anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

telkin12:18:54
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
bademcik12:18:50
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
tellak12:18:47
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
süsleme sanatları12:18:37
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
likit12:18:33
Sıvı, akışkan
aracılık12:18:27
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
terfi etmek12:18:26
bir görevde derecesi yükselmek
asma12:18:24
Asmak işi
ateh12:18:22
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
familya12:18:14
Aile
pislemek12:18:12
Pisletmek
puan12:18:08
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
Kiraz elması12:18:08
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
orta oyuncusu12:17:58
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
aksu12:17:56
Gözdeki billûr cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük, ak basma, perde, katarakt
aksi12:17:52
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
ajan12:17:48
Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus
plaket12:17:46
Metalden, türlü biçimlerde yapılan, küçük, alçak kabartma levha
ahir12:17:44
Son, sonraki, ahır
aile12:17:42
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
sütanne12:17:41
bk. sütana
Kuyruklular12:17:40
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
iç bulantısı12:17:40
Mide bulantısı
Avuçlama12:17:38
Avuçlamak işi
germen12:17:35
Kale, kermen
İHTİYARLAMA12:17:34
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
gözlü12:17:27
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
Bozkır12:17:25
Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step
farfara12:17:17
Ağzı kalabalık, gürültücü
Vantuz12:17:14
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
içtenlik12:17:12
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
Giyecek12:17:10
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
caz takımı12:17:05
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
Ayrıcalıksız12:17:02
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
kanat12:17:00
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
merak12:16:59
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
milimetre12:16:58
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
İrade yitimi12:16:56
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
mevcut12:16:53
Var olan, bulunan
ezici12:16:48
Ezmek işini yapan
sabit fikir12:16:47
Saplantı
tereddütlü12:16:45
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
saçmalık12:16:43
Saçma konulan yer
mensucat12:16:43
Dokuma, dokumalar, tekstil
Baştan çıkarmak12:16:41
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
Sayma12:16:39
Saymak işi, tadat
istikrarlı12:16:37
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
iane12:16:33
Yardım
kalak12:16:27
Burun, burun ucu
kalas12:16:25
Kalın biçilmiş uzun tahta
kalan12:16:23
Kalmak işini yapan
kabil12:16:19
Olabilir, mümkün
kamga12:16:17
Yonga
kablo12:16:13
Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile sarılı bulunan metal tel
kamet12:16:11
Boy, endam
kabza12:16:09
Tutulacak yer, tutak, sap
kabir12:16:07
Mezar, sin
maden12:16:05
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
EKRAN12:15:59
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
sipariş etmek12:15:55
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
bilim kurgu12:15:46
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
yumuşakça12:15:42
Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan
kayırmak12:15:39
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
sıkım12:15:37
Sıkma işi
MORAL12:15:35
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
duyurmak12:15:22
İlân etmek
uyuşmazlık12:15:22
Uyuşmama durumu
Zorba12:15:14
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
ardınca12:15:10
Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra
meclûp12:15:04
Tutkun
numara yapmak12:14:57
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
beğeni12:14:52
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
alarga12:14:50
Açıktan geç, yaklaşma
mecusi12:14:48
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
kaime12:14:44
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
çatı örtüsü12:14:42
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
kanma12:14:40
Kanmak işi
kanca12:14:34
Bir şey çekmeye yarar ucu demir çengelli çubuk
bir tarafa bırakmak (veya koymak)12:14:30
önemsememek, benimsememek, ertelemek
ölümcül12:14:14
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
söz götürmez12:14:12
doğruluğu ve gerçekliği tartışılamayacak kadar açık olan, tersi savunulamayan
eleman12:14:10
Öge, unsur
elemge12:14:08
Çile durumundaki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için, üzerine geçirilen kafes dolap biçimindeki hafif ve bir eksen üzerinde dönen araç
dikit12:14:07
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
ödeşmek12:14:06
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak
elemek12:14:04
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
simsar12:14:00
Komisyoncu
etme (veya etme yahu)12:13:58
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
şor12:13:57
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
uskumrumsugiller12:13:52
Örnek hayvanı kırlangıç balığı ve zargana olan, kemikli balıklar takımının kefaller alt takımına giren bir familya
nefesli çalgı12:13:48
bk. üflemeli çalgı
Kalım12:13:42
Kalmak işi
alakok12:13:40
Rafadan
aç gözlü12:13:37
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
affedilme12:13:31
Bağışlanma
köy muhtarı12:13:29
Köyü idare eden kimse, mutar
fenol12:13:27
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
sığırtmaç12:13:23
Sığır güden kimse, sığır çobanı
yeri yurdu belirsiz12:13:17
belli bir yeri olmayan, serseri
öncel12:13:15
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
Yersiz12:13:12
Barınacak yeri olmayan
ÇELİŞİK12:13:12
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
defnetme12:13:10
Defnetmek işi, gömme
öneze12:13:08
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
yeniçerilik12:13:06
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
TEPKİNLİK12:12:56
Tepki gösterme becerisi
seviyesiz12:12:52
Düzeyi, değeri düşük, bayağı olan
Misal12:12:50
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
öneri12:12:48
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
Me12:12:47
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
abıhayat12:12:43
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
gerginlik12:12:42
Gergin olma durumu
rahman12:12:37
Herkese, her canlıya merhamet eden Tanrı
âciz12:12:33
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
kanara12:12:27
bk. kesim evi, mezbaha
kanepe12:12:23
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
yenmek12:12:22
Tutmak, bastırmak
amonyak12:12:18
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
ateşli silâh12:12:17
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
amonyum12:12:12
Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4)
üreteç12:12:06
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
kanava12:11:44
bk. kanaviçe
kanama12:11:42
Kanamak işi, nezif
kanata12:11:40
Ağzı geniş tek kulplu su kabı
damla taşı12:11:37
Yapılarda süs unsuru olarak kullanılan damla biçiminde taş
samimi12:11:32
İçten, içtenlikle
Saray12:11:29
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
Levha12:11:25
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
ifa etmek12:11:17
yapmak, yerine getirmek
Sayısal12:11:10
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan