anarşi

1 İsim

Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık

Kargaşa, başıboşluk

Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin