anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

zümre15:24:16
Topluluk, takım, grup, camia
mekanikçi15:24:06
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
madensi15:23:31
Maden gibi olan
edevat15:23:17
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
yama15:23:01
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
kapelâ15:22:39
Şapka
dil tutukluğu15:22:20
Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü
BALIKÇIL15:21:47
Balıkla beslenen, balık yiyen
tertip15:20:49
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
temizlenme15:20:23
Temizlenmek işi
janjan15:20:18
Yanardöner, şanjan
bileşke15:20:04
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
KIVILCIM15:19:56
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
ittifak15:19:49
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
istekli15:19:20
Bir şeye karşı isteği olan
niteliksiz15:19:19
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
terane15:18:50
Ezgi, makam, nağme
mezraa15:18:22
bk. mezra
mazoşizm15:18:12
Eziyet ve acı ile cinsel zevk alma eğilimi, özezerlik
Melisa15:17:53
Oğul otu
geri çekilme15:17:38
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
kontratak15:17:34
Karşı akın, karşı saldırı
enjektör15:17:23
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
Kaynama15:17:19
Kaynamak işi
afakî15:17:05
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
boyna15:16:49
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek
KURTÇUK15:16:42
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
merkez15:16:29
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
MEMNU15:15:52
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
aracılık15:15:23
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
Tesadüf15:15:06
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
Bölük15:14:51
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
kayırıcı15:14:20
Kayıran, koruyan, iltimasçı
BAĞIMLI15:13:57
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
tellâl çağırtmak15:13:51
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
röportaj15:12:52
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
işte15:12:19
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
yüz kızartıcı15:11:24
Utandırıcı, utanılacak
TEHLİKE15:10:52
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
Dansöz15:10:24
Dans etmeyi meslek edinen kadın
çiriş15:10:08
Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir toz
Değiştirme15:09:53
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
kıpırdak15:09:42
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
av kuşu15:09:38
Avlanılan kuş
kıymetli15:09:34
Değerli
ermeni15:09:04
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
yeniçeri15:08:48
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
işinin adamı15:08:48
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
bilgi edinmek15:08:43
öğrenmek, bilgi almak
kudret helvası15:08:32
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
birleşim15:08:14
Birleşmek işi
birleşik15:07:42
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
parazit15:07:13
Asalak
etanol15:06:57
bk. alkol
asılı15:06:40
Asılmış olan
patavatsız15:06:24
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
KONSER15:06:09
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
19 Mayıs15:05:11
Atatürk"ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
tutamaç15:04:55
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
payton15:04:40
Fayton
tamamlama15:04:20
Tamamlamak işi, itmam
İN15:04:11
İndiyum"un kısaltması
mürdüm eriği15:03:19
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
KUMAŞ15:02:51
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
güvensizlik15:02:08
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
tanrısızlık15:01:52
Tanrısız olma durumu
ayyaŞ15:01:37
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
Seçmeci15:01:37
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
Nüfuz15:01:21
(içine) Geçme
parıltı15:01:15
Parıldama, göze çarpan parlaklık
kelek15:00:59
Olgunlaşmamış ham kavun
yükseklik15:00:08
Yüksek olma durumu
şerif14:59:43
Kutsal, şerefli
şahıs14:59:41
Kimse, kişi, zat
sebat etmek (veya göstermek)14:59:38
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
üzerine titremek14:59:36
çok sevgi ve özen göstermek
örnek olmak14:59:34
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
zahiri14:59:30
Görünen, görünürdeki
yardım etmek (veya yapmak)14:59:25
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
teşvik etmek14:59:21
isteklendirmek, özendirmek
tezhip14:59:19
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
tespih ağacı14:59:17
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
sızlanma14:59:14
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
sınırlı ortaklık14:59:12
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
sümsük14:59:09
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
söğüş14:59:07
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
rahatına bakmak14:59:04
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
metalik14:59:01
Madensel, madenle ilgili
mebus14:58:58
Milletvekili
mantar özü14:58:54
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
lânet okumak14:58:52
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
lâakal14:58:49
En azından, hiç olmazsa
loğusa14:58:44
Yeni doğum yapmış kadın
kıymak14:58:42
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
Faik14:58:40
Üstün, yüksek
kuyruklular14:58:39
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
katrilyon14:58:37
Trilyon kere bir milyon (1024)
buyruğu altına girmek14:58:35
bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak
kargış14:58:34
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
kaplumbağa14:58:30
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
kalp çarpıntısı14:58:27
Kalbi veya kalbinin çalışması bozuk olan kimse
italyanca14:58:25
Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya"da konuşulan dil
sergen14:58:24
Raf
intizamsız14:58:23
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
imza14:58:18
Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret
HAVAİ FİŞEK14:58:16
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
iklimleme14:58:16
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
ibrişim14:58:13
Kalınca bükülmüş ipek iplik
hükmî şahsiyet14:58:11
Tüzel kişilik
hâkim olmak14:58:09
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
kıyaslama14:58:08
Kıyaslamak işi, mukayese
haritacı14:58:06
Harita yapan kimse, kartograf
günebakan14:58:03
Ayçiçeği
göğüs kemiği14:57:58
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
göt14:57:56
Anüs
gevşemek14:57:54
Çözülmek
film14:57:51
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
fa anahtarı14:57:49
Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
ermiş14:57:46
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
eriklik14:57:43
Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi
enberi14:57:41
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
gülmece14:57:39
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
ciddiyetsiz14:57:34
Ciddiyeti olmayan, lâubali
büyük mağaza14:57:31
Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer
buna14:57:29
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
bağıntı14:57:26
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
bağ bıçağı14:57:24
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
bakraç14:57:22
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
MÜNEVVER14:57:17
Aydın
Kestane rengi14:57:14
Açık kahve rengi