anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

yağışsızlık22:06:19
Yağış olmama durumu, kuraklık
ana bilim dalı22:06:08
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
benlik22:05:09
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
salon22:05:02
Bir evin en geniş bölümü
MOSTRALIK22:04:22
Göstermelik, numune
öykünme22:04:19
Öykünmek işi, taklit
atom22:04:12
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
rantabl22:03:57
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
Zırnık22:03:50
Arsenik
mahzen22:03:03
Yapılarda yer altı deposu
bağırsaklarını deşerim22:03:01
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
batman22:02:53
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
islam hukuku22:02:40
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
eşkenar dörtgen22:02:35
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
İTFA22:02:28
Söndürme
zabıta22:02:24
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
bitek22:02:22
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
biraz22:02:16
Kısa bir süre için
birer22:02:10
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
selen22:02:00
Ses, haber, bilgi
sehpa22:01:48
Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı
çukurluk22:01:43
Çukur olma durumu
putrel22:01:12
Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş
kamuoyu22:00:50
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
avare22:00:38
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
guttasyon22:00:27
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
ağızotu22:00:18
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
çöplenme21:59:57
Çöplenmek işi
NOBELYUM21:59:02
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
üç boyutlu film21:58:51
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
arık21:58:48
Ark
komi21:58:17
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
alay geçmek21:57:25
alay etmek
alma21:56:48
Almak işi
kalp çarpıntısı21:56:32
Kalbi veya kalbinin çalışması bozuk olan kimse
eş değer21:56:32
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
US21:56:29
Akıl
balıkçıl21:55:38
Balıkla beslenen, balık yiyen
elan21:55:26
Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha
lügat21:55:25
Kelime, söz, sözcük
sabit fikir21:55:09
Saplantı
olguculuk21:55:04
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
aynı21:55:04
Başkası değil, yine o
ARGAÇLAMA21:55:03
Argaçlamak işi
marina21:55:02
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
iktisap etmek21:54:59
kazanmak, edinmek
facia21:54:45
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
zooloji21:54:43
Hayvan bilimi
balotaj21:54:43
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
orantılı21:54:23
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
Başkanlık21:53:48
Başkan olma durumu
Anlaşmazlık çıkmak21:53:38
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
değerbilirlik21:53:32
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
HEDİK21:53:32
Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır vb. şeyler
talihli21:53:19
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
Si21:53:18
Silisyum"un kısaltması
üç21:52:40
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
İleri21:52:37
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
bol bol21:52:33
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
gelenekçi21:52:08
Geleneklere bağlı (kimse)
imparator21:51:49
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
insaf etmek21:51:32
acımak, hakkını tanımak
Okumuş21:51:31
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
Mecburi21:51:27
Kaçınılmaz, zorunlu
kırtasiyeci21:51:26
Kırtasiye satan kimse
birbiri21:51:19
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
kadınsılık21:51:15
Kadınsı olma durumu
yitim21:51:13
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
manifesto21:50:42
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
Mühim21:50:42
Önemli
poli21:50:29
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
takaddüm21:50:23
Önce gelme
siftah21:50:07
(bir şey satıp veya satın alıp) Alış verişe başlama
sarahaten21:50:06
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
ülser21:49:53
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
ağılı21:49:18
İçinde ağı bulunan, zehirli
yarak21:49:01
Silâh
hatır21:48:51
Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl
abartı21:48:47
Abartma, mübalâğa
makasçı21:48:21
Makas yapan veya satan kimse
ulu orta21:48:20
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
ilan etmek21:48:07
bir durumu yayım yoluyla duyurmak
inançsızlık21:48:00
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
hafifseme21:47:37
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
loğusa21:47:32
Yeni doğum yapmış kadın
maddiyat21:47:30
Madde ile ilgili şeyler
brıçka21:46:55
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
mat21:46:37
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
mürettebat21:46:10
Gemi, uçak gibi taşıtlarda iş başındaki görevli olan kişiler
uyumsuz21:46:08
Uyumu olmayan, ahenksiz
yuma21:45:56
Yumak işi veya durumu
öğretmen21:45:36
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
çılgın21:45:06
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
DASİT21:44:31
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
gabardıç21:44:04
Yaşlı ardıç ağacı
mahlukat21:43:47
Yaratıklar
liken21:43:00
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
bunaltma21:42:53
Bunaltmak işi
amonyum21:42:35
Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4)
nöbetleşe21:42:32
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
durma21:42:19
Durmak durumu
gergef21:41:53
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
budun21:41:45
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim
kazma21:41:32
Kazmak işi
vidanjör21:41:27
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
özlü21:41:25
Özü olan, öz bölümü çokça olan
olanaksızlık21:41:15
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
şist21:41:13
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
sözün kısası21:41:07
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
ravent21:40:51
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
grena21:40:29
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
ilâh21:40:02
Tanrı
hileli21:40:01
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
AÇIK21:39:23
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
narkoz21:39:09
İlâçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu
Azvay21:38:13
Sarısabır
genişletme21:37:46
Genişletmek işi
mekkareci21:37:14
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
Yürüyüş21:37:04
Yürümek işi veya biçimi
Denet21:36:56
Denetlemek işi, teftiş
ücra21:36:51
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
çitileme21:36:37
Çitilemek işi
evrim21:36:35
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
mahiye21:36:07
Aylık
mübalâğa21:36:05
Abartma, abartı
küçük abdest21:35:44
İşeme ihtiyacı, çiş, idrar
pos21:35:39
(bıyık için) Gür ve uzun
ütü21:35:34
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
eter21:35:24
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
anilin21:35:20
Benzenden türeyen bir amin