anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

Ayrılış12:14:11
Ayrılmak işi veya biçimi
anarşi12:14:11
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
tenzih etmek12:14:11
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
lâf taşımak12:14:08
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
KİLOSİKL12:14:07
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
atlıkarınca12:14:02
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
cesametli12:13:59
Kocaman, iri
yaranmak12:13:53
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
iğrenme12:13:37
İğrenmek işi
NEDEN12:13:37
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
kırat12:13:37
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
ulumak12:13:36
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
obruk12:13:32
İçbükey, mukaar, konkav
geceleme12:13:07
Gecelemek işi
RİAYET12:13:03
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
belgi12:12:53
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
yalız12:12:52
(kas için) Düz ve parlak
ebegümeci12:12:46
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
ilhan12:12:42
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
Cf12:12:42
Kaliforniyum"un kısaltması
ipotek etmek12:12:42
rehinde bırakmak, rehine koymak
yassı balıklar12:12:28
Kemikli balıklar takımı
bistro12:12:28
İçkili kahve, küçük lokanta
tomurcuk12:12:18
Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz
Pakt12:12:02
Antlaşma
ayrım12:11:55
Ayırmak işi, tefrik
krizantem12:11:41
Kasımpatı
gezegenler arası12:11:41
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
cirit12:11:36
At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun
Gevşek12:11:23
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
inançlı12:11:19
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
tekel bayii12:11:19
Tekel ürünlerini satan iş yeri
ermeni gelini gibi kırıtmak12:10:07
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
Yazıhane12:10:02
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
bağışıklık12:09:47
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
onur belgesi12:09:47
Şeref belgesi
rab12:09:47
Tanrı
hamal semeri12:09:46
Arkalık
uyarmak12:09:42
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
ehemmiyetsiz12:09:36
Önemsiz
suçsuz12:09:35
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
ateh12:09:34
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
rodeo12:09:18
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
kanaatkarlık12:09:03
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
kavuşmak12:08:36
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
evlik12:08:23
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
bilyeli yatak12:08:18
Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
enberi12:08:18
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
liyakat12:08:13
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
Acele12:08:10
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
merhametsiz12:08:09
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
çal12:08:08
Taşlık yer, çıplak tepe
arabi12:08:03
Araplarla ilgili, Araplara özgü olan
pli12:07:57
Kumaş, kâğıt vb.de bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
bağlaşma12:07:53
Bağlaşmak işi, ittifak
dolmen12:07:53
İkisi dikili, üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan oluşturulmuş taş devri mezarı
sepetçi12:07:52
Sepet yapan veya satan kimse
maron12:07:47
Kestane rengi
Yakında12:07:46
Yakın bir yerde
animizm12:07:45
Canlıcılık
mütenevvi12:07:45
Türlü, çeşitli
Arşınlamak12:07:17
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
gülme12:07:17
Gülmek işi
mahvetme12:07:08
Mahvetmek işi
şaşırıp kalmak12:07:05
çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek
Afis12:07:02
Gümüş balığının küçüğü
seciye12:06:53
Yaradılış, huy, karakter
acun12:06:37
Dünya
tepetakla12:06:36
Başı aşağı gelecek biçimde, tepesi üstü
korumak12:06:18
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
kılgı12:05:59
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
tezyin etmek12:05:58
bezemek, süslemek, donamak
cennet kuşu12:05:58
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
kaşmir12:05:54
İnce, sık bir tür yün
çözücü12:05:46
Çözmek işini yapan
tarpan12:05:20
Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, çevik bir yaban atı (Equus gmelini)
AÇIK OTURUM12:05:20
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
erginlik12:05:20
Ergin olma durumu, kemal, rüşt
öneride bulunmak12:05:06
önermek, teklif etmek
efektif12:05:05
Banknot ve metal sikke
toplu konut12:05:05
Önceden plânlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımlarıyla ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü
bahane bulmak12:05:05
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
İlk örnek12:04:55
Kök tip
cana yakın12:04:55
Sevimli
salık vermek12:04:51
haber vermek
olanaklı12:04:46
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
Güvercin12:04:42
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
mağara bilimi12:04:40
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
utana sıkıla12:04:35
Çok utanıp sıkılarak, utanıp sıkılmış, bir biçimde
potansiyel12:04:33
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
zorluk12:04:29
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
Soysuzluk12:04:25
Soysuz olma durumu veya soysuzca davranış
ALEMDAR12:04:24
Bayrağı veya sancağı taşıyan, bayraktar, sancaktar
kukumav12:04:22
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
sure12:04:19
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
efelek12:04:18
Lâbada
barok12:04:13
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
tekrar etmek12:04:08
yeni baştan söylemek veya yapmak
kullanma12:04:07
Kullanmak işi, istimal
isteklenme12:04:07
İsteklenmek işi
ezici12:04:04
Ezmek işini yapan
palamar12:04:03
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
devrim12:04:01
Çevrilme, katlanma, bükülme
omuzdaş12:03:58
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
pafta12:03:55
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
nitel12:03:54
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
DEMİURGOS12:03:54
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
trakit12:03:54
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
makyajcı12:03:53
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
kimyacı12:03:53
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
faaliyet12:03:47
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
süslemek12:03:39
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
riyazi12:03:34
Matematik, geometri gibi bilimlerle ilgili olan
alafranga12:03:33
Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı
liken12:03:27
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
Pinti12:03:25
Aşırı derecede cimri, kısmık
peruk12:03:24
bk. peruka
Hristiyan12:03:11
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
Lavman12:03:02
Kalın bağırsağı anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama
Azrail12:03:02
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
süpürge çalısı12:03:00
Süpürge otu
namaz seccadesi12:02:57
Üzerinde namaz kılınan seccade
ad12:02:54
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
izah12:02:42
Açıklama
pergel12:02:40
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
kuruntu12:02:38
Yanlış ve yersiz düşünce
ırki12:02:33
Irkla ilgili
diyet12:02:32
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
belgin12:02:22
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
KAZIMA12:02:20
Kazımak işi