anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

ürpermek18:26:18
Korkmak
kuru meyve18:26:15
Yaş meyvenin kurutulmuşu
kemikli18:26:15
Kemiği olan veya çok kemiği olan
kaloma18:26:14
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
bacak18:26:14
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
şişe18:26:13
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
müselles18:26:12
Üçgen
mantar meşesi18:26:10
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
tedirgin etmek18:26:10
rahatını, huzurunu kaçırmak
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)18:26:02
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
olanaksız18:25:46
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
silgi18:25:38
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
perakende18:25:30
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
lavabo18:25:19
Üzerinde sıcak ve soğuk su muslukları bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya
suyolu18:25:18
Sutaşı
tatlı su Frengi18:25:15
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
ölçülülük18:25:10
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
ilerici18:25:01
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
töre dışı18:24:42
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
yasama18:24:09
Yasa koyma, teşri
seans18:23:47
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
niyaz etmek (veya eylemek)18:23:45
yalvarmak
sığınak18:23:44
Yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce
tabı18:23:43
Mizaç, huy, tabiat, karakter
şimdi18:23:39
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
mümas18:23:37
Dokunan, temas eden
şeker ağacı18:23:37
8-10 m yükseklikte bir ağaç (Hovenia dulcis)
su bitkileri18:23:34
Tek hücreli veya hücre toplulukları olan, suya uyum gösteren, Schizomycetes sınıfından, suda yaşayan bitki ve hayvanların ölülerinde saprofit ve su canlılarında parazit olarak yaşayan su bitkileri
ÖDEME18:23:30
Ödemek işi, tediye
ihanet etmek18:23:28
hainlik, kötülük etmek
KLÜZ18:23:28
Kısık
Fayda18:23:26
Yarar, kâr
ailece18:23:26
Bütün aile birlikte
tekst18:23:25
Metin (I)
PEK ÇOK18:23:25
Yeterinden fazla, bir hayli
mefhum18:23:22
Kavram
ustalaşma18:22:45
Ustalaşmak durumu
Ağırca18:22:45
Oldukça ağır
süreğen18:22:40
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
piknik alanı18:22:37
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
keşif kolu18:22:35
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
HÜKÜMDARLIK18:22:34
Hükümdar olma durumu
kasıtlı18:22:33
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
ziraatçı18:22:32
Tarımcı
irap18:22:30
Düzgün konuşma
Mızıkçı18:22:01
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
Tavsiye18:21:37
Öğütleme, yol gösterme
kavaf18:21:09
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
katliam18:21:00
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
teşkilat18:20:59
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
hanay18:20:34
İki ve daha çok katlı ev
fermene18:20:16
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
Eskimoca18:20:06
Eskimo dili
Fiktif18:19:50
İtibarî
baba18:19:49
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
yeke18:19:22
Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
bilici18:19:06
Bilen
Lâtin çiçeği18:19:04
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
hakaret18:18:57
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
canlanma18:18:56
Canlanmak işi
matematiksel18:18:56
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
ruh hastası18:18:54
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
SİHİR18:18:53
Büyü, bağı
desigram18:18:49
Bir gramın onda biri, dg
tatil18:18:48
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
Şehla18:18:48
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
coşkulu18:18:46
Coşkusu olan
kasaba18:18:46
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
paylama18:18:36
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
maruz18:18:33
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
arsa18:18:31
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
maruf18:18:19
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
marya18:18:11
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
mariz18:17:56
Hastalıklı, hasta olan
ahu18:17:54
Ceylan, karaca
maske18:17:40
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
nümayiş18:17:28
Gösteri
gönlünce18:17:25
Dileğine uygun
uçurum18:17:18
Dik ve derin yamaç
UMUM18:16:46
Bütün, hep, tüm, kamu
eti18:16:29
Hitit
yararlı18:16:29
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
REHİN18:16:19
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
tedrisat18:15:55
Öğretim
makta18:15:47
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
yekinmek18:15:44
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
aguş18:15:42
Kucak
termit18:15:42
bk. Akkarınca
incitici18:15:40
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
MİKA18:15:38
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
Sahipsiz18:15:30
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
peşinat18:15:22
Peşin olarak verilen para, avans
Terazi18:15:19
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
küfür küfür18:15:04
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
KURTULUŞ18:15:03
Bir şeyden, bir yerden kurtulma, halâs, necat
soyut18:15:02
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
Eski Çağ18:15:02
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
İşlem18:15:02
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
ustalıklı18:15:01
Ustalıkla yapılmış
Çoğalma18:15:01
Çok duruma gelme, artma
Kusma18:14:42
Kusmak işi, istifra
Puan18:14:36
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
Kudretli18:14:36
Gücü olan, güçlü
tıraşlı18:14:34
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
gizlemek18:14:33
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
yazı18:14:33
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
kızıl ötesi18:14:31
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
siyasetçilik18:14:30
Siyasetçinin işi
Encümen18:14:28
Yarkurul, komisyon, komite
dökme demir18:14:28
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
Kudret18:14:27
Güç, erk, erke, iktidar
nazlanma18:14:27
Nazlanmak işi
işe yaramak (veya yaramamak)18:14:26
elverişli olmak
kadercilik18:14:24
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
Karılık18:14:21
Kadın olma durumu
yurdu18:14:18
İğnenin deliği
fidan 18:14:14
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
şüphe etmek18:13:48
kuşkulanmak
MANŞET18:13:31
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
süresiz18:13:11
Süresi belirli olmayan
kesek18:13:09
Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça
yapım evi18:13:08
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
Devrim18:13:08
Çevrilme, katlanma, bükülme
Bulama18:12:34
Bulamak işi
Ayyaş18:12:12
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
Cam18:12:08
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
Trent18:11:36
Eğilim
gözaltına almak18:11:32
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
lamel18:11:29
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
tutu18:11:27
Rehin, ipotek