anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

anarşi12:57:34
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
KARA KIŞ12:57:34
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
akvarel12:57:31
Sulu boya resim
ÜZMEK12:57:29
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
UZAKLIK12:57:28
Uzak olma durumu, ıraklık
AF12:57:27
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
tanık12:57:26
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
Briket12:57:22
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
Tekinsiz12:57:21
Tekin olmayan, uğursuz
değersizlik12:57:20
Değersiz olma durumu
pasaj12:57:12
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
kuş12:57:11
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
göz alıcı12:57:10
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
duyarga12:57:09
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
işaretleme12:57:06
İşaretlemek işi
tenor12:57:03
En tiz erkek sesi
çoğu kez12:56:58
Birçok kere, defalarca
Zurna12:56:57
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
suflör12:56:56
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
pasif12:56:54
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
uzun hikâye12:56:53
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
hassas12:56:51
Duyum ve duyguları algılayan
Anaerkil12:56:48
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
broş12:56:47
Kadınların takındıkları süs iğnesi
eziyet etmek12:56:46
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
huy12:56:45
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
Melez12:56:44
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
numunelik12:56:41
Örneklik
kelime hazinesi12:56:40
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
taç12:56:38
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
aşk12:56:38
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
galeri12:56:36
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
lakIrdI12:56:35
Söz
Formen12:56:34
Ustabaşı
RÜŞVETÇİ12:56:31
Rüşvet alarak iş gören kimse
körelme12:56:29
Körelmek işi
imame12:56:25
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
KADEME12:56:24
Aşama, basamak
saf12:56:23
Dizi, sıra
ser12:56:22
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
Ova12:56:21
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
Ben12:56:20
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
Put12:56:19
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
kil12:56:18
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
kod12:56:16
bk. kot
kof12:56:15
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
koy12:56:14
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
Koz12:56:13
Ceviz
Valilik12:56:10
Vali olma durumu
Ahmak12:56:08
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
jul12:56:06
Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin uygulama noktasını, kendi doğrultusunda bir metre değiştiren iş birimi
uzun12:56:05
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
heybe12:55:59
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
rağbet12:55:58
İstek, arzu
SELENYUM12:55:57
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
kehribar12:55:54
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
yankesici12:55:53
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
baş kaldırma12:55:48
baş kaldırmak işi, isyan
kıraat12:55:47
Okuma
karargâh12:55:45
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
matemli12:55:44
Yaslı
gönül almak (veya gönlünü almak)12:55:42
sevindirmek
YEMEK12:55:40
Yemek yeme, karın doyurma işi
şipşak12:55:39
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
URUK12:55:37
Soy, sülâle
kuş tüyü12:55:36
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
öğrenci kimliği12:55:35
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
Mukavemet12:55:27
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
Spesiyal12:55:26
Özel, belli bir özelliği olan
TarZ12:55:24
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
Global12:55:23
Toptan, toplam
genel görünüm12:55:21
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
belirlemek12:55:20
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
reşit12:55:16
Ergin
bilinç12:55:15
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
Paşa12:55:14
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
gafil12:55:12
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
etkinleştirme12:55:11
Etkinleştirmek işi
kaldırım12:55:09
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
namlı12:55:08
Ünlü, tanınmış
peygamber12:55:07
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
rantçı12:55:06
Rant işiyle uğraşan kimse
sözsüz oyun12:55:02
bk. pantomim
diktacılık12:55:00
Dikta yanlısı olma durumu
İspiyoncu12:54:59
İspiyon
emekli12:54:58
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
toynak12:54:58
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
seçenek12:54:52
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
UYUM12:54:50
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
UYMA12:54:49
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
karaşın12:54:47
Esmer, sarışın karşımı
müsriflik12:54:46
Tutumsuzluk, savurganlık, israf
Polonyalı12:54:45
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
UZAM12:54:44
Algılanan nesnelerin temel niteliği
dümbelek12:54:43
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
düş12:54:42
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
bellek yitimi12:54:40
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
mantar özü12:54:38
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
sura12:54:37
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
sure12:54:35
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
stat12:54:32
bk. stadyum
harekeli12:54:31
Hareke konulmuş
öz deyiş12:54:29
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır12:54:28
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
meslekî12:54:27
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
TEDHİŞÇİLİK12:54:25
Tedhişçi olma durumu
etnik12:54:24
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
ordu komutanı12:54:20
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
tıp12:54:18
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
baskül12:54:16
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
bolluk12:54:15
Bol olma durumu
tın12:54:14
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
flurya12:54:13
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
Göl12:54:13
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
Güz12:54:12
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
safi12:54:10
Katıksız, duru, temiz
saki12:54:09
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
çin gülü12:54:07
bk. kamelya
direme12:54:05
Diremek işi
zemmetme12:54:02
Zemmetmek işi veya durumu
Mühresenk12:54:01
Alaca somaki, balgam taşı
bireycilik12:53:59
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
sülük12:53:56
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
sara12:53:54
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik
delikanlı12:53:51
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
işe yaramak (veya yaramamak)12:53:49
elverişli olmak
ULAK12:53:48
Haberci, haber veren kimse
bilyeli yatak12:53:47
Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
vantilâtör12:53:46
Kapalı bir yerin sıcak ve durgun havasını dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet
YUNANCA12:53:45
Yunan dili, Elence