anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

Mai00:56:34
Mavi
po00:56:29
Polonyum"un kısaltması
köşegen00:56:26
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
berrak00:56:24
Duru, temiz, aydınlık, açık
katrak00:56:23
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
dolaşık00:56:22
(saç, ip vb. için) Karışık
uçkur00:56:21
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
kahpe00:56:20
Orospu
ayaklı00:56:19
Ayağı olan
yevmiye00:56:16
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
çevren00:56:15
Ufuk, göz erimi
Ge00:56:12
Germanyum"un kısaltması
İSKERLET00:56:11
Dikenli salyangoz
erg00:56:08
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
monotonluk00:56:07
Tekdüzelik, yeknesaklık
inatçılık00:56:06
İnatçı olma durumu, direngenlik
mutena00:56:05
Özenilmiş, özenle yapılmış
darbımesel00:56:04
Atasözü, atalar sözü
orta oyuncusu00:56:03
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
çiğe00:55:59
Ceviz veya badem içi
kuruntu etmek00:55:56
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
inatçı00:55:56
Direngen, ayak direyici
bağlama00:55:53
Bağlamak işi
köstere00:55:50
Tahta rendesi
zinhar00:55:50
Sakın, asla, olmasın!
mütedeyyin00:55:48
Dindar
lamekan00:55:47
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
yarı alan00:55:46
Yarışma veya müsabaka alanını ortadan ikiye bölen orta çizginin iki yanında kalan ve her birinde bir takımın yer aldığı alan, yarı saha
hücum00:55:46
Saldırma, saldırı, saldırış
ÖRGÜTLENME00:55:45
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
kıyacı00:55:42
Cinayet işleyen kimse, cani
gözaltına almak00:55:41
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
yağmurluk00:55:41
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
bereketli00:55:39
Bol, verimli
rahim00:55:39
Koruyan, acıyan, merhamet eden
ışkın00:55:37
Bir ravent türü
sebatkar00:55:36
Direşken, sebatlı
dineri00:55:35
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
bahtı açık olmak00:55:34
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
DEF00:55:33
bk. tef
sataşma00:55:31
Sataşmak işi
SEVİMLİ00:55:29
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
yarak00:55:27
Silâh
ilerlemek00:55:26
(vakit için) Geçmek
Dış alım00:55:26
İthalât
Yarıcı00:55:25
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
yürüteç00:55:24
Yeni yürümeye başlayan çocukların çabuk yürümelerini sağlayan araç, örümcek
yarışlık00:55:19
Pist
manifesto00:55:16
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
HUYLANMA00:55:16
Huylanmak işi
Kadran00:55:15
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
arnavutluk00:55:15
Arnavut olma durumu
karşılıksız00:55:14
Karşılığı olmayan
toz bulutu00:55:13
Havada oluşan yoğun toz
yalın ayak00:55:13
Ayakları çıplak
girgin00:55:12
Herkesle çabucak yakınlık kurarak işini yürütebilen, pısırık karşıtı
söyleyiş00:55:12
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
ruhban00:55:10
Rahipler
feragat00:55:08
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
baştan00:55:08
başından alarak, bir kez daha, yeniden
babalanmak00:55:05
Diklenmek, kabadayıca davranmak
mandıra00:55:04
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
HİTABET00:55:02
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
örnek almak00:55:01
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
zihniyet00:54:58
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
yüzde00:54:57
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
üstün00:54:54
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
tutucu00:54:53
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
Ayakucu00:54:52
Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiği doğrultudaki alt yön
yan00:54:51
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
inşa etmek00:54:50
kurmak, yapmak
Özlem00:54:50
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
leş00:54:49
Kokmuş hayvan ölüsü
levazım00:54:49
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
YEĞNİSEME00:54:46
Hafifseme, istihfaf
gözleyici00:54:45
Gözlemci, müşahit, rasıt
ceht00:54:44
Çaba, çabalama
dayandırma00:54:43
Dayandırmak işi
aktör00:54:42
Erkek oyuncu
animasyon00:54:41
Canlandırma
yetişmiş00:54:39
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
ciddiyetsiz00:54:38
Ciddiyeti olmayan, lâubali
ate00:54:37
Ateist
haykırma00:54:36
Haykırmak işi
belli00:54:35
Beli olan
barmen00:54:34
Bar tezgâhtarı
faziletli00:54:34
Erdemli
BİCİLİ00:54:30
bk. cicili bicili
step00:54:30
Bozkır
Gagavuz00:54:29
Büyük çoğunluğu Moldovo"da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna"da oturan Ortodoks Türk halkı veya halktan olan kimse
Haberli00:54:29
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
pli00:54:28
Kumaş, kâğıt vb.de bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım
güreş00:54:27
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
atıfet00:54:25
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
haraza00:54:14
Kavga, gürültü, karışıklık
haber almak00:54:14
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
dolambaçlı00:54:13
Dolambacı olan
tl00:54:11
Talyum"un kısaltması
neşir00:54:11
Yayma, dağıtma, saçma
gömgök00:54:11
Her yanı mavi, masmavi
kimsesizlik00:54:10
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
ele avuca sığmamak00:54:09
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
sigala00:54:08
bk. sığla
sepetçi00:54:08
Sepet yapan veya satan kimse
meslek seçmek00:54:06
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
kerhane00:54:06
Genel ev
çalacak00:54:05
Yoğurt mayası
Afili00:54:05
Gösterişli, çalımlı
belirten00:54:04
Tamlayan
akaç00:54:03
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru, oluk veya başka araç
güdü00:54:03
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
örümcekler00:54:02
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
izmihlal00:54:01
Yıkılma, çökme
kabza00:54:00
Tutulacak yer, tutak, sap
yafta00:54:00
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
makale00:53:59
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
Hiper00:53:58
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
vecize00:53:56
Özdeyiş
yozlaşma00:53:55
Yozlaşmak işi, tereddi
su yosunu00:53:54
Su yosunlarından, klorofilli bitki, alg
yaranmak00:53:53
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
tahmis00:53:53
Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç mısra katılması durumu, beşleme
DEHA00:53:50
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
inançlı00:53:50
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
ağa00:53:47
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
Karakol00:53:45
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
bulucu00:53:44
Bir şeyi bulan, bir buluş yapan kimse, kâşif
desise00:53:40
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
korte00:53:40
Âşıktaşlık, flört
deve dişi00:53:39
(nar, buğday vb. için) İri taneli