ak

1

Bazı şeylerde beyaz bölüm

Cümle 1: Yumurta akı. Cümle 2: Gözün akı.

İsim

Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı

Sıfat

Bu renkte olan

Cümle 1: Ablak yüzlü, kısa kesilmiş ak sakallı bir adamdı. - M. Ş. Esendal

Sıfat

Temiz namuslu

Cümle 1: Alnı açık, yüzü ak.

Sıkıntısız, rahat

Cümle 1: Ak günler göresin.

Beyaz leke

Cümle 1: Bir gözünde ak var.