anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

doktrin21:45:47
Öğreti
bağlaşık21:45:36
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
perende21:45:21
Havada çark gibi dönerek atılan takla
ÇAM SAKIZI21:44:45
Çam ağacından çıkarılan reçine
Keçi yolu21:44:29
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
ZİYA21:44:24
Işık, aydınlık
şevki kırılmak21:44:19
isteği, hevesi kalmamak
Japon21:44:10
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
muhaceret21:43:26
Göç, göçme
orman21:43:20
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
riyaziyeci21:43:04
Matematikçi, matemetik öğretmeni
Fıstık21:42:24
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
cürüm21:41:59
Suç
Seyreklik21:41:27
Seyrek olma durumu
sürme21:41:22
Sürmek işi
MEMNU21:41:17
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
çobanaldatan21:41:14
Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı (Caprimulgus europeus)
Ga21:41:03
Galyum"un kısaltması
salata21:40:53
Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon gibi maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek
değin21:40:45
Sincap
paralık21:40:34
Herhangi bir para değerinde olan
pedavra21:40:32
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
tellâl çağırtmak21:40:26
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
hesapçı21:40:20
Hesabını iyi bilen, tutumlu
sırtlan21:40:18
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
şerir21:40:16
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
üç boyutlu film21:40:16
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
saklı21:40:09
Saklanmış olan
Şöhret21:40:01
Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün
düşündeş21:39:56
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
reflektör21:39:50
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
İtina21:39:38
Özen, ihtimam
İnsancıl21:39:34
İnsan seven
vernik21:39:33
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
hiçlik21:39:29
Hiç olma durumu
İRİDYUM21:39:15
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
Yalanlama21:39:05
Yalanlamak işi, tekzip
zelil21:39:01
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
özne21:39:00
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
erişim21:38:51
Erişmek işi
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)21:38:23
demeç vermek
analizci21:38:14
Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse
özenli21:38:13
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
filigran21:38:08
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
bezme21:38:04
Bezmek işi
virgül21:38:02
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
iş kazası21:37:59
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
anakonda21:37:37
Boğagillerden tropikal Güney Amerika"da yaşayan, avını sararak ve sıkarak öldüren yılan (Eunectes murinus)
beşeri21:37:23
İnsanoğlu ile ilgili
mamelek21:37:13
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
velvele21:37:11
Gürültü, bağrışma
Genç irisi21:37:03
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
çevirgeç21:37:02
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
çarpan balığı21:36:56
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
rüzgarlı21:36:22
Yel esen, yelin estiği, yelli
istizah etmek21:36:00
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
kadercilik21:35:57
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
uçkur21:35:46
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
alafranga21:35:37
Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı
çözgü21:35:30
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
Mermer21:35:30
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
dağ koyunu21:35:29
Yabanî koyun
aşağılanmak21:35:23
Aşağı duruma düşürülmek
humma21:35:09
Ateşli hastalık
çökme21:35:00
Çökmek işi, inhitat
ziraat21:34:59
Çiftçilik, tarım
başarı göstermek (veya kazanmak)21:34:56
başarmak
mühtedi21:34:54
Dönme
Üzengi21:34:47
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
oyun21:34:40
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
garaz21:34:29
Hedef, amaç, maksat
ÖZERK21:34:25
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
ÖĞÜT21:34:06
Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat
Çekinme21:34:04
Çekinmek işi
güvenceli21:33:57
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
soru21:33:45
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
ahlâkçılık21:33:38
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
nurani21:33:25
Işıklı
nüfus bilimi21:33:24
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
ÇERGİ21:33:23
bk. çerge
ÇİGAN21:33:21
Çingene
hiddetli21:33:18
Kızgın, öfkeli
uygun görmek21:33:16
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
komşu21:33:15
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
aktinyum21:33:05
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
nişangah21:33:03
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
İfa21:32:38
Bir işi yapma, yerine getirme
BUDALA21:32:17
Zekâca geri
Şaşırtıcı21:31:49
Şaşırtma niteliği olan, şaşırtan
tenha21:31:34
Yalnız,tek
çultar21:31:12
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
irtica21:31:01
Gericilik
sıradanlık21:30:55
Sıradan olma durumu
döş21:30:45
Göğüs, bağır
Ebet21:30:44
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
fars21:30:17
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
natura21:30:15
İnsanın yaradılış özelliği
Kaderci21:29:33
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
keçi yemişi21:29:16
Yaban mersini
Koç21:28:55
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
bilfarz21:28:51
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
TRE21:28:48
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
olasılı21:28:43
Olasılığa dayanan, belkili, ihtimal, muhtemel
cereme21:28:28
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme
At21:28:27
Astatin"in kısaltması
Zam21:28:24
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
kızıl ötesi21:28:19
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
kült21:28:11
Tapma, tapınma
derlemcilik21:28:03
Koleksiyonculuk
karnı geniş21:27:51
Gamsız, tasasız
Yıkık21:27:47
Yıkılmış olan, harap, viran
yasa koyucu21:27:43
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
kuramlaştırma21:27:38
Kuramlaştırmak işi
çivi21:27:12
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
biçici21:26:57
Biçmek işini yapan (kimse)
kurtarıcı21:26:46
Kurtaran, halâskâr
önemli21:26:44
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
kinci21:26:34
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
cezai21:26:20
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
Hamallık21:26:05
Hamalın yaptığı iş
Ambalaj21:26:05
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
BAĞLAÇ21:26:04
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
dalalet21:25:58
Sapınç, sapkınlı, doğru yoldan ayrılmak
kavak21:25:58
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
amerikalı21:25:56
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
baldırak21:25:53
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
işlik orun21:25:52
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
böbürlenmek21:25:51
çok böbürlenmek
ağır canlı21:25:48
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
yasaklanma21:25:34
Yasaklanmak işi