anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

tekme22:05:45
Ayakla vuruş
düzeyli22:05:42
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
emir subayı22:05:41
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
pozitif bilim(ler)22:05:40
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
nefes darlığı22:05:31
Solumada yaşanan sıkıntı
kadirşinas22:05:19
Değerbilir, iyilikbilir
Lösemi22:05:09
bk. kan kanseri
alayiş22:05:07
Gösteriş, göz kamaştırma
tiryak22:04:59
Bitkisel, hayvanî ve madenî maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir
Gönül borçlusu22:04:42
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
ufak22:04:40
Boyutları olağandan küçük
urgan22:04:29
Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat
ulah22:04:29
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
steril22:04:23
Verimsiz, kısır
uyrukluk22:04:10
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
taksalı22:04:03
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
suyolu22:04:03
Sutaşı
besli22:04:00
bk. besili
tuğrakeş22:03:56
Osmanlı İmparatorluğunda ferman, berat ve başka resmî belgelere tuğra çekmekle görevli kimse
akbalık22:03:37
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
tıkaç22:03:35
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
beğeni22:03:17
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
transfer22:03:05
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
VEHİM22:02:40
Kuruntu
zooloji22:02:34
Hayvan bilimi
iteleme22:02:27
İtelemek işi
ufuk22:02:26
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
suskun22:02:13
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
cebe22:01:54
Zırh
Fıtraten22:01:49
Doğuştan, yaradılışı gereğince
senarist22:01:24
Senaryo yazarı, senaryocu
önerge22:01:07
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
anyon22:00:51
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
tıkanık22:00:44
Tıkanmış
konvertisör22:00:37
Değiştirgeç
göt22:00:29
Anüs
utarit22:00:26
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
Arap tavşanı22:00:18
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
elyaf22:00:16
Lifler, teller
sıva22:00:12
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
dağıtıcı22:00:11
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
yaramaz olmak22:00:09
yaramazlaşmak
tutarsız22:00:01
Tutarlı olmayan, insicamsız
tenor21:59:51
En tiz erkek sesi
tandır kebabı21:59:42
Kuşbaşı et ve soğanla yapılan, tandırda pişirilen et yemeği
teğet21:59:42
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
ayakta kalmak21:59:42
oturacak yer bulamamak
tıraşlı21:59:14
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
ulaşma21:58:47
Ulaşmak durumu
belik21:58:46
Saç örgüsü
bitki örtüsü21:58:36
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
tiroit21:58:33
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
yiv21:58:24
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
KOMODİN21:58:11
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot
vefasızlık21:58:09
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
ıskarça21:57:58
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
öngörülü21:56:57
Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş
tekabül21:56:52
Karşılıklı olma, karşılama
boydaş21:56:18
Aynı boyda olan
uyanıklık21:55:49
Uyanık olma durumu
susamak21:55:43
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
selenyum21:55:41
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
ulviyet21:55:29
Yücelik
cıva21:55:03
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
tirit21:54:10
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
turfanda21:53:59
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
sırt21:53:46
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
eçhel21:53:33
Çok cahil, çok bilgisiz olan
teoloji21:53:10
İlâhiyat, tanrı bilimi
teneffüs21:52:44
Solunum
varil21:52:41
Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
serenat21:52:36
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
utma21:52:04
Utmak işi
verimsizlik21:52:04
Verimsiz olma durumu
tul21:51:56
Uzunluk
bitüm21:51:47
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
çatal ağız21:51:46
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
teraküm21:51:41
Birikme, yığılma
korkak21:51:23
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
güdüm21:51:16
Yönetmek işi, idare
dirsek21:51:12
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
temizleme21:50:42
Temizlemek işi
sığınmak21:50:32
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
soytarı21:49:55
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
trake21:49:51
Soluk borusu
ve21:49:46
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
tellak21:49:46
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
alalama21:49:46
Alalamak işi, kamuflâj
teşekkül21:49:28
Belli bir varlık ve biçim kazanma
seksapel21:49:23
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
Acımasız21:49:19
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
soysuz21:49:18
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
tenkitçilik21:48:59
Eleştiricilik
Yeğin21:48:57
Zorlu, katı, şiddetli
yönetici21:48:53
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
tecrit21:48:14
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
tepe21:47:05
Bir şeyin en üstteki bölümü
vasıta21:46:41
Araç
sure21:46:04
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
süit21:45:42
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
uğur21:45:35
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
sura21:45:23
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
sera21:45:22
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
titrek21:45:09
Titreyen
vasıflandırma21:45:09
Nitelendirme
mavera21:44:48
Öte
tortu21:44:42
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
fayton21:44:40
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
duyum21:44:35
Haber, istihbarat
Aymak21:44:29
Gerçeği anlamak
abluka21:44:14
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
terakki21:44:13
İlerleme, yükselme, gelişme
teskin21:43:52
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
emzik21:43:33
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
tefeci21:43:11
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
vatansızlık21:42:55
Vatansız olma durumu
mariz21:42:42
Hastalıklı, hasta olan
damla taş21:42:36
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
optik kaydırma21:42:02
Alıcının değişir odaklı merceğinin yakından uzağa veya uzaktan yakına doğru odaklanmasıyla elde edilen sonuç, zum
dış işleri21:41:58
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
top21:41:53
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
tıraş21:41:45
(sakal, bıyık, kıl için) Dibinden kesme, kazıma, yülüme
mamure21:41:41
Bayındır yer, bayındırlık
tiksindirici21:41:39
Tiksinilecek durumda olan, menfur
sorunsal21:41:36
Çözümü belli olmayan
bibliyografi21:41:29
Bibliyografya
toz21:41:26
bk. Töz
temerrüt21:41:20
Dik kafalılık, kafa tutma
teşrih21:41:10
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
ufacık21:40:18
Çok ufak, küçücük