anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

anarşi21:26:57
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
parçalı21:26:38
Birden çok parçadan oluşmuş
okar21:26:02
Telli balıkçıl
anonim şirket21:25:45
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
süyek21:25:22
bk. cebire
inan21:25:19
İnanmak işi
kaliko21:25:02
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
öcü21:24:50
(çocuk dilinde) Umacı
ilgisiz21:24:50
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
boğulma21:24:38
Boğulmak işi
ulusçuluk21:24:20
Milliyetçilik
botanik21:24:12
Bitki bilimi, nebatat
içine kapanmak (veya içine çekilmek)21:23:46
çevresindeki kişilerle ilgi kurmamak, duygularını kimseye açmamak
Soy21:23:39
Manzum söz
şahin21:23:23
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
fışkırık21:23:14
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
bira21:23:13
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
iyice21:23:11
İyiye yakın
tövbekar21:23:11
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
dudak21:23:03
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
işlev21:22:44
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
memurluk21:22:04
Memur olma durumu
alüminyum21:21:57
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
Naçiz21:21:52
Değersiz, önemsiz
travers21:21:49
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
üleştirmek21:21:28
Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
kayırtma21:21:09
Kayırtmak işi
güvenme21:20:57
Güven duyma, güveni olma
masarif21:20:42
Giderler, masraflar
duyarsız21:20:33
Duyarlı olmayan
dalama21:20:30
Dalamak işi
arzu etmek21:20:22
yürekten istemek
doğaçtan21:20:20
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
filozof21:19:49
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
bitim21:19:43
Bitmek işi
ehlidil21:19:32
Gönül eri, kalender, rint
anele21:19:19
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
yatı21:19:07
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
istismar21:19:07
İşletme, yararlanma
yabanıl21:18:55
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
akarsu21:18:43
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
katışıksız21:18:20
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
nedim21:17:45
Arkadaş, yakın dost
tehirli21:17:43
Geciktirilmiş, ertelenmiş
Rehabilitasyon21:17:14
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
parselleme21:16:32
Parsellemek işi
Arife21:16:28
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
varide21:16:12
Gelen şey
Kürek kemiği21:15:41
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
meclûp21:15:37
Tutkun
kalinis21:14:30
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
karşılıklı yapraklar21:14:13
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
Mendirek21:13:58
Dalgakıranla yapılmış liman
zehirli21:13:27
Zehiri olan
berzah21:13:27
Kıstak, dar dil
lale21:13:15
Zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi (Tulipa Gesneriana)
Yunak21:13:03
Yıkanılan yer, hamam
maranta21:13:00
Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca)
Fiyaka21:12:51
Gösteriş, çalım, afi, caka
nato21:12:39
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
çeviklik21:12:35
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
kıyıcı21:12:14
Kıymak işini yapan kimse
bit yeniği21:11:42
Bir işin gizli kalmış kötü ve aksak yanı, kuşkulu bir nokta
yakalanmak21:11:30
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
idmansız21:11:28
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
ileri gelenler21:11:08
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
natürmort21:11:03
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
özne21:10:30
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
Görelilik21:10:15
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
su taşkını21:09:51
bk. sel
balkon21:09:23
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
söz dalaşı21:09:19
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
çekelez21:09:11
Sincap
müsrif21:08:59
Tutumsuz, savurgan
harcırah21:08:47
Yolluk
pelte21:08:45
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
kenar21:08:42
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
asılsız21:08:35
Doğru olmayan, temelsiz, dayanaksız, köksüz (haber)
sağlık ocağı21:08:23
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
Motif21:08:11
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
süt şekeri21:08:08
bk. lâktoz
İLETKİ21:08:02
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
kanunsuzluk21:07:47
Yasaya aykırılık, yasasızlık
kaybedilme21:07:23
Kaybedilmek işi
KİFAYET21:07:14
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
Negatif21:07:10
Olumsuz, menfi
kazara21:07:03
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
AYAKLIK21:06:58
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
Rabbena21:06:46
Tanrı, Tanrım
değiştirme21:06:34
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
ARNAVUTLUK21:06:22
Arnavut olma durumu
istiklal21:06:10
Bağımsızlık
akabe21:06:03
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
anka21:06:03
Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka
istikraz21:05:58
Ödünç alma, borçlanma
ara bozuculuk21:05:44
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
Nevi21:05:34
Çeşit, cins, tür
otoray21:05:22
Ray üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı
olabilirlik21:04:58
Olasılık, ihtimal
aptal aptal21:04:39
Aptal gibi, aptalca, aval aval
dernek21:04:34
Toplantı, düğün
Kabul odası21:03:41
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
kudret hamamı21:03:36
Ilıca
KALPAK21:03:29
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
karakterize21:03:18
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
Enser21:03:17
Büyük çivi, ekser
nane ruhu21:03:11
Nane yapraklarından çıkarılan esans
Mecburi21:03:05
Kaçınılmaz, zorunlu
saray çiçeği21:02:57
Hezaren
kurnazlık21:02:55
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
müjdeleme21:02:47
Muştulama
gülük21:02:29
Hindi
KİRA21:02:21
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
komisyon21:01:54
Alt kurul, encümen, komite
şeffaf21:01:53
Saydam
çılgın21:01:50
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
çatma21:01:34
Çatmak işi
emik21:00:49
Emmekten çürüyen yer, emme izi
birleşik21:00:45
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
yaban koyunu21:00:29
Muflon
kozmos20:59:46
Evren
BİLYE20:58:46
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
anlayışlı20:58:35
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
Öznel20:58:12
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
şirket20:58:10
Ortaklık
fen bilimi20:57:56
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
taraz20:57:53
İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik
bal özü20:57:24
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
Yaya20:56:35
Yürüyerek giden (kimse)
şirret20:56:21
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı