anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

şamata14:06:44
Gürültü, patırtı
yaya geçidi14:06:43
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
VESİLE14:06:42
Sebep, bahane
gittikçe14:06:40
Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
zikretme14:05:57
Zikretmek işi veya durumu
Cop14:05:53
Kalın kısa değnek
arttırma14:05:36
Arttırmak işi
Aşama sırası14:05:35
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
şarabi14:05:33
Kırmızı şarap renginde olan
helal14:04:58
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
mücerret14:04:35
Soyut
alev kırmızısı14:04:27
Alev rengi
meraklı14:04:12
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
TEFSİR14:03:38
Yorumlama
hemencecik14:03:32
Çarçabuk, anında
gölgeli14:03:20
Gölge altında olan
kozmos14:03:12
Evren
eşlem14:03:00
Kopya
T14:02:30
Trityum"un kısaltması
OY14:02:11
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
vagina14:02:05
Döl yolu, vajina
zırnık14:02:04
Arsenik
ÇIPLAK14:02:00
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
zanaatçı14:01:57
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
patis14:01:55
Patiskanın kısaltılmış şekli
eski14:01:48
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
Baygın14:01:34
Bayılmış, kendinden geçmiş
kardiyak14:01:32
Kalple ilgili
ilerici14:01:21
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
kaplumbağa14:01:17
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
böcekler14:01:08
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
Müsavat14:00:56
Eşitlik, denklik
aydınlatma14:00:50
Aydınlatmak işi
etnik14:00:10
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
Çembalo13:59:51
Klâvsen
müstemirren13:59:22
Ara vermeden, sürekli olarak
kalp acısı13:59:19
Büyük üzüntü
baritin13:59:06
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
itilaf13:58:54
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
ustalıklı13:58:42
Ustalıkla yapılmış
canlanma13:58:17
Canlanmak işi
YANSICA13:58:08
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
besin13:57:22
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
dürüst13:57:17
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
Netice13:57:15
Sonuç
tezkere13:56:31
Pusula
ağaçlıklı13:56:25
Ağaçları bol olan (yer)
ÖNCESİZLİK13:56:07
Öncesi olma durumu, ezeliyet
rasyonel13:56:04
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
besli13:56:04
bk. besili
mezarlık13:55:07
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
uğraşı13:54:46
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
Süs13:54:30
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
kertenkeleler13:54:27
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
ÇİNKO13:54:05
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
hayvan bilimi13:53:54
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
Örme13:53:49
Örmek işi
öldürmek13:53:30
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
güreşçi13:53:09
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
Çakım13:53:06
Şimşek, çakın
VALİDE13:53:06
Ana, anne
kandil yağı13:53:05
Kötü cins zeytinyağı
RUTENYUM13:53:04
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
HİZİP13:52:06
Bölük, kısım
raf13:52:05
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
ilişki kurmak13:51:47
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
ingiliz13:51:46
İngiltere halkından olan kimse
meslekî13:51:31
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
Urba13:51:24
Giysi
alın13:51:21
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
aldırmazlık13:51:20
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
TEPKİNLİK13:51:18
Tepki gösterme becerisi
otalamak13:50:01
Otamak
seçmeli yemek13:49:50
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
GERDEK13:49:46
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
kontrol etmek13:49:45
denetlemek
TAM13:49:44
Eksiksiz, kesintisiz
temerrüt13:49:44
Dik kafalılık, kafa tutma
nakdi13:49:41
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
bencillik13:49:23
Bencil olma durumu, hodbinlik, egoistlik, egoizm
GETİRİM13:49:19
Getirme işi
kırlangıç balığı13:48:45
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
biçimci13:48:41
Biçimcilik yanlısı olan (kimse)
avam13:48:25
Halkın aşağı tabakası
okyanus çukuru13:48:02
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
Çıkık13:47:20
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
bilirkişi13:47:19
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
devam13:47:18
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
Ağaç13:47:15
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
zürriyet13:47:05
Döl, soy sop, sulp
imale13:46:59
Bir tarafa yatırma, eğme
züht13:46:56
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
bilgisizlik13:46:41
Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, cehalet
şeker fasulyesi13:46:33
Badıcı etli, tohumu yuvarlak ve beyaz bir tür fasulye
vasiyet13:46:21
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
hayal oyunu13:46:19
Karagöz oyunu
yarenlik13:46:06
Yakın arkadaşlık, muhabbet
lakırdı13:46:02
Söz
muaflık13:46:01
Muaf olma durumu
Domestik13:46:01
Evcil
ruz13:45:22
Gün
ufuk çizgisi13:45:08
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
neşet13:44:58
Çıkma, ileri gelme
atanma13:44:53
Bir göreve getirilme, tayin edilme
PATLANGAÇ13:44:51
Kamış veya ağaç dalından yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk oyuncağı
evsin13:44:43
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
oy vermek (veya oyunu kullanmak)13:44:43
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
İnceleme13:44:40
İncelemek işi, tetkik
pelerin13:44:37
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
bakaya13:43:52
Kalıntılar
Fariza13:43:48
Tanrı buyruğu
halaoğlu13:43:19
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
roket13:43:17
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi
edepli13:43:02
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
meşelik13:42:52
Meşe korusu veya meşe ormanı
bıldırcın13:42:38
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)
kan bilimi13:42:36
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
sefahat13:42:22
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
ömre bedel13:42:18
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
eleme13:42:15
Elemek işi
ticaret gemisi13:42:12
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
ödünç13:42:03
İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla (alınan veya verilen)
Dair13:41:58
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
kargış13:41:58
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
Dul13:41:56
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
kebap13:41:54
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
alıkonulma13:41:37
Alıkonulmak işi
delikanlı13:41:31
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
Om13:41:25
Kemiklerin toparlak ucu
maltoz13:41:21
Nişastasının tam olmayan hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde