ucu girecek biçimde oyuk olan, bu çizgilerden kalemle istenilen biçim elde edilen, metal veya plâstikten cetvel
ISKARTA14:03:12
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
adilâne14:03:11
Adalete uygun olarak, hakça
TENTENE14:03:10
Dantel, dantelâ
sis14:02:36
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
gübre gazı14:02:25
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
kısacası14:02:22
kısa söylemek gerekirse
serap14:02:21
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
müracaat14:02:18
Başvuru
tensip14:01:27
Uygun görme, yaraştırma
Deme14:01:23
Demek işi
hainlik etmek14:01:23
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
akabe14:01:14
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
ıssız14:01:09
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
gerçeklik14:01:06
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
atlı spor14:01:05
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
uygarlaşma14:01:02
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
dayıoğlu14:00:43
Dayının oğlu, dayızade
pog14:00:40
(bıyık için) Gür ve uzun
KAZIMA14:00:36
Kazımak işi
krater14:00:36
Yanardağ ağzı
geçiştirmek14:00:33
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
Yalıtkan14:00:21
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
dolaylı anlatmak14:00:12
anıştırmak, ima etmek
Göbel14:00:05
Babası belli olmayan çocuk, piç
iri13:59:58
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
Dalan13:59:56
Lobi
aklı başına gelmek13:59:56
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
GROSA13:59:52
On iki düzine
Habeş13:59:46
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
bel bağı13:59:39
Bel kemeri
Dönmek13:59:34
Sınıfta kalmak
terk etmek13:59:29
bırakmak, ayrılmak
tifo13:59:25
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
Sır13:59:22
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
çekirdek13:59:20
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
işitme13:59:19
İşitmek işi
ENGEL13:59:17
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
basma13:59:16
Basmak işi
Misk13:59:00
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
inceleyici13:58:53
İnceleyen, araştırma yapan (kimse), müdekkik
hepsi13:57:56
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
Nesiç13:57:54
Doku
besi13:57:51
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
liman13:57:45
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
TEFTİŞ13:57:42
Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetleme, denetim, bakı
marul13:57:40
Birleşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen bir bitki (Lactuca sativa)
katrak13:57:35
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
fil13:57:32
Filgillerin hortumlular takımından, Afrika ve Asya"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan (Elephas)
cenk13:57:28
Savaş, kavga
hasis13:57:24
Cimri, pinti, kısmık
delk13:57:19
Ovma, ovuşturma
kok13:57:15
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
üzüm kurusu13:57:14
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
amiral13:57:09
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
kasvet13:57:09
Sıkıntı, iç sıkıntısı
asal gazlar13:57:08
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
Kuşatma13:57:07
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
abstre13:57:03
Soyut, somut karşıtı, mücerret
karabuğdaygiller13:56:59
Taçsız iki çeneklilerden, ravent, kuzukulağı, kurtpençesi, çobandeğneği ve karabuğday gibi sapları boğumlu, çiçekleri başak veya salkım durumunda bazı türleri hekimlikte kullanılan bitkileri içinde toplayan bir familya
erişme13:56:42
Erişmek işi
üleşme13:56:35
Üleşmek işi
temin etmek13:56:26
korkusunu gidermek, güven vermek
pozitif bilim(ler)13:56:25
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
Şipşak13:56:17
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
sayıklama13:56:11
Sayıklamak işi
PREHİSTORYA13:55:56
Tarih öncesi
taarruz13:55:52
Saldırı
ihtiraslı13:55:21
Aşırı istekli
güzün13:54:54
Güz mevsiminde
kılıbık13:54:53
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
yansızlık13:54:50
Yansız olma durumu, tarafsızlık
Gezinme13:54:20
Gezinmek işi, seyran
üzengi13:54:19
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
yemin etmek13:54:13
ant içmek
görevden almak13:54:03
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
işlev13:54:02
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
nitelik13:53:46
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
Kalp13:53:38
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
tuvalet13:53:33
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
asal13:53:22
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
Kimse13:53:20
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
istihbarat13:53:17
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
Metropol13:53:13
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
vasıta13:53:11
Araç
karmak13:52:52
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
yalıçapkını13:52:07
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
özensiz13:52:06
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
Gerici13:51:51
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
COŞKUN13:51:48
Coşmuş olan
dolaşmak13:51:47
Doğru gitmeyip yolu uzatmak veya (yol) uzamak
KALÇA KEMİĞİ13:51:46
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
zerre13:51:34
Çok küçük parçacık
isyankarlık13:51:20
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
içtinap13:51:16
Sakınma, çekinme, kaçınma
anzarot13:51:16
Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla)
dekor13:51:08
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
uçurum13:51:07
Dik ve derin yamaç
Antre13:50:59
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
yara13:50:58
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
topçeker13:50:50
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
ÇÖL13:50:46
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
ispirto13:50:05
Etil alkol
münevver13:50:02
Aydın
sındı13:49:59
Makas
Teskere13:49:41
Sedye
güneş13:49:39
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
inkâr13:49:22
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
atkı13:49:22
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
keçisağan13:49:21
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
esenlik13:49:13
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
doku13:48:58
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
kukla oyunu13:48:54
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
toplama13:48:43
Toplamak işi
ÇÖZÜMLEMELİ13:48:43
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
TECİL13:48:38
Erteleme
sinir hastalığı13:48:23
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
dakika13:48:22
Bir saatlik zamanın altmışta biri