alavere

1 İsim

Bir şeyin elden ele geçmesi

Bir şeyi elden ele vererek aktarma

Cümle 1: Karpuzları alavere ile mavnadan sergiye taşıdılar.

Vapurlarda bu biçimde taşıma işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele

Kargaşalık