anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

yelalim02:29:49
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
zait02:29:25
Çoğaltan, artıran
lala02:28:29
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
el değmemiş02:28:17
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
desise02:27:32
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
rüzgarlı02:26:37
Yel esen, yelin estiği, yelli
Islatma02:25:23
Islatmak işi
vatansız02:24:57
Vatanı olmayan
kamera02:24:17
Alıcı, fotoğraf makinesi
sergüzeşt02:23:57
Serüven, macera
şaşırmak02:23:39
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
keser02:23:21
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
iyi etmek02:22:38
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
perişan02:22:28
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
tınlama02:22:07
Tınlamak işi
kenar semt02:21:24
bk. kenar mahalle
kızgınlık02:20:42
Kızgın, ısınmış olma durumu
alüminyum taşı02:20:06
Boksit
mütebasbıs02:19:13
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
ispirto02:19:02
Etil alkol
ulusallık02:18:52
Milliyet, millîlik
tortu02:18:31
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
arap02:18:20
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
Uyarlama02:18:12
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
torun02:18:09
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
çılgın02:17:59
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
bakkal02:17:48
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
Gök gürültüsü02:17:42
Gök gürlemesi
İştiha02:14:55
İştah
varil02:14:16
Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
aşikâre02:14:06
Açıkça, belli ederek, saklamadan
vecize02:13:50
Özdeyiş
vecibe02:13:35
Ödev, boyun borcu
Rakı02:12:46
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
kutu02:12:17
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
yem borusu02:11:23
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
peşrev02:10:16
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
boynuz02:10:09
Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
sabotaj02:09:46
Baltalama
Hint kumaşı02:09:37
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
materyalizm02:09:28
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
yerine getirmek02:09:15
istenileni, gerekeni yapmak
sevimlilik02:08:51
Sevimli olma durumu
Mihrap02:08:50
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
baltalama02:08:38
Baltalamak işi, sabotaj
mazbut02:07:53
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
Kongre02:07:15
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
teneke02:06:39
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
maçuna02:05:30
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası
yetim02:04:37
Babası ölmüş olan çocuk
aklen02:04:16
Akıl icabı, akıl gereğince
zimamdar02:03:44
Yönetici, iş başında bulunan kimse
bebek02:03:21
Meme veya kucak çocuğu
ameliyat02:03:06
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
mezarlık02:02:55
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
taarruz02:02:42
Saldırı
Mançu02:02:16
Mançurya halkından olan kimse
oranlı02:02:03
Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin
portakal suyu02:01:37
Portakal sıkılarak elde edilen su
bezme02:01:23
Bezmek işi
Kornea02:01:10
Gözde saydam tabaka
tefessüh01:59:48
Çürüme, bozulma, kokuşma
adamak01:59:38
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
sefarethane01:59:19
Elçilik
roba01:59:05
Giysi, giyecek
gözleyici01:58:34
Gözlemci, müşahit, rasıt
mukallit01:58:23
Taklitçi
ineç01:58:13
Tekne
aba vakti yaba, yaba vakti aba01:58:01
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
hayal oyunu01:57:48
Karagöz oyunu
baklan01:57:27
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
klas01:57:05
Sınıf
döl yatağı01:56:22
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
SISKA01:56:06
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
salhane01:55:58
Kesim evi, kanara, mezbaha
diftong01:55:04
İkili ünlü
sanat eri01:53:57
bk. sanat adamı
sahi01:53:49
Gerçekten, gerçek olarak
RAFİNAJ01:53:04
Arıtım
biyokatalizör01:52:32
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
milletvekili01:51:47
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
tarik01:51:36
Yol
mevzuubahis01:51:04
Konu olan, söz konusu; adı geçen, sözü geçen
kumandan01:50:31
Komutan
taife01:50:20
bk. tayfa
havacılık01:49:03
Havacı olma durumu
rüsup01:48:52
Tortu, çökel, çökelti
zaruret01:48:41
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
rezil01:48:29
Alçak, aşağılık
itmam01:47:59
Bitirme, tamamlama
siftinlik01:47:37
Adî, bayağı, berbat
ishal01:46:36
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
hükümranlık01:46:14
Egemenlik, hâkimiyet
temsili01:45:50
Bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili
memleha01:45:41
Tuzla
bilgi işlem01:44:23
Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi
piyasa01:44:13
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
çocuk bakıcısı01:43:39
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
sağlıksız01:43:12
Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz
açıklamak01:43:05
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
izin01:42:32
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
ayartı01:42:22
Baştan çıkarma
enikonu01:42:06
İyiden iyiye, iyice
L01:41:47
Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösterir
erzak01:41:15
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
asaleten atama01:40:54
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
tabure01:40:34
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
arık01:38:18
Ark
şişkin01:37:28
Şişmiş, şişirilmiş
mürteci01:36:55
Yeni düzene karşı direnen gerici
bızdık01:36:55
Ufak çocuk
YOKSUL01:36:53
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
imek01:36:10
bk. ek fiil
illi01:36:02
Nedensel
ecnebi01:35:55
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
gebre otu01:35:26
Sürekli yeşil kalan çalı görünümünde bir bitki (Capparis)
öfkeli01:35:19
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
geçinmek01:34:50
Ölmek
erkan01:33:59
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
Tebaa01:33:34
Uyruklu
Keşiş01:33:30
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
arterit01:33:16
Atardamar bozukluğu
muhit01:32:58
Çevre, yöre
patriarkal01:32:57
Ataerkil
KILAVUZLUK01:32:51
Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
mukim01:32:29
(bir yerde, bir evde) Oturan, eğleşen, ikamet eden
fiyatlandırma01:31:38
Fiyatlandırmak işi
ruh bilimsel01:31:31
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
keşke01:31:09
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
bakar01:30:37
Öküz, sığır