akılsal

1 İsim

Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey