anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

cihannüma09:50:29
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
oligarşi09:50:28
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
iki yüzlü09:50:24
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
tesri09:50:23
Çabuklaştırma, hızlandırma
ciddiyet09:50:23
Ciddîlik, ağırbaşlılık
ciddi09:50:17
Şaka olmayan, gerçek
DEMİURGOS09:50:15
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
KAYA HANİSİ09:50:15
Lahos
Düzenleme09:50:14
Düzenlemek işi
cidar09:50:10
Duvar
cidal09:50:03
Savaşma, cenk
voleybol09:50:02
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
Muazzez09:50:01
Sayılan, saygı duyulan, sevgili, aziz
cicili bicili09:49:55
Göze çarpan süslerle bezenmiş
cici bici09:49:46
Süslü giysi veya süs eşyası
cezve09:49:40
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
ceza atışı09:49:35
Ceza vuruşu
ceylan09:49:22
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
cesur09:49:16
Yürekli, cesaretli
ancak09:49:12
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
cesaret vermek09:49:10
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
cesametli09:49:04
Kocaman, iri
cesamet09:48:56
Büyüklük, irilik
cerrahi müdahale09:48:50
Ameliyat
cerrahi09:48:43
Cerrahlıkla ilgili
mütegallibe09:48:39
Zorba, zorba takımı
yüzer top09:48:35
Şamandıra
ceride09:48:33
Gazete
ceren09:48:27
Ceylan
cereme09:48:19
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme
çatık09:48:13
Çatılmış olan
cephane09:48:13
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
cenkleşmek09:47:58
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
üşenme09:47:55
Üşenmek işi
cenk etmek09:47:52
savaşmak, mücadele etmek
alafranga saat09:47:48
Günü 24 saat sayarak, günün başlayışını gece yarısı 01 olarak kabul eden saat sistemi
cenaze09:47:45
Kefenlenip tabuta konmuş, gömülmeye hazırlanmış insan ölüsü
sürdürümcü09:47:40
bk. abone
cemile09:47:34
(kadın için) Güzel
ırkçılık09:47:31
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
celse09:47:26
Oturum
dayıoğlu09:47:25
Dayının oğlu, dayızade
beyanname09:47:20
Bildirge
Henüz09:47:20
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
celal09:47:19
Büyüklük, ululuk
uyuzlaşma09:47:13
Uyuzlaşmak işi
yalan dolan09:47:12
Gerçek olmayan birçok söz
ceht09:47:12
Çaba, çabalama
cehri09:47:06
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
EŞEK09:47:04
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
Dergah09:47:02
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
cehre09:46:59
Pamuk, yün, ipek gibi şeyleri eğirip iplik durumuna getirmeye yarar araç, iğ
tümsekli09:46:58
Tümseği olan
bülbül09:46:52
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
cehennem09:46:52
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
şiir defteri09:46:48
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
Özerklik09:46:42
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
cedre09:46:40
Guatr, guşa
Perişan09:46:36
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
caz takımı09:46:34
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
cariyelik etmek09:46:27
cariye gibi hizmet etmek
gerili09:46:26
Gerilmiş olan
cariye09:46:23
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
carcur09:46:18
bk. şarjör
cansız09:46:13
Canını yitirmiş, ölmüş
canlanma09:46:07
Canlanmak işi
UFKİ09:46:04
Yatay
canlandırmak09:46:02
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
cankurtaran sandalı09:45:57
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
vebal09:45:54
Günah
cani09:45:51
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
candan09:45:46
İçten, yürekten, gönülden, samimî
zembil otu09:45:37
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
canavar09:45:35
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
meşbu09:45:32
Dolmuş, dolu
yün09:45:32
Güzün kırkılan koyun tüyü
cana09:45:28
Sevgiliye hitap sözü
cami09:45:22
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
camekan09:45:18
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
cambazhane09:45:12
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
camadan09:45:07
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
Komutan09:45:06
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
gidi09:45:04
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
cam gibi09:45:01
arkası görünen, saydam, şeffaf
diğer09:44:58
Başka, özge, öteki, öbür
COŞKUN09:44:57
Coşmuş olan
cahilce09:44:57
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
fındık faresi09:44:51
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
cahil kalmak09:44:50
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
ek09:44:49
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
cadalozluk09:44:34
Cadaloz olma durumu
idare etmek09:44:32
yönetmek, çekip çevirmek
cadaloz09:44:27
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
cabadan09:44:20
Bedava olarak, karşılıksız, fazladan
ca09:44:13
Kalsiyum"un kısaltması
sallantı09:44:13
Sallanmak işi
minnettarlık09:44:10
Minnettar olma durumu, şükran
denizkulağı09:44:09
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 cm uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
cızırtı09:44:07
Cızırdama sesi
gıybet09:44:07
Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov
cıyaklama09:44:01
Cıyaklamak işi
cıvata09:43:55
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
cıda09:43:48
Mızrak
cüzdan09:43:42
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
borda09:43:41
Geminin veya kayığın yanı
cürüm09:43:36
Suç
eriklik09:43:29
Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi
volt09:43:28
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
cüda09:43:24
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
buzul taş09:43:17
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren
buzul09:43:11
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
buzla09:43:05
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
ÜZere09:43:01
Şartı anlatır
buzçözer09:43:00
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
elit09:42:57
Seçkin
buz dağı09:42:56
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
SAYGINLIK09:42:54
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
sorguya çekmek09:42:54
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
hükmî09:42:53
Hükümle ilgili, tüzel
buton09:42:51
Çalıştırmaya yarayan düğme
butik09:42:44
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
hamur tatlısı09:42:41
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
HUBUBAT09:42:38
Tahıl
terki09:42:38
Eyerin arka bölümü
buse09:42:37
Öpücük, öpme, öpüş
burhan09:42:30
Kanıt
burgu09:42:23
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
burgaç09:42:17
Anafor, girdap
burcu09:42:11
Güzel koku, ıtır
burç09:42:04
Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı