anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

ekin kargası12:49:05
Tüyleri parlak, kara ve erguvanî parıltılı bir tür karga (Corvus frugilefus)
uzatma12:49:01
Uzatmak işi, temdit
ilgi eki12:48:49
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
BATAKLIK GAZI12:48:44
Metan
keşiş12:48:41
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
tedavi12:48:40
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
ağılı12:48:39
İçinde ağı bulunan, zehirli
bakı12:48:36
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
devimsellik12:48:31
Devimsel olma durumu
kitap açacağı12:48:28
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
varışlılık12:48:27
Varışlı olma durumu, irfan
tedbir12:48:22
Önlem
ebet12:48:21
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
sığırcık12:48:13
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
TARİFE12:48:07
Fiyat gösteren çizelge
laso12:48:04
Kement
lata12:48:02
Dar ve kalınca tahta
işaretleme12:47:50
İşaretlemek işi
haşiye12:47:42
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
tantana12:47:42
Görkem, şaşaa
şirret12:47:38
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
avuntu12:47:29
İnsanı avutan şey, teselli
TABİP12:47:28
Hekim, doktor
esami12:47:27
Adlar, isimler
avunma12:47:25
Avunmak işi, teselli
BAŞLIK12:47:21
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
katliam12:47:07
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
loğusa otu12:47:03
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
mantar özü12:46:59
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
akıbet12:46:58
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
nakliyat12:46:54
Taşıma işleri, taşımacılık
kaslı12:46:46
Kasları gelişmiş olan, adaleli
atraksiyon12:46:41
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
Belediye12:46:37
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
GERİ12:46:32
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
sanat eseri12:46:31
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
milliyet12:46:31
Millete özgü olma durumu veya millî olma durumu, ulusallık
aylıklı12:46:30
Aylık alan (kimse), maaşlı
betimleme12:46:29
Betimlemek işi, tasvir
Mantık12:46:29
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
tütsülük12:46:27
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
imalat12:46:23
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
yolcu gemisi12:46:18
Yolcu taşımak üzere yapılmış deniz taşıtı
ödeşmek12:46:17
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak
kısacası12:46:14
kısa söylemek gerekirse
ağ yatak12:46:09
Hamak
ehli12:46:07
Evcil
otalama12:46:05
Otalamak işi
gürültü patırtı12:45:57
Kavga, gürültü
Tutku12:45:52
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
ardıç rakısı12:45:51
Cin
sırça12:45:48
Cam
Tuhaf12:45:43
Alışılmamış, yabansı
etme12:45:42
Etmek işi
gariplik12:45:39
Garip olma durumu, garabet
bezzazlık12:45:34
Kumaş satma işi, manifaturacılık
zulmet12:45:33
Karanlık
teali12:45:30
Yükselme, yücelme
rezil12:45:27
Alçak, aşağılık
taşınma12:45:22
Taşınmak işi
tecim12:45:14
Ticaret
ÇEVİKLİK12:45:10
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
tecil12:45:09
Erteleme
eder12:45:07
Fiyat, paha
akabe12:45:06
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
Varsayım12:45:01
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
yaftalamak12:44:53
Yafta asmak
tuğra12:44:41
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
yakınma12:44:32
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
zatürree12:44:30
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
AZGIN12:44:28
Azmış olan
olmamış12:44:28
Olgunlaşmamış, ham
KARŞI ÇIKMAK12:44:19
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
atabek12:44:16
bk. atabey
kinin12:44:15
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
tedvin12:44:11
Derleme
ateş balığı12:44:03
Sardalye
çis12:43:58
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
çim12:43:50
Buğdaygillerden, bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki (Lolium)
çil12:43:45
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
BAŞKALDIRI12:43:38
Ayaklanma, isyan
çek12:43:35
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
Peşin12:43:24
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
çal12:43:22
Taşlık yer, çıplak tepe
çak12:43:18
Yırtık, yarık
velilik12:43:13
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
diri12:43:09
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
iskambil12:43:09
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
ÇALIM12:43:04
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
göz değmek12:43:04
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
Yararsız12:43:00
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
pislemek12:42:59
Pisletmek
Antep fıstığıgiller12:42:58
Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya
Toplantı12:42:56
Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
ONARIM12:42:56
Onarmak işi, tamirat, tamir
MAZERET12:42:53
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
basket yapmak12:42:51
basketbolda sayı kazanmak
kavasya12:42:47
Acı ağaç
civciv12:42:42
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
fotoğraf12:42:41
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
yurtlandırma12:42:38
Yurtlandırmak işi, iskân
es12:42:37
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
yürütmek12:42:32
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
akıl hastahanesi12:42:29
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
ke12:42:29
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
Hare12:42:26
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
ürem12:42:25
Faiz, getiri
sarı humma12:42:25
bk. sarı humma
tropik12:42:21
Dönence (zamanı)
muhteviyat12:42:12
İçindekiler
hoş görmek (veya karşılamak)12:42:11
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
festival12:42:11
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
ÖZERK12:42:08
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
bülbül12:42:04
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
garaz12:42:00
Hedef, amaç, maksat
garip12:41:55
Kimsesiz, zavallı
gasil12:41:51
Ölü yıkama
PALAMUT12:41:49
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
cemre12:41:46
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
ÇAN12:41:44
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
destancı12:41:43
Destan yazan veya anlatan kimse
bezeme12:41:42
Süsleme, tezyin
bezgin12:41:38
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
ısı cam12:41:36
İki cam plâkanın çevresel olarak metal bir ara çıtası yardımıyla birbirine bağlanması temeline dayanan bir madde
MUVAZİ12:41:33
Koşut, paralel
Terbiye12:41:30
Eğitim
burç12:41:29
Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı
galip12:41:20
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
galat12:41:16
Yanlış (kelime veya söz)
TUTTURMAK12:41:07
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek