anarşi

1.İsimSiyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Kargaşa, başıboşluk
Cümle 1: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

sözünden çıkmamak00:20:54
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
saçsız00:20:54
Saçı olmayan
Sağlık00:20:50
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
tanıştırma00:20:49
Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon
bühtan00:20:42
Kara çalma, iftira
küriyum00:20:35
Aktinitlerden, plütonyum 239 "un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96 atom ağırlığı 248 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Cm
animato00:20:22
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
ahiret00:20:21
bk. ahret
manken00:20:20
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
Domuz00:19:23
Çift parmaklılardan eti ve yağı için beslenen evcil hayvan (Susacrofa domestica)
yakamoz00:19:19
Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı
bir zamanlar00:19:18
Zamanında, vaktiyle, eskiden
hissiz00:19:06
Duygusuz
Bay00:18:56
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
TAKILGAN00:16:59
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
kule00:16:57
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
sıtma bilimi00:16:56
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
setretme00:16:56
Setretmek işi
toplu konut00:16:55
Önceden plânlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımlarıyla ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü
donma00:16:01
Donmak işi
mutabık00:15:53
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
müdafaa etmek00:15:19
savunmak, korumak
intikam00:15:14
Öç
öncü00:14:58
Önde gidip haber ulaştıran kimse
pelüş00:14:45
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
HABERLİ00:14:43
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
hürmet00:14:35
Saygı
müşir00:13:37
Mareşal
hiddetli00:13:25
Kızgın, öfkeli
ZEBERCET00:13:22
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
ikinci çağ00:12:58
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
avukat00:11:59
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
hazakat00:11:41
(hekimler için) Ustalık, uzluk
dirilme00:10:44
Dirilmek işi
uçak alanı00:10:10
bk. alan
kuru üzüm00:08:27
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
simsariye00:08:09
Komisyon
sura00:08:06
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
kulak altı bezi00:08:01
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
menekşegiller00:07:14
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
taşak00:06:50
Er bezi, erkeklik bezi, haya
Göbel00:06:23
Babası belli olmayan çocuk, piç
yelve00:06:12
Flurya
kail00:06:11
Söyleyen
klinik00:05:58
Hasta bakılan yer
hayran00:05:13
Çok beğenen, hayranlık duyan
ara yerde00:05:10
arasında, arada
asabi00:03:37
Sinirli
etyaran00:03:22
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
eziyet çekmek00:03:18
zahmet ve sıkıntıya uğramak
bornoz00:03:13
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
tapu00:02:44
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
adıl00:02:21
Zamir
sadme00:02:06
Çarpışma, tokuşma, vurma
ÖZEZERLİK00:01:30
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
Domestik00:01:19
Evcil
FAYANS00:00:48
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
itimatlı00:00:13
Güvenilir
mağara bilimci23:59:33
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
sağu23:59:31
Ağıt
ALMAN23:59:27
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
dünya görüşü23:58:59
İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi
zeravent23:58:15
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
üşenç23:56:50
Üşenme, üşengeçlik
resimsi23:56:49
Resme özgü olan, resme benzeyen
kalamar23:56:47
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
borç almak23:56:38
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
dikte23:56:37
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
kan kaybetmek23:56:32
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
Salya23:56:15
Ağızdan sızan tükürük
dahilik23:55:26
Dâhi olma durumu, deha
AYRILMA23:54:45
Ayrılmak işi
ululama23:53:46
Ululamak işi
işsiZ23:53:15
İşi olmayan
malaklama23:53:14
Malaklamak işi
deve kuşu23:52:56
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
Anafor23:52:55
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
SALIK23:52:45
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
NİÇİN23:51:30
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
mazoşizm23:50:58
Eziyet ve acı ile cinsel zevk alma eğilimi, özezerlik
yansızlık23:50:46
Yansız olma durumu, tarafsızlık
meymenet23:50:11
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
analizci23:50:10
Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse
ateşe dayanıklı23:49:40
aşırı ısıdan zarar görmeyen
kalsiyum fosfat23:49:36
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
MÜŞFİK23:49:31
Sevecen, şefkatli
KAOS23:47:39
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
Koca23:47:37
Bir kadının eşi, zevç
ZATİ23:47:36
Zaten
simgesel23:47:01
Sembolik
fahişe23:47:01
Orospu
rağbet23:46:59
İstek, arzu
bamya tarlası23:46:43
Mezarlık
apsis23:45:37
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
dalyan ağı23:45:37
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
art düşünce23:44:18
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
tava23:43:24
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
skandal23:42:52
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
bütünleşme23:42:39
Bütünleşmek işi
diftong23:41:37
İkili ünlü
bundan böyle23:40:07
bundan sonra
izam23:39:37
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
irat etmek23:38:59
söylemek
haraza23:38:11
Kavga, gürültü, karışıklık
et kesimi23:37:31
Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, apukurya
Çözgü23:37:29
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
kelebek23:37:13
Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
mısır23:37:01
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
fek23:36:57
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
bakış23:36:34
Bakmak işi veya biçimi
gündöndü23:35:35
Ayçiçeği
zırh23:35:07
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
çene çalmak23:35:00
gevezelik etmek
faziletsiz23:34:42
Erdemsiz
beriberi23:34:35
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
müşkül23:34:30
Güç, zor, çetin
kımıldama23:34:10
Kımıldamak, kımıldanmak işi
uyuşukluk23:33:36
Uyuşuk olma durumu
fenalık23:32:43
Kötülük, şer
reis23:31:40
Başkan, ser
örselemek23:31:40
Gücünü azaltmak, canlılığını gidermek, sarsmak
bakkam23:31:24
bk. bakam
faraza23:30:57
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
tatlı23:30:46
Şeker tadında olan
ortak23:30:41
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
yayımcılık23:30:12
Yayımcının yaptığı iş, naşirlik, tâbilik, editörlük
zabıt23:30:05
Zapt
hasta bakıcılık23:29:04
Hasta bakıcı olma durumu
niyaz23:29:03
Yalvarma, yakarma
kardeş23:29:02
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı